AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den , kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peder Lykkesvej 65

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 26.11.2013, kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peder Lykkesvej 65"

Transkript

1 DAGSORDEN for mødet den , kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peder Lykkesvej Godkendelse af dagsorden ( ) 1 2. Status på lokaludvalgets puljemidler november 2013 ( ) 2 3. Genbehandling, ansøgning: Gyldenrisparkens Lektiecafé 2014 ( ) 3 4. Ansøgning: Aktivering af Den Grønne Plads på Ulrik Birchs Alle ( ) 4 5. Ansøgning: Lyde fra køkkenbordet ( ) 5 6. Ansøgning: Kulturforeningen Liv i Sundbys program forår 2014 ( ) 6 7. Høring: Skolernes maksimale kapacitet 2014/15 ( ) 7 8. Høring: Nye principper for fremtidens plejeboliger ( ) 9 9. Høring: funktionskrav til byudstyr ( ) Lynhøring - vedr. bedre fremkommelighed i København ( ) Godkendelse af årsplan og budget for det lokale miljøarbejde 2014 ( ) Udpegning af komité til Årets Skulderklap ( ) Meddelelser, eventuelt og afslutning ( ) 14

2 1. Godkendelse af dagsorden ( ) Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, 1) at udvalget godkender dagsordenen. Afbud inden mødet: Kim J. Henriksen. 1. suppleant René Rasmussen indkaldt. Side 1

3 2. Status på lokaludvalgets puljemidler november 2013 ( ) Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, 1) at lokaludvalget tager orienteringen til efterretning. Amager Vest Lokaludvalg har pr. 29. august 2013 fået bevilget kr. i puljemidler af Københavns Borgerrepræsentation. Status for lokaludvalgets puljemidler er pr. 15. oktober således: Lokaludvalget har bevilget i alt kr. til 76 eksterne ansøgninger. Herudover har lokaludvalget bevilget, og forventer at bruge, kr. til egne projekter. Lokaludvalget har således pr. 20. oktober kr. at disponere over til netværksskabende aktiviteter i bydelen. Lokaludvalget skal på sit møde den 26. november behandle 4 eksterne ansøgninger, heraf 2 for midler til et samlet beløb på kr. og 2 for 2014-midler til et samlet beløb på kr. Der er ingen medlemsforslag med økonomisk konsekvens. Lokaludvalget vedtog d. 24. september 2013: 1. at behandle alle ansøgninger efter den dato, hvor lokaludvalgets sekretariat modtager de enkelte ansøgninger. 2. at alle medlemsforslag om støtte til borgerrettede aktiviteter i 2013 på lokaludvalgsmøderne i oktober, november og december skal behandles, før eventuelle ansøgninger til bydelspuljen bliver behandlet. 3. at de resterende puljemidler i 2013 ikke skal fordeles i puljer til de tre sidste lokaludvalgsmøder. Lokaludvalget fortsætter den normale praksis med at behandle medlemsforslag og puljeansøgninger. Hvis der på et tidspunkt ikke længere er puljemidler at uddele, vil ansøger blive meddelt dette, og ansøgningen vil således kun blive taget til behandling, hvis der kommer et tilbageløb fra uforbrugte projekter og ansøgninger. BILAG Status på lokaludvalgets puljemidler, november 2013 Side 2

4 3. Genbehandling, ansøgning: Gyldenrisparkens Lektiecafé 2014 ( ) Lina Carlsen søger støtte til Gyldenrisparkens lektiecafé Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, 1) at lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Line Carlsen på vegne af indstillingen fra arbejdsgruppen for det sociale område. På vegne af Gyldenrisparkens Lektiecafé søgte Line Carlsen den om kr af puljemidlerne til lektiecafé i Der er tale om ugentlig lektiehjælp til fremmedsprogede børn i folkeskolealderen i distriktet Gyldenrisparken. Børnene går til daglig på Højdevang- og Gerbrandskolen, hvis distrikter går på tværs af Amager Øst og Amager Vest. Børnene, som alle har anden etnisk herkomst end dansk, har svært ved at få hjælp til lektierne derhjemme af forældrene. Lektiehjælpen er en forening etableret under Dansk Flygtningehjælp, drevet udelukkende af frivillige og nonprofit. Projektet er målrettet en udsat social gruppe, men er åben for alle, der har brug for lektiehjælp. Dansk Flygtningehjælp bistår med faglig hjælp og kurser i at være lektiehjælper. Lektiecaféen samarbejder med boligområdet Gyldenrisparkens bestyrelse. Lektiehjælpen er med til at støtte børnene i deres skolegang og sikre dem en god start på uddannelse. Lektiehjælpen giver også mulighed for samvær med voksne frivillige, hvor også andre ting kan diskuteres og afhjælpes. Projektet annonceres ved opslag i området, lokalaviser, Gyldenrisparkens beboerblad og via et samarbejde med den lokale fritidsklub. Det ansøgte beløb indgår i det samlede budget på kr til frugt, skoleartikler, juleafslutning, sommerudflugt samt planlægningsmøder. I projektet indgår frivillige arbejdstimer fra 15 frivillige voksne og gratis lokaler i samarbejde med fritidsklubben ved Amagerbrogade 262. Der er ligeledes søgt om kr hos Amager Øst Lokaludvalg. Arbejdsgruppen for det sociale område behandlede ansøgningen på sit møde den 13. november 2013 og indstiller, at det ansøgte beløb bevilges under forudsætning af, at der tilgår puljemidler til uddeling af lokaludvalget i Projektet støtter op om styrke uddannelsesaspektet blandt bydelens unge. Det er netværksskabende og fremmer socialt samvær i bydelen. Desuden anser arbejdsgruppen det som en integrationsmæssig fordel, at lektiecaféen er frivilligt forankret. Arbejdsgruppens indstilling betyder, at beløbet bevilges fra lokaludvalgets puljemidler, forudsat at der tilgår puljemidler for 2014, område Beløb ekskl. moms kr. Side 3

5 4. Ansøgning: Aktivering af Den Grønne Plads på Ulrik Birchs Alle ( ) Vejlauget Ulrik Birchs Allé søger støtte til Aktivering af Den Grønne Plads på Ulrik Birchs Allé. Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, 1) at lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Vejlauget Ulrik Birchs Allé på vegne af indstillingen fra arbejdsgruppen for det sociale område, kultur og fritid og fysisk planlægning. På vegne af Vejlauget Ulrik Birchs Allé søgte Ib Mogensen den 10. oktober 2013 om kr. om støtte til Aktivering af Den Grønne Plads på Ulrik Birchs Allé. Ansøger angiver, at der allerede findes nok legepladser i området, men at man ønsker at aktivere Den Grønne Plads, så de omkringboende borgere benytter den mere. Derfor ønskes der at etablere otte træstammer, som skal fungere som opholdsmøbler. Det er ansøgers ønske, at træstammerne vil få både børn, unge og ældre til at komme til Den Grønne Plads for at opholde sig på den, lege på den og være sammen på den. Der er taget udgangspunkt i den opbygning af træstammer, som findes på Carlsberg-grunden. Der påtænkes indkøbt otte kraftige, høvlede træstammer i 40x40x200cm. Disse skal ligge på græsset i forskudt formation, så der opstår en aflang trappe/bænk på den ene side af pladsen langs gang- og cykelstien. Det ansøgte beløb indgår i det samlede budget på kr til indkøb af de otte træstammer. Vejlauget og beboerforeningen for de to veje, der støder op til Den Grønne Plads, støtter med hver 25% af projektbeløbet altså i alt 50% af det samlede beløb. Arbejdsgruppen for fysisk planlægning har på sit møde den 12. november 2013 behandlet ansøgningen og indstiller at beløbet bevilges. De store træelementer vil både kunne fungerer som siddemøbel og opfordrer til leg og bevægelse for nærområdets brugere. Pladsen bliver brugbar og vil kunne anvendes af alle aldersgrupper. Arbejdsgrupperne for det sociale område og kultur og fritid behandlede ansøgningen på deres møder den 13. november 2014 og indstiller begge et afslag. Arbejdsgrupperne mener, at det er tvivlsomt, hvor meget pladsen vil blive brugt, fordi området i forvejen har legepladser og private haver. Det er sandsynligt, at det mest vil komme de lokale grundejere til gode, hvorfor det ikke er netværksskabende eller har sociale perspektiver. Arbejdsgruppen for fysisk planlægnings indstilling betyder, at beløbet bevilges fra lokaludvalgets puljemidler, område Ansøgt beløb ekskl. moms kr. Arbejdsgrupperne for det sociale område og kultur og fritids indstilling har ingen økonomiske konsekvenser. Side 4

6 5. Ansøgning: Lyde fra køkkenbordet ( ) KKArt søger støtte til projektet Lyden fra Køkkenbordet. Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, 1) at lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til KKArt på vegne af indstillingen fra arbejdsgruppen for kultur og fritid/det sociale område. På vegne af KKArt søgte Astrid Randrup den 17. oktober 2013 om kr. i støtte til Lyden fra køkkenbordet, der skal afholdes på 11 skoler på Amager fra den 15. november 2013 til den 23. december Der er tale om 11 seperate arrangementer af tre til fire timers varighed, som er henvendt til børn op til 13 år. Kunstneren Astrid Randrup ønsker at bage og forme brød, mikse tilbehør og tegne sammen med eleverne på skolerne. Ved hjælp af kontaktmikrofoner skal alle elever kunne lytte til processen, når dejen mikses og æltes. Mens dejen hæver, tegnes tegninger sammen med eleverne og til sidst holdes fernisering for brødet og tegningerne. Ansøger vil på denne måde skabe et kunsterisk og dialogskabende julearrangement. Lokaludvalget søges om støtte til at afholde 11 arrangementer á kr - i alt kr. Der søges ikke om penge andetsteds. Arbejdsgrupperne for det sociale område og kultur og fritid behandlede ansøgningen på deres møder den 13. november 2013 og begge grupper indstiller et afslag. Kun fem af de 11 skoler ligger i Amager Vest, og det undrer begge grupper, at der ikke er søgt om støtte fra Amager Øst Lokaludvalg. Desuden undrer det grupperne, at skolerne ikke er inddraget tidligere både ifht. udviklingsprocessen og finansiering, hvilket gør det uklart, hvorvidt projektet opfylder et reelt behov. Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser. Side 5

7 6. Ansøgning: Kulturforeningen Liv i Sundbys program forår 2014 ( ) Kulturforeningen Liv i Sundby søger støtte til Kulturforeningen Liv i Sundbys forårsprogram 2014 Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, 1) at lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Kulturforeningen Liv i Sundby på vegne af indstillingen fra arbejdsgruppen for kultur og fritid. På vegne af Kulturforeningen Liv i Sundby søgte Bjørka Schandorff den 20. oktober 2013 om kr af 2014-puljemidlerne til Kulturforeningen Liv i Sundbys forårsprogram for Der er planlagt 19 arrangemeneter, som retter sig mod børn og voksne. Kulturforeningen Liv i Sundby samarbejder med en række foreninger i Amager Vest, der alle bidrager til forårsprogrammet. Ansøger prioriterer at holde deltagerprisen for arrangementer så lav som mulig, og alle foreningens aktiviteter baserer sig på frivilliges indsats.kulturforeningen Liv i Sundby ønsker med forårsprogrammet fortsat at bidrage til at sikre lokale kulturoplevelser og profilere bydelen positivt. Det ansøgte beløb indgår i et samlet budget på kr , der omfatter afvikling af arrangementer og PR-materiale. Der er en forventet billetindtægt på kr og Liv i Sundby og Solvang Bibliotek bidrager hver med hhv. kr og kr Derudover søges Partnerskabet, Forfattercentrum og FerieCamp. Arbejdsgruppen for kultur og fritid behandlede ansøgningen på sit møde den 13. november 2013 og indstiller, at det ansøgte beløb bevilges under forudsætning af, at der tilgår puljemidler til uddeling af lokaludvalget i Kulturforeningen Liv i Sundby udfylder en vigtig rolle i lokalområdet og er et godt eksempel på borgerinddragende og netværksskabende aktiviteter. Forårsprogrammet inkluderer mange forskellige institutioner i bydelen, og gruppen anser det som meget positivt, at driften hovedsageligt bygger på frivilligt engagement. Arbejdsgruppens indstilling betyder, at beløbet bevilges fra lokaludvalgets puljemidler, forudsat at der tilgår puljemidler for 2014, område Beløb ekskl. moms kr. Side 6

8 7. Høring: Skolernes maksimale kapacitet 2014/15 ( ) Amager Vest Lokaludvalg skal tage stilling til høring om Skolernes maksimale kapacitet 2014/15. Formanden indstiller, 1. at Amager Vest Lokaludvalg drøfter og tager stilling til høringssvar vedr. "Skolernes maksimale kapacitet 2014/15" på baggrund af udkast fra kultur-arbejdsgruppen. Børne- og Ungdomsudvalget har på sit møde den 30. oktober 2013 behandlet forslag til fastlæggelse af skolernes maksimale kapacitet og besluttet at sende indstillingen i høring. Høringsperioden er fra den 31. oktober til den 27. november Skolernes maksimale kapacitet skal fastlægges, således at den enkelte skole får klare rammer for, hvor mange klasser den maksimalt må oprette, og dermed hvor mange elever skolen må indskrive på frit skolevalg. Elever fra skolens eget grunddistrikt har dog altid ret til optagelse på skolen, og kommer der mere end 28 grunddistriktselever ved skoleårets begyndelse, skal skolen oprette en klasse mere uagtet denne indstilling. Søskende og elever der er anvist til skolen af Københavnermodellen 2,0 har også krav på optagelse. Forslaget til fastlæggelsen af den maksimale kapacitet sikrer endvidere, at tilvæksten i antallet af nye børnehaveklasser så vidt muligt placeres på de skoler, der udbygges. Forslaget om fastlæggelse af antallet af spor er udarbejdet af forvaltningen på baggrund af prognosen for antallet af børnehaveklasser til kommende skoleår 2013/14 i hvert område. I Amager Vest foreslås følgende ændringer: Dyvekeskolen ombygges fra 3 til 4 spor. Skolen på Islands Brygge er bygget til 4 spor og antallet af spor nedsættes fra 6 i 2013/14 til 4 i 2014/15. Ørestadskolen er bygget til 3 spor og antallet af spor nedsættes fra 4 i 2013/14 til 3 i 2014/15. Der planlægges 3 spor på den ny skole som skal bygges i Ørestad Syd. Særlige forhold for 7. klassetrin på Højdevangens Skole I 2014/15 er der indskrivning til 7. klassetrin på Højdevangens Skole på Amager og indskrivning af 15 børn til forsøg AVID på 7. klassetrin på Katrinedals Skole i Vanløse. Idet forvaltningen ønsker at sikre, at indskrivningen til disse skoler ikke utilsigtet dræner naboskolerne for elever på kommende 7. klassetrin foreslås, at der maksimalt oprettes syv 7. klasser på Højdevangens Skole til kommende skoleår. Højdevangens Skole skal optage egne kommende 7. klasser, samt kommende 7. klasser fra Dyvekeskolen, Sundbyøster Skole og Gerbrandskolen i alt er der p.t. 166 elever i disse klasser, som dermed kan rummes i syv 7. klasser og med plads til, at skolen tillige kan optage enkelte elever fra øvrige skoler og privatskoler indenfor denne ramme. Arbejdsgruppen for det sociale område behandlede høringen på sit møde den 13. november Lokaludvalget bedes drøfte og tage stillng til høringsvar på baggrund af udkast fra arbejdsgruppen. Side 7

9 Indstillingen fra arbejdsgruppen har ingen økonomiske konsekvenser. VIDERE PROCES Når høringen er afsluttet, sammenfattes høringssvarene og forslaget forelægges for Børne- og Ungdomsudvalget den 4. december BILAG Udkast til høringssvar vedrørende Skolernes maksimale kapacitet Høringsbrev - Skolernes maksimale kapacitet 2014/15 Høringsmateriale - Skolernes maksimale kapacitet 2014/15 Side 8

10 8. Høring: Nye principper for fremtidens plejeboliger ( ) Amager Vest Lokaludvalg skal tage stilling til høring om Nye principper for fremtidens plejeboliger. Formanden indstiller, 1) at Amager Vest Lokaludvalg drøfter og tager stilling til høringssvar vedr. "Nye principper for fremtidens plejeboliger " på baggrund af udkast fra social-arbejdsgruppen. Sundheds- og Omsorgsudvalget i Københavns Kommune har på udvalgsmødet 24. oktober 2013 besluttet at sende udkast til Nye principper for fremtidens plejeboliger i høring hos ældreorganisationer og samarbejdsparter på området. Lokaludvalget inviteres hermed til at give bemærkninger til indholdet. De nye principper for fremtidens plejeboliger skal være retningsvisende for indretningen af de fysiske rammer i københavnske plejeboliger og erstatter dermed de eksisterende 17 principper et godt grundlag i trivsel i de nye plejeboliger, som blev udformet i forbindelse med påbegyndelsen af moderniseringsplanen for plejeboliger i København i De nye principper er formuleret med udgangspunkt i hverdagen i plejeboligerne og beskriver, hvordan de fysiske rammer kan være med til at understøtte gode liv for beboere og medarbejdere. De nye principper udspringer således også af resultaterne fra Camp om Gode liv på plejehjem, som Sundhedsog Omsorgsforvaltningen afholdt i januar Principperne er udarbejdet med input fra repræsentanter fra Ældrerådets Boligudvalg, Sundheds- og Omsorgsforvaltningens fællestillidsrepræsentanter samt forstandere og medarbejdere i kommunens plejeboliger. Sundheds- og Omsorgsudvalget har ligeledes i forbindelse med udarbejdelsen af de nye principper haft flere politiske temadrøftelser om emnet. Høringsfristen er mandag d. 25. november 2013 kl.12 Arbejdsgruppen for det sociale område behandlede høringen på sit møde den 13. november Lokaludvalget bedes drøfte og tage stilling til høringssvar på baggrund af udkastet fra arbejdsgruppen. Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser. VIDERE PROCES Sundheds- og Omsorgsudvalget forventes at behandle den endelige udgavemed høringskommentarer 18. december BILAG Udkast til AVLUs høringssvar vedr. nye principper for fremtidens plejeboliger Høringsbrev Høringsmateriale ifm. Nye principper for fremtidens plejeboliger Side 9

11 9. Høring: funktionskrav til byudstyr ( ) Amager Vest Lokaludvalg skal drøfte og vedtage svar til høring vedr. funktionskrav til byudstyr Formand for Amager Vest Lokaludvalg indstiller: At lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til høring vedr. funktionskrav til byudstyr på baggrund af udkast fra arbejdsgruppen for fysisk planlægning Center for Renhold, Teknik- og miljøforvaltningen ønsker at høre lokaludvalgene om udkast til bilag om funktionskrav til byudstyrstyper i udbud på reklamebærende byudstyr. Udkastene er bilag til en indstilling som forelægges Teknik- og Miljøudvalget d. 2. december 2013 og Økonomiudvalget og BR i starten af Selve udbudsmaterialet udsendes i slutningen af februar 2014 og en ny aftale for reklamebærende byudstyr træder i kraft i juli De reklamebærende byudstyrstyper der udbydes, er: Københavns buslæskærme og tilhørende trafikinformationsanlæg Fritstående digitale informationsstandere Option på fritstående digitale interaktive informationsstandere Fritstående tosidede reklamestandere (MUPI) Reklamebærende bysøjler Bysøjler til fri plakatering Automatiske ubemandede toiletter Byudstyret udbydes som en koncessionsaftale, hvor den vindende leverandør opstiller, drifter og vedligeholder byudstyret for Københavns Kommune. Som modydelse får leverandøren reklameindtægter fra reklamerne på byudstyret. Ud over lokaludvalgets holdninger til vedsendte bilag, vil vi også gerne høre om lokaludvalget har ønsker til opstilling af buslæskærme ved eksisterende busstoppesteder, der ikke har buslæskærm i dag. Amager Vest Lokaludvalg skal drøfte og vedtage sit svar på baggrund af udkast fra arbejdsgruppen for fysisk planlægning. Arbejdsgruppen behandlede høringen på sit møde den 12. november. Frist for aflevering af høringssvar er den 26. november Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser BILAG Høringsmateriale vedr. høring om funktionskrav til byudstyr Høringsmateriale vedr. høring om funktionskrav til byudstyr Side 10

12 10. Lynhøring - vedr. bedre fremkommelighed i København ( ) Amager Vest Lokaludvalg skal drøfte svar til Center for Trafik vedrørende bedre fremkommelighed i Amager Vest. Formand for Amager Vest Lokaludvalg indstiller: 1) At lokaludvalget skal identificerer kryds og strækninger i Amager Vest med fremkommelighedsproblemer og myldretidsproblemer 2) At sekretariatet sammenskriver og sender LU s svar til høringen med godkendelse fra formandsskabet. Amager Vest Lokaludvalg modtog den 19. november lynhøring vedr. bedre fremkommelighed i København. Høringssvar skal afleveres til Center for Trafik senest fredag den 29. november. Forvaltningen skal kortlægge de steder på det kommunale vejnet med høj trafikintensitet, hvor der ofte opstår myldretidsproblemer. Generelt tages der udgangspunkt i kryds, da de har størst indvirkning på trafikafviklingen. Dog vil forvaltningen også inddrage andre forhold f.eks. venstre- og højresvingsmuligheder på centrale strækninger og deres indflydelse på trafikafviklingen. Anledningen for opgaven bunder i Borgerrepræsentationens vedtagelse af et medlemsforslag om fremkommelighed (19. september, punkt 22), hvor forvaltningen blev pålagt at foretage en screening af mulige problemstrækninger, fremkomme med mulige løsninger, samt vurdere disse ift. potentiale i bekæmpelse af trængsel. Målet er at udarbejde en prioriteret liste med kendte problemstrækninger, hvor de 10 vigtigste bliver bearbejdet og prioriteret som baggrundsmateriale for en politisk prioritering. Amager Vest Lokaludvalg kommer med input til svar til høringen på sit møde den 26. november. Sekretariatet sammenskriver og sender svaret, efter godkendelse fra formandsskabet. Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser. BILAG Høringsbrev vedr. bedre fremkommelighed i København Side 11

13 11. Godkendelse af årsplan og budget for det lokale miljøarbejde 2014 ( ) Lokaludvalget skal drøfte og godkende Årsplan og Budget for det lokale miljøarbejde Formand for Amager Vest Lokaludvalg indstiller: At lokaludvalget drøfter og godkender Årsplan og Budget for det lokale miljøarbejde under Miljøpunkt Amager Miljøpunkt Amager har, på baggrund af Amager Vest Lokaludvalgs prioriteringer for indsatsområder indenfor miljøarbejdet, udarbejdet en detaljeret årsplan og budget for Årsplanen indeholder oversigter over bl.a. mål, metode, relevante samarbejdspartnere og succeskriterier for de enkelte indsatsområder. Der arbejdes med følgende indsatsområder: Grøn Bydel (fælles tema for både Amager Øst og Vest), Miljøambassadører (fælles tema for både Amager Øst og Vest), Klimatilpasning (fælles tema for både Amager Øst og Vest), Virksomheder og trafik (Amager Vest) Netværksopbygning. Herudover vil der i 2014 være fokus på miljøaktiviteter i forbindelse med at København er kåret som europæisk miljøhovedstad Arbejdsgruppen for fysisk planlægning har behandlet sagen på sit møde den 12. november og indstiller at Årsplan og budget for 2014 godkendes. BILAG Årsplan for det lokale miljøarbejde 2014 og budget af Miljøpunkt Amager Årsplan for det lokale miljøarbejde 2014 og budget af Miljøpunkt Amager Side 12

14 12. Udpegning af komité til Årets Skulderklap ( ) Lokaludvalget skal udpege en komité til indstilling af kandidater til prisen 'Årets Skulderklap'. Formand for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, 1) At lokaludvalget udpeger en komité til indstilling af kandidater til prisen 'Årets Skulderklap'. På lokaludvalgsmødet den 15. juni 2010 blev det vedtaget at indstifte den årlige pris 'Skulderklappet'. Prisen tildeles en person, forening, organisation eller en offentlig eller privat virksomhed, der i særlig grad har bidraget til at skabe netværk imellem bydelens borgere og dermed også har været med til at gøre Amager Vest til et godt sted at bo for alle. Prisen skal øremærkes til at gå til prisvinderens fortsatte arbejde. Sekretariatet har annonceret for prisen i de lokale medier samt på hjemmesiden, hvorfra det er muligt for borgerne at indstille kandidater til prisen. Sekretariatet har desuden uddelt flyers om årets Skulderklap på Amagerbro Torv d Fristen for indstilling af kandidater er den 25. november Lokaludvalget udpeger en komité blandt lokaludvalgets medlemmer. Komitéen skal, på baggrund af borgernes begrundelser for nomineringerne, udpege 3 kandidater til afstemning ved lokaludvalgsmødet den 17. december Prisvinderen udpeges af lokaludvalget på lokaludvalgsmødet den 17. december Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser. Lokaludvalget besluttede d. 20. august 2013 at uddele prisen i 2013, og at bevilge kr. til projektet. Heraf går kr. til vinderen af Årets Skulderklap. Side 13

15 13. Meddelelser, eventuelt og afslutning ( ) Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, 1) at lokaludvalget tager meddelelserne til efterretning. Meddelelser: a. Orientering om uddeling af Facadeprisen b. Orientering om status for Børnetrafikplan c. Naboorientering vedr. Sverrigesgade d. Afrapportering fra Seniorturen i september 2013 e. Henvendelse vedr. Børnehave på Islands Brygge f. Orientering vedr. DR og August Schades Kvarteret g. Orientering vedr. henvendelse til kultur- og fritidsborgmester Pia Allerslev og direktør Olga Brüniche-Olsen h. AVLUs julefrokost Evt. BILAG Henvendelse fra Ole Pedersen og Lars Rimfalk Jensen Svar fra Ayfer Baykal Opfølgning Sundbyvester Plads Naboorientering Sverrigsgade Svar -naboorientering Sverrigsgade Rapport -Senioturen 2013 Svar fra Pia Allerslev vedr. henvendelse om KIB Svar fra KFF Direktør vedr. KIB Svar til Pia Allerslev vedr. KIB Svar til KFF direktør vedr. KIB Side 14

REFERAT. for mødet den 21.11.2013, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87

REFERAT. for mødet den 21.11.2013, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 REFERAT for mødet den 21.11.2013, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Spørgsmål fra borgere og oplæg (2013-0249729) 1 2. Godkendelse af dagsordenen (2013-0249744) 2 3. Oplæg om Københavnertunnelen (2013-0249823)

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

for mødet den 20.09.2011, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 2. Orientering om nyt medlem i Amager Vest Lokaludvalg (2011-116808)

for mødet den 20.09.2011, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 2. Orientering om nyt medlem i Amager Vest Lokaludvalg (2011-116808) PROTOKOL, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2011-116808) 2. Orientering om nyt medlem i Amager Vest Lokaludvalg (2011-116808) 3. Ansøgning -genbehandling:

Læs mere

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 20.11.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peders Lykkevej 65

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 20.11.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peders Lykkevej 65 REFERAT for mødet den 20.11.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peders Lykkevej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2012-157603) 1 2. Status på lokaludvalgets puljemidler november 2012 (2012-11076) 2 3.

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 20.11.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peders Lykkevej 65

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 20.11.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peders Lykkevej 65 DAGSORDEN for mødet den 20.11.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peders Lykkevej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2012-157603) 1 2. Status på lokaludvalgets puljemidler november 2012 (2012-11076) 2

Læs mere

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund

Læs mere

for mødet den 24.01.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den 24.01.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 DAGSORDEN, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2012-11220) 2. Status på lokaludvalgets puljemidler 2012 (2012-11076) 3. Ansøgning Oplev slipset -en bog om Ørestad

Læs mere

for mødet den 23.10.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den 23.10.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 PROTOKOL, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2012-147171) 2. Status på lokaludvalgets puljemidler oktober 2012 (2012-11076) 3. Status på bydelsplanen oktober

Læs mere

AMAGER VEST LOKALUDVALG

AMAGER VEST LOKALUDVALG REFERAT for mødet den 18.08.2015, kl. 18:30 i Sundholmsvej 8 1. Godkendelse af dagsorden (2015-0184047) 1 2. Status på lokaludvalgets puljemidler, august 2015 (2015-0184047) 2 3. Ansøgninger til Bydelspuljen

Læs mere

for mødet den 24.04.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den 24.04.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 DAGSORDEN, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2012-56964) 2. Orientering om nye suppleanter i lokaludvalget (2012-56964) 3. Status på lokaludvalgets puljemidler

Læs mere

DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65

DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Beskæftigelses- og Integrationsborgmester Klaus Bondam introducerer den nye integrationspolitik.

Læs mere

AMAGER ØST LOKALUDVALG

AMAGER ØST LOKALUDVALG 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bydelsplan 2012-2013 4. Oversigt over lokaludvalgets puljemidler juni 2012 5. Ekstern puljemiddelansøgning, Amager Børneteaterfestival (BIFUK)

Læs mere

Amager Øst Lokaludvalg vil meget gerne modtage en tilbagemelding, når endelig politisk behandling har fundet sted.

Amager Øst Lokaludvalg vil meget gerne modtage en tilbagemelding, når endelig politisk behandling har fundet sted. Børne- og Ungeforvaltningen 1. september 2011 Vedr.: høringssvar - Skoledistriktsændringer 2012-2013 Hermed fremsendes høringssvar vedr. Skoledistriktsændringer 2012-2013 Høringssvaret er udarbejdet af

Læs mere

Medio 2012 åbner det nybyggede plejecenter i Ørestad Syd med 114 nye moderne og rummelige 2-rumsboliger med tilhørende fælles- og servicearealer.

Medio 2012 åbner det nybyggede plejecenter i Ørestad Syd med 114 nye moderne og rummelige 2-rumsboliger med tilhørende fælles- og servicearealer. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-08-2011 Bilag 2 Hørgården Midlertidig etapevis lukning af den selvejende institution Plejecentret Hørgården med henblik på ombygning

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 9. oktober 2013 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering 9. oktober 2013...2 3. KF - Temadrøftelse - Danmarks

Læs mere

Onsdag den 20. november 2013 kl. 10:00-14:00

Onsdag den 20. november 2013 kl. 10:00-14:00 Notat fra møde i Ældrerådet 21. november 2013 Onsdag den 20. november 2013 kl. 10:00-14:00 Mødet fandt sted i rådets mødelokale Henrik Pontoppidans Vej 4 DAGSORDEN 1.Valg af ordstyrer og godkendelse af

Læs mere

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 21.01.2014, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 21.01.2014, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 REFERAT for mødet den 21.01.2014, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2014-0012240) 1 2. Status på lokaludvalgets puljemidler januar 2014 (2014-0012240) 2 3.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

AMAGER VEST LOKALUDVALG

AMAGER VEST LOKALUDVALG REFERAT for mødet den 16.06.2015, kl. 18:30 i Sundholmsvej 8 1. Godkendelse af dagsorden (2015-0142020) 1 2. Status på lokaludvalgets puljemidler, juni 2015 (2015-0142020) 2 3. Ansøgninger til Bydelspuljen

Læs mere

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [] EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [BEARBEJDNING AF INDSTILLING I NY SKABELON - oprindeligt behandlet på ordinært møde torsdag den 23. marts 2006] 11. Samarbejdsaftale for 2006 om kultur- og fritidstilbud

Læs mere

Referat for Landsbyudvalgets møde den 29. september 2008 kl. 19:00 i Løgstør, Gæstekantinen

Referat for Landsbyudvalgets møde den 29. september 2008 kl. 19:00 i Løgstør, Gæstekantinen Referat for Landsbyudvalgets møde den 29. september 2008 kl. 19:00 i Løgstør, Gæstekantinen Indholdsfortegnelse 001. Landdistriktspolitik 3 002. Erhvervsstrategi 4 003. Spørgeskemaundersøgelse 5 004. Landsbyernes

Læs mere

Dagsorden. Pkt. 1. Godkendelse af dagsordenen. Pkt. 2. Økonomi. Pkt. 3, Høringssvar. Pkt. 4. Orientering fra formanden.

Dagsorden. Pkt. 1. Godkendelse af dagsordenen. Pkt. 2. Økonomi. Pkt. 3, Høringssvar. Pkt. 4. Orientering fra formanden. MødeNr 10 Mødetype Ordinært møde Dato - Tidspunkt 24. oktober 2014 kl. 9.30 12.30 Sted Grønnegadecentret 1. sal Nellike Deltagere Alle med undtagelse af Finn Frandsen Referent Birgit Vejby Afbud Finn Frandsen

Læs mere

for mødet den 20.04.2010, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den 20.04.2010, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 , kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2010-58396) 2. Procedure for udbetaling af puljemidler (2010-57613) 3. Indstilling. Ansøgning Amager Idrætsdag fra Nabocenter

Læs mere

Referat Handicaprådet 2. december 2013 kl. 15:00 Brovst Rådhus Jammerbugt Kommune

Referat Handicaprådet 2. december 2013 kl. 15:00 Brovst Rådhus Jammerbugt Kommune Referat Handicaprådet 2. december 2013 kl. 15:00 Brovst Rådhus Jammerbugt Kommune Åbne dagsordenspunkter 20 Udmøntning af skolereformen i Jammerbugt Kommune 3 21 Overrækkelse af Handicapprisen 2013 4 22

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

Vedrørende egen driftundersøgelse om BR 19/07 cykelrute langs søerne

Vedrørende egen driftundersøgelse om BR 19/07 cykelrute langs søerne Teknik- og Miljøforvaltningens direktion Rådhuset, 1. sal, vær. 34 Postboks 444 1505 København V 04-11-2009 Sagsnr. 2009-60034 Brev er d.d. fremsendt pr. e-mail. Vedrørende egen driftundersøgelse om BR

Læs mere

ØSTERBRO LOKALUDVALG. for mødet den 14.11.2013, kl. 17:00 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø

ØSTERBRO LOKALUDVALG. for mødet den 14.11.2013, kl. 17:00 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø ØSTERBRO LOKALUDVALG DAGSORDEN for mødet den 14.11.2013, kl. 17:00 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø 1. Borgernes 20 minutter (2013-0247500) 1 2. Godkendelse af dagsorden (2013-0247498) 2 3.

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG 1. Åben spørgetid (2011-55508) 2. Referat og dagsorden (2011-55506) 3. Bydelsplanen: Afsnittene fælles med Indre By Lokaludvalg (2011-54056) 4. Forslag til Kommuneplan 2011 - høringssvar (2011-53269) T

Læs mere

Protokol for mødet i Amager Øst Lokaludvalg den 22.09.2011

Protokol for mødet i Amager Øst Lokaludvalg den 22.09.2011 Protokol for mødet i Amager Øst Lokaludvalg den 22.09.2011 1. Borgerbesøg og henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Høring Lokalplanforslag, Amagerforbrændingen (Miljø & Plan) 4. Høring Kommuneplanforslag

Læs mere

Rød skrift = ændringsforslag efter de seneste fagudvalgsmøder. Andet udkast til årsplan 2015 - Kgs. Enghave Lokaludvalg 1

Rød skrift = ændringsforslag efter de seneste fagudvalgsmøder. Andet udkast til årsplan 2015 - Kgs. Enghave Lokaludvalg 1 Andet udkast til ÅRSPLAN 2015 Årsplanen er inddelt i fem overordnede områder: Et for hvert af de tre fagudvalg, et på tværs af udvalgene og et for sekretariatsdriften. Hvert område er opdelt på aktivitets/projekt-niveau.

Læs mere

AMAGER VEST LOKALUDVALG

AMAGER VEST LOKALUDVALG DAGSORDEN for mødet den 17.02.2015, kl. 18:30 i Sundholmsvej 8 1. Godkendelse af dagsorden (2015-0038250) 1 2. Orientering om lokaludvalgets anvendelse af puljemidler i 2014 (2015-0038250) 2 3. Status

Læs mere

for mødet den 15.02.2011, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den 15.02.2011, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 PROTOKOL, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2011-18341) 2. Ansøgning: En hjælpende hånd (2010-184288) 3. Ansøgning: Geiger Café på Kaffebaren (2011-8713)

Læs mere

12. Status på puljemidlerne

12. Status på puljemidlerne 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Høring Evaluering af Lokaludvalgene i København 4. Høring Sikker By, pakken 5. Høring Sikker By, prioritering 6. Høring Bydelsplan, Amager Øst

Læs mere

Cykelsuperstier - Plan og Koncept

Cykelsuperstier - Plan og Koncept Cykelsuperstier - Plan og Koncept Referat Styregruppemøde den 27. september 2012 Dato: 27. september 2012 Tid: Kl. 9.00 10.30 Sted: Islands Brygge 37, mødelokale Sojakagen Deltagere: Jens Frost, Albertslund

Læs mere

Alle udvalg bort set fra Økonomiudvalget og Beskæftigelsesudvalget har formuleret sig positivt om forslaget.

Alle udvalg bort set fra Økonomiudvalget og Beskæftigelsesudvalget har formuleret sig positivt om forslaget. Bilag 2 Høring: Forslaget om at skærpe Københavns Kommunes miljøprofil i forhold til kommunens personvogns- og taxikørsel har været i høring i Økonomiudvalget og de øvrige stående udvalg. Høringsfristen

Læs mere

Vedtægter for SF København

Vedtægter for SF København Vedtægter for SF København 1 Navn og formål 1.1. Organisationens navn er SF Socialistisk Folkeparti, København, i daglig tale SF København. 1.1 SF København er underlagt SF Socialistisk Folkepartis generelle

Læs mere

Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart.

Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart. Bestyrelsen Fomars Billund den 18.11.2014 Referat fra bestyrelsesmødet i Fomars Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart. Afbud: Jan Olsen, VDK Michael Sølvsten,

Læs mere

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 15. marts 2013.

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 15. marts 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 15. marts 2013 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan 1. Resume Støjhandlingsplanen er en opfølgning på Bekendtgørelse

Læs mere

13. Etablering af lommepark ved Rådhuspladsen 77 st.tv. (2009-50406)

13. Etablering af lommepark ved Rådhuspladsen 77 st.tv. (2009-50406) PROTOKOL for mødet den 26. april 2009 kl. 14.30 på Christianshavns Torv 1. Åben spørgetid (2009-51709) 2. Godkendelse af dagsordenen (2009-51729) 3. Pressemeddelelse forud for domsafsigelsen i retssagen

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Anerkendelsesudvalget: Henrik Mørup (formand), Niels-Jørgen Aagaard

Læs mere

8. Status på puljemidlerne

8. Status på puljemidlerne 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Præsentation af Projekt METRO 4. Budgetaftale 2011 5. Orientering om opfølgning på LU-evalueringen 6. Drøftelse af Formidlings- og Inddragelsesstrategi

Læs mere

Lokaludvalgsmøde. Referat

Lokaludvalgsmøde. Referat Najukkami ataatsimiititaliaq,tasiilaq Saqqaa Lokaludvalgsmøde Referat Onsdag den 11. februar 2015 kl. 14.00 Medlemmer: Ole Nuko Pia-Gry Christensen Lasarus Mikaelsen Knud Mathiassen Dilare Ertaq 0 Dagsorden

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 ONSDAG DEN 17. JANUAR 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 17. januar 2007 Side: 7 Fraværende: Ingen. Til behandling

Læs mere

Møde i Portøruddannelsesnævnet fredag den 21. september 2007

Møde i Portøruddannelsesnævnet fredag den 21. september 2007 Møde i Portøruddannelsesnævnet fredag den 21. september 2007 Til stede Erik Brouer, formand, Danske Regioner FOA: Kjeld Christiansen Stig Ove Jensen Elias Pedersen Danske Regioner: Steen Norrit Janne Uth

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Afdelingsbestyrelsen kan jf. BABs vedtægter 19 stk.10, fastlægge en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. Afdelingsbestyrelsen holder møde

Læs mere

Foreningen KLIMASKÆRM

Foreningen KLIMASKÆRM Foreningen KLIMASKÆRM Dr. Neergaards Vej 15, 2970 Hørsholm Tlf. +45 4566 2922 Emne: Generalforsamling 2008 Dato: Fredag den 25. april 2008 Sted: Fjeldsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby, Fyn Deltagere:

Læs mere

Integrationsrådet Dagsorden

Integrationsrådet Dagsorden Integrationsrådet Dagsorden 4. marts 2014 kl. 19.00 21.00. OBS Kantinen, Silkeborg Rådhus Afbud: Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tlf.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE

FREDERIKSHAVN KOMMUNE FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 18-01-2000 Mødedato: 18-01-2000 Mødetidspunkt: kl. 15.00-17.30 Mødested: B101, Børne- og ungdomsforvaltningen Fraværende: # 56136/20-01-2000 18-01-2000

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 23-09-2008 Mødested: Haderslev Idrætscenter, Stadionvej 5, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:30 Afbud: Bent Steenberg

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Ansøgningsskema til Bydelspuljen i Amager Vest

Ansøgningsskema til Bydelspuljen i Amager Vest Ansøgningsskema til Bydelspuljen i Amager Vest Vi har brug for 3 dokumenter, når du søger støtte hos Amager Vest Lokaludvalg: Et udfyldt ansøgningsskema En projektbeskrivelse på max 2 sider, hvor du kort

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG 1. Åben spørgetid (2012-77082) 2. Referat og godkendelse af dagsordenen (2012-77100) 3. Ændringer i lokaludvalgets forretningsorden (1. gang) (2012-77189) 4. Projekter i bydelsplanen (2012-76264) 5. Grøn

Læs mere

Landsbyggefonden Boligselskabernes Hus. Lars Holmsgaard Käte Thorsen. - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger

Landsbyggefonden Boligselskabernes Hus. Lars Holmsgaard Käte Thorsen. - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger Præsentation og disposition Lars Holmsgaard Käte Thorsen - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger Disposition O. Overblik hele processen 1. Proces frem til foreløbig helhedsplan 2. Tidsplan

Læs mere

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb.

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb. N O T A T 02-07-2008 Sag nr. 06/4341 Dokumentnr. 39599/08 Procedure for ansættelse af læger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb Thomas I. Jensen Tel. 35298198 E-mail: tij@regioner.dk Indledning

Læs mere

Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007

Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007 Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007 Til stede Erik Brouer, formand, Danske Regioner Karen Stæhr, næstformand, FOA FOA: Kjeld Christiansen Stig Ove Jensen Danske Regioner:

Læs mere

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Indholdsfortegnelse 107. Udmøntning af budgetaftale 2008 for Vesthimmerlands Daghøjskole 3 108. Udmøntning af budgetaftale

Læs mere

Skoleindskrivning 2014 Information om regler - samt praktiske oplysninger

Skoleindskrivning 2014 Information om regler - samt praktiske oplysninger Skoleindskrivning 2014 Information om regler - samt praktiske oplysninger Kære forældre Antallet af børn, der søger vores folkeskoler, stiger. Det glæder vi os over, og Børne- og Skoleudvalget er optaget

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Tillægsdagsorden for Folkeoplysningsudvalgets møde den 20. maj 2008 kl. 17:00 i Knabergaarden

Tillægsdagsorden for Folkeoplysningsudvalgets møde den 20. maj 2008 kl. 17:00 i Knabergaarden Tillægsdagsorden for Folkeoplysningsudvalgets møde den 20. maj 2008 kl. 17:00 i Knabergaarden Indholdsfortegnelse 001. Retningslinier for brug af reklamer og sponsorater i Vesthimmerlands Kommune 3 2 Medlemmer

Læs mere

ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015

ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015 ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015 Formål: At vække interessen hos børn og unge på Østerbro for lokalt demokrati og vise dem deres muligheder for indflydelse herpå, forhåbentlig også i forhold

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. d. 16.08.06. Referat af: Referat nr. 8. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 08.08.06 kl. 18.30 22.45.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. d. 16.08.06. Referat af: Referat nr. 8. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 08.08.06 kl. 18.30 22.45. DIRIGENT: MADS AD. 1. Fremmødte / Fraværende. Varmemester Klaus Kæstel, Freddy, Mads, Pia H., Karin, Sussie, Knud og Aase. Afbud fra Ejendomsinspektør Per Nielsen, David og Pia K. AD. 2. Godkendelse af

Læs mere

Byrådet. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 11. september 2012. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 11. september 2012. Mødetidspunkt: 18:00 Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso (F),

Læs mere

HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE. 13. januar 2011

HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE. 13. januar 2011 Handicaprådet i torsdag d. 13. januar 1 REFERAT HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 13. januar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Referat fra sidste møde...2 2. Høringssag - Revidering af Kvalitetsstandard

Læs mere

Resume Ballerup Kommune vedtog i 1995 en ungdomspolitik. Der foreligger nu en revideret udgave, som har været sendt til høring.

Resume Ballerup Kommune vedtog i 1995 en ungdomspolitik. Der foreligger nu en revideret udgave, som har været sendt til høring. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1 12) Meddelelser a) Præsention af Medborgerhuset v/susanne Barfod b) Forslag til ændring af Lov om støtte til Folkeoplysning c) Høringssvar vedrørende

Læs mere

Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag 4. februar 2013 kl. 18:00, på Blovstrød Skole, lokale 35.

Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag 4. februar 2013 kl. 18:00, på Blovstrød Skole, lokale 35. Andelsboligforeningen Lundegaard Bestyrelse Referat -møde den 4. februar 2014 kl.18:00 Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag 4. februar 2013 kl. 18:00, på Blovstrød Skole, lokale 35. Deltagere:

Læs mere

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE Forum: Fælles beredskab Politisk Forberedelsesgruppe Dato: 25. juni 2015 Tid: kl. 15.00 16.00 Sted: Glostrup Rådhus, møderum Landskrona Mødedeltagere: Steen Christiansen (Albertslund), Ib Terp (Brøndby),

Læs mere

Dagsorden til ÆLDRERÅDSMØDE Referat

Dagsorden til ÆLDRERÅDSMØDE Referat Dagsorden til ÆLDRERÅDSMØDE Referat Tid: Onsdag den 06. februar 2013 kl. 09.00 13.00 Sted: Holbæk Kommunes administrationscenter, Kanalstræde 2, Mødelokale: 1 C Dagsorden: 1. Velkomst Palle Kristensen

Læs mere

3. Resultatet af indskrivning til børnehaveklasse 2009/10

3. Resultatet af indskrivning til børnehaveklasse 2009/10 3. Resultatet af indskrivning til børnehaveklasse 2009/10 Sagsnr.: 1253-63488 Dok.nr: 1253-407176 B7/01.10.08 Baggrund Den 1. oktober 2008 godkendte Børne-og Ungeudvalget administrationens oplæg og kapacitet

Læs mere

Møde i Tværgående Samarbejdsforum for Somatik

Møde i Tværgående Samarbejdsforum for Somatik REFERAT Møde i Tværgående Samarbejdsforum for Somatik 26. januar 2015 kl. 14.00-16.00 Slagelse Sygehus, Foredragssalen, indgang 9. Deltagere Kommuner: Susanne Johansen, Vibeke Bastrup, Pia Munk Lundgren,

Læs mere

1. Godkendelse af referat, valg af dirigent og referent. Referat godkendt. Mette J er referent, Mette K er dirigent.

1. Godkendelse af referat, valg af dirigent og referent. Referat godkendt. Mette J er referent, Mette K er dirigent. Referat af bestyrelsesmøde Onsdag den 21. aug. 2014 kl. 17-20 Tilstede: Anna, Jakob, Anja, Sekretariat: Mette K, Marianne, Mette J Mødet holdes i Sydhavnen, Multicenteret, Mozarts Plads 1. Godkendelse

Læs mere

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus.

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Indholdsfortegnelse PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE 125. Ansøgning om støtte fra Plan09 midler til udarbejdelse af

Læs mere

Patientinddragelsesudvalget

Patientinddragelsesudvalget Referat Mødedato: Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00-15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Vejle Center Hotel, Vejle Kit Winther, Peter Skov Jørgensen, Hanne Grønborg, Merete Helgens, Annelise

Læs mere

KMD Skoleindskrivning

KMD Skoleindskrivning KMD Skoleindskrivning Vejledning til forældre Log på Skoleindskrivning Det er kun samboende forældre, der kan indskrive deres barn via KMD Skoleindskrivning. Dvs. det er kun den forælder, som bor sammen

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 27-01-2010 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 27-01-2010 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 27-01-2010 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Jan Bunkenborg, Erik Jakobsen, Preben Juhl Rasmussen,

Læs mere

for mødet den 28. september 2011 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34

for mødet den 28. september 2011 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid (2011-133081) 2. Referat og dagsorden (2011-133089) 3. Bydelsplanen - høringssvar (2011-129511) 4. Forslag til Kommuneplan 2011 - høringssvar (2011-133388) 5. Affaldsregulativer - høringssvar

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-02-04-1-07 Dato: 03.12.2009 Initialer: UG Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Torsdag, den 10. december 2009 kl. 14.00 15.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen

Læs mere

REFERAT 25. JUNI 2014 Bestyrelsesmøde i Slagelse Ungeråd

REFERAT 25. JUNI 2014 Bestyrelsesmøde i Slagelse Ungeråd Om bestyrelsesmødet Mødedato: Onsdag den 25. juni 2014 Mødested: Ungehuset, Bredahlsgade 3C, 4200 Slagelse Starttidspunkt: 18:00 Deltagere: Fraværende: Bemærkninger: Christopher Trung Paulsen, Jen Noel

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Skolebestyrelsmøde Østervangsskolen Emne. Formål & ønsket resultat. Referat (tekst) Aktion Deadline. Tid. Skolebestyrelsesmøde

Skolebestyrelsmøde Østervangsskolen Emne. Formål & ønsket resultat. Referat (tekst) Aktion Deadline. Tid. Skolebestyrelsesmøde Tid Skolebestyrelsmøde Østervangsskolen Emne Formål & ønsket resultat Referat (tekst) Aktion Deadline Dato: 2014-01-13 Ordstyrer: Claus Til stede: Lars,, Kasper, Pernille, Jytte, Mick(8A), Tanja, Birgitte,

Læs mere

AMAGER ØST LOKALUDVALG

AMAGER ØST LOKALUDVALG 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bydelsplan 2012-2013 4. Oversigt over lokaludvalgets puljemidler, maj 2012 5. Ekstern puljemiddelansøgning, Kabaret (BIFUK) 6. Ekstern puljemiddelansøgning,

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Laurids

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Jette Gejl Kristensen (formand), Kristina Ask, Inge Merete Kjeldgaard, Peter Kirkhoff Eriksen.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Jette Gejl Kristensen (formand), Kristina Ask, Inge Merete Kjeldgaard, Peter Kirkhoff Eriksen. Statens Kunstråds Billedkunstudvalg Møde nr. 13 Mødedato: 06.09.2012 Tidspunkt: Kl. 09.00 17.00 Sted: Lokale 8 REFERAT Til stede fra udvalget: Jette Gejl Kristensen (formand), Kristina Ask, Inge Merete

Læs mere

Referat 34. møde i Grønt Forum den 23. april 2015

Referat 34. møde i Grønt Forum den 23. april 2015 Referat 34. møde i Grønt Forum den 23. april 2015 Deltagere: Leder Natur og Miljø, Peter Dorff Hansen (formand) Friluftsrådet, Jørgen E. Petersen Grøn Hverdag Sorø og omegn, Dorte E. Nielsen Sorø Kodriverlaug,

Læs mere

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø Direktionen Tirsdag 3. marts 2015 Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Sagsgang for projektforslag 3. Budget 2015 4. Projekter til beslutning i bestyrelsen

Læs mere

Referat. UngSlagelses Bestyrelse. Willemoesvej 2B, Personalerummet, 1. etage.

Referat. UngSlagelses Bestyrelse. Willemoesvej 2B, Personalerummet, 1. etage. Referat UngSlagelses Bestyrelse Mødedato 28. Januar 2014 kl. 19.00-21.00 Mødelokale Willemoesvej 2B, Personalerummet, 1. etage. Fraværende Vagn Dinesen, Anne Knudsen, Erik Frimann, Henrik Bregnhøj Johnny

Læs mere

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Copenhagen Business School Handelshøjskolen

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Copenhagen Business School Handelshøjskolen Forretningsorden for Akademisk Råd ved Copenhagen Business School Handelshøjskolen I henhold til 10, stk., 4) i Vedtægt for Copenhagen Business School - Handelshøjskolen (CBS) fastsættes nedenstående standardforretningsorden

Læs mere

7. Forsikringer vedr. frivillige. Genoptagelse fra møde nr. 1.

7. Forsikringer vedr. frivillige. Genoptagelse fra møde nr. 1. Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 2, Mandag d. 02.02.2015 kl. 8.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Mandag d. 02.02.2015 kl. 8.00. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale M1.15 Egedal Rådhus

Læs mere

AMAGER VEST LOKALUDVALG

AMAGER VEST LOKALUDVALG REFERAT for mødet den 19.03.2013, kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peders Lykkevej 65 1. Godkendelse af dagsordenen (2013-46679) 1 2. Rokering i Amager Vest Lokaludvalg (2013-33894) 2 3. Status på lokaludvalgets

Læs mere

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Valg af formand og næstformand for Sundhedsuvalget 2 Åben - Meddelelser til udvalgets

Læs mere

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning.

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1-8) Meddelelser a. Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer Til efterretning b. Orientering om opskrivningsliste til plejehjem Oversigt

Læs mere

PROTOKOL. for mødet den 20.08.2009, kl. 18:30 i. 1. Godkendelse af dagsorden (2009-107681) 2. Bydelsplanarbejdet (2009-107681)

PROTOKOL. for mødet den 20.08.2009, kl. 18:30 i. 1. Godkendelse af dagsorden (2009-107681) 2. Bydelsplanarbejdet (2009-107681) PROTOKOL, kl. 18:30 i 1. Godkendelse af dagsorden (2009-107681) 2. Bydelsplanarbejdet (2009-107681) 3. Krimsvej lokalplan (2009-107681) 4. Orientering vedr. sagen om datatilsynet (2009-107681) 5. Fordeling

Læs mere

for mødet den 25. august 2010 kl. 18.30 i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34

for mødet den 25. august 2010 kl. 18.30 i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34 OFFENTLIGT 1. Åben spørgetid (2010-84153) 2. Godkendelse af dagsordenen (2010-84184) 3. Udkast til ny integrationspolitik (2010-122559) 4. Bemærkninger til ansøgning om etablering af broer jr. kystbeskyttelsesloven

Læs mere

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget Referat Kultur- og Trivselsudvalget Møde nr.: 1/2013 Dannet den: Tirsdag den 22-01-2013 Mødedato: Mandag den 21-01-2013 Mødetidspunkt: 17:00-19:15 Mødested: Hækkerupsvej 1 Medlemmer Henrik Hvidesten (HHV)

Læs mere

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 6. december 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 118 Månedlig økonomirapport pr.

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen 05.02.2015 1 Indledning Du finder her en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet til brug ved ansøgning om tilskud under

Læs mere

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri Maj 2015 Vedtægter for Gulvsektionen under Dansk Byggeri 1 / 8 Indhold 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemsforhold 4 Ophør 5 Medlemmets forpligtelser 6 Eksklusion 7 Generalforsamling 8 Bestyrelsen 9 Regnskab

Læs mere