3F s BØRNE- OG FAMILIEPOLITIK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3F s BØRNE- OG FAMILIEPOLITIK"

Transkript

1 3F s BØRNE- OG FAMILIEPOLITIK FAGLIGT FÆLLES FORBUND FAGPOLITISK CENTER FOR ARBEJDSLIV FAMLIEPOLITIK

2 INDHOLD Intro: 3F-medlemmet og deres familier har mange ansigter Fakta om 3F-familier SMAF, Sammenhæng Mellem Arbejdsliv og Familieliv Derfor beskæftiger 3F sig med SMAF Det mener 3F om balance mellem familie- og arbejdsliv Børn Barselsorlov Derfor beskæftiger 3F sig med barselsorlov Det mener 3F om barselsorlov Mulighed for at være hjemme med syge børn Derfor beskæftiger 3F sig med børns sygedage Det mener 3F om frihed ved barns sygdom Gode daginstitutioner og skoler Derfor beskæftiger 3F sig med skoler Det mener 3F om daginstitutioner og skoler Sund mad i daginstitutioner og skoler Derfor beskæftiger 3F sig med sund mad Det mener 3F om mad Ideer til personalepolitik

3 Læs mere om 3F s medlemmer, familier, ligestilling og politik på Familiepolitik hører under velfærdsministeriet. Læs mere på

4 3F-MEDLEMMET OG DERES FAMILIER HAR MANGE ANSIGTER For 3F er det vigtigt, at vores medlemmer har et godt arbejdsliv med gode løn og arbejdsforhold. Men det er også vigtigt, at deres liv hænger godt sammen, at der er en god sammenhæng mellem deres arbejdsliv og deres familieliv. At der er gode daginstitutioner med fornuftige åbningstider og en pris, som er til at betale. En folkeskole hvor der er rum og plads til alle, og hvor der er de nødvendige ressourcer, der skal til for at sikre, at alle får lige muligheder. For 3F er det vigtigt, at der på arbejdspladserne såvel som i samfundet er en god familiepolitik. I dag er en familie mange ting. Der er familier med en mor og en far, der er enlige forældre, der er homoseksuelle familier, familier med adopterede børn eller sammenbragte børn og familier med børn, der bor hos mor en uge og far i ugen efter. Det betyder også, at familier i dag består af flere netværk, og at børn kan have mange omsorgspersoner. Uanset hvordan familien er sammensat, har den afgørende betydning for vores liv. Familien er omdrejningspunkt for vores hverdag. Det er her, vi mødes for at spise, sove, skændes, holde af, slappe af og læsse af. Familien er det fællesskab, hvor vi danner vores syn på tilværelsen og skaber vores grundlæggende værdier. I takt med at familien og dens sammensætning ændrer sig, udvikler samfundet sig. Vi ser en større mangfoldighed, nye kulturer og værdier i familier, der har anden etnisk baggrund end dansk, og vi ser nye roller mellem mænd og kvinder. Det afspejler sig også i 3F. Det betyder, at en moderne familie- og børnepolitik løbende skal indrette sig på de behov og krav, som familien stiller til offentlig service, til transport, til arbejdsplads og til privatlivet. I dag er en af de helt store udfordringer at skabe ligestilling mellem kvinder og mænd og balance mellem arbejds- og familielivet. Det arbejder 3F på blandt andet ved at være opdateret med 3F s medlemmer. Jane Korczak Næstformand i 3F FAMLIEPOLITIK 5

5 FAKTA OM 3F-FAMILIER 3F s medlemmer danner par og får børn tidligere i livet end i den danske befolkning generelt. Det hænger blandt andet sammen med, at de ikke først skal færdiggøre en længere uddannelse, inden de stifter familie. Det betyder, at de tidligt udfordres med hensyn til at få økonomi og tid til at hænge sammen. En fornuftig sammenhæng mellem arbejdsliv og familieliv er derfor tidligt et vigtigt anliggende for 3F-familierne. 3F organiserer forholdsvis flere mænd end kvinder. 66 procent mænd og 34 procent kvinder. Kønsfordelingen 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 3F s medlemmer Ç Émænd kvinder Medlemstallet i 3F forandrer sig hele tiden. I dette materiale bruges tallet pr. 1. januar 2008 som var medlemmer. De fordeler sig med mænd og kvinder. Aldersfordelingen fordelt på 10-års-intervaller, årige 30% l 25% l l l 20% l l l 15% 10% l l 5% 0% n 3F s medlemmer n Den danske befolkning Gennemsnitsalderen for 3F s medlemmer er 46 år. Det tilsvarende tal for befolkningen som sådan er 39,5 år. Figuren viser, at 3F s medlemmer er i overtal i aldersgruppen fra 40 år og opefter. 6 FAMLIEPOLITIK

6 n Danmark består af omkring 5.5 mio danskere og af knap 3 mio. husstande. Af dem er børnefamilier. I 30 procent af alle husstande bor børn under 25 år. n Der er familier med ét barn, med to børn, med tre børn og med fire børn. n Den gennemsnitlige husstand er på 1,86 personer mod 2,0 i n Næsten danskere lever alene uden børn, og omkring voksne bor alene med deres børn. n Der er familier, hvor tre generationer lever sammen, og hvor den ene er under 18 år. n 8 procent af alle børn bor i en sammenbragt familie. n har indgået registreret partnerskab heraf har ca. 500 par børn. n Omkring ældre (65+) bor alene, mens ældre bor sammen med en partner. Kilde: Danmarks Statistik 2008 Trods flere års jobfest er landets enlige mødre stadig den familietype, hvor flest er på kontanthjælp. Af enlige mødre var 159 i 2007 på kontanthjælp. Denne andel er kun faldet med 12 procent siden For familier i par med børn har jobfesten været mere mærkbar. Her var kun 32 ud af på kontanthjælp i 2007, hvilket er et fald på 21 procent siden Udviklingen har været særlig positiv for ægtepar med børn. Her var f.eks. kun 25 ud af på kontanthjælp i 2007 et fald på 23 procent siden Kilde: Danmarks Statistik FAMLIEPOLITIK 7

7 SMAF SMAF er en forkortelse for Sammenhæng Mellem Arbejdsliv og Familieliv. Det handler om, at vi har brug for balance mellem arbejdet og familielivet. Undersøgelser viser, at en god sammenhæng mellem arbejds- og privatliv kan mindske sygefravær for den enkelte og skabe langt mindre stress for den enkelte familie. Det kan også øge produktionen eller forbedre servicen på arbejdspladsen. En god sammenhæng er altså en gevinst for den enkelte og dennes familie og en økonomisk gevinst for arbejdspladsen og for samfundet. SMAF starter hos dig og din familie. Der er masser af ting, du selv kan gøre for at få en bedre balance. Privat handler det om, hvordan du prioriterer og organiserer dit familieliv og din tid. Det kan være små ting som at få en ordentlig nattesøvn. På arbejdspladsen betyder fleksibilitet meget. Her kan du i samspil med dine kolleger og din arbejdsgiver være med til at skabe balance i dagligdagen. Sammenhæng mellem arbejds- og familielivet har mange niveauer. F.eks. åbningstider i offentlige institutioner eller den politik, der føres lokal- og landspolitisk, afgør, om der skabes sammenhæng og balance i vores liv. Derfor er det vigtigt, at du ser på, hvad du selv kan gøre, og hvad I kan gøre på arbejdspladsen. Vil du være med til at skabe SMAF, skal du gøre din indflydelse gældende, komme med ønsker, behov og synspunkter på arbejdspladsen, inddrage dine kolleger i debatten og blande dig i den offentlige debat. 8 FAMLIEPOLITIK

8 Fordelingen på enlige og samboende medlemmer i 3F og i den danske befolkning 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 3F s medlemmer Den danske befolkning n Samboende n Enlige Tabellen dækker alle de årige. Fordelingen på enlige og samboende i 3F svarer nogenlunde til tallene for befolkningen som helhed. Enlige forsørgere 3F repræsenterer medlemmer, der lever som enlige heraf er de enlige forsørgere. Selv om 2/3 af 3F s medlemmer er mænd, er det helt overvejende blandt de kvindelige medlemmer, man finder det store antal enlige forsørgere. Ud over dette antal enlige forsørgere formodes der at være et stort antal ikke mindst mænd hvor der i perioder bor et eller flere børn. 3F har en højere andel af enlige forsørgere hos aldersgrupperne under 40 end i den danske befolkning som sådan. 3F-familien stiftes tidligere og går tidligere i opløsning, hvis den går i opløsning. Antallet af enlige forældre i 3F og i den danske befolkning 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% Mænd Kvinder n 3F s medlemmer n Den danske befolkning Blandt de årige har 3F en lidt højere andel af enlige fædre end i den danske befolkning som sådan. 3F har en lidt mindre andel enlige mødre. 3F repræsenterer enlige fædre og enlige mødre. FAMLIEPOLITIK 9

9 Familier med og uden hjemmeboende børn 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 3F s medlemmer Den danske befolkning n Uden hjemmeboende børn n Med hjemmeboende børn Når man kigger på medlemsgruppen mellem år, kan man se, at næsten 40 pct. af 3F s medlemmer har hjemmeboende børn. I alt har F-medlemmer hjemmeboende børn i alderen 0-17 år, mens ikke har hjemmeboende børn. Derfor beskæftiger 3F sig med SMAF En stor overvægt af 3F s medlemmer mener, at 3F bør hjælpe medlemmerne med at få en bedre sammenhæng mellem familie- og arbejdsliv, og at familiepolitikken skal prioriteres højt ved overenskomstforhandlingerne. Såvel mænd som kvinder i 3F vægter fleksible ansættelsesforhold, mere frihed ved barns sygdom, mulighed for at arbejde mere eller mindre i perioder og selv kunne tilrettelægge sin arbejdstid i forhold til at opnå bedre sammenhæng i hverdagen. 3F s medlemmer er med andre ord interesserede i større fleksibilitet, der tager udgangspunkt i den enkeltes behov og livssituation. Det vil sige de familiemæssige forpligtelser, nedslidning og helbred. F.eks.har forældre med mindre børn behov for fleksible mødetider, der passer med daginstitutionernes åbningstider. LUKKEDAGE: Mere end hver femte 3F er har store problemer med lukkedage i institutionerne. Tyve procent har behov for, at institutionerne åbner tidligere, og 10 procent har behov for længere åbningstid. Særligt enlige forældre har problemer med åbningstider, faste lukkedage, ferielukning, og de oplever i øvrigt også et højere stressniveau. 10 FAMLIEPOLITIK

10 ÅBNINGSTIDER/daginstitutioner: En undersøgelse fra Projekt børnepasning viser, at de gennemsnitlige åbningstider i 2008 stort set er uændrede i forhold til foregående år og de ændringer, der har været, lever ikke op til de behov, som danske familier har. Holder kommunernes planer for 2009 stik, vil en femtedel af landets kommuner sætte den ugentlige åbningstid ned. Det kan både true balance i familie- og arbejdslivet, men det kan også give øgede flaskehalsproblemer på arbejdsmarkedet. Debatten om afskaffelse af lukkedage har fokuseret på afskaffelsen af de løse lukkedage frem for på det egentlige problem for mange nemlig de sammenhængende lukkedage. Sammenhængende lukkedage gør det meget svært for mange familier at holde ferie sammen, og mange familier ender med at planlægge ferie efter institutionernes lukkedage. Det går ikke godt i spænd med arbejdspladsens ønske om at sprede ferieafholdelse eller den enkeltes mulighed for frit at holde ferie, når det passer vedkommende. ÅBNINGSTIDER/det offentlige: De fleste kender alt for godt situationen hvor lægen, biblioteket og skattekontoret har åbent, når man er på arbejde, og lukket når man har fri. På trods af at arbejdspladsen og samfundet kræver og selv udvider sin fleksibilitet er de offentlige instanser ikke fulgt med udviklingen. TRANSPORT: For familier uden bil står valget mellem cyklen eller offentlig transport. Det sidste er blevet stadig både dyrere og dårligere. For at balancen ikke tipper, kræver det busser og tog, der kan betales, som kører rettidigt og med en køreplan, der giver reelle muligheder for at komme til og fra arbejde. ANBEFALINGER: Regeringens Familie- og Arbejdslivskommission kom i 2007 med en række anbefalinger, der skal skabe en større balance mellem familie og arbejdsliv. Her er nogle af budene, som er i tråd med 3F s holdninger: Lukkedage i daginstitutioner skal afskaffes på almindelige hverdage og mere familievenlige arbejdspladser, som inddrager familiens behov i arbejdspladsvurderingen (APV). Se de øvrige bud fra Familie- og Arbejdslivskommissionen på Du kan også læse mere om SMAF, og hvad du kan gøre for at få en bedre SMAF på FAMLIEPOLITIK 11

11 Fra 3F s familiekonference efteråret 2008 Det sagde børnene: FORÆLDRE: Ikke så rart at blive hentet sent i daginstitutionen. Og være en af de sidste. Det kunne være rart, hvis forældrene lagde arbejdet væk, når de kom hjem, og at man hyggede sig om noget fælles efter aftensmaden. Rart med mere tid og opmærksomhed fra forældre. Men man skal heller ikke altid selv sætte sig foran computeren. 12 FAMLIEPOLITIK

12 DET MENER 3F OM BALANCE MELLEM FAMILIE- OG ARBEJDSLIV l At den enkelte skal have flere individuelle rettigheder i forhold til orlov. Selvom der er stor fleksibilitet i orloven i dag, er det en fleksibilitet, der afhænger af, om arbejdsgiveren vil give medarbejderen ret til at gå på deltid eller orlov i kortere perioder. Fleksibiliteten skal altså i højere grad indrettes efter medarbejderens individuelle ønsker. Desuden skal en del af orloven øremærkes til mænd. l At åbningstiderne i daginstitutioner skal udvides. Åbningstiderne følger ikke med de stigende krav om, at medarbejdere er fleksible omkring deres arbejdstid. Derfor skal mindst en institution i hver kommune have udvidede åbningstider, så der åbnes senest kl og lukker tidligst kl l At lukkedage i daginstitutionerne skal afskaffes. Lukkedagene tvinger mange familier til at bruge op til flere uger af deres ferie derfor vil 3F af med det stadigt stigende antal lukkedage, som mange institutioner indfører. l At enlige forsørgeres muligheder skal forbedres. Enlige forsørgere har langt større udfordringer end andre børnefamilier i forhold til økonomi, åbningstider i institutioner, med syge børn og med at få økonomien til at slå til. Udfordringer der også i en vis grad omfatter den gruppe, som i perioder har et eller flere børn boende. l At arbejdspladsen skal tage ansvar og skabe mere familievenlige arbejdspladser, som inddrager familiens behov i Arbejdspladsvurderingen (APV). l At der ved MUS samtaler skal være en større vægt på den enkeltes balance. Et afsæt til at arbejdspladsen får en bedre personalepolitik med fleksibilitet og rummelighed for den enkelte, og som sikrer fleksibilitet for alle medarbejdergrupper. l At offentlige instanser som læge, bibliotek og skattekontor skal udvide åbnings - tiden, så der er åbent, når borgerne har fri. Ligesom familier uden bil skal sikres drift - sikker og fleksibel offentlig transport, der er til at betale. FAMLIEPOLITIK 13

13 Center for Ligestillingsforskning har i en repræsentativ undersøgelse blandt ca af 3F s medlemmer spurgt, om hvad der for dem kan skabe en bedre sammenhæng mellem familie- og arbejdsliv. Der var mulighed for at give flere svar. Der var ikke noget entydigt i svarene, dog var det tydeligt, at deres ønsker i høj grad relaterede sig til arbejdspladsen og deres ansættelsesforhold: Mere fleksible ansættelsesforhold: Mere frihed ved barns sygdom: Arbejde mere eller mindre i perioder: Selv tilrettelægge sin arbejdstid: Mad i daginstitution/skole: Bedre familiepolitik på arbejdsplads: Bedre åbningstider i den offentlige sektor: Lektiehjælp på skolen: Bedre åbningstider i institutioner: Alternativ pasning af syge børn: 43 procent 42 procent 41 procent 37 procent 36 procent 30 procent 26 procent 25 procent 24 procent 22 procent BØRN I takt med at familiebegrebet er blevet udviklet, har familiens rettigheder og pligter også ændret sig. Indtil 1922 var det faren, der havde forældremyndigheden over børnene i dag er det moren, der står med det stærkeste kort, hvis forældrene bliver skilt. Det har sat gang i blandt andet debatten om fælles forældremyndighed og mænds manglende ligestilling i skilsmissesager. Børnenes rolle har også ændret sig. Børn har f.eks. ret til at blive hørt i skilsmissesager. Tidligere kunne man tale om, at forældre ejede deres børn, i dag har forældre forældremyndighed. Det vil sige, at forældrene har børnene i deres varetægt, indtil de er 18 år. 14 FAMLIEPOLITIK

14 Forældre har pligt til at sikre børn underhold og omsorg. Og børn er sikret mod forældres overgreb via Børnekonventionen (FN s Konvention om Barnets Rettigheder), og dansk lovgivning. Retten til at slå sine børn blev endeligt afskaffet i 1997, da ordlyden i Myndighedsloven blev ændret til: Barnet har ret til omsorg og tryghed. Det skal behandles med respekt for sin person og må ikke udsættes for legemlig afstraffelse eller anden krænkende behandling. 3F er medstifter af lille Grundlovsdag, som er et initiativ, der med en række arrangementer sætter fokus på børns rettigheder. Det gør vi, fordi vi gerne vil være talsmænd for børn og unge, der sjældent bliver hørt i politisk sammenhæng. Vi vil f.eks. gerne gøre politikerne opmærksomme på, at der stadig ikke findes en børnemiljølov, som kan sikre, at også børnene har rimelige arbejdsforhold i deres daginstitution eller skole. Læs mere på Antal hjemmeboende børn blandt de årige 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 0 børn 1-2 børn 3+ børn n 3F s medlemmer n Den danske befolkning I forhold til antallet af hjemmeboende børn ligner 3F-familierne den danske befolkning som sådan. Der er en lille tendens til, at 3F erne har færre børn. FAMLIEPOLITIK 15

15 BARSELSORLOV Forældre har i dag tilsammen ret til 52 ugers barselsorlov med dagpenge. Men vær opmærksom på, at loven ikke giver fædre samme rettigheder som mødre. Kvinder har ret til fire ugers orlov med dagpenge før fødslen og 14 uger efter fødslen. Mænd har ret til to ugers orlov med dagpenge efter fødslen. Efter de første 14 uger har forældrene hver ret til 32 ugers forældreorlov, men kun ret til 32 ugers orlov tilsammen med dagpenge. Faren kan vælge at holde nogle af disse 32 uger i løbet af de første 14 uger. 16 FAMLIEPOLITIK

16 Langt de fleste overenskomster, som 3F har indgået, giver både far og mor ret til orlov med fuld løn i en periode. Du kan se barselsreglerne for de forskellige områder på De overordnede regler kan være suppleret med lokalaftaler eller aftaler, der gælder for jeres arbejdsplads. Her kan du blandt andet også læse om, hvilke regler der gælder for adoptivforældre, om mulighed for at forlænge/udskyde barselsorloven, og hvornår arbejdsgiveren skal have besked. Derfor beskæftiger 3F sig med barselsorlov SFI (Det sociale forskningscenter for Velfærd) har lavet en undersøgelse, der viser, at knapt 40 procent af alle danske mænd ønsker en øremærkning af barselsorloven. Det gør de blandt andet fordi, de ønsker en opbakning i lovgivningen til at legitimere deres brug af orloven på arbejdspladsen. Også en overvægt af både mandlige og kvindelige 3F ere ønsker at reservere seks uger af barselsorloven til mænd og dermed at gøre den til en rettighed. Det gør de blandt andet fordi, der er mange fædre, som ikke tager del i de 32 uger, som er til deling, selvom begge forældre i dag er forsørgere og omsorgspersoner for familiens børn. I gennemsnit tager fædre 19 dage (3F fædre tager 15 dage) af 297 dages orlov, hvor mødre tager 278 (3F mødre tager 271). Den skævhed opstår blandt andet fordi, mange mænd ikke ved, at de har ret til at holde og dele orloven. SFI-undersøgelsen viser, at 42 procent mænd og 27 procent kvinder mangler information om fleksibiliteten i orloven. Desuden mangler mange 3F-arbejdspladser en barselskultur for mænd. Når barselsorlov ikke er et samtaleemne, bliver det uklart for den enkelte, hvilke rettigheder og pligter en orlov giver. Samtidig er det op til den enkelte at gætte sig til, hvilke forventninger chefen eller kollegerne har til en evt. orlov. De forventninger hænger ikke altid sammen med, hvad modparten tænker. På hjemmefronten møder mænd også barrierer. I mange hjem har moren en indforstået rettighed, som hun ikke nødvendigvis ønsker at afgive, selvom det vil skabe en mere ligelig fordeling af forældreorloven. FAMLIEPOLITIK 17

17 Fra 3F s familiekonference efteråret 2008 Det sagde de voksne: BARSEL: Der skal være: bedre fordeling af barsel mellem mænd og kvinder fuld løn under barsel en del af barselsorloven reserveret til mænd mere fleksibilitet under orlov. 18 FAMLIEPOLITIK

18 På kan du downloade: Tillykke far en pjece til mænd om barsel (Fagpolitisk Center for Arbejdsliv 2007) Faderroller, barselsrettigheder og fremtidige muligheder (en undersøgelse, som CeLi lavede for 3F i 2006) 3F s medlemmer og barsel (udgivet af 3F Sekretariat for ligestilling og familiepolitik 2005) DET MENER 3F OM BARSELSORLOV l At en større del af barslen skal øremærkes til mænd. Det gør vi, fordi det vil styrke fædrenes mulighed for at tage del i barslen og familielivet. Et første skridt blev taget ved de seneste overenskomstforhandlinger på det det offentlige område og på industriområdet. Men der skal mere til. l At der skal kobles flere rettigheder på orlovsmulighederne. Selvom der er stor fleksibilitet i orloven i dag, er det en fleksibilitet, der afhænger af, om arbejdsgiveren vil give medarbejderen ret til at gå på deltid eller orlov i kortere perioder. Fleksibiliteten skal altså i højere grad indrettes efter medarbejderens individuelle ønsker. l At der skal gøres mere for at sikre, at gravide ikke sygemeldes under graviditeten, men i stedet omplaceres til mere skånsomt arbejde, som loven allerede i dag foreskriver. FAMLIEPOLITIK 19

19 MULIGHED FOR AT VÆRE HJEMME MED SYGE BØRN Mange 3F overenskomster giver medlemmerne ret til at holde fri med betaling på barnets første sygedag, og nogle også med betaling på barnets anden sygedag. Nogle overenskomster giver ret til fuld løn på barnets første sygedag, andre giver ret til en sats, der svarer til sygedagpenge for en dag. Disse dage må ikke tælle med i statistikken over medlemmets egen sygdom. I nogle overenskomster har forældre ret til omsorgsdage. Det er fridage, medlemmet kan bruge sammen med sine børn. I tilfælde af at barnet bliver alvorligt sygt, kan den ene af forældrene have ret til at få en godtgørelse fra kommunen, som svarer til det beløb, som forældrene har ret til ved egen sygdom. Pr. 1. januar 2008 er satsen maksimum kr pr. uge. Du kan få godtgørelse for sygepasningen, hvis barnet er under 18 år, og barnets sygdom skønnes at vare 12 dage (kravet gælder ikke enlige forsørgere, der har ret til ordinært børnetilskud). Forælderen skal opfylde betingelserne for at få dagpenge ved egen sygdom, også beskæftigelseskravet, og skal holde op med at arbejde eller nedsætte arbejdstiden. Kommunen kan i særlige tilfælde beslutte, at forældre får et højere dagpengebeløb, f.eks. når det skønnes nødvendigt, at begge forældre er sammen med det syge barn. Yderligere oplysninger ved henvendelse i kommunen. For mange forældre er det et problem, når deres barn bliver sygt. Nogle bliver tvunget til selv at sygemelde sig eller tage feriedage for at kunne passe barnet. Men på sigt er det ikke holdbare løsninger for almindelige familier. Det havde blandt andet Familieog Arbejdslivskommissionen øje for, da de i 2007 kom med deres forslag til, hvordan familier skaber bedre balance i familie- og arbejdslivet. Det lød på mulighed for at holde fri med syge børn i op til fire dage med løn, hver gang barnet har en længere sygdomsperiode. 20 FAMLIEPOLITIK

20 Hvis du synes, du ofte må tage barns første sygedag, indkassere omsorgsdage eller få hjælp fra bedsteforældre, fordi børnene igen har feber eller snotnæser, så er der måske noget om det. En undersøgelse fra Odense Kommune fra oktober 2008 viser, at hvert barn i gennemsnit må blive hjemme fra børnehave eller vuggestue mere end 12 dage om året på grund af sygdom. På landsplan svarer det til, at alle børn mellem et og seks år tilsammen har godt 4,5 millioner sygedage om året. Undersøgelsen er den første af sin art i Danmark og omfatter mere end børn i børnehaver og vuggestuer i Odense Kommune. Kilde: Ritzau DAGPENGEBERETTIGET PERIODE: Et forslag, som 3F er rigtig glad for. Desværre var forslaget ikke fulgt af en anbefaling om, at samfundet og dermed politikerne skulle gå ind i og tage del i løsningen af problemet ved f.eks. at tilbyde flere barns sygedage på dagpenge. Forslaget blev derimod skubbet over på arbejdsmarkedets parters bord, og der ligger det endnu indtil næste overenskomst. VEKSLE BARSEL TIL OMSORG: Også Socialdemokraterne har været ude med nogle gode bud på løsninger. De har blandt andet foreslået, at andre end forældrene kan benytte sig af omsorgsdage fra den fleksible barselsorlov til at tage fri fra arbejde for at passe et sygt barn. Det gælder for eksempel bedsteforældre og stedforældre. Et forslag er også gået på at give forældre mulighed for at veksle ubrugte dage fra barselsorloven til omsorgsdage. Derfor beskæftiger 3F sig med børns sygedage Børns sygedage er et af de største problemer familier med to udearbejdende voksne kender til. I en rundspørge, som 3F har lavet, siger hver fjerde adspurgte, at de sygemelder sig for at passe et sygt barn, fordi de ikke har andre muligheder. FAMLIEPOLITIK 21

21 Desuden har børns sygedage en ligestillingsmæssig slagside i forhold til enlige og i forhold til kvinder, der hovedsagligt tager sygedagene, når den lille har 39 i feber. DET MENER 3F OM FRIHED VED BARNS SYGDOM l At alle skal have ret til 10 dages fravær med dagpengeret pr. barn pr. år, og at enlige forsørgere skal have det dobbelte. l At børnefamilier skal have mulighed for at veksle gemt barselsorlov til omsorgsdage. At bedsteforældre og stedforældre skal kunne bruge af omsorgsdagene fra den fleksible barselsorlov, så de kan træde hjælpende til. Regler for pasning af børn ved kortvarig sygdom i de nordiske lande I Norge og Sverige er retten til at passe børn ved kortvarig sygdom reguleret ved lov. I de øvrige nordiske lande er spørgsmålet et overenskomstanliggende. Norge: Hver af forældrene har ret til 10 dages fravær pr. år for at passe et sygt barn. Enlige forsørgere har ret til 20 dages fravær. I forbindelse med fraværet har forældrene ret til en ydelse svarende til sygedagpengebeløbet. Sverige: Forældrene har samlet set ret til 60 dages fravær pr. barn pr. år. I forbindelse med fraværet ydes en kompensation på 80 pct. af arbejdsindkomsten. I alle nordiske lande er der regler for pasning af alvorligt syge børn. Kilde: HK/Nordic Medico Statistical Committee 22 FAMLIEPOLITIK

22 GODE DAGINSTITUTIONER OG SKOLER Børn skal have det godt. Både når de er små og går i vuggestue eller børnehave, men også når de bliver større og starter i skole, SFO eller klub. Det betyder, at de har en dagligdag i ordentlige rammer: Sunde bygninger, ordentlige toiletforhold og sikre legepladser. Det betyder, at børnehaven eller skolen giver plads til mangfoldighed, og at børn uanset deres baggrund og etniske herkomst skal mødes i deres kultur. En grundlæggende forudsætning for at have det godt, er at have et socialt netværk, der fungerer. Det betyder gode lærere, pædagoger og medhjælpere, der sikrer, at børnene får den rigtige læring og støtte, og som forebygger mobning. Det betyder også opmærksomme pædagoger, der ser, hvis ikke børn med anden etnisk baggrund kommer i institutionen, fordi familien ikke taler godt dansk eller mangler at blive integreret i det hele taget. Og det betyder, at der er øje for og resurser til at give børnene aktive omgivelser. Men det betyder også, at man som barn har gode relationer til sine kammerater. Med to udearbejdende voksne er det vigtigt for børns udvikling, at de er sammen med andre børn. Det socialiserer dem at komme i klub og lære at omgås andre. Men det koster penge børn lever i dag i familier, hvor man hver dag må prioritere benhårdt. Mange af disse børn får ikke sund mad, de kan ikke deltage på lige fod med de andre børn i det sociale liv, eller den idræt kammeraterne går til. Et ofte overset element, der er vigtig for vores børns trivsel, er, at deres fysiske rammer er i orden. For mange børn på for få kvadratmeter er desværre stadig et problem i daginstitutioner og skoler, ligesom mange har problemer med møbler, der ikke passer og for meget støj og møg. For en del år siden blev der indført krav om børnemiljø - vurderinger, men desværre er disse aldrig blevet efterfulgt af krav om forbedringer. FAMLIEPOLITIK 23

23 I dag er der et loft på 30 procent for den andel af udgiften til daginstitutionerne, som skal betales af forældrene. Det loft gælder ikke SFO (Skole- fritidsordninger) og klubber, ligesom der i klubber ikke gives søskenderabat. Det betyder, at mange kommuner opkræver en høj forældrebetaling, for at børnene kan gå i SFO og klub. Og for familier med en lav indkomst kan det betyde, at de er nødt til fravælge klub eller SFO, og dermed udelukkes børnene fra det vigtige fællesskab. Pr. 1. januar 2009 kan en familie bevilges økonomisk friplads, hvis husstandens aktuelle indkomst ikke overstiger kr. Fordeling på henholdsvis daginstitution og skole 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Daginstiutionsbørn Skolebørn Når man kigger nærmere på 3F-familiernes hjemmeboende børn, så fordeler de sig med 13,3 pct. daginstitutionsbørn og 24,2 pct. skolebørn. I tal betyder det, at medlemmer har daginstitutionsbørn, mens har skolebørn. Ca F-familier har både daginstitutions- og skolebørn og tæller altså med i begge søjler. Derfor beskæftiger 3F sig med skoler Folkeskolen er central for vores demokratiske velfærdssamfund. Den er fundamentet for vores sociale og kulturelle sammenhængskraft, men er i disse år under pres fra markedskræfter, globalisering og individualisering. 24 FAMLIEPOLITIK

24 Mange undersøgelser viser, at de bedste resultater i skolen opnås, når elever med forskellig baggrund og forudsætninger blandes. Blandt andet derfor ønsker vi en folkeskole, der har plads til alle børn uanset køn, etnicitet eller social baggrund. En folkeskole, der tager hensyn til børnenes forskellige typer af begavelser og talenter, er rummelig, socialt, personligt og fagligt udviklende. En stigende polarisering i boligmønster og skolevalg afspejler sig også i folkeskolerne, der i højere og højere grad får A- og B-skoler, ghettoskoler, villaskoler, skoler for svage og skoler for stærke. Særligt i områder med mange tosprogede elever, få skoler og lang afstand mellem disse skoler, er det frie skolevalg en illusion. Vi tror, at vi som samfund kan forhindre dårlig integration, bekæmpe negativ social arv og sikre mere lige vilkår for børn ved at fordele børnene i de kommunale folkeskoler. Og ved at bekæmpe fravalget af folkeskolen og tilstrømningen til privatskoler. Vi ønsker at fastholde enhedsskolen, den udelte skole. Børn er ikke ens og kan ikke behandles ens. Men de er heller ikke kun en samling individualister. Vi skal holde fast i en klasse og en klasselærer, for at give børnene et fællesskab og et sted at høre til. Samtidig skal undervisningen differentieres i forhold til den enkelte eller interessefællesskaber. Vi ønsker også at knytte folkeskolen tættere på det omgivende samfund ved at styrke kontakten til forældre, lokalområde og lokale arbejderpladser. Det er nemlig med til at sikre folkeskolen som garant for fællesskab, fælles værdier og som hele folkets skole. Fra 3F s familiekonference efteråret 2008 Det sagde de voksne: INSTITUTIONER: SFO ordningen er for dyr. Den bør være gratis, da den er en del af skolen. Der skal være: bedre åbningstider og hvis ikke lukkedage kan fjernes helt, skal de varsles bedre loft over forældrebetaling til SFO procentuel betaling efter indkomst til institutioner sund mad i institutioner søskenderabat i klub. FAMLIEPOLITIK 25

Har du SMAF? Sammenhæng Mellem Arbejds- og Familieliv

Har du SMAF? Sammenhæng Mellem Arbejds- og Familieliv Har du SMAF? Sammenhæng Mellem Arbejds- og Familieliv Ved du, hvad SMAF er? Er der SMAF hos dig? Er det godt at have SMAF? Er din virksomhed god til SMAF? AOF-varenr.: V930046 Indhold Har du SMAF Side

Læs mere

Brug din orlov! - der er nok til både far og mor!

Brug din orlov! - der er nok til både far og mor! Brug din orlov! - der er nok til både far og mor! 25 Brug din orlov - der er nok til både far og mor Udgivet af Minister for ligestilling Januar 2007 Distribution: Ligestillingsafdelingen Holmens Kanal

Læs mere

En bedre balance mellem familie- og arbejdsliv

En bedre balance mellem familie- og arbejdsliv En bedre balance mellem familie- og arbejdsliv Danske forældre er blandt de mest erhvervsaktive i verden. Vi har indrettet et samfund, der gør det muligt både at være aktive på arbejdsmarkedet og have

Læs mere

Fædre, barselsorlov og børnepasning

Fædre, barselsorlov og børnepasning Fædre, barselsorlov og børnepasning - en undersøgelse af ingeniørers adfærd og holdninger Ingeniørhuset Kalvebod Brygge 31-33 Fax 33 18 48 88 DK-1780 København V E-mail ida@ida.dk Telefon 33 18 48 48 Website

Læs mere

Skab sammenhæng. FTF s forslag til en familie- og arbejdslivspolitik

Skab sammenhæng. FTF s forslag til en familie- og arbejdslivspolitik Skab sammenhæng FTF s forslag til en familie- og arbejdslivspolitik Forord af Bente Sorgenfrey... 3 Derfor har FTF en familie- og arbejdslivspolitik... 4 Hovedpunkter i FTF s familie- og arbejdslivspolitik...

Læs mere

Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel

Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel 3F BYGGEGRUPPEN Januar 2013 Indhold Når der er familieforøgelse... side 4 Indviklet puslespil... side 6 Barselsorlov til begge forældre...

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

Familie- og arbejdslivskommissionens anbefalinger

Familie- og arbejdslivskommissionens anbefalinger 10.5.2007 Notat 13710 Siko/lijn Familie- og arbejdslivskommissionens anbefalinger I går offentliggjorde Familie- og Arbejdslivskommissionen en række anbefalinger, der skal sikre en bedre sammenhæng mellem

Læs mere

Fædres brug af orlov

Fædres brug af orlov Fædres brug af orlov Forord I Danmark er der fleksible regler for, hvordan far og mor kan fordele forældreorloven imellem sig. Regeringen ønsker ikke ny eller ændret lovgivning på området det skal fortsat

Læs mere

Udsagn fra FOAs medlemmer om deres familie- og arbejdsliv

Udsagn fra FOAs medlemmer om deres familie- og arbejdsliv Udsagn fra FOAs medlemmer om deres familie- og arbejdsliv Maj 2007 Side 2 af 34 Indledning...3 Nogle hovedresultater af FOAs medlemsundersøgelse...3 Tilfredshed med arbejdstidens placering, den samlede

Læs mere

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK 1 ARBEJDSMILJØ OG TRIVSEL Den sunde arbejdsplads...4 Arbejdsmiljøet arbejder vi hele tiden med!...5 Stress i fokus...5 Du får hjælp, hvis det går galt...7

Læs mere

Ligestillingspolitik i Lyngby-Taarbæk kommune

Ligestillingspolitik i Lyngby-Taarbæk kommune Ligestillingspolitik i Lyngby-Taarbæk kommune 2013 HR og Personalejura 29-10-2013 Baggrund Lyngby-Taarbæk Kommune har en lang tradition for at sætte ligestilling på dagsordenen. Gennem næsten 20 år havde

Læs mere

Tale ved Teknologirådets konference om Balancen mellem arbejdsliv og andet liv. Fællessalen, Christiansborg d. 5.4.2005

Tale ved Teknologirådets konference om Balancen mellem arbejdsliv og andet liv. Fællessalen, Christiansborg d. 5.4.2005 Tale ved Teknologirådets konference om Balancen mellem arbejdsliv og andet liv. Fællessalen, Christiansborg d. 5.4.2005 Hvordan der kan skabes bedre balance mellem arbejdsliv og andet liv er og bør altid

Læs mere

Far på orlov? - en undersøgelse om mænd, orlov og kulturen på arbejdspladsen

Far på orlov? - en undersøgelse om mænd, orlov og kulturen på arbejdspladsen Far på orlov? - en undersøgelse om mænd, orlov og kulturen på arbejdspladsen Far på orlov? - en undersøgelse om mænd, orlov og kulturen på arbejdspladsen Februar 2006 Ligestillingsafdelingen Holmens Kanal

Læs mere

SKÆVE ARBEJDSTIDER Holdningsundersøgelse blandt HK s medlemmer

SKÆVE ARBEJDSTIDER Holdningsundersøgelse blandt HK s medlemmer Forfatter KBG Dato 19022015 SKÆVE ARBEJDSTIDER Holdningsundersøgelse blandt s medlemmer SAMMENFATNING I forbindelse med folketingsvalget har i samarbejde med Epinion lavet en undersøgelse af medlemmernes

Læs mere

Barndommen kan ikke udsættes til bedre tider

Barndommen kan ikke udsættes til bedre tider Barndommen kan ikke udsættes til bedre tider Familiepolitiske overvejelser er i dag en naturlig del af den faglige politik. Af HK's medlemmer er 41% mellem 20 og 35 år. Børnefamilierne tæller derfor stærkt,

Læs mere

Tid til mere job til flere

Tid til mere job til flere Tid til mere job til flere Tid til det gode liv Livet er andet og mere end arbejdsliv. Livet er også tid til familie og venner, tid til at dyrke fritidsinteresser og tid til at være frivillig i den lokale

Læs mere

Undervisningsministeriet som arbejdsplads

Undervisningsministeriet som arbejdsplads Arbejdslivspolitik Undervisningsministeriet som arbejdsplads Arbejdslivspolitikken definerer de rammer, der omgiver os alle som medarbejdere i Undervisningsministeriets koncern. Rammerne rækker i nogle

Læs mere

Øremærkning af barselsorlov til mænd

Øremærkning af barselsorlov til mænd Øremærkning af barselsorlov til mænd 07-0988 - SIKO - 02.07.2010 Kontakt: Signe Kofoed - siko@ftf.dk - Tlf: 3336 8844 Langt det meste af barselsorloven holdes af moderen. Selvom forældrene frit kan fordele

Læs mere

Sygdom og fastholdelse. TR-kursus 1A September 2013

Sygdom og fastholdelse. TR-kursus 1A September 2013 Sygdom og fastholdelse TR-kursus 1A September 2013 Sygdom og fastholdelse TR-modul 1A Side 2 Fastholdelse af medarbejdere Overenskomsten: Socialt kapitel med hjemmel til at indgå særlige aftaler for at

Læs mere

Tillykke. med den lille. Få styr på: Regler om orlov, når du får børn Dine fordele med Industriens overenskomster

Tillykke. med den lille. Få styr på: Regler om orlov, når du får børn Dine fordele med Industriens overenskomster Tillykke med den lille Få styr på: Regler om orlov, når du får børn Dine fordele med Indhold 5 Dine rettigheder og fordele 6 52 s orlov 7 Ekstra orlov eller udskudt orlov 8 Dine pligter orienter din arbejdsgiver

Læs mere

Det gode liv. HK s familiepolitik

Det gode liv. HK s familiepolitik Det gode liv HK s familiepolitik Indholdsfortegnelse Forord 4 Hvorfor interesserer HK sig for familiepolitik 5 Vi kan gøre det bedre uden at skrue tiden tilbage 5 Den vanskelige hverdag 6 Balance mellem

Læs mere

I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov.

I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Barsel rettigheder for kommende forældre. I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Pjecen er delt

Læs mere

7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet. Oktober 2013

7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet. Oktober 2013 7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet Oktober 2013 Djøfs undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø, stress og balance 2012 Faktaark nr. 7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet Dette faktaark

Læs mere

SOCIAL ULIGHED I SUNDHED

SOCIAL ULIGHED I SUNDHED KAPITEL 2: SOCIAL ULIGHED I SUNDHED de rige er raske, de fattige er syge 20 www.op-i-røg.dk GÅ OP I RØG Kræftens Bekæmpelse www.op-i-røg.dk 21 Kapitel 2: Nogle er sundere end andre Det er dit eget valg,

Læs mere

HR OG PERSONALE SUNDHEDSSTRATEGI

HR OG PERSONALE SUNDHEDSSTRATEGI HR OG PERSONALE SUNDHEDSSTRATEGI SUNDHEDSSTRATEGI Sundhedsstrategien i store træk Sundhed og trivsel et godt arbejdsmiljø i det hele taget er vigtige elementer i den attraktive arbejdsplads. Strategien

Læs mere

Tilfredshed med åbningstider i dagtilbud

Tilfredshed med åbningstider i dagtilbud SOLRØD KOMMUNE LEDELSESSEKRETARIATET Tilfredshed med åbningstider i dagtilbud marts 2015 0 Indhold 1. Sammenfatning... 2 1.2 Metode og læsevejledning... 2 2. Undersøgelsens resultater... 3 2.1. Betydning

Læs mere

En lille bog om forældremyndighed, orlov, løn, pension og økonomi

En lille bog om forældremyndighed, orlov, løn, pension og økonomi En lille bog om forældremyndighed, orlov, løn, pension og økonomi Tillykke! Tænk bare. Et nyt lille barn, dreng eller pige. Jeres barn. Noget I har sammen, og som ingen andre har så meget del i, som far

Læs mere

Politik for mad, måltider og bevægelse

Politik for mad, måltider og bevægelse Politik for mad, måltider og bevægelse Politik for mad, måltider og bevægelse 2013-2016 Forord Gladsaxe Byråd har vedtaget en revideret Politik for mad, måltider og bevægelse for børn og unge i Gladsaxe

Læs mere

SAGER OM BØRN, BARSEL OG FAMILIE

SAGER OM BØRN, BARSEL OG FAMILIE VEJLEDNING TIL FAGLIGE SAGER OM BØRN, BARSEL OG FAMILIE SAGER OM BØRN, BARSEL OG FAMILIE 1 Barselsloven... 4 Uorganiserede arbejdsgivere... 4 Barselsorlovens forskellige dele... 5 Fleksible muligheder...

Læs mere

Fleksibilitet i arbejdslivet

Fleksibilitet i arbejdslivet August 2010 Fleksibilitet i arbejdslivet Resume Kravene i arbejdslivet er store, herunder kravene om fleksibilitet i forhold til arbejdspladsen. Samtidig har den enkelte også behov for fleksibilitet og

Læs mere

Barsel i balance om mænd, kvinder, arbejdsliv og barsel

Barsel i balance om mænd, kvinder, arbejdsliv og barsel Barsel i balance om mænd, kvinder, arbejdsliv og barsel Denne folder er først og fremmest skrevet til jer, der overvejer at få et barn, er gravide eller er på barselsorlov. Formålet med pjecen er dels

Læs mere

Individuel udviklingssamtale Fokus på livsfaser

Individuel udviklingssamtale Fokus på livsfaser Individuel udviklingssamtale Fokus på livsfaser Livsfasepolitik I Region Midtjyllands livsfasepolitik defineres det, at vi ønsker at være en attraktiv arbejdsplads for alle medarbejdere, uanset hvilken

Læs mere

Drøftelse af tilskud til pasning af egne børn

Drøftelse af tilskud til pasning af egne børn Punkt 2. Drøftelse af tilskud til pasning af egne børn 2017-036884 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Familie- og Socialudvalgets drøftelse, forslag fra Det Konservative Folkeparti

Læs mere

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Mini-udgave industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye

Læs mere

Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018

Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018 Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018 Med Københavns sundhedspolitik ønsker vi, at københavnerne skal leve med bedre livskvalitet og have lige muligheder for et godt og langt liv. Mange københavnere

Læs mere

Næsten hver femte mor oplever diskrimination på jobbet - UgebrevetA4.dk 25-06-2015 22:00:46

Næsten hver femte mor oplever diskrimination på jobbet - UgebrevetA4.dk 25-06-2015 22:00:46 KVINDER OG BØRN SIDST Næsten hver femte mor oplever diskrimination på jobbet Af Marie Hein Plum @MarieHeinPlum Fredag den 26. juni 2015, 05:00 Del: Arbejdsgiverne diskriminerer kvinder, der er gravide

Læs mere

TILLYKKE MED DEN LILLE

TILLYKKE MED DEN LILLE TILLYKKE MED DEN LILLE Få styr på regler om orlov, når du får børn. Dine fordele med Industriens overenskomster BARSEL DANSK METAL 1 Indhold 5 Dine rettigheder og fordele 6 52 s orlov 7 Ekstra orlov eller

Læs mere

Forældreorlov. Barselsdagpenge. Varslingsregler. Barselsorlov BARSEL. Efter fødsel. Beskæftigelseskravet. Graviditetsorlov Ferieydelse

Forældreorlov. Barselsdagpenge. Varslingsregler. Barselsorlov BARSEL. Efter fødsel. Beskæftigelseskravet. Graviditetsorlov Ferieydelse Værd at vide om BARSEL Fravær kontra dagpenge Barselsdagpenge Beskæftigelseskravet Barselsorlov Graviditetsorlov Ferieydelse Varslingsregler Forældreorlov I denne pjece vil du få de vigtigste regler for

Læs mere

Hvorfor og hvilke konsekvenser har det? Hvorfor og hvilke konsekvenser har det? Hvad kan der gøres ved de forgående problemer?

Hvorfor og hvilke konsekvenser har det? Hvorfor og hvilke konsekvenser har det? Hvad kan der gøres ved de forgående problemer? Indledning Rapport vil gå ind på forskellige emner omkring overvægt og motion blandt unge. Rapporten vil besvare følgende: Hvilke forskelle er der på dyrkning af motion i forskellige grupper unge? Hvorfor

Læs mere

Køn Helsingør Kommune stræber efter at skabe en afbalanceret kønsfordeling blandt de ansatte i afdelinger og på de forskellige ledelsesniveauer.

Køn Helsingør Kommune stræber efter at skabe en afbalanceret kønsfordeling blandt de ansatte i afdelinger og på de forskellige ledelsesniveauer. Helsingør Kommunes Ligestillingspolitik Indledning Helsingør Kommune arbejder målrettet for ligestilling og betragter alle medarbejdere som ligestillede uanset køn, alder, handicap, seksuel orientering,

Læs mere

Ligestillingsudvalget LIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt

Ligestillingsudvalget LIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt Ligestillingsudvalget 2013-14 LIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt Det talte ord gælder Talepapir til besvarelse af samrådsspørgsmål G og H (LIU d. 2. juni 2014) Tak for invitationen til

Læs mere

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand

Læs mere

Bedre læring til Danmarks børn

Bedre læring til Danmarks børn Bedre læring til Danmarks børn 2 Bedre læring til Danmarks børn Hvis læringsresultaterne for børn i Danmark skal forbedres, kan det ikke nytte kun at se på forholdene i skolerne. Vi skal blive bedre til

Læs mere

Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r

Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r Oktober 2011 1 Indhold Løn til fædre under orlov... 3 Øremærkning af barsel til fædre... 3 Mænd vil gerne holde længere orlov... 4 Mænd og

Læs mere

ligestillingspolitik En rummelig arbejdsplads giver plads til kreativitet og nytænkning En ligeværdig arbejdskultur

ligestillingspolitik En rummelig arbejdsplads giver plads til kreativitet og nytænkning En ligeværdig arbejdskultur ligestillingspolitik En ligeværdig arbejdskultur Den familievenlige arbejdsplads sikrer en sammenhæng mellem familieliv og arbejdsliv Ly n g by-ta arbæk Kommune En rummelig arbejdsplads giver plads til

Læs mere

Lyngby-Taarbaek Kommune

Lyngby-Taarbaek Kommune Lyngby-Taarbaek Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015.

Læs mere

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave Hotel, restaurant og turistområdet overenskomst mellem Horesta og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster Udarbejdet af Danmarks Privatskoleforening Senest opdateret i

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen FOA Kampagne og analyse Februar 2010 FOA undersøgte i januar 2011, hvilke medlemmer, der vil benytte efterlønsordningen, hvorfor de betaler til den, og hvornår de

Læs mere

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version Sundheden frem i hverdagen Sundhedsstrategi Kort version Forord Vi taler om det. Vi bliver bombarderet med det. Vi gør det eller vi får dårlig samvittighed over ikke at gøre det. Sundhed er blevet en vigtig

Læs mere

TILLYKKE MED DEN LILLE Få hurtigt overblik over jeres ret til orlov, når I skal være forældre og over jeres ekstra fordele med industriens

TILLYKKE MED DEN LILLE Få hurtigt overblik over jeres ret til orlov, når I skal være forældre og over jeres ekstra fordele med industriens TILLYKKE MED DEN LILLE Få hurtigt overblik over jeres ret til orlov, når I skal være forældre og over jeres ekstra fordele med industriens overenskomster. 52 UGERS ORLOV Loven om barsel giver forældre

Læs mere

Politik for de mindste Radikalt småbørnsudspil

Politik for de mindste Radikalt småbørnsudspil Politik for de mindste Radikalt småbørnsudspil 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Visionen... 1 Mål... 1 Tal... 1 Organisering... 2 Graviditeten... 2 Spædbarnet... 2 Det lille barn... 3 Børnehavebarnet...

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Landsoverenskomsten for butik Indgåelse af aftale på butiksområdet Den 28. februar 2010 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Handel indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten

Læs mere

Falckreddernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel

Falckreddernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel Falckreddernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel 3F TRANSPORTGRUPPEN CHAUFFØRERNES FAGFORENING Indhold Rettigheder er ikke en gave fra himlen... side 5 Indviklet puslespil... side 6 Oversigt...

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel INDHOLD Orlovsperioder 3 Forlodsret til faren 4 Forlængelse af forældreorlov 5 Udskydelse af forældreorlov 6 Genoptagelse af arbejdet under orloven 6 Varslingsregler

Læs mere

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker.

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker. Forord Hvad skal vi bruge en personalepolitik til? Personalepolitikken i Frederikshavn Kommune er et fælles ansvar, som vi skal forpligte hinanden på. På samme måde som vi forpligter hinanden på, at vi

Læs mere

Den Danske Model familiepolitik under pres

Den Danske Model familiepolitik under pres Den Danske Model familiepolitik under pres Policy briefing Anders Ejrnæs Ph.d., lektor Roskilde Universitet Workcare projekt Workcare Workcare projektet er et komparativt europæisk forskningsprojekt finansieret

Læs mere

"Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om kost og motion for børn og unge

Klik her og indsæt billede eller slet teksten Fokusgruppe om kost og motion for børn og unge "Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om kost og motion for børn og unge En ny Sundhedspolitik I forbindelse med at Egedal Kommune er i gang med at udarbejde en ny Sundhedspolitik

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Nye regler for folkepensionister

Nye regler for folkepensionister Nye regler for folkepensionister Den 1. juli 2008 trådte der to nye regler i kraft, der gør det mere attraktivt for folkepensionister at arbejde. Ændringerne er blevet vedtaget som en del af den såkaldte

Læs mere

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Loven om fleksible frokostordninger træder i kraft d. 1. januar 2011. Lover giver kommunerne pligt til at

Læs mere

I Familie- og arbejdsliv

I Familie- og arbejdsliv HK-analyse: I Familie- og arbejdsliv Spørgeskemaundersøgelse om holdninger og ønsker til arbejdstid og fleksibilitet RESUME Et flertal af HK s medlemmer mener, at det er svært at få dagligdagen til at

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. PIXI nr. 1/2015 FAMILIELIV BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. PIXI nr. 1/2015 FAMILIELIV BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER PIXI nr. 1/2015 FAMILIELIV BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 Familieliv En undersøgelse blandt 8. klasses elever i Børnerådets Børne- og Ungepanel Udgivet af Børnerådet juni 2015

Læs mere

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Gode råd om Barsel Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Den Danske Boghandlerforening

Læs mere

Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau Balancen mellem arbejde og privatliv...

Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau Balancen mellem arbejde og privatliv... 1 Indhold Sygefravær... 3 Køn... 4 Alder... 4 Hjemmeboende børn... 4 Sektor... 5 Stillingsniveau... 5 Balancen mellem arbejde og privatliv... 6 God nærmeste leder... 6 Trivsel... 7 Psykisk arbejdsmiljø...

Læs mere

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL udkast Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL Forord Rebild Kommunes første personalepolitik er et vigtigt grundlag for det fremtidige samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i kommunen.

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Flere hænder

F O A F A G O G A R B E J D E. Flere hænder F O A F A G O G A R B E J D E Flere hænder Indledning Da regeringen sidste år lovede skattelettelser, der mest kom de bedst lønnede til gavn, glemte den at fortælle, at der var en regning, der skulle

Læs mere

Udtalelse. Forslag fra Liberal Alliance om tilskud til forældrepasning i hjemmet. BØRN OG UNGE Aarhus Kommune

Udtalelse. Forslag fra Liberal Alliance om tilskud til forældrepasning i hjemmet. BØRN OG UNGE Aarhus Kommune Udtalelse Til Aarhus Byråd Via Magistraten 3. oktober 2016 Side 1 af 8 Forslag fra Liberal Alliance om tilskud til forældrepasning i hjemmet 1. Konklusion Principielt er Børn og Unge enig i, at der skal

Læs mere

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune 2017-2022 Sundhed handler om at have det så godt fysisk, socialt og mentalt, at alle borgere er i stand til at leve det liv, de gerne

Læs mere

Af Karina Ransby Cheføkonom i Dansk Arbejdsgiverforening

Af Karina Ransby Cheføkonom i Dansk Arbejdsgiverforening ANALYSE Offentligt ansatte har mere frihed med løn end ansatte i det private Fredag den 5. januar 2018 Offentligt ansatte har i gennemsnit betalt frihed - til blandt andet frokoster og sygdom - 10 timer

Læs mere

Notat. Sygefravær i virksomhederne. Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM

Notat. Sygefravær i virksomhederne. Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM Notat Sygefravær i virksomhederne Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM Sygefravær koster hvert år erhvervslivet milliarder, og derfor arbejder mange virksomheder målrettet imod at få sygefraværet ned blandt

Læs mere

Hovedresultater: Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau... 6

Hovedresultater: Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau... 6 1 Indholdsfortegnelse Hovedresultater:... 3 Sygefravær... 4 Køn... 5 Alder... 5 Hjemmeboende børn... 5 Sektor... 6 Stillingsniveau... 6 Balancen mellem arbejde og privatliv... 7 God nærmeste leder... 7

Læs mere

Familie på mange måde opsamling fra Temadag. FIU-ligstilling 2011

Familie på mange måde opsamling fra Temadag. FIU-ligstilling 2011 Familie på mange måde opsamling fra Temadag. FIU-ligstilling 2011 I arbejdslivet antager vi ofte en enshed vi antager implicit, at alle har de samme behov, arbejder ens og skal behandles på samme måde.

Læs mere

Ligestillingspolitik

Ligestillingspolitik Ligestillingspolitik Indledning Ligestillingspolitikken indgår som et led i Silkeborg Kommunes overordnede personalepolitik og beskriver nogle grundlæggende holdninger til ligestilling og rummelighed vedrørende

Læs mere

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

KTO-forlig / RLTN-området - 2. marts april marts 2011

KTO-forlig / RLTN-området - 2. marts april marts 2011 KTO-forlig / RLTN-området - 2. marts 2008 1. april 2008-31. marts 2011 Indhold Hovedelementer i KTO-forliget Økonomisk oversigt Generelle lønstigninger Seniorinitiativer Barsel mv. Kompetenceudvikling

Læs mere

Fra fravær til nærvær Personalepolitiske principper for nedbringelse af sygefravær

Fra fravær til nærvær Personalepolitiske principper for nedbringelse af sygefravær Fra fravær til nærvær Personalepolitiske principper for nedbringelse af sygefravær Fra fravær til nærvær Personalepolitiske principper for nedbringelse af sygefravær Vedtaget af MED-Hovedudvalget den 27.

Læs mere

PERSONALEPOLITIK ESBJERG KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK ESBJERG KOMMUNE PERSONALEPOLITIK ESBJERG KOMMUNE 2 FORORD Personalepolitikken for Esbjerg Kommune indeholder de grundlæggende holdninger og visioner på personaleområdet. Personalepolitikken er således det fælles grundlag

Læs mere

Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd

Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd FOA Kampagne og Analyse 29. januar 2010 FOA har i perioden 15.-25. januar 2010 gennemført en undersøgelse om medlemmernes holdning til Ti bud på velfærd

Læs mere

Ændrede åbningstider og lukkedage i SFO

Ændrede åbningstider og lukkedage i SFO Ændrede åbningstider og lukkedage i SFO Dagtilbudsloven 1 stk. 2, 4 23 Formålet med loven er at 1 stk. at fremme børns og unges trivsel, udvikling og læring gennem dag-, fritids- og klubtilbud samt andre

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fraværs- politik

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fraværs- politik Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fraværs- politik Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver, du har,

Læs mere

Ansatte på vaskerier Rettigheder og pligter ved graviditet og barsel

Ansatte på vaskerier Rettigheder og pligter ved graviditet og barsel Ansatte på vaskerier Rettigheder og pligter ved graviditet og barsel 3F TRANSPORTGRUPPEN Indhold Rettigheder er ikke en gave fra himlen... side 5 Indviklet puslespil... side 6 Oversigt... side 7 Før fødslen

Læs mere

2012-2018. Sammen om sundhed

2012-2018. Sammen om sundhed 2012-2018 Sammen om sundhed forord Sammen løfter vi sundheden I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden.

Læs mere

PLS vejleder om: BARSEL

PLS vejleder om: BARSEL PLS vejleder om: BARSEL PLS Pædagogstuderendes PLS Pædagogstuderendes Landssammenslutning Landssammenslutning Bredgade 25 X Bredgade 1260 København 25 X 1260 K København Tlf 3546 5880 K Tlf pls@pls.dk

Læs mere

"Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om kost og motion for børn og unge

Klik her og indsæt billede eller slet teksten Fokusgruppe om kost og motion for børn og unge "Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om kost og motion for børn og unge En ny Sundhedspolitik I forbindelse med at Egedal Kommune er gået i gang med at udarbejde en ny Sundhedspolitik

Læs mere

Fars barselsorlov. For privatansatte og ledige

Fars barselsorlov. For privatansatte og ledige Fars barselsorlov For privatansatte og ledige Indhold Indledning... 3 Oversigt over orloven... 4 Orlovens længde... 5 Fædreorlov... 5 Forældreorlov... 5 Forlængelse af orloven... 6 Retsbaseret forlængelse

Læs mere

Graviditetsbetinget fravær på arbejdsmarkedet

Graviditetsbetinget fravær på arbejdsmarkedet { CREAT- EDATE \@ 11824 JEHO/MELA Graviditetsbetinget fravær på arbejdsmarkedet Det forlyder ofte, at der i de sidste mange år er sket en stigning i sygefraværet blandt gravide. Til trods herfor er der

Læs mere

Har du indenfor de seneste par år oplevet ændringer i åbningstiderne i dine børns daginstitutioner/sfo? 57% 22% 13%

Har du indenfor de seneste par år oplevet ændringer i åbningstiderne i dine børns daginstitutioner/sfo? 57% 22% 13% Notat Åbningstider i daginstitutioner Til: Dansk Erhverv Fra: MMM Børneforældre har brug for at få deres børn passet mens de er på arbejde. Imidlertid oplever mange, at indskrænkninger i daginstitutionernes

Læs mere

Fleksibilitet i arbejdslivet oplæg den 5. april v/ direktør Henrik Bach Mortensen, DA

Fleksibilitet i arbejdslivet oplæg den 5. april v/ direktør Henrik Bach Mortensen, DA 4. april 2005 Fleksibilitet i arbejdslivet oplæg den 5. april v/ direktør Henrik Bach Mortensen, DA I oplægget til konferencen er politikerne citeret for at pege på, at danskerne skal arbejde mere, hvis

Læs mere

Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med

Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med Stærke skoler! Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med en stærk folkeskole kan vi bygge et stærkt samfund. Kun ved at bygge videre på den pædagogiske indsats

Læs mere

Henvendelse til Projekt Børnepasning til: Projektleder Michael Engell Hansted mail: eller på telefon direkte

Henvendelse til Projekt Børnepasning til: Projektleder Michael Engell Hansted mail: eller på telefon direkte Projekt Børnepasning Åbningstidsundersøgelse 26 Forord Den stadige interesse for åbningstiderne i landets daginstitutioner, skal ses i lyset af udviklingen i familierne og især udviklingen på arbejdsmarkedet,

Læs mere

[Det talte ord gælder] Samrådsspørgsmål H, stillet af Rasmus Horn Langhoff (S) og Kasper Roug (S) Spørgsmålets ordlyd:

[Det talte ord gælder] Samrådsspørgsmål H, stillet af Rasmus Horn Langhoff (S) og Kasper Roug (S) Spørgsmålets ordlyd: Ligestillingsudvalget 2015-16 LIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 30 Offentligt T a l e p a p i r Beskæftigelsesministerens tale til besvarelse af samrådsspørgsmål H den 15. december 2015 om initiativer

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster 25-05-2009 Indhold 1. Lovgrundlag... 3 2. Orlovsperioder - en

Læs mere

Lemvig Kommunes ligestillingspolitik

Lemvig Kommunes ligestillingspolitik Lemvig Kommune Lemvig Kommunes ligestillingspolitik Revideret december 2014 - j. nr. 81.00.00P22-0030 05-11-2014 Indhold 1. Forord... 2 2. Ligestillingspolitikkens mål og konkrete handlinger... 2 3. Arbejdspladsudvikling...

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

Frokostordninger i daginstitutioner i Slagelse Kommune

Frokostordninger i daginstitutioner i Slagelse Kommune Center for Dagtilbud Frokostordninger i daginstitutioner i Slagelse Kommune 12. september 2014 Indhold a. Lov om frokostordninger i daginstitutioner... 2 b. Frokostordningen i Slagelse Kommune... 2 c.

Læs mere

Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau Balancen mellem arbejde og privatliv...

Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau Balancen mellem arbejde og privatliv... 1 Indhold Sygefravær... 3 Køn... 4 Alder... 4 Hjemmeboende børn... 4 Sektor... 5 Stillingsniveau... 5 Balancen mellem arbejde og privatliv... 6 God nærmeste leder... 6 Trivsel... 7 Stress... 7 Sygenærvær...

Læs mere

Graviditetsbetinget fravær på arbejdsmarkedet

Graviditetsbetinget fravær på arbejdsmarkedet 15.12.2005 Notat 11824 JEHO/MELA Graviditetsbetinget fravær på arbejdsmarkedet Det forlyder ofte, at der i de sidste mange år er sket en stigning i sygefraværet blandt gravide. Til trods herfor er der

Læs mere