Frivillige er med til at gøre Gentoftes indbyggere til e-borgere. Frivillige er vejen til nye netværk, publikumsudvikling og nye aktiviteter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frivillige er med til at gøre Gentoftes indbyggere til e-borgere. Frivillige er vejen til nye netværk, publikumsudvikling og nye aktiviteter"

Transkript

1 Bib forum FOR BIBLIOTEKERNE I REGION HOVEDSTADEN TEMANUMMER OM Frivillige på biblioteket Leder: Europæisk Frivillighedsår Frivillige på Fredensborg Bibliotekerne Frivillige er med til at gøre Gentoftes indbyggere til e-borgere Frivilligprojektet i Taarbæk Bibliotek Rigtige venner Frivillige er vejen til nye netværk, publikumsudvikling og nye aktiviteter Temabåret markedsføringssamarbejde du er hvad du hedder Finske biblioteker Overblik: Over udlånsstatistikken i regionen Overblik: Budgetbesparelser i regionen Marts 2011

2

3 Indhold Leder: Europæisk Frivillighedsår...4 Frivillige på Fredensborg Bibliotekerne...6 Frivillige er med til at gøre Gentoftes indbyggere til e-borgere... 8 Frivilligprojektet i Taarbæk Bibliotek Rigtige venner...12 Frivillige er vejen til nye netværk, publikumsudvikling og nye aktiviteter Temabåret markedsføringssamarbejde du er hvad du hedder Finske biblioteker...18 Overblik: Over udlånsstatistikken i regionen...20 Overblik: Budgetbesparelser i regionen...22

4 Europæisk Frivillighedsår Leder af kulturdirektør Lone Gladbo, Gentofte Bibliotekerne, 2011 er Europæisk Frivillighedsår, og målsætningen for året er at fremme aktivt medborgerskab ved at give flere borgere lyst til at bidrage med frivilligt arbejde. Forhåbningen er at finde nye måder at dele ansvaret mellem borgere og kommunale institutioner og dermed udvikle et nyt medborgerskab, hvor borgerens rolle ændres fra kunde til aktiv medborger. Flere og flere biblioteker i Region Hovedstaden inddrager frivillige i at løse forskellige opgaver for at øge kvaliteten i deres service, og vi har derfor valgt at sætte fokus på det frivillige arbejde i dette nummer af Bib forum. Dansk tradition Rigtig mange internationale undersøgelser dokumenterer, at vi sammenlignet med andre lande har en meget lav magtstruktur. Her er ikke den samme respekt overfor autoriteter, og vi er ikke meget for tage mod ordrer fra andre. Det er et kulturelt grundvilkår, at vi i høj grad er i stand til selv at tage ansvar. Samtidig har vi en lang tradition for frivilligt arbejde og rigtig mange af vores velfærdsydelser er oprindeligt skabt på et frivilligt initiativ f.eks. skoler, biblioteker og daginstitutioner I 90 erne var hver fjerde dansker frivillig, og i 2006 var tallet steget til hver tredje. Netop i disse år sker der en kraftig vækst i antallet af frivillige, og der ser ud til at være et uudnyttet potentiale både i nye områder og nye grupper af frivillige, hvilket formentlig har en sammenhæng til det voksende behov for velfærdsydelser kombineret med færre hænder til at løse opgaverne. Hvem er de frivillige? De frivillige dækker over mange forskellige typer her er lige fra de unge, som mangler noget på CV et over de fuldtidsarbejdende småbørnsforældre og til efterlønneren, som efter et langt arbejdsliv, fortsat ønsker at indgå i meningsfulde sociale sammenhænge. Mange giver udtryk for, at det er vigtigt at opleve, de gør en forskel. Som én af de frivillige i Albertslund udtaler: det er vigtigt at gøre noget for andre engang imellem. Ellers kan man risikere at blive for selvcentreret. Hvordan får man fat i frivillige? Erfaringerne fra de fleste biblioteker er, at en artikel i den lokale avis og/eller foldere med invitation til et introduktionsmøde, som regel er tilstrækkelig til at tiltrække en række interesserede frivillige borgere. Andre kontakter deres kernekunder via biblioteksklubben eller Facebook-profilen, men erfaringen er den samme det er ret let at rekruttere frivillige til bibliotekerne. Og hvad laver de så? De fleste frivillige kan bedst se sig selv i konkrete afgrænsede opgaver eller i særlige projekter. Bibliotekernes frivillige løser meget forskellige opgaver. Mange biblioteker har erfaring med at inddrage frivillige til afvikling og tilrettelæggelse af arrangementer, men også 4

5 lektiecafé, vejledning i brug af pc og internet samt redigering og indlæsning af lydavisen varetages af frivillige. Medarbejdere og ledere Det er vigtigt at de frivillige føler sig velkomne og får en god introduktion til kulturen og organisationen. Erfaringen er, at de fleste frivillige ønsker en kombination af selvorganisering og en fast kontaktperson, som ikke nødvendigvis behøver være leder. Det er vigtigt at være opmærksom på, at når frivillige inddrages i at løse opgaverne, så kræver det noget nyt af lederen, som skal sikre klare rammer og systematisk afstemning af forventninger, samtidig med at der skabes rum og plads til de frivillige. Og det er også lederen, som skal håndtere eventuelle udfordringer og dilemmaer. Udover at bidrage med hjælp til at løse forskellige opgaver, kan de frivillige også skabe øget fokus på den professionelles faglighed. De frivillige stiller spørgsmål til rutiner og faglige overvejelser, hvilket giver anledning til nødvendige faglige diskussioner. Hvordan med straffeattest, børneattest tavshedspligt m.m. Og kan man afskedige en frivillig? En tommelfingerregel er at ligestille overvejelserne vedr. de frivillige med ansatte medarbejdere. Faktaboksen overfor svarer på nogle af spørgsmålene. Ambassadører Når frivillige løser opgaver på et bibliotek får de helt naturligt en indsigt i, hvad der i øvrigt foregår og dermed en forståelse for, hvilke beslutninger der træffes. Gennemsigtigheden skaber et ejerskab, og bibliotekerne får således en øget opbakning i lokalsamfundet. Praktiske forhold og formalia i forbindel se med frivilligt arbejde på biblioteker Frivillige på kommunale institutioner har andre forhold end frivillige i foreninger. I kan spørge i jeres kommuner, hvad der gør sig gældende for jeres frivillige og løbende overveje, hvilke forholdsregler I skal tage i de konkrete situationer. Eksempler på de ting, der skal overvejes er: Børneattester: Hvis de frivillige er i kontakt med børn under 15 år mere end 3 gange i løbet af 3 måneder, skal der indhentes en børneattest på dem. Den rekvireres hos politiet. Tavshedspligt: Hvis man kommer i kontakt med private oplysninger i forbindelse med udførelse af frivilligt arbejde, må man ikke videregive disse oplysninger til andre. Det skal de frivillige oplyses om, og det kan også være en god ide at bede dem underskrive en erklæring om tavshedspligt. Forsikringsspørgsmål: Den frivillige vil i nogle, men ikke i alle tilfælde være omfattet af kommunens forsikring. Man bør derfor altid opfordre de frivillige til selv at tegne en privat ulykkes- samt familie/ansvarsforsikring. Efterløn eller dagpenge: Frivilligt arbejde kan medføre fradrag i efterløn/dagpenge. Det er A-kasserne/kommunen, der træffer konkret afgørelse i hvert enkelt tilfælde med hensyn til, hvilken form for frivillig indsats den enkelte må udføre, uden at det medfører fradrag Oplysningerne er indsamlet af kulturkonsulent Signe Sindberg, Gentofte Kommune 5

6 Frivillige på Fredensborg Bibliotekerne Af udviklingskonsulent Stine Holmstrøm Have, Fredensborg Bibliotekerne Onsdag eftermiddag. Frokoststuen summer af liv, idéer og drømme for biblioteket. De frivillige kulturambassadører er på besøg. Frivillige kulturambassadører er et nyt initiativ på Fredensborg Bibliotek, igangsat i efteråret 2010, og er første eksempel på, at biblioteket forsøger sig med at arbejde med frivillige. Initiativet om frivillige kulturambassadører er en del af et pilotprojekt, hvor tre medarbejdere udarbejder og afprøver en model for at nytænke bibliotekets arrangementsvirksomhed. Det indebærer nye arrangementstyper, nye partnerskaber og nye former for brugerinddragelse. Jeg er en af disse medarbejdere. Kulturambassadører Ved en meget lille markedsføringsindsats i form af en folder uddelt ved et arrangement samt en bannerreklame på hjemmesiden i to uger meldte ni borgere sig i efteråret som kulturambassadører. Der har været afholdt to møder, hvor kulturambassadørerne har bidraget med gode idéer og forslag til arrangementer på biblioteket og meldt sig til at hjælpe til ved afholdelsen af forårets arrangementer. Jeg har interviewet kulturambassadør Lis Rützou om hendes engagement som frivillig kulturambassadør. Lis er pensioneret skolesekretær og borger i Fredensborg. Hun fortæller: At melde mig som kulturambassadør er min mulighed for at synliggøre biblioteket. Jeg er utrolig glad for biblioteket og er altid kommet her meget. Man kan sige, at jeg som kulturambassadør kan give noget igen i forhold til alt det, som biblioteket har givet mig. Jeg kan for eksempel uddele plakater og foldere i butikker og hos lægerne, som jeg har gjort det i dag. Men jeg kan også præge og inspirere andre til at bruge biblioteket ved at benytte mine sociale netværk. Jeg tror, at mund til mund er den bedste reklame, og jeg har kun positive ting at sige om biblioteket. Det er vigtigt, at de som ikke kommer på biblioteket får øjnene op for de mange tilbud, som biblioteket tilbyder. Biblioteket koster ikke noget og alle kan deltage. Og så tilbyder I arrangementer til priser, hvor alle kan være med. Om sine forventninger til at være kulturambassadør fortæller Lis: Jeg forventer også, at jeg kan komme med idéer til arrangementer. Og så tænker jeg, at vi måske kan få lidt flere arrangementer på biblioteket ved at trække på vores kontakter hver især. Jeg har også idéer til mulige fonde, man kan søge. Men jeg kunne selvfølgelig ikke finde på at gøre noget uden at spørge jer først. Lis mener, at man skal tænke sig godt om, før man melder sig som kulturambassadør. Man skal have en seriøs indstilling og være parat til at yde en indsats, når man melder sig. Til gengæld får hun glæde ud af de aftryk, hun sætter. Det er vigtigt, at der er en hyggelig stemning, og at man kan samarbejde med andre, der brænder for den samme sag. Lis førstehåndsindtryk er, at kulturambassadørerne i Fredensborg matcher disse forventninger, og hun er glad for den kulturkalender, som biblioteket netop har udgivet med forårets arrangementer. Biblioteket forventer, at kulturambassadører: engagerer sig i bibliotekets arrangementsvirksomhed på frivillig basis kommer med idéer og forslag til arrangementer går til hånde med praktisk hjælp ved afholdelsen af arrangementet er indforståede med, at initiativet er et pilotprojekt. Vi afprøver modellen i dette forår, foretager eventuelle justeringer til sommer og på baggrund af et års erfaringer træffer bibliotekets ledelse beslutning om den videre satsning på kulturambassadører. Hen ad vejen tilpasser vi modellen til de frivillige kulturam- 6

7 bassadørers kompetencer og ressourcer. Allerede i første sæson står to kulturambassadører for eksempel selv for at afholde et rytmisk malerværksted for børn. rådet om at arbejde med frivillige på biblioteket hører under bibliotekets fokusområde partnerskaber, som indgår i implementeringen af en ny biblioteksstruktur for Fredensborg Bibliotekerne I hovedtræk går strukturen ud på, at bibliotekerne med afsæt i tre fokusområder - 1) de fysiske rammer og åbningstid, 2) formidling og 3) partnerskaber udvikler en særskilt profil for hvert af kommunens tre biblioteker. Hvorfor frivillige på biblioteket? Satsningen på frivillige handler om at knytte tættere relationer til borgerne og sætte borgerne i spil som aktive deltagere på biblioteket. Biblioteket er borgernes, og uden borgere har vi ikke noget bibliotek. I projektgruppen tror vi på, at vi som biblioteker hele tiden skal dygtiggøre os og tilpasse bibliotekets tilbud efter forbrugeradfærden, og at kulturambassadørerne er en af mange måder at gribe det an på. Der er naturligvis også et økonomisk rationale. Vi tror på, at vi ved at investere i frivillige og vise, at biblioteket virkelig vil de frivillige, kan skabe stærkere biblioteker, som bliver brugt mere og som kan mere i kraft af flere hænder og idéer på udvalgte områder, som vi ikke kan dække alene. Overvejelser forud for frivillig-initiativer Biblioteker, som overvejer at opstarte frivilliginitiativer, skal forberede sig på, at opstarten kræver nogle tidsmæssige ressourcer. Forventningsafstemning er utrolig vigtig. Man skal gøre sig klart, hvad man vil med de frivillige, trække synlige grænser og være tydelig omkring, hvem der kan beslutte hvad, både over for medarbejdere og frivillige. Endelig tror jeg ikke, at man skal forvente, at alle medarbejdere tager imod frivillige på biblioteket med åbne arme. Derfor skal biblioteksledere gøre sig klart, at det kan skabe nogle udfordringer såvel for de medarbejdere, der har arbejdsopgaven, som for de medarbejdere, der er imod idéen. Det har givet et par skår i glæden undervejs, som jeg tror, vi kunne have mindsket, hvis vi havde grebet projektet anderledes an. Det ændrer dog ikke på, at vi ser kulturambassadørerne som vejen frem og mener, at de er en vigtig investering i bibliotekernes fremtid. Et indsatsområde under ny biblioteksstruktur Arbejdet med frivillige kulturambassadører er et af flere frivillig-initiativer på Fredensborg Bibliotekerne. Fra januar 2011 er indlæsning af lydavisen overgået til frivillige, og vi har planer om at opstarte en frivilligdrevet lektiecafé på Nivå Bibliotek som led i etableringen af medborgercenter. Indsatsom- 7

8 Frivillige er med til at gøre Gentoftes indbyggere til e-borgere Af voksenbibliotekar Jeanette Larsen, Gentofte Hovedbibliotek Der har været fulde huse siden Netcaféen på Gentofte hovedbibliotek blev åbnet i midten af september Netcaféen er en service for borgere med ingen eller meget ringe erfaring med computere og internet. Netcaféen er åben hver anden mandag og drives af frivillige, - altså en rendyrket borger-tilborger service i biblioteksregi. Der foregår ingen decideret undervisning, men alle deltagere får individuel vejledning og hjælp til netop det hun/han har behov for og man kan komme igen og igen, hvilket er en væsentlig forbedring i forhold til tidligere 2-timers kursusbaserede tilbud til målgruppen. At frivillige løser denne opgave, betyder at bibliotekarerne får mulighed for at tilbyde et bredere udbud af mere avancerede kurser for viderekomne. Cafébestyrer-teamet, der altså består af frivillige, har en kontaktperson fra biblioteket, som kan hjælpe og supervisere. Netcaféen har vist sig som et yderst velbesøgt og populært tiltag, der ikke blot afspejler en stor vilje til videndeling blandt brugerne, men også, at biblioteket er en oplagt og hensigtsmæssig ramme hertil. Ud over de mange borgere der nyder godt af de frivilliges tilbud, nyder de frivillige selv en stor tilfredsstillelse ved at kunne bidrage med deres kompetencer og være med til at gøre en forskel. Da de fleste af de frivillige netop er stoppet på arbejdsmarkedet, giver de også udtryk for betydningen af, at engagere sig socialt og lære nye mennesker at kende. For de ansatte er der masser af inspirationspotentiale i at arbejde sammen med frivillige der ser det hele lidt udefra, kommer fra alle mulige dele af erhvervslivet og, sidst men ikke mindst, ikke er belastede af gamle rutiner og konventioner. For biblioteket gør de mange engagerede borgere en uvurderlig forskel på flere planer, eksempelvis fun- e gerer de som ambassadører for og vogtere af Gentofte bibliotekerne i lokalsamfundet. En forudsætning for at invitere frivillige indenfor på biblioteket, er, at bibliotekspersonalet kan se en fordel af samarbejdet og reelt ønsker de frivillige som kolleger. Der er ingen frivillige der ønsker at blive genstand for uenigheder eller føle de er til ulejlighed for personalet. De frivilliges engagement skal ses som en udstrakt hånd til et bibliotek der betyder noget for dem, de skal selvfølgelig både føle sig velkommen i huset og ikke mindst føle at de gør en for- skel for biblioteket. Rent praktisk I bibliotekets kursuslokale står et højskab med lås, hvori de frivillige har kaffemaskine, vandkoger, termo- kander, kaffe, papkrus og en penge- kasse med kontanter til indkøb af mælk og småkager til netcaféerne. Lokalet er booket så de kan komme i god tid og sætte kaffe over til deres gæster i caféen. Samarbejdet med de frivillige opstod som en meget naturlig forlængelse af, at en stor gruppe borgere allerede havde knyttet sig tættere til biblioteket gennem engagement i læseklubber, deltagelse ved arrangementer og ikke mindst medlemskab af biblioteksklubben. Som frivillig på Gentofte Bibliotekerne får man gratis adgang til bibliotekets arrangementer og bliver indbudt til nytårskur af bibliotekschefen og kulturdirektøren der takker for indsatsen. 8

9 Birthe Rostrup, bruger: Jeg er så glad for at komme i netcaféen fordi her er sådan en hyggelig atmosfære og søde instruktører der giver sig god tid til at hjælpe hver enkelt med det vi gerne vil lære. Jeg har allerede anbefalet det til mange. Jeg har været på andre kurser hvor det har været helt umuligt at følge med de unge instruktører når de kører rundt med musen på skærmen. Her får vi individuel hjælp i et stille og roligt tempo. David Larsen, frivillig: Jeg har valgt at være frivillig, da jeg har gode it-egenskaber og godt kan lide at hjælpe folk med deres computer-problemer. Computere er min primære fritidsinteresse, og hvem kan ikke lide at snakke om ting de selv kan lide? Og selvfølgelig lærer man også noget selv, hvis ikke lige om it, så kommer man i kontakt med andre folk og deres unikke synspunkter. Ved at være frivillig i Netcaféen får jeg for det første noget mere at skrive på cv et. I min egenskab af bibliotekar synes jeg, at det komplimenterer min profession godt. Dagligt får vi lignende brugerspørgsmål som der findes i Netcaféen, så det er god træning. Når der så kommer mere komplicerede eller omfattende spørgsmål, så bliver ens it-egenskaber jo også selv sat på prøve. Agnes Sivertsen, frivillig: Nu, hvor jeg er på efterløn, har jeg overskuddet og lysten til at prøve noget nyt. Det er en stor tilfredsstillelse, at man forhåbentlig kan bidrage til at afmystificere computere, og møde andre på lige fod. De fleste af os har nok prøvet at blive undervist af rutinerede unge, hvis fingre danser i speedfart henover tasterne. De har måske svært ved at sætte sig ind i, at det er en helt fremmed verden for mange mennesker. Bare det at styre musen er en udfordring. 9

10 Frivilligprojektet i Taarbæk Bibliotek Af projektleder Hakon Keller, Lyngby-Taarbæk Bibliotekerne Baggrund Projektet på Taarbæk skole har været en del af kommunens 6 frivilligprojekter, som blev påbegyndt i efteråret 2009 i samarbejde med Lundgaard Konsulenterne, velfærdsministeriet og KL. Kommunens økonomiudvalg besluttede i september 2008 at afprøve mulighederne for større inddragelse af civilsamfundet i den kommunale opgaveløsning, mere frivilligt arbejde inde på matriklen, efter et oplæg fra Lundgaard Konsulenterne. For at skabe et godt udgangspunkt for projektet i Taarbæk blev der afholdt flere møder med Taarbæk Skole og foreningen Taarbæk Kulturcenter med henblik på et tæt samarbejde og som base for rekruttering af frivillige. Gruppen af frivillige blev samlet og nedsat sommeren Den består for øjeblikket af 5 frivillige. Frivilliggruppen har ligeledes gennemført den planlagte arrangementsrække med stor succes og engagement. Frivilliggruppen nedsatte en læsekreds i januar Resurser og kulturtilbud Projektet med deltagelse af frivillige har ikke umiddelbart tilført biblioteket resurser, således at det har været muligt at frigøre personalet til andre opgaver; tværtimod har det krævet en del ekstra resurser. Til gengæld har borgerne i Taarbæk fået et kulturtilbud, de ellers ikke ville have fået, og som de til overmål har benyttet sig af. Formål Projektets formål har været at styrke inddragelsen af de frivillige i forbindelse med bibliotekets drift. De frivillige skal arbejde med fx den daglige drift og/eller i forbindelse med etablering og afvikling af særlige arrangementer. Forløb Frivilliggruppen har i samarbejde med projektledelsen i løbet af efteråret 2010 diskuteret de muligheder, der kunne tænkes med hensyn til ændring af bibliotekets indretning: - Cafeborde, cafestole, kaffemaskine & en ny reol med hjul. Den nye indretning skulle gøre det muligt at afholde arrangementer på biblioteket, give mere udstillingsplads, nye tidsskrifter etc. Frivilliggruppen har på en række møder endvidere gennemført en planlægning af en arrangementsrække for efterår 2009, forår 2010 og efterår Til projektets arrangementer har der været følgende fremmøde: Halloween (børn) 30 Lykketoft & Holm (voksne) 80 Inge Levin og delfiner (familie) 55 Majbritte Ulrikkeholm: sangen/livet (voksne) 60 Per Durst-Andersen om sproget (voksne) 20 Dukketeaterværksted med Vera Kamis (børn) 20 Hans Dahl og Marianne Harboe, fællessang & musik (voksne) 55 10

11 Frivilliggruppens læsekreds har fra januar 2010 haft 15 deltagere, som har læst 5 titler i perioden indtil september Biblioteket har i forbindelse med Taarbæk borgernes månedlige fællesspisning været åbnet 2 gange fra (ekstraordinært) i foråret og 2 gange i efteråret På matriklen og udenfor matriklen Frivilliggruppen har ikke deltaget i løsning af bibliotekets almindelige daglige arbejdsopgaver (inde på matriklen), som ønsket af Lundgaard Konsulenterne. Dette har efter vores mening krævet en særlig viden om det digitale bibliotekssystem og adgang til låner/personregistre etc., som gruppen ikke har kunnet få, men gruppen har tilført biblioteket noget ekstraordinært. Frivilliggruppen har hele tiden haft et ønske om at udlåne materialer uden for bibliotekets normale åbningstid, hvor de frivillige selv kan holde åbent. Dette har krævet enten adgang til de digitale registre eller en investering i en udlånsautomat, som ligger uden for projektets økonomiske muligheder. For øjeblikket undersøges det, om der kan oprettes en form for fælles log in til en begrænset del af GUI-systemet (udlån og aflevering). Værdigrundlag Institutionens værdigrundlag (folkebibliotek) har haft stor betydning for projektets succes. Der har været en høj grad af overensstemmelse mellem det Taarbæk Bibliotek er et lille fællesbibliotek på Taarbæk skole med en åbningstid på 7 timer ugentlig (onsdag og lørdag 10-14). Borgerne har også adgang til biblioteket uden for den normale åbningstid, hvis skolebibliotekaren er til stede. Materialebestand: enheder pr Udlån: enheder pr lokale folkebibliotek og de frivilliges syn på bibliotekets ide og dette har givet mening/motivation til at deltage i projektet. Frivilligprojektet har givet biblioteket den erfaring, at der blandt borgerne er stor interesse for bibliotekets ide, og at de gerne vil bidrage med at videreudvikle og udfylde denne. Det er dog vigtigt at påpege, at man ikke kommer uden om en basisydelse i biblioteksregi ydet af ansatte, som et grundlag for frivilligarbejdet. I Taarbæk er der et stort overskud af lyst hos borgerne til at deltage. De har ønsket at deltage for at bidrage med noget, der i deres øjne vil kunne hjælpe med, at bevare det lille samfunds lokale bibliotek. Fremtiden Frivilliggruppen er efter eget udsagn parat til at videreføre projekt. Om det er muligt uden projektmidler er p.t. ikke afklaret, men de frivillige i Taarbæk har et stort netværk af personligheder at trække på. Det vil måske også være muligt at ordne det økonomiske (altså vederlag til foredragsholdere etc.) med et par flasker vin, som betales af biblioteket. Projektet, frivilliggruppen og biblioteket har haft stor glæde af projektpengene ( kr.), for at kunne løbe projektet i gang. Projektpengene har givet mulighed for at udnytte det potentiale, der ligger i det indhold og de rammer, som biblioteket kan tilbyde de frivillige. Projektet har ikke frigjort kommunale resurser, men borgerne har udfoldet en iderigdom og aktivitet, som har ydet et stort bidrag til projektets vellykkede forløb og gennemførelse. Det har ikke været nødvendigt at genfortælle meningen med den offentlige sektor, de frivillige har både en forståelse af kerneydelser og af egne tillægsydelser. I fremtiden skal frivilliggruppen og projektledelsen være opmærksom på at afgrænse sine arrangementer i forhold til foreningen Taarbæk Kulturcenter, så unødvendig overlapning undgås. Tanken er, at frivilliggruppen især skal fokusere på arrangementer og tiltag, som ses i sammenhæng med den daglige brug af biblioteket, læsning af litteratur og brug af andre medier. 11

12 Rigtige venner Af Marie Holmgaard, efter inspiration fra og samtale med Ann Marie Dreyer, Åby Bibliotek I 2008 skød Åby Bibliotek i Aarhus et Styrelsesstøttet projekt i gang under titlen Rigtige venner. Målet med projektet var at afsøge muligheden for at inddrage nye brugergrupper i biblioteket og bibliotekets arrangementsafholdelse. Borgerne skulle have mulighed for at øve indflydelse på de beslutninger, der handlede om driften af deres eget bibliotek samt deltage i virkeliggørelsen af disse beslutninger. Et af målene med projektet var, at afsøge muligheden for at inddrage nye brugergrupper, og igennem ideen med biblioteket som demokratisk væksthus, få flere borgere i tale i lokalsamfundet. I og med at sigtet var at skabe bedre kommunikation med nærmiljøet, siger det næsten sig selv, at en vigtig del af projektet, handler om hvordan man bedst samarbejder med de frivillige kræfter og inddrager dem i den faglige hverdag. Åby Bibliotek ønskede at sikre, at det at være frivillig på netop deres bibliotek, gav en form for status. Men det er selvfølgelig ikke helt nemt at arbejde med frivillige, for hvor ligger grænsen for hvad man kan kræve?, og hvor meget tør man egentlig uddelegere til ulønnede medarbejdere? Åby Bibliotek fortæller at det svære bl.a. har været, at få logistikken til at gå op; finde tidspunkter, hvor alle kan mødes, få folk til at huske de gældende aftaler, få folk til at udføre opgaver med henblik på en deadline og kort sagt, at have tilstrækkelig med is i maven, når man ikke selv styrer det hele. Ann Marie Dreyer, projektleder og bibliotekar på Åby Bibliotek siger: Jeg vil ikke være mor for dem, det er ikke ligeværdigt. Og man bliver nødt til at være ligeværdige i sådan et samarbejde. Det kan være svært at se arrangementer gå i vasken pga. dårlig planlægning fra de frivilliges side, dog er det en vigtig del af læreprocessen, både for frivillige og bibliotekspersonale. Det har også været nødvendigt at lægge en stor personlig investering i samarbejdet, og bl.a. være åben for, at møder skal foregå efter normal arbejdstid. I Åby har langt de fleste frivillige, eller Venner som de bliver kaldt i daglig tale, fuldtidsarbejde, og derfor sender det også et vigtigt signal når personalet tager sig ekstra tid til at afholde møder mv. Hvis man vil samarbejde med folk, så bliver man nødt til at komme når DE kan. Man kan ikke forlange, at de skal tage fri fra arbejde. Ligeledes har det i nogle sammenhænge, og især i opstartsfasen, været svært at forklare hvorfor biblioteket ikke kan håndtere mere spontanitet i forhold til fx at afholde arrangementer med en uges varsel. At Åby Bibliotek er en del af et større system, og derfor udarbejder arrangementskalender et halvt år ud i fremtiden, kan være bremsende i et samarbejde med frivillige. For biblioteket vil jo også gerne skabe rum for indflydelse og fornyelse, og ønsker jo selvsagt ikke at ødelægge engagementet og lægge de gode ideer på is. Her er det kommunale system til tider lidt ufleksibelt set med frivilliges øjne. Når det så er sagt, har der været så mange positive afkast i arbejdet med frivillige, at det har sat logistikproblemerne lidt i baggrunden. Biblioteket har fået oparbejdet et stort og aktivt netværk, og har via de frivillige skabt et stærkt brand omkring huset. De har fået en masse gode ideer serveret, sparring i diverse projekter, og igennem de ekstra hænder også haft mulighed for at lave større arrangementer end tidligere. Et af succeskriterierne i projektet var at antallet af bibliotekets aktiviteter og arrangementer skulle stige med 50% - og dette blev opfyldt. I den omfattende rapport der er udarbejdet på baggrund af projektet, er der erfaringer, som i høj grad skal fremhæves. Når man samarbejder med frivillige, skal der seriøst bruges personaletid på det. Kontaktpersoner blandt personalet er vigtige og 12

13 nødvendige. Det vil være en fejl at tro, at det frivillige arbejde kan bruges til besparelser på personalekontoen. Så selvom det i nogle henseender har været en gave at arbejde med Vennerne, har det også været tidskrævende. I projektfasen havde Ann Marie Dreyer ½ stilling dedikeret til Rigtige Venner. Som der står i rapportens opsummering, optræder gevinsterne ved dette samarbejde i tre hovedgrupper: a) De frivillige føler større tilknytning til biblioteket og optræder som bibliotekets ambassadører i lokalsamfundet, b) biblioteket får et større netværk og har nemmere ved at trække på ekspertise i lokalsamfundet og c) biblioteket får flere hænder og hoveder. Den fulde rapport om projektforløbet kan findes på Styrelsen for Bibliotek & Mediers hjemmeside. 13

14 Frivillige er vejen til nye netværk, publikumsudvikling og nye aktiviteter Af udviklingschef Søren Mørk Petersen, Albertslund Bibliotek Frivillige inden for kultursektoren er vejen til at skabe anderledes og nye relationer til vores publikum og borgere. På Albertslund Bibliotek har vi i mange år arbejdet med frivillige og det seneste år har vi intensiveret indsatsen. For det er en indsats! Det kræver ressourcer at arbejde med frivillige, men ikke flere ressourcer end så meget andet relationsarbejde. Gode relationer til vores borgere og publikummer er vigtige for at fastholde dem som brugere af vores institutioner og services. Samtidig er det vejen til at få nye brugere i tale. I snart 30 år har vi drevet børnepanelet.dk, en spørgekasse for børn og unge, der består af unge piger og drenge som svarer på brevkasse spørgsmål fra jævnaldrende, skriver artikler og laver interviews om emner der interesserer dem. Udover at vi får et produkt, brevkassen, giver børnepanelet os mulighed for at skabe gode relationer til målgruppen, der ellers kan være svær at få i tale. De seneste par år har vi udviklet en omfattende decentral arrangementsvirksomhed i dele af kommunen. Det ville ikke have været muligt for os at lave så mange arrangementer ud af huset uden at indgå partnerskaber med forskellige lokale aktører, der stiller lokaler til rådighed og organiserer alt det praktiske gennem frivillige. Vi har samarbejde med to forsamlingshuse, to menighedsråd, et privat drevet galleri, et beboerhus og kulturhuset Birkelundgård. De forskellige samarbejdspartnere er organiseret og drevet af frivillige i forskellig grad. Udover at muliggøre afholdelse af arrangementerne giver de os også god sparring ift. hvilke arrangementer vi skal lave. Det aktive samarbejde med dem giver os flere muligheder for at knytte dem til vores bibliotek. Og som ambassadører der tager ejerskab i forhold til os som bibliotek og det kan vise sig meget vigtigt i nedgangstider! Tooba Butt, frivillig lektiehjælper og en af drivkræfterne bag Netværk for Unge Kvinder i Albertslund: Jeg er frivillig på Bibliotek og Medborgercenter Hedemarken, fordi jeg tror på, at det er vigtigt at gøre noget for andre engang imellem. Ellers kan man risikere at blive for selvcentreret. Det der driver mig, er blandt andet debatten om unge indvandrere, der ikke klarer sig godt i skolen. Der vil jeg som lektiehjælper gerne være med til at gøre en forskel. NUKA er et relativt nyt projekt, hvor vi sammen skaber rammer, så unge kvinder kan mødes, få oplevelser sammen og hjælpe hinanden. Her er det lysten til at møde forskellige mennesker og blive inspireret der er vigtig for mig. Jeg håber at tiltag som fx NUKA bevirker, at folk ikke alene lærer hinanden at kende, men at de faktisk også kommer hinanden ved. Man kan ikke gøre alt, men man kan gøre lidt - og ens eget lokalområde er et godt sted at starte. 14

Temabåret Markedsføringssamarbejde

Temabåret Markedsføringssamarbejde Temabåret Markedsføringssamarbejde Konceptbeskrivelse På biblioteksledermødet den 4. december 2009 blev det på baggrund af oplæg fra erfagruppen for markedsføring besluttet at udfolde to markedsføringssamarbejder:

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

Frivilligpolitik. Det Grønlandske Hus i Odense

Frivilligpolitik. Det Grønlandske Hus i Odense Frivilligpolitik Det Grønlandske Hus i Odense 1 Formål med frivillighed i Det Grønlandske Hus i Odense Det Grønlandske Hus arbejde med frivillighed sigter mod: At bidrage til de herboende socialt udsatte

Læs mere

Medborgercentre. en genopfindelse af folkebiblioteket

Medborgercentre. en genopfindelse af folkebiblioteket Medborgercentre en genopfindelse af folkebiblioteket Formålet med medborgercentre er at sætte borgerne i stand til bedre at udnytte de muligheder, som det danske samfund tilbyder. Dette gøres blandt andet

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Udgivet af Herlev Kommune December 2013 herlev.dk/frivillighedspolitik

Læs mere

FRIVILLIG FREDAG ERHVERVSLEDER I PRAKTIK

FRIVILLIG FREDAG ERHVERVSLEDER I PRAKTIK FRIVILLIG FREDAG ERHVERVSLEDER I PRAKTIK Bliv praktikvært og få ny inspiration til foreningen HVAD ER EN PRAKTIK? Erhvervsleder i praktik er en aktivitet, der er udviklet i et samarbejde mellem IBM Danmark

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier

Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier Juni 2008 Indledning Denne aftale er et katalog over samarbejdsmuligheder mellem Rådet for Etniske Minoriteter,

Læs mere

Handlingsplan for 2015-2017

Handlingsplan for 2015-2017 Handlingsplan for 2015-2017 H andlingsplanen tager udgangspunkt i bibliotekspolitikkens værdigrundlag. Det handler om at omsætte disse til hverdag og kunne se værdierne leve sig ud i hverdagen på Brønderslev

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Det aktive byrum Status 2013

Det aktive byrum Status 2013 Det aktive byrum Status 2013 KulturMetropolØresund Det aktive byrum er et ud af ni projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet.

Læs mere

Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme

Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme 1 Frivillighed er frihed til at vælge og villighed til at tilbyde Faxe Kommune vil fokusere meget mere på frivillighed. Frivillighed skal forstås bogstaveligt:

Læs mere

ODENSE BIBLIOTEKERNE. DELSTRATEGI Digitalisering

ODENSE BIBLIOTEKERNE. DELSTRATEGI Digitalisering ODENSE BIBLIOTEKERNE DELSTRATEGI Digitalisering 2016-2020 Odense Kommune By- og Kulturforvaltningen Fritid og Biblioteker Odense Bibliotekerne Østre Stationsvej 15 5000 Odense C Telefon + 45 66 13 13 72

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

Handlingsplan for

Handlingsplan for Handlingsplan for 2016-2017 H andlingsplanen tager udgangspunkt i bibliotekspolitikkens værdigrundlag og de fire værdier; identitet, relationer, tilgængelighed og læring. Det handler om at omsætte disse

Læs mere

Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Konceptet er allerede udviklet bolden klar til at spille!

Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Konceptet er allerede udviklet bolden klar til at spille! Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Rigtig mange i hovedstadsregionen bruger allerede cyklen til den daglige transport mellem bolig og job med store gevinster for

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Bibliotekspolitik Brønderslev Bibliotek

Bibliotekspolitik Brønderslev Bibliotek Bibliotekspolitik Brønderslev Bibliotek Forord B rønderslev Bibliotek en del af livet gennem hele livet. Vi arbejder med at se og udvikle Biblioteket som en livstråd, hvor den enkelte borger gennem hele

Læs mere

Frivillig støtte til småbørnsfamilier

Frivillig støtte til småbørnsfamilier Home-Start Familiekontakt Frivillig støtte til småbørnsfamilier Resumé af Epinions evaluering af Home-Start 2013 Home-Start Familiekontakt Danmark Home-Start Familiekontakt Danmark Landssekretariatet Vestergade

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Allerød biblioteker. Handlingsplaner 2012-2013. Endelig udgave 01/02/2012 1

Allerød biblioteker. Handlingsplaner 2012-2013. Endelig udgave 01/02/2012 1 Allerød biblioteker Handlingsplaner 2012-2013 Endelig udgave 01/02/2012 1 Allerød Biblioteker Handlingsplaner 2012 Tema: Åbne biblioteker s. 3 Handlingsplan for tema: Åbne biblioteker s. 4-7 Tema: Inspiration

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1. Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1. Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1 Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE INDLEDNING FDFs Grundlæggende lederuddannelse består af forskellige moduler, der er forsøgt tilpasset de forskellige målgrupper,

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Frivillighed og velfærdssamfundet. Frivillige i bibliotekerne? Nivå Bibliotek 2012 Anders la Cour Copenhagen Business School

Frivillighed og velfærdssamfundet. Frivillige i bibliotekerne? Nivå Bibliotek 2012 Anders la Cour Copenhagen Business School Frivillighed og velfærdssamfundet Frivillige i bibliotekerne? Nivå Bibliotek 2012 Anders la Cour Copenhagen Business School Frivillighed og velfærdssamfundet Frivillige i bibliotekerne? Nivå Bibliotek

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

Frivillige på bibliotekerne

Frivillige på bibliotekerne Frivillige på bibliotekerne - 3. møde Gentofte Hovedbibliotek, d. 10. nov. 2011 Program formiddag: 08.45-09.00: Kaffe og rundstykker 09.00-10.00: Velkomst, opsamling på hjemmeopgave og arbejde i netværksgrupperne

Læs mere

Udarbejdet den 26-09-2011. Side 1 af 6 KOMMUNIKATIONSDREJEBOG

Udarbejdet den 26-09-2011. Side 1 af 6 KOMMUNIKATIONSDREJEBOG Udarbejdet den 26-09-2011. Side 1 af 6 KOMMUNIKATIONSDREJEBOG Udarbejdet den 26-09-2011. Side 2 af 6 Kommunikationsdrejebog med informationer og hjælpemidler til kommunikationen omkring BITE, november

Læs mere

ÆLDREIDRÆT. i foreningen. livsglæde samvær motion

ÆLDREIDRÆT. i foreningen. livsglæde samvær motion ÆLDREIDRÆT i foreningen livsglæde samvær motion Forord Uge 17 i foråret 2005 blev der gennemført en landsdækkende kampagne "Gang i ældre". Kampagnens formål var at få flere ældre over 60 år til at motionere

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Frivillige på bibliotekerne

Frivillige på bibliotekerne Frivillige på bibliotekerne - 2. møde Gentofte Hovedbibliotek, d. 5. okt. 2011 Program formiddag: 08.45-09.00: Kaffe og rundstykker 09.00-09.30: Velkomst og opsamling på hjemmeopgave 09.30-10.00: Frivilligcase

Læs mere

Frivillighedsguide - UDKAST. En brugsguide til samarbejdet mellem frivillige og Rudersdal Kommune

Frivillighedsguide - UDKAST. En brugsguide til samarbejdet mellem frivillige og Rudersdal Kommune Frivillighedsguide - UDKAST En brugsguide til samarbejdet mellem frivillige og Rudersdal Kommune En guide for frivillige og medarbejdere Sæt gang i det gode samarbejde Har du evt. sammen med andre en idé

Læs mere

ZebraByer i Roskilde Kommune

ZebraByer i Roskilde Kommune ZebraByer i Roskilde Kommune Indledning Følgende beskriver et pilotprojekt, som tester visionen om ZebraByer i Roskilde Kommune. Pilotprojektet er udarbejdet som løsning på Byrådets innovationsspørgsmål

Læs mere

Forebyggelse. Handlekatalog til ældrestrategien 2013. Initiativet. Temaeftermiddage (1)

Forebyggelse. Handlekatalog til ældrestrategien 2013. Initiativet. Temaeftermiddage (1) Handleplan 2013-2016 1 Forebyggelse Handlekatalog til ældrestrategien 2013 Tema Temaeftermiddage (1) Initiativet et med initiativet er at gøre viden, råd og inspiration om forebyggelse let tilgængelig

Læs mere

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen.

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Leder Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Den kommende tid er hverdagene på Egely præget af, at det er feriesæson. Det

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

Det aktive byrum Status 2014

Det aktive byrum Status 2014 Det aktive byrum Status 2014 KMØ Det aktive byrum er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

BIBLIOTEKSSTRATEGI: SAMMEN MED BORGERNE

BIBLIOTEKSSTRATEGI: SAMMEN MED BORGERNE BIBLIOTEKSSTRATEGI: SAMMEN MED BORGERNE 2017-2020 TÅRNBY KOMMUNEBIBLIOTEKER Foto: Kurt Pedersen BIBLIOTEKSSTRATEGI: SAMMEN MED BORGERNE 2017-2020 Tårnby Kommunebiblioteker udviklede i 2011 visionen: Levende

Læs mere

Fremtidens biblioteker Skanderborg Kommune. Indledende afdækning Kultur og Sundhedsudvalget 5. november 2015

Fremtidens biblioteker Skanderborg Kommune. Indledende afdækning Kultur og Sundhedsudvalget 5. november 2015 Fremtidens biblioteker Skanderborg Kommune Indledende afdækning Kultur og Sundhedsudvalget 5. november 2015 1 Denne præsentation Denne præsentation er et midtvejsoplæg til Kultur- og sundhedsudvalget på

Læs mere

Frivillighed i Frederikssund Kommune. en strategisk ramme

Frivillighed i Frederikssund Kommune. en strategisk ramme Frivillighed i Frederikssund Kommune en strategisk ramme Indholdsfortegnelse Frivillighed er fri vilje og villighed til at tilbyde...3 Fokus på frivillighed...5 Frivillighed i Frederikssund Kommune...7

Læs mere

Samarbejde med kommunen - samskabelse. Dannie Larsen Frivilligcentre og Selvhælp Danmark (FriSe)

Samarbejde med kommunen - samskabelse. Dannie Larsen Frivilligcentre og Selvhælp Danmark (FriSe) Samarbejde med kommunen - samskabelse Dannie Larsen Frivilligcentre og Selvhælp Danmark (FriSe) 71 Frivilligcentre fordelt på 64 kommuner Et stærkt og mangfoldigt civilsamfund, hvor alle har mulighed for

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Introduktion til projektet DET AKTIVE BYRUM SIDE 1 Hvordan skaber man et sted for piger? SIDE 2 Min nye byrumsfacilitet

Læs mere

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund Kom godt i gang - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk Denne manual er udformet til jer, som nu står foran at skulle bruge TAGDEL.dk som et værktøj til at inddrage jeres medlemmer, frivillige og andre

Læs mere

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer Forandringsprocesser i demokratiske organisationer 4 nøgleudfordringer Af Tor Nonnegaard-Pedersen, Implement Consulting Group 16. juni 2014 1 Bagtæppet: Demokratiet som forandringsmaskine I udgangspunktet

Læs mere

Netværksdag tirsdag d. 15. marts 2011

Netværksdag tirsdag d. 15. marts 2011 Netværksdag tirsdag d. 15. marts 2011 Ansøgning om netværksdeltagelse i 2011 & tilmelding til HELE dagen Som et led i kompetenceudviklingsindsatsen udbyder Herning Bibliotekerne endnu engang en række netværk.

Læs mere

Midtvejsevaluering af Røde Kors familienetværk. Læringsseminar & julefrokost 28. november 2015

Midtvejsevaluering af Røde Kors familienetværk. Læringsseminar & julefrokost 28. november 2015 Midtvejsevaluering af Røde Kors familienetværk Læringsseminar & julefrokost 28. november 2015 Disposition Kort om Oxford Research Formål, metode og datagrundlag Hovedresultater Anbefalinger Oxford Research

Læs mere

Aktivering af netværket omkring Landsstævnet. Netværksstrategi del 1

Aktivering af netværket omkring Landsstævnet. Netværksstrategi del 1 Aktivering af netværket omkring Landsstævnet Netværksstrategi del 1 Indledning Dette dokument er første del af netværksstrategien. Her præsenteres det strategiske fundament for en mere netværksbaseret

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

Inddragende metoder brug børn og unges netværk

Inddragende metoder brug børn og unges netværk Inddragende metoder brug børn og unges netværk Inddragende metoder er anerkendte og velbeskrevne måder at arbejde systematisk med inddragelse af børn, unge og deres familier på Inddragende metoder Systematisk

Læs mere

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundet hvem er det? Civilsamfundet er en svær størrelse at få hold på. Civilsamfundet er foreninger, interesseorganisationer,

Læs mere

Evaluering af projekt Nye brugere? En 180 nytænkning af biblioteket

Evaluering af projekt Nye brugere? En 180 nytænkning af biblioteket Evaluering af projekt Nye brugere? En 180 nytænkning af biblioteket Konklusion: Det er generelt lykkedes projektbibliotekerne at få nye brugere på bibliotekerne, så alle har haft udbytte af at deltage

Læs mere

Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune

Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord Aarhus står over for en række udfordringer de kommende år. Velfærdssamfundet bliver udfordret af demografiske forandringer og snævre økonomiske

Læs mere

En god sæsonstart. Inspirationsfolder

En god sæsonstart. Inspirationsfolder En god sæsonstart Inspirationsfolder Indholdsfortegnelse FORORD 2 HUSKELISTE 4 Hvilke målgrupper har vi fokus på? 5 Hvilke hold tilbyder vi i næste sæson? 5 Har vi styr på alle træningstider? 6 Har vi

Læs mere

Sæt din kommune på landkortet

Sæt din kommune på landkortet Sæt din kommune på landkortet Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K Tel: +45 33 22 02 22 www.copcap.com Projekt SPI er et samarbejde mellem kommuner i hovedstadsregionen og Copenhagen Capacity.

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

ProjektSpace Status 2013

ProjektSpace Status 2013 ProjektSpace Status 2013 KMØ Projektspace er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen løber fra

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

Frivillige - hvorfor og hvordan. Rie Frilund Skårhøj

Frivillige - hvorfor og hvordan. Rie Frilund Skårhøj Frivillige - hvorfor og hvordan Rie Frilund Skårhøj ? Særlige udfordringer, tanker eller forventninger til emnet? Frivillighed - definition Frivilligt arbejde er ulønnet udføres ikke overfor nærmeste familie

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Etniske Piger. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle

Etniske Piger. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle Etniske Piger Case rapport Evaluering af Idræt for Alle 27 Indhold 1. Introduktion...... 28 2. Projektets aktiviteter......... 29 3. Projektets resultater.... 29 4. Projektets virkning........ 31 5. Læring

Læs mere

Dansk Softball Forbund. Frivillighedsstrategi 2015-2017

Dansk Softball Forbund. Frivillighedsstrategi 2015-2017 Dansk Softball Forbund Frivillighedsstrategi 2015-2017 Dansk Softball Forbund har en lang tradition for at engagerede frivillige kræfter yder en utrolig stor indsats. De frivillige ildsjæle spiller en

Læs mere

10 principper for forældresamarbejde. - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber

10 principper for forældresamarbejde. - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber 10 principper for forældresamarbejde - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber 2 Fælles om et stærkere forældresamarbejde 10 principper for forældresamarbejdet

Læs mere

Det åbne bibliotek i Lynge

Det åbne bibliotek i Lynge Allerød Kommune Det åbne bibliotek i Lynge Brugerundersøgelse Tekst og layout af Tine Schrøder Lunøe 1 Om undersøgelsen Antal udfyldte spørgeskemaer: 100 Derved svarer alle tal til %. I tolkningen af rapportens

Læs mere

Civilsamfundet - Metoder til samarbejder og brugerinvolvering

Civilsamfundet - Metoder til samarbejder og brugerinvolvering Civilsamfundet - Metoder til samarbejder og brugerinvolvering Fagligt udviklingsforløb 2. møde den 18. april 2013 Program for dagen 08.45-09.00 Kaffe og morgenbrød 09.00-10.00 Opsamling fra sidst 10.00-10-15

Læs mere

DET PRAKTISKE HVAD ER DNA?

DET PRAKTISKE HVAD ER DNA? DNA ET ANDERLEDES NETVÆRK Et netværk handler IKKE kun om at sælge dine produkter eller skaffe dig dit næste job! DNA er et netværk hvor faglig sparring, engagement, personlig udvikling og ikke mindst forretningsudvikling

Læs mere

Sorø Kommune. Strategi for Sorø Bibliotek Nationale udviklingstendenser

Sorø Kommune. Strategi for Sorø Bibliotek Nationale udviklingstendenser Sorø Kommune Strategi for Sorø Bibliotek 2016-2019 2019 Sorø Bibliotek er et traditionelt folkebibliotek med to afdelinger beliggende i historiske bygninger i henholdsvis Sorø Bymidte og Dianalund. Begge

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Tak for sidst! Det var en rigtig god dag lad os får nogle flere af den slags. Dialogen er drøn vigtig, ikke kun mellem bibliotekarerne og BS, men også kollegaer imellem. Vi har alt for sjældent mulighed

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Aktivt medborgerskab. Dragør Kommunes strategi for frivillighed og medborgerskab (debatoplæg) Dragør Kommune

Aktivt medborgerskab. Dragør Kommunes strategi for frivillighed og medborgerskab (debatoplæg) Dragør Kommune Aktivt medborgerskab Dragør Kommunes strategi for frivillighed og medborgerskab (debatoplæg) Dragør Kommune 2014-2017 Indhold Gode rammer og god dialog...3 Baggrund...4 Aktivt medborgerskab...4 Frivillighed...4

Læs mere

Resume af Seminar Bestyrelsen, Støvring Gymnasium. 12. September 2012 Pernille Storgaard Bøge, U-facilitator (www.u-facilitator.

Resume af Seminar Bestyrelsen, Støvring Gymnasium. 12. September 2012 Pernille Storgaard Bøge, U-facilitator (www.u-facilitator. Resume af Seminar Bestyrelsen, Støvring Gymnasium 12. September 2012 Pernille Storgaard Bøge, U-facilitator (www.u-facilitator.dk) Formål og program Formål med dagen Program for dagen At gøre kort status

Læs mere

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle?

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave 1.Indhold 2. Hensigtserklæring 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? (egne eksempler) 5. 10 gode råd til kollegerne

Læs mere

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Frivillige hænder - nu i flere farver Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Kære læser Vi har i De Frivilliges Hus i Aalborg igennem længere tid arbejdet med at rekruttere

Læs mere

Statens fremtidige rolle i forhold til udsatte by- og boligområder

Statens fremtidige rolle i forhold til udsatte by- og boligområder Talepapir til Kvarterløfts Nationale Konference Titel Målgruppe Anledning Taletid Tid og sted Statens fremtidige rolle i forhold til udsatte by- og boligområder Professionelle aktører på by- og boligområdet,

Læs mere

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi FÆLLES OM ODENSE Civilsamfundsstrategi 1 FORENINGSFRIVILLIG Corperate Volunteer ADD-ON MODEL MEDLEM SERIEL ENKELTSTÅENDE DEN STRATEGISK INTEGREREDE MODEL UORGANISEREDE ELLER VIRTUEL FRIVILLIG OFFENTLIG

Læs mere

Hovedstadsregionens byrådspolitikere gør ikke nok

Hovedstadsregionens byrådspolitikere gør ikke nok September 2013 Hovedstadsregionens byrådspolitikere gør ikke nok Byrådene i hovedstadsregionen har ikke været gode nok til at lytte til erhvervslivet og træffe beslutninger, der fremmer den private beskæftigelse

Læs mere

Bliv frivillig mentor

Bliv frivillig mentor Bliv frivillig mentor Støttet af Me ntor wanted Social og Sundhed 1 Introdu At gøre en forskel i et ungt menneskes liv, vil også gøre en forskel i mit liv. Introduktionshilsen Introduktionshilsen Tak fordi

Læs mere

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere

Nyrernes Dag inspirationskatalog. Indhold

Nyrernes Dag inspirationskatalog. Indhold Nyrernes Dag inspirationskatalog Nyrernes Dag er en fast tradition i Nyreforeningen. Siden starten i 2006 har dagen udviklet sig og markeres i dag på forskellig vis rundt om i landet. Dette katalog er

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

Udkast til. Politik og strategi for de sociale medier i Struer Kommune

Udkast til. Politik og strategi for de sociale medier i Struer Kommune Udkast til Politik og strategi for de sociale medier i Struer Kommune POLITIK FOR DE SOCIALE MEDIER Der sker i disse år en skelsættende udvikling i mediebillet, hvor sociale medier spiller en stadig større

Læs mere

STRATEGI > fo r Ve jle l Bibliote Bibliot ke k rne 2011 2014 <

STRATEGI > fo r Ve jle l Bibliote Bibliot ke k rne 2011 2014 < STRATEGI > for Vejle Bibliotekerne 2011 2014< VISIONEN for Vejle Bibliotekerne DIGITALT OMRÅDE OPLEVELSER, INSPIRATION OG LÆRING VISION PROFESSIONEL UDVIKLING Visionen angiver retningen, vi skal gå, i

Læs mere

Vi møder borgerne med anerkendelse

Vi møder borgerne med anerkendelse Vi møder borgerne med anerkendelse Strategi for ledere og medarbejdere Center for Politik og Strategi september 2015 Forord Fredensborg Kommune er en organisation i udvikling, hvor kravene til service,

Læs mere

strategi for nærdemokrati

strategi for nærdemokrati strategi for nærdemokrati i Slagelse Kommune 2009 Slagelse Kommune Ledelsessekretariatet Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse Tlf. 58 57 36 00 slagelse@slagelse.dk Visionen brandmen.dk Slagelse Kommune vil

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3...

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 1 2 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger Vi vil som frivillige sociale foreninger gerne bidrage

Læs mere

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 v/næstformand Trine Marqvard Nymann Jensen I har formentlig allerede set vores organisatoriske beretning måske har I ikke lige fået tygget jer igennem

Læs mere

Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010.

Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010. Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010. Kære medlemmer. Regionsbestyrelsens ambition er, at den skriftlige beretning skal være det sted, hvor medlemmerne

Læs mere

Folkeoplysningspolitik 2012-2016. Center for Børn & Kultur

Folkeoplysningspolitik 2012-2016. Center for Børn & Kultur Folkeoplysningspolitik 2012-2016 Center for Børn & Kultur 1 Indhold Formål...3 Borgernes deltagelse i foreningsaktiviteter...4 Rammer for foreningsarbejdet...6 Samspil mellem foreninger og selvorganiserede

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Side 1/5 Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Indledning: Vores nuværende afdelingschef gennem mere end 5 år skal fremover står i spidsen for ejendomsområdet

Læs mere

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til MX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

MIN KOMMUNE - EN GOD KOMMUNE AT VÆRE FRIVILLIG I

MIN KOMMUNE - EN GOD KOMMUNE AT VÆRE FRIVILLIG I Politik for det frivillige sociale arbejde MIN KOMMUNE - EN GOD KOMMUNE AT VÆRE FRIVILLIG I Forord SIDE 2 Marts 2010 Eike Albrechtsen, formand for Socialudvalget Uanset, hvor mange paragraffer, der skrives

Læs mere

Frivillighedspolitik. Bo42

Frivillighedspolitik. Bo42 Frivillighedspolitik Bo42 Vedtaget på repræsentantskabsmøde afholdt den 4. juni 2013 Forord En af Bo42 s bestyrelses fornemste opgaver er at være med til at skabe og udvikle gode rammer og muligheder for

Læs mere

Skt. Klemens Læringværksted

Skt. Klemens Læringværksted Skt. Klemens Læringværksted Organiseres af Ungdommens Røde Kors og i samarbejde med Skt. Klementsparkens beboer, Boligsocialthus og Skt. Klemensskolen. Stedet hvor vi lærer børn at lære. En gang om ugen

Læs mere

Denne evaluering tager ikke stilling til i hvilken udstrækning de enkelte aftaler, som blev indgået på FrivilligBørsen, er blevet til noget.

Denne evaluering tager ikke stilling til i hvilken udstrækning de enkelte aftaler, som blev indgået på FrivilligBørsen, er blevet til noget. Formål med evaluering Evalueringens formål er at formidle hovedresultaterne af arrangementet. Derudover bliver erfaringerne fra frivilligteamet også inddraget. Evalueringen sker på baggrund af udsendt

Læs mere

Frivillighed i Frederikssund Kommune. - en strategisk ramme

Frivillighed i Frederikssund Kommune. - en strategisk ramme Frivillighed i Frederikssund Kommune - en strategisk ramme Indholdsfortegnelse Frivillighed er fri vilje og villighed til at tilbyde... 3 Indsatsområde 1 - Den fælles forståelse... 4 Mulige initiativer:...

Læs mere

Indsats vedr. håndtering og nedbringelse af sygefraværet i Frederiksberg Kommune

Indsats vedr. håndtering og nedbringelse af sygefraværet i Frederiksberg Kommune Bilag 5 Indsats vedr. håndtering og nedbringelse af sygefraværet i Frederiksberg Kommune Midtvejsevaluering (medio 2011) Indsats vedr. håndtering og nedbringelse af sygefraværet igangsattes i marts 2010

Læs mere

Temabåret Markedsføringssamarbejde

Temabåret Markedsføringssamarbejde Temabåret Markedsføringssamarbejde Konceptbeskrivelse På biblioteksledermødet den 4. december 2009 blev det på baggrund af oplæg fra erfagruppen for markedsføring besluttet at udfolde to markedsføringssamarbejder:

Læs mere