Tegnet af Peer Bruun Inspireret af vikingeskibene

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tegnet af Peer Bruun Inspireret af vikingeskibene"

Transkript

1

2 Tegnet af Peer Bruun Inspireret af vikingeskibene

3 Længde: 465 cm Bredde: 162 cm Skroghøjde: 70 cm Vægt : 145 kg Flydetanke: 300 liter Ballast: 100 kg Dybdegang: 30/68 cm Sejlarial: 10 m2 CE godkendt til 4 personer Nypris færdig jolle kr. Selvbyggesæt: ca kr.

4 2 stk. årer eller pagaer 1 stk. øsespande 4 stk. fendere 1 stk. anker m/tov Fortøjningstov 1 sæt sejl 1 redningsvest pr. person

5 Knæ Knæ Megin-ufferen

6 Hul til for-stag og fok Flydetank Knæ Mastetoften Bjælken Essingen og federlisten Knæ Mastehul Bundbrædder og ballast Rorpind Flydetank Ror

7 Masten Storsejl Forstag Fok Sprydstrage Fokkefald Storsejlsfald Ræbe snore Storsejlskøde Ror Besætningen sidder i bunden på bundbrædderne

8 Fortøjningstov monteres for og agter. Fenderne sættes ud Jollen isættes uden ror og mast. Ror monteres med rorsplitten. Forstaget monteres i toppen af masten husk evt. vindviser En person rejser masten i mastefoden, og holder denne fast i mastehul let, medens den anden person fastgører masten ved hjælp forstaget gennem hullet i stævnen til bjælken med en besnøring.

9 Fokken gøres klar på forskibet. Dens karabinhager monteres på forstaget. Fokken fastgøres i forliget gennem hullet i stævnen med en besnørring om bjælken cm. over essingen. Fokkefaldet sjækles fast/pælestik til faldbarmen, husk at se op om faldet er frit. Fokkeskødet gøres fast i skødebarmen. Fokkeskøderne føres gennem skødeviserne på begge sider af mastetoften. Der bindes et ottetalsknob for enderne, for at skøderne ikke skal løbe ud. Fokken hejses helt op ved hjælp af faldet.

10 Storsejlet sættes bedst i vindøjet, er dette ikke muligt skal det være så tæt på vindøjet som muligt. Her skal bruges 2 personer. Sprydstagen monteres i toppen af sejlet. Storsejlfaldet sjækles/pælestik fast til faldbarmen. Masteliget monteres med gliderne i skinnen på masten samtidig med at storsejlet hejses. Sejlet hales helt op ved hjælp af faldet. Sprydstagen sprydes til masten ved hjælp af gordelstropen. Nedhalet snøres og den nederste ring lises fast til masten.

11 Fok Skødeviser Skødeviser Fok-skøde Stor-skøde Storsejl Skødeblok Fastgørelse af storskøde

12 5. Ankergast. Kan undværes Der må højst være 4 voksne personer i båden eller 1 voksen og 4 børn. 3. Forgast 2. Forgastens opgaver er på forreste del af skibet. Han har ansvaret for forsejlet (fokkens) stilling under sejladsen. Det er også forgastens opgave at holde skibet klar af bro, passe fortøjning ved afgang og anløb af bro. Forgasternes skal også sørge for den rigtige vægtfordeling. 1. Rormanden sidder altid med ryggen mod vinden og ser på sejlet. Rorsmanden har funktion af styrmand, og det er hans kommandoer der skal følges under sejladsen ved forskellige manøvrer. 4. Skødegastens opgave er at passe storskødet og dermed storsejlet under sejladsen. Det er også hans opgave sammen med forgasten at holde den rigtige vægtfordeling i båden. Kan undværes.

13 Styrbord halse Luffe Stagvende Læ Vindøjet Luv Læ Luv Luffe Bagbord halse Bomme Falde af

14 Styrbord: Er bådens højre side set fremefter. Bagbord: Er bådens venstre side set fremefter. Læ og luv: Læ er den side, hvor man føre storsejlet, siden modsat hvor vinden kommer fra. Luv er den modsatte side, den side vinden kom mer fra. Halse: Når vinden kommer fra bådens styrbord side, er man på styrbord halse. Når vinden kommer fra bådens bagbord side, er man på bagbord halse. Vindøjet: Er den retning, hvor vinden kommer fra. At luffe: At falde: At stagvende: Vil sige, at ændre kurs op mod vindøjet - gå tættere til vin den. Vil sige, at ændre kurs bort fra vindøjet. Vil sige, at vende båden til ny halse gennem vindøjet. At bomme: Vil sige, at bringe båden på ny halse ved, med vinden agterind, at lade bommen passere bådens læng deakse indtil storsejlet fyldes på ny.

15 Da du selvfølgelig ikke kan sejle ret op imod vindøjet, må du i stedet sejle så tæt til vinden, som det er muligt - dette kaldes at sejle bidevind. Når et mål imod vindens retning skal nås, kan du sejle bidevind først på f.eks styrbord halse, stagvende og derefter sejle bidevind på bagbord halse. Denne siksak-sejlads kaldes at krydse. Om det er muligt at slå et eller flere kryds, afhænger af forholdene. At beregne, hvornår målet kan holdes oppe, er en øvelsessag. En MEGIN jolle kan gå ca. 45 gr. til vinden, d.v.s. at målet kan holdes oppe, når du over skulderen i en vinkel på 90 gr. på jollen kan pejle målet tænk på afdriften.

16 Sejlene skal hales godt hjem, og det er her rorsmanden kommer på opgave. Under bidevind styring er det en god regel at styre ved at se efter fokkens forlig eller storsejlets mastelig (inden ved masten). Sejler du for højt vil den forreste del af fokken "bule" den forkerte vej, storsejlet vil begynde "at leve" inden ved masten, fordi vinden får fat på sejlets bagside. Når dette sker, falder du lidt af, (trækker ind i rorpinden) indtil "bulen" og storsejlet ikke længere lever ved masten. Er sejlet halet for meget hjem, vil du opdage, at der kan sejles tættere til vinden (du har bedre højde), men jollen mister fart. Du opnår altså at gøre vejen kortere, men farten bliver ringere.

17

18 Frisk vind, fladt vand = Høj fart og god højde Frisk vind høj sø =Ikke så højt, men mere fart så du ikke brem ses af bøl ger ne Let vind =Mindre vind er mindre fart og mindre højde. Endvidere må her siges, at en jolle som MEGIN jollen som er et bredt fartøj med lille dyb gang, ikke kan sejle så højt som et smalt fartøj med stort dybdegang (kølbåd).

19 Rumskødssejlads vil sige al anden sejlads end bidevind. I modsætning til bidevind styrer du her en fast kurs. For at opnå højeste fart må du slække mest muligt på sejlene til et punkt, lige før sejlenes forlig lever. Rumskødssejlads deles groft op i tre kategorier: Plat læns Agten for tværs Halv vind

20 Ved plat læns er storsejlet firet helt ud, således at sejlplanet er vinkelret på jollens længdeakse. Da storsejlet vil tage vinden fra fokken, bør denne sættes til luv, evt. ved hjælp af en stage. På læns må styres omhyggeligt, når vinden er frisk. Jollen vil ustandselig prøve at skære ud til en af siderne, hvorefter vinden kan få fat i bagsiden af sejlet, og en pludselig hård bomning kan forekomme, med deraf følgende risiko for, at riggen bliver flået i stykker eller jollen kændre. Det kan derfor anbefales at sejle en smule agten for tværs, d.v.s. at vinden komme ind skråt bagfra.

21 Stagvende vil sige at sejle jollen fra bidevind på én halse, luffe op til vindøjet, passere dette og falde til igen til bidevind på ny halse. -Sagt på alm. landkrabbe sprog. Når du skal vende båden, f.eks. på kryds, skyde rorpinden fra sig, dreje op forbi vindøjet, og sejle en anden retning med vinden ind fra den anden side. En stagvending udføres således: Rorsmanden vaskoer besætningen med ordene: "Klar vending" - venter til de er klar, siger "Vend" - samtidig med, at han lægger rorpinden roligt mod læ (skyder rorpinden fra sig). Jollen vil nu dreje op til vindøjet, og når jollen har placeret vindøjet slæges fokken af - den skal være med til at hjælpe stævnen rundt (du bakker fokken en lille smule). Storsejlet hales hjem på den nye halse. Rorsmanden og evt. besætningen har samtidig gået over i den anden side af jollen og anbragt sig igen med vinden i ryggen.

22 Bomning vil sige, at bringe jollen på ny halse ved, med vinden agterind, at lade bommen passere jollens længdeakse, indtil sejlet fylder på ny halse. På landkrabbe sprog: Når du vender så vinden kommer bagfra - sejlet kommer hurtigt og pludseligt. En korrekt bomning foretages således: Jollen sejler med vinden agterind på f.eks. styrbord halse, en evt. stage i fokken tages ned, storsejlet hales hurtigt hjem, rorpinden lægges let mod luv (du trækker rorpinden til dig), og idet sejlet passerer jollens længdeakse slækkes af på storskødet, men der holdes lidt igen, da bomningen ellers vil blive for kraftig, men fare for skade på riggen. Du bør også her som ved stagvending, varsko besætningen, så de kan dukke sig og ikke få sejlet i hovedet.

23 MEGIN jolle for sejl alene er sværere at stoppe. Her skal der handles med omtanke i de enkelte situationer. 1. Båden kan sejles i vindøjet. 2. Du kan ligge bak. D.v.s at du bringer jollen på bidevind kurs, haler stor sejlet godt hjem og overhaler fokken mod luv. 3. Du kan slække ud på sejlene (ved al anden sejlads end læns). 4. Du kan kanthale sejlene. Det vil sige at hale sejlene helt flade (ved læns).

24 Besætningen må hele tiden holde øje med, hvad der sker i sejlområdet, således at den kan nå at afværge kollision med andre : - fartøjer - sømærker - bundgarn o.lign. - Yderligere må du holde øje med vanddybden og ændringer i vejrforholdene.

25 Råbåndsknob: Anvendes når to liner af samme art og tykkelse skal forbindes sammen. (Liseline.) Pælestik: Man får et godt fast øje på en line. Det bedste til f.eks fortøjning. Fastgøring af storskøde. Fastgøring af sejl til fald. To halvstik om egen part med rundtørn: Anvendes når man vil binde fenderen til langremmen. Dobbelt halvstik: Knob til at fastgøre en line til pæl eller spir. F.eks til at fastgøre fortøjningsline. Afslutning af besnøring på Bjælken. Det er bedst, hvis man slår to ekstra halvstik om egen part.

26 Inden du står til søs betaler det sig derfor at vide, hvordan vejret bliver. Radio vejrmeldinger, specielt med forudsigelse af vindstyrke og -retninger er nyttige, men ofte er de meget generelle. Vejrmeldinger fra lokalområder er mere nyttige. Disse kan findes på nettet. Tænk på besætningen, og sejl så vidt muligt ud på kryds, så kan du altid sejle på en lænser hjem.

27 Beaufort m/s knob km/t Betegnelse Virkninger på havet Virkninger på land 12 >32 > Orkan Luften fyldt med skum og sprøjt Voldsomme ødelæggelser Stærk storm Overalt frådende skum Skader på huse og i naturen Storm Brodsøer, havet næsten hvidt Træer rives op med rode Stormende kuling Høje bølger, toppene "brækker" Vinden rusker i træer og buske Hård kuling Skumstriber og sprøjt overalt Besværligt at gå i det fri Stiv kuling Bølgerne tårner op, toppe brydes Trættende at gå mod vinden Hård vind Store bølger, skumsprøjt Blæsten hviner i ledningerne Frisk vind Overalt hvide skumtoppe Tykke grene bevæger sig Jævn vind Lange bølger, hyppige skumtoppe Flag strækkes, grene bevæger sig Let vind Enkelte hvide skumtoppe Vimpler strækkes, flag løftes Svag vind Korte småbølger Vimpler løftes, flag rører sig Næsten stille Små krusninger Vimpler og løv rører sig svagt <1 Stille Vandfladen spejlblank Ingen

28 Fint fejr. Foreløbig rolige vejrforhold. Ingen store vindstyrker. Disse skyer har vind i kanten og mindre vind lige under skyen. Disse skyer varsler kraftig vind, regn, torden - sejl ind til nærmeste bred. Hvis du ikke kan nå det, så ræb sejl.

29 Søsætningen af båden er den sidste forberedelse inden sejladsen. For at gøre dette ordentligt og godt, må man udføre godt sø mandsskab og have omtanke, fordi vind og strøm kan variere meget, og det samme kan stedet for søsætningen. Det er lettes fra en bro, hvor gasten kan holde båden.

30 På båden A, fig. 1-4, er besætningen klar over at sejlene skal hejses i vindøjet, både for at nedsætte besvær og slid, men også for at holde båden klar af broen. Næstbedst er placeringen af båden B hvis strømmen er stærkere end vinden. Båden C trykkes ind til broen af strømmen. Båden A fig. 3 anvender alene fokken, og styrer op i vinden før storsejlet hejses. Dette skal dog undgåes ved MEGIN jollen, da det næsten er umuligt at hejse sprydstagen på åben vand.

31 Modsat halse reglen: En båd på bagbord halse skal holde af vejen for en båd på styrbord halse. På samme halse: Den båd, der er til luv, skal holde af vejen for den, der er til læ. Overhaling: Når en båd indhenter en anden båd, skal den indhentende båd som hovedregel holde af vejen. Et hvert maskindreven skib skal holde af vejen for en sejlbåd under sejl. Der er bare den regel, at lystsejler skal respektere både i erhvervsmæssig fart, færger og lign.

32 Her skal røde mærker holdes på bagbords side ved indsejlling, og grønne mærker skal holdes på styrbords side ved indsejling.

33 Kompasafmærkninger benyttes til af afmærke lavt vand. Et sømærke skal altid passeres således, at du sejler nord om et nordmærke, øst om et østmærke o.s.v.

34 Når du kommer hjem efter en forhåbentlig god sejlads fortøjes MEGIN jollen til broen. Blæser det og båden ikke skal benyttes samme dag, tages den på land på ophaler vognen. Den skyldes og rengøres. Tovværket lægges sammen og sammen med udstyret i øvrigt, gøres klar til næste sejlads. Sejl hænges til tørre hvis de er våde. Når sejlene skal lægges sammen efter endt sejlads lægges de sammen som vist på tegningen. Så de altid lægges i de samme folder

35 Du skal kunne svømme mindst 200 meter. Du skal altid bære redningsvest også på både broen. Du må aldrig stå op i båden. Bland ikke sejlads med spiritus Lyt til vejrudsigten Ved kæntring skal du blive ved jollen. Sørg for at båden er i orden inden du går ud Overhold søfartsreglerne Se efter om jollen er iorden inden du går ud

36 Jollen skal have en fangline på 5 m. En øse skal være fastbundet til jollen. Medbring altid anker, ankertov og et sæt åre og åregafler. Hold jollen i god sømandsmæssig stand, efterse og vedligehold tovværk

37 Skroget er af glasfiber og skal blot vaskes og poleres en gang i løbet af sæsonen. Specielt efterse, og fjerne begyndende alger på bunden. Træværket er gran og eg. Dette behandles og rengøres et par gange om året med sæbevand. Alm. sæbespåner opløst i varmt vand. Sæben trækker snavset ud af træet, samtidig med at sæben konserverer træet og beskytter dette. Roret er lakeret som det eneste på jollen og dette kræver lakering en gang om året.

Megin Teorihæfte. Frederikssund Maritime Børne- og unge center, Sejlerskolen

Megin Teorihæfte. Frederikssund Maritime Børne- og unge center, Sejlerskolen Megin Teorihæfte Frederikssund Maritime Børne- og unge center, Sejlerskolen Indholdsfortegnelse Side 2 Indholdsfortegnelse... Megin, mål og vægt... Hvad hedder det... Sejl & udstyr... Sejlerudtryk... Terminologi...

Læs mere

Sejlermappe Sejlklubben Sundet 2003, 2006

Sejlermappe Sejlklubben Sundet 2003, 2006 Sejlermappe Sejlklubben Sundet 2003, 2006 Sejlermappen 1. udgave, 1. oplag 2003 Copyright 2003, 2006 Sejlklubben Sundet Forfatter: Lars Nielsen/Morten Wittrup Forlagsredaktion: Sejlklub Sundets skoleudvalg

Læs mere

YNGLING Tovværk & Sømandskab

YNGLING Tovværk & Sømandskab YNGLING Tovværk & Sømandskab Udgave Oktober 2004 Side Indhold 2 Knob og stik 7 Taklinger 9 Splejsninger 14 Navnestof 21 Sejludtryk 25 Manøvre 29 Sikkerhed 30 Vigeregler 33 Yachtflaget - Opgaver Udarbejdet

Læs mere

Detaljerne tæller når det gælder. Fotograf Mick Anderson. Henriette Koch

Detaljerne tæller når det gælder. Fotograf Mick Anderson. Henriette Koch Detaljerne tæller når det gælder Fotograf Mick Anderson Henriette Koch 2 Bogen er til gratis download 1. udgave marts 2003 6. udgave marts 2015 Forfatter: Henriette Koch Forord Der findes bøger om sejlads,

Læs mere

Trimguide til cruisingsejlads

Trimguide til cruisingsejlads Trimguide til cruisingsejlads www.northsails.dk Nye sejl Nye sejl Nye sejl giver ekstra sejlglæde Det er dejligt at få nye, flotte og velfungerende sejl, der er lette at trimme. Og trimningen er vigtig

Læs mere

Drabant 24 data. Skroget. Sejlene. Storsejl 13,3 m² Genua 19,3 m² Fok 13,0 m² Spiler 35,9 m². Diverse

Drabant 24 data. Skroget. Sejlene. Storsejl 13,3 m² Genua 19,3 m² Fok 13,0 m² Spiler 35,9 m². Diverse Elev hæfte Logbog Indeks: Bådenes data side 2 Logblad side 3 Hvad checker vi før vi sejler side 4 Bådens benævnelser side 5 9 Knob vi skal kunne udføre side 10 14 Vindretninger side 15 Vigeregler side

Læs mere

kapsejlads start bådhåndtering bådfart taktik & strategi

kapsejlads start bådhåndtering bådfart taktik & strategi Bådhåndtering 4.3 Her starter al kapsejlads det her er bunden af pyramiden. En almindelig mandskabs-størrelse i en kølbåd er 4-8 personer, og når så mange hænder skal arbejde sammen på meget lidt plads

Læs mere

Værd at vide om valg af jolle til fritidssejlads og -fiskeri PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK

Værd at vide om valg af jolle til fritidssejlads og -fiskeri PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Værd at vide om valg af jolle til fritidssejlads og -fiskeri PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Hvis man går en tur langs de danske strande og kigger på, hvad der ligger af både, så burde 70-80%

Læs mere

Dette er et elektronisk eksemplar af Rafter og tovværk.

Dette er et elektronisk eksemplar af Rafter og tovværk. D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Rafter og tovværk Dette er et elektronisk eksemplar af Rafter og tovværk. Brug det i planlægning og til at kopiere fra, men hvis du eller andre har brug for en

Læs mere

TEORI FOR SPEEDBÅDSFØRERE Denne lærebog tilhører foreningen Duelighedsklubben, og må kun benyttes af medlemmer, som har betalt kontingent på 195,-

TEORI FOR SPEEDBÅDSFØRERE Denne lærebog tilhører foreningen Duelighedsklubben, og må kun benyttes af medlemmer, som har betalt kontingent på 195,- TEORI FOR SPEEDBÅDSFØRERE Denne lærebog tilhører foreningen Duelighedsklubben, og må kun benyttes af medlemmer, som har betalt kontingent på 195,- kr. til foreningen inden for de sidste 12 måneder. Læs

Læs mere

Velkommen som Liaison Officer (LO) under Tall Ship Race 2015 i Aalborg

Velkommen som Liaison Officer (LO) under Tall Ship Race 2015 i Aalborg Velkommen som Liaison Officer (LO) under Tall Ship Race 2015 i Aalborg Vi ønsker på Skibsgruppens vegne at byde alle LO er (Forbindelses officerer) velkommen og ser frem til at løse den meget vigtige opgave

Læs mere

Værd at vide om sikker sejlads med kano og kajak PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK

Værd at vide om sikker sejlads med kano og kajak PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Værd at vide om sikker sejlads med kano og kajak PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Formål Formålet med denne brochure er at sætte fokus på sikkerhed ved sejlads med kano og kajak. Brochuren henvender

Læs mere

Værd at vide om Mand Over Bord PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK

Værd at vide om Mand Over Bord PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Værd at vide om Mand Over Bord PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK DENNE BROCHURE ER SPONSERET AF DANMARKS TURSEJLERFORENING Formål I det meste litteratur om Mand-Over-Bord fokuseres der på at

Læs mere

Værd at vide om sikkerhed i kano og kajak NYTTIG VIDEN OG GODE RÅD WWW.SOESPORT.DK

Værd at vide om sikkerhed i kano og kajak NYTTIG VIDEN OG GODE RÅD WWW.SOESPORT.DK Værd at vide om sikkerhed i kano og kajak NYTTIG VIDEN OG GODE RÅD WWW.SOESPORT.DK Kano og kajakker Danmarks vandsystem er som skabt for kano og kajak, men desværre medfører denne form for roning også

Læs mere

WORLD SAILING KAPSEJLADSREGLERNE

WORLD SAILING KAPSEJLADSREGLERNE WORLD SAILING KAPSEJLADSREGLERNE 2013-2016 UDSÆTTELSESSIGNALER KAPSEJLADSSIGNALER Betydningen af visuelle signaler og lydsignaler er beskrevet nedenfor. En pil, der peger opad eller nedad (á â), betyder,

Læs mere

Sejladsreglement RAGNAR LODBROGS SØNNER Revision 10, 2012

Sejladsreglement RAGNAR LODBROGS SØNNER Revision 10, 2012 Revision 10, 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Formål... 3 Udfærdigelse... 3 Definitioner... 3 Dispensation... 3 Overtrædelse... 3 Havari... 3 Fordelingsliste... 3 Godkendelse... 3 Udrustning og vedligeholdelse...

Læs mere

ALT OM DUGKVALITET, SEJLFACONER, TRIM OG UDSTYR TURSEJLADS KAPSEJLADS ONE DESIGN KLASSEBÅDE

ALT OM DUGKVALITET, SEJLFACONER, TRIM OG UDSTYR TURSEJLADS KAPSEJLADS ONE DESIGN KLASSEBÅDE ALT OM DUGKVALITET, SEJLFACONER, TRIM OG UDSTYR TURSEJLADS KAPSEJLADS ONE DESIGN KLASSEBÅDE Ouantum Sails 2012 Grafisk tilrettelæggelse Flemming Hansen www.sejlernyt.dk Tegninger og foto: Quantum Sails

Læs mere

Efterår Kerteminde Sejlklub Tirsdagssejladser 2006

Efterår Kerteminde Sejlklub Tirsdagssejladser 2006 8-8-2006 Så er vi i gang igen Der var lovet svag vind fra DMI, og det skal jeg lige love for at vi fik. Dommeren havde lagt en fælles bane ud til D-mærket og derefter i mål på ca.3,7 sm. Vi fik en elendig

Læs mere

Værd at vide om rednings- og svømmeveste PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK

Værd at vide om rednings- og svømmeveste PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Værd at vide om rednings- og svømmeveste PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK DENNE BROCURE ER SPONSERET AF BALTIC LIFEJACKETS Brochurens formål Formålet med denne pjece er at give fritidssejlere

Læs mere

En spændende, anderledes end forventet, hjemsejlads af BLUE NOTE. fra Amsterdam til Virksund.

En spændende, anderledes end forventet, hjemsejlads af BLUE NOTE. fra Amsterdam til Virksund. En spændende, anderledes end forventet, hjemsejlads af BLUE NOTE fra Amsterdam til Virksund. Lørdag den 10. maj kl. 0530 mødtes Knud, Aksel og undertegnede på havnen i Virksund, hvor kursen i bil skulle

Læs mere

Håndbog i vedligehold

Håndbog i vedligehold Håndbog i vedligehold af åbne træbåde og joller 12-25 fod Af Ulf Brammer. Tilrettelæggelse og tegninger af Sven Bülow. ISSN 0905 1635. Ver. 04-02-2012 2011 På sejlerstævnet Vinden Drar Fejø 2009, tog Ib

Læs mere

TRÆETS FÆLDNING. Ulf Jessen

TRÆETS FÆLDNING. Ulf Jessen TRÆETS FÆLDNING Ulf Jessen TRÆETS FÆLDNING Ulf Jessen Tegninger: Peter Rørbæk Hansen Forord Denne bog henvender sig til kursister, eud-skovbrugerelever og studerende ved Skovskolen. Bogen vil også med

Læs mere

20 KNOB MED EN SAGTE HVISLEN

20 KNOB MED EN SAGTE HVISLEN TEKST JAKOB JOHANNSEN FOTO PER HEEGAARD 20 KNOB MED EN SAGTE HVISLEN bygget på SammE måde Som En trækajak og med En drejelig kulfibermast adskiller trimaranen barracuda, Sig fra de fleste andre fartøjer.

Læs mere

VÅDBOG. Nappedam Kajak. Manual til instruktion af begyndere i Nappedam Kajak. Nappedam kajak Vådbog Side 1

VÅDBOG. Nappedam Kajak. Manual til instruktion af begyndere i Nappedam Kajak. Nappedam kajak Vådbog Side 1 Nappedam kajak Vådbog Side 1 Nappedam Kajak VÅDBOG Version 5. marts 2011 Manual til instruktion af begyndere i Nappedam Kajak Dette hæfte kan både benyttes af instruktører og roere i begynderundervisningen.

Læs mere

Sejladsreglement for Aalborg Søspejdere

Sejladsreglement for Aalborg Søspejdere Sejladsreglement for Aalborg Søspejdere, 23. november 2005 Side 1 Sejladsreglement for Aalborg Søspejdere Gruppens fartøjer. Gruppen anvender Aalborgjoller og Svendborgjoller til øvelsessejlads for minier,

Læs mere

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN OKTOBER 2011 NR. 04

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN OKTOBER 2011 NR. 04 Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN OKTOBER 2011 NR. 04 Alt om X-35 stævnet... side 11 Sejlbådens balance... side 18 Nyt fra havnen (Informationsmødet mandag den 7. november er blevet

Læs mere

Generel info vedrørende stormskader

Generel info vedrørende stormskader Generel info vedrørende stormskader Hvad er definitionen på en storm ifølge DMI Stormende kuling Vindhastigheder på mellem 75-88 km/t og 20,8-24,4 m/s. Store grene brækkes af, og tagsten falder ned. Høje

Læs mere

Index Side 3 4 5 5 6 7 22 25 26 28 29 31 32 33 34 35 37 38 39 40 41 42 43 45 56 59

Index Side 3 4 5 5 6 7 22 25 26 28 29 31 32 33 34 35 37 38 39 40 41 42 43 45 56 59 p 1 Index Side 3 4 5 5 6 7 22 25 26 28 29 31 32 33 34 35 37 38 39 40 41 42 43 45 56 59 Kære Søkyndige velkommen. Ansvarsfordelingen i en Søgruppe. Udskrift af korpsets love fra Mini-håndbogen. Bestyrelsens

Læs mere

RIGNING af K.A.S. skolebåde

RIGNING af K.A.S. skolebåde RIGNING af K.A.S. skolebåde Materialer Der anvendes følgende materialer: Stående rig: Rustfri 6-slået 7 mm stålwire med et splejset øje i den ene ende og en kovs splejset i den anden ende. Splejsene er

Læs mere

Velkommen til Yachtklubben Furesøen's Ungdomsafdeling

Velkommen til Yachtklubben Furesøen's Ungdomsafdeling Velkommen til Yachtklubben Furesøen's Ungdomsafdeling PRAKTISK AT HUSKE: Træningen starter præcis. Skulle du af en eller anden grund være forhindret, så husk at melde afbud. Per mail eller gangen før -

Læs mere