BU nyt. Forældre overtog Samsøgades Skole. BU nyt. og skabte plads til kompetenceudvikling for alle medarbejdere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BU nyt. Forældre overtog Samsøgades Skole. BU nyt. og skabte plads til kompetenceudvikling for alle medarbejdere"

Transkript

1 nr. 6 marts 2013 BU nyt 17plus i Viby: Styrker unges faglighed Jobrotation: gav fast arbejde Rykkede sammen: Fælles administration en gevinst DHL 2013: Tilmeld jeres hold side 2 side 4 side 8 side 11 6 BU nyt marts 2013 Forældre overtog Samsøgades Skole og skabte plads til kompetenceudvikling for alle medarbejdere Læs artiklen på side 6

2 95% Vi bidrager til 95%-målsætningen Christian Rynn hjælper til med matematiklektierne. Projektkoordinator Villads Müller og Jamil er klar til et spil pool. Georges Tshabolakabambi er i gang med et 10. klasses forløb på VUC. Projekt 17plus i Viby Syd oplever en stor stigning af unge brugere mellem 17 og 24 år, der søger uddannelsevejledning og hjælp til lektierne. 17plus slog dørene op i januar Efter flere tilfælde med uroligheder blandt områdets unge i 2005 og 2006 blev det besluttet at etablere et kontakt- og rådgivningssted, der skulle få de unge voksne til at slå ind på en mere meningsfuld retning. Siden åbningen har antallet af besøgende været stødt stigende, og i efteråret 2012 havde man i gennemsnit 35 besøgende på sine to ugentlige åbningsdage. Unge inspirerer hinanden Formålet med 17plus er at hjælpe de 17 til 24-årige med lektier og rådgivning i et imødekommende og uformelt miljø, hvor der også er plads til at hygge sig med et spil pool. Lektiedelen fylder mest. Viby Gymnasium er vores nabo, og mange har brug for den opbakning, de ikke altid finder derhjemme. Stedet er bundet op om lektiehjælp, og både områdets piger og drenge kommer her. Udover lektiehjælpen kan de unge få vejledning og deltage i de forskellige rådginvingsaftener om eksempelvis sundhed, Fortsættes Kolofon Download BUnyt App Ansvarshavende: Henrik Vinther Olesen HR- og Kommunikationschef Redaktør: Birgitte Dalum kommunikationsmedarbejder Kontakt: Næste nr.: 4. april 2013 Forsiden: Mads Winther Sandager 2.E og Bjørg Rose Hammershøy Nielsen 2.E fra Samsøgades Skole får hjælp af Marias mor, Trine Rosa Petersen, da forældrene overtager undervisningen på skolen 2 BU Nyt marts 2013

3 95% privatøkonomi eller pigeproblematikker. Der er et overtal af unge med mål og ambitioner, og de skaber rammerne for de andre besøgende, siger Villads Müller, projektkoordinator i 17plus. Det er primært unge med en anden etnisk baggrund end dansk, der benytter stedet. To af dem er pigerne Amran Muhiyadin Abdi og Cemile Yildirim, der er 19 år gamle og går på henholdsvis Langkær og Risskov gymnasium. De bor begge i området og kommer hver tirsdag aften. Vi har lært hinanden godt at kende hernede. Vi hygger os og har det godt socialt, men vi er her først og fremmest for at få hjælp til lektierne. Hovedsageligt tysk, matematik og afleveringer. Det er godt, at der er et sted, hvor man kan søge hjælp, hvis ens forældre ikke kan hjælpe, siger Amran Muhiyadin Abdi, der går i 2.g på den naturvidenskabelige linje. Man river sig i håret Der er både lønnet og frivilligt personale tilknyttet 17plus. De frivillige lærer fra sig, taler med de unge og giver også gerne en praktisk hånd med. Christian Rynn, der er ph.d. studerende på Aarhus Universitet, arbejder fast som lektiehjælper i matematik og naturvidenskabelige fag hver torsdag. Derudover hjælper han til på frivillig basis om tirsdagen, når det passer ind i hans skema som eksemplevis i dag, hvor vi besøger 17plus. Jeg er kommet her et lille års tid. Det er sjovt at snakke med de unge mennesker og hjælpe dem med deres lektier. Samtidig er det meget lærerigt at formidle sin viden til andre mennesker. Nogle gange river man sig selv i håret nogle gange gør de. Men det er altid hyggeligt, siger Christian Rynn. Mange kommer langvejs fra FU-leder Johannes Starup Justesen er ikke tvivl om, at projektet bidrager til regeringens målsætning om, at 95 procent af en ungdomsårgang skal gennemføre mindst en ungdomsuddannelse. Det går hele tiden fremad. I sidste uge havde vi 65 besøgende tirsdag aften. Jeg er ikke i tvivl om, at vi bidrager rigtig meget til regeringens 95-procent-målsætning. Det skal vi have undersøgt i den nærmeste fremtid. Alle andre tilbud slutter, når de unge bliver 18 år. Mange kommer langvejs fra, så stedet har en stor værdi, siger FU-leder, Johannes Starup Justesen, der var med til at starte projektet op. Fakta kontakt: 17plus har lokaler i de tidligere ungdomsskolelokaler på Søndervangskolen. Der er åben tirsdag og torsdag kl til plus kan benyttes af alle unge i Viby Syd og omegn. Cirka 98 % af de unge har en anden etnisk baggrund end dansk. Der kommer både unge, som er i gang med en ungdoms- eller videregående uddannelse, og unge som enten er droppet ud eller ikke er kommet igang med en uddannelse. 17plus startede op i januar 2009 og er i dag en del af Helhedsplanen Viby Syd, som løber frem til den 31. december Villads Brodahl Müller Projektkoordinator ved Lektie- & Rådgivnings stedet 17plus M E. Amran Muhiyadin Abdi og Cemile Yildirim kommer fast i 17plus hver tirsdag. BU Nyt marts

4 jobrotation Camilla Hansen er glad for sit nye arbejde i Spiloppen i Kolt-Hasselager Jobrotation gav fast job Børn og Unge i Aarhus Kommune har netop afsluttet sit største jobrotationsprojekt nogensinde. Og det med succes. 18 ud af 40 ledige pædagoger, der deltog i projektet, er nu i arbejde. 40 ledige pædagoger sprang til, da 78 ansatte i Børn og Unge drog af sted på efteruddannelse i efteråret Fra september og 18 uger frem holdt de skansen, mens de ansatte uddannede sig til praktikvejledere, og i dag har næsten halvdelen vinket farvel til ledigheden. En af dem er 23-årige Camilla Hansen, der kort før sommerferien 2012 blev færdiguddannet som pædagog fra Jydsk Pædagogseminarium i Aarhus. Jeg meldte mig til på grund af jobsituationen. Vi er mange om relativt få job, og det var en god mulighed for at få noget erfaring og opbygge et netværk. Vise hvem jeg er, og hvad jeg kan. Det levede klart op til mine forventninger. Jeg blev taget godt imod og blev hurtigt en af kollegerne. Efter otte ugers vikariat i Bavnebakken i Hasselager blev jeg anbefalet til naboinstitutionen Spil- Fortsættes 4 BU Nyt marts 2013

5 jobrotation oppen, der manglede en fast pædagog. Så det er jeg selvfølgelig super glad for, siger Camilla Hansen. Det var dagtilbudsleder i Kolt-Hasselager dagtilbud, Diana Steffensen, der anbefalede Camilla Hansen. Hun har selv været med til at organisere rotationsprojektet, som repræsentant for dagtilbudslederforeningen og er godt tilfreds med projektets forløb. Vi vil meget gerne deltage i lignende tiltag fremadrettet. Det giver de unge på sidelinjen værdifuld erfaring. De bliver opkvalificeret og får et netværk og nogle referencer, som de kan drage nytte af. Samtidig får vi sendt nogle faste medarbejdere af sted på et næsten omkostningsfrit kompetenceforløb i dette tilfælde en diplomuddannelse som praktikvejledere. Sidst men ikke mindst får de studerende bedre vejledere, når de kommer i praktik. Vi skal lære af vores erfaringer Ifølge Diana Steffensen er der dog også mulighed for, at lære af de Vi vil meget gerne deltage i lignende tiltag fremadrettet. Det giver de unge på sidelinjen værdifuld erfaring. De bliver opkvalificeret og får et netværk og nogle referencer, som de kan drage nytte af. erfaringer man har gjort sig og forbedre fremtidige rotationsforløb på et par områder. Vi har opnået nogle erfaringer, vi kan tage med os og bygge videre på. Udfordringerne er, at vi skal være dygtigere til at kommunikere i den indledende fase, så de deltagende vikarer hele tiden er opdateret. Derudover skal vi være helt skarpe på, hvordan vi tager imod de vikarer, der kommer ud. Hvem er tovholder og hvem sørger for introduktionen? Hvordan tager vi bedst imod de nye mennesker, så de får den bedst mulige modtagelse?, siger Diana Steffensen. Bredt samarbejde Rotationsprojektet for pædagogiske praktikvejledere er blevet til på Diana Steffensen, dagtilbudsleder i Kolt-Hasselager dagtilbud baggrund af et bredt samarbejde mellem BUPL, VIA UC, Jobcenter Aarhus, DTLÅ, SFO og FU mens projektet er koordineret af Personale & Udvikling og Pædagogik & Integration. Hos BUPL er man ikke tvivl om at forløbet har været en succes. Det er gået rigtig godt. Mange ledige er kommet i job, hvilket også var en af vores grunde til at deltage. Det var vigtigt for os, at der ikke var tale om en kort periode med få deltagere. Vi tager de ledige alvorligt med det her projekt, fordi de både kommer på kursus og får ordinært arbejde hvorigennem de optjener retten til en højere dagpengesats og får en reel mulighed for at skabe en tilknytning til arbejdsmarkedet, siger Marianne Gilbert, der er faglig sekretær i BUPL. Kontakt: Anders Probst Jensen, Børn og Unge, Personale og Udvikling Tlf.: Mail: Fakta: De ledige pædagoger er ansat i 25 uger, heraf 13 uger med ordinær løn og 12 uger med løntilskud. Herudover fik de ledige pædagoger et tre ugers traineekursus. Praktikvejlederuddannelsens økonomiske grundlag bygger dels på globaliseringsmidler og rotationsordningen: 50/50 modellen, hvor arbejdsgiverne sender deres ansatte på efteruddannelse og modtager SVU samt efteruddannelsesmidler. Princippet er 50% løntilskud og 50% ordinær beskæftigelse for de deltagende vikarer. Der er to metoder til organisering af jobrotationsprojekter: Ud over 50/50 modellen kan man søge om en rotationsydelse på 173,18 kr. i tilskud til en vikar, for hver time medarbejderne er på efteruddannelse. Det skal mindst være 10 timer om ugen i højst 52 uger. En vikar kan vikariere for flere medarbejdere. Kontakt Jobcenter Aarhus Jobrotations Team for yderligere information på Særlig Aarhuspulje til rotationsprojekter: Fra 2013 er der afsat 1,8 mio. der kan søges efter først til mølle princippet. Der kan søges op til 80 procent af kursusudgifterne i forbindelse med rotationsprojekter. Kontakt Jobcenter Aarhus Jobrotations Team for yderligere information på aarhus.dk Hvis man ønsker at opstarte et rotationsprojekt kan man kontakte personalekonsulent i Personale & Udvikling, Anders Probst Jensen, for vejledning, på eller BU Nyt marts

6 forældresamarbejde Eleverne fra Samsøgades Skole fik helt nye oplevelser, da forældre og medarbejdere i et fælles projekt skabte plads til ny læring, nye fællesskaber og kompetenceudvikling Forældre overtager Samsøgades Skole Eleverne på Samsøgades Skole havde fire anderledes skoledage i februar og marts, hvor frivillige forældre stod for undervisningen. Initiativet skal styrke skolens fællesskaber. Samsøgades Skole har som en del af arbejdet med Folkeskolens Fællesskaber afholdt fire dages kompetenceudvikling af medarbejderne med fokus på at skabe inkluderende fællesskaber i skolen og SFO en. Mens medarbejderne var på kursus i Den coachende adfærd varetog forældrene undervisningen. 7.f øver kunstigt åndedræt i klassen. 2.e er i gang med at lave pizza og abemad i hjemkundskabslokalet. I 1.a ligger eleverne på tæpper på gulvet og slapper af til tibetansk musik. 3.f har tema om demokrati og stiller spørgsmål til borgmester Jacob Bundsgaard i rådhussalen Forældrene har overtaget Samsøgades Skole, og det skaber nye aktiviteter og nye former for fællesskab på skolen. Det er rigtigt sjovt at have forældrene som lærere, siger eleverne i 2.e samstemmende. Man lærer dem bedre at kende, fortæller Anna. Det er godt, når man for eksempel skal med én af sine venner hjem. Forældrene nyder også at være sammen med deres børn og børnenes klassekammerater. Man lærer mange nye ting om børnene, når man er sammen med dem en hel dag i skolen, siger Berit Hammershøy Andersen, der har taget fri fra sit arbejde som sundhedsplejerske for at være med til projektet. Fortsættes 6 BU Nyt marts 2013

7 forældresamarbejde Man får også indsigt i, hvor mange didaktiske overvejelser, der skal til for at få det til at lykkes. Vi har gjort os mange tanker om, hvordan dagen skulle forløbe. Og børnene synes, at det er sjovt at lære noget på en anden måde. Forældre i skolefællesskabet Samsøgades Skole arbejder målrettet på at inddrage forældrene i skolens fællesskaber. Det sker ved at holde månedlige morgenkaffemøder efter morgensang, etablering af den frivillige forældreforening Forældreskabet og altså forældredrevne skoledage. Heldigvis har mange forældre mulighed for at bidrage. Det kræver dog en indsats fra begge sider. Allerede i januar begyndte skolen at informere forældrene om skoleovertagelsen. Det blev understreget, at initiativet havde til hensigt at styrke fællesskabet mellem skole og hjem. Klasserådene var med til at udbrede kendskabet til forældredagene og spillede en vigtig rolle i forhold til at få mange forældre til at melde sig. At sammensætte skemaet var et større puslespil, og det kunne kun lade sig gøre gennem tæt kontakt mellem skoleledelsen og forældre. På dagene deltog foruden forældre (og enkelte aktive bedsteforældre) også skolens faste vikarer, en backup-team af tidligere lærere fra skolen og en udlånt pædagogisk leder fra Katrinebjergsskolen. Vi vil gerne skabe en fællesskabskultur på skolen, og derfor har vi valgt at invitere forældrene ind i vores skoledag. Vi mener, at forældrene er vigtige bidragsydere til og deltagere i det forpligtende fællesskab, som en skole er, fortæller skoleleder fra Samsøgades Skole Martin Appel Loft. Kendskab giver fællesskab og forståelse Udover glade elever og forældre kan dagene være med til at give andre positive effekter. Flere forældre giver udtryk for, at de har fået mere indgående kendskab til klassens styrker og udfordringer, siger inklusionsmedarbejder Cecilie Harrits, der har fulgt initiativet for Børn og Unge i Aarhus Kommune, Når forældrene kommer helt tæt på deres børns klasse, får de et nuanceret billede af klassens relationer og mønstre. Det bliver nemmere for dem at tænke på klassen som helhed. Det har været dejligt nemt og sjovt at have min datters klasse, og jeg har nydt mine dage med børnene. Men jeg har også oplevet, hvor svært det kan være at nå alle elever i klassen, fortæller Kristian H. Nielsen, far i 3.f. Jeg har fået langt større forståelse for, hvad det egentlig vil sige at lave differentieret undervisning og inklusion i klassen. Det er hensigten at følge op på succesen med nye tiltag, der virker fremmende på forældreskole-fællesskabet. At skabe fællesskaber i skolen er en vigtig opgave. Vi har valgt at arbejde på mange fronter, og forældreinddragelsen er bare ét af de initiativer, som vi ønsker at udvikle i fremtiden, siger Martin Appel Loft. Vi vil skabe en skole, der har fokus på udvikling og ressourcetænkning i forhold til elever, kolleger og forældre. Kontakt: Martin Appel Loft, skoleleder, Samsøgades Skole. Mail: Fakta Fællesskaber for Alle er et udviklingsprojektet i Aarhus Kommune, der styrker medarbejdernes kompetencer i forhold til at skabe inkluderende fællesskaber i institutioner, skoler og fritidstilbud. Fællesskaber for Alle har et 0 18 års perspektiv og består af fire forløb, nemlig Dagtilbuddets Fællesskaber, Dagplejens Fællesskaber, Folkeskolens Fællesskaber og Ung i Aarhus Fællesskaber. Til sammen udgør de fire forløb en fælles kompetenceindsats i Kommunens arbejde med inklusion og fællesskaber. Læs mere om Fællesskaber for Alle på: Sayed Ali Hadi og Sofus Sloth Poulsen producerer abemad til kammerater og forældre på Samsøgades Skole BU Nyt marts

8 administration Under samme tag. Forrest: Dagtilbudsleder i Højbjerg Dagtilbud, Jan Madsen, og sekretær Sidse Søgaard. Bagest: Administrativ leder Freddy Fisker og sekretærerne Helle Peschardt og Liisa Dalgas. Fællesskab giver gevinst I Højbjerg er skole og dagtilbud gået sammen om fælles administration. Det giver pote i form af mere arbejdsglæde, mindre sårbarhed og fornyet kraft til at løse nye opgaver. For meget tid gik til administration, for lidt tid til kerneopgaven. Afsættet var klassisk, da administrativ leder på Kragelundskolen Freddy Fisker og dagtilbudsleder i Højbjerg Dagtilbud, Jan Madsen, for et par år siden drøftede dagtilbuddets daglige drift. Med en enkelt administrativ medarbejder var dagtilbuddet sårbart. Sårbart ved fravær, det var vanskeligt at ud- Fortsættes 8 BU Nyt marts 2013

9 administration nytte administrative it-systemer fuldt ud og selv om opgaverne blev løst, skete det hverken optimalt eller helt tilfredsstillende. En arbejdsgruppe blev nedsat, opgaven om at skabe videndeling, attraktive arbejdspladser, sikker drift samt sparring og udvikling blev formuleret og resultatet var et håndslag mellem skole og dagtilbud om at skabe en ny, fælles administration fra 1. januar Det skulle lykkes, og det gjorde det. Vi aftalte af hensyn til medarbejderne, at vi ikke kunne rulle det tilbage, og det kom heller ikke på tale. Målet er at skabe kvalitet, arbejdsglæde og effektiv løsning af opgaverne, og resultatet er, at vi har fået skabt mere attraktive arbejdspladser gennem et styrket fagligt og socialt miljø. Medarbejderne støtter hinanden, overlapper hinanden, og hos os er nye administrative opgaver velkomne, for vi er gearet til at håndtere dem, siger administrativ leder Freddy Fisker. I stedet for to sidder der i dag tre administrative medarbejdere på skolen, den ene altså flyttet dertil fra dagtilbuddet. Hver især er de tre medarbejdere superbrugere på hver sit it-område og i fællesskab løser de skolens og dagtilbuddets administrative opgaver. I stedet for at udnytte it-systemernes fordele 70 procent, kan de nu udnyttes 100 procent, påpeger Freddy Fisker. Også dagtilbudsleder Jan Madsen er tilfreds med det administrative fællesskab. Medarbejderne støtter hinanden, overlapper hinanden, og hos os er nye administrative opgaver velkomne, for vi er gearet til at håndtere dem Freddy Fisker, administrativ leder Jeg oplever ikke at have mistet en administrativ medarbejder, men at have fået to ekstra. Administrationen er effektiv, og den er også kommet tættere på de pædagogiske ledere. De ved, at de kan henvende sig på skolen og få svar på langt det meste. Og kniber det med at få løst konkrete opgaver lokalt, så rykker de administrative medarbejdere gerne ud med tasken under armen. Det har været meget positivt, og vi er nået langt hen imod de mål, vi satte os, siger Jan Madsen. Lederteamet indgår samtidig i faglig leder-sparring omkring økonomi, budget og strategi på tværs af skole og dagtilbud. Det er sammen med det nye økonomistyringsværktøj, som er udviklet i Børn og Unge, med til at skabe konkret, positiv udvikling. Jeg kunne godt faktisk godt forestille mig, at vi udnyttede det her i en bredere sammenhæng, eksempelvis it, pedel og vedligeholdelse i et teknisk, administrativt fællesskab. Det har vi dog ingen konkrete planer om. Det centrale er her og nu er, at det administrative fællesskab giver mening og er positivt, siger Jan Madsen. Fakta Administrative fællesskaber et pilotprojekt For at understøtte dannelsen af lokale, administrative fællesskaber har Økonomi i Børn og Unge søsat et pilotprojekt i vinteren / foråret Hensigten er at understøtte fem konkrete projekter, hvoraf projektet i Kragelund-distriktet er det ene. Pilotprojektet opsamler viden om forskelle og udfordringer i de fem områder, som inspiration til eventuelt kommende opbygninger af administrative fællesskaber. Kontakt: Jan Madsen, dagtilbudsleder, Højbjerg Dagtilbud. Mail: Freddy Fisker, administrativ leder, Kragelundskolen. Mail: BU Nyt marts

10 kursus Aktuelle kurser Find alle kurser: På BUportalen: Find oversigt over kurser: Vælg Kurser og Arrangementer på BUportalens forside Tilmeld dig på Kursusbasen: Tryk på kursus-ikonet (vist her). Kursus-basen åbner MSB Forelæsning med Susan Hart: Omsorgsbegrebet - Neuroaffektiv udviklingspsykologi fra teori til praksis Familier, Børn og Unge (FBU) tilbyder 20 pladser til ansatte i Sundhed og Trivsel og Sundhedsplejen. Deltagerne får en introduktion til neuroaffektiv psykologi - herunder: Viden om hvordan barnets psykiske struktur opbygges i et tæt samspil mellem nervesystemets medfødte forudsætninger og barnets nære omsorgsmiljø. Viden om hvad det kan betyde, når den følelsesmæssige omsorg er utilstrækkelig og barnet dermed forstyrres i sin udvikling. Redskaber til at anvende og integrere den neuroaffektive tilgang i praksis. Redskaber til at hjælpe og behandle familier, børn og unge med relationstraumer ud fra en helhedsorienteret tilgang. Forelæsningen foregår tirsdag den 7. maj, kl. 8:30-15:00. Tilmelding til forelæsningen via Børn og Unges Kursusbase Find temadagen under MSB. Elever i matematikvanskeligheder 2-dages kursusforløb for matematiklærere På kurset arbejdes med forskellige diagnoser og årsagsforklaringer indenfor paraplyen matematikvanskeligheder samt beskrivelser af, hvor eleverne oplever vanskeligheder. Der arbejdes ligeledes med, hvordan man kan tilrettelægge undervisningen, så eleverne kan få det optimale udbytte. Der vil være mange konkrete eksempler på elevaktiviteter, der kan hjælpe eleverne. Fælles for rigtig mange af aktiviteterne er et stort fokus på at få sproget med. Kursusdatoer: 10. og 24 september, begge dage kl Tilmelding i Kursusbasen Find kurset under kategorien, Matematik. Individuelle læseprøver 3-dages kursusforløb for lærere i læseundervisning Formålet med kurset er at uddanne lærere til at tage individuelle læseprøver. Læseprøverne skal skaffe lærerne den nødvendige indsigt med henblik på planlægning af den læsepædagogiske indsats. Kursusdatoer: 2. september, 30 september og 4. november, alle tre dage kl Tilmelding i Kursusbasen Find kurset under kategorien, Læseprøver. Læseevaluering i specialklasserne og på de interne skoler 3-dages kursusforløb for lærere i specialklasser og interne skoler Formålet med kurset er at kvalificere speciallærere til at afdække skriftsproglige færdigheder samt at udarbejde handleplaner/mål for undervisningen på baggrund af prøveresultater. Kursisterne får en indføring i principper for intern evaluering samt en gennemgang af evalueringsmaterialer. Kursusdatoer: 3. september, 1. oktober og 5. november, alle tre dage kl Tilmelding i Kursusbasen Find kurset under kategorien, Læseprøver. Fri for Mobberi - Instruktørkursus Heldags instruktørkursus for børnehave og skole/sfo den 29. maj 2013 Mobning er mest udbredt i klasse, men kimen lægges allerede i børnehaven. Derfor fokuserer antimobbeprogrammet Fri for Mobberi på de 3-8-årige. Fri for Mobberi bygger på at: mobning blandt børn er de voksnes ansvar en forebyggende indsats er nødvendig for at bekæmpe mobning inddrage tilskuerne til mobning udvikle børnefællesskaber der bygger på tolerance, respekt, omsorg og mod Tilmelding i kursusbasen Find kurset under mobning. Børn og Unges Kursusadministration Tlf.: BU Nyt marts 2013

11 dhl DHL: Fart over feltet, fællesskab og fyrværkeri Den august går det igen løs i Mindeparken pladser er forudbestilt til Aarhus Kommunes arbejdspladser. I 2010 startede vi ud med 1500 deltagere fra Børn og Unge. Til dette års DHL har vi fordoblet antallet. Det er meget beundringsværdigt, at vi i den grad kan samles på tværs af vores organisation og stille med så mange deltagere. Den 22. august glæder vi os så til at sætte endnu mere fart over feltet med vores 3000 deltagere. Tilmelding sker efter først-til-mølle princippet Deadline er 1. maj. Hvis tilmeldingen sker via Børn og Unge får I en pakkeløsning med deltagergebyr (inkl. DHLs madpakke), Børn og Unge løbe/walktrøje og pølse/brød. Børn og Unge giver et tilskud til hvert hold, hvorfor samlet pris pr. hold er 550 kr. tilmelding trøjebestilling Holdtilmelding sker via Aarhus Motions særlige login for Børn og Unge: Her. Når der spørges om kode, skal I skrive MBUDHL13 for at få Børn og Unges holdrabat. Spørgsmål vedrørende tilmelding rettes til Aarhus Motion: tlf: Når I tilmelder jer via Aarhus Motion, har I også mulighed for at bestille trøjer. Der er trøjer fra str. XS til XXXL i herre- og damemodel. OBS: For at få unisex model, skal man vælge herremodel - disse to modeller er ens. Vedhæftet er oversigt over trøjemål. Når vi nærmer os stafetten kommer der flere oplysninger Vi glæder os til at se jer! Generelle oplysninger Løbet afholdes i Mindeparken I kan vælge imellem stafetløb 5x5 km stafetløb eller gåtur på 5 km. Samlet deltagerantal forventes at være Aftenen sluttes af med festfyrværkeri kl. 22:00 Alle hold kan hente en medkurv med enten vin, stor fadøl eller sodavand efter eget valg. Dette hentes i DHLs bod Alle deltagere får individuelle tider og hvert hold får en samlet tid. Alle tider bliver registreret med chip og kan efter løbet ses på aarhusmotion.dk Vi har 5 store telte til rådighed. De er forbeholdt de deltagere, der er tilmeldt via Børn og Unges rabatkode (3000 pladser) Vi byder på vores egen komponerede DHL-pølse/brød til hver deltager Kontakt: Har I spørgsmål, er I velkomne til at kontakte Anders Probst-Jensen, eller Pernille Guldager, BU Nyt marts

12 kort nyt Aarhus er i tændernes superliga Unge i Aarhus har bevæget sig støt og roligt op i toppen af superligaen for sunde tænder. I 2004 havde 45 procent af de 15-årige ikke fået boret i tænderne. I dag er 57,6 procent styret uden om tandlægens bor. Aarhus er mere end syv procent bedre end landsgennemsnittet. Tandplejen har øget samarbejdet med børnenes forældre om at forebygge huller og andre tandsygdomme. En helt ny undersøgelse viser, at forældre er meget glade for at komme i Tandplejen med deres barn. 99,3 procent af forældre med børn på 5 år svarede, at de var tilfreds eller overvejende tilfreds med deres oplevelse af barnets tandklinik. Rådmand for Børn og Unge, Kristian Würtz, glæder sig over de gode resultater, der vidner om en høj faglig kvalitet og et godt samarbejde med forældrene, Det er ikke mindst glædeligt, at gruppen af unge med rigtig mange huller er blevet væsentlig mindre. De mere sårbare unge har altså også fået et løft. Både fagligt og organisatorisk er vi på en kurs, som fortsat sikrer en høj tandsundhed hos de aarhusianske børn og unge, siger rådmanden. Aarhus Kommune samler i disse år selve tandbehandlingerne på færre klinikker med et specialiseret fagligt miljø. Samtidig øger Tandplejen samarbejdet med forældre om at forebygge huller. Kontakt: Overtandlæge Ingelise Hansen, Tandplejen Aarhus. Mail: Børnekulissens Hatteteater med kostumer Mandag 25., tirsdag 26. og onsdag 27. marts kl kommer Børnekulissen til Musikhuset Aarhus. Her kan børn klæde sig ud og lege i de flotte kostumer, være med i hatteteater, vælge roller og være med, når Børnekulissens historiefortæller Mariane Siem improviserer et lille teaterstykke frem. Der er ansigtsmaling til selvbetjening og hyggelige timer for familier og daginstitutioner med børn fra 3-9 år. Gratis - tilmelding ikke mulig. Læs mere på: OMG! en succes! Det har været fantastisk at se så mange unge fra byens ungdomsskoler og klubber lægge et stort arbejde i forberedelserne. Der var ingen tumult takket være de mange voksne medarbejdere og vagter. Ikke mindst havde pædagogerne styr på deres unge. I år er det en lille succes. Økonomien løber rundt, men jeg tror det kommer til at tage et par år før det er en mega-succes. Det siger Casper Husted, afdelingsleder i 12 eren, FU Område Silkeborgvej, og medarrangør om årets OMG! Se video fra festivalen: https://www.youtube.com/watch?v=hbt30lxikhq Kontakt: Brian Skifter, vice FU-leder Mail: aarhus.dk 12 BU Nyt marts 2013

13 kort nyt Konflikt På BUportalen og Aarhus Kommunes hjemmeside finder du information og vejledning i forhold til KL s varslede lockout af lærere på skole- og ungeområdet pr. 1. april. Se dem her: MedarbejderPortalen Buportalen Lockout (følg linket her) aarhus.dk/lockout (følg linket her) arbejdspladsvurdering Ung i Aarhus går til filmen En ny tradition blev søsat i Filmbyen, da Ung i Aarhus film afholdt sin første prisuddeling. I et samarbejde mellem Filmby Aarhus, ungdomsskolerne og en manuskriptforfatter har 80 unge i alderen år siden oktober 2012 deltaget i et større filmprojekt. Arbejdet kulminerede med en gallapremiere i Filmbyen, hvor der var prisuddeling i alle de kategorier, der tilsammen gør en god film. Fokus var lagt på den gode, fokuserede historie. Der var en pris til bedste fotografering, bedste hovedrolle, bedste klipning, bedst fungerende kortfilm, bedste manuskript og bedste film. Præmien var et forgyld klaptræ, hvor kategorien for prisen var påført. Filmprojektet er en del af det treårige kulturprojekt, kaldet Cooltour, som med midler fra først og fremmest Børnekulturens Netværk under Kulturministeriet laver kulturelle aktiviteter der tager udgangspunkt i de unges eget udtryk. Projektet blev desuden støttet af Filmby Aarhus og Aarhus Billed- og Medieskole. Kontakt: Brian Skifter, vice FU-leder Mail: Klar til APV 2013 I efteråret starter en ny runde af APV i Børn og Unge. HMU har besluttet, at en APV (Arbejds- PladsVurdering) skal gennemføres hver andet år på Børn og Unges arbejdspladser. Med data herfra vil den enkelte arbejdsplads samt organisationen som helhed samle informationer til at sætte pejlemærker i forhold til fokus i arbejdsmiljøarbejdet, evaluering af de seneste års indsats og idéer til justeringer. Hvis du også svarede i 2009 og -11, vil du kunne genkende APV 2013, som igen i år består af en fysisk del og en del, som fokuserer på det psykiske arbejdsmiljø: Trivselsundersøgelsen. Trivselsundersøgelsen: I september måned 2013 modtager samtlige medarbejdere et spørgeskema. Som noget nyt skal spørgeskemaet besvares via internettet. I slutningen af november vil arbejdspladserne modtage rapporterne. Den fysiske APV: Arbejdsmiljøgruppen tilrettelægger selv en lokal gennemgang af arbejdsmiljøforholdene. Læs mere: I AMBU Kontakt: Hanne Lise Rasmussen, tlf eller Mette Holm Nielsen, tlf , Kommunikation & Arbejdsmiljø. Mail: mbu.aarhus.dk. Science Fictionkomedien Udenfor dækning vandt prisen for bedste film og delte samtidig publikumsprisen med filmen Noget der var vigtigere. Her ses de to filmhold fra henholdsvis Klub A45 og ungdomsskolen i Hjortshøj. BU Nyt marts

Kvalitet: Tema om tidlig og forebyggende indsats. nr. 16 september 2014. Festugen: Lær for Livet : Sjovt og anderledes side 12

Kvalitet: Tema om tidlig og forebyggende indsats. nr. 16 september 2014. Festugen: Lær for Livet : Sjovt og anderledes side 12 nr. 16 september 2014 BU nyt Festugen: Lær for Livet : Sjovt og anderledes side 12 hmu: Effektiviseringerne kan mærkes side 14 Digitalisering: Fælles strategi for Børn og Unge side 15 FU: Otte områder

Læs mere

dhl-stafetten svedig firmafest: BU nyt For 2800 Børn og Unge medarbejdere august 2012 bunyt app: i lommen på medarbejderen side 3

dhl-stafetten svedig firmafest: BU nyt For 2800 Børn og Unge medarbejdere august 2012 bunyt app: i lommen på medarbejderen side 3 nr. 14 august 2012 BU nyt inklusion: bud på nye løsninger side 2 bunyt app: i lommen på medarbejderen side 3 børnekulissen: læring begynder ved oplevelsen side 10 indkøb: det virtuelle varehus side 11

Læs mere

BU nyt. Planlægning og samarbejde. Nyt økonomistyringssystem skaber forventning hos ledere. Innovation: Vi tager fat nu side 2

BU nyt. Planlægning og samarbejde. Nyt økonomistyringssystem skaber forventning hos ledere. Innovation: Vi tager fat nu side 2 nr. 2 januar 2013 BU nyt Innovation: Vi tager fat nu side 2 Fusion: Vi skal tænke højt side 4 Skills : Vi har seks hold med side 11 HMU: Vi måler trivsel digitalt side 13 2 BU nyt januar 20 13 Planlægning

Læs mere

BU nyt. 10 BU nyt. Jobrotation: Teknisk service-medarbejdere gentager succes. fælles Arbejdsmiljø: nye ideer født i atletion side 4

BU nyt. 10 BU nyt. Jobrotation: Teknisk service-medarbejdere gentager succes. fælles Arbejdsmiljø: nye ideer født i atletion side 4 nr. 10 maj 2013 BU nyt fælles Arbejdsmiljø: nye ideer født i atletion side 4 Ung i Aarhus: Sætter værktøjer i system side 6 Mobilitetsdage: 30 ansatte fandt nye jobs side 9 10 BU nyt maj 2013 Jobrotation:

Læs mere

Tidlig indsats. De skaber udvikling med små midler. marts 2014. Erhvervsguider: Åbner unges øjne. Børn og Unges IT-succes: Har solgt til KMD

Tidlig indsats. De skaber udvikling med små midler. marts 2014. Erhvervsguider: Åbner unges øjne. Børn og Unges IT-succes: Har solgt til KMD nr. 5 marts 2014 BU nyt Erhvervsguider: Åbner unges øjne side 2 Børn og Unges IT-succes: Har solgt til KMD side 6 DHL-stafetten: Så går starten igen side 8 Nye kompetencer: Med rotationsprojekt side 12

Læs mere

Inklusion: Fællesskaber for alle. Nu er hele 0-18 års området med. oktober 2012. budget: balanceakt giver ro side 2

Inklusion: Fællesskaber for alle. Nu er hele 0-18 års området med. oktober 2012. budget: balanceakt giver ro side 2 nr. 17 oktober 2012 BU nyt budget: balanceakt giver ro side 2 børn og unge-byråd: hjælp til bedre seksualundervisning side 3 dagplejere: praksisfortællinger giver ny viden side 4 skolefusioner: ledelsesteams

Læs mere

Bygge bro, knytte sammen: BU nyt. Rådmand og direktør skriver om første skoledag. august 2012. RULL ruller: mod fremtidens læringsmiljø side 4

Bygge bro, knytte sammen: BU nyt. Rådmand og direktør skriver om første skoledag. august 2012. RULL ruller: mod fremtidens læringsmiljø side 4 nr. 13 august 2012 BU nyt DHL-stafetten: nedtællingen er startet side 2 RULL ruller: mod fremtidens læringsmiljø side 4 Sommernyt: Kajak og bus til en god sommer side 6 Aarhus-sløjfen: Læs anmeldelse af

Læs mere

Børns første sprog åbner undervisningen. Søndervangskolen bidrager til forskning. oktober 2012 BYGGERI & PÆDAGOGIK: sammen om Møllevang side 3

Børns første sprog åbner undervisningen. Søndervangskolen bidrager til forskning. oktober 2012 BYGGERI & PÆDAGOGIK: sammen om Møllevang side 3 nr. 18 oktober 2012 BU nyt FÆLLESSKABER: sammen om Møllevang side 3 NEMMERE BEDRE BILLIGERE: Indkøb er også pædagogik side 6 BYGGERI & PÆDAGOGIK: Se RULL på film side 7 KURSUS: frisættende ledelse side

Læs mere

BU NYT 20 BU NYT. Forældresamarbejde styrker børns læring i børnehaven NOVEMBER 2014 NR. 20 NOVEMBER 2014

BU NYT 20 BU NYT. Forældresamarbejde styrker børns læring i børnehaven NOVEMBER 2014 NR. 20 NOVEMBER 2014 NR. 20 NOVEMBER 2014 BU NYT JOBROTATION: PÆDAGOGER SPEEDREKRUTTERES SIDE 2 FU-STRUKTUR: NU SER VI FREMAD SIDE 6 SKOLERNES APV: SKOLERNE ER I GANG SIDE 8 BØRN OG UNGE-UDVALGET: JAN RAVN CHRISTENSEN SIDE

Læs mere

BU Nyt. Aarhusiansk sprogindsats

BU Nyt. Aarhusiansk sprogindsats nr. 7 april 2012 BU Nyt skolestruktur opgaven er at lytte side 3 Aarhusiansk sprogindsats inspirerer side 4 hun valgte at bruge en ledermentor side 7 indkøb i fællesskab side 10 7 B U n y t a p r i l 20

Læs mere

Skådes elever undervises mobilt: Lektiebøgerne er kun et klik væk. september 2012. mini league: 36 børnehavebørn forsker i alder side 4

Skådes elever undervises mobilt: Lektiebøgerne er kun et klik væk. september 2012. mini league: 36 børnehavebørn forsker i alder side 4 nr. 15 september 2012 BU nyt app-dyst: rosenvangs sfo deltog og vandt side 2 mini league: 36 børnehavebørn forsker i alder side 4 skolestruktur: nye skoler skal godt fra start side 6 hmu: økonomistyring

Læs mere

Rådmanden: Velkommen til den nye skole. august 2014. nr. 14 august 2014. Leg på Streg: Får inspiration til mere bevægelse side 4

Rådmanden: Velkommen til den nye skole. august 2014. nr. 14 august 2014. Leg på Streg: Får inspiration til mere bevægelse side 4 nr. 14 august 2014 BU nyt Leg på Streg: Får inspiration til mere bevægelse side 4 Økoløft: Solbjerg Dagtilbud går all in side 6 Summerclub: Et anderledes ungemiljø side 8 Jobskifte: Ledere skifter til

Læs mere

BU NYT 23 BU NYT. Ellekær Dagtilbud: Nissejagt, gode feer og levende læreplaner DECEMBER 20 14 NR. 23 DECEMBER 2014

BU NYT 23 BU NYT. Ellekær Dagtilbud: Nissejagt, gode feer og levende læreplaner DECEMBER 20 14 NR. 23 DECEMBER 2014 NR. 23 DECEMBER 2014 BU NYT HMU AARHUSAFTALEN OG APV SIDE 2 SØNDERVANGSKOLEN DYGTIGERE ELEVER MED IT-SATSNING SIDE 4 UNG I AARHUS: SAMMEN OM EN NY FU-PLAN SIDE 10 NYT OM OUTLOOK OG IT ÅRSAGER, TIDSRAMMER

Læs mere

Fra kontrol til dialog. BU Nyt. m a j 20 12

Fra kontrol til dialog. BU Nyt. m a j 20 12 nr. 9 maj 2012 BU Nyt indkøb: fu afprøver fælles indkøb side 4 Dagtilbud: lettere med digital kommunikation side 5 Kostordning: En rød tråd i pædagogisk arbejde side 6 Virksomhedsadoption: Sammen om job-viden

Læs mere

BU NYT 22 BU NYT. Sprog: De lærer matematik i vuggestuen DECEMBER 2014 NR. 22 DECEMBER 2014 RADIKALISERING

BU NYT 22 BU NYT. Sprog: De lærer matematik i vuggestuen DECEMBER 2014 NR. 22 DECEMBER 2014 RADIKALISERING NR. 22 DECEMBER 2014 BU NYT RADIKALISERING REKRUTTERING LOKE KOMME-GÅ SYSTEM FOREBYGGELSE I SKOLEN SIDE 2 MANGFOLDIGHED ER EN STYRKE SIDE 4 UDDANNELSESFORLØB FOR LEDELSER SIDE 10 PRÆSENTERET FOR DAGTILBUDDENE

Læs mere

Dagplejere med elcykler. Ny frihed giver stærkt nærmiljø. vorrevangskolen: fravær ned - karakterer op side 4. foeældreintra: millioner af klik side 3

Dagplejere med elcykler. Ny frihed giver stærkt nærmiljø. vorrevangskolen: fravær ned - karakterer op side 4. foeældreintra: millioner af klik side 3 nr. 11 juni 2012 BU Nyt foeældreintra: millioner af klik side 3 vorrevangskolen: fravær ned - karakterer op side 4 sociale medier: nye retningslinjer side 8 hjertestarter: redder liv side 10 11 B U n y

Læs mere

Store Lederdag. sundhedsplejersker og pædagoger samarbejder s. 3 Skoletaget producerer ren energi s. 4. nr. 5 marts 2015

Store Lederdag. sundhedsplejersker og pædagoger samarbejder s. 3 Skoletaget producerer ren energi s. 4. nr. 5 marts 2015 nr. 5 marts 2015 sundhedsplejersker og pædagoger samarbejder s. 3 Skoletaget producerer ren energi s. 4 Store Lederdag Ledere i Børn og Unge var tirsdag samlet til en halv dag med fokus på, hvordan ledelsesadfærd

Læs mere

Ugens ord. Fremtiden kommer af sig selv, fremskridtet ikke. Innovationspuljer: Støtter lokal udvikling. Mentalisering: Gennembrud for Gellerup-unge

Ugens ord. Fremtiden kommer af sig selv, fremskridtet ikke. Innovationspuljer: Støtter lokal udvikling. Mentalisering: Gennembrud for Gellerup-unge nr. 22 december 2013 BU nyt Innovationspuljer: Støtter lokal udvikling Mentalisering: Gennembrud for Gellerup-unge FU-analyse: Læring med fokus på relationer ULV holdet: Unge guides i udskolingen side

Læs mere

INKLUSION2. Side 6: Holbergskolen; og skolen mener... Mor og forældrene mener... STOR PÆDAGOGIK KRÆVER IKKE MEGEN PLADS

INKLUSION2. Side 6: Holbergskolen; og skolen mener... Mor og forældrene mener... STOR PÆDAGOGIK KRÆVER IKKE MEGEN PLADS Specialreformen er nu gået ind i sit andet leveår. Det betyder, at reformens fokus og tilgange arbejdet med inklusion og inkluderende pædagogik - nu rulles ud i hele byen. Alle distrikter tilbydes uddannelse

Læs mere

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge KL 2012 1 Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge // Uddannelsesparathedsvurdering // Forløb til ikke-uddannelsesparate // Vejledning

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

Naturfestival for børn 0-18 år og anmeldelser

Naturfestival for børn 0-18 år og anmeldelser Børn og Unge Nyt nyhedsbrev til medarbejdere i Børn og Unge Den 8. september 2011: Børn kan guides ind i foreningslivet Konference: Differentiering Fremtidens læringsmiljø Nyt fra HMU Naturfestival for

Læs mere

www.sst.dk En kort introduktion til 10 kommunale projekter i satspuljen Kommunens plan mod overvægt BØRN i BALANCE II

www.sst.dk En kort introduktion til 10 kommunale projekter i satspuljen Kommunens plan mod overvægt BØRN i BALANCE II Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S Telefon 72227400 E-mail sst@sst.dk BØRN i BALANCE II Børn i balance II beskriver de 10 kommunale projekter om forebyggelse af overvægt hos børn og

Læs mere

Via Center for Undervisningsmidler og UU går sammen om kursus for udskolingslærere

Via Center for Undervisningsmidler og UU går sammen om kursus for udskolingslærere UU INFO Maj 2013 Nyt fra ledelsen 15+ samarbejdet side 3-4 Bekymringsmærker - et initiativ i 95 % målsætningen side 5-6 Ny APP side 7-8 UU hjælper unge i gang med fritidsjob side 9-10 Ledelsesfokus på

Læs mere

Rundhøjlivet - Hvor man trives lærer man. Rundologien Rundhøjskolens skoleblad Juni Rk.jbkæjh[Skriv 2013, nr. 10 tekst] [Skriv tekst] [Skriv tekst]

Rundhøjlivet - Hvor man trives lærer man. Rundologien Rundhøjskolens skoleblad Juni Rk.jbkæjh[Skriv 2013, nr. 10 tekst] [Skriv tekst] [Skriv tekst] Rundhøjlivet - Hvor man trives lærer man Rundologien Rundhøjskolens skoleblad Juni Rk.jbkæjh[Skriv 2013, nr. 10 tekst] [Skriv tekst] [Skriv tekst] Indhold 03 Leder 04 Hvad betyder Rundhøjskolen for dig?

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

GNIST. Spar masser af penge på indkøb. TV fra Skive om Skive. Gratis billetter til musical. Personaleblad for Skive Kommune nr.

GNIST. Spar masser af penge på indkøb. TV fra Skive om Skive. Gratis billetter til musical. Personaleblad for Skive Kommune nr. GNIST Personaleblad for Skive Kommune nr. 1 februar 2010 Spar masser af penge på indkøb TV fra Skive om Skive Gratis billetter til musical medarbejder.skivekommune.dk 2 Gnist Leder Indhold 3: Politiker

Læs mere

Evaluering af projekt Pitstop

Evaluering af projekt Pitstop Evaluering af projekt Pitstop Et toårigt, tværfagligt samarbejdsprojekt mellem Charlotteskolen og Fritids- og Ungdomsklubben 5 eren, med det formål at undgå eksklusion af elever fra skolen ved hjælp af

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere