Region: Hovedstaden. Kommune: Frederiksberg. Adresse: Rahbeks Allé 17, 1801 Frb. C. Matr.nr.: 66i af Frederiksberg. Ejer: VORES BY CAS P/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Region: Hovedstaden. Kommune: Frederiksberg. Adresse: Rahbeks Allé 17, 1801 Frb. C. Matr.nr.: 66i af Frederiksberg. Ejer: VORES BY CAS P/S"

Transkript

1 Region: Hovedstaden Kommune: Frederiksberg Adresse: Rahbeks Allé 17, 1801 Frb. C Matr.nr.: 66i af Frederiksberg Ejer: VORES BY CAS P/S Kontaktperson: Repræsentant for ejer: udviklingschef Jacob M. Andersen, tlf Mail: Repræsentant for lejer: børnehaveleder Elizabeth Andersen, mail: Arkitekt: Ukendt, måske en murermester Forslagsstiller: Landsforeningen for Bygnings og Landskabskultur FBB bebyggelsesmiljø: Frederiksbergkvarter (blandet kvarter) FBB kompleks: Villa FBB objekt: Villa og stald/udhus Fredningsforslaget omfatter: Villaen Rahbeks Allé 17, den tilhørende udhusbygning øst derfor samt brolægningen imellem disse to bygninger. Villaen på Rahbeks Allé 17. 1

2 Rahbeks Allé ligger lige nord for Carlsberggrunden og munder ud i Vesterbrogade Bygnings/anlægshistorie: Villaen, som bygningen blev kaldt i samtiden (Henriques), er højst sandsynligt blevet til i 1851, som det er hævdet af Henriques, eller året efter, men ikke først i 1869, som anført i FBB, sandsynligvis som følge af, at den ældst bevarede byggesag for ejendommen hidrører fra dette år. Ejendommen blev opført på en parcel på den næsten bageste del af grunden til det gamle Bakkehus. (På den bageste del, der fik matr.nr. 66b, kom der en nu forsvunden, nygotisk villa). Bygherren på matr.nr. 66i var boghandler Ludvig Jordan ( ), der havde bolig og forretning i Pilestræde. Meget tyder på, at Jordan brugte huset som sommerbolig, d.v.s. at huset er bygget som landsted, men Jorans ejerskab varede kun kort tid. Ved skøde af 9. januar 1856 overgik ejendommen til dr. phil. Mathias Steenstrup, som iflg. folketællingen fra 1860 boede her med sin familie og tjenestefolk. Så om ikke før 1856, så fungerede huset vel senest en gang i 1856 som helårsbeboelse. I årene frem til 1933 tjente stedet fortsat som bolig, siden 1906 med De forenede Bryggerier som udlejer. I 1933 skete den afgørende ændring i husets funktion, dog uden nævneværdige konsekvenser for husets 2

3 fysiske udformning og indretning, at det blev indrettet til børnehave med facililteter for børnene i stueetagen og med boliger for leder og medarbejdere på 1. salen. Denne situation ændredes pr. 1963, således at hele huset herefter blev anvendt til institutionen. Der drives fortsat børnehavevirksomhed på stedet, men nu i regi af Menighedernes Daginstitutioner under navnet Menighedsbørnehaven Rahbek, populært kaldet Molevitten. Beskrivelse: Ejendommen, der ligger på Rahbeks Allés sydlige side med hovedbygningen trukket lidt tilbage fra vejen, består af villaen samt en fritliggende udhusbygning lige øst for villaen. Syd for villa og udhusbygning er matriklen udlagt til have. Hovedbygningen er opført i grundmur over en muret, tjæret sokkel i 1½ 2 etager med fuld kælder. Ud til vejen fremtræder bygningen, der har en ganske symmetrisk opbygget facade, som en 1½ etages bygning (på 7 fag vinduer), idet bygningens midterparti over de tre fag bærer en gavlkvist (med vinduer af samme højde som dem i stueetagen). Til havesiden fremtræder bygningen dog i fulde 2 etager, takket være en forhøjelse, udført så tidligt som Gadefacaden er af fornem arkitektonisk udformning. Alle vinduer er originale. 3

4 Facaderne er alle pudsede og gulmalede med fremhævelse af gesimser og dekorative elementer i hvidt. Den arkitektoniske udsmykning til gadesiden består i pilastre, dels ved hjørnerne, dels flankerende midterpartiet, og alle fire pilastre bærer kapitæler af usædvanlig udfomning. Under vinduerne i begge etager er der indenfor pilastrene en gennemgående, muret sålbænk. På overgangen mellem stueetage og 1. sal i midterdelen ses en aflang blænding. Hovedgesimsen i gadefacaden er trukket. Hovedgesimsen på bagsiden (fra 1869) er derimod udstyret med tandsnit. Nærbillede af kapitælerne viser en høj detaljeringsgrad i udformningen. Vinduerne er i gadefacaden udformet som dannebrogsvinduer med tværsprosser i underrammerne. Alle vinduerne i gadefacaden er de originale (d.v.s. med klassicistiske profiler på lodposte etc.). Vinduerne i de øvrige tre siders stueetager er ligeledes af dannebrogstypen, velsagtens også fra ca. 1851, mens den fremherskende vinduetype på 1. salen i bagsiden og i gavltrekanterne er tofags vinduer med tre ruder i hver ramme, dog er der i gavlen mod vest også et trefags vindue med tre ruder i hver ramme og i østgavlen et lille vindue med tre ruder i rammen; disse vinduer er fra ombygningen i 1869, og deres lodposte og sprosser har derfor den nyere tids profiler. Vinduerne i huset har lige stik. Alle vinduer er malet på ensartet måde med hvide rammer og med poste og karmtræ i brunt. 4

5 Den imposante gavlkvist har som stueetagen dannebrogsvinduer med tværsprosser i underrammerne. Havefacaden. Den fik sit nuværende udseende med fulde to etager i Brandtrappen er fra sidst i 1900 tallet. 5

6 Ud mod haven er bygget en veranda af brunmalet træ med store, hvidmalede og småsprossede vinduer. Sprosserne er vel at mærke udført i støbejern. Verandaen er måske af lidt yngre dato (jfr. nedenfor). Havedøren ud til verandaen er dog af nyere dato med glasfyldinger. Verandaens tag er indenfor de senere år blevet omdannet til en balkon med balustrade (i råt træ) i forbindelse med etableringen af en nødudgang fra en åbning på 1. sal ud til verandataget med videre flugtvej ad en brandtrappe af stål derfra og ned til grunden. Det efter et gammelt foto at dømme til hver en tid vingeteglsbelagte tag (i dag i en forholdsvis ny udgave) er formet som et sadeltag. Før bagsideudvidelsen har taget muligvis været halvvalmet. I tagryggen sidder to murede, gulstensskorstene med nyere røghætter af metal. Tagrender af zink. Den oprindelige hovedindgang findes endnu i bygningens østlige gavlende, dog nu med et vindfang af træ, der blev påsat i Vindfanget, der hviler på muret sokkel, har en fyldingsdør i fronten (måske taget fra et sted inde i huset) med et særskilt, aflangt, 8 rudet overvindue, desuden er der et lille, opsprosset vindue i hver smalside. Taget er et sadeltag med tagpap. Træværket er malet brunt og vinduerne hvide. Her i gavlmuren sidder endnu den gamle indgangsdør, en tofløjet fyldingsdør med de originale gerigter. 6

7 Vindfanget, bygget 1921 foran selve hovedindgangen. Hele bygningens ydre fremtoning er et klart og fornemt udtryk for den senklassicistiske stil med inspiration fra den schinkelske skole i Berlin. Også i det indre er bygningen præget af klassicismen i form af regelmæssige planløsninger i begge etager. Fra en længdegående midterkorridor var og er der adgang til rummene både ud til gaden og til haven. Typisk for tiden var et opholdsrum således anbragt i midterdelens stueetage, nu indrettet til kontor. Også apteringen med døre, gerigter og paneler samt i begrænset omfang stuk, der går tilbage til oprindelsen, er holdt i det klassicistiske formsprog. 7

8 Stueplan opmål i 1979, ændringer indført på tegningen maj

9 1. sal plan opmålt i 1979, ændringer indført på tegningen maj

10 Trappen til overetagen er bevaret det meste af vejen op med den gamle håndliste og drejede balustre (disse i dag malet i kulørte farver). Balustre og håndlister. Kælderetagen indeholder i dag centralvarmeanlæg og diverse opbevaringsrum. Stueetagen rum for rum: Generelt gælder for gulvenes fremtræden, at de er belagt med linoleum på nær gulvet i rummet i det sydvestlige hjørne, som har kork. Sandsynligvis er de gamle bræddegulve i det store hele bevaret. Ad trappetrin i vindfanget nås op til den oprindelige hovedindgang, bag hvilken der er et lille forrum. T.v. i dette er indgang gennem ny foldedør til køkken (i havesiden), mens der t.h. er adgang til et toilet for børn. Bagtil i forrummets venstre side går trappen op til 1. sal. Korridoren set mod vindfanget. Bemærk fyldingsdøren. Do. set mod garderoben, læg mærke til dørindfatningen. 10

11 Bag en original dør ligger den gamle korridor, hvis bageste del er inddraget til garderobe for børnene. I den forreste dels venstre side er der indgang ad original dør til opholdsrum (i havesiden), og t.h. ad original dør til opholdsrum ud til gaden. Under nuværende vægbeklædning af plader kan gemme sig originale paneler. Rummets skillerum mod øst (til toiletterne) er sandsynligvis rykket et halvt til et helt fag mod øst. Fra dette rums vestlige, originale skillerum er der forbindelse ad original dør til den kvadratiske hjørnestue, indrettet som soverum for børnehavebørnene. Herfra kan fortsættes gennem original dør i originalt skillerum mod syd til det tilstødende, aflange lokale, ligeledes opholdsrum. Det her i sydsiden (ud til haven) siddende vindue er originalt, og på denne ydervæg er brystningspanelerne bevaret. Afsyret, original dør fra korridor til kontor. Afsyrede, originale fløjdøre fra hjørnestue til havestue. Fra original døråbning i korridor eller fra original fløjdørsåbning i hjørnestuens østlige skillerum kan man komme ind i det store opholdsrum i havesidens midte, ud for hvilket verandaen er anbragt. At verandaen kan være en senere tilføjelse, måske i forbindelse med bagsideudvidelsen i 1869, tyder det forhold på, at der endnu i bagsidens ydermur findes et par klassicistiske vinduesfag af helt samme art som vinduerne i forsiden, d.v.s. fra opførelsestidspunktet. Disse vinduer flankerer åbningen ud til verandaen. På ydersiden af vinduerne findes endda bevaret beslag til ophæng af skodder. I havestuen er i loftet bevaret et lampested med cirkulær stuk. 11

12 Verandarummets sider fremtræder originalt med de sprossede jernvinduer. En nyere dør er isat havefacaden med trappeforbindelse ud til det fri. Loftet er her sænket. Støbejernsvindue i den ene verandaside (mod øst). Det sidste rum i stueetagen, som ligger i det sydøstlige hjørne, er indrettet til institutionskøkken med inventar fra ca Dog er begge vinduer, dels mod haven, dels i gavlmuren, originale, ligesom der ganske interessant er bevaret et åbent ildsted i køkkenets aflukkede, nordvestlige hjørne, hvad der vidner om, at huset fra fødslen af har haft køkken her (altså i stueplan og ikke i kælderplan, som det måske ellers kunne være forventet). Adgang til køkkenet sker udover som nævnt fra forrummet fra en døråbning med en ny, glat dør fra havestuen. 12

13 Spor af det oprindelige ildsted, gemt bag en dør i et hjørne af det nuværende køkken. Konklusion: Planløsningen i stueetagen er forbløffende intakt. Flytning af skillerum synes kun at være sket, som anført, et sted i forsiden. Den ændrede udnyttelse af den lange korridor har i grunden sine rødder i en ny opdeling, som blev foretaget allerede i 1885, hvor den bageste del af korridoren blev inddraget til brug for det bagvedliggende rum, dengang anvendt som kontor. 13

14 Førstesalen rum for rum: Alle gulve har belægning, overvejende med linoleum, men to rum ud mod gaden har tæppebelægning fra væg til væg. Fra trappen, der øverst har nye, glatte balustre, er der, bag en sikringslåge, adgang til den længdegående korridor. Umiddelbart i højre side er et originalt skillerum fjernet, således at der her er åben forbindelse til et garderobe og magasinrum med skråvæg. Overfor, på venstre side, er der personalefaciliteter, men også bagest toiletter til børn med vindue fra Brystningspanel i midterrum/kontoret (i gavlkvisten) mod gaden. Dør fra kontoret til mindre værelse. Kig fra hjørnestue til havestue, skillerum i forgrunden er fjernet. 14

15 Bag ny dør i korridoren, i flugt med de vestlige skillerum i toiletafdelingerne, er de store midterrum (mod gade og have) tilgængelige gennem originale døråbninger (dør til gaderummet dog afsyret). Kontoret, indrettet til brug for børnehavelederen i rummet ud mod gaden, har bevaret de oprindelige paneler på ydermuren, lige fra gulv til loft. I forlængelse af dette rum ligger et hjørneværelse med skråvæg, nu i brug som magasinrum, adgang fra kontor gennem original dør. Fra magasinet adgang gennem original dør til opholdsrum for børn ud mod havesiden, i dag åbnet op til det tilstødende rum i havesiden ved fjernelse af original skillevæg for ca år siden. I det gamle hjørnerum ses ingen paneler, hvorimod rummet i midterdelen stadig har paneler fra gulv til loft på ydervæggen, som i dag har en glasdør ud til brandtrappen. Korridor på 1. sal med originale døre. Toilettet mod syd øst. Vinduerne er originale. Konklusion: Den oprindelige planindretning på 1. sal er nogenlunde bevaret, ligesom en del originale døre endnu forefindes. De væsentligste ændringer består som beskrevet i fjernelse af et skillerum ud for opgangen og af et skillerum mellem opholdsrummene i havesiden. 15

16 Udhusbygningen: Denne bygning er opført samtidigt med hovedhuset, men i bindingsværk med ensidigt tag med hejsekvist i langsiden, dog fremtræder den sydlige ende i grundmur. Bygningen består i dybden af 4 smalle fag og af 8 fag i længden. Træværket er malet gult, mens tømmerværket er malet brunt. Taget er belagt med røde vingetegl, heri et lille støbejernsvindue. Tagrende og nedløbsrør af zink. Bygningens oprindelige formål turde være brænderum, vaskerum og eventuelt også hestestald samt lokum. I hovedfacaden sidder et vindue (torammet med otte ruder i hver ramme), to dobbelte bræddedøre med krydssprossede overvinduer og en tofløjet port (under hejsekvisten), hvilke elementer alle er oprindelige. Vinduer i gavlenderne synes at være sekundære. Detaljer fra udhus. 16

17 Der har ikke været foretaget indvendig besigtigelse, så bedømmelsen af bygningens kvaliteter hviler udelukkende på iagttagelser af det ydre, men disse forekommer os at være tilstrækkelige til at kunne kategorisere bygningen som fredningsværdig. Gårdsplads: Ejendommens gårdsplads er belagt med brosten, der givetvis stammer fra ejendommens opførelsestidspunkt. Haven: Det har ikke været muligt at granske nærmere i, hvordan haven oprindeligt har set ud. Eventuelle blomsterbede forefindes i al fald ikke længere, hvor haven i dag så at sige fungerer som legeplads for børnehavebørnene, hvorfor den virker noget nedslidt. De store træer er dog med til at fastholde det grønne præg, som dette sted altid har haft, og som har stor oplevelsemæssig værdi. En inddragelse af arealet i de elementer, som ønskes omfattet af fredning, forekommer på denne baggrund dog ikke relevant, men på den anden side hører haven med i det samlede, kulturhistoriske miljø på stedet. Vedligeholdelsestilstand: Bygningen er i en efter forholdene udmærket vedligeholdesesstand, så vidt besigtigelsen har kunnet godtgøre. Det ydre virker dog lidt nedslidt, og ikke mindst det indre bærer præg af daglig brug af de mange børnehavebørn. Dette taget i betragtning kan det kun undre, at det ikke står værre til, men der er løbende foretaget bygningsmæssige vedligeholdelsesarbejder og også taget hånd om tidssvarende sanitære og køkkenmæssige forhold. I øvrigt henvises til Københavns Kommunes tilstandsrapport af september Planforhold: Bygningerne Bakkehuset (Rahbeks Allé 23, fredet), den gamle idiotanstalt (Rahbeks Allé 21, fredet) og villaerne på Rahbeks Allé 17 og 19 befinder sig i en ikke planlagt lomme mellem to lokalplaner. Kommuneatlas: Der er i 1994 udarbejdet kommuneatlas for Frederiksberg Kommune. Bygningen er ikke nævnt separat, men den er markeret med den røde farve, der betyder høj bevaringsværdi på kommuneatlassets kort. I Kulturstyrelsens elektroniske database FBB er bygningen registreret med SAVE værdi 3. Omgivelser: Bygningen udgør med udhus og have et vigtigt delmiljø i det samlede kulturmiljø omkring Bakkehuset. Netop strækningen på denne side af Rahbeks Allé hænger endnu sammen som en værdifuld tidslomme fra Frederiksbergs guldaldertid og overgang til egentlig byudvikling. Bygningerne med de tilhørende grønne arealer danner således et sjældent velbevaret kulturmiljø af stor topografisk historisk betydning Lignende bygninger/anlæg og deres frednings/bevaringsstaus: Den første generation af villaer herhjemme, lad os her sige fra 1846 frem til ca. 1860, er overordnet set ikke blevet behandlet godt af eftertiden. Den ældste fra 1846 (jfr. nedenfor) er væk, og af de næstfølgende villaer, der fra 1851 og de følgende år frem skød op på Frederiksberg, er også kun et fåtal bevaret. Således er Nebelongs særdeles fornemme, senklassicistiske villa fra 1852 på Frederiksberg Allé 35 også en saga blot. 17

18 Gælder det opremsning af fredede bygninger af slagsen fra denne periode på landsplan, kan den vel, deværre, begrænses til villaerne på Ewaldsgade 5 9 ved Søerne i København med nr. 5 (1853 af Nebelong) og nr. 9 (1858 af Herholdt) som de ældste af dem og begge altså hørende hjemme i den pionéragtige periode, der er i fokus i vores sammenhæng her. Kort: Minoreret matrikelkort fra 1857 for Frederiksberg. Cirklen indrammer Rahbeks Allés kulturmiljø fra 1800 tallet. Kilder og litteratur: Kilder: Byggesager i Frederiksberg Kommmunes arkiv Realregister for Frederiksberg, gl. rk., del II (Rigsarkivet) Folketællinger for Frederiksberg 1855 og 1860 (nettet) Litteratur: Wilhelm Henriques: Frederiksbergske Tilstande, 1866 (publiceret 1949) Allan Tønnesen: Frederiksbergs Kommuneatlas bevaringsværdier i byen og bygninger 1994 Knud Millech: Danske arkitekturstrømninger , Kbh (fotografisk optryk), s

19 Udkast til indstilling: Landsforeningen for Bygnings og Landskabskultur finder, at villaen samt udhusbygningen på Rahbeks Allé 17 med mellemliggende brostensbelægning indeholder de arkitektoniske og kulturhistoriske værdier, der kan begrunde en bygningsfredning. Villaen må sammen med nr. 19 regnes for nogle af Danmarks ældst bevarede villaer, som endog efter omstændighederne er godt bevaret, og med deres placering på matrikler udstykket fra Bakkehusets oprindelig grund indgår de i en sjælden historisk sammenhæng, der bør beskyttes. Formål: Formålet med en fredning af denne bygning (så vel som af nr. 19) er at sikre et par Danmarks ældste villaer samt at beskytte et fornemt og sårbart kulturmiljø omkring Bakkehuset. Arkitekturhistorie: Den danske villa opstår med J.D. Herholts villa Tårnborg, opført på Frederiksberg 1846 (for længst nedrevet), som tog udgangspunkt i en villa i Borghese parken i Italien. Her er det den nye, historicistiske bevægelse, som også skaber den ny type bygning: villaen. Dog gælder for Rahbeks Allé 17 sammen med nr. 19, at de, selv om de er nogle år yngre end Herholdts første villa, er fastholdt i den senklassicistiske og Schinkel inspirerede stil, men på denne måde er de også nogle af de sidste eksempler på denne stil i landets historie. Årsagen til den konservative tilgang til det ny byggeri på parcellen nr. 66i må primært søges i det forhold, at ejendommen er bygget som landsted her gjaldt så at sige en fast skabelon, der ikke blev påvirket af en ny tids smag. På en sådan baggrund har bygherren heller ikke haft det store behov for at anvende en arlkitekt, men har kunnet nøjes med en murermester, der beherskede de gamle standarder. Og der var fagfolk nok blandt de habile murermestre, som opererede på Frederiksberg i disse år. Nærmere arkivundersøgelser er påkrævede for at kunne afklare dette spørgsmål endeligt. Rahbeks Allé 17 er under alle omstændigheder enestående ved på den ene side at være senklassicistisk i det arkitektoniske udtryk, velsagtens fordi ejendommen blev opført som landsted, men på den anden side lever op til de primære kriterier for villa definitionen (helårsbeboelse med begrænset udenomsareal), dog ikke praktiseret helt fra oprindelsen, men først fra ca. 1856, et forhold, som dog kun gør bygningen endnu mere interessant. Miljømæssig værdi (omgivelser): Villaen indgår i det kulturmiljø, som ligger omkring Bakkehuset på Rahbek Allés sydlige side. Ud over Bakkehuset er der tale om Meldahls fredede Idiotanstalt fra 1859 og villaen på nr. 19. Både bebyggelsesmæssigt og i henseende til de grønne friarealer repræsenterer dette område samlet set et unikt miljø, som i høj grad savner sin lige på Frederiksberg såvel som i det øvrige land. Kulturhistorisk værdi: Ejendommen er et fint, fysisk vidnesbyrd om den epoke i Frederiksbergs historie midt i 1800 årene, hvor tendensen fra at bruge Frederiksberg som et udelukkende rekreativt område, d.v.s. ved at slå sig ned som landligger om sommeren, går i retning af at udnytte lokaliteten til helårsbeboelse, i dette tilfælde ved 19

20 stadig at bygge i gammel landstedsstil, men i praksis ved at indføre fast ophold som ny sociokulturel tradition, ført an af velbeslåede folk fra det københavnske borgerskab. Ja, huset rummer i virkeligheden i sig selv begge faser, idet det efter al sandsynlighed er opført som landsted til Jordan og hans familie for få år senere at få villastatus! Er denne antagelse korrekt, er huset, må det stærkt fremhæves, også det historisk sidste eksempel på landstedsbyggeriet på Frederiksberg overhovedet. Arkitektonisk værdi: Hovedbygningen er et exceptionelt eksempel på det senklassicistiske byggeri i Danmark. Bygningen har de træk, som er grundlæggende for stilen, i form af den symmetriske opbygning med gavlkvist, de pudsede flader med enkle, dekorative virkemidler, og det opskalkede teglstenstag. i tilfældet her er der dog overraskende effekter i form af ganske særlige afslutninger (kapitæler) på facadens pilastre og disses markante opdeling af facaden i dybereliggende felter. Bærende fredningsværd: Hovedbygningens bærende fredningsværdier for det udvendige knytter sig til det velbevarede ydre med originale vinduer og døre og med gadefacadens fornemme, arkitektoniske udformning, og i det indre til den i vidt omfang bevarede planløsning på begge etager, hovedtrappen samt til de originale fyldingsdøre, gerigter og paneler, der findes bevaret rundt omkring i bygningen. For udhusets vedkommende hører bindingsværksfacaderne med originale vinduer og porte til de fredningsbærende værdier, ligesom brolægningen mellem bygningerne har værdi som oprindelig, tidstypisk belægning. Anbefalinger: For hovedbygningen tilrådes det, at der ved først givne lejlighed søges gennemført tilbageføringer de få steder i overetagerne, hvor der er ændret på planløsningen, ligesom vindfang og facader snarest bør sættes i bedre stand, så yderligere forfald undgås. 20

Region: Hovedstaden. Kommune: Frederiksberg. Adresse: Rahbeks Allé 19, Tusculanum. Matr.nr.: 66k. Ejer: VORES BY CAS P/S

Region: Hovedstaden. Kommune: Frederiksberg. Adresse: Rahbeks Allé 19, Tusculanum. Matr.nr.: 66k. Ejer: VORES BY CAS P/S Region: Hovedstaden Kommune: Frederiksberg Adresse: Rahbeks Allé 19, Tusculanum Matr.nr.: 66k Ejer: VORES BY CAS P/S Kontaktperson: Som repræsentant for ejer: Udviklingschef Jacob M. Andersen, tlf. 2229

Læs mere

Alléen 14 Trefløjet anlæg (Birkely)

Alléen 14 Trefløjet anlæg (Birkely) Alléen 14 Trefløjet anlæg (Birkely) Beskrivelse Alléen 14, 1878, kaldt Birkely efter birketræerne i den gamle hospitalshave. Trefløjet anlæg med en forholdsvis kort og lav hovedbygning (liggende vest-øst)

Læs mere

Skifteretten i Randers, Tøjhushavevej 2, Randers

Skifteretten i Randers, Tøjhushavevej 2, Randers Skifteretten i Randers, Tøjhushavevej 2, Randers Fredningsforslaget omfatter: Skifteretten i Randers, tidl. Herredsretten, opført 1862. Skifteretten i Randers, facade mod Tøjhushavevej Forslagsstiller:

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R FREDERIKSBERG ALLÉ 104 FREDERIKSBERG KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: Besigtiget af: Journalnummer: 16.12.2013 Sidse Martens Gudmand-Høyer 2013-7.82.07/147-0001 Kommune: Adresse:

Læs mere

Overlægeboligen ved Vintersbølle Sanatorium.

Overlægeboligen ved Vintersbølle Sanatorium. Overlægeboligen ved Vintersbølle Sanatorium. Region: Sjælland Kommune: Vordingborg Kommune Adresse: Vintersbølle Strandvej 7, 4760 Vordingborg Matr.nr.: 5f Nyråd, Vordingborg Jorder Arkitekt: Kay Fisker

Læs mere

RØNNE Storegade 42. Oversigt hele ejendommen

RØNNE Storegade 42. Oversigt hele ejendommen RØNNE Storegade 42. Kommandantboligen. Forhuset (1846-47) med sidelænger (før 1761, ombygget 1846-47). F. 1919. 407 046609 001 Forhus med sidelænger (2 stk.) Oversigt hele ejendommen Kommandantgården er

Læs mere

Kulturhistorisk værdi 2 Kulturhistorisk vurdering Bygningen er et fint eksempel på det hospitalsbyggeri, som amterne

Kulturhistorisk værdi 2 Kulturhistorisk vurdering Bygningen er et fint eksempel på det hospitalsbyggeri, som amterne Alléen 14 - Lindely Beskrivelse Alléen 14, 1841 ff. Alléhuset Generel: Grundmuret, gulmalet længehus i 1½ etage over høj kælder. Profileret og hvidmalet hovedgesims. Sokkel af tilhugne granitsten. I gadefacaden

Læs mere

FREDEDE GÅRDE I ØSTJYLLAND 1850-1940

FREDEDE GÅRDE I ØSTJYLLAND 1850-1940 FREDEDE GÅRDE I ØSTJYLLAND 1850-1940 Geografisk placering af periodens fredede gårde i Østjylland 1) EGEVEJ 27, BESSER, SAMSØ 2) BJERREVEJ 412, KLAKRING, JUELSMINDE 3) STOKKEBRO 60, GJERRILD, NØRRE DJURS

Læs mere

HOTEL RINGKØBING RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE

HOTEL RINGKØBING RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R HOTEL RINGKØBING RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 31.10.2014 Besigtiget af: Stefanie Høy Brink Journalnummer: 2013-7.82.07/760-0001 Kommune: Ringkøbing-Skjern

Læs mere

FREDNINGSFORSLAG vedr. Graven 20 i Århus Matr. Nr. 1039a Århus Bygrunde

FREDNINGSFORSLAG vedr. Graven 20 i Århus Matr. Nr. 1039a Århus Bygrunde FREDNINGSFORSLAG vedr. Graven 20 i Århus Matr. Nr. 1039a Århus Bygrunde Fredningsforslaget omfatter: Forhus og sidehus Forslagsstiller: Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur Udarbejdet af Søren

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R RAVELINENS BOMHUS KØBENHAVNS KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: Besigtiget af: Journalnummer: 12. februar 2014 Københavns Ejendomme, Rikke Tønnes 2010-7.82.07/101-0001 Kommune:

Læs mere

Ultanggård, Haderslev

Ultanggård, Haderslev Ultanggård, Haderslev Region: Syddanmark Kommune: Haderslev Kommune Adresse: Ultangvej 26, Halk, 6100 Haderslev. Matr.nr.: 18, Halk Arkitekt: Alexander Wilhelm Prale, Flensborg Ejer: Asmus Fromm Christiansen

Læs mere

JÆGERGÅRDEN FREDENSBORG KOMMUNE

JÆGERGÅRDEN FREDENSBORG KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R JÆGERGÅRDEN FREDENSBORG KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 19.03.2015 Besigtiget af: Laura Boelskifte og Simon Harboe Journalnummer: 2011-7.82.07/210-0001 Kommune: Fredensborg

Læs mere

KLINKBJERG 2 AABENRAA KOMMUNE

KLINKBJERG 2 AABENRAA KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R KLINKBJERG 2 AABENRAA KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 22.05.2012 og 07.06.2012 Besigtiget af: Simon Harboe Journalnummer: 2012-7.82.07/580-0001 Kommune: Aabenraa Kommune Adresse:

Læs mere

F R E D N I N G S F O R S L A G

F R E D N I N G S F O R S L A G F R E D N I N G S F O R S L A G KØBENHAVNS KOMMUNE Ny Carlsberg Vej set fra Vesterfælledvej. 2 Forslagsstiller: Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur Kommune: Københavns Kommune Adresse: Ny

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R NØRRETORV 10-15 HJØRRING KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 11.05.2011 Besigtiget af: Nanna Secher Larsen Journalnummer: 2011-7.82.07/860-0001 Kommune: Hjørring Kommune Adresse:

Læs mere

SVANEKE RÅDHUS Ting- og Arresthus 1858 Storegade 24

SVANEKE RÅDHUS Ting- og Arresthus 1858 Storegade 24 SVANEKE RÅDHUS Ting- og Arresthus 1858 Storegade 24 Svaneke Rådhus - oktober 2007. Rådhusets historie og bevaringsværdi NIELS-HOLGER LARSEN 2008/2016 1 Indledning Denne redegørelse er en redigeret udgave

Læs mere

ÅBOULEVARDEN 121 HORSENS KOMMUNE

ÅBOULEVARDEN 121 HORSENS KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R ÅBOULEVARDEN 121 HORSENS KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 04.11.2015 Besigtiget af: Maria Wedel Søe Journalnummer: 2013-7.82.07/615-0001 Kommune: Horsens Kommune Adresse: Åboulevarden

Læs mere

VODROFFSVEJ 8 FREDERIKSBERG KOMMUNE

VODROFFSVEJ 8 FREDERIKSBERG KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R VODROFFSVEJ 8 FREDERIKSBERG KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 28.10.2013 Besigtiget af: Birte Skov Journalnummer: Kommune: Frederiksberg Kommune Adresse: Vodroffsvej 8, 1900

Læs mere

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 4B. Huse med gesims/trempel og udhæng Kategori 4B Skifertækkede tage

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 4B. Huse med gesims/trempel og udhæng Kategori 4B Skifertækkede tage Hæfte 4B Huse med gesims/trempel og udhæng Kategori 4B Skifertækkede tage Husene af denne type fra omkring 1880-1900 fremtræder ret enkle i form og udstyr. Udsmykningen består af ret enkle, trukne (profilerede)

Læs mere

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 4C. Huse med trempel/gesims Kategori 4C Tegl- eller skiferdækkede heltage

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 4C. Huse med trempel/gesims Kategori 4C Tegl- eller skiferdækkede heltage Hæfte 4C Huse med trempel/gesims Kategori 4C Tegl- eller skiferdækkede heltage Husene fra 1890-1900 er stærkt præget af Esbjergs nybyggeri, og har mistet enhver påvirkning fra den lokale byggemåde. Flere

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R SØHOLM GENTOFTE KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: Besigtiget af: Journalnummer: 11.01.2012 Maria Wedel Gjelstrup 2011-7.82.07/157-0001 Kommune: Adresse: Betegnelse: Fredningsår:

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R KAVALERBYGNINGEN HØRSHOLM KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: Besigtiget af: Journalnummer: 01.maj 2014 Bolette Lehn Petersen 2014-7.82.07/223-0001 Kommune: Adresse: Betegnelse:

Læs mere

På skulderen af en fredningsmedarbejder

På skulderen af en fredningsmedarbejder På skulderen af en fredningsmedarbejder Af Helle Nysted Andersen, Bygningskultur 2015 Bærende værdier: Kulturstyrelsens gennemgang af landets fredede bygninger skal sikre, at vi får en objektiv beskrivelse

Læs mere

HAVNETOLDKAMMERET ODENSE KOMMUNE

HAVNETOLDKAMMERET ODENSE KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R HAVNETOLDKAMMERET ODENSE KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 23.04.2015 Besigtiget af: Maria Wedel Søe Journalnummer: 2013-7.82.02/461-0001 Kommune: Odense Kommune Adresse: Londongade

Læs mere

Skipperhus Dalsgårdvej 22 Dalsgaard, 6300 Gråsten

Skipperhus Dalsgårdvej 22 Dalsgaard, 6300 Gråsten Skipperhus Dalsgårdvej 22 Dalsgaard, 6300 Gråsten Fredningsforslaget omfatter det tidligere skipperhus opført 1834 Østfacade Forslagsstiller: Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur på opfordring

Læs mere

SLOTSKROEN HADERSLEV KOMMUNE

SLOTSKROEN HADERSLEV KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R SLOTSKROEN HADERSLEV KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 04.10.2012 Besigtiget af: Mia Kroer Ræbild Journalnummer: 2011-7.82.07/510-0001 Kommune: Haderslev Kommune Adresse: Slotsvej

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R AMAGERPORTS VAGT KØBENHAVNS KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 18. februar 2014 Besigtiget af: Københavns Ejendomme, Rikke Tønnes Journalnummer: 2010-7.82.07/101-0001 Kommune:

Læs mere

OVERSIGT OVER FREDNINGSEMNER I VIBORG AMT. Geografisk fordeling af de indkomne fredningsemner

OVERSIGT OVER FREDNINGSEMNER I VIBORG AMT. Geografisk fordeling af de indkomne fredningsemner OVERSIGT OVER FREDNINGSEMNER I VIBORG AMT Geografisk fordeling af de indkomne fredningsemner 35 Morsø Kommune - Feggesundvej 53, Skarregaard, Sejerslev - Gl. Færgevej 32, Gammelgård, Sillerslev - Kirkesvinget

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R KANALBETJENTHUSENE VED LENDRUP VESTHIMMERLANDS KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 25.05.2011 Besigtiget af: Maria Wedel Gjelstrup Journalnummer: 2011-7.82.07/820-0001 Kommune:

Læs mere

d e t d a n s k e f o r fat t e r - o g o v e r s æ t t e r c e n t e r h a l d

d e t d a n s k e f o r fat t e r - o g o v e r s æ t t e r c e n t e r h a l d forslag til indretning af biblioteket i tårnet på Hald Hovedgaard d e t d a n s k e f o r fat t e r - o g o v e r s æ t t e r c e n t e r h a l d Maj 2004 h o v e d b y g n i n g f r a s y d m e d o r

Læs mere

Passage. Baghus, (tidl. 19) Baghus,17. (tidl. 19) Carport Baghus, 21. Baghus, 21. Bevaringsværdige bygninger

Passage. Baghus, (tidl. 19) Baghus,17. (tidl. 19) Carport Baghus, 21. Baghus, 21. Bevaringsværdige bygninger Passage Baghus,17 17 17 (tidl. 19) Baghus,17 (tidl. 19) 21 Carport Baghus, 21 Baghus, 21 Bevaringsværdige bygninger Sagsrapport Sag - Adelgade 17 Stamdata Type: SAVE-sag Betegnelse: Adelgade 17 Aktuel

Læs mere

FØRSTE HUS, CHRISTIANSFELD KOLDING KOMMUNE

FØRSTE HUS, CHRISTIANSFELD KOLDING KOMMUNE FØRSTE HUS, CHRISTIANSFELD KOLDING KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 01.12.2011 Besigtiget af: Simon Harboe Journalnummer: 2011-7.82.07/621-0001 Kommune: Kolding Kommune Adresse: Lindegade 17, 6070 Christiansfeld

Læs mere

Udkast til bevarende lokalplan for Tinghuset i Odder. Udarbejdet af Odderegnens Forening for Bygnings- og Landskabskultur

Udkast til bevarende lokalplan for Tinghuset i Odder. Udarbejdet af Odderegnens Forening for Bygnings- og Landskabskultur Udkast til bevarende lokalplan for Tinghuset i Odder. Udarbejdet af Odderegnens Forening for Bygnings- og Landskabskultur Ting- og Arresthuset er opført 1856 efter tegninger af kgl. bygningsinspektør Ferdinand

Læs mere

Vålse Kommunalhus, opført 1842 Vålse Vesterskovvej 2, 4840 Nørre Alslev

Vålse Kommunalhus, opført 1842 Vålse Vesterskovvej 2, 4840 Nørre Alslev Vålse Kommunalhus, opført 1842 Vålse Vesterskovvej 2, 4840 Nørre Alslev Fredningsforslaget omfatter: Kommunalhus i Vålse, nu Lokalhistorisk Arkiv, samt den brostensbelagte forplads med mindestenen over

Læs mere

Sorø gl. Rådhus Torvet 2 4180 Sorø Vilhelm Tvede (1826-1891)

Sorø gl. Rådhus Torvet 2 4180 Sorø Vilhelm Tvede (1826-1891) Sorø gl. Rådhus Torvet 2 4180 Sorø Vilhelm Tvede (1826-1891) Sorø gl. rådhus set fra Sorø torv Fredningsforslaget omfatter: Sorø gl. Rådhus, også kaldet Sorø Ting- og arresthus. - Hovedbygningen på hjørnet

Læs mere

SAVE-Bygningsregistrering Kortlægning og registrering af bevaringsværdier

SAVE-Bygningsregistrering Kortlægning og registrering af bevaringsværdier SAVE-Bygningsregistrering Kortlægning og registrering af bevaringsværdier IDENTIFIKATION Kommune Varde Kommune Adresse Debelvej Landsejerlav Allerslev By, Outrup 325 Kommune nr. 573 Hus nr. 30 Matrikel

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY MIDTBYEN

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY MIDTBYEN KULTURMILJØER I HOLBÆK BY MIDTBYEN BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: MIDTBYEN, HOLBÆK Historie Da Sortebrødrene kom til Holbæk i slutningen af 1200-tallet, blev de henvist til at opføre deres kloster (Sct. Lucius)

Læs mere

Fredningsforslaget omfatter: Hammersholm slotsladegård stuehuset, de 2 lader og gårdspladsen med møddingplads og egetræ.

Fredningsforslaget omfatter: Hammersholm slotsladegård stuehuset, de 2 lader og gårdspladsen med møddingplads og egetræ. Region: Bornholm Kommune: Bornholm Adresse: Langebjergvej 15, 3770 Allinge Matr.nr.: Mtr. 1a Allinge Sandvig. Ejer: Naturstyrelsen, Bornholm Kontaktperson: Fuldmægtig Kim Eilif Pedersen, e mail.com kpe@nst.dk

Læs mere

Den miljømæssige værdi er udtryk for bygningens betydning i forhold til de omgivelser, som støder op til den.

Den miljømæssige værdi er udtryk for bygningens betydning i forhold til de omgivelser, som støder op til den. BYGNINGERNES BEVARINGSVÆRDIER Bygningsvurderinger Der er i Morsø Kommune registreret ca. 8.200 bygninger, som ifølge BBR-registeret er opført før 1940. Hvis en bygning er ombygget på en måde, så den fremstår

Læs mere

Den aktuelle bygning, som er opført for direktørboligen for Codan-fabrikken, er udpeget som arkitektonisk og kulturhistorisk værdifuld.

Den aktuelle bygning, som er opført for direktørboligen for Codan-fabrikken, er udpeget som arkitektonisk og kulturhistorisk værdifuld. NOTAT Dato Teknik- og Miljøforvaltningen Plan Vurdering af om der bør gives dispensation fra lokalplan 2-46 Plan har modtaget en ansøgning om udbygning af Villa Søvang, Galoche Allé 1, således at den oprindelige

Læs mere

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Bedre Byggeskik Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Arkitekter MAA Per Godtfredsen og Jan Arnt Historisk Forening for Espergærde er gået ind i et samarbejde med By & Land Helsingør

Læs mere

LYSHOLM SKOLE - Vurdering af bygningsbevaringskvalitet

LYSHOLM SKOLE - Vurdering af bygningsbevaringskvalitet BYPLANKONSULENT ARKITEKT M.A.A. CLAUS LORANGE CHRISTENSEN APS Registrant udarbejdet for Faxe Kommune - Maj 2013 LYSHOLM SKOLE - Vurdering af bygningsbevaringskvalitet STED: Lysholm Skolevej 10, 4690 Haslev

Læs mere

STENSTRUP FORSAMLINGSHUS ODSHERRED KOMMUNE

STENSTRUP FORSAMLINGSHUS ODSHERRED KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R STENSTRUP FORSAMLINGSHUS ODSHERRED KOMMUNE 82 Besigtigelsesdato: 27.03.2014 Besigtiget af: Jannie Rosenberg Bendsen Journalnummer: 2014-7.82.07/306-0001 Kommune: Odsherred

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R SCHØNBERGSGADE 15 FREDERIKSBERG KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 21.11.2013 Besigtiget af: Sidse Martens Gudmand-Høyer Journalnummer: 2013-7.82.07/147-0001 Kommune: Frederiksberg

Læs mere

BILAG 19. Bevarings. afdelingen. Fasangården, Frederiksberg Have. Frederiksberg Kommune, Region Hovedstaden Farvearkæologisk undersøgelse af facaden

BILAG 19. Bevarings. afdelingen. Fasangården, Frederiksberg Have. Frederiksberg Kommune, Region Hovedstaden Farvearkæologisk undersøgelse af facaden BILAG 19 Bevarings afdelingen Fasangården, Frederiksberg Have Frederiksberg Kommune, Region Hovedstaden Farvearkæologisk undersøgelse af facaden Bevaringsafdelingen, Bygning og Inventar - Farvearkæologiske

Læs mere

Kulturstyrelsen Bygningsbevaring og Plan. H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V. Telefon 33 73 33 73

Kulturstyrelsen Bygningsbevaring og Plan. H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V. Telefon 33 73 33 73 Kulturstyrelsen Bygningsbevaring og Plan H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 33 73 33 73 Til interesserede købere af De Grå Stokke Kulturstyrelsen vil gerne give dig lidt nyttig og praktisk

Læs mere

ØSTER STRANDGADE 13 RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE

ØSTER STRANDGADE 13 RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R ØSTER STRANDGADE 13 RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 15.10.2014 Besigtiget af: Stefanie Høy Brink Journalnummer: 2013-7.82.07/760-0001 Kommune: Ringkøbing-Skjern

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R FREDERIKSBERG PRÆSTEGÅRD FREDERIKSBERG KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 20.11.2013 Besigtiget af: Sine Averhoff Journalnummer: 2013-7.82.07/147-0001 Kommune: Frederiksberg Kommune

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R LILLE HEDDINGE RYTTERSKOLE STEVNS KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 07.02.2012 Besigtiget af: Mia Kroer Ræbild Journalnummer: 2011-7.82.06/336-0001 Kommune: Stevns Kommune Adresse:

Læs mere

Region: Region Sjælland. Kommune: Kalundborg Kommune. Adresse: Østergade 4, 4270 Høng. Matr.nr.: 21 a, Finderup. Ejer: Invacare Ec Høng A/S

Region: Region Sjælland. Kommune: Kalundborg Kommune. Adresse: Østergade 4, 4270 Høng. Matr.nr.: 21 a, Finderup. Ejer: Invacare Ec Høng A/S Region: Region Sjælland Kommune: Kalundborg Kommune Adresse: Østergade 4, 4270 Høng Matr.nr.: 21 a, Finderup Ejer: Invacare Ec Høng A/S Kontaktperson: Høng Badmintonklub: Formand Steen Nielsen, tlf.: 29

Læs mere

NUUK. Seminar om bygningsbevaring. 5. og 6. oktober 2010. Fredningsgennemgangen - pilotprojekt. Birte Skov, sektionsleder, arkitekt MAA

NUUK. Seminar om bygningsbevaring. 5. og 6. oktober 2010. Fredningsgennemgangen - pilotprojekt. Birte Skov, sektionsleder, arkitekt MAA NUUK Seminar om bygningsbevaring 5. og 6. oktober 2010 Fredningsgennemgangen - pilotprojekt Birte Skov, sektionsleder, arkitekt MAA 23. september 2010 Det Særlige Bygningssyns Sommerseminar 2010 SIDE 1

Læs mere

BBR OPMÅLINGSVEJLEDNING

BBR OPMÅLINGSVEJLEDNING BBR OPMÅLINGSVEJLEDNING Vejledningen giver overblik over, hvordan man som ejendomsejer kan undersøge, om det er de rigtige oplysninger, der er registreret på BBR-ejermeddelelsen, og hvordan eventuelle

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R STUDSGADE 35 AARHUS KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 17.12.2014 Besigtiget af: Stefanie Høy Brink Maria Wedel Søe Journalnummer: 2013-7.82.07/751-0001 Kommune: Aarhus Kommune

Læs mere

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 3B

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 3B Hæfte 3B Huse med grundmur Kategori 3B Tegl- eller skiferdækket heltag med svungne hollandske gavlkamme Denne hustype fra 1865-90 erne adskiller sig kun ganske lidt fra typen med lige gavlkamme. Hustypen

Læs mere

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r Stilbladene beskriver de arkitektoniske stilarter, der i forskellige perioder har præget byggeriet i de tre købstæder i Vordingborg Kommune, Stege, Præstø og Vordingborg. Stilbladene gennemgår de typiske

Læs mere

Holbæk 3. Rådhus Rådhuspladsen 1, 4300 Holbæk Arkitekt: Vilhelm Fischer

Holbæk 3. Rådhus Rådhuspladsen 1, 4300 Holbæk Arkitekt: Vilhelm Fischer Holbæk 3. Rådhus Rådhuspladsen 1, 4300 Holbæk Arkitekt: Vilhelm Fischer Region: Region Sjælland Kommune: Holbæk Kommune Adresse: Rådhuspladsen 1, 4300 Holbæk Matr.nr.: 138 b, Holbæk Bygrunde Arkitekt:

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R BELLEVUE TEATER GENTOFTE KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: Besigtiget af: Journalnummer: 19.01.2012 Maria Wedel Gjelstrup 2011-7.82.07/157-0001 Kommune: Adresse: Gentofte Kommune

Læs mere

I garage/eaf:'pere16. 1 ma. I erhverv. I bebygg. areal. I kælder. dato: 19. 10.79 14' BESKRIVELSE: opførelsesår: 1903 SITUATIONSPLAN.

I garage/eaf:'pere16. 1 ma. I erhverv. I bebygg. areal. I kælder. dato: 19. 10.79 14' BESKRIVELSE: opførelsesår: 1903 SITUATIONSPLAN. 1 ma tr 14'. nr. dat: 19. 10.79 pførelsesår: 1903 BAGERSTRÆDE... SITUATIONSPLAN mål 1:1000 til/mbygning: 1976 g 1978 antal etager/bygningsfrm: l etage, sammenbygget med nr. 3 + udhus g garage bagved fagdeling:

Læs mere

Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold:

Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold: Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold: Arkitektonisk værdi - - - - Vurderingen af bevaringsværdien bygger på et helhedsindtryk af bygningens kvalitet og tilstand. Så hvad

Læs mere

ANDUVNINGSFYR 1838-1869

ANDUVNINGSFYR 1838-1869 ANDUVNINGSFYR 1838-1869 38 Hanstholm fyretablissement Tårnvej 7-23 Arkitekt J.H. Koch, J.P. Jacobsen 7730 Hanstholm Opført 1842-43, forhøjet 1889 Hanstholm Kommune Roterende linseapparat Viborg Amt Tårnhøjde

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R ORINGE, VORDINGBORG SINDSSYGEHOSPITAL VORDINGBORG KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 02.03.2011 Besigtiget af: Mia Kroer Ræbild og Nanna Secher Larsen Journalnummer: 2011-7.82.07/390-0001

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY SYGEHJEMMET, HOLBÆK

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY SYGEHJEMMET, HOLBÆK KULTURMILJØER I HOLBÆK BY SYGEHJEMMET, HOLBÆK BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: SYGEHJEMMET, HOLBÆK BESKRIVELSE Historie Syd for Holbæk Sygehus ligger Sygehjemmet, der i 1887-1889 opførtes som Holbæk Amts Tvangs-,

Læs mere

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 2B. Huse med grundmur Kategori 2B Teglhængt heltag med spidsgavle

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 2B. Huse med grundmur Kategori 2B Teglhængt heltag med spidsgavle Hæfte 2B Huse med grundmur Kategori 2B Teglhængt heltag med spidsgavle Denne hustype fra 1840-60 erne adskiller sig - bortset fra tagformen - ikke væsenligt fra den grundmurede med halvvalmet tegltag eller

Læs mere

Sognegård i Ringe ARKITEKT JAN SKOVSENDE HANSEN CAND ARCH, MAA PAR LUNDEGAARDSVEJ 6, 5672 BROBY TLF. 62 68 18 00 FAX 62 68 16 49

Sognegård i Ringe ARKITEKT JAN SKOVSENDE HANSEN CAND ARCH, MAA PAR LUNDEGAARDSVEJ 6, 5672 BROBY TLF. 62 68 18 00 FAX 62 68 16 49 Sognegård i Ringe BESKRIVELSE AF DEN NYE SOGNE- GAARD I RINGE. BELIGGENHED Den nye sognegård placeres på samme sted som den nuværende administrationsbygning for sognet, ca.175 meter nordvest for Ringe

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013 af FIOMA den 28.06.2013 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund jernstøberi og maskinfabrik. Besigtigelsen er foretaget ved en visuel gennemgang og der er foretaget

Læs mere

Tag: Taget er opbygget som saddeltag med skifferbelægning. Både tag og kviste fremstå nyere og vel vedligeholdt.

Tag: Taget er opbygget som saddeltag med skifferbelægning. Både tag og kviste fremstå nyere og vel vedligeholdt. Edisonsvej 12 (ejerboligforening) Bygherre: Ejerforeningen Edisonsvej 12 Rådgiver: Falkon A/S Administrator: Husen Advokater Dato: 28-04-2014 Matr. nr. 30m, Frederiksberg Opførelsesår: 1891 Etager: 4 SAVE-værdi:

Læs mere

Avlslænger og gårdsplads med møddingsmuren.

Avlslænger og gårdsplads med møddingsmuren. KOLDING KOMMUNE Binderup Søndergade 1, Binderup, 6000 Kolding Stuehus: opført 1861 Længer: opført 1861 og 1915 Firelænget gård med fritliggende stuehus og tre sammenbyggede avlslænger med udbygninger.

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R SØLVGADE SKOLE KØBENHAVNS KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 17. juni 2013 Besigtiget af: Rikke Tønnes, Københavns Ejendomme Journalnummer: 2010-7.82.07/101-0001 Kommune: Københavns

Læs mere

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 1B

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 1B Hæfte 1B Huse med grundmur og bræddebeklædte gavltrekanter Kategori 1B Stråtækt heltag med spidsgavle Fra omkring år 1800 gik man over til at grundmure de nye huse og modernisere de ældre huse, hvor bindingsværket

Læs mere

Kristian Rasmussens Gård Bredgade 124, Bolmerod, 5485 Skamby

Kristian Rasmussens Gård Bredgade 124, Bolmerod, 5485 Skamby Kristian Rasmussens Gård Bredgade 124, Bolmerod, 5485 Skamby Fredningsforslaget omfatter: gårdanlægget fra 1924 bestående af fritliggende stuehus og de tre sammenbyggede avlslænger med vinkelbygget udløberfløj

Læs mere

FIOMA Bygningsggennemgang af FIOMA den 15.10.20144. Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund

FIOMA Bygningsggennemgang af FIOMA den 15.10.20144. Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund FIOMA Bygningsggennemgang af FIOMA den 15.10.20144 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund rikssund jernstøberi j og maskinfabrik. Besigtigelsen er fooretaget

Læs mere

STAUNING PRÆSTEGÅRD RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE

STAUNING PRÆSTEGÅRD RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R STAUNING PRÆSTEGÅRD RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 31.10.2014 Besigtiget af: Stefanie Høy Brink Journalnummer: 2013-7.82.07/760-0001 Kommune: Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Region: Region Midtjylland. Kommune: Randers. Adresse: Hobrovej 84 B, 8920 Randers NV. Matr.nr.: 164M, RANDERS MARKJORD.

Region: Region Midtjylland. Kommune: Randers. Adresse: Hobrovej 84 B, 8920 Randers NV. Matr.nr.: 164M, RANDERS MARKJORD. Region: Region Midtjylland Kommune: Randers Adresse: Hobrovej 84 B, 8920 Randers NV Matr.nr.: 164M, RANDERS MARKJORD Ejer: Verdo A/S Kontaktperson: Verdo, Claus Nicolai Løvgreen e post: clo@verdo tlf.:

Læs mere

Humleby's lokalplan Københavns Kommune

Humleby's lokalplan Københavns Kommune Humleby's lokalplan Københavns Kommune Lokalplan nr. 268 Lokalplan for området begrænset af Vesterfælledvej, nordskellet af ejendommen matr.nr.225 Udenbys Vester Kvarter, København, nord og vestskellet

Læs mere

STYRELSEN ANBEFALET. Kulturstyrelsen. Naturstyrelsen Bornholm. Ekkodaisvejen 2. H. C. Andersens Boulevard 2. 3720 Åkirkeby.

STYRELSEN ANBEFALET. Kulturstyrelsen. Naturstyrelsen Bornholm. Ekkodaisvejen 2. H. C. Andersens Boulevard 2. 3720 Åkirkeby. Afgørelse Baggrund Ekkodaisvejen 2 ninger. ka@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 1553 København V 3720 Åkirkeby Kulturstyrelsen ANBEFALET STYRELSEN Kulturstyrelsen

Læs mere

Jeg påtænker mig som sagt at købe et bindingsværkshus fra 1862 med nyere eternittag, som trænger til gennemgribende renovering. "

Jeg påtænker mig som sagt at købe et bindingsværkshus fra 1862 med nyere eternittag, som trænger til gennemgribende renovering. Hej Claus Jeg påtænker mig som sagt at købe et bindingsværkshus fra 1862 med nyere eternittag, som trænger til gennemgribende renovering. Jeg beskriver her projektet, oppefra og ned (ca.): Huset er på

Læs mere

_PAVILLION I KUNSTHAVEN, KROSTUE, KRÆMMERBODERNE OG BROGADE 3

_PAVILLION I KUNSTHAVEN, KROSTUE, KRÆMMERBODERNE OG BROGADE 3 PROJEKTFORSLAG OMRÅDEFORNYELSE VARDE MIDTBY _PAVILLION I KUNSTHAVEN, KROSTUE, KRÆMMERBODERNE OG BROGADE 3 BROGADE, FISKERGADE, KRÆMMERPASSAGE KARRÉEN PAVILLIONEN I KUNSTHAVEN Ny kileformet bygning i tæt

Læs mere

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 4A. Huse med trempel/åbent udhæng Kategori 4A Skifertækkede tage

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 4A. Huse med trempel/åbent udhæng Kategori 4A Skifertækkede tage Hæfte 4A Huse med trempel/åbent udhæng Kategori 4A Skifertækkede tage Med indførelsen i 1890 erne af denne hustype afbrydes videreudviklingen og forfiningen af de traditionelle fagdelte længehuse. Husene

Læs mere

Allégade 18 stuen og kælder

Allégade 18 stuen og kælder Allégade 18 stuen og kælder Skitseprojekt for udstykning af 3 lejligheder 11.03.2015 Allegade 18 Matr. nr. 30a Allegade 18 Allégade 18 stuen og kælder Ejendommen Beliggenhed: Allégade 18 stuen og kælder,

Læs mere

LOKALPLANFOLDER. Uddrag af Københavns kommunes Lokalplan nr. 299 Bekendtgjort 24. September 1998

LOKALPLANFOLDER. Uddrag af Københavns kommunes Lokalplan nr. 299 Bekendtgjort 24. September 1998 LOKALPLANFOLDER Uddrag af Københavns kommunes Lokalplan nr. 299 Bekendtgjort 24. September 1998 Bestyrelsen ønsker med denne lokalplanfolder er at tydeliggøre den del af lokalplanen, som vedrører Hvidkildehusene.

Læs mere

Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur, for By og Land Mariagerfjord, indsendt maj 2008. Beskrivelse side 3. Vedligeholdelsesstand side 5

Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur, for By og Land Mariagerfjord, indsendt maj 2008. Beskrivelse side 3. Vedligeholdelsesstand side 5 Betegnelse: Adresse: Identifikation: Nuv. ejer: Hadsund Gamle Politistation Tinggade 2-4, 9560 Hadsund Matrikel nr. 30cz, Hadsund by, Hadsund Sogn Slots- og Ejendomsstyrelsen Arkitekt: Morten Skøt (1887-1936)

Læs mere

Bygning Furesø, Flagsøvej 7, bygning 1

Bygning Furesø, Flagsøvej 7, bygning 1 Bygning Furesø, Flagsøvej 7, bygning 1 BBR oplysninger BBR nummer: 190 9231 1 Kommune: Furesø Adresse: Flagsøvej 7, 3520 Farum Bygningsnummer: 1 Ejendomsnummer: 9231 Antal etager: 1 Bebygget areal: 285

Læs mere

Villa for billedhugger Adam Fischer.

Villa for billedhugger Adam Fischer. Villa for billedhugger Adam Fischer. Region: Hovedstaden Kommune: Gentofte Adresse: Femvejen 2, 2920 Charlottenlund Matr.nr.: 2 HG, Bernstorff Arkitekt: Georg Jacobsen Ejer: Enkefru Brockdorff (ejer er

Læs mere

Fem bud på fremtidens flexbolig

Fem bud på fremtidens flexbolig Fem bud på fremtidens flexbolig Arkitekt- og ejendomsbranchen mødtes i denne uge på Lolland med bud på, hvordan man kan forvandle tomme boliger til attraktive feriehuse. Med flexboligordningen, hvor helårsboliger

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY HOLBÆK SLOTS LADEGÅRD

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY HOLBÆK SLOTS LADEGÅRD KULTURMILJØER I HOLBÆK BY HOLBÆK SLOTS LADEGÅRD BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: HOLBÆK SLOTS LADEGÅRD Historie Holbæk Slots Ladegård er en tidligere avlsgård tilhørende Holbæk Slot. Ladegårdens historie rækker

Læs mere

Ny præstebolig i Tistrup Indbudt arkitektkonkurrence

Ny præstebolig i Tistrup Indbudt arkitektkonkurrence kirke parkeringsområde Tistrup kirkevej Beliggenhed Der er med planen søgt at skabe en helhed i mellem kirke og præstegården samtidig med har det med den overordnede planlægning været vigtigt at præstegården

Læs mere

SAVE registrering Haslev midtby Vestergade 3 5, nr. 3

SAVE registrering Haslev midtby Vestergade 3 5, nr. 3 SAVE registrering Haslev midtby Vestergade 3 5, nr. 3 Arkitektonisk 4 Miljømæssig 5 Originalitet 4 Samlet bevaringsværdi 4 Udpeget i år: 2008, rev. 2011 Ejendomsnr.: 3309 Matrikelnr.: 1aq Adresse: Vestergade

Læs mere

MUSIKSKOLEN HVIDOVRE KOMMUNE UDKAST TIL BYGGEPROGRAM AF OKTOBER

MUSIKSKOLEN HVIDOVRE KOMMUNE UDKAST TIL BYGGEPROGRAM AF OKTOBER MUSIKSKOLEN HVIDOVRE KOMMUNE UDKAST TIL BYGGEPROGRAM AF OKTOBER 2008 TOTALRÅDGIVER: RAMBØLL DANMARK A/S BAG HAVERNE 32 4600 KØGE ARKITEKT: ARKITEKTERNE KØGE A/S VESTERGADE 20 4600 KØGE Indholdsfortegnelse

Læs mere

AAGAARD KALUNDBORG KOMMUNE

AAGAARD KALUNDBORG KOMMUNE AAGAARD KALUNDBORG KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 24.08.2010 Besigtiget af: Maria Wedel Gjelstrup Journalnummer: 2010-7.82.07/326-0001 Kommune: Kalundborg Kommune Adresse: Aagaardsvej 11B, Gørlev Betegnelse:

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R SANKT LAURENTIUS TÅRN, RÅDHUSTÅRNET ROSKILDE KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 5.10.2011 Besigtiget af: Troels Østergaard Jørgensen Journalnummer: 2011-7.82.07/265-0001 Kommune:

Læs mere

SAVE-vurdering af Holtegaard

SAVE-vurdering af Holtegaard SAVE-vurdering af Holtegaard Stuehuset Den arkitektoniske værdi En nyklassicistisk bygning opført formentlig i 1905 (bygningen er opført på fundamenterne af et ældre stuehus) i en periode, hvor stilarten

Læs mere

NØRRE ÅBY KOMMUNE FØNSSKOVVEJ 39 GL. ASSENSVEJ 53, UDBY MIDDELFARTVEJ 27, BÅRING SKOVLØKKEN 13, RUD SKOVLØKKEN 15, RUD

NØRRE ÅBY KOMMUNE FØNSSKOVVEJ 39 GL. ASSENSVEJ 53, UDBY MIDDELFARTVEJ 27, BÅRING SKOVLØKKEN 13, RUD SKOVLØKKEN 15, RUD NØRRE ÅBY KOMMUNE FØNSSKOVVEJ 39 GL. ASSENSVEJ 53, UDBY MIDDELFARTVEJ 27, BÅRING SKOVLØKKEN 13, RUD SKOVLØKKEN 15, RUD 99 NØRRE ÅBY KOMMUNE Fønsskovvej 39, Mosegård 5580 Nørre Åby Stuehus: opført 1864

Læs mere

Mortenstrupgård - høring om bygningsfredning

Mortenstrupgård - høring om bygningsfredning Kommunalbestyrelsen 2010 Punkt: 55 Acadre sagsnr.: 09/23973 Journalnr.: 01.10.00G00 Sagsforløb: TMU - ØU - KB - Åben sag Mødedato: 25.01.2010 Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Lise Ørberg

Læs mere

HESTEHANDLERGÅRDEN LANGELAND KOMMUNE

HESTEHANDLERGÅRDEN LANGELAND KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R HESTEHANDLERGÅRDEN LANGELAND KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 01.09.2015 Besigtiget af: Troels Ø. Jørgensen Journalnummer: 2013-7.82.07/482-0001 Kommune: Langeland Kommune Adresse:

Læs mere

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 1C. Huse med grundmur og murede gavltrekanter Kategori 1C Stråtækt heltag med spidsgavle

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 1C. Huse med grundmur og murede gavltrekanter Kategori 1C Stråtækt heltag med spidsgavle Hæfte 1C Huse med grundmur og murede gavltrekanter Kategori 1C Stråtækt heltag med spidsgavle Fra omkring år 1850 blev det almindeligt at mure gavltrekanterne fuldt op på nye huse. Facademurene er som

Læs mere

Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37

Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37 Sags nr.: 267500 Dato: 2016-11-10 Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37 Renovering af kvindehuset i Gothersgade 37 Huset bliver i dag brugt til flere forskellige funktioner blandt andet butik, cafe,

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R BAKKEHUSENE KØBENHAVNS KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 21.01.2013, 25.01.2013 Besigtiget af: Jannie Rosenberg Bendsen Journalnummer: 2010-7.82.07/101-0001 Kommune: Københavns

Læs mere

GREJS DAMPMØLLE VEJLE KOMMUNE

GREJS DAMPMØLLE VEJLE KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R GREJS DAMPMØLLE VEJLE KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 25. juni 2014 Besigtiget af: Stefanie Høy Brink Journalnummer: Kommune: Vejle Kommune Adresse: Grejs Bakke 13, 7100 Vejle

Læs mere