"PLATONISK TRIM" Trimning af forsejl:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""PLATONISK TRIM" Trimning af forsejl:"

Transkript

1 "PLATONISK TRIM" Trimning af forsejl: Følgende artikel er oprindeligt skrevet af Poul Viesmose og tidligere offentliggjort i Drabant 22-Nyt Årgang 11 nr. 6. 1) Uldsnore og faconstriber. For at kunne vurdere, hvordan forsejlet arbejder, tror jeg, det er nødvendigt at have et sæt uldsnore, "ticklers"i forsejlet. 1. Påmalede faconstriber. 2. Styreticklers, skal sidde ca. 20 cm inde på sejlet. 3. Arbejds-ticklers. Det forreste sæt skal sidde ca 1/3 inde på sejlet. De bagerste ca. 30 cm fra agterliget. Yderligere er det en stor hjælp til vurdering af faconen i forsejlet, hvis man på sejlet påmaler nogle vandrette striber, (kan påmales med vandfast tusch eller stoftrykfarve, eller man kan få nogle selvklæbende striber hos sejlmageren), (se figur 1). Styre-ticklerne bruges af rorsmanden til at styre efter på kryds, (se figur 2). Når man styrer efter uldsnorene, er det vigtigt, at læ uldsnor aldrig er urolig, hvorimod det i mere vind er normalt, at luv uldsnor af og til løfter sig.

2 Trimning af forsejlets facon: Har man tovværk i forsejlets forlig (strækbart forlig), justeres det dybeste punkt i forsejlet ved at justere på faldet. Strammes faldet, flyttes posen frem og slækkes faldet flyttes posen bagud. Normalt justeres faldet således, at det dybeste sted på forsejlet ligger 45% fra forliget. Korrekt sat fald. Har man wire i forliget, opnår man den samme justering ved at spænde og slække forsejlets cunningham. Bemærk, at posen i sejlet vil flytte frem og tilbage, alt efter vindstyrken, derfor er det nødvendigt at justere spændingen af faldet (eller cunningham) efter ændringer i vindstyrken. Ved at ændre på forstagets spænding (agterstagsstrammeren) ændres krumningen af forstaget, og derved kan man trække mere eller mindre sejldug ud af posen på forsejlet. Dvs., at man ved at ændre spændingen af forstaget kan ændre dybden af forsejlet.

3 Tommelfingerregel: Ved valg af facon kan følgende tommelfingerregel anvendes: Let luft og/eller sø: hule sejl. Hård luft og/eller fladt vand: flade sejl. Man kan bruge ticklerne til at se om sejlet er for hult eller fladt. Sejlet for hult : Man kan ikke både få forreste og bageste læ tickler til at stå på en gang. Sejlet for fladt. Det er umuligt at styre båden, så ticklerne på begge sider af sejlet står på en gang. Snart løfter ticklerne sig i luv, snart i læ side. Sejlet trimmet korrekt. Når agterstagsstrammeren justeres, skal faldet sandsynligvis også justeres, for at få det dybeste sted placeret korrekt. (Agterstaget strammes og faldet strammes/agterstaget slækkes og faldet slækkes).

4 Skødeposition: Som udgangspunkt for skødepositionen, kan man bruge det punkt, som fremkommer ved at trække en snor fra midten af forliget igennem skødbarmen og ned til dækket. Det korrekte skødepunkt for forsejlet findes ved at se på sine ticklers. Se følgende tegneserie. (Skødet skal være trukket så hårdt, at man har en passende facon i den nederste tredjedel af sejlet). 1. Forsejlet er skødet korrekt. 2. Skødningen er for langt agterude, sejlet åbner for meget i toppen (twister) 3. Skødningen er for langt fremme, agterliget bliver lukket. Når ticklerne i toppen står korrekt, kan man ikke få dem til at stå længere nede. Trimning af storsejl: (Enkelte forkortelser er foretaget.) Faconstriber og uldsnore: For at kunne vurdere faconen i storsejlet, tror jeg det er nødvendigt at lave nogle påmalede faconstriber i storsejlet. Yderligere er det en stor hjælp til vurdering, af hvorledes storsejlet arbejder, at man isætter et sæt ticklers. Det kan altsammen udføres efter samme principper som beskrevet for forsejlets vedkommende.

5 Storsejl med 3 faconstriber og 3 x 2 ticklers. Bemærk at uldsnoren nærmest masten skal sidde ca. midt i sejlet, yderste uldsnor skal sidde ca. 20 cm fra agterliget. Storsejlets facon: Sejlmageren laver som regel storsejlets forlig på maximummål, således, at forliget ikke kan spændes uden, at sejlet strækkes ud over begrænsningsmærkerne. Bl.a. for at løse dette problem, har man inde ved masten isat et øje, således at man kan strække forliget ved at trække dette øje ned mod bommen. Dette kaldes en Cunningham. Ved at ændre på spændingen i storsejlets forlig (spænd/slæk cunningham/fald), kan man flytte det dybeste sted i storsejlet frem og tilbage. Ved slækt forlig er det dybeste sted i sejlet langt tilbage. Ved stramt forlig er det dybeste sted i sejlet langt fremme. Forliget i storsejlet er lavet krumt, således, at når man sætter det på en ret mast, får man facon i sejlet. Ved at krumme masten kan man trække mere eller mindre af posen ud og dermed gøre storsejlet mere eller mindre fladt. (Når man krummer masten, skal der samtidig trækkes i cunningham'en, for at det dybeste sted i sejlet ikke skal flytte for langt tilbage). Masten står ret, forliget løst (Korrekt mulig facon). Masten er krummet, forliget er løst. (Posen er for langt tilbage). Masten er krummet, forliget er stramt. (Korrekt mulig facon).

6 Underliget i storsejlet er ligeledes lavet krumt, således at når man sætter det på den rette bom, er det med til at give facon i den nederste del af storsejlet. Ved med bomudhalet at strække storsejlets underlig kan man trække bom-posen ned mod bommen og dermed gøre sejlet mere fladt i den nederste halvdel. Når bomudhalet hales for at flade sejlet, lægger den bløde bompose sig langs med bommen som vist. Nogle sejl (nyere) har relativ stor dybde helt nede ved bommen. Disse sejl er udstyret med et minireb (fladereb). Når man trækker fladerebet, flades sejlet yderligere i den nederste del. Fladerebet kan ligesom bomudhalet anvendes trinløst. Fladerebet helt slækt, god dybde i sejlet. Fladerebet nedhalet, sejlet er fladt.

7 Trimlinen (lidselinen) i agterliget anvendes til at hindre sejlets blafren mellem sejlpindene. Særligt i hårdt vejr med fladt sejl kan det være nødvendigt at stramme trimlinen for at holde agterliget i ro. (Husk at slække linen igen efter sejladsen). På kryds reguleres twistet i storsejlet alene ved hjælp af storskødet. Et slækt storskøde giver meget twist, stramt skøde giver lille twist. Bommens placering i forhold til centerlinien reguleres ved hjælp af skødevognen. Storsejlets twist reguleres således, at alle ticklerne i storsejlet står roligt. Bommens placering i forhold til centerlinien reguleres så lang ud, at storsejlet netop ikke modtager "bagluft" fra forsejlet. Ved rumskøds-sejlads reguleres twistet af storsejlet ved hjælp af bomnedhalet. Trimning under kryds i let vejr: I let vejr skal man have relativt dybe sejl med den største dybde i midten. Da den relative vindretning er meget forskellig i bunden og toppen af sejlet (vinden er mere rum i toppen af masten) skal sejlet twiste ret meget. Et sådant trim kan opnås ved: (Tommelfingerregler). 1. Ret mast dvs. slapt agterstag. 2. Spændingen på forlig og underlig skal kun lige knapt kunne fjerne de værste to folder ved bom og mast. Minirebet skal være slækt. 3. Storskøde ret slækt, og skødevognen noget i luv. (Giver twist i storsejlet). Trimning under kryds i mellemluft: I mellemluft skal man have noget fladere sejl (fladt vand= flade sejl, sø = hule sejl!!!). Da den relative vindretning er nogenlunde ens i toppen og foden af masten, skal sejlet ikke twiste ret meget. Et sådant trim opnår du ved: (Tommelfingerregler!!) 1. Masten krummes noget (agterstaget moderat stramt). 2. Bomudhalet strammes op så storsejlet kommer ud til målemærket. Hvis vandet er fladt strammes minirebet noget. 3. Skødevognen køres mere mod midten, og storskødet strammes noget. Trimning under kryds i hårdt vejr: Er der ikke grov sø, skal sejlet trimmes meget fladt. Da vi i hårdt vejr sejler med fok (ikke genua) skal det dybeste sted i storsejlet ligge lidt foran midten. Et sådan trim opnår du ved: (Tommelfingerregel!!!) 1. Krumme masten (agterstaget hales hårdt). 2. Minirebet trækkes helt. Cunningham sættes så hårdt, at det dybeste sted i sejlet rykker frem foran midten. 3. Skødevognen føres lidt i læ, for at mindske luvgerrigheden og storskødet hales hjem, dog uden at twistet helt forsvinder. Føles båden at ligge for hårdt på roret og krænger for meget (mere end ca. 20 grader?) bør storsejlet rebes. I høj sø kan man ikke få flade sejl til at trække, så derfor må man rebe tidligere, så man kan bære lidt hulere sejl. (Evt. falde noget af for at holde fart i båden).

8 Trimning på lænseren: Med vinden agten ind gælder det om at have så hule sejl som muligt. Et sådant trim kan opnås ved: 1. Ret mast (helt slækt agterstag). 2. Forlig og underlig kun lige strakt så de værste folder forsvinder (slæk cunningham, minireb og bomudhal). 3. Bomnedhalet (kickingstrap) trukket så storsejlet ikke twister for meget. Med sejlerlig hilsen fra Poul Viesmose, "Emeritus d 5"

Trimguide til cruisingsejlads

Trimguide til cruisingsejlads Trimguide til cruisingsejlads www.northsails.dk Nye sejl Nye sejl Nye sejl giver ekstra sejlglæde Det er dejligt at få nye, flotte og velfungerende sejl, der er lette at trimme. Og trimningen er vigtig

Læs mere

Detaljerne tæller når det gælder. Fotograf Mick Anderson. Henriette Koch

Detaljerne tæller når det gælder. Fotograf Mick Anderson. Henriette Koch Detaljerne tæller når det gælder Fotograf Mick Anderson Henriette Koch 2 Bogen er til gratis download 1. udgave marts 2003 6. udgave marts 2015 Forfatter: Henriette Koch Forord Der findes bøger om sejlads,

Læs mere

HVORDAN DU RIGGER DIN BÅD PÅ EN HENSIGTSMÆSSIG MÅDE. Indhold: Inden masten sættes i Mastheadriggede både Brøkdelsriggede både Trimning på vandet

HVORDAN DU RIGGER DIN BÅD PÅ EN HENSIGTSMÆSSIG MÅDE. Indhold: Inden masten sættes i Mastheadriggede både Brøkdelsriggede både Trimning på vandet HVORDAN DU RIGGER DIN BÅD PÅ EN HENSIGTSMÆSSIG MÅDE Indhold: Inden masten sættes i Mastheadriggede både Brøkdelsriggede både Trimning på vandet LEMVIG SEJLKLUB Postbox 173 7620 Lemvig Sejladsudvalget Januar

Læs mere

ALT OM DUGKVALITET, SEJLFACONER, TRIM OG UDSTYR TURSEJLADS KAPSEJLADS ONE DESIGN KLASSEBÅDE

ALT OM DUGKVALITET, SEJLFACONER, TRIM OG UDSTYR TURSEJLADS KAPSEJLADS ONE DESIGN KLASSEBÅDE ALT OM DUGKVALITET, SEJLFACONER, TRIM OG UDSTYR TURSEJLADS KAPSEJLADS ONE DESIGN KLASSEBÅDE Ouantum Sails 2012 Grafisk tilrettelæggelse Flemming Hansen www.sejlernyt.dk Tegninger og foto: Quantum Sails

Læs mere

kapsejlads start bådhåndtering bådfart taktik & strategi

kapsejlads start bådhåndtering bådfart taktik & strategi Bådhåndtering 4.3 Her starter al kapsejlads det her er bunden af pyramiden. En almindelig mandskabs-størrelse i en kølbåd er 4-8 personer, og når så mange hænder skal arbejde sammen på meget lidt plads

Læs mere

Sejlermappe Sejlklubben Sundet 2003, 2006

Sejlermappe Sejlklubben Sundet 2003, 2006 Sejlermappe Sejlklubben Sundet 2003, 2006 Sejlermappen 1. udgave, 1. oplag 2003 Copyright 2003, 2006 Sejlklubben Sundet Forfatter: Lars Nielsen/Morten Wittrup Forlagsredaktion: Sejlklub Sundets skoleudvalg

Læs mere

YNGLING Tovværk & Sømandskab

YNGLING Tovværk & Sømandskab YNGLING Tovværk & Sømandskab Udgave Oktober 2004 Side Indhold 2 Knob og stik 7 Taklinger 9 Splejsninger 14 Navnestof 21 Sejludtryk 25 Manøvre 29 Sikkerhed 30 Vigeregler 33 Yachtflaget - Opgaver Udarbejdet

Læs mere

!!!!! af Brian Kristensen! http://akrylkunst.dk. Tegne et ansigt

!!!!! af Brian Kristensen! http://akrylkunst.dk. Tegne et ansigt af Brian Kristensen http://akrylkunst.dk side 1 af 6 Denne quick guide viser i korte steps hvordan man tegner de rigtige proportioner i et ansigt. For at have et fundament når du tegner et ansigt er det

Læs mere

1. Større opgaver i word

1. Større opgaver i word Indholdsfortegnelse 1. Større opgaver i word...1 1.1. Typografier... 1 1.1.1. Normal... 1 1.1.2. Overskrifter... 5 1.2. Dispositionsvisning... 6 1.3. Indholdsfortegnelse... 6 1.4. Krydshenvisninger...

Læs mere

Sådan forhindrer du at din sangstemme bliver slidt når du synger! - 5 enkle trin til en sundere stemme

Sådan forhindrer du at din sangstemme bliver slidt når du synger! - 5 enkle trin til en sundere stemme Sådan forhindrer du at din sangstemme bliver slidt når du synger! - 5 enkle trin til en sundere stemme Her får du 5 trin til en sundere stemme. De er grundlaget for mit arbejde med sang, både når jeg selv

Læs mere

Værd at vide om sikkerhed i kano og kajak NYTTIG VIDEN OG GODE RÅD WWW.SOESPORT.DK

Værd at vide om sikkerhed i kano og kajak NYTTIG VIDEN OG GODE RÅD WWW.SOESPORT.DK Værd at vide om sikkerhed i kano og kajak NYTTIG VIDEN OG GODE RÅD WWW.SOESPORT.DK Kano og kajakker Danmarks vandsystem er som skabt for kano og kajak, men desværre medfører denne form for roning også

Læs mere

Instruktionsmateriale

Instruktionsmateriale Instruktionsmateriale Side 2 Klubinstruktør I Indholdsfortegnelse Side 3-7 Side 8-14 Side 15-17 Side 18 Side 19-20 Side 21-24 Side 25-26 Side 27 Side 28 Side 29-30 Side 31-33 Materiel Billardet Ballerne

Læs mere

Træningsmateriale Spring. Opnå målene for alsidig idrætsudøvelse i løb, spring og kast med dette materiale

Træningsmateriale Spring. Opnå målene for alsidig idrætsudøvelse i løb, spring og kast med dette materiale Træningsmateriale Opnå målene for alsidig idrætsudøvelse i løb, spring og kast med dette materiale Indhold Forord... 2 Generelt om spring... 3 - basisviden for underviseren... 3 Grundlæggende bevægelser...

Læs mere

Megin Teorihæfte. Frederikssund Maritime Børne- og unge center, Sejlerskolen

Megin Teorihæfte. Frederikssund Maritime Børne- og unge center, Sejlerskolen Megin Teorihæfte Frederikssund Maritime Børne- og unge center, Sejlerskolen Indholdsfortegnelse Side 2 Indholdsfortegnelse... Megin, mål og vægt... Hvad hedder det... Sejl & udstyr... Sejlerudtryk... Terminologi...

Læs mere

Den store træningsbold

Den store træningsbold Den store træningsbold - træn hele kroppen Af Mette Mølgaard og Lotte Paarup DEN INTELLIGENTE KROP - en sund livsstil i udvikling Kært barn har mange navne Den store træningsbold er kommet for at blive,

Læs mere

Montagevejledning. Til 28mm hytter. Har du grunden, så har vi huset...

Montagevejledning. Til 28mm hytter. Har du grunden, så har vi huset... 28 Montagevejledning Til 28mm hytter Bjælkehytter Bjælkehuse Træhuse Sommerhuse Fritidshuse Kolonihavehuse Jagthytter Anneks Campinghytter Redskabsrum Lysthuse Har du grunden, så har vi huset... Kære kunde

Læs mere

Ny protese. En del- eller en helprotese? Hvad er en delprotese? Kan det ses, at man har fået protese?

Ny protese. En del- eller en helprotese? Hvad er en delprotese? Kan det ses, at man har fået protese? NR. XX Ny protese En delprotese kan være en god løsning, når du har mistet én eller flere tænder. Hvis ingen af dine tænder kan bevares, er det i stedet en helprotese, der skal til. Denne brochure fortæller

Læs mere

Dette er et elektronisk eksemplar af Rafter og tovværk.

Dette er et elektronisk eksemplar af Rafter og tovværk. D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Rafter og tovværk Dette er et elektronisk eksemplar af Rafter og tovværk. Brug det i planlægning og til at kopiere fra, men hvis du eller andre har brug for en

Læs mere

Sejlads for Begyndere

Sejlads for Begyndere Sejlads for Begyndere Svend Albrechtsen Sejlads for begyndere 2007 Svend Albrechtsen og OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives, lagres i et søgesystem eller transmitteres

Læs mere

Resultatet af den kommunale test i matematik

Resultatet af den kommunale test i matematik Resultatet af den kommunale test i matematik Egedal Kommune 2012 Udarbejdet af Merete Hersløv Brodersen Pædagogisk medarbejder i matematik Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Resultaterne for hele Egedal

Læs mere

VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Linjeafstand. side 3. 2. Margener.. side 3. 3. Sidehoved og sidefod... side 4. 4. Sidetal..

VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Linjeafstand. side 3. 2. Margener.. side 3. 3. Sidehoved og sidefod... side 4. 4. Sidetal.. VEJLEDNING TIL WORD VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Linjeafstand. side 3 2. Margener.. side 3 3. Sidehoved og sidefod... side 4 4. Sidetal.. side 5 5. Spalter.... side 5 6. Skifte ordbog.. side

Læs mere

Hvordan kan man øve badminton hjemme.

Hvordan kan man øve badminton hjemme. Hvordan kan man øve badminton hjemme. Har I lyst til at øve badminton hjemme, er her lidt inspiration til hvad, der kan foregå i et almindeligt hjem. Det kræver ikke så meget plads, før det er muligt,at

Læs mere

Værd at vide om Mand Over Bord PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK

Værd at vide om Mand Over Bord PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Værd at vide om Mand Over Bord PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK DENNE BROCHURE ER SPONSERET AF DANMARKS TURSEJLERFORENING Formål I det meste litteratur om Mand-Over-Bord fokuseres der på at

Læs mere

Stuart H. Walker EN HÅNDBOG OM SEJLTRIM. En håndbog om SEJL TRIM. En håndbog om sejltrim. Stuart H. Walker

Stuart H. Walker EN HÅNDBOG OM SEJLTRIM. En håndbog om SEJL TRIM. En håndbog om sejltrim. Stuart H. Walker 1 Stuart H. Walker EN HÅNDBOG OM SEJLTRIM En håndbog om En håndbog om ejltrim SEJL TRIM Stuart H. Walker 2 Andre bøger af Stuart H. Walker The Technique of Small Boat Racing (ed.) The Tactic of Small Boat

Læs mere

Compound grundteknik

Compound grundteknik 1 Af: Ole Gammelgaard og Henrik Toft Compound grundteknik Bemærk inden gennemgangen: BEGYNDEREN SKAL ALTID FØLGE INSTRUKTIONERNE I TRÆNERHÅNDBOGEN FØRST. Nedenfor findes der enten forslag (forsl.) til

Læs mere

Excel - begynderkursus

Excel - begynderkursus Excel - begynderkursus 1. Skriv dit navn som undertekst på et Excel-ark Det er vigtigt når man arbejder med PC er på skolen at man kan få skrevet sit navn på hver eneste side som undertekst.gå ind under

Læs mere

FORTOLKNINGER AF REGEL 42, FREMDRIVNINGSMIDLER

FORTOLKNINGER AF REGEL 42, FREMDRIVNINGSMIDLER FORTOLKNINGER AF REGEL 42, FREMDRIVNINGSMIDLER FORTOLKNINGER AF ANVENDTE BEGREBER Når et begreb anvendes som defineret herunder, er det skrevet i kursiv. Andre begreber, som har betydning i regel 42, er

Læs mere

Vejledning i Avanceret CV

Vejledning i Avanceret CV Vejledning i Avanceret CV Avanceret CV giver nu dig og hele organisationen en lang række spændende muligheder for at registrere medarbejderes og lederes CV, kompetencer, kurser, certificeringer o.l. samt

Læs mere

Tekstbokse er et meget fint værktøj til at få placeret tekster et vilkårligt sted i et dokument. Det vil det følgende give nogle eksempler på.

Tekstbokse er et meget fint værktøj til at få placeret tekster et vilkårligt sted i et dokument. Det vil det følgende give nogle eksempler på. Indhold Lav en tekstboks...2 Indskrivning af tekst...2 Tekstboksens størrelse...3 Sammenkædning af tekstbokse...4 Billeder og tekster...4 Rækkefølge...6 Fjerne en tekstboks...6 Rammer og udfyldning...6

Læs mere