Kvarteret. Fatma Øktem fra Reginehøj Børn i Kalmargade får hjælp til lektier Unge gider ikke at deltage Læren fra Rønnevangen 07 / MARTS 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvarteret. Fatma Øktem fra Reginehøj Børn i Kalmargade får hjælp til lektier Unge gider ikke at deltage Læren fra Rønnevangen 07 / MARTS 2013"

Transkript

1 07 / MARTS 2013 BEBOERBLAD for boligkontoret århus Kvarteret Fatma Øktem fra Reginehøj Børn i Kalmargade får hjælp til lektier Unge gider ikke at deltage Læren fra Rønnevangen

2 Leder Af Søren Høgsberg Kvarteret Vi har en ambition om, at de redaktionelle artikler i kvarteret er skrevet af beboere, til beboere og fortæller om at være beboer i Boligkontoret Århus. Ligesom livet i Boligkontoret Århus kan beskrives som summen af beboernes liv, kan Kvarteret beskrives som summen af engagerede beboeres bidrag! opfordre dig, der har blik for de gode motiver, om at melde dig som fotograf til bladet. Vores skrevne artikler skal gerne følges af nogle rigtig gode billeder Lederen 2 En buket roser og et væld af gode ideer 4 Fra Chrstiansbjerg til Christiansborg 6 De unge gider ikke beboerdemokrati 8 Lektiehjælp i Kalmargade 10 Ny SMS service 12 Det har jeg ikke prøvet før - så det kan jeg godt 13 Ballade på Bjerget 14 Kort & Godt 16 Beboere på Tysklandstur 18 5 Hurtige 20 At bo i en Rønne Samtale fremmer forståelsen 24 Markvandringens muligheder 26 Hvis du ikke kan genkende det, når du læser bladet, så er det nok, fordi vi mangler dig som skribent! Det kan også være fordi, vi i redaktionen rammer forkert, når vi tilrettelægger bladet. Så mangler vi nok dig i bladudvalget! At være skribent på bladet kræver ikke mange timer. Det kræver blot lyst til at fortælle én af de mange gode historier, der gemmer sig rundt omkring i vores afdelinger. Når du bladrer rundt i denne og de tidligere udgaver af Kvarteret vil du også bemærke at billederne fylder meget. Det er fordi billeder ofte fortæller mere end ord. Derfor vil vi også gerne Det kan også være, at du gerne vil være med i bladudvalget og dermed påtage dig at skrive nogle af de historier vi får hints til fra læserne. Det er også i udvalget, vi selv får gode ideer til historier og fotoreportager. Det er naturligvis lidt mere forpligtende end et liv som freelancer. Til gengæld laver vi nogle tema-timer, hvor vi får noget professionel sparring, så vi kan dygtiggøre os selv udi det beboerjournalistiske fag. Ligesom livet i Boligkontoret Århus kan beskrives som summen af beboernes liv, kan Kvarteret beskrives som summen af engagerede beboeres bidrag! Velkommen til Kvarteret! 18 Nr. 7 marts 2013 Beboerblad for Boligkontoret Århus Brendstrupgårdsvej 7, 8200 Aarhus N Bladet udkommer 4 gange årligt. Oplag: 6000 stk. Redaktion: Søren Høgsberg, ansvarshavende Mogens Bøgh Vindbjerg, Mette Kjær Larsson, Elmer Pedersen, Peter Ebbesen, Danielle Nielsen, Robert Thorsen, Berit Jørgensen, Jette Hjermitslev, Martin Westy Løvendahl Layout: Mette Kjær Larsson Tryk: Zeuner Grafisk as, 8300 Odder Forsidefoto: Klaus Fejer 2 KVARTERET 07 / MARTS

3 BKÅ NYT Af Morten Homann Er mere end meget tilfreds, området holdes hele tiden pænt og der er god og hurtig service, når der opstår problemer. En buket roser og et væld af gode ideer Vores vicevært er god. Han har en god attitude og positiv respons når man henvender sig til ham. Boligkontoret Århus repræsentantskab har sat som mål, at boligorganisationen skal yde byens bedste service. Derfor betyder det rigtig meget, hvad du som beboer mener, og hvilke ideer, du har til den bedst mulige service fra din boligorganisation. Er imponeret over deres indsats! Super dygtig varmemester, der har tjek på det hele. Retter evt. fejl med det samme, ellers finder han en løsning. Det er blandt andet grunden til, at 250 tilfældigt udvalgte beboere fra alle 72 afdelinger før jul fik et lille spørgeskema ind ad døren, hvor de blev bedt om at vurdere servicen på en række områder og komme med gode ideer. Derudover blev de spurgt til standarden på deres bolig og til de beboerdemokratiske aktiviteter. Rigtig mange har svaret og tak for det. For de mange kommentarer, input og ideer er guld værd. Mange af dem er lige nu ved at blive omsat til virkelighed. Tak for roserne Først og fremmest er resultatet et syngende skulderklap til de medarbejdere, der knokler for at føre visionerne om service ud i livet. Både når det gælder servicen fra administrationen, og ejendomsfunktionærerne scorer de meget højt henholdsvis 3,2 og 3,3 i gennemsnit på en skala fra 0 til 4. Og bemærkningerne er en lang række roser til særlig ejendomsfunktionærerne, som er ekspederet videre til de medarbejdere, det handler om. Og på alles vegne: Tak for de mange roser! Også informationen fra Boligkontoret Århus får en flot vurdering på 3,1, og ikke mindst beboerbladet Kvarteret får rigtig mange rosende ord med på vejen. Der er mere delte meninger om hjemmesiden og ikke mindst afdelingernes hjemmesider. Flere peger blandt andet på, at det kan være svært at finde rundt. Der er dog også roser til hjemmesiden. Generelt efterspørger beboerne flere muligheder for elektronisk kommunikation samt en række forbedringer af hjemmesiden, som vi i skrivende stund er ved at gøre til virkelighed. Der er flere, der efterlyser hurtigere svar på henvendelser det vil vi lægge os i selen for at honorere. OK til prisen, men Deltagerne i undersøgelsen gav i gennemsnit 3,0 for kvaliteten af deres bolig. Det viser, at beboerne i vid udstrækning synes, at deres bolig er udmærket - huslejen taget i betragtning. Men det er selvfølgelig ikke det samme, som at det ikke kunne være bedre! Det gælder særlig i forhold til isolering og varmeanlæg i vores mange ikke helt nye boliger. Mange klager over, at der er for dårlig komfort og for høje varmeudgifter. Og en del erklærer sig også villige til at betale en højere husleje, hvis standarden løftes. Der er allerede en god del initiativer på langtidsplanerne for renovering af afdelingerne. Men på baggrund af tilbagemeldingerne i undersøgelsen, kigger administrationen, ejendoms- funktionæren og afdelingsbestyrelsen nu hver enkelt afdeling igennem for at se, om der skal nye initiativer til. Det er til syvende og sidst noget, som afdelingens beboere selv beslutter på det årlige afdelingsmøde. Så også af den grund er det vigtigt at deltage i afdelingens vigtigste årlige begivenhed. Beboerdemokrati Som nævnt blev der også spurgt til, om beboerne deltog i de beboerdemokratiske aktiviteter, og 44 procent angav, at det havde de gjort inden for det sidste år. Det er faktisk en rigtig flot deltagelsesprocent, der næsten kan hamle op med et europaparlamentsvalg. Det er dog en blandet vifte af både afdelingsmøder, fastelavnsfester og sommerudflugter. Jeg håber, vi med de mange gode input og konkrete ideer, som er sendt til de enkelte afdelingsbestyrelser, kan give endnu bedre grund til at deltage i afdelingsmøderne og de mange andre aktiviteter, som bestyrelserne i Boligkontoret Århus 72 afdelinger stabler på benene. Spørgeskemaerne og de gode overvejelser ender ikke i papirkurven. Det er meget værdifuldt med de mange kommentarer og gode ideer og nu skal arbejdet i gang med at realisere dem så vi skaber byens bedste service til byens bedste beboere! Super service - holder området så fint ****** 6 stjerner ud af seks 4 KVARTERET 07 / MARTS 2013 KVARTERET 07 / MARTS

4 FRA AFDELINGERNE Af Søren Høgsberg Foto: Peter Ebbesen Fra Christiansbjerg til Christiansborg Fatma Øktem har altid gjort det hun havde lyst til og det, der var meningsfuldt for hende. Hun er opvokset på Reginehøj, afdeling 25, i 80 erne og 90 erne. I dag er Fatma medlem af Folketinget og bor i Tilst sammen med sin mand, Rådmand Bünyamin Simsek. Hun har dog ikke mistet kontakten til sit barndomskvarter, hvor hendes forældre stadig bor. Ikke mindst legepladsen står tydeligt i Fatmas erindring som det store hit på Reginehøj. Det er det i øvrigt stadig! Vi mødte hende en søndag eftermiddag, hvor hun var på besøg, og vi talte lidt om barndommens gade. Der var et godt sammenhold blandt beboerne. Der var nogle gode rammer at være barn og ung. Købmanden, Keld hedder han vist, var på mange måder et omdrejningspunkt for os børn. Han gav i øvrigt is en gang imellem. Alle var åbne og imødekommende. Vi børn lærte en masse, når vi var på besøg hos hinanden. Vi kom i alle hjem på Reginehøj. Både i lejlighederne og i de villaer, hvor vi havde legekammerater. Det var her jeg blev integreret - siger Fatma med et skælmsk smil - her var vi trygge ved hinanden. Vi kendte hinandens skikke, og vi var nysgerrige, når vi mødte noget fremmed og nyt. Det, der gav mening for Fatma, var især at få stillet sin nysgerrighed. Hun var derfor også meget spørgende og meget udadvendt som barn på Reginehøj. I kvarteret og på den lokale skole, Skovvangsskolen, mødte Fatma nogle stærke kvinder. De var og er hendes forbilleder. Det var kvinder der brændte for det, de lavede. Den glød brænder også i Fatma. Barndommens erfaringer bliver i dag flittigt brugt i Fatmas politiske arbejde i Folketinget. Fortællingerne og erfaringerne fra barndommens gade har dannet de værdier, Fatma bringer i spil; om det er som Ambassadør for Stop Vold Mod Kvinder Bryd Tavsheden, som ordfører i folketinget, konsulent for kvinderådet eller som menneske; nysgerrighed, åbenhed, tillid og anerkendelse af forskelligheder mellem mennesker. Fatmas øjne lyser af engagement. Kløften mellem mennesker er blevet større, siden jeg var barn på Reginehøj. Vi er ikke længere nysgerrige på hinanden. Vi lukker os omkring os selv, vi gisner og dømmer hinanden på forhånd, hvor vi i stedet burde udvise åbenhed mod det fællesskab, vi alle er en del af. Det er som om middelmådigheden har slået rødder i mennesket. Det er middelmådigheden, Fatma gerne vil give et los. Jeg har egentlig altid været lidt trodsig. Som barn var jeg meget en drenge-pige. Jeg klatrede i træerne og legede vilde lege. Der kom mange klager på mig - jeg var nok lidt for fræk! Men det jeg lavede, gav jo mening for mig. Hvis Fatma skal give et godt råd, så er det, at man skal sikre sig, at det man laver også giver mening for en selv. Og det er jo også godt, hvis man har lyst til at lave det, man gør. Det var sådan, jeg blev politiker. Derinde i Folketinget træffes beslutninger, der betyder rigtig meget for os danskere. Det havde jeg lyst til at være en del af. Den lille pige fra Reginehøj blev også valgt ind i Folketinget. I stedet for at klatre i træer, skulle hun nu være en del af den lovgivende forsamling i Dannmark! Da jeg skulle holde min første tale i Folketinget, kom jeg til et tænke på, at jeg var på vej op på den vigtigste talerstol i Danmark! Wau! Så kom der fluer i maven og gele i knæene! Jeg husker ikke, hvad jeg sagde - talen var heldigvis skrevet, og jeg læste bare op. Jeg ved ikke engang, om det kunne høres ude i salen. Hvor følte jeg mig da ydmyg! De stærke kvinder fra Reginehøj har sat sine spor, og Fatma er i dag selv en rollemodel. Det var her jeg blev integreret. Her var vi trygge ved hinanden. Og vi var nysgerrige, når vi mødte noget fremmed og nyt, mindes Fatma ved gensynet med Reginehøj. 6 KVARTERET 07 / MARTS 2013

5 De unge gider ikke beboerdemokrati De unge er godt i gang med at save den gren over, som de sidder på. Vel at mærke en gren på et træ, som tidligere generationer har plantet, passet og plejet. Af Charlotte Brandsborg, afdelingsbestyrelsen - afdeling 37 Dette er min beretning fra et beboerdemokrati, eller mangel på samme, i vores lille afdeling bestående af ungdomsboliger. Noget, de andre tager sig af Beboerdemokratiet er en hjørnesten i de almene boligers filosofi, hvor Almenboligloven giver alle beboere en stemme. Dog oplever administrationen på Boligkontoret Århus, at det er svært at engagere de unge beboere i boligforeningens arbejde. Som det blev sagt på et møde, jeg deltog i, så har de måttet kæmpe lidt for overhovedet at få en afdelingsbestyrelse i min afdeling. Det kan jeg kun nikke genkendende til. Bestyrelsesarbejdet i afdelingen er noget, som andre tager sig af. En ny afdelingsbestyrelse I dag er det store slag udkæmpet, og der er blevet nedsat en ny afdelingsbestyrelse med hjælp fra administrationen. Jeg er den nye afdelingsbestyrelsesformand. Så kunne man fristes til at tro, at problemet nu er løst, men det er vist en sandhed med modifikationer. Oprettelsen af en afdelingsbestyrelse er ikke ensbetydende med et blomstrende beboerdemokrati. Tværtimod. Alene det, at der indføres demokrati, betyder det ikke, at demokratiet fungerer. Det har jeg lært på statskundskab, hvor jeg går til hverdag. Som jeg ser det, kæmpes der nu blot en anden kamp: En kamp mellem den nye afdelingsbestyrelse og beboerne, hvor det nu er afdelingsbestyrelsen, der forsøger at få beboerne til at bruge afdelingsbestyrelsens funktion som talerør mellem beboerne og administrationen. Mit møde med nærdemokratiet Selv er jeg ikke noget beboerdemokratisk dydsmønster. Jeg var til mit første beboermøde efter at have boet i min lejlighed i to år. Min undskyldning det første år var, at jeg ikke havde tid. Det andet år behøvede jeg ikke nogen undskyldning, fordi vores bestyrelse var flyttet, og dermed var der ikke længere nogen afdelingsbestyrelse. Det tredje år blev jeg så provokeret af en forestående renovering af vores vandrør, som viste sig at være ufinansieret, at jeg endte med enstemmigt at blive valgt til formand for en ny bestyrelse i vores afdeling. Jeg tror, at mange unge deler den tilgang, jeg havde til afdelingsbestyrelsen de første par år. Baggrunden for at deltage Det skal lige siges, at selvom jeg ikke deltog i bestyrelsesmøderne, så læste jeg da mødereferaterne, når bestyrelsen nu alligevel havde gjort sig den umage at lægge dem i min postkasse. I februar 2010, hvor jeg lige var flyttet ind, fik jeg et referat, hvor der stod, at vandrørene skulle skiftes inden for de næste par år. Det var i øvrigt blevet vedtaget af bestyrelsen, fordi ingen beboere var mødt op. Jeg kan ikke huske et referat, hvor vandrørene ikke blev omtalt. Derfor vidste jeg også to år senere, at historien aldrig havde meldt noget om, at renoveringen ikke var finansieret og derfor ville forårsage en større huslejestigning. Hvis det ikke havde været for min utilfredshed, tvivler jeg oprigtigt på, at jeg ville have involveret mig. Set i bakspejlet gik jeg jo først ind i kampen, da jeg syntes, at det var strengt nødvendigt. Sparsomt fremmøde Det er næsten umuligt at få folk til at deltage. Jeg kender det udmærket godt, for sådan havde jeg selv haft det de første par år. Jeg spurgte de andre beboere i min opgang, hvorfor det nu engang er sådan. Velvidende at det godt kunne blive svært, at få dem i tale. Mie fra min opgang, som også sidder i den nye bestyrelse, indfanger det dog ret godt: Vi er opvokset i en generation, hvor vi ikke er vant til at kæmpe for tingene, og det hele er let tilgængeligt. Det er en overbevisning, som jeg deler. Men det er vigtigt at huske, hvorfor det er let tilgængeligt i dag. Risikoen er, at man først begynder at undre sig over, hvor vandet kommer fra, når brønden er tom og så er det måske for sent. De unge skylder Min generation skylder de store årgange fra 1940 erne og 1950 erne at vedligeholde den indretning af samfundet, som de kæmpede for, og som vi i dag drager nytte af uden at tænke videre over det. Derfor er det også vigtigt, at den unge generation værner om beboerdemokratiet og gør sin stemme gældende, hvis de vil være med til at opretholde den grundlæggende tanke i almene boliger. Administrationen har desværre ikke nogle valide tal på andelen af unge beboere, der indgår i afdelingsbestyrelserne.

6 FRA AFDELINGERNE Tekst og foto af: Anne Jørgensen og Daniel Boysen Pedersen Vi lægger vægt på at være tålmodige og opfordre til at lave lektier, ikke tvinge. Lektiecafeen i Kalmargade Mange børn og unge kender det: Det øjeblik, hvor man sidder fast i lektierne og ikke ved, hvordan man skal komme videre. Lektiecafeen i Kalmargade tilbyder hjælp til lektierne i hyggelige omgivelser med en afslappet tone mellem lektiehjælpere og elever. Saacid hænger i med lektierne og nyder godt af støtten fra de frivillige lektiehjælpere. Hvem må komme, og hvad har vi? I udgangspunktet er det et tilbud til elever fra klasse, men somme tider dukker der også en gymnasielev eller to op, og så hjælper vi, så godt vi kan. Tilbuddet er mest for børn og unge, der bor i Kalmargade, men hvis man bor tæt ved, er man også velkommen til at kigge forbi. Der er mulighed for at låne en computer, hvis man ikke selv har en. Vi har også mange andre ting: papir, linealer, ordbøger, læsebøger, lommeregnere, blyanter, printer osv. Hvem er lektiehjælpere? Der er mange forskellige lektiehjælpere, så vi kan hjælpe med alt fra matematik, til biologi, dansk og engelsk. Vi har lavet et skema over de frivillige lektiehjælpere, hvorpå der står hvad de kan hjælpe med, og hvornår de kommer i lektiecaféen. Hvis man så har brug for hjælp til f.eks. fransk, kan man se på skemaet, hvornår der kommer en lektiehjælper, der kan hjælpe med fransk næste gang. Der er to ansatte lektiehjælpere i lektiecaféen, der til daglig er studerende Daniel og Mathias. De er ansat gennem det boligsociale projekt vha. puljemidler fra den boligsociale aktivitetspulje i Aarhus Kommune. Med to faste lektiehjælpere er vi altid sikre på, at der er mindst en lektiehjælper, der kender børnene og de unge godt. De faste lektiehjælpere hedder Daniel og Mathias og har efterhånden snart været i Kalmargade i hhv. 3 og 2 år. Det betyder meget at have et godt kendskab til de unge. Udover de to, er der en række lektiehjælpere gennem Red Barnet Ungdom, de er frivillige. Lektiehjælperne er både gymnasieelever, universitetsstuderende, lærerstuderende og andre, der kan hjælpe med noget, så der er mulighed for at få hjælp af forskellige mennesker. Vi lægger vægt på at være tålmodige og opfordre til at lave lektier, ikke tvinge. Det er vigtigt for både de ansatte og de frivillige, at det foregår på elevernes niveau og i deres tempo. Regler i lektiecafeen Der er ikke særlig mange regler i caféen, men det er selvfølgelig vigtigt, at man kommer for at lave lektier, taler pænt til hinanden og rydder op efter sig selv. Der skal også være nogenlunde ro, så alle har mulighed for at koncentrere sig om lektierne. Hvis man ikke har lektier for, er der kommet mulighed for at være en del af samtalecafeen i lokalet lige ved siden af, hvor Anita og Abdulahi tilbyder hjælp og mulighed for at snakke om f.eks. fremtiden, hvis der er problemer eller andet. Det er vigtigt for os at pointere, at alle slags børn og unge i nærområdet er velkomne, vi er altid klar til at hjælpe - også selvom det ikke drejer sig om lektier. Vi lægger vægt på, at alle er her, fordi de har lyst; også de ansatte og de frivillige. 10 KVARTERET 07 / MARTS 2013 KVARTERET 07 / MARTS

7 BKÅ NYT Af Mogens Bøgh Vindbjerg BKÅ NYT Tekst og foto af: Mogens Bøgh Vindbjerg Ny SMS-service Måske får du en dag en sms fra din afdelingsbestyrelse, ejendomsfunktionær eller administrationen i Boligkontoret Århus. Det kunne fx være en akut besked om, at vandet eller varmen er lukket i en periode. Eller en venlig påmindelse om næste afdelingsmøde. Det har jeg ikke prøvet før så det kan jeg godt! Heidi Qvortrup er den første elev i Boligkontoret Århus administration. Efter et halvt års elevtid fortæller hun her om sine oplevelser i en boligorganisation. Som beboer i Boligkontoret Århus er du nemlig tilmeldt vores nye sms-service hvor vi målrettet kan sende korte service-beskeder til dig. Vi kan sende beskeder til de mobilnumre, som teleudbyderne har registreret på vores adresser. Du er derfor ikke automatisk tilmeldt, hvis du har taletidsnummer, firmatelefon eller hemmeligt nummer. Du kan altid tilmelde og afmelde servicen på Du kan også afmelde dit eller evt. dit barns telefonnummer ved at sende AFMELD til Heidi drømte om et job i film og tv-branchen. Men efter otte måneder på Film- og TV-produktionsuddannelsen var hun nødt til at tænke nyt. Jeg blev låst i uddannelsen, fordi der ikke var elevpladser. Så jeg bestemte mig for at skifte retning. Og det var her, jeg opdagede elevpladsen i Boligkontoret Århus. Her kan jeg kombinere meget af det, jeg havde lært med noget nyt, fortæller Heidi og fortsætter: Det var vigtigt for mig, at jeg kunne se mig selv fortsætte på arbejdspladsen efter endt elevtid. Nu er det jo ikke op til mig, men jeg kan bestemt godt arbejde her mange år endnu. Jeg er blevet virkelig godt modtaget, og jeg har selv været med til at præge mit forløb. noget nyt helt fra bunden når jeg er helt grøn på et område. Det motiverer mig. Men jeg er også nysgerrig af natur og er ikke bange for at prøve mig frem. Det lærer jeg mest af og hvor galt kan det gå? smiler hun. Det sværeste Heidi havde med god grund en udfordring i at forstå, hvordan en politisk organisation er skruet sammen med bestyrelser, beboerdemokrati osv. Men det sværeste indtil nu har klart været at sætte sig ind i de forskellige udlejningsregler. Det er en kæmpe jungle. Lige når man tror, man har styr på én regel, så er der næsten altid en særlig undtagelse. På den anden side: Det ville jo også være kedeligt, hvis man kunne lære det hele på en uge, lyder det optimistisk fra eleven. Det sjoveste Som medarbejder i udlejningen har hun meget direkte kontakt med beboere og boligsøgende. Og især den del af arbejdet nyder Heidi. Det er spændende at leve sig ind i personers behov og så forsøge at hjælpe ud fra den dialog. Men man kan være helt ør i hovedet efter en hel dag med mange forskellige i telefonen. Heldigvis får man også nogle gode grin ind imellem. Fx husker jeg en, som ringede til mig for at høre, hvornår de måtte have sex i forhold til husordenen, griner Heidi. Nysgerrig og ligefrem Nu var det Pippi Langstrømpe, der kom med det friske udbrud: Det har jeg ikke prøvet før. Så det kan jeg godt. Men det kunne lige så godt være en fast replik fra Heidi, der med samme åbne tilgang kaster sig ud i nye udfordringer. Hun startede i sommeren 2012 i udlejningsafdelingen. Men planen er, at hun i løbet af de to års elevtid skal rundt i hele huset. Det er spændende at snuse i alle hjørner. Jeg glæder mig hver gang, jeg skal lære Jeg kan godt lide den direkte kundekontakt. Men jeg glæder mig hver gang til at prøve noget helt nyt. Det motiverer mig at være helt grøn på et område. 12 KVARTERET 07 / MARTS 2013

8 Ballade på Bjerget Hvad kan man stille op i en afdeling, når hærværk og uhensigtsmæssig og/ eller kriminel adfærd breder sig? Af: Lise Ryde, afdelingsbestyrelsesmedlem i afdeling 29 Stedet er afdeling 29 på toppen af Christiansbjerg, 81 meter over havet. Afdelingen består af 250 lejemål i grimme huse med fede lejligheder, pæne udearealer og et fint, nyt fælleshus med en boligsocial medarbejder og aktiviteter med deltagelse af mange beboere. Afdelingen har en gammel historie med hærværk og kriminalitet, men de sidste mange år har her været fredeligt og rart at bo. Men: den senere tid meldes der om mange indbrud i kældre, kælderrum og vaskerier og om spor af folk, der opholder sig i kældrene og ryger hash eller junker, hvilket medfører, at mange beboere simpelthen er bange for at gå i kælderen. I sidste uge var der brand i en kælder. Mange har observeret handel med stoffer i området, og politiet har da også arresteret nogen i den anledning. Mange melder om, at grupper af unge opfører sig ubehageligt og/eller truende over for beboerne. Der har også været knivstikkeri. Mange af disse historier kom frem på afdelingsmødet Erfaringerne viser indtil videre, at der øjensynligt fortrinsvist er tale om udefrakommende, at det både er gammel- og nydanskere, at der er foregået og sandsynligvis stadig foregår handel af euforiserende stoffer på vores udearealer. Noget tyder på, at folk fra andre afdelinger søger herhen. Nogle af beboerne har haft indtryk at, at dem, der laver ballade, bor her i afdelingen, men det viser sig altså ikke at være tilfældet. Øjensynligt er vores afdeling blevet et attraktivt sted for udefrakommende at opholde sig og lave ballade, og det er vi selvfølgelig ikke så vilde med. Vi kan altså konstatere, at der er blevet mere hærværk og anden kriminalitet, men også, at beboerne er blevet hurtigere til at informere om det. Hvad gør vi ved det På afdelingsmødet blev besluttet at holde et trygheds/trivselsmøde kort tid efter. Nogle af de unge, der opfører sig ubehageligt og nogen gange skræmmende, er af somalisk oprindelse. Efter initiativ af vore boligsociale medarbejdere er en flok somaliske kvinder fra hele Christiansbjerg mødtes for at diskutere problemerne og har aftalt at blande sig, hvis de ser eller hører noget og melde tilbage til mødrene, hvis deres afkom er involveret. På trivselsmødet kom repræsentanter fra SSP (samarbejde mellelm skole, socialforvaltning og politi), opsøgende medarbejdere i forhold til unge, repræsentanter fra klubmedarbejdere, klagesagsbehandler fra administrationen. Der var et stort fremmøde af beboere (flere end der typisk kommer til afdelingsmøder). Mange gav udtryk for, at de følte sig utrygge og oplevede situationen som uholdbar. Mange unge, både fra afdelingen og udefra, deltog i mødet. Disse sagde, at der var mangel på tilbud til unge, specielt drenge. Det blev aftalt at følge op på mødet i januar 13. Efterfølgende er der blevet ansat to pædagogiske medarbejdere (lønnet af Aarhus Kommune) som har etableret ungdomsklubber, både for de meget unge og de lidt større. Administrationen har modtaget et tilbud fra et forsikringsselskab til at lave en vurdering af, hvilke konkrete tiltag, der kan være godt at udføre for at øge trygheden i en afdeling og har valgt vores. Deres anbefalinger var følgende: bedre belysning på udearealerne, beskæring af beplantning, så der ikke er så mange blinde pletter, sikring af kældre, elektronisk overvågning o. lign. Vi holder snarest et ekstraordinært afdelingsmøde, hvor det skal besluttes, hvad vi skal sætte i værk, og hvordan vi kan finansiere det. Vi prøver at gøre noget ved det på forskellige måder: Sociale tiltag Udvikling af kommunikation og netværk i afdelingen i form af: Trivselsmøder Modernetværk Lokalt natteravnshold Pædagogiske tilbud til unge som alternativ til at hænge ud Blokmøder Restriktive tiltag, der gør det besværligt at foretage kriminelle handlinger Anmeldelse til politi om alle ulovligheder, der observeres. Information til varmemestrene om uhensigtsmæssig og/eller ulovlig adfærd Melding til politiets forebyggende enhed om mistanker. Etablering af kælderdøre, der ikke kan brydes op. Elektronisk overvågning af kældre Etablering af nøglekort, der kan sladre om hvem, der var hvor hvornår. Øgning af belysning på udearealer og beskæring af beplantning. Nogle af tiltagene er allerede ved at blive etableret, andre arbejder vi på i afdelingsbestyrelse og på administrationen. Forslag udarbejdes til ekstraordinært afdelingsmøde så hurtigt som muligt. Konklusion En afdeling er meget sårbar. Nogle ubehagelige begivenheder kan meget hurtigt vende oplevelsen af at bo der til noget dårligt som en selvforstærkende proces. Det er vigtigt at handle hurtigt og etablere forebyggende foranstaltninger, så alle kan se, at der bliver gjort noget. Det er også vigtigt, at det, der bliver gjort, er besluttet af beboerne, så de kan se, at det hjælper at engagere sig, og at de har indflydelse på, hvad der bliver gjort. Der skal handles på forskellige måder samtidigt. Man kan ikke bare gøre en ting og så tro, at problemet er løst. Og så er der garanteret en masse af jer læsere, der har erfaringer med og ideer til, hvad man kan gøre. Send os en mail til eller skriv et læserbrev i Kvarteret. Det positive i denne ellers trælse historie er, at rigtig mange beboere reagerer hurtigt og konstruktivt: Det gider vi simpelthen ikke have i vores afdeling, hvad kan vi gøre for at få det stoppet? Vi skal bare ikke tro, vi får lov til at sove i timen, for ironisk nok mens vi sidder mange beboere og diskuterer, hvad vi kan gøre ved problemerne, bliver der begået endnu et indbrud i en kælder! 14 KVARTERET 07 / MARTS 2013 KVARTERET 07 / MARTS

9 Kort & godt Kort & godt Skal vi bytte? Haves: Beliggenhed: Hammershusvej i Aarhus v. Dejlig lejlighed på 1. sal med altan Størrelse: 4 værelses på 90 m2 Husleje: Inkl. vand og varme Om boligen: vi har en lille altan, hvor man sagtens kan sidde to og nyde solen fra morgen og til sidst på dagen. Herudover har vi et dejligt gårdmiliø, grønne områder og tæt på indkøb Ønskes: Størrelse: 3-4 værelses Type: Rækkehus i et eller to plan Område: Ring endelig hvis du har noget at bytte med - også selvom det ikke lige er det ønskede område. Kontakt: Hanne Kraul tlf.: / bk-aarhus.dk Din indgang til Medarbejdere i Boligkontoret Århus Akut hjælp Din boligorganisation Din afdelings hjemmeside herunder afdelingsbestyrelse og ejendomsfunktionær VAGTORDNING Når din ejendomsfunktionær har fri, kan du ringe til , hvis du pludselig står med et større problem eller en skade i din bolig, som kræver øjeblikkelig udbedring. SKRIV TIL REDAKTIONEN Er der en historie der bør fortælles og deles med dine naboer? Eller en person der bør interviewes? Så vil redaktionen meget gerne høre fra dig. Du kan også bidrage med din egen artikel, et læserbrev, debatindlæg eller andet du mener er relevant for bladet. Skriv til: Redaktionen Boligkontoret Århus Brendstrupgårdsvej Aarhus N Indlæg til næste blad som udkommer i juni skal være os i hænde senest den 1. maj KVARTERET 07 / MARTS

10 FRA AFDELINGERNE Tekst og foto af: Danielle Nielsen Beboere på Tysklandstur Det er lørdag d. 2. december, og klokken er næsten I vintermørket foran varmemesterkontoret på Jens Baggesens Vej i Aarhus Vest står en flok forventningsfulde beboere fra Afdeling 1 og venter på bussen, der skal køre dem til Tyskland. Decemberkulden har for alvor gjort sit indtog, men glemmes hurtigt da bussen ankommer, og duften af friskbrygget kaffe og rundstykker fylder den næsten fyldte bus. Forude venter en hyggelig dag med grænsehandel i grænsebutikkerne Fleggaard og Otto Duborg. Afdelingens bestyrelse viser sig ligeledes at have planlagt lotteri i bussen med flotte præmier bl.a. fra det lokale pizzeria, Frisør Daniel og Storcenter Nord. Humøret i bussen er højt, og da bussen hen på formiddagen når Tyskland, sættes jagten ind mod de bedste grænsetilbud. Trods alenlange køer i Otto Duborg bevares bussens gode stemning, og et kort besøg i den danske by Møgeltønder dog uden udsigt til hverken prins Joachim eller prinsesse Marie bliver der da også tid til. Dagen afsluttes med velsmagende flæskesteg med alt, hvad der dertil hører på Den gamle Grænsekro i Christiansfeld, inden turen atter går mod Aarhus. Bussen blev læsset godt op med slik, sodavand og øl inden turen gik tilbage op gennem Jylland. 18 KVARTERET 07 / MARTS 2013 Ved 21-tiden vender en flok glade og trætte afdeling 1-beboere hjem til Jens Baggesens Vej med masser af gode grænsefangster og en dejlig december-tur i bagagen. KVARTERET 07 / MARTS

Kvarteret 02 / DECEMBER 2011. BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE

Kvarteret 02 / DECEMBER 2011. BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE 02 / DECEMBER 2011 BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE VesterBo, Højbo, BO83 og fagbo Kvarteret FUSIONEN hvad betyder den for dig? Så fik bladet navn Indret dig som du vil få inspiration her Svært ved

Læs mere

Kvarteret. Mandehørm på Reginehøj Gensyn med barndommens gade Aktivitetsuge i Kalmargade Liv og sammenhold i Mårslet 05 / SEPTEMBER 2012

Kvarteret. Mandehørm på Reginehøj Gensyn med barndommens gade Aktivitetsuge i Kalmargade Liv og sammenhold i Mårslet 05 / SEPTEMBER 2012 05 / SEPTEMBER 2012 BEBOERBLAD for boligkontoret århus Kvarteret Mandehørm på Reginehøj Gensyn med barndommens gade Aktivitetsuge i Kalmargade Liv og sammenhold i Mårslet Leder Af Morten Homan I bestemmer

Læs mere

Kvarteret. Er du forsikret? Hils på Butleren Bo 13.000 rundstykker ud til beboere Mød en engageret beboerdemokrat. 03 / marts 2012.

Kvarteret. Er du forsikret? Hils på Butleren Bo 13.000 rundstykker ud til beboere Mød en engageret beboerdemokrat. 03 / marts 2012. 03 / marts 2012 BEBOERBLAD for boligkontoret århus Kvarteret Er du forsikret? Hils på Butleren Bo 13.000 rundstykker ud til beboere Mød en engageret beboerdemokrat Leder Af Morten Homan Man oplever ofte

Læs mere

Kvarteret. Flyt i nyt i Hjortshøj TEMA: Råderetten og dine muligheder Rollatortræf i Hinnerup Hænder på arbejde i Reginehøj Sådan bor Jacob og Sofya

Kvarteret. Flyt i nyt i Hjortshøj TEMA: Råderetten og dine muligheder Rollatortræf i Hinnerup Hænder på arbejde i Reginehøj Sådan bor Jacob og Sofya 06 / december 2012 BEBOERBLAD for boligkontoret århus Kvarteret Flyt i nyt i Hjortshøj TEMA: Råderetten og dine muligheder Rollatortræf i Hinnerup Hænder på arbejde i Reginehøj Sådan bor Jacob og Sofya

Læs mere

Kvarteret. Beboere lærer førstehjælp Og naboer hjælper hinanden Signe har en syskole på nettet Min motiverende mentor. 14 / marts 2015.

Kvarteret. Beboere lærer førstehjælp Og naboer hjælper hinanden Signe har en syskole på nettet Min motiverende mentor. 14 / marts 2015. 14 / marts 2015 BEBOERBLAD for boligkontoret århus Kvarteret Beboere lærer førstehjælp Og naboer hjælper hinanden Signe har en syskole på nettet Min motiverende mentor Leder Af Søren Høgsberg 04 Kvarteret

Læs mere

VesterBo REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 ÅRETS AFDELING RÅDERETTEN NYT FRA AFDELINGERNE. Nr. 3 / December 2009 BOLIG FORENINGEN VESTERBO

VesterBo REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 ÅRETS AFDELING RÅDERETTEN NYT FRA AFDELINGERNE. Nr. 3 / December 2009 BOLIG FORENINGEN VESTERBO BOLIG FORENINGEN VESTERBO VesterBo Nr. 3 / December 2009 Beboerblad for boligforeningen VesterBo REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 ÅRETS AFDELING RÅDERETTEN NYT FRA AFDELINGERNE Leder Hvem taler for dig i foreningens

Læs mere

redskaber til bestyrelsesarbejdet i boligafdelingen Håndbog i bestyrelsesarbejde

redskaber til bestyrelsesarbejdet i boligafdelingen Håndbog i bestyrelsesarbejde redskaber til bestyrelsesarbejdet i boligafdelingen Håndbog i bestyrelsesarbejde Håndbog i bestyrelsesarbejde Domea s.m.b.a. Oldenburg Allé 3 2630 Taastrup, December 2013 Publikationen er udarbejdet af

Læs mere

NYHEDSBLADET for Stærmosegården. Årgang 4. Nr. 1. Januar 2015.

NYHEDSBLADET for Stærmosegården. Årgang 4. Nr. 1. Januar 2015. NYHEDSBLADET - for Stærmosegården Årgang 4. Nr. 1. Januar 2015. 1 Hvorfor dette blad? Vi har lavet denne særudgave af nyhedsbladet for at give jer et indblik i, hvordan trivslen er i jeres boligområde

Læs mere

til minister beboeren 04dec11 fra varmemester Beskæftigelses- og integrationsborgmester vil udrydde ghettobegrebet

til minister beboeren 04dec11 fra varmemester Beskæftigelses- og integrationsborgmester vil udrydde ghettobegrebet beboeren Carsten Hansen har de almene boliger som mærkesag fra varmemester til minister Beskæftigelses- og integrationsborgmester vil udrydde ghettobegrebet Ildsjæle, rollemodeller og succesoplevelser

Læs mere

lidt mere end et sted at bo!

lidt mere end et sted at bo! lidt mere end et sted at bo! Glade beboere hos Bo42. Foto: Anders Beier En hilsen fra Bo42 til hele øen Med udgangen af marts dette år udløber Bo42 s boligsociale projekt. Gennem de seneste fire år har

Læs mere

4. årgang Nr. 16 december 2014. inside

4. årgang Nr. 16 december 2014. inside 4. årgang Nr. 16 december 2014 inside Side 4 Side 10 Side 18 Kære læser Du har valgt at åbne ALBOA inside nr. 16 tak for det! Hvis du vælger at læse videre i ihåndenværende blad, kan du forhåbentlig få

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014-2015. Boligkontoret Århus

ÅRSBERETNING 2014-2015. Boligkontoret Århus ÅRSBERETNING 2014-2015 Boligkontoret Århus INDHOLD Ved strategiens ende kan en ny begynde... 4 Vi er kommet godt i mål... 6 Vores strategiske mål... 6 Kommunikationsmål... 8 Vores leveregler... 9 Fortsat

Læs mere

til dig TITEL RENOVERING OG BYGGERI DRIFT OG SERVICE BEBOERE Beboerbladet for Boligselskabet Fruehøjgaard / nummer 37 / December / 2014

til dig TITEL RENOVERING OG BYGGERI DRIFT OG SERVICE BEBOERE Beboerbladet for Boligselskabet Fruehøjgaard / nummer 37 / December / 2014 hjem til dig TITEL RENOVERING OG BYGGERI DRIFT OG SERVICE BEBOERE Beboerbladet for Boligselskabet Fruehøjgaard / nummer 37 / December / 2014 Af Steen Jonassen formand Boligselskabet Fruehøjgaard Boligselskabet

Læs mere

ADHD MAGASINET. TEMA: Teenagere. Danni Elmo, ny ambassadør Side 4. Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21

ADHD MAGASINET. TEMA: Teenagere. Danni Elmo, ny ambassadør Side 4. Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21 TEMA: Teenagere Danni Elmo, ny ambassadør Side 4 ADHD MAGASINET NUMMER 1 FEBRUAR 2015 Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21 Tips og ideer til teenage-årene Side 26

Læs mere

VesterBo. Bowlingturnering 2009 Repræsentantskabsfest 2009 Nye ansigter i hovedbestyrelsen Læserbreve. Nr. 2 / August 2009

VesterBo. Bowlingturnering 2009 Repræsentantskabsfest 2009 Nye ansigter i hovedbestyrelsen Læserbreve. Nr. 2 / August 2009 BOLIG FORENINGEN VESTERBO VesterBo Nr. 2 / August 2009 Beboerblad for boligforeningen VesterBo Bowlingturnering 2009 Repræsentantskabsfest 2009 Nye ansigter i hovedbestyrelsen Læserbreve LANDSUDSTILLINGEN

Læs mere

Legepladser Vejlby, hva nu? Fællesskabet. Juli 2013 25. årgang nr. 88

Legepladser Vejlby, hva nu? Fællesskabet. Juli 2013 25. årgang nr. 88 Juli 2013 25. årgang nr. 88 Legepladser Vejlby, hva nu? Fællesskabet Marianne Jensen ser tilbage på tiden, da børn legede uden legepladser. I Vejlby Vænge kigger de frem mod en helt ny legeplads. For STORE

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

Lille Peter Edderkop... mar15. Kom med Kim Kongekilde på besøg i Danmarks måske eneste almene akvarie-, slange og edderkoppeklub side 26

Lille Peter Edderkop... mar15. Kom med Kim Kongekilde på besøg i Danmarks måske eneste almene akvarie-, slange og edderkoppeklub side 26 10 TV i fsb Stor pakke, lille pakke eller ingen pakke 4 Banko Gang i de gamle på Islands Brygge 8 Bor Sundhedstjek du i en sund bolig? Lille Peter Edderkop... Kom med Kim Kongekilde på besøg i Danmarks

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 2 august 2010

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 2 august 2010 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 2 august 2010 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 februar 2014

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 februar 2014 Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 februar 2014 Lille Tingbakke har gennemgået en totalrenovering, men venter på de grønne områder Vesterbro 23 Postbox 213, 9100 Aalborg Tel. 9630 9460 E-mail: mail@viva-bolig.dk

Læs mere

En hånd til. rapport fra afdækningsfase. Udarbejdet af Tine Sønderby (P21) på baggrund af undersøgelser udarbejdet af Tine Sønderby og KAB

En hånd til. rapport fra afdækningsfase. Udarbejdet af Tine Sønderby (P21) på baggrund af undersøgelser udarbejdet af Tine Sønderby og KAB En hånd til alle rapport fra afdækningsfase Udarbejdet af Tine Sønderby (P21) på baggrund af undersøgelser udarbejdet af Tine Sønderby og KAB INDLEDNING Dette er en rapport fra dagligdagen i udvalgte KAB

Læs mere

VORES BLAD BEBOERDEMOKRATIETS STEMME HAR TALT BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: AFDELINGSMØDET. Artikler / Reportager / Billeder / Info / Nyheder

VORES BLAD BEBOERDEMOKRATIETS STEMME HAR TALT BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: AFDELINGSMØDET. Artikler / Reportager / Billeder / Info / Nyheder Oktober 2014 #13 Artikler / Reportager / Billeder / Info / Nyheder VORES BLAD BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: AFDELINGSMØDET BEBOERDEMOKRATIETS STEMME HAR TALT SIDE 4-12 BISPEHAVEN SIDE 13-15: Hvad

Læs mere

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab 2005 ÅRSSKRIFT Albertslund Boligselskab Albertslund Boligselskab Den almene boligsektor i modvind og Indhold Den almene boligsektor i modvind og forandring.......... 2 Stop tyveriet af beboernes opsparing!........................

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

De mest hemmelige steder på CSV Ved du alt om skolen? Vi anmelder Café Tryk (igen) Haveholdets Kolonihave Ny på CSV

De mest hemmelige steder på CSV Ved du alt om skolen? Vi anmelder Café Tryk (igen) Haveholdets Kolonihave Ny på CSV De mest hemmelige steder på CSV Ved du alt om skolen? Vi anmelder Café Tryk (igen) Haveholdets Kolonihave Ny på CSV Velkommen til skolens største og bedste skoleavis! Det er ved at være ret længe siden

Læs mere

Og vinderen er... haven

Og vinderen er... haven 28 Strøm på afdelingsmødet Stem hjemme i stuen 10 Tjek på økonomien Rådgivning giver færre udsættelser Og vinderen er... haven Peter, Vibeke og Trine vandt fsb s kursuskonkurrence. Så til foråret kan du

Læs mere

Update Tema: De passer på vores afdelinger

Update Tema: De passer på vores afdelinger Ringgården Update Tema: De passer på vores afdelinger Juni 2015 # 114 Manden med nøglerne et tilbageblik Fem ejendomsfunktionærer fortællinger fra hverdagen Et kig i krystalkuglen fremtidens ejendomsfunktionær

Læs mere

B LIG NYT 1 Nr. Nok se, men ikke røre SIDE 4. Nøglen til 45.000 boliger SIDE 10. Fokus på vejstøj SIDE 12

B LIG NYT 1 Nr. Nok se, men ikke røre SIDE 4. Nøglen til 45.000 boliger SIDE 10. Fokus på vejstøj SIDE 12 Beboerblad for Boligforeningerne Højbo og Bo83 B LIG NYT 1 Nr. 2011 Nok se, men ikke røre SIDE 4 Nøglen til 45.000 boliger SIDE 10 Fokus på vejstøj SIDE 12 INDHOLD ARTIKLER Leder........................

Læs mere

lederen Spørg ikke om, hvad dit land kan gøre for dig.

lederen Spørg ikke om, hvad dit land kan gøre for dig. Højt hurra for højstyrkebeton - side 3 Esbjerg fortæller om boligsocialt arbejde - side 5 Folketingsmedlem er flyttet til Gellerup - side 6 Afdelingerne - side 14 t 3 5 6 14 nr. 9 nov. 2012 skræppebladet

Læs mere

3B s beboerblad. hjælpe, Evner man at. skal man gøre det. Nybyggeri i 3B Side 6-9. Større fokus på huslejekronerne Side 12-13

3B s beboerblad. hjælpe, Evner man at. skal man gøre det. Nybyggeri i 3B Side 6-9. Større fokus på huslejekronerne Side 12-13 3B s beboerblad 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 3 - juli 2009 3B s beboerblad til alle, der bor i Boligforeningen 3B nr. 9 Maj 2012 Nybyggeri i 3B Side 6-9 Større fokus på

Læs mere