Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik maj 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik maj 2012"

Transkript

1 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik maj 2012 Version 1 Side 1 af 19

2 1. Indledning Dette notat danner baggrund for beskrivelsen af den spørgeskemaundersøgelse, som Boligøkonomisk Videncenter har fået gennemført af Danmarks Statistik i perioden fra 1. til 15. maj Formålet med dette notat er at give en fuld beskrivelse af de svar der er givet i spørgeskemaundersøgelsen. Derudover er der for nogle spørgsmål udarbejdet krydstabeller hvor svarene er fordelt på udvalgte baggrundsvariable. Hovedkonklusioner fra undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført i forbindelse med Danmarks Statistiks Omnibusundersøgelse i maj måned personer blevet kontaktet, af dem er der gennemført interview med 884 personer, hvilket svarer til en besvarelsesprocent på 64. Denne besvarelsesprocent er lidt højere end den tidligere forventningsundersøgelse. Generelt er der en lidt lavere svarprocent for aldersgruppen mellem 20 og 29 år og for aldersgruppen mellem 70 og 74 år. Sammenlignet med den forrige undersøgelse i december 2011 er der umiddelbart flere som angiver, at de tror på højere boligpriser både på kort og langt sigt i denne undersøgelse fra maj måned Dog er der samlet set stadig en stor gruppe der tror at boligpriserne vil være lavere om et år. Dette giver sig udslag i at nettotallet for befolkningens prisforventninger på et års sigt er på minus 8,33, mens det i december måned 2011 var på minus 22,17. Årsagen til prisforventningerne har dog ikke ændret sig meget fra den tidligere undersøgelse i december Flest danskere lægger Danmarks økonomiske situation til grund når de udtaler sig om boligpriserne, det var også tilfældet i forventningsundersøgelserne fra december 2011 og fra september procent af respondenterne har indenfor de seneste tre måneder undersøgt priserne for boliger i Danmark, det er tre procent point færre end i undersøgelsen fra december procent af respondenterne har fået deres ejerbolig vurderet, og 18 procent har indenfor de seneste 3 måneder overvejet at købe eller sælge bolig. Det er et fald på 3 procent point sammenlignet med undersøgelsen fra december måned I denne forventningsundersøgelse er der tilføjet spørgsmål om respondenternes holdning til en kommende skattereform. 75 procent af respondenterne er enten enige eller helt enig i, at det skaber usikkerhed på boligmarkedet når politikerne diskuterer skat på bolig, men samtidig er 68 procent af respondenterne enige eller helt enige i, at det er nødvendigt at ændre skattesystemet, så skatten på arbejde bliver lavere for at styrke konkurrenceevnen og beskæftigelsen. Lidt over halvdelen af respondenterne kunne finde på at udskyde beslutningen om at købe bolig, så længe der er debat om en eventuel skattereform. Side 2 af 19

3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 Hovedkonklusioner fra undersøgelsen... 2 Figur- og tabeloversigt Undersøgelsen og respondenterne Forventning til boligprisernes udvikling Årsag til prisforventninger Overvejer køb og salg af boliger Handlinger i forbindelse med overvejelse af køb eller salg Skattereform Figur- og tabeloversigt Tabel 2.1 Besvarelsesprocent... 5 Tabel 3.1 Fordeling af svar på forventninger til boligpriser om et år fordelt på aldersgrupper... 7 Tabel 3.2 Ændring i nettotal for forventninger til boligpriser om et år fordelt på aldersgrupper... 8 Tabel 3.3 Specifik forventning til prisstigning... 9 Tabel 3.4 Specifik forventning til prisfald... 9 Tabel 3.5 Specifik forventning til prisstigninger og prisfald... 9 Tabel 4.1 Da du sagde at boligpriserne ville blive Indsæt svar- tænkte du da på: Tabel 4.2 Da du sagde at boligpriserne ville blive Indsæt svar- tænkte du da på: Tabel 4.3 Da du sagde at boligpriserne ville blive Indsæt svar- tænkte du da på: Tabel 4.4 Da du sagde at boligpriserne ville blive Indsæt svar- tænkte du da på: Tabel 4.5 Da du sagde at boligpriserne ville blive Indsæt svar- tænkte du da på: Tabel 4.6 Da du sagde at boligpriserne ville blive Indsæt svar- tænkte du da på: Tabel 4.7 Da du sagde at boligpriserne ville blive Indsæt svar- tænkte du da på: Tabel 4.8 Da du sagde at boligpriserne ville blive Indsæt svar- tænkte du da på: Tabel 5.1 Har du inden for de seneste 3 måneder undersøgt priserne for boliger i Danmark? Tabel 5.2 Har du inden for de seneste 3 måneder gjort et eller flere af følgende: Fået din egen (andels) bolig vurderet? Tabel 5.3 Har du inden for de seneste 3 måneder gjort et eller flere af følgende: Fået din egen (ejer) bolig vurderet? Tabel 5.4 Har du inden for de seneste 3 måneder overvejet at købe eller sælge bolig? Tabel 5.5 Kontaktet en ejendomsmægler, et realkreditinstitut eller en bank i forbindelse med køb eller salg af bolig? Tabel 5.6 Søgt efter bolig i avis eller på internettet? Tabel 6.1 Skat på bolig skaber usikkerhed Tabel 6.2 Skattekilde underordnet Tabel 6.3 Stoler ikke på politikernes løfter Tabel 6.4 Nødvendigt at ændre skattesystem Tabel 6.5 Politikerne ved for lidt om konsekvenserne af reformerne Tabel 6.6 Vi har lige fået tilbagetrækningsreform, der er ikke behov for at gøre mere lige nu Tabel 6.7 Det er godt med en skattereform, hvis den netto ikke øger skatten, men bør ikke inddrage ejerboliger Tabel 6.8 Det er forkert at øge beskatningen på ejerboliger Tabel 6.9 Det er vigtigt at bruge skattesystemet til at begrænse prisudsving Tabel 6.10 Udskyde boligkøb på grund af debat om skattereform? Side 3 af 19

4 Figur 2.1 Svarprocent for aldersgrupperne... 5 Figur 3.1 Hvor tror du at priserne på et almindeligt parcelhus i Danmark ligger om et år, sammenlignet med i dag?... 6 Figur 3.2 Hvor tror du at priserne på et almindeligt parcelhus i Danmark ligger om fem år, sammenlignet med i dag?... 7 Figur 3.3 Nettotallet for prisforventningerne på 1 års sigt fordelt på aldersgrupper... 8 Figur 4.1 Hvad tænker danskerne på når de udtaler sig om deres forventninger til huspriserne om et år, december 2011 og september Side 4 af 19

5 2. Undersøgelsen og respondenterne I Forventningsundersøgelse nr. IIX maj 2011 er personer blevet kontaktet, af dem er der gennemført interview med 884 personer. Det svarer til en besvarelsesprocent på 64, hvilket er lidt højere end i den tidligere undersøgelse, men på højde med de øvrige undersøgelser. Tabel 2.1 Besvarelsesprocent Besvarelsesprocent og bortfald Antal Procent Interview % Ikke svar % Total % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse IIX maj 2012 Ligesom i de foregående Forventningsundersøgelser er der en lavere svarprocent for aldersgruppen mellem 20 og 29 år. Svarprocenten i denne undersøgelse er dog også noget lavere for gruppen af årige. Figur 2.1 Svarprocent for aldersgrupperne 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% år år år år år år Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse IIX maj 2011 Side 5 af 19

6 3. Forventning til boligprisernes udvikling På kort sigt (1 år) forventer danskerne i maj måned 2012 overordnet lavere priser eller priser på samme niveau som nu. I forrige undersøgelse fra december måned 2011 var dette i endnu højere grad tilfældet. Dette giver sig også udslag i, at nettotallet for prisforventningerne på 1 års sigt i maj måned 2012 er på minus 8,33 mens det i december måned 2011 var på minus 22,17. Med andre ord ser befolkningen nu en smule mindre negativt på boligprisernes udvikling i løbet af det næste år. Figur 3.1 Hvor tror du at priserne på et almindeligt parcelhus i Danmark ligger om et år, sammenlignet med i dag? 60% 50% 40% 30% 48% 41% 30% 47% 20% 17% 10% 0% 0% 0% 7% Meget højere Højere På samme niveau Maj 2012 December % 3% 3% 3% Lavere Meget lavere Ved ikke Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse IIX maj 2012 og Forventningsundersøgelse VII december 2011 spørgsmål A1 Side 6 af 19

7 Figur 3.2 Hvor tror du at priserne på et almindeligt parcelhus i Danmark ligger om fem år, sammenlignet med i dag? 60% 55% 50% 46% 40% 30% 27% 25% 20% 10% 0% 3% 2% Meget højere Højere På samme niveau 17% 14% Maj 2012 December % 2% 3% 5% Lavere Meget lavere Ved ikke Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse IIX maj 2012 og Forventningsundersøgelse VII december 2011 spørgsmål A10 På længere sigt (5 år) forventer en stor del af befolkningen (46 procent) at prisen på et almindeligt parcelhus vil være højere end i dag. Fordelingen af svar kan ses i ovenstående figur. Gruppen af personer som forventer højere priser om 5 år er lidt større i denne undersøgelse end i undersøgelsen fra december måned 2011, mens gruppen af personer der tror at priserne om 5 år vil være lavere er faldet. Således er nettotallet for prisforventningerne på 5-års sigt steget fra plus 15,23 i december måned 2011 til plus 22,32 i maj måned Tabel 3.1 Fordeling af svar på forventninger til boligpriser om et år på aldersgrupper Holdning til boligpriser om et år / Alder Meget højere Højere På samme niveau Lavere Meget lavere Ved ikke I alt Nettotal år 1% 25% 39% 29% 2% 4% 100% -2, år 0% 20% 47% 31% 1% 1% 100% -7, år 1% 14% 48% 34% 3% 2% 100% -11, år 0% 12% 51% 33% 2% 2% 100% -12, år 0% 15% 50% 28% 2% 4% 100% -8, år 0% 24% 52% 19% 0% 4% 100% 2,24 alle 0% 17% 48% 30% 2% 3% 100% -8,33 Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse IIX maj 2012 Spørgsmål A1 Aldersgrupperne har også i denne forventningsundersøgelse forskellige forventninger til udviklingen i boligpriserne, de yngste og de ældste lader til at være mest positive. Det er en tendens som er meget udtalt i denne forventningsundersøgelse. Side 7 af 19

8 Samtlige aldersgrupper er blevet mindre negative i denne undersøgelse, størst er ændringen for dem mellem 70 og 74 år, jævnfør nedenstående tabel. Den yngste aldersgruppe mellem 20 og 29 år er til gengæld kun blevet en anelse mindre negative når man sammenligner nettotallet for Forventningsundersøgelse VII december 2011 med nettotallet for Forventningsundersøgelse IIX maj Tabel 3.2 Ændring i nettotal for forventninger til boligpriser om et år fordelt på aldersgrupper Holdning til boligpriser Nettotal Nettotal ændring om et år / Alder maj 2012 december år -2,91-4,38 1, år -7,25-16,06 8, år -11,89-25,14 13, år -12,30-26,12 13, år -8,41-26,92 18, år 2,24-22,79 25,03 Alle -8,33-22,17 13,84 Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse IIX maj 2012 og Forventningsundersøgelse VII december 2011 Spørgsmål A1 Hvis aldersgruppernes nettotal for prisforventningen på et års sigt plottes ind i en figur ses det tydeligt, at den ældste og den yngste aldersgruppe er mere positive (eller mindre negative) end de mellemliggende aldersgrupper. Figur 3.3 Nettotallet for prisforventningerne på 1 års sigt fordelt på aldersgrupper år år år år år år Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse IIX maj 2012 Spørgsmål A1 I denne forventningsundersøgelse er der desuden indføjet et spørgsmål om respondenternes specifikke forventning til boligprisstigningerne. Dette er gjort ved at de respondenter der har svaret Side 8 af 19

9 at priserne vil være enten meget højere eller højere om et år er blevet stillet et spørgsmål om hvor mange procent priserne vil stige, mens respondenter der har svaret at priserne vil være enten meget lavere eller lavere om et år er blevet stillet et spørgsmål om hvor mange procent priserne vil falde. De respondenter der i spørgsmål A1 har angivet at de tror at priserne vil være på samme niveau om et år er ikke blevet spurgt. Tabel 3.3 Specifik forventning til prisstigning Tror du at prisen på et almindeligt parcelhus i Danmark om et år vil være? Antal Andel 0-4 procent højere 84 56% 4-8 procent højere 52 34% Mere end 8 procent højere 8 5% Ved ikke 7 5% I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse IIX maj 2012 Spørgsmål C1a Blandt de 151 respondenter der tror at prisen på et almindeligt parcelhus vil stige tror 34 procent af dem at prisen vil stige med mellem 4 og 8 procent i løbet af det næste år. Tabel 3.4 Specifik forventning til prisfald Tror du at prisen på et almindeligt parcelhus i Danmark om et år vil være? Antal Andel 0-4 procent lavere % 4-8 procent lavere % Mere end 8 procent lavere 35 12% Ved ikke 13 5% I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse IIX maj 2012 Spørgsmål C1b Blandt de respondenter der tror prisen på et almindeligt parcelhus vil falde tror 39 procent at prisen vil falde med mellem 4 og 8 procent. En alternativ måde at fremstille besvarelsen på er at stille dem op i en og samme tabel, og desuden medtage de 427 respondenter der i spørgsmål A1 angav, at de tror prisen for et almindeligt parcelhus vil være på samme niveau om et år. Tabel 3.5 Specifik forventning til prisstigninger og prisfald Tror du at prisen på et almindeligt parcelhus i Antal Danmark om et år vil være? Andel Mere end 8 procent højere 8 1% 4-8 procent højere 52 6% 0-4 procent højere 84 10% På samme niveau % 0-4 procent lavere % 4-8 procent lavere % Mere end 8 procent lavere 35 4% Ved ikke 20 2% I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse IIX maj 2012 Spørgsmål A1, C1a og C1b Side 9 af 19

10 I denne større gruppe af respondenter ses det, at 6 procent af samtlige respondenter forventer at prisen for et almindeligt parcelhus stiger med mellem 4 og 8 procent, mens 13 procent af respondenterne forventer at de falder med mellem 4 og 8 procent. Side 10 af 19

11 4. Årsag til prisforventninger Men hvad bygger befolkningen så deres forventninger til de fremtidige boligpriser på? I denne undersøgelse bygger de fleste danskere deres forventninger på Danmarks økonomiske situation, mens lidt færre danskere bygger deres forventninger til boligpriserne om et år på prisudviklingen det seneste halve år, også kendt som adaptive forventninger. Det er også en tendens der kunne genfindes i de foregående to undersøgelser fra henholdsvis december 2011 og september De færreste bygger deres forventninger på udtalelser fra banker, ejendomsmæglere eller realkreditinstitutter. Tabel 4.1 Da du sagde at boligpriserne ville blive Indsæt svar- tænkte du da på: Prisudviklingen det seneste halve år Antal Procent Ja % Nej % Ved ikke 5 1% I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse IIX maj 2012 Spørgsmål A2 Tabel 4.2 Da du sagde at boligpriserne ville blive Indsæt svar- tænkte du da på: Renteudviklingen Antal Procent Ja % Nej % Ved ikke 9 1% I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse IIX maj 2012 Spørgsmål A3 Tabel 4.3 Da du sagde at boligpriserne ville blive Indsæt svar- tænkte du da på: Danmarks økonomiske situation? Antal Procent Ja % Nej % Ved ikke 3 0% I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse IIX maj 2012 Spørgsmål A4 Tabel 4.4 Da du sagde at boligpriserne ville blive Indsæt svar- tænkte du da på: Økonomiske eksperters udtalelser? Antal Procent Ja % Nej % Ved ikke 6 1% I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse IIX maj 2012 Spørgsmål A5 Side 11 af 19

12 Tabel 4.5 Da du sagde at boligpriserne ville blive Indsæt svar- tænkte du da på: Familie/Venner/Bekendtes udtalelser om boligpriser? Antal Procent Ja % Nej % Ved ikke 8 1% I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse IIX maj 2012 Spørgsmål A6 Tabel 4.6 Da du sagde at boligpriserne ville blive Indsæt svar- tænkte du da på: Din bank/bankrådgivers breve og/eller udtalelser? Antal Procent Ja % Nej % Ved ikke 6 1% I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse IIX maj 2012 Spørgsmål A7 Tabel 4.7 Da du sagde at boligpriserne ville blive Indsæt svar- tænkte du da på: Din ejendomsmæglers annoncer og udtalelser? Antal Procent Ja % Nej % Ved ikke 6 1% I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse IIX maj 2012 Spørgsmål A8 Tabel 4.8 Da du sagde at boligpriserne ville blive Indsæt svar- tænkte du da på: Realkreditinstitutters annoncer eller udtalelser? Antal Procent Ja % Nej % Ved ikke 6 1% I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse IIX maj 2012 Spørgsmål A9 Side 12 af 19

13 Danmarks økonomiske situation? Prisudviklingen på boliger indenfor det seneste halve år? Renteudviklingen? Økonomiske eksperters udtalelser? Familie/Venner/Bekendtes udtalelser om boligpriserne? En ejendomsmæglers annoncer eller udtalelser? Realkreditinstitutternes annoncer eller udtalelser? Din bankrådgivers breve eller udtalelser? Det har været muligt at angive mere end en kilde. Ved undersøgelsen fra december måned 2011 var der lidt flere respondenter som angav at de lagde økonomiske eksperters udtalelser til grund for deres prisforventninger (35 procent i undersøgelsen i december måned 2011 kontra 40 procent i undersøgelsen i maj måned 2012). Fordelingen af årsager fra undersøgelsen i maj måned 2012 kontra undersøgelsen i december 2011 fremgår af nedenstående figur. Figur 4.1 Hvad tænker danskerne på når de udtaler sig om deres forventninger til huspriserne om et år, maj 2012 og december % 78% 78% 77% 80% 73% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 41% 43% 40% 35% 30% 29% 22% 24% 24% 20% 14% 16% Maj 2012 December 2011 Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse IIX maj 2012 og Forventningsundersøgelse VII december 2011 Spørgsmål A2-A9 Side 13 af 19

14 5. Overvejer køb og salg af boliger Også i denne forventningsundersøgelse er der medtaget spørgsmål om hvorvidt respondenterne overvejer køb eller salg af bolig. Tabel 5.1 Har du inden for de seneste 3 måneder undersøgt priserne for boliger i Danmark? Har du inden for de seneste 3 måneder undersøgt Antal Andel priserne for boliger i Danmark? Ja % Nej % Ved ikke 2 0% I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse IIX maj 2012 Spørgsmål B1 43 procent af respondenterne har indenfor de seneste tre måneder undersøgt priserne for boliger i Danmark. Det er lidt flere end forrige undersøgelse fra december måned Tabel 5.2 Har du inden for de seneste 3 måneder gjort et eller flere af følgende: Fået din egen (andels) bolig vurderet? Fået din egen (andels) bolig vurderet? Antal Andel Ja 13 19% Nej 55 81% I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse IIX maj 2012 Spørgsmål B2 19 procent af ejerne af andelsboliger har fået deres andelsbolig vurderet i løbet af de sidste tre måneder, det er noget flere end i forrige undersøgelse fra december måned For ejere af ejerboliger er der 11 procent som har fået deres bolig vurderet. Det er en anelse højere andel end i forrige undersøgelse. Tabel 5.3 Har du inden for de seneste 3 måneder gjort et eller flere af følgende: Fået din egen (ejer) bolig vurderet? Fået din egen (ejer) bolig vurderet? Antal Andel Ja 66 11% Nej % I alt 1 0% Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse IIX maj 2012 Spørgsmål B2a Tabel 5.4 Har du inden for de seneste 3 måneder overvejet at købe eller sælge bolig? Overvejet at købe eller sælge bolig? Antal Andel Ja % Nej % Ved ikke 1 0% I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse IIX maj 2012 Spørgsmål B3a 18 procent af respondenterne har inden for de sidste tre måneder overvejet at købe eller sælge bolig, det er lidt færre end i undersøgelsen fra december måned Side 14 af 19

15 Handlinger i forbindelse med overvejelse af køb eller salg Tabel 5.5 Kontaktet en ejendomsmægler, et realkreditinstitut eller en bank i forbindelse med køb eller salg af bolig? Kontaktet en ejendomsmægler, et realkreditinstitut eller en bank? Antal Andel Ja 80 51% Nej 76 49% I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse IIX maj 2012 Spørgsmål B3 Blandt de respondenter som har overvejet køb eller salg af bolig de seneste tre måneder er der 51 procent som i den forbindelse har kontaktet en ejendomsmægler, et realkreditinstitut eller en bank, og 26 procent som har søgt efter bolig i en avis eller på internettet. I undersøgelsen fra december måned 2011 var der 49 procent som havde kontaktet en ejendomsmægler mv. og 23 procent som havde søgt efter bolig i en avis eller på internettet. Tabel 5.6 Søgt efter bolig i avis eller på internettet? Søgt efter bolig i avis eller på internettet? Antal Andel Ja % Nej % Ved ikke 1 0% I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse IIX maj 2012 Spørgsmål B4 Side 15 af 19

16 6. Skattereform I denne forventningsundersøgelse er der tilføjet nogle spørgsmål om respondenternes holdning til skattereformer. Spørgsmålene er udformet som udsagn om skattereformen, som respondenten så enten kan erklære sig helt enig i, enig i, hverken enig eller uenig i, uenig i, helt uenig i eller ved ikke. Tabel 6.1 Skat på bolig skaber usikkerhed Det skaber usikkerhed på boligmarkedet, når politikerne diskuterer skat på bolig. Antal Andel Helt enig % Enig % Hverken enig eller uenig % Uenig 64 7% Helt uenig 13 1% Ved ikke 19 2% I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse IIX maj 2012 Spørgsmål D1 75 procent af respondenterne er enten enige eller helt enig i, at det skaber usikkerhed på boligmarkedet når politikerne diskuterer skat på bolig. Tabel 6.2 Skattekilde underordnet Bare jeg alt i alt ikke skal betale mere i skat, så er jeg ligeglad hvor de tager pengene fra. Antal Andel Helt enig 62 7% Enig % Hverken enig eller uenig % Uenig % Helt uenig % Ved ikke 9 1% I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse IIX maj 2012 Spørgsmål D2 60 procent er enten uenige eller helt uenige i, at det ikke er lige meget hvor pengene bliver taget fra, så længe de ikke skal betale mere i skat. Tabel 6.3 Stoler ikke på politikernes løfter Jeg stoler generelt ikke på politikernes løfter, kommer der en ny skattereform ender det bare med, at jeg skal betale mere i skat Antal Andel Helt enig % Enig % Hverken enig eller uenig % Uenig % Helt uenig 37 4% Ved ikke 17 2% I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse IIX maj 2012 Spørgsmål D3 Side 16 af 19

17 Tabel 6.4 Nødvendigt at ændre skattesystem Det er nødvendigt at ændre vores skattesystem, så skatten på arbejde bliver lavere for at styrke konkurrenceevne og beskæftigelse Antal Andel Helt enig % Enig % Hverken enig eller uenig % Uenig 85 10% Helt uenig 28 3% Ved ikke 16 2% I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse IIX maj 2012 Spørgsmål D4 68 procent af respondenterne er enige eller helt enige i, at det er nødvendigt at ændre skattesystemet, så skatten på arbejde bliver lavere for at styrke konkurrenceevnen og beskæftigelsen. Tabel 6.5 Politikerne ved for lidt om konsekvenserne af reformerne Politikerne ved for lidt om konsekvenserne af deres mange reformer, derfor er det bedre med en tænkepause, før der gennemføres nye tiltag Antal Andel Helt enig % Enig % Hverken enig eller uenig % Uenig % Helt uenig 26 3% Ved ikke 20 2% I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse IIX maj 2012 Spørgsmål D5 65 procent af respondenterne er enten enige eller helt enige i, at politikerne ved for lidt om konsekvenserne af deres mange reformer og at det derfor er bedre med en tænkepause før der gennemføres nye tiltag. Tabel 6.6 Vi har lige fået tilbagetrækningsreform, der er ikke behov for at gøre mere lige nu Vi har lige fået en tilbagetrækningsreform, der er ikke behov for at gøre mere lige nu. Antal Andel Helt enig 58 7% Enig % Hverken enig eller uenig % Uenig % Helt uenig 84 10% Ved ikke 46 5% I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse IIX maj 2012 Spørgsmål D6 En gruppe på 28 procent af respondenterne er hverken enige eller uenige i, at der ikke er behov for at gøre noget lige nu, da vi lige har fået en tilbagetrækningsreform. Side 17 af 19

18 Tabel 6.7 Det er godt med en skattereform, hvis den netto ikke øger skatten, men den bør ikke inddrage ejerboliger Det er godt med en skattereform, hvis den netto ikke øger skatten, men skattereformen bør ikke inddrage ejerboliger. Antal Andel Helt enig % Enig % Hverken enig eller uenig % Uenig % Helt uenig 53 6% Ved ikke 44 5% I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse IIX maj 2012 Spørgsmål D7 43 procent af respondenterne er enige eller helt enige i, at det er godt med en skattereform, hvis den netto ikke øger skatten, men den bør ikke inddrage ejerboligerne. Tabel 6.8 Det er forkert at øge beskatningen på ejerboliger Det er forkert at øge beskatningen på ejerboliger, den ene boligform skal ikke beskattes mere end andre Antal Andel Helt enig % Enig % Hverken enig eller uenig % Uenig % Helt uenig 30 3% Ved ikke 26 3% I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse IIX maj 2012 Spørgsmål D8 63 procent af respondenterne mener at det er forkert at øge beskatningen af ejerboliger, da den ene boligform ikke skal beskattes mere end andre. 17 procent af respondenterne er uenige eller helt uenige. Tabel 6.9 Det er vigtigt at bruge skattesystemet til at begrænse prisudsving Det er vigtigt at bruge skattesystemet aktivt til at begrænse prisudsving og værdi-gevinster på boliger Antal Andel Helt enig 86 10% Enig % Hverken enig eller uenig % Uenig % Helt uenig 49 6% Ved ikke 55 6% I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse IIX maj 2012 Spørgsmål D9 34 procent af respondenterne er hverken enige eller uenige i, at det er vigtigt at bruge skattesystemet aktivt til at begrænse prisudsving og værdigevinster på boliger. Side 18 af 19

19 Tabel 6.10 Udskyde boligkøb på grund af debat om skattereform? Kunne du finde på at udskyde beslutningen om at købe bolig, så længe der er debat om en eventuel skattereform? Antal Andel Ja % Nej % Ved ikke 64 7% I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse IIX maj 2012 Spørgsmål D10 Lidt over halvdelen af respondenterne kunne finde på at udskyde beslutningen om at købe bolig, så længe der er debat om en eventuel skattereform. Side 19 af 19

Boligøkonomisk Videncenter

Boligøkonomisk Videncenter Boligøkonomisk Videncenter Boligmarkedet danskernes forventninger November 2013 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik december 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik december 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik december 2010 70% 60% 60% 50% 49% 40% 30% 27% 20% 10% 0% 1% 6% 21% Meget højere Højere På samme

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik maj 2011

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik maj 2011 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik maj 2011 60% 50% 51% 47% 40% 30% 22% 25% 28% 20% 15% 10% 0% 1% 4% Meget højere Højere På samme niveau

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik august 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik august 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik august 2010 70% 60% 61% 50% 40% 33% 41% 30% 20% 10% 0% 0% 4% 19% Meget højere Højere På samme niveau

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik maj 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik maj 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik maj 2010 70% 60% 62% 50% 44% 40% 36% 30% 20% 10% 0% 1% 8% 14% Meget højere Højere På samme niveau

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER MAJ 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

DANSKERNES FORVENTNINGER

DANSKERNES FORVENTNINGER DANSKERNES FORVENTNINGER TIl BOlIGMARKEDET En undersøgelse af forventningerne og deres baggrund februar 2010 SEPtEmBEr 2012 Boligøkonomisk Videncenter Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Tabeloversigt...

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER AUGUST 2013 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Tabeloversigt... 2 3 Figuroversigt... 3 4 Sammenfatning... 4 5 Undersøgelsen

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelse af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik september 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelse af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik september 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelse af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik september 2010 Version 1 Side 1 af 5 1. Indledning Dette notat danner baggrund for beskrivelsen af

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik februar 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik februar 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik februar 2010 60% 57% 50% 48% 40% 30% 26% 20% 20% 17% 10% 9% 6% 6% 11% 0% 0% 1% 1% Meget lavere Lavere

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenter

Boligøkonomisk Videncenter Boligøkonomisk Videncenter Boligmarkedet danskernes forventninger AUGUST 4 5% 5% 5% 4% 8% 5% 8% 9% 4% 8% 8% 7% -9 årige 3-39 årige 4-49 årige 5-59 årige 6-69 årige 7-74 årige Andel af respondenter i

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER ISSN 2445-7027 Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER 3. KVARTAL 2016 INDHOLD SAMMENFATNING... 1 UNDERSØGELSEN OG RESPONDENTERNE... 2 RESPONDENTERNES FORVENTNINGER... 3 FORVENTNINGER

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenter

Boligøkonomisk Videncenter Boligøkonomisk Videncenter ISSN 2445-7027 Boligmarkedet danskernes forventninger 2. kvartal 2016 INDHOLD SAMMENFATNING... 1 UNDERSØGELSEN OG RESPONDENTERNE... 2 RESPONDENTERNES FORVENTNINGER... 3 FORVENTNINGER

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER ISSN 2445-7027 Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER JULI 2016 INDHOLD SAMMENFATNING... 1 UNDERSØGELSEN OG RESPONDENTERNE... 2 RESPONDENTERNES FORVENTNINGER... 3 FORVENTNINGER

Læs mere

Totalforvirring om prognoser

Totalforvirring om prognoser BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Totalforvirring om prognoser Danskerne har svært ved at holde styr på de mange prognoser om boligpriserne, der i en jævn strøm lanceres i medierne. Hele 80 pct. af de adspurgte

Læs mere

Har boligkrisen ændret boligpræferencerne 2008-09?

Har boligkrisen ændret boligpræferencerne 2008-09? Har boligkrisen ændret boligpræferencerne 2008-09? Hans Skifter Andersen Hovedkonklusioner... 2 Undersøgelse af ændrede boligpræferencer 2008-2009... 3 Hvem er påvirket af boligkrisen og hvordan... 3 Ændringer

Læs mere

Ytringsfrihed på arbejdspladsen

Ytringsfrihed på arbejdspladsen 5. marts 2014 Ytringsfrihed på arbejdspladsen FOA har i perioden 24. januar 2. februar 2014 gennemført en undersøgelse af ytringsfrihed på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel. 2.186

Læs mere

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse)

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Undersøgelsen er foretaget som en spørgeskemaundersøgelse sendt ud til et tilfældigt udtræk af Djøfs erhvervsaktive medlemmer i maj/juni måned 2016. Der er

Læs mere

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg FOLKESKOLEN Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg 2013 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, februar 2013 Formål Scharling.dk Side 1 af 14 Metode

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013

NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013 NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013 # METODE METODE Evaluering af holdningen til NemID MÅLGRUPPE Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere. DATAINDSAMLING

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

NOTAT Mobning blandt sygeplejersker 2012

NOTAT Mobning blandt sygeplejersker 2012 Louise Kryspin Sørensen Oktober 2012 NOTAT Mobning blandt sygeplejersker 2012-14 % af de beskæftigede sygeplejersker vurderer, at der ofte eller sommetider forekommer mobning på deres arbejdsplads. - Hver

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER JANUAR 5 INDHOLD SAMMENFATNING... UNDERSØGELSEN OG RESPONDENTERNE... RESPONDENTERNES FORVENTNINGER... 3 FORVENTNINGER EFTER ALDER OG GEOGRAFI...

Læs mere

Analyse af dagpengesystemet

Analyse af dagpengesystemet Analyse af dagpengesystemet Udarbejdet september/oktober 2011 BD272 Indhold Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Dataindsamling fra... 2 Dataindsamling fra den øvrige befolkning... 2 Forventninger

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2015 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen April 2015 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen . Indledning. Baggrund for undersøgelsen TNS Gallup har for UNICEF Danmark og Institut for Menneskerettigheder gennemført

Læs mere

AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET

AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET 4. april 2008 Af Af Jakob Jakob Mølgård Mølgård og Martin og Martin Madsen Madsen (33 (33 55 77 55 18) 77 18) AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET Vi forventer en gradvis tilpasning

Læs mere

Demografi giver medvind til københavnske huspriser

Demografi giver medvind til københavnske huspriser 2. januar 2012 Demografi giver medvind til københavnske huspriser Københavnsområdet har gennem en årrække oplevet, at flere og flere danskere har fundet det attraktivt at bosætte sig her set i forhold

Læs mere

Fremtidens ældrebolig er allerede bygget

Fremtidens ældrebolig er allerede bygget Boligøkonomisk Videncenter NYHEDSBREV Oktober 2011 Fremtidens ældrebolig er allerede bygget Ældre over 70 år er godt tilfredse med med deres bolig og det kvarter, de bor i. Det viser en stor undersøgelse,

Læs mere

Danskernes syn på sundhedsforsikringer

Danskernes syn på sundhedsforsikringer Danskernes syn på sundhedsforsikringer 15.06.2009 1. Indledning og sammenfatning Sundhedsforsikringer bliver stadig mere udbredte. Ved udgangen af 2008 havde knap 1 mio. danskere en sundhedsforsikring.

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om skat

Det siger FOAs medlemmer om skat FOA Kampagne og Analyse 28. november 2008 Det siger FOAs medlemmer om skat FOA har i perioden 28. oktober 2008 til 6. november 2008 gennemført et rundspørge om skat via forbundets elektroniske medlemspanel.

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA Kampagne og Analyse 6. september 2012 Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA har i perioden 27. april - 8. maj 2012 gennemført en undersøgelse om medlemmernes brug af

Læs mere

ARBEJDSKRAFT 2015 ANALYSE

ARBEJDSKRAFT 2015 ANALYSE 2015 ARBEJDSKRAFT ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 MANGEL PÅ REGULÆR ARBEJDSKRAFT... 4 MANGEL PÅ LÆRLINGE, PRAKTIKANTER ELLER ELEVER... 7 KONJUNKTURSITUATION... 9 METODE...

Læs mere

TILFLYTTERANALYSEN 2016

TILFLYTTERANALYSEN 2016 Sagsnr. 00.13.02-P05-1-15 Sagsbehandler Anette Olsen TILFLYTTERANALYSEN 2016 18.07.2016 FAKTA OM TILFLYTTERNE FRA TILFLYTTERANALYSEN - 34 % af tilflytterne har tidligere boet i Hedensted Kommune. - 29

Læs mere

Resultater af spørgeskemaundersøgelse til kommunaldirektører

Resultater af spørgeskemaundersøgelse til kommunaldirektører 24.5.2005 Notat 12260 MELA/CADA Resultater af spørgeskemaundersøgelse til kommunaldirektører om kommunalreformen FTF har ultimo april 2005 gennemført en elektronisk spørgeskemaundersøgelse blandt kommunaldirektører.

Læs mere

Danskernes holdninger til barselsorlov opdelt på uddannelse

Danskernes holdninger til barselsorlov opdelt på uddannelse Danskernes holdninger til barselsorlov opdelt på Januar 2012 Indhold Lovgivningen om lønmodtagernes rettigheder er ude af trit med et moderne arbejdsmarked... 2 Danskerne vil have mere barselsorlov til

Læs mere

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer 8. juli 2016 Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer Der er en sammenhæng mellem og medlemmernes trivsel samt fysiske og psykiske sundhed. Det viser en undersøgelse, som FOA har udført blandt sine medlemmer.

Læs mere

Hovedkonklusion. Om undersøgelsen. Brugen af praktik og løntilskud. Forbundet af It-professionelle /APL/MIT

Hovedkonklusion. Om undersøgelsen. Brugen af praktik og løntilskud. Forbundet af It-professionelle /APL/MIT Forbundet af It-professionelle 20130816/APL/MIT Notat: Aktiveringsundersøgelsen 2013 Hovedkonklusion Undersøgelsen viser at der er sket et kraftigt fald i brugen af løntilskud. Dette gør sig særligt gældende

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014

NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014 NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014 # METODE METODE Dataindsamling & Målgruppe Målgruppe Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere.

Læs mere

Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r

Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r Oktober 2011 1 Indhold Løn til fædre under orlov... 3 Øremærkning af barsel til fædre... 3 Mænd vil gerne holde længere orlov... 4 Mænd og

Læs mere

Kendskab til Borger.dk December 2016

Kendskab til Borger.dk December 2016 Digitaliseringsstyrelsen Statistik for fordeling af renovationsaktiviteter Kendskab til Borger.dk December 2016 2016 Side 1 Indhold Formål 3 Summary 4 Kendskab og besøg 6 Kendskabskanal 10 Unge 15 17 år

Læs mere

Seksuel chikane. 10. marts 2016

Seksuel chikane. 10. marts 2016 10. marts 2016 Seksuel chikane Hvert tiende FOA-medlem har været udsat for uønsket seksuel opmærksomhed og handlinger af seksuel karakter (seksuel chikane) i løbet af det sidste år. Det er især unge medlemmer

Læs mere

Michael Baunsgaard Schreiber 5. januar 2011

Michael Baunsgaard Schreiber 5. januar 2011 Michael Baunsgaard Schreiber 5. januar 2011 DANSK METAL Formandssekretariatet Nyropsgade 38 1780 København V Postboks 308 Tlf.: 3363 2000 Fax: 3363 2150 e-mail: metal@danskmetal.dk Fakta om efterlønnen

Læs mere

Denne analyse fokuserer på prisudviklingen i de større kontra prisudviklingen i resten af landet.

Denne analyse fokuserer på prisudviklingen i de større kontra prisudviklingen i resten af landet. BOLIGØKONOMISK BOLIG&TAL 5 VIDENCENTER BOLIGPRISERNE I 1. KVARTAL 215 Boligøkonomisk Videncenter offentliggør for 4. gang et prisindeks for boliger. Indekset har det særlige kendetegn, at ændringer i sammensætningen

Læs mere

Malerfagets konjunkturundersøgelse 2. halvår 2015

Malerfagets konjunkturundersøgelse 2. halvår 2015 Malerfagets konjunkturundersøgelse Resume Positiv udvikling i malerfaget (side 2) Der har generelt været en positiv udvikling i malerfaget i første halvdel af. Således havde 39 % af virksomhederne stigende

Læs mere

organisationen for malerfaget Malerfagets Konjunkturundersøgelse 1. halvår 2015

organisationen for malerfaget Malerfagets Konjunkturundersøgelse 1. halvår 2015 organisationen for malerfaget Malerfagets Konjunkturundersøgelse 2015 Malerfagets konjunkturundersøgelse 2015 Resume Positiv udvikling i (side 2) Der var en positiv udvikling i malerfaget i den sidste

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere

Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere 1 Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere Færre med ikke-vestlige oprindelse end dansk oprindelse er medlem af en forening. Men ikke-vestlige indvandrere og efterkommere

Læs mere

Nøgletalsrapport for Hjemmeplejen Faxe Kommune - Februar 2012

Nøgletalsrapport for Hjemmeplejen Faxe Kommune - Februar 2012 Nøgletalsrapport for Hjemmeplejen Faxe Kommune - Februar 2012 Centersekretariatet for Sundhed og Pleje Som udgangspunkt for Social- og Sundhedsudvalgets ønske om en analyse af visiterede ydelser til personlig

Læs mere

SKAT PÅ INDKOMST ER FALDET SIDEN

SKAT PÅ INDKOMST ER FALDET SIDEN i:\marts-2001\skat-a-03-01.doc Af Martin Hornstrup Marts 2001 RESUMÈ SKAT PÅ INDKOMST ER FALDET SIDEN 1986 Det bliver ofte fremført i skattedebatten, at flere og flere betaler mellem- og topskat. Det er

Læs mere

Kendskabs- og læserundersøgelse

Kendskabs- og læserundersøgelse Kendskabs- og læserundersøgelse Magasinet Sammen om Rødovre Konsulent: Connie F. Larsen Konsulent: Asger H. Nielsen Gennemført d. 16. til 21. november, 2016 1 Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Undersøgelser af Borgerservice

Undersøgelser af Borgerservice Undersøgelser af Borgerservice 5-6 Køge Kommune Benchmarkingrapport Køge Kommune Undersøgelser af Borgerservice 5-6 Undersøgelser af Borgerservice Rapporten resumerer de seneste tre stikprøveundersøgelser

Læs mere

Danskerne, islam og muslimer Af professor Peter Nannestad, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet

Danskerne, islam og muslimer Af professor Peter Nannestad, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet Danskerne, islam og muslimer Af professor Peter Nannestad, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet Siden terrorangrebet den 11. september 2001 og Muhammed-krisen i 2005 er spørgsmålet om danskernes

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2014 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen Marts 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Finanskrisen kløver Danmark i to

Finanskrisen kløver Danmark i to Finanskrisen kløver Danmark i to Finanskrisen påvirker danskerne vidt forskelligt. Mens nogle er hårdt ramt via tab af job og formue, har et flertal slet ikke mærket den økonomisk. Det viser undersøgelse

Læs mere

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, november 2011 Scharling.dk Formål Denne rapport har til hensigt at afdække respondenternes kendskab

Læs mere

Undersøgelsen var tilgængelig på internettet fra d. 25. marts 2008 til den 22. april 2008.

Undersøgelsen var tilgængelig på internettet fra d. 25. marts 2008 til den 22. april 2008. Notat Rambøll Danmark as Rambøll NYVIG Bredevej 2 DK-2930 Virum Danmark T: +45 4574 3600 D: +45 4574 3625 F: +45 4576 7640 hhu@nyvig.dk www.nyvig.dk CVR nr. DK 3512 8417 Dato 2008-07-04 Ref hhu Skolevejsanalyse

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Business Danmark - april 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDKONKLUSIONER...

Læs mere

BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING. Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen

BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING. Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen Med udgangspunkt i SFI s survey fra 2006, som er indsamlet i forbindelse med rapporten Handicap

Læs mere

1. februar 2001 RESUMÈ VENSTRES USANDHEDER OM DANSKERNES SKATTEBETALINGER

1. februar 2001 RESUMÈ VENSTRES USANDHEDER OM DANSKERNES SKATTEBETALINGER i:\jan-feb-2001\skat-1.doc Af Anita Vium, direkte telefon 3355 7724 1. februar 2001 RESUMÈ VENSTRES USANDHEDER OM DANSKERNES SKATTEBETALINGER Vi danskere betaler meget mere i skat, end vi tror, hvis man

Læs mere

Evaluering af unges brug af alkohol social pejling april 2013

Evaluering af unges brug af alkohol social pejling april 2013 Evaluering af unges brug af alkohol social pejling april 213 83 respondenter har gennemført undersøgelsen. Respondenternes baggrund På figur 1 kan det ses at de fleste respondenter har været henholdsvis

Læs mere

Udsigt til fremgang i byggeriet

Udsigt til fremgang i byggeriet Michael Meineche, økonomisk konsulent mime@di.dk, 3377 3454 NOVEMBER Udsigt til fremgang i byggeriet Få nye byggerier betyder, at bygge- og anlægsinvesteringerne i dag ligger på et lavt niveau. Men der

Læs mere

Fordelt på aldersgrupper ventes 2016 især at give flere 25-39årige og årige, mens der ventes færre 3-5årige.

Fordelt på aldersgrupper ventes 2016 især at give flere 25-39årige og årige, mens der ventes færre 3-5årige. GENTOFTE KOMMUNE 7. marts STRATEGI OG ANALYSE LEAD NOTAT Befolkningsprognose Efter et år med en moderat vækst i befolkningstallet, er befolkningstallet nu 75.350. I ventes væksten dog igen at være næsten

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om faglighed og ytringsfrihed på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om faglighed og ytringsfrihed på arbejdspladsen FOA Kampagne og Analyse 11. november 2010 Det siger FOAs medlemmer om faglighed og ytringsfrihed på arbejdspladsen FOA gennemførte i perioden 4. oktober til 13. oktober 2010 en undersøgelse blandt de erhvervsaktive

Læs mere

1. Formål. 2. Metode. Survey: Legetøjsregler

1. Formål. 2. Metode. Survey: Legetøjsregler 04.06.14 Afrapportering Side 1 af 6 Survey: Legetøjsregler 1. Formål Formålet med nulpunktsmålingen er at afdække vidensniveauet og informationsbehovet om reglerne for legetøj hos fabrikanter, importører,

Læs mere

HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF 322285/533531 SKYDS@GREENNET.GL. Kendskab og holdning i Grønland til aluminiumsprojektet efterår 2011

HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF 322285/533531 SKYDS@GREENNET.GL. Kendskab og holdning i Grønland til aluminiumsprojektet efterår 2011 HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF 322285/533531 SKYDS@GREENNET.GL Kendskab og holdning i Grønland til aluminiumsprojektet efterår Undersøgelsen er gennemført på vegne af Greenland Development A/S November

Læs mere

Første fald i antallet af tabsgivende bolighandler i to år

Første fald i antallet af tabsgivende bolighandler i to år 5. november 212 Første fald i antallet af tabsgivende bolighandler i to år Boligmarkedet har været i svag bedring gennem 212, og vi har siden foråret oplevet en skrøbelig form for prisstabilisering. Trods

Læs mere

Seksuel chikane blandt sygeplejersker i 2012

Seksuel chikane blandt sygeplejersker i 2012 Ja (n=245) fra en kollega (n=9) fra en leder (n=0) fra underordnede (n=0) fra en læge (n=45) fra klienter/patienter (n=187) fra pårørende (n=15) fra en anden (n=14) Louise Kryspin Sørensen Oktober 2012

Læs mere

Boligejerne har styr på deres afdragsfrie realkreditlån

Boligejerne har styr på deres afdragsfrie realkreditlån Boligejerne har styr på deres afdragsfrie realkreditlån 2011 Boligejerne anvender deres afdragsfrihed med omtanke - og mest af alt til investeringer, opsparing og nedbringelse af anden gæld. Boligejerne

Læs mere

Det danske boligmarked i lyset af finanskrisen. Økonom Jens L. Pedersen

Det danske boligmarked i lyset af finanskrisen. Økonom Jens L. Pedersen Det danske boligmarked i lyset af finanskrisen Økonom Jens L. Pedersen Agenda Hvordan påvirker finanskrisen boligmarkedet? Udenlandsk storm giver bølgegang i renterne Status og fundamentale forhold Afledte

Læs mere

METODE Dataindsamling & Målgruppe

METODE Dataindsamling & Målgruppe METODE Dataindsamling & Målgruppe Målgruppe Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til ca. 4,5 millioner danskere. Interviews 1500 interviews i målingen. Dataindsamling Dataindsamlingerne

Læs mere

Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger

Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger 14. august 2008 Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger Det giver stadig god mening at købe en andelsbolig. Men med den seneste udvikling på boligmarkedet er der grund til at tænke sig ekstra godt

Læs mere

Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet

Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet Morten Bue Rath og Martin Hornstrup Januar 2010 Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet Betragter man den samlede ugentlige på arbejdsmarkedet og i hjemmet, arbejder mænd og kvinder stort

Læs mere

Faggruppernes troværdighed 2015

Faggruppernes troværdighed 2015 Faggruppernes troværdighed 2015 Radius Kommunikation November 2015 Troværdighedsanalysen 2015 Radius Kommunikation har undersøgt den danske befolknings holdning til forskellige faggruppers troværdighed.

Læs mere

Når butikkerne lukker, vil husstandene i gennemsnit foretage 2,3 indkøbsture pr. uge og i gennemsnit køre 4,1 km i bil i forbindelse

Når butikkerne lukker, vil husstandene i gennemsnit foretage 2,3 indkøbsture pr. uge og i gennemsnit køre 4,1 km i bil i forbindelse Notat Projekt: Butikslukninger fører til øget kørsel i bil Dato: 6. december 013 Udarbejdet af: Emil Foged og Jonas Herby Butikslukninger fører til øget kørsel i bil Konklusion Butikslukningerne frem mod

Læs mere

Risiko for brud i fødekæden på boligmarkedet

Risiko for brud i fødekæden på boligmarkedet NR. 8 NOVEMBER 2011 Risiko for brud i fødekæden på boligmarkedet Mere end 25 pct. af ejerlejlighederne på Sjælland kan kun sælges med tab. Konsekvenserne er alvorlige. Risikoen er, at ejerne stavnsbindes,

Læs mere

Boligboblen i bakspejlet

Boligboblen i bakspejlet NR. 9 NOVEMBER 2014 Boligboblen i bakspejlet Når boligpriserne steg med 25 pct. om året i midten af sidste årti, burde politikere og långivere så ikke have indset, at der var tale om en boble, som kaldte

Læs mere

Troværdighedsanalysen 2012

Troværdighedsanalysen 2012 Troværdighedsanalysen 2012 Radius Kommunikation 16.10.2012 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S

Læs mere

Figur 1: Fordeling af tab på ejerboliger (i perioden 2009-2013) Milliardtab i land- og yderkommuner 35% 43% 23%

Figur 1: Fordeling af tab på ejerboliger (i perioden 2009-2013) Milliardtab i land- og yderkommuner 35% 43% 23% NR. 10 DECEMBER 2014 Milliardtab i land- og yderkommuner Selv om land- og yderkommuner står for 32 pct. af udlånsporteføljen, stammer hele 43 pct. af sektorens tab fra disse kommuner. Realkreditinstitutternes

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR KL

Læs mere

Boligmarkedet nu og fremover

Boligmarkedet nu og fremover Boligmarkedet nu og fremover V. cheføkonom Jens Christian Nielsen BRFkredit e-mail: chr@brf.dk 25. november 2004 Vi vil forsøge at besvare følgende spørgsmål: Kan vi forklare de seneste års prisstigninger

Læs mere

Økonomisk regionalbarometer for Nordjylland, marts 2011

Økonomisk regionalbarometer for Nordjylland, marts 2011 Økonomisk regionalbarometer for Nordjylland, marts 2011 AF KONSULENT PIA HANNE HANSEN, ANALYSEKONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE, CAND. SCIENT POL., MA. OG CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON Nøgletal

Læs mere

Befolkningen og borgermøder om råstoffer

Befolkningen og borgermøder om råstoffer HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF 322285/533531 SKYDS@GREENNET.GL 1 Befolkningen og borgermøder om råstoffer Telefonbaseret interviewundersøgelse på foranledning af WWF, Verdensnaturfonden HS Analyse,

Læs mere

Unges holdning til køb og salg af sex

Unges holdning til køb og salg af sex Feltperiode: Den december 2014 januar 2015. Målgruppe: Respondenter i alderen 1520 år Metode: CATI (telefoninterviews). Interviews er foretaget af udvalgte interviewere, som forud har modtaget en særlig

Læs mere

TNS Gallup. Dansk Ungdoms Fællesråd. Borgmesterundersøgelse. Public

TNS Gallup. Dansk Ungdoms Fællesråd. Borgmesterundersøgelse. Public TNS Gallup Dansk Ungdoms Fællesråd 1 Public Metode 2 Målgruppe: danske borgmestre Metode: Internetbaseret undersøgelse (CAWI) på Gallups internetpanel G@llupForum Stikprøvestørrelse: 110 i alt 51 gennemførte

Læs mere

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på medarbejderindflydelse i skolen og

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på medarbejderindflydelse i skolen og FOLKESKOLEN Undersøgelse om syn på medarbejderindflydelse i skolen og kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg 2013 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, februar 2013 Scharling.dk

Læs mere

September Flere boliger på nettet I september var godt boliger til salg på internettet. Det er flere end i august.

September Flere boliger på nettet I september var godt boliger til salg på internettet. Det er flere end i august. September 2007 Flere boliger på nettet I september var godt 55.000 boliger til salg på internettet. Det er 1.100 flere end i august. Antallet af udbudte parcel- og rækkehuse har ligget nogenlunde stabilt

Læs mere

Profil af den danske kiropraktorpatient

Profil af den danske kiropraktorpatient Profil af den danske kiropraktorpatient Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening Version 2-2014 Indholdsfortegnelse 1. Resumé... 2 2. Metode... 2 3. Indkomstniveau... 3 4. Aldersfordeling... 4 5.

Læs mere

Sprogcentret Vejle-Fredericia Undersøgelse af brugertilfredshed og undervisningsmiljø

Sprogcentret Vejle-Fredericia Undersøgelse af brugertilfredshed og undervisningsmiljø Sprogcentret - I. Metode...3 II. Baggrundsvariable...4 II.1. Kønsfordeling...4 II.2. Aldersfordeling...4 II.3. Oprindelsesregion...5 II.4. Uddannelsesmæssig baggrund...5 II.5. Antal år bosat i Danmark...6

Læs mere

Frygt for højere boligskatter

Frygt for højere boligskatter BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER NYHEDSBREV JUNI 2011 Danskerne: Frygt for boligskatter Der venter skattestigninger forude for folk med fast ejendom. Det mener danskerne i en ny undersøgelse, som Danmarks Statistik

Læs mere

Boligskatternes betydning

Boligskatternes betydning Boligskatternes betydning set fra ejendomsmæglerens stol Det Økonomiske Råd, 17. august 2016 Hvem er jeg Lone Bøegh Henriksen selvstændig ejendomsmægler siden 1986 Medlem af bestyrelsen i Dansk Ejendomsmæglerforening

Læs mere

Unges holdning til køb og salg af sex

Unges holdning til køb og salg af sex Feltperiode: Den december 2014 januar 2015. Målgruppe: Respondenter i alderen 1520 år Metode: CATI (telefoninterviews). Interviews er foretaget af udvalgte interviewere, som forud har modtaget en særlig

Læs mere

Konverteringsgevinster og tillægsbelåning

Konverteringsgevinster og tillægsbelåning Konverteringsgevinster og tillægsbelåning 2006 Prepared for Prepared by Job Number Date Realkreditrådet Christian Martorell & Bo Bilde 14427 April 2007 Indhold Metode Side 3 Konklusion Side 6 Hovedresultater

Læs mere

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen 1 Indledning Baggrund for undersøgelsen KANTAR Gallup har for UNICEF Danmark og Institut for Menneskerettigheder gennemført

Læs mere

Monitorering af danskernes rygevaner. Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004

Monitorering af danskernes rygevaner. Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Monitorering af danskernes rygevaner 2003 Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Monitorering af danskernes rygevaner 2003 Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Indhold Side 1.1. Indledning... 1 1.2. Baggrund

Læs mere

Ren By-kampagnen 2012

Ren By-kampagnen 2012 Ren By-kampagnen 2012 Aarhus Kommune Natur & Miljø Kendskabsmåling Om kampagnemålingen 2012 Aarhus Kommune råder over et borgerpanel med bredt repræsenterede medlemmer over 18 år - alle bosat i Aarhus

Læs mere

STIGENDE RÅDIGHEDSBELØB FOR 2001

STIGENDE RÅDIGHEDSBELØB FOR 2001 17. april 2002 Af Jonas Schytz Juul - Direkte telefon: 33 55 77 22 Resumé: STIGENDE RÅDIGHEDSBELØB FOR 2001 DA s lønstatistik for 2001 viser en gennemsnitlige stigning på 4,4 procent i timefortjenesterne

Læs mere

HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL. Kendskab og holdning i Grønland til aluminiumsprojektet efterår 2010

HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL. Kendskab og holdning i Grønland til aluminiumsprojektet efterår 2010 HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL Kendskab og holdning i Grønland til aluminiumsprojektet efterår Undersøgelsen er gennemført på vegne af Greenland Development A/S December

Læs mere

Indledning... 2. 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3. 2. Befolkningstilvækst... 6. 3. Flyttemønstre... 7

Indledning... 2. 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3. 2. Befolkningstilvækst... 6. 3. Flyttemønstre... 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3 2. Befolkningstilvækst... 6 3. Flyttemønstre... 7 4. Befolkningsfremskrivning fordelt på aldersgrupper... 10 5. Forskellige

Læs mere