Frivillige er med til at gøre Gentoftes indbyggere til e-borgere. Frivillige er vejen til nye netværk, publikumsudvikling og nye aktiviteter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frivillige er med til at gøre Gentoftes indbyggere til e-borgere. Frivillige er vejen til nye netværk, publikumsudvikling og nye aktiviteter"

Transkript

1 Bib forum FOR BIBLIOTEKERNE I REGION HOVEDSTADEN TEMANUMMER OM Frivillige på biblioteket Leder: Europæisk Frivillighedsår Frivillige på Fredensborg Bibliotekerne Frivillige er med til at gøre Gentoftes indbyggere til e-borgere Frivilligprojektet i Taarbæk Bibliotek Rigtige venner Frivillige er vejen til nye netværk, publikumsudvikling og nye aktiviteter Temabåret markedsføringssamarbejde du er hvad du hedder Finske biblioteker Overblik: Over udlånsstatistikken i regionen Overblik: Budgetbesparelser i regionen Marts 2011

2

3 Indhold Leder: Europæisk Frivillighedsår...4 Frivillige på Fredensborg Bibliotekerne...6 Frivillige er med til at gøre Gentoftes indbyggere til e-borgere... 8 Frivilligprojektet i Taarbæk Bibliotek Rigtige venner...12 Frivillige er vejen til nye netværk, publikumsudvikling og nye aktiviteter Temabåret markedsføringssamarbejde du er hvad du hedder Finske biblioteker...18 Overblik: Over udlånsstatistikken i regionen...20 Overblik: Budgetbesparelser i regionen...22

4 Europæisk Frivillighedsår Leder af kulturdirektør Lone Gladbo, Gentofte Bibliotekerne, 2011 er Europæisk Frivillighedsår, og målsætningen for året er at fremme aktivt medborgerskab ved at give flere borgere lyst til at bidrage med frivilligt arbejde. Forhåbningen er at finde nye måder at dele ansvaret mellem borgere og kommunale institutioner og dermed udvikle et nyt medborgerskab, hvor borgerens rolle ændres fra kunde til aktiv medborger. Flere og flere biblioteker i Region Hovedstaden inddrager frivillige i at løse forskellige opgaver for at øge kvaliteten i deres service, og vi har derfor valgt at sætte fokus på det frivillige arbejde i dette nummer af Bib forum. Dansk tradition Rigtig mange internationale undersøgelser dokumenterer, at vi sammenlignet med andre lande har en meget lav magtstruktur. Her er ikke den samme respekt overfor autoriteter, og vi er ikke meget for tage mod ordrer fra andre. Det er et kulturelt grundvilkår, at vi i høj grad er i stand til selv at tage ansvar. Samtidig har vi en lang tradition for frivilligt arbejde og rigtig mange af vores velfærdsydelser er oprindeligt skabt på et frivilligt initiativ f.eks. skoler, biblioteker og daginstitutioner I 90 erne var hver fjerde dansker frivillig, og i 2006 var tallet steget til hver tredje. Netop i disse år sker der en kraftig vækst i antallet af frivillige, og der ser ud til at være et uudnyttet potentiale både i nye områder og nye grupper af frivillige, hvilket formentlig har en sammenhæng til det voksende behov for velfærdsydelser kombineret med færre hænder til at løse opgaverne. Hvem er de frivillige? De frivillige dækker over mange forskellige typer her er lige fra de unge, som mangler noget på CV et over de fuldtidsarbejdende småbørnsforældre og til efterlønneren, som efter et langt arbejdsliv, fortsat ønsker at indgå i meningsfulde sociale sammenhænge. Mange giver udtryk for, at det er vigtigt at opleve, de gør en forskel. Som én af de frivillige i Albertslund udtaler: det er vigtigt at gøre noget for andre engang imellem. Ellers kan man risikere at blive for selvcentreret. Hvordan får man fat i frivillige? Erfaringerne fra de fleste biblioteker er, at en artikel i den lokale avis og/eller foldere med invitation til et introduktionsmøde, som regel er tilstrækkelig til at tiltrække en række interesserede frivillige borgere. Andre kontakter deres kernekunder via biblioteksklubben eller Facebook-profilen, men erfaringen er den samme det er ret let at rekruttere frivillige til bibliotekerne. Og hvad laver de så? De fleste frivillige kan bedst se sig selv i konkrete afgrænsede opgaver eller i særlige projekter. Bibliotekernes frivillige løser meget forskellige opgaver. Mange biblioteker har erfaring med at inddrage frivillige til afvikling og tilrettelæggelse af arrangementer, men også 4

5 lektiecafé, vejledning i brug af pc og internet samt redigering og indlæsning af lydavisen varetages af frivillige. Medarbejdere og ledere Det er vigtigt at de frivillige føler sig velkomne og får en god introduktion til kulturen og organisationen. Erfaringen er, at de fleste frivillige ønsker en kombination af selvorganisering og en fast kontaktperson, som ikke nødvendigvis behøver være leder. Det er vigtigt at være opmærksom på, at når frivillige inddrages i at løse opgaverne, så kræver det noget nyt af lederen, som skal sikre klare rammer og systematisk afstemning af forventninger, samtidig med at der skabes rum og plads til de frivillige. Og det er også lederen, som skal håndtere eventuelle udfordringer og dilemmaer. Udover at bidrage med hjælp til at løse forskellige opgaver, kan de frivillige også skabe øget fokus på den professionelles faglighed. De frivillige stiller spørgsmål til rutiner og faglige overvejelser, hvilket giver anledning til nødvendige faglige diskussioner. Hvordan med straffeattest, børneattest tavshedspligt m.m. Og kan man afskedige en frivillig? En tommelfingerregel er at ligestille overvejelserne vedr. de frivillige med ansatte medarbejdere. Faktaboksen overfor svarer på nogle af spørgsmålene. Ambassadører Når frivillige løser opgaver på et bibliotek får de helt naturligt en indsigt i, hvad der i øvrigt foregår og dermed en forståelse for, hvilke beslutninger der træffes. Gennemsigtigheden skaber et ejerskab, og bibliotekerne får således en øget opbakning i lokalsamfundet. Praktiske forhold og formalia i forbindel se med frivilligt arbejde på biblioteker Frivillige på kommunale institutioner har andre forhold end frivillige i foreninger. I kan spørge i jeres kommuner, hvad der gør sig gældende for jeres frivillige og løbende overveje, hvilke forholdsregler I skal tage i de konkrete situationer. Eksempler på de ting, der skal overvejes er: Børneattester: Hvis de frivillige er i kontakt med børn under 15 år mere end 3 gange i løbet af 3 måneder, skal der indhentes en børneattest på dem. Den rekvireres hos politiet. Tavshedspligt: Hvis man kommer i kontakt med private oplysninger i forbindelse med udførelse af frivilligt arbejde, må man ikke videregive disse oplysninger til andre. Det skal de frivillige oplyses om, og det kan også være en god ide at bede dem underskrive en erklæring om tavshedspligt. Forsikringsspørgsmål: Den frivillige vil i nogle, men ikke i alle tilfælde være omfattet af kommunens forsikring. Man bør derfor altid opfordre de frivillige til selv at tegne en privat ulykkes- samt familie/ansvarsforsikring. Efterløn eller dagpenge: Frivilligt arbejde kan medføre fradrag i efterløn/dagpenge. Det er A-kasserne/kommunen, der træffer konkret afgørelse i hvert enkelt tilfælde med hensyn til, hvilken form for frivillig indsats den enkelte må udføre, uden at det medfører fradrag Oplysningerne er indsamlet af kulturkonsulent Signe Sindberg, Gentofte Kommune 5

6 Frivillige på Fredensborg Bibliotekerne Af udviklingskonsulent Stine Holmstrøm Have, Fredensborg Bibliotekerne Onsdag eftermiddag. Frokoststuen summer af liv, idéer og drømme for biblioteket. De frivillige kulturambassadører er på besøg. Frivillige kulturambassadører er et nyt initiativ på Fredensborg Bibliotek, igangsat i efteråret 2010, og er første eksempel på, at biblioteket forsøger sig med at arbejde med frivillige. Initiativet om frivillige kulturambassadører er en del af et pilotprojekt, hvor tre medarbejdere udarbejder og afprøver en model for at nytænke bibliotekets arrangementsvirksomhed. Det indebærer nye arrangementstyper, nye partnerskaber og nye former for brugerinddragelse. Jeg er en af disse medarbejdere. Kulturambassadører Ved en meget lille markedsføringsindsats i form af en folder uddelt ved et arrangement samt en bannerreklame på hjemmesiden i to uger meldte ni borgere sig i efteråret som kulturambassadører. Der har været afholdt to møder, hvor kulturambassadørerne har bidraget med gode idéer og forslag til arrangementer på biblioteket og meldt sig til at hjælpe til ved afholdelsen af forårets arrangementer. Jeg har interviewet kulturambassadør Lis Rützou om hendes engagement som frivillig kulturambassadør. Lis er pensioneret skolesekretær og borger i Fredensborg. Hun fortæller: At melde mig som kulturambassadør er min mulighed for at synliggøre biblioteket. Jeg er utrolig glad for biblioteket og er altid kommet her meget. Man kan sige, at jeg som kulturambassadør kan give noget igen i forhold til alt det, som biblioteket har givet mig. Jeg kan for eksempel uddele plakater og foldere i butikker og hos lægerne, som jeg har gjort det i dag. Men jeg kan også præge og inspirere andre til at bruge biblioteket ved at benytte mine sociale netværk. Jeg tror, at mund til mund er den bedste reklame, og jeg har kun positive ting at sige om biblioteket. Det er vigtigt, at de som ikke kommer på biblioteket får øjnene op for de mange tilbud, som biblioteket tilbyder. Biblioteket koster ikke noget og alle kan deltage. Og så tilbyder I arrangementer til priser, hvor alle kan være med. Om sine forventninger til at være kulturambassadør fortæller Lis: Jeg forventer også, at jeg kan komme med idéer til arrangementer. Og så tænker jeg, at vi måske kan få lidt flere arrangementer på biblioteket ved at trække på vores kontakter hver især. Jeg har også idéer til mulige fonde, man kan søge. Men jeg kunne selvfølgelig ikke finde på at gøre noget uden at spørge jer først. Lis mener, at man skal tænke sig godt om, før man melder sig som kulturambassadør. Man skal have en seriøs indstilling og være parat til at yde en indsats, når man melder sig. Til gengæld får hun glæde ud af de aftryk, hun sætter. Det er vigtigt, at der er en hyggelig stemning, og at man kan samarbejde med andre, der brænder for den samme sag. Lis førstehåndsindtryk er, at kulturambassadørerne i Fredensborg matcher disse forventninger, og hun er glad for den kulturkalender, som biblioteket netop har udgivet med forårets arrangementer. Biblioteket forventer, at kulturambassadører: engagerer sig i bibliotekets arrangementsvirksomhed på frivillig basis kommer med idéer og forslag til arrangementer går til hånde med praktisk hjælp ved afholdelsen af arrangementet er indforståede med, at initiativet er et pilotprojekt. Vi afprøver modellen i dette forår, foretager eventuelle justeringer til sommer og på baggrund af et års erfaringer træffer bibliotekets ledelse beslutning om den videre satsning på kulturambassadører. Hen ad vejen tilpasser vi modellen til de frivillige kulturam- 6

7 bassadørers kompetencer og ressourcer. Allerede i første sæson står to kulturambassadører for eksempel selv for at afholde et rytmisk malerværksted for børn. rådet om at arbejde med frivillige på biblioteket hører under bibliotekets fokusområde partnerskaber, som indgår i implementeringen af en ny biblioteksstruktur for Fredensborg Bibliotekerne I hovedtræk går strukturen ud på, at bibliotekerne med afsæt i tre fokusområder - 1) de fysiske rammer og åbningstid, 2) formidling og 3) partnerskaber udvikler en særskilt profil for hvert af kommunens tre biblioteker. Hvorfor frivillige på biblioteket? Satsningen på frivillige handler om at knytte tættere relationer til borgerne og sætte borgerne i spil som aktive deltagere på biblioteket. Biblioteket er borgernes, og uden borgere har vi ikke noget bibliotek. I projektgruppen tror vi på, at vi som biblioteker hele tiden skal dygtiggøre os og tilpasse bibliotekets tilbud efter forbrugeradfærden, og at kulturambassadørerne er en af mange måder at gribe det an på. Der er naturligvis også et økonomisk rationale. Vi tror på, at vi ved at investere i frivillige og vise, at biblioteket virkelig vil de frivillige, kan skabe stærkere biblioteker, som bliver brugt mere og som kan mere i kraft af flere hænder og idéer på udvalgte områder, som vi ikke kan dække alene. Overvejelser forud for frivillig-initiativer Biblioteker, som overvejer at opstarte frivilliginitiativer, skal forberede sig på, at opstarten kræver nogle tidsmæssige ressourcer. Forventningsafstemning er utrolig vigtig. Man skal gøre sig klart, hvad man vil med de frivillige, trække synlige grænser og være tydelig omkring, hvem der kan beslutte hvad, både over for medarbejdere og frivillige. Endelig tror jeg ikke, at man skal forvente, at alle medarbejdere tager imod frivillige på biblioteket med åbne arme. Derfor skal biblioteksledere gøre sig klart, at det kan skabe nogle udfordringer såvel for de medarbejdere, der har arbejdsopgaven, som for de medarbejdere, der er imod idéen. Det har givet et par skår i glæden undervejs, som jeg tror, vi kunne have mindsket, hvis vi havde grebet projektet anderledes an. Det ændrer dog ikke på, at vi ser kulturambassadørerne som vejen frem og mener, at de er en vigtig investering i bibliotekernes fremtid. Et indsatsområde under ny biblioteksstruktur Arbejdet med frivillige kulturambassadører er et af flere frivillig-initiativer på Fredensborg Bibliotekerne. Fra januar 2011 er indlæsning af lydavisen overgået til frivillige, og vi har planer om at opstarte en frivilligdrevet lektiecafé på Nivå Bibliotek som led i etableringen af medborgercenter. Indsatsom- 7

8 Frivillige er med til at gøre Gentoftes indbyggere til e-borgere Af voksenbibliotekar Jeanette Larsen, Gentofte Hovedbibliotek Der har været fulde huse siden Netcaféen på Gentofte hovedbibliotek blev åbnet i midten af september Netcaféen er en service for borgere med ingen eller meget ringe erfaring med computere og internet. Netcaféen er åben hver anden mandag og drives af frivillige, - altså en rendyrket borger-tilborger service i biblioteksregi. Der foregår ingen decideret undervisning, men alle deltagere får individuel vejledning og hjælp til netop det hun/han har behov for og man kan komme igen og igen, hvilket er en væsentlig forbedring i forhold til tidligere 2-timers kursusbaserede tilbud til målgruppen. At frivillige løser denne opgave, betyder at bibliotekarerne får mulighed for at tilbyde et bredere udbud af mere avancerede kurser for viderekomne. Cafébestyrer-teamet, der altså består af frivillige, har en kontaktperson fra biblioteket, som kan hjælpe og supervisere. Netcaféen har vist sig som et yderst velbesøgt og populært tiltag, der ikke blot afspejler en stor vilje til videndeling blandt brugerne, men også, at biblioteket er en oplagt og hensigtsmæssig ramme hertil. Ud over de mange borgere der nyder godt af de frivilliges tilbud, nyder de frivillige selv en stor tilfredsstillelse ved at kunne bidrage med deres kompetencer og være med til at gøre en forskel. Da de fleste af de frivillige netop er stoppet på arbejdsmarkedet, giver de også udtryk for betydningen af, at engagere sig socialt og lære nye mennesker at kende. For de ansatte er der masser af inspirationspotentiale i at arbejde sammen med frivillige der ser det hele lidt udefra, kommer fra alle mulige dele af erhvervslivet og, sidst men ikke mindst, ikke er belastede af gamle rutiner og konventioner. For biblioteket gør de mange engagerede borgere en uvurderlig forskel på flere planer, eksempelvis fun- e gerer de som ambassadører for og vogtere af Gentofte bibliotekerne i lokalsamfundet. En forudsætning for at invitere frivillige indenfor på biblioteket, er, at bibliotekspersonalet kan se en fordel af samarbejdet og reelt ønsker de frivillige som kolleger. Der er ingen frivillige der ønsker at blive genstand for uenigheder eller føle de er til ulejlighed for personalet. De frivilliges engagement skal ses som en udstrakt hånd til et bibliotek der betyder noget for dem, de skal selvfølgelig både føle sig velkommen i huset og ikke mindst føle at de gør en for- skel for biblioteket. Rent praktisk I bibliotekets kursuslokale står et højskab med lås, hvori de frivillige har kaffemaskine, vandkoger, termo- kander, kaffe, papkrus og en penge- kasse med kontanter til indkøb af mælk og småkager til netcaféerne. Lokalet er booket så de kan komme i god tid og sætte kaffe over til deres gæster i caféen. Samarbejdet med de frivillige opstod som en meget naturlig forlængelse af, at en stor gruppe borgere allerede havde knyttet sig tættere til biblioteket gennem engagement i læseklubber, deltagelse ved arrangementer og ikke mindst medlemskab af biblioteksklubben. Som frivillig på Gentofte Bibliotekerne får man gratis adgang til bibliotekets arrangementer og bliver indbudt til nytårskur af bibliotekschefen og kulturdirektøren der takker for indsatsen. 8

9 Birthe Rostrup, bruger: Jeg er så glad for at komme i netcaféen fordi her er sådan en hyggelig atmosfære og søde instruktører der giver sig god tid til at hjælpe hver enkelt med det vi gerne vil lære. Jeg har allerede anbefalet det til mange. Jeg har været på andre kurser hvor det har været helt umuligt at følge med de unge instruktører når de kører rundt med musen på skærmen. Her får vi individuel hjælp i et stille og roligt tempo. David Larsen, frivillig: Jeg har valgt at være frivillig, da jeg har gode it-egenskaber og godt kan lide at hjælpe folk med deres computer-problemer. Computere er min primære fritidsinteresse, og hvem kan ikke lide at snakke om ting de selv kan lide? Og selvfølgelig lærer man også noget selv, hvis ikke lige om it, så kommer man i kontakt med andre folk og deres unikke synspunkter. Ved at være frivillig i Netcaféen får jeg for det første noget mere at skrive på cv et. I min egenskab af bibliotekar synes jeg, at det komplimenterer min profession godt. Dagligt får vi lignende brugerspørgsmål som der findes i Netcaféen, så det er god træning. Når der så kommer mere komplicerede eller omfattende spørgsmål, så bliver ens it-egenskaber jo også selv sat på prøve. Agnes Sivertsen, frivillig: Nu, hvor jeg er på efterløn, har jeg overskuddet og lysten til at prøve noget nyt. Det er en stor tilfredsstillelse, at man forhåbentlig kan bidrage til at afmystificere computere, og møde andre på lige fod. De fleste af os har nok prøvet at blive undervist af rutinerede unge, hvis fingre danser i speedfart henover tasterne. De har måske svært ved at sætte sig ind i, at det er en helt fremmed verden for mange mennesker. Bare det at styre musen er en udfordring. 9

10 Frivilligprojektet i Taarbæk Bibliotek Af projektleder Hakon Keller, Lyngby-Taarbæk Bibliotekerne Baggrund Projektet på Taarbæk skole har været en del af kommunens 6 frivilligprojekter, som blev påbegyndt i efteråret 2009 i samarbejde med Lundgaard Konsulenterne, velfærdsministeriet og KL. Kommunens økonomiudvalg besluttede i september 2008 at afprøve mulighederne for større inddragelse af civilsamfundet i den kommunale opgaveløsning, mere frivilligt arbejde inde på matriklen, efter et oplæg fra Lundgaard Konsulenterne. For at skabe et godt udgangspunkt for projektet i Taarbæk blev der afholdt flere møder med Taarbæk Skole og foreningen Taarbæk Kulturcenter med henblik på et tæt samarbejde og som base for rekruttering af frivillige. Gruppen af frivillige blev samlet og nedsat sommeren Den består for øjeblikket af 5 frivillige. Frivilliggruppen har ligeledes gennemført den planlagte arrangementsrække med stor succes og engagement. Frivilliggruppen nedsatte en læsekreds i januar Resurser og kulturtilbud Projektet med deltagelse af frivillige har ikke umiddelbart tilført biblioteket resurser, således at det har været muligt at frigøre personalet til andre opgaver; tværtimod har det krævet en del ekstra resurser. Til gengæld har borgerne i Taarbæk fået et kulturtilbud, de ellers ikke ville have fået, og som de til overmål har benyttet sig af. Formål Projektets formål har været at styrke inddragelsen af de frivillige i forbindelse med bibliotekets drift. De frivillige skal arbejde med fx den daglige drift og/eller i forbindelse med etablering og afvikling af særlige arrangementer. Forløb Frivilliggruppen har i samarbejde med projektledelsen i løbet af efteråret 2010 diskuteret de muligheder, der kunne tænkes med hensyn til ændring af bibliotekets indretning: - Cafeborde, cafestole, kaffemaskine & en ny reol med hjul. Den nye indretning skulle gøre det muligt at afholde arrangementer på biblioteket, give mere udstillingsplads, nye tidsskrifter etc. Frivilliggruppen har på en række møder endvidere gennemført en planlægning af en arrangementsrække for efterår 2009, forår 2010 og efterår Til projektets arrangementer har der været følgende fremmøde: Halloween (børn) 30 Lykketoft & Holm (voksne) 80 Inge Levin og delfiner (familie) 55 Majbritte Ulrikkeholm: sangen/livet (voksne) 60 Per Durst-Andersen om sproget (voksne) 20 Dukketeaterværksted med Vera Kamis (børn) 20 Hans Dahl og Marianne Harboe, fællessang & musik (voksne) 55 10

11 Frivilliggruppens læsekreds har fra januar 2010 haft 15 deltagere, som har læst 5 titler i perioden indtil september Biblioteket har i forbindelse med Taarbæk borgernes månedlige fællesspisning været åbnet 2 gange fra (ekstraordinært) i foråret og 2 gange i efteråret På matriklen og udenfor matriklen Frivilliggruppen har ikke deltaget i løsning af bibliotekets almindelige daglige arbejdsopgaver (inde på matriklen), som ønsket af Lundgaard Konsulenterne. Dette har efter vores mening krævet en særlig viden om det digitale bibliotekssystem og adgang til låner/personregistre etc., som gruppen ikke har kunnet få, men gruppen har tilført biblioteket noget ekstraordinært. Frivilliggruppen har hele tiden haft et ønske om at udlåne materialer uden for bibliotekets normale åbningstid, hvor de frivillige selv kan holde åbent. Dette har krævet enten adgang til de digitale registre eller en investering i en udlånsautomat, som ligger uden for projektets økonomiske muligheder. For øjeblikket undersøges det, om der kan oprettes en form for fælles log in til en begrænset del af GUI-systemet (udlån og aflevering). Værdigrundlag Institutionens værdigrundlag (folkebibliotek) har haft stor betydning for projektets succes. Der har været en høj grad af overensstemmelse mellem det Taarbæk Bibliotek er et lille fællesbibliotek på Taarbæk skole med en åbningstid på 7 timer ugentlig (onsdag og lørdag 10-14). Borgerne har også adgang til biblioteket uden for den normale åbningstid, hvis skolebibliotekaren er til stede. Materialebestand: enheder pr Udlån: enheder pr lokale folkebibliotek og de frivilliges syn på bibliotekets ide og dette har givet mening/motivation til at deltage i projektet. Frivilligprojektet har givet biblioteket den erfaring, at der blandt borgerne er stor interesse for bibliotekets ide, og at de gerne vil bidrage med at videreudvikle og udfylde denne. Det er dog vigtigt at påpege, at man ikke kommer uden om en basisydelse i biblioteksregi ydet af ansatte, som et grundlag for frivilligarbejdet. I Taarbæk er der et stort overskud af lyst hos borgerne til at deltage. De har ønsket at deltage for at bidrage med noget, der i deres øjne vil kunne hjælpe med, at bevare det lille samfunds lokale bibliotek. Fremtiden Frivilliggruppen er efter eget udsagn parat til at videreføre projekt. Om det er muligt uden projektmidler er p.t. ikke afklaret, men de frivillige i Taarbæk har et stort netværk af personligheder at trække på. Det vil måske også være muligt at ordne det økonomiske (altså vederlag til foredragsholdere etc.) med et par flasker vin, som betales af biblioteket. Projektet, frivilliggruppen og biblioteket har haft stor glæde af projektpengene ( kr.), for at kunne løbe projektet i gang. Projektpengene har givet mulighed for at udnytte det potentiale, der ligger i det indhold og de rammer, som biblioteket kan tilbyde de frivillige. Projektet har ikke frigjort kommunale resurser, men borgerne har udfoldet en iderigdom og aktivitet, som har ydet et stort bidrag til projektets vellykkede forløb og gennemførelse. Det har ikke været nødvendigt at genfortælle meningen med den offentlige sektor, de frivillige har både en forståelse af kerneydelser og af egne tillægsydelser. I fremtiden skal frivilliggruppen og projektledelsen være opmærksom på at afgrænse sine arrangementer i forhold til foreningen Taarbæk Kulturcenter, så unødvendig overlapning undgås. Tanken er, at frivilliggruppen især skal fokusere på arrangementer og tiltag, som ses i sammenhæng med den daglige brug af biblioteket, læsning af litteratur og brug af andre medier. 11

12 Rigtige venner Af Marie Holmgaard, efter inspiration fra og samtale med Ann Marie Dreyer, Åby Bibliotek I 2008 skød Åby Bibliotek i Aarhus et Styrelsesstøttet projekt i gang under titlen Rigtige venner. Målet med projektet var at afsøge muligheden for at inddrage nye brugergrupper i biblioteket og bibliotekets arrangementsafholdelse. Borgerne skulle have mulighed for at øve indflydelse på de beslutninger, der handlede om driften af deres eget bibliotek samt deltage i virkeliggørelsen af disse beslutninger. Et af målene med projektet var, at afsøge muligheden for at inddrage nye brugergrupper, og igennem ideen med biblioteket som demokratisk væksthus, få flere borgere i tale i lokalsamfundet. I og med at sigtet var at skabe bedre kommunikation med nærmiljøet, siger det næsten sig selv, at en vigtig del af projektet, handler om hvordan man bedst samarbejder med de frivillige kræfter og inddrager dem i den faglige hverdag. Åby Bibliotek ønskede at sikre, at det at være frivillig på netop deres bibliotek, gav en form for status. Men det er selvfølgelig ikke helt nemt at arbejde med frivillige, for hvor ligger grænsen for hvad man kan kræve?, og hvor meget tør man egentlig uddelegere til ulønnede medarbejdere? Åby Bibliotek fortæller at det svære bl.a. har været, at få logistikken til at gå op; finde tidspunkter, hvor alle kan mødes, få folk til at huske de gældende aftaler, få folk til at udføre opgaver med henblik på en deadline og kort sagt, at have tilstrækkelig med is i maven, når man ikke selv styrer det hele. Ann Marie Dreyer, projektleder og bibliotekar på Åby Bibliotek siger: Jeg vil ikke være mor for dem, det er ikke ligeværdigt. Og man bliver nødt til at være ligeværdige i sådan et samarbejde. Det kan være svært at se arrangementer gå i vasken pga. dårlig planlægning fra de frivilliges side, dog er det en vigtig del af læreprocessen, både for frivillige og bibliotekspersonale. Det har også været nødvendigt at lægge en stor personlig investering i samarbejdet, og bl.a. være åben for, at møder skal foregå efter normal arbejdstid. I Åby har langt de fleste frivillige, eller Venner som de bliver kaldt i daglig tale, fuldtidsarbejde, og derfor sender det også et vigtigt signal når personalet tager sig ekstra tid til at afholde møder mv. Hvis man vil samarbejde med folk, så bliver man nødt til at komme når DE kan. Man kan ikke forlange, at de skal tage fri fra arbejde. Ligeledes har det i nogle sammenhænge, og især i opstartsfasen, været svært at forklare hvorfor biblioteket ikke kan håndtere mere spontanitet i forhold til fx at afholde arrangementer med en uges varsel. At Åby Bibliotek er en del af et større system, og derfor udarbejder arrangementskalender et halvt år ud i fremtiden, kan være bremsende i et samarbejde med frivillige. For biblioteket vil jo også gerne skabe rum for indflydelse og fornyelse, og ønsker jo selvsagt ikke at ødelægge engagementet og lægge de gode ideer på is. Her er det kommunale system til tider lidt ufleksibelt set med frivilliges øjne. Når det så er sagt, har der været så mange positive afkast i arbejdet med frivillige, at det har sat logistikproblemerne lidt i baggrunden. Biblioteket har fået oparbejdet et stort og aktivt netværk, og har via de frivillige skabt et stærkt brand omkring huset. De har fået en masse gode ideer serveret, sparring i diverse projekter, og igennem de ekstra hænder også haft mulighed for at lave større arrangementer end tidligere. Et af succeskriterierne i projektet var at antallet af bibliotekets aktiviteter og arrangementer skulle stige med 50% - og dette blev opfyldt. I den omfattende rapport der er udarbejdet på baggrund af projektet, er der erfaringer, som i høj grad skal fremhæves. Når man samarbejder med frivillige, skal der seriøst bruges personaletid på det. Kontaktpersoner blandt personalet er vigtige og 12

13 nødvendige. Det vil være en fejl at tro, at det frivillige arbejde kan bruges til besparelser på personalekontoen. Så selvom det i nogle henseender har været en gave at arbejde med Vennerne, har det også været tidskrævende. I projektfasen havde Ann Marie Dreyer ½ stilling dedikeret til Rigtige Venner. Som der står i rapportens opsummering, optræder gevinsterne ved dette samarbejde i tre hovedgrupper: a) De frivillige føler større tilknytning til biblioteket og optræder som bibliotekets ambassadører i lokalsamfundet, b) biblioteket får et større netværk og har nemmere ved at trække på ekspertise i lokalsamfundet og c) biblioteket får flere hænder og hoveder. Den fulde rapport om projektforløbet kan findes på Styrelsen for Bibliotek & Mediers hjemmeside. 13

14 Frivillige er vejen til nye netværk, publikumsudvikling og nye aktiviteter Af udviklingschef Søren Mørk Petersen, Albertslund Bibliotek Frivillige inden for kultursektoren er vejen til at skabe anderledes og nye relationer til vores publikum og borgere. På Albertslund Bibliotek har vi i mange år arbejdet med frivillige og det seneste år har vi intensiveret indsatsen. For det er en indsats! Det kræver ressourcer at arbejde med frivillige, men ikke flere ressourcer end så meget andet relationsarbejde. Gode relationer til vores borgere og publikummer er vigtige for at fastholde dem som brugere af vores institutioner og services. Samtidig er det vejen til at få nye brugere i tale. I snart 30 år har vi drevet børnepanelet.dk, en spørgekasse for børn og unge, der består af unge piger og drenge som svarer på brevkasse spørgsmål fra jævnaldrende, skriver artikler og laver interviews om emner der interesserer dem. Udover at vi får et produkt, brevkassen, giver børnepanelet os mulighed for at skabe gode relationer til målgruppen, der ellers kan være svær at få i tale. De seneste par år har vi udviklet en omfattende decentral arrangementsvirksomhed i dele af kommunen. Det ville ikke have været muligt for os at lave så mange arrangementer ud af huset uden at indgå partnerskaber med forskellige lokale aktører, der stiller lokaler til rådighed og organiserer alt det praktiske gennem frivillige. Vi har samarbejde med to forsamlingshuse, to menighedsråd, et privat drevet galleri, et beboerhus og kulturhuset Birkelundgård. De forskellige samarbejdspartnere er organiseret og drevet af frivillige i forskellig grad. Udover at muliggøre afholdelse af arrangementerne giver de os også god sparring ift. hvilke arrangementer vi skal lave. Det aktive samarbejde med dem giver os flere muligheder for at knytte dem til vores bibliotek. Og som ambassadører der tager ejerskab i forhold til os som bibliotek og det kan vise sig meget vigtigt i nedgangstider! Tooba Butt, frivillig lektiehjælper og en af drivkræfterne bag Netværk for Unge Kvinder i Albertslund: Jeg er frivillig på Bibliotek og Medborgercenter Hedemarken, fordi jeg tror på, at det er vigtigt at gøre noget for andre engang imellem. Ellers kan man risikere at blive for selvcentreret. Det der driver mig, er blandt andet debatten om unge indvandrere, der ikke klarer sig godt i skolen. Der vil jeg som lektiehjælper gerne være med til at gøre en forskel. NUKA er et relativt nyt projekt, hvor vi sammen skaber rammer, så unge kvinder kan mødes, få oplevelser sammen og hjælpe hinanden. Her er det lysten til at møde forskellige mennesker og blive inspireret der er vigtig for mig. Jeg håber at tiltag som fx NUKA bevirker, at folk ikke alene lærer hinanden at kende, men at de faktisk også kommer hinanden ved. Man kan ikke gøre alt, men man kan gøre lidt - og ens eget lokalområde er et godt sted at starte. 14

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

NIVÅ MEDBORGERCENTER. bibliotek og meget mere. Fritid med indhold Familie og integration Aktivt medborgerskab

NIVÅ MEDBORGERCENTER. bibliotek og meget mere. Fritid med indhold Familie og integration Aktivt medborgerskab NIVÅ bibliotek og meget mere MEDBORGERCENTER Evaluering af Nivå Medborgercenter 2011-2012 Fritid med indhold Familie og integration Aktivt medborgerskab Lektiecafé og mobile fritidstilbud/fritidsmedarbejdere

Læs mere

PROJEKT KOMMUNEN OG CIVILSAMFUNDET. En erfaringsopsamling fra 19 kommunale projekter. Udarbejdet af Lundgaard Konsulenterne

PROJEKT KOMMUNEN OG CIVILSAMFUNDET. En erfaringsopsamling fra 19 kommunale projekter. Udarbejdet af Lundgaard Konsulenterne PROJEKT KOMMUNEN OG CIVILSAMFUNDET En erfaringsopsamling fra 19 kommunale projekter Udarbejdet af Lundgaard Konsulenterne Kolofon: Redaktion: Lundgaard Konsulenterne Udgiver: Socialministeriet Holmens

Læs mere

Bib forum. Hvad Biblioteket kan lære af Vejret. Borgerinddragelse: hvem, hvad og hvorfor?

Bib forum. Hvad Biblioteket kan lære af Vejret. Borgerinddragelse: hvem, hvad og hvorfor? Bib forum F O R B I B L I OT E K E R N E I R E G I O N H OV E D S TA D E N Hvad Biblioteket kan lære af Vejret Borgerinddragelse: hvem, hvad og hvorfor? Underbukserne i lydbogen om bibliotekerne og de

Læs mere

interviewundersøgelse

interviewundersøgelse Folkebiblioteket: Fra bøger til brugere interviewundersøgelse Styrelsen for Bibliotek og Medier 12.03.08 Indholdsfortegnelse 1. Formålet med undersøgelsen side 3 2. Interviewspørgsmål side 4 3. Rammerne

Læs mere

gode råd fra forskerne Lær ledelse af roskilde festival Husk ros og humor

gode råd fra forskerne Lær ledelse af roskilde festival Husk ros og humor gode råd fra forskerne Lær ledelse af Roskilde Festival Ny undersøgelse: Frivillige kræver noget særligt Frivilligledere: Husk ros og humor Ledelseskonsulent: Glem ikke de fastansatte Ledelse af frivillige

Læs mere

Nr 8. 2012. Kulturperronen - kvalitetsbyggeri i Norddjurs Kommune

Nr 8. 2012. Kulturperronen - kvalitetsbyggeri i Norddjurs Kommune DANMARKS BIBLIOTEKER Nr 8. 2012 Kulturperronen - kvalitetsbyggeri i Norddjurs Kommune Danskernes Kulturvaner 2012 Budget 2013: Hver 2. kommune sparer på biblioteket Dokk1 Cliff Hansen & Biblioteket Jens

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Forord. På styregruppens vegne. Susanne Jensen Kontorchef, Psykiatrien i Nordjyllands Amt Formand for styregruppen

Forord. På styregruppens vegne. Susanne Jensen Kontorchef, Psykiatrien i Nordjyllands Amt Formand for styregruppen Forord Denne rapport omhandler evalueringen af projekt Bryd Isolationen, der er et projekt under Det Digitale Nordjylland. Rapporten er udarbejdet med henblik på at videreformidle erfaringerne fra projektet,

Læs mere

LEKTIECAFÉER: Et springbræt til en bedre skolegang

LEKTIECAFÉER: Et springbræt til en bedre skolegang LEKTIECAFÉER: Et springbræt til en bedre skolegang UDGIVET AF BIBLIOTEKSSTYRELSEN, KOMMUNERNES SKOLEBIBLIOTEKSFORENING SAMT STATSBIBLIOTEKET/BIBLIOTEKSCENTER FOR INTEGRATION LEKTIECAFÉER: ET SPRINGBRÆT

Læs mere

BIBLIOTEKSSTYRELSEN. Det urolige bibliotek RÅD OG VINK FRA BIBLIOTEKSSTYRELSEN 10

BIBLIOTEKSSTYRELSEN. Det urolige bibliotek RÅD OG VINK FRA BIBLIOTEKSSTYRELSEN 10 BIBLIOTEKSSTYRELSEN Det urolige bibliotek RÅD OG VINK FRA BIBLIOTEKSSTYRELSEN 10 BS BIBLIOTEKSSTYRELSEN Det urolige bibliotek Råd og vink fra Biblioteksstyrelsen 10 København 2005 Bibliotek, Børn og Kultur

Læs mere

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger er udarbejdet i juni 2009 Initiativet er finansieret af

Læs mere

Evaluering af bibliotekets tilbud og service. Signe Sindberg Stig Grøntved Larsen Marie Ulletved Holmgaard

Evaluering af bibliotekets tilbud og service. Signe Sindberg Stig Grøntved Larsen Marie Ulletved Holmgaard Evaluering af bibliotekets tilbud og service Signe Sindberg Stig Grøntved Larsen Marie Ulletved Holmgaard 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Rapportens opbygning og læsevejledning...

Læs mere

kulturpartner en guide til kulturinstitutioners samarbejde med virksomheder

kulturpartner en guide til kulturinstitutioners samarbejde med virksomheder kulturpartner en guide til kulturinstitutioners samarbejde med virksomheder 1 kulturpartner en guide til kulturinstitutioners samarbejde med virksomheder 2 3 Indhold: Forord 5 Forord Introduktion 6 VEJLEDNING

Læs mere

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Anerkendende metoder til jobkonsulenter for personer med psyko-social funktionsnedsættelse Projekt af Specialfunktionen Job & Handicap Interventioner af Harbohus

Læs mere

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter Amtsrådsforeningen Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) De 7små bjerge - gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter De 7 små bjerge 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne ... ET NETVÆRK AF AFTENSKOLER OG FOLKEOPLYSENDE FORENINGER NYTº02JUNI 2014 ÅRGANG 12 LÆRING FOR LIVET På teaterskolen Move 'n Act i Århus undervises der i mere end skuespil Aftenskolerne har gode muligheder

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE?

HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE? 1 HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE? I Holbæk Kommune byder vi frivillige velkomne. Vi tror på, at et samarbejde med frivillige kan I Holbæk Kommune byder vi frivillige velkomne. Vi

Læs mere

Årgang 18 - nummer 2 - juni 2006. Hovedcirklen. Tema: Aktive pårørende i fælles indsats med professionelle og skadede

Årgang 18 - nummer 2 - juni 2006. Hovedcirklen. Tema: Aktive pårørende i fælles indsats med professionelle og skadede Hovedcirklen Årgang 18 - nummer 2 - juni 2006 Tema: Aktive pårørende i fælles indsats med professionelle og skadede HER FINDER DU HJERNESKADEFORENINGEN HOVEDKONTOR: Brøndby Møllevej 8,2605 Brøndby Girobank

Læs mere

:: :: :: :: :: Solveig Hansen Lotte Colberg Olsen Lene Schou VÆRDIER ARBEJDE :: :: Frydenlund

:: :: :: :: :: Solveig Hansen Lotte Colberg Olsen Lene Schou VÆRDIER ARBEJDE :: :: Frydenlund Værdier på arbejde :: :: :: :: :: Solveig Hansen Lotte Colberg Olsen Lene Schou VÆRDIER PÅ ARBEJDE :: :: Frydenlund Solveig Hansen Lotte Colberg Olsen Lene Schou Værdier på arbejde Case-research: Solveig

Læs mere

et magasin om samskabelse inspiration til velfærdsmagere

et magasin om samskabelse inspiration til velfærdsmagere et magasin om samskabelse inspiration til velfærdsmagere Indhold ET MAGASIN OM SAMSKABELSE - INSPIRATION TIL VELFÆRDSMAGERE Tekst af: Babette Bresser, Sofie Amalie Andersen, Sanne Kok, Nikolaj Beuschel,

Læs mere

SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING

SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING INDHOLDSFORTEGNELSE 4 Luk op for noget godt Sådan bruger du håndbogen 4 Værktøjer til rekruttering 6 Planlægning og forberedelse Trin 1-9: Kom godt

Læs mere

Selvhjælp Skanderborg

Selvhjælp Skanderborg Januar 2014 Selvhjælp Skanderborg Introduktionshæfte for frivillige Selvhjælp Skanderborg Vestergade 14 A, 1. sal 8660 Skanderborg www.selvhjaelpskanderborg.dk 1. Velkommen som frivillig i SelvhjælpSkanderborg...

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Indblik April 2008 #02. Årgang 3 April 2008. tema. Nu skal vi

Indblik April 2008 #02. Årgang 3 April 2008. tema. Nu skal vi Indblik April 2008 #02 Årgang 3 April 2008 tema Nu skal vi KRAM-me! Leder Nr. 2, april 2008 Vi skal have det godt Det sunde liv er i fokus, når vi i den kommende måned har KRAM på dagsordenen. Vores vaner

Læs mere

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE INDHOLD INDLEDNING... 3 RESUMÉ AF PROJEKTBESKRIVELSE... 5 BAGGRUNDSOPLYSNINGER OM SELVSTÆNDIGE INDVANDRERE... 6 OM DEN DANSKE ERHVERVSSTRUKTUR... 6 BRANCHEVALG...

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. MODELKOMMUNE: HILLERØD l PROJEKTNAVN: HILLERØD LÆSER PROJEKTLEDELSE: HILLERØD BIBLIOTEKERNE

EVALUERINGSRAPPORT. MODELKOMMUNE: HILLERØD l PROJEKTNAVN: HILLERØD LÆSER PROJEKTLEDELSE: HILLERØD BIBLIOTEKERNE EVALUERINGSRAPPORT MODELKOMMUNE: HILLERØD l PROJEKTNAVN: HILLERØD LÆSER PROJEKTLEDELSE: HILLERØD BIBLIOTEKERNE Indhold Indledning... 2 Metode... 4 Arbejdspladsbibliotekerne... 5 Kort beskrivelse... 5 Målgrupper...

Læs mere