PRÆSIDIET PROTOKOL. fra mødet onsdag den 3. december 2003 kl PHS-Bygningen Mødeværelse 6 B 01. Bruxelles INDHOLD

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PRÆSIDIET PROTOKOL. fra mødet onsdag den 3. december 2003 kl. 18.30-20.30. PHS-Bygningen Mødeværelse 6 B 01. Bruxelles INDHOLD"

Transkript

1 PE-5/BUR/PV/ PRÆSIDIET PROTOKOL fra mødet onsdag den 3. december 2003 kl PHS-Bygningen Mødeværelse 6 B 01 Bruxelles INDHOLD 1. Godkendelse af den foreslåede dagsorden...5 Side 2. Godkendelse af protokollen fra mødet den 19. november Meddelelser fra formanden Nedsættelse af en arbejdsgruppe om "synlig flersprogethed" Sammensætningen af arbejdsgruppen om "medlemmernes arkiver" ( behandling af arkivmateriale fra Europa-Parlamentets medlemmer (konto 2271) - Godkendelse af en liste over støtteberettigede kandidater") Notat af 27. november 2003 fra generalsekretæren om visse foranstaltninger til gennemførelse af Præsidiets afgørelser vedrørende opnåelse af de mål, der er fastsat i projektet "højnelse af serviceniveauet" - Rapport om fremskridtene i forbindelse med oprettelsen af Indgivelseskontoret Forslag fra kvæstorerne til retningslinjer for en ændring af bestemmelserne vedrørende sekretariatsgodtgørelsen Skrivelse af 26. november 2003 fra POOS, kvæstorformand Medlemsstatut - forslag til ændring af bestemmelserne vedrørende godtgørelse af rejseudgifter - Skrivelse af 11. november 2003 undertegnet af formændene for de tyske delegationer fra partierne CDU/CSU, SPD og die Grünen Ejendomspolitik i Luxembourg og Strasbourg notater af 2. december 2003 fra generalsekretæren <PathFdR></PathFdR>PE <NoPE> /BUR 1/24 PV\ doc</NoPE>

2 7.1 Godkendelse af skøde vedrørende erhvervelse af Konrad Adenauer-Bygningen (KAD) Resultatet af arkitektkonkurrencen vedrørende udvidelsen af KAD-Bygningen Forhandlinger om Louise Weiss-Bygningen i Strasbourg Notat af 26. november 2003 fra generalsekretæren om et udkast til afgørelse om en særlig instans for finansielle uregelmæssigheder Notat af 6. november 2003 fra PUERTA, ansvarlig næstformand, indeholdende dennes forslag til en ændring af spørgetidens afvikling Skrivelse af 12. november 2003 fra David MARTIN, ansvarlig næstformand, om forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og de regionale parlamenter (CALRE) Anmodning om at stille et lokale og tolke til rådighed for et seminar den 10. september 2004 arrangeret af "World Youth Alliance" - Skrivelse af 23. oktober 2003 fra FRIEDRICH Finansieringsoversigt Diverse sager og hastesager Sager til orientering Tid og sted for næste møde...21 PE <NoPE> /BUR</NoPE> 2/24 <PathFdR>PV\ doc</PathFdR>

3 PRÆSIDIET PROTOKOL fra mødet onsdag den 3. december 2003 Bruxelles Mødet åbnet kl af David MARTIN, næstformand. Til stede var David MARTIN, næstformand, som stedfortræder for Europa-Parlamentets formand, Pat COX Næstformænd DIMITRAKOPOULOS CEDERSCHIÖLD IMBENI VIL-QUADRAS ROCA PODESTÀ FRIEDRICH LALUMIÈRE COLOM I NAVAL PACHECO PEREIRA G. SCHMID ONESTA Afbud COX, formand PROVAN PUERTA Kvæstorer BANOTTI QUISTHOUDT-ROWOHL POOS SMET BALFE I mødet deltog endvidere PRIESTLEY, generalsekretær Tilstedeværende tjenestemænd: Formandens Kabinet SUÁREZ MELLA <PathFdR>PV\ doc</PathFdR> 3/24 PE <NoPE> /BUR</NoPE>

4 Generalsekretærens Kabinet STRATIGAKIS AGUIRIANO NAL CLARK Generalsekretariatet GD I GD II GD III GD IV GD V GD VI GD VII GD VIII Juridisk Tjeneste RØMER/F. RATTI/DREXLER NICKEL/RAMSTEDT ROLVERING SILVESTRO WILSON RIEFFEL/SCHAFF BOKANOWSKI VANHAEREN/COLLING GARZÓN CLARIANA, juridisk konsulent/petersheim O. RATTI, direktør ad interim forforbindelserne med de politiske grupper De politiske gruppers sekretariater RUHRMANN OBERHAUSER CORLETT SERVELLON WEHRLING VANGRUNDERBEECK (PPE-DE) (PSE) (ELDR) (GUE/NGL) (Verts/ALE) (EDD) Som mødesekretærer fungerede KYST, HUBER, LANE, CALINOGLOU, VANDENBOSCH og MIGO. PE <NoPE> /BUR</NoPE> 4/24 <PathFdR>PV\ doc</PathFdR>

5 1. Godkendelse af den foreslåede dagsorden Præsidiet - tog den foreslåede dagsorden (PE /BUR.) til efterretning; - godkendte den foreslåede dagsorden, som den fremgår af denne protokol. <PathFdR>PV\ doc</PathFdR> 5/24 PE <NoPE> /BUR</NoPE>

6 2. Godkendelse af protokollen fra mødet den 19. november 2003 Præsidiet - tog til efterretning og godkendte protokollen fra mødet den 19. november 2003 (PE /BUR.). PE <NoPE> /BUR</NoPE> 6/24 <PathFdR>PV\ doc</PathFdR>

7 3. Meddelelser fra formanden 3.1 Nedsættelse af en arbejdsgruppe om "synlig flersprogethed" Præsidiet - der henviste til en skrivelse af 18. november 2003 (PE /BUR.) fra FRIEDRICH, næstformand, vedrørende et forslag om at nedsætte en arbejdsgruppe om synlig flersprogethed, samt til sin afgørelse af 19. november om at behandle dette forslag på et senere møde; - vedtog at nedsætte en Arbejdsgruppe om synlig flersprogethed bestående af CEDERSCHIÖLD, FRIEDRICH og COLOM I NAVAL, næstformænd, og POOS, kvæstor, der skal have til opgave at: overvåge, at administrationen gør mere synlig brug af flersprogethed og fremsætte mere vidtrækkende forslag. <PathFdR>PV\ doc</PathFdR> 7/24 PE <NoPE> /BUR</NoPE>

8 3.2 Sammensætningen af arbejdsgruppen om "medlemmernes arkiver" ( behandling af arkivmateriale fra Europa-Parlamentets medlemmer (konto 2271) - Godkendelse af en liste over støtteberettigede kandidater") - bekræftede sin afgørelse af 19. november 2003 om at nedsætte en lille arbejdsgruppe bestående af VIL-QUADRAS og PACHECO PEREIRA, næstformænd, BALFE, kvæstor, og et tidligere medlem, der skulle udpeges af Foreningen af Tidligere Medlemmer af Europa-Parlamentet, som skulle have til opgave hurtigst muligt at fremsætte forslag til behandlingsmåde og foretage en evaluering af de støtteberettigede kandidaturer ; - vedtog at opfordre arbejdsgruppen til at overveje muligheden af at indvælge yderligere et medlem. PE <NoPE> /BUR</NoPE> 8/24 <PathFdR>PV\ doc</PathFdR>

9 4. Notat af 27. november 2003 fra generalsekretæren om visse foranstaltninger til gennemførelse af Præsidiets afgørelser vedrørende opnåelse af de mål, der er fastsat i projektet "højnelse af serviceniveauet" - Rapport om fremskridtene i forbindelse med oprettelsen af Indgivelseskontoret Præsidiet - behandlede følgende dokumenter: notat af 26. november 2003 fra vicegeneralsekretæren om "gennemførelse af Præsidiets afgørelser om "højnelse af serviceniveauet - Rapport om fremskridtene i forbindelse med oprettelsen af Indgivelseskontoret (PE /BUR/REV), notat af 27. november 2003 fra generalsekretæren om en "opdatering om gennemførelsen af organisatoriske reformer ("højnelse af serviceniveauet") (PE /BUR. og bilag); - påhørte indlæg af formanden, generalsekretæren, VIL-QUADRAS, DIMITRAKOPOULOS, COLOM I NAVAL, G. SCHMID, LALUMIÈRE, FRIEDRICH, næstformænd, vicegeneralsekretæren og IMBENI, næstformand; - vedtog at tage generalsekretærens notat til efterretning generelt og specifikt med virkning fra den 1. januar 2004 formelt at godkende: direktoraternes struktur i GD2 (Interne politikker) og GD3 (Eksterne politikker), tildelingen af ansvarsområder til begge disse direktorater med forbehold af en nærmere belysning; - tog til efterretning: vicegeneraldirektørens rapport om fremskridtene i forbindelse med oprettelsen af Indgivelseskontoret og vedtog at vende tilbage til denne sag i marts <PathFdR>PV\ doc</PathFdR> 9/24 PE <NoPE> /BUR</NoPE>

10 BILAG PE <NoPE> /BUR</NoPE> 10/24 <PathFdR>PV\ doc</PathFdR>

11 5. Forslag fra kvæstorerne til retningslinjer for en ændring af bestemmelserne vedrørende sekretariatsgodtgørelsen Skrivelse af 26. november 2003 fra POOS, kvæstorformand Præsidiet - tog til efterretning: ovennævnte skrivelse af 26. november 2003 fra POOS, kvæstorformand (PE /BUR og bilag); - drøftede det "forslag til retningslinjer" for ændring af bestemmelserne om sekretariatsgodtgørelsen, som kvæstorerne havde fremsat, med indlæg fra POOS, kvæstorformand, ONESTA, FRIEDRICH, LALUMIÈRE, næstformænd, QUISTHOUDT-ROWOHL, kvæstor, VIL-QUADRAS, næstformand, og formanden; - vedtog at fortsætte sin drøftelse om sagen på sit næste møde med henblik på at fastlægge præcise instrukser til kvæstorerne. <PathFdR>PV\ doc</PathFdR> 11/24 PE <NoPE> /BUR</NoPE>

12 6. Medlemsstatut - forslag til ændring af bestemmelserne vedrørende godtgørelse af rejseudgifter - Skrivelse af 11. november 2003 undertegnet af formændene for de tyske delegationer fra partierne CDU/CSU, SPD og die Grünen Dette punkt udsattes til et senere møde efter anmodning fra formanden, som ønskede at lede denne drøftelse. PE <NoPE> /BUR</NoPE> 12/24 <PathFdR>PV\ doc</PathFdR>

13 7. Ejendomspolitik i Luxembourg og Strasbourg notater af 2. december 2003 fra generalsekretæren 7.1 Godkendelse af skøde vedrørende erhvervelse af Konrad Adenauer-Bygningen (KAD) Præsidiet - tog til efterretning: følgende dokumenter: skrivelse af 15. september 2003 fra WYNN, formand for Budgetudvalget (PE /BUR.), notat af 2. december 2003 fra generalsekretæren om ejendomspolitikken i Luxembourg (PE /BUR./NT. og bilag); - påhørte indlæg af generalsekretæren, COLOM I NAVAL, næstformand, POOS, kvæstor, PODESTÀ, næstformand, og formanden; - godkendte udkastet til skøde vedrørende erhvervelse af Konrad Adenauer-Bygningen og aftalens bestemmelser om udnyttelsen af arealerne omkring KAD-Bygningen; - pålagde generalsekretæren og administrationen at fortsætte deres forhandlinger med de luxembourgske myndigheder med henblik på at få en aftale i stand om midlertidig leje af tårnbygningerne A og B, og at forelægge betingelserne i den pågældende endelige aftale på Præsidiets næste møde, så alle dokumenterne kunne undertegnes inden udgangen af 2003 med forbehold af tilstedeværelsen af bevillinger. <PathFdR>PV\ doc</PathFdR> 13/24 PE <NoPE> /BUR</NoPE>

14 7.2 Resultatet af arkitektkonkurrencen vedrørende udvidelsen af KAD-Bygningen Præsidiet - behandlede et notat af 2. december 2003 fra generalsekretæren om ejendomspolitikken i Luxembourg (PE /BUR./NT. og bilag); - påhørte indlæg af generalsekretæren, COLOM I NAVAL, næstformand, POOS, kvæstor, PODESTÀ, næstformand, og formanden; - tog resultatet af arkitektkonkurrencen vedrørende udvidelsen af KAD-Bygningen samt de efterfølgende skridt, der var planlagt som led i gennemførelsen af projektet, til efterretning. PE <NoPE> /BUR</NoPE> 14/24 <PathFdR>PV\ doc</PathFdR>

15 7.3 Forhandlinger om Louise Weiss-Bygningen i Strasbourg Præsidiet - behandlede et notat af 2. december 2003 fra generalsekretæren om forhandlingerne om Louise Weiss-Bygningen i Strasbourg (PE /BUR. og bilag); - påhørte indlæg af generalsekretæren, COLOM I NAVAL, næstformand, POOS, kvæstor, PODESTÀ, næstformand, og formanden; - godkendte det endelige indhold af udkastet til skøde vedrørende erhvervelsen af Louise Weiss-Bygningen i Strasbourg som fastsat i bilag 1; - bekræftede sine instrukser til formanden om at undertegne aftalen på institutionens vegne. <PathFdR>PV\ doc</PathFdR> 15/24 PE <NoPE> /BUR</NoPE>

16 8. Notat af 26. november 2003 fra generalsekretæren om et udkast til afgørelse om en særlig instans for finansielle uregelmæssigheder Dette punkt udsattes til et senere møde. 9. Notat af 6. november 2003 fra PUERTA, ansvarlig næstformand, indeholdende dennes forslag til en ændring af spørgetidens afvikling Dette punkt udsattes til et senere møde, da PUERTA, næstformand med ansvar for afvikling af spørgetiden, var forhindret i at være tilstede. PE <NoPE> /BUR</NoPE> 16/24 <PathFdR>PV\ doc</PathFdR>

17 10. Skrivelse af 12. november 2003 fra David MARTIN, ansvarlig næstformand, om forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og de regionale parlamenter (CALRE) Dette punkt udsattes til et senere møde. <PathFdR>PV\ doc</PathFdR> 17/24 PE <NoPE> /BUR</NoPE>

18 11. Anmodning om at stille et lokale og tolke til rådighed for et seminar den 10. september 2004 arrangeret af "World Youth Alliance" - Skrivelse af 23. oktober 2003 fra FRIEDRICH Finansieringsoversigt Præsidiet, der traf afgørelse uden forhandling, - tog til efterretning: ovennævnte skrivelse af 23. oktober fra FRIEDRICH, næstformand (PE /BUR og bilag); - tog til efterretning, at der i henhold til bestemmelserne i adfærdskodeksen for flersprogethed ikke kunne gives tilladelse til at stille tolkefaciliteter til rådighed efter anmodning fra individuelle medlemmer eller eksterne organisationer; - vedtog at der skulle stilles et lokale uden tolkefaciliteter til rådighed for et seminar arrangeret af "World Youth Alliance" den 10. september PE <NoPE> /BUR</NoPE> 18/24 <PathFdR>PV\ doc</PathFdR>

19 12. Diverse sager og hastesager Ingen. <PathFdR>PV\ doc</PathFdR> 19/24 PE <NoPE> /BUR</NoPE>

20 13. Sager til orientering Præsidiet - tog til efterretning: følgende dokumenter: skrivelse af 6. november 2003 fra THEATO om ændringerne af bestemmelserne for anvendelse af budgetkonto 3701 (PE /BUR), notat af 19. november 2003 fra generalsekretæren vedrørende decharge for regnskabsåret 2001 (PE /BUR og bilag), notat af 20. november 2003 fra generalsekretæren vedrørende decharge for regnskabsåret 2001 (miljøkontrol og -styring) (PE /BUR og bilag), notat af 20. november 2003 fra generalsekretæren vedrørende Parlamentets beslutning om budgetoverslaget for regnskabsåret 2004 (PE /BUR og bilag). PE <NoPE> /BUR</NoPE> 20/24 <PathFdR>PV\ doc</PathFdR>

21 14. Tid og sted for næste møde Præsidiet - vedtog at holde sit næste møde i Strasbourg mandag den 15. december 2003, kl i mødeværelse R1.1 i Louise Weiss-Bygningen. * * * Mødet hævet kl * * * <PathFdR>PV\ doc</PathFdR> 21/24 PE <NoPE> /BUR</NoPE>

22 BILAG Direktoraterne under Generaldirektoratet for Intern Politik og Generaldirektoratet for Ekstern Politik pr. 1. januar 2004 (vedtaget af Præsidiet på mødet den 3. december 2003 og baseret på den udvalgsstruktur for valgperioden , som Formandskonferencen godkendte den 25. september 2003) DG2 - Intern politik Direktorat A Økonomisk og videnskabelig politik Direktorat B Struktur- og samhørighedspolitik Direktorat C Borgernes rettigheder og forfatningsspørgsmål Direktorat D Budgetspørgsmål Direktorat E Koordinering af lovgivningsarbejdet og forlig Direktorat F Forbindelserne med nationale parlamenter <PathFdR></PathFdR>PE <NoPE> /BUR 22/24 PV\ doc</NoPE>

23 Sekretariatet for udvalget om: Beskæftigelse Økonomi Det indre marked og forbrugerbeskyttelse Industri Miljø Politisk afdeling Økonomisk politik Videnskabelig politik og livskvalitet Sekretariatet for udvalget om: Landbrug Fiskeri Regionalpolitik Transport og turisme Kultur Politisk afdeling Struktur- og samhørighedspolitik Sekretariatet for udvalget om: Retlige og indre Anliggender Retlige anliggender Forfatningsspørgsmål Kvinders rettigheder og lige muligheder Andragender Politisk afdeling Borgernes rettigheder og forfatningsspørgsmål Sekretariatet for udvalget om: Budget Budgetkontrol Støttestruktur til budgettet Støttestruktur Sekretariatet for: Forlig Midlertidige udvalg og undersøgelsesudvalg Koordinering og planlægning af lovgivningsarbejdet, herunder bistand til Udvalgsformandskonferen cen, de aspekter af interinstitutionelle lovgivningsforbindelser og personaleuddannelse, der henhører under DG2 Forbindelser med Det Økonomiske og Sociale Udvalg samt Regionsudvalget Forbindelserne med nationale parlamenter Herunder: COSAC, Konferencen for parlamentsformænd i EU <PathFdR>PV\ doc</PathFdR> 23/24 PE <NoPE> /BUR</NoPE>

24 DG3 Ekstern politik Direktorat A: Udvalg og multilaterale organer Sekretariatet for udvalget om: Udenrigsanliggender (herunder underudvalg om sikkerhed og forsvar og om menneskerettigheder) International handel Udvikling Herunder: Forbindelser med de i det enkelte tilfælde relevante multilaterale organer Valgovervågning EUROMED Direktorat B: Interparlamentariske delegationer og bistand på det politiske område Sekretariatet for: Delegationer for forbindelser med europæiske lande Delegationer for forbindelser med ikke-europæiske lande Herunder : Bistand til konferencen for delegationsformænd Politisk afdeling Ekstern politik <PathFdR></PathFdR>PE <NoPE> /BUR 24/24 PV\ doc</NoPE>

PRÆSIDIET PROTOKOL. fra mødet onsdag den 2. maj 2001 kl. 18.30-20.30. Paul-Henri Spaak-Bygningen Mødeværelse 6 B 01 BRUXELLES INDHOLD

PRÆSIDIET PROTOKOL. fra mødet onsdag den 2. maj 2001 kl. 18.30-20.30. Paul-Henri Spaak-Bygningen Mødeværelse 6 B 01 BRUXELLES INDHOLD PE-5/BUR/PV/2001-07 PRÆSIDIET PROTOKOL fra mødet onsdag den 2. maj 2001 kl. 18.30-20.30 Paul-Henri Spaak-Bygningen Mødeværelse 6 B 01 BRUXELLES INDHOLD 1. Godkendelse af den forslåede dagsorden...7 2.

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION KONSOLIDEREDE TRAKTATER CHARTER OM GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER

DEN EUROPÆISKE UNION KONSOLIDEREDE TRAKTATER CHARTER OM GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER DEN EUROPÆISKE UNION KONSOLIDEREDE TRAKTATER CHARTER OM GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER MARTS 2010 30.3.2010 Den Europæiske Unions Tidende C 83/1 T E U KONSOLIDEREDE UDGAVER AF T E U F TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE

Læs mere

MØDET TIRSDAG DEN 18. NOVEMBER 2003

MØDET TIRSDAG DEN 18. NOVEMBER 2003 2-001 MØDET TIRSDAG DEN 18. NOVEMBER 2003 2-002 FORSÆDE: Patrick COX Formand er meget tynget af de tragiske begivenheder, der har domineret nyhederne i de seneste dage. Jeg henviser til den række voldshandlinger,

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2005

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2005 EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««Budgetudvalget 2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2005 Vedlagt fremsendes forslag til bevillingsoverførsel C 18 Regnskabsåret

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK SVØMMEUNION

VEDTÆGTER FOR DANSK SVØMMEUNION VEDTÆGTER FOR DANSK SVØMMEUNION 1. Unionens navn og hjemsted 1.1. Unionens navn er Dansk Svømmeunion (SVØM). 1.2. Unionen har hjemsted i Furesø Kommune. 1.3. Unionen er tilsluttet Danmarks Idræts-Forbund,

Læs mere

Nye vedtægter for Dansk Svømmeunion

Nye vedtægter for Dansk Svømmeunion Nye vedtægter for Dansk Svømmeunion 1. Unionens navn og hjemsted 1.1. Unionens navn er Dansk Svømmeunion (SVØM). 1.2. Unionen har hjemsted i Furesø Kommune. 1.3. Unionen er tilsluttet Danmarks Idræts-Forbund,

Læs mere

MØDET MANDAG, DEN 19. APRIL 2004. (Bifald) (Bifald)

MØDET MANDAG, DEN 19. APRIL 2004. (Bifald) (Bifald) 1-001 MØDET MANDAG, DEN 19. APRIL 2004 1-002 (Mødet åbnet kl. 17.05) 1-003 FORSÆDE: Patrick COX Formand Genoptagelse af sessionen 1-004 Formanden. - Jeg erklærer Europa-Parlamentets session, der blev afbrudt

Læs mere

5HIRUPHQDI.RPPLVVLRQHQ(WnUVHQHUH

5HIRUPHQDI.RPPLVVLRQHQ(WnUVHQHUH 0(02 Bruxelles, 28 Februar 2001 5HIRUPHQDI.RPPLVVLRQHQ(WnUVHQHUH Baggrundsorientering 1. marts 2001 Reformen af Kommissionen: Et år senere %DJJUXQGVRULHQWHULQJ±PDUWV %HKRYHWIRUUHIRUP Den uafhængige ekspertkomité

Læs mere

VEDTAGNE TEKSTER DEL 2

VEDTAGNE TEKSTER DEL 2 EUROPA - PARLAMENTET 2012-2013 VEDTAGNE TEKSTER DEL 2 fra mødet torsdag den 10. maj 2012 P7_TA-PROV(2012)05-10 FORELØBIG UDGAVE PE 486.812 DA Forenet i mangfoldighed DA INDHOLD TEKSTER VEDTAGET AF EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse 00065/2010/DA WP 174 Udtalelse nr. 4/2010 om FEDMA's europæiske adfærdskodeks for brug af personoplysninger i forbindelse med direkte markedsføring vedtaget

Læs mere

OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE UNIONS ORGANER ÅRSBERETNING FOR 2001 & ARBEJDSPROGRAM FOR 2002

OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE UNIONS ORGANER ÅRSBERETNING FOR 2001 & ARBEJDSPROGRAM FOR 2002 OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE UNIONS ORGANER ÅRSBERETNING FOR 2001 & ARBEJDSPROGRAM FOR 2002 DA Mange yderligere oplysninger er tilgængelige på vores websted (http://www.cdt.eu.int) OVERSÆTTELSESCENTRET

Læs mere

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg. Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs UDTALELSE

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg. Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs UDTALELSE Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg NAT/256 Udvikling af landdistrikterne /ELFUL Bruxelles, den 9. marts 2005 Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs UDTALELSE om Forslag til Rådets forordning

Læs mere

TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK,

TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK, TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND,

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.1.2012 COM(2012) 11 final 2012/0011 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger

Læs mere

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 3. Byrådet

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 3. Byrådet FARUM-KOMMISSIONEN Bind 3 Byrådet Bind 3 Byrådet Publikationen kan bestilles via Justitsministeriets hjemmeside (www.jm.dk) eller hos Rosendahls - Schultz Grafisk Distribution Herstedvang 10 2620 Albertslund

Læs mere

I. Navn, hjemsted og formål. 2. Hjemsted (Område). Den lokale aktionsgruppes hjemsted er Esbjerg, Ringkøbing-Skjern, Holstebro og Lemvig kommuner.

I. Navn, hjemsted og formål. 2. Hjemsted (Område). Den lokale aktionsgruppes hjemsted er Esbjerg, Ringkøbing-Skjern, Holstebro og Lemvig kommuner. Den 27. marts 2015 Forslag til: Vedtægter for den lokale aktionsgruppe FLAG Vestjylland. 1. Navn Aktionsgruppens navn er FLAG Vestjylland. I. Navn, hjemsted og formål 2. Hjemsted (Område). Den lokale aktionsgruppes

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 19.05.2004 KOM(2004)385 endelig 2004/0121(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om en fællesskabsgaranti til Den Europæiske Investeringsbank mod tab

Læs mere

Standardvedtægter for en lokal aktionsgruppe. Vedtægter for LAG Lysnet (forslag) I. Navn, hjemsted og formål

Standardvedtægter for en lokal aktionsgruppe. Vedtægter for LAG Lysnet (forslag) I. Navn, hjemsted og formål 1. Navn Aktionsgruppens navn er LAG Lysnet Standardvedtægter for en lokal aktionsgruppe Vedtægter for LAG Lysnet (forslag) I. Navn, hjemsted og formål 2. Hjemsted (Område) Den lokale aktionsgruppes hjemsted

Læs mere

(Oplysninger) OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER REVISIONSRETTEN

(Oplysninger) OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER REVISIONSRETTEN 12.11.2014 DA Den Europæiske Unions Tidende C 398/1 IV (Oplysninger) OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER REVISIONSRETTEN I medfør af artikel 287, stk. 1

Læs mere

Lissabontraktaten SAMMENSKREVET MED DET GÆLDENDE TRAKTATGRUNDLAG

Lissabontraktaten SAMMENSKREVET MED DET GÆLDENDE TRAKTATGRUNDLAG Lissabontraktaten SAMMENSKREVET MED DET GÆLDENDE TRAKTATGRUNDLAG Lissabontraktaten Sammenskrevet med det gældende traktatgrundlag januar 2008 Folketingets EU-Oplysning Christiansborg DK-1240 København

Læs mere

Europaudvalget 2012 Det Europæiske Råd 13-14/12-12 Bilag 8 Offentligt

Europaudvalget 2012 Det Europæiske Råd 13-14/12-12 Bilag 8 Offentligt Europaudvalget 2012 Det Europæiske Råd 13-14/12-12 Bilag 8 Offentligt DET EUROPÆISKE RÅD Bruxelles, den 14. december 2012 (OR. en) EUCO 205/12 CO EUR 19 CO CL 5 FØLGESKRIVELSE fra: Generalsekretariatet

Læs mere

I. Navn, hjemsted og formål

I. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for LAG Odder-Hedensted I. Navn, hjemsted og formål 1. Navn Aktionsgruppens navn er LAG Odder-Hedensted 2. Hjemsted (Område) Den lokale aktionsgruppen hjemsted er Odder og Hedensted Kommuner

Læs mere

2014 Vedtægter for LAG-Sydsjælland

2014 Vedtægter for LAG-Sydsjælland 2014 Vedtægter for LAG-Sydsjælland Vedtaget på stiftende generalforsamling for LAG-Sydsjælland 25-08-2014 Vedtægter for LAG-Sydsjælland Side 1 I. Navn, hjemsted og formål 1. Navn Aktionsgruppens navn er;

Læs mere

Vedtægter for Horsens-egnens Lokale Aktionsgruppe

Vedtægter for Horsens-egnens Lokale Aktionsgruppe Vedtægter for Horsens-egnens Lokale Aktionsgruppe I. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1. Navn Aktionsgruppens navn er Horsens-egnens Lokale Aktionsgruppe. 2. Hjemsted (Område) Aktionsgruppens hjemsted er Horsens

Læs mere

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=124591

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=124591 Side 1 af 19 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel I Almindelige bestemmelser Kapitel II Kommunalbestyrelsen Kapitel III Udvalg m.v. LBK nr 581 af 24/06/2009 Gældende (Kommunestyrelsesloven) Offentliggørelsesdato:

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for 2012. Juni 2014

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for 2012. Juni 2014 Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for 2012 Juni 2014 FAKTUELT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 12. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19,00-20.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/17 Udpegelse

Læs mere

PROTOKOL OM STATUTTEN FOR DET EUROPÆISKE SYSTEM AF CENTRALBANKER OG DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK ETABLERINGEN AF ESCB ESCB'S MÅL OG OPGAVER

PROTOKOL OM STATUTTEN FOR DET EUROPÆISKE SYSTEM AF CENTRALBANKER OG DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK ETABLERINGEN AF ESCB ESCB'S MÅL OG OPGAVER PROTOKOL OM STATUTTEN FOR DET EUROPÆISKE SYSTEM AF CENTRALBANKER OG DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DE HØJE KONTRAHERENDE PARTER SOM ØNSKER at fastsætte statutten for Det Europæiske System af Centralbanker

Læs mere

Europaudvalget 2005 2653 - Konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 2653 - Konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 2653 - Konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 7. april 2005 Med henblik på mødet

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.10.2011 KOM(2011) 611 endelig 2011/0273 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om særlige bestemmelser for støtte fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling

Læs mere