Håndbog i Meginjollen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Håndbog i Meginjollen"

Transkript

1 Et nyt Sprog Håndbog i Meginjollen af Finn R. Andersen (Megin 443)

2 Et nyt sprog En god ven af mig bor i Mexico City langt fra havet og sejlbare søer. I forbindelse med sin uddannelse skulle han tilbringe et år ved havet og han benyttede lejligheden til at lære at sejle. Han mødte forventningsfuld op til den første lektion, hvor instruktøren startede med at fortælle, at nu skulle han lære et helt nyt sprog. Efter nogle måneder måtte min ven give instruktøren ret sejlads har sit helt eget sprog og det skal læres. Jeg vil her gennemgå nogle vigtige udtryk relateret til Meginjollen og smakkejoller i almindelighed. Først gennemgås selve jollen. Der startes med skrog og aptering, så følger stående og løbende gods og ord og begreber relateret til sejlene og til sidst en række detaljer ved jollen. Til sidst gennemgås sejladsen og ord og begreber der knytter sig dertil. Skrog og aptering Skrog og aptering består af glasfiberskrog, trækøl, eventuel sænkekøl, tofter og det øvrige træ, der er fast monteret på skroget. Her er de vigtigste benævnelser i forbindelse med skroget. Hæk Stævn forstævn Ror Bov Låring Køl Fribord Vandlinie Meginhufer Den forreste ende af jollen kaldes stævnen eller forstævnen. Den forreste del af jollens side kaldes boven, man kan tale om styrbord bov og en bovbølge. Siden af jollen kaldes fribord. Fribord bruges både om selve siden, man kan f.eks. polere jollens fribord. Fribord kan også bruges om højden fra vandlinien til overkanten af jolle, og man kan f.eks. sige at en jollens fribord er 50 cm. Den bagerste ende af jollen kaldes hækken eller agterstævnen. Hækken kaldes også gattet, og man kan sige at en Meginjolle er spidsgattet til forskel fra en jolle med plan hæk, der kaldes spejlgattet. Den bagerste del af bådens side kaldes låringen. På jollens agterkant sidder roret på to rorbeslag. Jollen under vandlinien kaldes undervandsskroget. Undervandsskroget kan være malet med bundmaling eller stå ubehandlet. Kølen er det langsgående egetræ der strækker sig i hele jollens længde, Meginjollen kaldes derfor en langkølet jolle. Meginjollen kan desuden have en sænkekøl der svinger ned i vandet og bruges navnlig under kryds for at mindske afdriften. Afdriften er bevægelsen når jollen driver lidt til siden under kryds.

3 Dørk Opdrift Agtertofte Lønning Mastespor Fortofte Opdrift Tofter Jollens gulv kaldes dørken. Sæderne i en jolle kaldes tofter, man kan f.eks. tale om fortoften, agtertoften eller mastetoften. Tofterne giver skroget stabilitet og fastholder formen. Jeg sidder normalt på dørken og sjældent på toften. På jollens kølstok står masten i mastesporet eller mastefoden. Meginjollen bør forsynes med opdriftmiddel enten som vist med opdrifttanke af glasfiber i jollens ender eller oppustelige beholdere der er gjort godt fast i jollen. Overkanten af jollens sider kaldes rælingen og det langsgående træ på rælingen kaldes lønningen. En Meginjolle har normalt 2 eller evt. 4 åre og den er let at ro. Årene ligger i åregaflerne der sidder i lønningen. Husk at sikre åregaflerne f.eks. med snor med en stor knude eller en abehånd, så de ikke falder ud ved kæntring. Årene bør have en forstærkning af læder så de ikke slides af åregaflerne. Det kan være praktisk hvis den ene åre har en forstærkning af kobber yderst på bladet, så den ikke slides når den bruges til at stage jollen. Hvis der kun er én person der ror sidder man normalt på toften bag masten. På længere ture kan der være en fordel at tage masten ned og ro også fra mastetoften. I så fald er det roeren på den bagerste tofte der sætter takten. På større joller kan der være 4 roere og i så fald er det den bageste roer i bagbord side det sætter takten. Stående og løbende gods Rig. Rig er betegnelsen for alt hvad der hører til sejl, mast osv. Rig benyttes også til at betegne hvilken form for rig jollen har, Meginjollen har f.eks. smakkerig fordi storsejlet er et smakkesejl. Stående gods er den del as riggen der er på jollen når masten er stående, dvs. på plads med forstag og evt. vant. Løbende gods er den del af riggen der bruges til at sætte, bjærge og arbejde med sejlene. Stående gods. På en Meginjolle er det stående gods masten, forstaget og eventuelle vant. Forstaget er linen fra mastens top til forstævnen. Alle Meginjoller behøver et forstag til at få masten til at stå. Nogle Meginjoller har desuden vant til afstivning af masten. Vant er de liner der evt. går fra mastens top til lønningen lidt agten for masten. Små smakkejoller kan have ustagede master, der bliver holdt på plads af mastesporet og hullet i mastetoften. Smakkejoller til fiskeri havde ofte flere ustagede master som let kunne bjærges når der skulle fiskes eller hvis vinden frisker. Løbende gods. Løbende gods er resten. De snore der bruges til at hejse sejlene kaldes fald, man taler om fokkefald og storsejlsfaldet. De snore der bruges til at styre sejlene med kaldes skøder, de to fokkeskøder, storsejlsskødet og eventuelt topsejlsskødet. Sprydstagen er den stage det holder sejlets bagerste top udstrakt. Den også en del af det løbende gods da den ikke er en fast del af riggen. På meget store smakkejoller kan sprydstagen være så stor, at den er fast monteret, i så fald kan man sige den er en del af

4 det stående gods. Sprydstagen sidder på masten i sprydstags stroppen. Traditionelt er den udformet som er strop rundt om masten der justeres ved at skubbe stroppen op eller ned på masten. På Meginjollen er monteret omvendt juletræ til at holde stroppen på plads. Traditionelt var masten ikke lakeret og det er ikke nødvendigt. På ulakerede master er der ofte ikke noget omvendt juletræ, mastens ruhed er tilstrækkelig til at holde stroppen på plads. Stroppen kan også være udformet som en snor med en øjesplejs til stagen. Snoren går så op gennem et øje på masten og til en klamp. Nogle synes der er lettere at justere denne type strop. Sprydstagen navnlig på større smakkejoller kan være forsynet med en dirk og/eller et givtov. En dirk er en line fra sprydstagen til masten. Når man trækker den ind trækkes stagen ind til masten. Et givtov er en line fra masten bagom sejlet tilbage til masten. Når givtovet trækkes ind, trækkes både sejl og sprydstage ind til masten, hvilket kan være en fordel hvis man sejler alene. Topsejlsstagen (topsejlsstangen) er ligeledes en del af det løbende gods hvis der føres topsejl. Sejl Meginjollen fører storsejl (smakkesejl), fok (stagfok) og eventuelt topsejl. Man kan også tale om at storsejlet er et sprydsejl og at riggen er en sprydrig. Disse betegnelser bruges imidlertid normalt ikke om smakkejoller eller Meginjollen, men f.eks. om Optimistjollen. Storsejl. Meginjollens storsejl er et firkantet smakkesejl. Sejldugen er lavet af dacon der er et kunstmateriale der er særdeles velegnet til sejl. Lig. Kanten på et sejl kaldes en lig. Ligene får navn efter hvilken kant der er tale om så f.eks. underkanten kaldes underligen. På storsejlet taler om masteligen, overligen, agterligen og underligen. Storsejlet er forstærket med en snor i overlig, mastelig og underlig. Barm. Hjørnet på et sejl kaldes en barm. Faldbarmen er det hjørne, hvor faldet gøres fast, skødebarmen er hjørnet hvor øjet til skødet sidder, sprydstagen sidder i et øje på sprydbarmen (nokbarmen) og det nederste hjørne ved masten kaldes halsbarmen. Den line der trækker halsebarmen ned inde på masten hedder nedhaleren. Storsejlet på en Meginjolle sidder på mastens masteskinne med løbere. På traditionelle smakkejoller er storsejlet lidset til masten med en snor det kaldes en lidseline. Lidselinen går fra masteligen et godt stykke opad rundt om masten tilbage til masteligen, hvor den er fæstet. Det betyder, at når sejlet er halet i top er lidselinen stram og trækker sejlet ind til masten. Når faldet slækkes bliver lidselinen løs, og sejlet glider let ned. Reb. Parallelt med storsejlets underlig sidder en række rebeliner, der bruges når storsejlet rebes. Når der rebes siger man at man tager et reb ind. Når vinden igen løjer (lægger sig) reber man ud og bruger igen hele sejlets areal. På større smakkejoller kan der være flere rækker rebeliner, man taler om, første reb og andet reb. Store joller kan evt. også have rebeliner i fokken så den kan rebes. Når der er rebet så meget man kan kaldes det klodsrebet. Man taler om at et sejl bliver udsejlet når det bliver slidt og mister sin facon og styrke. Når et sejl begynder at blive slidt, vil det leve (blafre) i agterligen på kryds. Lige over skødebarmen ved agterligen på storsejlet er monteret en lidseline du kan stramme og så agterligen ikke blafrer og derved forlænge sejlets levetid. Storsejlet hejses med storsejlsfaldet og skødes med storsejlsskødet. Skødet kan føres tilbage til en klamp i læ side på agtertoften, til en varnagel under læ lønning eller i en hanefod.

5 Fok. Meginjollens fok er en trekantet stagfok der er hægtet til forstaget med karabinhager. Kanterne kaldes forligen, underligen og agterligen. Stagfokken er forstærket i forligen med en stålwire. På fokken hedder det forreste nederste hjørne halsbarmen og de øvrige hjørner er faldbarmen og skødebarmen som på storsejlet. Fokken fastgøres med en korte snor fra halsebarmen gennem et hul og bindes fast på kødbenet. Kødbenet er det buede stykke træ der sidder på tværs forrest i stævnen. Meginjollens fok har normalt ikke rebeliner. Fokken sættes med fokkefaldet og skødes med fokkeskøderne. Skøderne føres gennem en skødeviser på hver side af mastetoften til en klamp længere agter. Ofte sikres skøderne mod at løbe ud med et ottetalsknob. Smakkejoller kan også have smakkefok, det ligner fuldstændigt et lidt mindre storsejl forrest i jollen. Betegnelser og funktioner for smakkefokken er de samme som for storsejlet. Topsejl. Topsejlet er et trekantet sejl der er lidset til topsejlsstagen (topsejlsstangen) med en lidseline. Hjørnerne kaldes skødebarmen, halsebarm og faldbarm selvom topsejlet ikke har er egentligt fald. Kanterne på topsejlet hedder stagligen, agterligen og underligen. Topsejlsskødet er den line der trækker topsejlet ud på sprydstagen. Du sidder ikke med det i hånden som med andre skøder. Når topsejlet skal sættes bindes faldet fast til topsejlsstangen med et topsejlsstik. I bunden af stangen sidder en snor der kaldes nedhaleren. Du sætter topsejlet ved at trække faldet an og sætte nedhaleren stramt nedad og justerer skødet. Styrbord, bagbord, læ, luv, højre og venstre Retningerne på en båd kan være lidt af et mysterium. Styrbord og bagbord. Højre side af jollen kaldes styrbord og venstre side kaldes bagbord. Ordene kommer fra oldnordisk og vikingebåden; styreåren sidder i styrbord side og styrmanden siddet med bagen (ryggen) mod bagbord. Man kan sige, at noget er ude til (eller i) styrbord hvis det ligger til højre for din egen båd. Du kan holde noget om styrbord, hvis du har det på højre side af jollen når du sejler forbi. Hvis du taler om to ting kan du sige at den ene ligger til højre for den anden, men ikke at noget ligger til styrbord for noget andet. Styrbord og bagbord er altid i forhold til jollen, aldrig i forhold til andre ting. Læ og luv. Den side hvor vinden kommer fra kaldes luv eller luvart og den anden side læ. Hvis vinden kommer fra højre er luv side styrbord side. Ligesom ved styrbord og bagbord kan man sige at noget er ude til luv (eller oppe til luv) eller ude til læ eller (nede) eller i læen. Styrbord og bagbord halse. Når du sejler med vinden ind fra styrbord sejler du på styrbord halse og tilsvarende sejler du på bagbord halse når du får vinden ind fra bagbord. Det er meget vigtigt at være meget sikker i styrbord og bagbord halse da det bestemmer hvem der skal gå af vejen. Hvis to både på modsat halse mødes, skal båden på bagbord halse vige for styrbord. Man siger at styrbord har retten til vejen. Styrbord og bagbord halse stammer ligeledes fra vikingeskibenes rig. Når man krydser på styrbord halse med et vikingeskib strammer man halsebarmen (sejlers nederste forreste højre hjørne) ud til et beslag på styrbord side deraf styrbord halse. Hvis du sejler med vinden nøjagtigt bag fra kan det være vanskeligt at afgøre om vinden kommer lidt fra den ene eller anden side.

6 Her er det storsejlet det bestemmer hvilken halse du sejler på. Har du storsejlet til bagbord sejler du styrbord halse på samme måde som ved andre vindretninger. Du kan træffe nogle der måske bare for at forvirre dig taler om at sejle på bagbord bov. Det betyder at jollen sejler på bagbord bov, altså trykker bagbord bov længst ned i vandet. Bagbord bov er det samme som styrbord halse. Lad dig ikke forvirre og forvir ikke andre, brug ikke dette udtryk. Bidevind. Når du sejler så tæt til vinden som du kan ligger du på bidevind eller man kan evt. sige at vinden er spids. Hvis du prøver at gå for tæt til vinden siger man at du piner højde eller piner jollen. Hvis du derimod ikke er opmærksom og ikke går så højt som du egentlig kan siger man at du soller højde. Halv vind. Når du sejler med vinden lige ind fra siden sejler du halvvind. Retninger mellem bidevind og halvvind kaldes foran for tværs. Læns. Når du sejler med vinden fra agter sejler du læns eller du lænser. Hvis vinden kommer nøjagtig bagfra kaldes den at sejle plat læns. Retninger mellem læns og halvvind kaldes agten for tværs. Man siger at man sejler med slæk på skøderne når man ikke sejler bidevind. Når du har vinden lige ind forfra f.eks. i en vending eller for anker kaldes det at ligge i vindøjet. Skære op. Når du ændre retning op mod vinden kaldes det at skære op. Hvis du kortvarigt skærer op luffer du. Falde af. Når du ændre retning med vinden falder du af. Vende og bomme. Det kaldes at vende eller stagvende når en båd skifter halse op mod vinden. Når man skifter halse med vinden kaldes det at bomme eller kovende. Skraller og rummer. Hvis vinden skifter retning så du får mere modvind siger man at vinden skraller eller bliver mere spids. Hvis vinden skifter retning så du får mere medvind rummer vinden eller du får en rummer.

Sejlermappe Sejlklubben Sundet 2003, 2006

Sejlermappe Sejlklubben Sundet 2003, 2006 Sejlermappe Sejlklubben Sundet 2003, 2006 Sejlermappen 1. udgave, 1. oplag 2003 Copyright 2003, 2006 Sejlklubben Sundet Forfatter: Lars Nielsen/Morten Wittrup Forlagsredaktion: Sejlklub Sundets skoleudvalg

Læs mere

YNGLING Tovværk & Sømandskab

YNGLING Tovværk & Sømandskab YNGLING Tovværk & Sømandskab Udgave Oktober 2004 Side Indhold 2 Knob og stik 7 Taklinger 9 Splejsninger 14 Navnestof 21 Sejludtryk 25 Manøvre 29 Sikkerhed 30 Vigeregler 33 Yachtflaget - Opgaver Udarbejdet

Læs mere

Detaljerne tæller når det gælder. Fotograf Mick Anderson. Henriette Koch

Detaljerne tæller når det gælder. Fotograf Mick Anderson. Henriette Koch Detaljerne tæller når det gælder Fotograf Mick Anderson Henriette Koch 2 Bogen er til gratis download 1. udgave marts 2003 6. udgave marts 2015 Forfatter: Henriette Koch Forord Der findes bøger om sejlads,

Læs mere

Megin Teorihæfte. Frederikssund Maritime Børne- og unge center, Sejlerskolen

Megin Teorihæfte. Frederikssund Maritime Børne- og unge center, Sejlerskolen Megin Teorihæfte Frederikssund Maritime Børne- og unge center, Sejlerskolen Indholdsfortegnelse Side 2 Indholdsfortegnelse... Megin, mål og vægt... Hvad hedder det... Sejl & udstyr... Sejlerudtryk... Terminologi...

Læs mere

Trimguide til cruisingsejlads

Trimguide til cruisingsejlads Trimguide til cruisingsejlads www.northsails.dk Nye sejl Nye sejl Nye sejl giver ekstra sejlglæde Det er dejligt at få nye, flotte og velfungerende sejl, der er lette at trimme. Og trimningen er vigtig

Læs mere

RIGNING af K.A.S. skolebåde

RIGNING af K.A.S. skolebåde RIGNING af K.A.S. skolebåde Materialer Der anvendes følgende materialer: Stående rig: Rustfri 6-slået 7 mm stålwire med et splejset øje i den ene ende og en kovs splejset i den anden ende. Splejsene er

Læs mere

kapsejlads start bådhåndtering bådfart taktik & strategi

kapsejlads start bådhåndtering bådfart taktik & strategi Bådhåndtering 4.3 Her starter al kapsejlads det her er bunden af pyramiden. En almindelig mandskabs-størrelse i en kølbåd er 4-8 personer, og når så mange hænder skal arbejde sammen på meget lidt plads

Læs mere

Velkommen som Liaison Officer (LO) under Tall Ship Race 2015 i Aalborg

Velkommen som Liaison Officer (LO) under Tall Ship Race 2015 i Aalborg Velkommen som Liaison Officer (LO) under Tall Ship Race 2015 i Aalborg Vi ønsker på Skibsgruppens vegne at byde alle LO er (Forbindelses officerer) velkommen og ser frem til at løse den meget vigtige opgave

Læs mere

ALT OM DUGKVALITET, SEJLFACONER, TRIM OG UDSTYR TURSEJLADS KAPSEJLADS ONE DESIGN KLASSEBÅDE

ALT OM DUGKVALITET, SEJLFACONER, TRIM OG UDSTYR TURSEJLADS KAPSEJLADS ONE DESIGN KLASSEBÅDE ALT OM DUGKVALITET, SEJLFACONER, TRIM OG UDSTYR TURSEJLADS KAPSEJLADS ONE DESIGN KLASSEBÅDE Ouantum Sails 2012 Grafisk tilrettelæggelse Flemming Hansen www.sejlernyt.dk Tegninger og foto: Quantum Sails

Læs mere

Værd at vide om Mand Over Bord PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK

Værd at vide om Mand Over Bord PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Værd at vide om Mand Over Bord PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK DENNE BROCHURE ER SPONSERET AF DANMARKS TURSEJLERFORENING Formål I det meste litteratur om Mand-Over-Bord fokuseres der på at

Læs mere

Drabant 24 data. Skroget. Sejlene. Storsejl 13,3 m² Genua 19,3 m² Fok 13,0 m² Spiler 35,9 m². Diverse

Drabant 24 data. Skroget. Sejlene. Storsejl 13,3 m² Genua 19,3 m² Fok 13,0 m² Spiler 35,9 m². Diverse Elev hæfte Logbog Indeks: Bådenes data side 2 Logblad side 3 Hvad checker vi før vi sejler side 4 Bådens benævnelser side 5 9 Knob vi skal kunne udføre side 10 14 Vindretninger side 15 Vigeregler side

Læs mere

Sejl og rig til rekonstruktionen af en teinæringur hjemmehørende på Mykines omkring 1640-1653

Sejl og rig til rekonstruktionen af en teinæringur hjemmehørende på Mykines omkring 1640-1653 Sejl og rig til rekonstruktionen af en teinæringur hjemmehørende på Mykines omkring 1640-1653 Arbejdsrapport fra 2001 Af Erik Andersen Sejl og rig til rekonstruktionen af en teinæringur hjemmehørende på

Læs mere

VÅDBOG. Nappedam Kajak. Manual til instruktion af begyndere i Nappedam Kajak. Nappedam kajak Vådbog Side 1

VÅDBOG. Nappedam Kajak. Manual til instruktion af begyndere i Nappedam Kajak. Nappedam kajak Vådbog Side 1 Nappedam kajak Vådbog Side 1 Nappedam Kajak VÅDBOG Version 5. marts 2011 Manual til instruktion af begyndere i Nappedam Kajak Dette hæfte kan både benyttes af instruktører og roere i begynderundervisningen.

Læs mere

Håndbog i vedligehold

Håndbog i vedligehold Håndbog i vedligehold af åbne træbåde og joller 12-25 fod Af Ulf Brammer. Tilrettelæggelse og tegninger af Sven Bülow. ISSN 0905 1635. Ver. 04-02-2012 2011 På sejlerstævnet Vinden Drar Fejø 2009, tog Ib

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

Dette er et elektronisk eksemplar af Rafter og tovværk.

Dette er et elektronisk eksemplar af Rafter og tovværk. D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Rafter og tovværk Dette er et elektronisk eksemplar af Rafter og tovværk. Brug det i planlægning og til at kopiere fra, men hvis du eller andre har brug for en

Læs mere

Positiv Ridning Systemet Hestens holdning Af Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Hestens holdning Af Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Hestens holdning Af Henrik Johansen Hesten skal altid arbejde i en holdning, hvor det er fysisk muligt for den at udføre det, vi forlanger af den. Hesten må altså ikke på nogen

Læs mere

20 KNOB MED EN SAGTE HVISLEN

20 KNOB MED EN SAGTE HVISLEN TEKST JAKOB JOHANNSEN FOTO PER HEEGAARD 20 KNOB MED EN SAGTE HVISLEN bygget på SammE måde Som En trækajak og med En drejelig kulfibermast adskiller trimaranen barracuda, Sig fra de fleste andre fartøjer.

Læs mere

!!!!! af Brian Kristensen! http://akrylkunst.dk. Tegne et ansigt

!!!!! af Brian Kristensen! http://akrylkunst.dk. Tegne et ansigt af Brian Kristensen http://akrylkunst.dk side 1 af 6 Denne quick guide viser i korte steps hvordan man tegner de rigtige proportioner i et ansigt. For at have et fundament når du tegner et ansigt er det

Læs mere

HVORDAN DU RIGGER DIN BÅD PÅ EN HENSIGTSMÆSSIG MÅDE. Indhold: Inden masten sættes i Mastheadriggede både Brøkdelsriggede både Trimning på vandet

HVORDAN DU RIGGER DIN BÅD PÅ EN HENSIGTSMÆSSIG MÅDE. Indhold: Inden masten sættes i Mastheadriggede både Brøkdelsriggede både Trimning på vandet HVORDAN DU RIGGER DIN BÅD PÅ EN HENSIGTSMÆSSIG MÅDE Indhold: Inden masten sættes i Mastheadriggede både Brøkdelsriggede både Trimning på vandet LEMVIG SEJLKLUB Postbox 173 7620 Lemvig Sejladsudvalget Januar

Læs mere

2005.04.01. Side 1. 1.2 Klassens officielle sprog er engelsk, og i tilfælde af uenighed om fortolkninger gælder den engelske tekst.

2005.04.01. Side 1. 1.2 Klassens officielle sprog er engelsk, og i tilfælde af uenighed om fortolkninger gælder den engelske tekst. 2005.04.01. Side 1 WAYFARER. INTERNATIONALE KLASSEREGLER. af Wayfarer International Committee. Oversat til dansk af SWS. Del I Formål og fortolkning. 1.1 Formålet med klassereglerne er at sikre, at kapsejlads

Læs mere

HAVKAJAK INSTRUKTØR 2 TEKNIK OG TEORI OP TIL EPP3 OG HAVKAJAKINSTRUKTØR 2

HAVKAJAK INSTRUKTØR 2 TEKNIK OG TEORI OP TIL EPP3 OG HAVKAJAKINSTRUKTØR 2 HAVKAJAK INSTRUKTØR 2 TEKNIK OG TEORI OP TIL EPP3 OG HAVKAJAKINSTRUKTØR 2 [WWW.UNGDOMSRINGEN.DK] [WWW.UNGDOMSRINGEN.DK] [WWW.UNGDOMSRINGEN.DK] [WWW.UNGDOMSRINGEN.DK] [WWW.UNGDOMSRINGEN.DK] ISBN 978-87-90742-43-0

Læs mere

Håndbog i MEGIN-joller Til brug i Grejbanken på Brejning Efterskole v. 1.03.01-20040606 anden info på www.brejning.dk/megin

Håndbog i MEGIN-joller Til brug i Grejbanken på Brejning Efterskole v. 1.03.01-20040606 anden info på www.brejning.dk/megin Side I Håndbog i MEGIN-joller Til brug i Grejbanken på Brejning Efterskole v. 1.03.01-20040606 anden info på www.brejning.dk/megin Formålet med hæftet er at man på forhånd har mulighed for at danne sig

Læs mere

viden giver sejlglæde //

viden giver sejlglæde // øyvind bordal // magne klann viden giver sejlglæde // Forord af Jesper Bank "Langt om længe den mest komplette bog om det at sejle" Søren Øverup, Bådmagasinet "Letlæst, og med masser af gode billeder og

Læs mere

I Windows fil struktur er der følgende ting Drev, Mapper, Filer og Genveje.

I Windows fil struktur er der følgende ting Drev, Mapper, Filer og Genveje. Windows Fil Struktur I Windows fil struktur er der følgende ting Drev, Mapper, Filer og Genveje. Hvad er et drev Et drev, er en afgrænsning af fil strukturen. Når du går ind på et drev vil du stå i roden

Læs mere

TEORI FOR SPEEDBÅDSFØRERE Denne lærebog tilhører foreningen Duelighedsklubben, og må kun benyttes af medlemmer, som har betalt kontingent på 195,-

TEORI FOR SPEEDBÅDSFØRERE Denne lærebog tilhører foreningen Duelighedsklubben, og må kun benyttes af medlemmer, som har betalt kontingent på 195,- TEORI FOR SPEEDBÅDSFØRERE Denne lærebog tilhører foreningen Duelighedsklubben, og må kun benyttes af medlemmer, som har betalt kontingent på 195,- kr. til foreningen inden for de sidste 12 måneder. Læs

Læs mere

WORLD SAILING KAPSEJLADSREGLERNE

WORLD SAILING KAPSEJLADSREGLERNE WORLD SAILING KAPSEJLADSREGLERNE 2013-2016 UDSÆTTELSESSIGNALER KAPSEJLADSSIGNALER Betydningen af visuelle signaler og lydsignaler er beskrevet nedenfor. En pil, der peger opad eller nedad (á â), betyder,

Læs mere

SPILØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS

SPILØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS SPILØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS FORORD TIL SPILØVELSER KÆRE FODBOLDSPILLER Fodbolddelen består af 12 øvelseskort med en øvelse på forsiden og et spil på bagsiden.

Læs mere

Instruktionsmateriale

Instruktionsmateriale Instruktionsmateriale Side 2 Klubinstruktør I Indholdsfortegnelse Side 3-7 Side 8-14 Side 15-17 Side 18 Side 19-20 Side 21-24 Side 25-26 Side 27 Side 28 Side 29-30 Side 31-33 Materiel Billardet Ballerne

Læs mere