Sluppen RUTH. Togtrapport for Sommertogt 2006

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sluppen RUTH. Togtrapport for Sommertogt 2006"

Transkript

1 Af Niels Svarø Skipper på sluppen Ruth Januar 2007 Til Vikingeskibsmuseet Vindeboder 4000 Roskilde Vedr.: Sluppen Ruths togtrappport for Sommertogt 2006 Ref.: Havarirapport 27 JULI 2006 Tillæg A. Sejlplan B. Togtets destinationer - havne og ankerpladser C. Mønstringsliste 1. INDHOLD 1. INDHOLD 2. INDLEDNING 3. IDE OG PLANLÆGNING 4. SÆRLIGE OPGAVER OG FORMÅL 5. SEJLPLAN 6. BESÆTNING 7. SÆRLIGE HÆNDELSER 8. HAVARI OG ULYKKER 9. SEJLADSERFARINGER 10. KULTURFORMIDLING 11. EVALUERING 2. INDLEDNING Ideen til Sommertogt 2006 opstod under Bådfælleslaugets møde i efteråret 2005 da Vikingeskibsmuseet meddelte at man planlagde at tage Ruth på et længerevarende beddingsophold. Blandt laugets medlemmer opstod hurtigt tanken om en langt sommertogt som en rimelig kompensation for at Ruth ikke kom ud at sejle i sæsonen

2 3. IDE OG PLANLÆGNING Da forslaget om et sommertogt på 3 ugers varighed blev kendt, indløb flere gode ideer. Peder, skipper på galeasen Vega, foreslog deltagelse i "Fyn rundt for bevaringsværdige træskibe" og efterfølgende sejlads i Østersøen. Dette forslag rummede muligheder for spændende sejlads, kapsejlads med andre gamle sejlskibe, samvær med ligesindede sejlere, flotillesejlads mm. Det indeholdt også fordelen ved at have en slæber i nærheden hvis dette blev nødvendigt under anløb af fyldte provinshavne. Gennem vinteren blev planerne diskuteret og især hvilke oplevelser man kunne forvente. Såvel "Fyn rundt for bevaringsværdige træskibe" som besøg på Christiansø var hyppige samtaleemner. Med skibslaugets 7 medlemmer var det en klar forudsætning at der skulle hyres yderligere besætning. Ideen til en hvervekampagne blev lanceret og iværksat i Vallensbæk Sejlklubs Sejlerskole med det formål at skabe interesse for det gamle skib blandt skolens instruktører. En præsentation af skibet og dets historie med efterfølgende to dagsejladser på Roskilde Fjord vakte begejstring og medførte at 3 instruktører meldte sig til sommertogtet. Forhyring blandt Ruths Venner bragte den samlede besætning op på SÆRLIGE OPGAVER OG FORMÅL Sommertogtet har dannet rammen for flere forsøg med ændringer i sejlføring og trim. Nye rutiner er også afprøvet. Formålet med forsøgene har været baseret på en trænet besætning og mulighed for bedre evaluering under sejlads med mere kontinuerligt præg end træningssejladser om aftenen i Roskilde Fjord. Resultaterne er beskrevet under pkt. 9 - Sejladserfaringer Forsejl - ændring af facon Afprøvning af tilpassede forsejl - stor klyver, mellemklyver, stormklyver og jager er modificeret således at sejlenes hule facon er ændret til et fladere sejl. Det er besætningens opfattelse at sejlene fra begyndelsen har været meget hule og ca. 10 års brug har medført yderligere hulning af især stor klyver Sejlads med Jager Forsøg med forskellige trim af jager for aflastning af topstang. Erfaringerne med jageren har været begrænset til sejlads i let vind(max. 2-4 m/s). Problemet med dette sejl har været at træk-kraften påvirker topstangen så kraftigt at denne bøjede toppen fremover med ildevarslen-de knagen. Oprigning af en indhaler på jagerfaldet har flyttet belastningen længere ned og har dermed åbnet for nye trimmuligheder. Indhaleren er rigget som vist på gamle tegninger og malerier, fra faldbarmen til en blok ved foden af topstangen og videre til dækket. Dette har medført at jageren kan nu føres i top i op til 5-6 /ms uden synlig påvirkning af topstangen Dobbelte bomdirke Afprøvning af nyt koncept med dobbelte bomdirke. Den oprindelige, enkelte bomdirk har kendelig indflydelse på storsejlet facon på den ene hals, uanset om bomdirken holder bommens position eller bomdirken er slækket helt af. Den giver er skarpt knæk i sejlet. 2

3 Undersøgelser af gamle tegninger og malerier har vist, at sejlads med en luv og en læ bomdirk har været anvendt på skibe af sluptypen Storsejls hals Storsejlets hals har hidtil kun været fastholdt af en halstalje der er fæstet på masten i kort afstand under bommen. Taljen kan i frisk til hård vind ikke holde halsbarmen ind til masten hvorved sejlets hulning øges i uheldig grad. Dette medfører ikke blot øget krængning men også farttab, fordi rorgængeren skal modarbejde skibets luvgerrighed Ankring Opankring og letning for anker for sejl. Ifølge "Manualen for Sluppen Ruth" er letning for sejl en endog meget vanskelig manøvre. En af dette års sommertogts opgaver har været at afprøve nye manøvre især ved letning for anker. 5. SEJLPLAN Den oprindelige sejlplan med slutdestination Christiansø blev fravalgt. Dagsejladser blev prioriteret høj og ved aftale med Vega som ledsageskib blev sejlplanen ændret efter sejladsen "Fyn Rundt" til Det Sydfynske Farvand, Lillebælt og Æbeltoft - se tillæg A & B. Den udsejlede distance er ca. 485 sømil. 6. BESÆTNING Der har været i alt 14 besætningsmedlemmer involveret i togtet. Besætningens størrelse har varieret fra 5-8 mand med af/påmønstring i hver week-end - se tillæg C. 7. SÆRLIGE HÆNDELSER Dette sommertogtet har budt på mange oplevelser af maritim karakter. Sejladsen fra Lyø til Als i frisk vind hvor Ruth loggede 8 knob over grunden og de efterfølgende kryds ind i den endog meget snævre rende til Dyvig i en let vind fra SØ og bare 4 meter til søbredden. Passagen i læ af Sejrø i let kuling for fulde sejl og med en fart over grunden på næsten 9 knob. I kontrast hertil, det natlige indsejling i gabet mellem Rørvig og Hundested i let vind fra SV til anløb af honnørkajen i Rørvig Havn. Under denne sejlads meldtes skibets position fra GPS ned til skipper i kahytten som samtidig udsatte denne i søkortet og udstedte kommandoer til manøvrering af skibet. De passerede sømærker tjente som kontrol for navigationen. Der har også været hændelse hvor Ruth har været i begivenhedernes centrum: 7.1. Et spektakulært anløb Sejladsen til Kerteminde hvor fartøjer og skibe til "Fyn rundt for bevaringsværdige træskibe" skulle samles, forløb igennem et vindstille Storebælt med en slæber efter skonnerten Maja. Kort før Kerteminde Havn holdt Maja baderulle og Ruth blev overladt til sin egen skæbne. Vi var dog kommet så tæt under land at en svag brise kunne fylde fok og storsejl. Landbrisen var af naturlige grunde vestlig og det krævede stor koncentration at sejle en meget spids bidevind kurs. Ved molehovederne begyndte den udadgående strøm at gøre sig gældende, men det lykkedes os at sejle ind i bassinet, svaje rundt og få en fortøjning i land. At det var lidt nervepirrende blev ikke opdaget af de mange mennesker der havde samlet sig på kajerne for at iagttage sejlskibenes ankomst. 3

4 7.2. En vinder på kapsejladsbanen Efter ca. 4 timers forlægning fra Middelfart for slæb ned igennem Lillebælt nåede vi startområdet området syd for Årø. Trods sen passage af startlinien(20 min) sejlede Ruth op igennem feltet og gik i mål som dagens vinder i klassen for 20 BRT. eller mindre. Kapsejladsen forløb efter en fastlagt strategi og en motiveret besætning, opdelt i styrbord og bagbord vagt, hver 3 mand, samt rorgænger og skipper. Let vind og kursen fastmålt på mållinien gav fordelen i duellerne hvorefter Ruth passerede det ene efter det andet af fartøjerne i egen klasse og minsandten også de større skibe. Umiddelbart før passage af målstregen var der et betagende syn agterud hvor mere end 40 sejlskibe lå i eftermiddagens strålende solskin En "afgang med knas i" Efter et par dage i Museumshavnen ved fregatten Jylland kastedes trosserne søndag kort før middag og Ruth svajede ud bassinnet for fortrossen. Museets program var kanonskud med en skibskanon kl. 12:00 og den oplevelse ville vi gerne have med. Efter skuddet var rullet ud over havnen med et gevaldigt lysglimt var vi klar til at sætte fokken og stå ud af havnen. Men ak - blandt havnens øvrige gæstefartøjer var en moderne yacht med 5 sallinger(eller var det 7) og en dybgang på 4,5 meter ifølge skipperen. Han var også gået fra kaj efter kanonskuddet og stod før os ind i renden til havneudløbet. Her gik han desværre på grund og efter flere forgæves forsøg med kraftig frem/bak på skruen og manøvre med bovpropellen lykkedes det ikke at komme igennem renden. Efter en halvtimes tid fandt jeg det betimeligt at praje skibet og anmode om passage. Ruth satte fokken, svajede rundt, hejste storsejlet og stod af havnen for en lænser, imedens vi vinkede til publikum på museet og til de champagnedrikkende gæster på den store yacht. Det var et stolt øjeblik. 8. HAVARI OG ULYKKER I forbindelse med "Fyn Rundt for Bevaringsværdige træskibe" var arrangementet lagt i så faste rammer at Ruth var tvunget til at anmode om slæbeassistance ud til selve sejladsen og efterfølgende ind til den nye havn. Disse manøvrer forløb normalt uden problemer men under anløb af Fåborg hvor Ruth skiftede slæber gik det galt. Den kvitterede slæber, skonnerten "Fylla", manøvrerede for kraftigt med skruen og derved sugede Ruth ind langs sin skibsside hvorved topstang og salling blev revet ned - se ref. af 27 juli Havariet medførte dog ikke ændringer i sejlplanen. Udover topstang og salling var der ikke skader på den øvrige rig. Der var ingen personskader, men en chockeret besætning. Efter nedtagning af de havarerede dele, riggedes et nyt fald til jageren på undermasten. Den resterende del af togtet kunne gennemføres med jager men uden topsejl. Sommertogtet har kun haft et enkelt tilfælde med personskade. Bådsmanden(Ask Nansen) trådte et stort søm op i sin fod på museets bro. Uheldet skete da han, barfodet, skulle bringe grejer i land fra skibet. Førstehjælp med brug af skibets medicinkiste iværksattes men for at imødegå evt. komplikationer blev han sendt til Roskilde Sygehus med en ledsager. 4

5 9. SEJLADSERFARINGER 9.1. Jageren Sommertogtet har vist at jageren efter ændring af faconen har fået en væsentlig større udnyttelsesgrad. Tager man princippet om rebning som koncept for trim af jageren kan farten øges med op til ca. 1 knob. I praksis føres jageren højt(faldbarm halet til tops) i let vind og trimmes ned(faldet fires af og indhaler og skøde hales hjem) ved stige vindstyrke. Denne teknik har medført at jageren kan føres i vindstyrker op til hård vind( ca. 10 m/s) når skibet ikke hugger i søen. Ved denne vindstyrke danner jageren en vindtunnel i læ af klyveren og øger derved dennes trækkraft. Ved vindstyrke på 6 m/s eller mere bidrager jageren til et vedholdende pres til en bedre afbalancering af roret. Der har også været eksperimenteret med jagerens skødpunkter. Det oprindeligt anvendte skødpunkt ved klyverens skødpunkt benyttes nu kun ved ringe vind og skødpunktet flyttes agterover ved stigende vindstyrke. I praksis har kofilnaglen til bakstaget været skødpunkt for vindstyrker over ca. 4 m/s. Jagerens skøde er nu et tov på ca. 35 meter fæstnet til skødbarmen med et lærkehoved på midten af skødet(manilla ø14 mm). Det lange skøde har da også givet anledning til problemer. Begge skøder skal være bemandet under stagvendinger for at imødegå at skødbarmen fisker i forstaget og skøderne skal være halet hjem under hele manøvren. I modsat fald vil jageren ikke skifte og skøderne slår med risiko for personskader Klyvere Klyverskødets faste part er flyttet så meget agter som svineryggen tillader. Denne placering har sammen med de fladere sejl medført at vinden slipper sejlenes agterlig langt bedre end tidligere. Udhaling af klyverens hals på klyverbommen har været genstand for flere forsøg. Halsbarmens positionen på bommen har indflydelse på sejlcentrets placering. Det har især betydning for mellem- og stormklyver. Erfaringen viser at mellemklyvers optimale udhal er ca. 1,5-2 meter fra nokken Dobbelt bomdirk Tovværket - 50 meter ø22 mm. kunsthamp - er oplagt i to lige store længder og i bugten er der isat en kovs med bændsel. Kovsen er monteret til bomnokken med en sjekel. Tampene er skåret igennem hver sin skive i en to-skåret blok i undermastens top og ført til dæk hvor de er forsynet med en seksskåret gietalje. De seksskårne talje giver samme trækkraft som på den tidligere bomdirkstrækker og med en gietalje opnås den fordel at den halende part er i det midterste hjul hvorved blokken ikke kæntre under indhaling. De to taljepar er anbragt agterst i styrbord og bagbord naglebænke i lønningen. Som taljer er 2 par skræddertaljer anvendt med tilhørende tovværk(25 meter ø14 mm. manilla). Længden af bomdirken er tilpasset ved opkortning således at gietaljernes vandring er ca. 2-4 meter. Den dobbelte bomdirk har en klar fordel men den har også nogle ulemper. Den største fordel er større trækkraft fra storsejlet foranlediget af en ubrudt facon. Med en luv og en læ bomdirk påvirkes storsejlets facon ikke idet bomdirkene trimmes individuelt og kan således tilpasses under alle vindforhold. Den dobbelte bomdirk har flere ulemper. Når storsejlet sættes skal gaffelnokken vises ind imellem styrbord og bagbord bomdirk. Det kræver ikke blot ekstra opmærksomhed men at den læ bomdirk hales ud til gaffelnokken har passeret. En til tider vanskelig og tids- 5

6 krævende manøvre. Taljerne med tilhørende tovværk er med sin placering langs undervantet ofte i vejen når man passerer forbi og flere besætningsmedlemmer har løbet hovedet ind i den løsthængende blok. Surres blokkene vanskeliggøres sejlrulle især før anløb af havn Storsejls hals Fixering af storsejls hals for at opnå bedre facon og flytte hulning længere mod agterliet er etableret ved en kæde der gennem halsbarmen er ført rundt om masten. Kæden fungerer lige som en mastering men dens længde kan justeres ved hjælp en sjekel. Resultatet har positivt forbedret trim ved sejlads med vindstyrker på ca. 6 m/s eller mere med en fladere faconen i den forreste del af storsejlet. Desuden kan forliet bedre hales tot med halstaljen. Arrangementet benyttes kun ved fuldt storsejl. Når der rebes forbliver kæden i halsbarmen selv om den i princippet kunne flyttes til nye halsbarm Sejlrulle Under anløb af havn har der været eksperimenteret med to forhold til reduktion af skibets fart. Storsejls hals givet op med nedhaleren Storsejlet "skandaliseret" - pikfaldet firet af helt eller delvist. Begge trim har givet overraskende gode resultater, især skandalisering har vist sig ganske effektiv til at afpasse farten under anløb af havnen Ankring Forud for sommertogter lavede bådsmanden en katteline. Linen er ca. 4,5 meter ø16 mm. manilla med en kovs på den ene tamp og en krog på den anden. Katteline skal bruges til at katte ankeret, d.v.s. underbringe ankeret med pertyrlinen under kranbjælken og ankerets arm på svineryggen. Under anløb til ankerpladsen skal farten løbes helt af før ankeret kastes. Kastes ankeret medens skibet gør fart gennem vandet vil ankerkæden vikle sig rundt om ankerstokken. Det giver problemer når ankeret bjærges og skal kattes. En uheldig omstændighed under en manøvre som kræver hele besætningen og dens fulde opmærksomhed. Når der lettes fra ankerpladsen er det en rutine at falde af for vinden med fokken. Oftest opstår der problemer efter denne manøvre eller som følge af manøvren. For at opnå bedre kontrol over omsvajningen for fokken, kan man ved hjælp af pikfaldet sætte storsejlet 2-4 meter på agterliet medens gaflen forbliver ved halsen. Når skibet er faldet af til kursen skal der blot hales lidt hjem på skødet for at få sejlet til at trække. Sejlet kan nu også sættes uden problemer. Derved undgås den panik der kan opstå hvis storsejlet skal sættes hurtigere end forventet. Delvis sætning af storsejlet giver også mulighed for andre manøvre end kun at falde af for fokken når der lettes fra en ankerplads Anvendelse af gummibåd med påhængsmotor En oppustelig gummibåd med 25 HK påhængsmotor blev medbragt under togtet og var stuvet under styrbord forreste køje. Gummibåden blev under togtet benyttet til tre formål: Bådrulle Forlægning Landgangsfartøj Bådrulle er et nyt tiltag som skal anvendes når sejlrullen "Mand-overbord" ikke kan iværksættes eller hvis forholdene kræve en båd i søen til bjærgningsopgaver. 6

7 Under togtet har der været afholdt flere øvelser i hurtig oppustning af gummibådens tre luftkamre, ilægning af køl og trædørk, søsætning og montage af påhængsmotor og tank. Den hurtigste bådrulle med deltagelse af 4 mand var ca minutter fra varskoet "Mand overbord" til gummibåden var fremme ved det bjærgemærs som illuderede overbordfalden besætningsmedlem. For 2 trænede mand tager samme operation ca. 15 minutter. Formålet med øvelserne har været at opnå rutine men også at alle kan indgå i rullen på alle poster. Forlægning af Ruth ved hjælp af gummibåd med påhængsmotor foregår med denne på en af skibets sider. En trosse fra motorbeslaget rundt om Ruth agterspejl fastgøres til modstående pullert. Gummibåden surres desuden med en forhaler og affendres. Med motoren drejet ca. 10 grader og halv kraft kan Ruth forlægge med 2-2,5 knob i vindstille. Forlægning i krap sø eller lidt sø med vindstyrke på 6 m/s bør undgås med det til rådighed værende grej. Der har på togtet været 3 situationer hvor forlægning ved hjælp af egen gummibåd har været af vital betydning. I vindstille ved Sjællandsodde forlagde Ruth til en sikker kyst for opankring fra en position ved revet. Den valgte ankerplads ved Hjem viste sig at være meget udsat for voldsomme bølger fra flyvebådene til og fra Ebeltoft. I den lette vind ville en forlægning i sikker afstand til øens rev for sejl have krævet nogle timers arbejde og være forbundet med nogen risiko. Forlægning i vindstille og regndis til Museumshavnen fra Frederikssund. Som Landgangsfartøj fra ankerplads med proviant og/eller besætning til havn eller andet skib. Denne funktion er vital for at kunne ankre op frem for et havneanløb Kabys Til sejladserfaringer hører også resultaterne af de tiltag som iværksattes efter sommertogt 2005 foranlediget af brand i kabyssen med personskade til følge. Kabyssens to primusapparater er nu forsynet med slingregrej. Trælister er monteret på bordplader og fastholder apparaterne. Hvert apparat er forsynet med slingregrej til at fixerer kogegrejerne. Optændingsmiddel til forvarme af brænderhoved er ændret fra flydende sprit til et faststof produkt. Brandgrej i form af skumslukkere og brandtæpper er opsat. Hovmesteren og hans medhjælpere kan nu lave varm mad i søgang uden risiko for at primusapparaterne med kogegrej rovser på dørken. Optændingsprocessen er simplificeret og der findes ikke længere flydende brændbar væske i kabyssen. Opsætning af brandgrej har øget sikkerheden i kabyssen med bevistheden om at hjælpen nær hvis der indtræffer en ulykke. En medicinkiste med det fornødne til behandling af brandsår indgår nu også i skibets udrustning. De nye forhold har også medført mere bekvemme arbejdsforhold, f.eks. skal der ikke længere to mand til at tænde en primusapparat og man skal ikke længere være nervøs for primusapparaterne. 7

8 10. KULTURFORMIDLING Det er vanskeligt at trænge igennem en mur af økonomiske interesser. Ikke blot de store skibe men også mindre fartøjer har betalende passager ombord eller er direkte chartret til dette arrangement. Disse forhold præger både sejladsen og aktiviteterne i havnene. Under Fyn rundt var det ikke muligt at lave direkte kulturformidling om Ruth. Med mere end 40 skibe og fartøjer var der stor trængsel i alle havne; det var umuligt at lancere omvisning eller fortælle om skibet og dets historie til en større forsamling. Formidlingen foregik derfor i mindre skala efter "fra mand til mand" princippet, hvilket også gav positive resultater idet denne direkte kommunikation gik rent ind hos de fleste. F.eks. blev vi ofte spurgt, hvorfor vi ikke havde startet maskinen. Den efterfølgende forklaring vagte altid stor undren. 11. EVALUERING Generelt Sommertogtet 2006 må anses for en succes, ikke blot for Skibslauget Ruth og inviterede gæster men også for præsentation af skibet i havne og på pladser hvor publikum normalt ikke forventer at møde en museumsgenstand fra Nationalmuseet. Togtet har ansporet skibslauget til nye togter af længere varighed end blot en uge. Det giver ikke alene en større aktionsradius men giver også mulighed for at flere kan deltage. Det vil øge interessen for skibet såvel ude i landet som hos potentielle laugsmedlemmer Besætning Den samlede besætning på 4 kvinder og 8 mænd har et aldersspænd fra 22 til 70 år, hver især med forskellig baggrund, uddannelse og social status. Det har bibragt meget forskellige erfaringer og et meget stort kompetanceområde. Blandingen mellem laugsmedlemmer og nye gaster uden erfaring med sejladsen i så gammelt et skib har været gunstig. Aspiranter og "gæster" har indgået i manøvrering af skibet på lige vilkår som den faste besætning. Oplæringsprocessen har været lærerig for begge parter Skibet Skibets tilstand og dets udrustning er generelt tilfredsstillende hvad angår sødygtighed, og manøvrering. Efter ca. 5 døgn i søen har træet i skroget "sat sig" og antallet af pumpeslag á 3/4 ltr. faldt fra 200 til 20 i samme interval(2-4 timer). Derimod er dæk og især kahytsruf meget utætte, møre og kræver reparation/udskiftning. Sejlmagerens tilpasning af forsejlenes facon har forbedret sejlegenkaberne markant. Anskaffelse af nye sejl er ikke længere aktuel; men fok og stor klyver bør fornyes inden for 3-5 år. Takkelagen er i god stand, dog bør vanterne trimmes. De seneste års supplement til udrustningen i form af blokke, manilla mm. har medvirket til togtets gennemførelse uden faktuelle mangler. Den medbragte gummibåd og påhængsmotor som er privat eje, er gamle og nedslidte. En ny båd med en motor som er mere velegnet til forlægning er ønskelig f.eks. efter samme koncept som på Ottar. 8

"PLATONISK TRIM" Trimning af forsejl:

PLATONISK TRIM Trimning af forsejl: "PLATONISK TRIM" Trimning af forsejl: Følgende artikel er oprindeligt skrevet af Poul Viesmose og tidligere offentliggjort i Drabant 22-Nyt Årgang 11 nr. 6. 1) Uldsnore og faconstriber. For at kunne vurdere,

Læs mere

Håndbog i Meginjollen

Håndbog i Meginjollen Et nyt Sprog Håndbog i Meginjollen af Finn R. Andersen (Megin 443) Et nyt sprog En god ven af mig bor i Mexico City langt fra havet og sejlbare søer. I forbindelse med sin uddannelse skulle han tilbringe

Læs mere

Sæl diplom. At han/hun kan: At han/hun ved: At han/hun tør: har vist

Sæl diplom. At han/hun kan: At han/hun ved: At han/hun tør: har vist Sæl diplom Tømme båden for vand. Svømme m med redningsvest Få båden til at ligge stille i vindøjet og få den til at sejle igen. Lave råbåndsknob og ottetalsknob. Nævne navnene på holdkammeraterne og træneren.

Læs mere

viden giver sejlglæde //

viden giver sejlglæde // øyvind bordal // magne klann Sejlerbogen viden giver sejlglæde // Sektion 1 Grundlæggende sejlads Sejlerbogen Sejlerbogen//Viden giver sejlglæde Blue Ocean Media FORFATTERE Øyvind Bordal, Magne Klann FOTO

Læs mere

Trim og andet godt. En historie fortalt af Søren Andresen DEN 93

Trim og andet godt. En historie fortalt af Søren Andresen DEN 93 Trim og andet godt En historie fortalt af Søren Andresen DEN 93 Begyndelsen Lad mig først med, at sige at denne gennemgang, kun skal ses som vejledende. Det er ikke den ende gyldige sandhed, men et udtryk

Læs mere

Megin Teorihæfte. Frederikssund Maritime Børne- og unge center, Sejlerskolen

Megin Teorihæfte. Frederikssund Maritime Børne- og unge center, Sejlerskolen Megin Teorihæfte Frederikssund Maritime Børne- og unge center, Sejlerskolen Indholdsfortegnelse Side 2 Indholdsfortegnelse... Megin, mål og vægt... Hvad hedder det... Sejl & udstyr... Sejlerudtryk... Terminologi...

Læs mere

RIGNING af K.A.S. skolebåde

RIGNING af K.A.S. skolebåde RIGNING af K.A.S. skolebåde Materialer Der anvendes følgende materialer: Stående rig: Rustfri 6-slået 7 mm stålwire med et splejset øje i den ene ende og en kovs splejset i den anden ende. Splejsene er

Læs mere

Horsens Sejlklub Velkommen til nye sejlere 2015. Hjælp til hvad udstyret hedder på jollen samt gode råd og fif

Horsens Sejlklub Velkommen til nye sejlere 2015. Hjælp til hvad udstyret hedder på jollen samt gode råd og fif Horsens Sejlklub Velkommen til nye sejlere 2015 Hjælp til hvad udstyret hedder på jollen samt gode råd og fif Hvad hedder udstyret på optimistjollen Længde: Bredde: Skrogvægt: 230 cm 113 cm 35 kg Sejlareal:

Læs mere

SOMMERFLID Uformelle noter til en medlemsaften Kaj Madsen, januar 2005

SOMMERFLID Uformelle noter til en medlemsaften Kaj Madsen, januar 2005 SOMMERFLID Uformelle noter til en medlemsaften Kaj Madsen, januar 2005 LITTERATUR C. L. L. Harboe: Dansk Marine-Ordbog, 1839 ( 1979) Maritimt leksikon Jens Kusk Jensen: Haandbog i praktisk Sømandsskab,

Læs mere

5 GODE RÅD. Denne bog tilhører:

5 GODE RÅD. Denne bog tilhører: SØMANDSBOG Denne bog tilhører: 5 GODE RÅD 1 Lær at sejle Ha styr på, hvordan du redder en mand ombord igen 2 Hold dit grej i orden Giv dit udstyr og motor et sikkerhedstjek 3 Planlæg din tur Tjek søkort,

Læs mere

Håndbog i MEGIN-joller Til brug i Grejbanken på Brejning Efterskole v. 1.03.01-20040606 anden info på www.brejning.dk/megin

Håndbog i MEGIN-joller Til brug i Grejbanken på Brejning Efterskole v. 1.03.01-20040606 anden info på www.brejning.dk/megin Side I Håndbog i MEGIN-joller Til brug i Grejbanken på Brejning Efterskole v. 1.03.01-20040606 anden info på www.brejning.dk/megin Formålet med hæftet er at man på forhånd har mulighed for at danne sig

Læs mere

FORTOLKNINGER AF REGEL 42, FREMDRIVNINGSMIDLER

FORTOLKNINGER AF REGEL 42, FREMDRIVNINGSMIDLER FORTOLKNINGER AF REGEL 42, FREMDRIVNINGSMIDLER FORTOLKNINGER AF ANVENDTE BEGREBER Når et begreb anvendes som defineret herunder, er det skrevet i kursiv. Andre begreber, som har betydning i regel 42, er

Læs mere

Tegnet af Peer Bruun Inspireret af vikingeskibene

Tegnet af Peer Bruun Inspireret af vikingeskibene Tegnet af Peer Bruun Inspireret af vikingeskibene Længde: 465 cm Bredde: 162 cm Skroghøjde: 70 cm Vægt : 145 kg Flydetanke: 300 liter Ballast: 100 kg Dybdegang: 30/68 cm Sejlarial: 10 m2 CE godkendt til

Læs mere

Tessa Boathandling - rolle-/processkema - version 2.2-6/5-2012

Tessa Boathandling - rolle-/processkema - version 2.2-6/5-2012 Tessa Boathandling - rolle-/processkema - version 2.2-6/5-2012 Rorsmand Kryds Spiler op Trim til Gør spiler klar Spiler op -Storskøde - Hækstag -Hiv spiler op - Meld spiler oppe - Slæk hækstag, men så

Læs mere

Så i løbet af den første vinter gik jeg i gang med diverse ændringer.

Så i løbet af den første vinter gik jeg i gang med diverse ændringer. OBS! Vær opmærksom på, at en ændring af masten med slæder og skinner på masten ikke er i overensstemmelse med klassereglerne. Båden er således ikke en klassebåd. Folkebåd til en singlehand hygge-sejler

Læs mere

SØFARTSSTYRELSEN. Eksaminationssted (by) Fulde navn: SØVEJSREGLER

SØFARTSSTYRELSEN. Eksaminationssted (by) Fulde navn: SØVEJSREGLER SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad. Y3Søv-1/99

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for Matcher 37 - sejlads med kølbåd over 20 målet (længde x bredde)

Sikkerhedsinstruks for Matcher 37 - sejlads med kølbåd over 20 målet (længde x bredde) Sikkerhedsinstruks for Matcher 37 - sejlads med kølbåd over 20 målet (længde x bredde) Udarbejdet af Ranum Efterskole vers.26.11.12 OS 1. Identifikation af redderen Olav Storm, Forstander Ranum Efterskole

Læs mere

MED VIKINGERNE TIL SØS. Skoletjenesten Vikingeskibsmuseet

MED VIKINGERNE TIL SØS. Skoletjenesten Vikingeskibsmuseet MED VIKINGERNE TIL SØS Skoletjenesten Vikingeskibsmuseet Med vikingerne til søs For at sejle et vikingeskib er det nødvendigt, at mandskabet består af dygtige søfolk. De skal have erfaring med vind og

Læs mere

side 1 af 6 Sikkerhedsinstruks for sejlads med DRACO speedbåd Dragør Navigationsskole

side 1 af 6 Sikkerhedsinstruks for sejlads med DRACO speedbåd Dragør Navigationsskole side 1 af 6 Sikkerhedsinstruks for sejlads med DRACO speedbåd Dragør Navigationsskole Udarbejdet: 7. april 2014 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Matilde, 17 fods DRACO 1700 TL motorbåd

Læs mere

Sejladsreglementet gælder for alle ombordværende ved enhver sejlads i gruppens både.

Sejladsreglementet gælder for alle ombordværende ved enhver sejlads i gruppens både. Sidste rettelse: 27/3 2012 Sejladsreglement for Struer Sø 1. Sejladsreglementets gyldighedsområde Sejladsreglementet gælder for alle ombordværende ved enhver sejlads i gruppens både. Sejladsreglementet

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Side 1 Udarbejdet: 2014 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Megin jolle 1. Identifikation af rederen Center for Kystfriluftsliv Kirkestræde

Læs mere

Introduktion af William Friis-Møller. Sejlads erfaring:

Introduktion af William Friis-Møller. Sejlads erfaring: Velkommen Introduktion af William Friis-Møller CV 2 år rådgivende ingeniør firma i Køge 2 år planlægger på Helsingør Værft 25 år Teknisk Chef (Skibsaptering) 4 år Service Chef hos X-Yachts 1½ år Sælger

Læs mere

Sejlermappe Sejlklubben Sundet 2003, 2006

Sejlermappe Sejlklubben Sundet 2003, 2006 Sejlermappe Sejlklubben Sundet 2003, 2006 Sejlermappen 1. udgave, 1. oplag 2003 Copyright 2003, 2006 Sejlklubben Sundet Forfatter: Lars Nielsen/Morten Wittrup Forlagsredaktion: Sejlklub Sundets skoleudvalg

Læs mere

Kontakt Sejlerskoleudvalget:

Kontakt Sejlerskoleudvalget: Hvor varmt skal man være påklædt? Hav hellere for meget tøj på end for lidt. Vær klædt på i lag på lag det er varmest og det gør det let at regulere tøjmængden. Der er koldere på vandet end i land, særligt

Læs mere

SØFARTSSTYRELSEN. Fulde navn: SØVEJSREGLER

SØFARTSSTYRELSEN. Fulde navn: SØVEJSREGLER SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad.

Læs mere

SLIPKROG FRIGØR TYSKERTRÆK

SLIPKROG FRIGØR TYSKERTRÆK Slipkrog til "Tyskertræk" SLIPKROG FRIGØR TYSKERTRÆK En ny-udviklet slipkrog kan hurtigt fjern-udløse tyskertrækket. Det har været lovpligtigt siden 1. december. Trækpunktet skal også ned. Den nye slipkrog

Læs mere

9. maj Augustenborg-Sønderborg. Letskyet, af og til sol. 3-5, siden 6-9 m/s VSV, fra 13.30 V.

9. maj Augustenborg-Sønderborg. Letskyet, af og til sol. 3-5, siden 6-9 m/s VSV, fra 13.30 V. SEBBE ALS ROMREGATTA-TUR 2013 Log- plus noget bog. 9. maj Augustenborg-Sønderborg. Letskyet, af og til sol. 3-5, siden 6-9 m/s VSV, fra 13.30 V. 9 besætning mødes på broen (besætning: sidste side). Vi

Læs mere

Denne artikel stammer fra Bådnyt nr. 3/81. I det pågældende nummer af Bådnyt står: Stof fra bladet må i Danmark kun citeres med tydelig

Denne artikel stammer fra Bådnyt nr. 3/81. I det pågældende nummer af Bådnyt står: Stof fra bladet må i Danmark kun citeres med tydelig Denne artikel stammer fra Bådnyt nr. 3/81. I det pågældende nummer af Bådnyt står: Stof fra bladet må i Danmark kun citeres med tydelig kildeangivelse. Artikler og billeder i Bådnyt kan ikke uden forlagets

Læs mere

LILLA DAN Togtplan 2015

LILLA DAN Togtplan 2015 ! LILLA DAN Togtplan 2015 Hvad med en anderledes og aktiv ferie? Oplev det danske ørige eller den svenske skærgård ombord på skonnerten Lilla Dan. 64 års aktiv drift for J. Lauritzen A/S! Rederiet J. Lauritzen

Læs mere

Sikkerhedsinstruks sejlerlinjen, Kerteminde Efterskole

Sikkerhedsinstruks sejlerlinjen, Kerteminde Efterskole Sikkerhedsinstruks sejlerlinjen, Kerteminde Efterskole 1) Identifikation af rederen og dennes juridisk ansvarlige person Kerteminde Efterskole, Degnehøjvej 20, 5300 kerteminde. Forstander Lars Brudvig

Læs mere

kapsejlads start bådhåndtering bådfart taktik & strategi

kapsejlads start bådhåndtering bådfart taktik & strategi Bådhåndtering 4.3 Her starter al kapsejlads det her er bunden af pyramiden. En almindelig mandskabs-størrelse i en kølbåd er 4-8 personer, og når så mange hænder skal arbejde sammen på meget lidt plads

Læs mere

YNGLING Tovværk & Sømandskab

YNGLING Tovværk & Sømandskab YNGLING Tovværk & Sømandskab Udgave Oktober 2004 Side Indhold 2 Knob og stik 7 Taklinger 9 Splejsninger 14 Navnestof 21 Sejludtryk 25 Manøvre 29 Sikkerhed 30 Vigeregler 33 Yachtflaget - Opgaver Udarbejdet

Læs mere

20 KNOB MED EN SAGTE HVISLEN

20 KNOB MED EN SAGTE HVISLEN TEKST JAKOB JOHANNSEN FOTO PER HEEGAARD 20 KNOB MED EN SAGTE HVISLEN bygget på SammE måde Som En trækajak og med En drejelig kulfibermast adskiller trimaranen barracuda, Sig fra de fleste andre fartøjer.

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 23 juni 2003. Everten Rebekka af Fanø.

Nyhedsbrev nr. 23 juni 2003. Everten Rebekka af Fanø. Everten Rebekka af Fanø Nyhedsbrev nr. 23 juni 2003 Afsender: Everten Rebekka af Fanø. Adresse: Konsul Lauritzens Plads 26, Nordby DK 6720 Fanø. 1 2 Nyhedsbrev nr. 23-2003. Everten Rebekka af Fanø Adresse:

Læs mere

Sikkerhedsinstruktion for sejlads i matchracebåde ved Rødkilde Gymnasium

Sikkerhedsinstruktion for sejlads i matchracebåde ved Rødkilde Gymnasium Sikkerhedsinstruktion for sejlads i matchracebåde ved Rødkilde Gymnasium 1. Identifikation af rederen Rødkilde Gymnasium Rødkildevej 42 7100 Vejle -Rektor Hans Erik Duschek-Hansen, tlf. 6020 7500 -Ansvarlig

Læs mere

HVORDAN DU RIGGER DIN BÅD PÅ EN HENSIGTSMÆSSIG MÅDE. Indhold: Inden masten sættes i Mastheadriggede både Brøkdelsriggede både Trimning på vandet

HVORDAN DU RIGGER DIN BÅD PÅ EN HENSIGTSMÆSSIG MÅDE. Indhold: Inden masten sættes i Mastheadriggede både Brøkdelsriggede både Trimning på vandet HVORDAN DU RIGGER DIN BÅD PÅ EN HENSIGTSMÆSSIG MÅDE Indhold: Inden masten sættes i Mastheadriggede både Brøkdelsriggede både Trimning på vandet LEMVIG SEJLKLUB Postbox 173 7620 Lemvig Sejladsudvalget Januar

Læs mere

SØFARTSSTYRELSEN. Eksaminationssted (by) Fulde navn: SØVEJSREGLER

SØFARTSSTYRELSEN. Eksaminationssted (by) Fulde navn: SØVEJSREGLER SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad. Y3Søv-2/99

Læs mere

Sejladsreglement for Aalborg Søspejdere

Sejladsreglement for Aalborg Søspejdere Sejladsreglement for Aalborg Søspejdere, 23. november 2005 Side 1 Sejladsreglement for Aalborg Søspejdere Gruppens fartøjer. Gruppen anvender Aalborgjoller og Svendborgjoller til øvelsessejlads for minier,

Læs mere

HMI Sikkerhedsinstruks! Kølbåd

HMI Sikkerhedsinstruks! Kølbåd HMI Sikkerhedsinstruks! Kølbåd Godt sømandskab Ansvar og sund fornuft! Sikkerhedsinstruksen For at sejle sikkert skal det ske inden for rammerne af "godt sømandsskab". Alle skal tage et ansvar og bruge

Læs mere

Helle Nicolaysen, 2. Hovedforløb

Helle Nicolaysen, 2. Hovedforløb Helle Nicolaysen, 2. Hovedforløb Opgaven Idégenerering Udvikling af visuelt design Udvikling af visuelt design til en skipper, der ønsker at markedsføre et nyt koncept, hvor han vil tilbyde virksomheder

Læs mere

Detaljerne tæller når det gælder. Fotograf Mick Anderson. Henriette Koch

Detaljerne tæller når det gælder. Fotograf Mick Anderson. Henriette Koch Detaljerne tæller når det gælder Fotograf Mick Anderson Henriette Koch 2 Bogen er til gratis download 1. udgave marts 2003 6. udgave marts 2015 Forfatter: Henriette Koch Forord Der findes bøger om sejlads,

Læs mere

Sejl og sikkerhedsinstruks for Vemmelev junior- og ungdomsklub.

Sejl og sikkerhedsinstruks for Vemmelev junior- og ungdomsklub. En rigtig god dag på vandet Udarbejdet af: Vemmelev Junior- og ungdomsklub Skolevej 2 4241 Vemmelev. Vemmelev d. 8. maj 2012. 1 1. Redder. Vemmelev junior- og ungdomsklub Skolevej 2 4241 Vemmelev V/ leder:

Læs mere

SBA Kalø-sejlads 2015

SBA Kalø-sejlads 2015 SBA Kalø-sejlads 2015 Lørdag den 3. oktober Sejladsbestemmelser Rev. 06.09.2015 1 Der sejles efter ISAF s og DS s sejladsbestemmelser samt nedenstående sejladsbestemmelser (med de modifikationer af de

Læs mere

K.A.S. sejlerskole. Strandvænget 43 2100 København Ø Tlf. 39 20 71 72

K.A.S. sejlerskole. Strandvænget 43 2100 København Ø Tlf. 39 20 71 72 K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B K.A.S. sejlerskole SEJLERSKOLE Strandvænget 43 2100 København Ø Tlf. 39 20 71 72 K.A.S. sejlerskole tilbyder en toårig sejleruddannelse, hvor du gennemgår

Læs mere

Drabant 24 data. Skroget. Sejlene. Storsejl 13,3 m² Genua 19,3 m² Fok 13,0 m² Spiler 35,9 m². Diverse

Drabant 24 data. Skroget. Sejlene. Storsejl 13,3 m² Genua 19,3 m² Fok 13,0 m² Spiler 35,9 m². Diverse Elev hæfte Logbog Indeks: Bådenes data side 2 Logblad side 3 Hvad checker vi før vi sejler side 4 Bådens benævnelser side 5 9 Knob vi skal kunne udføre side 10 14 Vindretninger side 15 Vigeregler side

Læs mere

SEJLADSBESTEMMELSER 2015

SEJLADSBESTEMMELSER 2015 SEJLADSBESTEMMELSER 2015 Gældende for torsdags sejladser Hvilke regler sejler vi efter Pkt. 1 Regler Side. 2 Pkt. 2 Max vindstyrke Side. 2 Pkt. 3 Meddelelser til deltagerne Side. 2 Banen Pkt. 4 Kapsejladsområde

Læs mere

Fulde navn: NAVIGATION II

Fulde navn: NAVIGATION II SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 1. grad. Y1NAV2-1/02

Læs mere

Med Arktis Ocean pa Fly River, Papua New Guinea 1992/93

Med Arktis Ocean pa Fly River, Papua New Guinea 1992/93 Med Arktis Ocean pa Fly River, Papua New Guinea 1992/93 Den 1. november, ankrede vi sent om aftenen i bugten ved Batangas på Filippinerne. Efter vi havde været i Cebu og Manila for at losse, skulle vi

Læs mere

Sejlads på Tommerup Efterskole. Generelt & Sikkerhedsinstruks

Sejlads på Tommerup Efterskole. Generelt & Sikkerhedsinstruks Sejlads på Tommerup Efterskole Generelt & Sikkerhedsinstruks Generelt Søfart/sejlads med TE Regler, retningslinjer og vejledning i forbindelse med sejlads på Tommerup Efterskole Efteråret 2013 Generelle

Læs mere

SEJLADSBESTEMMELSER 2015.

SEJLADSBESTEMMELSER 2015. SEJLADSBESTEMMELSER 2015. Gældende for tirsdags sejladser Hvilke regler sejler vi efter Pkt. 1 Regler Side. 2 Pkt. 2 Max vindstyrke Side. 2 Pkt. 3 Meddelelser til deltagerne Side. 2 Banen Pkt. 4 Kapsejladsområde

Læs mere

REGLEMENT FOR MOSEDE HAVN

REGLEMENT FOR MOSEDE HAVN REGLEMENT FOR MOSEDE HAVN Havnens område: Det til havnen hørende søområde, jfr. bilag 1, begrænses af havnens ydre dækkende værker. Samt af følgende linier: a) Mod nord : en linie i retning 270 fra nordmolens

Læs mere

AFTALE MELLEM HAN HERRED HAVBÅDE OG DE BÅDELAG, DER ER DANNET OMKRING FORENINGENS FARTØJER.

AFTALE MELLEM HAN HERRED HAVBÅDE OG DE BÅDELAG, DER ER DANNET OMKRING FORENINGENS FARTØJER. Han Herred Havbåde September 2014 Bådelagsaftale AFTALE MELLEM HAN HERRED HAVBÅDE OG DE BÅDELAG, DER ER DANNET OMKRING FORENINGENS FARTØJER. 1. Definition af "bådelag". Interesserede medlemmer af Han Herred

Læs mere

Værd at vide om Mand Over Bord PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK

Værd at vide om Mand Over Bord PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Værd at vide om Mand Over Bord PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK DENNE BROCHURE ER SPONSERET AF DANMARKS TURSEJLERFORENING Formål I det meste litteratur om Mand-Over-Bord fokuseres der på at

Læs mere

STÆVNESKEMAER. Låneerklæring. Andet / ændret sejlnummer DM - Sejlskema Sejl-kontrolskema DANSK BB 10m KLUB

STÆVNESKEMAER. Låneerklæring. Andet / ændret sejlnummer DM - Sejlskema Sejl-kontrolskema DANSK BB 10m KLUB STÆVNESKEMAER Låneerklæring Andet / ændret sejlnummer DM - Sejlskema Sejl-kontrolskema DANSK BB 10m SEJLUNIN DANSK BB 10m STANDARDMÅLEBREV MÅLTAL FR DH-SEJLADSER LÅNEERKLÆRING Kapsejlads:... Klasse: BB

Læs mere

Efterår Kerteminde Sejlklub Tirsdagssejladser 2006

Efterår Kerteminde Sejlklub Tirsdagssejladser 2006 8-8-2006 Så er vi i gang igen Der var lovet svag vind fra DMI, og det skal jeg lige love for at vi fik. Dommeren havde lagt en fælles bane ud til D-mærket og derefter i mål på ca.3,7 sm. Vi fik en elendig

Læs mere

SIKKERHEDSINSTRUKS. for aktiviteter med havkajakker hos Qayak.dk. Juni 2014. Side 1 af 5

SIKKERHEDSINSTRUKS. for aktiviteter med havkajakker hos Qayak.dk. Juni 2014. Side 1 af 5 SIKKERHEDSINSTRUKS for aktiviteter med havkajakker hos Qayak.dk Juni 2014 Side 1 af 5 Indholdsfortegnelse 1. Identifkation af rederen 2. Beskrivelse af sejladsaktiviteter 3. Identifkation af risici 4.

Læs mere

FOLKESKIBET sætter kursen mod dialog og demokrati

FOLKESKIBET sætter kursen mod dialog og demokrati FOLKESKIBET sætter kursen mod dialog og demokrati Folkeskibet er det vestjyske bidrag til Folkemødet på Bornholm i året 2015. Vi kaster søforklaringerne over borde, og inviterer til fi re dages sejlads

Læs mere

RØRVIG SEJLKLUB FØLGEBÅDSFØRER UDDANNELSE. Ver. W 14-2

RØRVIG SEJLKLUB FØLGEBÅDSFØRER UDDANNELSE. Ver. W 14-2 1 KONTAKT OPLYSNINGER Navn:.. Adresse:.. Sommer:.... Mobiltelefon:..... Mail:... Sejler erfaring:... Indmeldt i RØS som aktivt medlem den Samtykkeerklæring til børneattest afleveret til Ole B A d.. Børneattest

Læs mere

Tre både i prøvesejlads

Tre både i prøvesejlads Denne artikel stammer fra Bådnyt nr. 9/97. I det pågældende nummer af Bådnyt står: Artikler og billeder i Bådnyt må ikke benyttes ved salgsvirksomhed. Der er ikke her tale om salgsvirksomhed. Betingelsen

Læs mere

Elektronisk søkortsystem

Elektronisk søkortsystem Kapitel 3 side 18 Elektronisk søkortsystem Et elektronisk søkortsystem samler oplysninger fra mange forskellige navigationsinstrumenter. Oplysningerne bliver vist på et elektronisk søkort, som navigatøren

Læs mere

HORSENS SEJLKLUBS SEJLERSKOLE

HORSENS SEJLKLUBS SEJLERSKOLE KVALITETSHÅNDBOG FOR HORSENS SEJLKLUBS SEJLERSKOLE DEL 1 Version: 1 Dato: 20 DEC 2010 Godkendt af: Sejlerskolen Hans Chr. D. Koch Godkendt af: Horsens Sejlklub Bent Rønn Side 1 af 11 Indhold: 0. Formålet

Læs mere

Atter kan vi se frem til nogle spændende, sjove og hyggelige sejladser i 2009. Sejlplanen ser du siderne 17 og 18 (foto: Niels Kobberø)

Atter kan vi se frem til nogle spændende, sjove og hyggelige sejladser i 2009. Sejlplanen ser du siderne 17 og 18 (foto: Niels Kobberø) Nr. 315 Januar 2009 35. årgang Atter kan vi se frem til nogle spændende, sjove og hyggelige sejladser i 2009. Sejlplanen ser du siderne 17 og 18 (foto: Niels Kobberø) Formand Leif Byrgiel, Brinckersvej

Læs mere

Sejladsreglement RAGNAR LODBROGS SØNNER Revision 10, 2012

Sejladsreglement RAGNAR LODBROGS SØNNER Revision 10, 2012 Revision 10, 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Formål... 3 Udfærdigelse... 3 Definitioner... 3 Dispensation... 3 Overtrædelse... 3 Havari... 3 Fordelingsliste... 3 Godkendelse... 3 Udrustning og vedligeholdelse...

Læs mere

Trimguide til cruisingsejlads

Trimguide til cruisingsejlads Trimguide til cruisingsejlads www.northsails.dk Nye sejl Nye sejl Nye sejl giver ekstra sejlglæde Det er dejligt at få nye, flotte og velfungerende sejl, der er lette at trimme. Og trimningen er vigtig

Læs mere

Hvad bør du gøre til kapsejladser! Planket af Bo Jarvig Fra Michael Risør som har planket fra Luther Carpenter

Hvad bør du gøre til kapsejladser! Planket af Bo Jarvig Fra Michael Risør som har planket fra Luther Carpenter Hvad bør du gøre til kapsejladser! Planket af Bo Jarvig Fra Michael Risør som har planket fra Luther Carpenter Erfaring Erfaring bliver regnet som en af de mest vigtige kvaliteter, en topsejler besidder.

Læs mere

TIRSDAGSSEJLADSER 2013 KERTEMINDE SEJLKLUB SEJLADSBESTEMMELSER

TIRSDAGSSEJLADSER 2013 KERTEMINDE SEJLKLUB SEJLADSBESTEMMELSER TIRSDAGSSEJLADSER 2013 KERTEMINDE SEJLKLUB SEJLADSBESTEMMELSER 1. Regler 1.1 Stævnet sejles efter Regler for Kapsejlads RRS 2013-2016 inkl. Skandinavisk Sejlerforbunds og Dansk Sejlunions forskrifter.

Læs mere

Med Ladbyskibet på tur

Med Ladbyskibet på tur Med Ladbyskibet på tur Engang sejlede Ladbyskibet på vandet omkring Kerteminde. Måske tog det også på togter rundt i vikingernes verden. Ladbyskibet var et langskib på 21 m. Det har været stort og flot.

Læs mere

Den Maritime Havarikommission. SØULYKKESRAPPORT Marts 2012

Den Maritime Havarikommission. SØULYKKESRAPPORT Marts 2012 Den Maritime Havarikommission SØULYKKESRAPPORT Marts 2012 MERANO Forlis den 2. maj 2011 Den Maritime Havarikommission, Vermundsgade 38 A, 2100 København Ø. Tlf. 39 17 44 40, CVR-nr.: 33 74 62 10 E-post:

Læs mere

Beredskabsplan. for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både

Beredskabsplan. for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Beredskabsplan for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Udarbejdet af Miljø- og Sikkerhedsudvalget, Marselisborg

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer for Sorø Akademis Skole

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer for Sorø Akademis Skole Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer for Sorø Akademis Skole Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? 16 kajakker, 12 kanoer og 2 robåde 1. Identifikation af rederen Skriv navn

Læs mere

Markering af Slaget ved Lyngør i Norge

Markering af Slaget ved Lyngør i Norge Hjemmeværnet - Danmarkshistorie i Norge 1 af 6 21-08-2014 13:47 HJEMMEVÆRNET Marinehjemmeværnet HJK > Marinehjemmeværnet > Nyheder > Danmarkshistorie i Norge Markering af Slaget ved Lyngør i Norge Af OK

Læs mere

SKIBE OG SKÆBNER I RENÆSSANCEN 1500-1660. Redaktør: Steffen Møller

SKIBE OG SKÆBNER I RENÆSSANCEN 1500-1660. Redaktør: Steffen Møller SKIBE OG SKÆBNER I RENÆSSANCEN 1500-1660 Redaktør: Steffen Møller 1561 1563 s søret Tre svenske fartøjer erobres Maden i renæssancen var baseret på kål og rodfrugter, dog ikke kartofler. Kødet blev som

Læs mere

KEEP SAILING MÅNEDENS TIP MEDSTRØM I DIN APP NYE FUNKTIONER. Se hvordan du kan dele dine sejlture og andet godt med andre

KEEP SAILING MÅNEDENS TIP MEDSTRØM I DIN APP NYE FUNKTIONER. Se hvordan du kan dele dine sejlture og andet godt med andre KEEP SAILING Nummer 3 Juni 2013 MÅNEDENS TIP Se hvordan du kan dele dine sejlture og andet godt med andre MEDSTRØM I DIN APP Vi ser på hvordan du får masser af strøm til din Smartphone mens du sejler og

Læs mere

Tekst & foto: Bifrost

Tekst & foto: Bifrost Tekst & foto: Bifrost Vi ville prøve at gentage turen til Polen helt op til Stettin, der hvor man tager mast af for at sejle ad floden op mod Berlin. Da vi i 1998 skulle ind i Polsk farvand sejlede man

Læs mere

Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter.

Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. I uge 31: søn 28. juli fre 2. august 2013 Så er det igen tid for tilmelding til årets super sommersejlercamp i uge 31 fra søndag eftermiddag

Læs mere

Aftenkapsejladser 2012

Aftenkapsejladser 2012 Aftenkapsejladser 2012 Jægerspris Sejlklub 10. maj - 28. juni og 9. august - 22. september SEJLADSBESTEMMELSER 1. REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne (RRS 2009-2012) definerede regler

Læs mere

www.koldingbaadelaug.dk

www.koldingbaadelaug.dk www.koldingbaadelaug.dk Indholdsfortegnelse Instruktørpolitik. side 1 Instruktøruddannelse.. side 2 Organisationsplan...side 3 Vedligeholdelsesplan for skole bådene.. side 4 Elevpolitik.. side 6 Sikkerhedspolitik...

Læs mere

PRÆSENTATION AF PROJEKT TIL SEJLSKOLESKIB GEORG STAGE III GS III SØFARTSTEKNISK FORENING / SKIBSTEKNISK SELSKAB 2010-12-06

PRÆSENTATION AF PROJEKT TIL SEJLSKOLESKIB GEORG STAGE III GS III SØFARTSTEKNISK FORENING / SKIBSTEKNISK SELSKAB 2010-12-06 PRÆSENTATION AF PROJEKT TIL SEJLSKOLESKIB GEORG STAGE III GS III SØFARTSTEKNISK FORENING / SKIBSTEKNISK SELSKAB INDHOLD AF PRÆSENTATION Baggrund og erfaring ASD Sejlskibsprojekter Skibstyper Rigning Georg

Læs mere

J/70 - flere detaljer

J/70 - flere detaljer 4 KAPSEJLADSUDVALGET J/70 - flere detaljer Som beskrevet i flere numre af BARKAS- SEN har K.A.S. investeret i en J/70 er. Nedenfor får du lidt flere detaljer om bookingmuligheder, priser mv. Den nye båd

Læs mere

Nyhedsbrev juni 2009.

Nyhedsbrev juni 2009. Sallingsund Sejlklub 17.06.09. Nyhedsbrev juni 2009. Stemningsbillede fra sommerudflugten 2008. 1 Nyt fra bestyrelsen. Siden sidste nyhedsbrev har vi haft generalforsamling med et stopfyldt klubhus. Der

Læs mere

HUNDESTED LYSTBÅDE OG FISKERIHAVN

HUNDESTED LYSTBÅDE OG FISKERIHAVN HUNDESTED LYSTBÅDE OG FISKERIHAVN ORDENSREGLEMENT 2014 Hundested Havn Amtsvejen 2 3390 Hundested tlf.: 47937234 e-mail: mail@hundestedhavn.dk På grundlag af lov nr. 326, vedtaget af Folketinget i maj 1999,

Læs mere

Indbydelse. Tursejlere. 5.-7. juni 2015 KERTEMINDE SEJLKLUB K E R T E M I N D E S E J L K L U B

Indbydelse. Tursejlere. 5.-7. juni 2015 KERTEMINDE SEJLKLUB K E R T E M I N D E S E J L K L U B Indbydelse Tursejlere 5.-7. juni 2015 K E R T E M I N D E S E J L K L U B Velkommen til Kerteminde Kerteminde Sejlklub har fornøjelsen af at indbyde til Classic Fyn Rundt 2015 Kerteminde Sejlklub indbyder

Læs mere

Skælskør Amatør-Sejlklub

Skælskør Amatør-Sejlklub Information til nye sejlere og forældre i Skælskør Amatør-Sejlklubs juniorafdeling (SAS) Som ny sejler og forældre til en ny sejler i Skælskør Amatør-Sejlklubs juniorafdeling, er der mange ting der er

Læs mere

TIL DELTAGERE PÅ TOGT MED SKONNERTEN FULTON

TIL DELTAGERE PÅ TOGT MED SKONNERTEN FULTON TIL DELTAGERE PÅ TOGT MED SKONNERTEN FULTON I forbindelse med at du/i skal på togt med Skonnerten Fulton er her nogle praktiske oplysninger i forbindelse med forberedelsen til togtet. Et togt med Skonnerten

Læs mere

J.nr: NST-942-00169 Ref: salin 02. juli 2014. Svar på spørgsmål til EU-udbud Projektering, bygning og levering af Nationalparkskib

J.nr: NST-942-00169 Ref: salin 02. juli 2014. Svar på spørgsmål til EU-udbud Projektering, bygning og levering af Nationalparkskib Nationalpark Vadehavet Havnebyvej 30 DK-6792 Rømø Tlf: +45 72 54 36 34 CVR: 34372098 EAN: 5798000860674 vadehavet@danmarksnationalparker.dk www.nationalparkvadehavet.dk J.nr: NST-942-00169 Ref: salin 02.

Læs mere

Sejlklubben Greve Strand SIKKERHEDSPOLITIK

Sejlklubben Greve Strand SIKKERHEDSPOLITIK SIKKERHEDSPOLITIK Gældende fra den 24. april 2008 I Sejlklubben Greve Strand (SGS) prioriterer vi sejlernes sikkerhed højt. En klar ansvarsfordeling under afvikling af uddannelse, træning og sejladser

Læs mere

Vilkår og betingelser for søfartøjer hos søspejderenheder hos DDS

Vilkår og betingelser for søfartøjer hos søspejderenheder hos DDS Vilkår og betingelser for søfartøjer hos søspejderenheder hos DDS Det Danske Spejderkorps reviderede 1. januar 2007 forsikringsvilkårene for søfartøjer hos søspejderenheder hos DDS. Før denne revidering

Læs mere

Uden spild! Hverdagens helte/ Danmarks kassedamer. De flyvende læger/ Mød eskadrille 722. Lad det simre/ Sæt vintermad over

Uden spild! Hverdagens helte/ Danmarks kassedamer. De flyvende læger/ Mød eskadrille 722. Lad det simre/ Sæt vintermad over Læs før du handler { januar 2012 pris: 39,- kr. gratis for fdb-medlemmer } forbrug Hverdagens helte/ Danmarks kassedamer Side 18 sundhed De flyvende læger/ Mød eskadrille 722 Side 44 mad Lad det simre/

Læs mere

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør.

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør. INVITATION Kære sejler Vi vil gerne gentage succesen fra sidste år og invitere dig og din familie til det 2 Lotus møde, i rækken af de årlige møder der gerne skulle blive en hyggelig og udbytterig tradition

Læs mere

Ferierende dansker ved Gardasøen Der må da skulle tilløb til for at få en folkebåd helt herned!

Ferierende dansker ved Gardasøen Der må da skulle tilløb til for at få en folkebåd helt herned! Ferierende dansker ved Gardasøen Der må da skulle tilløb til for at få en folkebåd helt herned! Planen har længe været at køre en tur til Gardasøen, og sejle rundt og opleve den intense italienske stemning.

Læs mere

STCW kurser. Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv

STCW kurser. Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv STCW kurser Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv fiskeriskolen.dk Søsikkerhedskursus STCW regulation A-V1/1-1 Varighed: 1 dag Kurset kan afvikles lokalt Formålet med dette 1 dags kursus er

Læs mere

BÅDMAGASINET s KAPSEJLADSSKOLE 2007-08

BÅDMAGASINET s KAPSEJLADSSKOLE 2007-08 BÅDMAGASINET s KAPSEJLADSSKOLE 2007-08 INDHOLDSFORTEGNELSE Optimere chancerne inden start...2 Startskuddet og de første 5-10 minutter...4 Efter de første 5-10 minutter: Resten af vejen til krydsmærket...7

Læs mere

Hou Matchrace Center

Hou Matchrace Center Hou Matchrace Center Det enestående koncept Hou Matchrace Center (HMC) er etableret i et samarbejde mellem Hou Maritime Idrætsefterskole (HMI), Egmont Højskolen og Hou Bådelaug. Det enestående koncept

Læs mere

Regelkursus 2009-2012

Regelkursus 2009-2012 Regelkursus 2009-2012 Marts 2009 FORORD DS' regelkursus er en gennemgang af de kapsejladsregler, som har størst betydning for deltagere og officials i en kapsejlads. Denne udgave er revideret i henhold

Læs mere

viden giver sejlglæde //

viden giver sejlglæde // øyvind bordal // magne klann Sejlerbogen viden giver sejlglæde // Sektion 2 kølbådssejlads Sejlerbogen Sejlerbogen//Viden giver sejlglæde Blue Ocean Media FORFATTERE Øyvind Bordal, Magne Klann FOTO Forsidefoto:

Læs mere

Sejlerskole politik for Bogense Sejlklub Sejlerskole

Sejlerskole politik for Bogense Sejlklub Sejlerskole Sejlerskole politik for Bogense Sejlklub Sejlerskole Revision 1.0 5. august 2010 Indholdsfortegnelse Sejlerskolens målsætning... 2 Uddannelser... 2 Skoleudvalget... 3 Arbejds-/ansvarsområder... 4 Skoleudvalgs

Læs mere

Nyhedsbrev december 2014.

Nyhedsbrev december 2014. Nyhedsbrev december 2014. Formandens klumme Æ bådslæw. Bådbyggeriet på Mythuegård. Aktiviteter. Formandens klumme. Sikke en Sommer 2014 har budt på. Fantastisk vejr, Ikke mindst under Tall ships, hvor

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 24. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2013. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 24. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2013. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 24. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2013 Læs inde i bladet: INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING SPÆNDENDE FOREDRAG I FORBINDELSE MED GENERALFORSAMLINGEN SE ÅRETS ARRANGEMENTSKALENDER

Læs mere

DELEBÅDSPROJEKT BLUE-LINE 2013.

DELEBÅDSPROJEKT BLUE-LINE 2013. DELEBÅDSPROJEKT BLUE-LINE 2013. Blue Line H-båd ejet af Svendborg Sunds Sejlklub 1. Parthavere Båden udbydes i alt i 4 parter, og som parthavere har tilmeldt sig følgende: Navn Adresse E. mail Telefon

Læs mere