Der er således et stort incitament til at føre en aktiv indsats i Jobcenteret for at borgeren får et konkret job og fastholdes i jobbet.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Der er således et stort incitament til at føre en aktiv indsats i Jobcenteret for at borgeren får et konkret job og fastholdes i jobbet."

Transkript

1 Ledighedsydelse over 18 måneder uden refusion. Når en borger visiteres til fleksjob, men ikke har et konkret job får vedkommende ledighedsydelse. Det samme gør sig gældende hvis en borger har været ansat i et fleksjob, bliver ledig og søger nyt job. Hvis borgeren bliver syg eller er på barsel modtager borgeren også ledighedsydelse i sygeperioden/barselsperioden. I refusionssystemet er indbygget at kommunerne straffes for at borgere ikke hurtigt kommer i et konkret fleksjob dette udmøntes ved at kommunerne efter 18 måneders udbetaling af ledighedsydelse selv skal påtage sig udgiften til borgerens ydelse indtil borgeren kommer i fleksjob. Retten til ny refusion på ledighedsydelse optjenes først efter 9 måneders ansættelse. Der er således et stort incitament til at føre en aktiv indsats i Jobcenteret for at borgeren får et konkret job og fastholdes i jobbet. For borgere på ledighedsydelse arbejdes der kontinuerligt med en aktiv jobsøgning og opsøgende virksomhedskontakt. I jobsøgningen inddrages egne medarbejdere samt virksomhedskonsulenter hos uddannelsesudbydere. Målet er at hjælpe den enkelte borger i fleksjob. I de tilfælde hvor det er muligt og der er perspektiv for job startes med en virksomhedspraktik af 3 mdr. varighed. For gruppen af sygemeldte ledighedsydelsesmodtagere sker der intensiv opfølgning. Der er kommet ny reform på fleksjobområdet fra årsskiftet. Det betyder bl.a. at der kan etableres fleksjob på få timer, at arbejdsgiverne kun skal betale for effektive arbejdstimer og at kommunerne ikke længere skal udbetale løntilskud til arbejdsgiverne, men i stedet betale et fleksløntilskud til borgeren. Der har været meget snak om reformen ville betyde nedgang i antal job. Det er Jobcenterets opfattelse at dette ikke holder stik. Der er i år etableret 27 nye fleksjob i Ishøj. Samtidig er der kommet nye krav til ledighedsydelsesmodtagere. De skal være aktivt jobsøgende, oprette cv på Jobnet og de kan sanktioneres på samme vis som kontanthjælpsmodtagere. I forbindelse med forhandlingerne om Finansloven for 2013 blev det besluttet at bevillige midler til ansættelse af fleksjobambassadører i alle kommuner. Bevillingen er koblet op på et landsdækkende initiativ med metodeudvikling, særskilte registreringer og netværksdannelse. Konsulenthuset Discus er tovholdere på hele initiativet. Ambassadørerne er på plads i Jobcenteret og er i fuld gang med arbejdet for at udbrede kendskabet til fleksjob, matche fleksjobsøgende og virksomheder samt støtte borgerne i deres egen jobsøgning. Fleksjob- ambassadørerne har i august afholdt informationsmøder for fleksjobvisiterede om de nye krav i lovgivningen og afholdt workshops med CV-skrivning og kvalitetssikring af CV er. Der er arrangeret jobsøgningsklub samt individuel coaching og formidling. Antallet i fleksjob er stort set stabilt. I 4 kvartal 2012 var 106 i fleksjob og i 2. kvartal 2013 var tallet 109. Antallet på ledighedsydelse er steget med 17 personer fra 3. kvartal 2012 til I 3. kvartal 2013 er tallet 54. (tallene er fra jobindsats og der er tale om fuldtidspersoner). Stigningen skyldes primært at de fleksjobvisiterede på kontanthjælp og særlig ydelse fra årsskiftet er overgået til ledighedsydelse. Den nye lovgivning der muliggør fleksjob på få timer betyder også at flere bliver visiteret til fleksjob frem for til førtidspension. Antallet af borgere som ikke har fundet et fleksjob inden for 18 måneder er p.t. 15. Det er 1 mere end forrige afrapportering i maj I forhold til sidste liste er 5 borgere kommet i job. Af de 15 er 11 jobklare, 2 indsatsklare og 2 midlertidigt e på grund af sygdom. 3 af borgerne er afklaret til rehabiliteringsteam med henblik på en tværfagligvurdering. 1

2 Gruppen af jobklare, er borgere, som er blevet vurderet til at kunne arbejde, men hvor der er en række hensyn at tage både fagligt og personligt. Der er en erhvervsrestevne, men det er svært at finde rummelige arbejdspladser, der matcher de særlige behov. At 5 er kommet i job siden sidste afrapportering viser dog at det ikke er umuligt at finde rummelige arbejdspladser og den nye lovgivning med mulighed for et lavt timetal understøtter dette. Afgang fra : Opfølgning pr Opfølgning pr Dårligt fungerende, skrøbelig. Fleksjob pr Har siden i sommer været tilknyttet jobformidlingsforløb med virksomhedskonsulent. Har lige været i praktik, men måtte stoppe da det ikke gik. Der forsøges med jobsøgning på ny. Fleksjob pr Er pt. i praktik og går det godt, så bliver han ansat efterfølgende. Har været igennem 2 forskellige jobsøgningsforløb uden resultat. Tæt på ansættelse i et projekt som blev lukket ned. Svært at finde en rummelig arbejdsplads. Er tilknyttet virksomhedskonsulenter. Har takket nej til job for anden gang og der er sendt partshøring om stop af ledighedsydelse. Fleksjob pr Fleksjob pr Fleksjob pr

3 Kort gennemgang af de 15 borgere p.t., status og seneste indsats: Opfølgning pr Opfølgning pr Der er ikke mulighed for ansættelse på praktikstedet pga. nedskæringer. Der skal fuldtidsassistance på for at opgaverne kan udføres. Der kan bevilliges personlig assistance, men den rigtige arbejdsgiver er ikke fundet. Der har været sondering i begge kommuners vej og parkafdelinger. Der er tilknyttet virksomhedskonsulenter. Er fortsat i virksomhedspraktik og der har været arbejdet på at etablere et fleksjob samme sted. Dette kan ikke lade sig gøre på grund af manglende økonomi til løn. Der skal derfor arbejdes med at finde andre muligheder. på sagen. Borger har også støttekontaktperson. Indsatsklar Har været sygemeldt i en længere periode pga. svær psoriasis gigt og følger, at den stærke medicin. Hun har efterfølgende været i praktik, hvor det vist sig at, hun har en arbejdsevne på ca. 3 timer ugentligt og er mødeustabil pga. hendes helbred. Med den nye reform, er hun nu vurderet jobklar og der er virksomhedskonsulent tilknyttet. Sygemeldt med depression Sygemeldt i længere periode inden operation pga. de mange smerter. Er opereret i februar og stadig sygemeldt pga. genoptræning. Psykisk dårlig, men i bedring. Hun er nu tilknyttet anden aktør, som skal finde en praktik for afklaring af hendes arbejdsevne. Kan arbejde timer om ugen. Søger job indenfor det pædagogiske område. Der arbejdes kontinuerligt med at motivere til at søge bredere. på sagen. Rask efter depression. Forløb ved Contra. Er i Virksomhedspraktik i butik, hvor der arbejdes på at etablere fleksjob. Raskmeldt efter ny hofte. Har meget fokus på barrierer og der arbejdes med at se muligheder på trods af sygdom. Der er p.t. flere ansøgninger ude. på sagen. Indsatsklar Er afklaret søger job. Indkaldes til jobsøgningscafe. Har været længerevarende Sygemeldt efter 3

4 sygemeldt. Hun er opereret i knæet og er for nylig opereret i ryggen og ved at genoptræne. Er psykisk dårlig og henvist til behandling på Frederiksberg med 1 års ventetid. Der afventes statusattest, hvorefter sagen formentlig skal på rehabiliteringsteam med henblik på evt. ressourceforløb Lider af migræne. Ikke flere muligheder for behandling på hovedpineklinikken, Har været i praktik, men meget ustabil og arbejdsgiver synes ikke der var muligheder for ansættelse når man ikke kan regne med en form for stabilitet. Er raskmeldt. Genoptaget jobformidlingsforløb. Der er tilknyttet virksomhedskonsulenter. Har været i flere tilbud ved anden aktør uden det har ført til beskæftigelse. Der har været arbejdet intensivt med at finde et fleksjob. Har været på jobsøgningsforløb hos ekstern aktør. Har været til samtale i kommunen men fik ikke job. Er stadig tilknyttet jobformidling. operation er i gang med genoptræning. Indkaldes til jobsøgningscafe. Sag er under udarbejdelse til Rehabiliteringsteam Stadig ustabilt fremmøde på grund af migræne. arbejdes på job med lettere opgaver i butik. Uddannet lærer. Søger job som lektiehjælper og mentor. Har været til flere samtaler på sagen. Retarderet. Er aktiv jobsøgende og motiveret for at komme i arbejde. Har sin sygdom og sit ydre imod sig. arbejdes på at finde en meget rummelig arbejdsplads. Psykisk dårlig med angst, henvist til forløb ved Stolpegården i 38 uger. Sag er under udarbejdelse til Rehabiliteringsteam Indsatsklar Føler sig mere syg end de lægelige oplysninger viser. Har svært ved at forstå en del af det danske sprog. 4

5 Kan ikke klare tunge løft/rygbelastede arbejde. Der er brug for tværfaglig indsats. Sag er under udarbejdelse til Rehabiliteringsteam. Har tidligere været kommunalt ansat. Er dårligt gående. Er udredt og søger job. er arrangeret samtale på lagerjob. Indsatsklar Har en forudgående lang periode som midlertidig. Er nu udredt og søger job. Har en diagnosticeret sindslidelse. arbejdes på en virksomhedspraktik. Har været indlagt med nyresvigt og har derfor været sygemeldt. Er lægeligt afklaret og er nu jobklar. Er meget motiveret for at finde arbejde. arbejdes på at finde job med simple gentagne opgaver. Der er en mulighed for at oprette kommunale fleksjob, der matcher disse borgere og således omdanne udgiften fra ledighedsydelse til lønkroner. I nedenstående eksempel tages udgangspunkt i en borger på HK-overenskomst. Hvis borgeren ansættes 10 timer om ugen er kommunens lønudgift 7008 kr kr. til fleksløntilskud netto. I de første 6 måneder er der bonus på kr. for ansættelse med max 10 timer så i den periode bliver kommunens udgift til løn reduceret til 2841 kr. og fleksløntilskuddet bibeholdes. Kommunens samlede udgifter er således mindre ved ansættelse i fleksjob på kommunale arbejdspladser og samtidig får kommunen udført opgaver med ansættelsen. Den mindste udgift er ved ansættelse hos private arbejdsgivere og derfor har dette 1. prioritet fra Jobcenterets side. 5

6 Kommunens nettoudgifter til ledighedsydelse og fleksjob Ledighedsydelse/lønudgift Flekslønstilskud Ledighedsydelse, kommunens udgift v. 0 % ref Ledighedsydelse, kommunens udgift v. 30 % ref Flekslønstilskud v/privat ansættelse Lønudgift og fleksløntilskud med 65 % ref. Lønudgift i 6 mdr. m/bonus og fleksløntilskud med 65 % ref. Jobcenterets egne beregninger. 1. søjle viser udgift til ledighedsydelse over 18 måneder. 2. søjle er ledighedsydelse før 18. måneder med 30 % refusion. 3. søjle er kommunens nettoudgift til fleksløntilskud ved privat ansættelse. 4. søjle er kommunal udgift til løn og nettoudgift til fleksløntilskud ved ansættelse i 10 timer 5. søjle er kommunal udgift til løn og nettoudgift til fleksløntilskud ved ansættelse i 10 timer hvor bonus er modregnet i de første seks måneder. 6

LANDSDÆKKENDE FLEKSJOBANALYSE

LANDSDÆKKENDE FLEKSJOBANALYSE September 2010 LANDSDÆKKENDE FLEKSJOBANALYSE Blandt borgere, virksomheder og kommuner INDHOLD 1. Resumé og Anbefalinger 3 Resumé... 3 Anbefalinger...13 2. Indledning 16 2.1 Analysens temaer og undersøgelser...16

Læs mere

Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013

Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013 Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013 Vejledningen findes HER Indledning I vejledningen gøres der rede for regler og praksis vedrørende fleksjobordningen. Vejledningen retter sig især mod de ændringer

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Sygemeldt Hvad skal du vide?

Sygemeldt Hvad skal du vide? Sygemeldt Hvad skal du vide? Redigeret maj 2012 Indhold Sygemeldt og aktiv... 3 Udbetaling af sygedagpenge... 3 Når vi modtager din sygemelding... 5 Opfølgning det videre forløb... 6 Samarbejde med læger...

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Februar 2014

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Februar 2014 Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde Februar 2014 BERETNING OM INDSATSEN FOR AT FÅ SYGEMELDTE TILBAGE I ARBEJDE Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion...

Læs mere

En målrettet fleksjobordning skal skabe plads til personer med færrest ressourcer:

En målrettet fleksjobordning skal skabe plads til personer med færrest ressourcer: Fakta om regeringens 16 initiativer En forstærket indsats skal forebygge førtidspension: 1. Udviklingsforløb for unge 2. Kampagne, guide og forsøg med udviklingsforløb 3. Efteruddannelse for medarbejdere

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 1. Indledning De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan for jobcentrets samlede indsats. Beskæftigelsesplan 2015 er således

Læs mere

Aktiveringsbudget 2012 Herning Kommune Serviceområde 17

Aktiveringsbudget 2012 Herning Kommune Serviceområde 17 Aktiveringsbudget 2012 Herning Kommune Serviceområde 17 I forbindelse med vedtagelsen af budget 2012 for Herning Kommune blev det i Byrådet besluttet, at der på beskæftigelsesområdet skulle foretages en

Læs mere

Forord... 3. At være aktiv sygemeldt... 4. Hvor længe kan du modtage sygedagpenge?... 5. Hvad indebærer et jobafklaringsforløb...

Forord... 3. At være aktiv sygemeldt... 4. Hvor længe kan du modtage sygedagpenge?... 5. Hvad indebærer et jobafklaringsforløb... Når du bliver syg Indholdsfortegnelse Forord... 3 At være aktiv sygemeldt... 4 Hvor længe kan du modtage sygedagpenge?... 5 Hvad indebærer et jobafklaringsforløb... 6 Ved alvorlig livstruende sygdom...

Læs mere

I gang igen. efter længerevarende sygdom. Revideret oktober 2013. Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning

I gang igen. efter længerevarende sygdom. Revideret oktober 2013. Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning I gang igen efter længerevarende sygdom Revideret oktober 2013 Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning I gang igen efter længerevarende sygdom Pjecen er redigeret af: Hugo Knudsen, Socialrådgiver,

Læs mere

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 Gentofte Indhold Beskæftigelsesindsatsen 2014... 3 Læsevejledning... 4 Sammenfatning af mål og strategier for 2014... 6 Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse... 10 Status og

Læs mere

Udvalget for Beskæftigelse

Udvalget for Beskæftigelse Udvalgsmedlemmer Udvalgsformand Henrik Alleslev(A) Steen Christensen (A) Erik Kvist (O) Per Heller (V) Erling Juul (V) Administrativ organisation Beskæftigelseschef H.C. Knudsen Udvalgets opgaver Udvalget

Læs mere

Forord. God læselyst. Mette Frederiksen

Forord. God læselyst. Mette Frederiksen Forord Alt for mange borgere modtager kontanthjælp i årevis uden at få den rette indsats og hjælp til at komme videre og i arbejde eller uddannelse. For dem er kontanthjælp næsten blevet et livsvilkår.

Læs mere

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning til beskæftigelsesplan 2014... 6 2 Den overordnede udfordring... 7 3 Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 7 4 Beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013

Beskæftigelsesplan 2013 Beskæftigelsesplan 2013 Indholdsfortegnelse 1.Indledning... 3 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 4 3. Beskæftigelsesministerens mål og indsatsområder... 7 4. Lokalpolitiske mål og strategier...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2012. Lyngby-Taarbæk

Beskæftigelsesplan 2012. Lyngby-Taarbæk Beskæftigelsesplan 2012 Lyngby-Taarbæk Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lyngby-Taarbæk Kommunes vision og strategi for beskæftigelsesindsatsen...3 Ministerens mål 2012 - oversigt... 4 Lokale mål for

Læs mere

REFORM AF SYGEDAGPENGE- SYSTEMET REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE

REFORM AF SYGEDAGPENGE- SYSTEMET REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE REFORM AF SYGEDAGPENGE- SYSTEMET REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE JULI 2014 Forord Den 1. juli 2014 træder første del af sygedagpengereformen i kraft, og ved årsskiftet følger den

Læs mere

10 gode råd til sygemeldte om sygedagpengesystemet

10 gode råd til sygemeldte om sygedagpengesystemet 10 gode råd til sygemeldte om sygedagpengesystemet Mini e-bog til sygemeldte og deres pårørende, kolleger og chefer Opdateret 30. december 2013 Af journalist Ulla Nygaard, forfatter til bogen På sygedagpenge

Læs mere

Debatoplæg. Status og perspektiver for reformerne på beskæftigelsesområdet i. Aabenraa

Debatoplæg. Status og perspektiver for reformerne på beskæftigelsesområdet i. Aabenraa Debatoplæg Status og perspektiver for reformerne på beskæftigelsesområdet i Arbejdsmarkedskontor Syd Marts 21 1 Indholdsfortegnelse FORORD... 3 1. UDVIKLINGEN PÅ ARBEJDSMARKEDET... 4 1.1. BESKÆFTIGELSEN

Læs mere

Oversigt over ydelser 1

Oversigt over ydelser 1 Arbejdsløshedsdagpenge OBS: reformen vedtages først ved udgangen af 2014. Det beskrevne er fra forligsteksten. Enkelte delelementer træder i kraft jan 2015 og andre juli 2015. : 17.658 kr. Dimittend fuldtid:

Læs mere

Fleks.nu. FleksjobAmbassadørNyt 2

Fleks.nu. FleksjobAmbassadørNyt 2 Fleks.nu FleksjobAmbassadørNyt 2 Indhold Indledning 3 Godt begyndt halvt fuldendt 4 Små fleksjob åbner arbejdsmarkedet for ledige, der kun kan arbejde få timer 6 CASE Små fleksjob som springbræt 7 CASE

Læs mere

Resultatrevision. Gentofte

Resultatrevision. Gentofte Resultatrevision 2012 Gentofte Indhold Resultatrevision 2012... 3 Læsevejledning og centrale begreber... 4 Beskæftigelsespolitisk mål 1... 6 Beskæftigelsespolitisk mål 2... 7 Beskæftigelsespolitisk mål

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love

Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love (Ny sygedagpengemodel med tidlig opfølgning og indsats, jobafklaringsforløb, arbejdsløshedsdagpenge

Læs mere

Erhvervskonsulenterne

Erhvervskonsulenterne 1. Få mod på, og lyst til forandring 18-65 årige aktivitetsparate kontanthjælps/ uddannelseshjælpsmodtagere, samt personer på ledighedsydelse, og i ressource- og jobafklaringsforløb. Kendetegnet ved f,eks.:

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Reglerne på det sociale område

Reglerne på det sociale område Reglerne på det sociale område Indhold Som arbejdsgiverrepræsentant i et koordinationsudvalg skal man ikke have kendskab til den sociale lovgivning i detaljer. Derimod kan det være en fordel at kende til

Læs mere

Nordfyns Kommunes. Beskæftigelsesplan

Nordfyns Kommunes. Beskæftigelsesplan Nordfyns Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Indledning og indhold Beskæftigelsesplanens opbygning Beskæftigelsesplanen er opbygget med udgangspunkt i Beskæftigelsesministeriets skabelon. Kapitel 1: Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Skive. www.jobcenterskive.dk

Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Skive. www.jobcenterskive.dk Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Skive www.jobcenterskive.dk Indholdsfortegnelse Resume... 4 1. Indledning... 5 1.1 Organisering... 5 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 6 2.1 Ledighed og beskæftigelse...

Læs mere

Redegørelse vedr. ophør af sygedagpengeudbetaling i Viborg Kommune.

Redegørelse vedr. ophør af sygedagpengeudbetaling i Viborg Kommune. Notat: Redegørelse vedr. ophør af sygedagpengeudbetaling i Viborg Kommune. Nærværende notat redegør for Viborg Kommunes indsats overfor sygemeldte i perioden 2011-2012. Redegørelsen tager sit udgangspunkt

Læs mere