PRÆSIDIET PROTOKOL. fra mødet onsdag den 3. december 2003 kl PHS-Bygningen Mødeværelse 6 B 01. Bruxelles INDHOLD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PRÆSIDIET PROTOKOL. fra mødet onsdag den 3. december 2003 kl. 18.30-20.30. PHS-Bygningen Mødeværelse 6 B 01. Bruxelles INDHOLD"

Transkript

1 PE-5/BUR/PV/ PRÆSIDIET PROTOKOL fra mødet onsdag den 3. december 2003 kl PHS-Bygningen Mødeværelse 6 B 01 Bruxelles INDHOLD 1. Godkendelse af den foreslåede dagsorden...5 Side 2. Godkendelse af protokollen fra mødet den 19. november Meddelelser fra formanden Nedsættelse af en arbejdsgruppe om "synlig flersprogethed" Sammensætningen af arbejdsgruppen om "medlemmernes arkiver" ( behandling af arkivmateriale fra Europa-Parlamentets medlemmer (konto 2271) - Godkendelse af en liste over støtteberettigede kandidater") Notat af 27. november 2003 fra generalsekretæren om visse foranstaltninger til gennemførelse af Præsidiets afgørelser vedrørende opnåelse af de mål, der er fastsat i projektet "højnelse af serviceniveauet" - Rapport om fremskridtene i forbindelse med oprettelsen af Indgivelseskontoret Forslag fra kvæstorerne til retningslinjer for en ændring af bestemmelserne vedrørende sekretariatsgodtgørelsen Skrivelse af 26. november 2003 fra POOS, kvæstorformand Medlemsstatut - forslag til ændring af bestemmelserne vedrørende godtgørelse af rejseudgifter - Skrivelse af 11. november 2003 undertegnet af formændene for de tyske delegationer fra partierne CDU/CSU, SPD og die Grünen Ejendomspolitik i Luxembourg og Strasbourg notater af 2. december 2003 fra generalsekretæren <PathFdR></PathFdR>PE <NoPE> /BUR 1/24 PV\ doc</NoPE>

2 7.1 Godkendelse af skøde vedrørende erhvervelse af Konrad Adenauer-Bygningen (KAD) Resultatet af arkitektkonkurrencen vedrørende udvidelsen af KAD-Bygningen Forhandlinger om Louise Weiss-Bygningen i Strasbourg Notat af 26. november 2003 fra generalsekretæren om et udkast til afgørelse om en særlig instans for finansielle uregelmæssigheder Notat af 6. november 2003 fra PUERTA, ansvarlig næstformand, indeholdende dennes forslag til en ændring af spørgetidens afvikling Skrivelse af 12. november 2003 fra David MARTIN, ansvarlig næstformand, om forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og de regionale parlamenter (CALRE) Anmodning om at stille et lokale og tolke til rådighed for et seminar den 10. september 2004 arrangeret af "World Youth Alliance" - Skrivelse af 23. oktober 2003 fra FRIEDRICH Finansieringsoversigt Diverse sager og hastesager Sager til orientering Tid og sted for næste møde...21 PE <NoPE> /BUR</NoPE> 2/24 <PathFdR>PV\ doc</PathFdR>

3 PRÆSIDIET PROTOKOL fra mødet onsdag den 3. december 2003 Bruxelles Mødet åbnet kl af David MARTIN, næstformand. Til stede var David MARTIN, næstformand, som stedfortræder for Europa-Parlamentets formand, Pat COX Næstformænd DIMITRAKOPOULOS CEDERSCHIÖLD IMBENI VIL-QUADRAS ROCA PODESTÀ FRIEDRICH LALUMIÈRE COLOM I NAVAL PACHECO PEREIRA G. SCHMID ONESTA Afbud COX, formand PROVAN PUERTA Kvæstorer BANOTTI QUISTHOUDT-ROWOHL POOS SMET BALFE I mødet deltog endvidere PRIESTLEY, generalsekretær Tilstedeværende tjenestemænd: Formandens Kabinet SUÁREZ MELLA <PathFdR>PV\ doc</PathFdR> 3/24 PE <NoPE> /BUR</NoPE>

4 Generalsekretærens Kabinet STRATIGAKIS AGUIRIANO NAL CLARK Generalsekretariatet GD I GD II GD III GD IV GD V GD VI GD VII GD VIII Juridisk Tjeneste RØMER/F. RATTI/DREXLER NICKEL/RAMSTEDT ROLVERING SILVESTRO WILSON RIEFFEL/SCHAFF BOKANOWSKI VANHAEREN/COLLING GARZÓN CLARIANA, juridisk konsulent/petersheim O. RATTI, direktør ad interim forforbindelserne med de politiske grupper De politiske gruppers sekretariater RUHRMANN OBERHAUSER CORLETT SERVELLON WEHRLING VANGRUNDERBEECK (PPE-DE) (PSE) (ELDR) (GUE/NGL) (Verts/ALE) (EDD) Som mødesekretærer fungerede KYST, HUBER, LANE, CALINOGLOU, VANDENBOSCH og MIGO. PE <NoPE> /BUR</NoPE> 4/24 <PathFdR>PV\ doc</PathFdR>

5 1. Godkendelse af den foreslåede dagsorden Præsidiet - tog den foreslåede dagsorden (PE /BUR.) til efterretning; - godkendte den foreslåede dagsorden, som den fremgår af denne protokol. <PathFdR>PV\ doc</PathFdR> 5/24 PE <NoPE> /BUR</NoPE>

6 2. Godkendelse af protokollen fra mødet den 19. november 2003 Præsidiet - tog til efterretning og godkendte protokollen fra mødet den 19. november 2003 (PE /BUR.). PE <NoPE> /BUR</NoPE> 6/24 <PathFdR>PV\ doc</PathFdR>

7 3. Meddelelser fra formanden 3.1 Nedsættelse af en arbejdsgruppe om "synlig flersprogethed" Præsidiet - der henviste til en skrivelse af 18. november 2003 (PE /BUR.) fra FRIEDRICH, næstformand, vedrørende et forslag om at nedsætte en arbejdsgruppe om synlig flersprogethed, samt til sin afgørelse af 19. november om at behandle dette forslag på et senere møde; - vedtog at nedsætte en Arbejdsgruppe om synlig flersprogethed bestående af CEDERSCHIÖLD, FRIEDRICH og COLOM I NAVAL, næstformænd, og POOS, kvæstor, der skal have til opgave at: overvåge, at administrationen gør mere synlig brug af flersprogethed og fremsætte mere vidtrækkende forslag. <PathFdR>PV\ doc</PathFdR> 7/24 PE <NoPE> /BUR</NoPE>

8 3.2 Sammensætningen af arbejdsgruppen om "medlemmernes arkiver" ( behandling af arkivmateriale fra Europa-Parlamentets medlemmer (konto 2271) - Godkendelse af en liste over støtteberettigede kandidater") - bekræftede sin afgørelse af 19. november 2003 om at nedsætte en lille arbejdsgruppe bestående af VIL-QUADRAS og PACHECO PEREIRA, næstformænd, BALFE, kvæstor, og et tidligere medlem, der skulle udpeges af Foreningen af Tidligere Medlemmer af Europa-Parlamentet, som skulle have til opgave hurtigst muligt at fremsætte forslag til behandlingsmåde og foretage en evaluering af de støtteberettigede kandidaturer ; - vedtog at opfordre arbejdsgruppen til at overveje muligheden af at indvælge yderligere et medlem. PE <NoPE> /BUR</NoPE> 8/24 <PathFdR>PV\ doc</PathFdR>

9 4. Notat af 27. november 2003 fra generalsekretæren om visse foranstaltninger til gennemførelse af Præsidiets afgørelser vedrørende opnåelse af de mål, der er fastsat i projektet "højnelse af serviceniveauet" - Rapport om fremskridtene i forbindelse med oprettelsen af Indgivelseskontoret Præsidiet - behandlede følgende dokumenter: notat af 26. november 2003 fra vicegeneralsekretæren om "gennemførelse af Præsidiets afgørelser om "højnelse af serviceniveauet - Rapport om fremskridtene i forbindelse med oprettelsen af Indgivelseskontoret (PE /BUR/REV), notat af 27. november 2003 fra generalsekretæren om en "opdatering om gennemførelsen af organisatoriske reformer ("højnelse af serviceniveauet") (PE /BUR. og bilag); - påhørte indlæg af formanden, generalsekretæren, VIL-QUADRAS, DIMITRAKOPOULOS, COLOM I NAVAL, G. SCHMID, LALUMIÈRE, FRIEDRICH, næstformænd, vicegeneralsekretæren og IMBENI, næstformand; - vedtog at tage generalsekretærens notat til efterretning generelt og specifikt med virkning fra den 1. januar 2004 formelt at godkende: direktoraternes struktur i GD2 (Interne politikker) og GD3 (Eksterne politikker), tildelingen af ansvarsområder til begge disse direktorater med forbehold af en nærmere belysning; - tog til efterretning: vicegeneraldirektørens rapport om fremskridtene i forbindelse med oprettelsen af Indgivelseskontoret og vedtog at vende tilbage til denne sag i marts <PathFdR>PV\ doc</PathFdR> 9/24 PE <NoPE> /BUR</NoPE>

10 BILAG PE <NoPE> /BUR</NoPE> 10/24 <PathFdR>PV\ doc</PathFdR>

11 5. Forslag fra kvæstorerne til retningslinjer for en ændring af bestemmelserne vedrørende sekretariatsgodtgørelsen Skrivelse af 26. november 2003 fra POOS, kvæstorformand Præsidiet - tog til efterretning: ovennævnte skrivelse af 26. november 2003 fra POOS, kvæstorformand (PE /BUR og bilag); - drøftede det "forslag til retningslinjer" for ændring af bestemmelserne om sekretariatsgodtgørelsen, som kvæstorerne havde fremsat, med indlæg fra POOS, kvæstorformand, ONESTA, FRIEDRICH, LALUMIÈRE, næstformænd, QUISTHOUDT-ROWOHL, kvæstor, VIL-QUADRAS, næstformand, og formanden; - vedtog at fortsætte sin drøftelse om sagen på sit næste møde med henblik på at fastlægge præcise instrukser til kvæstorerne. <PathFdR>PV\ doc</PathFdR> 11/24 PE <NoPE> /BUR</NoPE>

12 6. Medlemsstatut - forslag til ændring af bestemmelserne vedrørende godtgørelse af rejseudgifter - Skrivelse af 11. november 2003 undertegnet af formændene for de tyske delegationer fra partierne CDU/CSU, SPD og die Grünen Dette punkt udsattes til et senere møde efter anmodning fra formanden, som ønskede at lede denne drøftelse. PE <NoPE> /BUR</NoPE> 12/24 <PathFdR>PV\ doc</PathFdR>

13 7. Ejendomspolitik i Luxembourg og Strasbourg notater af 2. december 2003 fra generalsekretæren 7.1 Godkendelse af skøde vedrørende erhvervelse af Konrad Adenauer-Bygningen (KAD) Præsidiet - tog til efterretning: følgende dokumenter: skrivelse af 15. september 2003 fra WYNN, formand for Budgetudvalget (PE /BUR.), notat af 2. december 2003 fra generalsekretæren om ejendomspolitikken i Luxembourg (PE /BUR./NT. og bilag); - påhørte indlæg af generalsekretæren, COLOM I NAVAL, næstformand, POOS, kvæstor, PODESTÀ, næstformand, og formanden; - godkendte udkastet til skøde vedrørende erhvervelse af Konrad Adenauer-Bygningen og aftalens bestemmelser om udnyttelsen af arealerne omkring KAD-Bygningen; - pålagde generalsekretæren og administrationen at fortsætte deres forhandlinger med de luxembourgske myndigheder med henblik på at få en aftale i stand om midlertidig leje af tårnbygningerne A og B, og at forelægge betingelserne i den pågældende endelige aftale på Præsidiets næste møde, så alle dokumenterne kunne undertegnes inden udgangen af 2003 med forbehold af tilstedeværelsen af bevillinger. <PathFdR>PV\ doc</PathFdR> 13/24 PE <NoPE> /BUR</NoPE>

14 7.2 Resultatet af arkitektkonkurrencen vedrørende udvidelsen af KAD-Bygningen Præsidiet - behandlede et notat af 2. december 2003 fra generalsekretæren om ejendomspolitikken i Luxembourg (PE /BUR./NT. og bilag); - påhørte indlæg af generalsekretæren, COLOM I NAVAL, næstformand, POOS, kvæstor, PODESTÀ, næstformand, og formanden; - tog resultatet af arkitektkonkurrencen vedrørende udvidelsen af KAD-Bygningen samt de efterfølgende skridt, der var planlagt som led i gennemførelsen af projektet, til efterretning. PE <NoPE> /BUR</NoPE> 14/24 <PathFdR>PV\ doc</PathFdR>

15 7.3 Forhandlinger om Louise Weiss-Bygningen i Strasbourg Præsidiet - behandlede et notat af 2. december 2003 fra generalsekretæren om forhandlingerne om Louise Weiss-Bygningen i Strasbourg (PE /BUR. og bilag); - påhørte indlæg af generalsekretæren, COLOM I NAVAL, næstformand, POOS, kvæstor, PODESTÀ, næstformand, og formanden; - godkendte det endelige indhold af udkastet til skøde vedrørende erhvervelsen af Louise Weiss-Bygningen i Strasbourg som fastsat i bilag 1; - bekræftede sine instrukser til formanden om at undertegne aftalen på institutionens vegne. <PathFdR>PV\ doc</PathFdR> 15/24 PE <NoPE> /BUR</NoPE>

16 8. Notat af 26. november 2003 fra generalsekretæren om et udkast til afgørelse om en særlig instans for finansielle uregelmæssigheder Dette punkt udsattes til et senere møde. 9. Notat af 6. november 2003 fra PUERTA, ansvarlig næstformand, indeholdende dennes forslag til en ændring af spørgetidens afvikling Dette punkt udsattes til et senere møde, da PUERTA, næstformand med ansvar for afvikling af spørgetiden, var forhindret i at være tilstede. PE <NoPE> /BUR</NoPE> 16/24 <PathFdR>PV\ doc</PathFdR>

17 10. Skrivelse af 12. november 2003 fra David MARTIN, ansvarlig næstformand, om forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og de regionale parlamenter (CALRE) Dette punkt udsattes til et senere møde. <PathFdR>PV\ doc</PathFdR> 17/24 PE <NoPE> /BUR</NoPE>

18 11. Anmodning om at stille et lokale og tolke til rådighed for et seminar den 10. september 2004 arrangeret af "World Youth Alliance" - Skrivelse af 23. oktober 2003 fra FRIEDRICH Finansieringsoversigt Præsidiet, der traf afgørelse uden forhandling, - tog til efterretning: ovennævnte skrivelse af 23. oktober fra FRIEDRICH, næstformand (PE /BUR og bilag); - tog til efterretning, at der i henhold til bestemmelserne i adfærdskodeksen for flersprogethed ikke kunne gives tilladelse til at stille tolkefaciliteter til rådighed efter anmodning fra individuelle medlemmer eller eksterne organisationer; - vedtog at der skulle stilles et lokale uden tolkefaciliteter til rådighed for et seminar arrangeret af "World Youth Alliance" den 10. september PE <NoPE> /BUR</NoPE> 18/24 <PathFdR>PV\ doc</PathFdR>

19 12. Diverse sager og hastesager Ingen. <PathFdR>PV\ doc</PathFdR> 19/24 PE <NoPE> /BUR</NoPE>

20 13. Sager til orientering Præsidiet - tog til efterretning: følgende dokumenter: skrivelse af 6. november 2003 fra THEATO om ændringerne af bestemmelserne for anvendelse af budgetkonto 3701 (PE /BUR), notat af 19. november 2003 fra generalsekretæren vedrørende decharge for regnskabsåret 2001 (PE /BUR og bilag), notat af 20. november 2003 fra generalsekretæren vedrørende decharge for regnskabsåret 2001 (miljøkontrol og -styring) (PE /BUR og bilag), notat af 20. november 2003 fra generalsekretæren vedrørende Parlamentets beslutning om budgetoverslaget for regnskabsåret 2004 (PE /BUR og bilag). PE <NoPE> /BUR</NoPE> 20/24 <PathFdR>PV\ doc</PathFdR>

21 14. Tid og sted for næste møde Præsidiet - vedtog at holde sit næste møde i Strasbourg mandag den 15. december 2003, kl i mødeværelse R1.1 i Louise Weiss-Bygningen. * * * Mødet hævet kl * * * <PathFdR>PV\ doc</PathFdR> 21/24 PE <NoPE> /BUR</NoPE>

22 BILAG Direktoraterne under Generaldirektoratet for Intern Politik og Generaldirektoratet for Ekstern Politik pr. 1. januar 2004 (vedtaget af Præsidiet på mødet den 3. december 2003 og baseret på den udvalgsstruktur for valgperioden , som Formandskonferencen godkendte den 25. september 2003) DG2 - Intern politik Direktorat A Økonomisk og videnskabelig politik Direktorat B Struktur- og samhørighedspolitik Direktorat C Borgernes rettigheder og forfatningsspørgsmål Direktorat D Budgetspørgsmål Direktorat E Koordinering af lovgivningsarbejdet og forlig Direktorat F Forbindelserne med nationale parlamenter <PathFdR></PathFdR>PE <NoPE> /BUR 22/24 PV\ doc</NoPE>

23 Sekretariatet for udvalget om: Beskæftigelse Økonomi Det indre marked og forbrugerbeskyttelse Industri Miljø Politisk afdeling Økonomisk politik Videnskabelig politik og livskvalitet Sekretariatet for udvalget om: Landbrug Fiskeri Regionalpolitik Transport og turisme Kultur Politisk afdeling Struktur- og samhørighedspolitik Sekretariatet for udvalget om: Retlige og indre Anliggender Retlige anliggender Forfatningsspørgsmål Kvinders rettigheder og lige muligheder Andragender Politisk afdeling Borgernes rettigheder og forfatningsspørgsmål Sekretariatet for udvalget om: Budget Budgetkontrol Støttestruktur til budgettet Støttestruktur Sekretariatet for: Forlig Midlertidige udvalg og undersøgelsesudvalg Koordinering og planlægning af lovgivningsarbejdet, herunder bistand til Udvalgsformandskonferen cen, de aspekter af interinstitutionelle lovgivningsforbindelser og personaleuddannelse, der henhører under DG2 Forbindelser med Det Økonomiske og Sociale Udvalg samt Regionsudvalget Forbindelserne med nationale parlamenter Herunder: COSAC, Konferencen for parlamentsformænd i EU <PathFdR>PV\ doc</PathFdR> 23/24 PE <NoPE> /BUR</NoPE>

24 DG3 Ekstern politik Direktorat A: Udvalg og multilaterale organer Sekretariatet for udvalget om: Udenrigsanliggender (herunder underudvalg om sikkerhed og forsvar og om menneskerettigheder) International handel Udvikling Herunder: Forbindelser med de i det enkelte tilfælde relevante multilaterale organer Valgovervågning EUROMED Direktorat B: Interparlamentariske delegationer og bistand på det politiske område Sekretariatet for: Delegationer for forbindelser med europæiske lande Delegationer for forbindelser med ikke-europæiske lande Herunder : Bistand til konferencen for delegationsformænd Politisk afdeling Ekstern politik <PathFdR></PathFdR>PE <NoPE> /BUR 24/24 PV\ doc</NoPE>

PRÆSIDIET. PROTOKOL fra mødet. mandag den 1. september (18.30-20.30) og onsdag den 3. september 2003 (18.30-20.00)

PRÆSIDIET. PROTOKOL fra mødet. mandag den 1. september (18.30-20.30) og onsdag den 3. september 2003 (18.30-20.00) PE-5/BUR/PV/2003-12 PRÆSIDIET PROTOKOL fra mødet mandag den 1. september (18.30-20.30) og onsdag den 3. september 2003 (18.30-20.00) Louise Weiss-Bygningen Mødeværelse R1.1 Strasbourg INDHOLD 1.Godkendelse

Læs mere

KVÆSTORERNE PROTOKOL

KVÆSTORERNE PROTOKOL CQ PV 03.09.2003 PV 09/03 EUROPA-PARLAMENTET KVÆSTORERNE PROTOKOL fra mødet den 3. september 2003 kl. 15.00 Mødeværelse N 3.5 - Louise Weiss-Bygningen STRASBOURG INDHOLD Side 1. Godkendelse af den foreslåede

Læs mere

PRÆSIDIET PROTOKOL. fra mødet tirsdag den 13. juni 2000. Louise Weiss-Bygningen mødeværelse R 1/1 STRASBOURG INDHOLD

PRÆSIDIET PROTOKOL. fra mødet tirsdag den 13. juni 2000. Louise Weiss-Bygningen mødeværelse R 1/1 STRASBOURG INDHOLD PE-5/BUR/PV/2000-10 PRÆSIDIET PROTOKOL fra mødet tirsdag den 13. juni 2000 Louise Weiss-Bygningen mødeværelse R 1/1 STRASBOURG INDHOLD 1. Godkendelse af den foreslåede dagsorden...6 2. Godkendelse af protokollen

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET KVÆSTORERNE PROTOKOL. Fra mødet den 15. januar 2003 kl. 15.00. Mødeværelse N 3.5 - Louise Weiss-Bygningen (LOW) Strasbourg INDHOLD

EUROPA-PARLAMENTET KVÆSTORERNE PROTOKOL. Fra mødet den 15. januar 2003 kl. 15.00. Mødeværelse N 3.5 - Louise Weiss-Bygningen (LOW) Strasbourg INDHOLD CQ PV 15.01.03 EUROPA-PARLAMENTET PV01/03 KVÆSTORERNE PROTOKOL Fra mødet den 15. januar 2003 kl. 15.00 Mødeværelse N 3.5 - Louise Weiss-Bygningen (LOW) Strasbourg INDHOLD Side 1. Godkendelse af den foreslåede

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET KVÆSTORKOLLEGIET PROTOKOL. fra mødet den 15. maj 2002 kl Mødeværelse N3.5 - Louise Weiss-Bygningen (LOW) Strasbourg

EUROPA-PARLAMENTET KVÆSTORKOLLEGIET PROTOKOL. fra mødet den 15. maj 2002 kl Mødeværelse N3.5 - Louise Weiss-Bygningen (LOW) Strasbourg PV 05/02 EUROPA-PARLAMENTET KVÆSTORKOLLEGIET PROTOKOL fra mødet den 15. maj 2002 kl. 15.00 Mødeværelse N3.5 - Louise Weiss-Bygningen (LOW) Strasbourg INDHOLD 1. Godkendelse af den foreslåede dagsorden...

Læs mere

PRÆSIDIET PROTOKOL. fra mødet onsdag den 2. maj 2001 kl. 18.30-20.30. Paul-Henri Spaak-Bygningen Mødeværelse 6 B 01 BRUXELLES INDHOLD

PRÆSIDIET PROTOKOL. fra mødet onsdag den 2. maj 2001 kl. 18.30-20.30. Paul-Henri Spaak-Bygningen Mødeværelse 6 B 01 BRUXELLES INDHOLD PE-5/BUR/PV/2001-07 PRÆSIDIET PROTOKOL fra mødet onsdag den 2. maj 2001 kl. 18.30-20.30 Paul-Henri Spaak-Bygningen Mødeværelse 6 B 01 BRUXELLES INDHOLD 1. Godkendelse af den forslåede dagsorden...7 2.

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET PV 13/01

EUROPA-PARLAMENTET PV 13/01 EUROPA-PARLAMENTET PV 13/01 KVÆSTORKOLLEGIET PROTOKOL fra mødet den 12. december 2001 kl. 15.00 Mødeværelse N3.5 - Louise Weiss-Bygningen (LOW) Strasbourg INDHOLD 1. Godkendelse af den foreslåede dagsorden...3

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET KVÆSTORERNE PROTOKOL. fra mødet den 9. marts 2005 kl. 15.00 Mødeværelse S 3.4 - Louise Weiss-Bygningen (LOW) STRASBOURG INDHOLD

EUROPA-PARLAMENTET KVÆSTORERNE PROTOKOL. fra mødet den 9. marts 2005 kl. 15.00 Mødeværelse S 3.4 - Louise Weiss-Bygningen (LOW) STRASBOURG INDHOLD PE-6/QUAEST/PV/2005-04 EUROPA-PARLAMENTET KVÆSTORERNE PROTOKOL P PV 04/2005 fra mødet den 9. marts 2005 kl. 15.00 Mødeværelse S 3.4 - Louise Weiss-Bygningen (LOW) STRASBOURG INDHOLD Side 1. Godkendelse

Læs mere

KVÆSTORKOLLEGIET. PROTOKOL fra mødet den 19. januar 2000 STRASBOURG INDHOLD. 1. Godkendelse af den foreslåede dagsorden... 3

KVÆSTORKOLLEGIET. PROTOKOL fra mødet den 19. januar 2000 STRASBOURG INDHOLD. 1. Godkendelse af den foreslåede dagsorden... 3 PV 01/00 KVÆSTORKOLLEGIET PROTOKOL fra mødet den 19. januar 2000 STRASBOURG INDHOLD Side 1. Godkendelse af den foreslåede dagsorden... 3 2. Godkendelse af protokollerne fra møderne den 30. november 1999

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET KVÆSTORERNE PROTOKOL. fra mødet mandag den 12. juli 2004 kl. 17.30 og tirsdag den 13. juli 2004 kl. 10.30

EUROPA-PARLAMENTET KVÆSTORERNE PROTOKOL. fra mødet mandag den 12. juli 2004 kl. 17.30 og tirsdag den 13. juli 2004 kl. 10.30 PE-5/QUAEST/PV/2004-8 EUROPA-PARLAMENTET KVÆSTORERNE PROTOKOL fra mødet mandag den 12. juli 2004 kl. 17.30 og tirsdag den 13. juli 2004 kl. 10.30 Mødeværelse 6B01 - Paul-Henri SPAAK-Bygningen Bruxelles

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET KVÆSTORERNE PROTOKOL. fra mødet den 23. april 2008 kl. 15.00 Mødeværelse S 3.4 - Louise Weiss-bygningen (LOW) STRASBOURG.

EUROPA-PARLAMENTET KVÆSTORERNE PROTOKOL. fra mødet den 23. april 2008 kl. 15.00 Mødeværelse S 3.4 - Louise Weiss-bygningen (LOW) STRASBOURG. PE-6/QUAEST/PV/2008-08 EUROPA-PARLAMENTET KVÆSTORERNE PROTOKOL fra mødet den 23. april 2008 kl. 15.00 Mødeværelse S 3.4 - Louise Weiss-bygningen (LOW) STRASBOURG Indhold 1. Vedtagelse af dagsordenen...

Læs mere

KVÆSTORKOLLEGIET PROTOKOL. fra mødet den 6. juni 2000 BRUXELLES INDHOLD. 1. Godkendelse af den foreslåede dagsorden... 2

KVÆSTORKOLLEGIET PROTOKOL. fra mødet den 6. juni 2000 BRUXELLES INDHOLD. 1. Godkendelse af den foreslåede dagsorden... 2 PE 6/00 KVÆSTORKOLLEGIET PROTOKOL fra mødet den 6. juni 2000 BRUXELLES INDHOLD Side 1. Godkendelse af den foreslåede dagsorden... 2 2. Behandling af resultaterne af luftkvalitetsanalyserne i Louise-Weiss-Bygningen

Læs mere

FORMANDSKONFERENCEN PROTOKOL. fra mødet. torsdag den 19. september 2002 kl. 15.00-17.30. Paul-Henri Spaak-Bygningen - mødeværelse 6 B 01 BRUXELLES

FORMANDSKONFERENCEN PROTOKOL. fra mødet. torsdag den 19. september 2002 kl. 15.00-17.30. Paul-Henri Spaak-Bygningen - mødeværelse 6 B 01 BRUXELLES PE-5/CP/PV/2002-23 FORMANDSKONFERENCEN PROTOKOL fra mødet torsdag den 19. september 2002 kl. 15.00-17.30 Paul-Henri Spaak-Bygningen - mødeværelse 6 B 01 BRUXELLES og torsdag den 26. september 2002 kl.

Læs mere

FORMANDSKONFERENCEN PROTOKOL. fra mødet torsdag den 9. november 2000 kl. 15.00-17.30. Paul-Henri Spaak-Bygningen, mødeværelse 6 B 01 BRUXELLES INDHOLD

FORMANDSKONFERENCEN PROTOKOL. fra mødet torsdag den 9. november 2000 kl. 15.00-17.30. Paul-Henri Spaak-Bygningen, mødeværelse 6 B 01 BRUXELLES INDHOLD PE-5/CP/PV/2000-23 FORMANDSKONFERENCEN PROTOKOL fra mødet torsdag den 9. november 2000 kl. 15.00-17.30 Paul-Henri Spaak-Bygningen, mødeværelse 6 B 01 BRUXELLES INDHOLD 1. Godkendelse af den foreslåede

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET BUDGETUDVALGET. Meddelelse til medlemmerne. Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2004

EUROPA-PARLAMENTET BUDGETUDVALGET. Meddelelse til medlemmerne. Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2004 EUROPA-PARLAMENTET BUDGETUDVALGET Meddelelse til medlemmerne Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2004 Vedlagt fremsendes forslag til bevillingsoverførsel C 3 Regnskabsåret 2004. GENERALDIREKTORATET

Læs mere

PROTOKOL EUROPA-PARLAMENTET P R Æ S I D I E T. Bruxelles. fra mødet. Mødeværelse 6B01 - Paul-Henri Spaak-Bygningen PV BUR

PROTOKOL EUROPA-PARLAMENTET P R Æ S I D I E T. Bruxelles. fra mødet. Mødeværelse 6B01 - Paul-Henri Spaak-Bygningen PV BUR EUROPA-PARLAMENTET PV BUR 27.04.2005 PE-6/BUR/PV/2005-06 P R Æ S I D I E T PROTOKOL fra mødet 27-04-2005 Mødeværelse 6B01 - Paul-Henri Spaak-Bygningen - - - Bruxelles PV\567702.doc PE 356.046/BUR PE-6/BUR/PV/2005-06

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET KVÆSTORERNE PROTOKOL. fra det ordinære møde tirsdag den 2. juli 2013 kl Mødelokale S LOW-Bygningen Strasbourg INDHOLD

EUROPA-PARLAMENTET KVÆSTORERNE PROTOKOL. fra det ordinære møde tirsdag den 2. juli 2013 kl Mødelokale S LOW-Bygningen Strasbourg INDHOLD PE-7/QUAEST/PV/2013-07 EUROPA-PARLAMENTET PV 07/2013 KVÆSTORERNE PROTOKOL fra det ordinære møde tirsdag den 2. juli 2013 kl. 16.00 Mødelokale S 3.4 - LOW-Bygningen Strasbourg PV\1002806.doc INDHOLD 1.

Læs mere

KVÆSTORKOLLEGIET PROTOKOL. fra mødet den 17. november 1999. Strasbourg INDHOLD. 1. Godkendelse af den foreslåede dagsorden... 3

KVÆSTORKOLLEGIET PROTOKOL. fra mødet den 17. november 1999. Strasbourg INDHOLD. 1. Godkendelse af den foreslåede dagsorden... 3 PV 13/99 KVÆSTORKOLLEGIET PROTOKOL fra mødet den 17. november 1999 Strasbourg INDHOLD Side 1. Godkendelse af den foreslåede dagsorden... 3 2. Godkendelse af protokollen fra mødet den 27. oktober 1999...3

Læs mere

FORMANDSKONFERENCEN PROTOKOL. fra møderne torsdag den 7. marts 2002 kl Paul-Henri Spaak-Bygningen, mødeværelse 6 B 01 BRUXELLES

FORMANDSKONFERENCEN PROTOKOL. fra møderne torsdag den 7. marts 2002 kl Paul-Henri Spaak-Bygningen, mødeværelse 6 B 01 BRUXELLES PE-5/CP/PV/2002-08 FORMANDSKONFERENCEN PROTOKOL fra møderne torsdag den 7. marts 2002 kl. 15.00-17.30 Paul-Henri Spaak-Bygningen, mødeværelse 6 B 01 BRUXELLES og onsdag den 13. marts 2002 kl. 15.00-17.30

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET P R Æ S I D I E T PROTOKOL. fra det ekstraordinære møde Louise WEISS-Bygningen - Mødeværelse R 1.

EUROPA-PARLAMENTET P R Æ S I D I E T PROTOKOL. fra det ekstraordinære møde Louise WEISS-Bygningen - Mødeværelse R 1. EUROPA-PARLAMENTET PV BUR 19-11-2008 PE-6/BUR/PV/2008-18 P R Æ S I D I E T PROTOKOL fra det ekstraordinære møde 19-11-2008 Louise WEISS-Bygningen - Mødeværelse R 1.1 - - - Strasbourg P R Æ S I D I E T

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-PARLAMENTET. Forretningsorden for Konferencen af de Europæiske Parlamenters Europaudvalg (2011/C 229/01) PRÆAMBEL

(Meddelelser) EUROPA-PARLAMENTET. Forretningsorden for Konferencen af de Europæiske Parlamenters Europaudvalg (2011/C 229/01) PRÆAMBEL 4.8.2011 Den Europæiske Unions Tidende C 229/1 II (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-PARLAMENTET Forretningsorden for Konferencen af

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET KVÆSTORERNE PROTOKOL. fra det ordinære møde tirsdag den 10. september 2013 kl. 16.00 Mødelokale S 3.4 LOW-Bygningen Strasbourg

EUROPA-PARLAMENTET KVÆSTORERNE PROTOKOL. fra det ordinære møde tirsdag den 10. september 2013 kl. 16.00 Mødelokale S 3.4 LOW-Bygningen Strasbourg PE-7/QUAEST/PV/2013-09 EUROPA-PARLAMENTET P PV 9/2013 KVÆSTORERNE PROTOKOL fra det ordinære møde tirsdag den 10. september 2013 kl. 16.00 Mødelokale S 3.4 LOW-Bygningen Strasbourg INDHOLD 1. Vedtagelse

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET BUDGETUDVALGET. Meddelelse til medlemmerne. Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2004

EUROPA-PARLAMENTET BUDGETUDVALGET. Meddelelse til medlemmerne. Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2004 EUROPA-PARLAMENTET BUDGETUDVALGET Meddelelse til medlemmerne Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2004 Vedlagt fremsendes forslag til bevillingsoverførsel C10 Regnskabsåret 2004. GENERALDIREKTORATET

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2005

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2005 EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««Budgetudvalget 2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2005 Vedlagt fremsendes forslag til bevillingsoverførsel C 18 Regnskabsåret

Læs mere

REGLER FOR STOA VEDTAGET AF PRÆSIDIET DEN 4. MAJ der henviser til reglerne for STOA, der blev vedtaget af Præsidiet den 19.

REGLER FOR STOA VEDTAGET AF PRÆSIDIET DEN 4. MAJ der henviser til reglerne for STOA, der blev vedtaget af Præsidiet den 19. 5.1.2. REGLER FOR STOA VEDTAGET AF PRÆSIDIET DEN 4. MAJ 2009 Præsidiet - der henviser til forretningsordenens artikel 23, stk. 2 1, - der henviser til sin afgørelse af 1. september 2003 om STOA's fremtidige

Læs mere

FORMANDSKONFERENCEN PROTOKOL. fra mødet torsdag den 6. juli 2000 kl Louise WEISS-Bygningen, mødeværelse R 1/1 STRASBOURG

FORMANDSKONFERENCEN PROTOKOL. fra mødet torsdag den 6. juli 2000 kl Louise WEISS-Bygningen, mødeværelse R 1/1 STRASBOURG PE-5/CP/PV/2000-14 FORMANDSKONFERENCEN PROTOKOL fra mødet torsdag den 6. juli 2000 kl. 15.00-17.30 Louise WEISS-Bygningen, mødeværelse R 1/1 STRASBOURG INDHOLD Side 1. Godkendelse af den foreslåede dagsorden...6

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2005

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2005 EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««Budgetudvalget 2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2005 Vedlagt fremsendes forslag til bevillingsoverførsel C 12 Regnskabsåret

Læs mere

Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN UNIONENS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK Bruxelles, den 14.4.2016 JOIN(2016) 8 final 2016/0113 (NLE) Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse

Læs mere

Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN UNIONENS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK Bruxelles, den 17.12.2015 JOIN(2015) 35 final 2015/0303 (NLE) Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE om

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2008

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2008 EUROPA-PARLAMENTET 2004 Budgetudvalget 2009 14.3.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2008 Vedlagt fremsendes forslag til bevillingsoverførsel C 6 Regnskabsåret

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET KVÆSTORERNE PROTOKOL

EUROPA-PARLAMENTET KVÆSTORERNE PROTOKOL PE-6/QUAEST/PV/2007-8 EUROPA-PARLAMENTET PV 8 /2007 KVÆSTORERNE PROTOKOL fra det ekstraordinære møde den 6. juni 2007 kl. 14.00 Mødelokale 06B054 - Paul-Henri Spaak-Bygningen BRUXELLES INDHOLD 1. Vedtagelse

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0170 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0170 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0170 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.3.2013 COM(2013) 170 final 2013/0090 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Unionen skal indtage i

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Notat til Julian PRIESTLEY Generalsekretær

EUROPA-PARLAMENTET. Notat til Julian PRIESTLEY Generalsekretær EUROPA-PARLAMENTET SJ-0190/01 JDW/cn Luxembourg, den 17. august 2001 SJ(00)D/27266 Notat til Julian PRIESTLEY Generalsekretær Om: Udtalelse om tjenestemænds ret til godtgørelse af ikke afholdt ferie ved

Læs mere

PRÆSIDIET PROTOKOL. fra mødet onsdag den 19. september 2001 kl Paul-Henri Spaak-Bygningen, mødeværelse 6 B 01 BRUXELLES INDHOLD

PRÆSIDIET PROTOKOL. fra mødet onsdag den 19. september 2001 kl Paul-Henri Spaak-Bygningen, mødeværelse 6 B 01 BRUXELLES INDHOLD PE-5/BUR/PV/2001-13 PRÆSIDIET PROTOKOL fra mødet onsdag den 19. september 2001 kl. 18.00-20.30 Paul-Henri Spaak-Bygningen, mødeværelse 6 B 01 BRUXELLES INDHOLD 1. Godkendelse af den foreslåede dagsorden...6

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET KVÆSTORERNE PROTOKOL. fra mødet onsdag den 21. april 2010 kl. 15.00 Mødeværelse S 3.4 LOW-Bygningen STRASBOURG INDHOLD

EUROPA-PARLAMENTET KVÆSTORERNE PROTOKOL. fra mødet onsdag den 21. april 2010 kl. 15.00 Mødeværelse S 3.4 LOW-Bygningen STRASBOURG INDHOLD PE-7/QUAEST/PV/2010-04 EUROPA-PARLAMENTET P PV 04/2010 KVÆSTORERNE PROTOKOL PV\817963.doc fra mødet onsdag den 21. april 2010 kl. 15.00 Mødeværelse S 3.4 LOW-Bygningen STRASBOURG INDHOLD 1. Vedtagelse

Læs mere

PROTOKOL 23-11-2009 EUROPA-PARLAMENTET P R Æ S I D I E T. Strasbourg. DA Forenet i mangfoldighed DA. fra mødet. Mødeværelse LOW R 1.

PROTOKOL 23-11-2009 EUROPA-PARLAMENTET P R Æ S I D I E T. Strasbourg. DA Forenet i mangfoldighed DA. fra mødet. Mødeværelse LOW R 1. EUROPA-PARLAMENTET PV BUR. 23.11.2009 PE-7/BUR/PV/2009-07 P R Æ S I D I E T PROTOKOL fra mødet 23-11-2009 Mødeværelse LOW R 1.1 - - - Strasbourg PV\797968.doc PE-7/BUR/PV/2009-07 PE429.250/BUR Forenet

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål. MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE nr. 20/2005

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål. MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE nr. 20/2005 EUROPA-PARLAMENTET (Ekstern oversættelse) 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE nr. 20/2005 Om: Bidrag fra repræsentanternes hus i Cypern Vedlagt bidrag

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2005

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2005 EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««Budgetudvalget 2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2005 Vedlagt fremsendes forslag til bevillingsoverførsel C 4 Regnskabsåret

Læs mere

Hermed følger til delegationerne den afklassificerede udgave af ovennævnte dokument.

Hermed følger til delegationerne den afklassificerede udgave af ovennævnte dokument. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. november 2017 (OR. fr) 11323/01 DCL 1 AFKLASSIFICERING af dokument: af: 27. november 2001 ny status: Vedr.: JUR 258 INST 69 INF 106 PESC 318 COSDP 215

Læs mere

AIACE Vedtægter. Afsnit I. Navn hjemsted formål varighed

AIACE Vedtægter. Afsnit I. Navn hjemsted formål varighed AIACE Vedtægter Afsnit I. Navn hjemsted formål varighed Artikel 1 Foreningens navn er: DEN INTERNATIONALE FORENING AF FORHENVÆRENDE MEDARBEJDERE VED DEN EUROPÆISKE UNION. Foreningen arbejder ikke med gevinst

Læs mere

PUBLIC. Bruxelles, den 26. marts 2003 (28.03) (OR. en) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION 14408/02 LIMITE PV/CONS 60

PUBLIC. Bruxelles, den 26. marts 2003 (28.03) (OR. en) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION 14408/02 LIMITE PV/CONS 60 Conseil UE RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 26. marts 2003 (28.03) (OR. en) 14408/02 LIMITE PUBLIC PV/CONS 60 UDKAST TIL PROTOKOL Vedr.: 2463. samling i Rådet for Den Europæiske Union (ALMINDELIGE

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.12.2014 COM(2014) 727 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, Unionen skal indtage i Underudvalget vedrørende Sundhed og Plantesundhed,

Læs mere

PROTOKOL 14-09-2009 EUROPA-PARLAMENTET P R Æ S I D I E T. Strasbourg. DA Forenet i mangfoldighed DA. fra mødet

PROTOKOL 14-09-2009 EUROPA-PARLAMENTET P R Æ S I D I E T. Strasbourg. DA Forenet i mangfoldighed DA. fra mødet EUROPA-PARLAMENTET PV BUR. 14.09.2009 PE-7/BUR/PV/2009-03 P R Æ S I D I E T PROTOKOL fra mødet 14-09-2009 Louise WEISS-Bygningen - Mødeværelse R 1.1 - - - Strasbourg PV\791500.doc PE-7/BUR/PV/2009-03 PE426.393/BUR

Læs mere

DET EUROPÆISKE KONVENT SEKRETARIATET. Bruxelles, den 28. oktober 2002 (OR. fr) CONV 369/02 FØLGESKRIVELSE

DET EUROPÆISKE KONVENT SEKRETARIATET. Bruxelles, den 28. oktober 2002 (OR. fr) CONV 369/02 FØLGESKRIVELSE DET EUROPÆISKE KONVENT SEKRETARIATET Bruxelles, den 28. oktober 2002 (OR. fr) CONV 369/02 FØLGESKRIVELSE fra: præsidiet til: konventet Vedr.: Foreløbigt udkast til forfatningstraktat Vedlagt følger til

Læs mere

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNIONEN TOLDPOLITIK B1 Generelle toldlovgivningsspørgsmål og toldprocedurer af økonomisk betydning Bruxelles, den 5. december 2001 TAXUD/741/2001

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET KVÆSTORKOLLEGIET PROTOKOL. fra mødet den 3. juli 2002 kl. 15.00. Strasbourg INDHOLD

EUROPA-PARLAMENTET KVÆSTORKOLLEGIET PROTOKOL. fra mødet den 3. juli 2002 kl. 15.00. Strasbourg INDHOLD CQ PV 03.07.02 PV 07/02 EUROPA-PARLAMENTET KVÆSTORKOLLEGIET PROTOKOL fra mødet den 3. juli 2002 kl. 15.00 Strasbourg INDHOLD 1. Godkendelse af den foreslåede dagsorden... 3 2. Godkendelse af protokollen

Læs mere

FORMANDSKONFERENCEN PROTOKOL. fra det ekstraordinære møde. tirsdag den 13. maj 2003 kl Louise WEISS-Bygningen, mødeværelse R1,1

FORMANDSKONFERENCEN PROTOKOL. fra det ekstraordinære møde. tirsdag den 13. maj 2003 kl Louise WEISS-Bygningen, mødeværelse R1,1 PE-5/CPG/PV/2003-14 FORMANDSKONFERENCEN PROTOKOL fra det ekstraordinære møde tirsdag den 13. maj 2003 kl. 16.30 18.00 Louise WEISS-Bygningen, mødeværelse R1,1 STRASBOURG INDHOLD Side 1. Godkendelse af

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0427 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0427 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0427 Offentligt DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.7.2007 KOM(2007) 427 endelig Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om vedtagelse af forretningsordenen

Læs mere

DAGSORDEN 31. MAJ - 1. JUNI 2006 BRUXELLES RETTELSE. Mødedokument

DAGSORDEN 31. MAJ - 1. JUNI 2006 BRUXELLES RETTELSE. Mødedokument Mødedokument RETTELSE DAGSORDEN 31. MAJ - 1. JUNI 2006 BRUXELLES MED DE ÆNDRINGER, SOM FORMANDEN VIL FORESLÅ VED BEGYNDELSEN AF MØDET ONSDAG DEN 31. MAJ 2006 30/05/06 PE DA DA Forklaring af procedurerne

Læs mere

PROTOKOL. den 15. september 2010 EUROPA-PARLAMENTET FORMANDSKONFERENCEN BRUXELLES. DA Forenet i mangfoldighed DA. fra mødet onsdag

PROTOKOL. den 15. september 2010 EUROPA-PARLAMENTET FORMANDSKONFERENCEN BRUXELLES. DA Forenet i mangfoldighed DA. fra mødet onsdag PV CPG 15.09.2010 PE7/CPG/PV/2010-24 EUROPA-PARLAMENTET FORMANDSKONFERENCEN PROTOKOL fra mødet onsdag den 15. september 2010 Paul-Henri Spaak-Bygningen mødeværelse 06B 001 - - - BRUXELLES PV\831456.doc

Læs mere

Vedtægter for Atlantsammenslutningen i Danmark. Forum for sikkerhedspolitik

Vedtægter for Atlantsammenslutningen i Danmark. Forum for sikkerhedspolitik Vedtægter for Atlantsammenslutningen i Danmark Forum for sikkerhedspolitik I NAVN 1 Sammenslutningens navn er: Atlantsammenslutningen i Danmark -forum for sikkerhedspolitik 2 Sammenslutningens hjemsted

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3405 - RIA Bilag 2 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Udlændingeafdelingen Dato: 16. juli 2015 Kontor: Kontoret for Internationalt udlændingesamarbejde

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. Budgetudvalget FORELØBIG 2000/0348(CNS) 8. marts 2001. fra Budgetudvalget. til Fiskeriudvalget

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. Budgetudvalget FORELØBIG 2000/0348(CNS) 8. marts 2001. fra Budgetudvalget. til Fiskeriudvalget EUROPA-PARLAMENTET 1999 Budgetudvalget 2004 FORELØBIG 2000/0348(CNS) 8. marts 2001 UDKAST TIL UDTALELSE fra Budgetudvalget til Fiskeriudvalget om forslag til Rådets forordning om indgåelse af den fjerde

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. november 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. november 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. november 2017 (OR. en) 14291/17 ADD 1 COLAC 123 CFSP/PESC 1007 FORSLAG fra: modtaget: 13. november 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GENTOFTE SPILDEVAND A/S. C:\Users\SPPDF\AppData\Local\Temp\tmp4BED.doc

VEDTÆGTER FOR GENTOFTE SPILDEVAND A/S. C:\Users\SPPDF\AppData\Local\Temp\tmp4BED.doc VEDTÆGTER FOR GENTOFTE SPILDEVAND A/S C:\Users\SPPDF\AppData\Local\Temp\tmp4BED.doc 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED Side 2 1.1 Selskabets navn er Gentofte Spildevand A/S. 2. SELSKABETS FORMÅL 2.1 Selskabets

Læs mere

PROTOKOL. 14. juni 2010

PROTOKOL. 14. juni 2010 EUROPA-PARLAMENTET PV BUR. 14.06.2010 PE-7/BUR/PV/2010-09 P R Æ S I D I E T PROTOKOL fra mødet 14. juni 2010 Louise Weiss-Bygningen - Mødeværelse R 1.1 - - - Strasbourg PV\829217.doc PE440.963/BUR Forenet

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en) 14635/16 FIN 804 A-PUNKTSNOTE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: Rådet Vedr.: Den Europæiske Unions almindelige budget for

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets beslutning om decharge for gennemførelsen af EU s regnskaber for Juni 2007

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets beslutning om decharge for gennemførelsen af EU s regnskaber for Juni 2007 Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets beslutning om decharge for gennemførelsen af EU s regnskaber for 2005 Juni FAKTUELT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Europa-Parlamentets beslutning om decharge

Læs mere

OPLEVELSESSTIENS VENNER

OPLEVELSESSTIENS VENNER Vedtægter godkendt på den Stiftende Generalforsamling den 28. november 2013 OPLEVELSESSTIENS VENNER Vedtægter for Foreningen Oplevelsesstiens Venner CVR-nummer/SE-nummer: 35 32 41 78 I. Navn, hjemsted

Læs mere

Forretningsorden for Det lokale beskæftigelsesråd i Haderslev Kommune

Forretningsorden for Det lokale beskæftigelsesråd i Haderslev Kommune Forretningsorden for Det lokale beskæftigelsesråd i Haderslev Kommune I henhold til 45, stk. 5 i Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats fastsættes: Formål 1. Det lokale beskæftigelsesråd

Læs mere

EU s stats- og regeringschefer mødtes den oktober 2007 til uformelt topmøde i den portugisiske hovedstad Lissabon.

EU s stats- og regeringschefer mødtes den oktober 2007 til uformelt topmøde i den portugisiske hovedstad Lissabon. Europaudvalget EU-Sekretariatet Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 22. oktober 2007 Det Europæiske Råds uformelle møde i Lissabon den 18.-19. oktober 2007 EU s stats- og regeringschefer mødtes

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 2010/2167(DEC) 1.2.2011 UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene

Læs mere

Revisionsudvalgets mandat

Revisionsudvalgets mandat Revisionsudvalgets mandat ECB-OFFENTLIGT Med et revisionsudvalg på højt niveau, som er oprettet af Styrelsesrådet i henhold til artikel 9a i forretningsordenen for ECB, styrkes de allerede eksisterende

Læs mere

FORRETNINGSORDEN DANMARKS INNOVATIONSFOND

FORRETNINGSORDEN DANMARKS INNOVATIONSFOND CVR Nr. 29 03 5695 Forretningsordenen er udfærdiget af bestyrelsen for Danmarks Innovationsfond (i det følgende kaldet Fonden ) med hjemmel i 11, stk. 1 i lov nr. 306 af 29. marts 2014 om Danmarks Innovationsfond

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget UDKAST TIL UDTALELSE. til Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget UDKAST TIL UDTALELSE. til Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme EUROPA-PARLAMENTET 1999 Budgetudvalget 2004 FORELØBIG 2000/0024(COD) 10. april 2002 UDKAST TIL UDTALELSE fra Budgetudvalget til Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

XT 21023/17 bh 1 TFUK

XT 21023/17 bh 1 TFUK Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. maj 2017 (OR. en) XT 21023/17 BXT 31 INF 100 API 73 NOTE fra: til: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Vejledende principper for gennemsigtighed

Læs mere

I - INDLEDNING. 3. Tidsplanen ser ud som følger: NT\798980DA.doc 2/11 PE432.337/BUR DA. Procedure. Vejledende tidsplan for proceduren

I - INDLEDNING. 3. Tidsplanen ser ud som følger: NT\798980DA.doc 2/11 PE432.337/BUR DA. Procedure. Vejledende tidsplan for proceduren Generalsekretæren D(2009) 67287 09/12/2009 NOTAT TIL PRÆSIDIET Om.: Foreløbigt forslag til budgetoverslag med henblik på et ændringsbudget for regnskabsåret 2010 Sektion I Europa-Parlamentet (De budgetmæssige

Læs mere

DA 1 DA EUROPA-KOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 08/07/2014

DA 1 DA EUROPA-KOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 08/07/2014 EUROPA-KOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 08/07/2014 DET ALMINDELIGE BUDGET - REGNSKABSÅRET 2014 SEKTION III KOMMISSIONEN AFSNIT 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,

Læs mere

8922/12 kb/pp/mce 1 DG G 3 A

8922/12 kb/pp/mce 1 DG G 3 A RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 20. april 2012 (24.04) (OR. en) Inte rinstitutionel sag: 2010/0246 (COD) 8922/12 COMPET 209 CHIMIE 36 ENFOPOL 106 ENV 295 MI 254 ENT 94 UD 115 CODEC 1026 NOTE

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 29 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 29 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 29 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 9. juni 2015 Forslag om bedre lovgivning i EU Europa-Kommissionen fremlagde

Læs mere

6674/16 top/top/ipj 1 DG G 2B

6674/16 top/top/ipj 1 DG G 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 4. marts 2016 (OR. en) 6674/16 FISC 33 ECOFIN 189 A-PUNKTSNOTE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: Rådet Tidl. dok. nr.: 6452/16 Vedr.: Adfærdskodeksens

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

Europaudvalget 2016 Rådsmøde Alm. anl. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 Rådsmøde Alm. anl. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 Rådsmøde 3484 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EKN, sagsnr: 2016-22379 Center for Europa og Nordamerika Den 9. september 2016 Rådsmøde (almindelige anliggender) den

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015.

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. juli 2015 (OR. en) 11130/15 ASIM 62 RELEX 633 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 10830/2/15 REV 2 ASIM 52 RELEX

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2008

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2008 EUROPA-PARLAMENTET 2004 Budgetudvalget 2009 6.11.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2008 Vedlagt fremsendes forslag til bevillingsoverførsel C 26 Regnskabsåret

Læs mere

Europaudvalget. Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del Offentligt referat Offentligt REFERAT AF 31. EUROPAUDVALGSMØDE

Europaudvalget. Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del Offentligt referat Offentligt REFERAT AF 31. EUROPAUDVALGSMØDE Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del Offentligt referat Offentligt Europaudvalget REFERAT AF 31. EUROPAUDVALGSMØDE Mødedato: Fredag den 3. april 2009 Tidspunkt: Kl. 10.00 Sted: Vær. 2-133 Dagsorden Den 14.

Læs mere

Vedtægter for Dansklærerforeningen

Vedtægter for Dansklærerforeningen Vedtægter for Dansklærerforeningen I. Navn og formål 1 Dansklærerforeningens navn er Dansklærerforeningen. 2.1 Dansklærerforeningens formål er at tjene og udvikle faget dansk alle steder hvor danskundervisning

Læs mere

14950/14 jn/js/ikn 1 DG G 2B

14950/14 jn/js/ikn 1 DG G 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 4. november 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2013/0400 (CNS) 14950/14 FISC 182 ECOFIN 1002 RAPPORT fra: til: formandskabet Rådet Tidl. dok. nr.: 14532/14

Læs mere

FORRETNINGSORDENER OG PROCESREGLEMENTER

FORRETNINGSORDENER OG PROCESREGLEMENTER 23.4.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 103/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORRETNINGSORDENER OG PROCESREGLEMENTER FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSRETTEN FOR DEN EUROPÆISKE UNION INDHOLD AFSNIT

Læs mere

DET EUROPÆISKE RÅD OG RÅDET I EN NØDDESKAL

DET EUROPÆISKE RÅD OG RÅDET I EN NØDDESKAL DET EUROPÆISKE RÅD OG RÅDET I EN NØDDESKAL DET EUROPÆISKE RÅD EU S STRATEGISKE INSTITUTION Det Europæiske Råd er drivkraften bag Den Europæiske Union. Det fastlægger dens retningslinjer og dens politiske

Læs mere

10080/17 jn/bmc/lao/hsm 1 DG D 2A

10080/17 jn/bmc/lao/hsm 1 DG D 2A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. juni 2017 (OR. en, de) Interinstitutionel sag: 2015/0287 (COD) 10080/17 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet Rådet Tidl. dok. nr.: 9901/17 + ADD

Læs mere

Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010

Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010 Indkaldelse til HB møde den 9. marts 2010 Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010 Dagsorden: 1. Referater til underskrift Der foreligger referat fra HBM 18/02/10 til underskrift 2. Mødeaktivitet og rulledagsorden

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 15.12.2008 K(2008) 8151 endelig KOMMISSIONENS BESLUTNING af 15.12.2008 om godkendelse for Kongeriget Danmark af det flerårige program

Læs mere

10456/14 bb/bmc/ams/hsm 1 DGB 1 B

10456/14 bb/bmc/ams/hsm 1 DGB 1 B RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 10. juni 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2014/0014 (COD) 2014/0013 (NLE) 10456/14 AGRI 406 AGRIFIN 90 AGRIORG 96 CODEC 1393 NOTE fra: til: Formandskabet

Læs mere

BESTEMMELSER OM MEDIEREPRÆSENTANTERS OPTAGELSER I EUROPA-PARLAMENTETS BYGNINGER

BESTEMMELSER OM MEDIEREPRÆSENTANTERS OPTAGELSER I EUROPA-PARLAMENTETS BYGNINGER 4.4 BESTEMMELSER OM MEDIEREPRÆSENTANTERS OPTAGELSER I EUROPA-PARLAMENTETS BYGNINGER PRÆSIDIETS AFGØRELSE AF 7. SEPTEMBER 2015 EUROPA-PARLAMENTETS PRÆSIDIUM HAR under henvisning til artikel 25, stk. 2,

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Bruxelles, 01-0452 NOTAT

Bruxelles, 01-0452 NOTAT Bruxelles, 01-0452 NOTAT Om: Anmodning om at se bort fra påtegningsafslag nr. 01/05 på forslag til udgiftsforpligtelse nr. 7101 vedrørende rammekontrakten "Papirkurve med affaldssortering" I overensstemmelse

Læs mere

10/01/2012 ESMA/2011/188

10/01/2012 ESMA/2011/188 Retningslinjer og henstillinger Samarbejde, herunder delegation, mellem ESMA, de kompetente myndigheder og de kompetente sektormyndigheder i henhold til forordning (EU) nr. 513/2011 om kreditvurderingsbureauer

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.12.2010 KOM(2010) 772 endelig 2010/0372 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 378/2007 for så vidt angår

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Den selvejende institution Brandts

Forretningsorden for bestyrelsen i Den selvejende institution Brandts Forretningsorden for bestyrelsen i Den selvejende institution Brandts Konstitution Bestyrelsen er valgt/udpeget for 2 år ad gangen. Bestyrelsesmedlemmerne har forskudte valgperioder, som anført i vedtægterne,

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 22. juni 2017 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

14166/16 lma/lao/hm 1 DG G 2B

14166/16 lma/lao/hm 1 DG G 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. november 2016 (OR. en) 14166/16 FISC 187 ECOFIN 1014 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 8. november 2016 til: delegationerne

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 2. februar 2012 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

Procedureregler for Inspektørudvalget

Procedureregler for Inspektørudvalget Schola Europaea Generalsekretærens Kontor Pædagogisk enhed Ref.: 2009-D-225-da-5 Orig.: FR Procedureregler for Inspektørudvalget Godkendt af Styrelsesrådet på mødet den 2., 3. og 4. december 2009 Ikrafttrædelse:

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Udvikling og Samarbejde UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Udvikling og Samarbejde UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Udvikling og Samarbejde FORELØBIG 2003/2001(BUD) 10. september 2003 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde til Budgetudvalget om 2004-budgetproceduren

Læs mere

Europaudvalget. Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del Offentligt referat Offentligt REFERAT AF 29. EUROPAUDVALGS MØDE

Europaudvalget. Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del Offentligt referat Offentligt REFERAT AF 29. EUROPAUDVALGS MØDE Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del Offentligt referat Offentligt Europaudvalget REFERAT AF 29. EUROPAUDVAGS MØDE Mødedato: Fredag den 8. april 2011 Tidspunkt: Kl. 10.00 Sted: Vær. 2-133 Dagsorden

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.10.2012 COM(2012) 604 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG Den Europæiske Unions deltagelse

Læs mere

BILAG. til FORSLAG TIL RÅDETS AFGØRELSE

BILAG. til FORSLAG TIL RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.5.2016 COM(2016) 280 final ANNEX 1 BILAG til FORSLAG TIL RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på vegne af Den Europæiske Union i det stabiliserings-

Læs mere