Konflikten og a-kassen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Konflikten og a-kassen"

Transkript

1 DSA Nyhedsbrev arkiv Skriv til redaktionen Tilmeld Konflikten og a-kassen Mange af vores medlemmer har været berørt af konflikten i maj og juni. Der blev indgået forlig, og overenskomster blev vedtaget. Du kan i denne udgave af DSA - Nyt bl.a. læse om, hvad konflikten har betydet for vores medlemmer i forhold til efterløn, optjening af skattefri præmie, feriedagpenge mv. Læs mere NYE REGLER Supplerende dagpenge og G-dage Folketinget har netop vedtaget et lovforslag, der reducerer den periode, hvor man kan modtage supplerende dagpenge, hvis man som ledig har fundet et arbejde på nedsat tid. Derudover bliver antallet af G-dage forhøjet, så arbejdsgivere fremover skal betale de første tre ledighedsdage i forbindelse med arbejdsophør. Læs mere NY ARBEJDSKRAFT Fra modløs ledig til ressourcestærk professionel Praktikken har betydet alt, siger ergoterapeut Jytte Wendelboe, da hun fortæller om, hvordan hun kom i job efter i en længere årrække at have været uden for arbejdsmarkedet. Læs mere DELEGERETMØDE Lavt kontingent og ny hovedbestyrelse 12. juni 2008 holdt DSA delegeretmøde med de 86 nyvalgte delegerede. De delegerede godkendte formandens beretning for 2007, regnskabet og ikke mindst bestemte de kontingentet for 2009 og valgte ny hovedbestyrelse. Læs mere PDF til print Kort nyt: Årsrapport ude nu Kvalitet og service er overskriften på DSAs årsrapport for Her kan du bl.a. læse om, hvordan vi har arbejdet med at få de forskellige faggrupper på flaskehalslisterne rundt om i landet, hvordan en ændring af efterlønsreglerne har berørt mere end halvdelen af medlemmerne, og om hvor mange nye medlemmer vi fik og meget, meget mere. Se hele årsrapporten her Digital selvbetjening Nu finder du flere og forbedrede muligheder for digital selvbetjening på vores hjemmeside. Når du søger om ydelser, vil du opleve mere intelligente blanketter, der husker dine indtastninger, og fx kan du ansøge om dagpenge og aktiveringsydelse ved kun at indsende en enkelt blanket. Fra juni har du også kunnet sende det månedlige efterlønskort digitalt. Over medlemmer har alene i juni benyttet blanketterne. Læs mere Flere breve til e-boks Medlemmer tilmeldt e-boks vil kunne modtage flere breve i deres elektroniske postkasse. Vi har siden 2007 sendt specifikationer for udbetalinger fra DSA. Snart vil godkendelser på ansøgninger om ydelser, efterlønsbevis og brev om skattefri præmie finde vej til 1

2 EFTERLØN Fuld valuta for arbejde på flødebollefabrikken Inger, der er sygeplejerske, kontakter i marts måned DSA, fordi hun snart fylder 65 år og skal meldes ud af a-kassen. Hun er på efterløn og vil lige høre, hvordan hun skal forholde sig. Læs mere Få mere ud af din efterløn Mange forbinder efterløn med, at man helt forlader arbejdsmarkedet, men sådan behøver det ikke at være. Efterlønsordningen giver faktisk mulighed for, at du kan gå ned i arbejdstid og få efterløn for de resterende timer. Læs mere SIDEN SIDST medlemmernes e-boks. Det første medlem, der modtog brev i e-boks fik samtidig en buket fra DSA. Tilmeld dig e- boks Efterlønsmøder Du kan allerede nu melde dig til efterårets efterlønsmøder, der foregår rundt om i landet. Se her hvor og hvornår Hvem, hvad, hvor ved sygdom Der er ekstra hjælp at hente til vores syge medlemmer. Guiden Hvem, hvad, hvor ved Sygdom skal hjælpe dig, der er blevet syg med dine rettigheder og pligter i forhold til kommunen. Prøv guiden her Ferie- og efterlønssagen Sagen, der er blevet døbt ferie- og efterlønssagen, startede helt tilbage i Et hul i lovgivningen gav i efterlønsmodtagere mulighed for at udsætte deres ferie, til ferieåret var afsluttet og herefter hæve feriepengene uden at få modregnet pengene i efterlønnen. Læs mere Bidragsfri perioder Er du født før 31. december 1975, og omfattet af reglerne om 25 års betaling af efterlønsbidrag, har du mulighed for i en periode ikke at betale bidrag til efterlønnen. Læs mere TR-kurser i efteråret Som tillidsrepræsentant kan du deltage i DSAs specielt tilrettelagte kurser for tillidsrepræsentanter. Læs mere 2

3 Konflikten og a-kassen Konflikter på arbejdsmarkedet kan have konsekvenser for de ydelser, der udbetales af a-kasserne. Derfor er DSAs medlemmer også blevet berørt af strejken inden for Sundhedskartellets område. Efter otte ugers konflikt kan vi nu se tilbage og gøre status over de konsekvenser, konflikten har haft for vores medlemmer. Både konsekvenser, som loven helt tilsigtet har haft, og de følger, som er opstået på grund af uklarheder i reglerne. Dagpenge til medlemmer der var ledige forud for konflikten Første store udfordring var at analysere tallene over de strejkeramte medlemmer fra vores seks fagforeninger. Vi konstaterede, at omfanget af strejkeramte og medlemmer, der var udtaget til nødberedskabet, ikke oversteg 65 pct. af DSAs erhvervsaktive medlemmer. Da konflikten allerede fra starten var under denne grænse, kunne DSA fortsat udbetale dagpenge til de medlemmer, der var ledige forud for konflikten. Medlemmer skal tilbagebetale feriedagpenge Lige inden konflikten kom der en ny fortolkning af reglerne om feriedagpenge, hvor alle konfliktramte medlemmer, som var på ferie i april måned, kun havde ret til feriedagpenge i den del af ferien, der lå forud for konflikten. Det betød, at feriedagpenge, der allerede var udbetalt, skulle tilbagebetales. Vi er uenige i den fortolkning af reglerne og vil derfor rejse sagen over for Arbejdsdirektoratet. Mange medlemmer har sendt ansøgning om feriedagpenge ind til os. Vi har nu travlt med at behandle alle sagerne, der ekstraordinært kræver viden om, hvorvidt det enkelte medlem har været på en konfliktramt arbejdsplads. DSA sørgede for, at medlemmer fik efterløn tilbage Konflikten ramte også de efterlønsmodtagere, der har bevaret tilknytningen til arbejdsmarkedet. Under konflikten blev de timer, medlemmet plejede at have, trukket fra efterlønnen også selvom medlemmet ikke havde mulighed for at arbejde. Vi fik sagen rejst politisk, og efter problemstillingen var behandlet i Arbejdsmarkedsudvalget, fik vi det ønskede svar og kunne derfor udbetale efterløn til ca. 100 medlemmer, som faktisk ikke havde arbejdet i konfliktperioden. Efterlønsmodtagere mister skattefri præmie For de medlemmer, som sparer op til den skattefri præmie, betyder 3

4 konfliktperioden på op til otte uger, at medlemmet har manglet arbejdstimer og dermed i værste fald vil kunne miste en præmieportion på ca. kr skattefrit. DSA tog initiativ til at rejse denne sag politisk, men udfaldet var desværre negativt. Vi vil fortsat indstille til Arbejdsdirektoratet, at der gives dispensation for de medlemmer, som er kommet i klemme. Hjælp til godkendelse af børnepasningsorlov Under konflikten oplevede vi også, at nogle Jobcentre gav afslag på børnepasningsorlov til medlemmer, som slet ikke var omfattet af konflikten. DSA gik derfor ind og hjalp flere med at få deres ansøgning godkendt, så orloven kunne starte som planlagt. 4

5 NYE REGLER Supplerende dagpenge og G-dage Folketinget har netop vedtaget et lovforslag, der reducerer den periode, hvor man kan modtage supplerende dagpenge, hvis man som ledig har fundet et arbejde på nedsat tid. Derudover bliver antallet af G-dage forhøjet, så arbejdsgivere fremover skal betale de første tre ledighedsdage i forbindelse med arbejdsophør. Kortere periode med supplerende dagpenge Fremover kan man kun få supplerende dagpenge i 30 uger inden for en periode på to år. Denne tidsbegrænsning gælder for alle, der modtager supplerende dagpenge uanset om man er ansat med en frigørelsesattest eller er løsere tilknyttet en arbejdsgiver. Reglerne gælder for alle, der søger supplerende dagpenge fra den 14. april Der er indført overgangsordninger, som fastsætter det tidspunkt, hvor retten til supplerende dagpenge ophører for de medlemmer, der fik supplerende dagpenge før den 14. april De medlemmer, som er berørt af ændringerne, får snarest direkte besked fra os. Flere G-dage Fra den 1. juli 2008 skal arbejdsgiverne betale for de tre første ledighedsdage, når en ansat bliver afskediget, ophører med en tidsbegrænset ansættelse mv. Antallet af dage, som arbejdsgiveren skal dække, stiger fra to til tre. Konsekvensen af de nye regler er, at der først kan udbetales dagpenge fra a-kassen på den 4. ledighedsdag. Arbejdsgiveren kan maksimalt komme til at betale 16 G-dage til den samme person pr. kalenderår. En G-dag svarer til dagpengesatsen i kr/øre. 5

6 NY ARBEJDSKRAFT Fra modløs ledig til ressourcestærk professionel "Praktikken har betydet alt", siger ergoterapeut Jytte Wendelboe, da hun fortæller om, hvordan hun kom i job efter i en længere årrække at have været uden for arbejdsmarkedet. Jytte har passet sine egne børn derhjemme og efter en kortere tilbagevenden til arbejdsmarkedet, blev hun sygemeldt med stress. Da Jytte var blevet rask og skulle finde et job, viste det sig at være vanskeligt. Hun mistede undervejs modet, og det blev sværere og sværere for hende at sælge sig selv over for arbejdsgiverne. Jytte oplevede ikke længere sig selv som en ressource. Som ledig var hun løbende i kontakt med DSA, og gennem samtalerne med sin jobkonsulent fik Jytte kendskab til mulighederne for at komme i virksomhedspraktik. Hendes jobkonsulent bakkede hende op og tilbød, at DSA kunne kontakte relevante institutioner og virksomheder. Jytte insisterede dog på selv at sende en uopfordret ansøgning, og valget faldt på Plejehjemmet Søkilde i Ry. "Man skal vælge sit praktiksted med omhu," forklarer Jytte. Det var vigtigt for hende at finde et sted, hvor hun ville kunne bruge sit fag. Der skulle være andre ergoterapeuter ansat, som hun ville kunne spejle sig i og genvinde troen på sig selv som professionel ergoterapeut. Desuden efterspurgte hun et arbejdsmiljø, hvor der ville være den fornødne støtte til at komme i gang igen. Derfra kom der skred i tingene. Jyttes initiativ og valg af praktikplads viste sig at være helt rigtigt. Arbejdsstedet tog godt imod hende, og efter en fire ugers virksomhedspraktik på Søkilde, blev hun ansat som ergoterapeut i en ordinær stilling, der løber året ud. Søkilde havde brug for Jyttes ressourcer. Match mellem ledig og arbejdsgiver Eksemplet illustrerer, hvordan forskellige beskæftigelsesfremmende tiltag fx virksomhedspraktik virker. Praktik kan være et springbræt til job for den ledige, og samtidigt en måde hvorpå virksomheder kan rekruttere arbejdskraft. En såkaldt win-win situation. Fra januar 2008 har DSA gennem en aftale med Arbejdsmarkedsstyrelsen kunnet handle inden for rammerne af projekt Ny Arbejdskraft. Projektet har til formål at hjælpe ledige medlemmer hurtigere tilbage på 6

7 arbejdsmarkedet. "Med Ny Arbejdskraft kan vi igangsætte målrettede aktiviteter for vores ledige medlemmer fx virksomhedspraktik eller jobs med løntilskud kombineret med opkvalificering flere måneder tidligere i forløbet, end vi tidligere har kunnet", fortæller jobkonsulent Lykke Østerlin Koch og fortsætter: "Vi møder vores ledige medlemmer mere åbent, fordi vi har en række redskaber, som kan tages frem, hvis vi vurderer, at der er behov for det. Og vi behøver ikke at vente med at gøre brug af dem." Jytte Wendelboe er heller ikke i tvivl om, hvad der har fået hende i gang igen. Opbakningen fra jobkonsulenten, hendes omhyggeligt udvalgte praktikplads og de positive erfaringer derfra. Fakta: Projekt Ny Arbejdskraft er en særlig aftale indgået mellem DSA og Arbejdsmarkedsstyrelsen med det formål at nedbringe arbejdskraftsreserven med 50 %. Projektet blev igangsat i januar 2008 og løber indtil udgangen af I januar 2008 var 55 ledige medlemmer omfattet af projektet. 7

8 DELEGERETMØDE Lavt kontingent og ny hovedbestyrelse 12. juni 2008 holdt DSA delegeretmøde med de 86 nyvalgte delegerede. De delegerede godkendte formandens beretning for 2007, regnskabet og ikke mindst bestemte de kontingentet for 2009 og valgte ny hovedbestyrelse. Fastholder lavt kontingent Den del af kontingentet, som går til drift af DSA, vil fortsat være på 58 kr. om måneden. Dermed er DSA stadigvæk den absolut billigste a-kasse også i På trods af bl.a. øget rejseaktivitet til lovpligtige møder rundt om i landet er kontingentet holdt i ro. Og det er hverken gået ud over kvalitet eller serviceniveauet. DSA scorer fortsat højt på kvalitet i den årlige benchmarking undersøgelse, hvor a-kasserne bliver sammenlignet. Vi indfører også løbende nye servicemuligheder for medlemmerne snart udvider vi vores e-boks service, så medlemmer vil få langt flere breve sendt elektronisk. Det lave kontingent er et positivt signal til nuværende og kommende medlemmer om, at det er muligt at få kvalitet og service i sin a-kasse til få penge. Den nye hovedbestyrelse, der skal stå i spidsen for DSA de næste to år, er: Grete Christensen formand Connie Kruckow næstformand Lene Barslund ergoterapeut Helle Kehlet sygeplejerske Brigitte Krusell sygeplejerske Birgitte F. Kure fysioterapeut Linda Rise sygeplejerske Leif Strickertsson sygeplejerske Anne Sørensen bioanalytiker Elisabeth Wichmann sygeplejerske Til suppleanter er valgt: Lillian Bondo jordemoder Charlotte Graungaard Bech radiograf 8

9 Marianne Holm fysioterapeut Hanne Krogh sygeplejerske 9

10 EFTERLØN Fuld valuta for arbejde på flødebollefabrikken Inger, der er sygeplejerske, kontakter i marts måned DSA, fordi hun snart fylder 65 år og skal meldes ud af a-kassen. Hun er på efterløn og vil lige høre, hvordan hun skal forholde sig. Inger kommer til at tale med en sagsbehandler, der hurtigt kan se, at hun har sparet 475 præmietimer op. Det betyder, at hun kun er 10 arbejdstimer fra at udløse en skattefri præmie på kr. Den mulighed har Inger slet ikke tænkt på. Hun er gået på efterløn kort tid efter hun er fyldt 62 år og viste ikke, at hun var så tæt på at få en skattefri præmie. Sagsbehandleren forklarer, at hvis hun kan finde arbejde i 10 timer, inden hun fylder 65 år, vil hun stadig kunne nå at få præmien. Det er ligegyldigt hvilket arbejde, hun får, blot det er rigtige løntimer og ikke støttet arbejde. En måned senere ringer Inger glad tilbage. Hun havde fundet 10 timers arbejde på en lokal flødebollefabrik. "Det var godt nok kun rengøring", fortæller Inger, "men det gør vel ingenting. Jeg fik spist en masse flødeboller". Resultatet for Inger efter 10 timers arbejde er: Løn efter skat Skattefri præmie I alt 659 kr kr kr. klar til udbetaling Og selvfølgelig en hel masse flødeboller. Om den skattefri præmie Den skattefri præmie er en form for belønning for at blive på arbejdsmarkedet. De grundlæggende betingelser er, at du skal: Have et efterlønsbevis. Det får du, hvis du opfylder betingelserne for at få efterløn Derefter udskyde din overgang til efterløn mindst to år Efter beviset er udstedt arbejde mindst timer (fuldtidsforsikrede) eller timer (deltidsforsikrede) For hver gang du herefter har 481 arbejdstimer, optjener du som hovedregel en skattefri præmie på kr. for fuldtidsforsikrede og kr. for deltidsforsikrede. 10

11 Du kan højst optjene 12 præmier. Det svarer til fuldtidsarbejde i tre år. Præmien udbetales, når du går på pension som 65-årig. 11

12 EFTERLØN Få mere ud af din efterløn Mange forbinder efterløn med, at man helt forlader arbejdsmarkedet, men sådan behøver det ikke at være. Efterlønsordningen giver faktisk mulighed for, at du kan gå ned i arbejdstid og få efterløn for de resterende timer. Det er vigtigt at overveje i forbindelse med tanker om at gå på efterløn, og når unge skal tage stilling til, om de vil betale til efterlønsordningen. Mange, der fravælger at betale til efterlønsordningen, gør det, fordi de forventer at arbejde, til de når pensionsalderen. Men sandsynligvis vil nogle blive glade for at kunne nedtrappe deres arbejdstid i de sidste år på arbejdsmarkedet og få udbetalt efterløn for de resterende timer. Om mulighederne Du kan få supplerende efterløn, hvis du arbejder højst 29,6 timer. Har du fx 20 arbejdstimer om ugen, kan du få efterløn for de resterende 17 timer. Hvis du opfylder to års reglen, når du går ned i tid, optjener du samtidigt en skattefri præmie af de 20 timer, du arbejder. De 20 timer vil over tre år give en skattefri præmie på kr. i 2008 beløb. Dvs. at du i tre år får udbetalt 17 timers efterløn om ugen, og derefter får en præmie på kr. fordi du ikke har brugt efterlønsordningen fuldt ud. Hvis man er deltidsforsikret, er tallene anderledes. Kontakt os for at høre nærmere. To års reglen: Man får et efterlønsbevis og arbejder derefter i gennemsnit mindst 30 timer om ugen i to år, inden man begynder at få udbetalt efterløn. 12

13 SIDEN SIDST Ferie- og efterlønssagen Sagen, der er blevet døbt ferie- og efterlønssagen, startede helt tilbage i Et hul i lovgivningen gav i efterlønsmodtagere mulighed for at udsætte deres ferie, til ferieåret var afsluttet og herefter hæve feriepengene uden at få modregnet pengene i efterlønnen. Det betød dobbeltforsørgelse og har aldrig været en anerkendt mulighed. Derfor trak a-kasserne også feriepengene fra i efterlønnen, og det er, hvad hele sagen har handlet om. Efterlønsmodtagerne har siden hen fået medhold og skal derfor have deres penge retur. DSA er netop ved at udbetale de allersidste penge til de efterlønsmodtagere, der havde penge til gode medlemmer har modtaget penge. Op til 20 mio. kr. har vi udbetalt lige fra 172 kr. til den, der fik mindst, til knap kr til den, der fik mest. 13

14 SIDEN SIDST Bidragsfri perioder Er du født før 31. december 1975, og omfattet af reglerne om 25 års betaling af efterlønsbidrag, har du mulighed for i en periode ikke at betale bidrag til efterlønnen. For at have ret til en bidragsfri periode skal du 1. have betalt efterlønsbidrag, før du fyldte 35 år, og ikke fået dem betalt tilbage, eller 2. have betalt efterlønsbidrag i 2007, efter du er fyldt 35 år Er du omfattet af reglerne om at betale efterlønsbidrag i 30 år, er reglerne anderledes. Så skal du starte med at betale bidraget, når du er 30 år, men herefter har du mulighed for at holde to års pause, fordi du først kan gå på efterløn, når du er 62 år. Alle, der er omfattet af reglerne, har modtaget brev om, hvor lang deres bidragsfri periode er. Du kan søge om bidragsfri periode her 14

15 SIDEN SIDST TR-kurser i efteråret Som tillidsrepræsentant kan du deltage i DSAs specielt tilrettelagte kurser for tillidsrepræsentanter. Du vil få et indblik i regler og muligheder omkring dagpenge, efterløn og orlovsmuligheder ligesom du får et overblik over de øvrige serviceydelser, som DSA tilbyder jobformidling og socialrådgivning. Du kan vælge mellem et to-dages internatkursus, hvor fokus er på en generel introduktion i de forskellige områder. Eller du kan vælge en ny temadag, hvor vi går i dybden med socialrådgivningen og reglerne omkring sygedagpenge, fleksjob og førtidspension. Læs mere om kurserne 15

16 Kort nyt: Årsrapport ude nu Kvalitet og service er overskriften på DSAs årsrapport for Her kan du bl.a. læse om, hvordan vi har arbejdet med at få de forskellige faggrupper på flaskehalslisterne rundt om i landet, hvordan en ændring af efterlønsreglerne har berørt mere end halvdelen af medlemmerne, og om hvor mange nye medlemmer vi fik og meget, meget mere. Se hele årsrapporten her 16

17 Kort nyt: Digital selvbetjening Nu finder du flere og forbedrede muligheder for digital selvbetjening på vores hjemmeside. Når du søger om ydelser, vil du opleve mere intelligente blanketter, der husker dine indtastninger, og fx kan du ansøge om dagpenge og aktiveringsydelse ved kun at indsende en enkelt blanket. Fra juni har du også kunnet sende det månedlige efterlønskort digitalt. Over medlemmer har alene i juni benyttet blanketterne. Læs mere 17

18 Kort nyt: Flere breve til e-boks Medlemmer tilmeldt e-boks vil kunne modtage flere breve i deres elektroniske postkasse. Vi har siden 2007 sendt specifikationer for udbetalinger fra DSA. Snart vil godkendelser på ansøgninger om ydelser, efterlønsbevis og brev om skattefri præmie finde vej til medlemmernes e- Boks. Det første medlem, der modtog brev i e-boks fik samtidig en buket fra DSA. Tilmeld dig e-boks 18

19 Kort nyt: Efterlønsmøder Du kan allerede nu melde dig til efterårets efterlønsmøder, der foregår rundt om i landet. Se her hvor og hvornår. 19

20 Kort nyt: Hvem, hvad, hvor ved sygdom Der er ekstra hjælp at hente til vores syge medlemmer. Guiden Hvem, hvad, hvor ved Sygdom skal hjælpe dig, der er blevet syg med dine rettigheder og pligter i forhold til kommunen. Prøv guiden her 20

Nyheder fra DSA direkte til dig

Nyheder fra DSA direkte til dig DSA Nyhedsbrev arkiv www.dsa-akasse.dk Skriv til redaktionen Tilmeld 31-03-08 Nyheder fra DSA direkte til dig Måske kender du i forvejen vores nyhedsbrev DSA Nyt eller måske er det et helt nyt tilbud til

Læs mere

Indhold. Udbetaling af din efterløn... side 8

Indhold. Udbetaling af din efterløn... side 8 Efterlønskompas Din guide til efterlønssystemet Vi tager forbehold for at dagpengereformen 1/7 2017 kan påvirke efterlønsreglerne side 1 - Efterlønskompasset I denne pjece kan du læse de vigtigste ting

Læs mere

DSA er billigst. Kort nyt: SOCIALRÅDGIVNING. Problemer kan blive til ny viden POLITISK UDVIKLING

DSA er billigst. Kort nyt: SOCIALRÅDGIVNING. Problemer kan blive til ny viden POLITISK UDVIKLING DSA Danmarks billigste a-kasse arkiv www.dsa-akasse.dk Skriv til redaktionen Tilmeld 18-12-08 DSA er billigst I Arbejdsdirektoratets årlige benchmarkingrapport, hvor landets a-kasser sammenlignes, dokumenteres

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet. side 1 - Efterlønskompasset

Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet. side 1 - Efterlønskompasset Efterlønskompas Din guide til efterlønssystemet side 1 - Efterlønskompasset I denne pjece kan du læse de vigtigste ting om efterløn. Pjecen er ikke udtømmende, for det er et komplekst regel-område. Du

Læs mere

Efterlønsreformen - for dig, der er født i 1956. eller senere

Efterlønsreformen - for dig, der er født i 1956. eller senere Efterlønsreformen - for dig, der er født i 1956 eller senere Nye regler om efterløn - for dig, der er født i 1956 eller senere Folketinget har ændret reglerne om efterløn. Det betyder, at efterlønsalderen

Læs mere

Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere

Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere Notat Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere

Læs mere

Efterlønsbeviset - for dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959

Efterlønsbeviset - for dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959 Efterlønsbeviset - for dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959 A-kassen LH 10. udgave, april 2018 Indhold Side 1. FORORD 3 1.1 Din efterløns- og folkepensionsalder 3 1.2 Er du

Læs mere

Efterløn - er det noget for dig?

Efterløn - er det noget for dig? Efterløn - er det noget for dig? 2 Efterløn er det noget for dig 5 Efterløn o Forsvinder efterlønsordningen eller bliver den ændret 5 Hvem, hvad, hvornår om efterløn o Efterløn hvad er det egentlig o Hvornår

Læs mere

Nye medlemmer finder tryghed i DSA

Nye medlemmer finder tryghed i DSA DSA Danmarks billigste a-kasse arkiv www.dsa-akasse.dk Skriv til redaktionen Tilmeld 01-04-09 Nye medlemmer finder tryghed i DSA Flere har fra 2007 til 2008 set en fordel i den økonomiske sikring, som

Læs mere

Bliv klog på den nye efterløn

Bliv klog på den nye efterløn Ledernes Tour de Efterløn 2012 Bliv klog på den nye efterløn Efterlønsreform 2011 i hovedtræk Den gamle fleksible efterløn Hvad havde jeg ret til Den nye fleksible efterløn Hvad kan jeg nu få Udbetaling

Læs mere

Janne Nielsen. Specialkonsulent 3318 4957

Janne Nielsen. Specialkonsulent 3318 4957 Janne Nielsen Specialkonsulent 3318 4957 DAGPENGE eller EFTERLØN Dagpenge fra IAK Tilmeld dig som ledig dagpengemodtager den 1. ledige dag! Enten på adressen www.jobnet.dk eller på det lokale jobcenter

Læs mere

Om at få... efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE

Om at få... efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Om at få... efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Du kan trække dig tilbage lidt efter lidt... Efterlønsbevis... Når du har fået dit efterlønsbevis... Søg om din efterløn... Fuldtid eller deltid... Satser

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2008. Faglige styrker og medlemsrettet service

ÅRSRAPPORT 2008. Faglige styrker og medlemsrettet service ÅRSRAPPORT 2008 Faglige styrker og medlemsrettet service Faglig a-kasse DSA er en fagligt afgrænset a-kasse, som optager alle bioanalytikere, ergoterapeuter, fysioterapeuter, jordemødre, sygeplejersker

Læs mere

Notat om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt

Notat om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt Orientering fra Arbejdsdirektoratet April 2008 Notat om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt J.nr. 00-22-0037 Y2/JW Reglerne om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt fremgår

Læs mere

Kort om. Efterlønsbeviset, udsættelse af ATP og folkepension

Kort om. Efterlønsbeviset, udsættelse af ATP og folkepension Kort om Efterlønsbeviset, udsættelse af ATP og folkepension Ledernes arbejdsløshedskasse 5. udgave, juli 2013 Indhold Side 1. Forord 3 2. Efterlønsbeviset, det guldrandede papir 4 2.1 Hvorfor er det så

Læs mere

Vejledning om feriepenge. i forbindelse med efterløn

Vejledning om feriepenge. i forbindelse med efterløn Vejledning om feriepenge i forbindelse med efterløn I denne pjece giver vi en orientering om samspillet mellem ferieloven og reglerne for efterløn: Indhold 1. Udbetaling og modregning for ferie din oplysningspligt

Læs mere

Lederne Bornholm. Fyraftensmøde om efterløn. 2. november 2010. Ved Brian Kjøller & Ulrik Frese

Lederne Bornholm. Fyraftensmøde om efterløn. 2. november 2010. Ved Brian Kjøller & Ulrik Frese Lederne Bornholm Fyraftensmøde om efterløn 2. november 2010 Ved Brian Kjøller & Ulrik Frese DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 1. Hvad er efterløn 2. Ret til den fleksible efterløn 3. Efterlønsbevis 4. 2 års regel

Læs mere

DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE

DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE EFTERLØN, REGLER OG FOLKEPENSIONSALDER Årgang 1956, 1. halvår Efterlønsalder, folkepensionsalder

Læs mere

Kort om. Efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP

Kort om. Efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP Kort om Efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP Ledernes arbejdsløshedskasse 6. udgave, februar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Efterlønsbeviset, det guldrandede papir 4 2.1 Hvorfor er det

Læs mere

Om at få feriedagpenge ISBN 87-89036-88-3

Om at få feriedagpenge ISBN 87-89036-88-3 ISBN 87-89036-88-3 Arbejdsdirektoratet April 2005 Om at få feriedagpenge INDHOLD 1. BETINGELSER FOR UDBETALING...3 2. OPTJENING AF FERIEDAGPENGE...4 3. NYUDDANNEDE (DIMITTENDER)...5 4. OPTJENT FERIE HOS

Læs mere

Orientering om a-kassernes og medlemmernes forhold under overenskomstmæssige konflikter

Orientering om a-kassernes og medlemmernes forhold under overenskomstmæssige konflikter 25. marts 2013 Orientering om a-kassernes og medlemmernes forhold under overenskomstmæssige konflikter J.nr. --- CKA/JWV Reglerne om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt fremgår først og

Læs mere

Mere end bare en a-kasse

Mere end bare en a-kasse Mere end bare en a-kasse Din sikkerhed altid DSA GIVER STABILITET I DIN HVERDAG DSA er en sundhedsfaglig a-kasse kun for dig, der er bioanalytikere, ergoterapeut, fysioterapeut, jordemor, radiograf eller

Læs mere

DEN NYE EFTERLØN. - tilbagetrækningsreformen

DEN NYE EFTERLØN. - tilbagetrækningsreformen DEN NYE EFTERLØN - tilbagetrækningsreformen Den nye efterløn Brochuren er til dig, der er født i 1954 eller senere. Den tilbagetrækningsreform, som Folketinget vedtog i slutningen af 2011, får i et eller

Læs mere

Efterløn - er det noget for dig?

Efterløn - er det noget for dig? Efterløn - er det noget for dig? Med denne pjece vil vi forsøge at klarlægge en række forhold, som du skal være opmærksom på omkring tilmelding til efterlønsordningen. Pjecen er ment som en hjælp til dig

Læs mere

Guide: Få styr på dine efterlønspenge

Guide: Få styr på dine efterlønspenge Guide: Få styr på dine efterlønspenge Det er NU, man skal beslutte sig for, om man vil lade efterlønspengene stå eller indkassere dem skattefrit Af Louise Kastberg, september 2012 03 Sidste udkald for

Læs mere

Efterløn og tilbagetrækningsreform marts 2012

Efterløn og tilbagetrækningsreform marts 2012 Efterløn og tilbagetrækningsreform marts 2012 Efterlønsbevis For at få et efterlønsbevis, skal du have ret til efterløn have ret til dagpenge (1924 timer inden for de sidste 3 år) være til rådighed for

Læs mere

Seniormøde 2015 Uddannelsesforbundet

Seniormøde 2015 Uddannelsesforbundet Seniormøde 2015 Uddannelsesforbundet Program Efterlønnen FTF-A Hvem er vi? Efterlønsreformen Efterlønskrav Efterlønsbevis Almindelig/LAV efterløn Udskudt/HØJ efterløn Skattefripræmie Fravalg af efterløn

Læs mere

Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012

Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012 Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012 Efterløn eller ej Folketinget har vedtaget en ny treårig efterlønsordning. De vigtigste ændringer er, at efterlønsperioden gradvist bliver forkortet fra fem

Læs mere

Om at få feriedagpenge

Om at få feriedagpenge Arbejdsdirektoratet August 2009 1. Betingelser for udbetaling Feriedagpenge er en særlig form for dagpenge, som et medlem af en a-kasse under visse betingelser kan få udbetalt. For at have ret til feriedagpenge

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge UDKAST Bekendtgørelse om feriedagpenge I medfør af 75 h, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348574 af 8. april 201427. maj 2010, som ændret ved lov nr. 14861540 af

Læs mere

Skal du hæve din efterløn eller ej?

Skal du hæve din efterløn eller ej? Skal du hæve din efterløn eller ej? Netop nu sender a-kasserne brev ud til alle de medlemmer, der har betalt ind til efterlønnen. Fra 1. april og seks måneder frem har alle, der har sparet op til at kunne

Læs mere

Dagpengesats, skattetræk og kontonr.

Dagpengesats, skattetræk og kontonr. AFSKEDIGET HVA SÅ? Denne pjece er til dig, som er blevet opsagt, og som skal have dagpenge fra a-kassen. I pjecen står nogle af de informationer, du allerede har fået på mødet i virksomheden eller i din

Læs mere

Dagpengeregler Fra 1. juli 2017

Dagpengeregler Fra 1. juli 2017 Dagpengeregler Fra 1. juli 2017 2 DAGPENGEREGLER Udgivet af Socialpædagogerne, juni 2017 Foto: Colourbox FRA 1. JULI 2017 3 Nye regler om dagpenge og efterløn I denne pjece kan du læse om de vigtigste

Læs mere

Vi tager forbehold for, at dagpengereformen 1/ kan påvirke efterlønsreglerne. Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet

Vi tager forbehold for, at dagpengereformen 1/ kan påvirke efterlønsreglerne. Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet Vi tager forbehold for, at dagpengereformen 1/7 2017 kan påvirke efterlønsreglerne. Efterlønskompas Din guide til efterlønssystemet 2 Min A-Kasse Efterlønskompas Efterlønskompas Min A-Kasse 3 INDHOLD EFTERLØNSBEVIS

Læs mere

EFTERLØN. Fleksibel efterløn skal få os til at arbejde længere BUPL A-KASSEN

EFTERLØN. Fleksibel efterløn skal få os til at arbejde længere BUPL A-KASSEN EFTERLØN For dig so m er født 1. jan-30. juni 195 4 Fleksibel efterløn skal få os til at arbejde længere BUPL A-KASSEN Reglerne om efterløn er et kompliceret kludetæppe af lovændringer. Men a-kassens Efterløns-

Læs mere

Nye regler om dagpenge og efterløn

Nye regler om dagpenge og efterløn A-KASSE Nye regler om dagpenge og efterløn Læs i denne pjece om de vigtigste nye regler, og hvad de betyder for dig MARTS 2017 RIV UD OG GEM 2 FOA NYE REGLER OM DAGPENGE OG EFTERLØN Sådan optjener du ret

Læs mere

Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015

Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015 Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015 Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser. Vælger du at gå på nedsat tid, påvirker det naturligvis din økonomi. Din løn bliver mindre,

Læs mere

Det er aldrig for tidligt at tænke på efterløn. Er du mellem 30 og 40 år?

Det er aldrig for tidligt at tænke på efterløn. Er du mellem 30 og 40 år? F O A F A G O G A R B E J D E A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E N Det er aldrig for tidligt at tænke på efterløn Er du mellem 30 og 40 år? Valget er dit! Pjecen henvender sig til medlemmer, som skal

Læs mere

Skal du hæve din efterløn?

Skal du hæve din efterløn? Skal du hæve din efterløn? Hvis du har en efterlønsordning, kan du vælge at få den udbetalt allerede nu. Du har indtil 1. oktober til at træffe valget. Men hvad skal du gøre? Af Sanne Fahnøe. Redigeret

Læs mere

Hvad kan jeg få, hvis jeg mister mine dagpenge?

Hvad kan jeg få, hvis jeg mister mine dagpenge? Hvad kan jeg få, hvis jeg mister mine dagpenge? Dagpengeretten udløber efter 2 år. Herefter kan nogle opnå ret til forlænget dagpenge. Denne pjece giver et overblik over dine muligheder, hvis du ikke du

Læs mere

Fortsætte på arbejdsmarked Tilbud fra FTF-A Retten til dagpenge Økonomi Efterlønnens finurligheder

Fortsætte på arbejdsmarked Tilbud fra FTF-A Retten til dagpenge Økonomi Efterlønnens finurligheder Fortsætte på arbejdsmarked Tilbud fra FTF-A Retten til dagpenge Økonomi Efterlønnens finurligheder Centralforeningen for Stampersonale CS s a-kasse Fagligt fokus tæt samarbejde med de faglige organisationer

Læs mere

Kort om efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP

Kort om efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP Kort om efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP A-kassen LH 9. udgave, april 2017 Indhold Side 1. Forord 3 2. Efterlønsbeviset 4 2.1 Hvorfor er det så vigtigt at få et efterlønsbevis? 4 2.2

Læs mere

Orientering om supplerende dagpenge

Orientering om supplerende dagpenge Orientering om supplerende dagpenge Forord Nedsat tid hvad så? Som lønmodtager kan du komme ud for, at din arbejdsgiver nedsætter din arbejdstid. Eller at du som jobsøgende kun kan få tilbudt job med et

Læs mere

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede I 6 i lov nr. xx af xx om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre

Læs mere

SUPPLERENDE DAGPENGE (eller arbejdsmarkedsydelse) - ved arbejde på nedsat tid

SUPPLERENDE DAGPENGE (eller arbejdsmarkedsydelse) - ved arbejde på nedsat tid SUPPLERENDE DAGPENGE (eller arbejdsmarkedsydelse) - ved arbejde på nedsat tid Supplerende dagpenge side 1 Indhold 1. Forord... 2 1.1 Fakta om supplerende dagpenge:... 2 2. Rådighed og supplerende dagpenge...

Læs mere

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E Værd at vide: Når du er ledig F O A s A K A S S E Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler Arbejdskrav

Læs mere

Seniormøde 2017 CS. Program. Fortsætte på arbejdsmarked Tilbud fra FTF-A Retten til dagpenge Økonomi Efterlønnens finurligheder.

Seniormøde 2017 CS. Program. Fortsætte på arbejdsmarked Tilbud fra FTF-A Retten til dagpenge Økonomi Efterlønnens finurligheder. Seniormøde 2017 CS Tina Aistrup Program Fortsætte på arbejdsmarked Tilbud fra FTF-A Retten til dagpenge Økonomi Efterlønnens finurligheder 1 FTF-A hvem er vi? Centralforeningen for Stampersonale- CS s

Læs mere

Har du behov for ansættelse i eks. fleksjob, seniorjob eller virksomhedspraktik, kan du orientere dig her.

Har du behov for ansættelse i eks. fleksjob, seniorjob eller virksomhedspraktik, kan du orientere dig her. Ergoterapeutforeningen Job på særlige vilkår Har du behov for ansættelse i eks. fleksjob, seniorjob eller virksomhedspraktik, kan du orientere dig her. Fleksjob For dig der har begrænset arbejdsevne. Hvad

Læs mere

Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012

Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012 Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012 Efterløn eller ej Folketinget har vedtaget en ny treårig efterlønsordning. De vigtigste ændringer er, at efterlønsperioden gradvist bliver forkortet fra fem

Læs mere

AKTIVERING. for dig under 30

AKTIVERING. for dig under 30 F O A f a g o g a r b e j d e s a r b e j d s l ø s h e d s k a s s e AKTIVERING for dig under 30 3 INDHOLD 1. Du er under 25 år og uden uddannelse side 4 2. Du er under 25 år og uden uddannelse, men har

Læs mere

dsa tager hånd om NYUddannede

dsa tager hånd om NYUddannede dsa tager hånd om NYUddannede meld Dig ind i din SunDheDSfaglige A-kASSe Velkommen i DSA DSA er a-kassen for dig, der lige er færdig eller næsten færdig med din uddannelse som bioanalytiker, ergoterapeut,

Læs mere

SELVFORSKYLDT LEDIGHED

SELVFORSKYLDT LEDIGHED SELVFORSKYLDT LEDIGHED Selvforskyldt ledighed Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op?... 2 3. Karantænen er effektiv... 3 4. Hvad er en gyldig grund til at sige

Læs mere

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Når du er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler

Læs mere

Bekendtgørelse om ferie

Bekendtgørelse om ferie Bekendtgørelse om ferie I medfør af 11, 22, 33, stk. 3-6, 34 c, 41, 42, stk. 2, 43, stk. 3, og 47, stk. 4, i lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 202 af 22. februar 2013 fastsættes: Kapitel 1 Definitioner

Læs mere

Udbetaling af efterlønsbidrag Skal - skal ikke?

Udbetaling af efterlønsbidrag Skal - skal ikke? Udbetaling af efterlønsbidrag Skal - skal ikke? Dagens program 1. Den politiske baggrund 2. Hvad går jeg glip af, hvis jeg forlader efterlønsordningen? 3. Hvem kan få efterlønsbidraget udbetalt? 4. Hvordan

Læs mere

Værd at vide om seniorjob Side 0 VÆRD AT VIDE OM SENIORJOB

Værd at vide om seniorjob Side 0 VÆRD AT VIDE OM SENIORJOB Værd at vide om seniorjob Side 0 VÆRD AT VIDE OM SENIORJOB Værd at vide om seniorjob Side 1 Indhold 1. Værd at vide om SENIORJOB... 2 1.1 Du har ret til et seniorjob hvis:... 2 1.2 Betingelser... 2 1.3

Læs mere

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet.

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet. 1 Vejledning om dine rettigheder og pligter som ledig Denne vejledning beskriver dine generelle rettigheder og pligter som ledig. Som ledig skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet, men der er flere

Læs mere

Dagpengegodtgørelse fra din arbejdsgiver (G-dage)

Dagpengegodtgørelse fra din arbejdsgiver (G-dage) Dagpengegodtgørelse fra din arbejdsgiver (G-dage) Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: Marianne Kim Graff og Mette Wiederholt Pedersen Dato: Februar 2013 Hvis du bliver ledig, skal din arbejdsgiver

Læs mere

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede)

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede) 1 I lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 642

Læs mere

(Ny) EFTERLØN. Samira Ottosen Specialkonsulent

(Ny) EFTERLØN. Samira Ottosen Specialkonsulent (Ny) EFTERLØN Samira Ottosen Specialkonsulent Formålet med i dag. Overblik over de generelle efterlønsregler, herunder Ændringerne i hovedtræk Din efterlønsalder Pensionsmodregning Skattefri præmie Fravalg

Læs mere

Du skal søge arbejde. Du har pligt til at været aktivt arbejdssøgende.

Du skal søge arbejde. Du har pligt til at været aktivt arbejdssøgende. TIL RÅDIGHED 1 / 5 Du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet for at få dagpenge. Det skal du, fordi du som ledig er en del af arbejdsmarkedet, og fordi dagpengene er en erstatning til dig for den løn,

Læs mere

Dagpengekompas. Din guide til dagpengesystemet. side 1 - Dagpengekompasset

Dagpengekompas. Din guide til dagpengesystemet. side 1 - Dagpengekompasset Dagpengekompas Din guide til dagpengesystemet side 1 - Dagpengekompasset Business Danmarks A-kasse er et selvstændigt brand og regionskontor under paraplyorganisationen Min A-kasse I a-kassen ser vi det

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud JANUAR 2017 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig under 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge befordringstilskud

Læs mere

Ny efterløn regler og eksempler

Ny efterløn regler og eksempler Ny efterløn regler og eksempler I nærværende oversigt er følgende forudsat: Du opfylder de almindelige betingelser for ret til efterløn den dag, du når efterlønsalderen. Du skal bl.a. have været medlem

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 2 Folketinget 2013-14 Fremsat den 2. oktober 2013 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri

Læs mere

Afsnit Dagpengeregler. a. Arbejdsløs - Vejrlig - Afskedigelse. b. Arbejdsløs / hjemsendelse. c. Frihed ved opsigelse/hjemsendelse. d.

Afsnit Dagpengeregler. a. Arbejdsløs - Vejrlig - Afskedigelse. b. Arbejdsløs / hjemsendelse. c. Frihed ved opsigelse/hjemsendelse. d. Afsnit 14 1. Dagpengeregler a. Arbejdsløs - Vejrlig - Afskedigelse b. Arbejdsløs / hjemsendelse c. Frihed ved opsigelse/hjemsendelse d. Eksempler Arbejdsløs - Vejrlig - Afskedigelse Hvad gør du: For at

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud FEBRUAR 2015 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig under 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge befordringstilskud

Læs mere

Finanskrise og økonomisk tryghed

Finanskrise og økonomisk tryghed DSA Danmarks billigste a-kasse arkiv www.dsa-akasse.dk Skriv til redaktionen Tilmeld 30-01-09 Finanskrise og økonomisk tryghed Af Grete Christensen formand i DSA PDF til print Finanskrisen er på alles

Læs mere

Værd at vide om. Net-dagpengekort - CV kurser - udland - at søge job - jobcenter - tilbud - uddannelse - osv.

Værd at vide om. Net-dagpengekort - CV kurser - udland - at søge job - jobcenter - tilbud - uddannelse - osv. Vigtigt: Husk altid at tage NemID (nøgle-kort) med til din 3F-afdeling Værd at vide om Net-dagpengekort - CV kurser - udland - at søge job - jobcenter - tilbud - uddannelse - osv. Faglig Fælles Akasse

Læs mere

Praktiske svar på spørgsmål om strejken

Praktiske svar på spørgsmål om strejken Praktiske svar på spørgsmål om strejken Afspadsering Er afspadsering påbegyndt før strejkens/lockoutens iværksættelse, afbrydes den ved konfliktens start. Medlemmer på afspadsering deltager således i konflikten

Læs mere

Supplerende dagpenge. Dagpenge. når du arbejder på nedsat tid

Supplerende dagpenge. Dagpenge. når du arbejder på nedsat tid Supplerende dagpenge F O A s A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Dagpenge når du arbejder på nedsat tid Dagpenge når du arbejder på nedsat tid er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte og Offentligt

Læs mere

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Når du er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler

Læs mere

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og arbejdsløshedskassernes pligt til at vejlede

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og arbejdsløshedskassernes pligt til at vejlede Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og arbejdsløshedskassernes pligt til at vejlede I 1 i lov nr. XXX om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og

Læs mere

DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE

DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE EFTERLØN, REGLER OG FOLKEPENSIONSALDER Årgang Efterlønsalder, folkepensionsalder og periode med

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud SEPTEMBER 2015 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig under 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge

Læs mere

Denne vejledning giver dig et overblik over hvilke betingelser, du skal opfylde, for at du kan gå på efterløn.

Denne vejledning giver dig et overblik over hvilke betingelser, du skal opfylde, for at du kan gå på efterløn. Om at få efterløn Denne vejledning giver dig et overblik over hvilke betingelser, du skal opfylde, for at du kan gå på efterløn. Vejledningen beskriver også, hvordan reglerne er, mens du er på efterløn

Læs mere

Udbetaling af efterlønsbidrag - kan det betale sig?

Udbetaling af efterlønsbidrag - kan det betale sig? Udbetaling af efterlønsbidrag - kan det betale sig? Udbetaling af efterlønsbidrag Folketinget har ændret reglerne om efterløn, og det betyder, at du kan få udbetalt dit efterlønsbidrag skattefrit. Om det

Læs mere

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. September 2009. for dig under 30

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. September 2009. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E September 2009 AKTIVERING for dig under 30 INDHOLD 1. Du er under 25 år er uden uddannelse og har ingen børn side 4 2. Du er under 25 år er uden uddannelse

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud JANUAR 2017 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig over 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge befordringstilskud

Læs mere

Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig.

Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig. Ledig og hvad nu? Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig. y Hvilke papirer skal du aflevere? y Hvordan bliver dagpengene

Læs mere

VIL DU BLIVE I EFTERLØNSORDNINGEN? ELLER VIL DU HAVE DINE BIDRAG UDBETALT SKATTEFRIT? LÆS HVAD DU BØR OVERVEJE, INDEN DU TRÆFFER DIT VALG

VIL DU BLIVE I EFTERLØNSORDNINGEN? ELLER VIL DU HAVE DINE BIDRAG UDBETALT SKATTEFRIT? LÆS HVAD DU BØR OVERVEJE, INDEN DU TRÆFFER DIT VALG VIL DU BLIVE I EFTERLØNSORDNINGEN? ELLER VIL DU HAVE DINE BIDRAG UDBETALT SKATTEFRIT? LÆS HVAD DU BØR OVERVEJE, INDEN DU TRÆFFER DIT VALG KÆRE MEDLEM AF EFTERLØNSORDNINGEN Hvis du er født efter den 2.

Læs mere

Oversigt over faktaark

Oversigt over faktaark Oversigt over faktaark Hovedlinjerne i Aftale om senere tilbagetrækning De tre hovedelementer i aftalen om tilbagetrækning Reformens virkninger på beskæftigelse, offentlige finanser og vækst Forbedring

Læs mere

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig Marts 2009 Værd at vide: Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Aktivt arbejdssøgende

Læs mere

Når du vil holde ferie

Når du vil holde ferie Når du vil holde ferie som ledig FOA: A-kasse Når du vil holde ferie som ledig er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte og Offentligt Ansattes Arbejdsløshedskasse. Pjecen beskriver kort, hvordan du

Læs mere

Efterlønsbeviset - og den senere overgang til efterløn

Efterlønsbeviset - og den senere overgang til efterløn Om Efterlønsbeviset - og den senere overgang til efterløn Ledernes arbejdsløshedskasse 10. udgave, april 2011 Indhold 1. Indledning 3 2. Pensionsliste 4 3. Hvad kan du bruge dit efterlønsbevis til? 4 3.1

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 416 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 416 Offentligt Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 416 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 8. august 2017 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 416 (Alm. del) af 22. juni 2017

Læs mere

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig Januar 2010 Værd at vide: Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Tilmelding til jobcentret

Læs mere

Satser mv. på arbejdsløshedsforsikringens område 2011

Satser mv. på arbejdsløshedsforsikringens område 2011 er mv. på arbejdsløshedsforsikringens område 2011 Der henvises til Finansministeriets bekendtgørelse nr. 1013 af 22. august 2010, hvoraf det fremgår, at satsreguleringsprocenten for 2011 udgør 1,9 pct.

Læs mere

Seniormøde 2014 Uddannelsesforbundet

Seniormøde 2014 Uddannelsesforbundet Seniormøde 2014 Uddannelsesforbundet Program Efterlønnen FTF-A Hvem er vi? Efterlønsreformen Efterlønskrav Efterlønsbevis Almindelig/LAV efterløn Udskudt/HØJ efterløn Skattefripræmie Fravalg af efterløn

Læs mere

Tolk: Hvad med dagpenge og efterløn

Tolk: Hvad med dagpenge og efterløn Tolk: Hvad med dagpenge og efterløn Mange af vores medlemmer er i tvivl om, hvorledes de er stillet omkring dagpenge og efterløn, når de samtidig har tolkearbejde. Med denne pjece ønsker vi at give et

Læs mere

ARBEJDS- FORDELING HVA SÅ?

ARBEJDS- FORDELING HVA SÅ? ARBEJDS- FORDELING HVA SÅ? Denne pjece er forbeholdt dig, som snart skal på arbejdsfordeling på din virksomhed. I pjecen står der nogle af de informationer, du allerede har fået på virksomheden eller i

Læs mere

Hold da helt ferie. - i ferieåret

Hold da helt ferie. - i ferieåret Hold da helt ferie - i ferieåret 2003 2004 Arbejdsdirektoratet September 2003 Alle lønmodtagere har ret til ferie og feriepenge Alle lønmodtagere i Danmark optjener ret til ferie og feriepenge. Hvor meget

Læs mere

Når du vil holde ferie

Når du vil holde ferie FOA: A-kasse FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE Når du vil holde ferie som ledig Når du vil holde ferie som ledig er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte og Offentligt Ansattes Arbejdsløshedskassen.

Læs mere

A-KASSE. Når du er ledig. Værd at vide

A-KASSE. Når du er ledig. Værd at vide A-KASSE Når du er ledig Værd at vide JULI 2015 Indhold I arbejde igen 3 Udbetaling af dagpenge 5 Værd at vide under sygdom 14 Hvis du får arbejde på nedsat tid 17 Bliv dygtigere mens du går ledig 19 Hvis

Læs mere

Dagpenge når du arbejder på nedsat tid

Dagpenge når du arbejder på nedsat tid a-kasse2001 Supplerende dagpenge Dagpenge når du arbejder på nedsat tid Dagpenge - når du arbejder på nedsat tid er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte og Offentligt Ansattes Arbejdsløshedskasse.

Læs mere

BG Indsigt. Familieanalyse. Hvem kan alligevel nå at få efterløn med de nye regler? Pension. 24. januar 2007

BG Indsigt. Familieanalyse. Hvem kan alligevel nå at få efterløn med de nye regler? Pension. 24. januar 2007 24. januar 2007 Familieanalyse BG Indsigt Pension Hvis du har spørgsmål til analysen, er du velkommen til at kontakte: Anne Buchardt 39 14 43 03 abuc@bgbank.dk Hvem kan alligevel nå at få efterløn med

Læs mere

Kort om efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP

Kort om efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP Kort om efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP A-kassen LH 8. udgave, december 2015 A-kassen LH 8. udgave, december 2015 Indhold Side 1. Forord 3 2. Efterlønsbeviset, det guldrandede papir

Læs mere

Beretning a-kassen Beretning fra a-kassen

Beretning a-kassen Beretning fra a-kassen Beretning a-kassen Beretning fra a-kassen Voldsomme angreb på dagpengesystemet Sidste år oplevede vi store angreb på de lediges rettigheder. - Halveringen af dagpengeperioden 2 4 - Fordobling af timekrav

Læs mere