Sluppen RUTH. Togtrapport for Sommertogt 2006

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sluppen RUTH. Togtrapport for Sommertogt 2006"

Transkript

1 Af Niels Svarø Skipper på sluppen Ruth Januar 2007 Til Vikingeskibsmuseet Vindeboder 4000 Roskilde Vedr.: Sluppen Ruths togtrappport for Sommertogt 2006 Ref.: Havarirapport 27 JULI 2006 Tillæg A. Sejlplan B. Togtets destinationer - havne og ankerpladser C. Mønstringsliste 1. INDHOLD 1. INDHOLD 2. INDLEDNING 3. IDE OG PLANLÆGNING 4. SÆRLIGE OPGAVER OG FORMÅL 5. SEJLPLAN 6. BESÆTNING 7. SÆRLIGE HÆNDELSER 8. HAVARI OG ULYKKER 9. SEJLADSERFARINGER 10. KULTURFORMIDLING 11. EVALUERING 2. INDLEDNING Ideen til Sommertogt 2006 opstod under Bådfælleslaugets møde i efteråret 2005 da Vikingeskibsmuseet meddelte at man planlagde at tage Ruth på et længerevarende beddingsophold. Blandt laugets medlemmer opstod hurtigt tanken om en langt sommertogt som en rimelig kompensation for at Ruth ikke kom ud at sejle i sæsonen

2 3. IDE OG PLANLÆGNING Da forslaget om et sommertogt på 3 ugers varighed blev kendt, indløb flere gode ideer. Peder, skipper på galeasen Vega, foreslog deltagelse i "Fyn rundt for bevaringsværdige træskibe" og efterfølgende sejlads i Østersøen. Dette forslag rummede muligheder for spændende sejlads, kapsejlads med andre gamle sejlskibe, samvær med ligesindede sejlere, flotillesejlads mm. Det indeholdt også fordelen ved at have en slæber i nærheden hvis dette blev nødvendigt under anløb af fyldte provinshavne. Gennem vinteren blev planerne diskuteret og især hvilke oplevelser man kunne forvente. Såvel "Fyn rundt for bevaringsværdige træskibe" som besøg på Christiansø var hyppige samtaleemner. Med skibslaugets 7 medlemmer var det en klar forudsætning at der skulle hyres yderligere besætning. Ideen til en hvervekampagne blev lanceret og iværksat i Vallensbæk Sejlklubs Sejlerskole med det formål at skabe interesse for det gamle skib blandt skolens instruktører. En præsentation af skibet og dets historie med efterfølgende to dagsejladser på Roskilde Fjord vakte begejstring og medførte at 3 instruktører meldte sig til sommertogtet. Forhyring blandt Ruths Venner bragte den samlede besætning op på SÆRLIGE OPGAVER OG FORMÅL Sommertogtet har dannet rammen for flere forsøg med ændringer i sejlføring og trim. Nye rutiner er også afprøvet. Formålet med forsøgene har været baseret på en trænet besætning og mulighed for bedre evaluering under sejlads med mere kontinuerligt præg end træningssejladser om aftenen i Roskilde Fjord. Resultaterne er beskrevet under pkt. 9 - Sejladserfaringer Forsejl - ændring af facon Afprøvning af tilpassede forsejl - stor klyver, mellemklyver, stormklyver og jager er modificeret således at sejlenes hule facon er ændret til et fladere sejl. Det er besætningens opfattelse at sejlene fra begyndelsen har været meget hule og ca. 10 års brug har medført yderligere hulning af især stor klyver Sejlads med Jager Forsøg med forskellige trim af jager for aflastning af topstang. Erfaringerne med jageren har været begrænset til sejlads i let vind(max. 2-4 m/s). Problemet med dette sejl har været at træk-kraften påvirker topstangen så kraftigt at denne bøjede toppen fremover med ildevarslen-de knagen. Oprigning af en indhaler på jagerfaldet har flyttet belastningen længere ned og har dermed åbnet for nye trimmuligheder. Indhaleren er rigget som vist på gamle tegninger og malerier, fra faldbarmen til en blok ved foden af topstangen og videre til dækket. Dette har medført at jageren kan nu føres i top i op til 5-6 /ms uden synlig påvirkning af topstangen Dobbelte bomdirke Afprøvning af nyt koncept med dobbelte bomdirke. Den oprindelige, enkelte bomdirk har kendelig indflydelse på storsejlet facon på den ene hals, uanset om bomdirken holder bommens position eller bomdirken er slækket helt af. Den giver er skarpt knæk i sejlet. 2

3 Undersøgelser af gamle tegninger og malerier har vist, at sejlads med en luv og en læ bomdirk har været anvendt på skibe af sluptypen Storsejls hals Storsejlets hals har hidtil kun været fastholdt af en halstalje der er fæstet på masten i kort afstand under bommen. Taljen kan i frisk til hård vind ikke holde halsbarmen ind til masten hvorved sejlets hulning øges i uheldig grad. Dette medfører ikke blot øget krængning men også farttab, fordi rorgængeren skal modarbejde skibets luvgerrighed Ankring Opankring og letning for anker for sejl. Ifølge "Manualen for Sluppen Ruth" er letning for sejl en endog meget vanskelig manøvre. En af dette års sommertogts opgaver har været at afprøve nye manøvre især ved letning for anker. 5. SEJLPLAN Den oprindelige sejlplan med slutdestination Christiansø blev fravalgt. Dagsejladser blev prioriteret høj og ved aftale med Vega som ledsageskib blev sejlplanen ændret efter sejladsen "Fyn Rundt" til Det Sydfynske Farvand, Lillebælt og Æbeltoft - se tillæg A & B. Den udsejlede distance er ca. 485 sømil. 6. BESÆTNING Der har været i alt 14 besætningsmedlemmer involveret i togtet. Besætningens størrelse har varieret fra 5-8 mand med af/påmønstring i hver week-end - se tillæg C. 7. SÆRLIGE HÆNDELSER Dette sommertogtet har budt på mange oplevelser af maritim karakter. Sejladsen fra Lyø til Als i frisk vind hvor Ruth loggede 8 knob over grunden og de efterfølgende kryds ind i den endog meget snævre rende til Dyvig i en let vind fra SØ og bare 4 meter til søbredden. Passagen i læ af Sejrø i let kuling for fulde sejl og med en fart over grunden på næsten 9 knob. I kontrast hertil, det natlige indsejling i gabet mellem Rørvig og Hundested i let vind fra SV til anløb af honnørkajen i Rørvig Havn. Under denne sejlads meldtes skibets position fra GPS ned til skipper i kahytten som samtidig udsatte denne i søkortet og udstedte kommandoer til manøvrering af skibet. De passerede sømærker tjente som kontrol for navigationen. Der har også været hændelse hvor Ruth har været i begivenhedernes centrum: 7.1. Et spektakulært anløb Sejladsen til Kerteminde hvor fartøjer og skibe til "Fyn rundt for bevaringsværdige træskibe" skulle samles, forløb igennem et vindstille Storebælt med en slæber efter skonnerten Maja. Kort før Kerteminde Havn holdt Maja baderulle og Ruth blev overladt til sin egen skæbne. Vi var dog kommet så tæt under land at en svag brise kunne fylde fok og storsejl. Landbrisen var af naturlige grunde vestlig og det krævede stor koncentration at sejle en meget spids bidevind kurs. Ved molehovederne begyndte den udadgående strøm at gøre sig gældende, men det lykkedes os at sejle ind i bassinet, svaje rundt og få en fortøjning i land. At det var lidt nervepirrende blev ikke opdaget af de mange mennesker der havde samlet sig på kajerne for at iagttage sejlskibenes ankomst. 3

4 7.2. En vinder på kapsejladsbanen Efter ca. 4 timers forlægning fra Middelfart for slæb ned igennem Lillebælt nåede vi startområdet området syd for Årø. Trods sen passage af startlinien(20 min) sejlede Ruth op igennem feltet og gik i mål som dagens vinder i klassen for 20 BRT. eller mindre. Kapsejladsen forløb efter en fastlagt strategi og en motiveret besætning, opdelt i styrbord og bagbord vagt, hver 3 mand, samt rorgænger og skipper. Let vind og kursen fastmålt på mållinien gav fordelen i duellerne hvorefter Ruth passerede det ene efter det andet af fartøjerne i egen klasse og minsandten også de større skibe. Umiddelbart før passage af målstregen var der et betagende syn agterud hvor mere end 40 sejlskibe lå i eftermiddagens strålende solskin En "afgang med knas i" Efter et par dage i Museumshavnen ved fregatten Jylland kastedes trosserne søndag kort før middag og Ruth svajede ud bassinnet for fortrossen. Museets program var kanonskud med en skibskanon kl. 12:00 og den oplevelse ville vi gerne have med. Efter skuddet var rullet ud over havnen med et gevaldigt lysglimt var vi klar til at sætte fokken og stå ud af havnen. Men ak - blandt havnens øvrige gæstefartøjer var en moderne yacht med 5 sallinger(eller var det 7) og en dybgang på 4,5 meter ifølge skipperen. Han var også gået fra kaj efter kanonskuddet og stod før os ind i renden til havneudløbet. Her gik han desværre på grund og efter flere forgæves forsøg med kraftig frem/bak på skruen og manøvre med bovpropellen lykkedes det ikke at komme igennem renden. Efter en halvtimes tid fandt jeg det betimeligt at praje skibet og anmode om passage. Ruth satte fokken, svajede rundt, hejste storsejlet og stod af havnen for en lænser, imedens vi vinkede til publikum på museet og til de champagnedrikkende gæster på den store yacht. Det var et stolt øjeblik. 8. HAVARI OG ULYKKER I forbindelse med "Fyn Rundt for Bevaringsværdige træskibe" var arrangementet lagt i så faste rammer at Ruth var tvunget til at anmode om slæbeassistance ud til selve sejladsen og efterfølgende ind til den nye havn. Disse manøvrer forløb normalt uden problemer men under anløb af Fåborg hvor Ruth skiftede slæber gik det galt. Den kvitterede slæber, skonnerten "Fylla", manøvrerede for kraftigt med skruen og derved sugede Ruth ind langs sin skibsside hvorved topstang og salling blev revet ned - se ref. af 27 juli Havariet medførte dog ikke ændringer i sejlplanen. Udover topstang og salling var der ikke skader på den øvrige rig. Der var ingen personskader, men en chockeret besætning. Efter nedtagning af de havarerede dele, riggedes et nyt fald til jageren på undermasten. Den resterende del af togtet kunne gennemføres med jager men uden topsejl. Sommertogtet har kun haft et enkelt tilfælde med personskade. Bådsmanden(Ask Nansen) trådte et stort søm op i sin fod på museets bro. Uheldet skete da han, barfodet, skulle bringe grejer i land fra skibet. Førstehjælp med brug af skibets medicinkiste iværksattes men for at imødegå evt. komplikationer blev han sendt til Roskilde Sygehus med en ledsager. 4

5 9. SEJLADSERFARINGER 9.1. Jageren Sommertogtet har vist at jageren efter ændring af faconen har fået en væsentlig større udnyttelsesgrad. Tager man princippet om rebning som koncept for trim af jageren kan farten øges med op til ca. 1 knob. I praksis føres jageren højt(faldbarm halet til tops) i let vind og trimmes ned(faldet fires af og indhaler og skøde hales hjem) ved stige vindstyrke. Denne teknik har medført at jageren kan føres i vindstyrker op til hård vind( ca. 10 m/s) når skibet ikke hugger i søen. Ved denne vindstyrke danner jageren en vindtunnel i læ af klyveren og øger derved dennes trækkraft. Ved vindstyrke på 6 m/s eller mere bidrager jageren til et vedholdende pres til en bedre afbalancering af roret. Der har også været eksperimenteret med jagerens skødpunkter. Det oprindeligt anvendte skødpunkt ved klyverens skødpunkt benyttes nu kun ved ringe vind og skødpunktet flyttes agterover ved stigende vindstyrke. I praksis har kofilnaglen til bakstaget været skødpunkt for vindstyrker over ca. 4 m/s. Jagerens skøde er nu et tov på ca. 35 meter fæstnet til skødbarmen med et lærkehoved på midten af skødet(manilla ø14 mm). Det lange skøde har da også givet anledning til problemer. Begge skøder skal være bemandet under stagvendinger for at imødegå at skødbarmen fisker i forstaget og skøderne skal være halet hjem under hele manøvren. I modsat fald vil jageren ikke skifte og skøderne slår med risiko for personskader Klyvere Klyverskødets faste part er flyttet så meget agter som svineryggen tillader. Denne placering har sammen med de fladere sejl medført at vinden slipper sejlenes agterlig langt bedre end tidligere. Udhaling af klyverens hals på klyverbommen har været genstand for flere forsøg. Halsbarmens positionen på bommen har indflydelse på sejlcentrets placering. Det har især betydning for mellem- og stormklyver. Erfaringen viser at mellemklyvers optimale udhal er ca. 1,5-2 meter fra nokken Dobbelt bomdirk Tovværket - 50 meter ø22 mm. kunsthamp - er oplagt i to lige store længder og i bugten er der isat en kovs med bændsel. Kovsen er monteret til bomnokken med en sjekel. Tampene er skåret igennem hver sin skive i en to-skåret blok i undermastens top og ført til dæk hvor de er forsynet med en seksskåret gietalje. De seksskårne talje giver samme trækkraft som på den tidligere bomdirkstrækker og med en gietalje opnås den fordel at den halende part er i det midterste hjul hvorved blokken ikke kæntre under indhaling. De to taljepar er anbragt agterst i styrbord og bagbord naglebænke i lønningen. Som taljer er 2 par skræddertaljer anvendt med tilhørende tovværk(25 meter ø14 mm. manilla). Længden af bomdirken er tilpasset ved opkortning således at gietaljernes vandring er ca. 2-4 meter. Den dobbelte bomdirk har en klar fordel men den har også nogle ulemper. Den største fordel er større trækkraft fra storsejlet foranlediget af en ubrudt facon. Med en luv og en læ bomdirk påvirkes storsejlets facon ikke idet bomdirkene trimmes individuelt og kan således tilpasses under alle vindforhold. Den dobbelte bomdirk har flere ulemper. Når storsejlet sættes skal gaffelnokken vises ind imellem styrbord og bagbord bomdirk. Det kræver ikke blot ekstra opmærksomhed men at den læ bomdirk hales ud til gaffelnokken har passeret. En til tider vanskelig og tids- 5

6 krævende manøvre. Taljerne med tilhørende tovværk er med sin placering langs undervantet ofte i vejen når man passerer forbi og flere besætningsmedlemmer har løbet hovedet ind i den løsthængende blok. Surres blokkene vanskeliggøres sejlrulle især før anløb af havn Storsejls hals Fixering af storsejls hals for at opnå bedre facon og flytte hulning længere mod agterliet er etableret ved en kæde der gennem halsbarmen er ført rundt om masten. Kæden fungerer lige som en mastering men dens længde kan justeres ved hjælp en sjekel. Resultatet har positivt forbedret trim ved sejlads med vindstyrker på ca. 6 m/s eller mere med en fladere faconen i den forreste del af storsejlet. Desuden kan forliet bedre hales tot med halstaljen. Arrangementet benyttes kun ved fuldt storsejl. Når der rebes forbliver kæden i halsbarmen selv om den i princippet kunne flyttes til nye halsbarm Sejlrulle Under anløb af havn har der været eksperimenteret med to forhold til reduktion af skibets fart. Storsejls hals givet op med nedhaleren Storsejlet "skandaliseret" - pikfaldet firet af helt eller delvist. Begge trim har givet overraskende gode resultater, især skandalisering har vist sig ganske effektiv til at afpasse farten under anløb af havnen Ankring Forud for sommertogter lavede bådsmanden en katteline. Linen er ca. 4,5 meter ø16 mm. manilla med en kovs på den ene tamp og en krog på den anden. Katteline skal bruges til at katte ankeret, d.v.s. underbringe ankeret med pertyrlinen under kranbjælken og ankerets arm på svineryggen. Under anløb til ankerpladsen skal farten løbes helt af før ankeret kastes. Kastes ankeret medens skibet gør fart gennem vandet vil ankerkæden vikle sig rundt om ankerstokken. Det giver problemer når ankeret bjærges og skal kattes. En uheldig omstændighed under en manøvre som kræver hele besætningen og dens fulde opmærksomhed. Når der lettes fra ankerpladsen er det en rutine at falde af for vinden med fokken. Oftest opstår der problemer efter denne manøvre eller som følge af manøvren. For at opnå bedre kontrol over omsvajningen for fokken, kan man ved hjælp af pikfaldet sætte storsejlet 2-4 meter på agterliet medens gaflen forbliver ved halsen. Når skibet er faldet af til kursen skal der blot hales lidt hjem på skødet for at få sejlet til at trække. Sejlet kan nu også sættes uden problemer. Derved undgås den panik der kan opstå hvis storsejlet skal sættes hurtigere end forventet. Delvis sætning af storsejlet giver også mulighed for andre manøvre end kun at falde af for fokken når der lettes fra en ankerplads Anvendelse af gummibåd med påhængsmotor En oppustelig gummibåd med 25 HK påhængsmotor blev medbragt under togtet og var stuvet under styrbord forreste køje. Gummibåden blev under togtet benyttet til tre formål: Bådrulle Forlægning Landgangsfartøj Bådrulle er et nyt tiltag som skal anvendes når sejlrullen "Mand-overbord" ikke kan iværksættes eller hvis forholdene kræve en båd i søen til bjærgningsopgaver. 6

7 Under togtet har der været afholdt flere øvelser i hurtig oppustning af gummibådens tre luftkamre, ilægning af køl og trædørk, søsætning og montage af påhængsmotor og tank. Den hurtigste bådrulle med deltagelse af 4 mand var ca minutter fra varskoet "Mand overbord" til gummibåden var fremme ved det bjærgemærs som illuderede overbordfalden besætningsmedlem. For 2 trænede mand tager samme operation ca. 15 minutter. Formålet med øvelserne har været at opnå rutine men også at alle kan indgå i rullen på alle poster. Forlægning af Ruth ved hjælp af gummibåd med påhængsmotor foregår med denne på en af skibets sider. En trosse fra motorbeslaget rundt om Ruth agterspejl fastgøres til modstående pullert. Gummibåden surres desuden med en forhaler og affendres. Med motoren drejet ca. 10 grader og halv kraft kan Ruth forlægge med 2-2,5 knob i vindstille. Forlægning i krap sø eller lidt sø med vindstyrke på 6 m/s bør undgås med det til rådighed værende grej. Der har på togtet været 3 situationer hvor forlægning ved hjælp af egen gummibåd har været af vital betydning. I vindstille ved Sjællandsodde forlagde Ruth til en sikker kyst for opankring fra en position ved revet. Den valgte ankerplads ved Hjem viste sig at være meget udsat for voldsomme bølger fra flyvebådene til og fra Ebeltoft. I den lette vind ville en forlægning i sikker afstand til øens rev for sejl have krævet nogle timers arbejde og være forbundet med nogen risiko. Forlægning i vindstille og regndis til Museumshavnen fra Frederikssund. Som Landgangsfartøj fra ankerplads med proviant og/eller besætning til havn eller andet skib. Denne funktion er vital for at kunne ankre op frem for et havneanløb Kabys Til sejladserfaringer hører også resultaterne af de tiltag som iværksattes efter sommertogt 2005 foranlediget af brand i kabyssen med personskade til følge. Kabyssens to primusapparater er nu forsynet med slingregrej. Trælister er monteret på bordplader og fastholder apparaterne. Hvert apparat er forsynet med slingregrej til at fixerer kogegrejerne. Optændingsmiddel til forvarme af brænderhoved er ændret fra flydende sprit til et faststof produkt. Brandgrej i form af skumslukkere og brandtæpper er opsat. Hovmesteren og hans medhjælpere kan nu lave varm mad i søgang uden risiko for at primusapparaterne med kogegrej rovser på dørken. Optændingsprocessen er simplificeret og der findes ikke længere flydende brændbar væske i kabyssen. Opsætning af brandgrej har øget sikkerheden i kabyssen med bevistheden om at hjælpen nær hvis der indtræffer en ulykke. En medicinkiste med det fornødne til behandling af brandsår indgår nu også i skibets udrustning. De nye forhold har også medført mere bekvemme arbejdsforhold, f.eks. skal der ikke længere to mand til at tænde en primusapparat og man skal ikke længere være nervøs for primusapparaterne. 7

8 10. KULTURFORMIDLING Det er vanskeligt at trænge igennem en mur af økonomiske interesser. Ikke blot de store skibe men også mindre fartøjer har betalende passager ombord eller er direkte chartret til dette arrangement. Disse forhold præger både sejladsen og aktiviteterne i havnene. Under Fyn rundt var det ikke muligt at lave direkte kulturformidling om Ruth. Med mere end 40 skibe og fartøjer var der stor trængsel i alle havne; det var umuligt at lancere omvisning eller fortælle om skibet og dets historie til en større forsamling. Formidlingen foregik derfor i mindre skala efter "fra mand til mand" princippet, hvilket også gav positive resultater idet denne direkte kommunikation gik rent ind hos de fleste. F.eks. blev vi ofte spurgt, hvorfor vi ikke havde startet maskinen. Den efterfølgende forklaring vagte altid stor undren. 11. EVALUERING Generelt Sommertogtet 2006 må anses for en succes, ikke blot for Skibslauget Ruth og inviterede gæster men også for præsentation af skibet i havne og på pladser hvor publikum normalt ikke forventer at møde en museumsgenstand fra Nationalmuseet. Togtet har ansporet skibslauget til nye togter af længere varighed end blot en uge. Det giver ikke alene en større aktionsradius men giver også mulighed for at flere kan deltage. Det vil øge interessen for skibet såvel ude i landet som hos potentielle laugsmedlemmer Besætning Den samlede besætning på 4 kvinder og 8 mænd har et aldersspænd fra 22 til 70 år, hver især med forskellig baggrund, uddannelse og social status. Det har bibragt meget forskellige erfaringer og et meget stort kompetanceområde. Blandingen mellem laugsmedlemmer og nye gaster uden erfaring med sejladsen i så gammelt et skib har været gunstig. Aspiranter og "gæster" har indgået i manøvrering af skibet på lige vilkår som den faste besætning. Oplæringsprocessen har været lærerig for begge parter Skibet Skibets tilstand og dets udrustning er generelt tilfredsstillende hvad angår sødygtighed, og manøvrering. Efter ca. 5 døgn i søen har træet i skroget "sat sig" og antallet af pumpeslag á 3/4 ltr. faldt fra 200 til 20 i samme interval(2-4 timer). Derimod er dæk og især kahytsruf meget utætte, møre og kræver reparation/udskiftning. Sejlmagerens tilpasning af forsejlenes facon har forbedret sejlegenkaberne markant. Anskaffelse af nye sejl er ikke længere aktuel; men fok og stor klyver bør fornyes inden for 3-5 år. Takkelagen er i god stand, dog bør vanterne trimmes. De seneste års supplement til udrustningen i form af blokke, manilla mm. har medvirket til togtets gennemførelse uden faktuelle mangler. Den medbragte gummibåd og påhængsmotor som er privat eje, er gamle og nedslidte. En ny båd med en motor som er mere velegnet til forlægning er ønskelig f.eks. efter samme koncept som på Ottar. 8

Sejlermappe Sejlklubben Sundet 2003, 2006

Sejlermappe Sejlklubben Sundet 2003, 2006 Sejlermappe Sejlklubben Sundet 2003, 2006 Sejlermappen 1. udgave, 1. oplag 2003 Copyright 2003, 2006 Sejlklubben Sundet Forfatter: Lars Nielsen/Morten Wittrup Forlagsredaktion: Sejlklub Sundets skoleudvalg

Læs mere

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN OKTOBER 2011 NR. 04

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN OKTOBER 2011 NR. 04 Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN OKTOBER 2011 NR. 04 Alt om X-35 stævnet... side 11 Sejlbådens balance... side 18 Nyt fra havnen (Informationsmødet mandag den 7. november er blevet

Læs mere

Drabant 24 data. Skroget. Sejlene. Storsejl 13,3 m² Genua 19,3 m² Fok 13,0 m² Spiler 35,9 m². Diverse

Drabant 24 data. Skroget. Sejlene. Storsejl 13,3 m² Genua 19,3 m² Fok 13,0 m² Spiler 35,9 m². Diverse Elev hæfte Logbog Indeks: Bådenes data side 2 Logblad side 3 Hvad checker vi før vi sejler side 4 Bådens benævnelser side 5 9 Knob vi skal kunne udføre side 10 14 Vindretninger side 15 Vigeregler side

Læs mere

kapsejlads start bådhåndtering bådfart taktik & strategi

kapsejlads start bådhåndtering bådfart taktik & strategi Bådhåndtering 4.3 Her starter al kapsejlads det her er bunden af pyramiden. En almindelig mandskabs-størrelse i en kølbåd er 4-8 personer, og når så mange hænder skal arbejde sammen på meget lidt plads

Læs mere

Velkommen som Liaison Officer (LO) under Tall Ship Race 2015 i Aalborg

Velkommen som Liaison Officer (LO) under Tall Ship Race 2015 i Aalborg Velkommen som Liaison Officer (LO) under Tall Ship Race 2015 i Aalborg Vi ønsker på Skibsgruppens vegne at byde alle LO er (Forbindelses officerer) velkommen og ser frem til at løse den meget vigtige opgave

Læs mere

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN JUNI 2014 NR. 02

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN JUNI 2014 NR. 02 Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN JUNI 2014 NR. 02 600 nye sejlere fra Sejlerskolen siden 1990...side 6 Ancha - sejlertilbud til unge...side 8 Sejlads med børn ombord...side 16

Læs mere

En spændende, anderledes end forventet, hjemsejlads af BLUE NOTE. fra Amsterdam til Virksund.

En spændende, anderledes end forventet, hjemsejlads af BLUE NOTE. fra Amsterdam til Virksund. En spændende, anderledes end forventet, hjemsejlads af BLUE NOTE fra Amsterdam til Virksund. Lørdag den 10. maj kl. 0530 mødtes Knud, Aksel og undertegnede på havnen i Virksund, hvor kursen i bil skulle

Læs mere

Værd at vide om Mand Over Bord PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK

Værd at vide om Mand Over Bord PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Værd at vide om Mand Over Bord PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK DENNE BROCHURE ER SPONSERET AF DANMARKS TURSEJLERFORENING Formål I det meste litteratur om Mand-Over-Bord fokuseres der på at

Læs mere

Marsejleren. Nyt fra Havnen...side 4 Onsdagsbanen 2014...side 7 Nyt om omdeling af Marsejleren...side 8 På sommertogt i Kroatien...

Marsejleren. Nyt fra Havnen...side 4 Onsdagsbanen 2014...side 7 Nyt om omdeling af Marsejleren...side 8 På sommertogt i Kroatien... Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2014 NR. 01 Nyt fra Havnen...side 4 Onsdagsbanen 2014...side 7 Nyt om omdeling af Marsejleren...side 8 På sommertogt i Kroatien...side 16

Læs mere

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN AUGUST 2013 NR.03. l Ny kran på Marselisborg havn...side 6. l Natsejlads...

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN AUGUST 2013 NR.03. l Ny kran på Marselisborg havn...side 6. l Natsejlads... Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN AUGUST 2013 NR.03 l Ny kran på Marselisborg havn...side 6 l Natsejlads...side 11 l Flot placering til klubbens ungdomssejlere ved EM...side 12

Læs mere

Detaljerne tæller når det gælder. Fotograf Mick Anderson. Henriette Koch

Detaljerne tæller når det gælder. Fotograf Mick Anderson. Henriette Koch Detaljerne tæller når det gælder Fotograf Mick Anderson Henriette Koch 2 Bogen er til gratis download 1. udgave marts 2003 6. udgave marts 2015 Forfatter: Henriette Koch Forord Der findes bøger om sejlads,

Læs mere

viden giver sejlglæde //

viden giver sejlglæde // øyvind bordal // magne klann Sejlerbogen viden giver sejlglæde // Sektion 2 kølbådssejlads Sejlerbogen Sejlerbogen//Viden giver sejlglæde Blue Ocean Media FORFATTERE Øyvind Bordal, Magne Klann FOTO Forsidefoto:

Læs mere

årbog 2013 Interview med Hans Natorp: Hvad er der i det for os?

årbog 2013 Interview med Hans Natorp: Hvad er der i det for os? Vallensbæk Sejlklub den aktive klub www.vallensbaek-sejlklub.dk årbog 2013 Interview med Hans Natorp: Hvad er der i det for os? Stort VSK-tema: Kvinder i sejlsporten Sejlerskolen: 18 instruktører står

Læs mere

Årbog 2013 December 2013 Årgang 42 nr. 5 ISSN 0905-1635. Han herreds joller hales på land foto: Kirsten Pipsen Monrad Hansen

Årbog 2013 December 2013 Årgang 42 nr. 5 ISSN 0905-1635. Han herreds joller hales på land foto: Kirsten Pipsen Monrad Hansen Årbog 2013 December 2013 Årgang 42 nr. ISSN 090-13 Han herreds joller hales på land foto: Kirsten Pipsen Monrad Hansen 1 REDAKTIONEN: Redaktør: Andrea Gotved, Silkeborggade 10A, st. th, 2100 København

Læs mere

Sejlads for Begyndere

Sejlads for Begyndere Sejlads for Begyndere Svend Albrechtsen Sejlads for begyndere 2007 Svend Albrechtsen og OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives, lagres i et søgesystem eller transmitteres

Læs mere

Fiskeri med Snurrevod

Fiskeri med Snurrevod Kapitel 4 side 64 Fiskeri med Snurrevod Snurrevodsfiskeri har været meget udbredt i Danmark, men er nu tildels på retur. Det er i et vist omfang blevet afløst af en anden form for snurrevodsfiskeri»flyshooting«-

Læs mere

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN JUNI 2015 NR. 01

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN JUNI 2015 NR. 01 Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN JUNI 2015 NR. 01 Nyt fra havnen...side 5 Ancha sejlklubben for studerende...side 7 Kurs mod ny bolig en sommer på vandet...side 12 Delebåd hvorfor

Læs mere

D a n s k e F l e r s k r o g s s e j l e r e. Nummer 97 maj 2006

D a n s k e F l e r s k r o g s s e j l e r e. Nummer 97 maj 2006 D a n s k e F l e r s k r o g s s e j l e r e Nummer 97 maj 2006 Danske Flerskrogssejlere Stiftet 1974 Æresmedlem Paul Elvström. Bestyrelsen efter generalforsamlingen 25.03.2006 FORMAND : Per Mørch, Juulsvej

Læs mere

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2011 NR.01

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2011 NR.01 Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2011 NR.01 Nyt fra Havnen... side 5 Pladshavermøde onsdag den 30. marts... side 6 Sejlklubbens Generalforsamling mandag den 28. marts...

Læs mere

TEORI FOR SPEEDBÅDSFØRERE Denne lærebog tilhører foreningen Duelighedsklubben, og må kun benyttes af medlemmer, som har betalt kontingent på 195,-

TEORI FOR SPEEDBÅDSFØRERE Denne lærebog tilhører foreningen Duelighedsklubben, og må kun benyttes af medlemmer, som har betalt kontingent på 195,- TEORI FOR SPEEDBÅDSFØRERE Denne lærebog tilhører foreningen Duelighedsklubben, og må kun benyttes af medlemmer, som har betalt kontingent på 195,- kr. til foreningen inden for de sidste 12 måneder. Læs

Læs mere

April 2014 Årgang 43 nr. 2 ISSN 0905-1635

April 2014 Årgang 43 nr. 2 ISSN 0905-1635 April 2014 Årgang 43 nr. 2 ISSN 0905-1635 Feltet set fra VIKTORIA af Roskilde, Rum Regatta på Flensborg Fjord, hvor vi snart mødes til pinse. Foto Jakob Juel Sørensen REDAKTIONEN: Redaktør: Andrea Gotved,

Læs mere

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2013 NR. 01. l Ny kranløsning på Marselisborg Havn... side 6

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2013 NR. 01. l Ny kranløsning på Marselisborg Havn... side 6 Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2013 NR. 01 l Ny kranløsning på Marselisborg Havn... side 6 l Kasko- og ansvarsforsikring... side 10 l Solceller på sejlklubbens klubhus...

Læs mere

MARTHA Medlemsmagasin udgivet af Marinehjemmeværnet

MARTHA Medlemsmagasin udgivet af Marinehjemmeværnet [ nr. 3 2012 ] MARTHA Medlemsmagasin udgivet af Marinehjemmeværnet MHV på stor arktisk øvelse Guide i alarmering Sådan kommer du til søs inden for en time En succes fylder 20 år Frivillige bærer uddannelsesugen

Læs mere

Februar 2014 Årgang 43 nr. 1 ISSN 0905-1635

Februar 2014 Årgang 43 nr. 1 ISSN 0905-1635 Februar 2014 Årgang 43 nr. 1 ISSN 0905-1635 Skibsdagene på Fejø trækker flere og flere TS-medlemmer, heldigvis også unge og endnu yngre. Læs om det spændende program i år, der netop har mange tilbud til

Læs mere

Oktober 2010 Årgang 39 nr. 4 ISSN 0905-1635. Glade sejldage ved Fejø, sommer 2010. Foto: Annette Dres

Oktober 2010 Årgang 39 nr. 4 ISSN 0905-1635. Glade sejldage ved Fejø, sommer 2010. Foto: Annette Dres Oktober 2010 Årgang 39 nr. 4 ISSN 0905-1635 Glade sejldage ved Fejø, sommer 2010. Foto: Annette Dres 1 REDAKTIONEN: Redaktør Andrea Gotved, Viborggade 74, 2. th., 2100 Ø 2275 5135 andrea@ts-skib.dk Grafiker

Læs mere

FD-NYT. Frederikssund Sejlklub. Husk generalforsamling tirsdag den 24. februar. Februar 1-2015

FD-NYT. Frederikssund Sejlklub. Husk generalforsamling tirsdag den 24. februar. Februar 1-2015 FD-NYT Frederikssund Sejlklub Februar 1-2015 Husk generalforsamling tirsdag den 24. februar Frederikssund Sejlklub Kalvøvej 15, 3600 Frederikssund www. frederikssundsejlklub.dk Bestyrelse: Formand Lotte

Læs mere

DM i et vindhul: Sønderjyderne var bedst til let vind i et felt med mange lokale fra Øresund

DM i et vindhul: Sønderjyderne var bedst til let vind i et felt med mange lokale fra Øresund DM i et vindhul: Sønderjyderne var bedst til let vind i et felt med mange lokale fra Øresund Nummer 86 September 2004 Spækhuggernyt nr. 86 september 2004 DANSK SPÆKHUGGERKLUB www.spaekhugger.dk BESTYRELSE

Læs mere

1 15. SEPTEMBER 2006 NUMMER 6

1 15. SEPTEMBER 2006 NUMMER 6 K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B 1 15. SEPTEMBER 2006 NUMMER 6 2 F E S T - O G T U R S E J L E R U D V A L G E T K.A.S. Cup en vil i år forme sig i to løb 1) Gaffelriggere (Freja, Ydun,

Læs mere

YNGLING Tovværk & Sømandskab

YNGLING Tovværk & Sømandskab YNGLING Tovværk & Sømandskab Udgave Oktober 2004 Side Indhold 2 Knob og stik 7 Taklinger 9 Splejsninger 14 Navnestof 21 Sejludtryk 25 Manøvre 29 Sikkerhed 30 Vigeregler 33 Yachtflaget - Opgaver Udarbejdet

Læs mere

Trimguide til cruisingsejlads

Trimguide til cruisingsejlads Trimguide til cruisingsejlads www.northsails.dk Nye sejl Nye sejl Nye sejl giver ekstra sejlglæde Det er dejligt at få nye, flotte og velfungerende sejl, der er lette at trimme. Og trimningen er vigtig

Læs mere