Fremtidens kliniske uddannelse på sygeplejerskeuddannelsen. Ét bud: Tværfagligt Klinisk Studieafsnit

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fremtidens kliniske uddannelse på sygeplejerskeuddannelsen. Ét bud: Tværfagligt Klinisk Studieafsnit"

Transkript

1 Fremtidens kliniske uddannelse på sygeplejerskeuddannelsen Ét bud: Tværfagligt Klinisk Studieafsnit

2 Bekendtgørelsesbestemt: Fra Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelorer: 1. Formålet med uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje er at kvalificere den studerende til efter endt uddannelse at kunne fungere selvstændigt som sygeplejerske og til at indgå i et fagligt og tværfagligt samarbejde. Kap.3 8 stk 2 den kliniske undervisning fokuserer på...den studerendes egen faglige og personlige udvikling samt på et tværfagligt og tværsektorielt samarbejde. (Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje, jan 2008)

3 Fra konferencen Hvor er sundhedsuddannelserne om 10 år? : Fremtidens sundhedsvæsen kræver af de ansatte, at de har en stærk faglighed, relationel kompetence, evnen til samarbejde, håndtere konflikter og tænke på tværs (Christina Holm-Petersen, Dansk Sundhedsinstitut, Okt. 2010)

4 Aalborg-modellen Tværfagligt Klinisk Studieafsnit som en integreret del af den kliniske uddannelse

5 Tværfagligt Klinisk Studieafsnit : Oprettet september 2007 i samarbejde mellem: Professionshøjskolen University College Nordjylland Ortopædkirurgien Nordjylland Aalborg Sygehus, Ergoterapi- og fysioterapiafdelingen Fra 1. januar 2011 organiseret under: AALBORG SYGEHUS Hoved- Orto Hjertecenter Ortopædkirurgisk Afdeling

6 Værdien af samarbejde skal opleves og læres sammen:

7 Formål: Tværfagligt Klinisk Studieafsnit At skabe et autentisk læringsmiljø for ergoterapi-, fysioterapi-, sygeplejestuderende samt social- og sundhedsassistentelever, som fremmer den enkelte studerendes/elevs faglige kompetencer og giver optimale muligheder for udvikling af tværfaglige samarbejdskompetencer

8 Organisering af studieafsnittet: Aktivt: uge 6-22 (2 mellemuger) uge (2 mellemuger) Ca. 8 ortopædkirurgiske senge Fortrinsvis patienter med hoftenære frakturer Alle hverdage kl (Nat, weekend og helligdage overtager afdelingens faste personale)

9 Rekruttering af studerende: Via et tæt og forpligtende samarbejde med involverede uddannelser og afgivende praktiksteder 2 ugers forløb, som en integreret del af den øvrige praktik. Fordeling: 8 sygeplejestuderende 4 ergoterapistuderende 4 fysioterapistuderende 4 elever fra SSA-uddannelsen

10 Struktur Dagsprogram Morgenhold kl Fælles tværfaglig Konference/ refleksionsforum Senhold kl

11 Placering i uddannelsen: På sygeplejerskeuddannelsen: Modul 11 Modul 12 Som en integreret del af den kliniske undervisning: Koordineres af: Klinisk koordinator ved Sygeplejerskeuddannelsen, UCN. Studiekoordinator for Sygeplejerskeuddannelse, Aalborg Sygehus Koordinator for Tværfagligt Klinisk Studieafsnit

12 Tilføjelse til modulbeskrivelse Målet er desuden at den studerende supplerer sine tværfaglige kompetencer med et forløb på tværfagligt klinisk studieafsnit.

13 Integrering i den kliniske praksis Kræver et tæt samarbejde mellem alle interessenter Højt informationsniveau/ tæt dialog Fysiske besøg i studieafsnittet - både teoretiske undervisere og kliniske vejledere. Alle er medansvarlige for at de studerende opfatter den tværfaglige praktik som en integreret del af det kliniske forløb

14 Udfordring: Hvordan organiseres tværfaglig læring bedst? Opfatter de studerende tværfaglighed som en vigtig - og integreret del af at være i klinisk praksis? Hvordan sikres at den studerendes tværfaglige læring overføres til den øvrige praktik

15 Fra teori til praksis i studieafsnittet: Eksempel på anvendelse af læringsudbytte, modul 11 Selvstændigt at identificere sygeplejebehov, opstille mål, udføre, evaluere, justere og dokumentere sygepleje i samarbejde med udvalgte patienter og Mål og sygeplejehandlinger og konsekvenser heraf. Arbejde målrettet og kontinuerligt bla. ved at gøre brug af VIPS Sygeplejeprocessen grupper af patienter. At argumentere for vurderinger og interventioner i forhold til centrale sygeplejefaglige problemstillinger på baggrund af praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden. Reflektere og koble teorien på i praksis. Tværfaglig konference, refleksionsforum. Samarbejde tværfagligt ved at indgå i dialog med udveksling af refleksion over faglige synspunkter og argumenter. At formidle mundtlig og skriftligt med anvendelse af et tydeligt fagsprog. Dokumentation i VIPS Tværfaglig konference, refleksionsforum Anvendelse af informationsmateriale At beherske sygeplejehandlinger i komplekse kliniske patientsituationer. Præ- og postoperativ sygepleje Aktiv i den direkte patientpleje Undervisning og vejledning af patienten monofagligt samt tværfagligt.

16 Tværfaglighed en stadig udfordring: Dilemma: Bliver det tværfagligt - på bekostning af monofaglighed? eller giver tværfaglighed tværtimod nye perspektiver på egen faglighed?

17 Kan studerende lære at samarbejde?

18 Baggrund I efteråret 2008 indledtes en ekstern evaluering af Tværfagligt Klinisk studieafsnit, ved CEPRA Forskningsfokus Hvad giver den pædagogiske tilrettelæggelse af studieafsnittet med fokus på anerkendelse, tværfaglighed og autentiske læringsmiljøer de studerende/eleverne? Hvordan understøtter studieforløbet, de studerendes/elevernes kompetencer I at få øje på egne faglige og tværfaglige kompetencer? Hvilken betydning har det for de studerendes/elevernes samarbejdspraksis?

19 Konklusion Strukturen og indholdet i Studieafsnittet giver de studerende større indsigt i og respekt for hinandens arbejdsområder, med bedre samarbejde til følge. Der udvikles en skærpet bevidsthed om vigtigheden af at hjælpe hinanden. Den anerkendende tilgang fremmer de studerendes oplevelse af selvværd og en øget tro på egen faglighed

20 Det vigtigste var at opleve, hvordan værdien af det tværfaglige samarbejde, meget tydeligt var til patientens fordel. Desuden var det meget spændende at arbejde på denne måde, som naturligt gav en gensidig respekt faggrupperne imellem. Når kommunikationen og koordinationen har været succesfuld så har det tværfaglige samarbejde også været succesfuldt. Den indsigt jeg nu har opnået vil gøre det meget lettere fremover at kontakte de andre fag. Desuden har jeg erfaret, hvor vigtigt det er at få andre professioners perspektiv på pt. s problemer Jeg har opnået meget mere viden om mig selv og de andre professioner og jeg har oplevet, hvor afhængige vi er af hinanden for kunne løse patientens problemer.

21 Forudsætninger for udvikling af tværfagligt samarbejde. Tryghed i eget fag Fælles problemforståelse Fælles målsætning Klar fordeling af ansvarsforhold Realistiske forventninger Hindringer må gennemgås før samarbejdet indledes (Jutta Ølgod. Samarbejdsproblemer i sundhedsvæsenet. FADL 1998) 21

22 Kilder. Cooper H, Spencer-Dawe E, Mclean E. Beginning the process of teamwork: design, impementation and evaluation of aninter-professional education intervention for first year undergraduate students. l J Interporf Care 2005, 19 (5).: s Hawyard L M, Demarco R, Lynch M M. Interprofessional Collaborative Alliances: Health Care Educators sharing and learning from each other. Journal of Allied Health. V29n4p Win 2000 Lauvås, K & Lauvås, P, Tværfagligt samarbejde. 2. udgave. Klim, Århus. Ølgod, J. Samarbejdsproblemer i sundhedsvæsenet. FADL, København 1998 Kjærgaard,J m.fl. Kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet. Munksgaard Danmark.1.udgave, 4.oplag. København 2008 Carpenter, J & Dickinson, H. Interprofessional Education and Training. Policy Press, Bristol 2008 Willumsen, Elisabeth(Red.) Tverrprofesjonelt samarbejd. Universitetsforlaget. Oslo Hanne Lisby, oplæg Modul 22

23 Forskning: IPLS: Dansk Selskab for Interprofessionel læring og Samarbejde i Sundhedsvæsenet:

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulet retter sig mod klinisk sygepleje relateret til patienter/borgere med komplekse, akutte og kroniske sygdomme. Modulet retter

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Det nye i praktikken. Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning

Det nye i praktikken. Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning Det nye i praktikken Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning Forord Fra januar 2013 følger nye elever på socialog sundhedsuddannelsen en ny uddannelsesordning.

Læs mere

BESKRIVELSE AF ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD

BESKRIVELSE AF ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD GODKENDELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED DETTE DOKUMENTET BESTÅR AF TO DELE: A. GRUNDLAG FOR GODKENDELSE TIL KLINISK UNDERVISNING (MAX. 3 SIDER) B. GENEREL KLINISK STUDIEPLAN TIL 11 MODUL GENERELLE KRITERIER

Læs mere

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling.

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på Dagtilbud Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på faglig udvikling Opvækst- og Uddannelsesudvalget har som startskud til processen der kaldes Fokus på Dagtilbud sat de overordnede

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet SOSU 20 uger April 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den

Læs mere

Hvem støder kuglerne? her er det ikke patienter, men fysisk aktive personaler

Hvem støder kuglerne? her er det ikke patienter, men fysisk aktive personaler Hvem støder kuglerne? her er det ikke patienter, men fysisk aktive personaler 1. Navn på det kliniske undervisningssted og dets kontaktpersoner Hospitalspsykiatri og hospitalsbaseret distriktspsykiatri.

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. April 2015. Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro. Den Sundhedsfaglige Højskole. VIA University College

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. April 2015. Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro. Den Sundhedsfaglige Højskole. VIA University College Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse April 2015 Den Sundhedsfaglige Højskole Side 1 af 12 Modulets tema Modulet retter sig mod den udviklingsorienterede selvstændige og kritiske professionsudøvelse

Læs mere

ANBEFALINGER TIL KOMPETENCER FOR SYGEPLEJERSKER I DEN PALLIATIVE INDSATS

ANBEFALINGER TIL KOMPETENCER FOR SYGEPLEJERSKER I DEN PALLIATIVE INDSATS ANBEFALINGER TIL KOMPETENCER FOR SYGEPLEJERSKER I DEN PALLIATIVE INDSATS Anette Lindgren, Birte Rasmussen, Birthe Ørskov, Helle Nordestgaard Matthiesen, Ina Lillevang, Jeanette Nielsen, Jorit Tellervo,

Læs mere

Overordnet model for genoptræningsforløb med fokus på borgerens aktive deltagelse og indflydelse på egen genoptræning

Overordnet model for genoptræningsforløb med fokus på borgerens aktive deltagelse og indflydelse på egen genoptræning Overordnet model for genoptræningsforløb med fokus på borgerens aktive deltagelse og indflydelse på egen genoptræning Ortopædisk Genoptræningscenter Århus Kommune Et udviklingsprojekt i Genoptræningscentret,

Læs mere

Evaluering af din kliniske undervisningsperiode

Evaluering af din kliniske undervisningsperiode Evaluering af din kliniske undervisningsperiode Kære sygeplejestuderende Du er nu i slutningen af din kliniske undervisningsperiode og det er tid til evaluering af perioden. Formålet med denne evaluering

Læs mere

Pædagogers kompetenceprofil

Pædagogers kompetenceprofil Pædagogers kompetenceprofil Udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af Undervisningsministeriet bestående af repræsentanter fra: Amtsrådsforeningen, Børne- og kulturchefforeningen, BUPL, Daginstitutionernes

Læs mere

KVALITET, RELEVANS OG SAMMENHÆNGE I FORHOLD TIL DE SUNDHEDSFAGLIGE PROFESSIONSBACHELORUDDANNELSER

KVALITET, RELEVANS OG SAMMENHÆNGE I FORHOLD TIL DE SUNDHEDSFAGLIGE PROFESSIONSBACHELORUDDANNELSER KVALITET, RELEVANS OG SAMMENHÆNGE I FORHOLD TIL DE SUNDHEDSFAGLIGE PROFESSIONSBACHELORUDDANNELSER Anbefalinger til Udvalg for kvalitet og relevans i de videregående uddannelser fra Danske Professionshøjskoler

Læs mere

Samspil mellem uddannelse og erhverv

Samspil mellem uddannelse og erhverv Samspil mellem uddannelse og erhverv PROGRAM 2: SAMSPIL MELLEM UDDANNELSE OG ERHVERV UDVIKLINGSLABORATORIET FOR TRANSFER Hvad er på spil? Erhvervsrettede uddannelser er kendetegnet ved at de kombinerer

Læs mere

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

Afrapportering pr. 081012 i forhold til projektansøgningen

Afrapportering pr. 081012 i forhold til projektansøgningen Afrapportering pr. 081012 i forhold til projektansøgningen Udarbejdet af: Anne Wibe Poulsen og Peter Vråsinge Projekttitel: Mænds kønsutraditionelle valg af professionsuddannelse på Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion Kompetencekort for sygeplejestuderende Modul 11 Et lærings- og evalueringsredskab i klinisk undervisning Studerende: Hold: Periode: Uge Aftalte samtaler: 1 Studieplan 2 Komp.kort Sygehus: Afsnit: 3 - Refleksion

Læs mere

Idékatalog. Praksisorienteret

Idékatalog. Praksisorienteret Idékatalog Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? 3 Indhold Forord...5 Praksisorienteret kompetenceudvikling... 6 Systematik til praksisorienteret

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Læremidler støtte og udvikling

Læremidler støtte og udvikling Læremidler støtte og udvikling Lektor ph.d. Bodil Nielsen Læremidler skal udarbejdes med henblik på at de bedst muligt støtter og udfordrer elever i deres læreprocesser, men samtidig er det vigtigt at

Læs mere

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen - En vejledning i, hvordan læringsreformen kan blive til virkelighed på Hillerødsholmskolen 2. udgave oktober 2014 1 Indledning På de følgende sider kan du læse om,

Læs mere