Skolebibliotekerne i skanderborg kommune. på vej mod pædagogiske læringscentre

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skolebibliotekerne i skanderborg kommune. på vej mod pædagogiske læringscentre"

Transkript

1 Skolebibliotekerne i skanderborg kommune på vej mod pædagogiske læringscentre 1

2 Udgivet af Skolebiblioteksnetværket i Skanderborg Kommune Marts 2010 Illustrationer Fotos: tilsendt fra de respektive skoler Tegninger: Ane Bjørn LAYout Kreativt Center, Skanderborg Kommune TRYK EJ Graphic, Beder PDF-udgave Findes på kommunens intranet under»skoler«redaktion og ansvar Skolebibliotekskonsulent Merethe Kjemtrup 2

3 INdholdsfortegnelse Skolebiblioteket i udvikling s. 5 Nye udfordringer s. 6 Skolebibliotekerne beskrivelser af praksis, tanker og visioner Bakkeskolen s. 8 Bjedstrup Skole s. 10 Ejer Bavnehøj Skolen s. 12 Gl. Ry Skole s. 14 Gyvelhøjskolen s. 16 Herskindskolen s. 18 Højboskolen s. 20 Knudsøskolen s. 22 Låsby Skole s. 24 Morten Børup Skolen s. 26 Mølleskolen s. 28 Niels Ebbesenskolen s. 30 Skovbyskolen s. 32 Stilling Skole s. 34 Stjærskolen s. 36 Veng Fællesskole s. 38 Virring Skole s. 40 Voerladegård Skole s. 42 Mere om funktioner i læringscenteret uddybende beskrivelser af særlige funktioner og projekter s. 44 Skolebiblioteket og læsning s. 45 IT-støttet undervisning s. 50 Andre særlige undervisningsopgaver s. 52 Udstillinger og arrangementer s. 54 Teamdannelse i læringscenterteamer s. 55 Lektiecafé i skolens læringscenter s. 56 Samarbejde med lærere, med forældre og med folkebiblioteket og med lokalsamfundet s. 58 Lidt fakta s. 62 Skolebiblioteksnetværk s. 63 3

4 4

5 skolebiblioteket i udvikling På mange skoler har skolebiblioteket de senere år undergået en markant udvikling. Den tid, hvor skolebiblioteket blot var en betegnelse for skolens bogsamling, er for længst forbi; det samme gælder tiden, hvor skolebiblioteket blev defineret som skolens servicecenter, og skolebibliotekarens hovedfunktioner handlede om at holde justits med skolens materialer og yde ad hoc-hjælp ved kopimaskiner og av-midler. I lyset af en ændret læringsopfattelse og udviklingen på læremiddelområdet har lærernes forventninger og krav til skolebiblioteket ændret sig, og efterspørgslen på hjælp til overblik over materialemuligheder samt vejledning i brug af disse er øget betragteligt. Det har betydet nye roller og funktioner til skolebiblioteksteamet; nogle steder så mange, at det har været nødvendigt at udvide teamet med flere resursepersoner, og»skolebiblioteket som pædagogisk læringscenter«er blevet en mere dækkende betegnelse. Primæropgaverne handler nu om læring i bred forstand. Om at støtte op om elevernes lærelyst og faglige udvikling og om at sikre lærerne pædagogisk kollegial rådgivning og vejledning. Skolebibliotekerne i Skanderborg kommune er lige så forskellige som skolerne selv, men de har en fælles vision: At udvikle læringscentertanken, hvor skolebiblioteket indgår som en central del af skolens læringsmiljø, og hvor skolebiblioteksteamet i samarbejde med lærere og ledelse skaber nye forudsætninger for undervisning og læring. Alle skolebiblioteker har bidraget med beskrivelser fra deres virkelighed, og publikationens hensigt er at tegne et fælles portræt af skolebibliotekerne i Skanderborg kommune og samtidig skildre mangfoldigheden. Vi håber, materialet vil kunne fungere som en øjenåbner; som information og inspiration, når skolelederne, fagsekretariatet og lærerkredsen i foråret 2010 skal evaluere skolebiblioteksaftalen, og når vi i fællesskab skal finde de kvaliteter,»skolebiblioteket som pædagogisk læringscenter«må rumme for bedst muligt at bidrage til udvikling af fremtidens skole. 5

6 nye udfordringer Når skolebiblioteket skal indgå som en central del af skolens læringsmiljø og fungere som skolens pædagogiske læringscenter, er der mange nye tanker, der skal tænkes, og mange vaner der skal ændres. Det drejer sig ikke blot om nye opgaver til skolebibliotekaren men om opgaver i det udvidede skolebiblioteksteam læringscenterteamet. På flere skoler er der allerede nu teamstatus mellem skolebibliotekarer, IT-vejledere og læsevejledere, og behovet for udvikling af samarbejdsrelationer med skolens forskellige fagteam er øget i takt med øgede krav til faglighed i undervisningen. Når de nye faglige vejledere, der er på vej ind i nogle af skolernes hverdag, skal finde deres ben, vil det være hensigtsmæssigt at lade dem organisere sig i et struktureret vejlederteam med mulighed for samarbejde og synergidannelse og for udvikling af en voksenpædagogisk faglighed, som folkeskolelærere ikke automatisk er i besiddelse af. Her kan læringscenteret være en naturlig ramme. undervisers egne materialer lærer-til-lærer-tjenester (fx. intranet og skolekom) podcasts, blogs, wikis, fildelingstjenester mv. it-hardware (fx. projektorer, interaktive tavler, optageudstyr til video, billeder og lyd) it-værktøjsprogrammer andet (fx. tilkommunikation og produktion) Boglige uv-materialer Læremidler gratis spil og programmer på nettet med login (licens) netbaserede materialer e-bøger lydbøger fotokopier skønlitteratur faglitteratur aviser og tidsskrifter Læringscenterets funktioner og dermed teamets opgaver kan have forskellig karakter på de forskellige skoler afhængig af bl.a. skolestørrelse, kultur og læringsressourcer, men essensen i læringscentertanken er den samme: Det gælder om at samle de kompetencer, skolen allerede har, udvikle dem og sætte dem i spil på nye måder. Ambitionen er, at læringscenteret bliver det forum, hvor skolens pædagogiske diskussioner forankres, og hvor skolens ledelse kan hente sparring omkring den pædagogiske ledelsesopgave; at læringscenteret bliver det sted, hvorfra mange nye tiltag kan sættes i værk. En af de nye opgaver, der udfordrer læringscenterteamet, er den hastige udvikling på læremiddelområdet. Læremidler er ikke længere bare konkrete materialer, man kan tage i hånden, se igennem og give et ord med på vejen til elever og lærere. Når undervisningsmaterialer frit kan downloades fra forskellige udbydere og på mobile enheder, som alle har adgang til, og når elever og lærere har adgang til digitale samlinger af litteratur, tidsskrifter, wikis, blogs, podcasts osv. da får begrebet»skolebiblioteket som skolens radar«helt nye dimensioner. 6

7 katalysator (energiskaber) planlægger (finder praktiske veje) underviser (formidler og anviser) samarbejdspartner ekspert (giver gode råd) andet? talsmand (for egne eller ledelsens idéer) Kollegavejlederens rolleudøvelse En anden af læringscenterteamets store udfordringer er kollegavejledning, og det vil være nyttigt at præcisere nogle retningslinjer for, hvad der egentlig menes med kollegial vejledning. Relationen mellem vejlederen og læreren kan siges at være udspændt mellem den kollegiale»ligeværdige«samtale og den professionelle pædagogiske supervision med klar rollefordeling mellem vejleder og kollega. Det sidste kræver selvsagt andet og mere af vejlederen end det første; og skal vejlederen optræde som»eksperten, der ved besked«eller»talsmand for egne eller ledelsens ideer«, er ledelsens involvering og synlige opbakning nødvendig. 7

8 bakkeskolen På biblioteket findes forskellige afdelinger udover den almindelige opstilling af skøn- og faglitteratur. Der er gys, krimi, fantasy, småbørnsbøger, billedbøger og en ung-afdeling. Blandt de nyeste fremstød er vores Mini-Bib og vores Lix I samarbejde med læsevejlederne og dansklærerne udarbejdes en læseportfolio til hvert barn, der derefter selv kan gå på jagt i Mini-Bib efter de rette bøger. Mini-Bib indeholder bøger fra Lettal 5 til Lix 14. Afdelingen Lix hjælper med overgangen fra Mini-Bib til selve skolebiblioteket. Antal elever 597 Antal lærere 45 Antal personer i læringscenterteamet 3 Skolebiblioteket på Bakkeskolen i Hørning ligger i et hyggeligt hjørne af skolen og er en på alle måder integreret del af skolens hverdag. På biblioteket har man rig mulighed for at finde bøger efter interesse eller om relevante emner, der skal arbejdes med i skolesammenhæng. Man kan sætte sig mellem reolerne og læse ved borde, der samtidig også er velegnede til gruppearbejde. Foruden de daglige tilbud har biblioteket flere gange årligt særlige uger med fokus på et forfatterskab, en genre eller et fælles skoleprojekt, ligesom biblioteket i december måned er udbyder af en konkurrence. Eleverne møder som noget af det første udlånscomputeren, hvor de selv holder styr på deres lån. Ligeledes stiller de deres bøger på plads på to bogvogne, én til faglitteratur og én til skønlitteratur. Herefter tager bogopsættere fra klasse sig af den digitale aflevering og opsætning. 8

9 Herudover rummer skolebiblioteket Udstillinger. Lærerafdeling. Elevcomputere. En årlig Læseuge, hvor klasse deltager. Hjælp og vejledning til informations- og materialesøgning til kolleger og elever. På vej mod et pædagogisk læringscenter Bakkeskolens bibliotek har for nyligt indkøbt en interaktiv tavle, som har fået en central plads på biblioteket. Her lærer vi af hinanden og med hinanden samt deler oplevelser og udveksler inspiration. Elever bidrager med digitale udstillinger i form af powerpoints og elektroniske bøger. Arbejdet med tavlen stiller store nye krav til såvel lærere som elever. Dette er et af skolebibliotekets nye fokuspunkter at implementere den interaktive tavle i bibliotekets aktiviteter og udbud. Vi har også valgt at investere i 2 gode computere, der er velegnede til video- og lydredigering. Hvert år vælger en del elever at bruge netop dette medie i forskellige projektopgaver. Skolebiblioteket støtter dette arbejde i samarbejde med den pædagogiske it-vejleder. Andre punkter, vi arbejder på, er at få flere hyggekroge med velegnede møbler til eleverne på biblioteket for at understøtte fortroligheden med biblioteket og dets mange muligheder. Vi arbejder også på at få etableret et velfungerende pædagogisk værksted. Et sted hvor elever og lærere søger hen, når der skal arbejdes kreativt, eller hvor arbejde og forberedelse af ren praktisk karakter kan udføres. Vi gør os overvejelser omkring at ændre proceduren for den ugentlige bibliotekstime. Vi tænker nu i retning af, at kun de mindre klasser bibeholder det faste ugentlige besøg, mens de større årgange efter behov booker sig ind ved hjælp af intranettet. Dette vil effektivisere bibliotekarernes arbejde og give bedre og mere kvalificeret tid til de besøgende klasser. Hvert år inden sommerferien udgiver biblioteket et nyt kursuskatalog til skolens personale og klasserne. Her hjælper vi til med, at lærerne kan få it og medier integreret i deres daglige undervisning. Udover at lærerne kan få deres klasser på spotkurser, som er introduktionskurser til it, tilbydes disse kurser også personalet. Vi ønsker at være med til at dygtiggøre elever og personale på Bakkeskolen inden for it og medier, og der er meget opmærksomhed og interesse for deltagelse i netop disse kurser. 9

10 bjedstrup skolebibliotek Rummet benyttes ofte til arrangementer i forældregruppen, blandt foreninger og hos personalet. Antal elever 142 Antal lærere 17 Antal personer i læringscenterteamet 1 Hjertet i skolen Skolebiblioteket på Bjedstrup Skole er hjertet i skolen. Det er her, alle mødes for at arbejde på tværs, i grupper eller finder en plads til en rolig stund med en god bog. Skolebiblioteket er et åbent rum, som kan bruges fra skoledagens start til slut. På en rigtig god dag kan halvdelen af skolens elever befinde sig i rummet; et hold sidder med bærbare pc ere rundt omkring i de små kroge, en klasse får læst en bog højt i solskinsnichen, nogle større elever sidder fordybet i matematikopgaver, en er fordybet i den nye bog af Josefine Ottesen, et par 2. kl. drenge er sendt på biblioteket for at tælle vinduer til matematiktimen osv, osv. Der er altid plads til mange på biblioteket, og alle er gode til at give plads til hinanden. Selve rummet er lyst og fleksibelt indrettet, så det kan bruges til mange formål. Alle reoler kan flyttes og dermed skabe rum til foredrag, oplæsning for større grupper, sang eller underholdning. Morgengry på skolebiblioteket 10

11 ÅrSPlan og fremtiden Hvert år udarbejdes en årsplan i et forpligtende fællesskab mellem bibliotekar, it-vejledere, ledelse, lærere og elever. I de kommende år vil vi satse en del på at indkøbe flere bærbare pc ere, så vi i løbet af en overskuelig fremtid kan tilbyde en pc til hver anden elev. Højtlæsning Alle klasser har en ugentlig skolebibliotekstime, som prioriteres meget højt. Til hver årgang er der faste rutiner og traditioner, som sammen med årgangens årsplan er med til at bestemme, hvordan timerne skal forløbe. Højtlæsning og formidling af litteratur er i høj kurs og er med til at fastholde de gode læserutiner blandt skolens elever. I perioder har hele skolen»læsebånd«, hvor alle på skolen læser på samme tidspunkt hver dag. Bibliotekaren og læseglæden Biblioteket er bemandet med en uddannet skolebibliotekar 7 lektioner om ugen. Det betyder, at eleverne på Bjedstrup Skole så tidligt som muligt lærer at håndtere egne udlånsbøger. Der er stor fleksibilitet i udlån og aflevering. I 0. kl. må man låne 3 bøger og ellers lige så mange bøger, som man er gammel, da det er tydeligt for os, at låneglæde kan være lig med læseglæde. Stof til eftertanke Skolebiblioteket lægger vægt på at være et rum, der på mange måder giver stof til eftertanke både i den boglige, den elektroniske og den æstetiske verden. Derfor bydes udstillinger og arrangementer velkomne. Udstillinger kan være arrangeret af bibliotekaren, andre lærere på skolen eller elever. 11

12 EJER BAVNEHØJ skolen Antal elever 142 Antal lærere 11 Antal personer i læringscenterteamet 2 PLC er centralt beliggende og blev bygget for godt 10 år siden. I år har vi to ansatte valgt at fokusere på kassation, oprydning, ommøblering og nye arkiveringssystemer, dog stadig med respekt for decimalklassesystemet samt alfabetisk opstilling: LET og LIX tal på alle vores letlæsebøger. For bedre at kunne understøtte elevernes læseudvikling samt brugen af LUS som evalueringsmetode i netop læseudviklingen. Oprette temakasser med de oftest efterspurgte materialer. Separat reol til alle PLC s klassikere. Så nyt og bevaringsværdigt gammelt ikke»mudrer«elevernes søgninger på hylderne. Samtidig er vi startet op på at tilbyde alle klasserne fra klasse traditionelt udlån en gang pr. uge, hvor fokus er på at gøre eleverne selvhjulpne i udlån og søgning, samt gøre dem dus med PLC s indretning. Desuden»opdrages«eleverne til anstændig omgang med skolens materialer. Hva gør vi lige nu? Vi kalder os et pædagogisk læringscenter (PLC),»der til stadighed er på vej«. Vi er en skole med klasser fra 0. til 6. klasse. Vi er på 2. år to lærere tilknyttet PLC: En pædagogisk it-ansvarlig samt en skolebibliotekar. Begge har de respektive uddannelser. PLC holder åbent alle ugens dage, da lokalet er beliggende i et fysisk åbent miljø, hvor der ikke er mulighed for aflåsning. Der er bemanding på i ca. 13 t./u. Herunder 4 frikvarterer á 25 min. På PLC er placeret 12 stationære computere, som flittigt benyttes af eleverne. I de 4 frikvarterer må kl. desuden benytte dem på skift. 12

13 Klasserne fra kl. tilbyder vi sparring til såvel lærerne som eleverne, samt involvering af PLC i relevante områder af klassernes årsplaner. I år har skolebibliotekaren været inde over læsekursus, forfatterskaber og et tema om gru og gys. Desuden bruger vi ressourcer på vejledning og materialesøgning i forbindelse med 5. og 6. klasses projektuge. Vi to ansatte holder møde en gang pr. måned for at evaluere og sætte nye mål. Vi inviterer skolelederen 2 gange om året, hvor vi taler ressourcer og mål for skolens undervisning, så PLC s indsats kan målrettes disse. Opgaver under PLC er desuden, alt hvad der hører til taskebøger, samt Center for Undervisning (CFU). IT-vejlederen tilbyder desuden sine kompetencer, når det er relevant (og det er det ofte). P.t. afholder hun mini-spot-kurser i klasserne i brugen af activboards, som alle klasselokalerne nu er udstyrede med. Hva vil vi også? Fortsat udvikle PLC samt fundere det vi allerede har sat i søen. Være radar, så vi fanger og implementerer de nye gode strømninger der er omkring os. Have mere fokus på at introducere vores it programmer/licenser for vores kolleger (spotkurser). Være en naturlig del af ressourcen i forbindelse med relevante dele af klassernes årsplaner. Være garanter for at skolens ressourcer samt målsætninger fra såvel politikere som skolens ledelse og ansatte hænger naturligt sammen med PLC s udvikling og ressourceindkøb. Fortsat være et sted eleverne og lærerne ynder at komme. Introducere PLC ved 0. klasses første forældremøde. Hvert år udfærdige bibliotekets årsplan med stor vægt på klassernes ditto. Tage os råd til forfatterforedrag. Have retningslinier for samarbejdet ml. PLC og fagudvalgene. 13

14 gl. rye skole Her er liv hele dagen igennem. Dagen starter med morgensamling for alle skolens elever på amfitrapperne. En stor del af forældrene deltager og får set avisen, studeret bøger og lånt og afleveret ved selvbetjeningsskranken. Folkebiblioteket har åbent for betjening en formiddag og en aften om ugen. Ellers er der tilgængelighed i skolens åbningstid med lidt råd og vejledning fra skolebibliotekarerne. Dagen igennem er enkeltelever og/eller grupper i gang med at låne bøger, eller de arbejder rundt i krogene eller benytter sig af de 24 computere, som er placeret i den ene ende af lokalet. 9 lektioner om ugen er hele klasser på biblioteket til bibliotekskundskab og boglån. Antal elever 218 Antal lærere 19 Antal personer i læringscenterteamet 2 Midt i skolen ligger et stort lyst rum, som er midtpunktet for og gennemgang til skolens forskellige afdelinger. Her befinder skolebiblioteket sig sammen med folkebiblioteksfilialen. Skolebibliotekarerne arbejder tæt sammen med dansklærer og læsevejleder bl.a. omkring vejledning og rådgivning om børnenes individuelle læsebog. Alle letlæsningsbøger er udstyret med lettal, hvilket er en stor fordel for såvel børnene som de voksne. Det letter vores arbejde i forhold til rådgivning af det enkelte barn. 14

15 Et tiltag i fællesskab med læsevejlederen kalder vi»projekt Læsestund«. I en periode over 9 uger læser hele skolen på samme tidspunkt 20 minutter hver dag. Tidspunkterne er rullende hen over skoledagene, således at forskellige fag bidrager til læsestunden. I første del af forløbet læses der i personlige læsebøger lånt på biblioteket eller medbragt hjemmefra. I den sidste del af forløbet et der lagt op til at inddrage faglig læsning. Skolebibliotekarerne sørger for at eleverne låner læsestof nok til læsestunderne. Desuden er der til alle klasser lavet læsekasser, som udskiftes efter behov. Her låner eleverne, hvis de er løbet tør eller har glemt bog hjemme. I forbindelse med sidste del af forløbet samarbejder skolebiblioteket med faglærerne om at finde egnet læsestof til netop deres fag. Næste skoleår forventer vi at udvide perioden»projekt Læsestund«til at vare hele skoleåret. 15

16 gyvelhøjskolen Det kan være både skønlitterære og faglige tekster. Til de yngste læsere har vi opstillet vores letlæsningslitteratur efter lettal. Litteraturen til mellemtrinet har vi lixet, hvorimod bøgerne i ungdomsafdelingen ikke er lixet, men vi har en afdeling med lixede u-let bøger. Vi satser desuden på at have en velforsynet fremmedsprogsafdeling med litteratur af forskellig sværhedsgrad. Disse bøger er forsynet med prikker i forskellig farve, som angiver sværhedsgraden. Til brug for lærerne har vi nogle hylder med litteratur, der er særlig velegnet til højtlæsning. Antal elever 623 Antal lærere 50 Antal personer i læringscenterteamet 3 Vi holder åbent med bemanding daglig fra kl til kl , og vi har åbent i frikvartererne. Vi tilbyder 0. og 1. klasse en ugentlig udlånslektion, hvor vi læser udvalgte tekster højt den sidste del af lektionen klasse tilbydes en ugentlig udlånstid svarende til ½ lektion. Fra 3. til 9. klasse præsenterer vi udvalgte bøger i begyndelsen af udlånstiden som appetitvækkere. 16

17 Vi tilstræber, at eleverne selv låner bøgerne ved maskinen, så vi i så stor udstrækning som muligt kan vejlede ved computere og bogreoler. Biblioteket er indrettet med fem computere og en del gruppeborde, så eleverne i deres fag har mulighed for at arbejde selvstændigt i mindre grupper. Vi har i løbet af skoleåret fire brudte uger, hvor normalskemaet er brudt op. I to af ugerne tilbyder vi biblioteksorientering med kurser i Elevweb for udvalgte årgange. Hver klasse bliver undervist en hel dag. Lærerne modtager skolebibliotekets årsplan inden det nye skoleår, så de har mulighed for at se, hvilke emner der fokuseres på i det kommende skoleår. Årsplanen samt skema for udlånstider lægges ud på skolens hjemmeside i begyndelsen af skoleåret. Skolebibliotekets fysiske rammer giver gode muligheder for udstillinger. Vi laver mange skiftende udstillinger. Lærerne i de kreative fag er meget glade for at bruge biblioteket til udstilling af diverse elevarbejder, da de bliver set af mange. På vej mod et pædagogisk læringscenter Vi har allerede et godt og konstruktivt samarbejde med skolens to læsevejledere. Vi ønsker et ligeså nært samarbejde med skolens it-vejledere. Vores vision er, at skolebiblioteksteamet består af såvel skolebibliotekarer som it-vejledere. Vi vil gerne have, at skolebiblioteket er basen og skolebiblioteksteamet udarbejder en It-plan for elever og tilbyder spotkurser for lærere. Vi tænker os kurserne afholdt på skolebiblioteket, og derfor ønsker vi en storskærm og projektor, så det bliver nemt at arrangere klasseog holdundervisning. Vi skal blive bedre til at samarbejde med fagudvalgene. Vi har forsøgt at blive inviteret med til fagudvalgsmøder, hvor der skal tages beslutning om ønsker af nye materialer. Vi vil gerne sammen med skoleledelsen lægge en plan for samarbejdet mellem skolebibliotekarerne og fagudvalgene. Underetagen er lærernes arbejdsområde med lærerbibliotek, kopimaskine, skabe og computerarbejdspladser. Vi vil gerne udvide arbejdsområdet med blødere møbler og mulighed for arbejdsmøder, da vi har pladsmulighederne. 17

18 Herskindskolen Antal elever 240 Antal lærere 22 Antal personer i læringscenterteamet 2 Vi får på skolebiblioteket usædvanligt mange tilkendegivelser fra vores elever om, at de synes, at de læser gode, spændende og vedkommende bøger. Vi møder masser af elever, der læser og bliver ved med at læse, på trods af, at de for længst har passeret den alder, hvor mange ellers bliver»bog droppere«. Hvad skyldes dette? At vores elever er dygtigere læsere end elever på andre skoler? At vores elever generelt er mere motiverede end elever på andre skoler? At vi bor i et område, hvor de fleste af vores elever kommer fra akademikerhjem? Nej, på disse områder er vi vist meget gennemsnitlige. Men vi tror til gengæld, at årsagen til, at vores elever læser meget og er glade for det og føler, at de endda tilmed læser mange gode bøger er, at bibliotekarerne og lærerne gør det samme. Vi øver os i at have en kultur, hvor vi husker at fortælle om det, der optager os og engagerer os for det smitter. Vi tror, at forudsætningen for at eleverne gider høre på os, når vi siger, at det er vigtigt at læse, er, at vi selv gør det. Derfor er bibliotekarerne rundt i samtlige klasser for at lave boganmeldelser, derfor laver vi oplæsningsarrangementer for børnehaver og dagplejer, derfor bliver vi inviteret med til forældremøder og fyraftensmøder for at fortælle om gode bøger og læsning, derfor er vi med, når der skal tilrettelægges læsekurser i klasserne, derfor er skolens læsekonsulent en del af biblioteksteamet. Vi er i dette skoleår begyndt på arbejdet med at lave et skolebiblioteksteam. Vi har holdt møder med ledelsen, med IT-vejleder, læsevejleder og AV-ansvarlige for at afstemme forventninger og for sammen at drømme om, hvad vi kan udrette i fællesskab. Vi er enige om, at skolebibliteksteam idéen er god og at vi i løbet af det kommende skoleår skal være i mål med planerne, fordi vi i samlet flok løfter meget mere, end vi hver især gør alene. 18

19 Folkebiblioteket i Herskind afholdt for nogen tid siden et spændende møde med repræsentanter for folkebibliotekerne i Skanderborg kommune. I den forbindelse blev det besluttet, at skolebibliotekarerne endvidere skulle ansættes som folkebibliotekarer. Folkebiblioteket fik i opdrag særligt at være et småbørnsbibliotek, der skulle have fokus på de aller yngste kunder i børnehaver og dagplejer samt på småbørnsfamilier. På skolebiblioteket ser vi dette som en stor fordel, da vi har fået mulighed for gennem folkebiblioteket at indkøbe bøger, som også vores skolebibliotekslånere drager stor nytte af, og vi kan lave udstillinger på biblioteket med et langt bredere udvalg af bøger, end vi er i besiddelse af på vores lille skolebibliotek. I forhold til satsningen på førskolebørnene tror vi, at folkebiblioteket har stor gavn af at have ansat skolebibliotekarer. Vi ved en masse om læsning, om sprogstimulering og om børnelitteratur, som børnehaver og dagplejer kan drage stor nytte af. Vi har i indeværende skoleår været inviteret til et personalearrangement i den lokale børnehave for at fortælle om børnelitteratur og for at sige noget om, hvorfor det er vigtigt, at komme i gang med at læse for børn, allerede fra de begynder at få sprog. Vi har endvidere afholdt flere oplæsningsarrangementer og filmformiddage for de 3 5 årige. Biblioteket er lige præcis så godt som de historier, vi fortæller om det. I Herskind øver vi os til stadighed i at fortælle gode historier om vores bibliotek. 19

20 højboskolen Må jeg bippe selv? Indskolingsbørnene lærer hurtigt selv at låne og aflevere deres bøger. De elsker at»bippe selv«, og de skal ikke have været på skolebiblioteket ret mange gange, før de har styr på udlånscomputeren og forstår at aflæse deres lånerkonto. Antal elever 473 Antal lærere 36 Antal personer i læringscenterteamet 4 Aj, se lige! Året rundt har vi skiftende udstillinger og arrangementer, som repræsenterer mange forskellige fag. I tilknytning hertil giver vi tilbud om småkurser og arbejdende værksteder. Hensigten er at vække nysgerrighed og undren; at inspirere til at undersøge og lære. Med nogle af temaerne forsøger vi at»trække verden ind i skolebiblioteket«, og vi har bl.a. haft stor succes med Liv og bevægelse, Smuk Matematik, Byggesten og KribleKrable-dyr. Billedet øverst er taget en sommerdag, da vi slap sommerfuglene ud i naturen efter at have fulgt deres udvikling fra larvestadiet. Skolebibliotekaren får herved frigjort tid, der i stedet kan bruges til at hjælpe eleverne med at finde de helt rigtige og allermest spændende bøger. Vi gør meget ud af at etablere et godt samarbejde med indskolingsforældrene. Det fortæller vi lidt om på side

21 Ka` vi også være her? Vi forsøger at gøre skolebiblioteket imødekommende, inspirerende og hyggeligt, så elever og lærere får lyst til at komme her. Her er altid åbent, og der skal så vidt muligt altid være hjælp at hente. Hvis det, der søges, ikke lige er her, prøver vi at finde et brugbart alternativ. Indretningen er fleksibel, så der er plads til mange elevgrupper med forskellige arbejdsopgaver, men der er også mulighed for at synke ned i sofaen med en god bog. at skolens plan for IT-, medie- og biblioteksundervisning flettes ind i klassernes årsplaner, og vi prøver at supplere med ideer og gode råd. Læringscenterteamets IT-vejleder forsøger at»jævne vejen«og hjælpe, når det brænder på. at støtte op om undervisningen, ikke mindst i de særlige perioder med fx projektopgaver, læsekurser og synopseprøver, samt i forbindelse med udviklingsprojekter (læsebånd, faglige læsning o.l.) at nyheder på læremiddel- og undervisningsområdet formidles videre til de relevante lærere, og at det sker på en sådan måde og med tilbud om starthjælp, så de føler sig inspirerede og får lyst til at prøve nyt; til at opkvalificere sig selv og deres undervisning. at have et fast samarbejde med skolens ledelse. Det er en forudsætning for, at læringscenteret målrettet kan inspirere og understøtte skolens udviklingsplaner. Læringscenteret i bevægelse Vi vil sætte fokus på at integrere læsevejlederen i læringscenterteamet. at finde den helt geniale model for sammen med fagudvalgene - at kvalificere vurdering og valg af læremidler bedst muligt. at finde en ny model til afløsning for skolebibliotekets hjemmeside, så vi får et nyttigt og tidssvarende værktøj for elevers og læreres informationssøgning. Vi lægger vægt på at alle relevante materialer er registreret og opstillet logisk i afdelinger, der gør det let at finde, hvad man søger. Irrelevante/uaktuelle materialer kasseres. at skolebibliotekets årsplan giver lærerne mulighed for at planlægge, hvilke arrangementer de ønsker at deltage i/inddrage i undervisningen. Lærerne»booker«såvel skolebiblioteksrummet som skolebibliotekaren via LærerIntra. Kun de små klasser har fast ugentlig bibliotekstime. 21

Uddannelsesudvalget 2010-11 UDU alm. del Bilag 99 Offentligt

Uddannelsesudvalget 2010-11 UDU alm. del Bilag 99 Offentligt Uddannelsesudvalget 2010-11 UDU alm. del Bilag 99 Offentligt 15. december 2010 forbindelse Som Skolebiblioteksforening bidrag med til arbejdet Skive Kommunes med dette at oplæg, fremme handleplan som læsning

Læs mere

Skolebiblioteket skaber i samarbejde med ledelse og lærere forudsætninger for undervisning og læring.

Skolebiblioteket skaber i samarbejde med ledelse og lærere forudsætninger for undervisning og læring. Internt notatark Børne- og Uddannelsesforvaltningen Pædagogisk Central Dato 07. april 2009 Sagsbehandler Hans Radsted Direkte telefon 919 60 E-mail hara@kolding.dk Emne: Funktionsbeskrivelse læringscenter

Læs mere

Aftale om akkord vedr. arbejdstid på pædagogisk servicecenter ved skolerne i Ikast-Brande Kommune

Aftale om akkord vedr. arbejdstid på pædagogisk servicecenter ved skolerne i Ikast-Brande Kommune Denne aftale er en minimumsaftale. Der kan mellem skoleleder og tillidsrepræsentant aftales, at der afsættes yderligere tid til pædagogisk servicecenter. Der afsættes tid til pædagogisk servicecenter efter

Læs mere

Fremtidens læringscenter i Faaborg-Midtfyn. Vision

Fremtidens læringscenter i Faaborg-Midtfyn. Vision Fremtidens læringscenter i Faaborg-Midtfyn Vision Læringscentret skal være løftestang for skolens faglige, pædagogiske og didaktiske udvikling. Læringscentret skal være med til at skabe passende forstyrrelser,

Læs mere

Lyshøjskolen, 2012. Vi ønsker dialog om læring med alle parter! Teamet anno 2012

Lyshøjskolen, 2012. Vi ønsker dialog om læring med alle parter! Teamet anno 2012 , 2012 Skolebiblioteket og skolen som læringscenter Vi ønsker dialog om læring med alle parter! Teamet anno 2012 Indhold Skolebiblioteket og skolen som læringscenter... 1 Status... 3 Hvem er tilknyttet

Læs mere

Vi vil i år have særlig fokus på den gode fortælling og på eleverne i udskolingen.

Vi vil i år have særlig fokus på den gode fortælling og på eleverne i udskolingen. Skoles årsplan indeholder emner, tilbud og aktiviteter, som vi gerne vil præsentere i det kommende skoleår, og vi håber mange af jer vil være med og lade jer inspirere. Vi vil i år have særlig fokus på

Læs mere

Skolebiblioteket 2008 2009

Skolebiblioteket 2008 2009 Skolebiblioteksteamet: Skolebiblioteket 2008 2009 Signe Carlsen: Mette Bruun: Annette Hartøft: Jonna Jensen Skolebibliotekar indkøb - CFU Skolebibliotekar indkøb tidsskr. Skolebibliotekar anmeldelser/it.

Læs mere

HEJNSVIG SKOLES VÆRDIER

HEJNSVIG SKOLES VÆRDIER Udviklingsplan for Hejnsvig Skole 2010-2011 HEJNSVIG SKOLES VÆRDIER Værdistjernen er udarbejdet på grundlag af drøftelse i forældrekredsen, i bestyrelse og i personalegruppen. Før skoleårets start 2010

Læs mere

Handleplan for læsning på Blåbjergskolen

Handleplan for læsning på Blåbjergskolen Handleplan for læsning på Blåbjergskolen I et moderne velfærdssamfund med stigende mængder af skriftlige informationer er det af afgørende betydning for det enkelte menneske at tilegne sig tilstrækkelige

Læs mere

PLC P Æ D A G O G I S K L Æ R I N G S C E N T E R P Å A M A G E R S K O L E N

PLC P Æ D A G O G I S K L Æ R I N G S C E N T E R P Å A M A G E R S K O L E N PLC P Æ D A G O G I S K L Æ R I N G S C E N T E R P Å A M A G E R S K O L E N VORES VISION PLC er et levende sted, som skaber og understøtter interesse, lyst og læring Velkommen på skolebiblioteket Kært

Læs mere

Årsplan for pædagogisk læringscenter 2011 2012

Årsplan for pædagogisk læringscenter 2011 2012 Årsplan for pædagogisk læringscenter 2011 2012 Hvad kan PLC gøre for dig PLC s årsplan indeholder emner, tilbud og aktiviteter for det kommende skoleår. Vi kan indgå med kurser for eleverne (photostory,

Læs mere

Funktionsbeskrivelse for det pædagogiske læringscenter på Havdrup Skole

Funktionsbeskrivelse for det pædagogiske læringscenter på Havdrup Skole Funktionsbeskrivelse for det pædagogiske læringscenter på Havdrup Skole Udarbejdet af Lone Sander, Benedicte Aufeldt og Hanne Petersen Indledning: Da der i 2014 kom en ny bekendtgørelse for de pædagogiske

Læs mere

Elizabeth Gray Dansborgskolen, Hvidovre 30. April

Elizabeth Gray Dansborgskolen, Hvidovre 30. April ET SAMARBEJDE IMELLEM PÆDAGOGISKE LÆRINGSCENTRE OG FOLKEBIBLIOTEKER Elizabeth Gray Dansborgskolen, Hvidovre 30. April PÆDAGOGISK LÆRINGSCENTER/ FOLKEBIBLIOTEK FRA LÆRINGSVEJLEDER TIL BIBLIOTEKAR Oplæg

Læs mere

LÆRINGSCENTER SØNDERMARKSKOLEN

LÆRINGSCENTER SØNDERMARKSKOLEN LÆRINGSCENTER SØNDERMARKSKOLEN PLC KOMMISSORIUM Med pædagogiske læringscentre forstås vejlederfunktioner, ressourcecenter, styrkecenter og bibliotek. Der er tre overordnede opgaver for arbejdsgruppen i

Læs mere

Skolebiblioteket og skolen som læringscenter

Skolebiblioteket og skolen som læringscenter Lyshøjskolen, 2014 Skolebiblioteket og skolen som læringscenter Vi ønsker dialog om læring med alle parter! 1 Indhold Skolebiblioteket og skolen som læringscenter Status Hvem er tilknyttet Læringscenteret

Læs mere

ELLEKILDESKOLENS LÆSEPOLITIK 2012-2013

ELLEKILDESKOLENS LÆSEPOLITIK 2012-2013 ELLEKILDESKOLENS LÆSEPOLITIK 2012-2013 Læsepolitikkens formål: Formål med Ellekildeskolens læsepolitik er at sikre: at læseindsatsen og læseudviklingen styrkes. at færre børn udvikler læsevanskeligheder

Læs mere

Årsplan for Læringscenteret på Borris skole 2012-2013

Årsplan for Læringscenteret på Borris skole 2012-2013 Årsplan for Læringscenteret på Borris skole 2012-2013 Frede Braüner på besøg i april 2012. Målsætning for Læringscenteret skoleåret 2012 2013. at fungere som et kulturformidlende og skabende læringsmiljø.

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN FOR DET PÆDAGOGISKE SERVICECENTER VED VEJGAARD ØSTRE SKOLE INDHOLDSFORTEGNELSE

VIRKSOMHEDSPLAN FOR DET PÆDAGOGISKE SERVICECENTER VED VEJGAARD ØSTRE SKOLE INDHOLDSFORTEGNELSE VIRKSOMHEDSPLAN FOR DET PÆDAGOGISKE SERVICECENTER VED VEJGAARD ØSTRE SKOLE INDHOLDSFORTEGNELSE OVERORDNEDE MÅL...2 MÅL FOR DET PÆDAGOGISKE SERVICECENTER PÅ VØS...2 Læringsmiljøet omkring PSC...2 PSC og

Læs mere

Skolebiblioteket. Et kvalitetsløft i folkeskolen

Skolebiblioteket. Et kvalitetsløft i folkeskolen Skolebiblioteket Et kvalitetsløft i folkeskolen Kommunernes Skolebiblioteksforening 2011 Skolebiblioteket er en del af folkeskoleloven, og i Bekendtgørelse om skolebiblioteker i folkeskolen hedder det:

Læs mere

ENGBJERGSKOLEN MEDIE LÆSEPLAN

ENGBJERGSKOLEN MEDIE LÆSEPLAN ENGBJERGSKOLEN MEDIE LÆSEPLAN Medielæseplan: Formålet med undervisningen er: - at støtte og udvikle elevernes virke-, læse- og lærelyst - at eleverne udvikler tidssvarende it og mediekompetencer - at lære

Læs mere

De følgende sider er i redigeret og tilpasset udgave - venligst stillet til rådig for anvendelse af København Kommune.

De følgende sider er i redigeret og tilpasset udgave - venligst stillet til rådig for anvendelse af København Kommune. PLC - Analyseredskab De følgende sider er i redigeret og tilpasset udgave - venligst stillet til rådig for anvendelse af København Kommune. Analyseværktøjet er en del af et dokument, som beskriver vision

Læs mere

MIT MI BA T B RNS LÆR LÆRING

MIT MI BA T B RNS LÆR LÆRING MIT BARNS LÆRING hvordan kan jeg via skolebestyrelsen sikre god læring?? og Svar Kommunernes Skolebiblioteksforening 2005 Velkommen i skolebestyrelsen Skolebestyrelsesmedlemmerne har et stort og vigtigt

Læs mere

Skolebiblioteket Snedsted skole 2012/13. Skolebibliotekarer: Poul Erik Weber (PW) Heidi Thing (HT)

Skolebiblioteket Snedsted skole 2012/13. Skolebibliotekarer: Poul Erik Weber (PW) Heidi Thing (HT) Skolebiblioteket hæ fte Snedsted skole 2012/13 ns o i at for e rm er r o f læ In Skolebibliotekarer: Poul Erik Weber (PW) Heidi Thing (HT) 1 Hvor er mellemgruppens og overbygningens depoter? (Indskolingen

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Ølgod Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Ølgod Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Ølgod Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves -

Læs mere

Læringscenter. Funktionsbeskrivelse. Rantzausminde Skole - 2015 RANTZAUSMINDE SKOLES LÆRINGSCENTER - FUNKTIONSBESKRIVELSE 1

Læringscenter. Funktionsbeskrivelse. Rantzausminde Skole - 2015 RANTZAUSMINDE SKOLES LÆRINGSCENTER - FUNKTIONSBESKRIVELSE 1 Læringscenter Funktionsbeskrivelse Rantzausminde Skole - 2015 1 Introduktion Det traditionelle skolebibliotek eksisterer ikke længere! Der er kommet en ny bekendtgørelse for folkeskolens Pædagogiske Læringscenter

Læs mere

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 1 Digitaliseringsstrategien for Fredericia Kommunes skoler 2008-12 hvilede på en række visioner, hvoraf langt de fleste allerede er realiseret i skolehverdagen.

Læs mere

Målsætning :... 2. Handleplan for elever:... 2. Handleplan for lærerne:... 2. Indholdsoversigt for årgangene... 3. Indskoling:... 4. Kurser:...

Målsætning :... 2. Handleplan for elever:... 2. Handleplan for lærerne:... 2. Indholdsoversigt for årgangene... 3. Indskoling:... 4. Kurser:... Indhold Målsætning :... 2 Handleplan for elever:... 2 Handleplan for lærerne:... 2 Indholdsoversigt for årgangene... 3 Indskoling:... 4 Kurser:... 4 Mellemtrin:... 4 Kurser:... 5 Udskoling:... 6 Kurser:...

Læs mere

Oversigt over skolernes svar på udvalgets spørgsmål maj 2017

Oversigt over skolernes svar på udvalgets spørgsmål maj 2017 Skole Svar på spørgsmål 1: Svar på spørgsmål 2: Har skolen målrettede tiltag i forhold til faglig særligt stærke elever? Hvis ja, hvilke? Bakkeskolen Ingen målrettede tiltag. Nej. Bjedstrup Skole Bjedstrup

Læs mere

ELLEKILDESKOLENS LÆSEPOLITIK

ELLEKILDESKOLENS LÆSEPOLITIK ELLEKILDESKOLENS LÆSEPOLITIK 2010-2011 Læsepolitikkens formål: Formål med Ellekildeskolens læsepolitik er at sikre: at læseindsatsen og læseudviklingen styrkes. at færre børn udvikler læsevanskeligheder

Læs mere

Skolebibliotekets årsplan 2009/10

Skolebibliotekets årsplan 2009/10 Skolebibliotekets årsplan 2009/10 Skolebibliotekets årsplan indeholder emner, tilbud og aktiviteter, som vi gerne vil præsentere i det kommende skoleår, og vi håber mange af jer vil være med og lade jer

Læs mere

En samlet blog til pædagogisk læringscenter på skolen PLC sharing fra skoleblogs.

En samlet blog til pædagogisk læringscenter på skolen PLC sharing fra skoleblogs. En samlet blog til pædagogisk læringscenter på skolen PLC sharing fra skoleblogs. http://specialcentertapsskole.skoleblogs.dk/ RAMMESÆTNING Der er mange opgaver under PLC. På vores skole drejer det sig

Læs mere

Strategier for inklusion på Højagerskolen

Strategier for inklusion på Højagerskolen Strategier for inklusion på Højagerskolen 1. Udgangspunktet er barnets/den unges styrkesider og potentialer: Vi skal udnytte mangfoldigheden i børnenes styrker og kompetencer. Vi skal anerkende og værdsætte

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer 2012 2015 Børne- og skoleforvaltningen Udarbejdet januar/februar 2012 Bjørn Stålgren, Gitte Petersen og Lene Juel Petersen Vedtaget april

Læs mere

Handleplan for PUC. De fire indsatsområder

Handleplan for PUC. De fire indsatsområder BAUNGÅRDSVJ B R G N T V D A LL GNTOFT KOMMUNS SKOLVÆSN GNTOFT SKOL BAUNGÅRDSVJ 33 TLF.: + 45 39 65 02 28 DK 2820 GNTOFT FAX: + 45 39 65 13 19 HJMMSID: www.gentofte-skole.dk MAIL: gentofte.skole@gentofte.dk

Læs mere

BAKKESKOLEN. et læringscenter

BAKKESKOLEN. et læringscenter BAKKESKOLEN et læringscenter Kolding kommunes vision for læringscentrene: Læringscentertanken er en vision om et skolebibliotek, der i samarbejde med skolens andre vejlederfunktioner skaber nye forudsætninger

Læs mere

Om folkebiblioteker og læringscentre på skolerne: Forskelle, ligheder og samarbejde Styreforms- og strukturudvalget. Kopi til.

Om folkebiblioteker og læringscentre på skolerne: Forskelle, ligheder og samarbejde Styreforms- og strukturudvalget. Kopi til. Emne Til Kopi til Om folkebiblioteker og læringscentre på skolerne: Forskelle, ligheder og samarbejde Styreforms- og strukturudvalget Den 21. januar 2013 Aarhus Kommune Børn og Unge For at tegne et klart

Læs mere

Mellemtrinnet (4.-6. årg.) har fri kl. 14.30 fire dage om ugen og kl. 15 en dag om ugen. Dagen til kl. 15 kan ses på elevernes skema.

Mellemtrinnet (4.-6. årg.) har fri kl. 14.30 fire dage om ugen og kl. 15 en dag om ugen. Dagen til kl. 15 kan ses på elevernes skema. Nyhedsbrev juni 2014 Folkeskolereformen 7 Sct. Jørgens Skole Helligkorsvej 42A 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 44 00 E-mail: sctjorgensskole@roskilde.dk www.sctjorgensskole.roskilde.dk 27. juni 2014 Kære forældre

Læs mere

Handleplan for læsning

Handleplan for læsning Handleplan for læsning Handleplan for læsning på Hejnsvig Skole På Hejnsvig Skole anser vi læsning som den grundlæggende forudsætning for læring i alle fag. Vi vil gerne arbejde for at eleverne igennem

Læs mere

Kirkeby Skole Telefon: 62261276 Assensvej 18 Fax: 62261274 5771 Stenstrup Taki: 62263819 den april 2007

Kirkeby Skole Telefon: 62261276 Assensvej 18 Fax: 62261274 5771 Stenstrup Taki: 62263819 den april 2007 Kirkeby Skole Telefon: 62261276 Assensvej 18 Fax: 62261274 5771 Stenstrup Taki: 62263819 den april 2007 Udviklingsplan Kirkeby Skole Maj. 2007. Sammenhæng. Kirkeby Skole er en skole fra 0. til 7. klassetrin

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

Formål for faget engelsk

Formål for faget engelsk Tilsynsførende Tilsyn ved Lise Kranz i juni 2009 og marts 2010. På mine besøg har jeg se følgende fag: Matematik i indskoling og på mellemtrin, engelsk på mellemtrin samt idræt fælles for hele skolen.

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011

Kvalitetsrapport 2011 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 11 Skoleåret 1-11 Delrapport fra 11 ved skoleleder Kedda Jakobsen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Gennemsnittet er højnet betydeligt i

Læs mere

Slotsskolens handleplan for læsning 2010/11 WEBUDGAVE SLOTSSKOLEN

Slotsskolens handleplan for læsning 2010/11 WEBUDGAVE SLOTSSKOLEN Slotsskolens handleplan for læsning 2010/11 SLOTSSKOLEN Indhold Forord...3 Fælles indsatsområder...5 Fælles indsatsområde 1: Udvikling af børnenes læselyst...5 Fælles indsatsområde 2: Kurser og efteruddannelse...6

Læs mere

Skolebiblioteket og skolen som læringscenter

Skolebiblioteket og skolen som læringscenter , 2013 Skolebiblioteket og skolen som læringscenter Vi ønsker dialog om læring med alle parter! Indhold Skolebiblioteket og skolen som læringscenter... 1 Status... 3 Hvem er tilknyttet Læringscenteret

Læs mere

PEDER LYKKE SKOLEN. Skolen uden døre

PEDER LYKKE SKOLEN. Skolen uden døre PEDER LYKKE SKOLEN Skolen uden døre 1 Velkommen På Peder Lykke Skolen ønsker vi at give børnene de bedste muligheder for at udnytte og udvikle deres sociale og faglige kompetencer. Vi har overskud til

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Ansager Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Ansager Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Ansager Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves

Læs mere

Læs, lyt og skriv med computeren i skolebiblioteket

Læs, lyt og skriv med computeren i skolebiblioteket Læs, lyt og skriv med computeren i skolebiblioteket Baggrund Mølleskolen er en stor folkeskolen i Skanderborg Kommune. Skolen har ca. 950 elever incl. specialklasserækker. Der er til skolen tilknyttet

Læs mere

Starttrinnet - et sted med hjerterum

Starttrinnet - et sted med hjerterum Starttrinnet - et sted med hjerterum Indledning Starttrinnet er begyndelsen på et langt skoleliv. Det er en vigtig periode af skoleforløbet, hvor der skal skabes et godt forældresamarbejde, et solidt fagligt

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

Læring og læselyst. Tilbud fra Bibliotek & Borgerservice til dig og dine elever i skoleåret 2017/2018. Vi ses på jeres skole eller på biblioteket!

Læring og læselyst. Tilbud fra Bibliotek & Borgerservice til dig og dine elever i skoleåret 2017/2018. Vi ses på jeres skole eller på biblioteket! Læring og læselyst Tilbud fra Bibliotek & Borgerservice til dig og dine elever i skoleåret 2017/2018. Vi ses på jeres skole eller på biblioteket! Opdateret juni 2017 Kære lærer! Vi vil gerne bidrage til

Læs mere

Godkendelse af kommissorium for Samarbejde mellem folkebibliotekerne og Pædagogisk Læringscenter på skolerne

Godkendelse af kommissorium for Samarbejde mellem folkebibliotekerne og Pædagogisk Læringscenter på skolerne Punkt 8. Godkendelse af kommissorium for Samarbejde mellem folkebibliotekerne og Pædagogisk Læringscenter på skolerne 2015-058535 Skoleforvaltningen og Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget

Læs mere

Alle elever: Mål for dansk i børnehaveklassen 3. klasse. Mål for danskundervisningen på Halsnæs Lilleskole.

Alle elever: Mål for dansk i børnehaveklassen 3. klasse. Mål for danskundervisningen på Halsnæs Lilleskole. Mål for danskundervisningen på Halsnæs Lilleskole. Undervisningen på Halsnæs Lilleskole tager afsæt i de fælles trinmål, der er udstukket af undervisningsministeriet for folkeskolen, kaldet Fælles Mål.

Læs mere

Læring og læselyst. Tilbud fra Bibliotek & Borgerservice til dig og dine elever i efteråret 2015. Vi ses på jeres skole eller på biblioteket!

Læring og læselyst. Tilbud fra Bibliotek & Borgerservice til dig og dine elever i efteråret 2015. Vi ses på jeres skole eller på biblioteket! Læring og læselyst Tilbud fra Bibliotek & Borgerservice til dig og dine elever i efteråret 2015. Vi ses på jeres skole eller på biblioteket! Kære lærer! Vi vil gerne bidrage til dine elevers læselyst og

Læs mere

Læsepolitik på Damagerskolen Virksomhedsplan 2005-07 Journal nr. KB/H-drev 1.udg 17.01.11 Virksomhedsplan/Læsepolitik

Læsepolitik på Damagerskolen Virksomhedsplan 2005-07 Journal nr. KB/H-drev 1.udg 17.01.11 Virksomhedsplan/Læsepolitik Læsepolitik på Damagerskolen Virksomhedsplan 2005-07 Journal nr. KB/H-drev 1.udg 17.01.11 Virksomhedsplan/Læsepolitik 1. Pædagogisk status I PISA-undersøgelsen fra 2000 og efterfølgende pressemeddelelse

Læs mere

Hvornår skal vi i skole?

Hvornår skal vi i skole? Folkeskolereformen + Hvordan bliver reformen på Sakskøbing Skole? Reformnyt nummer 3 juni 2014 Læs mere om: Mødetider Bevægelse Hvorden bliver den længere skoledag? Elever skal bevæge sig meget mere. IT

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

LÆSNING I OVERBYGNINGEN. Handleplan for læsning i overbygningen

LÆSNING I OVERBYGNINGEN. Handleplan for læsning i overbygningen LÆSNING I OVERBYGNINGEN Handleplan for læsning i overbygningen LÆSNING I OVERBYGNINGEN Kompetente læsere Elevernes faglige læsning bør være i fokus i hele grundskoleforløbet. Uanset fag arbejder læreren

Læs mere

SE MIG! ...jeg er på vej i skole. En god skolestart. Et barn og et samarbejde, der vokser i Skoledistrikt Syd

SE MIG! ...jeg er på vej i skole. En god skolestart. Et barn og et samarbejde, der vokser i Skoledistrikt Syd SE MIG!...jeg er på vej i skole En god skolestart Et barn og et samarbejde, der vokser i Skoledistrikt Syd Kære forældre! Det er en stor dag for alle børn, når de skal starte i skole de er spændte på,

Læs mere

Digitaliseringsplan Den gode digitale skole, Skovlyskolen dec. 2013

Digitaliseringsplan Den gode digitale skole, Skovlyskolen dec. 2013 Digitaliseringsplan Den gode digitale skole, Skovlyskolen dec. 2013 Skovlyskolen Den gode digitale skole. Den overordnede vision i Rudersdal kommune lyder: den digitale tilgang er et naturligt valg for

Læs mere

Læsevejlederen som ressourceperson

Læsevejlederen som ressourceperson Læsevejlederen som ressourceperson Indhold Om temahæftet.... 3 Læsevejlederens opgaver................................................... 3 Læsevejlederens netværk..... 6 Overgange og sammenhænge.... 8

Læs mere

Realiseringen af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Realiseringen af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Realiseringen af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Faglige mål Folkeskolereformen lægger op til en ændring af, hvordan folkeskolen fremover skal løse sin opgave. Reformens formål er, at eleverne,

Læs mere

Biblioteks - og materialekundskab i børnehaveklassen. Biblioteks - og materialekundskab 1. - 2. klasse

Biblioteks - og materialekundskab i børnehaveklassen. Biblioteks - og materialekundskab 1. - 2. klasse Biblioteks - og materialekundskab i børnehaveklassen Præsentation af skolebiblioteket. De skal orienteres om indretning og bøgernes placering Kendskab til betjening af udlånssystemet (Interaktivt spil)

Læs mere

Pædagogisk Læringscenter

Pædagogisk Læringscenter Pædagogisk Læringscenter Funktionsbeskrivelse for PLC på Houlkærskolen skoleåret 2011/2012 1 Undervisningsopgaver Åbningstid Det er PLCs opgave: at holde åbent i skoletiden at vejlede og rådgive lærere

Læs mere

Dantek BiblioMatik Den pædagogiske biblioteksløsning

Dantek BiblioMatik Den pædagogiske biblioteksløsning 4 Dantek BiblioMatik Den pædagogiske biblioteksløsning Dantek A/S Vestergade 41 8600 Silkeborg Tlf. 86 80 30 99 info@dantek.dk www.dantek.dk Dantek BiblioMatik Den pædagogiske biblioteksløsning Først og

Læs mere

Ad. 1: Din profil. 1a. Hvilket lokalt CFU tilhører din skole?

Ad. 1: Din profil. 1a. Hvilket lokalt CFU tilhører din skole? Resultater af CFU ernes kendskabs- og tilfredshedsundersøgelse 2012 - for CFU i UCL Undersøgelsen er delt ind i fire hovedområder, hvorunder der spørges ind til CFU ernes forskellige ydelser. Områdernes

Læs mere

Handleplan for læsning på Rougsøskolen Mellemtrinnet

Handleplan for læsning på Rougsøskolen Mellemtrinnet Handleplan for læsning på Rougsøskolen Mellemtrinnet - Læsehastighed - automatisering af læsefærdigheder - Læselyst Den fortsatte læsning: - At læse for at lære Læsemåde - Læse skønlitt./faglitt. Romaner

Læs mere

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Læsning sprog leg læring Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Indledning Københavns Kommune har med det brede forlig Faglighed for Alle skabt grundlag for en styrket indsats på blandt andet læseområdet.

Læs mere

Rønbækskolens it-strategi 2011-2014. 1. version forår 2011

Rønbækskolens it-strategi 2011-2014. 1. version forår 2011 Rønbækskolens it-strategi 2011-2014 1. version forår 2011 Tagcloud lavet ud fra noter fra pædagogisk dag 5. august 2010 Indhold Indledning...3 Undervisning i it, med it og gennem it...3 Digitale læringsmidler...5

Læs mere

Alle børn har ret til succesfuld læring

Alle børn har ret til succesfuld læring Alle børn har ret til succesfuld læring Velkommen På Helsingør Skole er den enkelte elevs læring i centrum. Man går først og fremmest i skole for sin egen skyld. Det kvitterer vi som skole for og arbejder

Læs mere

Årsplan for dansk i 4.klasse

Årsplan for dansk i 4.klasse Årgang 13/14 Side 1 af 7 Årsplan for dansk i 4.klasse Formål for faget dansk: Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som kilde til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

Åbent Dagtilbud. Herning Bibliotekernes tilbud til dagtilbuddene

Åbent Dagtilbud. Herning Bibliotekernes tilbud til dagtilbuddene Åbent Dagtilbud Herning Bibliotekernes tilbud til dagtilbuddene Velkommen til Herning Bibliotekernes tilbud til dagtilbuddene Biblioteket understøtter det lille barns læselyst og læring i såvel familie

Læs mere

ALLE BØRNS LÆRING. hvordan kan jeg som politiker løfte opgaven?? og Svar

ALLE BØRNS LÆRING. hvordan kan jeg som politiker løfte opgaven?? og Svar ALLE BØRNS LÆRING hvordan kan jeg som politiker løfte opgaven?? og Svar Kommunernes Skolebiblioteksforening 2005 2005 Kære nyvalgte politikere Med denne udgivelse ønsker Kommunernes Skolebiblioteksforening

Læs mere

Læringscentre i Faxe kommune

Læringscentre i Faxe kommune Læringscentre i Faxe kommune Forord Faxe Kommune er på vej. Gennem de seneste 10-15 år har udviklingen i læremidler ændret sig markant, fra kun at bestå af stort set analoge til at omfatte mange digitale.

Læs mere

BIBLIOTEKSPOLITIK. Varde kommunes. BIBLIOTEKSPOLITIKKEN opstiller mål for 2012 til 2016 og indgår i Varde Kommunes aftalestyring af biblioteket.

BIBLIOTEKSPOLITIK. Varde kommunes. BIBLIOTEKSPOLITIKKEN opstiller mål for 2012 til 2016 og indgår i Varde Kommunes aftalestyring af biblioteket. Varde kommunes BIBLIOTEKSPOLITIK BIBLIOTEKSPOLITIKKEN opstiller mål for 2012 til 2016 og indgår i Varde Kommunes aftalestyring af biblioteket. Rådhusstræde 2 6800 Varde Tlf. 7522 1088 www.vardebib.dk Forord

Læs mere

FUNKTIONS- BESKRIVELSE. Pædagogisk LæringsCenter

FUNKTIONS- BESKRIVELSE. Pædagogisk LæringsCenter FUNKTIONS- BESKRIVELSE Pædagogisk LæringsCenter FORORD Læringscenteret har altid formidlet viden om læremidler, kulturtilbud, konkurrencer og kampagner til elever og lærere. Men med den nye bekendtgørelse

Læs mere

Egtved Skoles læsepolitik

Egtved Skoles læsepolitik Egtved Skoles læsepolitik Indskoling og mål Se 'Fælles ' Sprog og udtryksformer - børnehaveklassen Trinmål efter 2. klassetrin. 1. kl. Tekster lix 5-10 med læses med forståelse. 2. kl. Tekster lix 10-15

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

SKOLEN & BIBLIOTEKET

SKOLEN & BIBLIOTEKET SKOLEN & BIBLIOTEKET Skoleåret 2016/2017 Indholdsfortegnelse Velkommen side 4 Indskolingen Sprogfitness side 5 Mellemtrinnet Webetik side 6 Databaser side 7 Bibintro side 8 Booktalk side 9 Overbygningen

Læs mere

Også plads til nisser

Også plads til nisser Også plads til nisser Der er stor forskel på, hvor højt privatskoler prioriterer skolebiblioteket. På Hjørring Private Realskole er det en hovedhjørnesten. Af Gitte Frausing På Hjørring Private Realskole

Læs mere

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingens læringssyn Læring er individets bestræbelser på at forstå og mestre verden. Børn og læring ser vi som en dynamisk proces, der involvere børn og voksne.

Læs mere

Handlingsplan for 2015-2017

Handlingsplan for 2015-2017 Handlingsplan for 2015-2017 H andlingsplanen tager udgangspunkt i bibliotekspolitikkens værdigrundlag. Det handler om at omsætte disse til hverdag og kunne se værdierne leve sig ud i hverdagen på Brønderslev

Læs mere

Nørre Nebel Skole. - skolestartsgruppen - Afdelingens profil.

Nørre Nebel Skole. - skolestartsgruppen - Afdelingens profil. Nørre Nebel Skole - skolestartsgruppen - Januar 2012 Afdelingens profil. I afdelingens profil vil vi beskrive, hvad vi helt specifikt gør i Skolestarten, for at hjælpe og støtte udviklingen af elevernes

Læs mere

Syvstjerneskolen. - en fleksibel skole. Nyttige links vedr. skoleudvikling:

Syvstjerneskolen. - en fleksibel skole. Nyttige links vedr. skoleudvikling: Nyttige links vedr. skoleudvikling: Undervisningsministeriet: www.uvm.dk De mange intelligenser: www.demangeintelligenser.dk Furesø Kommune www.furesoe.dk Fælles mål hos undervisningsministeriet www.faellesmaal.uvm.dk/.

Læs mere

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Introduktion Social- og Sundhedsskolen Esbjergs Pædagogiske IT-strategi er gældende for perioden 2014 til 2018. Strategien indeholder: Introduktion

Læs mere

Læsepolitik 2010/11 Vadgård skole

Læsepolitik 2010/11 Vadgård skole Læsepolitik 2010/11 Vadgård skole Forord Læsepolitikken danner rammen for indsatsen på læseområdet på Vadgård skole. Læsepolitikken er Vadgård skoles bud på hvordan, der sikres kvalitet i læseindsatsen

Læs mere

Raketten - indskoling på Vestre Skole

Raketten - indskoling på Vestre Skole Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 210 Offentligt Sådan hjælper du dit barn på vej I faget matematik Hjælp barnet til at blive opmærksom på alle de tal, der er omkring det i hverdagen

Læs mere

FUNKTIONS- BESKRIVELSE. Pædagogisk LæringsCenter

FUNKTIONS- BESKRIVELSE. Pædagogisk LæringsCenter FUNKTIONS- BESKRIVELSE Pædagogisk LæringsCenter FORORD Læringscenteret har altid formidlet viden om læremidler, kulturtilbud, konkurrencer og kampagner til elever og lærere. Men med den nye bekendtgørelse

Læs mere

Kære forældre på Spurvelundskolen

Kære forældre på Spurvelundskolen Kære forældre på Spurvelundskolen Så er Spurvelundskolen klar til Den Sammenhængende Skoledag pr. 1. august 2013. Derfor har vi sammensat denne skrivelse, hvori vi vil fortælle jer, hvordan jeres barns

Læs mere

Resultater af brugerundersøgelsen 2013 sammenlignet med resultater fra 2011

Resultater af brugerundersøgelsen 2013 sammenlignet med resultater fra 2011 Resultater af brugerundersøgelsen 2013 sammenlignet med resultater fra Er du? Alder opdelt Har du hjemmeboende børn? I hvilke aldersgrupper har du hjemmeboende børn?(sæt evt. flere kryds) Alt i alt, hvor

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl. 18.30 20.00 Programmet for aftenen: 1. Næstformand i skolebestyrelsen Susanne Grunkin byder velkommen 2. Skoleleder Kirsten Kryger giver

Læs mere

Handleplan for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016

Handleplan for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016 for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016 Indhold: Indledning side 3 Tiltag - og handleplaner side 4 Evaluering side 8 Arbejdsgruppen: Vagn F. Hansen, Pædagogisk

Læs mere

PÆDAGOGISK SERVICECENTER

PÆDAGOGISK SERVICECENTER PÆDAGOGISK SERVICECENTER Skoleåret 2010-2011 Mailadresse bib@sct-joseph.dk Telefonnummer 39641282-126 Åbningstider Alle hverdage fra 9.00-13.55 (inkl. frikvarterer) Mandag kl. 14.05-14.50 (STP) Tirsdag

Læs mere

Velkommen til Stavnsholtskolen

Velkommen til Stavnsholtskolen Velkommen til Stavnsholtskolen 1 Velkommen til Stavnsholtskolen Jeg vil sammen med skolens personale byde velkommen til en folkeskole i rivende udvikling. Stavnsholtskolen er en visionær skole, hvor alle

Læs mere

Rapporten er bestilt og finansieret af Slots og Kulturstyrelsen og er en rapport over de årige s brug af og tilfredshed med, de danske

Rapporten er bestilt og finansieret af Slots og Kulturstyrelsen og er en rapport over de årige s brug af og tilfredshed med, de danske Rapporten er bestilt og finansieret af Slots og Kulturstyrelsen og er en rapport over de 16-99 årige s brug af og tilfredshed med, de danske folkebiblioteker Er det ikke mere interessant at kigge på

Læs mere

Læsevejlederens funktioner

Læsevejlederens funktioner Temahæfte Læsevejlederens funktioner Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år - læsning, sprog og læring Læsevejlederen er skolens ressourceperson for udvikling af læseområdet. Læsevejlederens funktionsområde

Læs mere

Skolens målsætning og værdigrundlag

Skolens målsætning og værdigrundlag Skolens målsætning og værdigrundlag Indhold Skolens målsætning...2 Skolens værdigrundlag...2 Skoledagens planlægning...2 Før og efter skoledagen...2 Børnehaveklassen...3 Forældresamarbejde /- indflydelse...3

Læs mere

Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013

Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013 Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013 Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013 Indholdsfortegnelse Digital forandringsledelse

Læs mere

Ny lærer i Va i V l ensbæk allensbæk

Ny lærer i Va i V l ensbæk allensbæk Ny i lærer Vallensbæk Hvem er vi Læring og pædagogik i børnehøjde Pædagogisk Center i Vallensbæk byder dig velkommen som lærer i kommunen. Pædagogisk Center arbejder for at skabe de bedste rammer for din

Læs mere

Skoleledelsens samlede kvalitetsvurdering

Skoleledelsens samlede kvalitetsvurdering Side 1 af 5 Skoleledelsens samlede kvalitetsvurdering Skolens navn: Næsby Skole Skoleår: 08/09 Ledelsens samlede kvalitetsvurdering Vurdering Evt. kommentarer Interne kvalitetssikringssystemer Næsby Skole

Læs mere

University College Sjællands Biblioteker. Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ

University College Sjællands Biblioteker. Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ University College Sjællands Biblioteker Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ 1 UCSJ Bibliotekernes formålsparagraf: Bibliotekernes primære formål er at betjene studerende, kursister og medarbejdere

Læs mere