BU nyt. Forældre overtog Samsøgades Skole. BU nyt. og skabte plads til kompetenceudvikling for alle medarbejdere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BU nyt. Forældre overtog Samsøgades Skole. BU nyt. og skabte plads til kompetenceudvikling for alle medarbejdere"

Transkript

1 nr. 6 marts 2013 BU nyt 17plus i Viby: Styrker unges faglighed Jobrotation: gav fast arbejde Rykkede sammen: Fælles administration en gevinst DHL 2013: Tilmeld jeres hold side 2 side 4 side 8 side 11 6 BU nyt marts 2013 Forældre overtog Samsøgades Skole og skabte plads til kompetenceudvikling for alle medarbejdere Læs artiklen på side 6

2 95% Vi bidrager til 95%-målsætningen Christian Rynn hjælper til med matematiklektierne. Projektkoordinator Villads Müller og Jamil er klar til et spil pool. Georges Tshabolakabambi er i gang med et 10. klasses forløb på VUC. Projekt 17plus i Viby Syd oplever en stor stigning af unge brugere mellem 17 og 24 år, der søger uddannelsevejledning og hjælp til lektierne. 17plus slog dørene op i januar Efter flere tilfælde med uroligheder blandt områdets unge i 2005 og 2006 blev det besluttet at etablere et kontakt- og rådgivningssted, der skulle få de unge voksne til at slå ind på en mere meningsfuld retning. Siden åbningen har antallet af besøgende været stødt stigende, og i efteråret 2012 havde man i gennemsnit 35 besøgende på sine to ugentlige åbningsdage. Unge inspirerer hinanden Formålet med 17plus er at hjælpe de 17 til 24-årige med lektier og rådgivning i et imødekommende og uformelt miljø, hvor der også er plads til at hygge sig med et spil pool. Lektiedelen fylder mest. Viby Gymnasium er vores nabo, og mange har brug for den opbakning, de ikke altid finder derhjemme. Stedet er bundet op om lektiehjælp, og både områdets piger og drenge kommer her. Udover lektiehjælpen kan de unge få vejledning og deltage i de forskellige rådginvingsaftener om eksempelvis sundhed, Fortsættes Kolofon Download BUnyt App Ansvarshavende: Henrik Vinther Olesen HR- og Kommunikationschef Redaktør: Birgitte Dalum kommunikationsmedarbejder Kontakt: Næste nr.: 4. april 2013 Forsiden: Mads Winther Sandager 2.E og Bjørg Rose Hammershøy Nielsen 2.E fra Samsøgades Skole får hjælp af Marias mor, Trine Rosa Petersen, da forældrene overtager undervisningen på skolen 2 BU Nyt marts 2013

3 95% privatøkonomi eller pigeproblematikker. Der er et overtal af unge med mål og ambitioner, og de skaber rammerne for de andre besøgende, siger Villads Müller, projektkoordinator i 17plus. Det er primært unge med en anden etnisk baggrund end dansk, der benytter stedet. To af dem er pigerne Amran Muhiyadin Abdi og Cemile Yildirim, der er 19 år gamle og går på henholdsvis Langkær og Risskov gymnasium. De bor begge i området og kommer hver tirsdag aften. Vi har lært hinanden godt at kende hernede. Vi hygger os og har det godt socialt, men vi er her først og fremmest for at få hjælp til lektierne. Hovedsageligt tysk, matematik og afleveringer. Det er godt, at der er et sted, hvor man kan søge hjælp, hvis ens forældre ikke kan hjælpe, siger Amran Muhiyadin Abdi, der går i 2.g på den naturvidenskabelige linje. Man river sig i håret Der er både lønnet og frivilligt personale tilknyttet 17plus. De frivillige lærer fra sig, taler med de unge og giver også gerne en praktisk hånd med. Christian Rynn, der er ph.d. studerende på Aarhus Universitet, arbejder fast som lektiehjælper i matematik og naturvidenskabelige fag hver torsdag. Derudover hjælper han til på frivillig basis om tirsdagen, når det passer ind i hans skema som eksemplevis i dag, hvor vi besøger 17plus. Jeg er kommet her et lille års tid. Det er sjovt at snakke med de unge mennesker og hjælpe dem med deres lektier. Samtidig er det meget lærerigt at formidle sin viden til andre mennesker. Nogle gange river man sig selv i håret nogle gange gør de. Men det er altid hyggeligt, siger Christian Rynn. Mange kommer langvejs fra FU-leder Johannes Starup Justesen er ikke tvivl om, at projektet bidrager til regeringens målsætning om, at 95 procent af en ungdomsårgang skal gennemføre mindst en ungdomsuddannelse. Det går hele tiden fremad. I sidste uge havde vi 65 besøgende tirsdag aften. Jeg er ikke i tvivl om, at vi bidrager rigtig meget til regeringens 95-procent-målsætning. Det skal vi have undersøgt i den nærmeste fremtid. Alle andre tilbud slutter, når de unge bliver 18 år. Mange kommer langvejs fra, så stedet har en stor værdi, siger FU-leder, Johannes Starup Justesen, der var med til at starte projektet op. Fakta kontakt: 17plus har lokaler i de tidligere ungdomsskolelokaler på Søndervangskolen. Der er åben tirsdag og torsdag kl til plus kan benyttes af alle unge i Viby Syd og omegn. Cirka 98 % af de unge har en anden etnisk baggrund end dansk. Der kommer både unge, som er i gang med en ungdoms- eller videregående uddannelse, og unge som enten er droppet ud eller ikke er kommet igang med en uddannelse. 17plus startede op i januar 2009 og er i dag en del af Helhedsplanen Viby Syd, som løber frem til den 31. december Villads Brodahl Müller Projektkoordinator ved Lektie- & Rådgivnings stedet 17plus M E. Amran Muhiyadin Abdi og Cemile Yildirim kommer fast i 17plus hver tirsdag. BU Nyt marts

4 jobrotation Camilla Hansen er glad for sit nye arbejde i Spiloppen i Kolt-Hasselager Jobrotation gav fast job Børn og Unge i Aarhus Kommune har netop afsluttet sit største jobrotationsprojekt nogensinde. Og det med succes. 18 ud af 40 ledige pædagoger, der deltog i projektet, er nu i arbejde. 40 ledige pædagoger sprang til, da 78 ansatte i Børn og Unge drog af sted på efteruddannelse i efteråret Fra september og 18 uger frem holdt de skansen, mens de ansatte uddannede sig til praktikvejledere, og i dag har næsten halvdelen vinket farvel til ledigheden. En af dem er 23-årige Camilla Hansen, der kort før sommerferien 2012 blev færdiguddannet som pædagog fra Jydsk Pædagogseminarium i Aarhus. Jeg meldte mig til på grund af jobsituationen. Vi er mange om relativt få job, og det var en god mulighed for at få noget erfaring og opbygge et netværk. Vise hvem jeg er, og hvad jeg kan. Det levede klart op til mine forventninger. Jeg blev taget godt imod og blev hurtigt en af kollegerne. Efter otte ugers vikariat i Bavnebakken i Hasselager blev jeg anbefalet til naboinstitutionen Spil- Fortsættes 4 BU Nyt marts 2013

5 jobrotation oppen, der manglede en fast pædagog. Så det er jeg selvfølgelig super glad for, siger Camilla Hansen. Det var dagtilbudsleder i Kolt-Hasselager dagtilbud, Diana Steffensen, der anbefalede Camilla Hansen. Hun har selv været med til at organisere rotationsprojektet, som repræsentant for dagtilbudslederforeningen og er godt tilfreds med projektets forløb. Vi vil meget gerne deltage i lignende tiltag fremadrettet. Det giver de unge på sidelinjen værdifuld erfaring. De bliver opkvalificeret og får et netværk og nogle referencer, som de kan drage nytte af. Samtidig får vi sendt nogle faste medarbejdere af sted på et næsten omkostningsfrit kompetenceforløb i dette tilfælde en diplomuddannelse som praktikvejledere. Sidst men ikke mindst får de studerende bedre vejledere, når de kommer i praktik. Vi skal lære af vores erfaringer Ifølge Diana Steffensen er der dog også mulighed for, at lære af de Vi vil meget gerne deltage i lignende tiltag fremadrettet. Det giver de unge på sidelinjen værdifuld erfaring. De bliver opkvalificeret og får et netværk og nogle referencer, som de kan drage nytte af. erfaringer man har gjort sig og forbedre fremtidige rotationsforløb på et par områder. Vi har opnået nogle erfaringer, vi kan tage med os og bygge videre på. Udfordringerne er, at vi skal være dygtigere til at kommunikere i den indledende fase, så de deltagende vikarer hele tiden er opdateret. Derudover skal vi være helt skarpe på, hvordan vi tager imod de vikarer, der kommer ud. Hvem er tovholder og hvem sørger for introduktionen? Hvordan tager vi bedst imod de nye mennesker, så de får den bedst mulige modtagelse?, siger Diana Steffensen. Bredt samarbejde Rotationsprojektet for pædagogiske praktikvejledere er blevet til på Diana Steffensen, dagtilbudsleder i Kolt-Hasselager dagtilbud baggrund af et bredt samarbejde mellem BUPL, VIA UC, Jobcenter Aarhus, DTLÅ, SFO og FU mens projektet er koordineret af Personale & Udvikling og Pædagogik & Integration. Hos BUPL er man ikke tvivl om at forløbet har været en succes. Det er gået rigtig godt. Mange ledige er kommet i job, hvilket også var en af vores grunde til at deltage. Det var vigtigt for os, at der ikke var tale om en kort periode med få deltagere. Vi tager de ledige alvorligt med det her projekt, fordi de både kommer på kursus og får ordinært arbejde hvorigennem de optjener retten til en højere dagpengesats og får en reel mulighed for at skabe en tilknytning til arbejdsmarkedet, siger Marianne Gilbert, der er faglig sekretær i BUPL. Kontakt: Anders Probst Jensen, Børn og Unge, Personale og Udvikling Tlf.: Mail: Fakta: De ledige pædagoger er ansat i 25 uger, heraf 13 uger med ordinær løn og 12 uger med løntilskud. Herudover fik de ledige pædagoger et tre ugers traineekursus. Praktikvejlederuddannelsens økonomiske grundlag bygger dels på globaliseringsmidler og rotationsordningen: 50/50 modellen, hvor arbejdsgiverne sender deres ansatte på efteruddannelse og modtager SVU samt efteruddannelsesmidler. Princippet er 50% løntilskud og 50% ordinær beskæftigelse for de deltagende vikarer. Der er to metoder til organisering af jobrotationsprojekter: Ud over 50/50 modellen kan man søge om en rotationsydelse på 173,18 kr. i tilskud til en vikar, for hver time medarbejderne er på efteruddannelse. Det skal mindst være 10 timer om ugen i højst 52 uger. En vikar kan vikariere for flere medarbejdere. Kontakt Jobcenter Aarhus Jobrotations Team for yderligere information på Særlig Aarhuspulje til rotationsprojekter: Fra 2013 er der afsat 1,8 mio. der kan søges efter først til mølle princippet. Der kan søges op til 80 procent af kursusudgifterne i forbindelse med rotationsprojekter. Kontakt Jobcenter Aarhus Jobrotations Team for yderligere information på aarhus.dk Hvis man ønsker at opstarte et rotationsprojekt kan man kontakte personalekonsulent i Personale & Udvikling, Anders Probst Jensen, for vejledning, på eller BU Nyt marts

6 forældresamarbejde Eleverne fra Samsøgades Skole fik helt nye oplevelser, da forældre og medarbejdere i et fælles projekt skabte plads til ny læring, nye fællesskaber og kompetenceudvikling Forældre overtager Samsøgades Skole Eleverne på Samsøgades Skole havde fire anderledes skoledage i februar og marts, hvor frivillige forældre stod for undervisningen. Initiativet skal styrke skolens fællesskaber. Samsøgades Skole har som en del af arbejdet med Folkeskolens Fællesskaber afholdt fire dages kompetenceudvikling af medarbejderne med fokus på at skabe inkluderende fællesskaber i skolen og SFO en. Mens medarbejderne var på kursus i Den coachende adfærd varetog forældrene undervisningen. 7.f øver kunstigt åndedræt i klassen. 2.e er i gang med at lave pizza og abemad i hjemkundskabslokalet. I 1.a ligger eleverne på tæpper på gulvet og slapper af til tibetansk musik. 3.f har tema om demokrati og stiller spørgsmål til borgmester Jacob Bundsgaard i rådhussalen Forældrene har overtaget Samsøgades Skole, og det skaber nye aktiviteter og nye former for fællesskab på skolen. Det er rigtigt sjovt at have forældrene som lærere, siger eleverne i 2.e samstemmende. Man lærer dem bedre at kende, fortæller Anna. Det er godt, når man for eksempel skal med én af sine venner hjem. Forældrene nyder også at være sammen med deres børn og børnenes klassekammerater. Man lærer mange nye ting om børnene, når man er sammen med dem en hel dag i skolen, siger Berit Hammershøy Andersen, der har taget fri fra sit arbejde som sundhedsplejerske for at være med til projektet. Fortsættes 6 BU Nyt marts 2013

7 forældresamarbejde Man får også indsigt i, hvor mange didaktiske overvejelser, der skal til for at få det til at lykkes. Vi har gjort os mange tanker om, hvordan dagen skulle forløbe. Og børnene synes, at det er sjovt at lære noget på en anden måde. Forældre i skolefællesskabet Samsøgades Skole arbejder målrettet på at inddrage forældrene i skolens fællesskaber. Det sker ved at holde månedlige morgenkaffemøder efter morgensang, etablering af den frivillige forældreforening Forældreskabet og altså forældredrevne skoledage. Heldigvis har mange forældre mulighed for at bidrage. Det kræver dog en indsats fra begge sider. Allerede i januar begyndte skolen at informere forældrene om skoleovertagelsen. Det blev understreget, at initiativet havde til hensigt at styrke fællesskabet mellem skole og hjem. Klasserådene var med til at udbrede kendskabet til forældredagene og spillede en vigtig rolle i forhold til at få mange forældre til at melde sig. At sammensætte skemaet var et større puslespil, og det kunne kun lade sig gøre gennem tæt kontakt mellem skoleledelsen og forældre. På dagene deltog foruden forældre (og enkelte aktive bedsteforældre) også skolens faste vikarer, en backup-team af tidligere lærere fra skolen og en udlånt pædagogisk leder fra Katrinebjergsskolen. Vi vil gerne skabe en fællesskabskultur på skolen, og derfor har vi valgt at invitere forældrene ind i vores skoledag. Vi mener, at forældrene er vigtige bidragsydere til og deltagere i det forpligtende fællesskab, som en skole er, fortæller skoleleder fra Samsøgades Skole Martin Appel Loft. Kendskab giver fællesskab og forståelse Udover glade elever og forældre kan dagene være med til at give andre positive effekter. Flere forældre giver udtryk for, at de har fået mere indgående kendskab til klassens styrker og udfordringer, siger inklusionsmedarbejder Cecilie Harrits, der har fulgt initiativet for Børn og Unge i Aarhus Kommune, Når forældrene kommer helt tæt på deres børns klasse, får de et nuanceret billede af klassens relationer og mønstre. Det bliver nemmere for dem at tænke på klassen som helhed. Det har været dejligt nemt og sjovt at have min datters klasse, og jeg har nydt mine dage med børnene. Men jeg har også oplevet, hvor svært det kan være at nå alle elever i klassen, fortæller Kristian H. Nielsen, far i 3.f. Jeg har fået langt større forståelse for, hvad det egentlig vil sige at lave differentieret undervisning og inklusion i klassen. Det er hensigten at følge op på succesen med nye tiltag, der virker fremmende på forældreskole-fællesskabet. At skabe fællesskaber i skolen er en vigtig opgave. Vi har valgt at arbejde på mange fronter, og forældreinddragelsen er bare ét af de initiativer, som vi ønsker at udvikle i fremtiden, siger Martin Appel Loft. Vi vil skabe en skole, der har fokus på udvikling og ressourcetænkning i forhold til elever, kolleger og forældre. Kontakt: Martin Appel Loft, skoleleder, Samsøgades Skole. Mail: Fakta Fællesskaber for Alle er et udviklingsprojektet i Aarhus Kommune, der styrker medarbejdernes kompetencer i forhold til at skabe inkluderende fællesskaber i institutioner, skoler og fritidstilbud. Fællesskaber for Alle har et 0 18 års perspektiv og består af fire forløb, nemlig Dagtilbuddets Fællesskaber, Dagplejens Fællesskaber, Folkeskolens Fællesskaber og Ung i Aarhus Fællesskaber. Til sammen udgør de fire forløb en fælles kompetenceindsats i Kommunens arbejde med inklusion og fællesskaber. Læs mere om Fællesskaber for Alle på: Sayed Ali Hadi og Sofus Sloth Poulsen producerer abemad til kammerater og forældre på Samsøgades Skole BU Nyt marts

8 administration Under samme tag. Forrest: Dagtilbudsleder i Højbjerg Dagtilbud, Jan Madsen, og sekretær Sidse Søgaard. Bagest: Administrativ leder Freddy Fisker og sekretærerne Helle Peschardt og Liisa Dalgas. Fællesskab giver gevinst I Højbjerg er skole og dagtilbud gået sammen om fælles administration. Det giver pote i form af mere arbejdsglæde, mindre sårbarhed og fornyet kraft til at løse nye opgaver. For meget tid gik til administration, for lidt tid til kerneopgaven. Afsættet var klassisk, da administrativ leder på Kragelundskolen Freddy Fisker og dagtilbudsleder i Højbjerg Dagtilbud, Jan Madsen, for et par år siden drøftede dagtilbuddets daglige drift. Med en enkelt administrativ medarbejder var dagtilbuddet sårbart. Sårbart ved fravær, det var vanskeligt at ud- Fortsættes 8 BU Nyt marts 2013

9 administration nytte administrative it-systemer fuldt ud og selv om opgaverne blev løst, skete det hverken optimalt eller helt tilfredsstillende. En arbejdsgruppe blev nedsat, opgaven om at skabe videndeling, attraktive arbejdspladser, sikker drift samt sparring og udvikling blev formuleret og resultatet var et håndslag mellem skole og dagtilbud om at skabe en ny, fælles administration fra 1. januar Det skulle lykkes, og det gjorde det. Vi aftalte af hensyn til medarbejderne, at vi ikke kunne rulle det tilbage, og det kom heller ikke på tale. Målet er at skabe kvalitet, arbejdsglæde og effektiv løsning af opgaverne, og resultatet er, at vi har fået skabt mere attraktive arbejdspladser gennem et styrket fagligt og socialt miljø. Medarbejderne støtter hinanden, overlapper hinanden, og hos os er nye administrative opgaver velkomne, for vi er gearet til at håndtere dem, siger administrativ leder Freddy Fisker. I stedet for to sidder der i dag tre administrative medarbejdere på skolen, den ene altså flyttet dertil fra dagtilbuddet. Hver især er de tre medarbejdere superbrugere på hver sit it-område og i fællesskab løser de skolens og dagtilbuddets administrative opgaver. I stedet for at udnytte it-systemernes fordele 70 procent, kan de nu udnyttes 100 procent, påpeger Freddy Fisker. Også dagtilbudsleder Jan Madsen er tilfreds med det administrative fællesskab. Medarbejderne støtter hinanden, overlapper hinanden, og hos os er nye administrative opgaver velkomne, for vi er gearet til at håndtere dem Freddy Fisker, administrativ leder Jeg oplever ikke at have mistet en administrativ medarbejder, men at have fået to ekstra. Administrationen er effektiv, og den er også kommet tættere på de pædagogiske ledere. De ved, at de kan henvende sig på skolen og få svar på langt det meste. Og kniber det med at få løst konkrete opgaver lokalt, så rykker de administrative medarbejdere gerne ud med tasken under armen. Det har været meget positivt, og vi er nået langt hen imod de mål, vi satte os, siger Jan Madsen. Lederteamet indgår samtidig i faglig leder-sparring omkring økonomi, budget og strategi på tværs af skole og dagtilbud. Det er sammen med det nye økonomistyringsværktøj, som er udviklet i Børn og Unge, med til at skabe konkret, positiv udvikling. Jeg kunne godt faktisk godt forestille mig, at vi udnyttede det her i en bredere sammenhæng, eksempelvis it, pedel og vedligeholdelse i et teknisk, administrativt fællesskab. Det har vi dog ingen konkrete planer om. Det centrale er her og nu er, at det administrative fællesskab giver mening og er positivt, siger Jan Madsen. Fakta Administrative fællesskaber et pilotprojekt For at understøtte dannelsen af lokale, administrative fællesskaber har Økonomi i Børn og Unge søsat et pilotprojekt i vinteren / foråret Hensigten er at understøtte fem konkrete projekter, hvoraf projektet i Kragelund-distriktet er det ene. Pilotprojektet opsamler viden om forskelle og udfordringer i de fem områder, som inspiration til eventuelt kommende opbygninger af administrative fællesskaber. Kontakt: Jan Madsen, dagtilbudsleder, Højbjerg Dagtilbud. Mail: Freddy Fisker, administrativ leder, Kragelundskolen. Mail: BU Nyt marts

10 kursus Aktuelle kurser Find alle kurser: På BUportalen: Find oversigt over kurser: Vælg Kurser og Arrangementer på BUportalens forside Tilmeld dig på Kursusbasen: Tryk på kursus-ikonet (vist her). Kursus-basen åbner MSB Forelæsning med Susan Hart: Omsorgsbegrebet - Neuroaffektiv udviklingspsykologi fra teori til praksis Familier, Børn og Unge (FBU) tilbyder 20 pladser til ansatte i Sundhed og Trivsel og Sundhedsplejen. Deltagerne får en introduktion til neuroaffektiv psykologi - herunder: Viden om hvordan barnets psykiske struktur opbygges i et tæt samspil mellem nervesystemets medfødte forudsætninger og barnets nære omsorgsmiljø. Viden om hvad det kan betyde, når den følelsesmæssige omsorg er utilstrækkelig og barnet dermed forstyrres i sin udvikling. Redskaber til at anvende og integrere den neuroaffektive tilgang i praksis. Redskaber til at hjælpe og behandle familier, børn og unge med relationstraumer ud fra en helhedsorienteret tilgang. Forelæsningen foregår tirsdag den 7. maj, kl. 8:30-15:00. Tilmelding til forelæsningen via Børn og Unges Kursusbase Find temadagen under MSB. Elever i matematikvanskeligheder 2-dages kursusforløb for matematiklærere På kurset arbejdes med forskellige diagnoser og årsagsforklaringer indenfor paraplyen matematikvanskeligheder samt beskrivelser af, hvor eleverne oplever vanskeligheder. Der arbejdes ligeledes med, hvordan man kan tilrettelægge undervisningen, så eleverne kan få det optimale udbytte. Der vil være mange konkrete eksempler på elevaktiviteter, der kan hjælpe eleverne. Fælles for rigtig mange af aktiviteterne er et stort fokus på at få sproget med. Kursusdatoer: 10. og 24 september, begge dage kl Tilmelding i Kursusbasen Find kurset under kategorien, Matematik. Individuelle læseprøver 3-dages kursusforløb for lærere i læseundervisning Formålet med kurset er at uddanne lærere til at tage individuelle læseprøver. Læseprøverne skal skaffe lærerne den nødvendige indsigt med henblik på planlægning af den læsepædagogiske indsats. Kursusdatoer: 2. september, 30 september og 4. november, alle tre dage kl Tilmelding i Kursusbasen Find kurset under kategorien, Læseprøver. Læseevaluering i specialklasserne og på de interne skoler 3-dages kursusforløb for lærere i specialklasser og interne skoler Formålet med kurset er at kvalificere speciallærere til at afdække skriftsproglige færdigheder samt at udarbejde handleplaner/mål for undervisningen på baggrund af prøveresultater. Kursisterne får en indføring i principper for intern evaluering samt en gennemgang af evalueringsmaterialer. Kursusdatoer: 3. september, 1. oktober og 5. november, alle tre dage kl Tilmelding i Kursusbasen Find kurset under kategorien, Læseprøver. Fri for Mobberi - Instruktørkursus Heldags instruktørkursus for børnehave og skole/sfo den 29. maj 2013 Mobning er mest udbredt i klasse, men kimen lægges allerede i børnehaven. Derfor fokuserer antimobbeprogrammet Fri for Mobberi på de 3-8-årige. Fri for Mobberi bygger på at: mobning blandt børn er de voksnes ansvar en forebyggende indsats er nødvendig for at bekæmpe mobning inddrage tilskuerne til mobning udvikle børnefællesskaber der bygger på tolerance, respekt, omsorg og mod Tilmelding i kursusbasen Find kurset under mobning. Børn og Unges Kursusadministration Tlf.: BU Nyt marts 2013

11 dhl DHL: Fart over feltet, fællesskab og fyrværkeri Den august går det igen løs i Mindeparken pladser er forudbestilt til Aarhus Kommunes arbejdspladser. I 2010 startede vi ud med 1500 deltagere fra Børn og Unge. Til dette års DHL har vi fordoblet antallet. Det er meget beundringsværdigt, at vi i den grad kan samles på tværs af vores organisation og stille med så mange deltagere. Den 22. august glæder vi os så til at sætte endnu mere fart over feltet med vores 3000 deltagere. Tilmelding sker efter først-til-mølle princippet Deadline er 1. maj. Hvis tilmeldingen sker via Børn og Unge får I en pakkeløsning med deltagergebyr (inkl. DHLs madpakke), Børn og Unge løbe/walktrøje og pølse/brød. Børn og Unge giver et tilskud til hvert hold, hvorfor samlet pris pr. hold er 550 kr. tilmelding trøjebestilling Holdtilmelding sker via Aarhus Motions særlige login for Børn og Unge: Her. Når der spørges om kode, skal I skrive MBUDHL13 for at få Børn og Unges holdrabat. Spørgsmål vedrørende tilmelding rettes til Aarhus Motion: tlf: Når I tilmelder jer via Aarhus Motion, har I også mulighed for at bestille trøjer. Der er trøjer fra str. XS til XXXL i herre- og damemodel. OBS: For at få unisex model, skal man vælge herremodel - disse to modeller er ens. Vedhæftet er oversigt over trøjemål. Når vi nærmer os stafetten kommer der flere oplysninger Vi glæder os til at se jer! Generelle oplysninger Løbet afholdes i Mindeparken I kan vælge imellem stafetløb 5x5 km stafetløb eller gåtur på 5 km. Samlet deltagerantal forventes at være Aftenen sluttes af med festfyrværkeri kl. 22:00 Alle hold kan hente en medkurv med enten vin, stor fadøl eller sodavand efter eget valg. Dette hentes i DHLs bod Alle deltagere får individuelle tider og hvert hold får en samlet tid. Alle tider bliver registreret med chip og kan efter løbet ses på aarhusmotion.dk Vi har 5 store telte til rådighed. De er forbeholdt de deltagere, der er tilmeldt via Børn og Unges rabatkode (3000 pladser) Vi byder på vores egen komponerede DHL-pølse/brød til hver deltager Kontakt: Har I spørgsmål, er I velkomne til at kontakte Anders Probst-Jensen, eller Pernille Guldager, BU Nyt marts

12 kort nyt Aarhus er i tændernes superliga Unge i Aarhus har bevæget sig støt og roligt op i toppen af superligaen for sunde tænder. I 2004 havde 45 procent af de 15-årige ikke fået boret i tænderne. I dag er 57,6 procent styret uden om tandlægens bor. Aarhus er mere end syv procent bedre end landsgennemsnittet. Tandplejen har øget samarbejdet med børnenes forældre om at forebygge huller og andre tandsygdomme. En helt ny undersøgelse viser, at forældre er meget glade for at komme i Tandplejen med deres barn. 99,3 procent af forældre med børn på 5 år svarede, at de var tilfreds eller overvejende tilfreds med deres oplevelse af barnets tandklinik. Rådmand for Børn og Unge, Kristian Würtz, glæder sig over de gode resultater, der vidner om en høj faglig kvalitet og et godt samarbejde med forældrene, Det er ikke mindst glædeligt, at gruppen af unge med rigtig mange huller er blevet væsentlig mindre. De mere sårbare unge har altså også fået et løft. Både fagligt og organisatorisk er vi på en kurs, som fortsat sikrer en høj tandsundhed hos de aarhusianske børn og unge, siger rådmanden. Aarhus Kommune samler i disse år selve tandbehandlingerne på færre klinikker med et specialiseret fagligt miljø. Samtidig øger Tandplejen samarbejdet med forældre om at forebygge huller. Kontakt: Overtandlæge Ingelise Hansen, Tandplejen Aarhus. Mail: Børnekulissens Hatteteater med kostumer Mandag 25., tirsdag 26. og onsdag 27. marts kl kommer Børnekulissen til Musikhuset Aarhus. Her kan børn klæde sig ud og lege i de flotte kostumer, være med i hatteteater, vælge roller og være med, når Børnekulissens historiefortæller Mariane Siem improviserer et lille teaterstykke frem. Der er ansigtsmaling til selvbetjening og hyggelige timer for familier og daginstitutioner med børn fra 3-9 år. Gratis - tilmelding ikke mulig. Læs mere på: OMG! en succes! Det har været fantastisk at se så mange unge fra byens ungdomsskoler og klubber lægge et stort arbejde i forberedelserne. Der var ingen tumult takket være de mange voksne medarbejdere og vagter. Ikke mindst havde pædagogerne styr på deres unge. I år er det en lille succes. Økonomien løber rundt, men jeg tror det kommer til at tage et par år før det er en mega-succes. Det siger Casper Husted, afdelingsleder i 12 eren, FU Område Silkeborgvej, og medarrangør om årets OMG! Se video fra festivalen: https://www.youtube.com/watch?v=hbt30lxikhq Kontakt: Brian Skifter, vice FU-leder Mail: aarhus.dk 12 BU Nyt marts 2013

13 kort nyt Konflikt På BUportalen og Aarhus Kommunes hjemmeside finder du information og vejledning i forhold til KL s varslede lockout af lærere på skole- og ungeområdet pr. 1. april. Se dem her: MedarbejderPortalen Buportalen Lockout (følg linket her) aarhus.dk/lockout (følg linket her) arbejdspladsvurdering Ung i Aarhus går til filmen En ny tradition blev søsat i Filmbyen, da Ung i Aarhus film afholdt sin første prisuddeling. I et samarbejde mellem Filmby Aarhus, ungdomsskolerne og en manuskriptforfatter har 80 unge i alderen år siden oktober 2012 deltaget i et større filmprojekt. Arbejdet kulminerede med en gallapremiere i Filmbyen, hvor der var prisuddeling i alle de kategorier, der tilsammen gør en god film. Fokus var lagt på den gode, fokuserede historie. Der var en pris til bedste fotografering, bedste hovedrolle, bedste klipning, bedst fungerende kortfilm, bedste manuskript og bedste film. Præmien var et forgyld klaptræ, hvor kategorien for prisen var påført. Filmprojektet er en del af det treårige kulturprojekt, kaldet Cooltour, som med midler fra først og fremmest Børnekulturens Netværk under Kulturministeriet laver kulturelle aktiviteter der tager udgangspunkt i de unges eget udtryk. Projektet blev desuden støttet af Filmby Aarhus og Aarhus Billed- og Medieskole. Kontakt: Brian Skifter, vice FU-leder Mail: Klar til APV 2013 I efteråret starter en ny runde af APV i Børn og Unge. HMU har besluttet, at en APV (Arbejds- PladsVurdering) skal gennemføres hver andet år på Børn og Unges arbejdspladser. Med data herfra vil den enkelte arbejdsplads samt organisationen som helhed samle informationer til at sætte pejlemærker i forhold til fokus i arbejdsmiljøarbejdet, evaluering af de seneste års indsats og idéer til justeringer. Hvis du også svarede i 2009 og -11, vil du kunne genkende APV 2013, som igen i år består af en fysisk del og en del, som fokuserer på det psykiske arbejdsmiljø: Trivselsundersøgelsen. Trivselsundersøgelsen: I september måned 2013 modtager samtlige medarbejdere et spørgeskema. Som noget nyt skal spørgeskemaet besvares via internettet. I slutningen af november vil arbejdspladserne modtage rapporterne. Den fysiske APV: Arbejdsmiljøgruppen tilrettelægger selv en lokal gennemgang af arbejdsmiljøforholdene. Læs mere: I AMBU Kontakt: Hanne Lise Rasmussen, tlf eller Mette Holm Nielsen, tlf , Kommunikation & Arbejdsmiljø. Mail: mbu.aarhus.dk. Science Fictionkomedien Udenfor dækning vandt prisen for bedste film og delte samtidig publikumsprisen med filmen Noget der var vigtigere. Her ses de to filmhold fra henholdsvis Klub A45 og ungdomsskolen i Hjortshøj. BU Nyt marts

Gl. Åby Dagtilbud Område Silkeborgvej, Børn & Unge. Dagtilbudsavisen 4. udgave. Gl. Åby Dagtilbud

Gl. Åby Dagtilbud Område Silkeborgvej, Børn & Unge. Dagtilbudsavisen 4. udgave. Gl. Åby Dagtilbud Område Silkeborgvej, Børn & Unge Dagtilbudsavisen 4. udgave Gl. Åby Dagtilbud NR. 4 August 2013 Introduktion Ved dagtilbudsleder Tina Haugstrup Andersen Kære alle Velkommen tilbage efter sommerferien sikke

Læs mere

Børn skal favnes i fællesskab

Børn skal favnes i fællesskab Center for Dagtilbud og Skole Børn skal favnes i fællesskab - om inklusion i Furesø Kommune BØRN SKAL FAVNES I FÆLLESSKAB 2 FORORD Alle børn og unge har brug for at indgå i et fællesskab med forældre,

Læs mere

APV-nyhedsbrev nr. 1 marts 2015. INDHOLD APV og trivselsundersøgelsen 2015 Fysisk APV løbende APV Psykisk APV trivselsundersøgelsen

APV-nyhedsbrev nr. 1 marts 2015. INDHOLD APV og trivselsundersøgelsen 2015 Fysisk APV løbende APV Psykisk APV trivselsundersøgelsen APV-nyhedsbrev nr. 1 marts 2015 INDHOLD APV og trivselsundersøgelsen 2015 Fysisk APV løbende APV Psykisk APV trivselsundersøgelsen o Lokale spørgsmål Validering af arbejdsmiljøorganisationen og medarbejderne

Læs mere

BØRN OG UNGE Aarhus Kommune NOTAT. Emne. Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen Børn og Unge-udvalget

BØRN OG UNGE Aarhus Kommune NOTAT. Emne. Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen Børn og Unge-udvalget Emne Til Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen Børn og Unge-udvalget Side 1 af 5 1. Baggrund for spørgeskemaet Børn og Unge-udvalget har ønsket at følge implementeringen af folkeskolei den forbindelse

Læs mere

Center for Beskæftigelse & Omsorg

Center for Beskæftigelse & Omsorg Center for Beskæftigelse & Omsorg Dato 07-09-2012 j./sagsnr. 15.20.00-P00-1-12 Notat omkring jobrotation Jobrotation er en aftale, hvor en privat eller offentlig virksomhed sender en eller flere ansatte

Læs mere

Sådan bliver dit barns skoledag. En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning. gladsaxe.dk

Sådan bliver dit barns skoledag. En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning. gladsaxe.dk Sådan bliver dit barns skoledag En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning gladsaxe.dk Efter sommerferien møder eleverne ind til en ny og anderledes skoledag med flere stimer, mere

Læs mere

Opkvalificeringsprojekt i inklusion for dagtilbud

Opkvalificeringsprojekt i inklusion for dagtilbud Opkvalificeringsprojekt i inklusion for dagtilbud Børn og Skole 2011 Forord Uddannelses og opkvalificeringsprojektet er planlagt i et samarbejde imellem: FOA, BUPL, AOF, Jobcenter Bornholm, CFU Bornholm,

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle af

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

Processen. Efter aftale med skolebestyrelsen arrangerede SFO-ledelsen i samarbejde med medarbejdsrepræsentanter

Processen. Efter aftale med skolebestyrelsen arrangerede SFO-ledelsen i samarbejde med medarbejdsrepræsentanter Mål- og indholdsbeskrivelse for Brøndbyvester SFO 1 Mål- og indholdsbeskrivelse hvorfor og hvordan? Kommunalbestyrelsen ønsker at skabe en sammenhæng mellem de politiske beslutninger; først og fremmest

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 01 Institution: Bo og beskæftigelsescentret Vejen: Værkstedet Elmegade Dagcentret Kærhøj Nørregadehus 7 Nørregadehus 75 Vejen Støttecenter Nr. Målsætning Handleplan

Læs mere

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14 Holme SKole på vej mod nye udfordringer - velkommen til skoleåret 2013-14 2 Velkommen til det nye skoleår Velkommen tilbage til Holme Skole efter en forhåbentlig dejlig sommerferie. Vi har lagt et turbulent

Læs mere

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for Spørgeskema til de kommunale skoleforvaltninger Kære kommune I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for omstillingsprocessen til en ny folkeskole. Endnu engang rigtig

Læs mere

Information omkring næste skoleår

Information omkring næste skoleår Information omkring næste skoleår Kære forældre til elever på Skolecenter Jetsmark Sommerferien nærmer sig og vi skal sige farvel til en velkendt skoledag og goddag til en ny og anderledes skoledag. Ikke

Læs mere

Velkommen til Stavnsholtskolen

Velkommen til Stavnsholtskolen Velkommen til Stavnsholtskolen 1 Velkommen til Stavnsholtskolen Jeg vil sammen med skolens personale byde velkommen til en folkeskole i rivende udvikling. Stavnsholtskolen er en visionær skole, hvor alle

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Børn & Kultur Skoleadministration Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Kompetenceudviklingsplanen er baseret på publikationen fra ministeriet: Pejlemærker for kompetenceudvikling

Læs mere

VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE

VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE om skolestart for kommende børnehaveklassebørn på Skæring Skole November 2014 Program for aftenen Velkomst v. Anne Schwartz, Skoleleder Fælles sang Orientering om - Skæring

Læs mere

Sådan startede de en skilsmissegruppe

Sådan startede de en skilsmissegruppe Børn og Unge Nyt nyhedsbrev til medarbejdere i Børn og Unge I dette nummer: Oplæg gør viden til læring Skilsmissegruppe hjælper børn Et spadsetik dybere : Rådmanden om 95 pct.-målsætningen Læringsstile

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen

Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen Bilag 1 Emne Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen Aarhus Kommune Børn og Unge Den 12. december 2014 DEN ÅBNE SKOLE Grøndalsvej 2 Postboks 4069 8260 Viby J 1. Hvilke samarbejdepartnere har skolen/planlægger

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

Den Sociale Kapital på efterskole - balance imellem engagement og stress

Den Sociale Kapital på efterskole - balance imellem engagement og stress Præsentation Susanne Lindeløv Louise Okon Willie Akantus Trivsel og sundhed Integration Ledige og opsagte Den Sociale Kapital på efterskole - balance imellem engagement og stress Et projekt støttet af

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

Virksomhedsplan 2009-2010

Virksomhedsplan 2009-2010 Virksomhedsplan 2009-2010 S A B R O E G A A R D E N Samarbejde Anerkendelse Børn Respekt Omsorg Efteruddannelse Glæde Ansvar Aktivitet Ressourcer Dynamik Engagement Nytænkning 2 Indledning: For at tilgodese

Læs mere

INTRODUKTION TIL BØRNE- OG UNGEOMRÅDET LÆRING & TRIVSEL

INTRODUKTION TIL BØRNE- OG UNGEOMRÅDET LÆRING & TRIVSEL INTRODUKTION TIL BØRNE- OG UNGEOMRÅDET Nyt syn på kerneopgaven i både dagtilbud og skole Hvad er det nye? Det er at fokus flytter fra aktiviteterne og det, som foregår i undervisningen til børnenes læring

Læs mere

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet Hørning d. 1.2.2012 Kære Forældre Vinterferie I uge 7 er der pasning på Højbo SFO. Der er ingen tilmelding, åbningstiderne er som vanligt fra

Læs mere

- en effektundersøgelse

- en effektundersøgelse SKOLESTØTTE til børn i familiepleje - en effektundersøgelse Hvordan kan man bedst støtte op om god skoletrivsel, inklusion og faglig udvikling for børn i familiepleje? Dette forskningsprojekt skal undersøge

Læs mere

APV og trivselsundersøgelse på skolerne i efteråret 2014

APV og trivselsundersøgelse på skolerne i efteråret 2014 APV og trivselsundersøgelse på skolerne i efteråret 2014 APV-nyhedsbrev nr. 4 oktober 2014 Indhold APV og trivselsundersøgelse de sidste forberedelser o Husk at kommuniker tydeligt hvem der er nærmeste

Læs mere

STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE BRUGERUNDERSØGELSE PÅ THYHOLM

STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE BRUGERUNDERSØGELSE PÅ THYHOLM STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE BRUGERUNDERSØGELSE PÅ THYHOLM 1 1 tilfredshed m ed den komm unale tandpleje 1 % andel 4 ja nej I 1 gennemførte tandplejen en spørgeskemaundersøgelse blandt brugerne af Den Kommunale

Læs mere

APV og trivselsundersøgelse på skolerne i efteråret 2014

APV og trivselsundersøgelse på skolerne i efteråret 2014 APV og trivselsundersøgelse på skolerne i efteråret 2014 APV-nyhedsbrev nr. 3 september 2014 Indhold Informationsmøde om APV og trivselsundersøgelse den 23. september 2014 (sidste tilmelding i morgen d.

Læs mere

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune Jobprofil Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune 1. Indledning Hørsholm Kommune ønsker at ansætte en skoleleder på Rungsted Skole. Stillingen er ledig og ønskes besat snarest muligt. Denne jobprofil

Læs mere

Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune

Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune 1. Hvad var problemstillingen/udfordringen som I gerne ville gøre noget ved? (brændende platform) Begrundet i gode erfaringer fra tidligere

Læs mere

Kliplev skole Skolebestyrelsens beretning 2013

Kliplev skole Skolebestyrelsens beretning 2013 Kære forældre Kliplev skole Skolebestyrelsens beretning 2013 Skolegade 12, Kliplev 6200 Aabenraa Tlf. 73768626 e-mail: alar@aabenraa.dk Kliplev maj 2013 Årsberetningen fra Skolebestyrelsen for året 2012/2013

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Hvad er den politiske holdning til inklusion i Tønder Kommune? Hvad betyder inklusion på 0-18 års området? Er det målet,

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Undersøgelse af forældres brugerhed med skolerne i kommunen Januar 2015 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE BØRN OG UNGE SØGER TO STRATEGISK HANDLENDE KON- TORCHEFER

Læs mere

Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015

Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015 Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015 Hvorfor deltage i Barnet i Centrum? - Erfaringer fra Svendborg kommunes deltagelse i Barnet i Centrum 1 Ved Birgit Lindberg dagtilbudschef Dagtilbudsområdet

Læs mere

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingens læringssyn Læring er individets bestræbelser på at forstå og mestre verden. Børn og læring ser vi som en dynamisk proces, der involvere børn og voksne.

Læs mere

Virksomhedsaftale Dagtilbud

Virksomhedsaftale Dagtilbud Virksomhedsaftale Dagtilbud Gældende for 2015/16 0-6 års institution Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Grundoplysninger... 4 2.1 Navn og kontakt... 4 2.2 stype og antal pladser... 4 2.3 Ledelsen...

Læs mere

Kære forældre. Om skolefusionen

Kære forældre. Om skolefusionen Kære forældre Tusind tak for den flotte opbakning vi har fået her i opstarten af det nye skolerår til alle de nye tiltag, der er sat i værk, og der har været rigtig meget at skulle forholde sig til både

Læs mere

Jobrotation. Medarbejdere på uddannelse ledige vikarer i job!

Jobrotation. Medarbejdere på uddannelse ledige vikarer i job! Jobrotation Medarbejdere på uddannelse ledige vikarer i job! Hvad er jobrotation? Ved jobrotation forstås en aftale mellem en eller flere lønmodtagere og en arbejdsgiver om deltagelse i uddannelse, hvor

Læs mere

Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40

Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 Sfo v/ Virum Skole Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 Velkommen til Virum Skoles Sfo Med denne pjece ønsker vi børn og forældre velkommen til vores skolefritidsordning. Vi håber,

Læs mere

BU nyt. 10 BU nyt. Jobrotation: Teknisk service-medarbejdere gentager succes. fælles Arbejdsmiljø: nye ideer født i atletion side 4

BU nyt. 10 BU nyt. Jobrotation: Teknisk service-medarbejdere gentager succes. fælles Arbejdsmiljø: nye ideer født i atletion side 4 nr. 10 maj 2013 BU nyt fælles Arbejdsmiljø: nye ideer født i atletion side 4 Ung i Aarhus: Sætter værktøjer i system side 6 Mobilitetsdage: 30 ansatte fandt nye jobs side 9 10 BU nyt maj 2013 Jobrotation:

Læs mere

Pædagogiske AMU-kurser efterår 2015

Pædagogiske AMU-kurser efterår 2015 Pædagogiske AMU-kurser efterår 2015 WWW.UCC.DK/AMU AMU-kurser med kompetence AMU-kurser giver reel kompetence til videre uddannelse. Uanset om du har en kort eller lang uddannelse, kan du deltage. Uddannelserne

Læs mere

Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold

Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold Psykisk arbejdsmiljø Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold - Hvor ofte har du tid nok til dine arbejdsopgaver? Altid

Læs mere

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere

nyhedsbrev Hospitalsenheden Vest Staben Herning og Holstebro HR, Kvalitet og Udvikling, Strategi og Plan og Økonomi

nyhedsbrev Hospitalsenheden Vest Staben Herning og Holstebro HR, Kvalitet og Udvikling, Strategi og Plan og Økonomi nyhedsbrev Nr. 8 4. juli 2014:Nyhedsbrev fra Stabens ledelse Sommerhilsen Sommeren er lige rundt om hjørnet, så nu er det snart tid til, at vi holder fri med familien og får tid til at gøre lige hvad der

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen FOLKESKOLEREFORMEN Stensagerskolen Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015.

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Det betyder folkeskolereformen! Kære elever og forældre. Når et nyt skoleår begynder 11. august 2014, møder børnene en skoledag som på nogle punkter er anderledes end

Læs mere

Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole

Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole Tiden går hurtigt, og at vi allerede skal holde juleferie, kan vi næsten ikke forstå. Der er sket meget i løbet af det først halve skoleår, fra børnene mødte

Læs mere

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN HØJ FAGLIGHED GOD TRIVSEL FÆLLESSKAB Skolestart er en milepæl i alle børns liv og meget betydningsfuld såvel i en faglig som en social

Læs mere

Titel Systemisk Analyse af Pædagogisk Praksis et pilotprojekt i Dagtilbud i Varde kommune

Titel Systemisk Analyse af Pædagogisk Praksis et pilotprojekt i Dagtilbud i Varde kommune Dato 07.02.2011 Dok.nr. 764907 Sagsnr. 752309 Ref. edni Titel Systemisk Analyse af Pædagogisk Praksis et pilotprojekt i Dagtilbud i Varde kommune Baggrund Med baggrund i Varde Kommunes overordnede Børn

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

Pædagogisk kontinuitet i overgangen fra børnehave til skole og SFO

Pædagogisk kontinuitet i overgangen fra børnehave til skole og SFO Pædagogisk kontinuitet i overgangen fra børnehave til skole og SFO Fra børnehaven til s kol eo gs FO Pædagogisk kontinuitet i overgangen fra børnehave til skole og SFO Indledning... 3 Modellens bærende

Læs mere

DTLAA Dagtilbudslederne i Aarhus

DTLAA Dagtilbudslederne i Aarhus DTLAA Dagtilbudslederne i Aarhus Referat af bestyrelsesmøde Onsdag 13. August 2014 Klokken 13.00-16.00 Pilegårdsvej 95, Hasselager 1) Nyt fra: a) Formanden Der er ansat ny dagtilbudsleder i Lystrup: Bente

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 17. oktober 2013. Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 17. oktober 2013. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 17. oktober 2013 Magistratsafdelingen for Børn og Unge sender hermed Børn og Ungebyrådets indstilling om fælles ungeplatform, og Børn og Unges

Læs mere

Forældresamarbejde. c/o UngVest Rismarksvej 80 5200 Odense V Tlf: 63 755 755 mail: ungvest@odense.dk www.ungvest.dk/læringforalle

Forældresamarbejde. c/o UngVest Rismarksvej 80 5200 Odense V Tlf: 63 755 755 mail: ungvest@odense.dk www.ungvest.dk/læringforalle Forældresamarbejde Forældresamarbejde er 1 af de 6 indsatser, som projektet Læring for alle afprøver i forbindelse med at bygge en konstruktiv bro mellem et intensivt læringsforløb og skolens almene del.

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen.

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen. Tilsynserklæring for: Margrethelyst Friskole Persievej 2 8300 Odder Telefon: 77348529 www.margrethelyst.dk Email:info@margrethelyst.dk Skolekode:280214 Tilsynsførende: Pædagogisk konsulent ML- Consult

Læs mere

Madpolitik i overbygningen.

Madpolitik i overbygningen. Hold Øje uge 41. Lyden af efterårsferie og et bolsje.. Sanne, Sanne, Sanne.. Kære Alle. Så er der efterårsferie. I ønskes alle en dejlig uge vi ses igen om en uge bl.a. til musicalperiode for OB. Hilsen

Læs mere

Stensnæsskolen. Juli 2015. Skoleåret 2015-16. Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7. Kære forældre

Stensnæsskolen. Juli 2015. Skoleåret 2015-16. Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7. Kære forældre Stensnæsskolen Skoleåret 2015-16 Juli 2015 Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7 I dette nummer: Skoleåret 2015-16 1 Rullende indskoling 2 Personale 2 Møde-/bustider 3 1. skoledag 4 Hjemmeside mm. 4 Kontaktlærerordning

Læs mere

Ansøgningsskema: Ny Nordisk Skole-institution

Ansøgningsskema: Ny Nordisk Skole-institution Ansøgningsskema: Ny Nordisk Skole-institution Bemærk, at I kan ansøge, selvom I endnu ikke har fundet jeres netværkspartnere. 1. Grundoplysninger om ansøger A. Ansøger: Kategori (afkrydsning sæt kryds

Læs mere

Professionel pædagogisk kommunikation - mellem medarbejder og barn

Professionel pædagogisk kommunikation - mellem medarbejder og barn STRATEGI FOR LÆRING OG UDVIKLING Professionel pædagogisk kommunikation - mellem medarbejder og barn Vi ønsker en løbende udvikling af vores daglige udviklingsproces, der sikrer, at den nye viden bliver

Læs mere

Pædagogisk afdelingsleder Havrehedskolen. Job- og Kravprofil

Pædagogisk afdelingsleder Havrehedskolen. Job- og Kravprofil Pædagogisk afdelingsleder Job- og Kravprofil Indhold Indledning... 2 Ansættelsesudvalg... 2 Tidsplan... 2 Nordfyns Kommunes skolevæsen... 3... 4 Ledelsesopgaven... 5 Arbejdsopgaver... 5 Lederprofil...

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Ordentlighed (Nærvær)

Ordentlighed (Nærvær) 03/1-2012 Jobcenteret vil med udgangspunkt i RESEN DAYCARE`s funktionsbeskrivelse forberede den pågældende ledige på, hvilke opgaver, personen vil møde i RESEN DAYCARE. Det vil naturligvis altid være en

Læs mere

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse.

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Ny Folkeskolereform Bogense Skole Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Program 16. juni 2014. Velkomst. Bogense skoles visioner, mål og pejlemærker Skolereformen 2014. formål og indhold. Skolereformen

Læs mere

INKLUSIONSSTRATEGI FOR SKADS SKOLE

INKLUSIONSSTRATEGI FOR SKADS SKOLE INKLUSIONSSTRATEGI FOR SKADS SKOLE INKLUSIONSSTRATEGI for SKADS SKOLE Esbjerg Kommune har vedtaget vision for den inkluderende skole. Inklusion betyder, at alle elever som udgangspunkt modtager et kvalificeret

Læs mere

SKOLEN 2014-2015 Kompetenceudvikling. Specialpædagogik, inklusion og AKT Teamkoordinatoruddannelsen

SKOLEN 2014-2015 Kompetenceudvikling. Specialpædagogik, inklusion og AKT Teamkoordinatoruddannelsen SKOLEN 2014-2015 Kompetenceudvikling Specialpædagogik, inklusion og AKT Teamkoordinatoruddannelsen Kompetenceudvikling for lærere og pædagoger i skolen I dette katalog kan du finde inspiration til kompetenceudvikling

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune

Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune Haderslev Kommunes kompetenceudviklingsplan for skoleområdet 2014-2020 Kompetenceudviklingsplanen skal ses i sammenhæng med Børne- og Familieserviceområdets

Læs mere

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag.

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag. Folkeskolereformen Folkeskolereformen Når det nye skoleår begynder efter sommerferien, vil det være med en ny ramme for hverdagen på alle landets folkeskoler. Regeringen har vedtaget en folkeskolereform,

Læs mere

Kurser/efteruddannelse i skoleåret 2014/15.

Kurser/efteruddannelse i skoleåret 2014/15. Den 11. marts 2015 Kurser/efteruddannelse i skoleåret 2014/15. Denne orientering drejer sig om følgende kurser/efteruddannelse: 1. Kursus i ministeriets sprogvurderingsmateriale til børnehaveklassen (se

Læs mere

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT Fase 1 Temadrøftelse august Politiske pejlemærker i august KL-møde for kommunalpolitikere 16.august Politisk møde med skolebestyrelser Udvalget

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER

NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER SUNDHEDSFREMME PÅ DAGSORDENEN Sundhed handler om at være i stand til mestre de vilkår, livet byder. BST ser Sundhedsfremme på arbejdspladsen som balance og samspil mellem indsatser

Læs mere

Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan.

Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan. Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan. Indledning: Tidligere år er der i børnehaven blevet udarbejdet en virksomhedsplan. Denne er nu erstattet med en årsplan. Årsplanen skal være grundlag for intern

Læs mere

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 29-01-2014 Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse Kort oprids af den nye lovgivning Det fremgår af folkeskoleloven,

Læs mere

Kompetenceudvikling af pædagogmedhjælpere og PGU ere. Få ny inspiration og få din faglige viden løftet yderligere

Kompetenceudvikling af pædagogmedhjælpere og PGU ere. Få ny inspiration og få din faglige viden løftet yderligere Kompetenceudvikling af pædagogmedhjælpere og PGU ere Få ny inspiration og få din faglige viden løftet yderligere 2 3 Om uddannelsesforløbet s Kursus- og Udviklings- Center tilbyder et uddannelsesforløb

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. U-301 Fysioterapeut i folkeskolerne Politikområde 301 Folkeskoler og fritidstilbud, 303 Sårbare børn og unge Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Det foreslås, at der

Læs mere

Folkeskolereformen åbner døren mellem skoler og klubber. Professionschef i BUPL, Bo Holmsgaard

Folkeskolereformen åbner døren mellem skoler og klubber. Professionschef i BUPL, Bo Holmsgaard Folkeskolereformen åbner døren mellem skoler og klubber Professionschef i BUPL, Bo Holmsgaard De tre mål for folkeskolereformen og fritidsinstitutionerne At alle børn blive så dygtige som muligt. At reducere

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN:

PARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN: NOTAT Uddrag Analyse af ungdomsskolen 2.0 I forbindelse med fritidsaktiviteter, heldagsskole og diverse projekter har Ungdomsskolen en del samarbejdspartnere. Nedenstående tabel lister de foreninger, klubber

Læs mere

Referat generalforsamling Sundby Friskole d. 29. april 2014

Referat generalforsamling Sundby Friskole d. 29. april 2014 Referat generalforsamling Sundby Friskole d. 29. april 2014 Pkt. Emne Referat 1. Valg af dirigent Henrik Jensen valgt. Konstaterede at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

FFL 14 besparelser på SVU

FFL 14 besparelser på SVU 13-0186 - BORA - 10.09.2013 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 FFL 14 besparelser på SVU Den varslede beskæring af SVU vil få alvorlige konsekvenser for kompetenceudvikling blandt

Læs mere

Uddannelse som talentvejleder

Uddannelse som talentvejleder Uddannelse som talentvejleder et efteruddannelsestilbud hos ScienceTalenter Vi skal sikre en bedre grundskole, der giver alle børn mulighed for at lære så meget som muligt og få et højere fagligt udbytte

Læs mere

Nyhedsbrev Børn og Unge

Nyhedsbrev Børn og Unge Nyhedsbrev Børn og Unge Januar 2014. Indhold Fælles nyt.......s. 1 Skoler nyheder og meddelelser....s. 2 Rådgivning nyheder og meddelelser...s. 3 Stafetten..s. 4 Fælles Nyt Man må ikke save det træ over,

Læs mere

Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune

Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune Indholdsfortegnelse Indhold Ansvarlige for projektet... 3 Projektejer... 3 Projektleder... 3 Projektide... 3 Baggrund... 3 Formål (indhold og

Læs mere

Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen

Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen 1 Tre overordnede nationale mål! Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold

Læs mere

Brande, 2012 november

Brande, 2012 november Brande, 2012 november TRIVELSESPOLITIK FOR PRÆSTELUNDSKOLEN Værdigrundlag Præstelundskolen vil kendetegnes som en anerkendende skole hvor alle børn og unge er en del af et fællesskab i et inkluderende

Læs mere

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

Visions- og strategiplan for Jyllinge Skole 2014-17

Visions- og strategiplan for Jyllinge Skole 2014-17 Visions- og strategiplan for Jyllinge Skole 2014-17 Med denne plan er der lagt op til markante ændringer inden for de rammer og metoder vi traditionelt har benyttet i undervisningen. For hver fase henholdsvis

Læs mere

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på?

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Jobrotation - sådan Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Nogle af disse spørgsmål kan du få svar på i denne pjece. Bliv klædt på som tillidsrepræsentant

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Pensionat Kamager Brønderslev Allé 21 2770 Kastrup Sundhed og Trivsel For medarbejdere på Kamager 2012

Pensionat Kamager Brønderslev Allé 21 2770 Kastrup Sundhed og Trivsel For medarbejdere på Kamager 2012 Sundhed og Trivsel For medarbejdere på Kamager 2012 Baggrund Som et resultat af OK08, har arbejdsgiveren pligt til, at rette fokus på sundhed og trivsel på arbejdspladsen. Der er herpå blevet nedsat et

Læs mere

Forældre Undervisning

Forældre Undervisning Forældre Undervisning På en skole nær dig Bliv bedre til at hjælpe dit barn med lektierne Forår 2010 Bliv bedre til at hjælpe dit barn med lektierne Hvorfor Forældreundervisning? Oplever du også at det

Læs mere

Pejlemærker for kompetenceudvikling af skoleledelser og forvaltninger

Pejlemærker for kompetenceudvikling af skoleledelser og forvaltninger Pejlemærker for kompetenceudvikling af skoleledelser og forvaltninger Indledning Den daværende regering (Socialdemokratiet, Radikale Venstre og SF), Venstre og Dansk Folkeparti indgik den 7. juni 2013

Læs mere

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 BESKRIVELSE AF AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Daginstitutionsområdet side 3 1.1. Intensivt udviklingsforløb - 12 uger side 3 1.2. Længerevarende støtteforløb side

Læs mere

Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken. Rapport over afsluttende evaluering

Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken. Rapport over afsluttende evaluering Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken Rapport over afsluttende evaluering 1 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Spørgeskemaundersøgelsen... 3 3. Opmærksomhedspunkter og eventuelle fejlkilder... 3 4. Præsentation

Læs mere