ISSP 1998 Religion II. - Questionnaire - Denmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ISSP 1998 Religion II. - Questionnaire - Denmark"

Transkript

1 ISSP 1998 Religion II - Questionnaire - Denmark

2 [16345info1] De næste spørgsmål handler om Deres holdninger til nogle forskellige ting i tilværelsen. For en del af spørgsmålene vil vi vise Dem et kort, hvor De kan se hvilke svarmuligheder, De har. [16345Sp1] Sp.1. Hvis De tænker på Deres tilværelse i almindelighed for tiden, hvor lykkelig eller ulykkelig vil De så alt i alt sige, at De er? INTV: Vis kort 1 (16345) og læs op. Meget lykkelig [1] Ret lykkelig [2] Ikke særlig lykkelig [3] Slet ikke lykkelig [4] Ved ikke (læses ikke op) [5] Vil ikke svare (læses ikke op) [6] Copyright by In2itive Technologies A/S

3 [16345Sp2] Sp.2. Mener De, at det alt i alt bør være regeringens ansvar at...? INTV: Vis kort 2 (16345) og læs udsagn op. INTV: Vær opmærksom på 2 ja-svarmuligheder og 2 nej-svarmuligheder. Grid1 Sikre et arbejde til alle, der ønsker et [1] Udjævne indkomstforsk elle mellem de rige og de fattige [2] Ja, absolut (1) [1] Ja, formentlig (2) [2] Nej, formentlig ikke (3) [3] Nej, absolut ikke (4) [4] Ved ikke [5] Vil ikke svare [6] [16345Sp3] Sp.3. Finder De det rigtigt eller forkert, at en mand og en kvinde har seksuel omgang før ægteskabet? INTV: Vis kort 3 (16345). Det er altid forkert [1] Det er næsten altid forkert [2] Det er kun forkert i visse tilfælde [3] Det er slet ikke forkert [4] Ved ikke [5] Vil ikke svare [6] Copyright by In2itive Technologies A/S

4 [16345Sp4] Sp.4. Finder De det rigtigt eller forkert, at en gift person har sekusuel omgang med en anden end sin mand eller kone? INTV: Vis kort 3 (16345). Det er altid forkert [1] Det er næsten altid forkert [2] Det er kun forkert i visse tilfælde [3] Det er slet ikke forkert [4] Ved ikke [5] Vil ikke svare [6] [16345Sp5] Sp.5. Og hvordan ser De på seksuelle forhold mellem to voksne af samme køn? Det er altid forkert [1] Det er næsten altid forkert [2] Det er kun forkert i visse tilfælde [3] Det er slet ikke forkert [4] Ved ikke [5] Vil ikke svare [6] Copyright by In2itive Technologies A/S

5 [16345Sp6] Sp.6. Mener De PERSONLIGT, at det er rigtigt eller forkert for en kvinde at få en abort? INTV: Vis kort 3 (16345) og læs udsagn op. Grid1 Hvis der er en stor risiko for, at barnet har en alvorlig skade [1] Hvis familien har så lav en indkomst, at den ikke har råd til flere børn [2] Det er altid forkert (1) [1] Det er næsten altid forkert (2) [2] Det er kun forkert i visse tilfælde (3) [3] Det er slet ikke forkert (4) [4] Ved ikke [5] Vil ikke svare [6] Copyright by In2itive Technologies A/S

6 [16345Sp7] Sp.7. Er De enig eller uenig i følgende udsagn? INTV: Vis kort 4 (16345) og læs udsagn op. Grid1 En ægtemands opgave er at tjene penge, mens en hustrus opgave er at tage sig af hjemmet og familien [1] Alt i alt skader det familielivet, hvis kvinden arbejder på fuld tid [2] Helt enig (1) [1] Delvis enig (2) [2] Hverke n enig eller uenig (3) [3] Delvis uenig (4) [4] Helt uenig (5) [5] Ved ikke [6] Vil ikke svare [7] Copyright by In2itive Technologies A/S

7 [16345Sp8] Sp.8. Er De enig eller uenig i følgende udsagn. INTV: Vis kort 4 (16345) og læs udsagn op. Grid1 Det er i orden for et par at bo sammen, også selvom de ikke har planer om at blive gift [1] For et par, der har planer om at gifte sig, er det en god idé at bo sammen først [2] Helt enig (1) [1] Delvis enig (2) [2] Hverke n enig eller uenig (3) [3] Delvis uenig (4) [4] Helt uenig (5) [5] Ved ikke [6] Vil ikke svare [7] Copyright by In2itive Technologies A/S

8 [16345Sp9] Sp.9. Herefter vil jeg gerne have Dem til at overveje følgende situationer. Mener De, det er rigtigt eller forkert, hvis...? INTV: Vis kort 5 (16345) og læs udsagn op. Grid1 En skatteyder ikke opgiver hele sin indkomst for derved at betale mindre i indkomstskat [1] En person giver fejlagtige oplysninger om sig selv for at få offentlige ydelser, som han eller hun ikke er berettiget til [2] Ikke forkert (1) [1] Lidt forkert (2) [2] Forkert (3) [3] Meget forkert (4) [4] Ved ikke [5] Vil ikke svare [6] [16345Sp10] Sp.10. Hvor ofte tror De, at andre mennesker ville forsøge at udnytte én, hvis de havde mulighed for det, og hvor ofte tror De, at de ville forsøge at være fair? INTV: Vis kort 6 (16345). De ville næsten altid forsøge at udnytte én [1] De ville for det meste forsøge at udnytte én [2] De ville for det meste være fair [3] De ville næsten altid være fair [4] Ved ikke [5] Vil ikke svare [6] Copyright by In2itive Technologies A/S

9 [16345Sp11] Sp.11. Nogle mennesker siger, at man kan stole på de fleste mennesker. Andre siger, at man ikke kan være forsigtig nok. Hvordan føler De det? INTV: Vis kort 7 (16345). Man kan næsten altid stole på andre mennesker [1] Man kan i almindelighed stole på andre mennesker [2] Man bør i almindelighed være meget forsigtig, når man har med andre mennesker at gøre [3] Man bør næsten altid være forsigtig, når man har med andre mennesker at gøre [4] Ved ikke [5] Vil ikke svare [6] [16345Sp12] Sp.12. Hvor stor tillid har De til...? INTV: Vis kort 8 (16345) og læs udsagn op. Grid1 Fuldstændig tillid (1) [1] Ganske megen tillid (2) [2] Nogen tillid (3) [3] Kun lidt tillid (4) [4] Slet ingen tillid (5) [5] Ved ikke [6] Vil ikke svare [7] Folketinget [1] Erhvervslivet og industrien [2] Folkekirken og religiøse organisationer [3] Domstolene og retsvæsenet [4] Skolen og uddannelsessystemet [5] Copyright by In2itive Technologies A/S

10 [16345Sp13] Sp.13. Hvor enig eller uenig er De i hvert af følgende udsagn? INTV: Vis kort 4 (16345) og læs udsagn op. Grid1 Præster og andre religiøse ledere bør ikke forsøge at påvirke, hvordan folk stemmer ved valgene [1] Præser og andre religiøse ledere bør ikke forsøge at påvirke politiske beslutninger [2] Helt enig (1) [1] Delvis enig (2) [2] Hverke n enig eller uenig (3) [3] Delvis uenig (4) [4] Helt uenig (5) [5] Ved ikke [6] Vil ikke svare [7] Copyright by In2itive Technologies A/S

11 [16345Sp14] Sp.14. Jeg vil også gerne høre, hvor enig eller uenig De er i følgende udsagn? INTV: Vis kort 4 (16345) og læs udsagn op. Grid1 Alt i alt gør den moderne videnskab mere skade end gavn [1] Vi stoler for meget på videnskaben og for lidt på den religiøse tro [2] Helt enig (1) [1] Delvis enig (2) [2] Hverke n enig eller uenig (3) [3] Delvis uenig (4) [4] Helt uenig (5) [5] Ved ikke [6] Vil ikke svare [7] Copyright by In2itive Technologies A/S

12 [16345Sp15] Sp.15. Endelig vil jeg gerne høre, om De er enig eller uenig i følgende udsagn? INTV: Vis kort 4 (16345) og læs udsagn op. Grid1 Hvis man ser sig om i verden, kan man se, at religioner fører mere konflikt med sig end fred [1] Folk med en stærk religiøs tro er ofte for intolerante over for andre [2] Danmark ville være et bedre land, hvis religionen havde mindre indflydelse [3] Helt enig (1) [1] Delvis enig (2) [2] Hverke n enig eller uenig (3) [3] Delvis uenig (4) [4] Helt uenig (5) [5] Ved ikke [6] Vil ikke svare [7] Copyright by In2itive Technologies A/S

13 [16345Sp16] Sp.16. Har De inden for de sidste 12 måneder udført frivilligt arbejde inden for nogle af de følgende områder? Ved frivilligt arbejde forstås ulønnet arbejde og ikke bare medlemsskab af en forening. Det skal være arbejde, der er til gavn for andre mennesker eller for samfundet, og ikke bare for ens egen familie eller personlige venner. INTV: Læs udsagn op. INTV: Hvis den samme frivillige aktivitet falder ind under to eller flere af de nævnte kategorier, skal det kun oplyses for den kategori, der først er relevant. Hvis svarpersonen eksempelvis er involveret i en politisk valgkamp for en kandidat med folkekirkelig eller religiøs baggrund, skal vedkommende opgive det under politisk arbejde og ikke som religiøse eller kirkelige aktiviteter. Grid1 Politisk arbejde, f.eks. for et politisk parti, i en græsrodsbevæ gelse eller i forbindelse med en valgkamp [1] Velgørenhedsa rbejde, f.eks. hjælp til syge, gamle, fattige [2] Religiøse eller kirkelige aktiviteter, f.eks. frivilligt arbejde for kirken eller andre religiøse foreninger [3] Anden form for frivilligt arbejde [4] Nej (1) [1] Ja, 1-2 gange (2) [2] Ja, 3-5 gange (3) [3] Ja, 6 gange eller derover (4) [4] Ved ikke [5] Vil ikke svare [6] Copyright by In2itive Technologies A/S

14 [16345Sp17] Sp.17. Mener De, at folkekirken og andre religiøse organisationer har for meget eller for lidt magt og indflydelse her i landet? INTV: Vis kort 9 (16345). Alt for meget magt [1] For meget magt [2] Tilpas meget magt [3] For lidt magt [4] Alt for lidt magt [5] Ved ikke [6] Vil ikke svare [7] [16345Sp18] Sp.18. Hvilket af disse udsagn kommer tættest på Deres egen opfattelse af Gud? INTV: Vis kort 10 (16345). Jeg tror ikke på Gud [1] Jeg ved ikke, om der er en Gud, og jeg tror ikke, man har nogen mulighed for at finde ud af det [2] Jeg tror ikke på en personlig Gud, men jeg tror på en eller anden form for Højere Magt [3] Sommetider tror jeg på Gud, til andre tider gør jeg ikke [4] Selvom jeg har min tvivl, så føler jeg, at jeg tror på Gud [5] Jeg ved, at Gud virkelig eksisterer, og det er jeg slet ikke i tvivl om [6] Ved ikke [7] Vil ikke svare [8] Copyright by In2itive Technologies A/S

15 [16345Sp19] Sp.19. Hvilket af følgende udsagn beskriver bedst Deres tro på Gud? INTV: Vis kort 11 (16345). Jeg tror ikke på Gud nu, og det har jeg aldrig gjort [1] Jeg tror ikke på Gud nu, men det gjorde jeg tidligere [2] Jeg tror på Gud nu, men det har jeg ikke tidligere gjort [3] Jeg tror på Gud nu, og det har jeg altid gjort [4] Ved ikke [5] Vil ikke svare [6] [16345Sp20] Sp.20. Tror De på...? INTV: Vis kort 12 (16345) og læs udsagn op. Grid1 Et liv efter døden [1] Ja, helt sikkert (1) [1] Ja, sandsynligvis (2) [2] Nej, sandsynligvis ikke (3) [3] Nej, helt sikkert ikke (4) [4] Ved ikke [5] Vil ikke svare [6] Himlen [2] Helvede [3] Religiøse mirakler [4] Copyright by In2itive Technologies A/S

16 [16345Sp21] Sp.21. Hvilke af følgende udsagn kommer tættest på en beskrivelse af Deres opfattelse af Biblen? INTV: Vis kort 13 (16345). Biblen er Guds ord, og den skal tages helt bogstaveligt [1] Biblen bygger på Guds ord, men den skal ikke tages alt for bogstaveligt [2] Biblen er en meget gammel bog fyldt med fortællinger, legender, historier og moralske forskrifter nedskrevet af mennesker [3] Spørgsmål om Biblen har ingen betydning for mig [4] Ved ikke [5] Vil ikke svare [6] Copyright by In2itive Technologies A/S

17 [16345Sp22] Sp.22. Er de enig eller uenig i følgende udsagn? INTV: Vis kort 4 (16345) og læs udsagn op. Grid1 Der findes en Gud, som er optaget af og holder af hvert eneste menneske på jorden [1] Det er meget lidt, som det enkelte menneske kan gøre for at ændre sit livsforløb [2] For mig er livet kun meningsfyldt, fordi Gud findes [3] Efter min opfattelse har livet ikke noget særligt formål [4] Livet er kun meningsfyldt, hvis man selv giver det mening [5] Vi skaber selv vores egen skæbne [6] Helt enig (1) [1] Delvis enig (2) [2] Hverke n enig eller uenig (3) [3] Delvis uenig (4) [4] Helt uenig (5) [5] Ved ikke [6] Vil ikke svare [7] Copyright by In2itive Technologies A/S

18 [16345Sp23] Sp.23. Har De nogensinde oplevet et vendepunkt i Deres liv, hvor De har fået en ny og personlig religiøs overbevisning? Ja [1] Nej [2] Ved ikke [3] Vil ikke svare [4] [16345Sp24] Sp.24. Hvad var Deres moders religiøse overbevisning, da De var barn? Var hun knyttet til...? INTV: Læs op. INTV: ""Knyttet til"" blot for at angive religiøs retning, IKKE styrken. Folkekirken [1] Den katolske kirke [2] Den jødiske menighed [3] Den ortodokse græske eller russiske kirke [4] Islam [5] Anden form for religion [6] Ingen religiøs overbevisning [7] Jeg har ingen mor/ jeg voksede ikke op med min mor (læses ikke op) [8] Ved ikke (læses ikke op) [9] Vil ikke svare (læses ikke op) [10] Continue If [16345Sp24] = '6' Else Goto Form [16345Sp25] On Page 18 [16345Sp24A] Sp fortsat. INTV: Noter anden form for religion. OpenText1 : Copyright by In2itive Technologies A/S

19 [16345Sp25] Sp.25. Hvad var Deres faders religiøse overbevisning, da De var barn? Var han knyttet til...? INTV: Læs op. INTV: ""Knyttet til"" blot for at angive religiøs retning, IKKE styrken. Folkekirken [1] Den katolske kirke [2] Den jødiske menighed [3] Den ortodokse græske eller russiske kirke [4] Islam [5] Anden form for religion [6] Ingen religiøs overbevisning [7] Jeg har ingen far/ jeg voksede ikke op med min far (læses ikke op) [8] Ved ikke (læses ikke op) [9] Vil ikke svare (læses ikke op) [10] Continue If [16345Sp25] = '6' Else Goto Form [16345Sp26] On Page 19 [16345Sp25A] Sp fortsat. INTV: Noter anden form for religion. OpenText1 : Copyright by In2itive Technologies A/S

20 [16345Sp26] Sp.26. Hvilken religiøs overbevisning, om nogen, er du selv opdraget til? Er det...? INTV: Læs op. Folkekirken [1] Den katolske kirke [2] Den jødiske menighed [3] Den ortodokse græske eller russiske kirke [4] Islam [5] Anden form for religion [6] Ingen religiøs overbevisning [7] Ved ikke (læses ikke op) [8] Vil ikke svare (læses ikke op) [9] Continue If [16345Sp26] = '6' Else Goto Form [16345Sp27] On Page 20 [16345Sp26A] Sp fortsat. INTV: Noter anden form for religion. OpenText1 : Copyright by In2itive Technologies A/S

21 [16345Sp27] Sp.27. Hvis De er gift eller samlevende, vil jeg gerne stille Dem et spørgsmål om ham eller hende. Hvis ikke går vi videre til næste spørgsmål. Hvad er Deres ægtefælle eller samlevers religiøse overbevisning? Er han eller hun knyttet til...? INTV: Læs op. INTV: ""Knyttet til"" blot for at angive religiøs retning, IKKE styrken. Folkekirken [1] Den katolske kirke [2] Den jødiske menighed [3] Den ortodokse græske eller russiske kirke [4] Islam [5] Anden form for religion [6] Ingen religiøs overbevisning [7] Ikke gift/ingen samlever [8] Ved ikke (læses ikke op) [9] Vil ikke svare (læses ikke op) [10] Continue If [16345Sp27] = '6' Else Goto Form [16345Sp28] On Page 21 [16345Sp27A] Sp fortsat. INTV: Noter anden form for religion. OpenText1 : Copyright by In2itive Technologies A/S

22 [16345Sp28] Sp.28. Hvor ofte deltog Deres moder i gudstjenester og andre religiøse sammenkomster under Deres opvækst? INTV: Læs op. Aldrig [1] Mindre end en gang om året [2] Omkring en eller to gange om året [3] Flere gange om året [4] Omkring en gang om måneden [5] 2-3 gange om måneden [6] Næsten hver uge [7] Hver uge [8] Flere gange om ugen [9] Jeg har ingen mor/ Jeg voksede ikke op med min mor (læses ikke op) [10] Ved ikke (læses ikke op) [11] Vil ikke svare (læses ikke op) [12] [16345Sp29] Sp.29. Hvor ofte deltog Deres fader i gudstjenester og andre religiøse sammenkomster under Deres opvækst? INTV: Læs op. Aldrig [1] Mindre end en gang om året [2] Omkring en eller to gange om året [3] Flere gange om året [4] Omkring en gang om måneden [5] 2-3 gange om måneden [6] Næsten hver uge [7] Hver uge [8] Flere gange om ugen [9] Jeg har ingen far/ Jeg voksede ikke op med min far (læses ikke op) [10] Ved ikke (læses ikke op) [11] Vil ikke svare (læses ikke op) [12] Copyright by In2itive Technologies A/S

23 [16245Sp30] Sp.30. Og da De selv var omkring år gammel, hvor ofte deltog De da selv i gudstjenester eller andre religiøse sammenkomster? INTV: Læs op. Aldrig [1] Mindre end en gang om året [2] Omkring en eller to gange om året [3] Flere gange om året [4] Omkring en gang om måneden [5] 2-3 gange om måneden [6] Næsten hver uge [7] Hver uge [8] Flere gange om ugen [9] Ved ikke (læses ikke op) [11] Vil ikke svare (læses ikke op) [12] [16345Sp31] Sp.31. Hvor tit plejer De at bede? INTV: Læs op. Aldrig [1] Mindre end en gang om året [2] Omkring en eller to gange om året [3] Flere gange om året [4] Omkring en gang om måneden [5] 2-3 gange om måneden [6] Næsten hver uge [7] Hver uge [8] Flere gange om ugen [9] Ved ikke (læses ikke op) [10] Vil ikke svare (læses ikke op) [11] Copyright by In2itive Technologies A/S

24 [16345Sp32] Sp.32. Hvor tit deltager De i folkekirkelige eller andre religiøse aktiviteter ud over gudstjenester? INTV: Læs op. Aldrig [1] Mindre end en gang om året [2] Omkring en eller to gange om året [3] Flere gange om året [4] Omkring en gang om måneden [5] 2-3 gange om måneden [6] Næsten hver uge [7] Hver uge [8] Flere gange om ugen [9] Ved ikke (læses ikke op) [10] Vil ikke svare (læses ikke op) [11] [16345Sp33] Sp.33. Vil De beskrive Dem selv som...? INTV: Vis kort 14 (16345) og læs op. Meget stærkt religiøs [1] Meget religiøs [2] Ret religiøs [3] Hverken religiøs eller ureligiøs [4] Ret ureligiøs [5] Meget ureligiøs [6] Meget stærkt ureligiøs [7] Ved ikke (læses ikke op) [8] Vil ikke svare (læses ikke op) [9] Copyright by In2itive Technologies A/S

25 [16345Sp34] Sp.34. Hvilket af disse udsagn kommer tættest på Deres egen opfattelse? INTV: Vis kort 15 (16345) og læs op. Der findes meget lidt sandhed i nogen religion [1] Der findes grundlæggende sandheder i mange religioner [2] Der er kun én sand religion [3] Ved ikke (læses ikke op) [4] Vil ikke svare (læses ikke op) [5] [16345Sp35A] Sp.35A. Forestil Dem, at De er passager i en bil, der føres af en af Deres gode venner. De ved, at han kører for hurtigt. Han påkører en fodgænger. Deres ven beder Dem fortælle politiet, at han overholdt fartgrænsen. INTV: Vis kort 16 (16345). Hvilket af disse udsagn kommer tættest på Deres opfattelse af, hvad Deres ven har ret til at forvente af Dem i denne situation? INTV: Læs op. Min ven har ABSOLUT ret til at forvente, at jeg bekræfter, at han overholdt fartgrænsen [1] Min ven har EN VIS ret til at forvente, at jeg bekræfter, at han overholdt fartgrænsen [2] Min ven har INGEN ret til at forvente, at jeg bekræfter, at han overholdt fartgrænsen [3] Ved ikke (læses ikke op) [4] Vil ikke svare (læses ikke op) [5] Copyright by In2itive Technologies A/S

26 [16345Sp35B] Sp.35B. Hvad ville De gøre i denne situation? Ville De...? INTV: Vis kort 17 (16345) og læs op. Helt sikkert fortælle politiet, at min ven overtrådte fartgrænsen [1] Formodentlig fortælle politiet, at min ven overtrådte fartgrænsen[2] Formodentlig fortælle politiet, at min ven IKKE overtrådte fartgrænsen[3] Helt sikkert fortælle politiet, at min ven IKKE overtrådte fartgrænsen [4] Ved ikke (læses ikke op) [5] Vil ikke svare (læses ikke op) [6] [16345Sp36] Sp.36. Hvad er Deres civilstand? INTV: Hvis svarpersonen er samboende, krydses af ud for ""Enlig, aldrig gift"" - dog ikke, hvis svarpersonen er f.eks. fraskilt på grund af tidligere forhold; så anføres svarpersonen her. Gift [1] Enke(mand) [2] Fraskilt [3] Separeret [4] Enlig, aldrig gift [5] Ved ikke [6] Vil ikke svare [7] Continue If [16345Sp36] In '2', '3', '4', '5', '6', '7' Else Goto Form [16345Sp38] On Page 26 Copyright by In2itive Technologies A/S

27 [16345Sp37] Sp.37. Er De samboende med fast partner? Ja [1] Nej [2] Ved ikke [3] Vil ikke svare [4] [16345Sp38] Sp.38. Hvor mange år har De gået i skole? Her tænkes på folkeskole, gymnasium og videregående uddannelse, men ikke erhvervspraktik. INTV: ""ved ikke"" eller ""vil ikke svare"" skrives om 0. Info2 Antal år: OpenNumeric1 : Copyright by In2itive Technologies A/S

28 [16345Sp39] Sp.39. Hvilken af disse beskrivelser passer bedst på Deres situation? INTV: Vis kort 18 (16345). Fuldtidsbeskæftiget (30 timer eller mere pr. uge) [1] Deltidsbeskæftiget (10-29 timer pr. uge) [2] Mindre end deltidsbeskæftiget (mindre end 10 timer pr. uge) [3] Midlertidigt fraværende (syg o.lign.) [4] Midlertidigt fraværende (barsels-, forældre-, udd.orlov fra arbejdet) [5] Medhjælpende ægtefælle[6] Arbejdsløs (herunder på orlov fra arbejdsløshed) [7] Lærling/elev (med løn) [8] Skoleelev (uden løn) [9] Studerende (uden løn) [10] På efterløn/overgangsydelse [11] Folkepensionist, alderspensionist [12] Hjemmegående husmor (som ikke tilhører en af de øvrige kategorier) [13] Førtidspensionist [14] Andre uden for arbejdsstyrken [15] Ved ikke [16] Vil ikke svare [17] Continue If [16345Sp39] In '1', '2', '3', '4', '5', '6' Else Goto Form [16345Sp41] On Page 28 [16345Sp40] Sp.40. Hvad er Deres ugentlige arbejdstid (normalt)? INTV: Hvis ""ved ikke"" eller ""vil ikke svare"" skrives 0. Info2 Antal timer: OpenNumeric1 : Copyright by In2itive Technologies A/S

29 [16345Sp41] Sp.41. Hvad er Deres stilling? INTV: Hvis svarpersonen er pensioneret eller uden for arbejde lige nu, angiv da sidste arbejde. INTV: Husmødre, personer på efteruddannelse mv. angives som deres seneste stilling. Studerende angives som studerende. INTV: Husk nøje beskrivelse. Hvis der f.eks. bliver svaret ""smed"", så prob på hvilken slags smed (kleinsmed, selvstændig smed el.lign.). OpenText1 : Ved ikke [1] Vil ikke svare [2] Continue If [16345Sp39] In '1', '2', '3', '4', '5', '6' Else Goto Form [16345Sp46] On Page 30 [16345Sp42] Sp.42. Leder De, eller er De ansvarlig for andres arbejde? Ja [1] Nej [2] Ved ikke [3] Vil ikke svare [4] Copyright by In2itive Technologies A/S

30 [16345Sp43] Sp.43. Er De privat ansat, offentligt ansat eller selvstændig? Her tænkes på Deres hovedbeskæftigelse. Offentligt ansat [1] Arbejder for offentligt ejet firma [2] Privat ansat, herunder medhjælpende ægtefælle[3] Selvstændig [4] Andet [5] Ved ikke [6] Vil ikke svare [7] [16345Sp44] Sp.44. Har De lige nu arbejde enten som lønmodtager eller som selvstændig erhvervsdrivende? INTV: Hvis svarpersonen er både selvstændig og lønmodtager, sættes kryds ud for det, som er hovedbeskæftigelsen. En studerende med et bijob på f.eks. 5 timer pr. uge, er også lønmodtager. Ja, som lønmodtager [1] Ja, som selvstændig erhvervsdrivende [2] Nej [3] Ved ikke [4] Vil ikke svare [5] Continue If [16345Sp44] = '2' Else Goto Form [16345Sp46] On Page 30 [16345Sp45] Sp.45. Har De nogle ansatte? Ja [1] Nej [2] Ved ikke [3] Vil ikke svare [4] Copyright by In2itive Technologies A/S

31 Continue If [16345Sp45] = '1' Else Goto Form [16345Sp46] On This Page [16345Sp45A] Sp.45A. Hvor mange? INTV: Hvis ""ved ikke"" eller ""vil ikke svare"" skrives 0. Info2 Antal ansatte: OpenNumeric1 : [16345Sp46] Sp.46. Er De medlem af en fagforening? Ja [1] Nej [2] Ved ikke [3] Vil ikke svare [4] Copyright by In2itive Technologies A/S

32 [16345Sp47] Sp.47. Hvilken af disse beskrivelser passer bedst på Deres eventuelle ægtefælle eller samlever? INTV: Vis kort 18 (16345). Fuldtidsbeskæftiget (30 timer eller mere pr. uge) [1] Deltidsbeskæftiget (10-29 timer pr. uge) [2] Mindre end deltidsbeskæftiget (mindre end 10 timer pr. uge) [3] Midlertidigt fraværende (syg o.lign.) [4] Midlertidigt fraværende (barsels-, forældre-, udd.orlov fra arbejdet) [5] Medhjælpende ægtefælle[6] Arbejdsløs (herunder på orlov fra arbejdsløshed) [7] Lærling/elev (med løn) [8] Skoleelev (uden løn) [9] Studerende (uden løn) [10] På efterløn/overgangsydelse [11] Folkepensionist, alderspensionist [12] Hjemmegående husmor (som ikke tilhører en af de øvrige kategorier) [13] Førtidspensionist [14] Andre uden for arbejdsstyrken [15] Har ingen ægtefælle/ samlever [16] Ved ikke [17] Vil ikke svare [18] Continue If [16345Sp47] In '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9', '10', '11', '12', '13', '14', '15', '17', '18' Else Goto Form [16345Sp49] On Page 32 Copyright by In2itive Technologies A/S

33 [16345Sp48] Sp.48. Hvad er hans eller hendes stilling? Hvis Deres ægtefælle eller samlever er pensioneret eller uden for arbejde lige nu, angiv da hens eller hendes sidste arbejde. INTV: Husmødre, personer på efteruddannelse, mv. angives som deres seneste stilling. Studerende angives som studerende. INTV: Prob på en nøjagtig beskrivelse. OpenText1 : Ved ikke [1] Vil ikke svare [2] [16345Sp49] Sp.49. Er De medlem af folkekirken eller et andet religiøst trossamfund? Hvis ja: Hvilket? Nej, ikke medlem af noget religiøst trossamfund [1] Ja, folkekirken [2] Ja, katolsk [3] Ja, jødisk [4] Ja, muslimsk [5] Andet [6] Ved ikke [7] Vil ikke svare [8] Continue If [16345Sp49] = '6' Else Goto Form [16345Sp50] On Page 33 [16345Sp49A] Sp fortsat. Noter. OpenText1 : Copyright by In2itive Technologies A/S

34 [16345Sp50] Sp.50. Hvor ofte går De til gudstjeneste? En gang om ugen eller mere [1] 2-3 gange om måneden [2] 1 gang om måneden [3] Flere gange om året [4] Sjældnere [5] Aldrig [6] Ved ikke [7] Vil ikke svare [8] [16345Sp51] Sp.51. Man taler nogle gange om, at der findes forskellige socialgrupper eller samfundsklasser. Hvis De selv skulle placere Dem i en sådan samfundsklasse, hvilken af disse skulle det så være? INTV: Vis kort 19 (16345). Underklassen [1] Arbejderklassen [2] Middelklassen [3] Højere middelklasse [4] Overklassen [5] Ingen af disse [6] Ved ikke [7] Vil ikke svare [8] Copyright by In2itive Technologies A/S

35 [16345Sp52] Sp.52. Hvilken type by bor De i? Et landdistrikt [1] En by med under indbyggere [2] En by med indbyggere [3] En by med indbyggere [4] Hovedstadsområdet [5] Ved ikke [6] Vil ikke svare [7] [16345Sp53] Sp.53. I hvilket land er De selv født? INTV: Her tænkes på den etniske baggrund - og ikke på om man er kommet til verden på en ferie eller en udstationering. INTV: Vis kort 20 (16345). Danmark [1] Sverige [2] Norge [3] Tyskland [4] England [5] USA [6] Andet [7] Ved ikke [8] Vil ikke svare [9] Continue If [16345Sp53] = '7' Else Goto Form [16345Sp54] On Page 35 [16345Sp53A] Sp fortsat. Noter. OpenText1 : Copyright by In2itive Technologies A/S

36 [16345Sp54] Sp.54. I hvilket land er Deres far født? INTV: Her tænkes på den etniske baggrund - og ikke på om man er kommet til verden på en ferie eller en udstationering. INTV: Vis kort 20 (16345). Danmark [1] Sverige [2] Norge [3] Tyskland [4] England [5] USA [6] Andet [7] Ved ikke [8] Vil ikke svare [9] Continue If [16345Sp54] = '7' Else Goto Form [16345Sp55] On Page 36 [16345Sp54A] Sp fortsat. Noter. OpenText1 : Copyright by In2itive Technologies A/S

37 [16345Sp55] Sp.55. Jeg nævner nu et synspunkt fra den politiske debat, som man kan være enig eller uenig i. Jeg vil gerne bede Dem vælge et af svarene på dette kort. INTV: Vis kort 4 (16345). Indvandring udgør en alvorlig trussel mod vores nationale egenart. Helt enig [1] Delvis enig [2] Hverken enig eller uenig [3] Delvis uenig [4] Helt uenig [5] Ved ikke [6] Vil ikke svare [7] [16345Sp56] Sp.56. Så har jeg et spørgsmål, hvor jeg vil bede Dem angive, hvor stor De vil sige, Deres sympati er for Islam. Forestil Dem en skala fra 0 til 10, hvor 10 betyder ""Meget stor sympati"", og 0 betyder ""Meget lille sympati"". INTV: Vær opmærksom på nummereringen. 0. Meget lille sympati [1] 1 [2] 2 [3] 3 [4] 4 [5] 5 [6] 6 [7] 7 [8] 8 [9] 9 [10] 10. Meget stor sympati [11] Ved ikke [12] Vil ikke svare [13] Copyright by In2itive Technologies A/S

De kan benytte følgende skala til Deres besvarelse. INTV: Vis kort 1 (13599). [13599Sp1B] Info1 Sp.1. - fortsat. 4. Lidt mindre tid [4]

De kan benytte følgende skala til Deres besvarelse. INTV: Vis kort 1 (13599). [13599Sp1B] Info1 Sp.1. - fortsat. 4. Lidt mindre tid [4] [13599Sp1A] Sp.1. Lad os antage, at De kunne ændre den måde, De bruger Deres tid på, således at De kunne bruge mere tid på nogle ting og mindre tid på andre. Hvilke af de aktiviteter, som jeg nu vil læse

Læs mere

LIGHED - ULIGHED Aalborg Universitet November 2000

LIGHED - ULIGHED Aalborg Universitet November 2000 Løbenr. LIGHED - ULIGHED? Aalborg Universitet November 2000 Sådan udfyldes skemaet Inden De besvarer et spørgsmål, bedes De læse både spørgsmål og svarmuligheder igennem. De fleste af spørgsmålene besvares

Læs mere

RELIGION. Hvad er dine holdninger til religion? Og hvor engageret er du i religiøse aktiviteter? ISSP 2008

RELIGION. Hvad er dine holdninger til religion? Og hvor engageret er du i religiøse aktiviteter? ISSP 2008 + 0 IP. nr.: RELIGION Hvad er dine holdninger til religion? Og hvor engageret er du i religiøse aktiviteter? ISSP 2008 Institut for økonomi, politik og forvaltning Aalborg Universitet Us. nr. 5935-0 +

Læs mere

Denmark ISSP 2000 Environment II Questionnaire

Denmark ISSP 2000 Environment II Questionnaire Denmark ISSP 2000 Environment II Questionnaire Løbenr. MILJØ Aalborg Universitet Februar 2001 Sådan udfyldes skemaet Inden De besvarer et spørgsmål, bedes De læse både spørgsmål og svarmuligheder igennem.

Læs mere

Familieliv i Danmark. Spørgeskema

Familieliv i Danmark. Spørgeskema IP. nr.: Intv. nr.: Familieliv i Danmark Spørgeskema Socialforskningsinstituttet Institut for økonomi, politik og forvaltning Aalborg Universitet Us. nr. 5592-1 November 2002 1 2 1. Vi vil gerne starte

Læs mere

Denmark ISSP 2001 Social Networks II Questionnaire

Denmark ISSP 2001 Social Networks II Questionnaire Denmark ISSP 2001 Social Networks II Questionnaire IP.nr.: Int.nr.: Sociale forhold og personlig netværk Spørgeskema Socialforskningsinstituttet Institut for økonomi, politik og forvaltning Aalborg Universitet

Læs mere

TECHNICAL NOTE FOR SURVEY ISSP Study title: ISSP 1998 Religion. Fieldwork dates: Principal investigators:

TECHNICAL NOTE FOR SURVEY ISSP Study title: ISSP 1998 Religion. Fieldwork dates: Principal investigators: TECHNICAL NOTE FOR SURVEY ISSP-1998 Study title: ISSP 1998 Religion Fieldwork dates: Principal investigators: Sample type: Fieldwork methods: Prof. Jørgen Goul Andersen (Director of the Danish ISSP programme),

Læs mere

Denmark ISSP 2003 National Identity II Questionnaire

Denmark ISSP 2003 National Identity II Questionnaire Denmark ISSP 2003 National Identity II Questionnaire 0 + IP.nr.: Int.nr.: OM DET AT VÆRE DANSK Spørgeskema Institut for økonomi, politik og forvaltning, Aalborg Universitet & Socialforskningsinstituttet

Læs mere

Social ulighed US. nr. 5969-0 September 2009

Social ulighed US. nr. 5969-0 September 2009 + 0 IP. nr.: Int. nr.: Social ulighed US. nr. 5969-0 September 2009 + 0 + 0 Udfyld venligst spørgeskemaet med sort eller blå kuglepen. Vi vil bede dig om at udfylde alle spørgsmål og aflevere skemaet retur

Læs mere

«ID» - «EXTERNKE» Undersøgelse om danskernes holdning til miljø og økologi

«ID» - «EXTERNKE» Undersøgelse om danskernes holdning til miljø og økologi Undersøgelse om danskernes holdning til miljø og økologi 1 1a. Hvilket af disse politiske spørgsmål, mener du, er det vigtigste for Danmark i dag? q Sundhed q Uddannelse q Kriminalitet q Miljø q Indvandring

Læs mere

Working Paper - Department of Economics, Politics and Public Administration, Aalborg University

Working Paper - Department of Economics, Politics and Public Administration, Aalborg University Working Paper - Department of Economics, Politics and Public Administration, Aalborg University Technical report ISSP 2001 Social Networks Mette Tobiasen ISSN 1396-3503 2005:2 IP.nr.: Int.nr.: Sociale

Læs mere

Om at være borger i Danmark

Om at være borger i Danmark + 0 IP. nr.: Int. nr.: Om at være borger i Danmark Us. 5708 November - December 2004 + 0 + 0 Udfyld venligst spørgeskemaet med sort eller blå kuglepen. Vi vil bede dig om at udfylde alle spørgsmål og aflevere

Læs mere

Denmark ISSP 2013 National Identity III Questionnaire

Denmark ISSP 2013 National Identity III Questionnaire Denmark ISSP 2013 National Identity III Questionnaire Velkommen til ISSP 2013 - National Identitet Hvad er din holdning? Ofte diskuteres danskernes holdninger til forskellige dele af vores samfund. Men

Læs mere

Det danske bibelselskab Dåb og livsstil

Det danske bibelselskab Dåb og livsstil Bilag 4: YouGov-spørgeskema Det danske bibelselskab Dåb og livsstil Målgruppe: Danskere forældre med børn under 18 år Baggrundsspørgsmål: Køn Alder Geografi Uddannelse PDL Husstandsindkomst PDL Børns alder

Læs mere

December Familie og kønsroller i Danmark + Sundhed og sundhedsvæsenet i Danmark. Spørgeskema

December Familie og kønsroller i Danmark + Sundhed og sundhedsvæsenet i Danmark. Spørgeskema December 2012 Familie og kønsroller i Danmark + Sundhed og sundhedsvæsenet i Danmark Spørgeskema ISSP 2012 1. Vi vil gerne starte med nogle spørgsmål om kvinder. I hvor høj grad er du enig eller i følgende

Læs mere

Denmark ISSP 2014 Citizenship II Questionnaire

Denmark ISSP 2014 Citizenship II Questionnaire Denmark ISSP 2014 Citizenship II Questionnaire Velkommen til ISSP 2014 - Om at være borger i Danmark Hvad er din holdning? Ofte diskuteres danskernes holdninger til forskellige dele af vores samfund. Men

Læs mere

Kendskab til Smiley-ordningen

Kendskab til Smiley-ordningen Kendskab til Smiley-ordningen Side 1 K.1. Køn K.2. Alder K.46. Geografi Mand Kvinde 15-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60 år eller derover Hovedstadsområdet Øerne i øvrigt Århus Amt Jylland i øvrigt Sp.1.

Læs mere

Danskerne og fritidslivet

Danskerne og fritidslivet IP. nr.: Danskerne og fritidslivet Us. 5831 Januar 2008 Udfyld venligst spørgeskemaet med sort eller blå kuglepen. Vi vil bede Dem om at udfylde alle spørgsmål og aflevere skemaet retur i vedlagte svarkuvert.

Læs mere

Denmark ISSP 2007 Leisure Time and Sports Questionnaire

Denmark ISSP 2007 Leisure Time and Sports Questionnaire Denmark ISSP 2007 Leisure Time and Sports Questionnaire + 0 IP. nr.: Int. nr.: Danskerne og fritidslivet Us. 5889 April 2008 + 0 + 0 Udfyld venligst spørgeskemaet med sort eller blå kuglepen. Vi vil bede

Læs mere

Værestedsundersøgelse 2011

Værestedsundersøgelse 2011 Landsforeningen af VæreSteder & Sammenslutningen af Værestedsbrugere I Danmark gennemført i samarbejde med Public futures 4. Er du født i Danmark? 1. Er du? Ja 91,7% 655 Nej 8,3% 59 Mand 61,8% 444 Kvinde

Læs mere

Infotekst 1: De første spørgsmål handler om dit nærmiljø og dit netværk.

Infotekst 1: De første spørgsmål handler om dit nærmiljø og dit netværk. Infotekst 1: De første handler om dit nærmiljø og dit netværk. 1. Hvilken slags bolig bor du i? Lejet lejlighed Rækkehus, kædehus, villa, parcelhus, landbrugsejendom Ejerlejlighed Andelslejlighed Lejet

Læs mere

SUPPLERENDE SPØRGESKEMA C

SUPPLERENDE SPØRGESKEMA C ESS DOKUMENTDATO: 25/08/08 Den europæiske samfundsundersøgelse (ESS) Us.Nr.: 4106 Periode: Efterår 2008 SUPPLERENDE SPØRGESKEMA C 4. RUNDE 2008 INTERVIEWNUMMER: VERSIONSNUMMER: F-2-F C 1 TIL INTERVIEWEREN:

Læs mere

Tekniske specifikationer: De oprindelige spørgsmålsnumre skal med i rapporteringen (SPSS inkl. Vægte)

Tekniske specifikationer: De oprindelige spørgsmålsnumre skal med i rapporteringen (SPSS inkl. Vægte) Danskernes tryghed Endeligt skema DK2004-283 X:\Kunder og Job\Kunder\Advice Analyse\Ordrer\DK2004-283\Dk2004-283\Endeligt skema.doc Last printed: 06-12-2004 10:44 Tekniske specifikationer: De oprindelige

Læs mere

:08:18 Page 1 of 15

:08:18 Page 1 of 15 [BEGIN SECTION :] [BEGIN SECTION :] [END SECTION :] If IOM.Info.IsDebug End If Goto Here [END SECTION :] : ntext = "Next" [#4] If c_sprogversion

Læs mere

Forevisningskort til hovedskema ESS 6. runde, 2012 INDHOLDSFORT5EGNELSE

Forevisningskort til hovedskema ESS 6. runde, 2012 INDHOLDSFORT5EGNELSE ESS DOCUMENT DATE: 17.12.2012 Forevisningskort til hovedskema ESS 6. runde, 2012 INDHOLDSFORT5EGNELSEE US NR.: 4527 Indsamlingsperiode: 2013 Us.4527 runde 6 Spørgsmål: A1, A2 KORT 1 Slet ingen tid Mindre

Læs mere

+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ MAND... 2: 1 KVINDE...

+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ MAND... 2: 1 KVINDE... NÅR VI SPØRGER TIL DERES HOLDNING TIL KOMMUNEN, ER DET DERES BOPÆLSKOMMUNE VI MENER, ALTSÅ KOMMUNENS NAVN, OG IKKE KOMMUNERNE I ALMINDELIGHED. KØN MAND... 2: 1 KVINDE... 2 HVAD ER DERES ALDER? +-+-+ 3:

Læs mere

Spørgeskema. Voksne 19-100 år. (Dansk)

Spørgeskema. Voksne 19-100 år. (Dansk) Spørgeskema Voksne 19-100 (Dansk) Kære beboer Eksempel: 15. Hvor stor en del af et bor du i dit boligområde? Hele et Over halvdelen af et Under halvdelen af et 1 måned eller mindre www.naboskabet.dk

Læs mere

Danish questionnaires and technical reports

Danish questionnaires and technical reports Danish questionnaires and technical reports 1997-2000 TECHNICAL NOTE FOR SURVEY ISSP-1997 Study Title: Work orientations. Fieldwork Dates: 10 16 th november, 1997. Principal Investigators : Sample Type

Læs mere

Infotekst 1: De første spørgsmål handler om dit nærmiljø og dit netværk.

Infotekst 1: De første spørgsmål handler om dit nærmiljø og dit netværk. Infotekst 1: De første handler om dit nærmiljø og dit netværk. 1. Hvilken slags bolig bor du i? Lejet lejlighed Rækkehus, kædehus, villa, parcelhus, landbrugsejendom Ejerlejlighed Andelslejlighed Lejet

Læs mere

Lyngallup om jul og næstekærlighed. Dato: 16. december 2010

Lyngallup om jul og næstekærlighed. Dato: 16. december 2010 Lyngallup om jul og næstekærlighed Dato: 16. december 2010 Agenda 1. Metode 2. Resultater 3. Statistisk sikkerhed Lyngallup om jul og næstekærlighed Dato: 16. december 2010 TNS Gallup A/S Kontaktperson

Læs mere

Udskydelse af dagpengereform

Udskydelse af dagpengereform Udskydelse af dagpengereform Køn Alder Geografi Kvinde Mand 18-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60-70 år Storkøbenhavn Øvrige Sjælland og øerne Jylland Bør regeringen - set i lyset af finanskrisen - udskyde

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 3. juni 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en prøve,

Læs mere

ZA5884. Flash Eurobarometer 365 (European Union Citizenship) Country Questionnaire Denmark

ZA5884. Flash Eurobarometer 365 (European Union Citizenship) Country Questionnaire Denmark ZA88 Flash Eurobarometer 6 (European Union Citizenship) Country Questionnaire Denmark EB FLASH 6 - Citizenship - DK D Hvad er din alder? (SKRIV NED - HVIS "ØNSKER IKKE AT SVARE" KODE '99') D Respondentens

Læs mere

Befolkning og folkekirke Lystrup Sogn

Befolkning og folkekirke Lystrup Sogn Befolkning og folkekirke Tabel 1-2011 Antal personer fordelt efter aldersgruppe, køn, etnisk herkomst og medlemskab af folkekirken Alders- Befolkning Af dansk herkomst 00-04 år 199 172 371 185 154 339

Læs mere

Spørgeskema. Unge 16-18 år. (Dansk)

Spørgeskema. Unge 16-18 år. (Dansk) Spørgeskema Unge 16-18 år (Dansk) Kære 16-18- årige din opfattelse, Godt at vide: Hvordan gør du? Eksempel: 15. Hvor stor en del af året bor du i dit boligområde? Hvad får du ud af det? 1 Først et par

Læs mere

ZA4811. Flash Eurobarometer 227 (Expectations of European Citizens Regarding the Social Reality in 20 Years' Time)

ZA4811. Flash Eurobarometer 227 (Expectations of European Citizens Regarding the Social Reality in 20 Years' Time) ZA4811 Flash Eurobarometer 227 (Expectations of European Citizens Regarding the Social Reality in 20 Years' Time) Country Specific Questionnaire Denmark Flash Eurobarometer on The expectations and wishes

Læs mere

Hvad er din holdning? Ofte diskuteres danskernes holdninger til forskellige dele af vores samfund. Men hvad mener danskerne egentlig?

Hvad er din holdning? Ofte diskuteres danskernes holdninger til forskellige dele af vores samfund. Men hvad mener danskerne egentlig? Velkommen til ISSP 2015-16 - Om danskernes forhold til det offentlige og danskernes arbejdsliv Hvad er din holdning? Ofte diskuteres danskernes holdninger til forskellige dele af vores samfund. Men hvad

Læs mere

Sektion H/i. Version C

Sektion H/i. Version C Sektion H/i Version C Filter: Hvis IP er en mand... 1 Gå til spm. HF1 Hvis IP er en kvinde... 2 Gå til spm. HF2 HF1 KORT A. Nu vil jeg kort beskrive nogle forskellige personer. Lyt til hver beskrivelse

Læs mere

En lille bog om forældremyndighed, orlov, løn, pension og økonomi

En lille bog om forældremyndighed, orlov, løn, pension og økonomi En lille bog om forældremyndighed, orlov, løn, pension og økonomi Tillykke! Tænk bare. Et nyt lille barn, dreng eller pige. Jeres barn. Noget I har sammen, og som ingen andre har så meget del i, som far

Læs mere

Løbenr. LIGHED - ULIGHED. Aalborg Universitet. November 2000

Løbenr. LIGHED - ULIGHED. Aalborg Universitet. November 2000 Løbenr. _ LIGHED - ULIGHED? Aalborg Universitet November 2000 Sådan udfyldes skemaet Inden De besvarer et spørgsmål, bedes De læse både spørgsmål og svarmuligheder igennem. De fleste af spørgsmålene besvares

Læs mere

Tilfredse ældre. Raske ældre har højere livskvalitet

Tilfredse ældre. Raske ældre har højere livskvalitet Tilfredse ældre Danskerne på 65 år og derover har en højere oplevet livskvalitet end resten af befolkningen. Særligt ældre med børn og et godt helbred er tilfredse med deres tilværelse. Ældre på 65 år

Læs mere

NOTATSERIE. Medborgerskab Baggrundstabeller fra Medborgerskabsundersøgelsen 2017

NOTATSERIE. Medborgerskab Baggrundstabeller fra Medborgerskabsundersøgelsen 2017 NOTATSERIE Medborgerskab 2017 Baggrundstabeller fra Medborgerskabsundersøgelsen 2017 JULI 2017 Baggrundstabeller fra Medborgerskabsundersøgelsen 2017 1. Medborgerskabsundersøgelsen 1.1 Om spørgeskemaundersøgelsen

Læs mere

ER DU KATOLIK ELLER PROTESTANT?

ER DU KATOLIK ELLER PROTESTANT? ER DU KATOLIK ELLER PROTESTANT? Gennem 10 spørgsmål om din tro, din samvittighed, dit syn på almisser, kontakten til Gud, meninger om kirken, køb af aflad og meget mere vil du kunne finde ud af, om du

Læs mere

Forevisningskort til hovedskema. ESS 5. runde, 2010 US NR.: 4252. Indsamlingsperiode: 2010-2011

Forevisningskort til hovedskema. ESS 5. runde, 2010 US NR.: 4252. Indsamlingsperiode: 2010-2011 ESS DOCUMENT DATE: 15.09.2010 Forevisningskort til hovedskema ESS 5. runde, 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE US NR.: 4252 Indsamlingsperiode: 2010-2011 Spørgsmål: A1, A2, A3, A4, A5, A6 KORT 1 Slet ingen tid Mindre

Læs mere

Befolkning og folkekirke Hover Sogn

Befolkning og folkekirke Hover Sogn Befolkning og folkekirke Tabel 1-2014 Antal personer fordelt efter aldersgruppe, køn, etnisk herkomst og medlemskab af folkekirken Befolkning Af dansk herkomst 00-04 år 233 189 422 223 182 405 05-09 år

Læs mere

Befolkning og folkekirke X-strup Sogn

Befolkning og folkekirke X-strup Sogn Befolkning og folkekirke Tabel 1-2014 Antal personer fordelt efter aldersgruppe, køn, etnisk herkomst og medlemskab af folkekirken Befolkning Af dansk herkomst 00-04 år 370 368 738 317 325 642 05-09 år

Læs mere

Befolkning og folkekirke Vor Frue Sogn

Befolkning og folkekirke Vor Frue Sogn Befolkning og folkekirke Tabel 1-2014 Antal personer fordelt efter aldersgruppe, køn, etnisk herkomst og medlemskab af folkekirken Befolkning Af dansk herkomst 00-04 år 152 141 293 137 127 264 05-09 år

Læs mere

ZA5893. Flash Eurobarometer 375 (European Youth: Participation in Democratic Life) Country Questionnaire Denmark

ZA5893. Flash Eurobarometer 375 (European Youth: Participation in Democratic Life) Country Questionnaire Denmark ZA89 Flash Eurobarometer (European Youth: Participation in Democratic Life) Country Questionnaire Denmark FL European Youth - DK D Hvad er din alder? (SKRIV NED - HVIS "ØNSKER IKKE AT SVARE" KODE '99')

Læs mere

Danskerne gifter sig med folk i samme sociale klasse

Danskerne gifter sig med folk i samme sociale klasse Danskerne gifter sig med folk i samme sociale klasse Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Det danske klassesamfund et socialt Danmarksportræt. For hver af de sociale klasser i Danmark

Læs mere

Baggrund for dette indlæg

Baggrund for dette indlæg Baggrund for dette indlæg For nogle år siden skrev jeg op til et valg nogle læserbreve; mest om de ideologiske forskelle mellem Socialdemokraterne og Venstre. Jeg skrev en hel serie af læserbreve om dette

Læs mere

Prædiken til 1. s. e. H3K kl. 10.00 i Engevang

Prædiken til 1. s. e. H3K kl. 10.00 i Engevang Prædiken til 1. s. e. H3K kl. 10.00 i Engevang 478 Vi kommer til din kirke, Gud på Op al den ting 448 Fyldt af glæde 70 Du kom til vor runde jord 411 Hyggelig rolig Nadververs 69 v. 5 6 af Du fødtes på

Læs mere

Tables BASE % 100%

Tables BASE % 100% Her er hvad 194 deltagere på Folkehøringen mener om en række spørgsmål - før og efter, at de har diskuteret med hinanden og udspurgt eksperter og politikere. Før Efter ANTAL INTERVIEW... ANTAL INTERVIEW...

Læs mere

Tema: Familieliv. Artikel: Vi vælger samme type igen og igen Svar på spørgsmålene:

Tema: Familieliv. Artikel: Vi vælger samme type igen og igen Svar på spørgsmålene: Familien Danmark Tema: Familieliv Artikel: Vi vælger samme type igen og igen Hvor er Michael Svarer professor? Hvad viser Michaels Svarers forskning? Hvornår finder vi typisk vores partner? Hvor mange

Læs mere

2 Mos 20,3-17 DIN NÆSTE ER DINE MEDMENNESKER, DET VIL SIGE ANDRE MENNESKER, SOM DU MØDER.

2 Mos 20,3-17 DIN NÆSTE ER DINE MEDMENNESKER, DET VIL SIGE ANDRE MENNESKER, SOM DU MØDER. 2 Mos 20,3-17 De ti bud blev givet af Gud til hans udvalgte folk, det jødiske folk, mere end 1200 år, før Jesus blev født. Men de er også en rettesnor for kristne. Budene hjælper os ikke til at blive frelst.

Læs mere

Omnibusundersøgelse om pårørende

Omnibusundersøgelse om pårørende Omnibusundersøgelse om pårørende Gennemført af CEM Institute Voxmeter for November 2014 Metode Interviewmetode Undersøgelsen om pårørende er gennemført i forbindelse med Voxmeters ugentlige telefoniske

Læs mere

Aarhusmålene Aarhus Kommune

Aarhusmålene Aarhus Kommune Aarhusmålene Aarhus Kommune Måling af Aarhusmålene [Introtekst til Web-survey] Tak, fordi du vil deltage i undersøgelsen. Vi gennemfører for øjeblikket en undersøgelse på vegne af Aarhus Kommune. Vi vil

Læs mere

IF SKIP_INTROSide = 0 IntroSide Coverscreen-guiden fører dig igennem de nødvendige trin til at opdatere de oplysninger, vi har om en husstand.

IF SKIP_INTROSide = 0 IntroSide Coverscreen-guiden fører dig igennem de nødvendige trin til at opdatere de oplysninger, vi har om en husstand. Share wave 4: 50+ in Europe - Coverscreenwizard version 4.8.6 IF SKIP_INTROSide = 0 IntroSide Coverscreen-guiden fører dig igennem de nødvendige trin til at opdatere de oplysninger, vi har om en husstand.

Læs mere

meget godt at der ikke fandtes facebook eller internet på den tid. For så så disciplene netop med deres egne øjne, i stedet for at lede efter deres

meget godt at der ikke fandtes facebook eller internet på den tid. For så så disciplene netop med deres egne øjne, i stedet for at lede efter deres Sidste søndag efter Helligtrekonger Læsninger: 2. Mos 34, 27-35 2. Peter 1, 16-18 Matt 17, 1-9 Salmer: 749: I Østen stiger 448: Fyldt af glæde 674 v. 2 og 7 22: Gådefuld er du vor Gud 161: Med strålekrans

Læs mere

Hvad er dit køn? Hvor gammel er du? Hvilken kategori beskriver dig bedst? Mand (32%) Kvinde (68%) Over 65 år (0%) Under 18 år (0%) år (3%)

Hvad er dit køn? Hvor gammel er du? Hvilken kategori beskriver dig bedst? Mand (32%) Kvinde (68%) Over 65 år (0%) Under 18 år (0%) år (3%) Hvad er dit køn? Mand (32%) Kvinde (68%) Kvinde Mand Hvor gammel er du? Over 65 år 56-65 år (19%) Under 18 år 18-25 år (3%) 26-35 år (16%) 36-45 år (23%) 46-55 år (39%) Under 18 år 18-25 år 26-35 år 36-45

Læs mere

KB_logo. Gender. BirthYear. Region. Denne undersøgelse bliver lavet på vegne af Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden. Hvad er dit køn?

KB_logo. Gender. BirthYear. Region. Denne undersøgelse bliver lavet på vegne af Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden. Hvad er dit køn? KB_logo Denne undersøgelse bliver lavet på vegne af Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden. Gender Hvad er dit køn? Kvinde Mand BirthYear Hvilket år er du født? Region Hvilken region er du bosat i? Region Hovedstaden

Læs mere

Danske vælgere 1971 2007

Danske vælgere 1971 2007 Danske vælgere 1971 7 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Jakob Holm og Maja Smidstrup Det danske valgprojekt 1. udgave, september 11 1 Forord Det danske valgprojekt

Læs mere

6 Sociale relationer

6 Sociale relationer Kapitel 6 Sociale relationer 6 Sociale relationer I litteraturen er det veldokumenteret, at relationer til andre mennesker har betydning for helbredet. Personer med stærke sociale relationer har overordnet

Læs mere

Nr. DANMARKS ~ ~~M';IR~iIK ~ STATISTIK Levevilkårsundersøgelse 2004 Skema 3 Stikprøvepersonen- - 1. Hvad er Deres hoved beskæftigelse på nuværende tidspunkt? Erhvervsarbejde, lønmodtager D 01 Erhvervsarbejde,

Læs mere

SPØRGESKEMA. til dig der netop er begyndt på. Følgende institutioner har ansvaret for undersøgelsen: Folkesundhed København og Syddansk Universitet

SPØRGESKEMA. til dig der netop er begyndt på. Følgende institutioner har ansvaret for undersøgelsen: Folkesundhed København og Syddansk Universitet SPØRGESKEMA til dig der netop er begyndt på Følgende institutioner har ansvaret for undersøgelsen: Folkesundhed København og Syddansk Universitet Sådan udfyldes skemaet Vi håber, at du vil besvare nedenstående

Læs mere

Studie. Ægteskab & familie

Studie. Ægteskab & familie Studie 19 Ægteskab & familie 104 Åbent spørgsmål Lav en rangordning af de elementer, du tror, er nødvendige i et godt ægteskab, hvor 1 er det vigtigste og 5 det mindst vigtige. Kommunikation Personlig

Læs mere

ENDELIGT SPØRGESKEMA. ESS 3. runde, 2006/7 US NR.: 5819

ENDELIGT SPØRGESKEMA. ESS 3. runde, 2006/7 US NR.: 5819 ESS DOKUMENTDATO: 15.09.06 ENDELIGT SPØRGESKEMA ESS 3. runde, 2006/7 INDHOLDSFORTEGNELSE US NR.: 5819 Indsamlingsperiode: September-december 2006 1 Spørgsmål nr. Emne Kernemodul A1 A10 Medier, social tillid

Læs mere

Spørgeskema til dig, som vil tabe dig

Spørgeskema til dig, som vil tabe dig Spørgeskema til dig, som vil tabe dig Opstart: Del 2 Sundhedsstyrelsen Og NIRAS Konsulenterne 2 Støtteskema ved etablering af kontakt med vægtstopperen Dette skema har dels til formål at indhente oplysninger

Læs mere

Drømmepanelet 2. udgave

Drømmepanelet 2. udgave Drømmepanelet 2. udgave Totale resultater METODE Data er indsamlet i maj 2015 via et online spørgeskema. ne er rekrutteret via Userneeds panel og i alt har 400 unge gennemført undersøgelsen. Datagrundlaget

Læs mere

Uddannelse. 1. Hvad er din højest gennemførte uddannelse?

Uddannelse. 1. Hvad er din højest gennemførte uddannelse? Uddannelse 1. Hvad er din højest gennemførte uddannelse? 2. Hvor tilfreds eller utilfreds er du med adgangen til kompetencegivende uddannelser i dit område? Med "dit område" menes i rimelig køreafstand.

Læs mere

Statsborgerskabsprøven

Statsborgerskabsprøven Statsborgerskabsprøven Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Spørgsmål til statsborgerskabsprøven Tirsdag den 2. juni 2015 kl.

Læs mere

Er du mand eller kvinde? Mand ,5. Kvinde ,5. I alt ,0. Hvad er din alder? år ,8.

Er du mand eller kvinde? Mand ,5. Kvinde ,5. I alt ,0. Hvad er din alder? år ,8. Er du mand eller kvinde? Mand 645 50,5 Kvinde 635 49,5 Hvad er din alder? 16-29 år 144 23,8 30-59 år 676 52,4 60 år eller derover 460 23,8 Hvilken region er du bosat i? Hovedstaden inkl. Bornholm 378 28,7

Læs mere

SUPPLERENDE SPØRGESKEMA B

SUPPLERENDE SPØRGESKEMA B ESS DOKUMENTDATO: 09/09/10 Den europæiske samfundsundersøgelse (ESS) Us.Nr.: 4252 Periode: 2010-2011 SUPPLERENDE SPØRGESKEMA B ESS 5. RUNDE 2010 VERSION: B: H + I TIL INTERVIEWEREN: HVIS IP ER AF EN MAND,

Læs mere

FORÆLDER. Spørgeskema ved opstart og afslutning af FFT-behandling

FORÆLDER. Spørgeskema ved opstart og afslutning af FFT-behandling FORÆLDER Spørgeskema ved opstart og afslutning af FFT-behandling Tak, fordi du vil deltage i undersøgelsen af Funktionel Familieterapi (FFT). I spørgeskemaet bliver du spurgt til dit barn og jeres familie.

Læs mere

ZA5883. Flash Eurobarometer 364 (Electoral Rights) Country Questionnaire Denmark

ZA5883. Flash Eurobarometer 364 (Electoral Rights) Country Questionnaire Denmark ZA88 Flash Eurobarometer 6 (Electoral Rights) Country Questionnaire Denmark EB FLASH 6 - Electoral Rights - DK D Hvad er din alder? (SKRIV NED - HVIS "ØNSKER IKKE AT SVARE" KODE '99') D Respondentens køn

Læs mere

Naboskabsundersøgelse for Hvissinge 2013

Naboskabsundersøgelse for Hvissinge 2013 Naboskabsundersøgelse for Hvissinge 2013 Afsluttet oktober 2013 Søgekriterier: Valgte undersøgelser: Hvissinge 2013 Delrapport - Voksne Indhold: Denne delrapport indeholder et deludtræk af naboskabsundersøgelsen

Læs mere

KB_logo. Gender. BirthYear. Region. Denne undersøgelse laver vi på vegne af Kræftens Bekæmpelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født?

KB_logo. Gender. BirthYear. Region. Denne undersøgelse laver vi på vegne af Kræftens Bekæmpelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? KB_logo Denne undersøgelse laver vi på vegne af Kræftens Bekæmpelse. Gender Hvad er dit køn? Kvinde Mand BirthYear Hvilket år er du født? Region Hvilken region er du bosat i? Region Hovedstaden Region

Læs mere

Levevilkår og beskæftigelse 2005 - uge 27

Levevilkår og beskæftigelse 2005 - uge 27 Levevilkår og beskæftigelse 2005 - uge 27 Skema 2 Til studerende, arbejdsløse, pensionister og øvrige uden beskæftigelse eller bibeskæftigelse Udfyld venligst Skemaet tilhører 1-Mand Fødselsår 19 2-Kvinde

Læs mere

TNS Gallup - Public Tema: Mænd og ligestilling 22. juni Public 57168

TNS Gallup - Public Tema: Mænd og ligestilling 22. juni Public 57168 TNS Gallup - Public Tema: og ligestilling 22. juni 2010 Public 57168 Metode Feltperiode: 18. 22. juni 2010 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18-60 år Metode: GallupForum (webinterviews)

Læs mere

Medborgerskabsprøven. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 30 minutter. Torsdag den 30. november 2017 kl Prøvenummer

Medborgerskabsprøven. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 30 minutter. Torsdag den 30. november 2017 kl Prøvenummer Medborgerskabsprøven Hjælpemidler: Ingen Tid: 30 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Torsdag den 30. november 2017 kl. 11.00-11.30 Medborgerskabsprøven Medborgerskabsprøven

Læs mere

Inquisite Page 1 of 5. Indledningsvis vil vi gerne vide lidt om dig og din baggrund for at studere datalogi på Københavns Universitet.

Inquisite Page 1 of 5. Indledningsvis vil vi gerne vide lidt om dig og din baggrund for at studere datalogi på Københavns Universitet. Inquisite Page 1 of 5 Din baggrund Indledningsvis vil vi gerne vide lidt om dig og din baggrund for at studere datalogi på Københavns Universitet. Køn Mand Kvinde Hvor gammel er du? (vælg antal år) Under

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

The Nielsen Company. Kendskab til Smiley-ordningen Absolutte tal/lodret %-beregning. Fødevarestyrelsen. Effektmåling af smiley-ordningen

The Nielsen Company. Kendskab til Smiley-ordningen Absolutte tal/lodret %-beregning. Fødevarestyrelsen. Effektmåling af smiley-ordningen Sp.1 I hvilken grad kender du smiley-ordningen, dvs. fødevarekontrollens rapporter med små ansigter som smiler eller er sure? Kender godt (4) Kender lidt til (3) Hørt om, men kender næsten intet til (2)

Læs mere

SPØRGESKEMA. til dig der har deltaget i. Følgende institutioner har ansvaret for undersøgelsen: Folkesundhed København og Syddansk Universitet

SPØRGESKEMA. til dig der har deltaget i. Følgende institutioner har ansvaret for undersøgelsen: Folkesundhed København og Syddansk Universitet SPØRGESKEMA til dig der har deltaget i Følgende institutioner har ansvaret for undersøgelsen: Folkesundhed København og Syddansk Universitet Hvordan besvares spørgeskemaet? Inden du besvarer et spørgsmål,

Læs mere

Tema 2. Den sociale arv er stadig stærk i Danmark

Tema 2. Den sociale arv er stadig stærk i Danmark Tema 1 Det danske klassesamfund i dag Tema 2 Den sociale arv er stadig stærk i Danmark Før i tiden var det selvskrevet, at når far var landmand, så skulle sønnike overtage gården en dag. Mange danske børn

Læs mere

Udsagn fra FOAs medlemmer om deres familie- og arbejdsliv

Udsagn fra FOAs medlemmer om deres familie- og arbejdsliv Udsagn fra FOAs medlemmer om deres familie- og arbejdsliv Maj 2007 Side 2 af 34 Indledning...3 Nogle hovedresultater af FOAs medlemsundersøgelse...3 Tilfredshed med arbejdstidens placering, den samlede

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredsheden med hjemmeplejen

Undersøgelse af brugertilfredsheden med hjemmeplejen IP. nr.: Int. nr.: Undersøgelse af brugertilfredsheden med hjemmeplejen Us. 5954 September 2009 + 0 SPØRGESKEMA TIL HJEMMEHJÆLPSMODTAGERE Anvendelse af spørgeskemaet I forbindelse med Pilotprojekt om sammenlignelige

Læs mere

ZA4814. Flash Eurobarometer 235 (The Rights of the Child) Country Specific Questionnaire Denmark

ZA4814. Flash Eurobarometer 235 (The Rights of the Child) Country Specific Questionnaire Denmark ZA4814 Flash Eurobarometer 235 (The Rights of the Child) Country Specific Questionnaire Denmark Flash 235 - Template Flash Eurobarometer The youth and their rights D1. Køn [SPØRG IKKE - AFMÆRK DET KORREKTE]

Læs mere

ZA5968. Flash Eurobarometer 408 (European Youth) Country Questionnaire Denmark

ZA5968. Flash Eurobarometer 408 (European Youth) Country Questionnaire Denmark ZA98 Flash Eurobarometer 08 (European Youth) Country Questionnaire Denmark FL08 European Youth DK D Hvad er din alder? (SKRIV NED - HVIS "ØNSKER IKKE AT SVARE" KODE '99') D Respondentens køn Mand Kvinde

Læs mere

Medborgerskabsprøven. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 30 minutter. Onsdag den 6. juni 2018 kl Prøvenummer

Medborgerskabsprøven. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 30 minutter. Onsdag den 6. juni 2018 kl Prøvenummer Medborgerskabsprøven Hjælpemidler: Ingen Tid: 30 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Onsdag den 6. juni 2018 kl. 11.00-11.30 Medborgerskabsprøven Medborgerskabsprøven

Læs mere

Levevilkårsundersøgelse 2005

Levevilkårsundersøgelse 2005 Nr. Levevilkårsundersøgelse 2005 Skema 2 Øvrige familiemedlemmer Sådan udfylder De skemaet De fleste spørgsmål besvares ved at sætte et kryds i rubrikken ud for svaret. Ved nogle spørgsmål er der skrevet

Læs mere

Bilag 1 X X X. Spørgeskema

Bilag 1 X X X. Spørgeskema Bilag 1 Spørgeskema En sociologisk undersøgelse som handler om balancegangen mellem danske lønmodtageres arbejdsog familieliv, og der vil derfor blive spurgt ind til både erhvervsrelateret oplevelser og

Læs mere

ZA5899. Flash Eurobarometer 385 (Justice in the EU) Country Questionnaire Denmark

ZA5899. Flash Eurobarometer 385 (Justice in the EU) Country Questionnaire Denmark ZA899 Flash Eurobarometer 8 (Justice in the EU) Country Questionnaire Denmark FL 8 - Justice in the EU - DK D Hvad er din alder? (SKRIV NED - HVIS "ØNSKER IKKE AT SVARE" KODE '99') D Respondentens køn

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje i Egedal Kommune. Spørgeskema til modtagere af hjemmepleje

Undersøgelse af brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje i Egedal Kommune. Spørgeskema til modtagere af hjemmepleje Spørgeskema til modtagere af hjemmepleje 1 Vejledning Udfyld venligst skemaet med kuglepen. Vi vil bede dig om at svare på alle spørgsmålene og returnere skemaet i vedlagte svarkuvert. Det er vigtigt for

Læs mere

P57317 - OPEC - 2BOELGE - NY VERSION

P57317 - OPEC - 2BOELGE - NY VERSION P - OPEC - BOELGE - NY VERSION SKEMA Velkomment til Københavns Universitets Valgpanel. at deltage i valgpanelet bidrager du til et stort forskningsprojekt om valgkampe og folketingsvalg finansieret af

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 14.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 14. s. efter trinitatis 2016 Tekst. Johs. 5,1-15.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 14.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 14. s. efter trinitatis 2016 Tekst. Johs. 5,1-15. 28-08-2016 side 1 Prædiken til 14. s. efter trinitatis 2016 Tekst. Johs. 5,1-15. Et møde med Gud. Et liv med sygdom, 38 år. Et helt arbejdslivs længde. Hvad han fejlede får vi ikke at vide. Hvad hans personlige

Læs mere

Danske vælgere 1971-2011

Danske vælgere 1971-2011 Danske vælgere 1971-11 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Jakob Holm, Maja Smidstrup og Katrine Kramb Det danske valgprojekt 2. udgave, februar 13 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Gold-MSI spørgeskema Juni 2014 Dansk (version 1.0)

Gold-MSI spørgeskema Juni 2014 Dansk (version 1.0) Sæt venligst ring om den mest passende kategori: 1 1. Jeg bruger meget af min fritid på musik-relaterede aktiviteter. Gold-MSI spørgeskema Juni 01 Dansk (version 1.0) Meget Uenig Hverken enig eller Enig

Læs mere

Hvad vil du da svare? Hvad svarer du, hvis nogen spørger dig: Hvem er du?

Hvad vil du da svare? Hvad svarer du, hvis nogen spørger dig: Hvem er du? Forestil dig, at du møder en person, som intet kender til dig. Forestil dig, at den person spørger dig, hvem du er. Hvad vil du da svare? Hvad svarer du, hvis nogen spørger dig: Hvem er du? Fortæller du,

Læs mere

Gallup for Sex og Samfund

Gallup for Sex og Samfund Gallup for Sex og Samfund Projekt nr. 63181 Bjarne Lindemose 29.06 2018 Topline resultater - I Generelt ses der en større accept og forståelse for homoseksuelles vilkår og problemstillinger blandt de respondenter,

Læs mere