Af Henrik H. Brandt, Idrættens Analyseinstitut

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Af Henrik H. Brandt, Idrættens Analyseinstitut"

Transkript

1 Overblik Nyt fra Idan Nr 28 Februar 2010 l e d e r Af Henrik H. Brandt, direktør for Idrættens Analyseinstitut Foto: Allan Storkborg Til kamp for det globale idrætsklima Når Idan i dette nyhedsbrev foreslår den danske regering og alle idrættens aktører i Danmark at finde sammen om en målrettet international satsning på Danmark som international breddeidrætsnation, er det sådan set ingen anklage mod eliteidrætten og den olympiske idræt. Den olympiske idræt er et fascinerende, men også overbefolket satsningsområde. Man så det tydeligt, da DIF-formand Niels Nygaard få uger efter den største idrætspolitiske satsning på dansk jord nogensinde, IOC-kongressen i oktober, end ikke opnåede valg til de europæiske olympiske komitéers (EOC) bestyrelse. En satsning på at hævde sig idrætspolitisk i den olympiske verden har samtidig den bivirkning, at den forudsætter en veludviklet evne til at lukke øjnene og tie i forsamlinger. Er der nogen, der tror på, at dansk idræts relativt stærkeste sportsgren i forhold til økonomisk og sportslig styrke på internationalt plan, håndbolden, for alvor vil engagere sig i den seneste sag om personlig berigelse med det internationale håndboldforbunds præsident i hovedrollen? Ikke hvis det truer det ultimative mål for regeringens handlingsplan for at trække internationale idrætsbegivenheder til landet, nemlig et dansk værtskab for håndbold-vm. Når vi foreslår en international dansk satsning på breddeidrætten, er det ikke for at vende eliteidrætten ryggen, men fordi dansk idræt ganske enkelt kan flytte mere for sig selv og for verdens idrætsudøvere ved også at lancere en målrettet interna Indhold: Kommentar: Brug for ny idrætsvision Fitness-sektoren ændrer karakter De unge vagabonder skal spille med Konference i Sverige Nyt i vidensbanken Anmeldelse: Løgn over løgn Ungdomsturneringen Dana Cup i Hjørring er en dansk gigant blandt sportsevents med udspring i den bredere idræt. Turneringen samler deltagere fra over 45 nationer fordelt på 850 fodboldhold. Danmarks gyldne chance i international idrætspolitik Kommentar: Danmarks store chance for at markere sig internationalt kommer ikke fra eliteidrætten, men fra en satsning på dansk idræts sande styrke: Frivillighed, demokrati og høj idrætsdeltagelse for alle målgrupper. Af Henrik H. Brandt, Idrættens Analyseinstitut Freden har sænket sig over det lille land efter et hektisk efterår, hvor først IOC s session og dernæst FN s klimakonference trak verdenspressen og verdensledere til København i hidtil uset omfang og skabte et medie- og sikkerhedsopbud af enorme dimensioner. Der har været hede debatter om det politiske udbytte og den kunstneriske udførelse af den globale klimakonference, men man kan næppe være uenig i, at et helhjertet engagement for det globale klima er et godt match for et lille land med myriader af cyklister, tusindvis af vindmøller og ønsket om udvikle erhvervsliv og omdømme via styrkepositioner som miljøteknik og vedvarende energi. Danmarks anden store internationale satsning i 2009 var værtskabet for IOC s session og kongres i København i oktober og Sportsåret 2009, der var en samlet markedsføring af en række internationale sportsbegivenheder i Danmark i årets løb. Akkurat som klimakonferencen gav IOC-kongressen massiv medieomtale og opmærksomhed, men var IOC-kongressen og andre af Sportsårets store begivenheder nu også et lige så perfekt match som klimakonferencen i forhold til dansk idrætstradition og danske styrkepositioner på idrætsområdet? Fik begivenhederne Danmark til at skille sig ud på den idrætspolitiske scene, og førte de til en nævneværdig styrkelse af dansk idræts internationale position? Svaret er i det store hele nej. Breddeidrættens verdenscentrum Al respekt for OL, store mesterskaber og

2 tional satsning på breddeidræt. Den olympiske sport lever stadig i den kommercielt betingede vildfarelse, at nutidens ungdom kan lokkes til at blive i konkurrencesporten gennem uddannelse, smart indpakning af et ungdoms- OL og massiv markedsføring via nye medier. Sådan forholder det sig bare ikke for hovedparten af de unge, og derfor har international idrætspolitik brug for andre stemmer. Dette nyhedsbrev kigger eksempelvis også på fitness-sektorens vækst herhjemme og på teenagernes komplekse idrætsvaner. Præcis to eksempler på, at idrætten rummer langt flere facetter end dem, der kan rummes i den på internationalt niveau så fremherskende olympiske logik. Ønsket om at fremme idræt og fysisk aktivitet er i stigende grad en global dagsorden. Uden at være perfekt har Danmark meget at byde på i den sammenhæng. Danmarks næste klimasatsning kunne passende være en ambitiøs satsning på at styrke det globale idrætsklima. N y t f r a i n d - o g u d l a n d Ny skandale i håndbolden Det internationale håndboldforbund, IHF, er endnu engang kommet i søgelyset for tvivlsomme økonomiske transaktioner og interessekonflikter i kølvandet på den egyptiske IHF-præsident, Hassan Moustafa. Det tyske nyhedsmagasin der Spiegel har afsløret, at Hassan Moustafa havde en privat kontrakt med medieagenturet Sportfive til en værdi af næsten 4,5 mio. kr. i en periode, der faldt sammen med, at Sportfive stod for salget af verdenshåndboldens tv-rettigheder. Hassan Moustafa har ikke benægtet, at han modtog pengene fra Sportfive. Af Moustafas personlige kontrakt med Sportfive fremgår, at han skulle medvirke til at skabe gode forbindelser til sportsorganisationer og deres beslutningstagere, lige som han skulle understøtte Sportfive i formaets bestræbelser på at sikre rettighederne til betydningsfulde arrangementer. I en tysk pressemeddelelse fra IHF anfører Hassan Moustafa, at kontrakten var en privat kontrakt, og at den intet havde at gøre med hans virke som IHF-præsident. Hassan Moustafa har tidligere været i søgelyset for at manipulere kampe ved at blande sig i dommerpåsætningen, lige som han har modtaget store beløb i rejsegodtgørelse uden bilag og bliver kritiseret for sin udemokratiske ledelsesform. Læs også den tidligere formand for IHF s spiller- og regelkomité Christer Ahls kommentar til sagen på den tyske journalist Jens Weinreichs hjemmeside: På motionssiden rager ikke mindst DHL-stafetten op. Løbet i København er med sine cirka deltagere over fem dage verdens største motionsløb. regeringens igangværende handlingsplan til 260 mio. kr. over fire år for at tiltrække internationale idrætsbegivenheder. Men Danmark kunne gøre langt mere for det globale idrætsklima ved at skabe og formidle en international idrætspolitisk vision for breddeidrætten. Sandheden er, at Danmark for en brøkdel af handlingsplanens midler kunne blive breddeidrættens verdenscentrum. I en tid med stigende fokus på at styrke fysisk inaktivitet og social integration gennem idræt over hele verden ville Danmark som internationalt orienteret breddeidrætsnation være sikret massiv efterspørgsel og interesse på breddeidrætten område, hvor der i dag er en forbløffende mangel på slagkraftige internationale aktører Voldsomt mismatch Fælles for Sportsårets store events var en altovervejende finansiering fra offentlige kasser til store engangsbegivenheder. Gør man investeringerne samlet op, får man et voldsomt mismatch mellem de pågældende events og de styrkepositioner og værdier, som reelt præger idrætten i Danmark, og som regeringen og andre offentlige instanser så gerne ville fremme med de massive offentlige tilskud til store idrætsbegivenheder i Andre danske initiativer med betydeligt større potentiale for at skabe debat, opmærksomhed og viden om den danske idrætsmodel og styrke kendskabet til international idrætspolitik såvel i Danmark som internationalt klarer sig igennem på mikroskopiske bevillinger. Play the Game får 1,5 mio. kr. fra Kulturministeriet, International Sport & Culture Association (ISCA) klarer sig med 0,9 mio. kr., Idrættens Analyseinstitut udgiver af dette nyhedsbrev får 3,9 mio. kr. Idrætsforskningen via Kulturministeriets Udvalg for Idrætsforskning får blot 4,9 mio. kr. om året. Et veletableret græsrodsinitiativ som Cross Cultures-projektet med fodboldskoler på Balkan og i Kaukasus kæmper for bevillinger fra år til år. Via handlingsplanen hælder man med andre ord store millionbeløb i internationale satsninger, der ofte manifesterer sig som en omvej til målet i forhold til at fremme dansk idræts reelle internationale styrkepositioner. De danske styrker Hvad er det da, den danske idrætsmodel har at tilbyde det globale idrætsklima? Først og fremmest har vi en statslig idrætspolitik, der økonomisk næsten ligestiller de olympiske organisationer (DIF, Team Danmark m.fl.) med dedikerede breddeidrætsorganisationer som DGI og Firmaidrætten. Dette er usædvanligt i internationalt lys. Modellens styrke fremgår af det forhold, at vi i Danmark er langt forbi debatten i de fleste andre lande, hvor ønsker om flere penge til medaljekapløb og store sportsbegivenheder begrundes med tvivlsomme gevinster for folkesund Foto: Polfoto/ Miriam Dalsgaard - 2 -

3 Foto: Wynand Van Niekerk Australsk nej til olympisk kapløb En kritisk kulegravning af australsk idræt vil vil sætte prop i udgifterne til eliteidræt og i stedet bruge flere penge på bredden. Internationalt er Australien en mønsternation med en top-5-placering ved det seneste OL. Men bag facaden kæmper landet angiveligt med en uklar idrætspolitik, forsømmelser på breddeidrætsområdet, nedslidte faciliteter og nye udfordringer i form af ændrede idrætsvaner og større fokus på idræt og sundhed. Rapporten, der er bestilt af den australske regering, vurderer, at problemerne er så alvorlige, at australsk idræt har brug for et idrætspolitisk kursskifte til gavn for breddeidrætten. På den baggrund stiller rapporten sig kritisk over for den australske olympiske komités forslag om årligt at tilføre mere end 100 mio. australske dollars (knapt en halv mia. kr.) til eliteidrætten, så landet kan fastholde en top-5-placering ved OL. Rapportens abefalinger har sendt landet ud i en veritabel idrætspolitisk fejde, hvor Australiens Olympiske Komité anklager rapporten for at være fejlbehæftet og drage de gale konklusioner. Bl.a. argumenterer den olympiske komité for, at at eliteidrætten og de olympiske værdier inspirerer og forener såvel befolkningenen som nationen og derved styrker hele idrætten. Navnesponsor opgiver Parken-arena Opførelsen af Parkens projekterede multiarena, der allerede er blevet udskudt i to omgange, hænger nu om muligt i en endnu tyndere tråd, efter at den kriseramte bank Capinordic har trukket sig som navnesponsor. Parken har ikke tidligere offentliggjort navnesponsoratets størrelse ud over, at der var tale om et væsentligt årligt millionbeløb Parken skal ifølge aftalen med Københavns Kommune påbegynde opførelsen af arenaen med plads til tilskuere senest den 1. april i år, men det vil være en gedigen sensation, hvis det sker. Parken Sport & Entertainment er i dag finansielt presset, ligesom FCK s herrer er fusioneret til AG København og efter planen skal spille hovedparten af sine kampe på den københavnske vestegn. hed og øget idrætsdeltagelse. I Danmark er alle idrættens aktører i dag på det rene med, at skal man styrke idrætsdeltagelsen for børn, unge og gamle, skal man målrette indsatserne for alle aldersgrupper og livsfaser. Hvor andre lande fastholder illusionen om sportspyramiden med eliten, der skaber bredde, og omvendt, selv om ungdommen flygter ud af sporten og ind i fitnesscentrene, og selv om ikke-konkurrencesportslige aktiviteter som stavgang, cykling, jogging, friluftsliv, styrketræning m.m. tordner frem uden for sportsorganisationernes domæne, giver både debatten, støttepolitikken og praksis i dansk idræt i højere grad plads til såvel sportstalenter som motionister: Folkeoplysningsloven støtter et åbent og demokratisk foreningsliv uden statslig styring af aktiviteterne. Fordelingsnøglen for de statslige tipsmidler ligestiller breddeidrætsorganisationer med den mere konkurrenceprægede sport. Og veletablerede institutioner som Lokale- og Anlægsfonden har blik for arkitektur og planlægning med appel til idræt og bevægelse for grupper uden for foreningslivet. Ingen selvfølge internationalt For os er de disse forhold en selvfølgelighed, men for mange af de tilstedeværende nationale olympiske komitéer ved IOCkongressen i Bella Centret eller for mange af de byer og idrætsledere fra mindre organisationer, der et par uger senere deltog i ISCA s verdenskongres i København, er den danske model en vild drøm. Mange lande leder med fortvivlelse efter redskaber til at vende trends med tiltagende fysisk inaktivitet i befolkningerne og stigende frafald fra konkurrencesporten. For sådanne lande er det ingen særlig præstation at afvikle et flot VM i brydning eller en IOC-kongres uden mislyde. Den slags kan de også i Kina, Guatemala eller Dubai. Men en idrætsmodel, hvor den reelle økonomiske fordeling og mange af de konkrete tiltag rent faktisk retter sig mod at styrke frivillighed og medborgerskab og mod at skabe rum til fysisk aktivitet og sikre tilgængelighed til idrætsfaciliteter og klubber for alle, er en revolution selv for mange EU-lande. En dansk vision Hvad skulle en international dansk idrætspolitisk vision så bestå i? Først og fremmest politisk lederskab og en beskeden bevilling til at give Danmark positionen som international dynamo for For mange af dem, der deltog ved IOC-kongressen i Bella Centret, er den danske model en vild drøm breddeidrætten ud fra en idrætspolitisk, en forskningsmæssig og en erhvervspolitisk dimension. Man skulle styrke danske forsknings- og vidensmiljøers mulighed for at samle og formidle komparativ viden om idrætspolitikker, idrætsdeltagelse og programmer til fremme af fysisk aktivitet osv. på lokalt og nationalt niveau. Man skulle styrke debatten om demokrati, åbenhed og korruption i international idræt og give medier, idrætsledere og forskere i andre lande ammunition til at fremme debatten i deres egne lande gennem tiltag som Play the Game og ISCA. Man skulle give institutioner som Lokale- og Anlægsfonden en mere international dimension med forpligtelse til at samarbejde mere med danske iværksættere, byplanlæggere, arkitekter og bygherrer med eksportpotentiale om at udbrede succesfulde koncepter for fremme af idræt og fysisk aktivitet. Man skulle udvide Idrættens Analyseinstituts forpligtelse til og rammer for at monitorere og formidle forskning, viden og debat til de idrætspolitiske aktører herhjemme til også at omfatte de væsentligste idrætspolitiske aktører internationalt. Men først og fremmest skulle man invitere alle idrættens aktører, forskningsmiljøer, idrætsrelaterede virksomheder og myndigheder til at udvikle en fælles vision for Danmark som international dynamo for breddeidrætten. Danmark kan blive det land, som udenlandske idrætsledere, politikere og forskere valfarter til for at studere rammevilkår, faciliteter, frivillighed, byplanlægning, arkitektur og succesfulde programmer for den brede idrætsdeltagelse. Får man som led i processen skabt den rette kobling mellem idrætsorganisationer, forskningsverdenen og erhvervslivet om en sådan udvikling, kan satsningen såmænd sagtens vise sig at være lige til en olympisk guldmedalje på længere sigt.

4 Frivilligt arbejde på eksamensbeviset Elever på ungdomsuddannelser, som arbejder frivilligt i deres fritid som eksempelvis fodboldtræner, spejderleder eller lektiehjælper, får fremover mulighed for at få indsatsen påført eksamensbeviset. Bag initiativer står indenrigs- og socialminister Karen Ellemann og undervisningsminister Bertel Haarder, som med initiativet ønsker at tilbyde alle elever på landets ungdomsuddannelser et forløb på mindst 20 timers frivilligt arbejde. I DGI hilser man ordningen velkommen, da den er et anerkendende stempel for organisationens mange unge frivillige. I DGI håber vi, at initiativet vil gøre det nemmere for foreningerne at rekruttere unge og få fat i nye folk, siger formanden for DGIs uddannelsesforum Lars Mandrup. Det overordnede mål med ordningen er, at få flere unge til at arbejde frivilligt. Arbejdet skal ske i løbet af uddannelsesforløbet og ligge uden for skoletiden. Til at koordinere og organisere ordningen, der træder i kraft 1. februar, skal der oprettes et landssekretariat. Baggrunden for ordningen er ifølge undervisningsminister Bertel Haarder, at det at have gjort en frivillig indsats som leder, hjælper, besøgsven eller mentor kan være lige så kvalificerende som mange skolefag. En række anbefalinger til udmøntningen af ordningen er fremlagt i en udvalgsrapport, som bl.a. har fået input fra de landsdækkende idrætsorganisationer. Dansk idræt får web-tv-kanal Danmarks Idræts-Forbund (DIF), Team Danmark og en række specialforbund lancerer omkring maj 2010 en web-tv-kanal, der skal vise mangfoldigheden i dansk idræt. De traditionelle, danske tv-kanaler overser mange små idrætsgrene i deres daglige sportsdækning, hvilket betyder, at en lang række idrætsgrene sjældent vises i levende billeder. Formålet med den nye web-tv-kanal er netop at vise dansk idræt og danske eliteudøvere frem og dermed gøre det bedste fra dansk idræt tilgængeligt for alle interesserede, lyder begrundelsen fra DIF og Team Danmarks fælles medieudvalg. Medieudvalget vil ansætte to videojournalister i løbet af foråret. De skal ud over at bygge kanalen op producere indslag om alt fra hockey til squash. Indslagene vil bl.a. bestå af interviews, portrætter, highlights, videodagbøger og små sjove indslag. Ud over at blive vist web-tv-kanalen er målet samtidig at brede stoffet ud på nettet blandt andet via aftaler med eksisterende web-tv-kanaler og integration på specialforbunds egne sider. Omskiftelige tider: De veletablerede kæder, her er vi i SATS, møder hård konkurrence fra nye aktører. Fitness-sektoren i Danmark ændrer karakter I 2003 dominerede fitnesskæderne fitness dk, Equinox og SATS på det danske marked. Siden har branchen været genstand for økonomisk polarisering, samtidig med at nye aktører som Fitness World har etableret sig. Af Rebecca Steele, Idrættens Analyseinstitut De senere år har vendt op og ned på det kommercielle fitnessmarked i Danmark. I 2003 blev branchen tegnet af tre store kæder, fitness dk, Equinox og SATS, som sad på hovedparten af centrene. I dag er billedet langt mere broget med fremkomsten af en række nye aktører. Desuden viser Idans gennemgang af de største kæders regnskaber, at der er sket en økonomisk polarisering blandt de store aktører på fitnessmarkedet. Figuren (se næste side) viser det primære driftsresultat for fitnesskæderne. Som det fremgår, var driftsresultaterne for de fire kæder uden de helt store udsving i Herefter skiller 2005 sig ud, da alle kæderne noget usædvanligt her formåede at få et overskud på den primære drift. Desuden var det i 2005, at lavpriskæden Fitness World fik fat i markedet og fik skabt overskud på bundlinjen. Men for den samlede fitnessbranche er årene de mest markante, da der her begynder at tegne sig et billede af fitness-sektorens tabere og vindere. Mens Fitness World og fitness dk har positive driftsresultater, halter SATS og Equinox efter. Polariseringens konsekvenser Polariseringen har haft de største konsekvenser for det islandsk ejede Equinox. Kæden blev efter flere kriseår i 2009 opkøbt af lavpriskæden Fitness World, der aktuelt fremstår som fitnessbranchens helt klare vinder. For SATS og Fitness dk er billedet mere nuanceret, end de seneste regnskabstal antyder. Ud over at få et markant driftsunderskud i 2008 nedskrev SATS hele sin goodwill som led i en større organisatorisk omstrukturering, og kæden kom ud med et samlet underskud på 79 mio. kr. Men omstruktureringen, hvor SATS Danmarks aktiviteter efterfølgende blev lagt sammen Foto: Polfoto/ Jens Dige

5 Dansk eliteidræt har vind i sejlene Dansk eliteidræt har i 2009 oplevet en klar forbedring af sin internationale sportslige konkurrenceevne. Paradokset er, at fremgangen sker i en tid, hvor den ellers har stået på besparelser hos Team Danmark og i specialforbundene. Det konkluderer en analyse af de danske eliteidrætsudøveres præstationer i det forgangne år foretaget af Rasmus K. Storm, Idan, og professor Klaus Nielsen, Birkbeck University of London. Bortset fra et par år i slutningen af 1990 erne har dansk eliteidræt ikke stået så stærkt internationalt og over en bred front siden OL i Samtidig bryder årets resultater markant med den svækkelse af danske eliteidræts internationale position, der er sket i løbet af det seneste tiår. Analysen konkluderer, at dette kombineret med gode danske junior-resultater kan giver grundlag for optimisme i forhold til OL i Læs hele analysen på Idan.dk svenske motionsdopere Mere end mænd mellem 18 og 34 år har brugt doping i det seneste år, vurderer en svensk rapport fra Statens Folkhälsoinstitut, der har samlet tilgængelig viden om motionsdopingens udbredelse og konsekvenser. Rapporten konkluderer desuden, at der typisk er tale om mænd, som styrketræner i fitnesscentre. Tallet bygger bl.a. på resultater fra en endnu ikke publiceret undersøgelse fra Statens Folkhälsoinstitut blandt svenskere, der når frem til, at cirka mænd i alderen år har anvendt anabole steroider inden for det seneste år. Det svarer til 0,9 procent af alle mænd i aldersgruppen. Men på grund af metodiske vanskeligheder er dette tal sandsynligvis i underkanten, vurderer den nye rapport, som derfor ender på et lidt højere tal. Den samme undersøgelse viser i øvrigt, at i alt mænd i aldersgruppen år på et eller andet tidspunkt har prøvet anabole steroider, mens det kun gælder få kvinder. Overfører man de svenske tal til det mindre Danmark, svarer det til, at cirka mænd i alderen år har brugt anabole steroider inden for det seneste år, og at 2-3 gange så mange blandt alle årige mænd skulle have prøvet det på et eller andet tidspunkt. Det er noget mindre end de op til danske dopingmisbrugere, der er blevet nævnt i danske medier. Men det er både i Sverige og Danmark vanskeligt at skabe sig et præcist billede af den reelle dopingforekomst, da stofferne er forbudte og tabubelagte. Fire store kæders primære driftsresultat (EBITDA i kroner) I de senere år er der sket en polarisering målt på driftsresultaterne for landets engang største kæder. Figuren viser kædernes primære driftsresultater før af- og nedskrivninger, også kaldet EBITDA. Der tages forbehold for forskellige selskabskonstruktioner samt varierende regnskabspraksis. med SATS Sverige i ét driftsselskab, betyder ifølge kæden selv, at kurven fra 2009 vil vise økonomiske forbedringer. Desuden har SATS et forholdsvis kapitalstærkt fundament, nemlig ejerne TryghedsGruppen og moderselskabet SATS Group. TryghedsGruppen har erklæret, at de fortsat står bag SATS og trods tilbagegangen tror på, at fitnesskæden har en fremtid på det danske marked. Ifølge regnskabstallene frem til årsskiftet tjener fitness dk penge på driften. Om det også har været tilfældet i 2009, må det kommende regnskab vise. Men samtidig er fitness dk s ejere, Parken Sport Entertainment, hårdt ramt af den økonomiske tilbagegang. En nedskrivning af fitness dk s goodwill på 164 millioner kroner i efteråret 2009 betyder, at kæden ikke er bogført til samme værdi som ved Parkens overtagelse af kæden i Afkastet fra fitness dk har ikke stået mål med Parkens forventninger ved købet af landets dengang største fitnesskæde målt på antal centre. Fitness Worlds indtog på markedet er en af hovedforklaringerne på de senere års omvæltninger i branchen og den negative udvikling hos flere af konkurrenterne. Fitness World sætter dagsordenen I 2005 begyndte Fitness World at tilbyde medlemskaber langt under det daværende prisniveau. Ydermere fjernede Fitness World de såkaldte bindingsperioder, hvilket betød, at kunderne ikke længere behøvede at binde sig til en kæde eller et center for en længere tidsperiode. Fitness World blev på rekordtid Danmarks hurtigst voksende kæde, og et netop offentliggjort koncernregnskab viser, at Fitness World fortsætter sin fremgang med et driftsoverskud på 48 millioner kroner i regnskabsåret 2008/2009. Fitness Worlds indtog på markedet betød, at SATS og fitness dk i januar 2008 fulgte trop med prisnedsættelser og lempelser af medlemsvilkår. Siden da har SATS igen hævet priserne en smule, mens fitness dk i januar 2010 igen satte priserne ned. Som resultat af fitness dk og SATS beslutning om at opgive bindingsperioderne er den gennemsnitlige varighed på Udviklingen i antal kommercielle privatejede fitnesscentre SATS Fitnessdk Equinox Fitness World Årstal Kommercielle centre ved årets udgang Nettotilvækst kommercielle centre i alt? Nye kommercielle centre (inkl. opkøb)? Lukkede kommercielle centre (inkl. frasalg)?

6 Fitness World fortsætter fremgang Fitness World er siden 2005 stormet frem på det danske fitnessmarked og har senest opkøbt kæden Equinox. Fremgangen slår igennem i det offentliggjorte koncernregnskab for regnskabsåret 2008/2009, der runder en omsætning på 312 mio. kr. en stigning på mere end 50 procent i forhold til omsætningen på 200 mio. kr. i forrige regnskabsår. Men samtidig viser koncernregnskabet, at Fitness World for første gang i kædens historie har haft en mindre tilbagegang i årets resultat fra 23 millioner i 2007/2008 til 22,9 millioner i 2008/2009. Den administrerende direktør Per Lyngbak Nielsen peger på etableringen af kædens mange nye centre som hovedårsagen til det stagnerede bundlinjeresultat. Men samtidig vurderer han, at Fitness World med de nye centre har en stor medlemstilstrømning, som vil sikre kæden økonomisk fremgang fra Trods omsætningsfremgangen har Fitness World dog stadig har et stykke vej op til den omsætning på cirka 426 mio. kr., som fitness dk kunne fremvise i sit seneste offentliggjorte regnskab fra r u n d t o m i d a n Foto: Mateusz Atroszko Undersøgelse af foreningsfitness Idrættens Analyseinstitut står i 2010 for en større undersøgelse blandt medlemmer af foreningsdrevne fitnesscentre under DGI og DIF og Firmaidrætten. Central bliver en spørgeskemaundersøgelse, der blandt andet har til formål at kortlægge medlemmernes træningsmotiver, tilfredshedsgrad og selvvurderede sundhed. Undersøgelsen bygger på Idans tidligere erfaringer med en lignende medlemsundersøgelse i en række kommercielle fitnesscentre, og projektet vil derfor kunne være med til at belyse en række forskelle og ligheder blandt de kommercielle fitness-kunder og medlemmerne af foreningsdrevne fitnesscentre under konceptet Foreningsfitness. Medlemsundersøgelsen afsluttes med en projektrapport, som forventes offentliggjort medio Kasper Lund Kirkegaard bliver projektleder, Karsten Østerlund projektmedarbejder, mens Rebecca Steele bidrager med bl.a. projektkoordination. et fitnessmedlemskab siden 2008 reduceret markant. Men indtil videre har de øvrige kæders svar ikke ændret afgørende på styrkeforholdene i branchen. Mens Fitness World i 2009 stadig åbnede nye centre, havde fitness dk ingen planer om at ekspandere. Branchen vokser stadig Regnskaberne og opkøbene viser, at flere af de store fitnesskæder er økonomisk pressede. Alligevel har der de seneste par år været en stor nettotilvækst i antallet af fitnesscentre i Danmark. I 2007 viste Idans årlige opgørelse en nettotilvækst på ca. 22 centre, og dette tal blev fordoblet i 2008 med ca. 44 flere centre på landsplan. På det seneste er væksten dog dæmpet formentlig på grund af den generelle økonomiske tilbagegang i samfundet. I 2009 kom der derfor kun 29 nye centre til. Samtidig har Fitness World overtaget SATS og Equinox positioner som markedsledere, men også fitnesskæder organiseret på franchisebasis, bl.a. Motion og trivsel, har formået at ekspandere relativt hurtigt de seneste år. Endelig er nye specialiserede koncepter som Butterfly woman, hvis centre kun har adgang for kvinder, kommet ind på listen over de ti største kæder opgjort over antallet af fitnesscentre. Kæder med flest centre Fitnesskæde Antal centre Fitness World 56 Fitnessdk 38 Dansk fitness 19 Motion og trivsel 15 Butterfly woman 15 Sport og fitness 14 SATS 13 Enjoy fitness 12 Loop fitness 11 concept Antal centre opgjort januar De seneste års priskrig på det danske fitnessmarked er kommet forbrugerne til gode, men har medført et udskillelsesløb blandt de største aktører med Fitness World som den klare vinder indtil videre. Markedet har samtidig ændret karakter fra at have flere store aktører til i dag at være domineret af fitness dk og Fitness World efterfulgt af en række mindre kæder. En joker i dette udskillelsesløb er dog stadig Nordens førende fitnesskæde SATS, der trods økonomisk tilbagegang på det danske marked stadig står stærkt med fitnessmarkedets mest kapitalstærke ejer TryghedsGruppen i ryggen. Ungdommens vagabonder skal spille mere med Mange idrætsforeninger oplever frafald blandt unge som den helt store udfordring i disse år. Idrætsaktørerne bør rette opmærksomheden mod forskellige behov, hvis de ønsker at nå en bredere gruppe af unge. Af Maja Pilgaard, Idrættens Analyseinstitut Dansk idræt har et ungdomsproblem. Undersøgelsen af danskernes motions- og sportsvaner 2007 viser, at færre unge finder vej til en idrætsaktiv fritid end for bare ti år siden. Især foreningsidrætten oplever medlemsfald blandt unge, mens den generelle idrætsdeltagelse dykker mere moderat. (Se figuren på næste side). Mange unge ønsker et fleksibelt indhold i fritidslivet, som passer ind i det øvrige travle hverdagsliv. Det kan afføde et mønster af frafald, og mange foreninger oplever, at teenagerne vælger deres forening fra. 26 pct. af årige og 23 pct. af årige teenagere er stoppet i en idrætsforening inden for det seneste år. Passer dårligt ind i hverdag Men i virkeligheden er der mere tale om, at de unge mister pusten i en hektisk livsfase snarere end et frafald. Over halvdelen af de unge, der er stoppet, dyrker stadig idræt i en ny forening eller under andre organiseringsformer som fitness i et kommercielt center eller aktiviteter på egen hånd årige dyrker lige

7 > > k a l e n d e r e n Stor nordisk idrætskonference november 2010: Idrættens Analyseinstitut og Lokale- og Anlægsfonden er gået med IDA-Mässan i Göteborg om at skabe en ny nordisk idrætskonference med fokus på udviklingen inden for idræt og idrætsfaciliteter i Norden. De nordiske lande har en fælles opfattelse af idrættens betydning som folkelig bevægelse og vigtig fritidsinteresse for børn, unge og voksne. Men de nordiske idrætsforbund, kommuner og stater vælger ofte vidt forskellige veje, når det drejer sig om at nå målene på idrætsområdet og skabe attraktive idrætsfaciliteter. Forskellighederne kan være til enorm inspiration, og det er baggrunden for, at Lokale- og Anlægsfonden og Idrættens Analyseinstitut har indgået en samarbejdsaftale med IDA-Mässan om konferencen Det Nordiske Idrætsmøde den november Konferencen får fokus på både idrætsfaciliteter, udviklingen i de seneste idrætstrends samt idrætspolitik. Indholdet bliver målrettet idrætsledere i idrætsforeningerne, driftsansvarlige for idrætsanlæg, ansatte i ministerier og kommuner, forskere, arkitekter og virksomheder med relationer til idrættens verden. Idrætskonferencen bliver en overbygning på IDA-Mässan, der afholdes hvert andet år, og som er Nordens største fagmesse om idræts-, park- og badeanlæg. Information om tilmelding og program bliver offentliggjort på et senere tidspunkt. Nordisk forum for topsport marts 2010: Den engelske stadionekspert, Ian Nuttall, holder topmøde for den nordiske sports- og stadionindustri på Nordic Venue Forum i Stockholm den marts. Over to dage vil Ian Nuttall at skabe inspiration og netværk mellem ledere af større skandinaviske sportsanlæg og sportsklubber samt leverandører, kommuner og andre interessenter i branchen. Formålet er at skabe bedre drift, mere indhold og større omsætning på de større sportsanlæg i Skandinavien og dermed skabe en mere bæredygtig sportsindustri. På talerlisten er en række bygherrer og driftsherrer af stadionanlæg og arenaer i Europa og Skandinavien og repræsentanter for underholdningsbranchen og sportsindustrien. Ian Nuttall er grundlægger af branchebladene Stadia og Auditoria og ligeledes medstifter af European Venue Management Institute. Læs mere på konferencesiden: www. nordicvenueforum.com. Idrætsdeltagelsen blandt børn og unge % Medlem af forening Dyrker sport/motion år år år år år Både idrætten som sådan og foreningsidrætten mister mange udøvere, når børn bliver teenagere, men udfordringen er størst for foreningsidrætten. frem oftere aktiviteter på egen hånd end i forening, og samtidig får de kommercielle fitnesscentre større og større betydning. De unges shoppe-kultur er derfor ikke nødvendigvis udtryk for en negativ adfærd eller en bevidst fraskrivning af foreningsidrætten, men blot en meget anderledes adfærd, end man er vant til i de traditionelle idrætsforeninger. Analyserne tyder på, at de karakteristiske egenskaber for idrætsforeninger som frivilligt arbejde, fokus på konkurrence eller det at skulle tage hensyn til andre har minimal betydning for teenagernes fravalg af idrætsforeningerne. I stedet handler det om at få strukturerne i foreningen til at spille sammen i en hverdag med mange forskellige dagsordener. 22 pct. af de unge, der er stoppet i en forening, angiver f.eks., at træningstiderne passede dem dårligt. 18 pct. føler ikke, at idrætsforeningen kunne opfylde de krav, de unge havde til effektiv træning. Det skal altså give mening at bruge tid på idræt i foreningen. Både når det gælder det sociale aspekt og i forhold til at opleve træningen som effektiv. En stigende andel ser dog ud til helt at stoppe med idræt i ungdomsårene uden at have fundet vej til andre foreninger eller organiseringsformer, når de stopper med at dyrke idræt i en forening. 22 pct. af de årige og 37 pct. af de årige dyrker ikke idræt regelmæssigt en stigning i forhold til 1998, hvor andelen var på henholdsvis 12 og 33 pct. Mod nye rejsemål Færre idrætsaktive er dog kun den ene side af sagen. For mens flere unge falder fra, bruger de idrætsaktive mere og mere tid på sport og motion. Nogle befinder sig altså godt med at dedikere meget af fritiden til idrætslige interesser, mens det for andre bliver vanskeligere at få passet ind i hverdagen. Den polske sociolog Zygmunt Bauman forklarer befolkningens forskellige måder at tackle det senmoderne samfund på gennem udtrykkene charterturist og vagabond. Charterturisten karakteriserer de målrettede, som ved hvad de vil, som ønsker tryghed gennem faste rammer, klare regler og tydelige, planlagte mål. Her ser vi den store andel af teenagere, som rent faktisk dyrker sport eller motion under meget traditionelle vilkår i landets mange idrætsforeninger. I modsætning hertil står vagabonden eller de omflakkende, som har vanskeligt ved at gennemføre et kontinuerligt forløb. De kræver ofte særlige pædagogiske værktøjer i forhold til støtte og fastholdelse, da de Fakta Artiklen bygger på undersøgelsen Danskernes sports- og motionsvaner, som Idan gennemførte i samarbejde med en række organisationer og institutioner i Idan udgav i sommeren 2008 en rapport med de vigtigste nøgletal. Herudover har Idan før jul udgivet bogen Sport og motion i danskernes hverdag, som væsentligt mere detaljeret beskriver danskerne forhold til idræt. Find begge udgivelser på Idan.dk.

8 n y t i i d a n s v i d e n s b a n k Virker det? Og i givet fald hvorfor? - Evaluering af idrætsprojekter for overvægtige børn Evaluering af projekter målrettet overvægtige børn, som har fået støtte fra puljen Idræt for vanskeligt stillede børn under Kulturministeriet og Indenrigs- og Socialministeriet. Annette Michelsen la Cour, Institut for Idræt, Københavns Universitet 2009, december Foto: Polfoto København - en by i bevægelse: evaluering af Københavns Kommunes motionsstrategi Evaluering af motionsstrategien København en by i bevægelse, der har som målsætning at fremme københavnernes fysiske aktivitetsniveau med sigte på at fremme sundheden. Lise Specht Petersen og Bjarne Ibsen, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund ved Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet, november Download eller find links til alle rapporterne i vidensbanken på Idan.dk. b ø g e r Når kroppen bevæges Fitnessindustriens sammensatte træningskultur er flere gange i de senere år blevet endevendt i akademiske afhandlinger og rapporter fra både Norge, Sverige og Danmark. Men i rækken af udgivelser er Christina Hedbloms doktorafhandling The Body is Made to Move Gym and fitness Culture in Sweden et originalt bidrag til forståelsen af den omsiggribende disciplinering af kroppen, som finder sted i fitnesskulturens træningsarenaer. Hvor mange tidligere sociologiske udgivelser oftest bevæger sig på en let overflade af semikritiske og afstandtagende beskrivelser, insisterer Hedblom via sine minutiøst udførte observationsstudier fra fitnesscentre og timelange transskriberede interviews på at finde mening i galskaben. Resultatet er derfor en langt mere nuanceret fremstilling af fitnesskulturens mange ansigter, hvor tanker om krop, træning, erfaringsdannelse og meningsudsagn smelter sammen i sammensatte fortællinger om træningen og dens retfærdiggørelser. Hedbloms afhandling er især en overbevisende dokumentation af, hvordan sundhedsvidenskabens objektive kost- og sundhedsråd forvilder sig vej gennem individuelle fortolkningsunivers og bliver har svært ved at opstille og følge mål, som rækker ind i fremtiden. De lever en her og nu-tilværelse, som sjældent har rodfæste i en overordnet strategi. I forhold til idrætsdeltagelse kræver disse unge mere end et snævert fokus på selve aktiviteten. De skal motiveres gennem sociale fællesskaber, og ofte har det positiv indvirkning, hvis trænerne kan snakke med om andre ting end blot den isolerede idrætsaktivitet. Forskere på Center for Ungdomsforskning har tilføjet en tredje kategori til Baumans begreber, nemlig de rygsækrejsende. Her finder vi de fleksible teenagere, der værdsætter friheden, og som hele tiden revurderer deres situation i forhold til de personer, de omgiver sig med. De ønsker konstant at blive bekræftet i, at det de gør, er det rigtige. Det er teenagere, som ønsker at afprøve mange forskellige aktiviteter, og som måske også veksler mellem forskellige organiseringsformer. De orienterer sig kraftigt mod, hvad vennerne gør, og forsøger at finde meningsfulde fællesskaber i de aktiviteter, de involverer sig i. Sæt fokus på forskellige behov I en individualiseret verden fyldt med valgmuligheder bliver det i stigende grad overladt til det enkelte individ at tage ansvar for eget liv. For de unge bliver det derfor mere og mere vanskeligt at navigere og træffe vedvarende beslutninger, da de konstant er overladt til sig selv i forhold til at sammensætte en hverdag, der giver mening for den enkelte Det kan være én af årsagerne til, at der i disse år foregår en bevægelse fra charterturisten mod den rygsækrejsende og ikke mindst mod den omflakkende vagabond inden for idrætten. Udviklingen matcher dårligt med de traditionelle idrætsforeninger, der primært rummer charterturisterne, og som især i ungdomsårene har meget ensporet fokus på netop denne gruppe af unge. Når mange unge dropper foreningsidrætten, kan det således skyldes, at den paradoksalt nok bevæger sig i modsat retning end teenagernes øvrige hverdagsliv. Mens øvrige facetter af hverdagen skifter karakter og bliver mere omskiftelige i ungdomsårene, intensiverer foreningsidrætten sine aktiviteter og strømliner dem mere og mere for én bestemt målgruppe, nemlig de målrettede, som gerne vil øge fokus på træning og præstation. De unge har altså meget forskellige forudsætninger og behov for at dyrke idræt i en moderne og travl hverdag. Idrætsaktørerne bør rette opmærksomheden mod dette, hvis de ønsker at nå en bredere gruppe af unge og undgå en yderligere polarisering mellem de meget idrætsaktive og helt inaktive i fremtiden. Flere steder viser sig allerede forskellige tiltag, som netop er målrettet de fleksible unge. Teenvolley under Dansk Volleyball Forbund samt forsøg med idrætspas i Aalborg Kommune i samarbejde med DGI-Nordjylland er blot to eksempler, som bliver interessante at følge fremover.

9 lige så uforudsigelige som tsunamiramte landskaber efter flodbølgens rasen: Hvad der er sandt, er op til den enkelte. Eneste resterende logik er kroperfaringens logik. At lære at træne rigtigt er således i praksis et spørgsmål om at lære kroppens smerte at kende og finde den smertefølelse, der ikke giver skader, men blot en sund og behagelig ømhed. Måske er forfatterens sammenfattende konklusion for nem: Det er kroppens bevægelse i sig selv, der motiverer og giver lysten til træning. Meningen med galskaben er embodied, for glæden ligger i at praktisere. Man kan også diskutere, om hun drukner i detaljer. Men man kan ikke beskylde hende for mangel på originalitet og mod. Hedblom er samtidig så velskrivende og til tider direkte morsom og opfindsom i sine analyser og fortolkninger, at vildfarelser i detaljer bør tilgives af læseren. Alt i alt medvirker skrivestilen og forskerrolle til en underholdende og lærerig læsning, hvor man som læser også flere gange kommer til at tænke over sine egne erfaringer med sundhed, træning og sandhedsdogmers indflydelse på konkrete handlinger og meninger om det gode liv. Kasper Lund Kirkegaard The Body is Made to Move : Gym and Fitness Culture in Sweden Christina Hedblom Acta Universitatis Stockholmiensis 203 sider En mere udførlig anmeldelse vil blive bragt på idrottsforum.org. Udgivet af Idan, Idrættens Analyseinstitut Nummer februar 2010 Kanonbådsvej 12A 1437 København K Telefon: Fax: Hjemmeside: Redaktion: Søren Bang, redaktør Henrik Brandt, direktør (ansv.) Redaktionen er afsluttet den 3. februar Et nytteløst udbrud Anmeldelse: Verner Møllers fanatiske forsvar for cykelrytteren Michael Rasmussen blokerer mod sin hensigt for en nødvendig dopingdebat. Af Henrik H. Brandt, Idrættens Analyseinstitut Idrætsforskeren Verner Møllers hæsblæsende anklageskrift om sportens vanvid og moralske fallit bygger på den præmis, at en topatlet af Michael Rasmussens kaliber til hver en tid må indrømmes retten til at bluffe til grænsen af menneskelig anstændighed, fordi det nu engang er elitesportens uigendrivelige natur. Til gengæld kan enhver idrætsorganisation, sportsvirksomhed eller sportslig myndighed pålignes et til fundamentalisme grænsende krav om millimeterretfærdighed, selv om de opererer i det samme miljø som topatleterne og i sidste instans skaber rammerne for topatleternes ikke ubetydelige indtjening og berømmelse. Med en sådan præmis er det fuldt ud muligt at puste nyt liv i myten om, at den førende danske Tour-rytters fyring og exit fra en klar vinderposition i Tour de France i 2007 var idrætshistoriens største justitsmord. Desværre hamler den århusianske dopingforskers bog i ensidige fortolkninger og forudindtagethed til hver en tid op med den kampagnejournalistik og personhetz, som i Verner Møllers optik var hovedansvarlig for Michael Rasmussens deroute. Det forhold, at Michael Rasmussen midt i cykelsportens eksistenstruende troværdighedskrise indlod sig på en kynisk gemmeleg for dopingkontrollen i de mest kritiske uger op til verdens mest eksponerede og prestigefulde cykelsportsbegivenhed, er i Verner Møllers optik fuldstændig underordnet for det ulykkelige sagsforløb. Ja, det var ligefrem resultatet af en sportslig tankegang, at Michael Rasmussen udfoldede de største anstrengelser for at bluffe systemet, forstår man. Det tager lige et par afsnit med Verner Møllers filosofiske tankespring at nå frem til den konklusion, og dér må denne sølle sportsjournalist af en anmelder desværre stå af i respekt for den ophøjede forskning. Verner Møller tillader ikke sportsjournalister nogen form for kritisk efterprøvning af cykelrytteres eller relevante aktørers arbejde. Den slags bør sportsjournalister afholde sig fra for ikke at blive nyttige idioter for suspekte interesser. Sportsjournalister bør overlade det til idrætsforskere med en langt mere sofistikeret licens til at motivfortolke og karaktermyrde at bedrive den kritiske virksomhed, for sportsjournalister forstår simpelthen ikke de uigendrivelige beviser for, at Morlil er en sten. Når det er sagt, har Verner Møller en række væsentlige pointer om dopingkampens ømme punkter og sportens til tider dubiøse aktører i sin bog. Der er al mulig grund til kritisk at teste dopingreglerne og forvaltningen af dem. Man kan ikke være uenig i, at også andre hovedrolleindehavere i Rasmussen-sagaen som Rabobank, UCI og ASO må tilskrives en god del dobbeltmoral og for UCI s vedkommende også en pæn portion inkompetence i forvaltningen af de sportslige regler. Det var ikke mindst de forhold, der førte til, at Michael Rasmussen overhovedet kom til start i de famøse franske cykelløb i Det er bare brandærgerligt, at Verner Møller ved at basere sin kritik på en så håbløs case som Michael Rasmussen kommer til at sende en helt nødvendig debat på vildspor. Ja, man fristes til at sige, at Verner Møllers ensidige tolkninger af regler og begivenhedsforløb kun tjener til at marginalisere ham selv fra det emne, der optager ham mest. Deri deler den århusianske professor på sælsom vis skæbnefællesskab med bogens hovedperson. Løgn over løgn om Michael Rasmussens Tour de France-exit Verner Møller People s Press 342 sider Pris: 249 kr. (vejl.)

Danske Idrætsforeninger (DIF)

Danske Idrætsforeninger (DIF) Danske Idrætsforeninger (DIF) - Hvorfor, hvordan, hvornår Visionen Vi har en vision om at gøre Danmark til det bedste land i verden at dyrke idræt i. Vi skal være en nation, hvor idrætten indgår som en

Læs mere

Idrætspolitik kan den gøre en forskel?

Idrætspolitik kan den gøre en forskel? Idrætspolitik kan den gøre en forskel? Bjarne Ibsen Professor og centerleder Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet Har idrætspolitikken nået en korsvej? Men det sker,

Læs mere

Nye stier i den kommunale idrætspolitik

Nye stier i den kommunale idrætspolitik Nye stier i den kommunale idrætspolitik Bjarne Ibsen Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Institut for Idræt og Biomekanik Har idrætspolitikken nået en korsvej? Men det sker, og så siger

Læs mere

Overblik over det danske arenamarked

Overblik over det danske arenamarked Overblik over det danske arenamarked Søren Bang Idrættens Analyseinstitut Frederikshavn, 24. februar 2009 Idrættens Analyseinstituts fokus på arenabyggerier: To undersøgelser af stadion- og arenabyggerier

Læs mere

Idræt og bevægelse til alle

Idræt og bevægelse til alle Idræt og bevægelse til alle Gentofte Kommunes idræts- og bevægelsespolitik 2013-16 GENTOFTE KOMMUNE Forord Med Gentofte Kommunes nye idræts- og bevægelsespolitik arbejder vi målrettet videre med at skabe

Læs mere

De blinde vinkler i fitnesscentre og foreninger tanker om breddeidrættens kommercialisering

De blinde vinkler i fitnesscentre og foreninger tanker om breddeidrættens kommercialisering tanker om breddeidrættens kommercialisering Oplæg på Idrættens største udfordringer II, 30. maj, 2012. tanker om breddeidrættens kommercialisering 1. Fitnesskulturens logik og historie - den individuelle

Læs mere

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET Det brændende spørgsmål Yderkantsområdets centrale karakteristika Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i "yderkantsområdet? Definition af yderkantsområdet Yderkantsområdet

Læs mere

Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus

Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus Indledning Aabenraa Kommune har igangsat en proces i forhold til udvikling af Aabenraa Svømme- og Idrætscenter. En udvikling, der skal munde ud i et nybyggeri

Læs mere

Rammeaftale. mellem. Danmarks Idræts-Forbund (DIF) Team Danmark (TD) 1. Parterne

Rammeaftale. mellem. Danmarks Idræts-Forbund (DIF) Team Danmark (TD) 1. Parterne Rammeaftale mellem Danmarks Idræts-Forbund (DIF) og Team Danmark (TD) 1. Parterne Danmarks Idræts-Forbund er en sammenslutning af danske idrætsorganisationer og har til formål at virke for fremme af dansk

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Stillings- og personprofil Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Kort om Danmarks Idrætsforbund Danmarks Idrætsforbund (DIF) er en organisation, der har eksisteret i mere end 100 år. DIF er en sammenslutning

Læs mere

Politisk stemmeaftale om idræt

Politisk stemmeaftale om idræt 6. maj 2014 Politisk stemmeaftale om idræt Der er enighed mellem regeringen (Socialdemokratiet og Det Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance

Læs mere

Talentudvikling i sportens verden

Talentudvikling i sportens verden Talentudvikling i sportens verden Konference 22.9.2008 Michael Andersen, direktør man@teamdanmark.dk tlf: 43 26 25 00 eller 51 26 60 62 Kort præsentation - MA Cand. mag. (samfundsfag idræt) Adjunkt og

Læs mere

unge og fodbold Kolde kendsgerninger om

unge og fodbold Kolde kendsgerninger om Kolde kendsgerninger om unge og fodbold Her kan du finde hurtige genveje til den store mængde af dokumentation om unges bevæggrunde for at til og fravælge fodbold og idræt i det hele taget. Tekst: Mads

Læs mere

Fitnessbranchen i Danmark

Fitnessbranchen i Danmark Fitnessbranchen i Danmark FAKTA Fitnessbranchen i har vokseværk. Mere end hver 6. dansker over 15 år er medlem i et fitnesscenter. Fitness er således i dag en folkesport med i omegnen af 810.000 medlemmer

Læs mere

Bilag 2.1.1.Bestyrelsesrapport for perioden 3. kvartal 2012

Bilag 2.1.1.Bestyrelsesrapport for perioden 3. kvartal 2012 Bilag 2.1.1.Bestyrelsesrapport for perioden 3. kvartal 2012 Bestyrelsen skal løbende orienteres om Anti Doping Danmarks resultater, aktiviteter og initiativer. I det følgende rapporteres status for 3.

Læs mere

Frivillighed i Dansk Svømmeunion

Frivillighed i Dansk Svømmeunion Frivillighed i Dansk Svømmeunion Baseret på den hidtil største undersøgelse af frivilligt arbejde i danske idrætsforeninger foretaget af Syddansk Universitet og Idrættens Analyseinstitut for Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

Synlighed DBBU s strategiplan

Synlighed DBBU s strategiplan Synlighed DBBU s strategiplan Den Danske Billard Union 1 Hvor befinder billardsporten sig om 5 10 år? For at DDBU skal fremstå stærkere og mere moderne, er det nødvendigt, at der arbejdes målrettet med

Læs mere

Idræt med børn - for børnenes skyld. 10 bud på bedre børneidræt

Idræt med børn - for børnenes skyld. 10 bud på bedre børneidræt Idræt med børn - for børnenes skyld 10 bud på bedre børneidræt Vi vil være bedre; og vi har lagt en plan Idræt er danske børns vigtigste fritidsaktivitet. Ni ud af ti danske børn under 12 år er medlem

Læs mere

Idræt og motion til alle københavnere

Idræt og motion til alle københavnere Idræt og motion til alle københavnere Idrættens værdi for København er stor. Et aktivt deltagende idrætsliv: skaber livsglæde for den enkelte, forbedrer de sociale kompetencer og lærer ikke mindst børn

Læs mere

Til udredningen af idrættens økonomi og struktur Bidrag fra Idrættens Analyseinstitut

Til udredningen af idrættens økonomi og struktur Bidrag fra Idrættens Analyseinstitut Til udredningen af idrættens økonomi og struktur Bidrag fra Idrættens Analyseinstitut 16. december 2013 Scenarie for en mulig fremtidig statslig idrætspolitik Vedhæftede scenarie er et forslag fra Idrættens

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg.

Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg. 1 Elitesport Aalborg 1 Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg. 2 Institutionens formål er: at styrke og vedligeholde talentudvikling

Læs mere

CV oplægsholdere på Idan-konference i Vejen Idrætscenter

CV oplægsholdere på Idan-konference i Vejen Idrætscenter CV oplægsholdere på Idan-konference i Vejen Idrætscenter Listen opdateres løbende (senest opdateret den 6. maj 2011). Bjarne Ibsen Professor ved Institut for Idræt og Biomekanik på Syddansk Universitet

Læs mere

Fritidspolitik 2010. Folkeoplysningsudvalget

Fritidspolitik 2010. Folkeoplysningsudvalget Fritidspolitik 2010 Folkeoplysningsudvalget Gode fritidstilbud kommer ikke af sig selv. De skal planlægges og organiseres, ofte af frivillige, der bruger deres fritid, energi og engagement på det. Fritiden

Læs mere

Genopslag: INVITATION TIL FYRAFTENSMØDE - for foreninger og selvorganiserede

Genopslag: INVITATION TIL FYRAFTENSMØDE - for foreninger og selvorganiserede NYT FRA IDRÆTS- OG FRITIDSKONSULENT JESPER THERKILDSEN jesper.therkildsen@kalundborg.dk - tlf.24 94 38 09 IDRÆTS- OG FRITIDSKONSULENTEN TAKKER FOR 3 GODE ÅR I KALUNDBORG Jeg starter som udviklingskonsulent

Læs mere

Fodbold: En folkebevægelse i forandring

Fodbold: En folkebevægelse i forandring v/bent Clausen, formand for Fodbold: En folkebevægelse i forandring Idrættens største udfordringer II Vejen Idrætscenter 30. 31. maj 2012 Vision 2015: At være den mest attraktive sport for Aktive spillere

Læs mere

Eliteidrætsgymnasier.dk Falconergårdens Gymnasium 4. december 2014 3. DECEMBER 2013. Michael Andersen, direktør ELITEIDRÆTSRÅDET BALLERUP

Eliteidrætsgymnasier.dk Falconergårdens Gymnasium 4. december 2014 3. DECEMBER 2013. Michael Andersen, direktør ELITEIDRÆTSRÅDET BALLERUP Værdisæt for talentudvikling i dansk idræt Eliteidrætsgymnasier.dk Falconergårdens Gymnasium 4. december 2014 3. DECEMBER 2013 Michael Andersen, direktør ELITEIDRÆTSRÅDET BALLERUP Team Danmarks hovedopgave

Læs mere

Aktive familier i Femern Bælt-regionen

Aktive familier i Femern Bælt-regionen Koncepter Aktive familier i Femern Bælt-regionen Inspiration til familierettede aktiviteter for sportsklubber og -foreninger Om projektet Vi præsenterer tre koncepter for grænseregionale aktiviteter for

Læs mere

Breddeidrættens kommercialisering - kapløbet om de voksne motionister og fødslen af en kommerciel idrætstradition

Breddeidrættens kommercialisering - kapløbet om de voksne motionister og fødslen af en kommerciel idrætstradition Idrætsanalytiker og ph.d. stipendiat Kasper Lund Kirkegaard, /Syddansk Universitet Tre store spørgsmål: Hvorfra? Implikationer? Kommercialisering Fra et foreningsmonopol til en situation, hvor der er tre

Læs mere

"I Danmark er jeg født"

I Danmark er jeg født "I Danmark er jeg født" Myten om den fejlslagne integration Medlemskonference Foreningen Center for Ungdomsforskning d. 1. november 2010 Festsalen Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Med denne konference

Læs mere

Seriøst for sjovt. Kan teenagekoden overhovedet knækkes?

Seriøst for sjovt. Kan teenagekoden overhovedet knækkes? Seriøst for sjovt. Kan teenagekoden overhovedet knækkes? Et mikro- og midi-perspektiv på frafaldsproblematikken Vejen 26.november 2014 Hvad er der på menuen? Det trænere og ledere tror der årsagen til

Læs mere

DGI Leder- og Foreningsudvikling

DGI Leder- og Foreningsudvikling Undervisningsplatform for Fremtidens Idrætsleder 2014 2016 Formål for Fremtidens Idrætsleder Fremtidens Idrætsleder og det samlede højskoleophold har til hensigt: At skabe potentielle unge idræts-/foreningsledere

Læs mere

Den danske befolknings idrætsvaner

Den danske befolknings idrætsvaner Den danske befolknings idrætsvaner Idrætskonference, Frederikssund, 13. november 2012 Trygve Buch Laub trygve.laub@idan.dk Selvejende, uafhængig institution under Kulturministeriet Forskning og overblik

Læs mere

Idrætskonference i Randers 2010. lørdag den 18. september 8:30-15:00

Idrætskonference i Randers 2010. lørdag den 18. september 8:30-15:00 Idrætskonference i Randers 2010 lørdag den 18. september 8:30-15:00 SIKR (Samvirkende Idrætsklubber i Randers) arrangerer i samarbejde med Kultur- og fritidsforvaltningen en konference for idrætsforeninger

Læs mere

Faciliteter og frivillighed

Faciliteter og frivillighed Faciliteter og frivillighed Bjarne Ibsen Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Institut for Idræt og Biomekanik Syddansk Universitet Forsamles og forenes om idræt Foreningsfrihed og forsamlingsfrihed

Læs mere

Fremtiden for idrætten på Bornholm Temaaften 3. oktober. Partnerskab Partnerskaber..? hvem hvad -hvor

Fremtiden for idrætten på Bornholm Temaaften 3. oktober. Partnerskab Partnerskaber..? hvem hvad -hvor Fremtiden for idrætten på Bornholm Temaaften 3. oktober. Partnerskab Partnerskaber..? hvem hvad -hvor Hvad er et partnerskab? Hvad er et partnerskab? Et partnerskab er et ligeværdigt, forpligtende og tillidsbaseret

Læs mere

Avisens rolle i idrætten? En del af festen? En kritisk iagttager?

Avisens rolle i idrætten? En del af festen? En kritisk iagttager? Avisens rolle i idrætten? En del af festen? En kritisk iagttager? Lige om lidt bryder Giro-feberen så for alvor ud og det hele er i fuld gang. Jeg håber i den forbindelse, at det sure mindretal af mennesker,

Læs mere

Værdisæt for talentudvikling i dansk idræt talenthuset

Værdisæt for talentudvikling i dansk idræt talenthuset Værdisæt for talentudvikling i dansk idræt talenthuset Indledning og baggrund Dette værdisæt indeholder værdier for talentudviklingen i Danmark med en række tilknyttede handlingsanvisninger, samt definitioner

Læs mere

En undersøgelse af de inaktive danskere (2005-06)

En undersøgelse af de inaktive danskere (2005-06) En undersøgelse af de inaktive danskere (2005-06) Præsenteret på Idræt, sundhed og sociale faktorer 2008 Laila Ottesen, lektor, ph.d. Institut for Idræt, Københavns Universitet Institut for Idræt Dias

Læs mere

Trends i forebyggelsen - individrettet og strukturel forebyggelse

Trends i forebyggelsen - individrettet og strukturel forebyggelse Trends i forebyggelsen - individrettet og strukturel forebyggelse Bjarne Ibsen Professor og forskningsleder Institut for Idræt og Biomekanik Syddansk Universitet Danskerne lever ikke så lang tid, som de

Læs mere

Idrætssektorens Udviklingsforum

Idrætssektorens Udviklingsforum Opstartsseminar NRGi Arena, Aarhus 13. april 2015 Martin Hedal martin.hedal@idan.dk Henrik H. Brandt henrik.brandt@idan.dk Idrætssektorens Udviklingsforum Velkommen PROGRAM 10.00-11.00 Introduktion og

Læs mere

Børns idrætsdeltagelse i København

Børns idrætsdeltagelse i København Børns idrætsdeltagelse i København Bjarne Ibsen Institut for Forskning i Idræt og Folkelig Oplysning (IFO) August 2003 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Hvilke idrætsaktiviteter går børnene til?... 13

Læs mere

Samspillet mellem den frivillige og den kommunale sektor

Samspillet mellem den frivillige og den kommunale sektor Bilag 1. Samspillet mellem den frivillige og den kommunale sektor Projektbeskrivelse for et forsknings- og udviklingsprojekt. Bjarne Ibsen, Professor og centerleder. Center for forskning i Idræt, Sundhed

Læs mere

Fremtidens idræts- og foreningsliv + faciliteter?

Fremtidens idræts- og foreningsliv + faciliteter? Fremtidens idræts- og foreningsliv + faciliteter? Jens Høyer-Kruse Institut for Idræt og Biomekanik Syddansk Universitet 2014 Odsherred Kommune (62 ud af 93 ifølge DIF-rapport) Ros til DIF for at forsøge

Læs mere

Beretning 2014. De positive signalers år

Beretning 2014. De positive signalers år Beretning 2014 De positive signalers år Side 1 Idrætsrådet i Silkeborg Kommune Beretning 2014 Indledning Overskriften på beretningen er De positive signalers år Jeg har valgt netop den overskrift, da jeg

Læs mere

Lidt om mig selv. En ny måde at føre idrætspolitik på. .. og det akademiske 21-11-2011

Lidt om mig selv. En ny måde at føre idrætspolitik på. .. og det akademiske 21-11-2011 Forsøgs- og udviklingsprogrammer i idrætten - og evalueringer deraf Lidt om mig selv Bjarne Ibsen Professor Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet bibsen@health.sdu.dk

Læs mere

DOPINGKONTROL I FITNESSCENTRE

DOPINGKONTROL I FITNESSCENTRE DOPINGKONTROL I FITNESSCENTRE Nordisk Konference, København K 2011 Anti Doping Danmark Agenda Lovgivning Mærkningsordning (Smiley-ordning) Dopingkontrol Centre med dopingkontrol Procedure for dopingkontrol

Læs mere

Der sker udvikling og formidling af sportsvidenskab om talentrekruttering, talentidentifikation

Der sker udvikling og formidling af sportsvidenskab om talentrekruttering, talentidentifikation 1. juli 2013 Notat om rolle- og ansvarsfordeling mellem Danmarks Idrætsforbund, specialforbund og Team Danmark vedr. talentrekruttering, -identifikation og - udvikling. 1. Indledning og baggrund International

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

ØG Eliteidræt. Eliteidræt, faglighed og fællesskab

ØG Eliteidræt. Eliteidræt, faglighed og fællesskab ØG Eliteidræt Eliteidræt, faglighed og fællesskab Eliteidræt, faglighed og fællesskab vildmedfoto.dk På Øregård brænder vi for idræt. Og vi vil skabe de bedste rammer for vores elever både fagligt og socialt,

Læs mere

Fremtidens idrætsanlæg. v. Oliver Vanges Udviklingskonsulent

Fremtidens idrætsanlæg. v. Oliver Vanges Udviklingskonsulent Fremtidens idrætsanlæg v. Oliver Vanges Udviklingskonsulent Støtteområder idræt ungdomsformål (spejder mv.) teatre musik film dans museer friluftsliv Foto: Thomas Yde Fremtidens idrætsanlæg Fredericia

Læs mere

DGI DFIF 14 LANDSDELS- FORENINGER

DGI DFIF 14 LANDSDELS- FORENINGER LOKALE- & ANLÆGS- FONDEN HESTE- VÆDDELØBS- SPORTEN SPORT EVENT ANTI DOPING SELVEJENDE INSTITUTIONER KULTUR- MINISTE- RIET IDRÆTTENS ANALYSE- INSTITUT TEAM DIF DGI DFIF HOVED- ORGANI- SATIONER 61 SPECIAL-

Læs mere

Fremtidens idræt Konference: Sundere mad i idrætslivet

Fremtidens idræt Konference: Sundere mad i idrætslivet Fremtidens idræt Konference: Sundere mad i idrætslivet Illustration udlånt af Center for Idræt og Arkitektur Henrik H. Brandt, Nørrebrohallen, Kbh. den 30. januar 2013 Menukort Forret: Pommes fritten som

Læs mere

Profilskoler. Koncept

Profilskoler. Koncept Profilskoler Koncept Profilkonceptet Formål Formålet med profilprojektet er at styrke og udvikle den daglige og pædagogiske profil og image på skolerne så blandt andet elevsammensætningen på de to skoler

Læs mere

En sommerdag i 2011 stillede vi os selv en opgave.

En sommerdag i 2011 stillede vi os selv en opgave. En sommerdag i 2011 stillede vi os selv en opgave. Mange af vores lokale idrætsforeninger stod med ledige hold, tider, baner og havde svært ved at nå ud til nye idrætsaktive med deres tilbud. Omvendt efterspurgte

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

En god forretning for Danmark

En god forretning for Danmark Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 147 Offentligt Ny model for spil på heste En god forretning for Danmark 1 Hestevæddeløbssportens bidrag til Danmark kan øges markant. I Danmark har hestevæddeløbsspillet

Læs mere

Strategi Dansk Volleyball Forbund

Strategi Dansk Volleyball Forbund Strategi Dansk Volleyball Forbund DVBF s strategier vedtages på repræsentantskabsmødet i overensstemmelse med DVBF s loves 12. I DVBF s loves 1 er Dansk Volleyball Forbund defineret som en sammenslutning

Læs mere

Samarbejde mellem folkeskolen og idrætsforeningerne - modeller til inspiration

Samarbejde mellem folkeskolen og idrætsforeningerne - modeller til inspiration Samarbejde mellem folkeskolen og idrætsforeningerne - modeller til inspiration Forord I forsommeren blev der indgået politisk aftale om en omfattende og visionær reform af Folkeskolen. Intentionen er at

Læs mere

Elite 2650 Ansøgningsvejledning

Elite 2650 Ansøgningsvejledning Elite 2650 Ansøgningsvejledning Elite 2650 er en økonomisk pulje, hvis formål er at støtte og udvikle idrætten på eliteplan. Puljen kan søges af kommunale idrætsklubber og -foreninger, og sigter mod at

Læs mere

Resultater af DHF s Efterskoleundersøgelse. 2013 / sammenfatning v. Anne Søndergård, cand.pæd.

Resultater af DHF s Efterskoleundersøgelse. 2013 / sammenfatning v. Anne Søndergård, cand.pæd. Resultater af DHF s Efterskoleundersøgelse 2013 / sammenfatning v. Anne Søndergård, cand.pæd. Formålet Medlemstallet hos de 14-18-årige falder drastisk Efterskolernes rolle Anbefalinger til de involverede

Læs mere

Frem+dens idrætsanlæg i Aabenraa Kommune

Frem+dens idrætsanlæg i Aabenraa Kommune 19/05/15 Frem+dens idrætsanlæg i Aabenraa Kommune - haludviklingsproces! 18. Maj 2015 Opstartsmøde med repræsentanter for hallerne Aftenens program 18.30 Velkomst v. Kultur- og fri+dsudvalgsformand Tim

Læs mere

AUI Formandsberetning 2014 V/John Raahauge

AUI Formandsberetning 2014 V/John Raahauge AUI Formandsberetning 2014 V/John Raahauge Der er stor stabilitet i danskernes interesse i at deltage i frivilligt arbejde. Cirka en tredjedel af danskerne arbejder frivilligt, og det er stort set det

Læs mere

KOM MED PÅ DANMARKS STØRSTE HÅNDBOLDPORTAL

KOM MED PÅ DANMARKS STØRSTE HÅNDBOLDPORTAL KOM MED PÅ DANMARKS STØRSTE HÅNDBOLDPORTAL M E D I E I N F O R M AT I O N 2 LANDETS BEDSTE HÅNDBOLDSITE HBOLD.dk er Danmarks bedste og største håndboldsite. I løbet af de sidste tre år, har HBOLD.dk manifesteret

Læs mere

FREMTIDENS ORGANISERING AF DANMARK CYKLE UNION

FREMTIDENS ORGANISERING AF DANMARK CYKLE UNION 2014 FREMTIDENS ORGANISERING AF DANMARK CYKLE UNION DANMARKS CYKLE UNION November 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE BAGGRUND 2 VISION & STRATEGI 3 VISION 3 STRATEGI 3 HVAD HAR VÆRET I FOKUS 3 PROCES 4 TIDSPLANEN

Læs mere

Frederikssund Kommune Lederakademi Januar juni 2013

Frederikssund Kommune Lederakademi Januar juni 2013 Frederikssund Kommune Lederakademi Januar juni 2013 Tag det første skridt til at blive en endnu bedre leder! Et personligt uddannelsesforløb for ledere i klubber og foreninger i fritids- og idrætslivet

Læs mere

ÆLDREIDRÆT. i foreningen. livsglæde samvær motion

ÆLDREIDRÆT. i foreningen. livsglæde samvær motion ÆLDREIDRÆT i foreningen livsglæde samvær motion Forord Uge 17 i foråret 2005 blev der gennemført en landsdækkende kampagne "Gang i ældre". Kampagnens formål var at få flere ældre over 60 år til at motionere

Læs mere

Formål. Hestesektoren i Danmark. Head lines fra Lov om hold af heste. Hvad kan ridesporten? Resultater fra forbundets seneste analyse.

Formål. Hestesektoren i Danmark. Head lines fra Lov om hold af heste. Hvad kan ridesporten? Resultater fra forbundets seneste analyse. Formål Hestesektoren i Danmark Head lines fra Lov om hold af heste Hvad kan ridesporten? Resultater fra forbundets seneste analyse Diskussion Erfaringsudveksling Hestesektoren i DK 200.000 heste i DK Hestesektoren

Læs mere

BASISHALL OG IDRETTSANLEGG - Nye og kreative anlegg

BASISHALL OG IDRETTSANLEGG - Nye og kreative anlegg BASISHALL OG IDRETTSANLEGG - Nye og kreative anlegg Laura Munch Udviklingskonsulent Lokale og Anlægsfonden 75 MIO. KR. FRA DANSKE SPIL: UDVIKLING OG STØTTE TIL IDRÆTS-, KULTUR OG FRITIDSANLÆG KVINDER

Læs mere

Idrætspolitik og strategi

Idrætspolitik og strategi Idrætspolitik og strategi Forord Vi ved alle, at idræt og motion er dannende og vanedannende. Det giver fysisk og psykisk velvære at røre sig, og det øger sundheden og giver os derved et længere og bedre

Læs mere

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012 Friluftsrådet mere natur - mere friluftsliv Tips- og Lottomidler fra Danske Spil Tips- og Lottomidler til Friluftslivet er en del af overskuddet

Læs mere

Hvilke øvrige idrætslige aktiviteter har jeres forening forestået eller på anden måde været med til at udøve?

Hvilke øvrige idrætslige aktiviteter har jeres forening forestået eller på anden måde været med til at udøve? Foreningens navn: Spørgeskemaet er udfyldt af, navn: Adresse: Tlf. privat: Bedste træffetid: E-mail: Spm. 1 Med henblik på at belyse jeres forenings idrætslige aktiviteter og tilhørsforhold til de idrætslige

Læs mere

Tilbud til dig, som har talent og viljen til at blive en af de bedste. Afprøv dit talent og ambitioner på eliteniveau. www.holstebroelitesport.

Tilbud til dig, som har talent og viljen til at blive en af de bedste. Afprøv dit talent og ambitioner på eliteniveau. www.holstebroelitesport. Tilbud til dig, som har talent og viljen til at blive en af de bedste. Afprøv dit talent og ambitioner på eliteniveau. www.holstebroelitesport.dk Baggrund for elitesamarbejde www.holstebroelitesport.dk

Læs mere

Dette oplæg skitserer de krav og muligheder, der er i at blive udviklingscenter. Det er både sportsligt, organisatorisk og økonomisk.

Dette oplæg skitserer de krav og muligheder, der er i at blive udviklingscenter. Det er både sportsligt, organisatorisk og økonomisk. KONCEPT FOR UDVIKLINGSCENTRE I DANSK TAEKWONDO FORBUND INDLEDNING Etablering af udviklingscentre er et af de første skridt i implementering af DTaFs talent- og elitestrategi, som blev færdiggjort i juni

Læs mere

Danske Idrætsforeninger den forkerte løsning på et problem

Danske Idrætsforeninger den forkerte løsning på et problem Danske Idrætsforeninger den forkerte løsning på et problem Af Bjarne Ibsen, Professor og forskningsleder Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, Syddansk Universitet ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

At der skal sikres trænings- og instruktionsmuligheder for talenter og eliteidrætsudøvere.

At der skal sikres trænings- og instruktionsmuligheder for talenter og eliteidrætsudøvere. Team Danmark og Århus Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for eliteidræt og herunder i særdeleshed talentudvikling i Århus Kommune.

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

UDREDNING AF IDRÆTTENS ØKONOMI OG STRUKTUR SCENARIER BILAG

UDREDNING AF IDRÆTTENS ØKONOMI OG STRUKTUR SCENARIER BILAG MAJ 2014 UDREDNING AF IDRÆTTENS ØKONOMI OG STRUKTUR SCENARIER BILAG WWW.KUM.DK 2 UDREDNING AF IDRÆTTENS ØKONOMI OG STRUKTUR, ANALYSEDEL. Udredning af idrættens økonomi og struktur Scenarier Bilag Udarbejdet

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI 2014-16

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI 2014-16 13. marts 2014 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI 2014-16 Indhold Indledning... 2 Formål... 2 Strategiske fokusområder for kommunikation... 2 Principper for kommunikationen... 3 Målgrupper... 5 Ansvar og organisering...

Læs mere

Dette notat tager udgangspunkt i besvarelserne fra de multibaner, som har indsendt selvevalueringen.

Dette notat tager udgangspunkt i besvarelserne fra de multibaner, som har indsendt selvevalueringen. Notat NIRAS Konsulenterne A/S Åboulevarden 80 Postboks 615 DK-8100 Århus C Lokale- og Anlægsfonden MULTIBANER Telefon 8732 3298 Fax 8732 3333 E-mail thi@niraskon.dk CVR-nr. 20940395 Notat vedrørende multibaner

Læs mere

Midt i mulighederne. FORENINGSLEDER- AKADEMI Marts - juni 2015

Midt i mulighederne. FORENINGSLEDER- AKADEMI Marts - juni 2015 Midt i mulighederne FORENINGSLEDER- AKADEMI Marts - juni 2015 FORENINGSLEDER- AKADEMI Marts - juni 2015 FORMÅL OG FORVENTET UDBYTTE Lederakademiet skal bidrage til at fastholde eller rekruttere nye ledere

Læs mere

Sådan får jeres klub et godt idrætsmiljø for børn!

Sådan får jeres klub et godt idrætsmiljø for børn! Sådan får jeres klub et godt idrætsmiljø for børn! Danmarks Idræts-Forbund Stil skarpt på klubbernes vigtigste råstof: Børnene. Kvalitet er nøgleordet Børnene Konkurrencen er hård Tilbud til børn er der

Læs mere

Hvem er Aspekta? Michael Trinskjær er bestyrelsesmedlem i brancheforeningen. + 25 sogne, stifter og provstier. Januar 2015

Hvem er Aspekta? Michael Trinskjær er bestyrelsesmedlem i brancheforeningen. + 25 sogne, stifter og provstier. Januar 2015 Den kommunikerende NGO 2014 Hvem er Aspekta? PR- og kommunikationsbureau siden 2004 Hovedkontor i Malmø, kontor i København og Stockholm Kåret til Sveriges bedste PR-bureau i 2011 og 2012 Medlem af Public

Læs mere

Ud over rampen med eventkommunikation

Ud over rampen med eventkommunikation Ud over rampen med eventkommunikation Agenda 1 Om Sport Event Denmark 2 Cases: UCI Bike City & VM ½ maraton 3 Opsamling Regeringen Dansk idræt Nationalt: Arrangører/byer Rådgivning/Viden/Penge Internationalt:

Læs mere

DIF OG TEAM DANMARKS ELITETRÆNER UDDANNELSE

DIF OG TEAM DANMARKS ELITETRÆNER UDDANNELSE Idrættens Træner Akademi DIF OG TEAM DANMARKS ELITETRÆNER UDDANNELSE Bliv en bedre og mere målrettet træner. Lær at optimere dine idrætsudøveres præstation og få viden om, hvordan du udvikler elite- og

Læs mere

Kropslige kompetencer (idrætspraktisk) Demonstrere grundlæggende færdigheder i idrætten med henblik på en forevisning

Kropslige kompetencer (idrætspraktisk) Demonstrere grundlæggende færdigheder i idrætten med henblik på en forevisning Niveau 1 Instruktør og Træner en med Instruktør og Træneruddannelsen er, at du opnår de kompetencer, der gør dig i stand til at fungere som Instruktør eller træner for hold eller individuelle udøvere på

Læs mere

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Side 1 af 12 YouSee A/S, Presse DATO 17/4-2013 INITIALER BWJ/IKJE Version: FINAL Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Forord Denne analyse er den fjerde i en række, som YouSee

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning

Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning Generelle oplysninger vedr. indsatsen 1. Problemidentifikation Vollsmose er klassificeret som ghettoområde. På fritids- og foreningsområdet arbejder

Læs mere

Koldings nye flagskib. Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite

Koldings nye flagskib. Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite Koldings nye flagskib Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite Kvindefodbolden i rivende udvikling Danmark har altid været med fremme i kvindefodboldens historie, og vi er fortsat med helt i toppen.

Læs mere

Vækst og Forretningsudvikling

Vækst og Forretningsudvikling Vækst og Forretningsudvikling Uddrag af artikel trykt i Vækst og Forretningsudvikling. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Fysisk aktivitet blandt børn og unge: hvad fremmer og hæmmer aktivitetsniveauet?

Fysisk aktivitet blandt børn og unge: hvad fremmer og hæmmer aktivitetsniveauet? Fysisk aktivitet blandt børn og unge: hvad fremmer og hæmmer aktivitetsniveauet? Hjerteforeningens konference om forskning i fysisk aktivitet og hjertesundhed Bjørn Holstein Institut for Folkesundhedsvidenskab

Læs mere

Forenings-, idræts- og voksenundervisningspolitik

Forenings-, idræts- og voksenundervisningspolitik Kolding Kommune Forenings-, idræts- og voksenundervisningspolitik Fritid og Idræt 13-11-2011 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Vision... 4 Mission... 4 Strategi... 4 Brugerinddragelse... 5 De frivillige

Læs mere

Nye talenter. www.holstebroelitesport.dk. Har du viljen til at blive en af de bedste! Skoleåret 2011 2012. Her kan du kombinere sport og uddannelse.

Nye talenter. www.holstebroelitesport.dk. Har du viljen til at blive en af de bedste! Skoleåret 2011 2012. Her kan du kombinere sport og uddannelse. Nye talenter Skoleåret 2011 2012 www.holstebroelitesport.dk Har du viljen til at blive en af de bedste! Her kan du kombinere sport og uddannelse. www.holstebroelitesport.dk www.holstebroelitesport.dk Talentudvikling

Læs mere

UDFLYTNING Svenske erfaringer: Statslige job søger tilbage mod hovedstaden Af Peter Mulvany Tirsdag den 13. oktober 2015, 05:00

UDFLYTNING Svenske erfaringer: Statslige job søger tilbage mod hovedstaden Af Peter Mulvany Tirsdag den 13. oktober 2015, 05:00 UDFLYTNING Svenske erfaringer: Statslige job søger tilbage mod hovedstaden Af Peter Mulvany Tirsdag den 13. oktober 2015, 05:00 Del: Det kan blive svært for statsligt ansatte at gøre karriere, når de flytter

Læs mere

FODBOLD FITNESS DIN SUNDE OG FLEKSIBLE MULIGHED MINDRE BANER OG ALTID MED BOLD SPIL NÅR DU HAR TID OG LYST SUNDT, SJOVT OG SOCIALT DBU.

FODBOLD FITNESS DIN SUNDE OG FLEKSIBLE MULIGHED MINDRE BANER OG ALTID MED BOLD SPIL NÅR DU HAR TID OG LYST SUNDT, SJOVT OG SOCIALT DBU. DIN SUNDE OG FLEKSIBLE MULIGHED MINDRE BANER OG ALTID MED BOLD SPIL NÅR DU HAR TID OG LYST SUNDT, SJOVT OG SOCIALT DBU.DK/ KOLOFON: Udgiver: Dansk Boldspil-Union DBU Allé 1, 2605 Brøndby Tekst: DBU Kommunkation

Læs mere

Store events samspillet mellem kommunen og faciliteterne

Store events samspillet mellem kommunen og faciliteterne Store events samspillet mellem kommunen og faciliteterne Staten DIF Nationalt: Arrangører/byer Rådgivning/Viden/Penge Internationalt: IF er/presse Netværk og synlighed Mission: 1 International branding

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Af Søren Bang, Idrættens Analyseinstitut. De er ældre, de er generelt mere tilfredse, og mange lægger vægt at træne i en forening.

Af Søren Bang, Idrættens Analyseinstitut. De er ældre, de er generelt mere tilfredse, og mange lægger vægt at træne i en forening. Overblik Nyt fra Idan Nr. 34 Oktober 2010 l e d e r Af Henrik H. Brandt, direktør for Idrættens Analyseinstitut Foto. Johnny Wichmann Hvem er bedst til fornyelse? Da Idrættens Analyseinstitut i optakten

Læs mere

Rustur, campusuge og frafald Søren Wengel Mogensen

Rustur, campusuge og frafald Søren Wengel Mogensen 4 Analyse Rustur, campusuge og frafald Søren Wengel Mogensen Den seneste tid har budt på studiestart, og først og fremmest skal der lyde et stort velkommen til de nye studerende. Det er ikke sikkert, at

Læs mere