Fra projekt til hverdag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fra projekt til hverdag"

Transkript

1 Løsningsgalleri Ressourcedanmark

2 Fra projekt til hverdag Integration i køkkenet Virksomhedsansvar giver unge mod på fremtiden København vises frem af gadens stemmer Unge ta r ordet i Ballerup Sådan tjener kommunerne millioner på nye forældre Ældre- og handicapråd arbejder med velfærdsteknologi Danmarks mest erhvervsvenlige kommune Københavns Kommunes værn med fejlmedicinering Uddannelse som løsning på det 21. århundredes udfordringer Fra anbringelse til selvstændigt voksenliv Partnerskaber Fremtidens bycykler hjælper langtidsledige Udvikling af fremtidens nydanske ledertalenter Spil dig til viden om samarbejdsdrevet innovation Brugerdrevet innovation skaber det intelligente hospitalsbaderum Mentornetværk hjælper med at fastholde unge i uddannelse Samarbejde giver succesfuld udslusning fra fængslerne Fra elev til studerende og videre til arbejdslivet Partnerskaber gør skolen virkelighedsnær Konstruktiv støtte til unge mødre Integreret psykiatri i Silkeborg Efterskoleelever prøver kræfter med industrien Teknologi og digitalisering Da velfærden gik online Den digitale daginstitution Effektiv forebyggelse af liggesår med sensorlagner Internetbaseret behandling til psykiske lidelser Digital læringsplatform på vej i folkeskolen OPI i praksis skaber den intelligente hospitalsseng Online lektiehjælp hjælper udsatte unge Mobilt støttesystem til mennesker med autisme og ADHD Digital platform til genoptræning Seriøse sociale spil mod ensomhed Ny organisering Arkitektur til velfærd Det gode liv kortlægges i Ballerup Forældre, som gives ansvar, tager ansvar Styrket borgerkontakt giver færre klager Politikere som aktive medspillere i innovationsarbejdet Den aldersintegrerede skole i Vejle Datadeling styrker det tværsektorielle samarbejde Ny organisering skaber flere muligheder for psykisk sårbare En organisation baseret på hverdagsrehabilitering Ressourcer i velfærden Morfædre hjælper udfordrede unge godt på vej Frivillig støtte til børnefamilier under pres Gældsrådgivning redder familier fra deroute Somaliske mødre bygger bro til det danske samfund Borgerbudgetter baner vej fra velfærd til selvværd Boksning giver motivation til fremtiden Erfaringsdeling giver kvinder hjælp til selvhjælp Fra plejehjem til levehjem Indsatte og medarbejdere viser vej til bedre ressourceudnyttelse i Kriminalforsorgen Glad læring til unge med særlige behov

3 Fra projekt til hverdag 1. Integration i køkkenet INSP! Mad er en socialøkonomisk virksomhed, der skaber bedre integration af kvinder med anden etnisk baggrund, gennem 13 ugers opkvalificering i et professionelt køkken, hvor de samarbejder med både frivillige og professionelle. Det øger kvindernes deltagelse i samfunds- og foreningsliv og fremmer uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder. INSP! Mad er en del af oplevelseshuset INSP!, hvis formål er at skabe nye rammer for fællesskaber på tværs af kultur, etnicitet og alder. Kontakt: Susanne Ringstrøm, projektleder, INSP! Mad, 2. Virksomhedsansvar giver unge mod på fremtiden Med støtte fra frivillige Venturepiloter og i samarbejde med erhvervslivet etablerer og driver etniske minoritetsdrenge mikrovirksomheder, hvor de som team skal udvikle, producere, markedsføre og sælge et produkt. MIND YOUR OWN BUSINESS er støttet af TrygFonden og styrker drengenes faglige kompetencer og sociale relationer. Drengene bliver afklarede og målrettede ift. fremtiden, får skabt et virksomhedsfokuseret netværk og opnår troen på, at de vil klare sig godt. Kontakt: Maria Kavita Nielsen, projektchef, MIND YOU OWN BUSINESS, 3. København vises frem af gadens stemmer Gadens Stemmer tilbyder alternative byvandringer, som giver indblik i byens skyggesider. Gadeeksperterne viser deres univers frem for interesserede og giver stemme til mennesker med forskellige hjemløsetilværelser på kanten af samfundet. De gør op med fordomme og uvidenhed om socialt udsatte og skaber møder på tværs af samfundsskel, når de tager deltagerne med rundt på en anderledes byvandring. At kunne fortælle om sit liv styrker selvværd og identitet, og bringer guiderne tættere på selvforsørgelse. Kontakt: Nicolaj Vraa Jochumsen, projektmedarbejder, UDSATSEN, 4. Unge ta r ordet i Ballerup Hvorfor får 20 % ingen ungdomsuddannelse? Hvordan kan man nytænke indsatsen? Det har Ballerup Kommune og Innovationsbureauet FUTU undersøgt, og gennem cocreation med 70 unge og 100 fagfolk fundet nye svar på. Mangel på respekt, inddragelse og overblik er barrierer for studievalg og skoletrivsel. Derfor er der udviklet nye arbejdsformer, der matcher de tre udfordringer, og som også er interessante i et landsdækkende perspektiv. Innovationsarbejdet er på vej ind i 2. fase, hvor det udvikles i større skala. Kontakt: Lotte Nystrup Lund, strateg, FUTU Innovationsbureau, 5. Sådan tjener kommunerne millioner på nye forældre Ny tilgang til vordende forældres start som familie, kombineret med faglig omlægning

4 og samarbejde mellem sektorerne, skæpper hurtigt i kommunens kasse. Familieiværksætterne er et kompetencekursus for alle førstegangsfødende familier, der bl.a. giver kvalitet og tryghed i forældreskabet samt skaber netværk. Allerede år to efter igangsætningen er der gevinst på både kommunernes bundlinje og hos forældrene, der udover stærkere forældreskab opnår styrkede relationer mellem forældrene og børnene. Kontakt: Leif Christiansen, chefkonsulent, Center for Socialt Ansvar og koordinator, Familieiværksætterne, Fra projekt til hverdag 6. Ældre- og handicapråd arbejder med velfærdsteknologi Faaborg-Midtfyn Kommune er gået nye veje og har inddraget Ældreråd og Handicapråd direkte i anvendelsen af velfærdsteknologiske løsninger, og givet dem indflydelse på lige fod med ledere og medarbejdere. Der er bl.a. blevet diskuteret etik og anvendelse i forbindelse med indførelse af teknologien, og repræsentanter fra Ældre- og Handicaprådet har, i forlængelse af deres deltagelse i teknologigruppen, på eget initiativ arrangeret en oplysningskampagne i kommunen om arbejdet med velfærdsteknologi. Kontakt: Michael Bech Petersen, udviklingskonsulent, Pleje og Omsorg, Faaborg Midtfyn Kommune, 7. Danmarks mest erhvervsvenlige kommune Hele 84 % af de virksomheder, der ligger i Herning Kommune, ville anbefale andre virksomheder at slå sig ned samme sted. Det har fået DI til at udnævne Herning til Danmarks mest erhvervsvenlige kommune. Hæderen er resultatet af en målrettet satsning på at skabe vækst og gode vilkår for virksomhederne for derigennem at skabe en bæredygtig velfærd. Hør om erfaringerne med Herning-modellen og hvordan man som kommune bliver populær blandt virksomhedslederne. Kontakt: Jørgen Krogh, direktør, By, Erhverv & Kultur, Herning Kommune, 8. Københavns kommunes værn mod fejlmedicinering Min medicin er en medicinkasse udviklet til hjemmesygeplejen i Københavns Kommune i et samarbejde mellem kommunen og en designvirksomhed. Den skal simplificere og sikre processerne omkring pilledosering. Kassen samler alt, hvad der skal bruges, dvs. medicin, dispensere, værktøj osv. Kassen skaber overblik og fungerer i udfoldet tilstand som et doseringsunderlag. Den er lavet af genbrugspap, er billig at fremstille og kan smides ud med god samvittighed, når den ikke længere skal bruges. Kontakt: Jesper K. Thomsen, designer, 9. Uddannelse som løsning på det 21. århundredes udfordringer INDEX: Design to Improve Life uddanner studerende, lærere og beslutningstagere i, hvordan man kan tage del i løsningen af globale udfordringer. Initiativet Design to Improve Life Education bruger samfundets udfordringer som læringsressourcer i skoler, og skolerne aktiverer elevernes evner som ressourcer i samfundet. Målet er at etablere en aktiv, løsningsorienteret og inklusiv tilgang til det 21. århundredes udfordringer, der inddrager tusindvis af cases og et stort, internationalt netværk. Kontakt: Sille Askefrø Bjørn, Education Director, INDEX: Design to Improve Life, 10. Fra anbringelse til selvstændigt voksenliv Young Connect henvender sig til tidligere anbragte unge i alderen år, der efter endt eller afslået kommunalt efterværn kan have gavn af fortsat støtte fra frivillige voksne ressourcepersoner, som en forberedelse til det selvstændige voksenliv. Tilbuddet er fleksibelt og består af flere moduler, afhængigt af den unges behov. Modulerne kan være en-til-en mentorer, samtalegrupper og en digital platform. Alt er udført af frivillige, ledet af professionelle fagfolk og forankret i en erfaren landsforening. Kontakt: Thomas Gajhede, projektleder, Young Connect, vel.dk

5 Partnerskaber 11. Fremtidens bycykler hjælper langtidsledige Sid i toget eller bussen, bestil en cykel med din smartphone eller computer, og den står klar, når du stiger af. Sådan er visionen om verdens mest moderne bycykelsystem, som Gobike ruller ud med kurs mod alle danske byer. Samtidig betyder et samarbejde med Incita, at de lokale kommuner kan spare millioner i forsørgelse, da bycykelprojektet bruges til at hjælpe langtidsledige i matchgruppe 2 videre i job eller uddannelse. Kontakt: Torben Aagaard, direktør, Gobike, Johannes Bjerrum, funktionsleder, Incita, 12. Udvikling af fremtidens nydanske ledertalenter Mange nydanskere står klar til at vise deres talent, og uden nydanske ledere går erhvervslivet glip af et kæmpe potentiale. LEAD THE TALENT er et talentprogram målrettet nydanskere, og er udviklet i samarbejde med en række private og offentlige virksomheder. Programmet er sammensat af 10 moduler, der udvikler talenternes kompetencer indenfor ledelse. Det skal motivere unge til at sigte højt og give dem en smagsprøve på at lede. Projektet var nomineret til CSR AWARDS 2012 og Foreningsprisen 2012 og vandt Integrationsprisen Kontakt: Ahmet Günes, konsulent og foredragsholder, LEAD THE TALENT, 13. Spil dig til viden om samarbejdsdrevet innovation Læringsspillet COCREATOR er et forskningsbaseret læringsspil om samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor. COCREATOR formidler på to timer den nyeste forskning, de væsentligste læringspointer og gode tips og tricks til praktikere, der arbejder med tværgående udviklingsprocesser. Læringsspillet er udviklet af spilvirksomheden GameTools, og bygger på forskningsprojektet CLIPS, der siden 2009 har undersøgt samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor. Kontakt: Povl Heiberg Gad, seniorkonsulent, GameTools, 14. Brugerdrevet innovation skaber det intelligente hospitalsbaderum Projektet bygger på brugerdrevet innovation og har udgangspunkt i patientens og plejepersonalets behov. Målet er et intelligent hospitalsbaderum, der kan tilpasses mange forskellige brugere, men samtidigt er begrænset af få kvadratmeter. Ét koncept er en intelligent sæbedispenser, der via lyd kan detektere anvendelsen af toilettet, og minde om at vaske hænder. Projektet understøttes af en fælles indsats mellem private virksomheder, hospitaler og Syddansk Sundhedsinnovation. Kontakt: Martin Nitze, projektleder, OPI Lab,

6 15. Mentornetværk hjælper med at fastholde unge i uddannelse Jobcenter Middelfart har opbygget et korps på omkring 100 frivillige, ulønnede mentorer, der skal støtte kontanthjælpsmodtagere og unge under uddannelse, med særlig stor risiko for at falde fra. Mentornetværket hjælper til at fastholde de unge, der allerede har fire til otte frafald på uddannelser bag sig. Mentorerne giver råd og vejledning, hjælper til at komme op om morgenen, hjælper til at styre økonomien og giver lektiehjælp m.m. Kontakt: Ulla Sørensen, mentorkoordinator, Job og Kompetencehuset, Middelfart Kommune, 16. Samarbejde giver succesfuld udslusning fra fængslerne High:five hjælper landets virksomheder med at fastholde tidligere kriminelle i arbejde. Projektet har ansatte rundt om i hele Danmark, der koordinerer det lokale arbejde. Samtidig samarbejder High:five på tværs med kommuner, politi og kriminalforsorg for at afklare, opkvalificere og udsluse tidligere straffede. Resultatet er, at 70 % af de unge fastholdes i et nyt bedre liv. Løsningen ligger i et koordineret samarbejde og i deltagelse fra socialt ansvarlige virksomheder. Kontakt: Ole Hessel, projektchef, High:five, Partnerskaber 17. Fra elev til studerende og videre til arbejdslivet Flakkebjerg Efterskole syd for Slagelse har over de seneste år udviklet sit undervisningstilbud, så det i dag er målrettet overgangen fra elev til studerende. I et spændende nyt projekt arbejder skolen med at skabe sammenhæng for eleverne mellem uddannelse og arbejdsliv med et særligt fokus på, hvad industrien kan tilbyde. Eleverne på Flakkebjerg Efterskole samarbejder med Haldor Topsøe, med udgangspunkt i fire virkelige cases fra Haldor Topsøes forskningsafdeling. Hør om skolens erfaringer med at kombinere projektarbejdsformen med uddannelsesvejledning og skolefaglighed i en virksomhedskontekst. Kontakt: Jan Coermann, forstander, Flakkebjerg Efterskole, 18. Partnerskaber gør skolen virkelighedsnær Dyrkning af gulerødder på skoleskemaet. Bankfolk og embedsmænd fra SKAT, der underviser i budgetlægning. Besøg hos danske virksomheder i Kina. Skoleeleverne i Fredensborg Kommune sendes ud i virkeligheden, og virkeligheden kommer på besøg på skolerne. Ved at bruge partnerskaberne til at koble virkeligheden sammen med skolen, bliver undervisningen vedkommende.projektet Skolen i virkeligheden vandt KL s innovationspris 2012, og bygger på partnerskaber mellem kommunen og lokale foreninger, virksomheder og institutioner. Kontakt: Thomas Nielsen, konsulent, Fredensborg Kommune, Jesper Alstrøm, chefkonsulent, Center for Skoler og Dagtilbud, Fredensborg Kommune, 19. Konstruktiv støtte til unge mødre Familiens Hus er et partnerskab mellem Mødrehjælpen, Høje Taastrup og Esbjerg Kommuner. Tilbuddet er manualiseret og helhedsorienteret og giver mødre og gravide op til 26 år tilbud om specialiserede gruppeforløb, konsultation og rådgivning fra en jordmoder, sundhedsplejerske, socialrådgiver eller beskæftigelses og uddannelsesvejleder. Familiens Hus hjælper og støtter unge gravide og mødre til at komme i gang med uddannelse eller job, giver støtte til forældrerollen og hjælp til at etablere et netværk. Kontakt: Vibeke Stage, leder, Familiens Hus Esbjerg,

7 20. Integreret psykiatri i Silkeborg Psykiatriens Hus er et samarbejds og udviklingsprojekt, der udbygger samarbejdet mellem kommuner og regioner omkring støtte og behandlingstilbud til psykisk syge. Ud fra en netværksorienteret tilgang arbejdes der med integrerede samarbejdsformer, både i Psykiatriens Hus og med de øvrige aktører omkring den psykisk syge region, kommune og forskellige faggrupper. Der er stor tilfredshed med den samlede psykiatri i Silkeborg og antallet af traditionelle indlæggelser er faldet betydeligt siden opstarten i Kontakt: Kirsten Slumstrup, centerleder, Silkeborg Kommune, 21. Efterskoleelever prøver kræfter med industrien Efterskoleeleverne på Han Herreders Ungdomsskole er i gang med et utraditionelt undervisningsforløb, der skal give dem værdifulde erfaringer til et fremtidigt arbejdsliv. To lokale virksomheder, Scaniro og Migatronic, stiller maskiner, ressourcepersoner og virkelige problemstillinger til rådighed for eleverne, der arbejder med alt fra robotteknologi til vedvarende energi. De får samtidigt målrettet undervisning fra EUC Nordvest (HTX), med det lokale gymnasium og Aalborg Universitet som sparringspartnere. Projektet gavner både eleverne og de lokale virksomheder, men tegner også spændende perspektiver for både 95 %-målsætningen og den danske konkurrenceevne. Kontakt: Jens Sørensen, forstander, Han Herreders Ungdomsskole,

8 Teknologi og digitalisering 22. Da velfærden gik online Aalborg Kommune har i samarbejde med tre øvrige kommuner dokumenteret gevinster ved, at nogle kommunale omsorgsydelser erstattes af digital videokontakt. Forsøgsprojektet blev, i samarbejde med KMD og støttet af Fonden for Velfærdsteknologi, afsluttet før nytår. I løbet af projektet afprøvede kommunerne teknologien hos omkring 160 borgere med stor tilfredshed. Mød Jørgen Straarup, chefkonsulent, KMD Health Care og Birgitte Dyhr Olling, projektleder, Træning & Forebyggelse, Aabenraa kommune. Kontakt: Jørgen Straarup, chefkonsulent, KMD Health Care, 23. Den digitale daginstitution Interaktivt gulv, tablets og børneintra i daginstitutionen giver børnehaven nye muligheder for kommunikation, dokumentation og læring. Pædagogerne følger udviklingen, kombinerer det digitale med leg, læring og bevægelse, og er med til at gøre børnene bekendte med den digitale verden. Udover at give børnene nye muligheder for leg og læring, bruges de nye teknologier også til at sikre en bedre og mindre tidskrævende kommunikation med forældrene, så der frigøres tid til omsorg og samvær. Kontakt: Lisbeth Højvang, leder, Børnehaven Porskjær, Skanderborg Kommune, Teknologi og digitalisering 24. Effektiv forebyggelse af liggesår med sensorlagner Projektets mål er at implementere en systematisk screening af alle indlagte patienter med risiko for liggesår, kombineret med systematisk forebyggende handlinger, der bl.a. omfatter brug af sensorlagner. Sensorlagnerne kan hjælpe med at registrere hvor på kroppen, den enkelte patient er liggesårstruet, så personalet i god tid kan gribe ind. Resultatet af et forsøg med ordningen på 3 afdelinger på Skejby Sygehus var, at trykskadeforekomsten blev minimeret med tyve procentpoint. Læs mere på Kontakt: Anne Birgitte Vogelsang, Ph.D. studerende, Aarhus Universitetshospital Skejby, 25. Internetbaseret behandling til psykiske lidelser Da angstlidelser har høj risiko for at blive kroniske, er det vigtigt at sætte ind med hurtig, evidensbaseret behandling. Med støtte fra Fonden For Velfærdsteknologi er programmet FearFighter blevet oversat og klinisk afprøvet i Region Midtjylland. Projektet viste, at der kan opnås god og omkostningseffektiv behandling vha. et computerbaseret kognitivt adfærdsterapeutisk (c-kat) selvhjælpsprogram kombineret med støtte fra en psykolog. I forlængelse heraf udvikles nu et program til depressionsbehandling i Region Syddanmark. Kontakt: Kim Mathiasen, projektleder for internetpsykiatri, Psykiatri og socialstaben, Region Syddanmark,

9 26. Digital læringsplatform på vej i folkeskolen KMD Education er en digital læringsplatform til folkeskolen, der bringer digitale læremidler i spil, tilskynder differentiering og styrker fagligheden. Løsningen er udviklet i dialog med lærere, elever, kommuner, forlag, virksomheder og forskere, og blev i efteråret afprøvet på udvalgte skoler med positive tilbagemeldinger fra både lærere og elever. Mød Magnus Munch Olsen, Solution Manager, KMD Uddannelse og Mette Lysemose Jensen, lærer, Bavnehøjskolen i Hadsten, der ser frem mod forårets landsdækkende lancering. Kontakt: Magnus Munch Olsen, Solution Manager, KMD, 27. OPI i praksis skaber den intelligente hospitalsseng Hospitalssengen bruges som soveværelse, spisestue, badeværelse, arbejdsstation og til patienttransport. Sengen er derfor en oplagt og konkret testcase på et brugerfokuseret intelligent indkøb, hvor den private part innoverer direkte på brugernes input i klar forventning om, at der på den måde fås et bedre og mere brugerrettet produkt en slags forenklet OPI i praksis, om man vil. Kontakt: Uffe Thorup Thomsen, specialkonsulent, Sundhedsinnovatoriet, Region Syddanmark, 28. Online lektiehjælp hjælper udsatte unge Lektier Online er gratis lektiehjælp på nettet til unge i udsatte boligområder. Elever i klasse kan videochatte med en lektiehjælper fem aftener om ugen, unge har oprettet en profil, der giver dem adgang til personlig en-til-en hjælp til lektierne af over 200 frivillige lektiehjælpere. Brugerundersøgelser viser, at eleverne klarer sig bedre i skolen, og projektet er et eksempel på, hvordan man ved hjælp af frivillighed og ny teknologi kan nå en svær målgruppe. Kontakt: Anne Vest Hansen, projektleder, Statsbiblioteket, 29. Mobilt støttesystem til mennesker med autisme og ADHD Borgere, der har svært ved dagligdagens gøremål, kan nu blive hjulpet via deres smartphone med en kort video, der viser hvordan man gør. Moviiss - Mobilt Visuelt Individuelt Støttesystem er en app, der viser demonstrationsvideoer, der kan afspilles enten fra app en eller gennem den indbyggede kalender. Målgruppen var mennesker med autisme og ADHD, men systemet kan også hjælpe personer med sindslidelser og demens. I foråret 2013 bliver app en tilgængelig i AppStore og Googleplay. Kontakt: Flemming Paasch, projektleder, Aalborg Kommune, fspa Teknologi og digitalisering 30. Digital platform til genoptræning Genoptræn.dk er en enkel, konkret og brugervenlig måde at udnytte potentialet i mhealth-teknologierne, som er mobilteknologi inden for sundhedssektoren, på. Det er en simpel lille app, som ved hjælp af små nudges, adfærdspåvirkninger, motiverer genoptræningspatienter til at tage ansvar for egen træning, træne mere korrekt og fortsætte deres genoptræning i længere tid. Genoptræn.dk er i dag i drift i Odense, Sønderborg, Middelfart og Haderslev kommuner. Kontakt: Tina Nissen, udviklingskonsulent, Sundhedsinnovatoriet, Region Syddanmark, 31. Seriøse sociale spil mod ensomhed Hvis ensomhed skal foregribes, må man forsøge at forstå, hvordan det opstår. Det er udgangspunktet i innovationsprojektet Express2Connect, der via etnografiske undersøgelser har formuleret begrebet social forbundethed som det, der skal til, for at overkomme aldersrelaterede udfordringer, der kan lede til ensomhed. Storyville er et bud på en løsning, der tilbyder sociale, digitale brætspil, som stimulerer til personlige historiefortællinger og dermed større social forbundethed. Kontakt: Hans Henrik Agger, CEO, Copenhagen Living Lab,

10 Ny organisering 32. Arkitektur til velfærd Hvordan kan aktive borgere være nøglen til fremtidens velfærd? Hvordan bringes spørgsmålet om samfundets velfærd tæt på os selv? Svaret er MULTIGENERATI- ONSHUSE, og er inspireret af konkrete og gennemførte projekter i Tyskland. Her bor mennesker i alderen 0-99 under samme tag og tager del i hinandens hverdag. At bidrage til fællesskabet bliver en selvfølge og er med til at gøre hverdagen meningsfuld. Det menneskelige bånd styrker samfundet både socialt og økonomisk. Kontakt: Julie Reinau, arkitekt, ANODE arkitekter, Sofie von der Pah len, arkitekt, No.6, 33. Det gode liv kortlægges i Ballerup Hvad vil borgerne gerne opnå i deres liv, og hvad hhv. muliggør og står i vejen for, at den enkelte når sine mål? Dette er omdrejningspunktet i en banebrydende undersøgelse af Det Gode Liv blandt borgerne i Ballerup Kommune. Undersøgelsen omfatter hele livet på tværs af alder og har ført til indsigt, som muliggør radikal nytænkning af velfærden, når projektet tages ind i næste fase og konkretiseres i egentlige innovationsspor på tværs af livsfaser og kommunens snitflader. Kontakt: Janne Koefoed, projektleder, Det Gode Liv, Ballerup Kommune, 34. Forældre, som gives ansvar, tager ansvar I 2011 oplevede skolerne i Faaborg området en stor udfordring pga. faldende elevtal på 4 landsbyskoler. Da problemet skulle løses blev rollerne byttet om: Forældrene var drivkraften bag løsningsforslagene, forvaltningen bidrog med professionel hjælp, og politikerne gik i dialog med forældrene om deres forslag. Efter et halvt år fremlagde forældregruppen 5 modeller, hvoraf 4 indebar nedlæggelse af landsbyskolerne. Forløbet udgjorde en innovativ demokratisk proces, hvor borgerne tog ansvar, da de fik mulighed for at arbejde med deres problem. Kontakt: Tonni Leicht Jørgensen, undervisningschef, Faaborg Midtfyn Kommune, 35. Styrket borgerkontakt giver færre klager En hurtig, personlig og opsøgende kontakt til en borger, der har klaget over en beslutning eller i øvrigt har klager over forvaltningen. Det er den grundlæggende metode i Styrket Borgerkontakt, som har vist, at en ny måde at kommunikere med borgere betyder færre klager, kortere sagsbehandlingstid og større tilfredshed hos såvel borgere som medarbejdere i det offentlige. Metoden har sit udspring i dokumenteret viden om god konflikthåndtering. Kontakt: Jakob Ljungberg, sekretariatschef, Favrskov Kommune,

11 36. Politikere som aktive medspillere i innovationsarbejdet Hedensted Kommune arbejder med radikal innovation på en måde, hvor indsatsen er organiseret i såkaldte forstyrrelsesgrupper, som politikerne deltager aktivt i. Gruppernes opgave er at udfordre gængse tænkemåder, så der opstår nye ideer. Fire kerneopgaver er defineret, og for hvert område er nedsat en forstyrrelsesgruppe, som er med til at skabe fremdrift. Udover direkte politikerdeltagelse er der pitstops forud for hvert byrådsmøde. Resultatet er, at politikerne er stærke ambassadører for innovationsarbejdet. Kontakt: Merete Skovgaard Jensen, sekretariatsleder, Hedensted Kommune, merete. 37. Den aldersintegrerede skole i Vejle Ødsted Skole har under Frikommuneforsøget gennemført den aldersintegrerede skole. De nye klasser er sammensat med elever fra årgang, årgang, årgang og 9. årgang. Modellen er fuldt implementeret og grundidéen er at skabe en organisation, der er tilpasset nutidens samfund. Der lægges op til et andet læringssyn, og det forventes, at eleverne bliver mere klar til ungdomsuddannelserne, da de bliver mere selvledende og vænnes til at arbejde i mange forskellige sociale konstellationer. Kontakt: Flemming Nielsen, skoleleder, Ødsted Skole, 38. Datadeling styrker det tværsektorielle samarbejde Shared Care Platformen (SCP) er et it-arbejdsredskab, der understøtter de kliniske arbejdsgange og det tværsektorielle samarbejde med kommunikation og datadeling. Data om patienter med kronisk sygdom deles mellem praksissektoren, sygehusene, kommunerne og patienterne selv. SCP integreres i eksisterende journalsystemer, og giver alle parter i forløbet adgang til data, ligesom patienten kan se sine egne data og indgive oplysninger. I pilotprojektet konfigureres SCP til hjerteområdet. Kontakt: Allan Nasser, projektleder, Syddansk Sundhedsinnovation, Region Syddanmark, 39. Ny organisering skaber flere muligheder for psykisk sårbare På OK-Centret Enghaven dokumenteres det, hvordan voksne psykisk sårbare kan komme sig og få et aktivt liv. Der er særligt fokus på langtidsfriske medarbejdere, da lavt sygefravær giver kontinuitet. Der arbejdes målrettet med resultatkrav og effektdokumentering, hvilket har skabt gennemsigtighed i prisen for recovery. Ved at organisere indsatsen i større enheder og ved at stifte en socialøkonomisk virksomhed, kan der tilbydes flere muligheder inden for behandling, arbejde, uddannelse og fritidsaktiviteter. Kontakt: Lone Lundsgaard, centerleder, Ok Fonden, enghaven.dk Ny organisering 40. En organisation baseret på hverdagsrehabilitering Ældre- og Handicapforvaltningen i Odense Kommune har sat sig for at skabe bedre og billigere forløb for borgerne. Forløb, der tilrettelægges sammen med borgeren og ud fra den enkeltes egne mål og ønsker. Hvor vi tidligere gav kompenserende og passiv hjælp, er vores udgangspunkt nu, at borgeren er et menneske, der ønsker størst mulig selvstændighed i sit liv. Borgeren bliver hermed en aktiv medspiller i samarbejdet med os. Kontakt: Louise Thule, Chef for Virksom Træning, Odense Kommune,

12 Ressourcer i velfærden 41. Morfædre hjælper udfordrede unge godt på vej På Vejle Kommunale Ungdomsskole er der en gruppe unge med særlige udfo rd r i n g e r m e d at t a g e e n u n g d o m s u d d a n n e l s e o g k l a re ve j e n t i l vo k s e n l ive t. Projekt Morfar M/K matcher frivillige ældre, som har overskud og en god kontakt til erhvervslivet i Vejle, med unge, der har brug for ekstra støtte på vej ind i uddannelses- og arbejdsliv. Der er ikke tale om en formel mentorordning med faste procedurer og lønrammer. Morfar skal mere indgå som en forlænget arm for den i forvejen tilknyttede vejleder. Kontakt: Connie Bertelsen, projektleder, Vejle Kommunale Undomsskole, 42. Frivillig støtte til småbørnsfamilier under pres I Home-Start Familiekontakt hjælper frivillige familievenner forældre under pres ved at besøge dem to timer om ugen og støtte dem praktisk og personligt. Behovet for støtte kan være udløst af bl.a. sygdom, handicap, ensomhed og manglende netværk. Den enkle indsats er overraskende virkningsfuld, og familierne føler sig i løbet af et halvt til et helt år på fode igen. Forældrene får overskud, overblik og omsorg, som går direkte videre til børnene og sikrer dem en god og tryg hverdag. Kontakt: Lone Møller, landskoordinator, Home Start, start.dk 43. Gældsrådgivning redder familier fra deroute Stadig flere familier sættes ud af deres bolig, fordi de ikke betaler husleje. I BL Danmarks almene boliger har man implementeret en række initiativer, som via gældsrådgivning forebygger, at fogeden sætter folk på gaden. En del af projekterne er iværksat med støtte fra satspuljemidler. Projekterne sparer samfundet store summer, og familierne undgår en menneskelig deroute. Myndighederne skal ikke samle de udsatte familier op, og boligorganisationerne sparer formuer på lejetab og ubetalte fraflytningsregninger. Kontakt: Marie Caroline Schjeldal, eventkonsulent, BL, Susanne Rønne, projektchef, Bydelsprojekt 3i1,

13 44. Somaliske mødre bygger bro til det danske samfund Indvandrer Kvindecentret iværksatte i efteråret 2011 projektet Somaliske mødre bygger bro. I projektet bygger ressourcestærke somaliske kvinder bro mellem de mere isolerede mødre og det danske samfund. Dette kommer hele familien til gavn, for ved at styrke mødrene, styrkes hele familien. Dermed forebygges, at de unge ender i banderelaterede fællesskaber. Brobyggerne er fordelt i forskellige bydele i Købehavn. De laver hver måned 10 opsøgende besøg og afholder 1-2 oplægsaftner. Kontakt: Eman Osman, projektkoordinator, Indvandrer Kvindecentret, 45. Borgerbudgetter baner vej fra velfærd til selvværd Kolding er et selvværdssamfund, hvor nogle kommunale midler lægges ud til borgerne, så de selv kan være med til at prioritere. Borgerbudgettering styrker frivilligheden, øger samarbejdet med erhvervslivet og understøtter borgerens sunde valg. Det sker i overensstemmelse med Koldings selvværdsstrategi, der giver muligheder og myndighed tilbage til mennesker, der selv kan. I en ramme af medborgerskab, fællesskab og frivillighed gør det både den enkelte og samfundet stærkere. Selvværd er mere end velfærd. Kontakt: Birte Muhs, udviklingschef, Kolding Kommune, 46. Boksning giver motivation til fremtiden Comeback er et helhedsorienteret program til borgere på kant med sig selv eller det omgivende samfund. Gennem boksetræning skabes en kontekst, hvor deltagerne oplever succes og bliver rustet til at klare andre udfordringer. Det handler om borgere, som ikke passer ind i de gængse rammer og er marginaliseret af flere forskellige årsager såsom kriminalitet, misbrug og psykodynamiske problemstillinger. I Comeback finder disse borgere igen motivationen og sætter sig mål for en fremtid, de kan nå. Kontakt: Poul Kellberg, Headcoach, Comeback ApS, 47. Erfaringsdeling giver kvinder hjælp til selvhjælp Hvor går man hen når brystet er fjernet, underlivet smerter eller man ikke kan holde på vandet? Når man gerne vil handle, men føler sig alene? Props & Pearls er en lounge, der inviterer kvinder ramt af bl.a. brystkræft, underlivskræft og inkontinens til at møde ligestillede og eksperter. Kvinderne får hjælp til selvhjælp, og deres ideer og erfaringer bruges til at udvikle løsninger, der kan hjælpe andre. Løsninger udviklet på kvindernes præmisser er eksempelvis KNIBNU.dk og minebivirkninger.dk. Kontakt: Birgitte Baht, partner, Props & Pearls, 48. Fra plejehjem til levehjem Som et led i at skabe de bedste dage for ældre, der bor på plejehjem, har Bjergbyparken sat ind med handlinger på flere fronter: Liv skal leves aktivt. Ensomhed, kedsomhed og hjælpeløshed skal ikke vise sig. Institutionen skal afskaffes og dørene åbnes for lokalsamfundet. Der er gjort op med tankegangen om, at hjælperne er givere, og de gamle er modtagere. Det kommer til udtryk ved tæt samarbejde og dialog med beboerne om, hvad der skal til for, at de oplever at have en god hverdag og et godt liv. Kontakt: Lars Bo Sørensen, centerleder, Bjergbyparken, Ressourcer i velfærden

14 49. Indsatte og medarbejdere viser vej til bedre ressourceudnyttelse i Kriminalforsorgen Kriminalforsorgen arbejder med positiv afvigelse som løftestang til komplekse adfærdsmæssige udfordringer. Metoden tager udgangspunkt i, at der indenfor de eksisterende ressourcer i fængslerne allerede er nogle, der lykkes bedre end andre. Idéen er, at når det kan lade sig gøre, må der også være andre, der kan lære af de gode eksempler. Hør om Kriminalforsorgens erfaringer og kom i dialog om en tilgang, der er baseret på de eksisterende ressourcer. Kontakt: Lars Thuesen, udviklingschef, Kriminalforsorgen, 50. Glad læring til unge med særlige behov Glad Fagskole er en uddannelsesinstitution for unge med særlige behov, hvor eleverne ikke opdeles efter evner, niveau eller diagnose. Tværtimod blandes eleverne, der arbejdes med differentierede undervisningsplaner, og udgangspunktet er den enkelte elevs forudsætninger. Undervisningen tilrettelægges, så den imødekommer og udfordrer elevens faglige og personlige mål. Mød en underviser og en elev fra køkkenlinjen, der fortæller om, hvordan det praktiske og teoretiske arbejde går hånd i hånd i køkkenet. Kontakt: Marianne Kofod Hansen, afdelingschef, Glad Mad, glad.dk Ressourcer i velfærden

Overblik over sessioner

Overblik over sessioner Øksnehallen CPH Conference Øksnehallen PORT 13 Toiletter Toiletter Udgang til: CPH Conference DGI-byens Hotel Rysensteen Gymnasium Plenum Temasessioner 2,3,4,5,6,7,8 Sideevents A og B 52 50 43 44 48 47

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Center for Socialt Ansvar - mere social værdi for færre midler

Center for Socialt Ansvar - mere social værdi for færre midler Center for Socialt Ansvar - mere social værdi for færre midler Samfundet har brug for nye effektive måder at løse sociale opgaver på, når vores velfærdssamfund skal bevares og udvikles. Her spiller Center

Læs mere

K O N F E R E N C E P R O G R A M

K O N F E R E N C E P R O G R A M O N S D A G D. 9. S E P T E M B E R 2 0 1 5 Kl. 10.00-11.00: Esbjerg-modellen Kan sundhedsvæsnet sætte borgeren i centrum uden at det går ud over den sundhedsfaglige kvalitet? Siden 2010 har Esbjerg kommune

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING

PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING Vision Med frikommuneforsøget ønsker vi at sikre alle unge i Odsherred kommune uddannelse. En uddannelse er den eneste måde at øge sine beskæftigelsesmuligheder

Læs mere

OPLÆG TEMADAG FOR KOMMUNALE LEDERE

OPLÆG TEMADAG FOR KOMMUNALE LEDERE DIAS 1 OPLÆG TEMADAG FOR KOMMUNALE LEDERE Kvalitet i Velfærdsteknologi Eller Velfærdsteknologi & Kvalitet Henriette Mabeck,MI. Ph.D. - KMD Future Solutions HVEM ER GIRAFFEN- DER SKAL SIGE NOGET NU? DIAS

Læs mere

Juni 2012. Mental Frikommune idéerne begynder at tage form. Hvis vi skulle begynde forfra

Juni 2012. Mental Frikommune idéerne begynder at tage form. Hvis vi skulle begynde forfra Juni 2012 Mental Frikommune idéerne begynder at tage form Arbejdet med at realisere strategien Mental Frikommune er i fuld gang. På nogle af de overordnede innovations-temaer nærmer vi os det punkt, hvor

Læs mere

PPR som kompetenceudvikler

PPR som kompetenceudvikler PPR som kompetenceudvikler Dato: Torsdag den 18. juni 2015 kl. 10.00-16.00 Sted: Best Western Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Konferencen er planlagt i et samarbejde mellem KL og Landssamrådet

Læs mere

INTRODUKTION TIL MØDREHJÆLPEN REYKJAVIK - OKTOBER 2013

INTRODUKTION TIL MØDREHJÆLPEN REYKJAVIK - OKTOBER 2013 INTRODUKTION TIL MØDREHJÆLPEN REYKJAVIK - OKTOBER 2013 MØDREHJÆLPEN Mødrehjælpen er en privat humanitær organisation. Organisationens arbejde startede ca. 1924. Fomålet er at yde social, sundhedsmæssig,

Læs mere

OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder.

OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder. OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder. OPI guidelines OPI-Lab er et laboratorium for offentlig-privat innovation

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Lighed i sundhed... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale sundhed skal styrkes...11 Sunde arbejdspladser og en sund

Læs mere

Sociale og socialøkonomiske virksomheder -Resultater og vilkår Place de Bleu en case! v. Trine Alette Panton

Sociale og socialøkonomiske virksomheder -Resultater og vilkår Place de Bleu en case! v. Trine Alette Panton Sociale og socialøkonomiske virksomheder -Resultater og vilkår Place de Bleu en case! v. Trine Alette Panton Place de Bleu designer, producerer og sælger bl.a. boliginteriør Opkvalificerer og beskæftiger

Læs mere

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Offentlig-privat samarbejde Offentlig-privat samarbejde er en grundsten for Syddansk Vækstforums erhvervsfremmetiltag

Læs mere

Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3. Vores mål... 5. Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6

Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3. Vores mål... 5. Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6 INDHOLD Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3 Vores mål... 5 Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6 1. Vi styrker og sætter mål for den digitale udvikling... 7 2. Vi skaber

Læs mere

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient BRO, November 2013, Gruppe 2 Susanne Jørgensen, Koordinerende visitator i Høje Taastrup Kommune. Uddannet sygeplejerske Steen Jensen, Social og Sundhedsassistent

Læs mere

Horsens på Forkant med Sundhed

Horsens på Forkant med Sundhed Horsens på Forkant med Sundhed Mandag den 2. september 2013 begyndte projektet Horsens på Forkant med Sundhed med at tilbyde relevante borgere i Horsens Kommune deltagelse i projektet Horsens på Forkant

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Indledning Antallet af flygtninge, der kommer til Danmark er stigende. Krig og uro i verdens brændpunkter gør, at Danmark modtager flere

Læs mere

Hvidovre Kommunes Ungepartnerskab

Hvidovre Kommunes Ungepartnerskab Hvidovre Kommunes Ungepartnerskab Udmøntningsplan Baggrund I Hvidovre gennemfører ca. 85 procent af alle unge en ungdomsuddannelse. Det er et udmærket tal, men der skal sættes målrettet ind for, at kommunen

Læs mere

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Digitalisering er et væsentligt værktøj i bestræbelserne på at modernisere den offentlige sektor. Digitalisering af den offentlige sektor skal især

Læs mere

file://c:\adlib Express\Work\20140911T174110.053\20140911T174110.334\0372dcfb-cffd-44e7-b...

file://c:\adlib Express\Work\20140911T174110.053\20140911T174110.334\0372dcfb-cffd-44e7-b... Page 1 of 2 From: Niels Nicolai Nordstrøm Sent: 10-09-2014 10:15:39 To: Camilla Rønning Vestergaard Subject: VS: INVITATION - IPS - en beskæftigelsesindsats, der virker! Attachments: Det siger Kommunerne

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

K O N F E R E N C E P R O G R A M

K O N F E R E N C E P R O G R A M O N S D A G D. 9. S E P T E M B E R 2 0 1 5 Kl. 10.00-11.00: Esbjerg-modellen Kan sundhedsvæsnet sætte borgeren i centrum uden at det går ud over den sundhedsfaglige kvalitet? Siden 2010 har Esbjerg kommune

Læs mere

SÆT BORGEREN I CENTRUM MOBILE PLATFORM

SÆT BORGEREN I CENTRUM MOBILE PLATFORM SÆT BORGEREN I CENTRUM MOBILE PLATFORM UDFORDRINGER FOR BRUGERINDDRAGELSE I SUNDHEDSSEKTOREN Sundhedssektoren oplever i stigende grad en række eksterne pres fra behandlere, patienter og pårørende i forhold

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Tværsektoriel ledelse på sundhedsområdet

Tværsektoriel ledelse på sundhedsområdet Tværsektoriel ledelse på sundhedsområdet Ledelse på tværs med borgerne som samarbejdspartnere Ernæringsforbundet, 18. januar 2014 www.par3.dk Indhold o Udfordringer i ledelse tværs af sektorer o Paradigmeskift

Læs mere

Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere.

Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere. Michael Petterson Arbejdsmarkedschef/Vejle kommune Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere. Kommer omkring. Ø Hvordan er billedet

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Praktisk hjælper uddannelse for udviklingshæmmede

Praktisk hjælper uddannelse for udviklingshæmmede Praktisk hjælper uddannelse for udviklingshæmmede Inden for pædagog/sosu-området Baggrund/Om projektet På nuværende tidspunkt står borgere med udviklingshæmning uden mulighed for at uddanne sig, når de

Læs mere

Hvem vil sige nej tak til en gevinst på 1,1-6 milliarder? Se beregningen på næste side.

Hvem vil sige nej tak til en gevinst på 1,1-6 milliarder? Se beregningen på næste side. Hvem vil sige nej tak til en gevinst på 1,1-6 milliarder? Se beregningen på næste side. Hvorfor kun spare millioner på nedskæringer, når kommuner kan spare milliarder på forebyggel En god start som forældre

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse

DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse Notat Dato 21. maj 2015 MEB Side 1 af 3 DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse Dansk Socialrådgiverforening (DS) har foretaget en undersøgelse af kommunernes sociale investeringer.

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

ROBOCLUSTER. Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi

ROBOCLUSTER. Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi ROBOCLUSTER Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi Veje til innovation Aalborg 6 Oktober Nationalt innovationsnetværk Samler de danske robotkompetencer

Læs mere

Behov for gensidigt medborgerskab

Behov for gensidigt medborgerskab Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner

Læs mere

Oplæg torsdag den 6. marts 2014 - Konference om samskabelse i by- og boligområder

Oplæg torsdag den 6. marts 2014 - Konference om samskabelse i by- og boligområder Oplæg torsdag den 6. marts 2014 - Konference om samskabelse i by- og boligområder Michael Gravesen Sekretariatschef i Vollsmose Sekretariatet Sekretariatsleder ved Center for inklusion i Børn og Ungeforvaltningen

Læs mere

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Baggrund Større andel af ældre borgere i befolkningen, flere med kronisk sygdom Færre i den arbejdsdygtige alder Økonomisk

Læs mere

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Børsen 16. juni 2011 Susanne Duus, ABT-fonden (fremover Fonden for Velfærdsteknologi) 1 Baggrund for ABT-fonden >Demografisk

Læs mere

Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU

Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Granhøjen er internationalt ISO-certificeret. Certificeringen er sket for

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Patientens rejse i sundhedssektoren -

Patientens rejse i sundhedssektoren - Patientens rejse i sundhedssektoren - projekt PaRIS eller 1 Sammenhængende patientforløb gennem brugerdreven innovation www.ouh.dk/paris Indlæg ved: Projektleder, lean sort bælte, MCC, SD, RN, Mette Mollerup

Læs mere

FRIVILLIG FREDAG LÆRER FOR EN DAG

FRIVILLIG FREDAG LÆRER FOR EN DAG FRIVILLIG FREDAG LÆRER FOR EN DAG Efterskoler deltager på Frivillig Fredag FRIVILLIG FREDAG OG EFTERSKOLERNE Hvert år, den sidste fredag i september fejres Frivillig Fredag, Danmarks nationale Frivillighedsdag

Læs mere

Målgruppe SUF Albertslund er et tilbud om støtte og behandling i egen bolig for:

Målgruppe SUF Albertslund er et tilbud om støtte og behandling i egen bolig for: Indledning SUF Albertslund er et socialpædagogisk støtte- og behandlingstilbud til unge mellem 18 og ca. 35 år med sociale, adfærds, personlige, psykiske og/eller psykiatriske problemer. SUF Albertslund

Læs mere

PRÆSENTATION AF LEKTIER ONLINE

PRÆSENTATION AF LEKTIER ONLINE PRÆSENTATION AF LEKTIER ONLINE Boligsocial Årskonference 24.09.13 v/ Anne Vest Hansen projektleder & Anders Taylor Hansen projektmedarbejder AGENDA Oplæg om Lektier Online Workshop 1: Prøv Lektier-Online.dk

Læs mere

EFTERMIDDAGENS TEMASESSIONER

EFTERMIDDAGENS TEMASESSIONER EFTERMIDDAGENS TEMASESSIONER Temasession 1b: Vi skal redesigne velfærden Temasession 2b: Motivation og lyst til læring Temasession 3b: Det gode partnerskab Temasession 4b: Potentialer i intelligent offentlig

Læs mere

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb?

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb? notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder fsb har i lighed med de øvrige almene boligorganisationer ansvar for at etablere og drive velfungerende boligområder, hvor beboerne

Læs mere

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv 1. Kliniske forløb Det kliniske undervisningssted kan opfylde kravene til klinisk undervisning i et eller flere af følgende moduler. Vi vil bede jer sætte kryds ved de forløb I mener at kunne dække som

Læs mere

Odense Kommune Børn og Unge Slotsgade 5 5000 Odense C. * flere unge i uddannelse *

Odense Kommune Børn og Unge Slotsgade 5 5000 Odense C. * flere unge i uddannelse * Odense Kommune Børn og Unge Slotsgade 5 5000 Odense C * flere unge i uddannelse * Indhold Uddannelse efter grundskolen er på mange måder afgørende for, hvordan man klarer sig senere i livet. Uddannelse

Læs mere

Fremtidens offentlige sektor

Fremtidens offentlige sektor Fremtidens offentlige sektor Tag ansvar Holdningspapiret er vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse 10. maj 2014. Fremtidens offentlige sektor Den offentlige sektor sætter rammer for vores samfund

Læs mere

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Indhold Opgaverne og målgruppen i socialpædagogisk vejledning... 3 Værdier og Målsætning... 3 Målsætning... 3 Personale og pædagogisk tilgang...

Læs mere

At give en særlig støtte til unge med psykisk sygdom giver god mening

At give en særlig støtte til unge med psykisk sygdom giver god mening At give en særlig støtte til unge med psykisk sygdom giver god mening CAFA har taget status på projekt På Vej et metodeudviklingsprojekt, der har til formål at støtte unge med psykisk sygdom i uddannelse

Læs mere

Skab tryghed og merværdi. Om at løse problemer gennem partnerskaber i udviklingen af tryghed i by- og boligområder. Den Trygge Kommune Konference

Skab tryghed og merværdi. Om at løse problemer gennem partnerskaber i udviklingen af tryghed i by- og boligområder. Den Trygge Kommune Konference Skab tryghed og merværdi Om at løse problemer gennem partnerskaber i udviklingen af tryghed i by- og boligområder Den Trygge Kommune Konference Torsdag den 13. marts 2014 Den Trygge Kommune inviterer til

Læs mere

Program for dagen 10.30 11.00: Velkomst og spændende nye trends inden for lungeområdet v. Danmarks Lungeforening

Program for dagen 10.30 11.00: Velkomst og spændende nye trends inden for lungeområdet v. Danmarks Lungeforening Nye muligheder med netværk for mennesker med lungesygdomme 1 Program for dagen 10.30 11.00: Velkomst og spændende nye trends inden for lungeområdet v. Danmarks Lungeforening 11.00 11.30: Vedligeholdende

Læs mere

Fredericia 15.09.2011. Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden

Fredericia 15.09.2011. Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden Fredericia 15.09.2011 Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden Indhold Principper for indførelse af teknologi

Læs mere

Bilag 2. Nye indsatser i Nye veje til sundhed og omsorg

Bilag 2. Nye indsatser i Nye veje til sundhed og omsorg KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Program for Sund Vækst NOTAT Til Sundheds- og Omsorgsudvalget den 19. juni 2014 Bilag 2. Nye indsatser i Nye veje til sundhed og omsorg Et notat til

Læs mere

Frivillighåndbog FamilieSamvirket

Frivillighåndbog FamilieSamvirket Frivillighåndbog FamilieSamvirket Indhold FamilieSamvirket... 3 Målgruppen... 3 Formål... 4 Hverdagsskolen... 4 Forældreskolen... 5 Supplerende aktiviteter... 5 Målsætning og ansvarsområder... 5 Rekruttering,

Læs mere

DECEMBERKONFERENCEN 2009

DECEMBERKONFERENCEN 2009 EMNE: Hvor går grænsen og hvem bestemmer, offentlige eller frivillige? VÆRT: Inger TID: 12.00-13.00 STED: 6 DELTAGERE: Inger, Gro, Kristin, Hans, Vinnie, Dorte, Ester, Anne m.fl. Kan det offentlige eller

Læs mere

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig 1 De unge skal have en uddannelse - det betaler sig 2 debatoplægget kan downloades på kl.dk/unge 3 De unge skal have en uddannelse det betaler sig Det koster penge, at mange unge i vores samfund ikke får

Læs mere

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp FOR YDERLIGERE INFORMATION KONTAKT MØDREHJÆLPEN TELEFON 33 45 86 30, ADM@MOEDREHJAELPEN.DK Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp 4 Mødrehjælpens strategi 2013-2016 hedder

Læs mere

SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM

SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM - OM RESULTATBASERET STYRING I JOBCENTRE > AUGUST 2011 BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK 2 DET ER RELATIVT ENKELT AT MÅLE PÅ DE ARBEJDSMARKEDSPARATE HVOR HURTIGT DE KOMMER I JOB,

Læs mere

Netværk om kvinder. Jobcentrenes samarbejde med frivillige. Idékatalog. Idékatalog. Maj 2011. Maj 2011. Kjeld Hansen Marianne Saxtoft

Netværk om kvinder. Jobcentrenes samarbejde med frivillige. Idékatalog. Idékatalog. Maj 2011. Maj 2011. Kjeld Hansen Marianne Saxtoft Idékatalog Maj 2011 Kjeld Hansen Marianne Saxtoft Jobcentrenes samarbejde med frivillige Netværk om kvinder Idékatalog Maj 2011 Kjeld Hansen Marianne Saxtoft Jobcentrenes samarbejde med frivillige I de

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN 1 Kløverengens virksomhedsplan 2014-2015 Indhold Indledning... 3 Hvad er der sket i 2013... 3 Hvorfor en virksomhedsplan?... 4 Hvad er Kløverengen?... 4 Botilbud...

Læs mere

Konference. Kan sundhedsfremme betale sig? Ved Dan Taxbøl Center for Socialt Ansvar

Konference. Kan sundhedsfremme betale sig? Ved Dan Taxbøl Center for Socialt Ansvar Konference Kan sundhedsfremme betale sig? Ved Dan Taxbøl Center for Socialt Ansvar Adm. og regnskabs service Egne aktiviteter: Center for Socialt Ansvar Rugekasse: Passions DataBasen Associerede partnere:

Læs mere

Hvornår er OPI den rette udviklingsmodel? Få hjælp til at træffe en kvalificeret beslutning ved at besvare spørgsmålene i flowdiagrammet.

Hvornår er OPI den rette udviklingsmodel? Få hjælp til at træffe en kvalificeret beslutning ved at besvare spørgsmålene i flowdiagrammet. OPI / Hvornår er OPI den rette udviklingsmodel? Få hjælp til at træffe en kvalificeret beslutning ved at besvare spørgsmålene i flowdiagrammet. Er projektet efterspørgselsdrevet? Findes der allerede en

Læs mere

Kommunernes velfærdsalliancer

Kommunernes velfærdsalliancer Kommunernes velfærdsalliancer KLs Ledertræf, 8. september 2011, Stine Carsten Kendal og Anne Kjær Skovgaard Sessionens program 10.30 Kommunernes velfærdsalliancer Social forebyggelse hvad er dit ansvar

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Hvor kan jeg søge yderligere information?

Hvor kan jeg søge yderligere information? Hvor kan jeg søge yderligere information? Du kan læse mere om de forskellige tilbud på: ASV Horsens www.horsenskom.dk/institutioner/asv-horsens.dk Bygholm Landbrugsskole www.bygholm.dk Horsens Gymnasium

Læs mere

Forord. samarbejde og den fælles refleksion og dialog. Således sikrer vi fortsat udvikling og kvalificering af indsatserne i forhold til de unge.

Forord. samarbejde og den fælles refleksion og dialog. Således sikrer vi fortsat udvikling og kvalificering af indsatserne i forhold til de unge. Ungestrategi Forord I Herlev Kommune vil vi gerne skabe de bedste rammer for, at alle unge får et godt ungdomsliv. Derfor har vi gennem mange år haft fokus på at fremme den blomstrende ungdomskultur i

Læs mere

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis.

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis. - Et professionelt lærings- og udviklingsrum af folkeskolen Paper - Reforma 14 Baggrund: Folkeskolereformen er en blandt mange reformer, der åbner op for, at der arbejdes med nye løsninger og vidensudvikling

Læs mere

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Indledning Varde Kommune ønsker med denne Rusmiddelstrategi at sætte fokus på brug og misbrug af både alkohol og illegale rusmidler. Brug og misbrug af alkohol og illegale

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet OM JOB VISION Job Vision er et højt specialiseret udviklingshus for mennesker og virksomheder, der ønsker karriereudvikling. Job Vision blev etableret i 1992. Vi er en af landets største og mest erfarne

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer 2012 2015 Børne- og skoleforvaltningen Udarbejdet januar/februar 2012 Bjørn Stålgren, Gitte Petersen og Lene Juel Petersen Vedtaget april

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Valg og muligheder er vejen ud af fattigdom. - Odense bryder den negative sociale arv. odense

Valg og muligheder er vejen ud af fattigdom. - Odense bryder den negative sociale arv. odense Valg og muligheder er vejen ud af fattigdom - Odense bryder den negative sociale arv odense Baggrund Danmark er et rigt samfund, og alligevel har vi fattige. Odense Kommune bestilte i 2006 en fattigdomsundersøgelse,

Læs mere

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1. Teledialog med anbragte børn og unge Projektbeskrivelse Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.0 Projektejer Projektleder Programleder Preben Siggaard, CBF Stinne Højer

Læs mere

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet 1 HJÆLP TIL ISOLEREDE INDVANDRERKVINDER 1 Hvem er de? Tusindvis af kvinder med indvandrerbaggrund i Danmark er hverken

Læs mere

ZebraByer i Roskilde Kommune

ZebraByer i Roskilde Kommune ZebraByer i Roskilde Kommune Indledning Følgende beskriver et pilotprojekt, som tester visionen om ZebraByer i Roskilde Kommune. Pilotprojektet er udarbejdet som løsning på Byrådets innovationsspørgsmål

Læs mere

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne Tal med om det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne 1 Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer - tal med om det! Denne folder skal give inspiration til dialog i regionernes

Læs mere

Velfærdsteknologi på det sociale område. Københavns Kommune i førersædet for social velfærdsteknologi KØBENHAVNS KOMMUNE

Velfærdsteknologi på det sociale område. Københavns Kommune i førersædet for social velfærdsteknologi KØBENHAVNS KOMMUNE Velfærdsteknologi på det sociale område Københavns Kommune i førersædet for social velfærdsteknologi Antal borgere Visionen: Velfærdsteknologi skal give flere muligheder > Fra projekt til drift og fra

Læs mere

FREMTIDENS ESDH INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014

FREMTIDENS ESDH INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 FREMTIDENS ESDH INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 den 18. september på Admiral Hotel, København KLIK HER OG TILMELD DIG ONLINE TOPLEDERDEBAT Succesen fra de sidste år fortsætter. Hør Koncernchef og

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

LO insider eller outsider i beskæftigelsespolitikken?

LO insider eller outsider i beskæftigelsespolitikken? Invitation til konference LO insider eller outsider i beskæftigelsespolitikken? Fremtidens beskæftigelsespolitik og fagbevægelsens rolle Landsorganisationen i Danmark 2 LO insider eller outsider i beskæftigelsespolitikken?

Læs mere

s e p Direktionens Ledetråd 2012 t e m b e r

s e p Direktionens Ledetråd 2012 t e m b e r s e p Direktionens Ledetråd 2012 t e m b e r 8. 2012 Fremtidens kommune med nytænkning, tværfaglighed og godt arbejdsmiljø Kære ledere Et solidt budget og en velfungerende organisation er vores udgangspunkt,

Læs mere

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP er et kommunalt beskæftigelsesprojekt, som sammen med UngeGuiden skal skabe det bedst kvalificerede tilbud til de unge uddannelsesparate, således at de

Læs mere

SHARED CARE PLATFORMEN. skaber et sammenhængende patientforløb

SHARED CARE PLATFORMEN. skaber et sammenhængende patientforløb SHARED CARE PLATFORMEN skaber et sammenhængende patientforløb Sammenhængende patientforløb kræver fælles it-løsninger Shared Care platformen er Region Syddanmarks it-løsning til sikring af, at den nødvendige

Læs mere

Hvad gør vi nu? ENERGI & KLIMAKOMMUNIKATION 2015

Hvad gør vi nu? ENERGI & KLIMAKOMMUNIKATION 2015 Hvad gør vi nu? ENERGI & KLIMAKOMMUNIKATION 2015 Kampagnen ENERGI & KLIMAKOMMUNIKATION 2015 Formål Gøre omstillingen mere folkelig Fokus på aktive omstillere Fra 10 gode råd til konkrete projekter Fra

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 - Det lette valg bliver det gode og sunde valg - Mere lighed i sundhed - Et aktivt fritidsliv for alle - Arbejdspladsen, et godt sted at trives INDLEDNING Sundhed vedrører alle

Læs mere

Partnerskab for Fremtiden - entreprenørskab i undervisningen

Partnerskab for Fremtiden - entreprenørskab i undervisningen Partnerskab for Fremtiden - entreprenørskab i undervisningen Et unikt samarbejde mellem erhvervslivet, folkeskolen og Herning Kommune. Historik 1 årigt pilotprojekt december 2008 december 2009 Erhvervsforeningerne

Læs mere

Deltagerliste. (opdateret 11. maj 2015) FMOL netværksevent 2015

Deltagerliste. (opdateret 11. maj 2015) FMOL netværksevent 2015 Deltagerliste (opdateret 11. maj 2015) FMOL netværksevent 2015 ÅRGANG 2009 Ghita Sausdal HR-specialist Københavns Kommune Jan Lavdal Forstander Solglimt Lilian Vium Forstander Sandfeldgården Lisbeth Muurholm

Læs mere

Ydelseskatalog kontaktpersoner. Journalnummer: 27.48.08-G01-2-13

Ydelseskatalog kontaktpersoner. Journalnummer: 27.48.08-G01-2-13 Ydelseskatalog kontaktpersoner 0 Formål Målgruppen for kontaktpersonens ydelser er børn og unge i alderen 0-23 år (inkl. efterværn gældende fra 18-23 år) der har vanskeligheder på væsentlige områder, og

Læs mere

SUF BETA. Målrettede og individuelle arbejdsprøvnings- og mentorforløb med fast kontaktperson

SUF BETA. Målrettede og individuelle arbejdsprøvnings- og mentorforløb med fast kontaktperson Målrettede og individuelle arbejdsprøvnings- og mentorforløb med fast kontaktperson Mentorpakke Personlige og tætte kontaktforløb med støtte til arbejdsmarkeds- og uddannelsesforløb Arbejdsprøvningspakke

Læs mere

Handleplan for Sundheds- og Ældrepolitikken i 2012-2013

Handleplan for Sundheds- og Ældrepolitikken i 2012-2013 Handleplan for Sundheds- og Ældrepolitikken i 2012-2013 Indledning Ultimo 2011 vedtog Byrådet den nye Sundheds- og Ældrepolitik for Silkeborg Kommune. Sundheds- og Ældrepolitikken skal nu implementeres,

Læs mere