Fri til frivilligt arbejde. Evaluering af Skandias Idéer for Livet Ambassadører

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fri til frivilligt arbejde. Evaluering af Skandias Idéer for Livet Ambassadører"

Transkript

1 Fri til frivilligt arbejde Evaluering af Skandias Idéer for Livet Ambassadører November 2007

2 Indhold 1. Introduktion Idéer for Livet Ambassadører Skandias motivation Evaluering af Idéer for Livet Ambassadører Formålet med evalueringen Social ansvarlighed er vigtigt Glade og motiverede medarbejdere Medarbejdernes motivation for at blive frivillig Udfordringer Lancering af Idéer for Livet hos Skandia Indfrielse af forventninger Konklusion... 9 Evaluering af S kandias Idéer for Livet A mbassadører 2

3 1. Introduktion 1.1 Idéer for Livet Ambassadører Siden februar 2007 har Skandia gjort det muligt for medarbejderne at udføre frivilligt arbejde i arbejdstiden. Initiativet hedder Idéer for Livet Ambassadører og er et samarbejde mellem Skandia og de fire hjælpeorganisationer: Dansk Røde Kors, Red Barnet, Kræftens Bekæmpelse og Børns Vilkår. Ved at tilmelde sig som Idéer for Livet Ambassadør får Skandias medarbejdere fri to timer om måneden til frivilligt arbejde - de to timer kan dog også samles til for eksempel to eller tre dage om året. Ud over valgfriheden, når timerne skal placeres, så har medarbejderne også flere muligheder, når de skal vælge, hvordan de vil engagere sig: Medarbejderne kan selv bestemme, om de vil engagere sig i en aktivitet gennem en af de fire hjælpeorganisationer, eller om de selv vil byde ind med projekter. Derudover er der også mulighed for at tilmelde sig det såkaldte Standby Team, der løbende får forskellige opgaver fra hjælpeorganisationerne. Ind til videre har medarbejderne udført så forskellige opgaver som at være besøgsven, lektiehjælper og fægtetræner for blot at nævne tre. Ideen med Idéer for Livet Ambassadører er at gøre det nemmere for medarbejderne at komme i gang med at udføre frivilligt arbejde. Ifølge Socialforskningsinstituttets rapport om frivilligt arbejde fra 2005, så mangler danskerne ikke lyst eller vilje til at udføre frivilligt arbejde. Det er derimod faktorer som manglende overblik over mulighederne for at udføre frivilligt arbejde samt manglende tid, der er nogle af de primære barrierer for at komme i gang. Skandias initiativ Idéer for Livet Ambassadører imødekommer disse udfordringer ved at frigive tid til medarbejderne og samtidig aktivt opfordre dem til at deltage i forskellige aktiviteter som frivillig. Og ideen ser ud til at virke: Indtil nu har mere end hver fjerde Skandia-medarbejder tilmeldt sig Idéer for Livet Ambassadører. Og der er tilmeldte fra alle medarbejderniveauer fra sagsbehandler til leder. Der blev lige pludselig åbnet en nem og god måde at være engageret på Evaluering af S kandias Idéer for Livet A mbassadører 3

4 1.2 Skandias motivation Idéer for Livet Ambassadører blev lanceret af Skandia i Sverige tilbage i 1996 og har siden været en stor succes på linje med Skandias andre sociale initiativer som eksempelvis Natteravnene. Ansvar er en af de værdier, Skandia bygger på, og for Skandia er ansvar også at tage ansvar for det samfund, virksomheden er en del af. Social ansvarlighed er den primære grund til, at Skandia igangsatte Idéer for Livet Ambassadører. Ud over at tage et socialt ansvar er initiativet med til at styrke virksomhedens image, forbedre arbejdsmiljøet og gøre Skandia til en mere attraktiv arbejdsplads. Der er altså noget at hente for alle parter: samfund, medarbejdere og virksomhed. 2. Evaluering af Idéer for Livet Ambassadører 2.1 Formålet med evalueringen Efter et halvt år evaluerede Skandia i juni og juli 2007 Idéer for Livet Ambassadører. Formålet med evalueringen var at gøre status og lære af erfaringerne fra projektets første fase. Ud af Skandias 200 medarbejdere er 57 i dag Idéer for Livet Ambassadører. 90 procent af ambassadørerne deltog i evalueringen af projektet. Deltagernes projekter er fordelt på følgende typer af frivilligt arbejde: Typen af frivilligt arbejde 61% 8% 31% Egen aktivitet Aktivitet fra hjælpeorganisation Standby Team Ikke alle deltagere bruger lige meget tid på det frivillige arbejde: Anvendt tid på frivilligt arbejde 29% 29% Mindre end 2 timer om måneden 2 timer om måneden 42% Mere end 2 timer om måneden Evaluering af S kandias Idéer for Livet A mbassadører 4

5 2.2 Social ansvarlighed er vigtigt At tage et ansvar for det samfund, man er den del af, er Skandias væsentligste motivation for at igangsætte Idéer for Livet Ambassadører. Evalueringen viser, at samme motiv vægtes højt hos medarbejderne: 76 procent mener, at det har stor betydning eller meget stor betydning, at Skandia som virksomhed tager et socialt ansvar. Og næsten alle - 94 procent - mener, at et initiativ som Idéer for Livet Ambassadører er med til at understøtte Skandia som en social ansvarlig virksomhed. Vi har alle sammen et ansvar for dem som er dårligt stillet og vi kan gøre en forskel 50% 40% 30% 20% 10% 0% 29% Meget stor betydning Betydningen af Skandia som social ansvarlig virksomhed 47% 20% 4% Stor betydning Betydning Mindre betydning 0% Ingen/ved ikke 2.3 Glade og motiverede medarbejdere Social ansvarlighed er som udgangspunkt svært at måle, og det samme gælder effekten af initiativer som Idéer for Livet Ambassadører. Det har dog været interessant for Skandia at se, hvad det giver medarbejderne at engagere sig som frivillig. Og evalueringen viser, at medarbejderne både bliver glade, stolte og motiverede af at være frivillige. 43 procent mener, at Idéer for Livet Ambassadører i høj grad gør dem glade, 41 procent mener i høj grad, at initiativer som Idéer for Livet Ambassadører gør dem stolte af deres arbejdsplads, og 37 procent mener, at det frivillige arbejde i høj grad motiverer dem. Og så har 53 procent ændret holdning til deres arbejdsplads, efter de har deltaget i projektet vel at mærke i positiv retning. Det er berigende at kunne hjælpe andre, og det giver noget perspektiv på livet og det samfund, vi lever i Evaluering af S kandias Idéer for Livet A mbassadører 5

6 Hvad medarbejderne får ud af "Idéer for Livet Ambassadører" Det gør mig glad 43% Det gør mig stolt Det gør mig motiveret 37% I høj grad I nogen grad Jeg føler mig taget seriøst Det har ændret min holdning positivt til virksomheden 22% 12% 27% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2.4 Medarbejdernes motivation for at blive frivillig I evalueringen er der spurgt ind til medarbejdernes motivation for at udføre frivilligt arbejde. 25 procent af medarbejderne blev Idéer for Livet Ambassadør, fordi de var nysgerrige og gerne ville prøve noget nyt, mens 22 procent gerne ville være med til at styrke Skandia som en social ansvarlig virksomhed. Der er dog ingen tvivl hos medarbejderne om, hvad der er det bedste ved at være Idéer for Livet Ambassadør: Det er at gøre en aktiv indsats for andre mennesker - hvad 88 procent af medarbejderne mener. Det er en god og samfundsnyttig ide en lille indsats med en stor virkning Motivationen for at blive frivillig Er nysgerrig og vil prøve noget nyt 25% Vil være med til at styrke Skandia Har tænkt længe på det 22% 22% Er allerede frivillig Andet 16% 16% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Evaluering af S kandias Idéer for Livet A mbassadører 6

7 2.5 Udfordringer Evalueringen indeholder også spørgsmål om udfordringerne ved at være frivillig. 59 procent svarer, at de ingen ulemper har mødt undervejs. Men evalueringen viser også, at der er udfordringer at Idéer for Livet Ambassadører kan blive et endnu bedre projekt. Og det har Skandia noteret sig. Den største udfordring for medarbejderne er hvad Socialforskningsinstituttet også peger på manglende tid. 24 procent mener, at det er svært at få tiden til det frivillige arbejde, da arbejdsdagen i forvejen er hektisk. Selvom Skandia giver medarbejderne fri to timer om måneden til det frivillige arbejde, er der altså ikke færre arbejdsopgaver. I forlængelse af denne udfordring så mener 14 procent, at det er svært at forene arbejdsliv og familieliv. Af andre udfordringer nævner medarbejderne opstarten af aktiviteter. Det har for nogle været frustrerende at tilmelde sig som frivillig og så vente på at komme i gang med en aktivitet. Andre har nævnt, at de savnede en bedre introduktion fra hjælpeorganisationerne til det frivillige arbejde. Selvom Skandia giver to timer, så er der jo ikke nogen til at lave de opgaver, man ellers skulle have lavet. Udfordringer ved at være frivillig Manglende forståelse fra leder Andet Svært at forene arbejde og familie Endnu en opgave der tager tid Ingen ulemper 0% 4% 14% 24% 59% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 2.6 Lancering af Idéer for Livet hos Skandia Skandia har haft stort fokus på selve introduktionen af Idéer for Livet Ambassadører. I evalueringen er der spurgt ind til, hvilke dele af den interne lancering medarbejderne var tilfredse med, og konklusionen er klar: Det er utrolig vigtigt med internt fokus og intern forankring, når sådanne initiativer skal lanceres. Og for at opnå det skal der skabes synlighed omkring projektet. 41 procent af medarbejderne var tilfredse, og 45 procent var meget tilfredse med det personalemøde, der kick-startede Idéer for Livet Ambassadører hos Skandia. Den interne lancering skulle fortælle om Skandias motivation for at igangsætte initiativet, men også skabe engagement og interesse for Idéer for Livet Ambassadø- Evaluering af S kandias Idéer for Livet A mbassadører 7

8 rer. Alle fire hjælpeorganisationer var på besøg, så medarbejderne kunne høre om deres mange forskellige aktiviteter. Intranettet har også vist sig vigtigt som løbende informationskilde og som dialogværktøj mellem initiativtagerne og medarbejderne. Og så brugte Skandia forskellige former for merchandise for at skabe opmærksomhed omkring initiativet. Der blev lavet brochurer, slikdåser med Idéer for Livetbolsjer, og alle ambassadører fik en velkomstgave, da de tilmeldte sig. Det er små initiativer, men noget der har skabt opmærksomhed omkring projektet. Det betød meget at høre hjælpeorganisationerne fortælle om alle de projekter og muligheder, der er for at hjælpe Medarbejdernes vurdering af den interne lancering Introduktion på personalemøde 45% Velkomstbrev Information på intranettet Indlæg fra hjælpeorganisationer 37% 37% 33% 51% 51% 57% Meget tilfreds Tilfreds 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2.7 Indfrielse af forventninger Et afgørende spørgsmål for Skandia har været, hvorvidt Idéer for Livet Ambassadører har levet op til medarbejdernes forventninger. Initiativet har for 61 procent af medarbejderne i høj grad levet op til forventningerne. Det er vi i Skandia meget tilfredse med. En anden god indikator for succes er, hvorvidt Idéer for Livet Ambassadørerne vil anbefale deres kollegaer at blive frivillig og det vil hele 96 procent. Medarbejdernes forventing og anbefalinger Jeg vil i høj grad anbefale andre at blive frivillig Jeg har i høj grad fået indfriet mine forventninger 61% 96% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Evaluering af S kandias Idéer for Livet A mbassadører 8

9 3. Konklusion Evalueringen af Idéer for Livet Ambassadører viser, at der er meget at hente for både samfund, virksomhed og medarbejdere ved at tage et socialt ansvar. Skandia har, ved at give medarbejderne to timer om måneden til frivilligt arbejde, fået både glade, stolte og motiverede medarbejdere men vigtigst af alt taget et socialt ansvar. Skandia kan anbefale alle virksomheder med interesse for socialt ansvar, og som samtidig gerne vil gøre noget for deres medarbejdere, at igangsætte et lignende initiativ. Det er dog helt centralt, at ideen forankres internt i virksomheden. Det vil sige blandt medarbejderne og især hos ledelsen, som alle skal kunne se meningen med at tage et socialt ansvar. Skandia arbejder stadig på at udvikle Idéer for Livet Ambassadører til at blive et endnu bedre initiativ. Denne evaluering er et skridt på vejen. Skandia vil meget gerne bistå med råd og vejledning til alle virksomheder, der kunne have interesse i at søsætte lignende initiativer. Og Skandia arbejder i øjeblikket på en drejebog, som skal hjælpe virksomheder med at komme i gang med projekter som Idéer for Livet Ambassadører. Kontaktinformationer til Skandia Vibeke Molin CSR-ansvarlig Tlf.: / Mail: Peter Holm Marketingschef Tlf.: / Mail: Evaluering af S kandias Idéer for Livet A mbassadører 9

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

fra ungdommens røde kors eller besøgsvennerne der bruger deres fritid på at være noget for andre.

fra ungdommens røde kors eller besøgsvennerne der bruger deres fritid på at være noget for andre. Differens Dec. 08 Personligt engagement gør en forskel Af Torben Møller-Hansen, direktør i Foreningen Nydansker Tema: CORPORATE VOLUNTEERING Integration som frynsegode Det betaler sig at lade medarbejderne

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

RESULTATRAPPORT NR. FELDING FORENINGS SFO

RESULTATRAPPORT NR. FELDING FORENINGS SFO RESULTATRAPPORT NR. FELDING FORENINGS SFO Indholdsfortegnelse Table of contents 27 Resultater HVILKE MULIGHEDER FOR EN STYRKET TRIVSEL OG INKLUSION AF BØRNENE SER PÆDAGOGERNE I EN FORENINGS SFO? 28 Hvorfor

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge PSYKIATRIFONDEN.DK 2 Psykiatrifonden 2014 DEN STØTTENDE SAMTALE

Læs mere

Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen. Indhold.

Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen. Indhold. Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen Indhold. 1. Indledning v. Hanne Nørskov 2. Målinger opsummeret 3.

Læs mere

Evaluering af Projekt Læring i Virkeligheden (LIV)

Evaluering af Projekt Læring i Virkeligheden (LIV) Evaluering af Projekt Læring i Virkeligheden (LIV) INDHOLD 1. RESUMÉ... 3 2. BAGGRUND... 4 1.1. Formålet med evalueringen... 4 1.2. Evalueringens design og metoder... 4 1.2.1. Fokusgrupper... 4 1.2.2.

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen 15. april 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36 26 fax 33

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Anerkendende metoder til jobkonsulenter for personer med psyko-social funktionsnedsættelse Projekt af Specialfunktionen Job & Handicap Interventioner af Harbohus

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Bred spillet ud. - en håndbog om samarbejde mellem SFO-pædagoger og foreningsfrivillige

Bred spillet ud. - en håndbog om samarbejde mellem SFO-pædagoger og foreningsfrivillige INTRO... 1 OM BRED SPILLET UD... 3 UDSATTE OG FORENINGSUVANTE BØRN... 5 PÆDAGOGISK IDRÆT... 8 Pædagogiske bagdøre... 9 Legitim perifer deltagelse... 10 Fælles afsæt... 10 SAMARBEJDE MELLEM SFO OG FORENINGER...

Læs mere

LEG, LÆRING OG LEKTIER

LEG, LÆRING OG LEKTIER LEG, LÆRING OG LEKTIER INDHOLD Forord 3 En lektiecafé er mere end 2+2 4 Til fodbold i Herning 6 Foreningsliv på nydansk Københavns Internationale Forening 10 På biblioteket i Vollsmose 14 IT som motivation

Læs mere

SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM

SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM - OM RESULTATBASERET STYRING I JOBCENTRE > AUGUST 2011 BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK 2 DET ER RELATIVT ENKELT AT MÅLE PÅ DE ARBEJDSMARKEDSPARATE HVOR HURTIGT DE KOMMER I JOB,

Læs mere

Forældresamarbejde. c/o UngVest Rismarksvej 80 5200 Odense V Tlf: 63 755 755 mail: ungvest@odense.dk www.ungvest.dk/læringforalle

Forældresamarbejde. c/o UngVest Rismarksvej 80 5200 Odense V Tlf: 63 755 755 mail: ungvest@odense.dk www.ungvest.dk/læringforalle Forældresamarbejde Forældresamarbejde er 1 af de 6 indsatser, som projektet Læring for alle afprøver i forbindelse med at bygge en konstruktiv bro mellem et intensivt læringsforløb og skolens almene del.

Læs mere

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder Metoder Forslag til metoder Refleksion over værdierne i politikken for attraktiv arbejdsplads 10 livgivende faktorer Japansk konsensusmetode Associations-metode AI (Appreciative Inquiry) - byg fremtiden

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Flere farver på arbejdspladsen

Flere farver på arbejdspladsen Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt "Det gode arbejdsmiljø" i Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud Juli 2004 Jens Voxtrup Petersen CASA Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt

Læs mere

Karriererejsen På vej mod mere bevidste valg i dit arbejdsliv

Karriererejsen På vej mod mere bevidste valg i dit arbejdsliv Karriererejsen På vej mod mere bevidste valg i dit arbejdsliv Et personligt afklaringsværktøj til medarbejdere i staten Indhold Forord 3 Indledning 4 Kapitel 1: Hvad har du med? 5 Dine kompetencer 6 Dit

Læs mere

Frivillige skaber. livskvalitet. Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige

Frivillige skaber. livskvalitet. Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige Frivillige skaber livskvalitet Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige Indhold Forord: Samarbejde skaber livskvalitet 5 Grundlag for samarbejdet 7 Udgiver: Ældre Sagen

Læs mere

Vejen til en sundere arbejdsplads

Vejen til en sundere arbejdsplads dialogv SUND ARBEJDSPLADS DIALOGVÆRKTØJ Vejen til en SUND ARBEJDSPLADS sundere arbejdsplads Indhold 3 Udvikling af en sund arbejdsplads 5 Kom godt i gang med dialogværktøjet 7 Tjekliste Kom godt i gang

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Vejledning I Praktik. Evalueringsrapport VIP

Vejledning I Praktik. Evalueringsrapport VIP Vejledning I Praktik Evalueringsrapport VIP Indhold Indledning... 3 Målgruppe... 4 Projektets hovedformål... 4 Succeskriterier... 4 Datagrundlag... 5 Rapportens opbygning... 6 Konklusioner... 6 Anbefalinger...

Læs mere

Brancheløft til hotel- og restauration

Brancheløft til hotel- og restauration Brancheløft til hotel- og restauration - Et projekt for Københavns Kommunes Koordinationsudvalg for den forebyggende arbejdsmarkedsindsats Juni 2004 Katrine Ardal, Mette Lise Jensen og Jens Voxtrup Petersen

Læs mere

Trivselsanalyse - ældre døvblindes virkelighed

Trivselsanalyse - ældre døvblindes virkelighed Trivselsanalyse - ældre døvblindes virkelighed Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund... 2 Deltagerne i undersøgelsen... 2 Metode... 3 Den digitale virkelighed... 4 Den sociale virkelighed... 5 Den

Læs mere

ARBEJDSMILJØREGNSKAB. rapporten om projekt ADMIRE

ARBEJDSMILJØREGNSKAB. rapporten om projekt ADMIRE rapporten om projekt ADMIRE RAPPORTEN OM PROJEKT ADMIRE Arbejdsmiljøsekretariatet Udgivet af Arbejdsmiljøsekretariatet i samarbejde med Branchemiljørådene Social & Sundhed Undervisning & Forskning Finans

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Evaluering af Projekt Grøn Generation

Evaluering af Projekt Grøn Generation INSTITUT FOR NATURFAGENES DIDAKTIK DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Evaluering af Projekt Grøn Generation Første delrapport 2014 Olga Trolle / August 2014 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere