BU nyt. Forældre overtog Samsøgades Skole. BU nyt. og skabte plads til kompetenceudvikling for alle medarbejdere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BU nyt. Forældre overtog Samsøgades Skole. BU nyt. og skabte plads til kompetenceudvikling for alle medarbejdere"

Transkript

1 nr. 6 marts 2013 BU nyt 17plus i Viby: Styrker unges faglighed Jobrotation: gav fast arbejde Rykkede sammen: Fælles administration en gevinst DHL 2013: Tilmeld jeres hold side 2 side 4 side 8 side 11 6 BU nyt marts 2013 Forældre overtog Samsøgades Skole og skabte plads til kompetenceudvikling for alle medarbejdere Læs artiklen på side 6

2 95% Vi bidrager til 95%-målsætningen Christian Rynn hjælper til med matematiklektierne. Projektkoordinator Villads Müller og Jamil er klar til et spil pool. Georges Tshabolakabambi er i gang med et 10. klasses forløb på VUC. Projekt 17plus i Viby Syd oplever en stor stigning af unge brugere mellem 17 og 24 år, der søger uddannelsevejledning og hjælp til lektierne. 17plus slog dørene op i januar Efter flere tilfælde med uroligheder blandt områdets unge i 2005 og 2006 blev det besluttet at etablere et kontakt- og rådgivningssted, der skulle få de unge voksne til at slå ind på en mere meningsfuld retning. Siden åbningen har antallet af besøgende været stødt stigende, og i efteråret 2012 havde man i gennemsnit 35 besøgende på sine to ugentlige åbningsdage. Unge inspirerer hinanden Formålet med 17plus er at hjælpe de 17 til 24-årige med lektier og rådgivning i et imødekommende og uformelt miljø, hvor der også er plads til at hygge sig med et spil pool. Lektiedelen fylder mest. Viby Gymnasium er vores nabo, og mange har brug for den opbakning, de ikke altid finder derhjemme. Stedet er bundet op om lektiehjælp, og både områdets piger og drenge kommer her. Udover lektiehjælpen kan de unge få vejledning og deltage i de forskellige rådginvingsaftener om eksempelvis sundhed, Fortsættes Kolofon Download BUnyt App Ansvarshavende: Henrik Vinther Olesen HR- og Kommunikationschef Redaktør: Birgitte Dalum kommunikationsmedarbejder Kontakt: Næste nr.: 4. april 2013 Forsiden: Mads Winther Sandager 2.E og Bjørg Rose Hammershøy Nielsen 2.E fra Samsøgades Skole får hjælp af Marias mor, Trine Rosa Petersen, da forældrene overtager undervisningen på skolen 2 BU Nyt marts 2013

3 95% privatøkonomi eller pigeproblematikker. Der er et overtal af unge med mål og ambitioner, og de skaber rammerne for de andre besøgende, siger Villads Müller, projektkoordinator i 17plus. Det er primært unge med en anden etnisk baggrund end dansk, der benytter stedet. To af dem er pigerne Amran Muhiyadin Abdi og Cemile Yildirim, der er 19 år gamle og går på henholdsvis Langkær og Risskov gymnasium. De bor begge i området og kommer hver tirsdag aften. Vi har lært hinanden godt at kende hernede. Vi hygger os og har det godt socialt, men vi er her først og fremmest for at få hjælp til lektierne. Hovedsageligt tysk, matematik og afleveringer. Det er godt, at der er et sted, hvor man kan søge hjælp, hvis ens forældre ikke kan hjælpe, siger Amran Muhiyadin Abdi, der går i 2.g på den naturvidenskabelige linje. Man river sig i håret Der er både lønnet og frivilligt personale tilknyttet 17plus. De frivillige lærer fra sig, taler med de unge og giver også gerne en praktisk hånd med. Christian Rynn, der er ph.d. studerende på Aarhus Universitet, arbejder fast som lektiehjælper i matematik og naturvidenskabelige fag hver torsdag. Derudover hjælper han til på frivillig basis om tirsdagen, når det passer ind i hans skema som eksemplevis i dag, hvor vi besøger 17plus. Jeg er kommet her et lille års tid. Det er sjovt at snakke med de unge mennesker og hjælpe dem med deres lektier. Samtidig er det meget lærerigt at formidle sin viden til andre mennesker. Nogle gange river man sig selv i håret nogle gange gør de. Men det er altid hyggeligt, siger Christian Rynn. Mange kommer langvejs fra FU-leder Johannes Starup Justesen er ikke tvivl om, at projektet bidrager til regeringens målsætning om, at 95 procent af en ungdomsårgang skal gennemføre mindst en ungdomsuddannelse. Det går hele tiden fremad. I sidste uge havde vi 65 besøgende tirsdag aften. Jeg er ikke i tvivl om, at vi bidrager rigtig meget til regeringens 95-procent-målsætning. Det skal vi have undersøgt i den nærmeste fremtid. Alle andre tilbud slutter, når de unge bliver 18 år. Mange kommer langvejs fra, så stedet har en stor værdi, siger FU-leder, Johannes Starup Justesen, der var med til at starte projektet op. Fakta kontakt: 17plus har lokaler i de tidligere ungdomsskolelokaler på Søndervangskolen. Der er åben tirsdag og torsdag kl til plus kan benyttes af alle unge i Viby Syd og omegn. Cirka 98 % af de unge har en anden etnisk baggrund end dansk. Der kommer både unge, som er i gang med en ungdoms- eller videregående uddannelse, og unge som enten er droppet ud eller ikke er kommet igang med en uddannelse. 17plus startede op i januar 2009 og er i dag en del af Helhedsplanen Viby Syd, som løber frem til den 31. december Villads Brodahl Müller Projektkoordinator ved Lektie- & Rådgivnings stedet 17plus M E. Amran Muhiyadin Abdi og Cemile Yildirim kommer fast i 17plus hver tirsdag. BU Nyt marts

4 jobrotation Camilla Hansen er glad for sit nye arbejde i Spiloppen i Kolt-Hasselager Jobrotation gav fast job Børn og Unge i Aarhus Kommune har netop afsluttet sit største jobrotationsprojekt nogensinde. Og det med succes. 18 ud af 40 ledige pædagoger, der deltog i projektet, er nu i arbejde. 40 ledige pædagoger sprang til, da 78 ansatte i Børn og Unge drog af sted på efteruddannelse i efteråret Fra september og 18 uger frem holdt de skansen, mens de ansatte uddannede sig til praktikvejledere, og i dag har næsten halvdelen vinket farvel til ledigheden. En af dem er 23-årige Camilla Hansen, der kort før sommerferien 2012 blev færdiguddannet som pædagog fra Jydsk Pædagogseminarium i Aarhus. Jeg meldte mig til på grund af jobsituationen. Vi er mange om relativt få job, og det var en god mulighed for at få noget erfaring og opbygge et netværk. Vise hvem jeg er, og hvad jeg kan. Det levede klart op til mine forventninger. Jeg blev taget godt imod og blev hurtigt en af kollegerne. Efter otte ugers vikariat i Bavnebakken i Hasselager blev jeg anbefalet til naboinstitutionen Spil- Fortsættes 4 BU Nyt marts 2013

5 jobrotation oppen, der manglede en fast pædagog. Så det er jeg selvfølgelig super glad for, siger Camilla Hansen. Det var dagtilbudsleder i Kolt-Hasselager dagtilbud, Diana Steffensen, der anbefalede Camilla Hansen. Hun har selv været med til at organisere rotationsprojektet, som repræsentant for dagtilbudslederforeningen og er godt tilfreds med projektets forløb. Vi vil meget gerne deltage i lignende tiltag fremadrettet. Det giver de unge på sidelinjen værdifuld erfaring. De bliver opkvalificeret og får et netværk og nogle referencer, som de kan drage nytte af. Samtidig får vi sendt nogle faste medarbejdere af sted på et næsten omkostningsfrit kompetenceforløb i dette tilfælde en diplomuddannelse som praktikvejledere. Sidst men ikke mindst får de studerende bedre vejledere, når de kommer i praktik. Vi skal lære af vores erfaringer Ifølge Diana Steffensen er der dog også mulighed for, at lære af de Vi vil meget gerne deltage i lignende tiltag fremadrettet. Det giver de unge på sidelinjen værdifuld erfaring. De bliver opkvalificeret og får et netværk og nogle referencer, som de kan drage nytte af. erfaringer man har gjort sig og forbedre fremtidige rotationsforløb på et par områder. Vi har opnået nogle erfaringer, vi kan tage med os og bygge videre på. Udfordringerne er, at vi skal være dygtigere til at kommunikere i den indledende fase, så de deltagende vikarer hele tiden er opdateret. Derudover skal vi være helt skarpe på, hvordan vi tager imod de vikarer, der kommer ud. Hvem er tovholder og hvem sørger for introduktionen? Hvordan tager vi bedst imod de nye mennesker, så de får den bedst mulige modtagelse?, siger Diana Steffensen. Bredt samarbejde Rotationsprojektet for pædagogiske praktikvejledere er blevet til på Diana Steffensen, dagtilbudsleder i Kolt-Hasselager dagtilbud baggrund af et bredt samarbejde mellem BUPL, VIA UC, Jobcenter Aarhus, DTLÅ, SFO og FU mens projektet er koordineret af Personale & Udvikling og Pædagogik & Integration. Hos BUPL er man ikke tvivl om at forløbet har været en succes. Det er gået rigtig godt. Mange ledige er kommet i job, hvilket også var en af vores grunde til at deltage. Det var vigtigt for os, at der ikke var tale om en kort periode med få deltagere. Vi tager de ledige alvorligt med det her projekt, fordi de både kommer på kursus og får ordinært arbejde hvorigennem de optjener retten til en højere dagpengesats og får en reel mulighed for at skabe en tilknytning til arbejdsmarkedet, siger Marianne Gilbert, der er faglig sekretær i BUPL. Kontakt: Anders Probst Jensen, Børn og Unge, Personale og Udvikling Tlf.: Mail: Fakta: De ledige pædagoger er ansat i 25 uger, heraf 13 uger med ordinær løn og 12 uger med løntilskud. Herudover fik de ledige pædagoger et tre ugers traineekursus. Praktikvejlederuddannelsens økonomiske grundlag bygger dels på globaliseringsmidler og rotationsordningen: 50/50 modellen, hvor arbejdsgiverne sender deres ansatte på efteruddannelse og modtager SVU samt efteruddannelsesmidler. Princippet er 50% løntilskud og 50% ordinær beskæftigelse for de deltagende vikarer. Der er to metoder til organisering af jobrotationsprojekter: Ud over 50/50 modellen kan man søge om en rotationsydelse på 173,18 kr. i tilskud til en vikar, for hver time medarbejderne er på efteruddannelse. Det skal mindst være 10 timer om ugen i højst 52 uger. En vikar kan vikariere for flere medarbejdere. Kontakt Jobcenter Aarhus Jobrotations Team for yderligere information på Særlig Aarhuspulje til rotationsprojekter: Fra 2013 er der afsat 1,8 mio. der kan søges efter først til mølle princippet. Der kan søges op til 80 procent af kursusudgifterne i forbindelse med rotationsprojekter. Kontakt Jobcenter Aarhus Jobrotations Team for yderligere information på aarhus.dk Hvis man ønsker at opstarte et rotationsprojekt kan man kontakte personalekonsulent i Personale & Udvikling, Anders Probst Jensen, for vejledning, på eller BU Nyt marts

6 forældresamarbejde Eleverne fra Samsøgades Skole fik helt nye oplevelser, da forældre og medarbejdere i et fælles projekt skabte plads til ny læring, nye fællesskaber og kompetenceudvikling Forældre overtager Samsøgades Skole Eleverne på Samsøgades Skole havde fire anderledes skoledage i februar og marts, hvor frivillige forældre stod for undervisningen. Initiativet skal styrke skolens fællesskaber. Samsøgades Skole har som en del af arbejdet med Folkeskolens Fællesskaber afholdt fire dages kompetenceudvikling af medarbejderne med fokus på at skabe inkluderende fællesskaber i skolen og SFO en. Mens medarbejderne var på kursus i Den coachende adfærd varetog forældrene undervisningen. 7.f øver kunstigt åndedræt i klassen. 2.e er i gang med at lave pizza og abemad i hjemkundskabslokalet. I 1.a ligger eleverne på tæpper på gulvet og slapper af til tibetansk musik. 3.f har tema om demokrati og stiller spørgsmål til borgmester Jacob Bundsgaard i rådhussalen Forældrene har overtaget Samsøgades Skole, og det skaber nye aktiviteter og nye former for fællesskab på skolen. Det er rigtigt sjovt at have forældrene som lærere, siger eleverne i 2.e samstemmende. Man lærer dem bedre at kende, fortæller Anna. Det er godt, når man for eksempel skal med én af sine venner hjem. Forældrene nyder også at være sammen med deres børn og børnenes klassekammerater. Man lærer mange nye ting om børnene, når man er sammen med dem en hel dag i skolen, siger Berit Hammershøy Andersen, der har taget fri fra sit arbejde som sundhedsplejerske for at være med til projektet. Fortsættes 6 BU Nyt marts 2013

7 forældresamarbejde Man får også indsigt i, hvor mange didaktiske overvejelser, der skal til for at få det til at lykkes. Vi har gjort os mange tanker om, hvordan dagen skulle forløbe. Og børnene synes, at det er sjovt at lære noget på en anden måde. Forældre i skolefællesskabet Samsøgades Skole arbejder målrettet på at inddrage forældrene i skolens fællesskaber. Det sker ved at holde månedlige morgenkaffemøder efter morgensang, etablering af den frivillige forældreforening Forældreskabet og altså forældredrevne skoledage. Heldigvis har mange forældre mulighed for at bidrage. Det kræver dog en indsats fra begge sider. Allerede i januar begyndte skolen at informere forældrene om skoleovertagelsen. Det blev understreget, at initiativet havde til hensigt at styrke fællesskabet mellem skole og hjem. Klasserådene var med til at udbrede kendskabet til forældredagene og spillede en vigtig rolle i forhold til at få mange forældre til at melde sig. At sammensætte skemaet var et større puslespil, og det kunne kun lade sig gøre gennem tæt kontakt mellem skoleledelsen og forældre. På dagene deltog foruden forældre (og enkelte aktive bedsteforældre) også skolens faste vikarer, en backup-team af tidligere lærere fra skolen og en udlånt pædagogisk leder fra Katrinebjergsskolen. Vi vil gerne skabe en fællesskabskultur på skolen, og derfor har vi valgt at invitere forældrene ind i vores skoledag. Vi mener, at forældrene er vigtige bidragsydere til og deltagere i det forpligtende fællesskab, som en skole er, fortæller skoleleder fra Samsøgades Skole Martin Appel Loft. Kendskab giver fællesskab og forståelse Udover glade elever og forældre kan dagene være med til at give andre positive effekter. Flere forældre giver udtryk for, at de har fået mere indgående kendskab til klassens styrker og udfordringer, siger inklusionsmedarbejder Cecilie Harrits, der har fulgt initiativet for Børn og Unge i Aarhus Kommune, Når forældrene kommer helt tæt på deres børns klasse, får de et nuanceret billede af klassens relationer og mønstre. Det bliver nemmere for dem at tænke på klassen som helhed. Det har været dejligt nemt og sjovt at have min datters klasse, og jeg har nydt mine dage med børnene. Men jeg har også oplevet, hvor svært det kan være at nå alle elever i klassen, fortæller Kristian H. Nielsen, far i 3.f. Jeg har fået langt større forståelse for, hvad det egentlig vil sige at lave differentieret undervisning og inklusion i klassen. Det er hensigten at følge op på succesen med nye tiltag, der virker fremmende på forældreskole-fællesskabet. At skabe fællesskaber i skolen er en vigtig opgave. Vi har valgt at arbejde på mange fronter, og forældreinddragelsen er bare ét af de initiativer, som vi ønsker at udvikle i fremtiden, siger Martin Appel Loft. Vi vil skabe en skole, der har fokus på udvikling og ressourcetænkning i forhold til elever, kolleger og forældre. Kontakt: Martin Appel Loft, skoleleder, Samsøgades Skole. Mail: Fakta Fællesskaber for Alle er et udviklingsprojektet i Aarhus Kommune, der styrker medarbejdernes kompetencer i forhold til at skabe inkluderende fællesskaber i institutioner, skoler og fritidstilbud. Fællesskaber for Alle har et 0 18 års perspektiv og består af fire forløb, nemlig Dagtilbuddets Fællesskaber, Dagplejens Fællesskaber, Folkeskolens Fællesskaber og Ung i Aarhus Fællesskaber. Til sammen udgør de fire forløb en fælles kompetenceindsats i Kommunens arbejde med inklusion og fællesskaber. Læs mere om Fællesskaber for Alle på: Sayed Ali Hadi og Sofus Sloth Poulsen producerer abemad til kammerater og forældre på Samsøgades Skole BU Nyt marts

8 administration Under samme tag. Forrest: Dagtilbudsleder i Højbjerg Dagtilbud, Jan Madsen, og sekretær Sidse Søgaard. Bagest: Administrativ leder Freddy Fisker og sekretærerne Helle Peschardt og Liisa Dalgas. Fællesskab giver gevinst I Højbjerg er skole og dagtilbud gået sammen om fælles administration. Det giver pote i form af mere arbejdsglæde, mindre sårbarhed og fornyet kraft til at løse nye opgaver. For meget tid gik til administration, for lidt tid til kerneopgaven. Afsættet var klassisk, da administrativ leder på Kragelundskolen Freddy Fisker og dagtilbudsleder i Højbjerg Dagtilbud, Jan Madsen, for et par år siden drøftede dagtilbuddets daglige drift. Med en enkelt administrativ medarbejder var dagtilbuddet sårbart. Sårbart ved fravær, det var vanskeligt at ud- Fortsættes 8 BU Nyt marts 2013

9 administration nytte administrative it-systemer fuldt ud og selv om opgaverne blev løst, skete det hverken optimalt eller helt tilfredsstillende. En arbejdsgruppe blev nedsat, opgaven om at skabe videndeling, attraktive arbejdspladser, sikker drift samt sparring og udvikling blev formuleret og resultatet var et håndslag mellem skole og dagtilbud om at skabe en ny, fælles administration fra 1. januar Det skulle lykkes, og det gjorde det. Vi aftalte af hensyn til medarbejderne, at vi ikke kunne rulle det tilbage, og det kom heller ikke på tale. Målet er at skabe kvalitet, arbejdsglæde og effektiv løsning af opgaverne, og resultatet er, at vi har fået skabt mere attraktive arbejdspladser gennem et styrket fagligt og socialt miljø. Medarbejderne støtter hinanden, overlapper hinanden, og hos os er nye administrative opgaver velkomne, for vi er gearet til at håndtere dem, siger administrativ leder Freddy Fisker. I stedet for to sidder der i dag tre administrative medarbejdere på skolen, den ene altså flyttet dertil fra dagtilbuddet. Hver især er de tre medarbejdere superbrugere på hver sit it-område og i fællesskab løser de skolens og dagtilbuddets administrative opgaver. I stedet for at udnytte it-systemernes fordele 70 procent, kan de nu udnyttes 100 procent, påpeger Freddy Fisker. Også dagtilbudsleder Jan Madsen er tilfreds med det administrative fællesskab. Medarbejderne støtter hinanden, overlapper hinanden, og hos os er nye administrative opgaver velkomne, for vi er gearet til at håndtere dem Freddy Fisker, administrativ leder Jeg oplever ikke at have mistet en administrativ medarbejder, men at have fået to ekstra. Administrationen er effektiv, og den er også kommet tættere på de pædagogiske ledere. De ved, at de kan henvende sig på skolen og få svar på langt det meste. Og kniber det med at få løst konkrete opgaver lokalt, så rykker de administrative medarbejdere gerne ud med tasken under armen. Det har været meget positivt, og vi er nået langt hen imod de mål, vi satte os, siger Jan Madsen. Lederteamet indgår samtidig i faglig leder-sparring omkring økonomi, budget og strategi på tværs af skole og dagtilbud. Det er sammen med det nye økonomistyringsværktøj, som er udviklet i Børn og Unge, med til at skabe konkret, positiv udvikling. Jeg kunne godt faktisk godt forestille mig, at vi udnyttede det her i en bredere sammenhæng, eksempelvis it, pedel og vedligeholdelse i et teknisk, administrativt fællesskab. Det har vi dog ingen konkrete planer om. Det centrale er her og nu er, at det administrative fællesskab giver mening og er positivt, siger Jan Madsen. Fakta Administrative fællesskaber et pilotprojekt For at understøtte dannelsen af lokale, administrative fællesskaber har Økonomi i Børn og Unge søsat et pilotprojekt i vinteren / foråret Hensigten er at understøtte fem konkrete projekter, hvoraf projektet i Kragelund-distriktet er det ene. Pilotprojektet opsamler viden om forskelle og udfordringer i de fem områder, som inspiration til eventuelt kommende opbygninger af administrative fællesskaber. Kontakt: Jan Madsen, dagtilbudsleder, Højbjerg Dagtilbud. Mail: Freddy Fisker, administrativ leder, Kragelundskolen. Mail: BU Nyt marts

10 kursus Aktuelle kurser Find alle kurser: På BUportalen: Find oversigt over kurser: Vælg Kurser og Arrangementer på BUportalens forside Tilmeld dig på Kursusbasen: Tryk på kursus-ikonet (vist her). Kursus-basen åbner MSB Forelæsning med Susan Hart: Omsorgsbegrebet - Neuroaffektiv udviklingspsykologi fra teori til praksis Familier, Børn og Unge (FBU) tilbyder 20 pladser til ansatte i Sundhed og Trivsel og Sundhedsplejen. Deltagerne får en introduktion til neuroaffektiv psykologi - herunder: Viden om hvordan barnets psykiske struktur opbygges i et tæt samspil mellem nervesystemets medfødte forudsætninger og barnets nære omsorgsmiljø. Viden om hvad det kan betyde, når den følelsesmæssige omsorg er utilstrækkelig og barnet dermed forstyrres i sin udvikling. Redskaber til at anvende og integrere den neuroaffektive tilgang i praksis. Redskaber til at hjælpe og behandle familier, børn og unge med relationstraumer ud fra en helhedsorienteret tilgang. Forelæsningen foregår tirsdag den 7. maj, kl. 8:30-15:00. Tilmelding til forelæsningen via Børn og Unges Kursusbase Find temadagen under MSB. Elever i matematikvanskeligheder 2-dages kursusforløb for matematiklærere På kurset arbejdes med forskellige diagnoser og årsagsforklaringer indenfor paraplyen matematikvanskeligheder samt beskrivelser af, hvor eleverne oplever vanskeligheder. Der arbejdes ligeledes med, hvordan man kan tilrettelægge undervisningen, så eleverne kan få det optimale udbytte. Der vil være mange konkrete eksempler på elevaktiviteter, der kan hjælpe eleverne. Fælles for rigtig mange af aktiviteterne er et stort fokus på at få sproget med. Kursusdatoer: 10. og 24 september, begge dage kl Tilmelding i Kursusbasen Find kurset under kategorien, Matematik. Individuelle læseprøver 3-dages kursusforløb for lærere i læseundervisning Formålet med kurset er at uddanne lærere til at tage individuelle læseprøver. Læseprøverne skal skaffe lærerne den nødvendige indsigt med henblik på planlægning af den læsepædagogiske indsats. Kursusdatoer: 2. september, 30 september og 4. november, alle tre dage kl Tilmelding i Kursusbasen Find kurset under kategorien, Læseprøver. Læseevaluering i specialklasserne og på de interne skoler 3-dages kursusforløb for lærere i specialklasser og interne skoler Formålet med kurset er at kvalificere speciallærere til at afdække skriftsproglige færdigheder samt at udarbejde handleplaner/mål for undervisningen på baggrund af prøveresultater. Kursisterne får en indføring i principper for intern evaluering samt en gennemgang af evalueringsmaterialer. Kursusdatoer: 3. september, 1. oktober og 5. november, alle tre dage kl Tilmelding i Kursusbasen Find kurset under kategorien, Læseprøver. Fri for Mobberi - Instruktørkursus Heldags instruktørkursus for børnehave og skole/sfo den 29. maj 2013 Mobning er mest udbredt i klasse, men kimen lægges allerede i børnehaven. Derfor fokuserer antimobbeprogrammet Fri for Mobberi på de 3-8-årige. Fri for Mobberi bygger på at: mobning blandt børn er de voksnes ansvar en forebyggende indsats er nødvendig for at bekæmpe mobning inddrage tilskuerne til mobning udvikle børnefællesskaber der bygger på tolerance, respekt, omsorg og mod Tilmelding i kursusbasen Find kurset under mobning. Børn og Unges Kursusadministration Tlf.: BU Nyt marts 2013

11 dhl DHL: Fart over feltet, fællesskab og fyrværkeri Den august går det igen løs i Mindeparken pladser er forudbestilt til Aarhus Kommunes arbejdspladser. I 2010 startede vi ud med 1500 deltagere fra Børn og Unge. Til dette års DHL har vi fordoblet antallet. Det er meget beundringsværdigt, at vi i den grad kan samles på tværs af vores organisation og stille med så mange deltagere. Den 22. august glæder vi os så til at sætte endnu mere fart over feltet med vores 3000 deltagere. Tilmelding sker efter først-til-mølle princippet Deadline er 1. maj. Hvis tilmeldingen sker via Børn og Unge får I en pakkeløsning med deltagergebyr (inkl. DHLs madpakke), Børn og Unge løbe/walktrøje og pølse/brød. Børn og Unge giver et tilskud til hvert hold, hvorfor samlet pris pr. hold er 550 kr. tilmelding trøjebestilling Holdtilmelding sker via Aarhus Motions særlige login for Børn og Unge: Her. Når der spørges om kode, skal I skrive MBUDHL13 for at få Børn og Unges holdrabat. Spørgsmål vedrørende tilmelding rettes til Aarhus Motion: tlf: Når I tilmelder jer via Aarhus Motion, har I også mulighed for at bestille trøjer. Der er trøjer fra str. XS til XXXL i herre- og damemodel. OBS: For at få unisex model, skal man vælge herremodel - disse to modeller er ens. Vedhæftet er oversigt over trøjemål. Når vi nærmer os stafetten kommer der flere oplysninger Vi glæder os til at se jer! Generelle oplysninger Løbet afholdes i Mindeparken I kan vælge imellem stafetløb 5x5 km stafetløb eller gåtur på 5 km. Samlet deltagerantal forventes at være Aftenen sluttes af med festfyrværkeri kl. 22:00 Alle hold kan hente en medkurv med enten vin, stor fadøl eller sodavand efter eget valg. Dette hentes i DHLs bod Alle deltagere får individuelle tider og hvert hold får en samlet tid. Alle tider bliver registreret med chip og kan efter løbet ses på aarhusmotion.dk Vi har 5 store telte til rådighed. De er forbeholdt de deltagere, der er tilmeldt via Børn og Unges rabatkode (3000 pladser) Vi byder på vores egen komponerede DHL-pølse/brød til hver deltager Kontakt: Har I spørgsmål, er I velkomne til at kontakte Anders Probst-Jensen, eller Pernille Guldager, BU Nyt marts

12 kort nyt Aarhus er i tændernes superliga Unge i Aarhus har bevæget sig støt og roligt op i toppen af superligaen for sunde tænder. I 2004 havde 45 procent af de 15-årige ikke fået boret i tænderne. I dag er 57,6 procent styret uden om tandlægens bor. Aarhus er mere end syv procent bedre end landsgennemsnittet. Tandplejen har øget samarbejdet med børnenes forældre om at forebygge huller og andre tandsygdomme. En helt ny undersøgelse viser, at forældre er meget glade for at komme i Tandplejen med deres barn. 99,3 procent af forældre med børn på 5 år svarede, at de var tilfreds eller overvejende tilfreds med deres oplevelse af barnets tandklinik. Rådmand for Børn og Unge, Kristian Würtz, glæder sig over de gode resultater, der vidner om en høj faglig kvalitet og et godt samarbejde med forældrene, Det er ikke mindst glædeligt, at gruppen af unge med rigtig mange huller er blevet væsentlig mindre. De mere sårbare unge har altså også fået et løft. Både fagligt og organisatorisk er vi på en kurs, som fortsat sikrer en høj tandsundhed hos de aarhusianske børn og unge, siger rådmanden. Aarhus Kommune samler i disse år selve tandbehandlingerne på færre klinikker med et specialiseret fagligt miljø. Samtidig øger Tandplejen samarbejdet med forældre om at forebygge huller. Kontakt: Overtandlæge Ingelise Hansen, Tandplejen Aarhus. Mail: Børnekulissens Hatteteater med kostumer Mandag 25., tirsdag 26. og onsdag 27. marts kl kommer Børnekulissen til Musikhuset Aarhus. Her kan børn klæde sig ud og lege i de flotte kostumer, være med i hatteteater, vælge roller og være med, når Børnekulissens historiefortæller Mariane Siem improviserer et lille teaterstykke frem. Der er ansigtsmaling til selvbetjening og hyggelige timer for familier og daginstitutioner med børn fra 3-9 år. Gratis - tilmelding ikke mulig. Læs mere på: OMG! en succes! Det har været fantastisk at se så mange unge fra byens ungdomsskoler og klubber lægge et stort arbejde i forberedelserne. Der var ingen tumult takket være de mange voksne medarbejdere og vagter. Ikke mindst havde pædagogerne styr på deres unge. I år er det en lille succes. Økonomien løber rundt, men jeg tror det kommer til at tage et par år før det er en mega-succes. Det siger Casper Husted, afdelingsleder i 12 eren, FU Område Silkeborgvej, og medarrangør om årets OMG! Se video fra festivalen: https://www.youtube.com/watch?v=hbt30lxikhq Kontakt: Brian Skifter, vice FU-leder Mail: aarhus.dk 12 BU Nyt marts 2013

13 kort nyt Konflikt På BUportalen og Aarhus Kommunes hjemmeside finder du information og vejledning i forhold til KL s varslede lockout af lærere på skole- og ungeområdet pr. 1. april. Se dem her: MedarbejderPortalen Buportalen Lockout (følg linket her) aarhus.dk/lockout (følg linket her) arbejdspladsvurdering Ung i Aarhus går til filmen En ny tradition blev søsat i Filmbyen, da Ung i Aarhus film afholdt sin første prisuddeling. I et samarbejde mellem Filmby Aarhus, ungdomsskolerne og en manuskriptforfatter har 80 unge i alderen år siden oktober 2012 deltaget i et større filmprojekt. Arbejdet kulminerede med en gallapremiere i Filmbyen, hvor der var prisuddeling i alle de kategorier, der tilsammen gør en god film. Fokus var lagt på den gode, fokuserede historie. Der var en pris til bedste fotografering, bedste hovedrolle, bedste klipning, bedst fungerende kortfilm, bedste manuskript og bedste film. Præmien var et forgyld klaptræ, hvor kategorien for prisen var påført. Filmprojektet er en del af det treårige kulturprojekt, kaldet Cooltour, som med midler fra først og fremmest Børnekulturens Netværk under Kulturministeriet laver kulturelle aktiviteter der tager udgangspunkt i de unges eget udtryk. Projektet blev desuden støttet af Filmby Aarhus og Aarhus Billed- og Medieskole. Kontakt: Brian Skifter, vice FU-leder Mail: Klar til APV 2013 I efteråret starter en ny runde af APV i Børn og Unge. HMU har besluttet, at en APV (Arbejds- PladsVurdering) skal gennemføres hver andet år på Børn og Unges arbejdspladser. Med data herfra vil den enkelte arbejdsplads samt organisationen som helhed samle informationer til at sætte pejlemærker i forhold til fokus i arbejdsmiljøarbejdet, evaluering af de seneste års indsats og idéer til justeringer. Hvis du også svarede i 2009 og -11, vil du kunne genkende APV 2013, som igen i år består af en fysisk del og en del, som fokuserer på det psykiske arbejdsmiljø: Trivselsundersøgelsen. Trivselsundersøgelsen: I september måned 2013 modtager samtlige medarbejdere et spørgeskema. Som noget nyt skal spørgeskemaet besvares via internettet. I slutningen af november vil arbejdspladserne modtage rapporterne. Den fysiske APV: Arbejdsmiljøgruppen tilrettelægger selv en lokal gennemgang af arbejdsmiljøforholdene. Læs mere: I AMBU Kontakt: Hanne Lise Rasmussen, tlf eller Mette Holm Nielsen, tlf , Kommunikation & Arbejdsmiljø. Mail: mbu.aarhus.dk. Science Fictionkomedien Udenfor dækning vandt prisen for bedste film og delte samtidig publikumsprisen med filmen Noget der var vigtigere. Her ses de to filmhold fra henholdsvis Klub A45 og ungdomsskolen i Hjortshøj. BU Nyt marts

Børn skal favnes i fællesskab

Børn skal favnes i fællesskab Center for Dagtilbud og Skole Børn skal favnes i fællesskab - om inklusion i Furesø Kommune BØRN SKAL FAVNES I FÆLLESSKAB 2 FORORD Alle børn og unge har brug for at indgå i et fællesskab med forældre,

Læs mere

Børn og Unge Nyt nyhedsbrev til medarbejdere i Børn og Unge

Børn og Unge Nyt nyhedsbrev til medarbejdere i Børn og Unge Børn og Unge Nyt nyhedsbrev til medarbejdere i Børn og Unge Byrådet vedtog onsdag den 26. januar en samlet plan for at sikre Aarhus Kommunes økonomi. Beslutningen betyder samtidig en række ændringer i

Læs mere

Gl. Åby Dagtilbud Område Silkeborgvej, Børn & Unge. Dagtilbudsavisen 4. udgave. Gl. Åby Dagtilbud

Gl. Åby Dagtilbud Område Silkeborgvej, Børn & Unge. Dagtilbudsavisen 4. udgave. Gl. Åby Dagtilbud Område Silkeborgvej, Børn & Unge Dagtilbudsavisen 4. udgave Gl. Åby Dagtilbud NR. 4 August 2013 Introduktion Ved dagtilbudsleder Tina Haugstrup Andersen Kære alle Velkommen tilbage efter sommerferien sikke

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

APV-nyhedsbrev nr. 1 marts 2015. INDHOLD APV og trivselsundersøgelsen 2015 Fysisk APV løbende APV Psykisk APV trivselsundersøgelsen

APV-nyhedsbrev nr. 1 marts 2015. INDHOLD APV og trivselsundersøgelsen 2015 Fysisk APV løbende APV Psykisk APV trivselsundersøgelsen APV-nyhedsbrev nr. 1 marts 2015 INDHOLD APV og trivselsundersøgelsen 2015 Fysisk APV løbende APV Psykisk APV trivselsundersøgelsen o Lokale spørgsmål Validering af arbejdsmiljøorganisationen og medarbejderne

Læs mere

BØRN OG UNGE Aarhus Kommune NOTAT. Emne. Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen Børn og Unge-udvalget

BØRN OG UNGE Aarhus Kommune NOTAT. Emne. Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen Børn og Unge-udvalget Emne Til Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen Børn og Unge-udvalget Side 1 af 5 1. Baggrund for spørgeskemaet Børn og Unge-udvalget har ønsket at følge implementeringen af folkeskolei den forbindelse

Læs mere

Inkluderende pædagogik og specialundervisning

Inkluderende pædagogik og specialundervisning 2013 Centrale videnstemaer til Inkluderende pædagogik og specialundervisning Oplæg fra praksis- og videnspanelet under Ressourcecenter for Inklusion og Specialundervisning viden til praksis. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Skole Hjem Nr. 189 December 2006

Skole Hjem Nr. 189 December 2006 Skole Hjem Nr. 189 December 2006 1 Afsked Det er ikke første gang og bliver måske heller ikke sidste gang i dette skoleår, at vi i Kontakt må skrive om afsked. Det skyldes hovedsagelig, at flere nu har

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Nye stillinger til overtallige dagtilbudsledere

Nye stillinger til overtallige dagtilbudsledere Børn og Unge Nyt nyhedsbrev til medarbejdere i Børn og Unge I dette nummer: Pædagoger fra MSB til intromøde Nye stillinger til overtallige dagtilbudsledere Dagplejen i fokus i ny kampagne Ny struktur nye

Læs mere

Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015

Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015 Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015 Hvorfor deltage i Barnet i Centrum? - Erfaringer fra Svendborg kommunes deltagelse i Barnet i Centrum 1 Ved Birgit Lindberg dagtilbudschef Dagtilbudsområdet

Læs mere

Forældre Undervisning

Forældre Undervisning Forældre Undervisning På en skole nær dig Bliv bedre til at hjælpe dit barn med lektierne Forår 2010 Bliv bedre til at hjælpe dit barn med lektierne Hvorfor Forældreundervisning? Oplever du også at det

Læs mere

Lokal udviklingsplan for. Ellekær dagtilbud

Lokal udviklingsplan for. Ellekær dagtilbud Lokal udviklingsplan for Ellekær dagtilbud 1 1 Indhold 2 Den lokale udviklingsplan hvad og hvorfor?... 3 2.1 Politiske beslutninger retningen for hele Børn og Unge... 3 2.2 Fælles indsatser i Område Viborgvej...

Læs mere

Virupskolen søger 2 pædagogiske ledere

Virupskolen søger 2 pædagogiske ledere Virupskolen søger 2 pædagogiske ledere På Virupskolen ændrer vi skolens ledelsesstruktur pr. 1. august 2015. Vi søger derfor 2 pædagogiske ledere til at indgå i vores ledelsesteam. Vi søger en pædagogisk

Læs mere

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Hvad er den politiske holdning til inklusion i Tønder Kommune? Hvad betyder inklusion på 0-18 års området? Er det målet,

Læs mere

Mellemtrinnet (4.-6. årg.) har fri kl. 14.30 fire dage om ugen og kl. 15 en dag om ugen. Dagen til kl. 15 kan ses på elevernes skema.

Mellemtrinnet (4.-6. årg.) har fri kl. 14.30 fire dage om ugen og kl. 15 en dag om ugen. Dagen til kl. 15 kan ses på elevernes skema. Nyhedsbrev juni 2014 Folkeskolereformen 7 Sct. Jørgens Skole Helligkorsvej 42A 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 44 00 E-mail: sctjorgensskole@roskilde.dk www.sctjorgensskole.roskilde.dk 27. juni 2014 Kære forældre

Læs mere

Svag stigning i sygefraværet i januar måned

Svag stigning i sygefraværet i januar måned Børn og Unge Nyt nyhedsbrev til medarbejdere i Børn og Unge I dette nummer: Se kollegers læringsstils-materialer Rådmand mødte 40 års-jubilarer Småbørnsforældre: Derfor vælger vi Dagplejen Dans er også

Læs mere

PÅ VEJ MOD NY SKOLE. Februar 2012. Nyhedsbrev nr. 3. Indholdsfortegnelse

PÅ VEJ MOD NY SKOLE. Februar 2012. Nyhedsbrev nr. 3. Indholdsfortegnelse Februar 2012 PÅ VEJ MOD NY SKOLE Nyhedsbrev nr. 3 Indholdsfortegnelse Ny skoleleder er blevet udpeget...2 Interview med den nye skoleleder, Gitte Graatang...2 Spørgsmål og svar om ny skole...4 Navnekonkurrence:

Læs mere

Formandens beretning 2012/2013

Formandens beretning 2012/2013 Formandens beretning 2012/2013 Timring Læringscenter har nu eksisteret i et år og dette er dermed den første beretning for Timring Læringscenter. Det har været et rigtig spændende første år, men også et

Læs mere

Baggrund. Målet med en indsats, der skal fremme differentiering på 0-18 års området, er at:

Baggrund. Målet med en indsats, der skal fremme differentiering på 0-18 års området, er at: Baggrund Medio 2008 blev der i Børn og Unge nedsat et arbejdsudvalg på tværs af den pædagogiske afdeling. Udvalget skulle på tværs af indsatser og projekter i Børn og Unge beskrive, hvordan differentiering

Læs mere

Fællesskabets skole. - en inkluderende skole. Danmarks Lærerforening

Fællesskabets skole. - en inkluderende skole. Danmarks Lærerforening Fællesskabets skole - en inkluderende skole Danmarks Lærerforening Den inkluderende folkeskole er et af de nøglebegreber, som præger den skolepolitiske debat. Danmarks Lærerforening deler målsætningen

Læs mere

IDEKATALOG MED 30 HANDLINGER TIL AT STYRKE FORÆLDRESAMARBEJDET I HØJE-TAASTRUP KOMMUNE

IDEKATALOG MED 30 HANDLINGER TIL AT STYRKE FORÆLDRESAMARBEJDET I HØJE-TAASTRUP KOMMUNE IDEKATALOG MED 30 HANDLINGER TIL AT STYRKE FORÆLDRESAMARBEJDET I HØJE-TAASTRUP KOMMUNE 1 2 3 4 FORSLAG TIL HANDLINGER DER UNDERSTØTTER PRINCIPPERNE Udarbejd folder til forældre, der beskriver de gensidige

Læs mere

Strategi for skoleområdet i Vordingborg Kommune 2014 2017. Alle elever skal lære mere og trives bedre

Strategi for skoleområdet i Vordingborg Kommune 2014 2017. Alle elever skal lære mere og trives bedre Strategi for skoleområdet i Vordingborg Kommune 2017 Alle elever skal lære mere og trives bedre Mål, formål og oprindelse Målet er implementering af Folkeskolereformen over en treårig periode med udgangspunkt

Læs mere

Gl. Åby Dagtilbud Område Silkeborgvej, Børn & Unge. Dagtilbudsavisen 3. udgave. Gl. Åby Dagtilbud

Gl. Åby Dagtilbud Område Silkeborgvej, Børn & Unge. Dagtilbudsavisen 3. udgave. Gl. Åby Dagtilbud Gl. Åby Dagtilbud Område Silkeborgvej, Børn & Unge Dagtilbudsavisen 3. udgave Gl. Åby Dagtilbud NR. 3 MARTS 2013 Introduktion Ved dagtilbudsleder Tina Haugstrup Andersen Sidder her på en af årets forhåbentlige

Læs mere

NOTAT. Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre. Kommunikation. Rammefortælling:

NOTAT. Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre. Kommunikation. Rammefortælling: NOTAT Fælles- og Kulturforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer Rammefortælling: Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre Skolerne i Køge Kommune vil se anderledes ud fra 1. august

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Opkvalificeringsprojekt i inklusion for dagtilbud

Opkvalificeringsprojekt i inklusion for dagtilbud Opkvalificeringsprojekt i inklusion for dagtilbud Børn og Skole 2011 Forord Uddannelses og opkvalificeringsprojektet er planlagt i et samarbejde imellem: FOA, BUPL, AOF, Jobcenter Bornholm, CFU Bornholm,

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Pædagogisk profil. for Myrens Fritidstilbud. Mål og indholdsbeskrivelse. Fritidstilbuddet skal skabe en mere sammenhængende

Pædagogisk profil. for Myrens Fritidstilbud. Mål og indholdsbeskrivelse. Fritidstilbuddet skal skabe en mere sammenhængende Mål og indholdsbeskrivelse Det betyder i Myren. I samarbejde med skolen bruger vi her LP-modellen. Her vægtes relationen mellem barn-barn og barn-voksen. Derfor er det vigtigt at vi med vores forskelligheder,

Læs mere

Fredagsbrev Århus Friskole fredag d.4/9 2015

Fredagsbrev Århus Friskole fredag d.4/9 2015 Nyt Høstival- tiltag giver sus i maven Svævebane er noget nyt til Høstival på Århus Friskole. Det er en del af en superhelteprøve Af Erik 6.klasse reportage (opgave i både 6. og 7. Klasse) Der er trængsel

Læs mere

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i.

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole integrerer de politiske ambitioner som er udtrykt i Byrådets Børne-

Læs mere

TOVHOLDER GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT

TOVHOLDER GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT TOVHOLDER GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT INTRODUKTION TIL GUIDEN Din kommune er blevet udvalgt til at være med i projektet Bedre til ord, tal og IT. Du får denne guide, fordi du har en bærende rolle i

Læs mere

Vi havde også en dejlig arbejdsdag i lørdag og rigtigt mange arbejdsopgaver blev løst. Der er igen arbejdsdag på lørdag i næste uge.

Vi havde også en dejlig arbejdsdag i lørdag og rigtigt mange arbejdsopgaver blev løst. Der er igen arbejdsdag på lørdag i næste uge. Uge 38 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt Endnu en uge er gået og det

Læs mere

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT NOTAT Faglige pejlemærker for faglig udvikling i Dagtilbud Dagtilbudsområdet ønsker i 2013 at sætte fokus på faglig udvikling af området. Siden januar 2012 har dagtilbudsområdet været organiseret i en

Læs mere

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune Jobprofil Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune 1. Indledning Hørsholm Kommune ønsker at ansætte en skoleleder på Rungsted Skole. Stillingen er ledig og ønskes besat snarest muligt. Denne jobprofil

Læs mere

Velkommen til Stavnsholtskolen

Velkommen til Stavnsholtskolen Velkommen til Stavnsholtskolen 1 Velkommen til Stavnsholtskolen Jeg vil sammen med skolens personale byde velkommen til en folkeskole i rivende udvikling. Stavnsholtskolen er en visionær skole, hvor alle

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN HØJ FAGLIGHED GOD TRIVSEL FÆLLESSKAB Skolestart er en milepæl i alle børns liv og meget betydningsfuld såvel i en faglig som en social

Læs mere

FÆLLESSKABER FOR ALLE. En kilde til inspiration for udvikling af øget inklusion på 0-18 års området

FÆLLESSKABER FOR ALLE. En kilde til inspiration for udvikling af øget inklusion på 0-18 års området FÆLLESSKABER FOR ALLE En kilde til inspiration for udvikling af øget inklusion på 0-18 års området Fællesskaber for Alle har bidraget til at styrke almenområdets inklusionskraft Fællesskaber for Alle er

Læs mere

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger?

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Evaluering, forældre Hvilket hold har dit barn deltaget på? Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Har dit barn deltaget

Læs mere

Notat. Århus Kommunes stillingsprofil for skoleledere

Notat. Århus Kommunes stillingsprofil for skoleledere Notat Århus Kommunes stillingsprofil for skoleledere Overordnede forventninger Lederen skal se sig selv som en del af en helhed, der omfatter det lokale område, og hele Århus Kommune. Lederrollen tager

Læs mere

Ydelseskatalog vedrørende eksterne ydelser til dagtilbud i Aarhus Kommune

Ydelseskatalog vedrørende eksterne ydelser til dagtilbud i Aarhus Kommune 2013-03-25 Ydelseskatalog vedrørende eksterne ydelser til dagtilbud i Aarhus Kommune Indholdsfortegnelse 1. Præsentation og grundlag 2. Erfaringer og kompetencer 3. Mål med eksterne ydelser 4. Det kan

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Børn & Kultur Skoleadministration Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Kompetenceudviklingsplanen er baseret på publikationen fra ministeriet: Pejlemærker for kompetenceudvikling

Læs mere

Job- og kravprofil. HR- og kommunikationschef Børn og Unge, Aarhus Kommune

Job- og kravprofil. HR- og kommunikationschef Børn og Unge, Aarhus Kommune Job- og kravprofil HR- og kommunikationschef Børn og Unge, Aarhus Kommune Børn og Unge søger en forvaltningschef til at stå i spidsen for det strategiske arbejde med mennesker, kultur og samarbejde i hele

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle af

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle

Læs mere

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingens læringssyn Læring er individets bestræbelser på at forstå og mestre verden. Børn og læring ser vi som en dynamisk proces, der involvere børn og voksne.

Læs mere

Forældre Undervisning

Forældre Undervisning Forældre Undervisning På en skole nær dig Bliv bedre til at hjælpe dit barn med lektierne Efterår 2010 Bliv bedre til at hjælpe dit barn med lektierne Hvorfor Forældreundervisning? Oplever du også at det

Læs mere

Frørup September 2015

Frørup September 2015 Smørhullet Skolen Mandag 31 Kampagne: Alle børn cykler 7.45-8.00: uddeling af flyers 8.00: indvielse af cykelbane Tirsdag 1 17.00-18.30: 3F forældremøde Onsdag 2 8.00-15.00: 4F ud i det blå Torsdag 3 Fredag

Læs mere

Ny velfærd på Børne- og Ungeområdet

Ny velfærd på Børne- og Ungeområdet Ny velfærd på Børne- og Ungeområdet Byrådet har ultimo 2011 taget hul på drøftelserne af de aktuelle velfærdsudfordringer, og hvordan vi håndterer dem her i Køge. Afsættet er blevet den fælles overordnede

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

Kære forældre. Om skolefusionen

Kære forældre. Om skolefusionen Kære forældre Tusind tak for den flotte opbakning vi har fået her i opstarten af det nye skolerår til alle de nye tiltag, der er sat i værk, og der har været rigtig meget at skulle forholde sig til både

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE Oplæg til temadrøftelse BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE Revideret forår 2016 1 Indhold Forord... 3 Indledning... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber... 5 Børn og unge med særlige

Læs mere

Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg

Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg Folkeskolereformudvalget i Roskilde kommune har lavet følgende anbefalinger til målsætninger, som SFO en forholder sig til: Alle elever skal udfordres i

Læs mere

Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune

Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune 1. Hvad var problemstillingen/udfordringen som I gerne ville gøre noget ved? (brændende platform) Begrundet i gode erfaringer fra tidligere

Læs mere

I dag fredag er det sidste skoledag for tigerne Yes. I fodbold blev det som vanligt en sejr til lærerne (så vidt jeg lige kunne tælle sammen )

I dag fredag er det sidste skoledag for tigerne Yes. I fodbold blev det som vanligt en sejr til lærerne (så vidt jeg lige kunne tælle sammen ) Hold Øje Uge 22. Kort uge og et kort Hold Øje. I dag fredag er det sidste skoledag for tigerne Yes. I fodbold blev det som vanligt en sejr til lærerne (så vidt jeg lige kunne tælle sammen ) Vi er så småt

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE BRUGERUNDERSØGELSE PÅ THYHOLM

STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE BRUGERUNDERSØGELSE PÅ THYHOLM STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE BRUGERUNDERSØGELSE PÅ THYHOLM 1 1 tilfredshed m ed den komm unale tandpleje 1 % andel 4 ja nej I 1 gennemførte tandplejen en spørgeskemaundersøgelse blandt brugerne af Den Kommunale

Læs mere

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014 Overordnet tema: Overordnede mål: X Sociale kompetencer Krop og bevægelse Almene Kompetencer Natur og naturfænomener Sproglige kompetencer Kulturelle kompetencer De overordnede mål er, at den pædagogiske

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF LEDELSE OG ORGANISATION HR OG KOMMUNIKATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF LEDELSE OG ORGANISATION HR OG KOMMUNIKATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF LEDELSE OG ORGANISATION HR OG KOMMUNIKATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE BØRN OG UNGE SØGER EN STRATEGISK HANDLENDE KONTORCHEF

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

INKLUSIONSSTRATEGI FOR SKADS SKOLE

INKLUSIONSSTRATEGI FOR SKADS SKOLE INKLUSIONSSTRATEGI FOR SKADS SKOLE INKLUSIONSSTRATEGI for SKADS SKOLE Esbjerg Kommune har vedtaget vision for den inkluderende skole. Inklusion betyder, at alle elever som udgangspunkt modtager et kvalificeret

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Stjernen Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Stjernen Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 11 69 % - Ledere 1 % - Medarbejdere 9 64 % - Observatører 1 % Forældre 38 43 % Ældste børn 10 50 % Rapporten

Læs mere

Helhedsskole på Issø-skolen.

Helhedsskole på Issø-skolen. Helhedsskole på Issø-skolen. Beskrivelsen af Helhedsskole på Issø-skolen tager afsæt i: Formål for Skole og Dagtilbud frem mod 2014 Rammebetingelser for arbejdet med mål og indholdsbeskrivelser af SFO

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Dragen Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Dragen Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 15 65 % - Ledere 1 100 % - Medarbejdere 10 56 % - Observatører 4 100 % Forældre 43 45 % Ældste børn 8 35

Læs mere

SKOLEN 2014-2015 Kompetenceudvikling. Specialpædagogik, inklusion og AKT Teamkoordinatoruddannelsen

SKOLEN 2014-2015 Kompetenceudvikling. Specialpædagogik, inklusion og AKT Teamkoordinatoruddannelsen SKOLEN 2014-2015 Kompetenceudvikling Specialpædagogik, inklusion og AKT Teamkoordinatoruddannelsen Kompetenceudvikling for lærere og pædagoger i skolen I dette katalog kan du finde inspiration til kompetenceudvikling

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Dragebakken Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Dragebakken Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 8 % - Ledere 1 % - Medarbejdere 6 % - Observatører 1 % Forældre 19 41 % Ældste børn 4 36 % Rapporten består

Læs mere

Odense Kommune Holluf Pile-Tingkjær Områderapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Odense Kommune Holluf Pile-Tingkjær Områderapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING Odense LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 89 89 % - Ledere 8 89 % - Medarbejdere 66 90 % - Observatører 15 83 % Forældre 205 41 % Ældste børn

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Midgård Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Midgård Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 7 58 % - Ledere 1 % - Medarbejdere 5 50 % - Observatører 1 % Forældre 19 34 % Ældste børn 2 29 % Rapporten

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Afrodite Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Afrodite Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 10 91 % - Ledere 1 % - Medarbejdere 7 88 % - Observatører 2 % Forældre 23 43 % Ældste børn 11 58 % Rapporten

Læs mere

Social kapital Nyhedsbrev nr. 1 November 2016 INDHOLD:

Social kapital Nyhedsbrev nr. 1 November 2016 INDHOLD: Social kapital 2017 Nyhedsbrev nr. 1 November INDHOLD: Formål med Social kapital 2017 Valg af leverandør til Social kapital 2017 Social kapital spørgeskema Social kapital 2017 på AMBUonline Kick-off møder

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Virkensbjerget Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Virkensbjerget Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 8 % - Ledere 1 % - Medarbejdere 6 % - Observatører 1 % Forældre 13 35 % Ældste børn 4 44 % Rapporten består

Læs mere

Netværk 08 Brobækhus børnehave Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Netværk 08 Brobækhus børnehave Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 7 88% - Ledere 0 - Medarbejdere 7 100% - Observatører 0 Forældre 65 58% Rapporten består af fem afsnit,

Læs mere

ANSVAR indhold anerkendelse

ANSVAR indhold anerkendelse MERE END ET GODT JOB ANSVAR indhold anerkendelse Pædagogisk assistentuddannelse Børne- og Kulturchefforeningens Årsmøde 11.-13. november 2009 En investering i arbejdsglæde, der betaler sig www.godtjob.dk

Læs mere

Odense Kommune Højme-Rasmus Rask Områderapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Odense Kommune Højme-Rasmus Rask Områderapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING Odense LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 84 97 % - Ledere 8 100 % - Medarbejdere 61 97 % - Observatører 15 94 % Forældre 211 46 % Ældste børn

Læs mere

Information omkring næste skoleår

Information omkring næste skoleår Information omkring næste skoleår Kære forældre til elever på Skolecenter Jetsmark Sommerferien nærmer sig og vi skal sige farvel til en velkendt skoledag og goddag til en ny og anderledes skoledag. Ikke

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

Undervisning af tosprogede elever i folkeskolen. inspiration til skoleledelser og lærere

Undervisning af tosprogede elever i folkeskolen. inspiration til skoleledelser og lærere Undervisning af tosprogede elever i folkeskolen inspiration til skoleledelser og lærere Undervisning af tosprogede elever en introduktion Tosprogede elever klarer sig markant ringere i folkeskolen end

Læs mere

Kirstinebjergskolen. Havepladsvej

Kirstinebjergskolen. Havepladsvej Havepladsvej Linjer - Fremtidens Skole 7. 9. årgang 2014 2015 Fællesskab Læring Velkommen til fremtidens skole blev skabt i august 2013 og består af 3 basisafdelinger med elever fra 0.-6. klasse og en

Læs mere

Strategi for Folkeskole

Strategi for Folkeskole Strategi for Folkeskole 2014 Forfatter: Skole og dagtilbud Revideret den 5. februar 2015 Dokument nr. [xx] Sags nr. 480-2014-97805 I Indhold Forord... 1 Indledning... 2 Kerneopgaven:... 2 Visionen... 3

Læs mere

Kommunale institutioner Grøftekanten Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Kommunale institutioner Grøftekanten Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 17 100% - Ledere 1 100% - Medarbejdere 16 100% - Observatører 0 Forældre 37 38% Ældste børn 13 38% Rapporten

Læs mere

- en effektundersøgelse

- en effektundersøgelse SKOLESTØTTE til børn i familiepleje - en effektundersøgelse Hvordan kan man bedst støtte op om god skoletrivsel, inklusion og faglig udvikling for børn i familiepleje? Dette forskningsprojekt skal undersøge

Læs mere

BØRN OG UNGE ORGANISATIONSBESKRIVELSE

BØRN OG UNGE ORGANISATIONSBESKRIVELSE BØRN OG UNGE ORGANISATIONSBESKRIVELSE 1 BØRN OG UNGE ORGANISATIONSESKRIVELSE INDHOLD Børn og Unge - Helt grundlæggende... 4 Sådan er Børn og Unge opbygget... 5 Tæt på de tre centre... 7 Det politiske perspektiv...

Læs mere

Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015

Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015 Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015 1. Sang og velkomst 2. Orientering fra skolen v. Palle Fogh 3. Orientering fra bestyrelsen v. Marie N. 4. Præsentation af Marietta,

Læs mere

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU Nyhed Horsens Kunstmuseum mode * 3D

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU Nyhed Horsens Kunstmuseum mode * 3D Nyhed mode * 3D BILLED fremtid starter her SKO LEN din kreative Horsens Kunstmuseum Forår 2015 TILMELDING NU BILLED SKOLEN Billedskolen tilbyder i foråret 2015 en fritidsundervisning, hvor begreber som

Læs mere

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU TILMELDING NU Sommerhold og CAMP Læs om Horsens Kunstmuseum

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU TILMELDING NU Sommerhold og CAMP Læs om Horsens Kunstmuseum BILLED fremtid starter her SKO LEN Læs om Sommerhold og CAMP TILMELDING NU din kreative Horsens Kunstmuseum Sommer og efterår 2014 TILMELDING NU BILLED SKOLEN Sommer og efterår 2014 Billedskolens fritidsundervisning

Læs mere

JOB- OG KRAVPROFIL REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE. Byrådet forventes endeligt at godkende stillingens oprettelse den 27. august 2014 JOB- OG KRAVPROFIL

JOB- OG KRAVPROFIL REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE. Byrådet forventes endeligt at godkende stillingens oprettelse den 27. august 2014 JOB- OG KRAVPROFIL REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE Byrådet forventes endeligt at godkende stillingens oprettelse den 27. august 2014 1 JOB OG FRITIDS- OG UNGDOMSSKOLECHEF Børn og Unge, Aarhus Kommune, søger en fritids- og ungdomsskolechef

Læs mere

JOB- OG KRAVPROFIL REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL TO PÆDAGOGISKE LEDERE ÅRGANG OG SFO KRAGELUNDSKOLEN

JOB- OG KRAVPROFIL REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL TO PÆDAGOGISKE LEDERE ÅRGANG OG SFO KRAGELUNDSKOLEN REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL TO PÆDAGOGISKE LEDERE 0. - 5. ÅRGANG OG SFO KRAGELUNDSKOLEN BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE 1 KRAGELUNDSKOLEN www.kragelundskolen KRAGELUNDSKOLEN

Læs mere

Børn og Unge-Afdelingen Konto 2 De adspurgte er alle tidligere vikarer fra Børn og Unges rotationsprojekt for praktikvejledere

Børn og Unge-Afdelingen Konto 2 De adspurgte er alle tidligere vikarer fra Børn og Unges rotationsprojekt for praktikvejledere Børn og Unge-Afdelingen Konto 2 De adspurgte er alle tidligere vikarer fra Børn og Unges rotationsprojekt for praktikvejledere Totalrapport Udførelsestidspunkt: 15-05-2013 13:10:47 Antal besvarelser: 30

Læs mere

Rapport for ADHD-foreningen

Rapport for ADHD-foreningen Rapport for ADHD-foreningen Sprog da [LAUNCH] Dit navn: Din kommune: Dit parti: I 2016 forlod 5,5 procent af eleverne folkeskolen uden at gennemføre deres afsluttende eksaminer mens tallet i 2007 lå på

Læs mere

N Y H E D S B R E V N R Onsdagsholdet

N Y H E D S B R E V N R Onsdagsholdet N Y H E D S B R E V N R. 8 2 0 1 4 Onsdagsholdet Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev! Lokalrådet for Tybjerg og omegn har lavet en spørgeskema undersøgelse som har ligget

Læs mere

Nordisk Skolesamarbejde: Elevernes velbefindende i Danmark

Nordisk Skolesamarbejde: Elevernes velbefindende i Danmark Nordisk Skolesamarbejde: Elevernes velbefindende i Danmark Oplæg v/ Charlotte Wegener og Karin Villumsen Dansk Center for Undervisningsmiljø Finland den 27. og 28. september 2007 Undervisningsmiljø: Elevernes

Læs mere

Brugerundersøgelse på Teaterskolen for Børn

Brugerundersøgelse på Teaterskolen for Børn Brugerundersøgelse på Teaterskolen for Børn Kulturforvaltningen Sommeren 2007 Indholdsfortegnelse Sammenfatning...3 Metode...4 Besvarelse fra de børn/unge der har benyttet Teaterskolen for Børn s fritidstilbud.5

Læs mere

Gemsevejens Børnehus. Virksomhedsplan 2013

Gemsevejens Børnehus. Virksomhedsplan 2013 Gemsevejens Børnehus Virksomhedsplan 2013 INDHOLD Forord 3 Virksomhedens rammer 4 Opgaver 4 Organisation 4 Personale (budget 2013) 4 Sygefravær 4 Økonomi 5 Indsatsområder 5 Direktionens indsatsområder

Læs mere

- en effektundersøgelse

- en effektundersøgelse SKOLESTØTTE til børn i familiepleje - en effektundersøgelse Hvordan kan man bedst støtte op om god skoletrivsel, inklusion og faglig udvikling for børn i familiepleje? Dette forskningsprojekt skal undersøge

Læs mere

Kære forældre. Et godt samarbejde mellem skolen og hjemmet er vigtigt for et godt skoleliv.

Kære forældre. Et godt samarbejde mellem skolen og hjemmet er vigtigt for et godt skoleliv. Velkommen i skole Kære forældre At begynde i skole er et kæmpe skridt både for dit barn, men bestemt også for dig som forælder og der venter en ny og spændende tid. Den første skoletid er fyldt med mange

Læs mere