Skolebibliotekerne i skanderborg kommune. på vej mod pædagogiske læringscentre

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skolebibliotekerne i skanderborg kommune. på vej mod pædagogiske læringscentre"

Transkript

1 Skolebibliotekerne i skanderborg kommune på vej mod pædagogiske læringscentre 1

2 Udgivet af Skolebiblioteksnetværket i Skanderborg Kommune Marts 2010 Illustrationer Fotos: tilsendt fra de respektive skoler Tegninger: Ane Bjørn LAYout Kreativt Center, Skanderborg Kommune TRYK EJ Graphic, Beder PDF-udgave Findes på kommunens intranet under»skoler«redaktion og ansvar Skolebibliotekskonsulent Merethe Kjemtrup 2

3 INdholdsfortegnelse Skolebiblioteket i udvikling s. 5 Nye udfordringer s. 6 Skolebibliotekerne beskrivelser af praksis, tanker og visioner Bakkeskolen s. 8 Bjedstrup Skole s. 10 Ejer Bavnehøj Skolen s. 12 Gl. Ry Skole s. 14 Gyvelhøjskolen s. 16 Herskindskolen s. 18 Højboskolen s. 20 Knudsøskolen s. 22 Låsby Skole s. 24 Morten Børup Skolen s. 26 Mølleskolen s. 28 Niels Ebbesenskolen s. 30 Skovbyskolen s. 32 Stilling Skole s. 34 Stjærskolen s. 36 Veng Fællesskole s. 38 Virring Skole s. 40 Voerladegård Skole s. 42 Mere om funktioner i læringscenteret uddybende beskrivelser af særlige funktioner og projekter s. 44 Skolebiblioteket og læsning s. 45 IT-støttet undervisning s. 50 Andre særlige undervisningsopgaver s. 52 Udstillinger og arrangementer s. 54 Teamdannelse i læringscenterteamer s. 55 Lektiecafé i skolens læringscenter s. 56 Samarbejde med lærere, med forældre og med folkebiblioteket og med lokalsamfundet s. 58 Lidt fakta s. 62 Skolebiblioteksnetværk s. 63 3

4 4

5 skolebiblioteket i udvikling På mange skoler har skolebiblioteket de senere år undergået en markant udvikling. Den tid, hvor skolebiblioteket blot var en betegnelse for skolens bogsamling, er for længst forbi; det samme gælder tiden, hvor skolebiblioteket blev defineret som skolens servicecenter, og skolebibliotekarens hovedfunktioner handlede om at holde justits med skolens materialer og yde ad hoc-hjælp ved kopimaskiner og av-midler. I lyset af en ændret læringsopfattelse og udviklingen på læremiddelområdet har lærernes forventninger og krav til skolebiblioteket ændret sig, og efterspørgslen på hjælp til overblik over materialemuligheder samt vejledning i brug af disse er øget betragteligt. Det har betydet nye roller og funktioner til skolebiblioteksteamet; nogle steder så mange, at det har været nødvendigt at udvide teamet med flere resursepersoner, og»skolebiblioteket som pædagogisk læringscenter«er blevet en mere dækkende betegnelse. Primæropgaverne handler nu om læring i bred forstand. Om at støtte op om elevernes lærelyst og faglige udvikling og om at sikre lærerne pædagogisk kollegial rådgivning og vejledning. Skolebibliotekerne i Skanderborg kommune er lige så forskellige som skolerne selv, men de har en fælles vision: At udvikle læringscentertanken, hvor skolebiblioteket indgår som en central del af skolens læringsmiljø, og hvor skolebiblioteksteamet i samarbejde med lærere og ledelse skaber nye forudsætninger for undervisning og læring. Alle skolebiblioteker har bidraget med beskrivelser fra deres virkelighed, og publikationens hensigt er at tegne et fælles portræt af skolebibliotekerne i Skanderborg kommune og samtidig skildre mangfoldigheden. Vi håber, materialet vil kunne fungere som en øjenåbner; som information og inspiration, når skolelederne, fagsekretariatet og lærerkredsen i foråret 2010 skal evaluere skolebiblioteksaftalen, og når vi i fællesskab skal finde de kvaliteter,»skolebiblioteket som pædagogisk læringscenter«må rumme for bedst muligt at bidrage til udvikling af fremtidens skole. 5

6 nye udfordringer Når skolebiblioteket skal indgå som en central del af skolens læringsmiljø og fungere som skolens pædagogiske læringscenter, er der mange nye tanker, der skal tænkes, og mange vaner der skal ændres. Det drejer sig ikke blot om nye opgaver til skolebibliotekaren men om opgaver i det udvidede skolebiblioteksteam læringscenterteamet. På flere skoler er der allerede nu teamstatus mellem skolebibliotekarer, IT-vejledere og læsevejledere, og behovet for udvikling af samarbejdsrelationer med skolens forskellige fagteam er øget i takt med øgede krav til faglighed i undervisningen. Når de nye faglige vejledere, der er på vej ind i nogle af skolernes hverdag, skal finde deres ben, vil det være hensigtsmæssigt at lade dem organisere sig i et struktureret vejlederteam med mulighed for samarbejde og synergidannelse og for udvikling af en voksenpædagogisk faglighed, som folkeskolelærere ikke automatisk er i besiddelse af. Her kan læringscenteret være en naturlig ramme. undervisers egne materialer lærer-til-lærer-tjenester (fx. intranet og skolekom) podcasts, blogs, wikis, fildelingstjenester mv. it-hardware (fx. projektorer, interaktive tavler, optageudstyr til video, billeder og lyd) it-værktøjsprogrammer andet (fx. tilkommunikation og produktion) Boglige uv-materialer Læremidler gratis spil og programmer på nettet med login (licens) netbaserede materialer e-bøger lydbøger fotokopier skønlitteratur faglitteratur aviser og tidsskrifter Læringscenterets funktioner og dermed teamets opgaver kan have forskellig karakter på de forskellige skoler afhængig af bl.a. skolestørrelse, kultur og læringsressourcer, men essensen i læringscentertanken er den samme: Det gælder om at samle de kompetencer, skolen allerede har, udvikle dem og sætte dem i spil på nye måder. Ambitionen er, at læringscenteret bliver det forum, hvor skolens pædagogiske diskussioner forankres, og hvor skolens ledelse kan hente sparring omkring den pædagogiske ledelsesopgave; at læringscenteret bliver det sted, hvorfra mange nye tiltag kan sættes i værk. En af de nye opgaver, der udfordrer læringscenterteamet, er den hastige udvikling på læremiddelområdet. Læremidler er ikke længere bare konkrete materialer, man kan tage i hånden, se igennem og give et ord med på vejen til elever og lærere. Når undervisningsmaterialer frit kan downloades fra forskellige udbydere og på mobile enheder, som alle har adgang til, og når elever og lærere har adgang til digitale samlinger af litteratur, tidsskrifter, wikis, blogs, podcasts osv. da får begrebet»skolebiblioteket som skolens radar«helt nye dimensioner. 6

7 katalysator (energiskaber) planlægger (finder praktiske veje) underviser (formidler og anviser) samarbejdspartner ekspert (giver gode råd) andet? talsmand (for egne eller ledelsens idéer) Kollegavejlederens rolleudøvelse En anden af læringscenterteamets store udfordringer er kollegavejledning, og det vil være nyttigt at præcisere nogle retningslinjer for, hvad der egentlig menes med kollegial vejledning. Relationen mellem vejlederen og læreren kan siges at være udspændt mellem den kollegiale»ligeværdige«samtale og den professionelle pædagogiske supervision med klar rollefordeling mellem vejleder og kollega. Det sidste kræver selvsagt andet og mere af vejlederen end det første; og skal vejlederen optræde som»eksperten, der ved besked«eller»talsmand for egne eller ledelsens ideer«, er ledelsens involvering og synlige opbakning nødvendig. 7

8 bakkeskolen På biblioteket findes forskellige afdelinger udover den almindelige opstilling af skøn- og faglitteratur. Der er gys, krimi, fantasy, småbørnsbøger, billedbøger og en ung-afdeling. Blandt de nyeste fremstød er vores Mini-Bib og vores Lix I samarbejde med læsevejlederne og dansklærerne udarbejdes en læseportfolio til hvert barn, der derefter selv kan gå på jagt i Mini-Bib efter de rette bøger. Mini-Bib indeholder bøger fra Lettal 5 til Lix 14. Afdelingen Lix hjælper med overgangen fra Mini-Bib til selve skolebiblioteket. Antal elever 597 Antal lærere 45 Antal personer i læringscenterteamet 3 Skolebiblioteket på Bakkeskolen i Hørning ligger i et hyggeligt hjørne af skolen og er en på alle måder integreret del af skolens hverdag. På biblioteket har man rig mulighed for at finde bøger efter interesse eller om relevante emner, der skal arbejdes med i skolesammenhæng. Man kan sætte sig mellem reolerne og læse ved borde, der samtidig også er velegnede til gruppearbejde. Foruden de daglige tilbud har biblioteket flere gange årligt særlige uger med fokus på et forfatterskab, en genre eller et fælles skoleprojekt, ligesom biblioteket i december måned er udbyder af en konkurrence. Eleverne møder som noget af det første udlånscomputeren, hvor de selv holder styr på deres lån. Ligeledes stiller de deres bøger på plads på to bogvogne, én til faglitteratur og én til skønlitteratur. Herefter tager bogopsættere fra klasse sig af den digitale aflevering og opsætning. 8

9 Herudover rummer skolebiblioteket Udstillinger. Lærerafdeling. Elevcomputere. En årlig Læseuge, hvor klasse deltager. Hjælp og vejledning til informations- og materialesøgning til kolleger og elever. På vej mod et pædagogisk læringscenter Bakkeskolens bibliotek har for nyligt indkøbt en interaktiv tavle, som har fået en central plads på biblioteket. Her lærer vi af hinanden og med hinanden samt deler oplevelser og udveksler inspiration. Elever bidrager med digitale udstillinger i form af powerpoints og elektroniske bøger. Arbejdet med tavlen stiller store nye krav til såvel lærere som elever. Dette er et af skolebibliotekets nye fokuspunkter at implementere den interaktive tavle i bibliotekets aktiviteter og udbud. Vi har også valgt at investere i 2 gode computere, der er velegnede til video- og lydredigering. Hvert år vælger en del elever at bruge netop dette medie i forskellige projektopgaver. Skolebiblioteket støtter dette arbejde i samarbejde med den pædagogiske it-vejleder. Andre punkter, vi arbejder på, er at få flere hyggekroge med velegnede møbler til eleverne på biblioteket for at understøtte fortroligheden med biblioteket og dets mange muligheder. Vi arbejder også på at få etableret et velfungerende pædagogisk værksted. Et sted hvor elever og lærere søger hen, når der skal arbejdes kreativt, eller hvor arbejde og forberedelse af ren praktisk karakter kan udføres. Vi gør os overvejelser omkring at ændre proceduren for den ugentlige bibliotekstime. Vi tænker nu i retning af, at kun de mindre klasser bibeholder det faste ugentlige besøg, mens de større årgange efter behov booker sig ind ved hjælp af intranettet. Dette vil effektivisere bibliotekarernes arbejde og give bedre og mere kvalificeret tid til de besøgende klasser. Hvert år inden sommerferien udgiver biblioteket et nyt kursuskatalog til skolens personale og klasserne. Her hjælper vi til med, at lærerne kan få it og medier integreret i deres daglige undervisning. Udover at lærerne kan få deres klasser på spotkurser, som er introduktionskurser til it, tilbydes disse kurser også personalet. Vi ønsker at være med til at dygtiggøre elever og personale på Bakkeskolen inden for it og medier, og der er meget opmærksomhed og interesse for deltagelse i netop disse kurser. 9

10 bjedstrup skolebibliotek Rummet benyttes ofte til arrangementer i forældregruppen, blandt foreninger og hos personalet. Antal elever 142 Antal lærere 17 Antal personer i læringscenterteamet 1 Hjertet i skolen Skolebiblioteket på Bjedstrup Skole er hjertet i skolen. Det er her, alle mødes for at arbejde på tværs, i grupper eller finder en plads til en rolig stund med en god bog. Skolebiblioteket er et åbent rum, som kan bruges fra skoledagens start til slut. På en rigtig god dag kan halvdelen af skolens elever befinde sig i rummet; et hold sidder med bærbare pc ere rundt omkring i de små kroge, en klasse får læst en bog højt i solskinsnichen, nogle større elever sidder fordybet i matematikopgaver, en er fordybet i den nye bog af Josefine Ottesen, et par 2. kl. drenge er sendt på biblioteket for at tælle vinduer til matematiktimen osv, osv. Der er altid plads til mange på biblioteket, og alle er gode til at give plads til hinanden. Selve rummet er lyst og fleksibelt indrettet, så det kan bruges til mange formål. Alle reoler kan flyttes og dermed skabe rum til foredrag, oplæsning for større grupper, sang eller underholdning. Morgengry på skolebiblioteket 10

11 ÅrSPlan og fremtiden Hvert år udarbejdes en årsplan i et forpligtende fællesskab mellem bibliotekar, it-vejledere, ledelse, lærere og elever. I de kommende år vil vi satse en del på at indkøbe flere bærbare pc ere, så vi i løbet af en overskuelig fremtid kan tilbyde en pc til hver anden elev. Højtlæsning Alle klasser har en ugentlig skolebibliotekstime, som prioriteres meget højt. Til hver årgang er der faste rutiner og traditioner, som sammen med årgangens årsplan er med til at bestemme, hvordan timerne skal forløbe. Højtlæsning og formidling af litteratur er i høj kurs og er med til at fastholde de gode læserutiner blandt skolens elever. I perioder har hele skolen»læsebånd«, hvor alle på skolen læser på samme tidspunkt hver dag. Bibliotekaren og læseglæden Biblioteket er bemandet med en uddannet skolebibliotekar 7 lektioner om ugen. Det betyder, at eleverne på Bjedstrup Skole så tidligt som muligt lærer at håndtere egne udlånsbøger. Der er stor fleksibilitet i udlån og aflevering. I 0. kl. må man låne 3 bøger og ellers lige så mange bøger, som man er gammel, da det er tydeligt for os, at låneglæde kan være lig med læseglæde. Stof til eftertanke Skolebiblioteket lægger vægt på at være et rum, der på mange måder giver stof til eftertanke både i den boglige, den elektroniske og den æstetiske verden. Derfor bydes udstillinger og arrangementer velkomne. Udstillinger kan være arrangeret af bibliotekaren, andre lærere på skolen eller elever. 11

12 EJER BAVNEHØJ skolen Antal elever 142 Antal lærere 11 Antal personer i læringscenterteamet 2 PLC er centralt beliggende og blev bygget for godt 10 år siden. I år har vi to ansatte valgt at fokusere på kassation, oprydning, ommøblering og nye arkiveringssystemer, dog stadig med respekt for decimalklassesystemet samt alfabetisk opstilling: LET og LIX tal på alle vores letlæsebøger. For bedre at kunne understøtte elevernes læseudvikling samt brugen af LUS som evalueringsmetode i netop læseudviklingen. Oprette temakasser med de oftest efterspurgte materialer. Separat reol til alle PLC s klassikere. Så nyt og bevaringsværdigt gammelt ikke»mudrer«elevernes søgninger på hylderne. Samtidig er vi startet op på at tilbyde alle klasserne fra klasse traditionelt udlån en gang pr. uge, hvor fokus er på at gøre eleverne selvhjulpne i udlån og søgning, samt gøre dem dus med PLC s indretning. Desuden»opdrages«eleverne til anstændig omgang med skolens materialer. Hva gør vi lige nu? Vi kalder os et pædagogisk læringscenter (PLC),»der til stadighed er på vej«. Vi er en skole med klasser fra 0. til 6. klasse. Vi er på 2. år to lærere tilknyttet PLC: En pædagogisk it-ansvarlig samt en skolebibliotekar. Begge har de respektive uddannelser. PLC holder åbent alle ugens dage, da lokalet er beliggende i et fysisk åbent miljø, hvor der ikke er mulighed for aflåsning. Der er bemanding på i ca. 13 t./u. Herunder 4 frikvarterer á 25 min. På PLC er placeret 12 stationære computere, som flittigt benyttes af eleverne. I de 4 frikvarterer må kl. desuden benytte dem på skift. 12

13 Klasserne fra kl. tilbyder vi sparring til såvel lærerne som eleverne, samt involvering af PLC i relevante områder af klassernes årsplaner. I år har skolebibliotekaren været inde over læsekursus, forfatterskaber og et tema om gru og gys. Desuden bruger vi ressourcer på vejledning og materialesøgning i forbindelse med 5. og 6. klasses projektuge. Vi to ansatte holder møde en gang pr. måned for at evaluere og sætte nye mål. Vi inviterer skolelederen 2 gange om året, hvor vi taler ressourcer og mål for skolens undervisning, så PLC s indsats kan målrettes disse. Opgaver under PLC er desuden, alt hvad der hører til taskebøger, samt Center for Undervisning (CFU). IT-vejlederen tilbyder desuden sine kompetencer, når det er relevant (og det er det ofte). P.t. afholder hun mini-spot-kurser i klasserne i brugen af activboards, som alle klasselokalerne nu er udstyrede med. Hva vil vi også? Fortsat udvikle PLC samt fundere det vi allerede har sat i søen. Være radar, så vi fanger og implementerer de nye gode strømninger der er omkring os. Have mere fokus på at introducere vores it programmer/licenser for vores kolleger (spotkurser). Være en naturlig del af ressourcen i forbindelse med relevante dele af klassernes årsplaner. Være garanter for at skolens ressourcer samt målsætninger fra såvel politikere som skolens ledelse og ansatte hænger naturligt sammen med PLC s udvikling og ressourceindkøb. Fortsat være et sted eleverne og lærerne ynder at komme. Introducere PLC ved 0. klasses første forældremøde. Hvert år udfærdige bibliotekets årsplan med stor vægt på klassernes ditto. Tage os råd til forfatterforedrag. Have retningslinier for samarbejdet ml. PLC og fagudvalgene. 13

14 gl. rye skole Her er liv hele dagen igennem. Dagen starter med morgensamling for alle skolens elever på amfitrapperne. En stor del af forældrene deltager og får set avisen, studeret bøger og lånt og afleveret ved selvbetjeningsskranken. Folkebiblioteket har åbent for betjening en formiddag og en aften om ugen. Ellers er der tilgængelighed i skolens åbningstid med lidt råd og vejledning fra skolebibliotekarerne. Dagen igennem er enkeltelever og/eller grupper i gang med at låne bøger, eller de arbejder rundt i krogene eller benytter sig af de 24 computere, som er placeret i den ene ende af lokalet. 9 lektioner om ugen er hele klasser på biblioteket til bibliotekskundskab og boglån. Antal elever 218 Antal lærere 19 Antal personer i læringscenterteamet 2 Midt i skolen ligger et stort lyst rum, som er midtpunktet for og gennemgang til skolens forskellige afdelinger. Her befinder skolebiblioteket sig sammen med folkebiblioteksfilialen. Skolebibliotekarerne arbejder tæt sammen med dansklærer og læsevejleder bl.a. omkring vejledning og rådgivning om børnenes individuelle læsebog. Alle letlæsningsbøger er udstyret med lettal, hvilket er en stor fordel for såvel børnene som de voksne. Det letter vores arbejde i forhold til rådgivning af det enkelte barn. 14

15 Et tiltag i fællesskab med læsevejlederen kalder vi»projekt Læsestund«. I en periode over 9 uger læser hele skolen på samme tidspunkt 20 minutter hver dag. Tidspunkterne er rullende hen over skoledagene, således at forskellige fag bidrager til læsestunden. I første del af forløbet læses der i personlige læsebøger lånt på biblioteket eller medbragt hjemmefra. I den sidste del af forløbet et der lagt op til at inddrage faglig læsning. Skolebibliotekarerne sørger for at eleverne låner læsestof nok til læsestunderne. Desuden er der til alle klasser lavet læsekasser, som udskiftes efter behov. Her låner eleverne, hvis de er løbet tør eller har glemt bog hjemme. I forbindelse med sidste del af forløbet samarbejder skolebiblioteket med faglærerne om at finde egnet læsestof til netop deres fag. Næste skoleår forventer vi at udvide perioden»projekt Læsestund«til at vare hele skoleåret. 15

16 gyvelhøjskolen Det kan være både skønlitterære og faglige tekster. Til de yngste læsere har vi opstillet vores letlæsningslitteratur efter lettal. Litteraturen til mellemtrinet har vi lixet, hvorimod bøgerne i ungdomsafdelingen ikke er lixet, men vi har en afdeling med lixede u-let bøger. Vi satser desuden på at have en velforsynet fremmedsprogsafdeling med litteratur af forskellig sværhedsgrad. Disse bøger er forsynet med prikker i forskellig farve, som angiver sværhedsgraden. Til brug for lærerne har vi nogle hylder med litteratur, der er særlig velegnet til højtlæsning. Antal elever 623 Antal lærere 50 Antal personer i læringscenterteamet 3 Vi holder åbent med bemanding daglig fra kl til kl , og vi har åbent i frikvartererne. Vi tilbyder 0. og 1. klasse en ugentlig udlånslektion, hvor vi læser udvalgte tekster højt den sidste del af lektionen klasse tilbydes en ugentlig udlånstid svarende til ½ lektion. Fra 3. til 9. klasse præsenterer vi udvalgte bøger i begyndelsen af udlånstiden som appetitvækkere. 16

17 Vi tilstræber, at eleverne selv låner bøgerne ved maskinen, så vi i så stor udstrækning som muligt kan vejlede ved computere og bogreoler. Biblioteket er indrettet med fem computere og en del gruppeborde, så eleverne i deres fag har mulighed for at arbejde selvstændigt i mindre grupper. Vi har i løbet af skoleåret fire brudte uger, hvor normalskemaet er brudt op. I to af ugerne tilbyder vi biblioteksorientering med kurser i Elevweb for udvalgte årgange. Hver klasse bliver undervist en hel dag. Lærerne modtager skolebibliotekets årsplan inden det nye skoleår, så de har mulighed for at se, hvilke emner der fokuseres på i det kommende skoleår. Årsplanen samt skema for udlånstider lægges ud på skolens hjemmeside i begyndelsen af skoleåret. Skolebibliotekets fysiske rammer giver gode muligheder for udstillinger. Vi laver mange skiftende udstillinger. Lærerne i de kreative fag er meget glade for at bruge biblioteket til udstilling af diverse elevarbejder, da de bliver set af mange. På vej mod et pædagogisk læringscenter Vi har allerede et godt og konstruktivt samarbejde med skolens to læsevejledere. Vi ønsker et ligeså nært samarbejde med skolens it-vejledere. Vores vision er, at skolebiblioteksteamet består af såvel skolebibliotekarer som it-vejledere. Vi vil gerne have, at skolebiblioteket er basen og skolebiblioteksteamet udarbejder en It-plan for elever og tilbyder spotkurser for lærere. Vi tænker os kurserne afholdt på skolebiblioteket, og derfor ønsker vi en storskærm og projektor, så det bliver nemt at arrangere klasseog holdundervisning. Vi skal blive bedre til at samarbejde med fagudvalgene. Vi har forsøgt at blive inviteret med til fagudvalgsmøder, hvor der skal tages beslutning om ønsker af nye materialer. Vi vil gerne sammen med skoleledelsen lægge en plan for samarbejdet mellem skolebibliotekarerne og fagudvalgene. Underetagen er lærernes arbejdsområde med lærerbibliotek, kopimaskine, skabe og computerarbejdspladser. Vi vil gerne udvide arbejdsområdet med blødere møbler og mulighed for arbejdsmøder, da vi har pladsmulighederne. 17

18 Herskindskolen Antal elever 240 Antal lærere 22 Antal personer i læringscenterteamet 2 Vi får på skolebiblioteket usædvanligt mange tilkendegivelser fra vores elever om, at de synes, at de læser gode, spændende og vedkommende bøger. Vi møder masser af elever, der læser og bliver ved med at læse, på trods af, at de for længst har passeret den alder, hvor mange ellers bliver»bog droppere«. Hvad skyldes dette? At vores elever er dygtigere læsere end elever på andre skoler? At vores elever generelt er mere motiverede end elever på andre skoler? At vi bor i et område, hvor de fleste af vores elever kommer fra akademikerhjem? Nej, på disse områder er vi vist meget gennemsnitlige. Men vi tror til gengæld, at årsagen til, at vores elever læser meget og er glade for det og føler, at de endda tilmed læser mange gode bøger er, at bibliotekarerne og lærerne gør det samme. Vi øver os i at have en kultur, hvor vi husker at fortælle om det, der optager os og engagerer os for det smitter. Vi tror, at forudsætningen for at eleverne gider høre på os, når vi siger, at det er vigtigt at læse, er, at vi selv gør det. Derfor er bibliotekarerne rundt i samtlige klasser for at lave boganmeldelser, derfor laver vi oplæsningsarrangementer for børnehaver og dagplejer, derfor bliver vi inviteret med til forældremøder og fyraftensmøder for at fortælle om gode bøger og læsning, derfor er vi med, når der skal tilrettelægges læsekurser i klasserne, derfor er skolens læsekonsulent en del af biblioteksteamet. Vi er i dette skoleår begyndt på arbejdet med at lave et skolebiblioteksteam. Vi har holdt møder med ledelsen, med IT-vejleder, læsevejleder og AV-ansvarlige for at afstemme forventninger og for sammen at drømme om, hvad vi kan udrette i fællesskab. Vi er enige om, at skolebibliteksteam idéen er god og at vi i løbet af det kommende skoleår skal være i mål med planerne, fordi vi i samlet flok løfter meget mere, end vi hver især gør alene. 18

19 Folkebiblioteket i Herskind afholdt for nogen tid siden et spændende møde med repræsentanter for folkebibliotekerne i Skanderborg kommune. I den forbindelse blev det besluttet, at skolebibliotekarerne endvidere skulle ansættes som folkebibliotekarer. Folkebiblioteket fik i opdrag særligt at være et småbørnsbibliotek, der skulle have fokus på de aller yngste kunder i børnehaver og dagplejer samt på småbørnsfamilier. På skolebiblioteket ser vi dette som en stor fordel, da vi har fået mulighed for gennem folkebiblioteket at indkøbe bøger, som også vores skolebibliotekslånere drager stor nytte af, og vi kan lave udstillinger på biblioteket med et langt bredere udvalg af bøger, end vi er i besiddelse af på vores lille skolebibliotek. I forhold til satsningen på førskolebørnene tror vi, at folkebiblioteket har stor gavn af at have ansat skolebibliotekarer. Vi ved en masse om læsning, om sprogstimulering og om børnelitteratur, som børnehaver og dagplejer kan drage stor nytte af. Vi har i indeværende skoleår været inviteret til et personalearrangement i den lokale børnehave for at fortælle om børnelitteratur og for at sige noget om, hvorfor det er vigtigt, at komme i gang med at læse for børn, allerede fra de begynder at få sprog. Vi har endvidere afholdt flere oplæsningsarrangementer og filmformiddage for de 3 5 årige. Biblioteket er lige præcis så godt som de historier, vi fortæller om det. I Herskind øver vi os til stadighed i at fortælle gode historier om vores bibliotek. 19

20 højboskolen Må jeg bippe selv? Indskolingsbørnene lærer hurtigt selv at låne og aflevere deres bøger. De elsker at»bippe selv«, og de skal ikke have været på skolebiblioteket ret mange gange, før de har styr på udlånscomputeren og forstår at aflæse deres lånerkonto. Antal elever 473 Antal lærere 36 Antal personer i læringscenterteamet 4 Aj, se lige! Året rundt har vi skiftende udstillinger og arrangementer, som repræsenterer mange forskellige fag. I tilknytning hertil giver vi tilbud om småkurser og arbejdende værksteder. Hensigten er at vække nysgerrighed og undren; at inspirere til at undersøge og lære. Med nogle af temaerne forsøger vi at»trække verden ind i skolebiblioteket«, og vi har bl.a. haft stor succes med Liv og bevægelse, Smuk Matematik, Byggesten og KribleKrable-dyr. Billedet øverst er taget en sommerdag, da vi slap sommerfuglene ud i naturen efter at have fulgt deres udvikling fra larvestadiet. Skolebibliotekaren får herved frigjort tid, der i stedet kan bruges til at hjælpe eleverne med at finde de helt rigtige og allermest spændende bøger. Vi gør meget ud af at etablere et godt samarbejde med indskolingsforældrene. Det fortæller vi lidt om på side

21 Ka` vi også være her? Vi forsøger at gøre skolebiblioteket imødekommende, inspirerende og hyggeligt, så elever og lærere får lyst til at komme her. Her er altid åbent, og der skal så vidt muligt altid være hjælp at hente. Hvis det, der søges, ikke lige er her, prøver vi at finde et brugbart alternativ. Indretningen er fleksibel, så der er plads til mange elevgrupper med forskellige arbejdsopgaver, men der er også mulighed for at synke ned i sofaen med en god bog. at skolens plan for IT-, medie- og biblioteksundervisning flettes ind i klassernes årsplaner, og vi prøver at supplere med ideer og gode råd. Læringscenterteamets IT-vejleder forsøger at»jævne vejen«og hjælpe, når det brænder på. at støtte op om undervisningen, ikke mindst i de særlige perioder med fx projektopgaver, læsekurser og synopseprøver, samt i forbindelse med udviklingsprojekter (læsebånd, faglige læsning o.l.) at nyheder på læremiddel- og undervisningsområdet formidles videre til de relevante lærere, og at det sker på en sådan måde og med tilbud om starthjælp, så de føler sig inspirerede og får lyst til at prøve nyt; til at opkvalificere sig selv og deres undervisning. at have et fast samarbejde med skolens ledelse. Det er en forudsætning for, at læringscenteret målrettet kan inspirere og understøtte skolens udviklingsplaner. Læringscenteret i bevægelse Vi vil sætte fokus på at integrere læsevejlederen i læringscenterteamet. at finde den helt geniale model for sammen med fagudvalgene - at kvalificere vurdering og valg af læremidler bedst muligt. at finde en ny model til afløsning for skolebibliotekets hjemmeside, så vi får et nyttigt og tidssvarende værktøj for elevers og læreres informationssøgning. Vi lægger vægt på at alle relevante materialer er registreret og opstillet logisk i afdelinger, der gør det let at finde, hvad man søger. Irrelevante/uaktuelle materialer kasseres. at skolebibliotekets årsplan giver lærerne mulighed for at planlægge, hvilke arrangementer de ønsker at deltage i/inddrage i undervisningen. Lærerne»booker«såvel skolebiblioteksrummet som skolebibliotekaren via LærerIntra. Kun de små klasser har fast ugentlig bibliotekstime. 21

Vi vil i år have særlig fokus på den gode fortælling og på eleverne i udskolingen.

Vi vil i år have særlig fokus på den gode fortælling og på eleverne i udskolingen. Skoles årsplan indeholder emner, tilbud og aktiviteter, som vi gerne vil præsentere i det kommende skoleår, og vi håber mange af jer vil være med og lade jer inspirere. Vi vil i år have særlig fokus på

Læs mere

Skolebiblioteket skaber i samarbejde med ledelse og lærere forudsætninger for undervisning og læring.

Skolebiblioteket skaber i samarbejde med ledelse og lærere forudsætninger for undervisning og læring. Internt notatark Børne- og Uddannelsesforvaltningen Pædagogisk Central Dato 07. april 2009 Sagsbehandler Hans Radsted Direkte telefon 919 60 E-mail hara@kolding.dk Emne: Funktionsbeskrivelse læringscenter

Læs mere

Lyshøjskolen, 2012. Vi ønsker dialog om læring med alle parter! Teamet anno 2012

Lyshøjskolen, 2012. Vi ønsker dialog om læring med alle parter! Teamet anno 2012 , 2012 Skolebiblioteket og skolen som læringscenter Vi ønsker dialog om læring med alle parter! Teamet anno 2012 Indhold Skolebiblioteket og skolen som læringscenter... 1 Status... 3 Hvem er tilknyttet

Læs mere

Skolebiblioteket og skolen som læringscenter

Skolebiblioteket og skolen som læringscenter Lyshøjskolen, 2014 Skolebiblioteket og skolen som læringscenter Vi ønsker dialog om læring med alle parter! 1 Indhold Skolebiblioteket og skolen som læringscenter Status Hvem er tilknyttet Læringscenteret

Læs mere

Handleplan for læsning på Blåbjergskolen

Handleplan for læsning på Blåbjergskolen Handleplan for læsning på Blåbjergskolen I et moderne velfærdssamfund med stigende mængder af skriftlige informationer er det af afgørende betydning for det enkelte menneske at tilegne sig tilstrækkelige

Læs mere

Årsplan for Læringscenteret på Borris skole 2012-2013

Årsplan for Læringscenteret på Borris skole 2012-2013 Årsplan for Læringscenteret på Borris skole 2012-2013 Frede Braüner på besøg i april 2012. Målsætning for Læringscenteret skoleåret 2012 2013. at fungere som et kulturformidlende og skabende læringsmiljø.

Læs mere

BAKKESKOLEN. et læringscenter

BAKKESKOLEN. et læringscenter BAKKESKOLEN et læringscenter Kolding kommunes vision for læringscentrene: Læringscentertanken er en vision om et skolebibliotek, der i samarbejde med skolens andre vejlederfunktioner skaber nye forudsætninger

Læs mere

Målsætning :... 2. Handleplan for elever:... 2. Handleplan for lærerne:... 2. Indholdsoversigt for årgangene... 3. Indskoling:... 4. Kurser:...

Målsætning :... 2. Handleplan for elever:... 2. Handleplan for lærerne:... 2. Indholdsoversigt for årgangene... 3. Indskoling:... 4. Kurser:... Indhold Målsætning :... 2 Handleplan for elever:... 2 Handleplan for lærerne:... 2 Indholdsoversigt for årgangene... 3 Indskoling:... 4 Kurser:... 4 Mellemtrin:... 4 Kurser:... 5 Udskoling:... 6 Kurser:...

Læs mere

Skolebiblioteket Snedsted skole 2012/13. Skolebibliotekarer: Poul Erik Weber (PW) Heidi Thing (HT)

Skolebiblioteket Snedsted skole 2012/13. Skolebibliotekarer: Poul Erik Weber (PW) Heidi Thing (HT) Skolebiblioteket hæ fte Snedsted skole 2012/13 ns o i at for e rm er r o f læ In Skolebibliotekarer: Poul Erik Weber (PW) Heidi Thing (HT) 1 Hvor er mellemgruppens og overbygningens depoter? (Indskolingen

Læs mere

Skolebiblioteket. Et kvalitetsløft i folkeskolen

Skolebiblioteket. Et kvalitetsløft i folkeskolen Skolebiblioteket Et kvalitetsløft i folkeskolen Kommunernes Skolebiblioteksforening 2011 Skolebiblioteket er en del af folkeskoleloven, og i Bekendtgørelse om skolebiblioteker i folkeskolen hedder det:

Læs mere

Læsepolitik på Damagerskolen Virksomhedsplan 2005-07 Journal nr. KB/H-drev 1.udg 17.01.11 Virksomhedsplan/Læsepolitik

Læsepolitik på Damagerskolen Virksomhedsplan 2005-07 Journal nr. KB/H-drev 1.udg 17.01.11 Virksomhedsplan/Læsepolitik Læsepolitik på Damagerskolen Virksomhedsplan 2005-07 Journal nr. KB/H-drev 1.udg 17.01.11 Virksomhedsplan/Læsepolitik 1. Pædagogisk status I PISA-undersøgelsen fra 2000 og efterfølgende pressemeddelelse

Læs mere

ELLEKILDESKOLENS LÆSEPOLITIK 2012-2013

ELLEKILDESKOLENS LÆSEPOLITIK 2012-2013 ELLEKILDESKOLENS LÆSEPOLITIK 2012-2013 Læsepolitikkens formål: Formål med Ellekildeskolens læsepolitik er at sikre: at læseindsatsen og læseudviklingen styrkes. at færre børn udvikler læsevanskeligheder

Læs mere

ENGBJERGSKOLEN MEDIE LÆSEPLAN

ENGBJERGSKOLEN MEDIE LÆSEPLAN ENGBJERGSKOLEN MEDIE LÆSEPLAN Medielæseplan: Formålet med undervisningen er: - at støtte og udvikle elevernes virke-, læse- og lærelyst - at eleverne udvikler tidssvarende it og mediekompetencer - at lære

Læs mere

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 1 Digitaliseringsstrategien for Fredericia Kommunes skoler 2008-12 hvilede på en række visioner, hvoraf langt de fleste allerede er realiseret i skolehverdagen.

Læs mere

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE Knudsøskolen er den ene af Ry s to folkeskoler, beliggende ved kanten af Knudsø og omgivet af store grønne arealer. Skolen har 140 elever og er 1-sporet til og med

Læs mere

MIT MI BA T B RNS LÆR LÆRING

MIT MI BA T B RNS LÆR LÆRING MIT BARNS LÆRING hvordan kan jeg via skolebestyrelsen sikre god læring?? og Svar Kommunernes Skolebiblioteksforening 2005 Velkommen i skolebestyrelsen Skolebestyrelsesmedlemmerne har et stort og vigtigt

Læs mere

Rønbækskolens it-strategi 2011-2014. 1. version forår 2011

Rønbækskolens it-strategi 2011-2014. 1. version forår 2011 Rønbækskolens it-strategi 2011-2014 1. version forår 2011 Tagcloud lavet ud fra noter fra pædagogisk dag 5. august 2010 Indhold Indledning...3 Undervisning i it, med it og gennem it...3 Digitale læringsmidler...5

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer 2012 2015 Børne- og skoleforvaltningen Udarbejdet januar/februar 2012 Bjørn Stålgren, Gitte Petersen og Lene Juel Petersen Vedtaget april

Læs mere

Pædagogisk Udviklingscenter Aars Skole

Pædagogisk Udviklingscenter Aars Skole Pædagogisk Udviklingscenter Aars Skole PUC s årsplan bærer præg af, at skolebiblioteket er ramt af nedskæringer, vi er nemlig heller ikke blevet snydt! Det betyder, at vi ikke som ønsket kan være bemandet

Læs mere

1. fase (0. 3.kl) 2. fase (4. 6.kl) 3. fase ( 7. 9. kl)

1. fase (0. 3.kl) 2. fase (4. 6.kl) 3. fase ( 7. 9. kl) HANDLEPLAN FOR SPROG OG LÆSNING MÅLSÆTNING for sprog og læsning på Beder Skole Målet er, at eleverne på Beder Skole i hele skoleforløbet udvikler deres sproglige forståelse og kommunikative færdigheder,

Læs mere

BØRNEKULTUR OG LÆRING

BØRNEKULTUR OG LÆRING BØRNEKULTUR OG LÆRING hvordan kan børns møde med kultur styrke læring?? og Svar Kommunernes Skolebiblioteksforening 2005 2006 Forord Med denne udgivelse ønsker Kommunernes Skolebiblioteksforening at give

Læs mere

Biblioteks - og materialekundskab i børnehaveklassen. Biblioteks - og materialekundskab 1. - 2. klasse

Biblioteks - og materialekundskab i børnehaveklassen. Biblioteks - og materialekundskab 1. - 2. klasse Biblioteks - og materialekundskab i børnehaveklassen Præsentation af skolebiblioteket. De skal orienteres om indretning og bøgernes placering Kendskab til betjening af udlånssystemet (Interaktivt spil)

Læs mere

Udnyt skolebibliotekets service!

Udnyt skolebibliotekets service! Udnyt skolebibliotekets service! I dette inspirationshæfte får du eksempler på, hvordan skolens biblioteksløsning stiller faciliteter til rådighed for eleverne, så de kan få erfaringer med at arbejde med

Læs mere

Brugerundersøgelse vedr. vejledning, materialer og udlån på CFU erne i Danmark Lærerinterview på VIA CFU

Brugerundersøgelse vedr. vejledning, materialer og udlån på CFU erne i Danmark Lærerinterview på VIA CFU Brugerundersøgelse vedr. vejledning, materialer og udlån på CFU erne i Danmark Lærerinterview på Formål: At afdække nye indsatsområder for CFU erne i forhold til lærernes behov inden for de 4 områder:

Læs mere

SKOLEN & BIBLIOTEKET

SKOLEN & BIBLIOTEKET SKOLEN & BIBLIOTEKET Skoleåret 2015/2016 Indholdsfortegnelse Velkommen side 4 Indskolingen Sprogfitness side 5 Mellemtrinnet Bibintro Databaser og Webetik side 6 side 7 Overbygningen Informationssøgning

Læs mere

I 0.-1. Klasse starter hver dag med en blok med sproglig opmærksomhed.

I 0.-1. Klasse starter hver dag med en blok med sproglig opmærksomhed. Evaluering af den samlede undervisning på Hoven Friskole Ifølge den på hjemmesiden tilgængelige 5 års evalueringsplan for den samlede undervisning på Hoven Friskole skal der i 2014 evalueres på følgende

Læs mere

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn 0. - 5. KLASSE - indskolingsafdelinger RØD/GUL www.kochs.dk - vi vil være verdens bedste skole - for børn Hvad indeholder pjecen? I denne pjece kan du læse om N. Kochs Skoles indskolingsafdelinger. I skolens

Læs mere

Læring og læselyst. Tilbud fra Bibliotek & Borgerservice til dig og dine elever i efteråret 2015. Vi ses på jeres skole eller på biblioteket!

Læring og læselyst. Tilbud fra Bibliotek & Borgerservice til dig og dine elever i efteråret 2015. Vi ses på jeres skole eller på biblioteket! Læring og læselyst Tilbud fra Bibliotek & Borgerservice til dig og dine elever i efteråret 2015. Vi ses på jeres skole eller på biblioteket! Kære lærer! Vi vil gerne bidrage til dine elevers læselyst og

Læs mere

Principper og visioner for. Bjedstrup Skole

Principper og visioner for. Bjedstrup Skole Principper og visioner for Bjedstrup Skole Bjedstrup Skole Bjedstrupvej 1 8660 Skanderborg tlf. 86 57 71 27 mail: skolens kontor: inr@ry.dk Skoleleder: kpt@ry.dk Kirstin Pinstrup Thomsen Skoleleder Bjedstrup

Læs mere

Skolebibliotekerne i Norddjurs NU OG I MORGEN. l d s. T r i. PÅ VEJ MOD ET PÆDAGOGISK udviklings- og læringscenter

Skolebibliotekerne i Norddjurs NU OG I MORGEN. l d s. T r i. PÅ VEJ MOD ET PÆDAGOGISK udviklings- og læringscenter Skolebibliotekerne i Norddjurs NU OG I MORGEN B A P O M L K J I D E H F G T r i l d s PÅ VEJ MOD ET PÆDAGOGISK udviklings- og læringscenter Formålet med publikationen Med denne publikation ønsker vi at

Læs mere

Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud:

Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud: Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud: Udnyt alle læringsrum både inde og ude Læringsrum bør indrettes, så eleverne føler sig trygge og inspireres til læring og kreavitet Fleksibel indretning,

Læs mere

Forord. Mål. Tiltag. Læsehappenings

Forord. Mål. Tiltag. Læsehappenings Forord Læsning er et vigtigt element i de fleste fag i skolen. Læsning er vejen til oplevelser, til viden og uddannelse. Når vi skal højne den faglige viden, er det helt nødvendigt med en god læsefærdighed.

Læs mere

Skolebibliotekerne i Århus nu - og i morgen

Skolebibliotekerne i Århus nu - og i morgen Skolebibliotekerne i Århus nu - og i morgen På vej mod et pædagogisk læringscenter Udgivet af Skolernes Læringscenter Fællessamlingen Juni 2009 / revideret august 2012 Illustrationer Fotos af skoler og

Læs mere

Ad. 1: Din profil. 1a. Hvilket lokalt CFU tilhører din skole?

Ad. 1: Din profil. 1a. Hvilket lokalt CFU tilhører din skole? Resultater af CFU ernes kendskabs- og tilfredshedsundersøgelse 2012 - for CFU i UCL Undersøgelsen er delt ind i fire hovedområder, hvorunder der spørges ind til CFU ernes forskellige ydelser. Områdernes

Læs mere

Mål og handleplan Korsvejens Skole 2013-2014 Sammenhæng / Status Mål Tiltag/Handleplan Tegn Evaluering - opfølgning

Mål og handleplan Korsvejens Skole 2013-2014 Sammenhæng / Status Mål Tiltag/Handleplan Tegn Evaluering - opfølgning Med udgangspunkt i Folkeskoleloven, Målsætning for Tårnby Kommunale Skolevæsen og Korsvejens Skoles værdigrundlag vil vi: Skabe et skolemiljø hvor selvværdet styrkes, og hvor arbejdsglæden bygger på fleksibilitet,

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

LAB. Virksomheder udformer udfordring til 3.-6. klasse (bib. inviterer+konsulent)

LAB. Virksomheder udformer udfordring til 3.-6. klasse (bib. inviterer+konsulent) LAB Et innovativt samarbejde med skoler Gentofte Bibliotek, 14. januar 2015 LAB Virksomheder udformer udfordring til 3.-6. klasse (bib. inviterer+konsulent) Lærerne vælger udfordring (bib. inviterer+ koordinerer)

Læs mere

Læsevejlederens funktioner

Læsevejlederens funktioner Temahæfte Læsevejlederens funktioner Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år - læsning, sprog og læring Læsevejlederen er skolens ressourceperson for udvikling af læseområdet. Læsevejlederens funktionsområde

Læs mere

Handlingsplan for 2015-2017

Handlingsplan for 2015-2017 Handlingsplan for 2015-2017 H andlingsplanen tager udgangspunkt i bibliotekspolitikkens værdigrundlag. Det handler om at omsætte disse til hverdag og kunne se værdierne leve sig ud i hverdagen på Brønderslev

Læs mere

Hvordan du bruger medier: Bibliotekets hjemmeside bliver brugt af og til, nettet bruges til kortere info, tv, mobil, sms tjenester

Hvordan du bruger medier: Bibliotekets hjemmeside bliver brugt af og til, nettet bruges til kortere info, tv, mobil, sms tjenester A Du bruger biblioteket en del, både i forbindelse med dit arbejde, men også sammen med dine børn. Du synes, det er en fantastisk mulighed for at introducere børnene til leg og læring og samtidig bruge

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves

Læs mere

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014 2021 11. LYSHØJSKOLEN. Lyshøj Allé 1, 6000 Kolding

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014 2021 11. LYSHØJSKOLEN. Lyshøj Allé 1, 6000 Kolding Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014 2021 Bind III 11. LYSHØJSKOLEN Lyshøj Allé 1, 6000 Kolding Lyshøjskolen blev bygget i 1969 og var under konstant udbygning frem til 1979. Der er efterfølgende

Læs mere

Thisted Bibliotek Brugerundersøgelse 2013 Rambøll og Thisted Bibliotek

Thisted Bibliotek Brugerundersøgelse 2013 Rambøll og Thisted Bibliotek Thisted Bibliotek Brugerundersøgelse 2013 Rambøll og Thisted Bibliotek Endelig rapport, Thisted Bibliotek. En række irrelevante rubrikker er fjernet. Er du? Hvis du er i beskæftigelse, hvilken sektor arbejder

Læs mere

olebibliotek Skolebiblioteket som læringscenter - udvikling til fremtiden

olebibliotek Skolebiblioteket som læringscenter - udvikling til fremtiden Danmarks skolebiblio olebibliotek ekar arer Skolebiblioteket som læringscenter - udvikling til fremtiden Skolebiblioteket fra pædagogisk servicecenter til læringscenter Indhold På vej til at blive et læringscenter...

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

Projektplan. I Assens Kommune lykkes alle børn. Tallerupskolens Treårige Udviklingsplan 2011/2012 + 2012/2013 + 2013/2014

Projektplan. I Assens Kommune lykkes alle børn. Tallerupskolens Treårige Udviklingsplan 2011/2012 + 2012/2013 + 2013/2014 Projektplan Projekts navn I Assens Kommune lykkes alle børn Tallerupskolens Treårige Udviklingsplan 2011/2012 + 2012/2013 + 2013/2014 Baggrund Tallerupskolens Udviklingsstrategi tager afsæt i: Assens Kommunes

Læs mere

www.ollerupfriskole.dk

www.ollerupfriskole.dk Anvendelse af IT/ ipads i undervisningen - evaluering Baggrund I efteråret 2013 blev det besluttet at alle elever fra 0.- 7. klasse skulle have ipad. Der havde forud for beslutningen været drøftelser om,

Læs mere

Forældre - vigtige samarbejdspartnere i barnets læseudvikling

Forældre - vigtige samarbejdspartnere i barnets læseudvikling Forældre - vigtige samarbejdspartnere i barnets læseudvikling Indhold Forældre - vigtige samarbejdspartnere i barnets læseudvikling..... 3 Gode læseforudsætninger..... 5 Læselyst..................................................................

Læs mere

Raketten - indskoling på Vestre Skole

Raketten - indskoling på Vestre Skole Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 210 Offentligt Sådan hjælper du dit barn på vej I faget matematik Hjælp barnet til at blive opmærksom på alle de tal, der er omkring det i hverdagen

Læs mere

Visioner for Fysiske rammer og læringsmiljøer

Visioner for Fysiske rammer og læringsmiljøer Visioner for Fysiske rammer og læringsmiljøer doknr. 51771-14 Indledning bemærkninger Arbejdsgruppen omkring Fysiske rammer og læringsmiljøer er sammensat af repræsentanter fra følgende faggrupper: en

Læs mere

VEJLEDNING TIL LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FRITIDSHJEM OG KKFO - 0. TIL 3. KLASSE

VEJLEDNING TIL LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FRITIDSHJEM OG KKFO - 0. TIL 3. KLASSE VEJLEDNING TIL LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FRITIDSHJEM OG KKFO - 0. TIL 3. KLASSE Vejledningens indhold Denne vejledning er en samlende ramme for faglig fordybelse og lektiehjælp på fritidshjem

Læs mere

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013. Børnehaveklasse

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013. Børnehaveklasse It i fagene - Helsingør Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013 Børnehaveklasse BØRNEHAVEKLASSE WORKSHOPS 2012-2013 Fagligt fokus, differentiering og fordybelse Kompetenceløftet It i fagene fortsætter

Læs mere

H A N D L E P L A N 1

H A N D L E P L A N 1 H A N D L E P L A N 1 Indhold Forord 3 Indledning 4 Vision for PLC 5 Beskrivelse af PLC 6 6 Funktion Didaktisk vejledning Materialehåndtering Skoleudvikling Koordinerede indsatser Fagteam/fagudvalg Kulturformidling

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014

Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014 Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der

Læs mere

University College Sjællands Biblioteker. Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ

University College Sjællands Biblioteker. Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ University College Sjællands Biblioteker Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ 1 UCSJ Bibliotekernes formålsparagraf: Bibliotekernes primære formål er at betjene studerende, kursister og medarbejdere

Læs mere

Til lærerstaben LÆSNING PÅ MELLEMTRINNET TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR

Til lærerstaben LÆSNING PÅ MELLEMTRINNET TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Til lærerstaben LÆSNING PÅ MELLEMTRINNET TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Læsning på mellemtrinnet Der sigtes mod trinmålene for 4. og 6. klassetrin. På mellemtrinnet er afkodningen for de fleste elever

Læs mere

Sammenhæng / Status Mål Tiltag/Handleplan Tegn Evaluering - opfølgning

Sammenhæng / Status Mål Tiltag/Handleplan Tegn Evaluering - opfølgning Med udgangspunkt i Folkeskoleloven, Målsætning for Tårnby Kommunale Skolevæsen og Korsvejens Skoles værdigrundlag vil vi: Skabe et skolemiljø hvor selvværdet styrkes, og hvor arbejdsglæden bygger på fleksibilitet,

Læs mere

På vej mod Digital Dannelse på Skoleområdet frem til 2015

På vej mod Digital Dannelse på Skoleområdet frem til 2015 Bilag 3 : På vej mod Digital Dannelse 1 På vej mod Digital Dannelse på Skoleområdet frem til 2015 Forventninger til medarbejdernes it-kompetencer på Skoleområdet It er blevet en stadig mere betydelig del

Læs mere

Skolereform 2014. Frejlev Skole. Sådan gør vi

Skolereform 2014. Frejlev Skole. Sådan gør vi Skolereform 2014 Frejlev Skole Sådan gør vi Til forældre ved Frejlev Skole Fra august 2014 træder den nye folkeskolereform i kraft. Dette indebærer, at såvel skoledagens form som indhold ser anderledes

Læs mere

Kirsten Kamstrup, freelance læsekonsulent

Kirsten Kamstrup, freelance læsekonsulent Kirsten Kamstrup, freelance læsekonsulent De små læser Rebild den 4. maj 2011 Gratis på nettet Nettet rummer en uendelighed af muligheder, og mange af dem er gratis Computeren virker ofte meget motiverende

Læs mere

Pædagogisk Central. Læsekursus 3. klasse. Brøndby

Pædagogisk Central. Læsekursus 3. klasse. Brøndby Læsekursus 3. klasse Læsekursus for 3. klasse Et kursus for hele klasser I mål og handleplaner for dansk i 3. klasse står der: Båndlærer og dansklærer aftaler et tre ugers læsekursus for hele klassen hjælpetester

Læs mere

Tilbud til elever i læsevanskeligheder

Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder i Faaborg-Midtfyn Kommune - en beskrivelse Faaborg-Midtfyn Kommune opretter pr. 1. august 2014 et tilbud til elever i vanskeligheder

Læs mere

Kære forældre. 6. december 2013

Kære forældre. 6. december 2013 6. december 2013 Kære forældre Om ikke så længe udrinder kalenderåret 2013; og derfor vil vi gerne indlede denne forældreskrivelse med at udtale en stor tak for jeres store samarbejde og gode involvering

Læs mere

Gelsted Skoles Kvalitetsrapport

Gelsted Skoles Kvalitetsrapport AKT Støtteundervisning Forebyggelse Vejledere Trivsel Gelsted Skoles Kvalitetsrapport Gelsted Skoles samlede inklusionsindsats skoleåret 2011-2012 Klasselærerens generelle indsats Klasselærerens arbejde

Læs mere

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingens læringssyn Læring er individets bestræbelser på at forstå og mestre verden. Børn og læring ser vi som en dynamisk proces, der involvere børn og voksne.

Læs mere

Arbejdspapir til udvikling af Pædagogiske læringscentre

Arbejdspapir til udvikling af Pædagogiske læringscentre Arbejdspapir til udvikling af Pædagogiske læringscentre Rammerne for udvikling af PLC Indholdet Åbne spørgsmål/ kommentarer Lovgrundlaget: bekendtgøreselen (vejledning fra UVM) Faglig ledelse Bekendtgørelsen

Læs mere

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Afslutningen på dette skoleår er ved at være en realitet. Det har været et anderledes skoleår med ændringer og nye krav, der skal implementeres i forhold til

Læs mere

Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek. April 2014. www.fkb.dk. Biblioteket Domus Vista Nordens Plads 4 2000 Frederiksberg

Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek. April 2014. www.fkb.dk. Biblioteket Domus Vista Nordens Plads 4 2000 Frederiksberg Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek April 2014 Hovedbiblioteket Falkoner Plads 3 2000 Frederiksberg Biblioteket Godthåbsvej Godthåbsvej 85A 2000 Frederiksberg Biblioteket Danasvej Danasvej 30B

Læs mere

Læreplan for IT-, medie- og biblioteksundervisning. en fælles opgave for lærere og læringscentre

Læreplan for IT-, medie- og biblioteksundervisning. en fælles opgave for lærere og læringscentre Læreplan for IT-, medie- og biblioteksundervisning på Faxe Kommunes Skoler Læreplan for IT-, medie- og biblioteksundervisning på Faxe Kommunes Skoler en fælles opgave for lærere og læringscentre Læreplan

Læs mere

Nordfyns Kommune Strategi for Pædagogisk IT 2013-2016

Nordfyns Kommune Strategi for Pædagogisk IT 2013-2016 Nordfyns Kommune Strategi for Pædagogisk IT 2013-2016 Godkendt i Kommunalbestyrelsen d. 27. juni 2013 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 1. Statusbillede... 4 2. Visions- og pejlemærker... 5 3. Handlingsplan...

Læs mere

Velkommen til Stavnsholtskolen

Velkommen til Stavnsholtskolen Velkommen til Stavnsholtskolen 1 Velkommen til Stavnsholtskolen Jeg vil sammen med skolens personale byde velkommen til en folkeskole i rivende udvikling. Stavnsholtskolen er en visionær skole, hvor alle

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Center for Undervisningsmidler

Center for Undervisningsmidler Til dig, der er lærerstuderende Kender du Center for Undervisningsmidler - for dig og din undervisning Kære lærerstuderende ved VIA Læreruddannelsen i Nr. Nissum, Silkeborg, Skive og Århus Kender du VIA

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation

Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation Af Faaborg-Midtfyn Kommunes Udviklingsstrategi fremgår det, at der overalt på B&U området skal arbejdes med at styrke kvaliteten gennem faglige udviklingsforløb,

Læs mere

Nyt fra indskolingen

Nyt fra indskolingen Kære forældre Skolernes vinterferie står for døren, og vi vil gerne indledningsvis ønske alle vore elever og forældre en rigtig god uge 7. Igennem hele det sidste år har det været skolebestyrelsens og

Læs mere

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Af Marie Sørensen, børnehaveklasseleder i samtale med Marianne Thrane - Det vigtigste er, at børn får en god og en glad skolestart, siger Marie Sørensen.

Læs mere

Læsepolitisk handleplan Horsens kommune 2008. Læsehandleplan Gedved skole 2009

Læsepolitisk handleplan Horsens kommune 2008. Læsehandleplan Gedved skole 2009 Læsepolitisk handleplan Horsens kommune 2008 Læsehandleplan Gedved skole 2009 Indhold Forord Undervisning - Indskolingen - Mellemtrinnet - Udskolingen Særlige læsetiltag - Læseuger - Læsekursus Materialer

Læs mere

Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013

Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013 Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013 Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013 Indholdsfortegnelse Digital forandringsledelse

Læs mere

KREATIVE SKOLE SFO I HELSINGØR FÆLLESSKABER KORNMAALER GRAPHIC DESIGN. Psykologisk praksis

KREATIVE SKOLE SFO I HELSINGØR FÆLLESSKABER KORNMAALER GRAPHIC DESIGN. Psykologisk praksis KREATIVE FÆLLESSKABER I HELSINGØR SKOLE SFO Psykologisk praksis KORNMAALER GRAPHIC DESIGN VELKOMMEN TIL FAGLIG FOLDER D. 01.08.12 blev Helsingør Skole SFO søsat. Søsat til at være én SFO beliggende på

Læs mere

Indskolingen. - velkommen i skole

Indskolingen. - velkommen i skole Indskolingen - velkommen i skole Profil for indskolingen på Holme Skole KÆRE FORÆLDRE I denne pixiudgave kan I læse om, hvordan vi organiserer og vægter undervisningen, mens jeres barn går i indskolingen

Læs mere

Velkommen til andet nyhedsbrev for Bavnehøj Skole i 2014. I denne udgave kan I blandt andet læse om følgende emner:

Velkommen til andet nyhedsbrev for Bavnehøj Skole i 2014. I denne udgave kan I blandt andet læse om følgende emner: Kære forældre Velkommen til andet nyhedsbrev for Bavnehøj Skole i 2014. I denne udgave kan I blandt andet læse om følgende emner: Nyt fra ledelsen: Bavnehøj Skoles pædagogiske leder Anne-Dorte Frandsen

Læs mere

SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014

SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014 SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014 Kære forældre til elever på Høje Kolstrup Skole! Skolebestyrelsen afgiver hvert forår en årsberetning om året der gik i skolebestyrelsen, hvor forældrene informeres

Læs mere

Handleplan for læsning; indskoling, 3. klasse. - Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring

Handleplan for læsning; indskoling, 3. klasse. - Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring - Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring S - status/sammenhæng - M - målsætning - T - tiltag og handlinger - T - tegn - E - evaluering - Læseudvikling - progression - CKF

Læs mere

Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår.

Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår. Kære forældre Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår. Som vi skrev ud før ferien, så vil vi for fremtiden jævnligt sende informationsbreve

Læs mere

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse.

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Ny Folkeskolereform Bogense Skole Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Program 16. juni 2014. Velkomst. Bogense skoles visioner, mål og pejlemærker Skolereformen 2014. formål og indhold. Skolereformen

Læs mere

- et informationsbrev fra ledelsen.

- et informationsbrev fra ledelsen. MÆLKEVEJEN SOMMER 2014. - et informationsbrev fra ledelsen. Efter et dejligt og solrigt forår er det nu sommerferietid. Foråret har været en travl tid for både børn og voksne på skolen, så noget af det

Læs mere

LÆSETOGET 0.-3.årgang

LÆSETOGET 0.-3.årgang Humlebæk Skole LÆSETOGET 0.-3.årgang Læsetoget er et projekt på tværs af årgange og teams i indskolingen, hvor vi kan udnytte hinandens ressourcer og hermed højne elevernes læsefaglige niveau. Vi har derfor

Læs mere

Læring og læselyst. på Gladsaxe Bibliotekerne. gladsaxe.dk/bibliotek

Læring og læselyst. på Gladsaxe Bibliotekerne. gladsaxe.dk/bibliotek Læring og læselyst på Gladsaxe Bibliotekerne gladsaxe.dk/bibliotek skoleåret 2014/2015 Kære skoler i Gladsaxe På Gladsaxe Bibliotekerne har vi som noget nyt lavet en samlet oversigt over de aktiviteter,

Læs mere

Velkommen til Lindebjergskolen

Velkommen til Lindebjergskolen Velkommen til Lindebjergskolen Lindebjergskolen Lindebjergskolen ligger i Gundsølille i dejlig natur med grønne områder og gode legefaciliteter. Vi har nært samarbejde med vores nabo Gundsølillehallen,

Læs mere

Hvad kan DIN skole bruge biblioteket til?

Hvad kan DIN skole bruge biblioteket til? Hvad kan DIN skole bruge biblioteket til? Besøg BIBLIOTEKET Besøg VANDREHALLEN Besøg BIBLIOTEKET Hvordan kan skolen bruge biblioteket? Hvorfor biblioteksbesøg? Tilbuddene veksler mellem kulturel oplevelse

Læs mere

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14 Holme SKole på vej mod nye udfordringer - velkommen til skoleåret 2013-14 2 Velkommen til det nye skoleår Velkommen tilbage til Holme Skole efter en forhåbentlig dejlig sommerferie. Vi har lagt et turbulent

Læs mere

ElevIntra. En gennemgang af ElevIntra-modulet. Version: August 2012

ElevIntra. En gennemgang af ElevIntra-modulet. Version: August 2012 ElevIntra En gennemgang af ElevIntra-modulet Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er ElevIntra?...5 ElevIntra/LærerIntra...5 Login på ElevIntra eleven...6 Login på ElevIntra læreren...6 Arbejdsfladen...7

Læs mere

Orienteringsmøde om skolereformen

Orienteringsmøde om skolereformen Orienteringsmøde om skolereformen John Larsen Gift og 2 børn Lia Sandfeld Gift og 2 børn Lærer 1993 Viceskoleleder 1999 Skoleleder 2002 Lærer 2002 Pædagogisk afdelingsleder 2013 Program Kort præsentation

Læs mere

Koncept 3, Skan og find det usete

Koncept 3, Skan og find det usete Koncept 3, Skan og find det usete Hvis en hjemmeside først optræder på side 10 i google søgeresultat er den praksis usynlig fordi meget få brugere bladrer om på side 10 i et søgeresultat. Tilsvarende er

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Kolding Gymnasiums IT- strategi

Kolding Gymnasiums IT- strategi Kolding Gymnasiums IT- strategi Indledning Udgangspunktet for KGs IT- strategi er at vi til gavn for eleverne skal være på forkant med den pædagogiske og teknologiske udvikling. IT skal ikke betragtes

Læs mere

Pædagogiske principper SFO

Pædagogiske principper SFO Pædagogiske principper SFO Spørgsmål mellem barn og pædagog: Lærer man noget i SFO?... Lang pause:. Hele tiden, men man opdager det ikke. Den frie leg I Nordbyskolens SFO skal barnet gennem den "frie leg"først

Læs mere