Fra projekt til hverdag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fra projekt til hverdag"

Transkript

1 Løsningsgalleri Ressourcedanmark

2 Fra projekt til hverdag Integration i køkkenet Virksomhedsansvar giver unge mod på fremtiden København vises frem af gadens stemmer Unge ta r ordet i Ballerup Sådan tjener kommunerne millioner på nye forældre Ældre- og handicapråd arbejder med velfærdsteknologi Danmarks mest erhvervsvenlige kommune Københavns Kommunes værn med fejlmedicinering Uddannelse som løsning på det 21. århundredes udfordringer Fra anbringelse til selvstændigt voksenliv Partnerskaber Fremtidens bycykler hjælper langtidsledige Udvikling af fremtidens nydanske ledertalenter Spil dig til viden om samarbejdsdrevet innovation Brugerdrevet innovation skaber det intelligente hospitalsbaderum Mentornetværk hjælper med at fastholde unge i uddannelse Samarbejde giver succesfuld udslusning fra fængslerne Fra elev til studerende og videre til arbejdslivet Partnerskaber gør skolen virkelighedsnær Konstruktiv støtte til unge mødre Integreret psykiatri i Silkeborg Efterskoleelever prøver kræfter med industrien Teknologi og digitalisering Da velfærden gik online Den digitale daginstitution Effektiv forebyggelse af liggesår med sensorlagner Internetbaseret behandling til psykiske lidelser Digital læringsplatform på vej i folkeskolen OPI i praksis skaber den intelligente hospitalsseng Online lektiehjælp hjælper udsatte unge Mobilt støttesystem til mennesker med autisme og ADHD Digital platform til genoptræning Seriøse sociale spil mod ensomhed Ny organisering Arkitektur til velfærd Det gode liv kortlægges i Ballerup Forældre, som gives ansvar, tager ansvar Styrket borgerkontakt giver færre klager Politikere som aktive medspillere i innovationsarbejdet Den aldersintegrerede skole i Vejle Datadeling styrker det tværsektorielle samarbejde Ny organisering skaber flere muligheder for psykisk sårbare En organisation baseret på hverdagsrehabilitering Ressourcer i velfærden Morfædre hjælper udfordrede unge godt på vej Frivillig støtte til børnefamilier under pres Gældsrådgivning redder familier fra deroute Somaliske mødre bygger bro til det danske samfund Borgerbudgetter baner vej fra velfærd til selvværd Boksning giver motivation til fremtiden Erfaringsdeling giver kvinder hjælp til selvhjælp Fra plejehjem til levehjem Indsatte og medarbejdere viser vej til bedre ressourceudnyttelse i Kriminalforsorgen Glad læring til unge med særlige behov

3 Fra projekt til hverdag 1. Integration i køkkenet INSP! Mad er en socialøkonomisk virksomhed, der skaber bedre integration af kvinder med anden etnisk baggrund, gennem 13 ugers opkvalificering i et professionelt køkken, hvor de samarbejder med både frivillige og professionelle. Det øger kvindernes deltagelse i samfunds- og foreningsliv og fremmer uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder. INSP! Mad er en del af oplevelseshuset INSP!, hvis formål er at skabe nye rammer for fællesskaber på tværs af kultur, etnicitet og alder. Kontakt: Susanne Ringstrøm, projektleder, INSP! Mad, 2. Virksomhedsansvar giver unge mod på fremtiden Med støtte fra frivillige Venturepiloter og i samarbejde med erhvervslivet etablerer og driver etniske minoritetsdrenge mikrovirksomheder, hvor de som team skal udvikle, producere, markedsføre og sælge et produkt. MIND YOUR OWN BUSINESS er støttet af TrygFonden og styrker drengenes faglige kompetencer og sociale relationer. Drengene bliver afklarede og målrettede ift. fremtiden, får skabt et virksomhedsfokuseret netværk og opnår troen på, at de vil klare sig godt. Kontakt: Maria Kavita Nielsen, projektchef, MIND YOU OWN BUSINESS, 3. København vises frem af gadens stemmer Gadens Stemmer tilbyder alternative byvandringer, som giver indblik i byens skyggesider. Gadeeksperterne viser deres univers frem for interesserede og giver stemme til mennesker med forskellige hjemløsetilværelser på kanten af samfundet. De gør op med fordomme og uvidenhed om socialt udsatte og skaber møder på tværs af samfundsskel, når de tager deltagerne med rundt på en anderledes byvandring. At kunne fortælle om sit liv styrker selvværd og identitet, og bringer guiderne tættere på selvforsørgelse. Kontakt: Nicolaj Vraa Jochumsen, projektmedarbejder, UDSATSEN, 4. Unge ta r ordet i Ballerup Hvorfor får 20 % ingen ungdomsuddannelse? Hvordan kan man nytænke indsatsen? Det har Ballerup Kommune og Innovationsbureauet FUTU undersøgt, og gennem cocreation med 70 unge og 100 fagfolk fundet nye svar på. Mangel på respekt, inddragelse og overblik er barrierer for studievalg og skoletrivsel. Derfor er der udviklet nye arbejdsformer, der matcher de tre udfordringer, og som også er interessante i et landsdækkende perspektiv. Innovationsarbejdet er på vej ind i 2. fase, hvor det udvikles i større skala. Kontakt: Lotte Nystrup Lund, strateg, FUTU Innovationsbureau, 5. Sådan tjener kommunerne millioner på nye forældre Ny tilgang til vordende forældres start som familie, kombineret med faglig omlægning

4 og samarbejde mellem sektorerne, skæpper hurtigt i kommunens kasse. Familieiværksætterne er et kompetencekursus for alle førstegangsfødende familier, der bl.a. giver kvalitet og tryghed i forældreskabet samt skaber netværk. Allerede år to efter igangsætningen er der gevinst på både kommunernes bundlinje og hos forældrene, der udover stærkere forældreskab opnår styrkede relationer mellem forældrene og børnene. Kontakt: Leif Christiansen, chefkonsulent, Center for Socialt Ansvar og koordinator, Familieiværksætterne, Fra projekt til hverdag 6. Ældre- og handicapråd arbejder med velfærdsteknologi Faaborg-Midtfyn Kommune er gået nye veje og har inddraget Ældreråd og Handicapråd direkte i anvendelsen af velfærdsteknologiske løsninger, og givet dem indflydelse på lige fod med ledere og medarbejdere. Der er bl.a. blevet diskuteret etik og anvendelse i forbindelse med indførelse af teknologien, og repræsentanter fra Ældre- og Handicaprådet har, i forlængelse af deres deltagelse i teknologigruppen, på eget initiativ arrangeret en oplysningskampagne i kommunen om arbejdet med velfærdsteknologi. Kontakt: Michael Bech Petersen, udviklingskonsulent, Pleje og Omsorg, Faaborg Midtfyn Kommune, 7. Danmarks mest erhvervsvenlige kommune Hele 84 % af de virksomheder, der ligger i Herning Kommune, ville anbefale andre virksomheder at slå sig ned samme sted. Det har fået DI til at udnævne Herning til Danmarks mest erhvervsvenlige kommune. Hæderen er resultatet af en målrettet satsning på at skabe vækst og gode vilkår for virksomhederne for derigennem at skabe en bæredygtig velfærd. Hør om erfaringerne med Herning-modellen og hvordan man som kommune bliver populær blandt virksomhedslederne. Kontakt: Jørgen Krogh, direktør, By, Erhverv & Kultur, Herning Kommune, 8. Københavns kommunes værn mod fejlmedicinering Min medicin er en medicinkasse udviklet til hjemmesygeplejen i Københavns Kommune i et samarbejde mellem kommunen og en designvirksomhed. Den skal simplificere og sikre processerne omkring pilledosering. Kassen samler alt, hvad der skal bruges, dvs. medicin, dispensere, værktøj osv. Kassen skaber overblik og fungerer i udfoldet tilstand som et doseringsunderlag. Den er lavet af genbrugspap, er billig at fremstille og kan smides ud med god samvittighed, når den ikke længere skal bruges. Kontakt: Jesper K. Thomsen, designer, 9. Uddannelse som løsning på det 21. århundredes udfordringer INDEX: Design to Improve Life uddanner studerende, lærere og beslutningstagere i, hvordan man kan tage del i løsningen af globale udfordringer. Initiativet Design to Improve Life Education bruger samfundets udfordringer som læringsressourcer i skoler, og skolerne aktiverer elevernes evner som ressourcer i samfundet. Målet er at etablere en aktiv, løsningsorienteret og inklusiv tilgang til det 21. århundredes udfordringer, der inddrager tusindvis af cases og et stort, internationalt netværk. Kontakt: Sille Askefrø Bjørn, Education Director, INDEX: Design to Improve Life, 10. Fra anbringelse til selvstændigt voksenliv Young Connect henvender sig til tidligere anbragte unge i alderen år, der efter endt eller afslået kommunalt efterværn kan have gavn af fortsat støtte fra frivillige voksne ressourcepersoner, som en forberedelse til det selvstændige voksenliv. Tilbuddet er fleksibelt og består af flere moduler, afhængigt af den unges behov. Modulerne kan være en-til-en mentorer, samtalegrupper og en digital platform. Alt er udført af frivillige, ledet af professionelle fagfolk og forankret i en erfaren landsforening. Kontakt: Thomas Gajhede, projektleder, Young Connect, vel.dk

5 Partnerskaber 11. Fremtidens bycykler hjælper langtidsledige Sid i toget eller bussen, bestil en cykel med din smartphone eller computer, og den står klar, når du stiger af. Sådan er visionen om verdens mest moderne bycykelsystem, som Gobike ruller ud med kurs mod alle danske byer. Samtidig betyder et samarbejde med Incita, at de lokale kommuner kan spare millioner i forsørgelse, da bycykelprojektet bruges til at hjælpe langtidsledige i matchgruppe 2 videre i job eller uddannelse. Kontakt: Torben Aagaard, direktør, Gobike, Johannes Bjerrum, funktionsleder, Incita, 12. Udvikling af fremtidens nydanske ledertalenter Mange nydanskere står klar til at vise deres talent, og uden nydanske ledere går erhvervslivet glip af et kæmpe potentiale. LEAD THE TALENT er et talentprogram målrettet nydanskere, og er udviklet i samarbejde med en række private og offentlige virksomheder. Programmet er sammensat af 10 moduler, der udvikler talenternes kompetencer indenfor ledelse. Det skal motivere unge til at sigte højt og give dem en smagsprøve på at lede. Projektet var nomineret til CSR AWARDS 2012 og Foreningsprisen 2012 og vandt Integrationsprisen Kontakt: Ahmet Günes, konsulent og foredragsholder, LEAD THE TALENT, 13. Spil dig til viden om samarbejdsdrevet innovation Læringsspillet COCREATOR er et forskningsbaseret læringsspil om samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor. COCREATOR formidler på to timer den nyeste forskning, de væsentligste læringspointer og gode tips og tricks til praktikere, der arbejder med tværgående udviklingsprocesser. Læringsspillet er udviklet af spilvirksomheden GameTools, og bygger på forskningsprojektet CLIPS, der siden 2009 har undersøgt samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor. Kontakt: Povl Heiberg Gad, seniorkonsulent, GameTools, 14. Brugerdrevet innovation skaber det intelligente hospitalsbaderum Projektet bygger på brugerdrevet innovation og har udgangspunkt i patientens og plejepersonalets behov. Målet er et intelligent hospitalsbaderum, der kan tilpasses mange forskellige brugere, men samtidigt er begrænset af få kvadratmeter. Ét koncept er en intelligent sæbedispenser, der via lyd kan detektere anvendelsen af toilettet, og minde om at vaske hænder. Projektet understøttes af en fælles indsats mellem private virksomheder, hospitaler og Syddansk Sundhedsinnovation. Kontakt: Martin Nitze, projektleder, OPI Lab,

6 15. Mentornetværk hjælper med at fastholde unge i uddannelse Jobcenter Middelfart har opbygget et korps på omkring 100 frivillige, ulønnede mentorer, der skal støtte kontanthjælpsmodtagere og unge under uddannelse, med særlig stor risiko for at falde fra. Mentornetværket hjælper til at fastholde de unge, der allerede har fire til otte frafald på uddannelser bag sig. Mentorerne giver råd og vejledning, hjælper til at komme op om morgenen, hjælper til at styre økonomien og giver lektiehjælp m.m. Kontakt: Ulla Sørensen, mentorkoordinator, Job og Kompetencehuset, Middelfart Kommune, 16. Samarbejde giver succesfuld udslusning fra fængslerne High:five hjælper landets virksomheder med at fastholde tidligere kriminelle i arbejde. Projektet har ansatte rundt om i hele Danmark, der koordinerer det lokale arbejde. Samtidig samarbejder High:five på tværs med kommuner, politi og kriminalforsorg for at afklare, opkvalificere og udsluse tidligere straffede. Resultatet er, at 70 % af de unge fastholdes i et nyt bedre liv. Løsningen ligger i et koordineret samarbejde og i deltagelse fra socialt ansvarlige virksomheder. Kontakt: Ole Hessel, projektchef, High:five, Partnerskaber 17. Fra elev til studerende og videre til arbejdslivet Flakkebjerg Efterskole syd for Slagelse har over de seneste år udviklet sit undervisningstilbud, så det i dag er målrettet overgangen fra elev til studerende. I et spændende nyt projekt arbejder skolen med at skabe sammenhæng for eleverne mellem uddannelse og arbejdsliv med et særligt fokus på, hvad industrien kan tilbyde. Eleverne på Flakkebjerg Efterskole samarbejder med Haldor Topsøe, med udgangspunkt i fire virkelige cases fra Haldor Topsøes forskningsafdeling. Hør om skolens erfaringer med at kombinere projektarbejdsformen med uddannelsesvejledning og skolefaglighed i en virksomhedskontekst. Kontakt: Jan Coermann, forstander, Flakkebjerg Efterskole, 18. Partnerskaber gør skolen virkelighedsnær Dyrkning af gulerødder på skoleskemaet. Bankfolk og embedsmænd fra SKAT, der underviser i budgetlægning. Besøg hos danske virksomheder i Kina. Skoleeleverne i Fredensborg Kommune sendes ud i virkeligheden, og virkeligheden kommer på besøg på skolerne. Ved at bruge partnerskaberne til at koble virkeligheden sammen med skolen, bliver undervisningen vedkommende.projektet Skolen i virkeligheden vandt KL s innovationspris 2012, og bygger på partnerskaber mellem kommunen og lokale foreninger, virksomheder og institutioner. Kontakt: Thomas Nielsen, konsulent, Fredensborg Kommune, Jesper Alstrøm, chefkonsulent, Center for Skoler og Dagtilbud, Fredensborg Kommune, 19. Konstruktiv støtte til unge mødre Familiens Hus er et partnerskab mellem Mødrehjælpen, Høje Taastrup og Esbjerg Kommuner. Tilbuddet er manualiseret og helhedsorienteret og giver mødre og gravide op til 26 år tilbud om specialiserede gruppeforløb, konsultation og rådgivning fra en jordmoder, sundhedsplejerske, socialrådgiver eller beskæftigelses og uddannelsesvejleder. Familiens Hus hjælper og støtter unge gravide og mødre til at komme i gang med uddannelse eller job, giver støtte til forældrerollen og hjælp til at etablere et netværk. Kontakt: Vibeke Stage, leder, Familiens Hus Esbjerg,

7 20. Integreret psykiatri i Silkeborg Psykiatriens Hus er et samarbejds og udviklingsprojekt, der udbygger samarbejdet mellem kommuner og regioner omkring støtte og behandlingstilbud til psykisk syge. Ud fra en netværksorienteret tilgang arbejdes der med integrerede samarbejdsformer, både i Psykiatriens Hus og med de øvrige aktører omkring den psykisk syge region, kommune og forskellige faggrupper. Der er stor tilfredshed med den samlede psykiatri i Silkeborg og antallet af traditionelle indlæggelser er faldet betydeligt siden opstarten i Kontakt: Kirsten Slumstrup, centerleder, Silkeborg Kommune, 21. Efterskoleelever prøver kræfter med industrien Efterskoleeleverne på Han Herreders Ungdomsskole er i gang med et utraditionelt undervisningsforløb, der skal give dem værdifulde erfaringer til et fremtidigt arbejdsliv. To lokale virksomheder, Scaniro og Migatronic, stiller maskiner, ressourcepersoner og virkelige problemstillinger til rådighed for eleverne, der arbejder med alt fra robotteknologi til vedvarende energi. De får samtidigt målrettet undervisning fra EUC Nordvest (HTX), med det lokale gymnasium og Aalborg Universitet som sparringspartnere. Projektet gavner både eleverne og de lokale virksomheder, men tegner også spændende perspektiver for både 95 %-målsætningen og den danske konkurrenceevne. Kontakt: Jens Sørensen, forstander, Han Herreders Ungdomsskole,

8 Teknologi og digitalisering 22. Da velfærden gik online Aalborg Kommune har i samarbejde med tre øvrige kommuner dokumenteret gevinster ved, at nogle kommunale omsorgsydelser erstattes af digital videokontakt. Forsøgsprojektet blev, i samarbejde med KMD og støttet af Fonden for Velfærdsteknologi, afsluttet før nytår. I løbet af projektet afprøvede kommunerne teknologien hos omkring 160 borgere med stor tilfredshed. Mød Jørgen Straarup, chefkonsulent, KMD Health Care og Birgitte Dyhr Olling, projektleder, Træning & Forebyggelse, Aabenraa kommune. Kontakt: Jørgen Straarup, chefkonsulent, KMD Health Care, 23. Den digitale daginstitution Interaktivt gulv, tablets og børneintra i daginstitutionen giver børnehaven nye muligheder for kommunikation, dokumentation og læring. Pædagogerne følger udviklingen, kombinerer det digitale med leg, læring og bevægelse, og er med til at gøre børnene bekendte med den digitale verden. Udover at give børnene nye muligheder for leg og læring, bruges de nye teknologier også til at sikre en bedre og mindre tidskrævende kommunikation med forældrene, så der frigøres tid til omsorg og samvær. Kontakt: Lisbeth Højvang, leder, Børnehaven Porskjær, Skanderborg Kommune, Teknologi og digitalisering 24. Effektiv forebyggelse af liggesår med sensorlagner Projektets mål er at implementere en systematisk screening af alle indlagte patienter med risiko for liggesår, kombineret med systematisk forebyggende handlinger, der bl.a. omfatter brug af sensorlagner. Sensorlagnerne kan hjælpe med at registrere hvor på kroppen, den enkelte patient er liggesårstruet, så personalet i god tid kan gribe ind. Resultatet af et forsøg med ordningen på 3 afdelinger på Skejby Sygehus var, at trykskadeforekomsten blev minimeret med tyve procentpoint. Læs mere på Kontakt: Anne Birgitte Vogelsang, Ph.D. studerende, Aarhus Universitetshospital Skejby, 25. Internetbaseret behandling til psykiske lidelser Da angstlidelser har høj risiko for at blive kroniske, er det vigtigt at sætte ind med hurtig, evidensbaseret behandling. Med støtte fra Fonden For Velfærdsteknologi er programmet FearFighter blevet oversat og klinisk afprøvet i Region Midtjylland. Projektet viste, at der kan opnås god og omkostningseffektiv behandling vha. et computerbaseret kognitivt adfærdsterapeutisk (c-kat) selvhjælpsprogram kombineret med støtte fra en psykolog. I forlængelse heraf udvikles nu et program til depressionsbehandling i Region Syddanmark. Kontakt: Kim Mathiasen, projektleder for internetpsykiatri, Psykiatri og socialstaben, Region Syddanmark,

9 26. Digital læringsplatform på vej i folkeskolen KMD Education er en digital læringsplatform til folkeskolen, der bringer digitale læremidler i spil, tilskynder differentiering og styrker fagligheden. Løsningen er udviklet i dialog med lærere, elever, kommuner, forlag, virksomheder og forskere, og blev i efteråret afprøvet på udvalgte skoler med positive tilbagemeldinger fra både lærere og elever. Mød Magnus Munch Olsen, Solution Manager, KMD Uddannelse og Mette Lysemose Jensen, lærer, Bavnehøjskolen i Hadsten, der ser frem mod forårets landsdækkende lancering. Kontakt: Magnus Munch Olsen, Solution Manager, KMD, 27. OPI i praksis skaber den intelligente hospitalsseng Hospitalssengen bruges som soveværelse, spisestue, badeværelse, arbejdsstation og til patienttransport. Sengen er derfor en oplagt og konkret testcase på et brugerfokuseret intelligent indkøb, hvor den private part innoverer direkte på brugernes input i klar forventning om, at der på den måde fås et bedre og mere brugerrettet produkt en slags forenklet OPI i praksis, om man vil. Kontakt: Uffe Thorup Thomsen, specialkonsulent, Sundhedsinnovatoriet, Region Syddanmark, 28. Online lektiehjælp hjælper udsatte unge Lektier Online er gratis lektiehjælp på nettet til unge i udsatte boligområder. Elever i klasse kan videochatte med en lektiehjælper fem aftener om ugen, unge har oprettet en profil, der giver dem adgang til personlig en-til-en hjælp til lektierne af over 200 frivillige lektiehjælpere. Brugerundersøgelser viser, at eleverne klarer sig bedre i skolen, og projektet er et eksempel på, hvordan man ved hjælp af frivillighed og ny teknologi kan nå en svær målgruppe. Kontakt: Anne Vest Hansen, projektleder, Statsbiblioteket, 29. Mobilt støttesystem til mennesker med autisme og ADHD Borgere, der har svært ved dagligdagens gøremål, kan nu blive hjulpet via deres smartphone med en kort video, der viser hvordan man gør. Moviiss - Mobilt Visuelt Individuelt Støttesystem er en app, der viser demonstrationsvideoer, der kan afspilles enten fra app en eller gennem den indbyggede kalender. Målgruppen var mennesker med autisme og ADHD, men systemet kan også hjælpe personer med sindslidelser og demens. I foråret 2013 bliver app en tilgængelig i AppStore og Googleplay. Kontakt: Flemming Paasch, projektleder, Aalborg Kommune, fspa Teknologi og digitalisering 30. Digital platform til genoptræning Genoptræn.dk er en enkel, konkret og brugervenlig måde at udnytte potentialet i mhealth-teknologierne, som er mobilteknologi inden for sundhedssektoren, på. Det er en simpel lille app, som ved hjælp af små nudges, adfærdspåvirkninger, motiverer genoptræningspatienter til at tage ansvar for egen træning, træne mere korrekt og fortsætte deres genoptræning i længere tid. Genoptræn.dk er i dag i drift i Odense, Sønderborg, Middelfart og Haderslev kommuner. Kontakt: Tina Nissen, udviklingskonsulent, Sundhedsinnovatoriet, Region Syddanmark, 31. Seriøse sociale spil mod ensomhed Hvis ensomhed skal foregribes, må man forsøge at forstå, hvordan det opstår. Det er udgangspunktet i innovationsprojektet Express2Connect, der via etnografiske undersøgelser har formuleret begrebet social forbundethed som det, der skal til, for at overkomme aldersrelaterede udfordringer, der kan lede til ensomhed. Storyville er et bud på en løsning, der tilbyder sociale, digitale brætspil, som stimulerer til personlige historiefortællinger og dermed større social forbundethed. Kontakt: Hans Henrik Agger, CEO, Copenhagen Living Lab,

10 Ny organisering 32. Arkitektur til velfærd Hvordan kan aktive borgere være nøglen til fremtidens velfærd? Hvordan bringes spørgsmålet om samfundets velfærd tæt på os selv? Svaret er MULTIGENERATI- ONSHUSE, og er inspireret af konkrete og gennemførte projekter i Tyskland. Her bor mennesker i alderen 0-99 under samme tag og tager del i hinandens hverdag. At bidrage til fællesskabet bliver en selvfølge og er med til at gøre hverdagen meningsfuld. Det menneskelige bånd styrker samfundet både socialt og økonomisk. Kontakt: Julie Reinau, arkitekt, ANODE arkitekter, Sofie von der Pah len, arkitekt, No.6, 33. Det gode liv kortlægges i Ballerup Hvad vil borgerne gerne opnå i deres liv, og hvad hhv. muliggør og står i vejen for, at den enkelte når sine mål? Dette er omdrejningspunktet i en banebrydende undersøgelse af Det Gode Liv blandt borgerne i Ballerup Kommune. Undersøgelsen omfatter hele livet på tværs af alder og har ført til indsigt, som muliggør radikal nytænkning af velfærden, når projektet tages ind i næste fase og konkretiseres i egentlige innovationsspor på tværs af livsfaser og kommunens snitflader. Kontakt: Janne Koefoed, projektleder, Det Gode Liv, Ballerup Kommune, 34. Forældre, som gives ansvar, tager ansvar I 2011 oplevede skolerne i Faaborg området en stor udfordring pga. faldende elevtal på 4 landsbyskoler. Da problemet skulle løses blev rollerne byttet om: Forældrene var drivkraften bag løsningsforslagene, forvaltningen bidrog med professionel hjælp, og politikerne gik i dialog med forældrene om deres forslag. Efter et halvt år fremlagde forældregruppen 5 modeller, hvoraf 4 indebar nedlæggelse af landsbyskolerne. Forløbet udgjorde en innovativ demokratisk proces, hvor borgerne tog ansvar, da de fik mulighed for at arbejde med deres problem. Kontakt: Tonni Leicht Jørgensen, undervisningschef, Faaborg Midtfyn Kommune, 35. Styrket borgerkontakt giver færre klager En hurtig, personlig og opsøgende kontakt til en borger, der har klaget over en beslutning eller i øvrigt har klager over forvaltningen. Det er den grundlæggende metode i Styrket Borgerkontakt, som har vist, at en ny måde at kommunikere med borgere betyder færre klager, kortere sagsbehandlingstid og større tilfredshed hos såvel borgere som medarbejdere i det offentlige. Metoden har sit udspring i dokumenteret viden om god konflikthåndtering. Kontakt: Jakob Ljungberg, sekretariatschef, Favrskov Kommune,

11 36. Politikere som aktive medspillere i innovationsarbejdet Hedensted Kommune arbejder med radikal innovation på en måde, hvor indsatsen er organiseret i såkaldte forstyrrelsesgrupper, som politikerne deltager aktivt i. Gruppernes opgave er at udfordre gængse tænkemåder, så der opstår nye ideer. Fire kerneopgaver er defineret, og for hvert område er nedsat en forstyrrelsesgruppe, som er med til at skabe fremdrift. Udover direkte politikerdeltagelse er der pitstops forud for hvert byrådsmøde. Resultatet er, at politikerne er stærke ambassadører for innovationsarbejdet. Kontakt: Merete Skovgaard Jensen, sekretariatsleder, Hedensted Kommune, merete. 37. Den aldersintegrerede skole i Vejle Ødsted Skole har under Frikommuneforsøget gennemført den aldersintegrerede skole. De nye klasser er sammensat med elever fra årgang, årgang, årgang og 9. årgang. Modellen er fuldt implementeret og grundidéen er at skabe en organisation, der er tilpasset nutidens samfund. Der lægges op til et andet læringssyn, og det forventes, at eleverne bliver mere klar til ungdomsuddannelserne, da de bliver mere selvledende og vænnes til at arbejde i mange forskellige sociale konstellationer. Kontakt: Flemming Nielsen, skoleleder, Ødsted Skole, 38. Datadeling styrker det tværsektorielle samarbejde Shared Care Platformen (SCP) er et it-arbejdsredskab, der understøtter de kliniske arbejdsgange og det tværsektorielle samarbejde med kommunikation og datadeling. Data om patienter med kronisk sygdom deles mellem praksissektoren, sygehusene, kommunerne og patienterne selv. SCP integreres i eksisterende journalsystemer, og giver alle parter i forløbet adgang til data, ligesom patienten kan se sine egne data og indgive oplysninger. I pilotprojektet konfigureres SCP til hjerteområdet. Kontakt: Allan Nasser, projektleder, Syddansk Sundhedsinnovation, Region Syddanmark, 39. Ny organisering skaber flere muligheder for psykisk sårbare På OK-Centret Enghaven dokumenteres det, hvordan voksne psykisk sårbare kan komme sig og få et aktivt liv. Der er særligt fokus på langtidsfriske medarbejdere, da lavt sygefravær giver kontinuitet. Der arbejdes målrettet med resultatkrav og effektdokumentering, hvilket har skabt gennemsigtighed i prisen for recovery. Ved at organisere indsatsen i større enheder og ved at stifte en socialøkonomisk virksomhed, kan der tilbydes flere muligheder inden for behandling, arbejde, uddannelse og fritidsaktiviteter. Kontakt: Lone Lundsgaard, centerleder, Ok Fonden, enghaven.dk Ny organisering 40. En organisation baseret på hverdagsrehabilitering Ældre- og Handicapforvaltningen i Odense Kommune har sat sig for at skabe bedre og billigere forløb for borgerne. Forløb, der tilrettelægges sammen med borgeren og ud fra den enkeltes egne mål og ønsker. Hvor vi tidligere gav kompenserende og passiv hjælp, er vores udgangspunkt nu, at borgeren er et menneske, der ønsker størst mulig selvstændighed i sit liv. Borgeren bliver hermed en aktiv medspiller i samarbejdet med os. Kontakt: Louise Thule, Chef for Virksom Træning, Odense Kommune,

12 Ressourcer i velfærden 41. Morfædre hjælper udfordrede unge godt på vej På Vejle Kommunale Ungdomsskole er der en gruppe unge med særlige udfo rd r i n g e r m e d at t a g e e n u n g d o m s u d d a n n e l s e o g k l a re ve j e n t i l vo k s e n l ive t. Projekt Morfar M/K matcher frivillige ældre, som har overskud og en god kontakt til erhvervslivet i Vejle, med unge, der har brug for ekstra støtte på vej ind i uddannelses- og arbejdsliv. Der er ikke tale om en formel mentorordning med faste procedurer og lønrammer. Morfar skal mere indgå som en forlænget arm for den i forvejen tilknyttede vejleder. Kontakt: Connie Bertelsen, projektleder, Vejle Kommunale Undomsskole, 42. Frivillig støtte til småbørnsfamilier under pres I Home-Start Familiekontakt hjælper frivillige familievenner forældre under pres ved at besøge dem to timer om ugen og støtte dem praktisk og personligt. Behovet for støtte kan være udløst af bl.a. sygdom, handicap, ensomhed og manglende netværk. Den enkle indsats er overraskende virkningsfuld, og familierne føler sig i løbet af et halvt til et helt år på fode igen. Forældrene får overskud, overblik og omsorg, som går direkte videre til børnene og sikrer dem en god og tryg hverdag. Kontakt: Lone Møller, landskoordinator, Home Start, start.dk 43. Gældsrådgivning redder familier fra deroute Stadig flere familier sættes ud af deres bolig, fordi de ikke betaler husleje. I BL Danmarks almene boliger har man implementeret en række initiativer, som via gældsrådgivning forebygger, at fogeden sætter folk på gaden. En del af projekterne er iværksat med støtte fra satspuljemidler. Projekterne sparer samfundet store summer, og familierne undgår en menneskelig deroute. Myndighederne skal ikke samle de udsatte familier op, og boligorganisationerne sparer formuer på lejetab og ubetalte fraflytningsregninger. Kontakt: Marie Caroline Schjeldal, eventkonsulent, BL, Susanne Rønne, projektchef, Bydelsprojekt 3i1,

13 44. Somaliske mødre bygger bro til det danske samfund Indvandrer Kvindecentret iværksatte i efteråret 2011 projektet Somaliske mødre bygger bro. I projektet bygger ressourcestærke somaliske kvinder bro mellem de mere isolerede mødre og det danske samfund. Dette kommer hele familien til gavn, for ved at styrke mødrene, styrkes hele familien. Dermed forebygges, at de unge ender i banderelaterede fællesskaber. Brobyggerne er fordelt i forskellige bydele i Købehavn. De laver hver måned 10 opsøgende besøg og afholder 1-2 oplægsaftner. Kontakt: Eman Osman, projektkoordinator, Indvandrer Kvindecentret, 45. Borgerbudgetter baner vej fra velfærd til selvværd Kolding er et selvværdssamfund, hvor nogle kommunale midler lægges ud til borgerne, så de selv kan være med til at prioritere. Borgerbudgettering styrker frivilligheden, øger samarbejdet med erhvervslivet og understøtter borgerens sunde valg. Det sker i overensstemmelse med Koldings selvværdsstrategi, der giver muligheder og myndighed tilbage til mennesker, der selv kan. I en ramme af medborgerskab, fællesskab og frivillighed gør det både den enkelte og samfundet stærkere. Selvværd er mere end velfærd. Kontakt: Birte Muhs, udviklingschef, Kolding Kommune, 46. Boksning giver motivation til fremtiden Comeback er et helhedsorienteret program til borgere på kant med sig selv eller det omgivende samfund. Gennem boksetræning skabes en kontekst, hvor deltagerne oplever succes og bliver rustet til at klare andre udfordringer. Det handler om borgere, som ikke passer ind i de gængse rammer og er marginaliseret af flere forskellige årsager såsom kriminalitet, misbrug og psykodynamiske problemstillinger. I Comeback finder disse borgere igen motivationen og sætter sig mål for en fremtid, de kan nå. Kontakt: Poul Kellberg, Headcoach, Comeback ApS, 47. Erfaringsdeling giver kvinder hjælp til selvhjælp Hvor går man hen når brystet er fjernet, underlivet smerter eller man ikke kan holde på vandet? Når man gerne vil handle, men føler sig alene? Props & Pearls er en lounge, der inviterer kvinder ramt af bl.a. brystkræft, underlivskræft og inkontinens til at møde ligestillede og eksperter. Kvinderne får hjælp til selvhjælp, og deres ideer og erfaringer bruges til at udvikle løsninger, der kan hjælpe andre. Løsninger udviklet på kvindernes præmisser er eksempelvis KNIBNU.dk og minebivirkninger.dk. Kontakt: Birgitte Baht, partner, Props & Pearls, 48. Fra plejehjem til levehjem Som et led i at skabe de bedste dage for ældre, der bor på plejehjem, har Bjergbyparken sat ind med handlinger på flere fronter: Liv skal leves aktivt. Ensomhed, kedsomhed og hjælpeløshed skal ikke vise sig. Institutionen skal afskaffes og dørene åbnes for lokalsamfundet. Der er gjort op med tankegangen om, at hjælperne er givere, og de gamle er modtagere. Det kommer til udtryk ved tæt samarbejde og dialog med beboerne om, hvad der skal til for, at de oplever at have en god hverdag og et godt liv. Kontakt: Lars Bo Sørensen, centerleder, Bjergbyparken, Ressourcer i velfærden

14 49. Indsatte og medarbejdere viser vej til bedre ressourceudnyttelse i Kriminalforsorgen Kriminalforsorgen arbejder med positiv afvigelse som løftestang til komplekse adfærdsmæssige udfordringer. Metoden tager udgangspunkt i, at der indenfor de eksisterende ressourcer i fængslerne allerede er nogle, der lykkes bedre end andre. Idéen er, at når det kan lade sig gøre, må der også være andre, der kan lære af de gode eksempler. Hør om Kriminalforsorgens erfaringer og kom i dialog om en tilgang, der er baseret på de eksisterende ressourcer. Kontakt: Lars Thuesen, udviklingschef, Kriminalforsorgen, 50. Glad læring til unge med særlige behov Glad Fagskole er en uddannelsesinstitution for unge med særlige behov, hvor eleverne ikke opdeles efter evner, niveau eller diagnose. Tværtimod blandes eleverne, der arbejdes med differentierede undervisningsplaner, og udgangspunktet er den enkelte elevs forudsætninger. Undervisningen tilrettelægges, så den imødekommer og udfordrer elevens faglige og personlige mål. Mød en underviser og en elev fra køkkenlinjen, der fortæller om, hvordan det praktiske og teoretiske arbejde går hånd i hånd i køkkenet. Kontakt: Marianne Kofod Hansen, afdelingschef, Glad Mad, glad.dk Ressourcer i velfærden

Overblik over sessioner

Overblik over sessioner Øksnehallen CPH Conference Øksnehallen PORT 13 Toiletter Toiletter Udgang til: CPH Conference DGI-byens Hotel Rysensteen Gymnasium Plenum Temasessioner 2,3,4,5,6,7,8 Sideevents A og B 52 50 43 44 48 47

Læs mere

VELFÆRDENS INNOVATIONS- DAG 2012

VELFÆRDENS INNOVATIONS- DAG 2012 PROGRAM VELFÆRDENS INNOVATIONS- DAG 2012 Temasessioner Løsningsgalleri Se og prøv Velfærdens Innovationsdag 2012 1 Øksnehallen CPH Conference Øksnehallen Toiletter Toiletter Temasessioner 2/3/4/5/6 Plenum

Læs mere

Fra ny viden til ny praksis

Fra ny viden til ny praksis Fra ny viden til ny praksis Under dette tema finder du eksempler, som viser, hvordan ny viden kan omsættes til ny praksis og endnu bedre velfærdsindsatser. 1. Viborgs virtuelle hjemmepleje Viborg Kommune

Læs mere

Overblik over sessioner

Overblik over sessioner PROGRAM Øksnehallen Toiletter Toiletter Udgang til: CPH Conference Port 13 47 46 DGI-byens Hotel Rysensteen Gymnasium 3 41 42 40 43 1 2 45 44 39 48 38 49 50 37 21 20 36 35 34 33 30 29 26 32 31 28 27 6

Læs mere

LØSNINGS- GALLERI. 40 velfærdsløsninger, der virkelig batter

LØSNINGS- GALLERI. 40 velfærdsløsninger, der virkelig batter LØSNINGS- GALLERI 40 velfærdsløsninger, der virkelig batter I løsningsgalleriet kan du møde repræsentanter fra 40 innovative velfærdsløsninger. Velfærdsløsningerne er indsamlet og delt på hjemmesiden www.velfærdensinnovatører.dk.

Læs mere

Radikal velfærdsinnovation HVORDAN FÅR VI MERE EFFEKT AF INNOVATIONEN?

Radikal velfærdsinnovation HVORDAN FÅR VI MERE EFFEKT AF INNOVATIONEN? Radikal velfærdsinnovation HVORDAN FÅR VI MERE EFFEKT AF INNOVATIONEN? Radikal velfærdsinnovation hvordan får vi mere effekt af innovationen? Copyright 2013 Mandag Morgen Innovation ApS Valkendorfsgade

Læs mere

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene Investér før det sker sådan sætter vi handling bag ordene Socialpolitisk udspil maj 2013 Indhold Forord...3 Investér før det sker det vi vil, og det vi skal!...5 Læsevejledning...7 Investeringer kræver

Læs mere

Investér før det sker

Investér før det sker Investér før det sker Et debatoplæg om fremtidens socialpolitik Marts 2013 I dette debatoplæg præsenteres KL s vision for fremtidens socialpolitik. Debatoplægget er offentliggjort op til KL s Kommunalpolitiske

Læs mere

RAPPORT VELFÆRDSTEKNOLOGI 11 ANBEFALINGER TIL JER, DER SKAL I GANG MED VELFÆRDSTEKNOLOGI

RAPPORT VELFÆRDSTEKNOLOGI 11 ANBEFALINGER TIL JER, DER SKAL I GANG MED VELFÆRDSTEKNOLOGI RAPPORT VELFÆRDSTEKNOLOGI 11 ANBEFALINGER TIL JER, DER SKAL I GANG MED VELFÆRDSTEKNOLOGI 11 ANBEFALINGER TIL JER, DER SKAL I GANG MED VELFÆRDSTEKNOLOGI 1. udgave, 1. oplag 2014 FORFATTERE: Allan Schmidt,

Læs mere

AKTIV & TRYG. HELE LIVET Et reformprogram for ældrepleje og sundhed i Københavns Kommune

AKTIV & TRYG. HELE LIVET Et reformprogram for ældrepleje og sundhed i Københavns Kommune AKTIV & TRYG HELE LIVET Et reformprogram for ældrepleje og sundhed i Københavns Kommune INDHOLD: VISIONER & MÅL 3 POTENTIALE & UDFORDRING 5 STÆRKERE FÆLLESSKAB - DER ER BRUG FOR ALLE 7 Politisk vision

Læs mere

VEJE TIL RESSOURCE- DANMARK - et mere socialt og økonomisk bæredygtigt velfærdssamfund

VEJE TIL RESSOURCE- DANMARK - et mere socialt og økonomisk bæredygtigt velfærdssamfund VEJE TIL RESSOURCE- DANMARK - et mere socialt og økonomisk bæredygtigt velfærdssamfund Interview VEJE TIL RESSOURCEDANMARK - et mere socialt og økonomisk bæredygtigt velfærdssamfund VEJE TIL RESSOURCEDANMARK

Læs mere

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Se økonomi- og indenrigsministeren og finansministerens præsentation

Læs mere

Home-Start Familiekontakt

Home-Start Familiekontakt Home-Start Familiekontakt Vær med i Folkebevægelsen mod Ensomhed og gør en indsats for at halvere antallet af ensomme inden 2020! Flere end 35 organisationer, foreninger, skoler, kommuner og virksomheder

Læs mere

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER MARTS 2013 FORORD 3 DANSKERNE ER DIGITALE

Læs mere

Guide til fremtidens. Guide til fremtidens velfærdsalliancer. Tredje sektor. Privat sektor. Modspiller Medspiller. Spørge-Jørgen. Fortaler.

Guide til fremtidens. Guide til fremtidens velfærdsalliancer. Tredje sektor. Privat sektor. Modspiller Medspiller. Spørge-Jørgen. Fortaler. Guide til fremtidens Guide til fremtidens velfærdsalliancer gode råd til samarbejde om social forebyggelse Modspiller Medspiller Tredje sektor Fortaler Spørge-Jørgen Udfører Udviklingsafdeling Leverandør

Læs mere

Formiddagens temasessioner

Formiddagens temasessioner Formiddagens temasessioner Kl. 11.20-12.30 kan du blive klogere på velfærdsinnovation ved at deltage i en af syv temasessioner: Temasession 1a: Den digitale folkeskole Temasession 2a: Den Aktive Borger

Læs mere

Københavns Kommunes Sundhedspolitik

Københavns Kommunes Sundhedspolitik Bilag 1: Udkast til Københavns Kommunes Sundhedspolitik 2011-14 Længe Leve København Københavns Kommunes Sundhedspolitik 2011 2014 UDKAST INDHOLD 1. FORORD S. 3 2. LÆNGE LEVE KØBENHAVN S. 4 3. FRA VISION

Læs mere

VELFÆRDSTEKNOLOGI DER SKAL SATSES PÅ VELFÆRDSTEKNOLOGI. Velfærdsdanmark står foran et langt, sejt træk. Heldigvis er der digitale genveje.

VELFÆRDSTEKNOLOGI DER SKAL SATSES PÅ VELFÆRDSTEKNOLOGI. Velfærdsdanmark står foran et langt, sejt træk. Heldigvis er der digitale genveje. DENNE UDGIVELSE ER ET INDSTIK FRA MEDIAPLANET VELFÆRDSTEKNOLOGI FOKUS PÅ UDFORDRINGER OG LØSNINGER Plejesektoren Taleteknologi øger effektivitet og selvtillid hos medarbejderne Nytænkning er nødvendig,

Læs mere

VELFÆRDENS INNOVATIONS- DAG 2010 PROGRAM 27.01.10

VELFÆRDENS INNOVATIONS- DAG 2010 PROGRAM 27.01.10 VELFÆRDENS INNOVATIONS- DAG 2010 PROGRAM 27.01.10 DOCKEN GRUPPERUM 1 INDGANG REGISTRERING GARDEROBE GRUPPERUM 2 (1.SAL) PLENUM UDSTILLINGSOMRÅDE GRUPPERUM 3 FORPLEJNING INDHOLD Oversigtskort over Docken

Læs mere

Velkommen til Messen Lyt og lær om arbejdet med udsatte børn og unge

Velkommen til Messen Lyt og lær om arbejdet med udsatte børn og unge Velkommen til Messen Lyt og lær om arbejdet med udsatte børn og unge Formålet med Messen er at synliggøre og anerkende det fantastiske arbejde, der udføres på området for børn og unge med særlige behov.

Læs mere

KL-udspil om udsatte børn og unge Marts 2015. De udsatte børn. Fremtiden er deres

KL-udspil om udsatte børn og unge Marts 2015. De udsatte børn. Fremtiden er deres KL-udspil om udsatte børn og unge Marts 2015 De udsatte børn Fremtiden er deres Dette udspil er en del af debatten, som er skudt i gang på KL s Børn & Unge Topmøde den 29-30. januar 2015. Fotos: Colourbox

Læs mere

SUND VÆKST VÆKST. Velfærdsingeniører der tænker anderledes. Teknologiske løsninger med mennesket i centrum

SUND VÆKST VÆKST. Velfærdsingeniører der tænker anderledes. Teknologiske løsninger med mennesket i centrum IDA Idéklinikken dyrker, motiverer og udbreder innovation, der kan gøre sundhedsvæsenet bedre og give patienterne en bedre behandling. Sundhedsinnovation Side 24 Tillægget er udgivet af IDA SUND VÆKST

Læs mere

TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013. Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv

TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013. Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013 Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv Inspirationskatalog

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 2 Forord. 4 Om projektet Den aktive borger. 5 Læsevejledning. 6 Fordommene på bordet. 7 Ordbog gamle og nye ord

Indholdsfortegnelse. 2 Forord. 4 Om projektet Den aktive borger. 5 Læsevejledning. 6 Fordommene på bordet. 7 Ordbog gamle og nye ord 1 Indholdsfortegnelse 2 Forord 4 Om projektet Den aktive borger 5 Læsevejledning 6 Fordommene på bordet 7 Ordbog gamle og nye ord 8 5 aktive borgere 13 01. Borgernes velfærdssamfund 21 02. Fra ord til

Læs mere

SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD

SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD Frivilligrådets strategi 2012-2015 frivilligrådet November 2012 2 SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD Frivilligrådets strategi 2012 2015 November 2012 Udgivet af: Frivilligrådet Nytorv 19,

Læs mere

Ungeindsatser. Kortlægning af eksisterende og relevante indsatser med job- og uddannelsesperspektiv for udsatte unge.

Ungeindsatser. Kortlægning af eksisterende og relevante indsatser med job- og uddannelsesperspektiv for udsatte unge. Ungeindsatser Kortlægning af eksisterende og relevante indsatser med job- og uddannelsesperspektiv for udsatte unge November 2014 Jesper Pedersen, Bente Nissen, Anette Hansen og Mette Fenger Indholdsfortegnelse

Læs mere

Innovation, effektiv ledelse og produktivitet i den offentlige sektor casesamling. for produktivitetskommissionen

Innovation, effektiv ledelse og produktivitet i den offentlige sektor casesamling. for produktivitetskommissionen Innovation, effektiv ledelse og produktivitet i den offentlige sektor casesamling for produktivitetskommissionen Mere innovation og øget produktivitet er svaret på den offentlige sektors udfordringer med

Læs mere

www.sst.dk En kort introduktion til 10 kommunale projekter i satspuljen Kommunens plan mod overvægt BØRN i BALANCE II

www.sst.dk En kort introduktion til 10 kommunale projekter i satspuljen Kommunens plan mod overvægt BØRN i BALANCE II Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S Telefon 72227400 E-mail sst@sst.dk BØRN i BALANCE II Børn i balance II beskriver de 10 kommunale projekter om forebyggelse af overvægt hos børn og

Læs mere

FRA UDSAT TIL ANSAT SOCIALRÅDGIVEREN. job til udsatte unge. DS advarer mod at spare i psykiatrien. Kommunalt angreb på DS-overenskomst skudt ned

FRA UDSAT TIL ANSAT SOCIALRÅDGIVEREN. job til udsatte unge. DS advarer mod at spare i psykiatrien. Kommunalt angreb på DS-overenskomst skudt ned 11/14 SOCIALRÅDGIVEREN FRA UDSAT TIL ANSAT Virksomhedspraktik skaffer job til udsatte unge DS advarer mod at spare i psykiatrien Kommunalt angreb på DS-overenskomst skudt ned Beretning: Få indblik i din

Læs mere