HF Højere Forberedelseseksamen. Elevhåndbog

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HF Højere Forberedelseseksamen. Elevhåndbog 2013-14"

Transkript

1 HF Højere Forberedelseseksamen Elevhåndbog

2 Campus Bornholm har en facebook-side, hvor du kan følge med i, hvad der sker over hele Campus Bornholm. Elevjournalister fra de forskellige uddannelser på Campus er sammen med kommunikationsafdelingen med til at fortælle om deres uddannelsessted og studiemiljø på siden. Vi vil også gerne høre fra dig! Du finder os på facebook her: facebook.com/campusbornholm

3 Indhold Uddannelseschef Klaus Kristiansen har ordet 4 Uddannelsesleder Torben Rønne har ordet 5 Adgang til skolen 6 Bøger 6 Kursistråd og elevdemokrati 6 Elevtilfredshed 7 Lommeregnere 7 Fredagscafé 7 Intranet Lectio 8 IT i undervisningen 8 IT regler 8 Fri anvendelse 9 Netværksudstyr 9 Skoledage/fridage skoleåret Teamlærere 10 Tutorer 10 Kopiering og print 11 Lektiecafé 11 Mødepligt 12 Ringetider 12 Rusmiddelpolitik 13 Regler for alkohol/rusmidler i forbindelse med undervisningstiden 13 Regler for alkohol/rusmidler uden for undervisningstiden 13 Rygepolitik 14 Sikkerhed 14 Skemaændringer 14 Studie- og ordensregler 15 Oprykning 16 Klage 16 Prøver og eksamener 16 Studierejser 17 Studievalg Bornholm 17 Studievejledning 18 Statens Uddannelsesstøtte SU gode råd til gymnasie-elev-forældre! 20 Lærere og ansatte i Krystalgade 21 Plantegning over skolen 22

4 Uddannelseschef Klaus Kristiansen har ordet KÆRE ELEV Velkommen til HF på Campus Bornholm. Mens du er her, vil der ske en stor og gennemgribende udvikling med dig. Lige nu er du naturligt nok interesseret i at lære dit nye uddannelsessted at kende; dine klassekammerater, lærerene, det sociale miljø, stoffets sværhedsgrad, lektiemængde osv. Alt det der skal danne rammen om de næste 2 år af dit liv. Jeg håber dog, at du har en god fornemmelse af, hvad du vil studere efter din ungdomsuddannelse, således at du kan vælge den rigtige studieretning og de rigtige valgfag. Jeg mødte en tidligere elev til DGI s gymnastikopvisning, som plejede at være med på eliteholdet. Jeg spurgte, om han ikke skulle optræde i år, men han sagde, at han ikke længere var i form. Tre års druk på gymnasiet har sat sine spor! sagde han og jeg måtte gerne citere ham for det. Det er jo ikke lige det, jeg mener med en stor og gennemgribende udvikling. Det, som sker for dig, er en intellektuel, menneskelig og social udvikling, som gør dig til en god borger i et demokratisk samfund og en glimrende studerende på en videregående uddannelse. Det gør ikke noget, det er sjovt at være her, men det skal gerne være på grund af ikke på trods af skolearbejdet. Jeg ønsker dig 2 fantastiske år på Campus Bornholm, hvor du med begejstring og glubende appetit kaster dig over studierne, således at du med eksamen i hånden er klar til din drømmeuddannelse. Klaus Kristiansen uddannelseschef 4

5 Uddannelsesleder Torben Rønne har ordet VELKOMMEN TIL SKOLEÅRET Velkommen til HF, Damsgård og Krystalgade. Kært barn har mange navne, og vores skole har i hvert fald tre. Uddannelsen du har valgt hedder HF (Højere forberedelseseksamen), vi bor i en bygning, der før var Hotel Damsgård og gaden bygningen ligger på hedder Krystalgade. De kommende to år skal du tilbringe meget tid her. Forhåbentlig vil du synes om stedet. Der står i hvert fald en række dygtige lærere parat til at hjælpe dig. Nogle dage vil du synes, at udfordringerne er for mange, hverdagen for grå og måske fortryde, at du gav dig i kast med uddannelsen. Det er de færreste, der surfer på en bølge af begejstring hele vejen til den lyseblå hue, men jeg håber på, at du ikke mister målet af syne. Med en god HF-eksamen er du klar til en videregående uddannelse, så af og til må du bide tænderne sammen og mase på. Du har sikkert hørt det før: Uddannelse er utrolig vigtig. Næsten alle jobs i fremtiden beror på en solid baggrund i uddannelsesverdenen. Her på stedet vil du blive præsenteret for en masse viden, forskellige videnskabelige forsøg, indføring i IT-redskaber, udarbejdelse af skriftlige opgaver, udvikle din evne inden for gruppearbejde osv. Meget kender du til i forvejen, men jeg tør godt garantere, at du i løbet af de næste to år vil udvikle dig meget både fagligt og menneskeligt. I denne håndbog kan du finde mange praktiske oplysninger, så jeg vil gerne opfordre dig til at læse den grundigt. Dine forældre må meget gerne læse med, da det er vigtigt, at de også kender lidt til stedet, reglerne og uddannelsen, så de kan bakke dig op, hvis du skulle få brug for deres hjælp. Torben Rønne uddannelsesleder

6 Adgang til skolen Du har mulighed for at blive på skolen efter undervisningen og lave lektier og anvende skolens PC er. Pedellerne lukker dørene kl. ca Skolens åbningstider: Mandag - fredag kl Studiekort Bruges som ID, hvis du bliver sent på skolen samt ved fester. Bøger Du får gratis udleveret de lærebøger, som du skal bruge i de forskellige fag. Dog skal du selv købe ordbøger. Du er selv ansvarlig for de lærebøger, som du låner af skolen, så husk at binde dem ind og skriv navn, klasse og årstal i dem. De skal returneres i slutningen af skoleåret, og hvis bøgerne er blevet beskadiget eller er bortkommet, skal du erstatte dem. Kursistråd og elevdemokrati Kursistrådet er en vigtig del af livet på VUC. Som medlem af kursistrådet har du stor mulighed for at have indflydelse på skolens hverdag og for at være med til at bestemme, hvad der skal ske i løbet af året. Hver klasse har to repræsentanter i kursistrådet, som vælges kort efter starten i august. På første møde konstituerer kursistrådet sig formanden er p.t. Casper Finne Rasmussen, og der skal vælges ny formand efter nytår. På det første møde vælges repræsentanter til en lang række råd og udvalg på Campus Bornholm. Der er således elevrepræsentanter i skolens bestyrelse, PRmøderne (lærernes råd), ligesom VUC er repræsenteret i det fælles elevråd for Campus Bornholm. Kursistrådet fungerer som en vigtig kontakt til skolen, dvs. både ledelsen og de ansatte. Det betyder, at kursistrådet kan tage sager op af fælles interesse for eleverne som helhed, og skolen vil bede kursistrådet give indstillinger om fælles sager. 6

7 Har du et godt forslag så tag det op i kursistrådet! Der er en postkasse ved indgangen, hvor du kan indsende gode forslag. Der er valg til kursistrådet i alle klasser umiddelbart efter skolestart i august, så kursistrådet hurtigt kan komme i gang med arbejdet. Du opfordres hermed til at stille om som repræsentant for din klasse i kursistrådet. Elevtilfredshed Udgangspunktet er, at undervisningsmiljøet på HF er åbent og imødekommende, og du føler dig velkommen. Dine lærere og de øvrige ansatte gør en stor indsats i dagligdagen for at tilrettelægge undervisningen på en hensigtsmæssig måde. Skulle der alligevel opstå en situation, hvor du føler dig uretfærdigt behandlet eller ikke forstår en konkret afgørelse, er det vigtigt, at du så hurtigt som muligt snakker direkte med den pågældende. Dette gælder, uanset om det er en lærer eller en administrativt ansat. I de fleste tilfælde vil det løse problemet at få snakket sagen igennem stille og roligt f.eks. i et frikvarter eller efter skoletid. Såfremt du ikke mener, at en sådan samtale har løst dit problem på en tilfredsstillende måde, kan du rette henvendelse til Torben Rønne. Han vil tage initiativ til at mødes med både dig og den pågældende ansatte, sammen eller hver for sig, og finde en løsning på problemet. Såfremt du ønsker at klage over en eksamen, findes der særlige regler, og dem finder du i skolens eksamensreglement. Eksamensreglementet finder du under BEGelevINFO på skolens intranet FRONTER. Bemærk i øvrigt, at skolen har en plan for evaluering af elevernes trivsel og tilfredshed. Hver elev bliver bedt om at besvare et elektronisk evalueringsskema i oktober, desuden evalueres undervisningen af hver faglærer sidst på efteråret, og teamlærerne evaluerer klassens sociale sammenhold. Du opfordres til at deltage aktivt i disse evalueringer og give din mening til kende, så vi hele tiden kan forbedre undervisningsmiljøet på skolen. Lommeregnere Til matematik skal du bruge en lommeregner. I matematik på C-niveau anbefales en lommeregner fra Texas Instruments af typen TI-30 eller af tilsvarende karakter (tilsvarende karakter dækker også over lommeregner på ipads og tablets.). Af matematik programmer til computer anbefales WordMat og GeoGebra. WordMat fungerer under Windows og skolen giver mulighed for at få Officepakken til egen computer. Hvis man udelukkende bruger computer kan man godt undvære lommeregner, men det vil tit være mest praktisk at have en lommeregner i undervisningen. Fredagscafé Ca. en gang om måneden afholdes der Fredagsbar. Det foregår på den måde, at efter skoletid kl. 14 mødes kursister og andet godtfolk i kantinens fjernere del, hvor festudvalget har sat en bar op, sørget for musik og evt. forskellige spil. Fredagsbaren har åbent indtil kl , hvor alle hjælper med oprydningen, hvorefter man rigtig kan tage hul på weekenden. 7

8 Intranet Lectio Meget af kommunikationen mellem lærere og kursister foregår via Lectio. Her vil man finde oplysninger om skema, skemaændringer, lektier, fravær. Du skal aflevere skriftlige opgaver her og læreren kan lægge undervisningsmaterialer. Alle nye kursister får tildelt et login og et password ved skolestarten. Pas godt på dette, for du skal bruge det i mange sammenhænge, mens du går på skolen. Password kan du ændre til dit personlige password - brug et, som du nemt kan huske, men som andre ikke kan gætte! IT i undervisningen Vi bruger IT til alt, og vi forventer, at du også gør det! Der er trådløst netværk på hele skolen, og skolens IT-supportere assisterer dig i en vis udstrækning med både netværk og programmer. På skolen har vi nogle få PC ere, som kan anvendes til gruppearbejde samt efter skoletid. Vi anbefaler, at du gemmer dine dokumenter på skolens fælles drev så kan vi hjælpe dig med at gendanne evt. mistede filer. Du får introduktion til IT brug i undervisningen i starten af 1HF; derefter forventer vi, at du selv aktivt opsøger den viden, du har brug for. Mange programmer lærer du, mens du anvender dem! Excel regneark, Power Point og Word tekstbehandling er programmer, der anvendes hyppigt i undervisningen af både lærere og elever. I hvert undervisningslokale er der en projektor med højttalere tilkoblet. Hver lærer har sin egen bærbare PC er, som medbringes i klasselokalet, og lærerne anvender ofte Power Point eller andet digitalt materiale i undervisningen. I enkelte lokaler er der interaktivt Smart Board. Som du kan læse gennem ovenstående opremsning anvendes IT overalt, og derfor skal du fra starten tilegne dig gode IT vaner. Dels mht. sikkerhed dvs. gemme dine dokumenter og data med genkendelige fil-navne, du skal gemme og huske dine koder, og du skal tage back-up, så du ikke mister data den dag, din bærbare bryder sammen! Dels skal du vænne dig til at administrere dit forbrug af IT-programmer, så du holder fokus på skolearbejdet og ikke spilder din undervisningstid på spil og privat kommunikation. IT regler IT er efterhånden blevet integreret i alle fag, og du har mulighed for at få teknisk assistance fra vores IT-personale ØK2 hver onsdag formiddag i hvert fald i skoleåret 2012/13. Da undervisningen på skolen og skolens elever er afhængig af, at IT-udstyret fungerer korrekt, er det vigtigt at overholde de følgende regler: Alt IT-udstyr skal behandles ordentligt. Slik, sodavand, mad og lignende må ikke forefindes ved skolens computere. Når du forlader IT-udstyret, skal der ryddes op ved computeren, og du skal logge dig af. Internettet skal bruges med omtanke overhold de gængse regler for god opførsel på nettet. Brug af Netradio og TV belaster nettet konstant, derfor er det ikke tilladt at bruge det. 8

9 Når du aflytter videoindslag til brug i undervisningen skal du benytte høretelefoner. Passwords til skolens systemer er fortrolige - du er derfor ansvarlig for at holde dit eget password hemmeligt, og du er selv ansvarlig ved misbrug. Der må aldrig installeres programmer på skolens computere uden en lærers tilladelse Det er ikke tilladt at køre fremmede programmer på skolens computere. Der må ikke ændres på computernes opsætning. Det er forbudt at bruge skolens internetforbindelse til ikke-skole-relaterede formål (herunder download af pornografi, satellitkoder eller video og musikfiler) og den må under ingen omstændigheder anvendes til formål, der strider imod dansk lov herunder bl.a. hacking, piratkopiering og ulovlig download. Alle forsøg på at opnå udvidede privilegier på skolens eller andres EDB-systemer - herunder forsøg på at misbruge andre elevers passwords - vil blive betragtet som hacking. Fri anvendelse Elever kan frit anvende en hvilken som helst bærbar/ tablet med et hvilket som helst operativsystem og sprog i skolens netværk (windows pc er dog at foretrække med hensyn til programmer og support). Netværksudstyr Elevernes eget netværksudstyr (routere, switch o.l.) må under ingen omstændigheder bringes i anvendelse på skolens område uanset om de kobles til vores netværk, da det med det samme vil forårsage en voldsom hastighedsnedsættelse idet trådløse routere kan genere skolens eget trådløse netværk så meget, at der opstår områder uden forbindelse. 9

10 Skoledage/fridage skoleåret Fredag 9. august Mandag 12. august 2013 Fredag 23. august 2013 Lørdag 12. til søndag 20. oktober 2013 Onsdag 6. november 2013 Lørdag 21. december til onsdag 1. januar 2014 (incl.) Lørdag 1. til søndag 9. marts 2014 (uge 7) Lørdag 12. april til mandag 21. april 2014 Fredag 16. maj 2014 Torsdag 29. maj 2014 Mandag 9. juni 2014 Tirsdag 5. juni 2014 Lørdag 28. juni 2014 Lærernes skolestart Elevernes skolestart Wonderfestiwall Efterårsferie Operations Dagsværk Juleferie Vinterferie Påskeferie Bededag Kristi Himmelfartsdag 2. pinsedag Grundlovsdagen Sommerferie Teamlærere Hver klasse har tilknyttet 2-3 teamlærere og alle nye kursister møder teamlærerne på den første skoledag. Teamlærerne tager sig af det sociale miljø i klassen samt den enkeltes trivsel. Tutorer Alle nye kursister får en personlig tutor, som samtidig er en af klassens lærere. I løbet af skoleåret afholder tutor og kursist et par samtaler, der har til formål: styrke den enkelte kursists studiekompetencer fastholde fokus på den enkelte kursists læringsproces styrke den enkelte kursists faglige motivation, samlede studiemotivation og dermed fastholdelse i uddannelsen støtte kursisten i bestræbelserne på at udvikle evnen til at gøre studiemæssig status over for sig selv med hensyn til: ambitionsniveau studiemæssigt stærke og svage sider progression i undervisningen justering af læreprocessen selvevaluering. 10

11 Kopiering og print Som kursist på HF har du hele tiden brug for at kopiere og printe materiale ud enten til gennemlæsning eller opgaver, du skal aflevere. Begge dele er meget nødvendige, men det kan samtidig blive meget dyrt. Derfor beder vi dig om at spare på både kopiering og print brug det, der er nødvendigt, men heller ikke mere end det! Lektiecafé På HF er der lektiecafé to gange om ugen. Hensigten er, at alle kan henvende sig og få assistance til at strukturere sit hjemmearbejde. F.eks. assistance til at: få overblik over aftaler og afleveringsfrister, disponere tid, stille spørgsmål til læreren i faget Tid og sted bliver annonceret i Lectio og på skolens opslagstavler, når skoleåret starter. I skoleåret 2012/13 har den ene lektiecafé været bemandet af et par dygtige elever fra STX, mens der i den anden åbningstid har været en lærer til stede. Desuden har vi en mere privat form for lektiehjælper i fagene dansk og engelsk. Hold øje med opslag og lyt til, hvad dine faglærere oplyser dig om dette særlige tilbud. 11

12 Mødepligt Der er mødepligt til undervisningen, og derfor registreres det ved hver times begyndelse, om du er til stede eller ej. Dit fravær bliver jævnligt gjort op. Du kan følge med i registreringen i lectio. Hvis du på forhånd ved, at du af tvingende årsager må forsømme din undervisning, er det vigtigt, at du informerer din studievejleder om dato samt årsag til dit fravær. Desuden skal du tage kontakt til dine faglærere og sikre dig, at du får information om hjemmearbejde, afleveringsopgaver og lignende, der foregår under dit fravær. Såfremt dit planlagte fravær er af en uges varighed eller mere, skal du udforme en skriftlig ansøgning til uddannelsesleder. Afhængigt af dit øvrige fravær og din studieaktivitet kan en uges fravær medføre en skriftlig advarsel. Et for stort fravær kan have alvorlige konsekvenser for dig såvel indlæringsmæssigt som muligheden for at fortsætte/bestå læs videre om det i afsnittet om Studie- og ordensregler. Ringetider 1. lektion Pause 10 minutter 2. lektion Pause 35 minutter 3. lektion Pause 20 minutter 4. lektion

13 Rusmiddelpolitik På hele Campus Bornholm tager vi ansvar for hinanden. Vi forventer derfor, at alle, der har deres gang på Campus, viser omsorg og griber ind i tilfælde af problemer med rusmidler eller får kendskab til at andre har problemer med rusmidler. Brug af ulovlige rusmidler er ikke accepteret og det er ikke accepteret at møde påvirket eller at indtage rusmidler på Campus. Hvis du har kendskab til en kammerat med et rusmiddelproblem, kan du: Tale med vedkommende Tage kontakt til forældre til personer der er under 18 år Tage kontakt til studievejleder, lærere, uddannelsesleder eller rektor Opfordre den pågældende til selv at tage kontakt til en ansat som vedkommende har tillid til Overtrædelse af forbuddet mod rusmidler vil medføre bortvisning fra Campus og kan få konsekvenser for fortsat deltagelse i undervisning. Regler for alkohol/rusmidler i forbindelse med undervisningstiden Det er ikke tilladt at indtage alkohol i undervisningstiden. Det gælder også uden for skolens område i undervisningstiden samt ved arrangementer i forbindelse med undervisningen. Det er f.eks. idrætsdage, ekskursioner, studieture og faglige arrangementer samt sidste skoledag. Det er ikke tilladt at indtage eller være påvirket af rusmidler i undervisningstiden under nogen omstændigheder. Overtrædelse af reglerne medfører øjeblikkelig bortvisning fra undervisningen/ skolen. Regler for alkohol/rusmidler uden for undervisningstiden FREDAGSCAFÉ & SKOLEFESTER Ved fredagscafé og skolefester kan der ud over alkoholfrie drikke, kun købes drikkevarer med samme alkoholprocent som øl og vin. Principperne for ansvarlig udskænkning er gældende ved fredagscafé og fester. Elever, der optræder beruset og/eller er til gene for arrangementet bortvises, og der kan idømmes en karantæne. EKSKURSIONER, STUDIETURE OG UDVEKSLINGSREJSER Udenfor den fastlagte undervisningstid, kan det accepteres at deltagerne indtager alkohol i mindre mængder. Det er ikke accepteret at optræde beruset og deltagerne skal møde rettidigt op til alle arrangementer. Enhver form for besiddelse eller indtagelse af euforiserende stoffer medfører øjeblikkelig hjemsendelse for egen regning. Overtrædelse af reglerne om indtagelse af alkohol medfører hjemsendelse for egen regning. 13

14 Rygepolitik På HF lægger vi vægt på et sundt arbejds- og undervisningsmiljø. Skolen er røgfri. Hvis du skal ryge, er du nødt til at forlade skolens grund. Vis hensyn over for vores naboer; undlad at smide skodderne på jorden, men gør brug af askebægerne i stedet. Sikkerhed Ved brand Opdager du en brand, skal du omgående aktivere den nærmeste brandalarm. Når brandalarmen lyder, skal alle omgående forlade bygningen gå den direkte vej ud og gå ikke igennem røgfyldte lokaler, brug evt. vinduet til at forlade bygningen. Ved ulykker Ved ulykker er det vigtigt, at du bevarer roen og undgår panik. Skab overblik over situationen, før du alarmerer. 1. Stands ulykken 2. Giv livreddende førstehjælp 3. Alarmér, tryk 0 efterfulgt af 112 (ved brug af mønttelefoner på skolen) a) Oplys fuldt navn b) Oplys hvorfra der ringes adresse, afdeling, telefonnummer c) Beskriv hvad der er sket d) Fortæl hvor mange personer der er kommet til skade 4. Sørg for personer til at modtage ambulance og vise vej 5. Sørg for ledsager med mobil telefon til den tilskadekomne 6. Nedskriv ledsagers navn og mobil nummer Kontakt skolens reception tlf og oplys om alarmeringen, samt hvem der er kommet til skade. Ved uheld hvor en person skal på skadestuen Kontakt skolens forkontor (tlf ) og oplys om skaden, og hvem der er kommet til skade, så bestiller sekretæren transport. Sikkerhed i laboratoriet Der er særlige sikkerhedsregler i laboratoriet følg lærerens anvisninger og læs de opslag, der er om sikkerhed i laboratoriet. Generelt: der er opsat kasser med førstehjælps udstyr, samt øjenskylleflasker flere steder i laboratoriet. Skemaændringer Der kommer skemaændringer i løbet af et skoleår. Dine lærere kan, lige som du selv, blive syge, og de skal af og til på kursus, så de hele tiden er fagligt opdaterede. Endelig gennemfører lærerne projekter, hvor der kan opstå behov for at flytte om på undervisningen for at gøre det aktuelt og interessant. Alle skemaændringer kan du følge med i via Lectio, som løbende opdateres. Såfremt morgentimer ændres med kort varsel, kan det forekomme, at vi aflyser i så tilfælde får du tilsendt en sms, og aflysningen fremgår af skemaet i Lectio. 14

15 Generelt forsøger vi at ændre skemaet, således at andre lærere overtager de timer, der ikke kan afholdes. De timer, der bliver aflyst, bliver lagt i skemaet på et senere tidspunkt på den måde sørger vi for, at du altid får den undervisning, der hører til de enkelte fag! Studie- og ordensregler Almindelig orden og samvær Hvor mange mennesker er sammen hver dag, er man nødt til at have nogle færdselsregler, og på HF er de ikke meget anderledes end andre steder. Det handler om ganske almindelige regler for orden og samvær, som vi kender det fra alle de andre sammenhænge, vi færdes i til hverdag. HF er et sted, hvor der er rart at være for alle elever lærere - medarbejdere og gæster det betyder, at vi tager hensyn til hinanden, og HF er et sted, hvor vi alle tager vores ansvar for, at her er rent, pænt og ryddeligt. Pligt til aktiv deltagelse i undervisningen Som elev på HF har du pligt til at deltage aktivt i undervisningen. At deltage aktivt betyder at: du er til stede i undervisningen du afleverer rettidigt de skriftlige opgaver, der bliver stillet disse opgaver skal endvidere godkendes kvalitativt og kvantitativt som værende afleveret af en lærer du deltager i terminsprøver og lignende du deltager i anden, forlagt undervisning (fx virksomhedsbesøg og studieture), som er en del af den almindelige undervisning Hvis skolen skønner, at du ikke deltager aktivt i undervisningen på grund af sygdom, kan du blive bedt om at fremvise en lægeerklæring. Afholdelse af udgifter til denne påligger dig selv. Manglende aktiv deltagelse kan også betyde, at du ikke længere kan få SU. Sanktioner Hvis skolen skønner, at du tilsidesætter ovennævnte regler, kan der fastsættes følgende sanktioner: midlertidig udelukkelse (registreres som fravær) du bliver ikke indstillet til prøve bortvisning i særligt graverende tilfælde Du vil inden sanktionerne træde i kraft få en skriftlig advarsel dog kan dette afviges i særligt grove tilfælde eller i gentagelsestilfælde. 15

16 Oprykning Oprykning er betinget af, at du har fået tilstrækkeligt udbytte af undervisningen. Hvis du ikke har 2 i gennemsnit på dine prøvekarakterer, kan skolen nægte dig oprykning. Klage Klage over sanktioner skal inden 2 uger efter meddelelse herom indgives til Undervisningsministeriet. Klagen afleveres skriftlig til skolens leder, og skolen videresender klagen med en udtalelse. Klageren gives forinden mulighed for at se og kommentere denne udtalelse. Disse kommentarer medsendes. I øvrigt henviser vi til undervisningsministeriets bekendtgørelse nr af 4. december 2006 om Studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser, som ligger på undervisningsministeriets hjemmeside Prøver og eksamener I løbet af dine to år på HF skal du på forskellige tidspunkter deltage i forskellige former for prøver og eksamener. Alle prøver og eksamener, som skolen planlægger, er obligatoriske og forudsætningen for, at du kan fortsætte/bestå. Udeblivelse vil have alvorlige konsekvenser for dig! Skolen har udarbejdet et særligt eksamensreglement, som du vil modtage særskilt. Og det kan du læse mere om på - Bekendtgørelse om prøver og eksamen i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser (Eksamensbekendtgørelsen) BEK nr af 25/08/

17 Studierejser I 1. HF ligger der i foråret en 3-dages tur til København. Skolen sørger for transport til og fra hovedstaden, mens intern transport, entréer, overnatning og mad er op til dig selv. Programmet udarbejdes af teamlærerne og som regel er der tre fag repræsenteret, så man har en dag med hvert fag. Det er vigtigt, at alle kommer med på turen, for det man oplever i København bruges aktivt i eksamen. Hvis du alligevel ikke kan komme med, får du enten en skriftlig opgave eller bliver sat ind i en anden klasse. Studievalg Bornholm Gymnasiale uddannelser som HF er studieforberedende uddannelser. Dvs. det er målet, at du efter to år på HF skal fortsætte på en videregående uddannelse. Hvilken uddannelse du skal tage, er selvfølgelig DIT valg men det kan godt være svært at vælge mellem det store udbud af uddannelser, der findes. Derfor findes STUDIEVALG BORNHOLM, der netop vejleder om valg af videregående uddannelse og erhverv. At vælge uddannelse forudsætter viden og information om det videregående uddannelsessystem, optagelseskrav mv., kendskab til egne evner og interesser, inspiration, men måske også, at nogen udfordrer dit valg og prikker til dig, så du kan sætte dig nogle realistiske mål for din fremtid. Det gør Studievalg på flere måder: Større obligatoriske klassearrangementer, der gennem din HF-tid fører dig fra en præsentation af Studievalg og det at vælge uddannelse over introduktion til det videregående uddannelsessystem og hvordan du skaffer dig viden om sammenhæng mellem dine ønsker/behov og dine muligheder hen til en gennemgang af, hvordan du udfylder ansøgningsskemaet til din ønskeuddannelse. Undervejs vil du ud over Studievalgs vejleder møde vejledere, studerende og folk, der er i gang med en erhvervslivskarriere, og som alle kan give dig inspiration og råd om dit uddannelses- og karrierevalg bl.a. i 2. HF, hvor du vil deltage i en stor éndags Studie- og Karrieredag i Bellacentret i København. 17

18 Individuel vejledning, hvor du kan få en vejledningssnak med Studievalg Bornholms vejleder. Den individuelle vejledning er dels en åben træffetid med en ofte kort faktuel vejledning dels en vejledning, der som gruppevejledningen henvender sig til elever med specielle behov for vejledning, og som måske skal igennem flere vejledningssamtaler med Studievalgs vejleder for at få afklaret sit uddannelsesvalg. Studievalg Bornholms vejleder kan træffes: Torsdag i lige uger, hvor de fleste Studievalgsarrangementer og træffetider ligger. Via mail og telefon: du finder kontaktoplysningerne på Studievalg Københavns side på Hver torsdag i Studievalgs Åbne Vejledning i Bornholmercentret, Torvegade 7, 1. sal (sammen med Ungdommens Uddannelsesvejledning, UU-Bornholm) Studievalg Bornholms arrangementer annonceres på Studievalgs opslagstavle i studiemiljøet og på Nyttige links til dit uddannelsesvalg er også samt Studievælgeren - specielt for tvivlere - Studievejledning Studievejledningen på HF skal støtte dig i den tid, du er her, så du får din eksamen med det størst mulige faglige og personlige udbytte. Her kan du få støtte og hjælp til alle spørgsmål, som du måtte have. Studievejlederen har tavshedspligt. På HF hedder studievejlederne Nanna Rybak, My Sadolin Holst og Jane Keil Strandmark. Deres primære opgave er at understøtte og vejlede dig, så du kommer bedst muligt og nemmest gennem din uddannelse, og de er med til at hjælpe og vejlede dig, så du tager de rigtige valg i løbet af din HF-tid. Hvis du har problemer af den ene eller anden art, eller hvis du går og overvejer, hvad du nu skal, kan du altid komme forbi studievejledningen. Hvis vi ikke umiddelbart kan løse problemet sammen, kan vi altid finde nogen, som kan hjælpe dig. Derudover er studievejledningen ansvarlig for at vejlede jer i større grupper om bl.a.: Valg af studieretning og valgfag Eksamen og eksamensregler Eksamensangst Erhvervsmuligheder og praktikpladser SU - regler og muligheder og meget andet Studievejledningen har kontor ved siden af elevatoren i stueetagen enten i den daglige åbningstid (se opslag på døren), eller du kan lave en aftale med en studievejleder på et andet tidspunkt. I løbet af august kommer studievejlederne rundt til alle klasser og fortælle om, hvad du kan bruge studievejledningen til. 18

19 Statens Uddannelsesstøtte SU 2013 Fra kvartalet efter du fylder 18, kan du få Statens Uddannelsesstøtte SU. Du skal søge på hvor du også kan bestille NemID, som du skal bruge for at kunne søge SU. Hvor meget du får, er afhængig af dine forældres indkomst. Satser 2013 før skat Grundsats (før skat): Maksimalt tillæg til hjemmeboende, afhængig af dine forældres indkomst (før skat): Maksimum i alt (før skat): Grundsats til udeboende med særlig godkendelse* (før skat): Maksimalt tillæg afhængig af dine forældres indkomst (før skat): Maksimum i alt (før skat): Kroner pr. måned kr kr kr kr kr kr kr. *Når du er under 20 år og går på en ungdomsuddannelse, kan du normalt kun få SU med satsen for hjemmeboende. Også selvom du er flyttet/flytter hjemmefra men spørg på studievejledningen! Derudover kan du få et studielån som jo skal betales tilbage. FORÆLDREINDKOMST OG TILLÆG TIL GRUNDSATSEN Er du 18 eller 19 år og går du på en ungdomsuddannelse, kan du få et tillæg til grundsatsen, hvis dine forældre tjener mindre end den maksimale grænse for forældreindkomst pr. år. Hjemmeboende Udeboende Grænse for maksimalt tillæg (før skat) kr kr. SU-tillægget er helt væk (før skat) kr kr. Fradrag i dine forældres indkomst per år for hver søskende du har under 18 år kr kr. Det tillæg, du kan få ved siden af grundsatsen for SU, gradueres efter dine forældres samlede indkomst per år. Du kan få maksimalt tillæg, hvis dine forældres indkomst er lavere end kr. om året (i 2011). Du kan ikke få tillæg, hvis dine forældres indkomst er højere end (i 2011) kr. om året (hjemmeboende) eller (i 2011) kr. om året (udeboende). SATSER FOR SU, NÅR DU ER 20 ÅR ELLER DEROVER Hjemmeboende (før skat): kr. Udeboende (før skat): kr. BOPÆL OG SU-SATSER Går du på en ungdomsuddannelse, er satsen for din SU afhængig af, hvor du bor og din alder. Er du 18 eller 19 år, kan du kun i særlige tilfælde få satsen til udeboende. 19

HHX og HTX. Elevhåndbog 2013-14

HHX og HTX. Elevhåndbog 2013-14 HHX og HTX Elevhåndbog 2013-14 1 Indhold Uddannelseschef Klaus Kristiansen har ordet 4 Uddannelsesleder Ann Due har ordet 5 Adgang til skolen 6 Bøger 6 Eksamener og prøver 6 Elevråd og elevdemokrati 7

Læs mere

Elevhåndbog MAD MED OPLEVELSER

Elevhåndbog MAD MED OPLEVELSER Elevhåndbog MAD MED OPLEVELSER 2015-2016 1 Campus Bornholm har en facebook-side, hvor du kan følge med i, hvad der sker over hele Campus Bornholm. Elevjournalister fra de forskellige uddannelser på Campus

Læs mere

STX Alment Gymnasium. Elevhåndbog 2013-14

STX Alment Gymnasium. Elevhåndbog 2013-14 STX Alment Gymnasium Elevhåndbog 2013-14 1 Indhold Uddannelseschef Klaus Kristiansen har ordet 5 Uddannelsesleder Torben Lassen har ordet 6 ABC-INFORMATION Adresseændring 8 Alkohol og rusmiddelpolitik

Læs mere

Elevhåndbog. STX - Alment Gymnasium

Elevhåndbog. STX - Alment Gymnasium Elevhåndbog STX - Alment Gymnasium 2015-2016 1 Indhold Uddannelseschef Klaus Kristiansen har ordet 5 Uddannelsesleder Anne Birgitte Nielsen har ordet 6 ABC-INFORMATION Adresseændring 8 Biblioteket 8 Bogdepot

Læs mere

PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å

PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å Velkommen til Paderup Gymnasium Kære nye elev Vi har glædet os meget til at tage imod dig. Du kan i denne introduktion se en del praktiske oplysninger om dit nye gymnasium, og

Læs mere

1. VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET KØBENHAVN NORD HILLERØD... 6

1. VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET KØBENHAVN NORD HILLERØD... 6 1 1. VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET KØBENHAVN NORD HILLERØD... 6 2. SKOLENS VÆRDIER... 7 3. SKOLENS ADRESSE OG ORGANISATION... 8 4. SKOLEBETJENTE:... 9 5. MØDETIDER... 9 6. SKEMAER... 9 7. HANDELSGYMNASIET

Læs mere

Telefonnumre: Administrationen... 76 33 96 00 (m. omstilling til rektor, uddannelsesledere, assistenter, studievejledere, kantine mm.

Telefonnumre: Administrationen... 76 33 96 00 (m. omstilling til rektor, uddannelsesledere, assistenter, studievejledere, kantine mm. ELEVHÅNDBOG 2015 ELEVHÅNDBOG 2015 Kolding Gymnasium Skovvangen 10 6000 Kolding Telefonnumre: Administrationen... 76 33 96 00 (m. omstilling til rektor, uddannelsesledere, assistenter, studievejledere,

Læs mere

Handelsgymnasiet. Elevhåndbog 2011/2012. www.rhs.dk

Handelsgymnasiet. Elevhåndbog 2011/2012. www.rhs.dk Handelsgymnasiet Elevhåndbog 2011/2012 www.rhs.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Roskilde Handelsskole... 4 Velkommen på Handelsgymnasiet... 5 Studiemiljø... 6 Sådan er det at starte...6 Elevrådet...7

Læs mere

Kære nye elev på Morsø Gymnasium

Kære nye elev på Morsø Gymnasium Kære nye elev på Morsø Gymnasium Vi er glade for at du har valgt at blive elev på Morsø Gymnasium og vi glæder os til at se dig den 12. august. Vi vil med dette hæfte give dig en introduktion til hverdagen

Læs mere

Elevhåndbog 2015/2016. www.rhs.dk

Elevhåndbog 2015/2016. www.rhs.dk Elevhåndbog 2015/2016 www.rhs.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Roskilde Handelsskole...4 Velkommen på Handelsgymnasiet...5 Studiemiljø...6 Sådan er det at starte...6 Elevråd... 7 Fredagscafé... 7 Fester...8

Læs mere

HANDELSGYMNASIET AALBORG

HANDELSGYMNASIET AALBORG HHX VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET AALBORG Introduktionshæfte 2015/2016 TURØGADE VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET På Handelsgymnasiets vegne ønsker vi dig hjertelig velkommen til hhx-uddannelsen. Vores

Læs mere

ELEVHÅNDBOGEN 2013-2014

ELEVHÅNDBOGEN 2013-2014 ELEVHÅNDBOGEN 2013-2014 Tietgen Nyborg Handelsgymnasium og merkantilt grundforløb (HG) 1 A Adfærd Skolen forventer en acceptabel adfærd overfor andre elever, skolens personale og skolens bygninger og inventar,

Læs mere

Elevhåndbog 2014/2015. www.rhs.dk

Elevhåndbog 2014/2015. www.rhs.dk Elevhåndbog 2014/2015 www.rhs.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Roskilde Handelsskole...4 Velkommen på Handelsgymnasiet...5 Studiemiljø...6 Sådan er det at starte...6 Elevråd... 7 Fredagscafé... 7 Fester...8

Læs mere

Adm 1 - Økonomi Birthe Madsen (BMA) Erna Vang (EV) Adm 2 Lærer- og elevadministration Ulla Brixen (UB) Gitthe Bekker (GTB)

Adm 1 - Økonomi Birthe Madsen (BMA) Erna Vang (EV) Adm 2 Lærer- og elevadministration Ulla Brixen (UB) Gitthe Bekker (GTB) Administration Rektors kontor Adm. 3 Rektor Peter Kuhlman (PK) er skolens pædagogiske og administrative leder og kan som regel træffes alle dage mellem kl. 9 og kl. 15. I øvrigt udføres det daglige administrative

Læs mere

Følg RG på de sociale medier

Følg RG på de sociale medier Velkomsthæfte 2015 Følg RG på de sociale medier Følg os på Instagram www.instagram.dk/roskildegym Like os på Facebook www.facebook.com/roskildegym Abonnér på vores nyhedsbrev via www.roskilde-gym.dk Redaktion:

Læs mere

Studiehåndbog 2014-2015. Handels- og Teknisk Gymnasium, Helsingør

Studiehåndbog 2014-2015. Handels- og Teknisk Gymnasium, Helsingør Studiehåndbog 2014-2015 Handels- og Teknisk Gymnasium, Helsingør Indhold Velkommen til Handels- og Teknisk Gymnasium...3 Skolens historie... 4 uddannelsernes MÅL OG INDHOLD... 5 Opbygning af uddannelserne...

Læs mere

Kære elev. Med venlig hilsen. David Jensen Uddannelsesdirektør

Kære elev. Med venlig hilsen. David Jensen Uddannelsesdirektør Kære elev Vi er glade for, at du har valgt at gennemføre din erhvervsuddannelse på Niels Brock. Med grundforløbet vil du have meget gode forudsætninger for at søge praktikplads inden for handels- og kontorområdet.

Læs mere

Velkommen til Tradium Mariagerfjord

Velkommen til Tradium Mariagerfjord Velkommen til Tradium Mariagerfjord Kære Elev Velkommen til ungdomsuddannelserne på Tradium Mariagerfjord. Vi glæder os til samarbejdet med dig. Vi håber elevhåndbogen bliver et godt redskab for dig, så

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING ELEV-INFO 2014-2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING ELEV-INFO 2014-2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING ELEV-INFO 2014-2015 eucnord.dk Velkommen Velkommen til vore nye elever Jeg er meget glad for at kunne byde dig velkommen til Teknisk Gymnasium. Når man begynder på en ny skole

Læs mere

Indhold. Se de nyeste VH-billeder på facebook! Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Frisvadvej 70 6800 Varde

Indhold. Se de nyeste VH-billeder på facebook! Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Frisvadvej 70 6800 Varde 1 Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Frisvadvej 70 6800 Varde Telefon 7522 2322 Hjemmeside www.vardehs.dk E-mail vardehs@vardehs.dk Facebook www.facebook.com/vardehs Velkommen til et nyt skoleår! Velkommen

Læs mere

Elevhåndbog eux 2015/2016

Elevhåndbog eux 2015/2016 Elevhåndbog eux 2015/2016 www.rhs.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Erhvervsuddannelserne...4 Sådan er det at starte...5 Vores forventninger til dig...5 Studiemiljø...6 Elevråd...6 Fredagscafé...6 Fester...6

Læs mere

Se de nyeste VH-billeder på facebook!

Se de nyeste VH-billeder på facebook! 1 Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Frisvadvej 70 6800 Varde Telefon 7522 2322 Hjemmeside www.vardehs.dk E-mail vardehs@vardehs.dk Facebook www.facebook.com/vardehs Se de nyeste VH-billeder på facebook!

Læs mere

Elevhåndbog 2014/2015

Elevhåndbog 2014/2015 Elevhåndbog 2014/2015 Merkurs Plads 1 4800 Nykøbing Indhold Velkommen til Handelsgymnasiet Lolland-Falster... 3 Handelsgymnasiet - HHX... 4 Undervisere... 10 Traditioner... 14 Studieture... 15 Information

Læs mere

ABC 2015. Nyttige informationer til nye elever

ABC 2015. Nyttige informationer til nye elever ABC 2015 Nyttige informationer til nye elever RØNDE GYMNASIUM Kr. Herskindsvej 6 8410 Rønde T. +45 8637 1977 F. +45 8637 3402 kontor@roende-gym.dk www.roende-gym.dk SKOLESTART Tirsdag, den 11. august 2015:

Læs mere

VUC Roskilde Fra A til Z

VUC Roskilde Fra A til Z VUC Roskilde Fra A til Z En guide til vigtig information 2013-2014 Side 1 af 35 rev: 2014-02-07 Hvornår har vi ferie? VELKOMMEN TIL VUC Kære kursist Velkommen til kursusåret 2013/2014. Denne håndbog giver

Læs mere

1 INFORMATION TIL NYE ELEVER

1 INFORMATION TIL NYE ELEVER 1 INFORMATION TIL NYE ELEVER AALBORG KATEDRALSKOLE 2015 2 Udgiver Aalborg Katedralskole Sankt Jørgens Gade 5, 9000 Aalborg Tlf. 96 31 37 70, kl. 8.15-14.00 Fax: 98 13 08 77 e-mail: adm@aalkat-gym.dk www.aalkat-gym.dk

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN ELEV-INFO 2013-2014. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN ELEV-INFO 2013-2014. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN ELEV-INFO 2013-2014 eucnord.dk Velkommen Velkommen til vore nye elever Jeg er meget glad for at kunne byde dig velkommen til Teknisk Gymnasium. Når man begynder på en

Læs mere

HTX. Teknisk Gymnasium Hillerød. Studiehåndbog 2015-2016. Erhvervsskolen Nordsjælland. Esnord.dk. - for dig, der vil og kan EUD EUX HHX HTX 10 KURSUS

HTX. Teknisk Gymnasium Hillerød. Studiehåndbog 2015-2016. Erhvervsskolen Nordsjælland. Esnord.dk. - for dig, der vil og kan EUD EUX HHX HTX 10 KURSUS HTX Erhvervsskolen Nordsjælland Teknisk Gymnasium Hillerød Studiehåndbog 2015-2016 - for dig, der vil og kan Esnord.dk Erhvervsskolen Nordsjælland EUD EUX HHX HTX 10 KURSUS HTX VELKOMMEN TIL TEKNISK GYMNASIUM

Læs mere

1 INFORMATION TIL NYE ELEVER

1 INFORMATION TIL NYE ELEVER 1 INFORMATION TIL NYE ELEVER AALBORG KATEDRALSKOLE 2014 2 Udgiver Aalborg Katedralskole Sankt Jørgens Gade 5, 9000 Aalborg Tlf. 96 31 37 70, kl. 8.15-14.15 Fax: 98 13 08 77 e-mail: adm@aalkat-gym.dk www.aalkat-gym.dk

Læs mere

Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus

Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus 2012 Indhold Forsidebillede: Laura Amalie Kusk, 1.d Velkomst ved rektor... 2 Velkomst ved elevrådsformanden... 3 Værd at vide... 4 Kort over skolen...16 Udbud af uddannelser...17

Læs mere