AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den , kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peder Lykkesvej 65

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 26.11.2013, kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peder Lykkesvej 65"

Transkript

1 DAGSORDEN for mødet den , kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peder Lykkesvej Godkendelse af dagsorden ( ) 1 2. Status på lokaludvalgets puljemidler november 2013 ( ) 2 3. Genbehandling, ansøgning: Gyldenrisparkens Lektiecafé 2014 ( ) 3 4. Ansøgning: Aktivering af Den Grønne Plads på Ulrik Birchs Alle ( ) 4 5. Ansøgning: Lyde fra køkkenbordet ( ) 5 6. Ansøgning: Kulturforeningen Liv i Sundbys program forår 2014 ( ) 6 7. Høring: Skolernes maksimale kapacitet 2014/15 ( ) 7 8. Høring: Nye principper for fremtidens plejeboliger ( ) 9 9. Høring: funktionskrav til byudstyr ( ) Lynhøring - vedr. bedre fremkommelighed i København ( ) Godkendelse af årsplan og budget for det lokale miljøarbejde 2014 ( ) Udpegning af komité til Årets Skulderklap ( ) Meddelelser, eventuelt og afslutning ( ) 14

2 1. Godkendelse af dagsorden ( ) Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, 1) at udvalget godkender dagsordenen. Afbud inden mødet: Kim J. Henriksen. 1. suppleant René Rasmussen indkaldt. Side 1

3 2. Status på lokaludvalgets puljemidler november 2013 ( ) Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, 1) at lokaludvalget tager orienteringen til efterretning. Amager Vest Lokaludvalg har pr. 29. august 2013 fået bevilget kr. i puljemidler af Københavns Borgerrepræsentation. Status for lokaludvalgets puljemidler er pr. 15. oktober således: Lokaludvalget har bevilget i alt kr. til 76 eksterne ansøgninger. Herudover har lokaludvalget bevilget, og forventer at bruge, kr. til egne projekter. Lokaludvalget har således pr. 20. oktober kr. at disponere over til netværksskabende aktiviteter i bydelen. Lokaludvalget skal på sit møde den 26. november behandle 4 eksterne ansøgninger, heraf 2 for midler til et samlet beløb på kr. og 2 for 2014-midler til et samlet beløb på kr. Der er ingen medlemsforslag med økonomisk konsekvens. Lokaludvalget vedtog d. 24. september 2013: 1. at behandle alle ansøgninger efter den dato, hvor lokaludvalgets sekretariat modtager de enkelte ansøgninger. 2. at alle medlemsforslag om støtte til borgerrettede aktiviteter i 2013 på lokaludvalgsmøderne i oktober, november og december skal behandles, før eventuelle ansøgninger til bydelspuljen bliver behandlet. 3. at de resterende puljemidler i 2013 ikke skal fordeles i puljer til de tre sidste lokaludvalgsmøder. Lokaludvalget fortsætter den normale praksis med at behandle medlemsforslag og puljeansøgninger. Hvis der på et tidspunkt ikke længere er puljemidler at uddele, vil ansøger blive meddelt dette, og ansøgningen vil således kun blive taget til behandling, hvis der kommer et tilbageløb fra uforbrugte projekter og ansøgninger. BILAG Status på lokaludvalgets puljemidler, november 2013 Side 2

4 3. Genbehandling, ansøgning: Gyldenrisparkens Lektiecafé 2014 ( ) Lina Carlsen søger støtte til Gyldenrisparkens lektiecafé Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, 1) at lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Line Carlsen på vegne af indstillingen fra arbejdsgruppen for det sociale område. På vegne af Gyldenrisparkens Lektiecafé søgte Line Carlsen den om kr af puljemidlerne til lektiecafé i Der er tale om ugentlig lektiehjælp til fremmedsprogede børn i folkeskolealderen i distriktet Gyldenrisparken. Børnene går til daglig på Højdevang- og Gerbrandskolen, hvis distrikter går på tværs af Amager Øst og Amager Vest. Børnene, som alle har anden etnisk herkomst end dansk, har svært ved at få hjælp til lektierne derhjemme af forældrene. Lektiehjælpen er en forening etableret under Dansk Flygtningehjælp, drevet udelukkende af frivillige og nonprofit. Projektet er målrettet en udsat social gruppe, men er åben for alle, der har brug for lektiehjælp. Dansk Flygtningehjælp bistår med faglig hjælp og kurser i at være lektiehjælper. Lektiecaféen samarbejder med boligområdet Gyldenrisparkens bestyrelse. Lektiehjælpen er med til at støtte børnene i deres skolegang og sikre dem en god start på uddannelse. Lektiehjælpen giver også mulighed for samvær med voksne frivillige, hvor også andre ting kan diskuteres og afhjælpes. Projektet annonceres ved opslag i området, lokalaviser, Gyldenrisparkens beboerblad og via et samarbejde med den lokale fritidsklub. Det ansøgte beløb indgår i det samlede budget på kr til frugt, skoleartikler, juleafslutning, sommerudflugt samt planlægningsmøder. I projektet indgår frivillige arbejdstimer fra 15 frivillige voksne og gratis lokaler i samarbejde med fritidsklubben ved Amagerbrogade 262. Der er ligeledes søgt om kr hos Amager Øst Lokaludvalg. Arbejdsgruppen for det sociale område behandlede ansøgningen på sit møde den 13. november 2013 og indstiller, at det ansøgte beløb bevilges under forudsætning af, at der tilgår puljemidler til uddeling af lokaludvalget i Projektet støtter op om styrke uddannelsesaspektet blandt bydelens unge. Det er netværksskabende og fremmer socialt samvær i bydelen. Desuden anser arbejdsgruppen det som en integrationsmæssig fordel, at lektiecaféen er frivilligt forankret. Arbejdsgruppens indstilling betyder, at beløbet bevilges fra lokaludvalgets puljemidler, forudsat at der tilgår puljemidler for 2014, område Beløb ekskl. moms kr. Side 3

5 4. Ansøgning: Aktivering af Den Grønne Plads på Ulrik Birchs Alle ( ) Vejlauget Ulrik Birchs Allé søger støtte til Aktivering af Den Grønne Plads på Ulrik Birchs Allé. Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, 1) at lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Vejlauget Ulrik Birchs Allé på vegne af indstillingen fra arbejdsgruppen for det sociale område, kultur og fritid og fysisk planlægning. På vegne af Vejlauget Ulrik Birchs Allé søgte Ib Mogensen den 10. oktober 2013 om kr. om støtte til Aktivering af Den Grønne Plads på Ulrik Birchs Allé. Ansøger angiver, at der allerede findes nok legepladser i området, men at man ønsker at aktivere Den Grønne Plads, så de omkringboende borgere benytter den mere. Derfor ønskes der at etablere otte træstammer, som skal fungere som opholdsmøbler. Det er ansøgers ønske, at træstammerne vil få både børn, unge og ældre til at komme til Den Grønne Plads for at opholde sig på den, lege på den og være sammen på den. Der er taget udgangspunkt i den opbygning af træstammer, som findes på Carlsberg-grunden. Der påtænkes indkøbt otte kraftige, høvlede træstammer i 40x40x200cm. Disse skal ligge på græsset i forskudt formation, så der opstår en aflang trappe/bænk på den ene side af pladsen langs gang- og cykelstien. Det ansøgte beløb indgår i det samlede budget på kr til indkøb af de otte træstammer. Vejlauget og beboerforeningen for de to veje, der støder op til Den Grønne Plads, støtter med hver 25% af projektbeløbet altså i alt 50% af det samlede beløb. Arbejdsgruppen for fysisk planlægning har på sit møde den 12. november 2013 behandlet ansøgningen og indstiller at beløbet bevilges. De store træelementer vil både kunne fungerer som siddemøbel og opfordrer til leg og bevægelse for nærområdets brugere. Pladsen bliver brugbar og vil kunne anvendes af alle aldersgrupper. Arbejdsgrupperne for det sociale område og kultur og fritid behandlede ansøgningen på deres møder den 13. november 2014 og indstiller begge et afslag. Arbejdsgrupperne mener, at det er tvivlsomt, hvor meget pladsen vil blive brugt, fordi området i forvejen har legepladser og private haver. Det er sandsynligt, at det mest vil komme de lokale grundejere til gode, hvorfor det ikke er netværksskabende eller har sociale perspektiver. Arbejdsgruppen for fysisk planlægnings indstilling betyder, at beløbet bevilges fra lokaludvalgets puljemidler, område Ansøgt beløb ekskl. moms kr. Arbejdsgrupperne for det sociale område og kultur og fritids indstilling har ingen økonomiske konsekvenser. Side 4

6 5. Ansøgning: Lyde fra køkkenbordet ( ) KKArt søger støtte til projektet Lyden fra Køkkenbordet. Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, 1) at lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til KKArt på vegne af indstillingen fra arbejdsgruppen for kultur og fritid/det sociale område. På vegne af KKArt søgte Astrid Randrup den 17. oktober 2013 om kr. i støtte til Lyden fra køkkenbordet, der skal afholdes på 11 skoler på Amager fra den 15. november 2013 til den 23. december Der er tale om 11 seperate arrangementer af tre til fire timers varighed, som er henvendt til børn op til 13 år. Kunstneren Astrid Randrup ønsker at bage og forme brød, mikse tilbehør og tegne sammen med eleverne på skolerne. Ved hjælp af kontaktmikrofoner skal alle elever kunne lytte til processen, når dejen mikses og æltes. Mens dejen hæver, tegnes tegninger sammen med eleverne og til sidst holdes fernisering for brødet og tegningerne. Ansøger vil på denne måde skabe et kunsterisk og dialogskabende julearrangement. Lokaludvalget søges om støtte til at afholde 11 arrangementer á kr - i alt kr. Der søges ikke om penge andetsteds. Arbejdsgrupperne for det sociale område og kultur og fritid behandlede ansøgningen på deres møder den 13. november 2013 og begge grupper indstiller et afslag. Kun fem af de 11 skoler ligger i Amager Vest, og det undrer begge grupper, at der ikke er søgt om støtte fra Amager Øst Lokaludvalg. Desuden undrer det grupperne, at skolerne ikke er inddraget tidligere både ifht. udviklingsprocessen og finansiering, hvilket gør det uklart, hvorvidt projektet opfylder et reelt behov. Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser. Side 5

7 6. Ansøgning: Kulturforeningen Liv i Sundbys program forår 2014 ( ) Kulturforeningen Liv i Sundby søger støtte til Kulturforeningen Liv i Sundbys forårsprogram 2014 Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, 1) at lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Kulturforeningen Liv i Sundby på vegne af indstillingen fra arbejdsgruppen for kultur og fritid. På vegne af Kulturforeningen Liv i Sundby søgte Bjørka Schandorff den 20. oktober 2013 om kr af 2014-puljemidlerne til Kulturforeningen Liv i Sundbys forårsprogram for Der er planlagt 19 arrangemeneter, som retter sig mod børn og voksne. Kulturforeningen Liv i Sundby samarbejder med en række foreninger i Amager Vest, der alle bidrager til forårsprogrammet. Ansøger prioriterer at holde deltagerprisen for arrangementer så lav som mulig, og alle foreningens aktiviteter baserer sig på frivilliges indsats.kulturforeningen Liv i Sundby ønsker med forårsprogrammet fortsat at bidrage til at sikre lokale kulturoplevelser og profilere bydelen positivt. Det ansøgte beløb indgår i et samlet budget på kr , der omfatter afvikling af arrangementer og PR-materiale. Der er en forventet billetindtægt på kr og Liv i Sundby og Solvang Bibliotek bidrager hver med hhv. kr og kr Derudover søges Partnerskabet, Forfattercentrum og FerieCamp. Arbejdsgruppen for kultur og fritid behandlede ansøgningen på sit møde den 13. november 2013 og indstiller, at det ansøgte beløb bevilges under forudsætning af, at der tilgår puljemidler til uddeling af lokaludvalget i Kulturforeningen Liv i Sundby udfylder en vigtig rolle i lokalområdet og er et godt eksempel på borgerinddragende og netværksskabende aktiviteter. Forårsprogrammet inkluderer mange forskellige institutioner i bydelen, og gruppen anser det som meget positivt, at driften hovedsageligt bygger på frivilligt engagement. Arbejdsgruppens indstilling betyder, at beløbet bevilges fra lokaludvalgets puljemidler, forudsat at der tilgår puljemidler for 2014, område Beløb ekskl. moms kr. Side 6

8 7. Høring: Skolernes maksimale kapacitet 2014/15 ( ) Amager Vest Lokaludvalg skal tage stilling til høring om Skolernes maksimale kapacitet 2014/15. Formanden indstiller, 1. at Amager Vest Lokaludvalg drøfter og tager stilling til høringssvar vedr. "Skolernes maksimale kapacitet 2014/15" på baggrund af udkast fra kultur-arbejdsgruppen. Børne- og Ungdomsudvalget har på sit møde den 30. oktober 2013 behandlet forslag til fastlæggelse af skolernes maksimale kapacitet og besluttet at sende indstillingen i høring. Høringsperioden er fra den 31. oktober til den 27. november Skolernes maksimale kapacitet skal fastlægges, således at den enkelte skole får klare rammer for, hvor mange klasser den maksimalt må oprette, og dermed hvor mange elever skolen må indskrive på frit skolevalg. Elever fra skolens eget grunddistrikt har dog altid ret til optagelse på skolen, og kommer der mere end 28 grunddistriktselever ved skoleårets begyndelse, skal skolen oprette en klasse mere uagtet denne indstilling. Søskende og elever der er anvist til skolen af Københavnermodellen 2,0 har også krav på optagelse. Forslaget til fastlæggelsen af den maksimale kapacitet sikrer endvidere, at tilvæksten i antallet af nye børnehaveklasser så vidt muligt placeres på de skoler, der udbygges. Forslaget om fastlæggelse af antallet af spor er udarbejdet af forvaltningen på baggrund af prognosen for antallet af børnehaveklasser til kommende skoleår 2013/14 i hvert område. I Amager Vest foreslås følgende ændringer: Dyvekeskolen ombygges fra 3 til 4 spor. Skolen på Islands Brygge er bygget til 4 spor og antallet af spor nedsættes fra 6 i 2013/14 til 4 i 2014/15. Ørestadskolen er bygget til 3 spor og antallet af spor nedsættes fra 4 i 2013/14 til 3 i 2014/15. Der planlægges 3 spor på den ny skole som skal bygges i Ørestad Syd. Særlige forhold for 7. klassetrin på Højdevangens Skole I 2014/15 er der indskrivning til 7. klassetrin på Højdevangens Skole på Amager og indskrivning af 15 børn til forsøg AVID på 7. klassetrin på Katrinedals Skole i Vanløse. Idet forvaltningen ønsker at sikre, at indskrivningen til disse skoler ikke utilsigtet dræner naboskolerne for elever på kommende 7. klassetrin foreslås, at der maksimalt oprettes syv 7. klasser på Højdevangens Skole til kommende skoleår. Højdevangens Skole skal optage egne kommende 7. klasser, samt kommende 7. klasser fra Dyvekeskolen, Sundbyøster Skole og Gerbrandskolen i alt er der p.t. 166 elever i disse klasser, som dermed kan rummes i syv 7. klasser og med plads til, at skolen tillige kan optage enkelte elever fra øvrige skoler og privatskoler indenfor denne ramme. Arbejdsgruppen for det sociale område behandlede høringen på sit møde den 13. november Lokaludvalget bedes drøfte og tage stillng til høringsvar på baggrund af udkast fra arbejdsgruppen. Side 7

9 Indstillingen fra arbejdsgruppen har ingen økonomiske konsekvenser. VIDERE PROCES Når høringen er afsluttet, sammenfattes høringssvarene og forslaget forelægges for Børne- og Ungdomsudvalget den 4. december BILAG Udkast til høringssvar vedrørende Skolernes maksimale kapacitet Høringsbrev - Skolernes maksimale kapacitet 2014/15 Høringsmateriale - Skolernes maksimale kapacitet 2014/15 Side 8

10 8. Høring: Nye principper for fremtidens plejeboliger ( ) Amager Vest Lokaludvalg skal tage stilling til høring om Nye principper for fremtidens plejeboliger. Formanden indstiller, 1) at Amager Vest Lokaludvalg drøfter og tager stilling til høringssvar vedr. "Nye principper for fremtidens plejeboliger " på baggrund af udkast fra social-arbejdsgruppen. Sundheds- og Omsorgsudvalget i Københavns Kommune har på udvalgsmødet 24. oktober 2013 besluttet at sende udkast til Nye principper for fremtidens plejeboliger i høring hos ældreorganisationer og samarbejdsparter på området. Lokaludvalget inviteres hermed til at give bemærkninger til indholdet. De nye principper for fremtidens plejeboliger skal være retningsvisende for indretningen af de fysiske rammer i københavnske plejeboliger og erstatter dermed de eksisterende 17 principper et godt grundlag i trivsel i de nye plejeboliger, som blev udformet i forbindelse med påbegyndelsen af moderniseringsplanen for plejeboliger i København i De nye principper er formuleret med udgangspunkt i hverdagen i plejeboligerne og beskriver, hvordan de fysiske rammer kan være med til at understøtte gode liv for beboere og medarbejdere. De nye principper udspringer således også af resultaterne fra Camp om Gode liv på plejehjem, som Sundhedsog Omsorgsforvaltningen afholdt i januar Principperne er udarbejdet med input fra repræsentanter fra Ældrerådets Boligudvalg, Sundheds- og Omsorgsforvaltningens fællestillidsrepræsentanter samt forstandere og medarbejdere i kommunens plejeboliger. Sundheds- og Omsorgsudvalget har ligeledes i forbindelse med udarbejdelsen af de nye principper haft flere politiske temadrøftelser om emnet. Høringsfristen er mandag d. 25. november 2013 kl.12 Arbejdsgruppen for det sociale område behandlede høringen på sit møde den 13. november Lokaludvalget bedes drøfte og tage stilling til høringssvar på baggrund af udkastet fra arbejdsgruppen. Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser. VIDERE PROCES Sundheds- og Omsorgsudvalget forventes at behandle den endelige udgavemed høringskommentarer 18. december BILAG Udkast til AVLUs høringssvar vedr. nye principper for fremtidens plejeboliger Høringsbrev Høringsmateriale ifm. Nye principper for fremtidens plejeboliger Side 9

11 9. Høring: funktionskrav til byudstyr ( ) Amager Vest Lokaludvalg skal drøfte og vedtage svar til høring vedr. funktionskrav til byudstyr Formand for Amager Vest Lokaludvalg indstiller: At lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til høring vedr. funktionskrav til byudstyr på baggrund af udkast fra arbejdsgruppen for fysisk planlægning Center for Renhold, Teknik- og miljøforvaltningen ønsker at høre lokaludvalgene om udkast til bilag om funktionskrav til byudstyrstyper i udbud på reklamebærende byudstyr. Udkastene er bilag til en indstilling som forelægges Teknik- og Miljøudvalget d. 2. december 2013 og Økonomiudvalget og BR i starten af Selve udbudsmaterialet udsendes i slutningen af februar 2014 og en ny aftale for reklamebærende byudstyr træder i kraft i juli De reklamebærende byudstyrstyper der udbydes, er: Københavns buslæskærme og tilhørende trafikinformationsanlæg Fritstående digitale informationsstandere Option på fritstående digitale interaktive informationsstandere Fritstående tosidede reklamestandere (MUPI) Reklamebærende bysøjler Bysøjler til fri plakatering Automatiske ubemandede toiletter Byudstyret udbydes som en koncessionsaftale, hvor den vindende leverandør opstiller, drifter og vedligeholder byudstyret for Københavns Kommune. Som modydelse får leverandøren reklameindtægter fra reklamerne på byudstyret. Ud over lokaludvalgets holdninger til vedsendte bilag, vil vi også gerne høre om lokaludvalget har ønsker til opstilling af buslæskærme ved eksisterende busstoppesteder, der ikke har buslæskærm i dag. Amager Vest Lokaludvalg skal drøfte og vedtage sit svar på baggrund af udkast fra arbejdsgruppen for fysisk planlægning. Arbejdsgruppen behandlede høringen på sit møde den 12. november. Frist for aflevering af høringssvar er den 26. november Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser BILAG Høringsmateriale vedr. høring om funktionskrav til byudstyr Høringsmateriale vedr. høring om funktionskrav til byudstyr Side 10

12 10. Lynhøring - vedr. bedre fremkommelighed i København ( ) Amager Vest Lokaludvalg skal drøfte svar til Center for Trafik vedrørende bedre fremkommelighed i Amager Vest. Formand for Amager Vest Lokaludvalg indstiller: 1) At lokaludvalget skal identificerer kryds og strækninger i Amager Vest med fremkommelighedsproblemer og myldretidsproblemer 2) At sekretariatet sammenskriver og sender LU s svar til høringen med godkendelse fra formandsskabet. Amager Vest Lokaludvalg modtog den 19. november lynhøring vedr. bedre fremkommelighed i København. Høringssvar skal afleveres til Center for Trafik senest fredag den 29. november. Forvaltningen skal kortlægge de steder på det kommunale vejnet med høj trafikintensitet, hvor der ofte opstår myldretidsproblemer. Generelt tages der udgangspunkt i kryds, da de har størst indvirkning på trafikafviklingen. Dog vil forvaltningen også inddrage andre forhold f.eks. venstre- og højresvingsmuligheder på centrale strækninger og deres indflydelse på trafikafviklingen. Anledningen for opgaven bunder i Borgerrepræsentationens vedtagelse af et medlemsforslag om fremkommelighed (19. september, punkt 22), hvor forvaltningen blev pålagt at foretage en screening af mulige problemstrækninger, fremkomme med mulige løsninger, samt vurdere disse ift. potentiale i bekæmpelse af trængsel. Målet er at udarbejde en prioriteret liste med kendte problemstrækninger, hvor de 10 vigtigste bliver bearbejdet og prioriteret som baggrundsmateriale for en politisk prioritering. Amager Vest Lokaludvalg kommer med input til svar til høringen på sit møde den 26. november. Sekretariatet sammenskriver og sender svaret, efter godkendelse fra formandsskabet. Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser. BILAG Høringsbrev vedr. bedre fremkommelighed i København Side 11

13 11. Godkendelse af årsplan og budget for det lokale miljøarbejde 2014 ( ) Lokaludvalget skal drøfte og godkende Årsplan og Budget for det lokale miljøarbejde Formand for Amager Vest Lokaludvalg indstiller: At lokaludvalget drøfter og godkender Årsplan og Budget for det lokale miljøarbejde under Miljøpunkt Amager Miljøpunkt Amager har, på baggrund af Amager Vest Lokaludvalgs prioriteringer for indsatsområder indenfor miljøarbejdet, udarbejdet en detaljeret årsplan og budget for Årsplanen indeholder oversigter over bl.a. mål, metode, relevante samarbejdspartnere og succeskriterier for de enkelte indsatsområder. Der arbejdes med følgende indsatsområder: Grøn Bydel (fælles tema for både Amager Øst og Vest), Miljøambassadører (fælles tema for både Amager Øst og Vest), Klimatilpasning (fælles tema for både Amager Øst og Vest), Virksomheder og trafik (Amager Vest) Netværksopbygning. Herudover vil der i 2014 være fokus på miljøaktiviteter i forbindelse med at København er kåret som europæisk miljøhovedstad Arbejdsgruppen for fysisk planlægning har behandlet sagen på sit møde den 12. november og indstiller at Årsplan og budget for 2014 godkendes. BILAG Årsplan for det lokale miljøarbejde 2014 og budget af Miljøpunkt Amager Årsplan for det lokale miljøarbejde 2014 og budget af Miljøpunkt Amager Side 12

14 12. Udpegning af komité til Årets Skulderklap ( ) Lokaludvalget skal udpege en komité til indstilling af kandidater til prisen 'Årets Skulderklap'. Formand for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, 1) At lokaludvalget udpeger en komité til indstilling af kandidater til prisen 'Årets Skulderklap'. På lokaludvalgsmødet den 15. juni 2010 blev det vedtaget at indstifte den årlige pris 'Skulderklappet'. Prisen tildeles en person, forening, organisation eller en offentlig eller privat virksomhed, der i særlig grad har bidraget til at skabe netværk imellem bydelens borgere og dermed også har været med til at gøre Amager Vest til et godt sted at bo for alle. Prisen skal øremærkes til at gå til prisvinderens fortsatte arbejde. Sekretariatet har annonceret for prisen i de lokale medier samt på hjemmesiden, hvorfra det er muligt for borgerne at indstille kandidater til prisen. Sekretariatet har desuden uddelt flyers om årets Skulderklap på Amagerbro Torv d Fristen for indstilling af kandidater er den 25. november Lokaludvalget udpeger en komité blandt lokaludvalgets medlemmer. Komitéen skal, på baggrund af borgernes begrundelser for nomineringerne, udpege 3 kandidater til afstemning ved lokaludvalgsmødet den 17. december Prisvinderen udpeges af lokaludvalget på lokaludvalgsmødet den 17. december Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser. Lokaludvalget besluttede d. 20. august 2013 at uddele prisen i 2013, og at bevilge kr. til projektet. Heraf går kr. til vinderen af Årets Skulderklap. Side 13

15 13. Meddelelser, eventuelt og afslutning ( ) Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, 1) at lokaludvalget tager meddelelserne til efterretning. Meddelelser: a. Orientering om uddeling af Facadeprisen b. Orientering om status for Børnetrafikplan c. Naboorientering vedr. Sverrigesgade d. Afrapportering fra Seniorturen i september 2013 e. Henvendelse vedr. Børnehave på Islands Brygge f. Orientering vedr. DR og August Schades Kvarteret g. Orientering vedr. henvendelse til kultur- og fritidsborgmester Pia Allerslev og direktør Olga Brüniche-Olsen h. AVLUs julefrokost Evt. BILAG Henvendelse fra Ole Pedersen og Lars Rimfalk Jensen Svar fra Ayfer Baykal Opfølgning Sundbyvester Plads Naboorientering Sverrigsgade Svar -naboorientering Sverrigsgade Rapport -Senioturen 2013 Svar fra Pia Allerslev vedr. henvendelse om KIB Svar fra KFF Direktør vedr. KIB Svar til Pia Allerslev vedr. KIB Svar til KFF direktør vedr. KIB Side 14

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 20.11.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peders Lykkevej 65

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 20.11.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peders Lykkevej 65 REFERAT for mødet den 20.11.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peders Lykkevej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2012-157603) 1 2. Status på lokaludvalgets puljemidler november 2012 (2012-11076) 2 3.

Læs mere

DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65

DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Beskæftigelses- og Integrationsborgmester Klaus Bondam introducerer den nye integrationspolitik.

Læs mere

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 21.01.2014, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 21.01.2014, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 REFERAT for mødet den 21.01.2014, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2014-0012240) 1 2. Status på lokaludvalgets puljemidler januar 2014 (2014-0012240) 2 3.

Læs mere

for mødet den 24.01.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den 24.01.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 DAGSORDEN, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2012-11220) 2. Status på lokaludvalgets puljemidler 2012 (2012-11076) 3. Ansøgning Oplev slipset -en bog om Ørestad

Læs mere

AMAGER ØST LOKALUDVALG

AMAGER ØST LOKALUDVALG 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bydelsplan 2012-2013 4. Oversigt over lokaludvalgets puljemidler juni 2012 5. Ekstern puljemiddelansøgning, Amager Børneteaterfestival (BIFUK)

Læs mere

for mødet den 20.04.2010, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den 20.04.2010, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 , kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2010-58396) 2. Procedure for udbetaling af puljemidler (2010-57613) 3. Indstilling. Ansøgning Amager Idrætsdag fra Nabocenter

Læs mere

for mødet den 24.04.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den 24.04.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 DAGSORDEN, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2012-56964) 2. Orientering om nye suppleanter i lokaludvalget (2012-56964) 3. Status på lokaludvalgets puljemidler

Læs mere

8. Status på puljemidlerne

8. Status på puljemidlerne 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Præsentation af Projekt METRO 4. Budgetaftale 2011 5. Orientering om opfølgning på LU-evalueringen 6. Drøftelse af Formidlings- og Inddragelsesstrategi

Læs mere

Protokol for mødet i Amager Øst Lokaludvalg den 22.09.2011

Protokol for mødet i Amager Øst Lokaludvalg den 22.09.2011 Protokol for mødet i Amager Øst Lokaludvalg den 22.09.2011 1. Borgerbesøg og henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Høring Lokalplanforslag, Amagerforbrændingen (Miljø & Plan) 4. Høring Kommuneplanforslag

Læs mere

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 21.05.2013, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 21.05.2013, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 REFERAT for mødet den 21.05.2013, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 1. Godkendelse af dagsordenen (2013-76564) 1 2. Rokering i Amager Vest Lokaludvalg (2013-33894) 2 3. Status på lokaludvalgets

Læs mere

ØSTERBRO LOKALUDVALG. for mødet den 22.11.2012, kl. 17:30 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø

ØSTERBRO LOKALUDVALG. for mødet den 22.11.2012, kl. 17:30 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø ØSTERBRO LOKALUDVALG DAGSORDEN for mødet den 22.11.2012, kl. 17:30 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø 1. Borgernes 20 minutter (2012-151630) 1 2. Godkendelse af dagsorden (2012-170303) 2 3. Formandens

Læs mere

AMAGER ØST LOKALUDVALG

AMAGER ØST LOKALUDVALG 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bydelsplan 2012-2013 4. Oversigt over lokaludvalgets puljemidler, maj 2012 5. Ekstern puljemiddelansøgning, Kabaret (BIFUK) 6. Ekstern puljemiddelansøgning,

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. for mødet den 31. Oktober 2012, kl. 18.30-21.30, Beboerhuset, Dronningensgade 34

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. for mødet den 31. Oktober 2012, kl. 18.30-21.30, Beboerhuset, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid (2012-158630) 2. Referat og godkendelse af dagsordenen (2012-158663) T 1. Spørgsmål om trafiksaneringen af Prinsessegade 3. Høringssvar om lokalplanforslag "Holmen II - tillæg 3" og om

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG 1. Åben spørgetid (2012-77082) 2. Referat og godkendelse af dagsordenen (2012-77100) 3. Ændringer i lokaludvalgets forretningsorden (1. gang) (2012-77189) 4. Projekter i bydelsplanen (2012-76264) 5. Grøn

Læs mere

4. Godkendelse af anbefaling om interessegrupper og antal repræsentanter (2010-8189)

4. Godkendelse af anbefaling om interessegrupper og antal repræsentanter (2010-8189) , kl. 18:30 i 1. Borgerbesøg og -henvendelser (2010-8189) 2. Godkendelse af dagsorden (2010-8189) 3. Bydelsplanarbejdet (2010-8189) 4. Godkendelse af anbefaling om interessegrupper og antal repræsentanter

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. for mødet den 28. april 2010 i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. for mødet den 28. april 2010 i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid (2010-60207) 2. Godkendelse af dagsordenen (2010-60838) 3. Broåbningspolitik (2010-61985) 4. Cykelrute over Christianshavn - høringssvar (2010-60159) 5. Gratisordning for cykler med havnebuslinjerne

Læs mere

AMAGER ØST LOKALUDVALG

AMAGER ØST LOKALUDVALG 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bydelsplan 2012-2013 4. Godkendelse af Miljøpunktregnskab 2011, fremlæggelse af beretning for 2011 og evaluering af samarbejdet med Amager Øst

Læs mere

for mødet den 28. september 2011 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34

for mødet den 28. september 2011 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid (2011-133081) 2. Referat og dagsorden (2011-133089) 3. Bydelsplanen - høringssvar (2011-129511) 4. Forslag til Kommuneplan 2011 - høringssvar (2011-133388) 5. Affaldsregulativer - høringssvar

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. For mødet den 29. september 2010 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. For mødet den 29. september 2010 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid (2010-138456) 2. Godkendelse af dagsordenen (2010-138481) 3. Budgetaftalen for 2011 og Christianshavn (2010-139587) 4. Forslag til Kommuneplanstrategi - høringssvar (2010-138659) 5. Integrationspolitik

Læs mere

for mødet den 29.03.2011, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsorden (2011-35200) 2. Meddelelser (2011-35200) 3. Bydelsplan (2011-35200)

for mødet den 29.03.2011, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsorden (2011-35200) 2. Meddelelser (2011-35200) 3. Bydelsplan (2011-35200) , kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsorden (2011-35200) 2. Meddelelser (2011-35200) 3. Bydelsplan (2011-35200) 4. Sikker By uge (2011-35200) 5. Trafikforsøg på Elmegade (2011-35200) 6.

Læs mere

PROTOKOL. for mødet den 20.08.2009, kl. 18:30 i. 1. Godkendelse af dagsorden (2009-107681) 2. Bydelsplanarbejdet (2009-107681)

PROTOKOL. for mødet den 20.08.2009, kl. 18:30 i. 1. Godkendelse af dagsorden (2009-107681) 2. Bydelsplanarbejdet (2009-107681) PROTOKOL, kl. 18:30 i 1. Godkendelse af dagsorden (2009-107681) 2. Bydelsplanarbejdet (2009-107681) 3. Krimsvej lokalplan (2009-107681) 4. Orientering vedr. sagen om datatilsynet (2009-107681) 5. Fordeling

Læs mere

ØSTERBRO LOKALUDVALG. for mødet den 23.01.2014, kl. 19:00 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø

ØSTERBRO LOKALUDVALG. for mødet den 23.01.2014, kl. 19:00 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø ØSTERBRO LOKALUDVALG DAGSORDEN for mødet den 23.01.2014, kl. 19:00 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø 1. Borgernes 20 minutter (2014-0012586) 1 2. Meddelelser (2014-0006513) 2 3. Godkendelse af

Læs mere

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/2364 Resultater af borgerundersøgelse...2

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/2364 Resultater af borgerundersøgelse...2 Referat Innovations- og Medborgerskabsudvalget Tid Mandag den 10. august 2015 - kl. 15:30 Sted Mødelokale 4 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 15/2364 Resultater af

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget den 01-11-2011, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget Protokol Tirsdag den 1. november 2011 kl. 17:00 afholdt Folkeoplysningsudvalget møde på Rådhuset, Lyngby Torv,

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: Tirsdag den 19. marts 2013 Mødetidspunkt: 13:00-16:40 Mødested: Mødelokale 4, Bytoften Deltagere: Karl Haahr, Keld Jacobsen,

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 22. oktober 2013. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 22. oktober 2013. Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 22. oktober 2013 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Henrik

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden 12-03-2014 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Curt Købsted Dorthe la Cour Henrik Brade Johansen Søren P. Rasmussen Mette Schmidt Olsen Finn Riber Rasmussen

Læs mere

12. Høring: Københavns reviderede strategi for arbejde med udsatte børn, unge og familier (2012-36899)

12. Høring: Københavns reviderede strategi for arbejde med udsatte børn, unge og familier (2012-36899) , kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsorden (2012-36899) 2. Oplæg: Superflex præsenterer Gateway-projektet (2012-36899) 3. Meddelelser (2012-36899) 4. Gateway (2012-36899) 5. Status bydelsplan

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 13. januar 2015

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 13. januar 2015 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 13. januar 2015 Kl. 16:30 i Mødelokale 1,Lyndby Afbud: Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering -

Læs mere

1. at lokaludvalget godkender dagsordenen for det tredje ordinære møde.

1. at lokaludvalget godkender dagsordenen for det tredje ordinære møde. FRAVÆRENDE AFBUD FRA LOTTE BARFOD, ENHEDSLISTEN. 1. SUPPLEANT ANETTE THEDE DELTOG I STEDET. AFBUD FRA MARIANNE MOSLUND LYKKE, BOLIGOMRÅDET 3. 1. SUPPLEANT DAGMAR RASMUSSEN DELTOG I STEDET. AFBUD FRA LARS

Læs mere