Herstedvester Skole.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Herstedvester Skole. www.albertslund.dk"

Transkript

1 Herstedvester Skole Herstedvester Skole startede den 1. august 2008, da de tidligere tvillingeskoler, Birkelundskolen og Holsbjergskolen blev fusioneret. Skolen består af 8 afsnit, hvor klasselokalerne er bygget op omkring et fællesrum Der er et indskolingshus og 2 faglokalebygninger. Skolen er faseopdelt i indskoling, mellemtrin og udskoling. Der er dejlige åbne nærarealer udenfor alle klasser. Vi har en kantine, hvor eleverne på mellemtrinet tilbereder og sælger et sundt måltid mad hver dag. Der er en skolefritidsordning fordelt på 4 afdelinger. Vi har nyrenoverede natur- og tekniklokaler med interaktive tavler. I løbet af de næste år bliver biblioteket, kantinen og udearealerne ombygget og renoveret. Herstedvester Skole Herstedvestervej Tlf.: Skoleleders: Bente Larsen Pædagogisk Råds formand: Marianne Mortensen 1000 elever 46 klasser Personalet består af: 1 skoleleder, 1 SFO leder, 3 afdelingsledere, 1 sekretariatsleder, 1-2 sekretærer, 1 teknisk serviceleder, 2 tekniske servicemedarbejdere, 85 lærere, 6 børnehaveklasse-ledere, 6 børnehaveklasseassistenter, 31 SFO pædagoger, 3 pædagoger i specialgrupperne. Et personale på 140 personer. Vi har 3 kommunale modtagelsesklasser Vi har en specialgrupperække (3 klasser) Vi har en specialklasserække (3 klasser) Vi har 3 kommunale førskolegrupper Vi har elevprojekt kantineordning

2 Søndergårdskolen Lille skole, stor betydning Vi giver børn en ny chance for at få en god skolegang. Vi har skabt et trygt og udfordrende læringsmiljø, hvor det enkelte barn kan udvikle sig socialt, personligt og fagligt i sit eget tempo. Vi fokuserer på børnenes potentialer, som vi udvikler i et tæt samarbejde med deres forældre. Søndergårdskolen - et rart sted at være, et sjovt sted at lære Søndergårdskolen Skallerne 1 Tlf.: Skoleleder: Søren Paulisen Styrelsesformand: Søren Jensen Personale: 12 Antal elever: 18 Antal klasser: 2 Elevernes alder: 7-11 år

3 Hyldagerskolen På Hyldagerskolen møder du glade og engagerede kolleger. Vi er et fint mix af unge og mere erfarne lærere, som kan lærerjobbet fra a til z. Fagligt og pædagogisk. Vi har en klar og tydelig hverdag. Teamarbejde og humor er nøgleord i vores hverdag. Brænder det på et sted, så hjælper vi hinanden. Skolen ligger ud til store grønne områder. Hyldagerskolen Vridsløsestræde 23 Tlf.: Skoleleder Søren Hald Tlf.: Mødeleder Pædagogisk Råd Lene Bjørn Tlf.: elever 23 klasser, heraf 3 specialklasser Skolen har en Familieklasse.

4 Albertslund Ungdomsskole Vi har 2 skoler i én; en dagskole med 56 elever fordelt på 5 klasser, som relaterer sig til folkeskoleområdet. Vi har også en eftermiddags og aftenskole, med 600 elever, der relaterer sig til folkeoplysningsområdet, og som er for alle Albertslunds unge i alderen år Vi lægger vægt på en anerkendende skolestruktur og et tværfagligt miljø, hvor usædvanlige voksne er båret af lysten til at arbejde med usædvanlige unge. Et miljø, hvor målet er, at være med til at udvikle de unges kompetencer, både fagligt og personligt. Undervisningen får luft under vingerne af ildsjæle der brænder for deres stof. Visionerne når eleverne dér, hvor de befinder sig, således at hver enkelt elev får mulighed for at tilegne sig de kundskaber, som matcher forudsætninger og evner. I cyberspace hjælper vi alle kommunens elever med lektier over internettet, og vores lektiehjælpere formår at lave 100% differentieret undervisning, for hver enkelt elev. Albertslund Ungdomsskole Liljens Kvarter 2 Tlf.: Skoleleder: Ane Marie Kristensen, tlf.: Fastansat personale: 15 personer Timelærere: 50 personer Antal udbudte fag og hold i sæson 2008/2009: 52 hold Der er mulighed for at aflægge afgangsprøven på 9. og 10. klasses niveau i alle folkeskolens fag. Online lektiehjælp: Er i cyberspace på tredje år og er en etableret del af ungdomsskolen

5 Herstedøster Skole Vi vil give skolens elever den bedste uddannelse og det bedste fritidstilbud indenfor de rammer, som Albertslund Kommune stiller til rådighed. Vores motto er: Herstedøster Skole skal være et godt sted at lære og et godt sted at være. Skolen er sammenlagt af to velfungerende skoler. Det betyder, at værdier, kultur og vaner er ved at blive skabt i en dialog mellem elever, personale, børn og voksne. Det er en kompleks proces at skabe en ny skole. Vi skaber en ny skole, mens vi driver den. Vi træffer beslutninger og handler, fordi hverdagen skal fungere. Vi ved, at når det første skoleår er gået, er vi ikke blevet færdige, men vi står med en masse erfaringer, som vi skal bruge, når vi fortsætter med at udvikle skolen. Vi skal turde stille spørgsmål til os selv og til vores virksomhed og være villige til at evaluere det vi har g jort i skolens første leveår. Herstedøster Skole Trippendalsvej 2 Tlf.: Skoleleder Jens Rud Madsen Sekretariatsleder Henrik Valeur SFO-leder Lisbeth Stenspil Afdelingsleder indskoling Jane Roger Henrichsen - mellemtrin Pia Brit Jensen - udskoling Ruth Brink Laursen Mødeleder f. Pædagogisk Råd Brian Post Hansen 980 elever 43 klasser og 2 specialgrupper (heldagstilbud for elever på 6. klassetrin) ca. 140 ansatte (pædagoger, lærere, teknisk-administrativt personale og ledelse) Skolefritidsordning med ca. 320 børn fordelt på tre afdelinger.

6 Vridsløselille Skole Lærere og pædagoger her har samme høje forventninger til alle børn uanset kulturel baggrund, social status og køn og det er vores grundholdning at møde barnet med anerkendelse og positive forventninger og en grundfæstet tro på at barnet samarbejder, hvis det kan. Vi står for en kvalificeret undervisning og fritidstilbud tilpasset den enkelte elev med overvejelser omkring, hvordan eleverne bedst tilegner sig viden, kompetencer og færdigheder. Vi ønsker at inddrage eleverne i beslutninger vedrørende skolens dagligdag og lærer dem at tage stilling til forskellige spørgsmål og i forskellige sammenhænge. Vridsløselille Skoles ansatte tager det professionelle ansvar for relationen til hver enkelt barn og barnets familie og tænker i fremadrettede løsninger. Og så er det en ambition for os, at Vridsløselille Skole er en god arbejdsplads. Vores 2 mottoer er: Vridsløselille Skole åbner verden Flid baner vejen Vridsløselille Skole Nyvej 5 Tlf.: Skoleleder: Annelise Weng Mødeleder: Lise Friis Andersen TR: Hanne Hjort Jensen 58 lærere 415 elever 29 klasser (18 normalklasser, 4 specialklasser for elever med generelle vanskeligheder og 7 klasser for elever med vanskeligheder inden for autisme-spektret)

7 Det 10. Element Det 10. Element er Albertslunds 10. klasseskole. Skolen tilbyder 9 forskellige temalinjer. Alle elever har dansk, matematik, engelsk og tematimer. Tysk og fysik/kemi er tilbudsfag. Undervisningen foregår enten på temalinjen eller som holdundervisning på tværs af klasser. Fælles aktiviteter er skolerejse, ungdomsfilm og projekter med relevante samarbejdspartnere. Alle lærere deltager i fælles kurser og temadage. Det 10. Element Gymnasievej 1 Tlf.: Skoleleder: Majbritt Svensson Tlf.: Pædagogisk Råds formand: Maria Dorph-Jensen 150 elever 6 klasser Skolen er en 10. kl.-skole

8 Albertslund Lærerkreds Lærerkredsen Forhandler din lokal løn Forhandler din arbejdstid Rådgiver og vejleder Samler medlemmerne til sociale arrangementer Albertslund Lærerkreds Stationstorvet 23, 1. Tlf.: Hjemmeside:

9 Pædagogisk Center Albertslund Pædagogisk Center (PCA) understøtter Børne- og undervisningsforvaltningens arbejde med at skabe rammer for en tryg tilværelse og en hverdag, der fremmer børn og unges alsidige personlige, sociale og faglige udvikling. Pædagogisk Center søger at skabe et levende og fagligt udfordrende kompetenceudviklingsmiljø, hvor alle medarbejderne på BUFs område til stadighed kvalificeres i forhold til arbejdet med børns liv og læring. Derudover varetager PCA en række drifts- og udviklings opgaver i relation til ferieaktiviteter, Vestegnens Naturcenter, den Internationale dimension og meget andet. Pædagogisk Center Albertslund Liljens Kvarter 2 24 medarbejdere, 10 teknisk administrative og 14 pædagogiske Telefonnummer: Faxnummer: Åbningstider Mandag - torsdag kl Fredag kl

10 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) PPR er en del af Børne- og Familieafdelingen, der betjener alle børn og unge fra 0 år til 18 år. Børne- og Familieafdelingen er igen en del af Børne- og Undervisningsforvaltningen, som derudover består af Skoleafdelingen, institutionsafdelingen, Pædagogisk Center og Stabsafdelingen. Der er ved PPR et bredt spekter af specialpædagogisk ekspertise, som kan rådgive og vejlede skole- og institutionsledere, lærere og pædagoger, samt børn, unge og deres forældre. PPR arbejder distriktsopdelt efter skoledistrikter og institutionsområder. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Albertslund Rådhus Tlf.: Leder: Charlotte Djuraas Hirsbro, tlf.: Pædagogisk Psykologisk Rådgivning består af: En leder, psykologfaglig konsulent, administration, distriktspsykologer, psykolog til gruppeordninger, skolekonsulenter, tale-hørelærere, tale-hørepædagog og pædagog, specialpædagogisk konsulent og fysioterapeut.

11 Brøndagerskolen Specialskole med helhedstilbud for børn og unge med autisme spektrums forstyrrelser. Helhedstilbud med undervisning og socialpædagogisk tilbud fuldt integreret. Varieret elevgruppe 95 i alt - Autisme Spektrums Forstyrrelser ofte med andre tillægshandicaps. Stor bredde i elevgruppe. Arbejde med udgangspunkt i den enkelte elevs udviklingspotientialer. Samarbejde i tværfaglige teams omkring den enkelte elev og gruppen af elever. Højt fagligt og samarbejdsmæssigt ambitionsniveau. Bl.a. 30 timers obligatorisk introduktionskursus. Mulighed for faglig sparring og vejledning af tværfagligt vejlederteam - ergoterapeut, fysioterapeut, talepædagog, pædagogisk vejleder og psykolog. Kontaktpædagog og kontaktlærer til den enkelte elev. I fællesskab og i samarbejde udfærdiges individuelle handleplaner for den enkelte elev. Forældresamarbejde som en vigtig og naturlig del af arbejdet med den enkelte elev. Brøndagerskolen Nordmarks Allé 20 Tlf.: Skoleleder: Niels Henrik Juul, tlf elever fordelt i 17 grupper m. max 6 elever i hver

12 Egelundskolen ET BLAD PÅ LIVETS TRÆ 460 DEJLIGE ELEVER OG DERES FORÆLDRE 60 GODE LÆRERE, PÆDAGOGER OG KOLLEGER 60 GODE LÆRERE, PÆDAGOGER OG KOLLEGER Egelundskolen Egelundsvej 8-10 Tlf.: Skoleleder: Erik Kølbek Viceskoleleder: Lone Brinchmann Jensen SFO Leder: Karin Solbjerg Pædagoisk Råds Formand: Louise Haarh

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

ANDERLEDES SKOLEDAG. Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN

ANDERLEDES SKOLEDAG. Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN ANDERLEDES SKOLEDAG En TEMAAVIS om FOLKESKOLEREFORMENS ELEMENTER - den nye skoledag med mere bevægelse og nye aktiviteter, nye samarbejdspartnere m.m. - og fortællinger

Læs mere

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 5.21 - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 Indhold 5.21.1 Forord ved skolelederen 5.21.2 Vurdering af skolens faglige niveau 5.21.3 Skolens arbejde med skolepolitikkens temaer 5.21.3.1 En anerkendende

Læs mere

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag.

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag. Folkeskolereformen Folkeskolereformen Når det nye skoleår begynder efter sommerferien, vil det være med en ny ramme for hverdagen på alle landets folkeskoler. Regeringen har vedtaget en folkeskolereform,

Læs mere

NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder med souschef funktion på Åmoseskolen, Herning Kommunes specialskole.

NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder med souschef funktion på Åmoseskolen, Herning Kommunes specialskole. NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder med souschef funktion på Åmoseskolen, Herning Kommunes specialskole. 1. Indledning Da vores tidligere viceinspektør går på efterløn, er stillingen som

Læs mere

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 Furesø Kommune Center for dagtilbud og skole Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 KVALITETSRAPPORT 2011 2012 LILLE VÆRLØSE SKOLE INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 Skolens indledning... 6 Faglig vurdering

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk leder af centerafdelingen Skolen på Sønderager

NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk leder af centerafdelingen Skolen på Sønderager NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk leder af centerafdelingen Skolen på Sønderager 1. Indledning Vi søger en pædagogisk leder af vores centerafdeling på Skolen på Sønderager fra 1. august 2015. Stillingen

Læs mere

Skole for alle. Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22

Skole for alle. Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Skole for alle Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Skole for alle Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Tekst: Marianne Klöcker sammen med Lene Zacharias,

Læs mere

Nordvangskolen Virksomhedsplan 2011-12

Nordvangskolen Virksomhedsplan 2011-12 Nordvangskolen Virksomhedsplan 2011-12 Indhold 2 Forord 3 Hvem er vi 5 Evaluering af indsatsområder for 2010/11 12 Indsatsområder SFO 17 Indsatsområder for 2011/12 18 Fastholdelse og videreudvikling af

Læs mere

Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål

Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål Foto: Thomas Mikkel Jensen Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål Information om målene for folkeskolerne i Ishøj Kommune Ishøj Kommune Folkeskolereformen betyder, at dit barns skoledag vil blive

Læs mere

Information til forældre og elever

Information til forældre og elever Den bedste Den bedste skole skole for for vores børn vores Information til forældre og elever børnhvad betyder folkeskolereformen for skoledagen i Herning Kommune efter 1. august 2014 Hvad betyder folkeskolereformen

Læs mere

Understøttende undervisning. En ny folkeskole

Understøttende undervisning. En ny folkeskole Understøttende undervisning En ny folkeskole 2 Understøttende undervisning Understøttende undervisning Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er,

Læs mere

FællesSkolen. Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014

FællesSkolen. Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014 FællesSkolen Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014 Indhold En ny ramme for folkeskolen... 3 Folkeskolereformen generelt...

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 15. januar 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

Information til forældre i Ballerup Kommune. Folkeskolereformen. vores fælles skole

Information til forældre i Ballerup Kommune. Folkeskolereformen. vores fælles skole Information til forældre i Ballerup Kommune Folkeskolereformen vores fælles skole En fagligt stærk folkeskole med tid til variation og fordybelse 2 Kære forældre Den 1. august 2014 træder folkeskolereformen

Læs mere

2012-14. Viby Skole. Lokal Udviklingsplan

2012-14. Viby Skole. Lokal Udviklingsplan Lokal Udviklingsplan Viby Skole 2012-14 Viby Skole er en moderne og veldrevet folkeskole i Aarhus Kommune, der med sine ca. 80 medarbejdere, 25 klasser og ca. 500 elever mår at være en attraktiv skole,

Læs mere

Velkommen til Rundhøjskolen

Velkommen til Rundhøjskolen Velkommen til Rundhøjskolen Kære forældre Vi byder med denne folder velkommen til Rundhøjskolen, og vi ønsker hermed at tegne et billede af, hvad Rundhøjskolen er for en skole. Vi er den stærke lokale

Læs mere

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen Holme skoles specialklasser - en naturlig del af skolen Profil for Holme Skoles specialklasser Kære forældre I denne pjece kan du læse om, hvordan vi ser på og organiserer en samlet skoledag for dit barn

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Den følgende beskrivelse er et supplement til informationsmødet afholdt på skolen d. 16. juni 2014. >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder

Læs mere

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud Inklusion i Dagtilbud og Skole Center for Skole og Dagtilbud 2014 1 Inklusion i Egedal Kommune En vision og strategi om inkluderende fællesskaber Kære læser Du har sikkert haft oplevelser med flere forskellige

Læs mere

Kvalitets- og udviklingsrapport. Enghavegård Skole

Kvalitets- og udviklingsrapport. Enghavegård Skole Kvalitets- og udviklingsrapport Enghavegård Skole Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 5. FAGLIGHED... 3 5.1 SKOLELEDERENS VURDERING... 3 Folkeskolens afgangsprøver... 3 Nationale test... 3 Generelle

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Kolding Kommune. > Undervisningstilbud til børn og unge med særlige behov

Kolding Kommune. > Undervisningstilbud til børn og unge med særlige behov Kolding Kommune > Undervisningstilbud til børn og unge med særlige behov 5 2 > En blød landing i Taps En god dag på Specialcenter Taps begynder med en blød landing. Eleverne ankommer til skolen mellem

Læs mere

Center for Undervisning. Kvalitetsrapport for det samlede skolevæsen i Faxe Kommune i skoleåret 2011-2012

Center for Undervisning. Kvalitetsrapport for det samlede skolevæsen i Faxe Kommune i skoleåret 2011-2012 Kvalitetsrapport for det samlede skolevæsen i Faxe Kommune i skoleåret 2011-2012 1 Indholdsfortegnelse Politisk forord... 3 Vi gør afstanden kort til afprøvning af nye ideer... 5 Vikardækning i folkeskolen...

Læs mere

Gladsaxe Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik 2015-2020. en politik, der sikrer sammenhængskraft på børne- og ungeområdet

Gladsaxe Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik 2015-2020. en politik, der sikrer sammenhængskraft på børne- og ungeområdet Gladsaxe Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik 2015-2020 en politik, der sikrer sammenhængskraft på børne- og ungeområdet Forord [Tekst indsættes, når politikken foreligger i endelig form] Indledning

Læs mere

Velkommen til Hunderupskolen

Velkommen til Hunderupskolen Velkommen til Hunderupskolen Forårs-SFO starter mandag den 3. marts 2014 kl. 8.00 Børnehaveklasserne starter torsdag den 14. august 2014 kl. 8.00 Skolestarten er en lille milepæl i de fleste børns liv.

Læs mere

Vision. Perspektivplan for Dagtilbud Nordøstkysten 2014 2016.

Vision. Perspektivplan for Dagtilbud Nordøstkysten 2014 2016. Perspektivplan for Dagtilbud Nordøstkysten 2014 2016. Vision At være et dagtilbud, hvor der er trivsel og udviklingsmuligheder for børn, personale og forældre. Indholdsfortegnelse : Forord : s. 3 Præsentation

Læs mere