Fra projekt til hverdag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fra projekt til hverdag"

Transkript

1 Løsningsgalleri Ressourcedanmark

2 Fra projekt til hverdag Integration i køkkenet Virksomhedsansvar giver unge mod på fremtiden København vises frem af gadens stemmer Unge ta r ordet i Ballerup Sådan tjener kommunerne millioner på nye forældre Ældre- og handicapråd arbejder med velfærdsteknologi Danmarks mest erhvervsvenlige kommune Københavns Kommunes værn med fejlmedicinering Uddannelse som løsning på det 21. århundredes udfordringer Fra anbringelse til selvstændigt voksenliv Partnerskaber Fremtidens bycykler hjælper langtidsledige Udvikling af fremtidens nydanske ledertalenter Spil dig til viden om samarbejdsdrevet innovation Brugerdrevet innovation skaber det intelligente hospitalsbaderum Mentornetværk hjælper med at fastholde unge i uddannelse Samarbejde giver succesfuld udslusning fra fængslerne Fra elev til studerende og videre til arbejdslivet Partnerskaber gør skolen virkelighedsnær Konstruktiv støtte til unge mødre Integreret psykiatri i Silkeborg Efterskoleelever prøver kræfter med industrien Teknologi og digitalisering Da velfærden gik online Den digitale daginstitution Effektiv forebyggelse af liggesår med sensorlagner Internetbaseret behandling til psykiske lidelser Digital læringsplatform på vej i folkeskolen OPI i praksis skaber den intelligente hospitalsseng Online lektiehjælp hjælper udsatte unge Mobilt støttesystem til mennesker med autisme og ADHD Digital platform til genoptræning Seriøse sociale spil mod ensomhed Ny organisering Arkitektur til velfærd Det gode liv kortlægges i Ballerup Forældre, som gives ansvar, tager ansvar Styrket borgerkontakt giver færre klager Politikere som aktive medspillere i innovationsarbejdet Den aldersintegrerede skole i Vejle Datadeling styrker det tværsektorielle samarbejde Ny organisering skaber flere muligheder for psykisk sårbare En organisation baseret på hverdagsrehabilitering Ressourcer i velfærden Morfædre hjælper udfordrede unge godt på vej Frivillig støtte til børnefamilier under pres Gældsrådgivning redder familier fra deroute Somaliske mødre bygger bro til det danske samfund Borgerbudgetter baner vej fra velfærd til selvværd Boksning giver motivation til fremtiden Erfaringsdeling giver kvinder hjælp til selvhjælp Fra plejehjem til levehjem Indsatte og medarbejdere viser vej til bedre ressourceudnyttelse i Kriminalforsorgen Glad læring til unge med særlige behov

3 Fra projekt til hverdag 1. Integration i køkkenet INSP! Mad er en socialøkonomisk virksomhed, der skaber bedre integration af kvinder med anden etnisk baggrund, gennem 13 ugers opkvalificering i et professionelt køkken, hvor de samarbejder med både frivillige og professionelle. Det øger kvindernes deltagelse i samfunds- og foreningsliv og fremmer uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder. INSP! Mad er en del af oplevelseshuset INSP!, hvis formål er at skabe nye rammer for fællesskaber på tværs af kultur, etnicitet og alder. Kontakt: Susanne Ringstrøm, projektleder, INSP! Mad, 2. Virksomhedsansvar giver unge mod på fremtiden Med støtte fra frivillige Venturepiloter og i samarbejde med erhvervslivet etablerer og driver etniske minoritetsdrenge mikrovirksomheder, hvor de som team skal udvikle, producere, markedsføre og sælge et produkt. MIND YOUR OWN BUSINESS er støttet af TrygFonden og styrker drengenes faglige kompetencer og sociale relationer. Drengene bliver afklarede og målrettede ift. fremtiden, får skabt et virksomhedsfokuseret netværk og opnår troen på, at de vil klare sig godt. Kontakt: Maria Kavita Nielsen, projektchef, MIND YOU OWN BUSINESS, 3. København vises frem af gadens stemmer Gadens Stemmer tilbyder alternative byvandringer, som giver indblik i byens skyggesider. Gadeeksperterne viser deres univers frem for interesserede og giver stemme til mennesker med forskellige hjemløsetilværelser på kanten af samfundet. De gør op med fordomme og uvidenhed om socialt udsatte og skaber møder på tværs af samfundsskel, når de tager deltagerne med rundt på en anderledes byvandring. At kunne fortælle om sit liv styrker selvværd og identitet, og bringer guiderne tættere på selvforsørgelse. Kontakt: Nicolaj Vraa Jochumsen, projektmedarbejder, UDSATSEN, 4. Unge ta r ordet i Ballerup Hvorfor får 20 % ingen ungdomsuddannelse? Hvordan kan man nytænke indsatsen? Det har Ballerup Kommune og Innovationsbureauet FUTU undersøgt, og gennem cocreation med 70 unge og 100 fagfolk fundet nye svar på. Mangel på respekt, inddragelse og overblik er barrierer for studievalg og skoletrivsel. Derfor er der udviklet nye arbejdsformer, der matcher de tre udfordringer, og som også er interessante i et landsdækkende perspektiv. Innovationsarbejdet er på vej ind i 2. fase, hvor det udvikles i større skala. Kontakt: Lotte Nystrup Lund, strateg, FUTU Innovationsbureau, 5. Sådan tjener kommunerne millioner på nye forældre Ny tilgang til vordende forældres start som familie, kombineret med faglig omlægning

4 og samarbejde mellem sektorerne, skæpper hurtigt i kommunens kasse. Familieiværksætterne er et kompetencekursus for alle førstegangsfødende familier, der bl.a. giver kvalitet og tryghed i forældreskabet samt skaber netværk. Allerede år to efter igangsætningen er der gevinst på både kommunernes bundlinje og hos forældrene, der udover stærkere forældreskab opnår styrkede relationer mellem forældrene og børnene. Kontakt: Leif Christiansen, chefkonsulent, Center for Socialt Ansvar og koordinator, Familieiværksætterne, Fra projekt til hverdag 6. Ældre- og handicapråd arbejder med velfærdsteknologi Faaborg-Midtfyn Kommune er gået nye veje og har inddraget Ældreråd og Handicapråd direkte i anvendelsen af velfærdsteknologiske løsninger, og givet dem indflydelse på lige fod med ledere og medarbejdere. Der er bl.a. blevet diskuteret etik og anvendelse i forbindelse med indførelse af teknologien, og repræsentanter fra Ældre- og Handicaprådet har, i forlængelse af deres deltagelse i teknologigruppen, på eget initiativ arrangeret en oplysningskampagne i kommunen om arbejdet med velfærdsteknologi. Kontakt: Michael Bech Petersen, udviklingskonsulent, Pleje og Omsorg, Faaborg Midtfyn Kommune, 7. Danmarks mest erhvervsvenlige kommune Hele 84 % af de virksomheder, der ligger i Herning Kommune, ville anbefale andre virksomheder at slå sig ned samme sted. Det har fået DI til at udnævne Herning til Danmarks mest erhvervsvenlige kommune. Hæderen er resultatet af en målrettet satsning på at skabe vækst og gode vilkår for virksomhederne for derigennem at skabe en bæredygtig velfærd. Hør om erfaringerne med Herning-modellen og hvordan man som kommune bliver populær blandt virksomhedslederne. Kontakt: Jørgen Krogh, direktør, By, Erhverv & Kultur, Herning Kommune, 8. Københavns kommunes værn mod fejlmedicinering Min medicin er en medicinkasse udviklet til hjemmesygeplejen i Københavns Kommune i et samarbejde mellem kommunen og en designvirksomhed. Den skal simplificere og sikre processerne omkring pilledosering. Kassen samler alt, hvad der skal bruges, dvs. medicin, dispensere, værktøj osv. Kassen skaber overblik og fungerer i udfoldet tilstand som et doseringsunderlag. Den er lavet af genbrugspap, er billig at fremstille og kan smides ud med god samvittighed, når den ikke længere skal bruges. Kontakt: Jesper K. Thomsen, designer, 9. Uddannelse som løsning på det 21. århundredes udfordringer INDEX: Design to Improve Life uddanner studerende, lærere og beslutningstagere i, hvordan man kan tage del i løsningen af globale udfordringer. Initiativet Design to Improve Life Education bruger samfundets udfordringer som læringsressourcer i skoler, og skolerne aktiverer elevernes evner som ressourcer i samfundet. Målet er at etablere en aktiv, løsningsorienteret og inklusiv tilgang til det 21. århundredes udfordringer, der inddrager tusindvis af cases og et stort, internationalt netværk. Kontakt: Sille Askefrø Bjørn, Education Director, INDEX: Design to Improve Life, 10. Fra anbringelse til selvstændigt voksenliv Young Connect henvender sig til tidligere anbragte unge i alderen år, der efter endt eller afslået kommunalt efterværn kan have gavn af fortsat støtte fra frivillige voksne ressourcepersoner, som en forberedelse til det selvstændige voksenliv. Tilbuddet er fleksibelt og består af flere moduler, afhængigt af den unges behov. Modulerne kan være en-til-en mentorer, samtalegrupper og en digital platform. Alt er udført af frivillige, ledet af professionelle fagfolk og forankret i en erfaren landsforening. Kontakt: Thomas Gajhede, projektleder, Young Connect, vel.dk

5 Partnerskaber 11. Fremtidens bycykler hjælper langtidsledige Sid i toget eller bussen, bestil en cykel med din smartphone eller computer, og den står klar, når du stiger af. Sådan er visionen om verdens mest moderne bycykelsystem, som Gobike ruller ud med kurs mod alle danske byer. Samtidig betyder et samarbejde med Incita, at de lokale kommuner kan spare millioner i forsørgelse, da bycykelprojektet bruges til at hjælpe langtidsledige i matchgruppe 2 videre i job eller uddannelse. Kontakt: Torben Aagaard, direktør, Gobike, Johannes Bjerrum, funktionsleder, Incita, 12. Udvikling af fremtidens nydanske ledertalenter Mange nydanskere står klar til at vise deres talent, og uden nydanske ledere går erhvervslivet glip af et kæmpe potentiale. LEAD THE TALENT er et talentprogram målrettet nydanskere, og er udviklet i samarbejde med en række private og offentlige virksomheder. Programmet er sammensat af 10 moduler, der udvikler talenternes kompetencer indenfor ledelse. Det skal motivere unge til at sigte højt og give dem en smagsprøve på at lede. Projektet var nomineret til CSR AWARDS 2012 og Foreningsprisen 2012 og vandt Integrationsprisen Kontakt: Ahmet Günes, konsulent og foredragsholder, LEAD THE TALENT, 13. Spil dig til viden om samarbejdsdrevet innovation Læringsspillet COCREATOR er et forskningsbaseret læringsspil om samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor. COCREATOR formidler på to timer den nyeste forskning, de væsentligste læringspointer og gode tips og tricks til praktikere, der arbejder med tværgående udviklingsprocesser. Læringsspillet er udviklet af spilvirksomheden GameTools, og bygger på forskningsprojektet CLIPS, der siden 2009 har undersøgt samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor. Kontakt: Povl Heiberg Gad, seniorkonsulent, GameTools, 14. Brugerdrevet innovation skaber det intelligente hospitalsbaderum Projektet bygger på brugerdrevet innovation og har udgangspunkt i patientens og plejepersonalets behov. Målet er et intelligent hospitalsbaderum, der kan tilpasses mange forskellige brugere, men samtidigt er begrænset af få kvadratmeter. Ét koncept er en intelligent sæbedispenser, der via lyd kan detektere anvendelsen af toilettet, og minde om at vaske hænder. Projektet understøttes af en fælles indsats mellem private virksomheder, hospitaler og Syddansk Sundhedsinnovation. Kontakt: Martin Nitze, projektleder, OPI Lab,

6 15. Mentornetværk hjælper med at fastholde unge i uddannelse Jobcenter Middelfart har opbygget et korps på omkring 100 frivillige, ulønnede mentorer, der skal støtte kontanthjælpsmodtagere og unge under uddannelse, med særlig stor risiko for at falde fra. Mentornetværket hjælper til at fastholde de unge, der allerede har fire til otte frafald på uddannelser bag sig. Mentorerne giver råd og vejledning, hjælper til at komme op om morgenen, hjælper til at styre økonomien og giver lektiehjælp m.m. Kontakt: Ulla Sørensen, mentorkoordinator, Job og Kompetencehuset, Middelfart Kommune, 16. Samarbejde giver succesfuld udslusning fra fængslerne High:five hjælper landets virksomheder med at fastholde tidligere kriminelle i arbejde. Projektet har ansatte rundt om i hele Danmark, der koordinerer det lokale arbejde. Samtidig samarbejder High:five på tværs med kommuner, politi og kriminalforsorg for at afklare, opkvalificere og udsluse tidligere straffede. Resultatet er, at 70 % af de unge fastholdes i et nyt bedre liv. Løsningen ligger i et koordineret samarbejde og i deltagelse fra socialt ansvarlige virksomheder. Kontakt: Ole Hessel, projektchef, High:five, Partnerskaber 17. Fra elev til studerende og videre til arbejdslivet Flakkebjerg Efterskole syd for Slagelse har over de seneste år udviklet sit undervisningstilbud, så det i dag er målrettet overgangen fra elev til studerende. I et spændende nyt projekt arbejder skolen med at skabe sammenhæng for eleverne mellem uddannelse og arbejdsliv med et særligt fokus på, hvad industrien kan tilbyde. Eleverne på Flakkebjerg Efterskole samarbejder med Haldor Topsøe, med udgangspunkt i fire virkelige cases fra Haldor Topsøes forskningsafdeling. Hør om skolens erfaringer med at kombinere projektarbejdsformen med uddannelsesvejledning og skolefaglighed i en virksomhedskontekst. Kontakt: Jan Coermann, forstander, Flakkebjerg Efterskole, 18. Partnerskaber gør skolen virkelighedsnær Dyrkning af gulerødder på skoleskemaet. Bankfolk og embedsmænd fra SKAT, der underviser i budgetlægning. Besøg hos danske virksomheder i Kina. Skoleeleverne i Fredensborg Kommune sendes ud i virkeligheden, og virkeligheden kommer på besøg på skolerne. Ved at bruge partnerskaberne til at koble virkeligheden sammen med skolen, bliver undervisningen vedkommende.projektet Skolen i virkeligheden vandt KL s innovationspris 2012, og bygger på partnerskaber mellem kommunen og lokale foreninger, virksomheder og institutioner. Kontakt: Thomas Nielsen, konsulent, Fredensborg Kommune, Jesper Alstrøm, chefkonsulent, Center for Skoler og Dagtilbud, Fredensborg Kommune, 19. Konstruktiv støtte til unge mødre Familiens Hus er et partnerskab mellem Mødrehjælpen, Høje Taastrup og Esbjerg Kommuner. Tilbuddet er manualiseret og helhedsorienteret og giver mødre og gravide op til 26 år tilbud om specialiserede gruppeforløb, konsultation og rådgivning fra en jordmoder, sundhedsplejerske, socialrådgiver eller beskæftigelses og uddannelsesvejleder. Familiens Hus hjælper og støtter unge gravide og mødre til at komme i gang med uddannelse eller job, giver støtte til forældrerollen og hjælp til at etablere et netværk. Kontakt: Vibeke Stage, leder, Familiens Hus Esbjerg,

7 20. Integreret psykiatri i Silkeborg Psykiatriens Hus er et samarbejds og udviklingsprojekt, der udbygger samarbejdet mellem kommuner og regioner omkring støtte og behandlingstilbud til psykisk syge. Ud fra en netværksorienteret tilgang arbejdes der med integrerede samarbejdsformer, både i Psykiatriens Hus og med de øvrige aktører omkring den psykisk syge region, kommune og forskellige faggrupper. Der er stor tilfredshed med den samlede psykiatri i Silkeborg og antallet af traditionelle indlæggelser er faldet betydeligt siden opstarten i Kontakt: Kirsten Slumstrup, centerleder, Silkeborg Kommune, 21. Efterskoleelever prøver kræfter med industrien Efterskoleeleverne på Han Herreders Ungdomsskole er i gang med et utraditionelt undervisningsforløb, der skal give dem værdifulde erfaringer til et fremtidigt arbejdsliv. To lokale virksomheder, Scaniro og Migatronic, stiller maskiner, ressourcepersoner og virkelige problemstillinger til rådighed for eleverne, der arbejder med alt fra robotteknologi til vedvarende energi. De får samtidigt målrettet undervisning fra EUC Nordvest (HTX), med det lokale gymnasium og Aalborg Universitet som sparringspartnere. Projektet gavner både eleverne og de lokale virksomheder, men tegner også spændende perspektiver for både 95 %-målsætningen og den danske konkurrenceevne. Kontakt: Jens Sørensen, forstander, Han Herreders Ungdomsskole,

8 Teknologi og digitalisering 22. Da velfærden gik online Aalborg Kommune har i samarbejde med tre øvrige kommuner dokumenteret gevinster ved, at nogle kommunale omsorgsydelser erstattes af digital videokontakt. Forsøgsprojektet blev, i samarbejde med KMD og støttet af Fonden for Velfærdsteknologi, afsluttet før nytår. I løbet af projektet afprøvede kommunerne teknologien hos omkring 160 borgere med stor tilfredshed. Mød Jørgen Straarup, chefkonsulent, KMD Health Care og Birgitte Dyhr Olling, projektleder, Træning & Forebyggelse, Aabenraa kommune. Kontakt: Jørgen Straarup, chefkonsulent, KMD Health Care, 23. Den digitale daginstitution Interaktivt gulv, tablets og børneintra i daginstitutionen giver børnehaven nye muligheder for kommunikation, dokumentation og læring. Pædagogerne følger udviklingen, kombinerer det digitale med leg, læring og bevægelse, og er med til at gøre børnene bekendte med den digitale verden. Udover at give børnene nye muligheder for leg og læring, bruges de nye teknologier også til at sikre en bedre og mindre tidskrævende kommunikation med forældrene, så der frigøres tid til omsorg og samvær. Kontakt: Lisbeth Højvang, leder, Børnehaven Porskjær, Skanderborg Kommune, Teknologi og digitalisering 24. Effektiv forebyggelse af liggesår med sensorlagner Projektets mål er at implementere en systematisk screening af alle indlagte patienter med risiko for liggesår, kombineret med systematisk forebyggende handlinger, der bl.a. omfatter brug af sensorlagner. Sensorlagnerne kan hjælpe med at registrere hvor på kroppen, den enkelte patient er liggesårstruet, så personalet i god tid kan gribe ind. Resultatet af et forsøg med ordningen på 3 afdelinger på Skejby Sygehus var, at trykskadeforekomsten blev minimeret med tyve procentpoint. Læs mere på Kontakt: Anne Birgitte Vogelsang, Ph.D. studerende, Aarhus Universitetshospital Skejby, 25. Internetbaseret behandling til psykiske lidelser Da angstlidelser har høj risiko for at blive kroniske, er det vigtigt at sætte ind med hurtig, evidensbaseret behandling. Med støtte fra Fonden For Velfærdsteknologi er programmet FearFighter blevet oversat og klinisk afprøvet i Region Midtjylland. Projektet viste, at der kan opnås god og omkostningseffektiv behandling vha. et computerbaseret kognitivt adfærdsterapeutisk (c-kat) selvhjælpsprogram kombineret med støtte fra en psykolog. I forlængelse heraf udvikles nu et program til depressionsbehandling i Region Syddanmark. Kontakt: Kim Mathiasen, projektleder for internetpsykiatri, Psykiatri og socialstaben, Region Syddanmark,

9 26. Digital læringsplatform på vej i folkeskolen KMD Education er en digital læringsplatform til folkeskolen, der bringer digitale læremidler i spil, tilskynder differentiering og styrker fagligheden. Løsningen er udviklet i dialog med lærere, elever, kommuner, forlag, virksomheder og forskere, og blev i efteråret afprøvet på udvalgte skoler med positive tilbagemeldinger fra både lærere og elever. Mød Magnus Munch Olsen, Solution Manager, KMD Uddannelse og Mette Lysemose Jensen, lærer, Bavnehøjskolen i Hadsten, der ser frem mod forårets landsdækkende lancering. Kontakt: Magnus Munch Olsen, Solution Manager, KMD, 27. OPI i praksis skaber den intelligente hospitalsseng Hospitalssengen bruges som soveværelse, spisestue, badeværelse, arbejdsstation og til patienttransport. Sengen er derfor en oplagt og konkret testcase på et brugerfokuseret intelligent indkøb, hvor den private part innoverer direkte på brugernes input i klar forventning om, at der på den måde fås et bedre og mere brugerrettet produkt en slags forenklet OPI i praksis, om man vil. Kontakt: Uffe Thorup Thomsen, specialkonsulent, Sundhedsinnovatoriet, Region Syddanmark, 28. Online lektiehjælp hjælper udsatte unge Lektier Online er gratis lektiehjælp på nettet til unge i udsatte boligområder. Elever i klasse kan videochatte med en lektiehjælper fem aftener om ugen, unge har oprettet en profil, der giver dem adgang til personlig en-til-en hjælp til lektierne af over 200 frivillige lektiehjælpere. Brugerundersøgelser viser, at eleverne klarer sig bedre i skolen, og projektet er et eksempel på, hvordan man ved hjælp af frivillighed og ny teknologi kan nå en svær målgruppe. Kontakt: Anne Vest Hansen, projektleder, Statsbiblioteket, 29. Mobilt støttesystem til mennesker med autisme og ADHD Borgere, der har svært ved dagligdagens gøremål, kan nu blive hjulpet via deres smartphone med en kort video, der viser hvordan man gør. Moviiss - Mobilt Visuelt Individuelt Støttesystem er en app, der viser demonstrationsvideoer, der kan afspilles enten fra app en eller gennem den indbyggede kalender. Målgruppen var mennesker med autisme og ADHD, men systemet kan også hjælpe personer med sindslidelser og demens. I foråret 2013 bliver app en tilgængelig i AppStore og Googleplay. Kontakt: Flemming Paasch, projektleder, Aalborg Kommune, fspa Teknologi og digitalisering 30. Digital platform til genoptræning Genoptræn.dk er en enkel, konkret og brugervenlig måde at udnytte potentialet i mhealth-teknologierne, som er mobilteknologi inden for sundhedssektoren, på. Det er en simpel lille app, som ved hjælp af små nudges, adfærdspåvirkninger, motiverer genoptræningspatienter til at tage ansvar for egen træning, træne mere korrekt og fortsætte deres genoptræning i længere tid. Genoptræn.dk er i dag i drift i Odense, Sønderborg, Middelfart og Haderslev kommuner. Kontakt: Tina Nissen, udviklingskonsulent, Sundhedsinnovatoriet, Region Syddanmark, 31. Seriøse sociale spil mod ensomhed Hvis ensomhed skal foregribes, må man forsøge at forstå, hvordan det opstår. Det er udgangspunktet i innovationsprojektet Express2Connect, der via etnografiske undersøgelser har formuleret begrebet social forbundethed som det, der skal til, for at overkomme aldersrelaterede udfordringer, der kan lede til ensomhed. Storyville er et bud på en løsning, der tilbyder sociale, digitale brætspil, som stimulerer til personlige historiefortællinger og dermed større social forbundethed. Kontakt: Hans Henrik Agger, CEO, Copenhagen Living Lab,

10 Ny organisering 32. Arkitektur til velfærd Hvordan kan aktive borgere være nøglen til fremtidens velfærd? Hvordan bringes spørgsmålet om samfundets velfærd tæt på os selv? Svaret er MULTIGENERATI- ONSHUSE, og er inspireret af konkrete og gennemførte projekter i Tyskland. Her bor mennesker i alderen 0-99 under samme tag og tager del i hinandens hverdag. At bidrage til fællesskabet bliver en selvfølge og er med til at gøre hverdagen meningsfuld. Det menneskelige bånd styrker samfundet både socialt og økonomisk. Kontakt: Julie Reinau, arkitekt, ANODE arkitekter, Sofie von der Pah len, arkitekt, No.6, 33. Det gode liv kortlægges i Ballerup Hvad vil borgerne gerne opnå i deres liv, og hvad hhv. muliggør og står i vejen for, at den enkelte når sine mål? Dette er omdrejningspunktet i en banebrydende undersøgelse af Det Gode Liv blandt borgerne i Ballerup Kommune. Undersøgelsen omfatter hele livet på tværs af alder og har ført til indsigt, som muliggør radikal nytænkning af velfærden, når projektet tages ind i næste fase og konkretiseres i egentlige innovationsspor på tværs af livsfaser og kommunens snitflader. Kontakt: Janne Koefoed, projektleder, Det Gode Liv, Ballerup Kommune, 34. Forældre, som gives ansvar, tager ansvar I 2011 oplevede skolerne i Faaborg området en stor udfordring pga. faldende elevtal på 4 landsbyskoler. Da problemet skulle løses blev rollerne byttet om: Forældrene var drivkraften bag løsningsforslagene, forvaltningen bidrog med professionel hjælp, og politikerne gik i dialog med forældrene om deres forslag. Efter et halvt år fremlagde forældregruppen 5 modeller, hvoraf 4 indebar nedlæggelse af landsbyskolerne. Forløbet udgjorde en innovativ demokratisk proces, hvor borgerne tog ansvar, da de fik mulighed for at arbejde med deres problem. Kontakt: Tonni Leicht Jørgensen, undervisningschef, Faaborg Midtfyn Kommune, 35. Styrket borgerkontakt giver færre klager En hurtig, personlig og opsøgende kontakt til en borger, der har klaget over en beslutning eller i øvrigt har klager over forvaltningen. Det er den grundlæggende metode i Styrket Borgerkontakt, som har vist, at en ny måde at kommunikere med borgere betyder færre klager, kortere sagsbehandlingstid og større tilfredshed hos såvel borgere som medarbejdere i det offentlige. Metoden har sit udspring i dokumenteret viden om god konflikthåndtering. Kontakt: Jakob Ljungberg, sekretariatschef, Favrskov Kommune,

11 36. Politikere som aktive medspillere i innovationsarbejdet Hedensted Kommune arbejder med radikal innovation på en måde, hvor indsatsen er organiseret i såkaldte forstyrrelsesgrupper, som politikerne deltager aktivt i. Gruppernes opgave er at udfordre gængse tænkemåder, så der opstår nye ideer. Fire kerneopgaver er defineret, og for hvert område er nedsat en forstyrrelsesgruppe, som er med til at skabe fremdrift. Udover direkte politikerdeltagelse er der pitstops forud for hvert byrådsmøde. Resultatet er, at politikerne er stærke ambassadører for innovationsarbejdet. Kontakt: Merete Skovgaard Jensen, sekretariatsleder, Hedensted Kommune, merete. 37. Den aldersintegrerede skole i Vejle Ødsted Skole har under Frikommuneforsøget gennemført den aldersintegrerede skole. De nye klasser er sammensat med elever fra årgang, årgang, årgang og 9. årgang. Modellen er fuldt implementeret og grundidéen er at skabe en organisation, der er tilpasset nutidens samfund. Der lægges op til et andet læringssyn, og det forventes, at eleverne bliver mere klar til ungdomsuddannelserne, da de bliver mere selvledende og vænnes til at arbejde i mange forskellige sociale konstellationer. Kontakt: Flemming Nielsen, skoleleder, Ødsted Skole, 38. Datadeling styrker det tværsektorielle samarbejde Shared Care Platformen (SCP) er et it-arbejdsredskab, der understøtter de kliniske arbejdsgange og det tværsektorielle samarbejde med kommunikation og datadeling. Data om patienter med kronisk sygdom deles mellem praksissektoren, sygehusene, kommunerne og patienterne selv. SCP integreres i eksisterende journalsystemer, og giver alle parter i forløbet adgang til data, ligesom patienten kan se sine egne data og indgive oplysninger. I pilotprojektet konfigureres SCP til hjerteområdet. Kontakt: Allan Nasser, projektleder, Syddansk Sundhedsinnovation, Region Syddanmark, 39. Ny organisering skaber flere muligheder for psykisk sårbare På OK-Centret Enghaven dokumenteres det, hvordan voksne psykisk sårbare kan komme sig og få et aktivt liv. Der er særligt fokus på langtidsfriske medarbejdere, da lavt sygefravær giver kontinuitet. Der arbejdes målrettet med resultatkrav og effektdokumentering, hvilket har skabt gennemsigtighed i prisen for recovery. Ved at organisere indsatsen i større enheder og ved at stifte en socialøkonomisk virksomhed, kan der tilbydes flere muligheder inden for behandling, arbejde, uddannelse og fritidsaktiviteter. Kontakt: Lone Lundsgaard, centerleder, Ok Fonden, enghaven.dk Ny organisering 40. En organisation baseret på hverdagsrehabilitering Ældre- og Handicapforvaltningen i Odense Kommune har sat sig for at skabe bedre og billigere forløb for borgerne. Forløb, der tilrettelægges sammen med borgeren og ud fra den enkeltes egne mål og ønsker. Hvor vi tidligere gav kompenserende og passiv hjælp, er vores udgangspunkt nu, at borgeren er et menneske, der ønsker størst mulig selvstændighed i sit liv. Borgeren bliver hermed en aktiv medspiller i samarbejdet med os. Kontakt: Louise Thule, Chef for Virksom Træning, Odense Kommune,

12 Ressourcer i velfærden 41. Morfædre hjælper udfordrede unge godt på vej På Vejle Kommunale Ungdomsskole er der en gruppe unge med særlige udfo rd r i n g e r m e d at t a g e e n u n g d o m s u d d a n n e l s e o g k l a re ve j e n t i l vo k s e n l ive t. Projekt Morfar M/K matcher frivillige ældre, som har overskud og en god kontakt til erhvervslivet i Vejle, med unge, der har brug for ekstra støtte på vej ind i uddannelses- og arbejdsliv. Der er ikke tale om en formel mentorordning med faste procedurer og lønrammer. Morfar skal mere indgå som en forlænget arm for den i forvejen tilknyttede vejleder. Kontakt: Connie Bertelsen, projektleder, Vejle Kommunale Undomsskole, 42. Frivillig støtte til småbørnsfamilier under pres I Home-Start Familiekontakt hjælper frivillige familievenner forældre under pres ved at besøge dem to timer om ugen og støtte dem praktisk og personligt. Behovet for støtte kan være udløst af bl.a. sygdom, handicap, ensomhed og manglende netværk. Den enkle indsats er overraskende virkningsfuld, og familierne føler sig i løbet af et halvt til et helt år på fode igen. Forældrene får overskud, overblik og omsorg, som går direkte videre til børnene og sikrer dem en god og tryg hverdag. Kontakt: Lone Møller, landskoordinator, Home Start, start.dk 43. Gældsrådgivning redder familier fra deroute Stadig flere familier sættes ud af deres bolig, fordi de ikke betaler husleje. I BL Danmarks almene boliger har man implementeret en række initiativer, som via gældsrådgivning forebygger, at fogeden sætter folk på gaden. En del af projekterne er iværksat med støtte fra satspuljemidler. Projekterne sparer samfundet store summer, og familierne undgår en menneskelig deroute. Myndighederne skal ikke samle de udsatte familier op, og boligorganisationerne sparer formuer på lejetab og ubetalte fraflytningsregninger. Kontakt: Marie Caroline Schjeldal, eventkonsulent, BL, Susanne Rønne, projektchef, Bydelsprojekt 3i1,

13 44. Somaliske mødre bygger bro til det danske samfund Indvandrer Kvindecentret iværksatte i efteråret 2011 projektet Somaliske mødre bygger bro. I projektet bygger ressourcestærke somaliske kvinder bro mellem de mere isolerede mødre og det danske samfund. Dette kommer hele familien til gavn, for ved at styrke mødrene, styrkes hele familien. Dermed forebygges, at de unge ender i banderelaterede fællesskaber. Brobyggerne er fordelt i forskellige bydele i Købehavn. De laver hver måned 10 opsøgende besøg og afholder 1-2 oplægsaftner. Kontakt: Eman Osman, projektkoordinator, Indvandrer Kvindecentret, 45. Borgerbudgetter baner vej fra velfærd til selvværd Kolding er et selvværdssamfund, hvor nogle kommunale midler lægges ud til borgerne, så de selv kan være med til at prioritere. Borgerbudgettering styrker frivilligheden, øger samarbejdet med erhvervslivet og understøtter borgerens sunde valg. Det sker i overensstemmelse med Koldings selvværdsstrategi, der giver muligheder og myndighed tilbage til mennesker, der selv kan. I en ramme af medborgerskab, fællesskab og frivillighed gør det både den enkelte og samfundet stærkere. Selvværd er mere end velfærd. Kontakt: Birte Muhs, udviklingschef, Kolding Kommune, 46. Boksning giver motivation til fremtiden Comeback er et helhedsorienteret program til borgere på kant med sig selv eller det omgivende samfund. Gennem boksetræning skabes en kontekst, hvor deltagerne oplever succes og bliver rustet til at klare andre udfordringer. Det handler om borgere, som ikke passer ind i de gængse rammer og er marginaliseret af flere forskellige årsager såsom kriminalitet, misbrug og psykodynamiske problemstillinger. I Comeback finder disse borgere igen motivationen og sætter sig mål for en fremtid, de kan nå. Kontakt: Poul Kellberg, Headcoach, Comeback ApS, 47. Erfaringsdeling giver kvinder hjælp til selvhjælp Hvor går man hen når brystet er fjernet, underlivet smerter eller man ikke kan holde på vandet? Når man gerne vil handle, men føler sig alene? Props & Pearls er en lounge, der inviterer kvinder ramt af bl.a. brystkræft, underlivskræft og inkontinens til at møde ligestillede og eksperter. Kvinderne får hjælp til selvhjælp, og deres ideer og erfaringer bruges til at udvikle løsninger, der kan hjælpe andre. Løsninger udviklet på kvindernes præmisser er eksempelvis KNIBNU.dk og minebivirkninger.dk. Kontakt: Birgitte Baht, partner, Props & Pearls, 48. Fra plejehjem til levehjem Som et led i at skabe de bedste dage for ældre, der bor på plejehjem, har Bjergbyparken sat ind med handlinger på flere fronter: Liv skal leves aktivt. Ensomhed, kedsomhed og hjælpeløshed skal ikke vise sig. Institutionen skal afskaffes og dørene åbnes for lokalsamfundet. Der er gjort op med tankegangen om, at hjælperne er givere, og de gamle er modtagere. Det kommer til udtryk ved tæt samarbejde og dialog med beboerne om, hvad der skal til for, at de oplever at have en god hverdag og et godt liv. Kontakt: Lars Bo Sørensen, centerleder, Bjergbyparken, Ressourcer i velfærden

14 49. Indsatte og medarbejdere viser vej til bedre ressourceudnyttelse i Kriminalforsorgen Kriminalforsorgen arbejder med positiv afvigelse som løftestang til komplekse adfærdsmæssige udfordringer. Metoden tager udgangspunkt i, at der indenfor de eksisterende ressourcer i fængslerne allerede er nogle, der lykkes bedre end andre. Idéen er, at når det kan lade sig gøre, må der også være andre, der kan lære af de gode eksempler. Hør om Kriminalforsorgens erfaringer og kom i dialog om en tilgang, der er baseret på de eksisterende ressourcer. Kontakt: Lars Thuesen, udviklingschef, Kriminalforsorgen, 50. Glad læring til unge med særlige behov Glad Fagskole er en uddannelsesinstitution for unge med særlige behov, hvor eleverne ikke opdeles efter evner, niveau eller diagnose. Tværtimod blandes eleverne, der arbejdes med differentierede undervisningsplaner, og udgangspunktet er den enkelte elevs forudsætninger. Undervisningen tilrettelægges, så den imødekommer og udfordrer elevens faglige og personlige mål. Mød en underviser og en elev fra køkkenlinjen, der fortæller om, hvordan det praktiske og teoretiske arbejde går hånd i hånd i køkkenet. Kontakt: Marianne Kofod Hansen, afdelingschef, Glad Mad, glad.dk Ressourcer i velfærden

Velkommen til Velfærdens Innovationsdag 2013

Velkommen til Velfærdens Innovationsdag 2013 Øksnehallen Overblik over sessioner CPH Conference Alle programpunkter på nær sessionerne foregår i plenum og udstillingsområdet. Øksnehallen Udgang til CPH Conference: Port 13 Udgang til Salen (Rysensteen

Læs mere

Overblik over sessioner

Overblik over sessioner Øksnehallen CPH Conference Øksnehallen PORT 13 Toiletter Toiletter Udgang til: CPH Conference DGI-byens Hotel Rysensteen Gymnasium Plenum Temasessioner 2,3,4,5,6,7,8 Sideevents A og B 52 50 43 44 48 47

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

K O N F E R E N C E P R O G R A M

K O N F E R E N C E P R O G R A M O N S D A G D. 9. S E P T E M B E R 2 0 1 5 Kl. 10.00-11.00: Esbjerg-modellen Kan sundhedsvæsnet sætte borgeren i centrum uden at det går ud over den sundhedsfaglige kvalitet? Siden 2010 har Esbjerg kommune

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord I et debatmøde i efteråret 2012 med deltagelse af borgere, medarbejdere, foreninger, organisationer, samarbejdspartnere

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Hans Nissen (A) Formand, Social- og Sundhedsudvalget 2 Indledning Det er Fredensborg Kommunes ambition at borgere med psykosociale handicap

Læs mere

Center for Socialt Ansvar - mere social værdi for færre midler

Center for Socialt Ansvar - mere social værdi for færre midler Center for Socialt Ansvar - mere social værdi for færre midler Samfundet har brug for nye effektive måder at løse sociale opgaver på, når vores velfærdssamfund skal bevares og udvikles. Her spiller Center

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING

PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING Vision Med frikommuneforsøget ønsker vi at sikre alle unge i Odsherred kommune uddannelse. En uddannelse er den eneste måde at øge sine beskæftigelsesmuligheder

Læs mere

INTRODUKTION TIL MØDREHJÆLPEN REYKJAVIK - OKTOBER 2013

INTRODUKTION TIL MØDREHJÆLPEN REYKJAVIK - OKTOBER 2013 INTRODUKTION TIL MØDREHJÆLPEN REYKJAVIK - OKTOBER 2013 MØDREHJÆLPEN Mødrehjælpen er en privat humanitær organisation. Organisationens arbejde startede ca. 1924. Fomålet er at yde social, sundhedsmæssig,

Læs mere

Hornbæk Skole Randers Kommune

Hornbæk Skole Randers Kommune Hornbæk Skole Randers Kommune Udfordring 1: Folkeskolen for alle børn I Randers Kommune er vi udfordret af, at der på distriktsskolerne ikke eksisterer deltagelsesmuligheder for alle børn, idet der fortsat

Læs mere

Målrettet og integreret sundhed på tværs

Målrettet og integreret sundhed på tværs Vision Målrettet og integreret sundhed på tværs Med Sundhedsaftalen tager vi endnu et stort og ambitiøst skridt mod et mere sammenhængende og smidigt sundhedsvæsen. skabe et velkoordineret samarbejde om

Læs mere

VISION OG MÅL. Udkast Til høring. Fremtidens handicapområde. Rudersdal Kommune

VISION OG MÅL. Udkast Til høring. Fremtidens handicapområde. Rudersdal Kommune VISION OG MÅL Fremtidens handicapområde Rudersdal Kommune 2017-2027 Udkast Til høring 2 Indholdsfortegnelse: INDLEDNING...4 FORORD...4 RAMME...5 VISION...6 MÅL...7 BESKÆFTIGELSE OG UDDANNELSE...7 BOLIG...7

Læs mere

It-sikkerheden skal være i orden, så personfølsomme oplysninger og information om andre private forhold ikke tilgås af uvedkommende.

It-sikkerheden skal være i orden, så personfølsomme oplysninger og information om andre private forhold ikke tilgås af uvedkommende. Status på strategi for digital velfærd Regeringen, KL og Danske Regioner har offentliggjort Strategi for digital velfærd. Strategien lægger en forpligtende kurs for digitaliseringsarbejdet på velfærdsområderne.

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik

Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 Værdier og målsætninger... 4 Fokusområder... 6 1. Tidlig indsats... 7 2. Inklusion og fleksibilitet...

Læs mere

TILLID GIVER VERDENSKLASSE ERFARINGER MED TILLID PÅ OFFENTLIGE ARBEJDSPLADSER

TILLID GIVER VERDENSKLASSE ERFARINGER MED TILLID PÅ OFFENTLIGE ARBEJDSPLADSER TILLID GIVER VERDENSKLASSE ERFARINGER MED TILLID PÅ OFFENTLIGE ARBEJDSPLADSER Samarbejde på tværs gavner både økonomi og psykisk syge unge Opholdsstedet Holmstrupgård, Region Midtjylland og Aarhus Kommune

Læs mere

Sociale og socialøkonomiske virksomheder -Resultater og vilkår Place de Bleu en case! v. Trine Alette Panton

Sociale og socialøkonomiske virksomheder -Resultater og vilkår Place de Bleu en case! v. Trine Alette Panton Sociale og socialøkonomiske virksomheder -Resultater og vilkår Place de Bleu en case! v. Trine Alette Panton Place de Bleu designer, producerer og sælger bl.a. boliginteriør Opkvalificerer og beskæftiger

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

Stil op! For børnefamilierne i Danmark. Mødrehjælpens strategi

Stil op! For børnefamilierne i Danmark. Mødrehjælpens strategi Stil op! For børnefamilierne i Danmark Mødrehjælpens strategi 2017-2020 Sammen skal vi kæmpe for, at alle forældre i Danmark er i stand til at skabe trygge og udviklende rammer for deres børn. Stil op!

Læs mere

Det gode liv. Strategi for udvikling og specialisering. Handicap og Psykiatri, Silkeborg Kommune i samarbejde med Danske Handicaporganisationer

Det gode liv. Strategi for udvikling og specialisering. Handicap og Psykiatri, Silkeborg Kommune i samarbejde med Danske Handicaporganisationer Det gode liv Strategi for udvikling og specialisering Handicap og Psykiatri, Silkeborg Kommune i samarbejde med Danske Handicaporganisationer Strategiens formål er at understøtte det gode liv for borgere

Læs mere

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE /2 Vi vil samarbejdet med de socialt udsatte Den første politik for socialt udsatte borgere udkom i 2009. Den politik var og er vi stadig stolte over.

Læs mere

UddannelsesHusets Mentornetværk

UddannelsesHusets Mentornetværk Esbjerg JobAktiv Motorvej UddannelsesHusets Mentornetværk Projekt Indslusning til arbejdsmarkedet Giv Esbjergs unge mod på fremtiden UddannelsesHuset Spangsbjerg Møllevej 70-6700 Esbjerg www.uddannelseshuset.esbjergkommune.dk

Læs mere

Håndbog: BOLIGSOCIALE INDSATSER FOR SÅRBARE FAMILIER

Håndbog: BOLIGSOCIALE INDSATSER FOR SÅRBARE FAMILIER Håndbog: BOLIGSOCIALE INDSATSER FOR SÅRBARE FAMILIER INDHOLD Indledning: Løsninger til udsatte familier 3 Hvad er målgruppens behov? 4 Løsning 1: Indsatser med fokus på viden 5 Løsning 2: Indsatser med

Læs mere

Hvad siger brugerne om Familiens Hus? https://youtu.be/kcgedcoazgq

Hvad siger brugerne om Familiens Hus? https://youtu.be/kcgedcoazgq Hvad siger brugerne om Familiens Hus? https://youtu.be/kcgedcoazgq Formålet med Familiens Hus At understøtte at sårbare gravide og mødre, der deltager i indsatsen i Familiens Hus, bliver fastholdt i eller

Læs mere

Forord. Strategier for ungdomsuddannelse til alle Lolland-Falster, 2010 15-06-2010

Forord. Strategier for ungdomsuddannelse til alle Lolland-Falster, 2010 15-06-2010 Uddannelse til alle unge Strategier for ungdomsuddannelse til alle Lolland-Falster, 2010 Forord Den foreliggende uddannelsesstrategi for Lolland-Falster har fundet sin udformning gennem det fælleskommunale

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

Visioner og værdier for sundhedsaftalen. - Udspil til det fælles politiske møde den 28. april 2014.

Visioner og værdier for sundhedsaftalen. - Udspil til det fælles politiske møde den 28. april 2014. Visioner og værdier for sundhedsaftalen 2015-2018 - Udspil til det fælles politiske møde den 28. april 2014. 25. april 2014 Visioner og værdier for sundhedsaftalen 2015-2018 1. Indledning Sundhedskoordinationsudvalget

Læs mere

Udgangspunktet for relationen er:

Udgangspunktet for relationen er: SUF Albertslund er et omfattende støttetilbud til udsatte mennesker i eget hjem, men tilbyder også udredninger og andre løsninger. F.eks. hjemløse, potentielle hjemløse og funktionelle hjemløse. Støtte

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Handicappolitik Med plads til alle

Handicappolitik Med plads til alle Handicappolitik Med plads til alle Handicappolitik Med plads til alle Denne politik retter sig mod borgere, der har varige begrænsninger af fysisk eller psykisk karakter. Udgangspunktet for Hedensted Kommunes

Læs mere

Boligsocial årskonference 12 - socialøkonomien set indefra! Place de Bleu en case! v. Trine Alette Panton

Boligsocial årskonference 12 - socialøkonomien set indefra! Place de Bleu en case! v. Trine Alette Panton Boligsocial årskonference 12 - socialøkonomien set indefra! Place de Bleu en case! v. Trine Alette Panton Place de Bleu designer, producerer og sælger bl.a. boliginteriør, håndlavet i hjertet af Cph Opkvalificerer

Læs mere

Gør borgeren til mester

Gør borgeren til mester Gør borgeren til mester Tanker fra en tænketank Volume 1 Sundhed&Omsorg Denne pjece er resultatet af den første Tænketank og innovationscamp, der blev afholdt den 7. oktober 2010 for 36 innovative ledere

Læs mere

Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere. Vi finder løsninger sammen

Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere. Vi finder løsninger sammen Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere Vi finder løsninger sammen Forord Det er en stor glæde at kunne præsentere Rødovre Kommunes første politik for udsatte borgere. Der skal være plads

Læs mere

Udvalgsplan for Velfærds- og Sundhedsudvalget

Udvalgsplan for Velfærds- og Sundhedsudvalget Udvalgsplan 2014-2017 for Velfærds- og Sundhedsudvalget FØRSTEBEHANDLING VELFÆRD OG SUNDHED Forord Velfærds- og Sundhedsudvalgets ønsker, at børn, unge og voksne i Horsens Kommune skal leve gode og aktive

Læs mere

Temadag om tværfagligt samarbejde i Børn og Unge

Temadag om tværfagligt samarbejde i Børn og Unge Temadag om tværfagligt samarbejde i Børn og Unge 13. august 2008 Program 10.00 10.15 Velkommen ved direktør Kjeld Kristensen Myter, vi har om hinanden, fire mindre oplæg ved repræsentanter for børnefamilierådgivningen,

Læs mere

Horsens på Forkant med Sundhed

Horsens på Forkant med Sundhed Horsens på Forkant med Sundhed Mandag den 2. september 2013 begyndte projektet Horsens på Forkant med Sundhed med at tilbyde relevante borgere i Horsens Kommune deltagelse i projektet Horsens på Forkant

Læs mere

Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere.

Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere. Michael Petterson Arbejdsmarkedschef/Vejle kommune Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere. Kommer omkring. Ø Hvordan er billedet

Læs mere

Handleplan for styrkelse af ungeindsatsen i Esbjerg Kommune

Handleplan for styrkelse af ungeindsatsen i Esbjerg Kommune 1 Handleplan for styrkelse af ungeindsatsen i Esbjerg Kommune En fælles handleplan for at få flere unge i uddannelse og job - med fokus på de uddannelsesegnede 15-25-årige 1. Indledning Beskæftigelsesregion

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

SmartCare. CareWare 2012. Bedre arbejdsliv i velfærdssektoren. Nu.

SmartCare. CareWare 2012. Bedre arbejdsliv i velfærdssektoren. Nu. SmartCare CareWare 2012 Bedre arbejdsliv i velfærdssektoren. Nu. Udstilling 18. april 2012 International konference, udstilling, workshop og netværk 19. april 2012 CareWare 2012, SmartCare Sundheds-, velfærds-

Læs mere

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen 2016-2020 VISION PERSPEKTIVER OVERORDNEDE MÅL ORGANISERING ROLLER OG ANSVAR INDSATSER BAGGRUND I Hjørring Kommune vil vi

Læs mere

Udvalgsplan Velfærds- og Sundhedsudvalget. Web udgave VELFÆRD OG SUNDHED

Udvalgsplan Velfærds- og Sundhedsudvalget. Web udgave VELFÆRD OG SUNDHED Udvalgsplan 2014-2017 Velfærds- og Sundhedsudvalget VELFÆRD OG SUNDHED Forord Velfærds- og Sundhedsudvalget ønsker, at børn, unge og voksne i Horsens Kommune skal leve gode og aktive liv. Horsens Kommune

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Gladsaxe Kommune Beskæftigelsesplan 2017 - vejen til uddannelse, job og vækst www.gladsaxe.dk Vision og mission Gladsaxe Byråd har i Kommunestrategi 2014-2018 formuleret følgende overordnede vision: Gladsaxe

Læs mere

Det Gode Liv. - Velfærdsteknologi for dig. Velfærdsteknologisk Strategi 2014-2017

Det Gode Liv. - Velfærdsteknologi for dig. Velfærdsteknologisk Strategi 2014-2017 Det Gode Liv - Velfærdsteknologi for dig Velfærdsteknologisk Strategi 2014-2017 Indhold Hvad er velfærdsteknologi? Velfærdsteknologi til fremtidens udfordringer Det gode liv for borgeren og det gode arbejdsliv

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Byrådet, forår 2017 1 Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Indledning Antallet af flygtninge, der kommer til Danmark er stigende. Krig og uro i verdens brændpunkter gør, at Danmark modtager flere

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE ET FÆLLES AFSÆT VISION FOR BØRN OG UNGE I ALLERØD KOMMUNE

ALLERØD KOMMUNE ET FÆLLES AFSÆT VISION FOR BØRN OG UNGE I ALLERØD KOMMUNE ALLERØD KOMMUNE ET FÆLLES AFSÆT VISION FOR BØRN OG UNGE I ALLERØD KOMMUNE Forord Denne vision for vores børn og unges liv i Allerød Kommune er resultatet af mange menneskers indsigt og ihærdighed. Startskuddet

Læs mere

OPLÆG TEMADAG FOR KOMMUNALE LEDERE

OPLÆG TEMADAG FOR KOMMUNALE LEDERE DIAS 1 OPLÆG TEMADAG FOR KOMMUNALE LEDERE Kvalitet i Velfærdsteknologi Eller Velfærdsteknologi & Kvalitet Henriette Mabeck,MI. Ph.D. - KMD Future Solutions HVEM ER GIRAFFEN- DER SKAL SIGE NOGET NU? DIAS

Læs mere

BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALGET

BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALGET 2. GENERATION BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand Janne Hansen Vi lever i en tid med store forandringer. Børnetallet falder og vi har ikke uanede ressourcer til at løse opgaven.

Læs mere

K O N F E R E N C E P R O G R A M

K O N F E R E N C E P R O G R A M O N S D A G D. 9. S E P T E M B E R 2 0 1 5 Kl. 10.00-11.00: Esbjerg-modellen Kan sundhedsvæsnet sætte borgeren i centrum uden at det går ud over den sundhedsfaglige kvalitet? Siden 2010 har Esbjerg kommune

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2010-11 UUI alm. del Bilag 182 Offentligt BRUG FOR ALLE UNGE

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2010-11 UUI alm. del Bilag 182 Offentligt BRUG FOR ALLE UNGE Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2010-11 UUI alm. del Bilag 182 Offentligt BRUG FOR ALLE UNGE HVEM ER BRUG FOR ALLE UNGE? Brug for alle unge består af et team af udgående konsulenter i

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

Sammen om velfærd. Vi har brug for dig

Sammen om velfærd. Vi har brug for dig Sammen om velfærd Vi har brug for dig Vi lever i en ny virkelighed, hvor det kommunale husholdningsbudget er presset. Det kræver, at vi sammen skaber en ny velfærd. Det kalder vi Ny virkelighed Ny velfærd.

Læs mere

R: Hurtigere og bedre hjælp til sårbare børn og unge nu!

R: Hurtigere og bedre hjælp til sårbare børn og unge nu! 09-11-2017 R: Hurtigere og bedre hjælp til sårbare børn og unge nu! Flere børn og unge kæmper med psykiske problemer eller får konstateret en alvorlig psykisk lidelse. Det betyder, at alt for mange ikke

Læs mere

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient BRO, November 2013, Gruppe 2 Susanne Jørgensen, Koordinerende visitator i Høje Taastrup Kommune. Uddannet sygeplejerske Steen Jensen, Social og Sundhedsassistent

Læs mere

socialøkonomiske virksomheder

socialøkonomiske virksomheder 10 STRATEGI socialøkonomiske virksomheder // SOCIAL ANSVARLIGHED SKAL GØRE EN FORSKEL København har vedtaget en strategi for socialøkonomiske virksomheder. København vil med strategien sætte fokus på dén

Læs mere

Hvidovre Kommunes Ungepartnerskab

Hvidovre Kommunes Ungepartnerskab Hvidovre Kommunes Ungepartnerskab Udmøntningsplan Baggrund I Hvidovre gennemfører ca. 85 procent af alle unge en ungdomsuddannelse. Det er et udmærket tal, men der skal sættes målrettet ind for, at kommunen

Læs mere

Projektets udviklingsfase løb fra september til december 2011.

Projektets udviklingsfase løb fra september til december 2011. 2. marts 2012 Læring fra udviklingsfasen i udviklingsprojektet På vej med en plan i Greve Kommune projekt medfinansieret af Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Målet for projektet er at udvikle

Læs mere

Gør det noget det virker?

Gør det noget det virker? Familie & Evidens Center 1 Gør det noget det virker? Familie & Evidens Center Giver udsatte børn og unge et bedre liv 2 Indholdsfortegnelse 3 Allerød indholdsfortegnelse Brøndby Mød FEC Skole Forældre

Læs mere

OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder.

OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder. OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder. OPI guidelines OPI-Lab er et laboratorium for offentlig-privat innovation

Læs mere

Unge vores fælles fremtid BUPL s ungeudspil 2018

Unge vores fælles fremtid BUPL s ungeudspil 2018 Unge vores fælles fremtid BUPL s ungeudspil 2018 »Da vi begyndte som rollemodeller for fire år siden, diskuterede vi, om vi skulle forsøge at hjælpe de drenge, der allerede var havnet i kriminalitet. Men

Læs mere

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje 354 gæster var mødt op til temadagen om muligheder og udfordringer for fremtidens sygepleje. Temadagen blev afholdt den 1. december på Comwell Middelfart og

Læs mere

Integrationspolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Integrationspolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udkast 18. marts 2015 Dok.nr.: 2014/0026876-47 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Ledelsessekretariatet Integrationspolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Forord 2

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Byrådet, forår 2017 syddjurs.dk Sammen løfter vi læring og trivsel Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

U d s att E p o l i t i k L Y N G B Y - TAA R B Æ K KO M M U N E

U d s att E p o l i t i k L Y N G B Y - TAA R B Æ K KO M M U N E U d s att E p o l i t i k L Y N G B Y - TAA R B Æ K KO M M U N E F o r o r d a f B o r g m e s t e r R o l f A a g a a r d - S v e n d s e n Lyngby-Taarbæk Kommune har som en af de første kommuner i landet

Læs mere

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Odsherred Kommune Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Godkendt i Byrådet 30. oktober 2012 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 4 3 VISION 5 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 7 4.1

Læs mere

Værdighedspolitik Fanø Kommune.

Værdighedspolitik Fanø Kommune. Værdighedspolitik Fanø Kommune. I Fanø Kommune skal vi sikre værdighed for alle borgere uanset udgangspunkt. Vi ønsker at understøtte den enkelte borger i det liv vedkommende ønsker at leve. Samtidigt

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

ZebraByer i Roskilde Kommune

ZebraByer i Roskilde Kommune ZebraByer i Roskilde Kommune Indledning Følgende beskriver et pilotprojekt, som tester visionen om ZebraByer i Roskilde Kommune. Pilotprojektet er udarbejdet som løsning på Byrådets innovationsspørgsmål

Læs mere

Vejen til uddannelse og beskæftigelse

Vejen til uddannelse og beskæftigelse Vejen til uddannelse og beskæftigelse - for udsatte unge mellem 15 og 23 år Til beslutningstagere i kommuner 1 Vejen til uddannelse og beskæftigelse for anbragte udsatte unge og tidligere mellem anbragte

Læs mere

Hjemmehjælpskommissionen. Visitatorernes årsmøde 2013

Hjemmehjælpskommissionen. Visitatorernes årsmøde 2013 Hjemmehjælpskommissionen Visitatorernes årsmøde 2013 1 stevns kommune Baggrunden og rammerne for kommissionens arbejde Demografi antallet af 80+ årige fordobles de næste 30 år Beskrive udfordringer og

Læs mere

UddannelsesHusets Erhvervsmentornetværk

UddannelsesHusets Erhvervsmentornetværk Esbjerg JobAktiv Motorvej UddannelsesHusets Erhvervsmentornetværk Giv Esbjergs unge mod på fremtiden UddannelsesHuset Spangsbjerg Møllevej 70-6700 Esbjerg www.uddannelseshuset.esbjergkommune.dk uddannelseshuset@esbjergkommune.dk

Læs mere

VI SÆTTER DEN UNGE FØRST!

VI SÆTTER DEN UNGE FØRST! VI SÆTTER DEN UNGE FØRST! Ungestrategi for 18-29-årige Jobcenter Brøndby 2016-2018 BRØNDBY KOMMUNE 1 OM STRATEGIEN Denne ungestrategi er rettet mod de 18-29-årige i Brøndby Kommune. I ungestrategien beskriver

Læs mere

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Offentlig-privat samarbejde Offentlig-privat samarbejde er en grundsten for Syddansk Vækstforums erhvervsfremmetiltag

Læs mere

SERVICEDEKLARATION MENTORSTØTTE

SERVICEDEKLARATION MENTORSTØTTE SERVICEDEKLARATION MENTORSTØTTE Vestmanna Allé 8 Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet: Mentorstøtten er et individuelt

Læs mere

Frivillig støtte til småbørnsfamilier

Frivillig støtte til småbørnsfamilier Home-Start Familiekontakt Frivillig støtte til småbørnsfamilier Resumé af Epinions evaluering af Home-Start 2013 Home-Start Familiekontakt Danmark Home-Start Familiekontakt Danmark Landssekretariatet Vestergade

Læs mere

Få nye virksomheder til frivilligt og ulønnet at bidrage til vores ungeindsats.

Få nye virksomheder til frivilligt og ulønnet at bidrage til vores ungeindsats. SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSMENTORKORPS PÅ FYN ERHVERVSMENTOR FRA SYD TIL ØST I januar 2014 har erhvervsmentorkorpset Dygtige Unge afholdt møde med repræsentanter fra Jobcentrene i Svendborg, Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Dato Sagsbehandler Lotte Riberholt Andersen. Status på projekt integreret psykiatri

Dato Sagsbehandler Lotte Riberholt Andersen. Status på projekt integreret psykiatri Sagsnr. 27.35.00-A00-1-14 Dato 23-11-2014 Sagsbehandler Lotte Riberholt Andersen Status på projekt integreret psykiatri Baggrund Som orienteret på udvalgets møde d. 7. april 2014 er der aftalt et samarbejde

Læs mere

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016 Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik Udkast april 2016 1 1. Forord og vision for politikken Velkommen til Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Som navnet siger, er

Læs mere

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Ældrepolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente, hvoraf en

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016. Formål

Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016. Formål Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016 Formål Digitaliseringsstrategiens formål er at beskrive sammenhængen mellem teknik og læring, mellem digitale læremidler og læringsformer

Læs mere

Principper for støtte til børn og unge og deres familier

Principper for støtte til børn og unge og deres familier Principper for støtte til børn og unge og deres familier Indledning På de kommende sider kan du læse hvilke principper, der bliver lagt til grund, når vi i Familie- og Handicapafdelingen yder støtte til

Læs mere

Juni 2012. Mental Frikommune idéerne begynder at tage form. Hvis vi skulle begynde forfra

Juni 2012. Mental Frikommune idéerne begynder at tage form. Hvis vi skulle begynde forfra Juni 2012 Mental Frikommune idéerne begynder at tage form Arbejdet med at realisere strategien Mental Frikommune er i fuld gang. På nogle af de overordnede innovations-temaer nærmer vi os det punkt, hvor

Læs mere

Nye reformer - nye løsninger

Nye reformer - nye løsninger Nye reformer - nye løsninger Førtidspension og fleksjobreform i korte træk Den grundlæggende intention bag den nye førtidspensions og fleksjobreform er at komme væk fra et system, hvor borgeren får tilkendt

Læs mere

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje april 2016 Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje 1. Forord Værdighedspolitikken skal sikre bevarelse af værdighed i ældreplejen, og er den politisk besluttede ramme om alle indsatser og indgår

Læs mere

Hvem vil sige nej tak til en gevinst på 1,1-6 milliarder? Se beregningen på næste side.

Hvem vil sige nej tak til en gevinst på 1,1-6 milliarder? Se beregningen på næste side. Hvem vil sige nej tak til en gevinst på 1,1-6 milliarder? Se beregningen på næste side. Hvorfor kun spare millioner på nedskæringer, når kommuner kan spare milliarder på forebyggel En god start som forældre

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Erhvervsfaglig differentiering. V/ Jan Bisgaard PhD-stipendiat, Lektor og smed

Erhvervsfaglig differentiering. V/ Jan Bisgaard PhD-stipendiat, Lektor og smed Erhvervsfaglig differentiering V/ Jan Bisgaard PhD-stipendiat, Lektor og smed Definition af differentiering på SOSU C Differentiering er en måde at tilrettelægge undervisning på, således at elevernes ressourcer

Læs mere

Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3. Vores mål... 5. Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6

Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3. Vores mål... 5. Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6 INDHOLD Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3 Vores mål... 5 Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6 1. Vi styrker og sætter mål for den digitale udvikling... 7 2. Vi skaber

Læs mere

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb?

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb? notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder fsb har i lighed med de øvrige almene boligorganisationer ansvar for at etablere og drive velfungerende boligområder, hvor beboerne

Læs mere

1. Aftalens parter. 2. Formål. 3. Aftalens indhold. 4. Parterne. Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.

1. Aftalens parter. 2. Formål. 3. Aftalens indhold. 4. Parterne. Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og VUC Syd Christian d. X s vej 39 6100 Haderslev www.vucsyd.dk 2. Formål Et partnerskab mellem Aabenraa

Læs mere

&Trivsel. Team- samarbejde. Kære forældre. NYHEDSBREV # 4 FRA BØRNE- OG KULTURFORVALTNINGEN, juni 2016

&Trivsel. Team- samarbejde. Kære forældre. NYHEDSBREV # 4 FRA BØRNE- OG KULTURFORVALTNINGEN, juni 2016 Team- samarbejde &Trivsel Kære forældre I Børne- og Kulturforvaltningen sætter vi i denne udgave af nyhedsbrevet fokus på teamsamarbejde blandt skolens pædagogiske personale og elevtrivsel og gør status

Læs mere

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant Forundersøgelse - bedre sundhed og mere omsorg og pleje for færre ressourcer Udvikling af innovative sundheds- og velfærdsløsninger i Ældre- og Handicapforvaltningen i Aalborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Høringsudgave Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

De vilde drenge og andre udfordringer 26.10.2011 Erfaringer med indsatser for udsatte familier i Vollsmose

De vilde drenge og andre udfordringer 26.10.2011 Erfaringer med indsatser for udsatte familier i Vollsmose De vilde drenge og andre udfordringer 26.10.2011 Erfaringer med indsatser for udsatte familier i Vollsmose 1 Integrationschef Birgitte Vinsten, Odense Kommune Mail: bmvc@odense.dk, mobil 23629501 Indsatser

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere