MED VIKINGERNE TIL SØS. Skoletjenesten Vikingeskibsmuseet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MED VIKINGERNE TIL SØS. Skoletjenesten Vikingeskibsmuseet"

Transkript

1 MED VIKINGERNE TIL SØS Skoletjenesten Vikingeskibsmuseet

2 Med vikingerne til søs For at sejle et vikingeskib er det nødvendigt, at mandskabet består af dygtige søfolk. De skal have erfaring med vind og vejr på havet. Skibets styrmand skal være i stand til at styre og føre skibet sikkert frem i al slags vejr. Og naturligvis skal man være i stand til at finde vej på havet. Det er også vigtigt, at hele mandskabet er i stand til at betjene alt på skibet. Især skal alle have styr på, hvordan sejlet fungerer. Dertil kommer, at mandskabet skal være tålmodigt, udholdende og stærkt for at kunne klare de fysiske strabadser på de åbne skibe; ofte flere dage i træk. Vikingernes skibe Vikingerne havde skibe til alle formål. De havde lange og korte krigsskibe, store og små handelsskibe, småbåde, pramme og stammebåde. Skibene blev drevet frem på forskellige måder. Nogle af småbådene var kun beregnet til roning i roligt farvand, f.eks. i beskyttede vige eller på åer. Sejlet Sejlet på et vikingeskib kaldes et råsejl. Råsejlet er et stort firkantet sejl. Det hejses op i masten bundet til en rå, der holder sejlet udspændt foroven. Forskelligt tovværk som halsen, skødet og braserne gør, at sejlet kan stilles på forskellige måder, så vinden i sejlet udnyttes bedst muligt. Vikingerne var dygtige søfolk, og de mestrede brugen af råsejlet. Når de sejlede, lod de sig ikke kun drive med vinden. De udnyttede den til at sejle lige derhen, hvor de ville. Bras Skøde Vinden Det vigtigste ved at sejle er hele tiden at have styr på, hvor vinden kommer fra. Når man er til søs, bruges derfor nogle meget præcise udtryk for, hvor skibet er i forhold til vinden. Rå Lastbådene og de store havgående handelsskibe var derimod bygget til udelukkende at blive drevet frem for sejl. Krigsskibene var bygget til enten at kunne roes eller sejle for sejl. Var vinden god, kunne man bruge sejlet. Hvis der derimod var vindstille, kunne man tage sejlet ned og ro. Når vinden var lige imod, var det hurtigst at tage sejlet ned og ro direkte mod vinden. Ofte lagde man også masten ned for at mindske vindmodstanden. Kraka Fyr 2

3 Læ Luv Luv er den side af båden, der vender mod vinden, mens læ er den side, der vender væk fra vinden. At sejle på styrbord halse vil sige, at halsen på sejlet er fastgjort i styrbord side, fordi vinden kommer ind på denne side. At falde af vil sige, at man styrer væk fra vinden. Hals At sejle på bagbord halse vil sige, at halsen på sejlet er fastgjort i bagbord side, fordi vinden kommer ind på denne side. At spidse op vil sige, at man styrer mod den retning, vinden kommer fra. Man siger, at man går tættere til vinden. 3

4 Læns Halvvind Sejlretning Sejlretning Læns Har man medvind, er det let at sejle med råsejl. Råen stilles på tværs af skibet, og vinden trykker på bagsiden af sejlet og skubber derved skibet fremad. Når man sejler sådan, kaldes det at lænse. Halvvind Når vinden kommer fra siden, skal råen drejes, så den peger skråt fremad. Så kan sejlet fange vinden som en stor, blød pose. Når råsejlet står sådan, kan vindens tryk på sejlet blive meget stort. For at modsvare vindens pres har man ballast i bunden af skibet. Ballasten kan for eksempel være store sten. De giver skibet tyngde, så det ikke ligger og danser som en korkprop ved det mindste vindpust. Men selv om skibet er godt ballastet, er det stadig meget vigtigt hele tiden at holde øje med vinden. Trykket på sejlet kan nemlig reguleres ved, at skødet slækkes, løsnes. Ved at slække skødet kan vinden slippe væk, og trykket på sejlet bliver mindre. Hvis skødet ikke slækkes, kan et kraftigt vindpust kæntre skibet. Derfor skal en sømand altid være vågen og opmærksom. Når man på denne måde sejler med vinden ind fra siden, kaldes det at sejle for halvvind. Det sug, vinden laver på forsiden af råsejlet, trækker i A s retning. Men det er svært at trække et skib sidelæns gennem vandet på grund af vandets modstand mod skibssiden. Derfor sker der det, at skibet ved sugets kraft sejler lige frem mod B og kun driver en lille smule mod A. Den smule, man driver sidelæns, kaldes afdriften. B A Når et moderne sejlskib sejler bidevind, har det næsten ingen afdrift. Det skyldes, at et moderne sejlskib har en køl, der stikker meget langt ned i vandet. Derfor har det ekstra godt fat i vandet i modsætning til et vikingeskib, der har en lang, smal køl. Bidevind 4 Bidevind Sejlretning Kommer vinden skråt forfra, skal råen drejes, så den peger så meget fremad som muligt. Sejlet kommer til at stå helt stramt, mens skibet sejler fremad. Når skibet på denne måde sejler med vinden ind skråt forfra, sejler man bidevind. Vindens virkning på sejlet Det kan være lidt svært at forstå, hvordan skibet kan sejle fremad, når der næsten er modvind. Man skulle nemlig tro, at et skib kun kan sejle, når vinden skubber det fremad - som når man lænser. Men når man eksempelvis sejler bidevind, bliver skibet nærmest suget fremad. Det skyldes, at der opstår et sug på forsiden af sejlet, når vinden strømmer forbi sejlet. Sugevirkningen kan du afprøve ved at lave et lille forsøg. Hold en ske, så den hænger løst mellem din pegeog tommelfinger, og før den hen til en vandstråle. Så mærker du, at skeen suges helt ind i vandstrålen. Vandet strømmer rundt om skeen på samme måde, som vinden strømmer rundt om sejlet.

5 Kryds Hvis vinden er stik imod, peger stævnen lige mod vindøjet - man har modvind. Har man en kurs, der peger stik mod vinden, må man sno sig lidt for at komme frem. Man er nødt til at krydse. At krydse vil sige, at man først sejler bidevind med vinden ind fra den ene side. Efter et stykke tid vender man skibet. Nu har man vinden ind fra den anden side, og man kan igen sejle bidevind. På den måde får man zigzagget sig frem mod vinden - man krydser sig frem. Stagvending og kovending Hvis du forestiller dig, at din blyant er et krydsende skib, der først skal have vinden fra den ene side og så fra den anden side, vil du opdage, at dit Stagvending 1. Sejlads på bagbord halse skib hver gang skal forbi vindøjet. Der er to måder, skibet kan passere vindøjet på: Ved hjælp af en stagvending eller ved hjælp af en kovending. 2. Skibet bakkes forbi vindøjet 3. Sejlads på styrbord halse At stagvende vil sige, at man vender ved at spidse op i vindøjet. I vindøjet får man vinden lige forfra. Derved trykker vinden på sejlets forside og tvinger forstævnen forbi vindøjet. Nu vendes sejlet og skibet sejler fremad på den nye kurs. Kovending 1. Sejlads på bagbord halse 2. Skibet kovender 3. Sejlads på styrbord halse I en kovending vender man med vinden rundt, så det er agterstævnen, der går forbi vindøjet. Nogen mener, at vendingen kaldes en kovending, fordi en ko altid vender enden mod vinden, når det blæser. Kovendingen kræver god plads. Sammenlignet med stagvendingen tager det længere tid at krydse sig frem med kovendinger. I hver vending sejles der nemlig et lille stykke tilbage ad den vej, man er kommet, før man får vendt rundt og kan sejle videre fremad. Men en kovending er en meget sikker måde at vende et skib med råsejl på. Derfor bruges kovendingen ofte i hårdt vejr. 5

6 Livet ombord Som sømand er det ikke nok at kunne styre og sejle sit skib. Man skal også vide, hvordan man passer på sig selv under sejladsen. Mange dygtige søfolk er forlist med deres skibe, fordi de har været trætte, sultne og forfrosne. Du har sikkert prøvet at fryse om vinteren. Måske så meget, at du har rystet af kulde. Så er det rart at kunne gå indenfor for at få varmen. Men et vikingeskib er et åbent skib. Der er ingen kahytter at søge ly i. Heller ikke noget dæk som man kan gå ned under for at få læ. Derfor er man meget udsat for at blive afkølet. Når vikingerne var på havet, var de klædt på til at klare omskifteligt vejr. De havde god proviant med, fordi de vidste, at det også var nødvendigt at spise godt for at holde varmen. Navigation I dag har søfolk mange tekniske hjælpemidler, når de skal finde vej på havet. De har søkort, kompas, hastigheds- og dybdemålere, og efterhånden har mange også satellitnavigatorer ombord. Alt sammen instrumenter som søfolk i dag nødigt vil undvære. Men ingen af disse ting kendte vikingerne. Og alligevel fandt de vej både kystnært og langt til havs. Og det skyldtes ikke bare held og tilfældigheder. Vikingerne navigerede efter kendetegn i naturen. Alle sanser blev taget i brug for at finde vej. De var i stand til at se og forstå, hvornår og hvorfor vandet skiftede farve; de sejlede efter landskabernes skiftende former og kendte punkter. Var de i ukendt farvand, kunne de tage en lokalkendt med ombord. De styrede efter solen og stjernerne på himlen. Ved at notere sig fugle og havdyrs færden kunne de finde ud af, hvor de var. Lugtesansen fangede duften af for eksempel nyslået hø længe før øjnene kunne skimte land. Små ændringer i luftens strømninger sansedes med det samme og kunne være tegn på ændret vindretning eller varsel om, at dårligt vejr var på vej - alt det og mere til sansede vikingerne, når de sejlede med deres skibe. Bliver et menneske afkølet, er det ude af stand til at foretage selv de simpleste ting. Temperaturen Vindens styrke Temperaturen er er føles som Når man afkøles mister man: evnen til at reagere hurtigt sin muskelstyrke evnen til at koordinere handlekraften 5 grader let vind (5 m/s) +2 grader 10 grader let vind (5 m/s) +6 grader 5 grader frisk vind (10 m/s) -3 grader 10 grader frisk vind (10 m/s) +2 grader Derfor kan det være farligt at blive afkølet, når man er ombord på et skib. 5 grader stiv kuling (15 m/s) -9 grader 10 grader stiv kuling (15 m/s) -2 grader 6 Når vinden blæser, vil kroppens varme fjernes fra hudens overflade. Derfor vil huden blive afkølet. Jo mere det blæser, jo koldere vil vinden føles. 5 grader hård kuling (20 m/s) -15 grader 10 grader hård kuling (20 m/s) -6 grader Vindens styrke bliver ofte angivet i m/s; læses meter pr. sekund.

7 sejlskibe. Normalt kan kopiskibene ses i museumshavnen. Til søs på Vikingeskibsmuseet I mange år har museet arbejdet med at bygge kopier af de fem Skuldelevskibe, der er udstillet på museet. I 1984 søsatte museet Roar Ege, en kopi af Skuldelev 3. I sommeren 1991 søsattes Helge Ask, en kopi af Skuldelev 5, i 1998 søsattes Kraka Fyr, en kopi af Skuldelev 6, og i sommeren 2000 blev Ottar, der er en kopi af Skuldelev 1, søsat. I 2004 øges museets flåde med en kopi af Skuldelev 2+4. Kopiskibene kræver øvede mandskaber. Derfor bliver de kun sejlet af faste besætninger. Det er sejladser med kopierne, der gør, at man i dag ved, at vikingeskibene var fortrinlige Når man besøger museet, kan man komme ombord i kopierne og opleve dem, mens de ligger til kajs. Skal man opleve, hvordan vikingerne sejlede, foregår det i museets andre både. De både, som bruges i forbindelse med skolesejladserne, er alle i familie med vikingernes skibe. De er blevet bygget efter vikingernes gamle metoder. Der er ikke brugt tegninger, men udelukkende bådebyggerens øjemål og erfaring. Af værktøj har været brugt ganske enkelt værktøj som kniv, økse, høvle og sav. I Skandinavien har man helt op til vor tid fortsat med at bygge både, som vikingerne gjorde det. Det er sådanne både, museet bruger til skolesejladser. De største og sværeste at sejle for uøvede er museets to oselvere. Den slags både har været brugt til fjordfiskeri i Norge. Oselverne Bjørnefjord og Oselven kan rumme et mandskab på ca. 15 personer og to sejladsinstruktører. Skal man ud at sejle med disse både, må man ligesom vikingerne gribe til årerne for at få båden roet ud af havnen. Det kræver øvelse og samarbejde for en besætning at få de mange årer til at ro i takt og manøvrere båden udelukkende med årerne. Når roningen fungerer, kan man hejse sejl. Oselverne Bjørnefjord Embla har ligesom vikingeskibene råsejl. Museet bruger også to mindre både: Embla, som er en færøbåd og Sunnfjord, som er bygget i Norge. De to både bemandes med 12 personer og en sejladsinstruktør. Også Sunnfjord og Embla har råsejl. Begge både har oprindeligt været anvendt til fiskeri. De mindste og mest brugte både til skolesejladserne er Blakman, Trolle og Kragen, der alle, ligesom Embla, er færøbåde. Bådene sejler ud med 8 personer og en sejladsinstruktør fra museet. Mens man ror, ligger masterne langskibs midt i båden. Masterne er små og lette og er hurtige at tage op og ned. Derfor kan master og sejl hurtigt sættes på de tre små både, når vind og mandskab tillader det. De tre små bådes sejl kaldes luggersejl og mesansejl. De er lidt anderledes end de andre bådes. Luggersejlet har også en rå. Den er skråtstillet, så sejlet bliver trapezformet. Oprindeligt havde disse både råsejl, men færingerne gik for mange år siden over til luggersejl og mesansejl, da de er lettere at håndtere. Bådene bruges stadig til fiskeri på Færøerne, hvor man i dag Trolle, Kragen og Blakman 7

8 Arbejd selv videre Der er mange andre spændende ting, der hører med til det at sejle. Har du lyst til at vide mere, kan du arbejde videre med disse emner: Vikingernes solkompas. Hvordan fungerede det? Navigation. Sejl- og tovværksfremstilling i vikingetiden. Skibsbygning. Knob og knuder. Vejr og vejrvarsler. Følgende bøger, foldere og emneark kan hjælpe på vej: Emneark Vikinger på Nordatlanten, Vikingernes skibe, Skuldelevskibene - en sejlspærring i Roskilde Fjord, Skibsbygning, Skuldelev 1 - havskib, Skuldelev 3 - storbåd, Skuldelev 5 - krigsskib - ledingsskib. Skoletjenesten, Vikingeskibsmuseet. Foldere Himmel og hav. Søsportens sikkerhedsråd. Kulde. Søsportens sikkerhedsråd. Lær at sejle. Søsportens sikkerhedsråd. Lov og ret på vandet. Søsportens sikkerhedsråd. Søens 10 sikkerhedsråd. Søsportens sikkerhedsråd. Bøger Havets heste, Skibsbygning og sejlads i vikingetiden. Jens Riise Kristensen, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busk Optimistjollebogen. Jesper Ditlefsen, Høst Optimistjollen. Bent Aarre, Aschehoug Vikinger og togter. Carl Harding Sørensen, Gyldendal Færøbåden. Morten Gøthche, Vikingskibshallen Vikingetidens navigation og Amerikas opdagelse. Søren Tirslund, The Viking Compass Knob og stik. Nils Trautner, Høst og Søn Gamle danske vejrvarsler. Ib Askholm, Billesø og Baltzer REDAKTION OG TEKST: ANE BENDIX HORN OG HARRY KAHL. ILLUSTRATIONER: MIA ARCE. FOTO: WERNER KARRASCH. LAYOUT: KRISTA STENTOFT/SKOLETJENESTEN. TRYK: KAILOW TRYK.

Detaljerne tæller når det gælder. Fotograf Mick Anderson. Henriette Koch

Detaljerne tæller når det gælder. Fotograf Mick Anderson. Henriette Koch Detaljerne tæller når det gælder Fotograf Mick Anderson Henriette Koch 2 Bogen er til gratis download 1. udgave marts 2003 6. udgave marts 2015 Forfatter: Henriette Koch Forord Der findes bøger om sejlads,

Læs mere

Megin Teorihæfte. Frederikssund Maritime Børne- og unge center, Sejlerskolen

Megin Teorihæfte. Frederikssund Maritime Børne- og unge center, Sejlerskolen Megin Teorihæfte Frederikssund Maritime Børne- og unge center, Sejlerskolen Indholdsfortegnelse Side 2 Indholdsfortegnelse... Megin, mål og vægt... Hvad hedder det... Sejl & udstyr... Sejlerudtryk... Terminologi...

Læs mere

kapsejlads start bådhåndtering bådfart taktik & strategi

kapsejlads start bådhåndtering bådfart taktik & strategi Bådhåndtering 4.3 Her starter al kapsejlads det her er bunden af pyramiden. En almindelig mandskabs-størrelse i en kølbåd er 4-8 personer, og når så mange hænder skal arbejde sammen på meget lidt plads

Læs mere

Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen Denne test af, hvordan din hest arbejder, tager ca. tre minutter og bør indgå i opvarmningen hver dag. Du må vide, nøjagtig hvad der

Læs mere

Sejl og rig til rekonstruktionen af en teinæringur hjemmehørende på Mykines omkring 1640-1653

Sejl og rig til rekonstruktionen af en teinæringur hjemmehørende på Mykines omkring 1640-1653 Sejl og rig til rekonstruktionen af en teinæringur hjemmehørende på Mykines omkring 1640-1653 Arbejdsrapport fra 2001 Af Erik Andersen Sejl og rig til rekonstruktionen af en teinæringur hjemmehørende på

Læs mere

Mikkel og Line får stråler

Mikkel og Line får stråler Mikkel og Line får stråler En bog for børn om at få strålebehandling Aarhus Universitetshospital Onkologisk Afdeling D Stråleterapien Mikkel og Line får stråler Denne bog handler om Mikkel og Line. De

Læs mere

Værd at vide om sikkerhed i kano og kajak NYTTIG VIDEN OG GODE RÅD WWW.SOESPORT.DK

Værd at vide om sikkerhed i kano og kajak NYTTIG VIDEN OG GODE RÅD WWW.SOESPORT.DK Værd at vide om sikkerhed i kano og kajak NYTTIG VIDEN OG GODE RÅD WWW.SOESPORT.DK Kano og kajakker Danmarks vandsystem er som skabt for kano og kajak, men desværre medfører denne form for roning også

Læs mere

Guide til mindfulness

Guide til mindfulness Guide til mindfulness Mindfulness er en gammel buddistisk teknik, der blandt andet kan være en hjælp til at styre stress og leve i nuet. Af Elena Radef. Januar 2012 03 Mindfulness er bevidst nærvær 04

Læs mere

Center For Selvværd. ELSK DIG SELV - Minibog

Center For Selvværd. ELSK DIG SELV - Minibog Center For Selvværd ELSK DIG SELV - Minibog Er du træt af at bruge energi på at kritisere og være mod dig selv, og har du lyst til at opleve mere kærlighed, ro og åbenhed i dit liv, så er denne mini- bog

Læs mere

TEORI FOR SPEEDBÅDSFØRERE Denne lærebog tilhører foreningen Duelighedsklubben, og må kun benyttes af medlemmer, som har betalt kontingent på 195,-

TEORI FOR SPEEDBÅDSFØRERE Denne lærebog tilhører foreningen Duelighedsklubben, og må kun benyttes af medlemmer, som har betalt kontingent på 195,- TEORI FOR SPEEDBÅDSFØRERE Denne lærebog tilhører foreningen Duelighedsklubben, og må kun benyttes af medlemmer, som har betalt kontingent på 195,- kr. til foreningen inden for de sidste 12 måneder. Læs

Læs mere

Værd at vide om Mand Over Bord PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK

Værd at vide om Mand Over Bord PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Værd at vide om Mand Over Bord PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK DENNE BROCHURE ER SPONSERET AF DANMARKS TURSEJLERFORENING Formål I det meste litteratur om Mand-Over-Bord fokuseres der på at

Læs mere

Fiskeri med Snurrevod

Fiskeri med Snurrevod Kapitel 4 side 64 Fiskeri med Snurrevod Snurrevodsfiskeri har været meget udbredt i Danmark, men er nu tildels på retur. Det er i et vist omfang blevet afløst af en anden form for snurrevodsfiskeri»flyshooting«-

Læs mere

Sejlermappe Sejlklubben Sundet 2003, 2006

Sejlermappe Sejlklubben Sundet 2003, 2006 Sejlermappe Sejlklubben Sundet 2003, 2006 Sejlermappen 1. udgave, 1. oplag 2003 Copyright 2003, 2006 Sejlklubben Sundet Forfatter: Lars Nielsen/Morten Wittrup Forlagsredaktion: Sejlklub Sundets skoleudvalg

Læs mere

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem ADHD Viden om øvelser Gennem &Leg Forord Med dette hæfte ønsker ADHD-foreningen at sætte fokus på ADHD på en ny og positiv måde. Vi ønsker, at eleverne i fællesskab prøver de udfordringer, som ADHD giver,

Læs mere

YNGLING Tovværk & Sømandskab

YNGLING Tovværk & Sømandskab YNGLING Tovværk & Sømandskab Udgave Oktober 2004 Side Indhold 2 Knob og stik 7 Taklinger 9 Splejsninger 14 Navnestof 21 Sejludtryk 25 Manøvre 29 Sikkerhed 30 Vigeregler 33 Yachtflaget - Opgaver Udarbejdet

Læs mere

Fiskeri med not. Kapitel 3 side 48

Fiskeri med not. Kapitel 3 side 48 Kapitel 3 side 48 Fiskeri med not Fiskeri med not kom temmelig sent ind i den danske fiskerflåde. Fiskeriet kræver meget store fartøjer og redskaber, og foregår kun efter pelagiske fisk og stimefisk som

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

Hjælp dit barn med at lære

Hjælp dit barn med at lære Lidt om dit barns sprog når det er 6 måneder Dit barn viser hvad det føler og gerne vil ved at bruge lyde, ansigtsudtryk og bevægelser. Nogle børn begynder at sige lyde, der ligner ord, som da og ma Dit

Læs mere

Værd at vide om sikker sejlads med kano og kajak PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK

Værd at vide om sikker sejlads med kano og kajak PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Værd at vide om sikker sejlads med kano og kajak PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Formål Formålet med denne brochure er at sætte fokus på sikkerhed ved sejlads med kano og kajak. Brochuren henvender

Læs mere

Kristuskransen forklaring på perlerne

Kristuskransen forklaring på perlerne Kristuskransen forklaring på perlerne Gudsperlen Guds perlen, er Kristuskransens start. Guds perlen er den store guldfarvede perle. Guds perlen er Kristuskransens start og slutning. Du har måske allerede

Læs mere

Anja Vintov FLYT DIG LIDT. Små skridt til store forandringer. Gads Forlag

Anja Vintov FLYT DIG LIDT. Små skridt til store forandringer. Gads Forlag Anja Vintov FLYT DIG LIDT Små skridt til store forandringer Gads Forlag ANJA VINTOV FLYT DIG LIDT Gads Forlag Indhold Forord... 6 Kapitel 1 Hverdagsmod er vejen frem... 10 Kapitel 2 Smerten er dit vækkeur...

Læs mere

AMNING. - en tryg start

AMNING. - en tryg start AMNING - en tryg start Indhold Tillykke med jeres barn 3 Hjælp hinanden 4 Lær barnet at kende 4 Barnets omstilling 5 Depoter med til de første dage 5 Mælken dannes allerede i graviditeten 6 Råmælken 7

Læs mere

Positiv Ridning Systemet Hestens holdning Af Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Hestens holdning Af Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Hestens holdning Af Henrik Johansen Hesten skal altid arbejde i en holdning, hvor det er fysisk muligt for den at udføre det, vi forlanger af den. Hesten må altså ikke på nogen

Læs mere

Om succes på tankefabrikken INDHOLD OM TANKEFABRIKKEN. Tankefabrikken betyder her: - det hjernen beskæftiger sig med

Om succes på tankefabrikken INDHOLD OM TANKEFABRIKKEN. Tankefabrikken betyder her: - det hjernen beskæftiger sig med Om succes på tankefabrikken Tankefabrikken betyder her: - det hjernen beskæftiger sig med En historie om Vorby, som du kan blive introduceret til her. INDHOLD OM TANKEFABRIKKEN... 1 OM PLACEBO-EFFEKTEN...

Læs mere

Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb

Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb Følg en vanddråbes rejse fra vandhanen, gennem kloakken, renseanlægget og naturens eget renseproces. DANSKE

Læs mere

Om afstresning fokus på kroppen

Om afstresning fokus på kroppen Om afstresning fokus på kroppen Krop og psyke hænger sammen, så du kan ikke lære at leve uden stress uden at fokusere og ændre på både det fysiske og psykiske element. I dette afsnit sætter jeg fokus på

Læs mere

Et historisk tilbageblik Fra Skagen i nord til Esbjerg i syd og i de indre farvande landes der store mængder konsumog industrifisk fanget med trawl.

Et historisk tilbageblik Fra Skagen i nord til Esbjerg i syd og i de indre farvande landes der store mængder konsumog industrifisk fanget med trawl. Kapitel 2 side 11 Fiskeri med trawl Trawl bruges som fangstredskab efter næsten alle fisk og skaldyr - i stort set alle farvande uanset om fiskearterne lever tæt ved havbunden eller i de øvre vandlag.

Læs mere

ASTRONOMISK NAVIGATION - Om kuglegeometri og koordinater på jordkloden og himmelkuglen

ASTRONOMISK NAVIGATION - Om kuglegeometri og koordinater på jordkloden og himmelkuglen ASTRONOMISK NAVIGATION - Om kuglegeometri og koordinater på jordkloden og himmelkuglen Ivan Tafteberg Jakobsen Århus Statsgymnasium Version: 18. august 2007 side 1 af 15 Astronomisk navigation hvad er

Læs mere

Nærvær i nuet. Lydbog og øvelser med underlægningsmusik. af Bjarne Nybo

Nærvær i nuet. Lydbog og øvelser med underlægningsmusik. af Bjarne Nybo Nærvær i nuet Lydbog og øvelser med underlægningsmusik af Bjarne Nybo Bjarne Nybo Mindfulness Nærvær i nuet Mindfulness Nærvær i nuet Copyright Bjarne Nybo, 2011 Grafisk form og design: Sidsel Jakobsen

Læs mere