Frivillige er med til at gøre Gentoftes indbyggere til e-borgere. Frivillige er vejen til nye netværk, publikumsudvikling og nye aktiviteter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frivillige er med til at gøre Gentoftes indbyggere til e-borgere. Frivillige er vejen til nye netværk, publikumsudvikling og nye aktiviteter"

Transkript

1 Bib forum FOR BIBLIOTEKERNE I REGION HOVEDSTADEN TEMANUMMER OM Frivillige på biblioteket Leder: Europæisk Frivillighedsår Frivillige på Fredensborg Bibliotekerne Frivillige er med til at gøre Gentoftes indbyggere til e-borgere Frivilligprojektet i Taarbæk Bibliotek Rigtige venner Frivillige er vejen til nye netværk, publikumsudvikling og nye aktiviteter Temabåret markedsføringssamarbejde du er hvad du hedder Finske biblioteker Overblik: Over udlånsstatistikken i regionen Overblik: Budgetbesparelser i regionen Marts 2011

2

3 Indhold Leder: Europæisk Frivillighedsår...4 Frivillige på Fredensborg Bibliotekerne...6 Frivillige er med til at gøre Gentoftes indbyggere til e-borgere... 8 Frivilligprojektet i Taarbæk Bibliotek Rigtige venner...12 Frivillige er vejen til nye netværk, publikumsudvikling og nye aktiviteter Temabåret markedsføringssamarbejde du er hvad du hedder Finske biblioteker...18 Overblik: Over udlånsstatistikken i regionen...20 Overblik: Budgetbesparelser i regionen...22

4 Europæisk Frivillighedsår Leder af kulturdirektør Lone Gladbo, Gentofte Bibliotekerne, 2011 er Europæisk Frivillighedsår, og målsætningen for året er at fremme aktivt medborgerskab ved at give flere borgere lyst til at bidrage med frivilligt arbejde. Forhåbningen er at finde nye måder at dele ansvaret mellem borgere og kommunale institutioner og dermed udvikle et nyt medborgerskab, hvor borgerens rolle ændres fra kunde til aktiv medborger. Flere og flere biblioteker i Region Hovedstaden inddrager frivillige i at løse forskellige opgaver for at øge kvaliteten i deres service, og vi har derfor valgt at sætte fokus på det frivillige arbejde i dette nummer af Bib forum. Dansk tradition Rigtig mange internationale undersøgelser dokumenterer, at vi sammenlignet med andre lande har en meget lav magtstruktur. Her er ikke den samme respekt overfor autoriteter, og vi er ikke meget for tage mod ordrer fra andre. Det er et kulturelt grundvilkår, at vi i høj grad er i stand til selv at tage ansvar. Samtidig har vi en lang tradition for frivilligt arbejde og rigtig mange af vores velfærdsydelser er oprindeligt skabt på et frivilligt initiativ f.eks. skoler, biblioteker og daginstitutioner I 90 erne var hver fjerde dansker frivillig, og i 2006 var tallet steget til hver tredje. Netop i disse år sker der en kraftig vækst i antallet af frivillige, og der ser ud til at være et uudnyttet potentiale både i nye områder og nye grupper af frivillige, hvilket formentlig har en sammenhæng til det voksende behov for velfærdsydelser kombineret med færre hænder til at løse opgaverne. Hvem er de frivillige? De frivillige dækker over mange forskellige typer her er lige fra de unge, som mangler noget på CV et over de fuldtidsarbejdende småbørnsforældre og til efterlønneren, som efter et langt arbejdsliv, fortsat ønsker at indgå i meningsfulde sociale sammenhænge. Mange giver udtryk for, at det er vigtigt at opleve, de gør en forskel. Som én af de frivillige i Albertslund udtaler: det er vigtigt at gøre noget for andre engang imellem. Ellers kan man risikere at blive for selvcentreret. Hvordan får man fat i frivillige? Erfaringerne fra de fleste biblioteker er, at en artikel i den lokale avis og/eller foldere med invitation til et introduktionsmøde, som regel er tilstrækkelig til at tiltrække en række interesserede frivillige borgere. Andre kontakter deres kernekunder via biblioteksklubben eller Facebook-profilen, men erfaringen er den samme det er ret let at rekruttere frivillige til bibliotekerne. Og hvad laver de så? De fleste frivillige kan bedst se sig selv i konkrete afgrænsede opgaver eller i særlige projekter. Bibliotekernes frivillige løser meget forskellige opgaver. Mange biblioteker har erfaring med at inddrage frivillige til afvikling og tilrettelæggelse af arrangementer, men også 4

5 lektiecafé, vejledning i brug af pc og internet samt redigering og indlæsning af lydavisen varetages af frivillige. Medarbejdere og ledere Det er vigtigt at de frivillige føler sig velkomne og får en god introduktion til kulturen og organisationen. Erfaringen er, at de fleste frivillige ønsker en kombination af selvorganisering og en fast kontaktperson, som ikke nødvendigvis behøver være leder. Det er vigtigt at være opmærksom på, at når frivillige inddrages i at løse opgaverne, så kræver det noget nyt af lederen, som skal sikre klare rammer og systematisk afstemning af forventninger, samtidig med at der skabes rum og plads til de frivillige. Og det er også lederen, som skal håndtere eventuelle udfordringer og dilemmaer. Udover at bidrage med hjælp til at løse forskellige opgaver, kan de frivillige også skabe øget fokus på den professionelles faglighed. De frivillige stiller spørgsmål til rutiner og faglige overvejelser, hvilket giver anledning til nødvendige faglige diskussioner. Hvordan med straffeattest, børneattest tavshedspligt m.m. Og kan man afskedige en frivillig? En tommelfingerregel er at ligestille overvejelserne vedr. de frivillige med ansatte medarbejdere. Faktaboksen overfor svarer på nogle af spørgsmålene. Ambassadører Når frivillige løser opgaver på et bibliotek får de helt naturligt en indsigt i, hvad der i øvrigt foregår og dermed en forståelse for, hvilke beslutninger der træffes. Gennemsigtigheden skaber et ejerskab, og bibliotekerne får således en øget opbakning i lokalsamfundet. Praktiske forhold og formalia i forbindel se med frivilligt arbejde på biblioteker Frivillige på kommunale institutioner har andre forhold end frivillige i foreninger. I kan spørge i jeres kommuner, hvad der gør sig gældende for jeres frivillige og løbende overveje, hvilke forholdsregler I skal tage i de konkrete situationer. Eksempler på de ting, der skal overvejes er: Børneattester: Hvis de frivillige er i kontakt med børn under 15 år mere end 3 gange i løbet af 3 måneder, skal der indhentes en børneattest på dem. Den rekvireres hos politiet. Tavshedspligt: Hvis man kommer i kontakt med private oplysninger i forbindelse med udførelse af frivilligt arbejde, må man ikke videregive disse oplysninger til andre. Det skal de frivillige oplyses om, og det kan også være en god ide at bede dem underskrive en erklæring om tavshedspligt. Forsikringsspørgsmål: Den frivillige vil i nogle, men ikke i alle tilfælde være omfattet af kommunens forsikring. Man bør derfor altid opfordre de frivillige til selv at tegne en privat ulykkes- samt familie/ansvarsforsikring. Efterløn eller dagpenge: Frivilligt arbejde kan medføre fradrag i efterløn/dagpenge. Det er A-kasserne/kommunen, der træffer konkret afgørelse i hvert enkelt tilfælde med hensyn til, hvilken form for frivillig indsats den enkelte må udføre, uden at det medfører fradrag Oplysningerne er indsamlet af kulturkonsulent Signe Sindberg, Gentofte Kommune 5

6 Frivillige på Fredensborg Bibliotekerne Af udviklingskonsulent Stine Holmstrøm Have, Fredensborg Bibliotekerne Onsdag eftermiddag. Frokoststuen summer af liv, idéer og drømme for biblioteket. De frivillige kulturambassadører er på besøg. Frivillige kulturambassadører er et nyt initiativ på Fredensborg Bibliotek, igangsat i efteråret 2010, og er første eksempel på, at biblioteket forsøger sig med at arbejde med frivillige. Initiativet om frivillige kulturambassadører er en del af et pilotprojekt, hvor tre medarbejdere udarbejder og afprøver en model for at nytænke bibliotekets arrangementsvirksomhed. Det indebærer nye arrangementstyper, nye partnerskaber og nye former for brugerinddragelse. Jeg er en af disse medarbejdere. Kulturambassadører Ved en meget lille markedsføringsindsats i form af en folder uddelt ved et arrangement samt en bannerreklame på hjemmesiden i to uger meldte ni borgere sig i efteråret som kulturambassadører. Der har været afholdt to møder, hvor kulturambassadørerne har bidraget med gode idéer og forslag til arrangementer på biblioteket og meldt sig til at hjælpe til ved afholdelsen af forårets arrangementer. Jeg har interviewet kulturambassadør Lis Rützou om hendes engagement som frivillig kulturambassadør. Lis er pensioneret skolesekretær og borger i Fredensborg. Hun fortæller: At melde mig som kulturambassadør er min mulighed for at synliggøre biblioteket. Jeg er utrolig glad for biblioteket og er altid kommet her meget. Man kan sige, at jeg som kulturambassadør kan give noget igen i forhold til alt det, som biblioteket har givet mig. Jeg kan for eksempel uddele plakater og foldere i butikker og hos lægerne, som jeg har gjort det i dag. Men jeg kan også præge og inspirere andre til at bruge biblioteket ved at benytte mine sociale netværk. Jeg tror, at mund til mund er den bedste reklame, og jeg har kun positive ting at sige om biblioteket. Det er vigtigt, at de som ikke kommer på biblioteket får øjnene op for de mange tilbud, som biblioteket tilbyder. Biblioteket koster ikke noget og alle kan deltage. Og så tilbyder I arrangementer til priser, hvor alle kan være med. Om sine forventninger til at være kulturambassadør fortæller Lis: Jeg forventer også, at jeg kan komme med idéer til arrangementer. Og så tænker jeg, at vi måske kan få lidt flere arrangementer på biblioteket ved at trække på vores kontakter hver især. Jeg har også idéer til mulige fonde, man kan søge. Men jeg kunne selvfølgelig ikke finde på at gøre noget uden at spørge jer først. Lis mener, at man skal tænke sig godt om, før man melder sig som kulturambassadør. Man skal have en seriøs indstilling og være parat til at yde en indsats, når man melder sig. Til gengæld får hun glæde ud af de aftryk, hun sætter. Det er vigtigt, at der er en hyggelig stemning, og at man kan samarbejde med andre, der brænder for den samme sag. Lis førstehåndsindtryk er, at kulturambassadørerne i Fredensborg matcher disse forventninger, og hun er glad for den kulturkalender, som biblioteket netop har udgivet med forårets arrangementer. Biblioteket forventer, at kulturambassadører: engagerer sig i bibliotekets arrangementsvirksomhed på frivillig basis kommer med idéer og forslag til arrangementer går til hånde med praktisk hjælp ved afholdelsen af arrangementet er indforståede med, at initiativet er et pilotprojekt. Vi afprøver modellen i dette forår, foretager eventuelle justeringer til sommer og på baggrund af et års erfaringer træffer bibliotekets ledelse beslutning om den videre satsning på kulturambassadører. Hen ad vejen tilpasser vi modellen til de frivillige kulturam- 6

7 bassadørers kompetencer og ressourcer. Allerede i første sæson står to kulturambassadører for eksempel selv for at afholde et rytmisk malerværksted for børn. rådet om at arbejde med frivillige på biblioteket hører under bibliotekets fokusområde partnerskaber, som indgår i implementeringen af en ny biblioteksstruktur for Fredensborg Bibliotekerne I hovedtræk går strukturen ud på, at bibliotekerne med afsæt i tre fokusområder - 1) de fysiske rammer og åbningstid, 2) formidling og 3) partnerskaber udvikler en særskilt profil for hvert af kommunens tre biblioteker. Hvorfor frivillige på biblioteket? Satsningen på frivillige handler om at knytte tættere relationer til borgerne og sætte borgerne i spil som aktive deltagere på biblioteket. Biblioteket er borgernes, og uden borgere har vi ikke noget bibliotek. I projektgruppen tror vi på, at vi som biblioteker hele tiden skal dygtiggøre os og tilpasse bibliotekets tilbud efter forbrugeradfærden, og at kulturambassadørerne er en af mange måder at gribe det an på. Der er naturligvis også et økonomisk rationale. Vi tror på, at vi ved at investere i frivillige og vise, at biblioteket virkelig vil de frivillige, kan skabe stærkere biblioteker, som bliver brugt mere og som kan mere i kraft af flere hænder og idéer på udvalgte områder, som vi ikke kan dække alene. Overvejelser forud for frivillig-initiativer Biblioteker, som overvejer at opstarte frivilliginitiativer, skal forberede sig på, at opstarten kræver nogle tidsmæssige ressourcer. Forventningsafstemning er utrolig vigtig. Man skal gøre sig klart, hvad man vil med de frivillige, trække synlige grænser og være tydelig omkring, hvem der kan beslutte hvad, både over for medarbejdere og frivillige. Endelig tror jeg ikke, at man skal forvente, at alle medarbejdere tager imod frivillige på biblioteket med åbne arme. Derfor skal biblioteksledere gøre sig klart, at det kan skabe nogle udfordringer såvel for de medarbejdere, der har arbejdsopgaven, som for de medarbejdere, der er imod idéen. Det har givet et par skår i glæden undervejs, som jeg tror, vi kunne have mindsket, hvis vi havde grebet projektet anderledes an. Det ændrer dog ikke på, at vi ser kulturambassadørerne som vejen frem og mener, at de er en vigtig investering i bibliotekernes fremtid. Et indsatsområde under ny biblioteksstruktur Arbejdet med frivillige kulturambassadører er et af flere frivillig-initiativer på Fredensborg Bibliotekerne. Fra januar 2011 er indlæsning af lydavisen overgået til frivillige, og vi har planer om at opstarte en frivilligdrevet lektiecafé på Nivå Bibliotek som led i etableringen af medborgercenter. Indsatsom- 7

8 Frivillige er med til at gøre Gentoftes indbyggere til e-borgere Af voksenbibliotekar Jeanette Larsen, Gentofte Hovedbibliotek Der har været fulde huse siden Netcaféen på Gentofte hovedbibliotek blev åbnet i midten af september Netcaféen er en service for borgere med ingen eller meget ringe erfaring med computere og internet. Netcaféen er åben hver anden mandag og drives af frivillige, - altså en rendyrket borger-tilborger service i biblioteksregi. Der foregår ingen decideret undervisning, men alle deltagere får individuel vejledning og hjælp til netop det hun/han har behov for og man kan komme igen og igen, hvilket er en væsentlig forbedring i forhold til tidligere 2-timers kursusbaserede tilbud til målgruppen. At frivillige løser denne opgave, betyder at bibliotekarerne får mulighed for at tilbyde et bredere udbud af mere avancerede kurser for viderekomne. Cafébestyrer-teamet, der altså består af frivillige, har en kontaktperson fra biblioteket, som kan hjælpe og supervisere. Netcaféen har vist sig som et yderst velbesøgt og populært tiltag, der ikke blot afspejler en stor vilje til videndeling blandt brugerne, men også, at biblioteket er en oplagt og hensigtsmæssig ramme hertil. Ud over de mange borgere der nyder godt af de frivilliges tilbud, nyder de frivillige selv en stor tilfredsstillelse ved at kunne bidrage med deres kompetencer og være med til at gøre en forskel. Da de fleste af de frivillige netop er stoppet på arbejdsmarkedet, giver de også udtryk for betydningen af, at engagere sig socialt og lære nye mennesker at kende. For de ansatte er der masser af inspirationspotentiale i at arbejde sammen med frivillige der ser det hele lidt udefra, kommer fra alle mulige dele af erhvervslivet og, sidst men ikke mindst, ikke er belastede af gamle rutiner og konventioner. For biblioteket gør de mange engagerede borgere en uvurderlig forskel på flere planer, eksempelvis fun- e gerer de som ambassadører for og vogtere af Gentofte bibliotekerne i lokalsamfundet. En forudsætning for at invitere frivillige indenfor på biblioteket, er, at bibliotekspersonalet kan se en fordel af samarbejdet og reelt ønsker de frivillige som kolleger. Der er ingen frivillige der ønsker at blive genstand for uenigheder eller føle de er til ulejlighed for personalet. De frivilliges engagement skal ses som en udstrakt hånd til et bibliotek der betyder noget for dem, de skal selvfølgelig både føle sig velkommen i huset og ikke mindst føle at de gør en for- skel for biblioteket. Rent praktisk I bibliotekets kursuslokale står et højskab med lås, hvori de frivillige har kaffemaskine, vandkoger, termo- kander, kaffe, papkrus og en penge- kasse med kontanter til indkøb af mælk og småkager til netcaféerne. Lokalet er booket så de kan komme i god tid og sætte kaffe over til deres gæster i caféen. Samarbejdet med de frivillige opstod som en meget naturlig forlængelse af, at en stor gruppe borgere allerede havde knyttet sig tættere til biblioteket gennem engagement i læseklubber, deltagelse ved arrangementer og ikke mindst medlemskab af biblioteksklubben. Som frivillig på Gentofte Bibliotekerne får man gratis adgang til bibliotekets arrangementer og bliver indbudt til nytårskur af bibliotekschefen og kulturdirektøren der takker for indsatsen. 8

9 Birthe Rostrup, bruger: Jeg er så glad for at komme i netcaféen fordi her er sådan en hyggelig atmosfære og søde instruktører der giver sig god tid til at hjælpe hver enkelt med det vi gerne vil lære. Jeg har allerede anbefalet det til mange. Jeg har været på andre kurser hvor det har været helt umuligt at følge med de unge instruktører når de kører rundt med musen på skærmen. Her får vi individuel hjælp i et stille og roligt tempo. David Larsen, frivillig: Jeg har valgt at være frivillig, da jeg har gode it-egenskaber og godt kan lide at hjælpe folk med deres computer-problemer. Computere er min primære fritidsinteresse, og hvem kan ikke lide at snakke om ting de selv kan lide? Og selvfølgelig lærer man også noget selv, hvis ikke lige om it, så kommer man i kontakt med andre folk og deres unikke synspunkter. Ved at være frivillig i Netcaféen får jeg for det første noget mere at skrive på cv et. I min egenskab af bibliotekar synes jeg, at det komplimenterer min profession godt. Dagligt får vi lignende brugerspørgsmål som der findes i Netcaféen, så det er god træning. Når der så kommer mere komplicerede eller omfattende spørgsmål, så bliver ens it-egenskaber jo også selv sat på prøve. Agnes Sivertsen, frivillig: Nu, hvor jeg er på efterløn, har jeg overskuddet og lysten til at prøve noget nyt. Det er en stor tilfredsstillelse, at man forhåbentlig kan bidrage til at afmystificere computere, og møde andre på lige fod. De fleste af os har nok prøvet at blive undervist af rutinerede unge, hvis fingre danser i speedfart henover tasterne. De har måske svært ved at sætte sig ind i, at det er en helt fremmed verden for mange mennesker. Bare det at styre musen er en udfordring. 9

10 Frivilligprojektet i Taarbæk Bibliotek Af projektleder Hakon Keller, Lyngby-Taarbæk Bibliotekerne Baggrund Projektet på Taarbæk skole har været en del af kommunens 6 frivilligprojekter, som blev påbegyndt i efteråret 2009 i samarbejde med Lundgaard Konsulenterne, velfærdsministeriet og KL. Kommunens økonomiudvalg besluttede i september 2008 at afprøve mulighederne for større inddragelse af civilsamfundet i den kommunale opgaveløsning, mere frivilligt arbejde inde på matriklen, efter et oplæg fra Lundgaard Konsulenterne. For at skabe et godt udgangspunkt for projektet i Taarbæk blev der afholdt flere møder med Taarbæk Skole og foreningen Taarbæk Kulturcenter med henblik på et tæt samarbejde og som base for rekruttering af frivillige. Gruppen af frivillige blev samlet og nedsat sommeren Den består for øjeblikket af 5 frivillige. Frivilliggruppen har ligeledes gennemført den planlagte arrangementsrække med stor succes og engagement. Frivilliggruppen nedsatte en læsekreds i januar Resurser og kulturtilbud Projektet med deltagelse af frivillige har ikke umiddelbart tilført biblioteket resurser, således at det har været muligt at frigøre personalet til andre opgaver; tværtimod har det krævet en del ekstra resurser. Til gengæld har borgerne i Taarbæk fået et kulturtilbud, de ellers ikke ville have fået, og som de til overmål har benyttet sig af. Formål Projektets formål har været at styrke inddragelsen af de frivillige i forbindelse med bibliotekets drift. De frivillige skal arbejde med fx den daglige drift og/eller i forbindelse med etablering og afvikling af særlige arrangementer. Forløb Frivilliggruppen har i samarbejde med projektledelsen i løbet af efteråret 2010 diskuteret de muligheder, der kunne tænkes med hensyn til ændring af bibliotekets indretning: - Cafeborde, cafestole, kaffemaskine & en ny reol med hjul. Den nye indretning skulle gøre det muligt at afholde arrangementer på biblioteket, give mere udstillingsplads, nye tidsskrifter etc. Frivilliggruppen har på en række møder endvidere gennemført en planlægning af en arrangementsrække for efterår 2009, forår 2010 og efterår Til projektets arrangementer har der været følgende fremmøde: Halloween (børn) 30 Lykketoft & Holm (voksne) 80 Inge Levin og delfiner (familie) 55 Majbritte Ulrikkeholm: sangen/livet (voksne) 60 Per Durst-Andersen om sproget (voksne) 20 Dukketeaterværksted med Vera Kamis (børn) 20 Hans Dahl og Marianne Harboe, fællessang & musik (voksne) 55 10

11 Frivilliggruppens læsekreds har fra januar 2010 haft 15 deltagere, som har læst 5 titler i perioden indtil september Biblioteket har i forbindelse med Taarbæk borgernes månedlige fællesspisning været åbnet 2 gange fra (ekstraordinært) i foråret og 2 gange i efteråret På matriklen og udenfor matriklen Frivilliggruppen har ikke deltaget i løsning af bibliotekets almindelige daglige arbejdsopgaver (inde på matriklen), som ønsket af Lundgaard Konsulenterne. Dette har efter vores mening krævet en særlig viden om det digitale bibliotekssystem og adgang til låner/personregistre etc., som gruppen ikke har kunnet få, men gruppen har tilført biblioteket noget ekstraordinært. Frivilliggruppen har hele tiden haft et ønske om at udlåne materialer uden for bibliotekets normale åbningstid, hvor de frivillige selv kan holde åbent. Dette har krævet enten adgang til de digitale registre eller en investering i en udlånsautomat, som ligger uden for projektets økonomiske muligheder. For øjeblikket undersøges det, om der kan oprettes en form for fælles log in til en begrænset del af GUI-systemet (udlån og aflevering). Værdigrundlag Institutionens værdigrundlag (folkebibliotek) har haft stor betydning for projektets succes. Der har været en høj grad af overensstemmelse mellem det Taarbæk Bibliotek er et lille fællesbibliotek på Taarbæk skole med en åbningstid på 7 timer ugentlig (onsdag og lørdag 10-14). Borgerne har også adgang til biblioteket uden for den normale åbningstid, hvis skolebibliotekaren er til stede. Materialebestand: enheder pr Udlån: enheder pr lokale folkebibliotek og de frivilliges syn på bibliotekets ide og dette har givet mening/motivation til at deltage i projektet. Frivilligprojektet har givet biblioteket den erfaring, at der blandt borgerne er stor interesse for bibliotekets ide, og at de gerne vil bidrage med at videreudvikle og udfylde denne. Det er dog vigtigt at påpege, at man ikke kommer uden om en basisydelse i biblioteksregi ydet af ansatte, som et grundlag for frivilligarbejdet. I Taarbæk er der et stort overskud af lyst hos borgerne til at deltage. De har ønsket at deltage for at bidrage med noget, der i deres øjne vil kunne hjælpe med, at bevare det lille samfunds lokale bibliotek. Fremtiden Frivilliggruppen er efter eget udsagn parat til at videreføre projekt. Om det er muligt uden projektmidler er p.t. ikke afklaret, men de frivillige i Taarbæk har et stort netværk af personligheder at trække på. Det vil måske også være muligt at ordne det økonomiske (altså vederlag til foredragsholdere etc.) med et par flasker vin, som betales af biblioteket. Projektet, frivilliggruppen og biblioteket har haft stor glæde af projektpengene ( kr.), for at kunne løbe projektet i gang. Projektpengene har givet mulighed for at udnytte det potentiale, der ligger i det indhold og de rammer, som biblioteket kan tilbyde de frivillige. Projektet har ikke frigjort kommunale resurser, men borgerne har udfoldet en iderigdom og aktivitet, som har ydet et stort bidrag til projektets vellykkede forløb og gennemførelse. Det har ikke været nødvendigt at genfortælle meningen med den offentlige sektor, de frivillige har både en forståelse af kerneydelser og af egne tillægsydelser. I fremtiden skal frivilliggruppen og projektledelsen være opmærksom på at afgrænse sine arrangementer i forhold til foreningen Taarbæk Kulturcenter, så unødvendig overlapning undgås. Tanken er, at frivilliggruppen især skal fokusere på arrangementer og tiltag, som ses i sammenhæng med den daglige brug af biblioteket, læsning af litteratur og brug af andre medier. 11

12 Rigtige venner Af Marie Holmgaard, efter inspiration fra og samtale med Ann Marie Dreyer, Åby Bibliotek I 2008 skød Åby Bibliotek i Aarhus et Styrelsesstøttet projekt i gang under titlen Rigtige venner. Målet med projektet var at afsøge muligheden for at inddrage nye brugergrupper i biblioteket og bibliotekets arrangementsafholdelse. Borgerne skulle have mulighed for at øve indflydelse på de beslutninger, der handlede om driften af deres eget bibliotek samt deltage i virkeliggørelsen af disse beslutninger. Et af målene med projektet var, at afsøge muligheden for at inddrage nye brugergrupper, og igennem ideen med biblioteket som demokratisk væksthus, få flere borgere i tale i lokalsamfundet. I og med at sigtet var at skabe bedre kommunikation med nærmiljøet, siger det næsten sig selv, at en vigtig del af projektet, handler om hvordan man bedst samarbejder med de frivillige kræfter og inddrager dem i den faglige hverdag. Åby Bibliotek ønskede at sikre, at det at være frivillig på netop deres bibliotek, gav en form for status. Men det er selvfølgelig ikke helt nemt at arbejde med frivillige, for hvor ligger grænsen for hvad man kan kræve?, og hvor meget tør man egentlig uddelegere til ulønnede medarbejdere? Åby Bibliotek fortæller at det svære bl.a. har været, at få logistikken til at gå op; finde tidspunkter, hvor alle kan mødes, få folk til at huske de gældende aftaler, få folk til at udføre opgaver med henblik på en deadline og kort sagt, at have tilstrækkelig med is i maven, når man ikke selv styrer det hele. Ann Marie Dreyer, projektleder og bibliotekar på Åby Bibliotek siger: Jeg vil ikke være mor for dem, det er ikke ligeværdigt. Og man bliver nødt til at være ligeværdige i sådan et samarbejde. Det kan være svært at se arrangementer gå i vasken pga. dårlig planlægning fra de frivilliges side, dog er det en vigtig del af læreprocessen, både for frivillige og bibliotekspersonale. Det har også været nødvendigt at lægge en stor personlig investering i samarbejdet, og bl.a. være åben for, at møder skal foregå efter normal arbejdstid. I Åby har langt de fleste frivillige, eller Venner som de bliver kaldt i daglig tale, fuldtidsarbejde, og derfor sender det også et vigtigt signal når personalet tager sig ekstra tid til at afholde møder mv. Hvis man vil samarbejde med folk, så bliver man nødt til at komme når DE kan. Man kan ikke forlange, at de skal tage fri fra arbejde. Ligeledes har det i nogle sammenhænge, og især i opstartsfasen, været svært at forklare hvorfor biblioteket ikke kan håndtere mere spontanitet i forhold til fx at afholde arrangementer med en uges varsel. At Åby Bibliotek er en del af et større system, og derfor udarbejder arrangementskalender et halvt år ud i fremtiden, kan være bremsende i et samarbejde med frivillige. For biblioteket vil jo også gerne skabe rum for indflydelse og fornyelse, og ønsker jo selvsagt ikke at ødelægge engagementet og lægge de gode ideer på is. Her er det kommunale system til tider lidt ufleksibelt set med frivilliges øjne. Når det så er sagt, har der været så mange positive afkast i arbejdet med frivillige, at det har sat logistikproblemerne lidt i baggrunden. Biblioteket har fået oparbejdet et stort og aktivt netværk, og har via de frivillige skabt et stærkt brand omkring huset. De har fået en masse gode ideer serveret, sparring i diverse projekter, og igennem de ekstra hænder også haft mulighed for at lave større arrangementer end tidligere. Et af succeskriterierne i projektet var at antallet af bibliotekets aktiviteter og arrangementer skulle stige med 50% - og dette blev opfyldt. I den omfattende rapport der er udarbejdet på baggrund af projektet, er der erfaringer, som i høj grad skal fremhæves. Når man samarbejder med frivillige, skal der seriøst bruges personaletid på det. Kontaktpersoner blandt personalet er vigtige og 12

13 nødvendige. Det vil være en fejl at tro, at det frivillige arbejde kan bruges til besparelser på personalekontoen. Så selvom det i nogle henseender har været en gave at arbejde med Vennerne, har det også været tidskrævende. I projektfasen havde Ann Marie Dreyer ½ stilling dedikeret til Rigtige Venner. Som der står i rapportens opsummering, optræder gevinsterne ved dette samarbejde i tre hovedgrupper: a) De frivillige føler større tilknytning til biblioteket og optræder som bibliotekets ambassadører i lokalsamfundet, b) biblioteket får et større netværk og har nemmere ved at trække på ekspertise i lokalsamfundet og c) biblioteket får flere hænder og hoveder. Den fulde rapport om projektforløbet kan findes på Styrelsen for Bibliotek & Mediers hjemmeside. 13

14 Frivillige er vejen til nye netværk, publikumsudvikling og nye aktiviteter Af udviklingschef Søren Mørk Petersen, Albertslund Bibliotek Frivillige inden for kultursektoren er vejen til at skabe anderledes og nye relationer til vores publikum og borgere. På Albertslund Bibliotek har vi i mange år arbejdet med frivillige og det seneste år har vi intensiveret indsatsen. For det er en indsats! Det kræver ressourcer at arbejde med frivillige, men ikke flere ressourcer end så meget andet relationsarbejde. Gode relationer til vores borgere og publikummer er vigtige for at fastholde dem som brugere af vores institutioner og services. Samtidig er det vejen til at få nye brugere i tale. I snart 30 år har vi drevet børnepanelet.dk, en spørgekasse for børn og unge, der består af unge piger og drenge som svarer på brevkasse spørgsmål fra jævnaldrende, skriver artikler og laver interviews om emner der interesserer dem. Udover at vi får et produkt, brevkassen, giver børnepanelet os mulighed for at skabe gode relationer til målgruppen, der ellers kan være svær at få i tale. De seneste par år har vi udviklet en omfattende decentral arrangementsvirksomhed i dele af kommunen. Det ville ikke have været muligt for os at lave så mange arrangementer ud af huset uden at indgå partnerskaber med forskellige lokale aktører, der stiller lokaler til rådighed og organiserer alt det praktiske gennem frivillige. Vi har samarbejde med to forsamlingshuse, to menighedsråd, et privat drevet galleri, et beboerhus og kulturhuset Birkelundgård. De forskellige samarbejdspartnere er organiseret og drevet af frivillige i forskellig grad. Udover at muliggøre afholdelse af arrangementerne giver de os også god sparring ift. hvilke arrangementer vi skal lave. Det aktive samarbejde med dem giver os flere muligheder for at knytte dem til vores bibliotek. Og som ambassadører der tager ejerskab i forhold til os som bibliotek og det kan vise sig meget vigtigt i nedgangstider! Tooba Butt, frivillig lektiehjælper og en af drivkræfterne bag Netværk for Unge Kvinder i Albertslund: Jeg er frivillig på Bibliotek og Medborgercenter Hedemarken, fordi jeg tror på, at det er vigtigt at gøre noget for andre engang imellem. Ellers kan man risikere at blive for selvcentreret. Det der driver mig, er blandt andet debatten om unge indvandrere, der ikke klarer sig godt i skolen. Der vil jeg som lektiehjælper gerne være med til at gøre en forskel. NUKA er et relativt nyt projekt, hvor vi sammen skaber rammer, så unge kvinder kan mødes, få oplevelser sammen og hjælpe hinanden. Her er det lysten til at møde forskellige mennesker og blive inspireret der er vigtig for mig. Jeg håber at tiltag som fx NUKA bevirker, at folk ikke alene lærer hinanden at kende, men at de faktisk også kommer hinanden ved. Man kan ikke gøre alt, men man kan gøre lidt - og ens eget lokalområde er et godt sted at starte. 14

Medborgercentre. en genopfindelse af folkebiblioteket

Medborgercentre. en genopfindelse af folkebiblioteket Medborgercentre en genopfindelse af folkebiblioteket Formålet med medborgercentre er at sætte borgerne i stand til bedre at udnytte de muligheder, som det danske samfund tilbyder. Dette gøres blandt andet

Læs mere

Handlingsplan for 2015-2017

Handlingsplan for 2015-2017 Handlingsplan for 2015-2017 H andlingsplanen tager udgangspunkt i bibliotekspolitikkens værdigrundlag. Det handler om at omsætte disse til hverdag og kunne se værdierne leve sig ud i hverdagen på Brønderslev

Læs mere

Proces for udarbejdelse af strategi for Albertslund Biblioteks arbejde med medborgerskab

Proces for udarbejdelse af strategi for Albertslund Biblioteks arbejde med medborgerskab Udviklingsforum: Medborgerskab og bibliotekerne Synopsis Albertslund Bibliotek Proces for udarbejdelse af strategi for Albertslund Biblioteks arbejde med medborgerskab Problemformulering: Hvad skal processen

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Konceptet er allerede udviklet bolden klar til at spille!

Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Konceptet er allerede udviklet bolden klar til at spille! Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Rigtig mange i hovedstadsregionen bruger allerede cyklen til den daglige transport mellem bolig og job med store gevinster for

Læs mere

Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne

Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne September 2013 Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne i Region Hovedstaden Kun halvdelen af virksomhederne i Region Hovedstaden vil anbefale den kommune, de selv bor i til andre virksomheder.

Læs mere

Allerød biblioteker. Handlingsplaner 2012-2013. Endelig udgave 01/02/2012 1

Allerød biblioteker. Handlingsplaner 2012-2013. Endelig udgave 01/02/2012 1 Allerød biblioteker Handlingsplaner 2012-2013 Endelig udgave 01/02/2012 1 Allerød Biblioteker Handlingsplaner 2012 Tema: Åbne biblioteker s. 3 Handlingsplan for tema: Åbne biblioteker s. 4-7 Tema: Inspiration

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Formandens beretning 2014

Formandens beretning 2014 Formandens beretning 2014 Lektiehjælp for 0-9 klasse Vi har oprettet lektiehjælp for de mindste på Hovedbiblioteket i Birkerød. Med den nye skolereform troede de fleste børn, at de kunne nøjes med skolens

Læs mere

Det aktive byrum Status 2014

Det aktive byrum Status 2014 Det aktive byrum Status 2014 KMØ Det aktive byrum er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

Civilsamfundet - Metoder til samarbejder og brugerinvolvering

Civilsamfundet - Metoder til samarbejder og brugerinvolvering Civilsamfundet - Metoder til samarbejder og brugerinvolvering Fagligt udviklingsforløb 2. møde den 18. april 2013 Program for dagen 08.45-09.00 Kaffe og morgenbrød 09.00-10.00 Opsamling fra sidst 10.00-10-15

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

Ballerup Bibliotek og kulturhuse er kommunale institutioner, hvor udlån af alle materialer

Ballerup Bibliotek og kulturhuse er kommunale institutioner, hvor udlån af alle materialer MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Bevillingsområde 40.37 Folkebibliotekerne Udvalg Kultur- og Fritidsudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter samtlige driftsudgifter og -indtægter, som

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

Biblioteksklub regionalt samarbejde. Biblioteksledermøde d. 7. november 2009 Gentofte Hovedbibliotek

Biblioteksklub regionalt samarbejde. Biblioteksledermøde d. 7. november 2009 Gentofte Hovedbibliotek Biblioteksklub regionalt samarbejde Biblioteksledermøde d. 7. november 2009 Gentofte Hovedbibliotek Biblioteksklub - baggrund Oplæg fra bibliotekslederne til erfagruppen (januar) Erfagruppen afdækning

Læs mere

Pixiguide: Frivillige på bibliotekerne. 10 gode råd til dig der skal samarbejde med frivillige

Pixiguide: Frivillige på bibliotekerne. 10 gode råd til dig der skal samarbejde med frivillige Pixiguide: Frivillige på bibliotekerne 10 gode råd til dig der skal samarbejde med frivillige Indledning Idéen til pixiguiden er opstået hos deltagerne på det faglige Udviklingsforum: Frivillige på bibliotekerne

Læs mere

Frivillighed og velfærdssamfundet. Frivillige i bibliotekerne? Nivå Bibliotek 2012 Anders la Cour Copenhagen Business School

Frivillighed og velfærdssamfundet. Frivillige i bibliotekerne? Nivå Bibliotek 2012 Anders la Cour Copenhagen Business School Frivillighed og velfærdssamfundet Frivillige i bibliotekerne? Nivå Bibliotek 2012 Anders la Cour Copenhagen Business School Frivillighed og velfærdssamfundet Frivillige i bibliotekerne? Nivå Bibliotek

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

UVNEWS. Fremtidens elevplan skabes med MinUddannelse i Gentofte. Praktiksedler digitaliseres. Kompetenceløft i Horsens-Hedensted SKAT

UVNEWS. Fremtidens elevplan skabes med MinUddannelse i Gentofte. Praktiksedler digitaliseres. Kompetenceløft i Horsens-Hedensted SKAT UVNEWS NYHEDSBREV NOVEMBER 2012 Fremtidens elevplan skabes med MinUddannelse i Gentofte Gentofte Kommune har afviklet et udbud med henblik på at anskaffe og få udviklet et produkt, der kunne understøtte

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

STRATEGI > fo r Ve jle l Bibliote Bibliot ke k rne 2011 2014 <

STRATEGI > fo r Ve jle l Bibliote Bibliot ke k rne 2011 2014 < STRATEGI > for Vejle Bibliotekerne 2011 2014< VISIONEN for Vejle Bibliotekerne DIGITALT OMRÅDE OPLEVELSER, INSPIRATION OG LÆRING VISION PROFESSIONEL UDVIKLING Visionen angiver retningen, vi skal gå, i

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Frivillige på bibliotekerne

Frivillige på bibliotekerne Frivillige på bibliotekerne - 3. møde Gentofte Hovedbibliotek, d. 10. nov. 2011 Program formiddag: 08.45-09.00: Kaffe og rundstykker 09.00-10.00: Velkomst, opsamling på hjemmeopgave og arbejde i netværksgrupperne

Læs mere

Cykelregnskab for Region Hovedstaden

Cykelregnskab for Region Hovedstaden Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Svesken på disken NNS-ledelsesbootcamp, efteråret 2013. Trine Ladekarl Nellemann rektor hhx, htx, stx Ishøj, CPH WEST

Svesken på disken NNS-ledelsesbootcamp, efteråret 2013. Trine Ladekarl Nellemann rektor hhx, htx, stx Ishøj, CPH WEST Svesken på disken NNS-ledelsesbootcamp, efteråret 2013 Trine Ladekarl Nellemann rektor hhx, htx, stx Ishøj, CPH WEST Hvorfor leder? Vi gør en forskel! Vi har stort ansvar og indflydelse! Vi kan blive ved

Læs mere

ÆLDREIDRÆT. i foreningen. livsglæde samvær motion

ÆLDREIDRÆT. i foreningen. livsglæde samvær motion ÆLDREIDRÆT i foreningen livsglæde samvær motion Forord Uge 17 i foråret 2005 blev der gennemført en landsdækkende kampagne "Gang i ældre". Kampagnens formål var at få flere ældre over 60 år til at motionere

Læs mere

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Formålet med Væksthus for Ledelse - at systematisere og målrette dialogen om ledelse i kommuner og regioner, herunder at udvikle og fokusere ledelse som disciplin,

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

MIN KOMMUNE - EN GOD KOMMUNE AT VÆRE FRIVILLIG I

MIN KOMMUNE - EN GOD KOMMUNE AT VÆRE FRIVILLIG I Politik for det frivillige sociale arbejde MIN KOMMUNE - EN GOD KOMMUNE AT VÆRE FRIVILLIG I Forord SIDE 2 Marts 2010 Eike Albrechtsen, formand for Socialudvalget Uanset, hvor mange paragraffer, der skrives

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv ÆLDREPOLITIK Vision: Et godt og aktivt liv Forord til Ældrepolitikken: Der skal sikres en konstant respektfuld dialog med de ældre om hvilke ønsker og forventninger de har til livet hverdagen denne dag!

Læs mere

ZebraByer i Roskilde Kommune

ZebraByer i Roskilde Kommune ZebraByer i Roskilde Kommune Indledning Følgende beskriver et pilotprojekt, som tester visionen om ZebraByer i Roskilde Kommune. Pilotprojektet er udarbejdet som løsning på Byrådets innovationsspørgsmål

Læs mere

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Introduktion til projektet DET AKTIVE BYRUM SIDE 1 Hvordan skaber man et sted for piger? SIDE 2 Min nye byrumsfacilitet

Læs mere

BY, LAND OG KULTUR KVALITETSAFTALE 2012-2013

BY, LAND OG KULTUR KVALITETSAFTALE 2012-2013 BY, LAND OG KULTUR KVALITETSAFTALE 2012-2013 Kvalitetsaftale 2012-2013 Indholdsfortegnelse AssensBibliotekerne - Kvalitetsaftale 2012-2013 1. Indledning......................................................................................2

Læs mere

Mind Your Own Business Prisen

Mind Your Own Business Prisen Icebreakers Denne pris går til en virksomhed, som dommerkomiteen særligt ønsker at rose for dens måde at organisere sig på og for virksomhedens fokus på medarbejderudvikling. Virksomheden har etableret

Læs mere

Projektplan den interne del

Projektplan den interne del HERNING BIBLIOTEKERNE Brændgårdvej 2 7400 Herning Tlf. 96 28 88 00 Fax. 96 28 88 01 www.herningbib.dk CVR 29 18 99 19 EAN nr. 5798005500049 Dato: 22. juni 2012 Sagsbehandler: Saj Sagsnr.: [Sagsnummer]

Læs mere

BIT-House. Et kulturelt og erhvervsfagligt IT-tiltag i Ballerup

BIT-House. Et kulturelt og erhvervsfagligt IT-tiltag i Ballerup BIT-House Et kulturelt og erhvervsfagligt IT-tiltag i Ballerup Morten Bøgebjerg motb@r-m.com Disposition 1 2 3 4 5 Konceptet for Datamuseet & BIT-House Ballerup nu og i fremtiden En del af kommunens planer

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Herlev Bibliotek 2013

Kommunikationsstrategi for Herlev Bibliotek 2013 Kommunikationsstrategi for Herlev Bibliotek 2013 Formål Herlev Biblioteks kommunikationsstrategi vil med udgangspunkt i vision, værdisæt og mission skabe grundlag for aktuelle og langsigtede kommunikationsopgaver.

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget den 11-06-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget Dagsorden Under punkt 1 deltager vidensbydirektør Caroline Arends Tirsdag den 11. juni 2013 kl.

Læs mere

GUIDE: IT-FRIVILLIGE I KOMMUNEN REDSKABER & SKABELONER

GUIDE: IT-FRIVILLIGE I KOMMUNEN REDSKABER & SKABELONER GUIDE: IT-FRIVILLIGE I KOMMUNEN REDSKABER & SKABELONER INDLEDNING Dette ekstramateriale supplerer udgivelsen Guide: IT-frivillige i Kommunen af Socialt Udviklingscenter SUS. Ekstramaterialet indeholder

Læs mere

Handleplan for boligsocial indsats i Belllishusene 2012

Handleplan for boligsocial indsats i Belllishusene 2012 Nedenfor ses et eksempel på et udfyldt handleplansskema, som projektlederen har ført status på i juni måned 2012. Handleplan for boligsocial indsats i Belllishusene 2012 Indsats/tid 1. kvartal 2. kvartal

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 29. juni 2012 J.nr.: 2011-0007792 Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen af dagpengeperioden Baggrund Beskæftigelsesministeren

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Indhold Opgaverne og målgruppen i socialpædagogisk vejledning... 3 Værdier og Målsætning... 3 Målsætning... 3 Personale og pædagogisk tilgang...

Læs mere

Projekt Fra for til med - Frivillighed BORGER TIL BORGER

Projekt Fra for til med - Frivillighed BORGER TIL BORGER Projekt Fra for til med - Frivillighed BORGER TIL BORGER Fredensborg Bibliotekerne Jernbanegade 3, 1. sal 3480 Fredensborg Tlf. 7256 2200 Fredensborgbibliotekerne.dk bibliotekerne@fredensborg.dk September

Læs mere

FRIVILLIG FREDAG ERHVERVSLEDER I PRAKTIK

FRIVILLIG FREDAG ERHVERVSLEDER I PRAKTIK FRIVILLIG FREDAG ERHVERVSLEDER I PRAKTIK Bliv praktikvært og få ny inspiration til foreningen HVAD ER EN PRAKTIK? Erhvervsleder i praktik er en aktivitet, der er udviklet i et samarbejde mellem IBM Danmark

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Læse hele livet - strategi for 2013-2016

Læse hele livet - strategi for 2013-2016 /Nota Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder/ Læse hele livet - strategi for 2013-2016 Mission Nota sikrer adgang til viden, samfundsdeltagelse og oplevelser for mennesker med syns- og

Læs mere

Biblioteker og publikumsudvikling eller hvorfor kommunikation og PR ikke virker

Biblioteker og publikumsudvikling eller hvorfor kommunikation og PR ikke virker Biblioteker og publikumsudvikling eller hvorfor kommunikation og PR ikke virker Katrine Winther Adelsparre, Leder Bibliotek og Medborgercenter Hedemarken Søren Mørk Petersen, Udviklingschef Albertslund

Læs mere

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer Forandringsprocesser i demokratiske organisationer 4 nøgleudfordringer Af Tor Nonnegaard-Pedersen, Implement Consulting Group 16. juni 2014 1 Bagtæppet: Demokratiet som forandringsmaskine I udgangspunktet

Læs mere

Ideerne bag projektet

Ideerne bag projektet Projektledere: Sanne Brønserud Larsen, Konsulent, KL Søren Teglskov, Konsulent, Skolelederforeningen Konsulenter: Andreas Rønne Nielsen, Partner, Wanscher & Nielsen Tore Wanscher, Partner, Wanscher og

Læs mere

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse Rapport Fem koncepter for danske forsamlingshuse Landsforeningen Danske Forsamlingshuse 5 koncepter for danske forsamlingshuse Der findes i Danmark cirka 1250 forsamlingshuse, hvoraf ca. 800 er medlemmer

Læs mere

Rapport under Koordineret markedsføring af folkebibliotekerne Nationalt tilskudsprogram

Rapport under Koordineret markedsføring af folkebibliotekerne Nationalt tilskudsprogram Film - Få fuldt udbytte af biblioteket Rapport under Koordineret markedsføring af folkebibliotekerne Nationalt tilskudsprogram Maj 2010 Projektleder: Sonja Ibach Nissen sin-kultur@aalborg.dk Se filmen:

Læs mere

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk 40 KULTUR OG OPLEVELSER KULTUR Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk vækst. José Manuel Barroso, formand for Europakommissionen

Læs mere

Den 21. august 2014. Sags ID: SAG-2013-07271 Dok.ID: 1829028. JSP@kl.dk/hkm Direkte 3370 3252 Mobil 2947 2313

Den 21. august 2014. Sags ID: SAG-2013-07271 Dok.ID: 1829028. JSP@kl.dk/hkm Direkte 3370 3252 Mobil 2947 2313 Projektbeskrivelse: Afdække og arbejde med nye roller på biblioteksområdet. Udvikling af nye funktioner på folkebibliotekerne hvilke roller og kompetencebehov sætter det på dagsordenen Folkebibliotekerne

Læs mere

Værsgo: Et katalog fyldt med inspiration til afholdelse af Seniorsurf-dagen!

Værsgo: Et katalog fyldt med inspiration til afholdelse af Seniorsurf-dagen! Værsgo: Et katalog fyldt med inspiration til afholdelse af Seniorsurf-dagen! Dette katalog indeholder konkrete og lettilgængelige ideer til, hvordan I ude på datastuerne, bibliotekerne og andre it-undervisningssteder

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. DEN KOMMUNIKERENDE ORGANISATION 3 2. VERDEN OMKRING OS 4 3. SYV FOKUSOMRÅDER FOR GOD KOMMUNIKATION FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE

Læs mere

Fra model til effekt metodisk konceptudvikling af det nye bibliotek

Fra model til effekt metodisk konceptudvikling af det nye bibliotek Fra model til effekt metodisk konceptudvikling af det nye bibliotek Indledning I 2010 udgav Styrelsen for Bibliotek og Medier rapporten Folkebibliotekerne i vidensamfundet (FIVS). Rapporten præsenterer

Læs mere

Frivilligpolitik Organisation for Voksne Udviklingshæmmede Version 1

Frivilligpolitik Organisation for Voksne Udviklingshæmmede Version 1 BALLERUP KOMMUNE Frivilligpolitik Organisation for Voksne Udviklingshæmmede Version 1 2013 P A R K V E J 1 0, 2750 B A L L E R U P Indhold 1. INDLEDNING... 3 1.1 Værdier i hverdagen... 3 1.2 Om denne frivilligpolitik...

Læs mere

PARTNERSKABER MED VIRKSOMHEDER TIL GAVN FOR BEBOERE I UDSATTE BOLIGOMRÅDER

PARTNERSKABER MED VIRKSOMHEDER TIL GAVN FOR BEBOERE I UDSATTE BOLIGOMRÅDER PARTNERSKABER MED VIRKSOMHEDER TIL GAVN FOR BEBOERE I UDSATTE BOLIGOMRÅDER Liv i boligområderne Mandag den 22. november 2010 Lise Heiner Schmidt 1 Lise COWIs Heiner kommunikationspolitik Schmidt lihs@cowi.dk

Læs mere

Åben skole Rudersdal. Konceptbeskrivelse 2015

Åben skole Rudersdal. Konceptbeskrivelse 2015 Åben skole Rudersdal Konceptbeskrivelse 2015 Åben skole Rudersdal I folkeskolereformen indføres begrebet Åben skole. Målet er, at et forpligtende samarbejde mellem skolerne og omverdenen kan videreudvikles

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

DECEMBER 2014 COWI-analyse. En analyse af kommunernes potentiale for omstilling

DECEMBER 2014 COWI-analyse. En analyse af kommunernes potentiale for omstilling DECEMBER 2014 COWI-analyse Elbiler vejen til økonomiske besparelser og grønne gevinster En analyse af kommunernes potentiale for omstilling til elbiler i Region Hovedstaden INDHOLDSFORTEGNELSE 3 Indhold

Læs mere

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus Fokus 2014+ er årsaftalen mellem Kommunalbestyrelsen og Koncerndirektionen. Fokus 2014 + beskriver, hvad den kommunale organisation skal kunne

Læs mere

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Formål Denne handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet er en del af Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid. Kulturlivet er en vigtig del

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Frivillighåndbog FamilieSamvirket

Frivillighåndbog FamilieSamvirket Frivillighåndbog FamilieSamvirket Indhold FamilieSamvirket... 3 Målgruppen... 3 Formål... 4 Hverdagsskolen... 4 Forældreskolen... 5 Supplerende aktiviteter... 5 Målsætning og ansvarsområder... 5 Rekruttering,

Læs mere

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund Kom godt i gang - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk Denne manual er udformet til jer, som nu står foran at skulle bruge TAGDEL.dk som et værktøj til at inddrage jeres medlemmer, frivillige og andre

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

Blandt de centrale indholdselementer vil være information og vejledning om:

Blandt de centrale indholdselementer vil være information og vejledning om: Baggrund Medborgerskab handler om, at den enkelte borger har mulighed for at bruge de rettigheder, som den pågældende har i henhold til lovgivningen og samfundets tilbud. Desuden handler det om, at den

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2013 Marts 2014 Beskæftigelsesrådet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland INDHOLDSFORTEGNELSE LEDIGHED

Læs mere

Strategi for frivilligsamarbejde

Strategi for frivilligsamarbejde Strategi for frivilligsamarbejde Lokalbibliotekerne i Aarhus kommune Baggrund Lokalbibliotekerne i Aarhus Kommune ønsker at styrke, og udvikle samarbejdet med frivillige. De frivillige er, og vil også

Læs mere

DU KAN REGNE MED DIT BIBLIOTEK!

DU KAN REGNE MED DIT BIBLIOTEK! DU KAN REGNE MED DIT BIBLIOTEK! Udviklingsplan for Morsø Folkebibliotek 2015 I de seneste år har Morsø Folkebiblioteks strategiske pejlemærke været den årlige virksomhedsplan. Planen har beskrevet den

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune TIL UDVALGET FOR ØKONOMI OG ERHVERV Kommunikationsstrategi for Varde Kommune God kommunikation formulerer og kanaliserer budskaber og sikrer, at disse når rettidigt frem til relevante målgrupper. Økonomiudvalget

Læs mere

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET Seneste års udvikling fortsat i 213 Det er nu tredje gang, at KL publicerer en oversigt, som beskriver udviklingen af genoptræningsområdet efter sundhedsloven

Læs mere

PRÆSENTATION AF LEKTIER ONLINE

PRÆSENTATION AF LEKTIER ONLINE PRÆSENTATION AF LEKTIER ONLINE Boligsocial Årskonference 24.09.13 v/ Anne Vest Hansen projektleder & Anders Taylor Hansen projektmedarbejder AGENDA Oplæg om Lektier Online Workshop 1: Prøv Lektier-Online.dk

Læs mere

Biblioteket er dødt længe. Statsbibliotekets kontaktdag 20. maj 2010

Biblioteket er dødt længe. Statsbibliotekets kontaktdag 20. maj 2010 Biblioteket er dødt længe leve biblioteket! Statsbibliotekets kontaktdag 20. maj 2010 Og det er? Mogens Vestergaard Formand for Bibliotekschefforeningen (2009- ) Bibliotekschef i Roskilde (2002- ) Medlem

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere

Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 13. maj 2011 J.nr. : Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere Afkortningen af dagpengepengeperioden

Læs mere

NÅR FORENINGER SAMARBEJDER...

NÅR FORENINGER SAMARBEJDER... NÅR FORENINGER SAMARBEJDER... KORT FORTALT hovedpunkter fra undersøgelsen Tværgående samarbejde blandt folkeoplysningens aktører NÅR FORENINGER SAMARBEJDER... hovedpunkter fra undersøgelsen Tværgående

Læs mere

VÆR MED. Spilleregler. for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse

VÆR MED. Spilleregler. for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse Spilleregler for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse VÆR MED bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse Spilleregler 1. Skab klare rammer 1.1 Ansatte

Læs mere

Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning

Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning Generelle oplysninger vedr. indsatsen 1. Problemidentifikation Vollsmose er klassificeret som ghettoområde. På fritids- og foreningsområdet arbejder

Læs mere

Dagens program. Digital formidling - med udgangspunkt i Ting. Proces og output. Projektbeskrivelserne. Walk the Talk - Formål

Dagens program. Digital formidling - med udgangspunkt i Ting. Proces og output. Projektbeskrivelserne. Walk the Talk - Formål Digital formidling - med udgangspunkt i Ting Den 22. april 2010 2. møde i det faglige udviklingsforum Dagens program Kl. 9 Velkomst og morgensang Kl. 9.15 Projekterne Kl. 10 Definition af Digital strategi

Læs mere

Borgere med mere end én kronisk sygdom

Borgere med mere end én kronisk sygdom Borgere med mere end én kronisk sygdom Resultater fra Sundhedsprofil 2013 Kronisk Sygdom v/ Maj Bekker-Jeppesen Cathrine Juel Lau, Maja Lykke, Anne Helms Andreasen, Gert Virenfeldt Lone Prip Buhelt, Kirstine

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Borgerservice på biblioteket. I januar mødes Tina og Monica for første gang ved kaffemaskinen

Borgerservice på biblioteket. I januar mødes Tina og Monica for første gang ved kaffemaskinen Borgerservice på biblioteket. I januar mødes Tina og Monica for første gang ved kaffemaskinen side 4 Kronprinsessen kommer! side 10 Innovation Borgernes klager kan gøre det hele meget bedre side 18 Personaleblad

Læs mere

LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune

LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune 1. MUSIKTANKEN. 2. Kontaktperson: Karen M.V. Olesen Løkkenvej 436, Stenum 9700 Brønderslev Tlf: 21291588 Email: post@karenmvolesen.dk www.karenmvolesen.dk

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

BØRNEKULTUR OG LÆRING

BØRNEKULTUR OG LÆRING BØRNEKULTUR OG LÆRING hvordan kan børns møde med kultur styrke læring?? og Svar Kommunernes Skolebiblioteksforening 2005 2006 Forord Med denne udgivelse ønsker Kommunernes Skolebiblioteksforening at give

Læs mere

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning.

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2015 Torsten Rasmussen 15 Orientering om trafikbestilling 2016 Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen

Læs mere

Inddragende metoder brug børn og unges netværk

Inddragende metoder brug børn og unges netværk Inddragende metoder brug børn og unges netværk Inddragende metoder er anerkendte og velbeskrevne måder at arbejde systematisk med inddragelse af børn, unge og deres familier på Inddragende metoder Systematisk

Læs mere

Brænd igennem med dit budskab

Brænd igennem med dit budskab Brænd igennem med dit budskab - et redskabskursus i formidling og kommunikation Gentofte Hovedbibliotek Den 27. april 2011 Amalie Jeanne Formål med kurset Formålet med kurset er, at deltagerne bliver klædt

Læs mere

Bilag 1: Tre modeller for sammenlægning af bibliotek og borgerservice

Bilag 1: Tre modeller for sammenlægning af bibliotek og borgerservice Bilag 1: Tre modeller for sammenlægning af bibliotek og borgerservice Med budgettet for 2014 er det besluttet at sammenlægge bibliotek og borgerservice i Ringsted Kommune. Sammenlægningen er planlagt til

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere