AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den , kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peder Lykkesvej 65

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 26.11.2013, kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peder Lykkesvej 65"

Transkript

1 DAGSORDEN for mødet den , kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peder Lykkesvej Godkendelse af dagsorden ( ) 1 2. Status på lokaludvalgets puljemidler november 2013 ( ) 2 3. Genbehandling, ansøgning: Gyldenrisparkens Lektiecafé 2014 ( ) 3 4. Ansøgning: Aktivering af Den Grønne Plads på Ulrik Birchs Alle ( ) 4 5. Ansøgning: Lyde fra køkkenbordet ( ) 5 6. Ansøgning: Kulturforeningen Liv i Sundbys program forår 2014 ( ) 6 7. Høring: Skolernes maksimale kapacitet 2014/15 ( ) 7 8. Høring: Nye principper for fremtidens plejeboliger ( ) 9 9. Høring: funktionskrav til byudstyr ( ) Lynhøring - vedr. bedre fremkommelighed i København ( ) Godkendelse af årsplan og budget for det lokale miljøarbejde 2014 ( ) Udpegning af komité til Årets Skulderklap ( ) Meddelelser, eventuelt og afslutning ( ) 14

2 1. Godkendelse af dagsorden ( ) Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, 1) at udvalget godkender dagsordenen. Afbud inden mødet: Kim J. Henriksen. 1. suppleant René Rasmussen indkaldt. Side 1

3 2. Status på lokaludvalgets puljemidler november 2013 ( ) Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, 1) at lokaludvalget tager orienteringen til efterretning. Amager Vest Lokaludvalg har pr. 29. august 2013 fået bevilget kr. i puljemidler af Københavns Borgerrepræsentation. Status for lokaludvalgets puljemidler er pr. 15. oktober således: Lokaludvalget har bevilget i alt kr. til 76 eksterne ansøgninger. Herudover har lokaludvalget bevilget, og forventer at bruge, kr. til egne projekter. Lokaludvalget har således pr. 20. oktober kr. at disponere over til netværksskabende aktiviteter i bydelen. Lokaludvalget skal på sit møde den 26. november behandle 4 eksterne ansøgninger, heraf 2 for midler til et samlet beløb på kr. og 2 for 2014-midler til et samlet beløb på kr. Der er ingen medlemsforslag med økonomisk konsekvens. Lokaludvalget vedtog d. 24. september 2013: 1. at behandle alle ansøgninger efter den dato, hvor lokaludvalgets sekretariat modtager de enkelte ansøgninger. 2. at alle medlemsforslag om støtte til borgerrettede aktiviteter i 2013 på lokaludvalgsmøderne i oktober, november og december skal behandles, før eventuelle ansøgninger til bydelspuljen bliver behandlet. 3. at de resterende puljemidler i 2013 ikke skal fordeles i puljer til de tre sidste lokaludvalgsmøder. Lokaludvalget fortsætter den normale praksis med at behandle medlemsforslag og puljeansøgninger. Hvis der på et tidspunkt ikke længere er puljemidler at uddele, vil ansøger blive meddelt dette, og ansøgningen vil således kun blive taget til behandling, hvis der kommer et tilbageløb fra uforbrugte projekter og ansøgninger. BILAG Status på lokaludvalgets puljemidler, november 2013 Side 2

4 3. Genbehandling, ansøgning: Gyldenrisparkens Lektiecafé 2014 ( ) Lina Carlsen søger støtte til Gyldenrisparkens lektiecafé Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, 1) at lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Line Carlsen på vegne af indstillingen fra arbejdsgruppen for det sociale område. På vegne af Gyldenrisparkens Lektiecafé søgte Line Carlsen den om kr af puljemidlerne til lektiecafé i Der er tale om ugentlig lektiehjælp til fremmedsprogede børn i folkeskolealderen i distriktet Gyldenrisparken. Børnene går til daglig på Højdevang- og Gerbrandskolen, hvis distrikter går på tværs af Amager Øst og Amager Vest. Børnene, som alle har anden etnisk herkomst end dansk, har svært ved at få hjælp til lektierne derhjemme af forældrene. Lektiehjælpen er en forening etableret under Dansk Flygtningehjælp, drevet udelukkende af frivillige og nonprofit. Projektet er målrettet en udsat social gruppe, men er åben for alle, der har brug for lektiehjælp. Dansk Flygtningehjælp bistår med faglig hjælp og kurser i at være lektiehjælper. Lektiecaféen samarbejder med boligområdet Gyldenrisparkens bestyrelse. Lektiehjælpen er med til at støtte børnene i deres skolegang og sikre dem en god start på uddannelse. Lektiehjælpen giver også mulighed for samvær med voksne frivillige, hvor også andre ting kan diskuteres og afhjælpes. Projektet annonceres ved opslag i området, lokalaviser, Gyldenrisparkens beboerblad og via et samarbejde med den lokale fritidsklub. Det ansøgte beløb indgår i det samlede budget på kr til frugt, skoleartikler, juleafslutning, sommerudflugt samt planlægningsmøder. I projektet indgår frivillige arbejdstimer fra 15 frivillige voksne og gratis lokaler i samarbejde med fritidsklubben ved Amagerbrogade 262. Der er ligeledes søgt om kr hos Amager Øst Lokaludvalg. Arbejdsgruppen for det sociale område behandlede ansøgningen på sit møde den 13. november 2013 og indstiller, at det ansøgte beløb bevilges under forudsætning af, at der tilgår puljemidler til uddeling af lokaludvalget i Projektet støtter op om styrke uddannelsesaspektet blandt bydelens unge. Det er netværksskabende og fremmer socialt samvær i bydelen. Desuden anser arbejdsgruppen det som en integrationsmæssig fordel, at lektiecaféen er frivilligt forankret. Arbejdsgruppens indstilling betyder, at beløbet bevilges fra lokaludvalgets puljemidler, forudsat at der tilgår puljemidler for 2014, område Beløb ekskl. moms kr. Side 3

5 4. Ansøgning: Aktivering af Den Grønne Plads på Ulrik Birchs Alle ( ) Vejlauget Ulrik Birchs Allé søger støtte til Aktivering af Den Grønne Plads på Ulrik Birchs Allé. Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, 1) at lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Vejlauget Ulrik Birchs Allé på vegne af indstillingen fra arbejdsgruppen for det sociale område, kultur og fritid og fysisk planlægning. På vegne af Vejlauget Ulrik Birchs Allé søgte Ib Mogensen den 10. oktober 2013 om kr. om støtte til Aktivering af Den Grønne Plads på Ulrik Birchs Allé. Ansøger angiver, at der allerede findes nok legepladser i området, men at man ønsker at aktivere Den Grønne Plads, så de omkringboende borgere benytter den mere. Derfor ønskes der at etablere otte træstammer, som skal fungere som opholdsmøbler. Det er ansøgers ønske, at træstammerne vil få både børn, unge og ældre til at komme til Den Grønne Plads for at opholde sig på den, lege på den og være sammen på den. Der er taget udgangspunkt i den opbygning af træstammer, som findes på Carlsberg-grunden. Der påtænkes indkøbt otte kraftige, høvlede træstammer i 40x40x200cm. Disse skal ligge på græsset i forskudt formation, så der opstår en aflang trappe/bænk på den ene side af pladsen langs gang- og cykelstien. Det ansøgte beløb indgår i det samlede budget på kr til indkøb af de otte træstammer. Vejlauget og beboerforeningen for de to veje, der støder op til Den Grønne Plads, støtter med hver 25% af projektbeløbet altså i alt 50% af det samlede beløb. Arbejdsgruppen for fysisk planlægning har på sit møde den 12. november 2013 behandlet ansøgningen og indstiller at beløbet bevilges. De store træelementer vil både kunne fungerer som siddemøbel og opfordrer til leg og bevægelse for nærområdets brugere. Pladsen bliver brugbar og vil kunne anvendes af alle aldersgrupper. Arbejdsgrupperne for det sociale område og kultur og fritid behandlede ansøgningen på deres møder den 13. november 2014 og indstiller begge et afslag. Arbejdsgrupperne mener, at det er tvivlsomt, hvor meget pladsen vil blive brugt, fordi området i forvejen har legepladser og private haver. Det er sandsynligt, at det mest vil komme de lokale grundejere til gode, hvorfor det ikke er netværksskabende eller har sociale perspektiver. Arbejdsgruppen for fysisk planlægnings indstilling betyder, at beløbet bevilges fra lokaludvalgets puljemidler, område Ansøgt beløb ekskl. moms kr. Arbejdsgrupperne for det sociale område og kultur og fritids indstilling har ingen økonomiske konsekvenser. Side 4

6 5. Ansøgning: Lyde fra køkkenbordet ( ) KKArt søger støtte til projektet Lyden fra Køkkenbordet. Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, 1) at lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til KKArt på vegne af indstillingen fra arbejdsgruppen for kultur og fritid/det sociale område. På vegne af KKArt søgte Astrid Randrup den 17. oktober 2013 om kr. i støtte til Lyden fra køkkenbordet, der skal afholdes på 11 skoler på Amager fra den 15. november 2013 til den 23. december Der er tale om 11 seperate arrangementer af tre til fire timers varighed, som er henvendt til børn op til 13 år. Kunstneren Astrid Randrup ønsker at bage og forme brød, mikse tilbehør og tegne sammen med eleverne på skolerne. Ved hjælp af kontaktmikrofoner skal alle elever kunne lytte til processen, når dejen mikses og æltes. Mens dejen hæver, tegnes tegninger sammen med eleverne og til sidst holdes fernisering for brødet og tegningerne. Ansøger vil på denne måde skabe et kunsterisk og dialogskabende julearrangement. Lokaludvalget søges om støtte til at afholde 11 arrangementer á kr - i alt kr. Der søges ikke om penge andetsteds. Arbejdsgrupperne for det sociale område og kultur og fritid behandlede ansøgningen på deres møder den 13. november 2013 og begge grupper indstiller et afslag. Kun fem af de 11 skoler ligger i Amager Vest, og det undrer begge grupper, at der ikke er søgt om støtte fra Amager Øst Lokaludvalg. Desuden undrer det grupperne, at skolerne ikke er inddraget tidligere både ifht. udviklingsprocessen og finansiering, hvilket gør det uklart, hvorvidt projektet opfylder et reelt behov. Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser. Side 5

7 6. Ansøgning: Kulturforeningen Liv i Sundbys program forår 2014 ( ) Kulturforeningen Liv i Sundby søger støtte til Kulturforeningen Liv i Sundbys forårsprogram 2014 Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, 1) at lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Kulturforeningen Liv i Sundby på vegne af indstillingen fra arbejdsgruppen for kultur og fritid. På vegne af Kulturforeningen Liv i Sundby søgte Bjørka Schandorff den 20. oktober 2013 om kr af 2014-puljemidlerne til Kulturforeningen Liv i Sundbys forårsprogram for Der er planlagt 19 arrangemeneter, som retter sig mod børn og voksne. Kulturforeningen Liv i Sundby samarbejder med en række foreninger i Amager Vest, der alle bidrager til forårsprogrammet. Ansøger prioriterer at holde deltagerprisen for arrangementer så lav som mulig, og alle foreningens aktiviteter baserer sig på frivilliges indsats.kulturforeningen Liv i Sundby ønsker med forårsprogrammet fortsat at bidrage til at sikre lokale kulturoplevelser og profilere bydelen positivt. Det ansøgte beløb indgår i et samlet budget på kr , der omfatter afvikling af arrangementer og PR-materiale. Der er en forventet billetindtægt på kr og Liv i Sundby og Solvang Bibliotek bidrager hver med hhv. kr og kr Derudover søges Partnerskabet, Forfattercentrum og FerieCamp. Arbejdsgruppen for kultur og fritid behandlede ansøgningen på sit møde den 13. november 2013 og indstiller, at det ansøgte beløb bevilges under forudsætning af, at der tilgår puljemidler til uddeling af lokaludvalget i Kulturforeningen Liv i Sundby udfylder en vigtig rolle i lokalområdet og er et godt eksempel på borgerinddragende og netværksskabende aktiviteter. Forårsprogrammet inkluderer mange forskellige institutioner i bydelen, og gruppen anser det som meget positivt, at driften hovedsageligt bygger på frivilligt engagement. Arbejdsgruppens indstilling betyder, at beløbet bevilges fra lokaludvalgets puljemidler, forudsat at der tilgår puljemidler for 2014, område Beløb ekskl. moms kr. Side 6

8 7. Høring: Skolernes maksimale kapacitet 2014/15 ( ) Amager Vest Lokaludvalg skal tage stilling til høring om Skolernes maksimale kapacitet 2014/15. Formanden indstiller, 1. at Amager Vest Lokaludvalg drøfter og tager stilling til høringssvar vedr. "Skolernes maksimale kapacitet 2014/15" på baggrund af udkast fra kultur-arbejdsgruppen. Børne- og Ungdomsudvalget har på sit møde den 30. oktober 2013 behandlet forslag til fastlæggelse af skolernes maksimale kapacitet og besluttet at sende indstillingen i høring. Høringsperioden er fra den 31. oktober til den 27. november Skolernes maksimale kapacitet skal fastlægges, således at den enkelte skole får klare rammer for, hvor mange klasser den maksimalt må oprette, og dermed hvor mange elever skolen må indskrive på frit skolevalg. Elever fra skolens eget grunddistrikt har dog altid ret til optagelse på skolen, og kommer der mere end 28 grunddistriktselever ved skoleårets begyndelse, skal skolen oprette en klasse mere uagtet denne indstilling. Søskende og elever der er anvist til skolen af Københavnermodellen 2,0 har også krav på optagelse. Forslaget til fastlæggelsen af den maksimale kapacitet sikrer endvidere, at tilvæksten i antallet af nye børnehaveklasser så vidt muligt placeres på de skoler, der udbygges. Forslaget om fastlæggelse af antallet af spor er udarbejdet af forvaltningen på baggrund af prognosen for antallet af børnehaveklasser til kommende skoleår 2013/14 i hvert område. I Amager Vest foreslås følgende ændringer: Dyvekeskolen ombygges fra 3 til 4 spor. Skolen på Islands Brygge er bygget til 4 spor og antallet af spor nedsættes fra 6 i 2013/14 til 4 i 2014/15. Ørestadskolen er bygget til 3 spor og antallet af spor nedsættes fra 4 i 2013/14 til 3 i 2014/15. Der planlægges 3 spor på den ny skole som skal bygges i Ørestad Syd. Særlige forhold for 7. klassetrin på Højdevangens Skole I 2014/15 er der indskrivning til 7. klassetrin på Højdevangens Skole på Amager og indskrivning af 15 børn til forsøg AVID på 7. klassetrin på Katrinedals Skole i Vanløse. Idet forvaltningen ønsker at sikre, at indskrivningen til disse skoler ikke utilsigtet dræner naboskolerne for elever på kommende 7. klassetrin foreslås, at der maksimalt oprettes syv 7. klasser på Højdevangens Skole til kommende skoleår. Højdevangens Skole skal optage egne kommende 7. klasser, samt kommende 7. klasser fra Dyvekeskolen, Sundbyøster Skole og Gerbrandskolen i alt er der p.t. 166 elever i disse klasser, som dermed kan rummes i syv 7. klasser og med plads til, at skolen tillige kan optage enkelte elever fra øvrige skoler og privatskoler indenfor denne ramme. Arbejdsgruppen for det sociale område behandlede høringen på sit møde den 13. november Lokaludvalget bedes drøfte og tage stillng til høringsvar på baggrund af udkast fra arbejdsgruppen. Side 7

9 Indstillingen fra arbejdsgruppen har ingen økonomiske konsekvenser. VIDERE PROCES Når høringen er afsluttet, sammenfattes høringssvarene og forslaget forelægges for Børne- og Ungdomsudvalget den 4. december BILAG Udkast til høringssvar vedrørende Skolernes maksimale kapacitet Høringsbrev - Skolernes maksimale kapacitet 2014/15 Høringsmateriale - Skolernes maksimale kapacitet 2014/15 Side 8

10 8. Høring: Nye principper for fremtidens plejeboliger ( ) Amager Vest Lokaludvalg skal tage stilling til høring om Nye principper for fremtidens plejeboliger. Formanden indstiller, 1) at Amager Vest Lokaludvalg drøfter og tager stilling til høringssvar vedr. "Nye principper for fremtidens plejeboliger " på baggrund af udkast fra social-arbejdsgruppen. Sundheds- og Omsorgsudvalget i Københavns Kommune har på udvalgsmødet 24. oktober 2013 besluttet at sende udkast til Nye principper for fremtidens plejeboliger i høring hos ældreorganisationer og samarbejdsparter på området. Lokaludvalget inviteres hermed til at give bemærkninger til indholdet. De nye principper for fremtidens plejeboliger skal være retningsvisende for indretningen af de fysiske rammer i københavnske plejeboliger og erstatter dermed de eksisterende 17 principper et godt grundlag i trivsel i de nye plejeboliger, som blev udformet i forbindelse med påbegyndelsen af moderniseringsplanen for plejeboliger i København i De nye principper er formuleret med udgangspunkt i hverdagen i plejeboligerne og beskriver, hvordan de fysiske rammer kan være med til at understøtte gode liv for beboere og medarbejdere. De nye principper udspringer således også af resultaterne fra Camp om Gode liv på plejehjem, som Sundhedsog Omsorgsforvaltningen afholdt i januar Principperne er udarbejdet med input fra repræsentanter fra Ældrerådets Boligudvalg, Sundheds- og Omsorgsforvaltningens fællestillidsrepræsentanter samt forstandere og medarbejdere i kommunens plejeboliger. Sundheds- og Omsorgsudvalget har ligeledes i forbindelse med udarbejdelsen af de nye principper haft flere politiske temadrøftelser om emnet. Høringsfristen er mandag d. 25. november 2013 kl.12 Arbejdsgruppen for det sociale område behandlede høringen på sit møde den 13. november Lokaludvalget bedes drøfte og tage stilling til høringssvar på baggrund af udkastet fra arbejdsgruppen. Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser. VIDERE PROCES Sundheds- og Omsorgsudvalget forventes at behandle den endelige udgavemed høringskommentarer 18. december BILAG Udkast til AVLUs høringssvar vedr. nye principper for fremtidens plejeboliger Høringsbrev Høringsmateriale ifm. Nye principper for fremtidens plejeboliger Side 9

11 9. Høring: funktionskrav til byudstyr ( ) Amager Vest Lokaludvalg skal drøfte og vedtage svar til høring vedr. funktionskrav til byudstyr Formand for Amager Vest Lokaludvalg indstiller: At lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til høring vedr. funktionskrav til byudstyr på baggrund af udkast fra arbejdsgruppen for fysisk planlægning Center for Renhold, Teknik- og miljøforvaltningen ønsker at høre lokaludvalgene om udkast til bilag om funktionskrav til byudstyrstyper i udbud på reklamebærende byudstyr. Udkastene er bilag til en indstilling som forelægges Teknik- og Miljøudvalget d. 2. december 2013 og Økonomiudvalget og BR i starten af Selve udbudsmaterialet udsendes i slutningen af februar 2014 og en ny aftale for reklamebærende byudstyr træder i kraft i juli De reklamebærende byudstyrstyper der udbydes, er: Københavns buslæskærme og tilhørende trafikinformationsanlæg Fritstående digitale informationsstandere Option på fritstående digitale interaktive informationsstandere Fritstående tosidede reklamestandere (MUPI) Reklamebærende bysøjler Bysøjler til fri plakatering Automatiske ubemandede toiletter Byudstyret udbydes som en koncessionsaftale, hvor den vindende leverandør opstiller, drifter og vedligeholder byudstyret for Københavns Kommune. Som modydelse får leverandøren reklameindtægter fra reklamerne på byudstyret. Ud over lokaludvalgets holdninger til vedsendte bilag, vil vi også gerne høre om lokaludvalget har ønsker til opstilling af buslæskærme ved eksisterende busstoppesteder, der ikke har buslæskærm i dag. Amager Vest Lokaludvalg skal drøfte og vedtage sit svar på baggrund af udkast fra arbejdsgruppen for fysisk planlægning. Arbejdsgruppen behandlede høringen på sit møde den 12. november. Frist for aflevering af høringssvar er den 26. november Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser BILAG Høringsmateriale vedr. høring om funktionskrav til byudstyr Høringsmateriale vedr. høring om funktionskrav til byudstyr Side 10

12 10. Lynhøring - vedr. bedre fremkommelighed i København ( ) Amager Vest Lokaludvalg skal drøfte svar til Center for Trafik vedrørende bedre fremkommelighed i Amager Vest. Formand for Amager Vest Lokaludvalg indstiller: 1) At lokaludvalget skal identificerer kryds og strækninger i Amager Vest med fremkommelighedsproblemer og myldretidsproblemer 2) At sekretariatet sammenskriver og sender LU s svar til høringen med godkendelse fra formandsskabet. Amager Vest Lokaludvalg modtog den 19. november lynhøring vedr. bedre fremkommelighed i København. Høringssvar skal afleveres til Center for Trafik senest fredag den 29. november. Forvaltningen skal kortlægge de steder på det kommunale vejnet med høj trafikintensitet, hvor der ofte opstår myldretidsproblemer. Generelt tages der udgangspunkt i kryds, da de har størst indvirkning på trafikafviklingen. Dog vil forvaltningen også inddrage andre forhold f.eks. venstre- og højresvingsmuligheder på centrale strækninger og deres indflydelse på trafikafviklingen. Anledningen for opgaven bunder i Borgerrepræsentationens vedtagelse af et medlemsforslag om fremkommelighed (19. september, punkt 22), hvor forvaltningen blev pålagt at foretage en screening af mulige problemstrækninger, fremkomme med mulige løsninger, samt vurdere disse ift. potentiale i bekæmpelse af trængsel. Målet er at udarbejde en prioriteret liste med kendte problemstrækninger, hvor de 10 vigtigste bliver bearbejdet og prioriteret som baggrundsmateriale for en politisk prioritering. Amager Vest Lokaludvalg kommer med input til svar til høringen på sit møde den 26. november. Sekretariatet sammenskriver og sender svaret, efter godkendelse fra formandsskabet. Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser. BILAG Høringsbrev vedr. bedre fremkommelighed i København Side 11

13 11. Godkendelse af årsplan og budget for det lokale miljøarbejde 2014 ( ) Lokaludvalget skal drøfte og godkende Årsplan og Budget for det lokale miljøarbejde Formand for Amager Vest Lokaludvalg indstiller: At lokaludvalget drøfter og godkender Årsplan og Budget for det lokale miljøarbejde under Miljøpunkt Amager Miljøpunkt Amager har, på baggrund af Amager Vest Lokaludvalgs prioriteringer for indsatsområder indenfor miljøarbejdet, udarbejdet en detaljeret årsplan og budget for Årsplanen indeholder oversigter over bl.a. mål, metode, relevante samarbejdspartnere og succeskriterier for de enkelte indsatsområder. Der arbejdes med følgende indsatsområder: Grøn Bydel (fælles tema for både Amager Øst og Vest), Miljøambassadører (fælles tema for både Amager Øst og Vest), Klimatilpasning (fælles tema for både Amager Øst og Vest), Virksomheder og trafik (Amager Vest) Netværksopbygning. Herudover vil der i 2014 være fokus på miljøaktiviteter i forbindelse med at København er kåret som europæisk miljøhovedstad Arbejdsgruppen for fysisk planlægning har behandlet sagen på sit møde den 12. november og indstiller at Årsplan og budget for 2014 godkendes. BILAG Årsplan for det lokale miljøarbejde 2014 og budget af Miljøpunkt Amager Årsplan for det lokale miljøarbejde 2014 og budget af Miljøpunkt Amager Side 12

14 12. Udpegning af komité til Årets Skulderklap ( ) Lokaludvalget skal udpege en komité til indstilling af kandidater til prisen 'Årets Skulderklap'. Formand for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, 1) At lokaludvalget udpeger en komité til indstilling af kandidater til prisen 'Årets Skulderklap'. På lokaludvalgsmødet den 15. juni 2010 blev det vedtaget at indstifte den årlige pris 'Skulderklappet'. Prisen tildeles en person, forening, organisation eller en offentlig eller privat virksomhed, der i særlig grad har bidraget til at skabe netværk imellem bydelens borgere og dermed også har været med til at gøre Amager Vest til et godt sted at bo for alle. Prisen skal øremærkes til at gå til prisvinderens fortsatte arbejde. Sekretariatet har annonceret for prisen i de lokale medier samt på hjemmesiden, hvorfra det er muligt for borgerne at indstille kandidater til prisen. Sekretariatet har desuden uddelt flyers om årets Skulderklap på Amagerbro Torv d Fristen for indstilling af kandidater er den 25. november Lokaludvalget udpeger en komité blandt lokaludvalgets medlemmer. Komitéen skal, på baggrund af borgernes begrundelser for nomineringerne, udpege 3 kandidater til afstemning ved lokaludvalgsmødet den 17. december Prisvinderen udpeges af lokaludvalget på lokaludvalgsmødet den 17. december Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser. Lokaludvalget besluttede d. 20. august 2013 at uddele prisen i 2013, og at bevilge kr. til projektet. Heraf går kr. til vinderen af Årets Skulderklap. Side 13

15 13. Meddelelser, eventuelt og afslutning ( ) Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, 1) at lokaludvalget tager meddelelserne til efterretning. Meddelelser: a. Orientering om uddeling af Facadeprisen b. Orientering om status for Børnetrafikplan c. Naboorientering vedr. Sverrigesgade d. Afrapportering fra Seniorturen i september 2013 e. Henvendelse vedr. Børnehave på Islands Brygge f. Orientering vedr. DR og August Schades Kvarteret g. Orientering vedr. henvendelse til kultur- og fritidsborgmester Pia Allerslev og direktør Olga Brüniche-Olsen h. AVLUs julefrokost Evt. BILAG Henvendelse fra Ole Pedersen og Lars Rimfalk Jensen Svar fra Ayfer Baykal Opfølgning Sundbyvester Plads Naboorientering Sverrigsgade Svar -naboorientering Sverrigsgade Rapport -Senioturen 2013 Svar fra Pia Allerslev vedr. henvendelse om KIB Svar fra KFF Direktør vedr. KIB Svar til Pia Allerslev vedr. KIB Svar til KFF direktør vedr. KIB Side 14

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 26.11.2013, kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peder Lykkesvej 65

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 26.11.2013, kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peder Lykkesvej 65 REFERAT for mødet den 26.11.2013, kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2013-0252890) 1 2. Status på lokaludvalgets puljemidler november 2013 (2013-0233030) 2

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

ØSTERBRO LOKALUDVALG

ØSTERBRO LOKALUDVALG DAGSORDEN for mødet den 26.03.2015, kl. 19:00 i Kildevælds Sogns Plejehjem, Helsingborggade 16, 2100 Kbh. Ø 1. Borgernes 20 minutter (2015-0071908) 1 2. Godkendelse af dagsorden (2015-0071908) 2 3. Kultur

Læs mere

Afsender Høringsresume Evt. kommentarer fra forvaltningen Indre By/ Østerbro

Afsender Høringsresume Evt. kommentarer fra forvaltningen Indre By/ Østerbro KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Kapacitetsstyring NOTAT 28-11-2013 Oversigt over indkomne høringssvar med kommentarer fra forvaltningen Sagsnr. 2013-0225944 Dokumentnr. 2013-0225944-9

Læs mere

REFERAT. for mødet den 21.11.2013, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87

REFERAT. for mødet den 21.11.2013, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 REFERAT for mødet den 21.11.2013, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Spørgsmål fra borgere og oplæg (2013-0249729) 1 2. Godkendelse af dagsordenen (2013-0249744) 2 3. Oplæg om Københavnertunnelen (2013-0249823)

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 20.11.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peders Lykkevej 65

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 20.11.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peders Lykkevej 65 DAGSORDEN for mødet den 20.11.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peders Lykkevej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2012-157603) 1 2. Status på lokaludvalgets puljemidler november 2012 (2012-11076) 2

Læs mere

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 20.11.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peders Lykkevej 65

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 20.11.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peders Lykkevej 65 REFERAT for mødet den 20.11.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peders Lykkevej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2012-157603) 1 2. Status på lokaludvalgets puljemidler november 2012 (2012-11076) 2 3.

Læs mere

for mødet den 20.09.2011, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 2. Orientering om nyt medlem i Amager Vest Lokaludvalg (2011-116808)

for mødet den 20.09.2011, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 2. Orientering om nyt medlem i Amager Vest Lokaludvalg (2011-116808) PROTOKOL, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2011-116808) 2. Orientering om nyt medlem i Amager Vest Lokaludvalg (2011-116808) 3. Ansøgning -genbehandling:

Læs mere

Amager Øst Lokaludvalg vil meget gerne modtage en tilbagemelding, når endelig politisk behandling har fundet sted.

Amager Øst Lokaludvalg vil meget gerne modtage en tilbagemelding, når endelig politisk behandling har fundet sted. Børne- og Ungeforvaltningen 1. september 2011 Vedr.: høringssvar - Skoledistriktsændringer 2012-2013 Hermed fremsendes høringssvar vedr. Skoledistriktsændringer 2012-2013 Høringssvaret er udarbejdet af

Læs mere

for mødet den 13.12.2011, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den 13.12.2011, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 DAGSORDEN, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2011-176038) 2. Status på medlemmer og suppleanter i lokaludvalget december 2011 (2011-176038) 3. Status på lokaludvalgets

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

Ansøgning om puljemidler

Ansøgning om puljemidler Ansøgning om puljemidler TJEKLISTE Udfyldt budgetskema i den skabelon som er til slut i dette dokument. Vedlagt kopi af ansøgning om støtte fra anden side, samt evt. svar. GENERELLE OPLYSNINGER Projektets

Læs mere

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund

Læs mere

AMAGER VEST LOKALUDVALG

AMAGER VEST LOKALUDVALG REFERAT for mødet den 18.08.2015, kl. 18:30 i Sundholmsvej 8 1. Godkendelse af dagsorden (2015-0184047) 1 2. Status på lokaludvalgets puljemidler, august 2015 (2015-0184047) 2 3. Ansøgninger til Bydelspuljen

Læs mere

Driftsstøtteaftale for det lokale miljøarbejde i Indre By og på Christianshavn

Driftsstøtteaftale for det lokale miljøarbejde i Indre By og på Christianshavn 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 Driftsstøtteaftale for det lokale miljøarbejde i Indre By og på Christianshavn 01-01 Denne aftale indgås mellem Indre By Lokaludvalg og Christianshavns Lokaludvalg på vegne

Læs mere

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET REFERAT for mødet den 30.05.2012, kl. 13:00 i Rådhuset, stuen, værelse 43/44 8. Skoledistriktsændringer 2013-14 (2012-57812) 1 BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET 8. Skoledistriktsændringer

Læs mere

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET. for mødet den 04.12.2013, kl. 12:00 i Rådhuset, stuen, værelse 43/44

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET. for mødet den 04.12.2013, kl. 12:00 i Rådhuset, stuen, værelse 43/44 BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET REFERAT for mødet den 04.12.2013, kl. 12:00 i Rådhuset, stuen, værelse 43/44 7. Skolernes maksimale kapacitet 2014/15 (2013-0225944) 1 BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET 7. Skolernes maksimale

Læs mere

Referat af møde i Børne- og Skoleudvalget

Referat af møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 02-02-2015 18:00 Mødeafholdelse på Skolens kontor, Munkegårdsskolen, Vangedevej 178, 2870 Dyssegård Protokollen blev læst og mødet

Læs mere

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 22.10.2013, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peders Lykkes Vej 65

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 22.10.2013, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peders Lykkes Vej 65 REFERAT for mødet den 22.10.2013, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peders Lykkes Vej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2013-0232530) 1 2. Status på lokaludvalgets puljemidler oktober 2013 (2013-0233030)

Læs mere

for mødet den 23.10.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den 23.10.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 PROTOKOL, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2012-147171) 2. Status på lokaludvalgets puljemidler oktober 2012 (2012-11076) 3. Status på bydelsplanen oktober

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL FRAVÆRENDE BJØRN BORRE MELDTE AFBUD, SUPPLEANT INGE KOBBELTVEDT DELTOG I HELE MØDET.

BESLUTNINGSPROTOKOL FRAVÆRENDE BJØRN BORRE MELDTE AFBUD, SUPPLEANT INGE KOBBELTVEDT DELTOG I HELE MØDET. BESLUTNINGSPROTOKOL FRAVÆRENDE BJØRN BORRE MELDTE AFBUD, SUPPLEANT INGE KOBBELTVEDT DELTOG I HELE MØDET. JENS WILLIAM GRAV MELDTE AFBUD, SUPPLEANT TRINE MADSEN DELTOG I HELE MØDET. SVEND AAGE SØRENSEN

Læs mere

Dagsordnen blev godkendt med følgende ekstra punkt, som formanden ønskede: Orientering fra en tilgængelighedsgruppe, nedsat af Københavns Kommune.

Dagsordnen blev godkendt med følgende ekstra punkt, som formanden ønskede: Orientering fra en tilgængelighedsgruppe, nedsat af Københavns Kommune. REFERAT Møde i Trafik- og Miljøudvalget Dato: Mandag den 9. maj 2016 kl. 13-15 Sted: Sjællandsgade 40, Bygning I, 3. sal, lokale 402 Til stede: Svend Aage Sørensen (formand), Knud Johnsen (næstformand),

Læs mere

for mødet den 23. februar kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes vej 65

for mødet den 23. februar kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes vej 65 for mødet den 23. februar kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes vej 65 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Orientering om ændringer i sekretariatet 3. Status for bydelsplan 4. Ansøgning fra Urbankoret

Læs mere

Til Skolebestyrelserne

Til Skolebestyrelserne . 28-10-2010 Til Skolebestyrelserne Til de foregående møder vedrørende skolesammenlægningen på Amager er der blevet stillet en del spørgsmål. Svarene på disse spørgsmål kan læses i dette dokument. Eventuelt

Læs mere

Referat. Demokrati og Politisk Udvikling. Skælskør Bibliotek

Referat. Demokrati og Politisk Udvikling. Skælskør Bibliotek Referat Demokrati og Politisk Udvikling Mødedato 9. november 2009 kl. 17.00 Mødelokale Skælskør Bibliotek Fraværende Flemming Erichsen. Ole Quist deltog ikke i behandlingen af punkt 1 og 2. Henrik Brodersen

Læs mere

Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune

Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune Hjørring Kommunes handicapråd 1 Handicaprådet i Hjørring Kommune er nedsat efter reglerne i Lov om Retssikkerhed og Administration på det Sociale Område 37

Læs mere

for mødet den 24.01.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den 24.01.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 PROTOKOL, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2012-11220) 2. Status på lokaludvalgets puljemidler 2012 (2012-11076) 3. Ansøgning Oplev slipset -en bog om Ørestad

Læs mere

Ændring af forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 425 Krimsvej

Ændring af forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 425 Krimsvej KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling 06-07-2015 Sagsnr. 2015-0137435 Dokumentnr. 2015-0137435-1 SUPPLERENDE HØRING Ændring af forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 425

Læs mere

for mødet den 24.01.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den 24.01.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 DAGSORDEN, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2012-11220) 2. Status på lokaludvalgets puljemidler 2012 (2012-11076) 3. Ansøgning Oplev slipset -en bog om Ørestad

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 19. november 2012 på Rådhuset i Lynge Skole. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30.

Mødet blev holdt mandag den 19. november 2012 på Rådhuset i Lynge Skole. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 33 Mødet blev holdt mandag den 19. november 2012 på Rådhuset i Lynge Skole. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30. Medlemmer: Nikolaj Bührmann (F), Birgitte

Læs mere

for mødet den 24.04.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den 24.04.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 DAGSORDEN, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2012-56964) 2. Orientering om nye suppleanter i lokaludvalget (2012-56964) 3. Status på lokaludvalgets puljemidler

Læs mere

Beslutning: Steen R. Jeppson blev valgt som ordstyrer. Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af et ekstra Punkt 9a: Det Grønne Råd.

Beslutning: Steen R. Jeppson blev valgt som ordstyrer. Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af et ekstra Punkt 9a: Det Grønne Råd. REFERAT Møde i Trafik- og Miljøudvalget Dato: Mandag den 8. august 2016 kl. 13-15 Sted: Sjællandsgade 40, Bygning I, 2. sal, lokale 302 Til stede: Svend Aage Sørensen (formand), Arne Bjørn Nielsen, Arvin

Læs mere

DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder lykkes Vej 65

DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder lykkes Vej 65 DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder lykkes Vej 65 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Beskæftigelses- og Integrationsborgmester Klaus Bondam introducerer den nye integrationspolitik.

Læs mere

Referat Handicaprådet 2. december 2013 kl. 15:00 Brovst Rådhus Jammerbugt Kommune

Referat Handicaprådet 2. december 2013 kl. 15:00 Brovst Rådhus Jammerbugt Kommune Referat Handicaprådet 2. december 2013 kl. 15:00 Brovst Rådhus Jammerbugt Kommune Åbne dagsordenspunkter 20 Udmøntning af skolereformen i Jammerbugt Kommune 3 21 Overrækkelse af Handicapprisen 2013 4 22

Læs mere

DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65

DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Beskæftigelses- og Integrationsborgmester Klaus Bondam introducerer den nye integrationspolitik.

Læs mere

Mødedato: tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00-19:00 Mødested: - Gråt mødelokale ved Kantinen, Amtstue Alle 71

Mødedato: tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00-19:00 Mødested: - Gråt mødelokale ved Kantinen, Amtstue Alle 71 Referat Møde nr.: et Mødedato: tirsdag den 12-04-2011 Mødetidspunkt: 17:00-19:00 Mødested: - Gråt mødelokale ved Kantinen, Amtstue Alle 71 Medlemmer Arner Frederiksen (Ældresagen) Lis Andersen (Hyldegården

Læs mere

Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune

Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune 2 Indholdsfortegnelse Kære forældre...4 Nye oplevelser...5 Hvad lærer man i børnehaveklassen?...6 Skole-hjem-samarbejdet...7

Læs mere

Bilag 3: Vedtægter for Områdefornyelsen Sundby

Bilag 3: Vedtægter for Områdefornyelsen Sundby NOTAT Bilag 3: Vedtægter for Områdefornyelsen Sundby 1 Navn Områdefornyelse Sundby Nord og Områdefornyelse Sundby Syd, samlet betegnelse Områdefornyelsen Sundby. 2 Baggrund Den 25. august 2016 besluttede

Læs mere

Referat for Landsbyudvalgets møde den 29. september 2008 kl. 19:00 i Løgstør, Gæstekantinen

Referat for Landsbyudvalgets møde den 29. september 2008 kl. 19:00 i Løgstør, Gæstekantinen Referat for Landsbyudvalgets møde den 29. september 2008 kl. 19:00 i Løgstør, Gæstekantinen Indholdsfortegnelse 001. Landdistriktspolitik 3 002. Erhvervsstrategi 4 003. Spørgeskemaundersøgelse 5 004. Landsbyernes

Læs mere

Paradisbakkeskolens skolebestyrelse afholder møde

Paradisbakkeskolens skolebestyrelse afholder møde Paradisbakkeskolens skolebestyrelse afholder møde Tirsdag d- 21-10-2014 kl. 16.00 18.00 i Nexø på lærerværelset Referat Beslutningsprotokol Tilstede: Michael, Kennet, Katrine, Iben, Jesper, John, Søren,

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Borgerrepræsentationens Sekretariat NOTAT Til forvaltningerne Indledende høring om mødeplan 2018 1. Høring i forvaltningerne BR-Sekr. har udarbejdet et udkast til

Læs mere

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune:

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune: KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 6: Politiske beslutninger om områdefornyelse i Kulbanekvarteret samt oversigt over projekter i Kvarterplanen Tidligere politiske

Læs mere

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 28. oktober

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 28. oktober Til LBR Syddjurs Bugtrupvej 31 8560 Kolind Tel +8753 5440 jobcenter@syddjurs.dk www.jobnet.dk Dato: 4.11.2008 Sagsbeh.: Helle Dueholm Direkte nr.: 8753 5131 E-mail: hd@syddjurs.dk Referat af møde i LBR

Læs mere

Referat fra skolebestyrelsesmøde 14. januar 2015 kl. 17.30-19.00 Administrationsmødelokalet på 2. sal, fløj B via Paradisgården/Ny Carlsberg Vej

Referat fra skolebestyrelsesmøde 14. januar 2015 kl. 17.30-19.00 Administrationsmødelokalet på 2. sal, fløj B via Paradisgården/Ny Carlsberg Vej København V, den 14. januar 2015 Deltagere: Anette Dybdal Fenger formand (afbud) Henrik Mønsted Larsen næstformand Karen Grubbe forældrerepræsentant (afbud) Steffen Harpsøe forældrerepræsentant Catja Friis

Læs mere

for mødet den 15.05.2012, kl. 17:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den 15.05.2012, kl. 17:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 DAGSORDEN, kl. 17:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2012-68691) 2. Status på lokaludvalgets puljemidler maj 2012 (2012-11076) 3. Ansøgning, genbehandling Teater

Læs mere

for mødet den 16. november, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65

for mødet den 16. november, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 for mødet den 16. november, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 1. Godkendelse af dagsorden 2. Ansøgning: Ung i Job 3. Ansøgning: Genbrugslaboratorier for børn 4. Ansøgning: Fremad Feltet

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune, Børne- og skoleudvalgets møde den 21. november 2006

Vesthimmerlands Kommune, Børne- og skoleudvalgets møde den 21. november 2006 Vesthimmerlands Kommune, Børne- og skoleudvalgets møde den 21. november 2006 Indholdsfortegnelse 51. Drøftelse af visioner, strategi og udvikling i børne- og skoleudvalget 52. Dialogstruktur 53. Juniorklub

Læs mere

AMAGER VEST LOKALUDVALG

AMAGER VEST LOKALUDVALG DAGSORDEN for mødet den 21.04.2015, kl. 18:00 i Sundholmsvej 8 1. Godkendelse af dagsorden (2015-0091804) 1 2. Status på lokaludvalgets puljemidler, april 2015 (2015-0091804) 2 3. Ansøgninger til Bydelspuljen

Læs mere

Notat. BSU - Skoleindskrivning 15/16, Elev- og klassetal; høring Sags nr.: 14/16311 Sagsforløb: BSU - (ØU - KB) Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen

Notat. BSU - Skoleindskrivning 15/16, Elev- og klassetal; høring Sags nr.: 14/16311 Sagsforløb: BSU - (ØU - KB) Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Notat Modtager(e): Børne- og udvalget Dato: 4. december 2014 Sags nr.: Sagsbehandler: ASC BSU - indskrivning 15/16, Elev- og klassetal; høring Sags nr.: 14/16311 Sagsforløb: BSU - (ØU - KB) Sagen afgøres

Læs mere

Nærdemokratimodel 2010 for Vordingborg Kommune. Dialogudvalg og Lokalråd

Nærdemokratimodel 2010 for Vordingborg Kommune. Dialogudvalg og Lokalråd Nærdemokratimodel 2010 for Vordingborg Kommune Dialogudvalg og Lokalråd Vedtaget af Kommunalbestyrelsen 26. november 2009 Indhold UFormål med nærdemokratimodellenu 3 UDet politiske niveauu 3 UDet lokale

Læs mere

for mødet den 27.10.2011, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsordenen (2011-145958) 2. Meddelelser (2011-145958)

for mødet den 27.10.2011, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsordenen (2011-145958) 2. Meddelelser (2011-145958) , kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsordenen (2011-145958) 2. Meddelelser (2011-145958) 3. Valg af ny næstformand (2011-145958) 4. Høring: Restaurationsplan (2011-145958) 5. Høring: Ældreråd

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 26. januar 2016 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

for mødet den 26. oktober, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 3. Ansøgning: Legeredskaber til fritidshjemmet Brydes Allé 42

for mødet den 26. oktober, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 3. Ansøgning: Legeredskaber til fritidshjemmet Brydes Allé 42 for mødet den 26. oktober, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 1. Godkendelse af dagsorden 2. Ansøgning: Latinfestival 3. Ansøgning: Legeredskaber til fritidshjemmet Brydes Allé 42 4.

Læs mere

Dato: Onsdag den 29. april 2014 kl Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103

Dato: Onsdag den 29. april 2014 kl Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103 DAGSORDEN Møde i Ældrerådet Dato: Onsdag den 29. april 2014 kl. 10 15 Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103 Dagsorden: 1. Valg af formand 2. Politikeroplæg: Henrik Appel Esbensen

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat fra Seniorrådet 2014

TÅRNBY KOMMUNE. Referat fra Seniorrådet 2014 TÅRNBY KOMMUNE Referat fra Seniorrådet 2014 Dato: 20.10.2014 Tidspunkt: Kl. 13.00 Sted: Lok. 214 Deltagere: Knud Madsen, Hanne Bager, Gert Clevin Gæster: Administrationen: Afbud: Fraværende: Per Fruerled,

Læs mere

EFTERRETNINGSNOTAT. DATO : 1. oktober 2007. : Teknik- og Miljøudvalget. : Center for Miljø. EMNE : Agenda 21-plan 2008-2011 Resultat af udvalgshøring

EFTERRETNINGSNOTAT. DATO : 1. oktober 2007. : Teknik- og Miljøudvalget. : Center for Miljø. EMNE : Agenda 21-plan 2008-2011 Resultat af udvalgshøring EFTERRETNINGSNOTAT DATO : 1. oktober 2007 TIL FRA : Teknik- og Miljøudvalget : Center for Miljø EMNE : Agenda 21-plan 2008-2011 Resultat af udvalgshøring RESUMÈ Dette efterretningsnotat beskriver i store

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 30. maj 2005 via Magistraten PRIORITERET SAG Tlf.

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Redegørelse I forhold til formålet med Børnerådsdagen og processen frem til dagen fastholdes det oprindelige forslag.

Redegørelse I forhold til formålet med Børnerådsdagen og processen frem til dagen fastholdes det oprindelige forslag. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1 8) Fraværende med afbud: Tine Landin Meddelelser a. Udvikling i børnetallet set i forhold til prognosen (distriktopdelt). 2002000505 Faktisk befolkning

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET. for mødet den , kl. 13:00 i Rådhuset, stuen, værelse 43/44

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET. for mødet den , kl. 13:00 i Rådhuset, stuen, værelse 43/44 BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET REFERAT for mødet den 21.11.2012, kl. 13:00 i Rådhuset, stuen, værelse 43/44 11. Skolernes maksimale kapacitet 2013/14 (2012-138979) 1 BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET 11. Skolernes

Læs mere

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar.

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar. Styrelsesvedtægt J.nr.: 17.01.00.A21 Sagsnr.: 14/2086 ANBEFALING: Skoleafdelingen anbefaler: 1. at udkast til en ny styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet og SFO i Dragør Kommune sendes i høring i skolebestyrelserne,

Læs mere

DAGSORDEN. Frivilligråd

DAGSORDEN. Frivilligråd Frivilligråd DAGSORDEN Møde nr. : 03/2011 Sted : Mødelokale 15, administrationsbygningen i Allingåbro Dato : 22. august 2011 Start kl. : 10.00 Slut kl. : 12:00 Medlemmer Jens Holst (Formand) Knud Rasmussen

Læs mere

Sammenlægning af skoler på Amager - Trafikale forhold

Sammenlægning af skoler på Amager - Trafikale forhold Sammenlægning af skoler på Amager - Trafikale forhold November 2010 Bo Mikkelsen Center for Trafik, Trafiksikkerhed, sikre Skoleveje Oversigt Generelle trafikale konsekvenser Sikre Skoleveje Programmet

Læs mere

7. Forsikringer vedr. frivillige. Genoptagelse fra møde nr. 1.

7. Forsikringer vedr. frivillige. Genoptagelse fra møde nr. 1. Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 2, Mandag d. 02.02.2015 kl. 8.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Mandag d. 02.02.2015 kl. 8.00. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale M1.15 Egedal Rådhus

Læs mere

Statusrapporten sendes i udvalgshøring i perioden fra den 25. januar til den 22. marts 2013.

Statusrapporten sendes i udvalgshøring i perioden fra den 25. januar til den 22. marts 2013. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Statusrapport 2012 for Sundhedspolitikken 2011-2014 Længe Leve København Drøftelse af statusrapport 2012 for Københavns Kommunes Sundhedspolitik 2011-2014 Længe Leve København

Læs mere

Dagsorden. Folkeoplysningsudvalget 28. november 2016 Dragør rådhus, Havnestuen kl

Dagsorden. Folkeoplysningsudvalget 28. november 2016 Dragør rådhus, Havnestuen kl Dagsorden Folkeoplysningsudvalget 28. november 2016 Dragør rådhus, Havnestuen kl. 17.00 Indhold Side 1. Godkendelse af dagsorden... 2 2. Meddelelser... 2 3. Ansøgning om at blive folkeoplysende forening...

Læs mere

AMAGER VEST LOKALUDVALG

AMAGER VEST LOKALUDVALG DAGSORDEN for mødet den 17.03.2015, kl. 18:30 i Sundholmsvej 8 1. Godkendelse af dagsorden (2015-0067037) 1 2. Status på lokaludvalgets puljemidler, marts 2015 (2015-0067037) 2 3. Ansøgninger til Bydelspuljen

Læs mere

for mødet den 08.09.2011, kl. 19:00 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø

for mødet den 08.09.2011, kl. 19:00 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø DAGSORDEN, kl. 19:00 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø 1. Borgernes 20 minutter (2011-122730) 2. Godkendelse af dagsorden (2011-121525) 3. Formandens meddelelser (2011-121487) 4. Høring om moderniseringsplan

Læs mere

Projektskema Lokaludvalgets egne projekter

Projektskema Lokaludvalgets egne projekter Projektskema Lokaludvalgets egne projekter FØR PROJEKTET STARTES: Titel: Dato: Sted: Ansvarspersoner i lokaludvalget: 2700Kulturdag 2018 Lørdag den 9. juni 2018 kl. 11-18 Brønshøj Torv Kulturudvalget.

Læs mere

Principper for skoleindskrivning og -optagelse i et fælles skoledistrikt Lyngby-Taarbæk Kommune

Principper for skoleindskrivning og -optagelse i et fælles skoledistrikt Lyngby-Taarbæk Kommune Principper for skoleindskrivning og -optagelse i et fælles skoledistrikt Lyngby-Taarbæk Kommune Gældende for skoleåret 2016/17 samt indskrivning til børnehaveklasse 2017/2018 Bilag 1 i skolernes styrelsesvedtægt,

Læs mere

AMAGER VEST LOKALUDVALG

AMAGER VEST LOKALUDVALG REFERAT for mødet den 21.10.2014, kl. 18:30 i Sundholmsvej 8 1. Godkendelse af dagsorden (2014-0206656) 1 2. Status på lokaludvalgets puljemidler, oktober 2014 (2014-0206656) 2 3. Ansøgninger til Bydelspuljen

Læs mere

Det Frivillige Samråd

Det Frivillige Samråd Det Frivillige Samråd Referat Dato 24. februar 2015 Mødetidspunkt 17:30-19:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 4, Præstø (Glasburet) Østerbro 2, Præstø Pia Westergaard (formand), Kim Errebo (næstformand),

Læs mere

Bilag til Indre By Lokaludvalgs høringssvar om Restaurations- og nattelivsplan

Bilag til Indre By Lokaludvalgs høringssvar om Restaurations- og nattelivsplan Bilag til Indre By Lokaludvalgs høringssvar om Restaurations- og nattelivsplan. Lokaludvalgets bemærkninger til Vejledning og betingelser for opnåelse af alkoholbevilling Side Afsnit / Tekst i udkast til

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsudvalget 22. juni 2016 Hollænderhallen kl

Referat. Folkeoplysningsudvalget 22. juni 2016 Hollænderhallen kl Referat Folkeoplysningsudvalget 22. juni 2016 Hollænderhallen kl. 17.00 Indhold Side 1. Godkendelse af dagsorden... 2 2. Besøg af Dragør vandaktivitet... 2 3. Meddelelser... 3 4. Status på medlemmer...

Læs mere

AMAGER ØST LOKALUDVALG

AMAGER ØST LOKALUDVALG 12.a Ekstern puljeansøgning, Ghetto Gourmet -Teaterkoncert ændrede projektbetingelser 12 b.ekstern puljeansøgning, Mobil frivillighed 12.c Ekstern puljeansøgning, Projekt Kaffeslabberas 12 a. Ekstern puljeansøgning,

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

Onsdag den 20. november 2013 kl. 10:00-14:00

Onsdag den 20. november 2013 kl. 10:00-14:00 Notat fra møde i Ældrerådet 21. november 2013 Onsdag den 20. november 2013 kl. 10:00-14:00 Mødet fandt sted i rådets mødelokale Henrik Pontoppidans Vej 4 DAGSORDEN 1.Valg af ordstyrer og godkendelse af

Læs mere

Dagsorden. Pkt. 1. Godkendelse af dagsordenen. Pkt. 2. Økonomi. Pkt. 3, Høringssvar. Pkt. 4. Orientering fra formanden.

Dagsorden. Pkt. 1. Godkendelse af dagsordenen. Pkt. 2. Økonomi. Pkt. 3, Høringssvar. Pkt. 4. Orientering fra formanden. MødeNr 10 Mødetype Ordinært møde Dato - Tidspunkt 24. oktober 2014 kl. 9.30 12.30 Sted Grønnegadecentret 1. sal Nellike Deltagere Alle med undtagelse af Finn Frandsen Referent Birgit Vejby Afbud Finn Frandsen

Læs mere

Borger- og Erhvervsudvalget

Borger- og Erhvervsudvalget Referat Dato: Onsdag den Mødetid: 17:00-17:10 Mødelokale: Mødelokale B101 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Kemal Bektas (A), Laurids Christensen (C), Marjan

Læs mere

Budget 2017 Kommissorium vedr. mulighederne for en mere stabil klassedannelse

Budget 2017 Kommissorium vedr. mulighederne for en mere stabil klassedannelse Budget 2017 Kommissorium vedr. mulighederne for en mere stabil klassedannelse Sagsnr. 16/17444 Resumé Børne- og Skoleudvalget principgodkendte den 14.09.2016 to modeller til ændring af styrelsesvedtægten

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Dagsorden åben Mødedato 14. januar 2013 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse B. Side 1 af 1 Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

Møde 17. september 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 3, Rådhuset

Møde 17. september 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 3, Rådhuset Frivillighedsudvalg Referat Møde 17. september 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 3, Rådhuset Afbud: Kaj Bundgaard Pkt. Tekst Side 36 Budget / Regnskab 1 37 Store Gå Dag 1 38 Struer Fjerkræklub 2 39 Lokalforeningen

Læs mere

Bilag 3: Vedtægter for styregruppe Områdefornyelsen Indre Nørrebro

Bilag 3: Vedtægter for styregruppe Områdefornyelsen Indre Nørrebro KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 3: Vedtægter for styregruppe Områdefornyelsen Indre Nørrebro 1 Baggrund Med overførselssagen 2013 Fremgang i Fællesskab, som blev

Læs mere

Mette Thostrup Christensen - børn i 4a, 4b og 0b Perioden august 14-18: Jens Ole Sørensen - barn i 3b. Overlevering af bestyrelsens arbejde

Mette Thostrup Christensen - børn i 4a, 4b og 0b Perioden august 14-18: Jens Ole Sørensen - barn i 3b. Overlevering af bestyrelsens arbejde Skolebestyrelsesmøde Mandag d. 2. juni 2014 kl. 18.30-20.30 Forældrerepræsentanter: Jette Fabian Nielsen, Jens Ole Sørensen, Ane Borup, Tine Bjerre Fuks, Cecilie Berit Nielsen, Mette Taastrup Christensen,

Læs mere

for mødet den 13.12.2011, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den 13.12.2011, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 PROTOKOL, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2011-176038) 2. Status på medlemmer og suppleanter i lokaludvalget december 2011 (2011-176038) 3. Status på lokaludvalgets

Læs mere

Inge Prip på vegne af det tidligere formandskab

Inge Prip på vegne af det tidligere formandskab BESTYRELSESPROTOKOL Bestyrelsesmøde nr. 1 22.maj 2014 Kl. 17.00-19.00 Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af det tidligere formandskab Sted: Milnersvej 48, Hillerød, Mødelokale 1 Afbud: Kirsten Jensen

Læs mere

Egemarksvej 1, 9230 Svenstrup tlf fax

Egemarksvej 1, 9230 Svenstrup tlf fax Referat skolebestyrelsesmøde d. 22.10.2015 17.30-19.30 1. Meddelelser. (30 min.) a. Skolebestyrelsesformanden Gitte træder ud af skolebestyrelsesmedlem. Suppleant Vibeke Damkier overtager posten. Jan takkede

Læs mere

Dette notat omhandler de formelle forhold og praksis omkring møderne Teknik- og Miljøudvalget.

Dette notat omhandler de formelle forhold og praksis omkring møderne Teknik- og Miljøudvalget. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen TMF Sekretariat Til Teknik- og Miljøudvalget Udkast til kutymepapir 18-12-2017 Sagsnr. 2017-0248171 Dokumentnr. 2017-0248171-5 Dette notat omhandler de

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 13. juni 2012 kl. 13:30 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 13. juni 2012 kl. 13:30 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 13. juni 2012 kl. 13:30 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 025. Nybyggeri ved Plejecenter Højgården - status 61 026. Meddelelser fra Sundhedsforvaltningen

Læs mere

Referat af møde i Kampagneudvalget

Referat af møde i Kampagneudvalget Referat af møde i Kampagneudvalget Dato: 1. december 2014 Tid: Kl. 17.00 Sted: Sekretariatet i Vanløse Til stede: Bent Nielsen, Malene Madsen, Justin Corfitzen, Maria Helene Olesen og Karina Ertmann Krammer

Læs mere

for mødet den 16. november, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65

for mødet den 16. november, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 for mødet den 16. november, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 1. Godkendelse af dagsorden 2. Ansøgning: Ung i Job 3. Ansøgning: Genbrugslaboratorier for børn 4. Ansøgning: Fremad Feltet

Læs mere

Forretningsorden for Handicaprådet

Forretningsorden for Handicaprådet Forretningsorden for Handicaprådet Valgperioden 2014-2017 I medfør af retssikkerhedsloven 37 a har Byrådet i Silkeborg Kommune nedsat et Handicapråd og i henhold til retssikkerhedsbekendtgørelsen 29 har

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Torsdag den 22. april 2010 Kl. 18.30 i F7 på rådhuset Mødedeltagere: Kristian Moberg (V) Alice Linning, afbud Annelise Hansen Emma Nielsen Hanne Kyvsgaard (C)

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Afdelingsbestyrelsen kan jf. BABs vedtægter 19 stk.10, fastlægge en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. Afdelingsbestyrelsen holder møde

Læs mere

AMAGER ØST LOKALUDVALG

AMAGER ØST LOKALUDVALG 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bydelsplan 2012-2013 4. Oversigt over lokaludvalgets puljemidler juni 2012 5. Ekstern puljemiddelansøgning, Amager Børneteaterfestival (BIFUK)

Læs mere

DAGSORDEN. Møde i Ældrerådet Dato: Onsdag den 14. december 2016 kl Sted: Københavns Rådhus, Snapstinget

DAGSORDEN. Møde i Ældrerådet Dato: Onsdag den 14. december 2016 kl Sted: Københavns Rådhus, Snapstinget DAGSORDEN Møde i Ældrerådet Dato: Onsdag den 14. december 2016 kl. 10.00 12.30 Sted: Københavns Rådhus, Snapstinget Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Referat af Forretningsudvalgets møde 3. Høring

Læs mere

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 21.01.2014, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 21.01.2014, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 REFERAT for mødet den 21.01.2014, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2014-0012240) 1 2. Status på lokaludvalgets puljemidler januar 2014 (2014-0012240) 2 3.

Læs mere

5: Befolkning, prognose og kapacitet

5: Befolkning, prognose og kapacitet 5: Befolkning, prognose og kapacitet På baggrund af det voksende behov for skolekapacitet på Amager, er det i forbindelse med budgetforliget for budget 2011 besluttet, at der tilvejebringes 2 spor ved

Læs mere