Kvarteret. Fatma Øktem fra Reginehøj Børn i Kalmargade får hjælp til lektier Unge gider ikke at deltage Læren fra Rønnevangen 07 / MARTS 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvarteret. Fatma Øktem fra Reginehøj Børn i Kalmargade får hjælp til lektier Unge gider ikke at deltage Læren fra Rønnevangen 07 / MARTS 2013"

Transkript

1 07 / MARTS 2013 BEBOERBLAD for boligkontoret århus Kvarteret Fatma Øktem fra Reginehøj Børn i Kalmargade får hjælp til lektier Unge gider ikke at deltage Læren fra Rønnevangen

2 Leder Af Søren Høgsberg Kvarteret Vi har en ambition om, at de redaktionelle artikler i kvarteret er skrevet af beboere, til beboere og fortæller om at være beboer i Boligkontoret Århus. Ligesom livet i Boligkontoret Århus kan beskrives som summen af beboernes liv, kan Kvarteret beskrives som summen af engagerede beboeres bidrag! opfordre dig, der har blik for de gode motiver, om at melde dig som fotograf til bladet. Vores skrevne artikler skal gerne følges af nogle rigtig gode billeder Lederen 2 En buket roser og et væld af gode ideer 4 Fra Chrstiansbjerg til Christiansborg 6 De unge gider ikke beboerdemokrati 8 Lektiehjælp i Kalmargade 10 Ny SMS service 12 Det har jeg ikke prøvet før - så det kan jeg godt 13 Ballade på Bjerget 14 Kort & Godt 16 Beboere på Tysklandstur 18 5 Hurtige 20 At bo i en Rønne Samtale fremmer forståelsen 24 Markvandringens muligheder 26 Hvis du ikke kan genkende det, når du læser bladet, så er det nok, fordi vi mangler dig som skribent! Det kan også være fordi, vi i redaktionen rammer forkert, når vi tilrettelægger bladet. Så mangler vi nok dig i bladudvalget! At være skribent på bladet kræver ikke mange timer. Det kræver blot lyst til at fortælle én af de mange gode historier, der gemmer sig rundt omkring i vores afdelinger. Når du bladrer rundt i denne og de tidligere udgaver af Kvarteret vil du også bemærke at billederne fylder meget. Det er fordi billeder ofte fortæller mere end ord. Derfor vil vi også gerne Det kan også være, at du gerne vil være med i bladudvalget og dermed påtage dig at skrive nogle af de historier vi får hints til fra læserne. Det er også i udvalget, vi selv får gode ideer til historier og fotoreportager. Det er naturligvis lidt mere forpligtende end et liv som freelancer. Til gengæld laver vi nogle tema-timer, hvor vi får noget professionel sparring, så vi kan dygtiggøre os selv udi det beboerjournalistiske fag. Ligesom livet i Boligkontoret Århus kan beskrives som summen af beboernes liv, kan Kvarteret beskrives som summen af engagerede beboeres bidrag! Velkommen til Kvarteret! 18 Nr. 7 marts 2013 Beboerblad for Boligkontoret Århus Brendstrupgårdsvej 7, 8200 Aarhus N Bladet udkommer 4 gange årligt. Oplag: 6000 stk. Redaktion: Søren Høgsberg, ansvarshavende Mogens Bøgh Vindbjerg, Mette Kjær Larsson, Elmer Pedersen, Peter Ebbesen, Danielle Nielsen, Robert Thorsen, Berit Jørgensen, Jette Hjermitslev, Martin Westy Løvendahl Layout: Mette Kjær Larsson Tryk: Zeuner Grafisk as, 8300 Odder Forsidefoto: Klaus Fejer 2 KVARTERET 07 / MARTS

3 BKÅ NYT Af Morten Homann Er mere end meget tilfreds, området holdes hele tiden pænt og der er god og hurtig service, når der opstår problemer. En buket roser og et væld af gode ideer Vores vicevært er god. Han har en god attitude og positiv respons når man henvender sig til ham. Boligkontoret Århus repræsentantskab har sat som mål, at boligorganisationen skal yde byens bedste service. Derfor betyder det rigtig meget, hvad du som beboer mener, og hvilke ideer, du har til den bedst mulige service fra din boligorganisation. Er imponeret over deres indsats! Super dygtig varmemester, der har tjek på det hele. Retter evt. fejl med det samme, ellers finder han en løsning. Det er blandt andet grunden til, at 250 tilfældigt udvalgte beboere fra alle 72 afdelinger før jul fik et lille spørgeskema ind ad døren, hvor de blev bedt om at vurdere servicen på en række områder og komme med gode ideer. Derudover blev de spurgt til standarden på deres bolig og til de beboerdemokratiske aktiviteter. Rigtig mange har svaret og tak for det. For de mange kommentarer, input og ideer er guld værd. Mange af dem er lige nu ved at blive omsat til virkelighed. Tak for roserne Først og fremmest er resultatet et syngende skulderklap til de medarbejdere, der knokler for at føre visionerne om service ud i livet. Både når det gælder servicen fra administrationen, og ejendomsfunktionærerne scorer de meget højt henholdsvis 3,2 og 3,3 i gennemsnit på en skala fra 0 til 4. Og bemærkningerne er en lang række roser til særlig ejendomsfunktionærerne, som er ekspederet videre til de medarbejdere, det handler om. Og på alles vegne: Tak for de mange roser! Også informationen fra Boligkontoret Århus får en flot vurdering på 3,1, og ikke mindst beboerbladet Kvarteret får rigtig mange rosende ord med på vejen. Der er mere delte meninger om hjemmesiden og ikke mindst afdelingernes hjemmesider. Flere peger blandt andet på, at det kan være svært at finde rundt. Der er dog også roser til hjemmesiden. Generelt efterspørger beboerne flere muligheder for elektronisk kommunikation samt en række forbedringer af hjemmesiden, som vi i skrivende stund er ved at gøre til virkelighed. Der er flere, der efterlyser hurtigere svar på henvendelser det vil vi lægge os i selen for at honorere. OK til prisen, men Deltagerne i undersøgelsen gav i gennemsnit 3,0 for kvaliteten af deres bolig. Det viser, at beboerne i vid udstrækning synes, at deres bolig er udmærket - huslejen taget i betragtning. Men det er selvfølgelig ikke det samme, som at det ikke kunne være bedre! Det gælder særlig i forhold til isolering og varmeanlæg i vores mange ikke helt nye boliger. Mange klager over, at der er for dårlig komfort og for høje varmeudgifter. Og en del erklærer sig også villige til at betale en højere husleje, hvis standarden løftes. Der er allerede en god del initiativer på langtidsplanerne for renovering af afdelingerne. Men på baggrund af tilbagemeldingerne i undersøgelsen, kigger administrationen, ejendoms- funktionæren og afdelingsbestyrelsen nu hver enkelt afdeling igennem for at se, om der skal nye initiativer til. Det er til syvende og sidst noget, som afdelingens beboere selv beslutter på det årlige afdelingsmøde. Så også af den grund er det vigtigt at deltage i afdelingens vigtigste årlige begivenhed. Beboerdemokrati Som nævnt blev der også spurgt til, om beboerne deltog i de beboerdemokratiske aktiviteter, og 44 procent angav, at det havde de gjort inden for det sidste år. Det er faktisk en rigtig flot deltagelsesprocent, der næsten kan hamle op med et europaparlamentsvalg. Det er dog en blandet vifte af både afdelingsmøder, fastelavnsfester og sommerudflugter. Jeg håber, vi med de mange gode input og konkrete ideer, som er sendt til de enkelte afdelingsbestyrelser, kan give endnu bedre grund til at deltage i afdelingsmøderne og de mange andre aktiviteter, som bestyrelserne i Boligkontoret Århus 72 afdelinger stabler på benene. Spørgeskemaerne og de gode overvejelser ender ikke i papirkurven. Det er meget værdifuldt med de mange kommentarer og gode ideer og nu skal arbejdet i gang med at realisere dem så vi skaber byens bedste service til byens bedste beboere! Super service - holder området så fint ****** 6 stjerner ud af seks 4 KVARTERET 07 / MARTS 2013 KVARTERET 07 / MARTS

4 FRA AFDELINGERNE Af Søren Høgsberg Foto: Peter Ebbesen Fra Christiansbjerg til Christiansborg Fatma Øktem har altid gjort det hun havde lyst til og det, der var meningsfuldt for hende. Hun er opvokset på Reginehøj, afdeling 25, i 80 erne og 90 erne. I dag er Fatma medlem af Folketinget og bor i Tilst sammen med sin mand, Rådmand Bünyamin Simsek. Hun har dog ikke mistet kontakten til sit barndomskvarter, hvor hendes forældre stadig bor. Ikke mindst legepladsen står tydeligt i Fatmas erindring som det store hit på Reginehøj. Det er det i øvrigt stadig! Vi mødte hende en søndag eftermiddag, hvor hun var på besøg, og vi talte lidt om barndommens gade. Der var et godt sammenhold blandt beboerne. Der var nogle gode rammer at være barn og ung. Købmanden, Keld hedder han vist, var på mange måder et omdrejningspunkt for os børn. Han gav i øvrigt is en gang imellem. Alle var åbne og imødekommende. Vi børn lærte en masse, når vi var på besøg hos hinanden. Vi kom i alle hjem på Reginehøj. Både i lejlighederne og i de villaer, hvor vi havde legekammerater. Det var her jeg blev integreret - siger Fatma med et skælmsk smil - her var vi trygge ved hinanden. Vi kendte hinandens skikke, og vi var nysgerrige, når vi mødte noget fremmed og nyt. Det, der gav mening for Fatma, var især at få stillet sin nysgerrighed. Hun var derfor også meget spørgende og meget udadvendt som barn på Reginehøj. I kvarteret og på den lokale skole, Skovvangsskolen, mødte Fatma nogle stærke kvinder. De var og er hendes forbilleder. Det var kvinder der brændte for det, de lavede. Den glød brænder også i Fatma. Barndommens erfaringer bliver i dag flittigt brugt i Fatmas politiske arbejde i Folketinget. Fortællingerne og erfaringerne fra barndommens gade har dannet de værdier, Fatma bringer i spil; om det er som Ambassadør for Stop Vold Mod Kvinder Bryd Tavsheden, som ordfører i folketinget, konsulent for kvinderådet eller som menneske; nysgerrighed, åbenhed, tillid og anerkendelse af forskelligheder mellem mennesker. Fatmas øjne lyser af engagement. Kløften mellem mennesker er blevet større, siden jeg var barn på Reginehøj. Vi er ikke længere nysgerrige på hinanden. Vi lukker os omkring os selv, vi gisner og dømmer hinanden på forhånd, hvor vi i stedet burde udvise åbenhed mod det fællesskab, vi alle er en del af. Det er som om middelmådigheden har slået rødder i mennesket. Det er middelmådigheden, Fatma gerne vil give et los. Jeg har egentlig altid været lidt trodsig. Som barn var jeg meget en drenge-pige. Jeg klatrede i træerne og legede vilde lege. Der kom mange klager på mig - jeg var nok lidt for fræk! Men det jeg lavede, gav jo mening for mig. Hvis Fatma skal give et godt råd, så er det, at man skal sikre sig, at det man laver også giver mening for en selv. Og det er jo også godt, hvis man har lyst til at lave det, man gør. Det var sådan, jeg blev politiker. Derinde i Folketinget træffes beslutninger, der betyder rigtig meget for os danskere. Det havde jeg lyst til at være en del af. Den lille pige fra Reginehøj blev også valgt ind i Folketinget. I stedet for at klatre i træer, skulle hun nu være en del af den lovgivende forsamling i Dannmark! Da jeg skulle holde min første tale i Folketinget, kom jeg til et tænke på, at jeg var på vej op på den vigtigste talerstol i Danmark! Wau! Så kom der fluer i maven og gele i knæene! Jeg husker ikke, hvad jeg sagde - talen var heldigvis skrevet, og jeg læste bare op. Jeg ved ikke engang, om det kunne høres ude i salen. Hvor følte jeg mig da ydmyg! De stærke kvinder fra Reginehøj har sat sine spor, og Fatma er i dag selv en rollemodel. Det var her jeg blev integreret. Her var vi trygge ved hinanden. Og vi var nysgerrige, når vi mødte noget fremmed og nyt, mindes Fatma ved gensynet med Reginehøj. 6 KVARTERET 07 / MARTS 2013

5 De unge gider ikke beboerdemokrati De unge er godt i gang med at save den gren over, som de sidder på. Vel at mærke en gren på et træ, som tidligere generationer har plantet, passet og plejet. Af Charlotte Brandsborg, afdelingsbestyrelsen - afdeling 37 Dette er min beretning fra et beboerdemokrati, eller mangel på samme, i vores lille afdeling bestående af ungdomsboliger. Noget, de andre tager sig af Beboerdemokratiet er en hjørnesten i de almene boligers filosofi, hvor Almenboligloven giver alle beboere en stemme. Dog oplever administrationen på Boligkontoret Århus, at det er svært at engagere de unge beboere i boligforeningens arbejde. Som det blev sagt på et møde, jeg deltog i, så har de måttet kæmpe lidt for overhovedet at få en afdelingsbestyrelse i min afdeling. Det kan jeg kun nikke genkendende til. Bestyrelsesarbejdet i afdelingen er noget, som andre tager sig af. En ny afdelingsbestyrelse I dag er det store slag udkæmpet, og der er blevet nedsat en ny afdelingsbestyrelse med hjælp fra administrationen. Jeg er den nye afdelingsbestyrelsesformand. Så kunne man fristes til at tro, at problemet nu er løst, men det er vist en sandhed med modifikationer. Oprettelsen af en afdelingsbestyrelse er ikke ensbetydende med et blomstrende beboerdemokrati. Tværtimod. Alene det, at der indføres demokrati, betyder det ikke, at demokratiet fungerer. Det har jeg lært på statskundskab, hvor jeg går til hverdag. Som jeg ser det, kæmpes der nu blot en anden kamp: En kamp mellem den nye afdelingsbestyrelse og beboerne, hvor det nu er afdelingsbestyrelsen, der forsøger at få beboerne til at bruge afdelingsbestyrelsens funktion som talerør mellem beboerne og administrationen. Mit møde med nærdemokratiet Selv er jeg ikke noget beboerdemokratisk dydsmønster. Jeg var til mit første beboermøde efter at have boet i min lejlighed i to år. Min undskyldning det første år var, at jeg ikke havde tid. Det andet år behøvede jeg ikke nogen undskyldning, fordi vores bestyrelse var flyttet, og dermed var der ikke længere nogen afdelingsbestyrelse. Det tredje år blev jeg så provokeret af en forestående renovering af vores vandrør, som viste sig at være ufinansieret, at jeg endte med enstemmigt at blive valgt til formand for en ny bestyrelse i vores afdeling. Jeg tror, at mange unge deler den tilgang, jeg havde til afdelingsbestyrelsen de første par år. Baggrunden for at deltage Det skal lige siges, at selvom jeg ikke deltog i bestyrelsesmøderne, så læste jeg da mødereferaterne, når bestyrelsen nu alligevel havde gjort sig den umage at lægge dem i min postkasse. I februar 2010, hvor jeg lige var flyttet ind, fik jeg et referat, hvor der stod, at vandrørene skulle skiftes inden for de næste par år. Det var i øvrigt blevet vedtaget af bestyrelsen, fordi ingen beboere var mødt op. Jeg kan ikke huske et referat, hvor vandrørene ikke blev omtalt. Derfor vidste jeg også to år senere, at historien aldrig havde meldt noget om, at renoveringen ikke var finansieret og derfor ville forårsage en større huslejestigning. Hvis det ikke havde været for min utilfredshed, tvivler jeg oprigtigt på, at jeg ville have involveret mig. Set i bakspejlet gik jeg jo først ind i kampen, da jeg syntes, at det var strengt nødvendigt. Sparsomt fremmøde Det er næsten umuligt at få folk til at deltage. Jeg kender det udmærket godt, for sådan havde jeg selv haft det de første par år. Jeg spurgte de andre beboere i min opgang, hvorfor det nu engang er sådan. Velvidende at det godt kunne blive svært, at få dem i tale. Mie fra min opgang, som også sidder i den nye bestyrelse, indfanger det dog ret godt: Vi er opvokset i en generation, hvor vi ikke er vant til at kæmpe for tingene, og det hele er let tilgængeligt. Det er en overbevisning, som jeg deler. Men det er vigtigt at huske, hvorfor det er let tilgængeligt i dag. Risikoen er, at man først begynder at undre sig over, hvor vandet kommer fra, når brønden er tom og så er det måske for sent. De unge skylder Min generation skylder de store årgange fra 1940 erne og 1950 erne at vedligeholde den indretning af samfundet, som de kæmpede for, og som vi i dag drager nytte af uden at tænke videre over det. Derfor er det også vigtigt, at den unge generation værner om beboerdemokratiet og gør sin stemme gældende, hvis de vil være med til at opretholde den grundlæggende tanke i almene boliger. Administrationen har desværre ikke nogle valide tal på andelen af unge beboere, der indgår i afdelingsbestyrelserne.

6 FRA AFDELINGERNE Tekst og foto af: Anne Jørgensen og Daniel Boysen Pedersen Vi lægger vægt på at være tålmodige og opfordre til at lave lektier, ikke tvinge. Lektiecafeen i Kalmargade Mange børn og unge kender det: Det øjeblik, hvor man sidder fast i lektierne og ikke ved, hvordan man skal komme videre. Lektiecafeen i Kalmargade tilbyder hjælp til lektierne i hyggelige omgivelser med en afslappet tone mellem lektiehjælpere og elever. Saacid hænger i med lektierne og nyder godt af støtten fra de frivillige lektiehjælpere. Hvem må komme, og hvad har vi? I udgangspunktet er det et tilbud til elever fra klasse, men somme tider dukker der også en gymnasielev eller to op, og så hjælper vi, så godt vi kan. Tilbuddet er mest for børn og unge, der bor i Kalmargade, men hvis man bor tæt ved, er man også velkommen til at kigge forbi. Der er mulighed for at låne en computer, hvis man ikke selv har en. Vi har også mange andre ting: papir, linealer, ordbøger, læsebøger, lommeregnere, blyanter, printer osv. Hvem er lektiehjælpere? Der er mange forskellige lektiehjælpere, så vi kan hjælpe med alt fra matematik, til biologi, dansk og engelsk. Vi har lavet et skema over de frivillige lektiehjælpere, hvorpå der står hvad de kan hjælpe med, og hvornår de kommer i lektiecaféen. Hvis man så har brug for hjælp til f.eks. fransk, kan man se på skemaet, hvornår der kommer en lektiehjælper, der kan hjælpe med fransk næste gang. Der er to ansatte lektiehjælpere i lektiecaféen, der til daglig er studerende Daniel og Mathias. De er ansat gennem det boligsociale projekt vha. puljemidler fra den boligsociale aktivitetspulje i Aarhus Kommune. Med to faste lektiehjælpere er vi altid sikre på, at der er mindst en lektiehjælper, der kender børnene og de unge godt. De faste lektiehjælpere hedder Daniel og Mathias og har efterhånden snart været i Kalmargade i hhv. 3 og 2 år. Det betyder meget at have et godt kendskab til de unge. Udover de to, er der en række lektiehjælpere gennem Red Barnet Ungdom, de er frivillige. Lektiehjælperne er både gymnasieelever, universitetsstuderende, lærerstuderende og andre, der kan hjælpe med noget, så der er mulighed for at få hjælp af forskellige mennesker. Vi lægger vægt på at være tålmodige og opfordre til at lave lektier, ikke tvinge. Det er vigtigt for både de ansatte og de frivillige, at det foregår på elevernes niveau og i deres tempo. Regler i lektiecafeen Der er ikke særlig mange regler i caféen, men det er selvfølgelig vigtigt, at man kommer for at lave lektier, taler pænt til hinanden og rydder op efter sig selv. Der skal også være nogenlunde ro, så alle har mulighed for at koncentrere sig om lektierne. Hvis man ikke har lektier for, er der kommet mulighed for at være en del af samtalecafeen i lokalet lige ved siden af, hvor Anita og Abdulahi tilbyder hjælp og mulighed for at snakke om f.eks. fremtiden, hvis der er problemer eller andet. Det er vigtigt for os at pointere, at alle slags børn og unge i nærområdet er velkomne, vi er altid klar til at hjælpe - også selvom det ikke drejer sig om lektier. Vi lægger vægt på, at alle er her, fordi de har lyst; også de ansatte og de frivillige. 10 KVARTERET 07 / MARTS 2013 KVARTERET 07 / MARTS

7 BKÅ NYT Af Mogens Bøgh Vindbjerg BKÅ NYT Tekst og foto af: Mogens Bøgh Vindbjerg Ny SMS-service Måske får du en dag en sms fra din afdelingsbestyrelse, ejendomsfunktionær eller administrationen i Boligkontoret Århus. Det kunne fx være en akut besked om, at vandet eller varmen er lukket i en periode. Eller en venlig påmindelse om næste afdelingsmøde. Det har jeg ikke prøvet før så det kan jeg godt! Heidi Qvortrup er den første elev i Boligkontoret Århus administration. Efter et halvt års elevtid fortæller hun her om sine oplevelser i en boligorganisation. Som beboer i Boligkontoret Århus er du nemlig tilmeldt vores nye sms-service hvor vi målrettet kan sende korte service-beskeder til dig. Vi kan sende beskeder til de mobilnumre, som teleudbyderne har registreret på vores adresser. Du er derfor ikke automatisk tilmeldt, hvis du har taletidsnummer, firmatelefon eller hemmeligt nummer. Du kan altid tilmelde og afmelde servicen på Du kan også afmelde dit eller evt. dit barns telefonnummer ved at sende AFMELD til Heidi drømte om et job i film og tv-branchen. Men efter otte måneder på Film- og TV-produktionsuddannelsen var hun nødt til at tænke nyt. Jeg blev låst i uddannelsen, fordi der ikke var elevpladser. Så jeg bestemte mig for at skifte retning. Og det var her, jeg opdagede elevpladsen i Boligkontoret Århus. Her kan jeg kombinere meget af det, jeg havde lært med noget nyt, fortæller Heidi og fortsætter: Det var vigtigt for mig, at jeg kunne se mig selv fortsætte på arbejdspladsen efter endt elevtid. Nu er det jo ikke op til mig, men jeg kan bestemt godt arbejde her mange år endnu. Jeg er blevet virkelig godt modtaget, og jeg har selv været med til at præge mit forløb. noget nyt helt fra bunden når jeg er helt grøn på et område. Det motiverer mig. Men jeg er også nysgerrig af natur og er ikke bange for at prøve mig frem. Det lærer jeg mest af og hvor galt kan det gå? smiler hun. Det sværeste Heidi havde med god grund en udfordring i at forstå, hvordan en politisk organisation er skruet sammen med bestyrelser, beboerdemokrati osv. Men det sværeste indtil nu har klart været at sætte sig ind i de forskellige udlejningsregler. Det er en kæmpe jungle. Lige når man tror, man har styr på én regel, så er der næsten altid en særlig undtagelse. På den anden side: Det ville jo også være kedeligt, hvis man kunne lære det hele på en uge, lyder det optimistisk fra eleven. Det sjoveste Som medarbejder i udlejningen har hun meget direkte kontakt med beboere og boligsøgende. Og især den del af arbejdet nyder Heidi. Det er spændende at leve sig ind i personers behov og så forsøge at hjælpe ud fra den dialog. Men man kan være helt ør i hovedet efter en hel dag med mange forskellige i telefonen. Heldigvis får man også nogle gode grin ind imellem. Fx husker jeg en, som ringede til mig for at høre, hvornår de måtte have sex i forhold til husordenen, griner Heidi. Nysgerrig og ligefrem Nu var det Pippi Langstrømpe, der kom med det friske udbrud: Det har jeg ikke prøvet før. Så det kan jeg godt. Men det kunne lige så godt være en fast replik fra Heidi, der med samme åbne tilgang kaster sig ud i nye udfordringer. Hun startede i sommeren 2012 i udlejningsafdelingen. Men planen er, at hun i løbet af de to års elevtid skal rundt i hele huset. Det er spændende at snuse i alle hjørner. Jeg glæder mig hver gang, jeg skal lære Jeg kan godt lide den direkte kundekontakt. Men jeg glæder mig hver gang til at prøve noget helt nyt. Det motiverer mig at være helt grøn på et område. 12 KVARTERET 07 / MARTS 2013

8 Ballade på Bjerget Hvad kan man stille op i en afdeling, når hærværk og uhensigtsmæssig og/ eller kriminel adfærd breder sig? Af: Lise Ryde, afdelingsbestyrelsesmedlem i afdeling 29 Stedet er afdeling 29 på toppen af Christiansbjerg, 81 meter over havet. Afdelingen består af 250 lejemål i grimme huse med fede lejligheder, pæne udearealer og et fint, nyt fælleshus med en boligsocial medarbejder og aktiviteter med deltagelse af mange beboere. Afdelingen har en gammel historie med hærværk og kriminalitet, men de sidste mange år har her været fredeligt og rart at bo. Men: den senere tid meldes der om mange indbrud i kældre, kælderrum og vaskerier og om spor af folk, der opholder sig i kældrene og ryger hash eller junker, hvilket medfører, at mange beboere simpelthen er bange for at gå i kælderen. I sidste uge var der brand i en kælder. Mange har observeret handel med stoffer i området, og politiet har da også arresteret nogen i den anledning. Mange melder om, at grupper af unge opfører sig ubehageligt og/eller truende over for beboerne. Der har også været knivstikkeri. Mange af disse historier kom frem på afdelingsmødet Erfaringerne viser indtil videre, at der øjensynligt fortrinsvist er tale om udefrakommende, at det både er gammel- og nydanskere, at der er foregået og sandsynligvis stadig foregår handel af euforiserende stoffer på vores udearealer. Noget tyder på, at folk fra andre afdelinger søger herhen. Nogle af beboerne har haft indtryk at, at dem, der laver ballade, bor her i afdelingen, men det viser sig altså ikke at være tilfældet. Øjensynligt er vores afdeling blevet et attraktivt sted for udefrakommende at opholde sig og lave ballade, og det er vi selvfølgelig ikke så vilde med. Vi kan altså konstatere, at der er blevet mere hærværk og anden kriminalitet, men også, at beboerne er blevet hurtigere til at informere om det. Hvad gør vi ved det På afdelingsmødet blev besluttet at holde et trygheds/trivselsmøde kort tid efter. Nogle af de unge, der opfører sig ubehageligt og nogen gange skræmmende, er af somalisk oprindelse. Efter initiativ af vore boligsociale medarbejdere er en flok somaliske kvinder fra hele Christiansbjerg mødtes for at diskutere problemerne og har aftalt at blande sig, hvis de ser eller hører noget og melde tilbage til mødrene, hvis deres afkom er involveret. På trivselsmødet kom repræsentanter fra SSP (samarbejde mellelm skole, socialforvaltning og politi), opsøgende medarbejdere i forhold til unge, repræsentanter fra klubmedarbejdere, klagesagsbehandler fra administrationen. Der var et stort fremmøde af beboere (flere end der typisk kommer til afdelingsmøder). Mange gav udtryk for, at de følte sig utrygge og oplevede situationen som uholdbar. Mange unge, både fra afdelingen og udefra, deltog i mødet. Disse sagde, at der var mangel på tilbud til unge, specielt drenge. Det blev aftalt at følge op på mødet i januar 13. Efterfølgende er der blevet ansat to pædagogiske medarbejdere (lønnet af Aarhus Kommune) som har etableret ungdomsklubber, både for de meget unge og de lidt større. Administrationen har modtaget et tilbud fra et forsikringsselskab til at lave en vurdering af, hvilke konkrete tiltag, der kan være godt at udføre for at øge trygheden i en afdeling og har valgt vores. Deres anbefalinger var følgende: bedre belysning på udearealerne, beskæring af beplantning, så der ikke er så mange blinde pletter, sikring af kældre, elektronisk overvågning o. lign. Vi holder snarest et ekstraordinært afdelingsmøde, hvor det skal besluttes, hvad vi skal sætte i værk, og hvordan vi kan finansiere det. Vi prøver at gøre noget ved det på forskellige måder: Sociale tiltag Udvikling af kommunikation og netværk i afdelingen i form af: Trivselsmøder Modernetværk Lokalt natteravnshold Pædagogiske tilbud til unge som alternativ til at hænge ud Blokmøder Restriktive tiltag, der gør det besværligt at foretage kriminelle handlinger Anmeldelse til politi om alle ulovligheder, der observeres. Information til varmemestrene om uhensigtsmæssig og/eller ulovlig adfærd Melding til politiets forebyggende enhed om mistanker. Etablering af kælderdøre, der ikke kan brydes op. Elektronisk overvågning af kældre Etablering af nøglekort, der kan sladre om hvem, der var hvor hvornår. Øgning af belysning på udearealer og beskæring af beplantning. Nogle af tiltagene er allerede ved at blive etableret, andre arbejder vi på i afdelingsbestyrelse og på administrationen. Forslag udarbejdes til ekstraordinært afdelingsmøde så hurtigt som muligt. Konklusion En afdeling er meget sårbar. Nogle ubehagelige begivenheder kan meget hurtigt vende oplevelsen af at bo der til noget dårligt som en selvforstærkende proces. Det er vigtigt at handle hurtigt og etablere forebyggende foranstaltninger, så alle kan se, at der bliver gjort noget. Det er også vigtigt, at det, der bliver gjort, er besluttet af beboerne, så de kan se, at det hjælper at engagere sig, og at de har indflydelse på, hvad der bliver gjort. Der skal handles på forskellige måder samtidigt. Man kan ikke bare gøre en ting og så tro, at problemet er løst. Og så er der garanteret en masse af jer læsere, der har erfaringer med og ideer til, hvad man kan gøre. Send os en mail til eller skriv et læserbrev i Kvarteret. Det positive i denne ellers trælse historie er, at rigtig mange beboere reagerer hurtigt og konstruktivt: Det gider vi simpelthen ikke have i vores afdeling, hvad kan vi gøre for at få det stoppet? Vi skal bare ikke tro, vi får lov til at sove i timen, for ironisk nok mens vi sidder mange beboere og diskuterer, hvad vi kan gøre ved problemerne, bliver der begået endnu et indbrud i en kælder! 14 KVARTERET 07 / MARTS 2013 KVARTERET 07 / MARTS

9 Kort & godt Kort & godt Skal vi bytte? Haves: Beliggenhed: Hammershusvej i Aarhus v. Dejlig lejlighed på 1. sal med altan Størrelse: 4 værelses på 90 m2 Husleje: Inkl. vand og varme Om boligen: vi har en lille altan, hvor man sagtens kan sidde to og nyde solen fra morgen og til sidst på dagen. Herudover har vi et dejligt gårdmiliø, grønne områder og tæt på indkøb Ønskes: Størrelse: 3-4 værelses Type: Rækkehus i et eller to plan Område: Ring endelig hvis du har noget at bytte med - også selvom det ikke lige er det ønskede område. Kontakt: Hanne Kraul tlf.: / bk-aarhus.dk Din indgang til Medarbejdere i Boligkontoret Århus Akut hjælp Din boligorganisation Din afdelings hjemmeside herunder afdelingsbestyrelse og ejendomsfunktionær VAGTORDNING Når din ejendomsfunktionær har fri, kan du ringe til , hvis du pludselig står med et større problem eller en skade i din bolig, som kræver øjeblikkelig udbedring. SKRIV TIL REDAKTIONEN Er der en historie der bør fortælles og deles med dine naboer? Eller en person der bør interviewes? Så vil redaktionen meget gerne høre fra dig. Du kan også bidrage med din egen artikel, et læserbrev, debatindlæg eller andet du mener er relevant for bladet. Skriv til: Redaktionen Boligkontoret Århus Brendstrupgårdsvej Aarhus N Indlæg til næste blad som udkommer i juni skal være os i hænde senest den 1. maj KVARTERET 07 / MARTS

10 FRA AFDELINGERNE Tekst og foto af: Danielle Nielsen Beboere på Tysklandstur Det er lørdag d. 2. december, og klokken er næsten I vintermørket foran varmemesterkontoret på Jens Baggesens Vej i Aarhus Vest står en flok forventningsfulde beboere fra Afdeling 1 og venter på bussen, der skal køre dem til Tyskland. Decemberkulden har for alvor gjort sit indtog, men glemmes hurtigt da bussen ankommer, og duften af friskbrygget kaffe og rundstykker fylder den næsten fyldte bus. Forude venter en hyggelig dag med grænsehandel i grænsebutikkerne Fleggaard og Otto Duborg. Afdelingens bestyrelse viser sig ligeledes at have planlagt lotteri i bussen med flotte præmier bl.a. fra det lokale pizzeria, Frisør Daniel og Storcenter Nord. Humøret i bussen er højt, og da bussen hen på formiddagen når Tyskland, sættes jagten ind mod de bedste grænsetilbud. Trods alenlange køer i Otto Duborg bevares bussens gode stemning, og et kort besøg i den danske by Møgeltønder dog uden udsigt til hverken prins Joachim eller prinsesse Marie bliver der da også tid til. Dagen afsluttes med velsmagende flæskesteg med alt, hvad der dertil hører på Den gamle Grænsekro i Christiansfeld, inden turen atter går mod Aarhus. Bussen blev læsset godt op med slik, sodavand og øl inden turen gik tilbage op gennem Jylland. 18 KVARTERET 07 / MARTS 2013 Ved 21-tiden vender en flok glade og trætte afdeling 1-beboere hjem til Jens Baggesens Vej med masser af gode grænsefangster og en dejlig december-tur i bagagen. KVARTERET 07 / MARTS

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau Du har indflydelse! Som beboer i en almen bolig er du en del af et beboerdemokrati. Det betyder, at du har indflydelse. Du er med til at bestemme. Men du bestemmer selv, om du vil være med til at bestemme.

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

Velkommen som beboer i fsb s afdeling Røde Kro en af Danmarks mange almene boliger.

Velkommen som beboer i fsb s afdeling Røde Kro en af Danmarks mange almene boliger. Sådan vil vi bo her! - husorden og leveregler for dig, der bor i Røde Kro Velkommen som beboer i fsb s afdeling Røde Kro en af Danmarks mange almene boliger. I Røde Kro ønsker vi at have et godt naboskab,

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år.

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år. Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 12. juni 2014 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger?

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Evaluering, forældre Hvilket hold har dit barn deltaget på? Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Har dit barn deltaget

Læs mere

Tilstede: Sanne (nr. 115), Jonas (nr. 271), Lene (nr. 181), Thora (nr. 175) og Nina (nr. 117).

Tilstede: Sanne (nr. 115), Jonas (nr. 271), Lene (nr. 181), Thora (nr. 175) og Nina (nr. 117). REFERAT AF AFD. BESTYRELSESMØDET D. 6/5-2013. Tilstede: Sanne (nr. 115), Jonas (nr. 271), Lene (nr. 181), Thora (nr. 175) og Nina (nr. 117). Afbud: Ernst (nr. 259) og Jørgen (nr. 157). Referent: Thora.

Læs mere

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Det er også din boligforening Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Vi bor i forening Vidste du, at de almene boliger tilhører dem, der bor der? Der sidder ingen ejere, aktionærer

Læs mere

Hvem bestemmer hvad i DUAB?

Hvem bestemmer hvad i DUAB? Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 7 til afdelingsbestyrelserne: Hvem bestemmer hvad i DUAB? Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Bilag 6: Transskription af interview med Laura

Bilag 6: Transskription af interview med Laura Bilag 6: Transskription af interview med Laura Interviewet indledes med, at der oplyses om, hvad projektet handler om i grove træk, anonymitet, at Laura til enhver tid kan sige, hvis der er spørgsmål,

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Kejserdal. Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse

Kejserdal. Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse Kejserdal Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse CareGroup 20-01-2011 1. Indledning... 3 1.1 Læsevejledning... 3 2. Indhold og metoder... 3 3. Samlet vurdering og anbefaling... 3 3.1. vurdering... 3 4. De unges

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen

Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen Case til punktet kl. 13.45: Det tværfaglige arbejde øves på baggrund af en fælles case, som fremlægges af ledelsen

Læs mere

REFERAT. af repræsentantskabsmøde den 16. maj 2013. Formand Søren Høgsberg bød velkommen til Boligkontoret Århus repræsentantskabsmøde.

REFERAT. af repræsentantskabsmøde den 16. maj 2013. Formand Søren Høgsberg bød velkommen til Boligkontoret Århus repræsentantskabsmøde. REFERAT af repræsentantskabsmøde den 16. maj 2013 Formand Søren Høgsberg bød velkommen til Boligkontoret Århus repræsentantskabsmøde. 1. Valg af dirigent og referent m.m. Formanden foreslog valg af dirigent

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

Livet er for kort til at kede sig

Livet er for kort til at kede sig Artikel i Muskelkraft nr. 6, 2005 Livet er for kort til at kede sig Venner, bowling, chat jeg har et godt liv, fordi jeg gør de ting, jeg vil, siger Malene Christiansen Af Jane W. Schelde Engang imellem

Læs mere

Avisforside. Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet

Avisforside. Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet Avisforside Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet Vi vil meget gerne høre dine umiddelbare tanker om forsiden til avisen. Hvad forventer du dig af indholdet og giver den dig lyst til

Læs mere

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor.

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Alle mennesker har alle slags humør! Men nogen gange bliver humøret alt for dårligt

Læs mere

SÅDAN KAN DU GØRE NÅR DU MØDER BEBOERE MED PSYKISK SYGDOM. EN GUIDE TIL ANSATTE I BOLIGSELSKABER

SÅDAN KAN DU GØRE NÅR DU MØDER BEBOERE MED PSYKISK SYGDOM. EN GUIDE TIL ANSATTE I BOLIGSELSKABER SÅDAN KAN DU GØRE NÅR DU MØDER BEBOERE MED PSYKISK SYGDOM. EN GUIDE TIL ANSATTE I BOLIGSELSKABER VI SKAL HJÆLPE DEM, SÅ GODT VI KAN. DE ER BEBOERE LIGESOM ALLE ANDRE. CARSTEN, varmemester 2 NÅR EN BEBOER

Læs mere

Aktiv i boligområdet

Aktiv i boligområdet Aktiv i boligområdet Aktiv i boligområdet Stadig flere danskere gider godt det frivillige arbejde. Vores samfund ville ikke kunne fungere, hvis ikke vi havde så mange ildsjæle. Du kan lave frivilligt

Læs mere

Kan man se det på dem, når de har røget hash?

Kan man se det på dem, når de har røget hash? Kan man se det på dem, når de har røget hash? Når forældre og medarbejdere på de københavnske skoler gerne vil vide noget om unge og rusmidler, har U-turn et godt tilbud: To behandlere og en ung er klar

Læs mere

Referat af afdelingsmøde afd. 88 21.09.2016 Referent: Karina Deltager: nr. 24, 26, 30, 11, 29, 35, 39, 43, 23 og 25 1) Katja byder velkommen 2) Katja vælges som dirigent 3) Charlotte, Susanne og Mette

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Selvevaluering 2009 10

Selvevaluering 2009 10 Selvevaluering 2009 10 Selvevalueringen er foretaget i 2 klasser i foråret 2010. Lever skolen generelt op til værdigrundlaget? I høj grad 52.6% I nogen grad 47.4% I ringe grad 0% Bliver du under dit ophold

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

Bilag 5 - Transskription af interview med Ella

Bilag 5 - Transskription af interview med Ella Bilag 5 - Transskription af interview med Ella Før interviewet startes, oplyses informanten om følgende: Løs gennemgang af projektets emne. Hvem der får adgang til projektet. Anonymitet. Mulighed for at

Læs mere

Sådan fungerer afdelingsmødet

Sådan fungerer afdelingsmødet Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 12 til afdelingsbestyrelserne: Sådan fungerer afdelingsmødet Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

HER. Katalog om livet i gårdmiljøer i Fuglekvarteret BOR VI

HER. Katalog om livet i gårdmiljøer i Fuglekvarteret BOR VI HER Katalog om livet i gårdmiljøer i Fuglekvarteret BOR VI Af: Tine Sønderby Praxis21 November 2013 Om kataloget Katalogets indhold Dette er et katalog om livet i gårdmiljøer i Fuglekvarteret. Det er tænkt

Læs mere

Men lidt om de problematikker, vi vil møde i den nærmeste fremtid. Vi skal finde en løsning til hvordan hun kan komme frem og tilbage til skolen.

Men lidt om de problematikker, vi vil møde i den nærmeste fremtid. Vi skal finde en løsning til hvordan hun kan komme frem og tilbage til skolen. Fra: Rita Vinter Emne: Sarah Dato: 7. okt. 2014 kl. 21.59.33 CEST Til: Janni Lærke Clausen Hej Janni. Jeg vil lige fortælle lidt om Sarah, inden du møder

Læs mere

Sådan får I afdelingsbestyrelsen til at fungere godt

Sådan får I afdelingsbestyrelsen til at fungere godt Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 8 til afdelingsbestyrelserne: Sådan får I afdelingsbestyrelsen til at fungere godt Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

Bilag 2: Interviewguide

Bilag 2: Interviewguide Bilag 2: Interviewguide Tema Læsning og læsevanskeligheder Specialundervisning og itrygsæk Selvtillid/selvfølelse Praksisfællesskaber Spørgsmål 1. Hvordan har du det med at læse og skrive? 2. Hvad kan

Læs mere

Beboermøde på Lauritz

Beboermøde på Lauritz Frederiksberg, den 2. oktober 2012 Beboermøde på Lauritz Der indkaldes til ordinært beboermøde tirsdag den 26. september 2012 kl. 19.30 i festlokalet på 6. sal i opgang 5 og 9. Alle beboere forventes at

Læs mere

Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt:

Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt: Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt: 1. Hvordan har jeg oplevet mit første besøg i afdelingen før praktikstart? Inden besøget i Østerhåb har

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Marianne Hyllested (Projektkoordinator). 9 borgere fra Ishøj, HLE, HPD. Hvordan er det at bo i Ishøj? Hvad er så ikke så godt ved at bo i Ishøj

Marianne Hyllested (Projektkoordinator). 9 borgere fra Ishøj, HLE, HPD. Hvordan er det at bo i Ishøj? Hvad er så ikke så godt ved at bo i Ishøj Mødereferat Titel Byer for Alle Dato 2. juli 2003 Sted Deltagere Fokusgruppeinterview i Ishøj Ishøj Rådhus Referent HPD, 3. juli 2003 Marianne Hyllested (Projektkoordinator). 9 borgere fra Ishøj, HLE,

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé Århus C Tlf.: Fax:

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé Århus C Tlf.: Fax: N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 27. juni 2008 Kære 9. årgang. Vi skal sige farvel til jer og I skal sige

Læs mere

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14.

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Her på skolen er vi meget interesserede i at tilbyde den bedst mulige undervisning, trivsel og service til vores elever og jer som forældre. Derfor

Læs mere

33 beboere fra afdelingen, 29 repræsenterende husstande. Charlotte Nedergaard.

33 beboere fra afdelingen, 29 repræsenterende husstande. Charlotte Nedergaard. Andelsboligforeningen Samvirke Afdelingsmødet - Afdeling 09 Referat af obligatorisk ordinært afdelingsmøde i afdeling 542-009, mandag den 7. september 2015, kl. 17.00 i Fælleshuset, Villestoftehaven 130,

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

En fortælling om drengen Didrik

En fortælling om drengen Didrik En fortælling om drengen Didrik - til renæssancevandring 31. maj 2013 - Renæssancen i Danmark varede fra reformationen i 1536 til enevælden i 1660. Længere nede syd på særligt i Italien startede renæssancen

Læs mere

Vivabolig Beboermøde d. 6.5.15, afdeling 3, Vejgaard Hallen. Velkommen til beboermøde i Vejgaard Hallen, vi har valgt at rykke ud af huset

Vivabolig Beboermøde d. 6.5.15, afdeling 3, Vejgaard Hallen. Velkommen til beboermøde i Vejgaard Hallen, vi har valgt at rykke ud af huset Vivabolig Beboermøde d. 6.5.15, afdeling 3, Vejgaard Hallen Velkommen til beboermøde i Vejgaard Hallen, vi har valgt at rykke ud af huset endnu engang og håber på et godt beboermøde. Vi har nogle gæster

Læs mere

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Det er også din boligforening Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Vi bor i forening Vidste du, at de almene boliger tilhører dem, der bor der? Der sidder ingen ejere, aktionærer

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces April 2015 1 2 3 Påskeferie 4 5 6 Ma 7 8 9 10 11 12 Sø Konfirmation 13 Ma Blå mandag Samtaler 3. klasse 14 15 16 To Skole/hjemsamtaler 3. klasse 17 18 19 20 21 Ti Generalforsamling 22 On Forårskoncert

Læs mere

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 LO: Ja, men først vil vi gerne spørge om, du måske kunne beskrive en typisk hverdag her på skolen? E1: En typisk hverdag

Læs mere

Formandsberetning Aalborg IMU 2010

Formandsberetning Aalborg IMU 2010 Formandsberetning Aalborg IMU 2010 Denne formandsberetning er opdelt i to dele. Første del vil handle om året der er gået, hvad der er sket af interessante ting i Aalborg IMU, lidt om mine tanker og oplevelser

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse beboere afdeling 32

Tilfredshedsundersøgelse beboere afdeling 32 Tilfredshedsundersøgelse beboere afdeling 32 Publiceret af Heidi Hvam Svar status Ikke svaret Afvist Ufuldstændig Gennemført 96 43,8% 0, 8,3% 47,9% Informationer (Sæt et X på hver linie) 19,1% 21,3% 10,6%

Læs mere

Andelsboligforeningen Odinsgaard

Andelsboligforeningen Odinsgaard Andelsboligforeningen Odinsgaard Afdeling 13 (113) Gartnervangen i Brædstrup Referat af beboermødet den 15. september 2016, kl. 19. Så mange beboere deltog: 14 husstande i alt 17 personer. Fra administrationen

Læs mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere - Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere Michael Svendsen har besluttet sig for at sige ja til respirator. Men den dag han ikke længere kan tale eller skrive, vil han have den slukket

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Nr. Lyndelse friskole Tirsdag d. 1. april 2014. Endnu en skøn dag

Nr. Lyndelse friskole Tirsdag d. 1. april 2014. Endnu en skøn dag Endnu en skøn dag Der bliver lavet drager, dukker og teater på højt tryk. Alle børnene hygger sig sammen med deres venner. Vi har talt med to dejlige unger, Mikkel og Anna, fra 2 og 3 klasse. Mikkel og

Læs mere

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken Brugertilfredshed Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken 2012 1 Om undersøgelsen Spørgeskemaet blev udleveret i perioden 8. maj 2012 til 31. august 2012 i forbindelse med behandling på tandreguleringsklinikken.

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Interviewer: Ej, vi skal lige gå en god tur i det dejlige vejr. Hvor bor du henne? I forhold til.

Interviewer: Ej, vi skal lige gå en god tur i det dejlige vejr. Hvor bor du henne? I forhold til. Samtalevandring d. 9. maj 2012. Sanne, 23 år. Studerende på KEA. Bor på Jagtvej. Interviewer: Så lad os gå den her vej. Sanne: Ja. Interviewer: Fedt, you re mine nej. Sanne: Ej fuck, Maria har jo ikke

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2009

Organisationsbestyrelsens beretning for 2009 Organisationsbestyrelsens beretning for 2009 Jeg vil som jeg plejer aflægge beretning, der dækker tidsrummet fra sidste generalforsamling til dato. Administrationen. FA09 har for nylig fået nye lokaler

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 CAFA Hovedvejen 3 4000 Roskilde Telefon 46 37 32 32 Web cafa.dk 11.marts 2013. Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg

Læs mere

Guide. skilsmisse. Plej parforholdet på ferien. og undgå. sider. Sådan bygger I parforholdet op igen

Guide. skilsmisse. Plej parforholdet på ferien. og undgå. sider. Sådan bygger I parforholdet op igen Sådan bygger I parforholdet op igen Foto: Scanpix/Iris Guide Juni 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Plej parforholdet på ferien 12 sider og undgå skilsmisse Plej parforholdet på ferien

Læs mere

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente.

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. På et møde for pårørende blev der stillet følgende spørgsmål: Når vi besøger vores nære på plejehjemmet, er det for at glæde dem og se hvordan

Læs mere

REFERAT. af repræsentantskabsmøde den 21. maj 2015. Formand Søren Høgsberg bød velkommen til Boligkontoret Århus repræsentantskabsmøde.

REFERAT. af repræsentantskabsmøde den 21. maj 2015. Formand Søren Høgsberg bød velkommen til Boligkontoret Århus repræsentantskabsmøde. REFERAT af repræsentantskabsmøde den 21. maj 2015 Formand Søren Høgsberg bød velkommen til Boligkontoret Århus repræsentantskabsmøde. 1. Valg af dirigent og referent m.m. Formand Søren Høgsberg foreslog

Læs mere

Uddrag. 5. scene. Stykket foregår aftenen før Tors konfirmation. I lejligheden, hvor festen skal holdes, er man godt i gang med forberedelserne.

Uddrag. 5. scene. Stykket foregår aftenen før Tors konfirmation. I lejligheden, hvor festen skal holdes, er man godt i gang med forberedelserne. EBBE KLØVEDAL REICH Ebbe Kløvedal Reich har et langt forfatterskab bag sig. Som ung studerede han historie ved Københavns Universitet, og mange af hans romaner har da også et historisk indhold. Det gælder

Læs mere

Trivsel for alle. - Hvad kan du gøre?

Trivsel for alle. - Hvad kan du gøre? Trivsel for alle - Hvad kan du gøre? Hvad er SSP Samarbejde mellem: Skoler Socialforvaltning Politi Mål: At forebygge kriminalitet, misbrug og mistrivsel Hvordan sikrer vi så det? Undervisning i skoler

Læs mere

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle?

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave 1.Indhold 2. Hensigtserklæring 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? (egne eksempler) 5. 10 gode råd til kollegerne

Læs mere

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Lilleskov

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Lilleskov De pårørende har ordet 2012 Kommentarsamling for pårørende til beboere på Indledning Denne kommentarsamling indeholder de kommentarer, som de pårørende har givet i forbindelse med gennemførelsen af pårørendeundersøgelsen

Læs mere

1. Velkomst og godkendelse af dagsordnen samt referat fra sidste møde. Godkendt

1. Velkomst og godkendelse af dagsordnen samt referat fra sidste møde. Godkendt 83 Referat fra bestyrelsesmøde i Vivabolig den 2. juni 2010 Start kl. 16.30, slut kl. 18.30 Tilstede var Brian Skræm, Frede Skrubbeltrang, Ann Bylund Andersen, Søren Andersen, Christian Vestergaard, Iver

Læs mere

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE Skolelederens beretning: Skoleåret 2009/2010 Indledning: I Danmark har vi en helt speciel ordning, som gør vores skolesystem til noget helt unikt. Man har mulighed for at vælge, hvilken skole ens barn

Læs mere

Nyheder fra Titanparken April/ Maj 2015

Nyheder fra Titanparken April/ Maj 2015 Nyheder fra Titanparken April/ Maj 2015 Gode lejligheder, gode venner, god at spille fodbold i - Omar 11 år Gerne flere legepladser, her er godt at spille fodbold, store lejligheder - Yahe 7 år Her er

Læs mere

Alt, hvad vi kan forestille os, er opbygget af de samme atomer. Jorden opstod sammen med en masse andre planeter af de samme atomer.

Alt, hvad vi kan forestille os, er opbygget af de samme atomer. Jorden opstod sammen med en masse andre planeter af de samme atomer. Dimission 2016 Kære 9. klasse Først vil jeg ønske jer et stort til lykke med eksamen. Det har for de fleste af jer været en tid med blandede følelser. Det er dejligt at have læseferie, men det er et pres

Læs mere

Bestyrelsens beretning på. repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015

Bestyrelsens beretning på. repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015 Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

Deltagernes egne beretninger. Sport as a Tool for Development

Deltagernes egne beretninger. Sport as a Tool for Development Sport as a Tool for Development Deltagernes egne beretninger Læs tre inspirerende historier fra nogle af de unge, der har været i Ghana som idrætsvolontører. 2 Det har givet mig uendeligt meget, at deltage

Læs mere

Guide: Sådan lytter du med hjertet

Guide: Sådan lytter du med hjertet Guide: Sådan lytter du med hjertet Når du i dine kærlighedsrelationer er I stand til at lytte med dit hjerte, opnår du som oftest at kunne bevare det intense og mest dyrebare i et forhold. Når du lytter

Læs mere

De grønne pigespejdere 110/2012. De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold.

De grønne pigespejdere 110/2012. De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold. Voldspolitik De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold. Forord WAGGGS foretog i 2010 en medlemsundersøgelse, der viste, at vold mod piger

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 5+6 2015

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 5+6 2015 Vinterferie. Så er vi nået til uge 7 og skolen holder vinterferie og dermed holder SFO åbent hele dagen. Det har vi annonceret i de sidste par udgaver af Nyhedsbrevet. Vi skal bl.a. i BioHuset og se Min

Læs mere

KTH startede mødet med, at byde de 3 fremmødte fra afd. 8 velkommen. KTH gennemgik kort dagsordenen.

KTH startede mødet med, at byde de 3 fremmødte fra afd. 8 velkommen. KTH gennemgik kort dagsordenen. Afdelingsmøde for afd. 8 Mariagervej 1 A-B Torsdag, den 17. september 2015 kl. 18.30. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TP) og Karina Karlsen. Fra

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Tilstede: 26 husstande Afdelingsbestyrelsen: Else Christensen Flemming Hansen Lene Hansen Lars Christensen Jytte Secher Anders

Læs mere

INFORMATIONSBREV JULI 2014

INFORMATIONSBREV JULI 2014 INFORMATIONSBREV JULI 2014 Lidt om hvad der rør sig i afdelingen: Renovering af ventilationsanlæg. Renoveringen af vores ventilationsanlæg fortsætter efter planen. En kort status på dette er at når anlægget

Læs mere

Kan sociale viceværter bygge bro mellem særligt udsatte beboere og. De konkrete mål for indsatsen har været: AT NÅ DE SÆRLIGT UDSATTE BEBOERE

Kan sociale viceværter bygge bro mellem særligt udsatte beboere og. De konkrete mål for indsatsen har været: AT NÅ DE SÆRLIGT UDSATTE BEBOERE / Almen boligafdeling opført af Boligselskabet AKB, København i 1970 / Opført som højhuse i 12 etager og etagehuse i 5 etager / Beliggende ved Bispeengbuen, en af de mest befærdede indfaldsveje til København

Læs mere

Til BFU s møde d og byrådsmødet d

Til BFU s møde d og byrådsmødet d Haslev d. 6. dec.2016 Høringssvar fra bestyrelsen i Humlebo Børnehave Til BFU s møde d. 13.12.16 og byrådsmødet d. 15.12.16 I Humlebo Børnehaves bestyrelse har vi læst MED-udvalgets høringssvar, og kan

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Test jeres klasse: Er du en god kammerat?

Test jeres klasse: Er du en god kammerat? Test jeres klasse: Er du en god kammerat? Testen kan bruges som oplæg til dialog mellem lærere og elever om svære situationer i skolen, og hvordan man som elev kan handle, for at gøre klassen og skolen

Læs mere

Februar/ Marts 2015. Adventureklubben inviterer til FASTELAVNSFEST. Klæd dig ud og kom til fastelavnsfest i Titanparken.

Februar/ Marts 2015. Adventureklubben inviterer til FASTELAVNSFEST. Klæd dig ud og kom til fastelavnsfest i Titanparken. Nyheder fra Titanparken Februar/ Marts 2015 Et nyt år er kommet og derfor kommer også et nyt nyhedsbrev. Nyhedsbrevet udkommer hver 2. måned og vil informere om nyheder fra Titanparken, nyt fra den sociale

Læs mere

MÅLSÆTNINGSPROGRAM

MÅLSÆTNINGSPROGRAM SAB s vision er at realisere brugbare, bekvemmelige og betalelige boliger til familien og singlen. I SAB tager vi fælles ansvar for, at det er en kvalitet at bo sammen. Repræsentantskabet 2014 Vester Voldgade

Læs mere

Peter får hjælp til at styre sin ADHD

Peter får hjælp til at styre sin ADHD Peter får hjælp til at styre sin ADHD Skrevet og tegnet af: Jan og Rikke Have Odgaard Rikke og Jan Have Odgaard, har konsulentfirmaet JHO Consult De arbejder som konsulenter på hele det specalpædagogiske

Læs mere

Forældreperspektiv på Folkeskolereformen

Forældreperspektiv på Folkeskolereformen Forældreperspektiv på Folkeskolereformen Oplæg v/ personalemøde på Hareskov Skole d. 23. januar 2014 Tak fordi jeg måtte komme jeg har glædet mig rigtig meget til at få mulighed for at stå her i dag. Det

Læs mere

Glamsbjergskolen sammen om at lære. Det betyder, at vi vil være:

Glamsbjergskolen sammen om at lære. Det betyder, at vi vil være: Glamsbjergskolen sammen om at lære Med udgangspunkt i folkeskoleloven og de overordnede visioner der gælder for Assens Kommune ønsker vi at give vores elever de bedst mulige forudsætninger for at klare

Læs mere

Sådan bliver du en god "ekstramor" "Sig fra" lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie.

Sådan bliver du en god ekstramor Sig fra lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie. Sådan bliver du en god "ekstramor" "Sig fra" lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie. Af: Janne Førgaard, I lære som ekstramor At leve i en sammenbragt familie er

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj Renoveringen rykker nærmere Snart er der gået et halvt år, siden beboerne i afdeling 107-108-109 stemte ja til de omfattende planer for et helt nyt Skanseparken.

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 Bålfest Bålfest deltager vi traditionelt i hvert år, i det forgangne år kom vi ved arrangementet igennem med stor succes,der var bred forældre opbakning af både børnehave forældre,

Læs mere