Skolebibliotekerne i skanderborg kommune. på vej mod pædagogiske læringscentre

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skolebibliotekerne i skanderborg kommune. på vej mod pædagogiske læringscentre"

Transkript

1 Skolebibliotekerne i skanderborg kommune på vej mod pædagogiske læringscentre 1

2 Udgivet af Skolebiblioteksnetværket i Skanderborg Kommune Marts 2010 Illustrationer Fotos: tilsendt fra de respektive skoler Tegninger: Ane Bjørn LAYout Kreativt Center, Skanderborg Kommune TRYK EJ Graphic, Beder PDF-udgave Findes på kommunens intranet under»skoler«redaktion og ansvar Skolebibliotekskonsulent Merethe Kjemtrup 2

3 INdholdsfortegnelse Skolebiblioteket i udvikling s. 5 Nye udfordringer s. 6 Skolebibliotekerne beskrivelser af praksis, tanker og visioner Bakkeskolen s. 8 Bjedstrup Skole s. 10 Ejer Bavnehøj Skolen s. 12 Gl. Ry Skole s. 14 Gyvelhøjskolen s. 16 Herskindskolen s. 18 Højboskolen s. 20 Knudsøskolen s. 22 Låsby Skole s. 24 Morten Børup Skolen s. 26 Mølleskolen s. 28 Niels Ebbesenskolen s. 30 Skovbyskolen s. 32 Stilling Skole s. 34 Stjærskolen s. 36 Veng Fællesskole s. 38 Virring Skole s. 40 Voerladegård Skole s. 42 Mere om funktioner i læringscenteret uddybende beskrivelser af særlige funktioner og projekter s. 44 Skolebiblioteket og læsning s. 45 IT-støttet undervisning s. 50 Andre særlige undervisningsopgaver s. 52 Udstillinger og arrangementer s. 54 Teamdannelse i læringscenterteamer s. 55 Lektiecafé i skolens læringscenter s. 56 Samarbejde med lærere, med forældre og med folkebiblioteket og med lokalsamfundet s. 58 Lidt fakta s. 62 Skolebiblioteksnetværk s. 63 3

4 4

5 skolebiblioteket i udvikling På mange skoler har skolebiblioteket de senere år undergået en markant udvikling. Den tid, hvor skolebiblioteket blot var en betegnelse for skolens bogsamling, er for længst forbi; det samme gælder tiden, hvor skolebiblioteket blev defineret som skolens servicecenter, og skolebibliotekarens hovedfunktioner handlede om at holde justits med skolens materialer og yde ad hoc-hjælp ved kopimaskiner og av-midler. I lyset af en ændret læringsopfattelse og udviklingen på læremiddelområdet har lærernes forventninger og krav til skolebiblioteket ændret sig, og efterspørgslen på hjælp til overblik over materialemuligheder samt vejledning i brug af disse er øget betragteligt. Det har betydet nye roller og funktioner til skolebiblioteksteamet; nogle steder så mange, at det har været nødvendigt at udvide teamet med flere resursepersoner, og»skolebiblioteket som pædagogisk læringscenter«er blevet en mere dækkende betegnelse. Primæropgaverne handler nu om læring i bred forstand. Om at støtte op om elevernes lærelyst og faglige udvikling og om at sikre lærerne pædagogisk kollegial rådgivning og vejledning. Skolebibliotekerne i Skanderborg kommune er lige så forskellige som skolerne selv, men de har en fælles vision: At udvikle læringscentertanken, hvor skolebiblioteket indgår som en central del af skolens læringsmiljø, og hvor skolebiblioteksteamet i samarbejde med lærere og ledelse skaber nye forudsætninger for undervisning og læring. Alle skolebiblioteker har bidraget med beskrivelser fra deres virkelighed, og publikationens hensigt er at tegne et fælles portræt af skolebibliotekerne i Skanderborg kommune og samtidig skildre mangfoldigheden. Vi håber, materialet vil kunne fungere som en øjenåbner; som information og inspiration, når skolelederne, fagsekretariatet og lærerkredsen i foråret 2010 skal evaluere skolebiblioteksaftalen, og når vi i fællesskab skal finde de kvaliteter,»skolebiblioteket som pædagogisk læringscenter«må rumme for bedst muligt at bidrage til udvikling af fremtidens skole. 5

6 nye udfordringer Når skolebiblioteket skal indgå som en central del af skolens læringsmiljø og fungere som skolens pædagogiske læringscenter, er der mange nye tanker, der skal tænkes, og mange vaner der skal ændres. Det drejer sig ikke blot om nye opgaver til skolebibliotekaren men om opgaver i det udvidede skolebiblioteksteam læringscenterteamet. På flere skoler er der allerede nu teamstatus mellem skolebibliotekarer, IT-vejledere og læsevejledere, og behovet for udvikling af samarbejdsrelationer med skolens forskellige fagteam er øget i takt med øgede krav til faglighed i undervisningen. Når de nye faglige vejledere, der er på vej ind i nogle af skolernes hverdag, skal finde deres ben, vil det være hensigtsmæssigt at lade dem organisere sig i et struktureret vejlederteam med mulighed for samarbejde og synergidannelse og for udvikling af en voksenpædagogisk faglighed, som folkeskolelærere ikke automatisk er i besiddelse af. Her kan læringscenteret være en naturlig ramme. undervisers egne materialer lærer-til-lærer-tjenester (fx. intranet og skolekom) podcasts, blogs, wikis, fildelingstjenester mv. it-hardware (fx. projektorer, interaktive tavler, optageudstyr til video, billeder og lyd) it-værktøjsprogrammer andet (fx. tilkommunikation og produktion) Boglige uv-materialer Læremidler gratis spil og programmer på nettet med login (licens) netbaserede materialer e-bøger lydbøger fotokopier skønlitteratur faglitteratur aviser og tidsskrifter Læringscenterets funktioner og dermed teamets opgaver kan have forskellig karakter på de forskellige skoler afhængig af bl.a. skolestørrelse, kultur og læringsressourcer, men essensen i læringscentertanken er den samme: Det gælder om at samle de kompetencer, skolen allerede har, udvikle dem og sætte dem i spil på nye måder. Ambitionen er, at læringscenteret bliver det forum, hvor skolens pædagogiske diskussioner forankres, og hvor skolens ledelse kan hente sparring omkring den pædagogiske ledelsesopgave; at læringscenteret bliver det sted, hvorfra mange nye tiltag kan sættes i værk. En af de nye opgaver, der udfordrer læringscenterteamet, er den hastige udvikling på læremiddelområdet. Læremidler er ikke længere bare konkrete materialer, man kan tage i hånden, se igennem og give et ord med på vejen til elever og lærere. Når undervisningsmaterialer frit kan downloades fra forskellige udbydere og på mobile enheder, som alle har adgang til, og når elever og lærere har adgang til digitale samlinger af litteratur, tidsskrifter, wikis, blogs, podcasts osv. da får begrebet»skolebiblioteket som skolens radar«helt nye dimensioner. 6

7 katalysator (energiskaber) planlægger (finder praktiske veje) underviser (formidler og anviser) samarbejdspartner ekspert (giver gode råd) andet? talsmand (for egne eller ledelsens idéer) Kollegavejlederens rolleudøvelse En anden af læringscenterteamets store udfordringer er kollegavejledning, og det vil være nyttigt at præcisere nogle retningslinjer for, hvad der egentlig menes med kollegial vejledning. Relationen mellem vejlederen og læreren kan siges at være udspændt mellem den kollegiale»ligeværdige«samtale og den professionelle pædagogiske supervision med klar rollefordeling mellem vejleder og kollega. Det sidste kræver selvsagt andet og mere af vejlederen end det første; og skal vejlederen optræde som»eksperten, der ved besked«eller»talsmand for egne eller ledelsens ideer«, er ledelsens involvering og synlige opbakning nødvendig. 7

8 bakkeskolen På biblioteket findes forskellige afdelinger udover den almindelige opstilling af skøn- og faglitteratur. Der er gys, krimi, fantasy, småbørnsbøger, billedbøger og en ung-afdeling. Blandt de nyeste fremstød er vores Mini-Bib og vores Lix I samarbejde med læsevejlederne og dansklærerne udarbejdes en læseportfolio til hvert barn, der derefter selv kan gå på jagt i Mini-Bib efter de rette bøger. Mini-Bib indeholder bøger fra Lettal 5 til Lix 14. Afdelingen Lix hjælper med overgangen fra Mini-Bib til selve skolebiblioteket. Antal elever 597 Antal lærere 45 Antal personer i læringscenterteamet 3 Skolebiblioteket på Bakkeskolen i Hørning ligger i et hyggeligt hjørne af skolen og er en på alle måder integreret del af skolens hverdag. På biblioteket har man rig mulighed for at finde bøger efter interesse eller om relevante emner, der skal arbejdes med i skolesammenhæng. Man kan sætte sig mellem reolerne og læse ved borde, der samtidig også er velegnede til gruppearbejde. Foruden de daglige tilbud har biblioteket flere gange årligt særlige uger med fokus på et forfatterskab, en genre eller et fælles skoleprojekt, ligesom biblioteket i december måned er udbyder af en konkurrence. Eleverne møder som noget af det første udlånscomputeren, hvor de selv holder styr på deres lån. Ligeledes stiller de deres bøger på plads på to bogvogne, én til faglitteratur og én til skønlitteratur. Herefter tager bogopsættere fra klasse sig af den digitale aflevering og opsætning. 8

9 Herudover rummer skolebiblioteket Udstillinger. Lærerafdeling. Elevcomputere. En årlig Læseuge, hvor klasse deltager. Hjælp og vejledning til informations- og materialesøgning til kolleger og elever. På vej mod et pædagogisk læringscenter Bakkeskolens bibliotek har for nyligt indkøbt en interaktiv tavle, som har fået en central plads på biblioteket. Her lærer vi af hinanden og med hinanden samt deler oplevelser og udveksler inspiration. Elever bidrager med digitale udstillinger i form af powerpoints og elektroniske bøger. Arbejdet med tavlen stiller store nye krav til såvel lærere som elever. Dette er et af skolebibliotekets nye fokuspunkter at implementere den interaktive tavle i bibliotekets aktiviteter og udbud. Vi har også valgt at investere i 2 gode computere, der er velegnede til video- og lydredigering. Hvert år vælger en del elever at bruge netop dette medie i forskellige projektopgaver. Skolebiblioteket støtter dette arbejde i samarbejde med den pædagogiske it-vejleder. Andre punkter, vi arbejder på, er at få flere hyggekroge med velegnede møbler til eleverne på biblioteket for at understøtte fortroligheden med biblioteket og dets mange muligheder. Vi arbejder også på at få etableret et velfungerende pædagogisk værksted. Et sted hvor elever og lærere søger hen, når der skal arbejdes kreativt, eller hvor arbejde og forberedelse af ren praktisk karakter kan udføres. Vi gør os overvejelser omkring at ændre proceduren for den ugentlige bibliotekstime. Vi tænker nu i retning af, at kun de mindre klasser bibeholder det faste ugentlige besøg, mens de større årgange efter behov booker sig ind ved hjælp af intranettet. Dette vil effektivisere bibliotekarernes arbejde og give bedre og mere kvalificeret tid til de besøgende klasser. Hvert år inden sommerferien udgiver biblioteket et nyt kursuskatalog til skolens personale og klasserne. Her hjælper vi til med, at lærerne kan få it og medier integreret i deres daglige undervisning. Udover at lærerne kan få deres klasser på spotkurser, som er introduktionskurser til it, tilbydes disse kurser også personalet. Vi ønsker at være med til at dygtiggøre elever og personale på Bakkeskolen inden for it og medier, og der er meget opmærksomhed og interesse for deltagelse i netop disse kurser. 9

10 bjedstrup skolebibliotek Rummet benyttes ofte til arrangementer i forældregruppen, blandt foreninger og hos personalet. Antal elever 142 Antal lærere 17 Antal personer i læringscenterteamet 1 Hjertet i skolen Skolebiblioteket på Bjedstrup Skole er hjertet i skolen. Det er her, alle mødes for at arbejde på tværs, i grupper eller finder en plads til en rolig stund med en god bog. Skolebiblioteket er et åbent rum, som kan bruges fra skoledagens start til slut. På en rigtig god dag kan halvdelen af skolens elever befinde sig i rummet; et hold sidder med bærbare pc ere rundt omkring i de små kroge, en klasse får læst en bog højt i solskinsnichen, nogle større elever sidder fordybet i matematikopgaver, en er fordybet i den nye bog af Josefine Ottesen, et par 2. kl. drenge er sendt på biblioteket for at tælle vinduer til matematiktimen osv, osv. Der er altid plads til mange på biblioteket, og alle er gode til at give plads til hinanden. Selve rummet er lyst og fleksibelt indrettet, så det kan bruges til mange formål. Alle reoler kan flyttes og dermed skabe rum til foredrag, oplæsning for større grupper, sang eller underholdning. Morgengry på skolebiblioteket 10

11 ÅrSPlan og fremtiden Hvert år udarbejdes en årsplan i et forpligtende fællesskab mellem bibliotekar, it-vejledere, ledelse, lærere og elever. I de kommende år vil vi satse en del på at indkøbe flere bærbare pc ere, så vi i løbet af en overskuelig fremtid kan tilbyde en pc til hver anden elev. Højtlæsning Alle klasser har en ugentlig skolebibliotekstime, som prioriteres meget højt. Til hver årgang er der faste rutiner og traditioner, som sammen med årgangens årsplan er med til at bestemme, hvordan timerne skal forløbe. Højtlæsning og formidling af litteratur er i høj kurs og er med til at fastholde de gode læserutiner blandt skolens elever. I perioder har hele skolen»læsebånd«, hvor alle på skolen læser på samme tidspunkt hver dag. Bibliotekaren og læseglæden Biblioteket er bemandet med en uddannet skolebibliotekar 7 lektioner om ugen. Det betyder, at eleverne på Bjedstrup Skole så tidligt som muligt lærer at håndtere egne udlånsbøger. Der er stor fleksibilitet i udlån og aflevering. I 0. kl. må man låne 3 bøger og ellers lige så mange bøger, som man er gammel, da det er tydeligt for os, at låneglæde kan være lig med læseglæde. Stof til eftertanke Skolebiblioteket lægger vægt på at være et rum, der på mange måder giver stof til eftertanke både i den boglige, den elektroniske og den æstetiske verden. Derfor bydes udstillinger og arrangementer velkomne. Udstillinger kan være arrangeret af bibliotekaren, andre lærere på skolen eller elever. 11

12 EJER BAVNEHØJ skolen Antal elever 142 Antal lærere 11 Antal personer i læringscenterteamet 2 PLC er centralt beliggende og blev bygget for godt 10 år siden. I år har vi to ansatte valgt at fokusere på kassation, oprydning, ommøblering og nye arkiveringssystemer, dog stadig med respekt for decimalklassesystemet samt alfabetisk opstilling: LET og LIX tal på alle vores letlæsebøger. For bedre at kunne understøtte elevernes læseudvikling samt brugen af LUS som evalueringsmetode i netop læseudviklingen. Oprette temakasser med de oftest efterspurgte materialer. Separat reol til alle PLC s klassikere. Så nyt og bevaringsværdigt gammelt ikke»mudrer«elevernes søgninger på hylderne. Samtidig er vi startet op på at tilbyde alle klasserne fra klasse traditionelt udlån en gang pr. uge, hvor fokus er på at gøre eleverne selvhjulpne i udlån og søgning, samt gøre dem dus med PLC s indretning. Desuden»opdrages«eleverne til anstændig omgang med skolens materialer. Hva gør vi lige nu? Vi kalder os et pædagogisk læringscenter (PLC),»der til stadighed er på vej«. Vi er en skole med klasser fra 0. til 6. klasse. Vi er på 2. år to lærere tilknyttet PLC: En pædagogisk it-ansvarlig samt en skolebibliotekar. Begge har de respektive uddannelser. PLC holder åbent alle ugens dage, da lokalet er beliggende i et fysisk åbent miljø, hvor der ikke er mulighed for aflåsning. Der er bemanding på i ca. 13 t./u. Herunder 4 frikvarterer á 25 min. På PLC er placeret 12 stationære computere, som flittigt benyttes af eleverne. I de 4 frikvarterer må kl. desuden benytte dem på skift. 12

13 Klasserne fra kl. tilbyder vi sparring til såvel lærerne som eleverne, samt involvering af PLC i relevante områder af klassernes årsplaner. I år har skolebibliotekaren været inde over læsekursus, forfatterskaber og et tema om gru og gys. Desuden bruger vi ressourcer på vejledning og materialesøgning i forbindelse med 5. og 6. klasses projektuge. Vi to ansatte holder møde en gang pr. måned for at evaluere og sætte nye mål. Vi inviterer skolelederen 2 gange om året, hvor vi taler ressourcer og mål for skolens undervisning, så PLC s indsats kan målrettes disse. Opgaver under PLC er desuden, alt hvad der hører til taskebøger, samt Center for Undervisning (CFU). IT-vejlederen tilbyder desuden sine kompetencer, når det er relevant (og det er det ofte). P.t. afholder hun mini-spot-kurser i klasserne i brugen af activboards, som alle klasselokalerne nu er udstyrede med. Hva vil vi også? Fortsat udvikle PLC samt fundere det vi allerede har sat i søen. Være radar, så vi fanger og implementerer de nye gode strømninger der er omkring os. Have mere fokus på at introducere vores it programmer/licenser for vores kolleger (spotkurser). Være en naturlig del af ressourcen i forbindelse med relevante dele af klassernes årsplaner. Være garanter for at skolens ressourcer samt målsætninger fra såvel politikere som skolens ledelse og ansatte hænger naturligt sammen med PLC s udvikling og ressourceindkøb. Fortsat være et sted eleverne og lærerne ynder at komme. Introducere PLC ved 0. klasses første forældremøde. Hvert år udfærdige bibliotekets årsplan med stor vægt på klassernes ditto. Tage os råd til forfatterforedrag. Have retningslinier for samarbejdet ml. PLC og fagudvalgene. 13

14 gl. rye skole Her er liv hele dagen igennem. Dagen starter med morgensamling for alle skolens elever på amfitrapperne. En stor del af forældrene deltager og får set avisen, studeret bøger og lånt og afleveret ved selvbetjeningsskranken. Folkebiblioteket har åbent for betjening en formiddag og en aften om ugen. Ellers er der tilgængelighed i skolens åbningstid med lidt råd og vejledning fra skolebibliotekarerne. Dagen igennem er enkeltelever og/eller grupper i gang med at låne bøger, eller de arbejder rundt i krogene eller benytter sig af de 24 computere, som er placeret i den ene ende af lokalet. 9 lektioner om ugen er hele klasser på biblioteket til bibliotekskundskab og boglån. Antal elever 218 Antal lærere 19 Antal personer i læringscenterteamet 2 Midt i skolen ligger et stort lyst rum, som er midtpunktet for og gennemgang til skolens forskellige afdelinger. Her befinder skolebiblioteket sig sammen med folkebiblioteksfilialen. Skolebibliotekarerne arbejder tæt sammen med dansklærer og læsevejleder bl.a. omkring vejledning og rådgivning om børnenes individuelle læsebog. Alle letlæsningsbøger er udstyret med lettal, hvilket er en stor fordel for såvel børnene som de voksne. Det letter vores arbejde i forhold til rådgivning af det enkelte barn. 14

15 Et tiltag i fællesskab med læsevejlederen kalder vi»projekt Læsestund«. I en periode over 9 uger læser hele skolen på samme tidspunkt 20 minutter hver dag. Tidspunkterne er rullende hen over skoledagene, således at forskellige fag bidrager til læsestunden. I første del af forløbet læses der i personlige læsebøger lånt på biblioteket eller medbragt hjemmefra. I den sidste del af forløbet et der lagt op til at inddrage faglig læsning. Skolebibliotekarerne sørger for at eleverne låner læsestof nok til læsestunderne. Desuden er der til alle klasser lavet læsekasser, som udskiftes efter behov. Her låner eleverne, hvis de er løbet tør eller har glemt bog hjemme. I forbindelse med sidste del af forløbet samarbejder skolebiblioteket med faglærerne om at finde egnet læsestof til netop deres fag. Næste skoleår forventer vi at udvide perioden»projekt Læsestund«til at vare hele skoleåret. 15

16 gyvelhøjskolen Det kan være både skønlitterære og faglige tekster. Til de yngste læsere har vi opstillet vores letlæsningslitteratur efter lettal. Litteraturen til mellemtrinet har vi lixet, hvorimod bøgerne i ungdomsafdelingen ikke er lixet, men vi har en afdeling med lixede u-let bøger. Vi satser desuden på at have en velforsynet fremmedsprogsafdeling med litteratur af forskellig sværhedsgrad. Disse bøger er forsynet med prikker i forskellig farve, som angiver sværhedsgraden. Til brug for lærerne har vi nogle hylder med litteratur, der er særlig velegnet til højtlæsning. Antal elever 623 Antal lærere 50 Antal personer i læringscenterteamet 3 Vi holder åbent med bemanding daglig fra kl til kl , og vi har åbent i frikvartererne. Vi tilbyder 0. og 1. klasse en ugentlig udlånslektion, hvor vi læser udvalgte tekster højt den sidste del af lektionen klasse tilbydes en ugentlig udlånstid svarende til ½ lektion. Fra 3. til 9. klasse præsenterer vi udvalgte bøger i begyndelsen af udlånstiden som appetitvækkere. 16

17 Vi tilstræber, at eleverne selv låner bøgerne ved maskinen, så vi i så stor udstrækning som muligt kan vejlede ved computere og bogreoler. Biblioteket er indrettet med fem computere og en del gruppeborde, så eleverne i deres fag har mulighed for at arbejde selvstændigt i mindre grupper. Vi har i løbet af skoleåret fire brudte uger, hvor normalskemaet er brudt op. I to af ugerne tilbyder vi biblioteksorientering med kurser i Elevweb for udvalgte årgange. Hver klasse bliver undervist en hel dag. Lærerne modtager skolebibliotekets årsplan inden det nye skoleår, så de har mulighed for at se, hvilke emner der fokuseres på i det kommende skoleår. Årsplanen samt skema for udlånstider lægges ud på skolens hjemmeside i begyndelsen af skoleåret. Skolebibliotekets fysiske rammer giver gode muligheder for udstillinger. Vi laver mange skiftende udstillinger. Lærerne i de kreative fag er meget glade for at bruge biblioteket til udstilling af diverse elevarbejder, da de bliver set af mange. På vej mod et pædagogisk læringscenter Vi har allerede et godt og konstruktivt samarbejde med skolens to læsevejledere. Vi ønsker et ligeså nært samarbejde med skolens it-vejledere. Vores vision er, at skolebiblioteksteamet består af såvel skolebibliotekarer som it-vejledere. Vi vil gerne have, at skolebiblioteket er basen og skolebiblioteksteamet udarbejder en It-plan for elever og tilbyder spotkurser for lærere. Vi tænker os kurserne afholdt på skolebiblioteket, og derfor ønsker vi en storskærm og projektor, så det bliver nemt at arrangere klasseog holdundervisning. Vi skal blive bedre til at samarbejde med fagudvalgene. Vi har forsøgt at blive inviteret med til fagudvalgsmøder, hvor der skal tages beslutning om ønsker af nye materialer. Vi vil gerne sammen med skoleledelsen lægge en plan for samarbejdet mellem skolebibliotekarerne og fagudvalgene. Underetagen er lærernes arbejdsområde med lærerbibliotek, kopimaskine, skabe og computerarbejdspladser. Vi vil gerne udvide arbejdsområdet med blødere møbler og mulighed for arbejdsmøder, da vi har pladsmulighederne. 17

18 Herskindskolen Antal elever 240 Antal lærere 22 Antal personer i læringscenterteamet 2 Vi får på skolebiblioteket usædvanligt mange tilkendegivelser fra vores elever om, at de synes, at de læser gode, spændende og vedkommende bøger. Vi møder masser af elever, der læser og bliver ved med at læse, på trods af, at de for længst har passeret den alder, hvor mange ellers bliver»bog droppere«. Hvad skyldes dette? At vores elever er dygtigere læsere end elever på andre skoler? At vores elever generelt er mere motiverede end elever på andre skoler? At vi bor i et område, hvor de fleste af vores elever kommer fra akademikerhjem? Nej, på disse områder er vi vist meget gennemsnitlige. Men vi tror til gengæld, at årsagen til, at vores elever læser meget og er glade for det og føler, at de endda tilmed læser mange gode bøger er, at bibliotekarerne og lærerne gør det samme. Vi øver os i at have en kultur, hvor vi husker at fortælle om det, der optager os og engagerer os for det smitter. Vi tror, at forudsætningen for at eleverne gider høre på os, når vi siger, at det er vigtigt at læse, er, at vi selv gør det. Derfor er bibliotekarerne rundt i samtlige klasser for at lave boganmeldelser, derfor laver vi oplæsningsarrangementer for børnehaver og dagplejer, derfor bliver vi inviteret med til forældremøder og fyraftensmøder for at fortælle om gode bøger og læsning, derfor er vi med, når der skal tilrettelægges læsekurser i klasserne, derfor er skolens læsekonsulent en del af biblioteksteamet. Vi er i dette skoleår begyndt på arbejdet med at lave et skolebiblioteksteam. Vi har holdt møder med ledelsen, med IT-vejleder, læsevejleder og AV-ansvarlige for at afstemme forventninger og for sammen at drømme om, hvad vi kan udrette i fællesskab. Vi er enige om, at skolebibliteksteam idéen er god og at vi i løbet af det kommende skoleår skal være i mål med planerne, fordi vi i samlet flok løfter meget mere, end vi hver især gør alene. 18

19 Folkebiblioteket i Herskind afholdt for nogen tid siden et spændende møde med repræsentanter for folkebibliotekerne i Skanderborg kommune. I den forbindelse blev det besluttet, at skolebibliotekarerne endvidere skulle ansættes som folkebibliotekarer. Folkebiblioteket fik i opdrag særligt at være et småbørnsbibliotek, der skulle have fokus på de aller yngste kunder i børnehaver og dagplejer samt på småbørnsfamilier. På skolebiblioteket ser vi dette som en stor fordel, da vi har fået mulighed for gennem folkebiblioteket at indkøbe bøger, som også vores skolebibliotekslånere drager stor nytte af, og vi kan lave udstillinger på biblioteket med et langt bredere udvalg af bøger, end vi er i besiddelse af på vores lille skolebibliotek. I forhold til satsningen på førskolebørnene tror vi, at folkebiblioteket har stor gavn af at have ansat skolebibliotekarer. Vi ved en masse om læsning, om sprogstimulering og om børnelitteratur, som børnehaver og dagplejer kan drage stor nytte af. Vi har i indeværende skoleår været inviteret til et personalearrangement i den lokale børnehave for at fortælle om børnelitteratur og for at sige noget om, hvorfor det er vigtigt, at komme i gang med at læse for børn, allerede fra de begynder at få sprog. Vi har endvidere afholdt flere oplæsningsarrangementer og filmformiddage for de 3 5 årige. Biblioteket er lige præcis så godt som de historier, vi fortæller om det. I Herskind øver vi os til stadighed i at fortælle gode historier om vores bibliotek. 19

20 højboskolen Må jeg bippe selv? Indskolingsbørnene lærer hurtigt selv at låne og aflevere deres bøger. De elsker at»bippe selv«, og de skal ikke have været på skolebiblioteket ret mange gange, før de har styr på udlånscomputeren og forstår at aflæse deres lånerkonto. Antal elever 473 Antal lærere 36 Antal personer i læringscenterteamet 4 Aj, se lige! Året rundt har vi skiftende udstillinger og arrangementer, som repræsenterer mange forskellige fag. I tilknytning hertil giver vi tilbud om småkurser og arbejdende værksteder. Hensigten er at vække nysgerrighed og undren; at inspirere til at undersøge og lære. Med nogle af temaerne forsøger vi at»trække verden ind i skolebiblioteket«, og vi har bl.a. haft stor succes med Liv og bevægelse, Smuk Matematik, Byggesten og KribleKrable-dyr. Billedet øverst er taget en sommerdag, da vi slap sommerfuglene ud i naturen efter at have fulgt deres udvikling fra larvestadiet. Skolebibliotekaren får herved frigjort tid, der i stedet kan bruges til at hjælpe eleverne med at finde de helt rigtige og allermest spændende bøger. Vi gør meget ud af at etablere et godt samarbejde med indskolingsforældrene. Det fortæller vi lidt om på side

21 Ka` vi også være her? Vi forsøger at gøre skolebiblioteket imødekommende, inspirerende og hyggeligt, så elever og lærere får lyst til at komme her. Her er altid åbent, og der skal så vidt muligt altid være hjælp at hente. Hvis det, der søges, ikke lige er her, prøver vi at finde et brugbart alternativ. Indretningen er fleksibel, så der er plads til mange elevgrupper med forskellige arbejdsopgaver, men der er også mulighed for at synke ned i sofaen med en god bog. at skolens plan for IT-, medie- og biblioteksundervisning flettes ind i klassernes årsplaner, og vi prøver at supplere med ideer og gode råd. Læringscenterteamets IT-vejleder forsøger at»jævne vejen«og hjælpe, når det brænder på. at støtte op om undervisningen, ikke mindst i de særlige perioder med fx projektopgaver, læsekurser og synopseprøver, samt i forbindelse med udviklingsprojekter (læsebånd, faglige læsning o.l.) at nyheder på læremiddel- og undervisningsområdet formidles videre til de relevante lærere, og at det sker på en sådan måde og med tilbud om starthjælp, så de føler sig inspirerede og får lyst til at prøve nyt; til at opkvalificere sig selv og deres undervisning. at have et fast samarbejde med skolens ledelse. Det er en forudsætning for, at læringscenteret målrettet kan inspirere og understøtte skolens udviklingsplaner. Læringscenteret i bevægelse Vi vil sætte fokus på at integrere læsevejlederen i læringscenterteamet. at finde den helt geniale model for sammen med fagudvalgene - at kvalificere vurdering og valg af læremidler bedst muligt. at finde en ny model til afløsning for skolebibliotekets hjemmeside, så vi får et nyttigt og tidssvarende værktøj for elevers og læreres informationssøgning. Vi lægger vægt på at alle relevante materialer er registreret og opstillet logisk i afdelinger, der gør det let at finde, hvad man søger. Irrelevante/uaktuelle materialer kasseres. at skolebibliotekets årsplan giver lærerne mulighed for at planlægge, hvilke arrangementer de ønsker at deltage i/inddrage i undervisningen. Lærerne»booker«såvel skolebiblioteksrummet som skolebibliotekaren via LærerIntra. Kun de små klasser har fast ugentlig bibliotekstime. 21

Skolebibliotekerne i Århus nu - og i morgen

Skolebibliotekerne i Århus nu - og i morgen Skolebibliotekerne i Århus nu - og i morgen På vej mod et pædagogisk læringscenter Udgivet af Skolernes Læringscenter Fællessamlingen Juni 2009 / revideret august 2012 Illustrationer Fotos af skoler og

Læs mere

Skolebibliotekerne i Norddjurs NU OG I MORGEN. l d s. T r i. PÅ VEJ MOD ET PÆDAGOGISK udviklings- og læringscenter

Skolebibliotekerne i Norddjurs NU OG I MORGEN. l d s. T r i. PÅ VEJ MOD ET PÆDAGOGISK udviklings- og læringscenter Skolebibliotekerne i Norddjurs NU OG I MORGEN B A P O M L K J I D E H F G T r i l d s PÅ VEJ MOD ET PÆDAGOGISK udviklings- og læringscenter Formålet med publikationen Med denne publikation ønsker vi at

Læs mere

De Pædagogiske Læringscentre i Hvidovre Kommune 2014-2017

De Pædagogiske Læringscentre i Hvidovre Kommune 2014-2017 Vision og handleplan for De Pædagogiske Læringscentre i Hvidovre Kommune 2014-2017 Børne- og Velfærdsforvaltningen Efteråret 2014 Indholdsfortegnelse Det Pædagogiske Læringscenter: Når skolereformen omsættes

Læs mere

LEKTIECAFÉER: Et springbræt til en bedre skolegang

LEKTIECAFÉER: Et springbræt til en bedre skolegang LEKTIECAFÉER: Et springbræt til en bedre skolegang UDGIVET AF BIBLIOTEKSSTYRELSEN, KOMMUNERNES SKOLEBIBLIOTEKSFORENING SAMT STATSBIBLIOTEKET/BIBLIOTEKSCENTER FOR INTEGRATION LEKTIECAFÉER: ET SPRINGBRÆT

Læs mere

Projekt Fremtidens Skolebibliotek

Projekt Fremtidens Skolebibliotek Projekt Fremtidens Skolebibliotek - ressourcen til elevernes digitale penalhus Erfaringer fra et projekt, der satte fokus på transformation fra et analogt til et digitalt tankesæt. reference: 002.45K.261

Læs mere

Børnene skal ha lyst til os. Nye samarbejdsformer mellem skole- og folkebibliotek

Børnene skal ha lyst til os. Nye samarbejdsformer mellem skole- og folkebibliotek Børnene skal ha lyst til os Nye samarbejdsformer mellem skole- og folkebibliotek 1 Indholdsfortegnelse Nye samarbejdsformer mellem skole- og folkebibliotek Baggrund for projektet 3 Netværk på tværs Erfaringer

Læs mere

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole Virksomhedsplan 2013 Danmarks bedste læringsmiljø Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden Kongevejens Skole 1 Indholdsfortegnelse 1. Skolens værdier og vision 3 2. Politiske mål 4 Høj

Læs mere

Engelskfaget i vidensamfundet [ENGELSKFAGET I VIDENSAMFUNDET ] Dorte Halberg Jakobsen

Engelskfaget i vidensamfundet [ENGELSKFAGET I VIDENSAMFUNDET ] Dorte Halberg Jakobsen [ENGELSKFAGET I VIDENSAMFUNDET ] Afgangsprojekt Engelskfaget i vidensamfundet Dorte Halberg Jakobsen Modul 169013005 Vejleder Vibeke Haaning Foråret 2013 ii Afgangsprojekt - Dorte Halberg Jakobsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

TEMAPLAN. for kvalitet og udvikling i folkeskolen. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune

TEMAPLAN. for kvalitet og udvikling i folkeskolen. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune TEMAPLAN for kvalitet og udvikling i folkeskolen Den overordnede vision er, at Vejen Kommune vil være en attraktiv erhvervs- og bosætningskommune, der skaber rammer og muligheder for trivsel, kvalitet

Læs mere

Sammen gør vi en god skole bedre

Sammen gør vi en god skole bedre Sammen gør vi en god skole bedre 3 1 Danmark ligger i top i en international undersøgelse af, hvordan skolesystemer, skoler og lærere i hele verden forbereder eleverne på deres fremtidige liv som samfundsborgere.

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Velkommen til Hunderupskolen

Velkommen til Hunderupskolen Velkommen til Hunderupskolen Forårs-SFO starter mandag den 3. marts 2014 kl. 8.00 Børnehaveklasserne starter torsdag den 14. august 2014 kl. 8.00 Skolestarten er en lille milepæl i de fleste børns liv.

Læs mere

BIBLIOTEKSSTYRELSEN. Biblioteksårbog 2004

BIBLIOTEKSSTYRELSEN. Biblioteksårbog 2004 BIBLIOTEKSSTYRELSEN Biblioteksårbog 2004 2004 BS BIBLIOTEKSSTYRELSEN Biblioteksårbog 2004 København 2005 Biblioteksårbog 1999 1 Biblioteksårbog 2004 Redaktion: Anna Rasch, Annette Schneider, Lissa Shin

Læs mere

Medieguide for undervisningen i Solrød Kommunes folkeskoler 2013-2017

Medieguide for undervisningen i Solrød Kommunes folkeskoler 2013-2017 Medieguide for undervisningen i Solrød Kommunes folkeskoler 2013-2017 Digitalisering Medialisering Finansiering Maj 2012 Medieguide for Solrød Kommunes folkeskoler 2013-2017 Indhold: Forord...3 Medieguidens

Læs mere

Skoleredegørelse. Vedbæk Skole & Kulturcenter. Skoleåret 2012-2013. Folkeskole Fritidsordning. Kulturcenter Bibliotekscenter Kunstudstillinger

Skoleredegørelse. Vedbæk Skole & Kulturcenter. Skoleåret 2012-2013. Folkeskole Fritidsordning. Kulturcenter Bibliotekscenter Kunstudstillinger Skoleredegørelse Skoleåret 212- Folkeskole Fritidsordning Kulturcenter Bibliotekscenter Kunstudstillinger Vedbæk Skole & Kulturcenter August Vedbæk skoles redegørelse til kvalitetsrapporten på skoleområdet

Læs mere

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form)

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form) Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet Vejledning Undervisningsministeriet 2009 (Publikationen findes kun i elektronisk form) Forord Undervisningsministeriet udsender hermed 5. reviderede

Læs mere

NEWS SYSTEMATIC. TEMA fremtidens læringsløsning LIBRARY & LEARNING

NEWS SYSTEMATIC. TEMA fremtidens læringsløsning LIBRARY & LEARNING TEMA fremtidens læringsløsning Vi skal udnytte tiden optimalt t gør planlægningen lettere for læreren, så tiden udnyttes bedst muligt. Men det skal være dynamisk it, siger folkeskolelærer Jonas Rasmussen

Læs mere

Medtag kort oversigt. over servicemål: over servicemål: Resultatmål Medtag kort oversigt. over resultatmål: over resultatmål: - Vis milepæle:

Medtag kort oversigt. over servicemål: over servicemål: Resultatmål Medtag kort oversigt. over resultatmål: over resultatmål: - Vis milepæle: Bestillingsparametre Rapporttitel: Kvalitetsrapport 2008-09 Rapporttype: Lokalt handlingsprogram Styringskoncept: Skoler i Ikast-Brande Kommune 2008-2009 Version: Kva. rapport 08-09 Arbejdsprogram(mer):

Læs mere

GENTOFTE BIBLIOTEKERNE

GENTOFTE BIBLIOTEKERNE GENTOFTE BIBLIOTEKERNE Årsberetning for Kultur og Bibliotek 2004 GENTOFTE KOMMUNE Indholdsfortegnelse Forord............................................................................. 4 Struktur............................................................................

Læs mere

Silkeborg Kommune. IT-strategi 0 18 år 2013-2018

Silkeborg Kommune. IT-strategi 0 18 år 2013-2018 Silkeborg Kommune IT-strategi 0 18 år 2013-2018 IT-strategi 0-18 år Indhold Indledning... 2 Strategiens formål... 2 Rammesætning... 3 Status i dag... 3 Fremtidsfortællinger... 4 Strategi... 7 Vision og

Læs mere

Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013

Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013 Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013 Skoleafsnit Børn og Unge Indhold 1 Forord... 3 2 Stokkebækskolen... 4 3 Rantzausminde Skole... 13 4 Tved Skole... 24 5 Nymarkskolen... 32 6 Vestre Skole... 46 7

Læs mere

Folkebiblioteker OG uddannelsesbiblioteker ikke ELLER!.. Biblioteket som læringscenter - et projekt på 8 SOSU-skoler.. Læs side 15

Folkebiblioteker OG uddannelsesbiblioteker ikke ELLER!.. Biblioteket som læringscenter - et projekt på 8 SOSU-skoler.. Læs side 15 15. årgang Nr. 2 december 2014 Folkebiblioteker OG uddannelsesbiblioteker ikke ELLER!.. Læs side 4 Biblioteket som læringscenter - et projekt på 8 SOSU-skoler.. Læs side 15 Brugerbetaling for WAYF - en

Læs mere

Forord. På styregruppens vegne. Susanne Jensen Kontorchef, Psykiatrien i Nordjyllands Amt Formand for styregruppen

Forord. På styregruppens vegne. Susanne Jensen Kontorchef, Psykiatrien i Nordjyllands Amt Formand for styregruppen Forord Denne rapport omhandler evalueringen af projekt Bryd Isolationen, der er et projekt under Det Digitale Nordjylland. Rapporten er udarbejdet med henblik på at videreformidle erfaringerne fra projektet,

Læs mere

Virksomhedsplan 2001 2003

Virksomhedsplan 2001 2003 Virksomhedsplan 2001 2003 Februar 2002 Indholdsfortegnelse 1 SKOLENS PROFIL 3 2 SKOLENS MÅLSÆTNING 4 2.1 MÅLSÆTNING FOR UNDERVISNINGSDELEN 4 2.2 MÅLSÆTNING FOR SFO EN 5 3 INDSATSOMRÅDER FÆLLES 6 3.1 SELVSTYRENDE

Læs mere

Skole og medier. it-understøttelse af læring. Anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Skole og medier. it-understøttelse af læring. Anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Skole og medier it-understøttelse af læring Anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Skole og medier - It-understøttelse af læring Projektledelse i Teknologirådets sekretariat: Projektleder:

Læs mere

Kvalitets- og udviklingsrapport. Enghavegård Skole

Kvalitets- og udviklingsrapport. Enghavegård Skole Kvalitets- og udviklingsrapport Enghavegård Skole Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 5. FAGLIGHED... 3 5.1 SKOLELEDERENS VURDERING... 3 Folkeskolens afgangsprøver... 3 Nationale test... 3 Generelle

Læs mere

4 Håndsrækning Bliv komfortabel i skolebibliotekarrollen

4 Håndsrækning Bliv komfortabel i skolebibliotekarrollen 4 Håndsrækning Bliv komfortabel i skolebibliotekarrollen Håndsrækning Bliv komfortabel i skolebibliotekarrollen af Mads K. Petersen Copyright 2010 by Dantek A/S ISBN 978-87-89207-38-4 Layout: Brandstifter

Læs mere