Stilling betegnelse Antal Ny stillingsbetegnelse Kommentar Affaldskonsulent 1? akademiker 1? Amt 7? Arkivleder 1? Beredskabsinspektør 1? B-leder 1?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stilling betegnelse Antal Ny stillingsbetegnelse Kommentar Affaldskonsulent 1? akademiker 1? Amt 7? Arkivleder 1? Beredskabsinspektør 1? B-leder 1?"

Transkript

1 Stilling betegnelse Antal Ny stillingsbetegnelse Kommentar Affaldskonsulent 1? akademiker 1? Amt 7? Arkivleder 1? Beredskabsinspektør 1? B-leder 1? brandmester ov. holdleder 3? Bygningskonstruktør 2? cand. scient. soc. 1? Cand.mag. 1? Driftsassistent 1? Ekspeditionssekretær 2? Elev 46? Elevtyper? Entrepriseleder 1? Hjælper 6? Informationsmedarbejder 1? Klubleder 1? Leder/mellemleder/specialist 4? Magister 1? Maskinist 1? Massør 1? Medhjælper 14? Type? Mentor 3? Plejer 8? Praktisk medhjælper 1? pædagogisk konsulent 1? Regnskabsmedarbejder 1? Reparatør 1? Sagsbehandler 5? Type? Sekretaritsmedarbejder 1? Skånejob 2? Socialformidler 3? Souschef/Afd.leder 11? Enten eller Specialist 1? Specialpædagogisk konsulent 1? Stedfortræder 4? STU-koordinator 1? Teknisk tegner 1? Tilsynsassistent 4? Uddannelses- og udviklingskoordinator 1? Uddannet vikar 15? Udviklingsplanlægger 1? Uuddannet medhjælper 2? Vicekontorchef 1? Direktionskonsulent 1? 1. TANDKLINIKASS Tandklinikassistent Afdelingsleder 24 Afdelingsleder specifik? Isnt. leder Leder 13 Afdelingsleder specifik? Inst. leder Aflastning 157 Aflastning Afspændingspædagog 5 Afspændingspædagog Arbejdsdusør 62 Arbejdsdusør

2 Arkitekt 5 Arkitekt Assistent 308 Assistent Ny? Barnepige 19 Barnepige Beredskabschef 2 Beredskabschef Beskæftigelsesvejleder 5 Beskæftigelsesvejleder Bestyrelsesformand 3 Bestyrelsesformand Bestyrelsesmedlem 13 Bestyrelsesmedlem Bibliotekar 11 Bibliotekar Bibliotekschef 1 Bibliotekschef Biolog 4 Biolog Bogopsætter 86 Bogopsætter Borgerservicechef 1 Borgerservicechef Brandmand 104 Brandmand brandmand overenskomst 16 Brandmand børnehave souschef 2 Børnehave souschef Børnehaveklasseleder 23 Børnehaveklasseleder Chauffør 4 Chauffør Daginstitutionschef 1 Daginstitutionschef Børnehaveleder 7 Daginstitutionsleder Daginstitutionsleder 8 Daginstitutionsleder Gæstedagpl. 13 Dagpleje Dagplejeassistent 10 Dagplejer Dagplejer 137 Dagplejer dagplejer 4 fuldtidsbørn 28 Dagplejer Diæter 360 Diæter Honorar 4 Diæter Driftsleder 5 Driftsleder Dæksmand/rengøring 2 Dækmandskab Dæksmandskab 1 Dækmandskab Ergoterapeut 14 Ergoterapeut Familiepleje 97 Familiepleje Familierådgiver 5 Familierådgiver Filialklinikleder 2 Filialklinikleder Fuldmægtig 37 Fuldmægtig Ny? Fysioterapeut 30 Fysioterapeut Gartner 3 Gartner Halinspektør 3 Halinspektør handicaphjælper 4 Handicaphjælper Personlig hjælper 3 Handicaphjælper Handicapledsager 113 Handicapledsager Hjemme hos pædagog 1 Hjemme hos pædagog hjemme-hos-pædagog 4 Hjemme hos pædagog Hjemmevejleder 2 Hjemmevejleder Hjemmevejleder 67 Hjemmevejleder Formand 3 Holdleder Holdleder 9 Holdleder holdleder/formand 1 Holdleder Husassistent 56 Husassistent høre/tale konsulent 1 Høre/tale konsulent tale/høre lærer 1 Høre/tale konsulent Håndværker 26 Håndværker håndværker/flexjob 1 Håndværker

3 Ikke uddannet klubassistent 10 Ikke uddannet klubassistent Ikke udd. personale 7 Ikke uddannet social- og sundhedshjælper Ikke uddannet pers. 1 Ikke uddannet social- og sundhedshjælper Ikke uddannet personale 171 Ikke uddannet social- og sundhedshjælper Ikke uddannet vikar 195 Ikke uddannet vikar Type? Indkøbskonsulent 1 Indkøbskonsulent Indsatsleder 6 Indsatsleder Akademiingeniør 1 Ingeniør Civilingeniør 3 Ingeniør Ingeniør 14 Ingeniør Forstander 1 Institutionsleder IT koordinator 2 IT- medarbejder It medhjælper 3 IT- medarbejder Systemadministrator 2 IT- medarbejder Datamatiker 2 IT- medarbejer Arbejdskonsulent 3 Jobkonsulent Beskæftigelseskonsulent 1 Jobkonsulent jobkonsulent 1 Jobkonsulent Journalist 1 Journalist JURIST 2 Jurist Kantineleder 5 Kantineleder Ernæringsassistent 9 Kantinemedarbejder Kantinemedarbejder 11 Kantinemedarbejder Uudd. Klubassistent 5 Klubassistent? Klubassistent 3 Klubmedarbejder Klubmedarbejder 142 Klubmedarbejder Kok 2 Kok Kommunalbestyrelsesmedlem 28 Kommunalbestyrelsesmedlem Kommunaldirektør 1 Kommunaldirektør Kommunallæge 1 Kommunallæge Konstitueret leder 1 Konstitueret leder konsulent 1 konsulent kontakt/støtteperson 15 Kontakt/støtteperson Kontaktperson/Personligrådgiver 1 Kontakt/støtteperson støtte/kontakt person 7 Kontakt/støtteperson Kontorassistent 71 Kontorassistent Køkkenleder 3 Køkkenleder Køkkenmedhjælper 1 Køkkenmedhjælper Laborant 1 Laborant ledende bibliotekar 1 Ledende bibliotekar Ledende ergoterapeut 3 Ledende ergoterapeut Ledende socialrådgiver 1 Ledende socialrådgiver Ledende økonoma 2 Ledende økonoma Ledsager 9 Ledsager Lektiehjælper 5 Lektiehjælper lommepenge 12 Lommepenge Lommepenge/beklædning 4 Lommepenge Læge 1 Læge FAGLÆRER 1 Lærer Lærer 471 Lærer

4 lærer over tj. p.o obs-held. 2 Lærer lærer overenskomst 4 obs/held. 1 Lærer LÆRER/OVERLÆRER 3 Lærer Uddannet lærer 2 Lærer Uuddannet lærer 9 Lærer med anden uddannelse Maskinchef 1 Maskinchef Maskinfører 2 Maskinfører Miljøchef 2 Miljøchef Miljøassistent 2 Miljømedarbejder Miljøtekniker 1 Miljømedarbejder Musikskoleleder 1 Musikskoleleder Musikskolelærer 25 Musikskolelærer Musikterapeut 1 Musikterapeut Naturvejleder 2 Naturvejleder Næstformand 2 Næstformand Områdeleder 8 Områdeleder Omsorgs- og pædagogmedhjælper 18 Omsorgsmedhjælper Omsorgsmedhjælper 110 Omsorgsmedhjælper Oprettet af KMD må ikke slette 1 Oprettet af KMD må ikke slette Overassistent 64 Overassistent Ny? Overbibliotekar 1 Overbibliotekar Overlærer 72 Overlærer Overstyrmand 1 Overstyrmand Overtandlæge 1 Overtandlæge PAU-elev 2 PAU-elev Personlig rådgiver 25 Personlig rådgiver Afløser/pladsmand 1 Pladsmand Pladsmand 24 Pladsmand planlægger 1 Planlægger forvaltningschef 1 Plejechef PLEJEHJEMSLEDER 1 Plejehjemsleder Plejevederlag 2 Plejevederlag Projektkoordinator 1 Projektkoordinator Projektmedarbejder 5 Projektmedarbejder Psykolog 15 Psykolog Pædagog 241 Pædagog daginst.assistent 01 1 Pædagogmedhjælper daginst.assistent pers. 1 Pædagogmedhjælper daginst.assistent pers.03 1 Pædagogmedhjælper Døgninstitutionsmedhjælper 1 Pædagogmedhjælper Pæd.medhj. 3 Pædagogmedhjælper Pædagogisk medhjælper 6 Pædagogmedhjælper Pædagogmedhjælper 538 Pædagogmedhjælper Pædagogstuderende 15 Pædagogstuderende Reng.ass 12 Rengøringsassistent Rengøringsassistent 166 Rengøringsassistent ordførende direktør 1 Sekretariatschef Sekretær 2 Sekretær Serviceassistent 1 Servicemedarbejder Servicemedarbejder 110 Servicemedarbejder SFO leder 9 SFO leder SFO souschef 3 SFO souschef

5 Skibsassistent 2 Skibsassistent Skibsfører 2 Skibsfører Skolebestyrelse 1 Skolebestyrelsen Skolebestyrelsen 5 Skolebestyrelsen Skoleinspektør 14 Skoleinspektør skoleinspektør tjenestemand/l 1 Skoleinspektør Skolekonsulent 7 Skolekonsulent Skolepsykolog 7 Skolepsykolog Social- og sundhedsass. 1 Social- og sundhedsassistent Plejehjemsassistent 23 Social- og sundhedsassistent SOC.- OG SUNDH.ASS. 1 Social- og sundhedsassistent Social- og sundhedsassistent 14 Social- og sundhedsassistent Social og sundhedsassistent 107 Social- og sundhedsassistent social-og sundhedsassistent 5 Social- og sundhedsassistent Social- og sundhedsass.elev 20 Social- og sundhedsassistentelev Hjemmehjælper 42 Social og sundhedshjælper Social- og sundh.hj. 3 Social- og sundhedshjælper Social- og sundhedshj. 1 Social- og sundhedshjælper Social- og sundhedshjælper 370 Social- og sundhedshjælper social-og sundhedshjælper 9 Social- og sundhedshjælper Social- og sundhedshjælper 2 Social- og sundhedshjælper Social- og sundhedshj.elev 9 Social- og sundhedshjælperelev Sosu.hj.elev 1 Social- og sundhedshjælperelev Socialpædagog 41 Socialpædagog Socialrådgiver 66 Socialrådgiver Souschef 15 Souschef Specifik Brolægger 2 Specialarbejder Specialarbejder 62 Specialarbejder specialarbejder/flexjob/skåne 8 Specialarbejder Specialmedarbejder 1 Specialarbejder Afdelings chef 9 Specifik Direktør 6 Specifik studentermedhjælp 13 Studentermedhjælper Styrmand 1 Styrmand Støttepædagog 28 Støttepædagog Sundhedskonsulent 5 Sundhedskonsulent sundhedsmedarbejder 6 sundhedsmedarbejder Sundhedsplejerske 13 Sundhedsplejerske sundhedsplejerske tj.p.løn 1 Sundhedsplejerske Sygehjælper 108 Sygehjælper Sygeplejerske 91 Sygeplejerske Tabt arbejdsfortjeneste 196 Tabt arbejdsfortjeneste Tandklinikassistent 4 Tandklinikassistent Tandlæge 4 Tandlæge Tandplejer 4 Tandplejer tandplejer 1 1 Tandplejer Teamkoordinator 5 Teamleder? Teamleder 19 Teamleder Teknisk assistent 4 Teknisk assistent Teknisk designer 3 Teknisk designer Teknisk designer elev 1 Teknisk designer elev Teknisk direktør 1 Teknisk direktør

6 Tekn. serviceleder 1 Teknisk serviceleder TEKN. SERVICELEDER 3 Teknisk serviceleder Teknisk serviceleder 21 Teknisk serviceleder Tekn. servicemedarb. 6 Teknisk servicemedarbejder teknisk medarbejder 2 Teknisk servicemedarbejder teknisk medarbejder/flexjob 2 Teknisk servicemedarbejder Teknisk servicemedarb. 2 Teknisk servicemedarbejder Teknisk servicemedarbejder 125 Teknisk servicemedarbejder Teknisk servicemedhjælper 1 Teknisk servicemedarbejder Tekn. servicemedarbejder 1 Teknisk servicemedarbejder Tekn.serv. 2 Teknisk servicemedarbejder Teknisk service medarbejder 2 Teknisk servicemedarbejder Teknisk serviceleder 1 Tenisk serviceleder Timelønnet lærer 139 Timelønnet lærer timelønnet underviser 1 Timelønnet lærer tolk 4 Tolk Udviklingschef 1 Udviklingschef Udviklingskonsulent 2 Udviklingskonsulent Undervisningschef 1 Undervisningschef Ungarbejder 6 Ungarbejder Ungdomsskoleinsp. 1 Ungdomsskoleinspektør Ungdomsskoleinspektør 2 Ungdomsskoleinspektør ungdomskoleleder 1 Ungdomsskoleleder uudd.omsorgshjælper/handicap 25 Uudd. omsorgshjælper/handicap Vejleder 12 Vejleder Viceberedskabsinspektør 2 Viceberedskabsinspektør Viceinspektør 1 Viceskoleinspektør Viceskoleinspektør 9 Viceskoleinspektør Viceungd.skoleinspektør 1 Viceungdomsskoleinspektør Visitationssygeplejerske 4 Visitationssygeplejerske Visitator 4 Visitator Voksenelev 3 Voksenelev Værkstedsassistent 22 Værkstedsassistent Værkstedsleder 1 Værkstedsleder Økonom 2 Økonom Afdelingsøkonoma 1 Økonoma Økonoma 4 Økonoma ØKONOMICHEF 2 Økonomichef ØKONOMIMEDARBEJDER 2 Økonomimedarbejder

Tabel 1: Antal fuldtidsbeskæftigede fordelt på forhandlingsområder og stillingskategorier.

Tabel 1: Antal fuldtidsbeskæftigede fordelt på forhandlingsområder og stillingskategorier. Tabel 1: Antal fuldtidsbeskæftigede fordelt på forhandlingsområder og stillingskategorier. Arf KL Kbh Frb Ialt AKADEMIKERE 3.212 4.711 1.120 107 9.150 AGRONOMER, HORTONOMER OG LANDSKABSAR 40 108 14 3 165

Læs mere

Overenskomststatistik. for den kommunale sektor

Overenskomststatistik. for den kommunale sektor Overenskomststatistik for den kommunale sektor 1998 Styringsgruppe: Kontorchef for den kommunale sektor Kjeld Fisker, formand Københavns kommune 1. udgave, 1. oplag 2001 Kontorchef Det fælleskommunale

Læs mere

Overenskomststatistik. for den kommunale sektor

Overenskomststatistik. for den kommunale sektor Overenskomststatistik for den kommunale sektor 2000 Styringsgruppe: Kontorchef for den kommunale sektor Kjeld Fisker, formand Københavns Kommune 1. udgave, 1. oplag 2002 Kontorchef? Det fælleskommunale

Læs mere

Kritiske succesfaktorer for høj brugertilfredshed og effektivitet i Servicedesken Erfaringer fra Koncernservice, Københavns kommune

Kritiske succesfaktorer for høj brugertilfredshed og effektivitet i Servicedesken Erfaringer fra Koncernservice, Københavns kommune KONCERNSERVICE SERVICEINDGANG IT 1 Kritiske succesfaktorer for høj brugertilfredshed og effektivitet i Servicedesken Erfaringer fra Koncernservice, Københavns kommune Anne Boll, Enhedschef for IT Rådgivning

Læs mere

DET FÆLLESKOMMUNALE LØNDATAKONTOR ORGANISATIONSOPDELTE LØNSUMMER BEREGNINGSGRUNDLAG OK-11

DET FÆLLESKOMMUNALE LØNDATAKONTOR ORGANISATIONSOPDELTE LØNSUMMER BEREGNINGSGRUNDLAG OK-11 ORGANISATIONSOPDELTE LØNSUMMER BEREGNINGSGRUNDLAG OK-11 INDHOLDSFORTEGNELSE Oversigt over stillingsgruppernes (overenskomstområdernes) fordeling på organisationer... s. 1 Tabel 1... s. 51 fordelt på organisationer

Læs mere

Bilag 2. Oversigt over STIKO-fordelinger på TAP-FU og TAP-ADM.

Bilag 2. Oversigt over STIKO-fordelinger på TAP-FU og TAP-ADM. Bilag 2. Oversigt over STIKO-fordelinger på TAP-FU og TAP-ADM. Rev. Løngrp Værdiliste - stiko 5 TAP - FU 00138 Afdelingsbioanalytiker 00151 Afdelingslaborant 00181 Akademiingeniør 00189 Adm. veterinærsygeplejerske

Læs mere

I. OVERSIGT OVER OVERENSKOMSTER INDGÅET MED ORGANISATIO- NER, DER ER MEDLEM AF KTO. Overenskomster indgået med enkelte organisationer:

I. OVERSIGT OVER OVERENSKOMSTER INDGÅET MED ORGANISATIO- NER, DER ER MEDLEM AF KTO. Overenskomster indgået med enkelte organisationer: 1 KL AMTSRÅDSFORENINGEN KØBENHAVNS KOMMUNE FREDERIKSBERG KOMMUNE Den 21. marts 2002 kl. 16.15 I. OVERSIGT OVER OVERENSKOMSTER INDGÅET MED ORGANISATIO- NER, DER ER MEDLEM AF KTO. DKK Overenskomster indgået

Læs mere

Vedtægter for Offentligt Ansattes Arbejdsløshedskasse

Vedtægter for Offentligt Ansattes Arbejdsløshedskasse Vedtægter for Offentligt Ansattes Arbejdsløshedskasse Afsnit 1 Formål og hjemsted 1 Offentligt Ansattes Arbejdsløshedskasse har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer økonomisk bistand i tilfælde

Læs mere

Vedtægter for FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse

Vedtægter for FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse Vedtægter for FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse Afsnit 1 Formål og hjemsted 1 A-kassens navn er FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse (FOAs A- kasse) FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse har

Læs mere

Vedtægter for FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse

Vedtægter for FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse Vedtægter for FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse Afsnit 1 Formål og hjemsted Afsnit 2 Anerkendelsen Afsnit 3 Medlemsretten Afsnit 4 Medlemmernes rettigheder Afsnit 5 Medlemmernes pligter Afsnit 6

Læs mere

Seniorordninger O.11 11-05-2011

Seniorordninger O.11 11-05-2011 Seniorordninger Administrativt område 30.01 Aftale om aflønning af chefer 5.30.01 Aftale om særlige vilkår for administrative chefstillinger i Københavns Kommune 30.11 og Overenskomst og aftale for kontorpersonale

Læs mere

Vejledende oversigt over ændringer aftalt ved O.13 administrativt område

Vejledende oversigt over ændringer aftalt ved O.13 administrativt område Vejledende oversigt over ændringer aftalt ved O.13 administrativt område Der henvises til gældende overenskomster og aftaler for konkret administrationsgrundlag Nedsat Elever og ungarbejdere Forenkling

Læs mere

fag og arbejde september 2008 L Ø N M A G A S I N Gældende for perioden 1. april 2008 til 31. marts 2009 P R I N T U D O G G E M

fag og arbejde september 2008 L Ø N M A G A S I N Gældende for perioden 1. april 2008 til 31. marts 2009 P R I N T U D O G G E M fag og arbejde september 2008 L Ø N M A G A S I N Gældende for perioden 1. april 2008 til 31. marts 2009 P R I N T U D O G G E M Sådan bruger du lønmagasinet ILLUSTRATIONER: ANNE PEDERSEN Når du skal finde

Læs mere

LØNMAGASIN KOMMUNALT ANSATTE GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES. fag og arbejde april 2010. Gældende fra 1. april 2010 til og med 31.

LØNMAGASIN KOMMUNALT ANSATTE GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES. fag og arbejde april 2010. Gældende fra 1. april 2010 til og med 31. fag og arbejde april 2010 LØNMAGASIN GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES KOMMUNALT ANSATTE Gældende fra 1. april 2010 til og med 31. marts 2011 (Er du ansat i en region så vend lønmagasinet om og læs fra

Læs mere

Deltagerliste: E05 - Nye tider - ny kompetencetænkning

Deltagerliste: E05 - Nye tider - ny kompetencetænkning Deltagerliste: E05 - Nye tider - ny kompetencetænkning Arbejdsplads / Organisation Titel Fornavn Efternavn PTU Fysioterapeut Agnete Tryde Regnbuen BUPL Pædagog Agnethe Nielsen Bo og Netværk Møn Afdelingsleder

Læs mere

Skema til indberetning af ligestillingsredegørelser i stat, amter og kommuner

Skema til indberetning af ligestillingsredegørelser i stat, amter og kommuner Skema til indberetning af ligestillingsredegørelser i stat, amter og kommuner Vejledning Kommuner, amter, statslige virksomheder og institutioner, styrelser og departementer kan fra 2003 anvende dette

Læs mere

Lederlønninger i den offentlige sektor september 2013

Lederlønninger i den offentlige sektor september 2013 Lederlønninger i den offentlige sektor september 2013 Der oplyses ikke lønstigning, idet der er så få svar fra det offentlige område, at en beregning af stigningen ville give uanvendelige oplysninger,

Læs mere

Endelig_liste. Erhvervsgruppe Stilling Disco88

Endelig_liste. Erhvervsgruppe Stilling Disco88 Erhvervsgruppe Stilling Disco88 Akademisk arbejde: Projektleder 1237 Aktuar 2121 Statistiker 2122 It-ingeniør 2131 Arkitekt 2141 Byggesagsbehandler 2141 Anlægsingeniør 2142 Bygningsingeniør 2142 Energikonsulent

Læs mere

ErvhervId Erhverv DelområdeId Delområde DISCO Navn

ErvhervId Erhverv DelområdeId Delområde DISCO Navn 10000 Sundhed, omsorg og personlig pleje 10010 sygepleje og jordemoderarbejde 2221200 operationssygeplejerske 10000 Sundhed, omsorg og personlig pleje 10010 sygepleje og jordemoderarbejde 2221201 anæstesisygeplejerske

Læs mere

Vedtægt. Offentligt Ansattes Arbejdsløshedskasse. Vedtaget på

Vedtægt. Offentligt Ansattes Arbejdsløshedskasse. Vedtaget på Vedtægt Offentligt Ansattes Arbejdsløshedskasse Vedtaget på 2. ordinære kongres oktober 2000 Vedtægt Offentligt Ansattes Arbejdsløshedskasse Vedtaget på 2. ordinære kongres oktober 2000 O F F E N T L I

Læs mere

Løntilskud i perioden 01-05-2011-31-07-2011 (A-dpg dog kun fra 07-06-11)

Løntilskud i perioden 01-05-2011-31-07-2011 (A-dpg dog kun fra 07-06-11) LAB 2.10 Selvforsørgende Løntilskud i perioden 01-05-2011-31-07-2011 (A-dpg dog kun fra 07-06-11) Asterscentret plejehjemsmedhjælper 11-07-2011 31-12-2011 Lokalcentret Sct. Jørgensbjerg plejehjemsmedhjælper

Læs mere

Aftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse

Aftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse Side 1 Aftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse KL Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Organisationer i KTO Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Område, definition og

Læs mere

Aftalens formål stemmer fuldt overens med Jammerbugt Kommunes personalepolitik, der overordnet har til formål:

Aftalens formål stemmer fuldt overens med Jammerbugt Kommunes personalepolitik, der overordnet har til formål: Måltal for medarbejdere med ikke--vestlig vestlig baggrund Sagsnr: 2011-23023 Doknr. 2011-156894 2011 Kommunalbestyrelsen, 15.12. 2011 Baggrund Det blev i trepartsaftalen 2007 aftalt, at alle kommuner

Læs mere

Aftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse (KTO)

Aftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse (KTO) ftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse (KTO) KL Organisationer i KTO - Område, definition og formål 1 - ftalens område Stk. 1 - ftalen gælder for kommunalt ansatte, som er af en

Læs mere

Lønhandlingsplan for Vejle Kommune

Lønhandlingsplan for Vejle Kommune Lønhandlingsplan for Vejle Kommune Gældende fra 1.4.2013 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Organisering af opgaven... 3 Generelt om overenskomst 2013-2015... 4 De centrale aftaler om Lokal Løndannelse...

Læs mere

Overenskomstforhandlingerne 2013 Temadag, juni 2013

Overenskomstforhandlingerne 2013 Temadag, juni 2013 Overenskomstforhandlingerne 2013 Temadag, juni 2013 Dagens program Overenskomstforhandlingerne 2013 i helikopterperspektiv Hvad blev der aftalt i forliget med KTO? Ny kompetencefond og lokal løndannelse

Læs mere

Søren Peter Lund Arbejmiljøkonferecen 2013

Søren Peter Lund Arbejmiljøkonferecen 2013 Støj og stress Søren Peter Lund Arbejmiljøkonferecen 2013 Hvem er udsat for støj i arbejdsmiljøet? Er du udsat for støj, der er så høj, at du må råbe for at tale sammen med en, der står lige ved siden

Læs mere

Vejledende indplacering i beskæftigelseskategori

Vejledende indplacering i beskæftigelseskategori Vejledende indplacering i beskæftigelseskategori Beskæftigelse/arbejdsområde Advokat Kontor/salg uden kørsel 1 Afrydder Hotel/restauration 2 Agronom med brug af farlige stoffer Laboratoriearbejde med farlige

Læs mere

Danske Lønninger 2015. Lønstatistik for chefer og funktionærer

Danske Lønninger 2015. Lønstatistik for chefer og funktionærer Danske Lønninger 2015 Lønstatistik for chefer og funktionærer Copyright 2015 - Bluegarden A/S og Stine Normann Lønanalyse Alle rettigheder skal respekteres. Enhver form for hel eller delvis distribution

Læs mere

Lederløn 2007 56-100 GYLDNE TIP I LEDERLØN 2007. Lederløn

Lederløn 2007 56-100 GYLDNE TIP I LEDERLØN 2007. Lederløn 56-1 GYLDNE TIP I LEDERLØN 27 Lederløn 27 56-6 56-6 56 Formulér tre gode grunde til, at du skal stige i løn 57 Øv dig i at fremføre argumenterne højt 58 Hold fast i dine argumenter 59 Din chefs første

Læs mere