EVALUERING LÆR AT TACKLE ANGST OG DEPRESSION 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EVALUERING LÆR AT TACKLE ANGST OG DEPRESSION 2015"

Transkript

1 EVALUERING LÆR AT TACKLE ANGST OG DEPRESSION 2015 NATIONAL OPGØRELSE OVER KURSISTER, DER HAR DELTAGET I KURSET LÆR AT TACKLE ANGST OG DEPRESSION I

2 Indhold 1. Indledning Sammenfatning Kursisternes baggrund Gennemførte kursister De gennemførte kursisters tilfredshed med kurset Vurdering af kursets organisering og tilfredshed med kurset generelt Transport og information om kurset forud for kursusstart Fravær og årsager til fravær blandt gennemførte kursister Frafaldne kursister Forventninger til kurset

3 1. Indledning I 2015 udbød 38 af landets kommuner kurset LÆR AT TACKLE angst og depression til borgere i Danmark. Der blev afholdt 97 kurser i årets løb borgere deltog på disse kurser dvs. gennemsnitligt 12 kursister pr. kursus. Ud af de 1131 borgere, der påbegyndte kurset i 2015, deltog 872 borgere på 4 eller flere kursusmoduler, og betragtes derfor som gennemførte kursister. De resterende 259 borgere deltog på 3 eller færre kursusmoduler, og betragtes derfor som frafaldne kursister. Gennemførselsprocenten på kurset LÆR AT TACKLE angst og depression i 2015 er således 77 %. Denne rapport er udarbejde af Komiteen for Sundhedsoplysning. Rapporten er lavet på baggrund af kursisternes evalueringer af kurset LÆR AT TACKLE angst og depression. Evalueringerne er baseret på en spørgeskemaundersøgelse. Spørgeskemaerne er blevet udfyldt i papirform af kursisterne efter hvert endt kursusforløb i løbet af 2015, og herefter indtastet i et online datahåndteringssystem. Der er indtastet spørgeskemaer for 626 gennemførte kursister og 35 frafaldne kursister. Dette svarer til en samlet svarprocent på 58 %. Svarprocenten for gennemførte kursister er 72 %, og svarprocenten for frafaldne kursister er 14 %. Den lave svarprocent for frafaldne kursister skyldes, at størstedelen heraf ikke er tilstede ved det sidste kursusmodul, hvor spørgeskemaet uddeles. De fleste kommuner er forhindret i at udsende spørgeskemaet til disse kursister med posten grundet Lov om Offentlig Digital Post, hvilket gør det svært at nå ud til de frafaldne kursister. Komiteen for Sundhedsoplysning arbejder i øjeblikket på en løsning, der skal gøre det muligt at udsende spørgeskemaerne til frafaldne kursister elektronisk. Databehandlingen i denne rapport består af deskriptiv statistik. Det vil sige, at der benyttes simple frekvenstabeller i illustrationen af kursisternes besvarelser. Frekvenstabellerne opsummerer procentdelene for hver svarkategori i et givent spørgsmål fra spørgeskemaet. Rapporten kan bl.a. bruges til at sammenligne nationale og kommunale tal. Rapporten indledes med en kort sammenfatning af kursisternes evaluering af kurset LÆR AT TACKLE angst og depression. Herefter følger et afsnit, der illustrerer kursisternes baggrund. Afsnit 4 omhandler evalueringer af kurset foretaget af de gennemførte kursister, mens afsnit 5 omhandler evalueringer foretaget af de frafaldne kursister. Rapporten afsluttes med et afsnit omhandlende alle kursisternes vurdering af, hvorvidt kurset levede op til de forventninger, som kursisterne havde forud for kursets start. 3

4 Der er afholdt yderligere 9 kurser i almene boligområder i forbindelse med et partnerskabsprojekt, der havde til formål at implementere LÆR AT TACKLE angst og depression i almene boligområder. Partnerskabsprojektet bestod af et samarbejde mellem Komiteen for Sundhedsoplysning, Danmarks Almene Boligforeninger (BL), Fredericia Kommune, Aalborg Kommune og den boligsociale helhedsplan Partnerskabet i boligområdet Urbanplanen i Københavns Kommune. Formålet med partnerskabsprojektet var at afprøve kurset i en arena, hvor kursisterne har en anden social baggrund end de kursister, der deltager på kurset gennem kommunens job- og sundhedscentre. 114 borgere deltog på kurset LÆR AT TACKLE angst og depression i forbindelse med dette partnerskabsprojekt. 80 borgere gennemførte kurset, hvilket svarer til en gennemførselsprocent på 70 %. Der er foretaget en selvstændig evaluering af partnerskabsprojektet, som du kan finde på 4

5 2. Sammenfatning Evalueringen af kurset LÆR AT TACKLE angst og depression for 2015 viser, at ca. 75 % af kursisterne er kvinder, og at 25 % af kursisterne er mellem år. Gennemsnitsalderen er 50 år. 4 % af kursisterne angiver at have en anden etnisk baggrund end dansk. De største uddannelsesgrupper blandt kursisterne er mellemlang videregående uddannelse (28%) og erhvervsuddannelse (21%). Hvad angår beskæftigelse, er omkring 30 % af kursisterne folkepensionister, førtidspensionister eller efterlønsmodtagere. 22 % af kursisterne er sygemeldt fra job eller ledighed, 10 % er på kontanthjælp og 16 % er i arbejde eller flexjob. Grundet den store forskel i antallet af respondenter mellem gennemførte kursister (626 respondenter) og frafaldne kursister (35 respondenter) kan det være svært at sammenligne disse to grupper for de forskellige spørgsmål. Umiddelbart er der dog ikke markante sociodemografiske forskelle mellem de to kursistgrupper. Omkring 60 % af kursisterne deltog på kurset, fordi de har fået stillet diagnosen angst og/eller depression. 36 % af kursisterne deltog, fordi de har symptomer på angst og/eller depression, og 0,4 % af kursisterne deltog, fordi de er pårørende til en med angst og/eller depression. Omkring 70 % af kursisterne har også andre sygdomme end angst og/eller depression. De gennemførte kursister er blevet spurgt om deres udbytte af og tilfredshed med kurset. Størstedelen af disse kursister er tilfredse med kurset og oplever, at de har fået stort udbytte heraf. Dette fremgår ved de spørgsmål, hvor kursisterne er blevet bedt om at vurdere en række udsagn om kurset. Ved langt de fleste udsagn erklærer over halvdelen af kursisterne sig enige eller i høj grad enige i det positive udsagn om kurset. Fx angiver 64 % af de gennemførte kursister, at de er blevet bedre til at håndtere deres symptomer på angst/depression, 92 % angiver, at instruktørerne var dygtige og velforberedte og 88 % angiver, at de havde en god dialog med deres medkursister. Til udsagnene Jeg er begyndt at bevæge mig mere, Jeg er blevet bedre til at kommunikere med min læge og andre sundhedsprofessionelle og Jeg har planlagt en forebyggelsesstrategi mod tilbagefald angiver halvdelen eller under halvdelen af kursisterne, at de er enige eller i høj grad enige. 90 % af de gennemførte kursister angiver, at det var tiden og kræfterne værd at deltage på kurset. Alle kursister er blevet spurgt om, hvorvidt kurset var som forventet på baggrund af den information, de havde fået forud for kurset. Blandt de gennemførte kursister angiver ca. 75 %, at kurset levede op til deres forventninger. Blandt de frafaldne kursister angiver ca. 40 %, at kurset levede på til deres forventninger. 25 % af de frafaldne kursister angiver i øvrigt, at de ville deltage på kurset LÆR AT TACKLE angst og depression igen, hvis de fik mulighed herfor. 5

6 3. Kursisternes baggrund Alle kursister er blevet spurgt om deres baggrund, dvs. køn, alder, uddannelse, beskæftigelse og sygdomsbaggrund. Følgende afsnit indeholder et overblik over disse besvarelser. KØN Figur 3.0. Fordeling af køn for gennemførte (626 respondenter) og frafaldne (35 respondenter) kursister. KØN Kvinde 74,1% 71,4% Mand 24,9% 28,6% 1,0% 80% 90% 100% Gennemført Frafaldne Figur 3.0. viser, at størstedelen af alle kursister (både gennemførte og frafaldne) er kvinder. Blandt de gennemførte kursister er 74,1 % således kvinder og 24,9 % er mænd, og blandt de frafaldne kursister er 71,4 % kvinder og 28,6 % er mænd. 6

7 ALDER Figur 3.1. Fordeling af alder for gennemførte (626 respondenter) og frafaldne (35 respondenter) kursister. ALDER Under 20 år 1,3% år år 11,5% 11,4% 11,4% 14,7% år 21,6% år 23,5% 28,6% år 17,3% år 7,5% 8,6% 80 år eller derover 1,0% 1,8% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Gennemførte Frafaldne Figur 3.1. viser, at den største aldersgruppe for både gennemførte og frafaldne kursister er år. 23,5 % af de gennemførte kursister og 28,6 % af de frafaldne kursister tilhører denne gruppe. De to mindste aldersgruppe er henholdsvis under 20 år og 80 år eller derover. Gennemsnitsalderen for gennemførte kursister er 48,9 år, og gennemsnitsalderen for frafaldne kursister er 50,7 år. 7

8 CIVILSTATUS Figur 3.2. Fordeling af civilstatus for gennemførte (626 respondenter) og frafaldne (35 respondenter) kursister. CIVILSTATUS Gift/samlevende Fraskilt/separeret Enlig/single Enke/enkemand 5,7% 4,3% 5,7% 1,0% 11,8% 2 26,8% 56,1% 68,6% 80% Gennemførte Frafaldne Figur 3.2. viser, at størstedelen af både frafaldne og gennemførte kursister er gift/samlevende 56,1 % af de gennemførte kursister og 68,6 % af de frafaldne kursister har angivet dette. ETNISK BAGGRUND Figur 3.3. Fordelingen af etnisk baggrund for gennemførte (626 respondenter) og frafaldne (35 respondenter) kursister. ETNISK BAGGRUND Dansk 95,7% 97,1% Anden etnisk baggrund end dansk 3,8% 2,9% 0,5% 80% 90% 100% Gennemførte Frafaldne Figur 3.3. viser, at størstedelen af både gennemførte og frafaldne kursister har en etnisk dansk baggrund. Kun 3,8 % af de gennemførte kursister og 2,9 % af de frafaldne kursister angiver at have en anden etnisk baggrund end dansk. 8

9 UDDANNELSE Figur 3.4. Fordeling af uddannelsesmæssig baggrund for gennemførte (626 respondenter) og frafaldne (35 respondenter) kursister. UDDANNELSE Grundskole eller mindre (folkeskole/mellemskole/realeksamen) 17,6% 25,7% Gymnasial uddannelse (fx studentereksamen, HF, HG eller teknisk skole) 5,7% 8,9% Erhvervsuddannelse (faglært, håndværker, HK m.m.) Kort videregående uddannelse (1-2 år) Mellemlang videregående uddannelse (3-4 år) 20,4% 17,4% ,7% 28,1% Lang videregående uddannelse (5 år eller derover) 4,5% 2,9% 3,0% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Gennemført Frafaldne Som det fremgår af figur 3.4., har størstedelen af de gennemførte kursister en mellemlang videregående uddannelse - 28,1 % har angivet dette. De to største uddannelseskategorier blandt de frafaldne kursister er henholdsvis Erhvervsuddannelse (25,7%) og Grundskole eller mindre (25,7 %). Den uddannelseskategori med færrest kursister, både blandt gennemførte og frafaldne, er Lang videregående uddannelse 4,5 % af de gennemførte kursister og 2,9 % af de frafaldne kursister tilhører denne kategori. 9

10 BESKÆFTIGELSE Figur 3.5. Fordelingen af beskæftigelsesmæssig baggrund blandt gennemførte (626 respondenter) og frafaldne (35 respondenter) kursister. BESKÆFTIGELSE Under uddannelse 2,9% 5,1% I arbejde 12,3% Sygemeldt fra job 9,4% 8,6% Sygemeldt fra ledighed 12,6% 17,1% Flexjob 4,3% 11,4% Revalidering 0,6% Førtidspensionist 10,7% 14,3% Efterløn 2,9% 4,6% Folkepensionist 16,5% 17,1% Jobsøgende 5,3% Kontanthjælpsmodtager 10,1% 14,3% Anden beskæftigelse 8,0% 8,6% 0,5% 2,9% 0% 5% 10% 15% 20% 25% Gennemførte Frafaldne Figur 3.5. viser, at størstedelen af både gennemførte og frafaldne kursister er enten sygemeldt fra ledighed (12,6% af de gennemførte kursister og 17,1 % af de frafaldne kursister) eller folkepensionister (16,5% af de gennemførte kursister og 17,1 % af de frafaldne kursister). Blandt de i alt 54 kursister, der har svaret Anden beskæftigelse, angiver 21 % at være i et ressourceforløb. 6 % angiver at være deltidssygemeldt, 6 % angiver at være i jobafklaringsforløb, 6 % angiver at være selvstændige og 6 % angiver at være sygemeldt fra uddannelse. 10

11 DELTAGELSE PÅ KURSET SOM DEL AF EN JOBPLAN Figur 3.6. Andel gennemførte (626 respondenter) og frafaldne (35 respondenter) kursister, der deltog i LÆR AT TACKLE angst og depression som en del af en jobplan/aktiveringsplan. DELTAGELSE PÅ KURSET SOM DEL AF JOBPLAN Del af jobplan 11,4% 19,3% Ikke del af jobplan 79,7% 85,7% 1,0% 2,9% 80% 90% Gennemførte Frafaldne Som det fremgår af figur 3.6., deltog størstedelen af alle kursister (både gennemførte og frafaldne) ikke på kurset som en del af en jobplan, aktiveringsplan eller lignende. 19,3 % af de gennemførte kursister deltog på kurset som en del af en jobplan/aktiveringsplan, mens 11,4 % af de frafaldne kursister gjorde dette. ÅRSAG TIL DELTAGELSE PÅ KURSET Figur 3.7. Årsager til deltagelse på kurset blandt gennemførte (626 respondenter) og frafaldne (35 respondenter) kursister. ÅRSAGER TIL DELTAGELSE Symptomer på angst/depression 35,5% 42,9% Diagnose på angst/depression af læge/psykolog 51,4% 59,6% Pårørende 4,0% 1,0% 5,7% Gennemførte Frafaldne Figur 3.7. viser, at størstedelen af de gennemførte og frafaldne kursister deltog på kurset LÆR AT TACKLE angst og depression, fordi de har fået stillet diagnosen angst og/eller depression af en læge 11

12 eller psykolog 59,6 % af de gennemførte angiver denne årsag, mens 51,4 % af de frafaldne gør dette. 35,5 % af de gennemførte kursister deltog på kurset pga. symptomer på angst og/eller depression, og 4 % deltog som pårørende til en med angst og/eller depression. 42,9 % af de frafaldne kursister deltog pga. symptomer på angst og/eller depression, og ingen deltog som pårørende. ØVRIGE LANGVARIGE/KRONISKE SYGDOMME Figur 3.8. Fordeling af andre sygdomme end angst/depression for gennemførte (626 respondenter) og frafaldne (35 respondenter) kursister. (Respondenterne har kunnet angive flere svar). ØVRIGE SYGDOMME Diabetes Fibromyalgi 4,6% 2,9% 2,6% Gigtsygdom 11,2% 17,1% Hjertesygdom 6,9% 5,7% Knogleskkørhed 3,2% 2,9% Ryglidelse 16,5% 22,9% Apopleksi (blodprop i hjernen) 1,1% Astma/allergi 8,6% 14,5% Kræft KOL/lungesygdom Sclerose 3,8% 5,7% 3,4% Anden sygdom Ingen sygdom 20,8% 22,9% 28,6% 28,6% 9,6% 11,4% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Gennemførte Frafaldne Som det fremgår af figur 3.8., angiver flest kursister (både gennemførte og frafaldne), at de ikke har andre sygdomme end angst og/eller depression. Blandt de sygdomskategorier, som var oplistet i 12

13 spørgeskemaet, angiver flest kursister (både gennemførte og frafaldne) at lide af en ryglidelse. 16,5 % af de gennemførte kursister og 22,9 % af de frafaldne kursister angiver dette. Næst efter Ingen sygdom er Anden sygdom den kategori, som flest kursister har angivet 149 kursister i alt (både gennemførte og frafaldne). Den hyppigst forekommende sygdom i denne kategori er forhøjet blodtryk (8% af kursisterne har angivet dette). Derudover er bl.a. migræne/hovedpine, for lavt stofskifte, mave-tarm sygdomme, PTSD og stress angivet. HVORNÅR KURSISTEN BLEV OPMÆRKSOM PÅ SYMPTOMER PÅ ANGST/DEPRESSION Figur 3.9. Antal år siden gennemførte (626 respondenter) og frafaldne (35 respondenter) kursister blev opmærksomme på, at de havde symptomer på angst og/eller depression. HVORNÅR BLEV DU FØRSTE GANG OPMÆRKSOM PÅ, AT DU HAVDE SYMPTOMER PÅ ANGST OG/ELLER DEPRESSION? Mindre end 1 år siden 6,7% 5,7% 1-5 år siden 28,6% 42,9% 6-10 år siden 5,7% 16,5% år siden 14,9% år siden år siden 2,9% 6,2% 8,6% 5,6% år siden 2,7% Mere end 30 år siden 2,9% 9,4% 11,4% 9,4% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% Gennemførte Frafaldne Figur 3.9. viser, at det er 1-5 år siden, at flest kursister (både gennemførte og frafaldne) blev opmærksomme på, at de havde symptomer på angst og/eller depression. 28,6 % af de gennemførte kursister og 42,9 % af de frafaldne kursister har angivet dette tidsinterval. I gennemsnit blev de gennemførte kursister opmærksomme på deres symptomer for 13 år siden, og de frafaldne kursister for 11 år siden. 13

14 HVORDAN KURSISTEN BLEV KLAR OVER SINE SYMPTOMER Figur Måder hvorpå gennemførte (626 respondenter) og frafaldne (35 respondenter) kursister blev opmærksom på deres symptomer på angst og/eller depression. (Respondenterne har kunnet angive flere svar). ANGIV HVORDAN DU BLEV KLAR OVER, AT DU HAVDE SYMPTOMER PÅ ANGST OG/ELLER DEPRESSION Jeg blev selv opmærksom på det 62,9% 70,3% Min familie gjorde mig opmærksom på det 21,1% 22,9% En kollega gjorde mig opmærksom på det En ven gjorde mig opmærksom på det 4,0% 2,9% 7,2% 8,6% Andre/andet 17,7% 28,6% 1,4% 80% Gennemførte Frafaldne Figur viser, at størstedelen af både de gennemførte og frafaldne kursister selv blev opmærksomme på, at de havde symptomer på angst og/eller depression 70,3 % af de gennemførte og 62,9 % af de frafaldne kursister har angivet dette svar. 109 kursister (både gennemførte og frafaldne) har angivet, at de blev opmærksomme på deres symptomer på anden måde end de mulige svarkategorier. 58 % angiver i denne forbindelse, at de blev opmærksomme på deres symptomer pga. kontakt med sundhedsprofessionelle såsom læge, psykolog, psykiater eller hospitalspersonale. 14

15 VARIGHED AF PSYKISK LIDELSE Figur Antallet af år, som gennemførte (626 respondenter) og frafaldne (35 respondenter) kursister havde det psykisk dårligt inden diagnosen blev stillet. HVOR LÆNGE FORINDEN HAVDE DU HAFT DET DÅRLIGT PSYKISK? Under 1 år 8,6% 13,7% 1-5 år 32,9% år år år 5,7% 3,7% 2,9% 2,7% 2,9% 10,7% år år 0,6% 0,6% 2,9% Mere end 30 år 3,0% 31,9% 37,1% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% Gennemført Frafaldne Figur viser, at størstedelen af både gennemførte og frafaldne kursister havde haft det psykisk dårligt i 1-5 år før, at de blev klar over, at de havde symptomer på angst/eller depression 32,9 % af de gennemførte kursister og 40 % af de frafaldne har angivet dette. 15

16 ANTAL PSYKISKE DIAGNOSER Figur Antallet af stillede psykiske diagnoser hos gennemførte (626 respondenter) og frafaldne (35 respondenter) kursister. ANTAL PSYKISKE DIAGNOSER Ingen stillede diagnoser/ubesvaret 1 diagnose 35,8% 34,3% 31,6% 31,4% 2 diagnoser 18,7% 22,9% 3 eller flere diagnoer diagnoser 13,9% 11,4% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Gennemførte Frafaldne Figur viser, at størstedelen af både gennemførte og frafaldne kursister ikke har fået stillet en psykisk diagnose. Det skal dog bemærkes, at den præcise størrelse på denne kategori er usikker, eftersom kategorien også indeholder de kursister, der ikke har besvaret spørgsmålet altså ubesvarede. 31,6 % af de gennemførte kursister og 31,4 % af de frafaldne kursister har fået stillet 1 psykisk diagnose. 18,7 % af de gennemførte kursister og 22,9 % af de frafaldne kursister har fået stillet 2 psykiske diagnoser, og 13,9 % af de gennemførte kursister og 11,4 % af de frafaldne kursister har fået stillet 3 eller flere psykiske diagnoser. Den næste figur indeholder kun besvarelser fra kursister, der har angivet at have 1 eller flere psykiske diagnoser (492 gennemførte og 23 frafaldne kursister). 16

17 FORDELING PÅ PSYKISKE DIAGNOSER Figur Psykiske diagnoser blandt gennemførte (492 respondenter) og frafaldne (23 respondenter) kursister, der har angivet at have 1 eller flere psykiske diagnoser. PSYKISK DIAGNOSE Depression 80,8% 87,0% Angst 43,5% 39,1% Stress 14,7% 13,0% PTSD 4,5% 4,3% ADHD/ADD 2,0% 8,7% Borderline 1,7% 4,3% Andet 23,4% 21,7% 80% 90% 100% Gennemførte Frafaldne Figur viser, at blandt de kursister, der har fået stillet 1 eller flere psykiske diagnoser, har størstedelen heraf fået stillet diagnosen depression (80,8% af de gennemførte og 87 % af de frafaldne kursister angiver dette). Angst er den diagnose, som næst flest har fået stillet både gennemførte (43,5%) og frafaldne (39,1%). Herefter følger stress, PTSD, ADHD/ADD og borderline. Kategorien Andet indeholder bl.a. besvarelserne OCD, Social fobi og Personlighedsforstyrrelse. 17

18 4. Gennemførte kursister Som nævnt i indledningen betragtes en kursist som gennemført på LÆR AT TACKLE angst og depression, hvis han/hun har deltaget på 4 eller flere moduler af kurset. Spørgeskemaerne for de gennemførte og frafaldne kursister er forskellige for en del af spørgsmålene. Dette afsnit omhandler udelukkende de gennemførte kursisters evalueringer af kurset De gennemførte kursisters tilfredshed med kurset Alle gennemførte kursister er blevet bedt om at erklære sig enige eller uenige i 20 forskellige udsagn vedrørende deres selvopfattede udbytte af kurset samt deres tilfredshed med kursusforløbet. Dette er fx kursisternes vurdering af værktøjer og metoder på kurset eller deres tilfredshed med instruktørerne. Følgende afsnit indeholder et overblik over disse besvarelser. Figur 4.0. Grad af enighed blandt gennemførte kursister (626 respondenter) i udsagnet: Jeg er blevet bedre til at træffe beslutninger. JEG ER BLEVET BEDRE TIL AT TRÆFFE BESLUTNINGER 8,5% 51,6% 30,7% 4,3% 0,8% /ikke relevant 4,0% 60,1 % af kursisterne er meget enige eller enige i, at de er blevet bedre til at træffe beslutninger. 5,1 % af kursisterne er meget uenige eller uenige heri. 18

19 Figur 4.1. Grad af enighed blandt gennemførte kursister (626 respondenter) i udsagnet: Jeg er blevet bedre til at nå de mål, jeg sætter mig. JEG ER BLEVET BEDRE TIL AT NÅ DE MÅL, JEG SÆTTER MIG 10,4% 58,1% 24,3% /ikke relevant 0,5% 3,8% 2,7% 68,5 % af kursisterne er meget enige eller enige i, at de er blevet bedre til at nå de mål, som de sætter sig. 3 % af kursisterne er meget uenige eller uenige heri. Figur 4.2. Grad af enighed blandt gennemførte kursister (626 respondenter) i udsagnet: Jeg har lært at arbejde med problemløsning. JEG HAR LÆRT AT ARBEJDE MED PROBLEMLØSNING 14,2% 62,9% 16,3% 2,2% 0,2% /ikke relevant 4,0% 77,1 % af kursisterne er meget enige eller enige i, at de har lært at arbejde med problemløsning. 2,4 % af kursisterne er meget uenige eller uenige heri. 19

20 Figur 4.3. Grad af enighed blandt gennemførte kursister (626 respondenter) i udsagnet: Jeg har lært at anvende forskellige kognitive teknikker (fx afledning, muskelafspænding, fantasirejse og positiv tænkning). JEG HAR LÆRT AT ANVENDE FORSKELLIGE KOGNITIVE TEKNIKKER 23,6% 54,8% 13,9% 3,8% 0,5% /ikke relevant 4,0% 78,4 % af kursisterne er meget enige eller enige i, at de har lært anvende forskellige kognitive teknikker. 4,3 % af kursisterne er meget uenige eller uenige heri. Figur 4.4. Grad af enighed blandt gennemførte kursister (626 respondenter) i udsagnet: Jeg er blevet mere opmærksom på, hvad mine triggere er. JEG ER BLEVET MERE OPMÆRKSOM PÅ, HVAD MINE TRIGGERE ER 15,8% 51,0% 24,6% /ikke relevant 1,4% 4,0% 4,0% 66,8 % af kursisterne er meget enige eller enige i, at de er blevet mere opmærksomme på, hvad deres triggere er. 5,4 % af kursisterne er meget uenige eller uenige heri. 20

21 Figur 4.5. Grad af enighed blandt gennemførte kursister (626 respondenter) i udsagnet: Jeg er begyndt at bevæge mig mere. JEG ER BEGYNDT AT BEVÆGE MIG MERE 15,2% 31,5% 34,8% 10,4% /ikke relevant 2,4% 5,0% 50 % af kursisterne er meget enige eller enige i, at de er begyndt at bevæge sig mere. 12,8 % af kursisterne er meget uenige eller uenige heri. Figur 4.6. Grad af enighed blandt gennemførte kursister (626 respondenter) i udsagnet: Jeg er blevet bedre til at håndtere mine symptomer på angst/depression. JEG ER BLEVET BEDRE TIL AT HÅNDTERE MINE SYMPTOMER PÅ ANGST/DEPRESSION 11,0% 52,6% 26,2% /ikke relevant 0,8% 4,3% 5,0% 63,6 % af kursisterne er meget enige eller enige i, at de er blevet bedre til at håndtere deres symptomer på angst og/eller depression. 5,1 % af kursisterne er meget uenige eller uenige heri. 21

22 Figur 4.7. Grad af enighed blandt gennemførte kursister (626 respondenter) i udsagnet: Jeg er blevet bedre til at kommunikere med min læge og andre sundhedsprofessionelle. JEG ER BLEVET BEDRE TIL AT KOMMUNIKERE MED MIN LÆGE OG ANDRE SUNDHEDSPROFESSIONELLE 7,2% 30,7% 41,4% 8,9% 2,1% /ikke relevant 1 37,9 % af kursisterne er meget enige eller enige i, at de er blevet bedre til at kommunikere med deres læge og andre sundhedsprofessionelle. 11 % af kursisterne er meget uenige eller uenige heri. Figur 4.8. Grad af enighed blandt gennemførte kursister (626 respondenter) i udsagnet: Jeg er blevet bedre til at kommunikere med familie og venner. JEG ER BLEVET BEDRE TIL AT KOMMUNIKERE MED FAMILIE OG VENNER 11,5% 42,2% 31,6% 6,7% 1,6% /ikke relevant 7,0% 53,7 % af kursisterne er meget enige eller enige i, at de er blevet bedre til at kommunikere med familie og venner. 8,3 % af kursisterne er meget uenige eller uenige heri. 22

23 Figur 4.9. Grad af enighed blandt gennemførte kursister (626 respondenter) i udsagnet: Jeg har planlagt en forebyggelsesstrategi mod tilbagefald. JEG HAR PLANLAGT EN FOREBYGGELSESSTRATEGI MOD TILBAGEFALD 8,3% 40,9% 31,2% 10,9% 1,6% /ikke relevant 8,0% 49,2 % af kursisterne er meget enige eller enige i, at de har planlagt en strategi mod tilbagefald. 12,5 % af kursisterne er meget uenige eller uenige heri. Figur Grad af enighed blandt gennemførte kursister (626 respondenter) i udsagnet: Jeg har tillid til de anvisninger og informationer, jeg har fået på kurset. JEG HAR TILLID TIL DE ANVISNINGER OG INFORMATIONER, JEG HAR FÅET PÅ KURSET 41,7% 50,6% 5,8% 0,5% 0,3% 1,1% 92,3 % af kursisterne er meget enige eller enige i, at de har tillid til de anvisninger og informationer, de har fået på kurset. 0,8 % af kursisterne er meget uenige eller uenige heri. 23

24 Figur Grad af enighed blandt gennemførte kursister (626 respondenter) i udsagnet: Instruktørerne har formået at formidle stoffet på en pædagogisk og forståelig måde. INSTRUKTØRERNE HAR FORMÅET AT FORMIDLE STOFFET PÅ EN PÆDAGOGISK OG FORSTÅELIG MÅDE 50,3% 41,7% 5,3% 1,0% 0,8% 1,0% 92 % af kursisterne er meget enige eller enige i, at instruktørerne har formidlet stoffet på en pædagogisk og forståelig måde. 1,8 % af kursisterne er meget uenige eller uenige heri. Figur Grad af enighed blandt gennemførte kursister (626 respondenter) i udsagnet: Det har været tiden og kræfterne værd at deltage i kurset. DET HAR VÆRET TIDEN OG KRÆFTERNE VÆRD AT DELTAGE I KURSET 53,7% 36,1% 6,7% 1,3% 0,8% 1,4% 89,8 % af kursisterne er meget enige eller enige i, at det har været tiden og kræfterne værd at deltage i kurset. 2,1 % af kursisterne er meget uenige eller uenige heri. 24

25 Figur Grad af enighed blandt gennemførte kursister (626 respondenter) i udsagnet: Det var en fordel, at instruktørerne på kurset selv kender til at have symptomer på angst og/eller depression. DET VAR EN FORDEL, AT INSTRUKTØRERNE PÅ KURSET SELV KENDER TIL AT HAVE SYMPTOMER PÅ ANGST OG/ELLER DEPRESSION 66,8% 26,7% 4,6% 0,6% 0,3% 1,0% 93,5 % af kursisterne er meget enige eller enige i, at det var en fordel, at kursets instruktører selv har erfaring med at have symptomer på angst og/eller depression. 0,9 % af kursisterne er meget uenige eller uenige heri. Figur Grad af enighed blandt gennemførte kursister (626 respondenter) i udsagnet: Indholdet i kurset var meget relevant for min situation. INDHOLDET I KURSET VAR MEGET RELEVANT FOR MIN SITUATION 39,1% 45,2% 12,5% 1,3% 0,5% 1,4% 84,3 % af kursisterne er meget enige eller enige i, at indholdet i kurset var meget relevant for deres situation. 1,8 % af kursisterne er meget uenige eller uenige heri. 25

26 Figur Grad af enighed blandt gennemførte kursister (626 respondenter) i udsagnet: Instruktørerne var dygtige og velforberedte. INSTRUKTØRERNE VAR DYGTIGE OG VELFORBEREDTE 56,1% 34,5% 6,5% 0,8% 0,5% 1,6% 90,6 % af kursisterne er meget enige eller enige i, at instruktørerne var dygtige og velforberedte. 1,3 % af kursisterne er meget uenige eller uenige heri. Figur Grad af enighed blandt gennemførte kursister (626 respondenter) i udsagnet: Jeg havde en god dialog med mine medkursiser på kurset. JEG HAVDE EN GOD DIALOG MED MINE MEDKURSISER PÅ KURSET 44,2% 43,5% 8,0% 0,3% 2,6% 1,4% 87,7 % af kursisterne er meget enige eller enige i, at de havde en god dialog med deres medkursister. 2,9 % af kursisterne er meget uenige eller uenige heri. 26

27 Figur Grad af enighed blandt gennemførte kursister (626 respondenter) i udsagnet: Svære emner og diskussioner blev håndteret godt af instruktøren. SVÆRE EMNER OG DISKUSSIONER BLEV HÅNDTERET GODT AF INSTRUKTØREN 48,6% 38,3% 9,1% 0,3% 2,2% 1,4% 86,9 % af kursisterne er meget enige eller enige i, at svære emner og diskussioner blev håndteret godt af instruktøren. 2,5 % af kursisterne meget uenige eller uenige heri. Figur Grad af enighed blandt gennemførte kursister (626 respondenter) i udsagnet: Jeg havde en god dialog med instruktørerne på kurset. JEG HAVDE EN GOD DIALOG MED INSTRUKTØRERNE PÅ KURSET 47,0% 40,4% 8,6% 1,0% 0,5% 2,6% 87,4 % af kursisterne er meget enige eller enige i, at de havde en god dialog med instruktøren på kurset. 1,5 % af kursisterne er meget uenige eller uenige heri. 27

28 Figur Grad af enighed blandt gennemførte kursister (626 respondenter) i udsagnet: Jeg vil fortælle andre at kurset er godt. JEG VIL FORTÆLLE ANDRE AT KURSET ER GODT 53,7% 34,0% 8,9% 1,1% 0,5% 1,8% 87,7 % af kursisterne er meget enige eller enige i, at de vil fortælle andre, at kurset er godt. 1,6 % af kursisterne er meget uenige eller uenige heri Vurdering af kursets organisering og tilfredshed med kurset generelt Alle gennemførte kursister er blevet spurgt om deres tilfredshed med kursuslokalet, tidspunktet for afholdelse af kurset samt deres generelle tilfredshed med kurset som helhed. Følgende afsnit indeholder et overblik over disse besvarelser. Figur Graden af tilfredshed med kursuslokalet blandt gennemførte kursister (626 respondenter). TILFREDSHED MED KURSUSLOKALE Meget tilfreds Tilfreds 42,7% 44,1% Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds 6,5% 3,7% 0,6% 2,4% Figur viser, at 86,8 % af de gennemførte kursister var meget tilfredse eller tilfredse med kursuslokalet. 4,3 % af kursisterne var meget utilfredse eller utilfredse. 28

29 Figur Foretrukket tidspunkt for afholdelse af kurset blandt gennemførte kursister (626 respondenter) FORETRUKKET KURSUSTIDSPUNKT Formiddag (mellem 9-12) 5 Eftermiddag (mellem 12-17) 31,3% Aften (mellem 17-20) 16,8% 1,9% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Figur viser, at flest gennemførte kursister foretrækker, at kurset afholdes om formiddagen mellem kl (50 % af kursisterne har angivet dette). Færrest kursister ønsker kurset afholdt om aftenen mellem kl nemlig 16,8 %. Figur Tilfredshed med kurset LÆR AT TACKLE angst og depression samlet set blandt gennemførte kursister (626 respondenter). TILFREDSHED MED KURSET SAMLET SET Meget tilfreds 50,6% Tilfreds 41,1% Hverken tilfreds eller utilfreds 6,2% Utilfreds Meget utilfreds 0,6% 0,5% 1,0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Figur viser, at størstedelen af alle gennemførte kursister har været meget tilfredse eller tilfredse med kurset samlet set (91,7 % har angivet dette). 1,1 % af kursisterne har været meget utilfredse eller utilfredse hermed. 29

30 4.4. Transport og information om kurset forud for kursusstart Alle gennemførte kursister er blevet spurgt om, hvordan de kom til kursusstedet samt hvilken form for information, de havde modtaget om kurset på forhånd. Følgende afsnit indeholder et overblik over disse besvarelser. Figur Transportformer til kursusstedet for gennemførte kursister (626 respondenter). (Respondenterne har kunnet angive flere svar). TRANSPORT TIL KURSUSSTED Jeg kører selv i bil 57,0% Jeg kører på knallert/scooter/crosser 2,1% Jeg bliver kørt i bil af familie/ven eller lignende 7,3% Jeg kører i tog eller bus 12,5% Jeg cykler 21,1% Jeg går 15,3% Jeg kører med handicapkørsel eller lignende På anden måde 0,3% 2,4% 1,4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Figur viser, at størstedelen af de gennemførte kursister (57 %) er kommet til kursusstedet i egen bil. Blandt de 15 kursister, der har angivet På anden måde nævnes fx kørsel med anden kursist. 30

31 Figur Måder hvorpå de gennemførte kursister (626 respondenter) har fået kendskab til kurset. (Respondenterne har kunnet angive flere svar). KENDSKAB TIL KURSET Via en annonce i den lokale avis 29,6% Hos lægen 7,5% På hospitalet 1,0% På kommunens hjemmeside 6,5% På hjemmesiden patientuddannelse.info 2,6% På biblioteket 2,1% Gennem en ven/bekendt 12,6% Andet sted 41,7% 1,4% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% Figur viser, at flest gennemførte kursister har fået kendskab til kurset LÆR AT TACKLE angst og depression via et Andet sted end de kategorier, der har været oplistet i spørgeskemaet (41,7% har angivet dette). Over halvdelen (56%) af de kursister, der har svaret Andet sted, angiver kommunen som der, hvor de har fået kendskab til kurset fx i jobcenteret, på sundhedscenteret eller hos en sagsbehandler. Derudover nævnes bl.a. internettet (herunder Facebook), på arbejdet (fra leder eller kollega), i skolen og på apoteket som andre steder. Blandt de kategorier, der var oplistet i spørgeskemaet, angiver flest gennemførte kursister at have fået kendskab til kurset via en annonce i den lokale avis (29,6% angiver dette). 31

32 Figur Kontaktformer mellem gennemførte kursister (626 respondenter) og koordinator forud for kursusstart. (Respondenterne har kunnet angive flere svar). KONTAKT MED KOORDINATOR FORUD FOR KURSET Mail 26,4% Brev 8,5% Telefon 42,2% SMS 11,8% Personlig samtale 71,6% Informationsmøde 17,6% 7,0% 80% Figur viser, at størstedelen af de gennemførte kursister har haft en personlig samtale med koordinatoren før kursusstart (71,6 % angiver dette) Fravær og årsager til fravær blandt gennemførte kursister Alle gennemførte kursister er blevet spurgt om, hvor meget fravær de har haft i løbet af kursusforløbet, og om hvad årsagerne til dette eventuelle fravær har været. Følgende afsnit indeholder et overblik over disse besvarelser. Figur Antal fraværsmoduler for gennemførte kursister (626 respondenter). ANTAL FRAVÆRSMODULER 1 modul 33,5% 2 moduler 18,1% Intet fravær 46,5% 1,9% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Figur viser, at 46,5 % af de gennemførte kursister har været tilstede ved alle moduler ved kurset LÆR AT TACKLE angst og depression. 33,5 % har været fraværende ved 1 modul og 18,1 % har været fraværende ved 2 moduler. 32

33 Den næste figur indeholder kun besvarelser fra de kursister, der har angivet at have haft 1 eller to modulers fravær (323 respondenter). Figur Årsager til fravær blandt de gennemførte kursister, der har været fraværende fra 1 eller 2 moduler på kurset (323 respondenter). (Respondenterne har kunnet angive flere svar). FRAVÆRSÅRSAGER Sygdom 47,4% Smerter Ferie 9,6% 11,8% Jeg havde ikke tid Jeg havde ingen transportmuligheder 1,5% 5,0% Jeg var for træt/uoplagt 13,6% Kurset levede ikke op til mine forventninger 0,6% Jeg skulle til lægen/på hospitalet/til kontrol eller lignende 7,1% Tidspunktet for kurset passede mig dårligt 2,2% Anden årsag 28,5% 4,0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Figur viser, at den hyppigste fraværsårsag blandt gennemførte kurister er sygdom (47,4% angiver dette). Herefter angiver næst flest, at deres fravær skyldes en Anden årsag end de opstillede muligheder. Her nævnes bl.a. familieanliggender såsom sygt barn/barnebarn eller ledsagelse af familiemedlem til tjek på hospitalet (25% af besvarelserne under Anden årsag omhandler familieanliggender). 19 % af besvarelserne under Anden årsag omhandler arbejdsrelateret fravær. 33

34 5. Frafaldne kursister Som nævnt i indledningen, betragtes en kursist som frafalden fra kurset LÆR AT TACKLE angst og depression, hvis han/hun har deltaget på 3 eller færre kursusmoduler. Dette afsnit omhandler udelukkende de frafaldne kursisters evalueringer af kurset. Disse kursister er blevet spurgt om, hvor mange moduler de har deltaget i, hvad årsagerne til deres frafald er, og om de kunne have lyst til at deltage på et kursus i LÆR AT TACKLE angst og depression igen, hvis de fik muligheden. Følgende afsnit indeholder et overblik over disse besvarelser. Figur 5.0. Antal moduler fremmødt for frafaldne kursister (35 respondenter). ANTAL MODULER FREMMØDT 1 modul 25,7% 2 moduler 22,9% 3 moduler 45,7% 5,7% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Figur 5.0. viser, at flest frafaldne kursister har deltaget på 3 moduler 45,7 % har angivet dette. 22,9 % af de fra faldne kursister har deltaget på 2 moduler, og 25,7 % har deltaget på 1 modul. 34

35 Figur 5.1. Årsagerne til ikke at deltage på hele kurset blandt frafaldne kursister (35 respondenter). (Respondenterne har kunnet angive flere svar). ÅRSAGER TIL FRAFALD Jeg var for syg til at kunne deltage 34,3% Jeg havde for mange smerter Jeg havde ikke tid Kurset levede ikke op til mine forventinger Jeg savnede sundhedsfaglige undervisere, fx læger eller sygeplejersker 17,1% 2 Kurset gav mig ingen ny viden 28,6% Kurset gav mig ingen nye redskaber eller færdigheder 22,9% Kurset passede ikke til min situation 17,1% Jeg følte mig ikke tilpas i gruppen 11,4% Der var for lidt tid til at tale sammen 22,9% Jeg havde ingen transportmuligheder 5,7% Anden årsag 28,6% 5,7% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Det fremgår af figur 5.1., at den hyppigste årsag til ikke at deltage på hele kurset blandt frafaldne kursister er kursisternes egen sygdom 34,3 % har angivet dette. Dernæst angiver 28,6 %, at kurset ikke gav dem ny viden. Blandt de i alt 10 kursister, der har Anden årsag, nævnes fx utilfredshed med undervisere (33%) og sygdom blandt familie og bekendte (33%). 35

36 Figur 5.2. Andel frafaldne kursister (35 respondenter) med lyst til at deltage på kurset igen, hvis de fik muligheden. VILLE DU DELTAGE PÅ KURSET IGEN, HVIS DU FIK MULIGHEDEN? Ja 25,7% Nej 48,6% Måske 2 5,7% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Figur 5.2. viser, at de fleste frafaldne kursister ikke vil deltage på kurset igen, hvis de fik muligheden. 48,6 % af de frafaldne kursister har angivet dette svar, og nævner bl.a. som begrundelse, at kursets opbygning ikke var noget for dem fx pga. undervisningsformen og fordi man skal sidde stille i lang tid og tæt på andre. 20 % af de frafaldne kursister angiver, at de måske vil deltage på kurset igen. Som begrundelser herfor nævnes bl.a., at kursisterne vil deltage, hvis de får det bedre, eller hvis der kommer en ny instruktør. 25,7 % af de frafaldne kursister angiver, at de gerne vil deltage på kurset igen, hvis de får muligheden. Som begrundelser herfor nævnes bl.a., at kursisterne ville have deltaget, hvis de ikke var blevet forhindret af fx sygdom i familien, eller hvis kurset blev udbudt i den kommune, som kursisten bor i. 36

37 6. Forventninger til kurset Både gennemførte og frafaldne kursister er blevet spurgt, om kurset var som forventet på baggrund af den information, de havde modtaget forud for kursusstart. Besvarelserne fremgår i det følgende. Figur 6.0. Vurdering af indfrielse af forventninger til kurset blandt gennemførte (626 respondenter) og frafaldne (35 respondenter) kursister. VAR KURSET SOM DU HAVDE FORVENTET PÅ BAGGRUND AF DEN INFORMATION, DU HAVDE FÅET FORUD FOR KURSUSSTART? Ja 42,9% 76,2% Nej 9,1% 34,3% Ved ikke 11,8% 22,9% 2,9% 80% 90% Gennemførte Frafaldne Som det fremgår af figur 6.0., har 76,2 % af de gennemførte og 42,9 % af de frafaldne kursister angivet, at kurset levede op til deres forventninger. 9,1 % af de gennemførte og 34,3 % af de frafaldne kursister har angivet, at dette ikke er tilfældet. Blandt de i alt 69 kursister (både gennemførte og frafaldne), som har angivet, at kurset ikke var som forventet, begrunder de fleste dette med, at der ikke var nok tid til at tale med medkursister og komme i dybden med diskussioner om egne og andres personlige erfaringer (17% af kursisterne nævner dette). 15 % af de kursister, som har angivet at kurset var anerledes end forventet, begrunder dette med, at kurset var for elementært og overfladisk. 13 % angiver, at kurset var bedre end forventet. 7 % angiver, at kurset ikke var som forventet pga. utilfredsstillende instruktører. 37

NATIONAL OPGØRELSE OVER KURSISTER, DER HAR DELTAGET I KURSET LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM I 2015.

NATIONAL OPGØRELSE OVER KURSISTER, DER HAR DELTAGET I KURSET LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM I 2015. EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM 2015 NATIONAL OPGØRELSE OVER KURSISTER, DER HAR DELTAGET I KURSET LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM I 2015. 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 5 3. Kursisternes

Læs mere

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2015 NATIONAL OPGØRELSE OVER KURSISTER, DER HAR DELTAGET I KURSET LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER I 2015.

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2015 NATIONAL OPGØRELSE OVER KURSISTER, DER HAR DELTAGET I KURSET LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER I 2015. EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2015 NATIONAL OPGØRELSE OVER KURSISTER, DER HAR DELTAGET I KURSET LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER I 2015. 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 4 3.

Læs mere

Lær at tackle angst og depression

Lær at tackle angst og depression Lær at tackle angst og depression Gennemført (har deltaget på 4-7 moduler) Kære kursist Du har deltaget i kurset Lær at tackle angst og depression. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der indeholder

Læs mere

LÆR AT TACKLE kroniske smerter

LÆR AT TACKLE kroniske smerter LÆR AT TACKLE kroniske smerter Gennemført (har deltaget på 4-6 moduler) Kære kursist Du har deltaget i kurset LÆR AT TACKLE kroniske smerter. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der indeholder spørgsmål

Læs mere

Lær at tackle kronisk sygdom

Lær at tackle kronisk sygdom Lær at tackle kronisk sygdom Gennemført (har deltaget på 4-6 moduler) Kære kursist Du har deltaget i kurset Lær at tackle kronisk sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der indeholder spørgsmål

Læs mere

LÆR AT TACKLE job og sygdom

LÆR AT TACKLE job og sygdom LÆR AT TACKLE job og sygdom Gennemført (har deltaget på 4-6 moduler) Kære kursist Du har deltaget i kurset LÆR AT TACKLE job og sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der indeholder spørgsmål

Læs mere

LÆR AT TACKLE angst og depression

LÆR AT TACKLE angst og depression LÆR AT TACKLE angst og depression Gennemført (har deltaget på 4-7 moduler) Kære kursist Du har deltaget i kurset LÆR AT TACKLE angst og depression. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der indeholder

Læs mere

Lær at tackle angst og depression

Lær at tackle angst og depression Lær at tackle angst og depression Deltaget på tre eller færre moduler Kære kursist Du har deltaget på tre eller færre moduler på kurset Lær at tackle angst og depression. Vi vil bede dig om at udfylde

Læs mere

Lær at tackle angst og depression

Lær at tackle angst og depression Lær at tackle angst og depression Deltaget på tre eller færre moduler Kære kursist Du har deltaget på tre eller færre moduler på kurset Lær at tackle angst og depression. Vi vil bede dig om at udfylde

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Lær at leve med kronisk sygdom National opgørelse over kursister, der har deltaget på et kursus i løbet af 2012 Denne rapport er lavet på baggrund af evalueringer fra kurset Lær at leve med kronisk sygdom.

Læs mere

Lær at tackle kroniske smerter

Lær at tackle kroniske smerter Lær at tackle kroniske smerter Deltaget på tre eller færre moduler Kære kursist Du har deltaget på tre eller færre moduler i kurset Lær at tackle kroniske smerter. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema,

Læs mere

Lær at tackle kronisk sygdom

Lær at tackle kronisk sygdom Lær at tackle kronisk sygdom Deltaget på tre eller færre moduler Kære kursist Du har deltaget på tre eller færre moduler i kurset Lær at tackle kronisk sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema,

Læs mere

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM 2013

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM 2013 EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM 2013 NATIONAL OPGØRELSE OVER KURSISTER, DER HAR DELTAGET PÅ KURSET LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM I LØBET AF 2013 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 2 2. Kursisternes

Læs mere

LÆR AT TACKLE angst og depression

LÆR AT TACKLE angst og depression LÆR AT TACKLE angst og depression Deltaget på 3 eller færre moduler Kære kursist Du har deltaget på tre eller færre moduler i kurset LÆR AT TACKLE angst og depression. Vi vil bede dig om at udfylde dette

Læs mere

EVALUERING LÆR AT TACKLE ANGST OG DEPRESSION 2016 GENNEMFØRTE KURSISTER NORDDJURS KOMMUNE

EVALUERING LÆR AT TACKLE ANGST OG DEPRESSION 2016 GENNEMFØRTE KURSISTER NORDDJURS KOMMUNE EVALUERING LÆR AT TACKLE ANGST OG DEPRESSION 2016 GENNEMFØRTE KURSISTER NORDDJURS KOMMUNE 1 Denne rapport dækker over besvarelser fra spørgeskemaer udleveret til kursister, der har gennemført (dvs. deltaget

Læs mere

Aktiv med kronisk sygdom

Aktiv med kronisk sygdom Aktiv med kronisk sygdom Kære kursist Du har deltaget i workshoppen Aktiv med kronisk sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der indeholder spørgsmål om dig og din opfattelse af og tilfredshed

Læs mere

LÆR AT TACKLE job og sygdom

LÆR AT TACKLE job og sygdom LÆR AT TACKLE job og sygdom Deltaget på 3 eller færre moduler Kære kursist Du har deltaget på tre eller færre moduler i kurset LÆR AT TACKLE job og sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der

Læs mere

LÆR AT TACKLE kronisk sygdom

LÆR AT TACKLE kronisk sygdom LÆR AT TACKLE kronisk sygdom Gennemført (har deltaget på 4-6 moduler) Kære kursist Du har deltaget i kurset LÆR AT TACKLE kronisk sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der indeholder spørgsmål

Læs mere

EVALUERING LÆR AT TACKLE ANGST OG DEPRESSION 2014

EVALUERING LÆR AT TACKLE ANGST OG DEPRESSION 2014 EVALUERING LÆR AT TACKLE ANGST OG DEPRESSION 2014 NATIONAL OPGØRELSE OVER KURSISTER, DER HAR DELTAGET I KURSET LÆR AT TACKLE ANGST OG DEPRESSION I LØBET AF 2014 INDHOLD 1. Introduktion... 2 2. Sammenfatning...

Læs mere

LÆR AT LEVE med kronisk sygdom Opgørelse over kursister der har gennemført et kursus i løbet af i 2009

LÆR AT LEVE med kronisk sygdom Opgørelse over kursister der har gennemført et kursus i løbet af i 2009 LÆR AT LEVE med kronisk sygdom Opgørelse over kursister der har gennemført et kursus i løbet af i 2009 De følgende figurer viser landsdækkende opgørelser fra evalueringerne af LÆR AT LEVE med kronisk sygdom.

Læs mere

LÆR AT TACKLE kronisk sygdom

LÆR AT TACKLE kronisk sygdom LÆR AT TACKLE kronisk sygdom Deltaget på 3 eller færre moduler Kære kursist Du har deltaget på tre eller færre moduler i kurset LÆR AT TACKLE kronisk sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema,

Læs mere

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2013

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2013 EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2013 NATIONAL OPGØRELSE OVER KURSISTER, DER HAR DELTAGET PÅ KURSET LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER I LØBET AF 2013 Indhold 1. Introduktion... 2 2. Kursisternes

Læs mere

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM 2015

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM 2015 EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM 2015 GENNEMFØRTE KURSISTER VEJEN KOMMUNE Denne rapport dækker over besvarelser fra spørgeskemaer udleveret til kursister, der har gennemført (dvs. deltaget på 4

Læs mere

LÆR AT TACKLE job og sygdom

LÆR AT TACKLE job og sygdom LÆR AT TACKLE job og sygdom Gennemført (har deltaget på 4-6 moduler) Kære kursist Du har deltaget i kurset LÆR AT TACKLE job og sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der indeholder spørgsmål

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Lær at leve med kronisk sygdom Samlet opgørelse over kursister der har gennemført et kursus i løbet af 2010. Denne rapport er lavet på baggrund af evalueringer fra kurset Lær at leve med kronisk sygdom.

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Lær at leve med kronisk sygdom National opgørelse over kursister, der har deltaget på et kursus i løbet af 2011 Denne rapport er lavet på baggrund af evalueringer fra kurset Lær at leve med kronisk sygdom.

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Lær at leve med kronisk sygdom Opgørelse over kursister der har gennemført et kursus i løbet af i 2008 De følgende figurer viser landsdækkende opgørelser fra evalueringerne af Lær at leve med kronisk sygdom.

Læs mere

LÆR AT TACKLE kroniske smerter

LÆR AT TACKLE kroniske smerter LÆR AT TACKLE kroniske smerter Deltaget på tre eller færre moduler Kære kursist Du har deltaget på tre eller færre moduler i kurset LÆR AT TACKLE kronisk sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema,

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom Opgørelse over kursister der er frafaldet kursus i løbet af 2009.

Lær at leve med kronisk sygdom Opgørelse over kursister der er frafaldet kursus i løbet af 2009. Lær at leve med kronisk sygdom Opgørelse over kursister der er frafaldet kursus i løbet af 2009. De kommunale indberetninger fra 2009 viste, at 1920 kursister havde deltaget på Lær at leve med kronisk

Læs mere

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2014

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2014 EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2014 NATIONAL OPGØRELSE OVER KURSISTER, DER HAR DELTAGET I KURSET LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER I LØBET AF 2014 INDHOLD 1. Introduktion... 2 2. Sammenfatning...

Læs mere

Lær at tackle kroniske smerter National opgørelse over kursister, der har deltaget på et kursus i løbet af 2012

Lær at tackle kroniske smerter National opgørelse over kursister, der har deltaget på et kursus i løbet af 2012 Lær at tackle kroniske smerter National opgørelse over kursister, der har deltaget på et kursus i løbet af 2012 De kommunale indberetninger for Lær at tackle kroniske smerter viser, at i alt 1020 kursister

Læs mere

Lær at tackle kroniske smerter

Lær at tackle kroniske smerter Lær at tackle kroniske smerter National opgørelse over kursister, der har deltaget på et kursus i løbet af 2011 De kommunale indberetninger for Lær at tackle kroniske smerter viser, at i alt 662 kursister

Læs mere

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM 2014

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM 2014 EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM 2014 NATIONAL OPGØRELSE OVER KURSISTER, DER HAR DELTAGET I KURSET LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM I LØBET AF 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Introduktion... 2 2. Kursisternes

Læs mere

KRONISKE SMERTER 2016

KRONISKE SMERTER 2016 LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2016 GENNEMFØRTE KURSISTER NORDDJURS KOMMUNE 1 Denne rapport dækker over besvarelser fra spørgeskemaer udleveret til kursister, der har gennemført (dvs. deltaget på 4 eller

Læs mere

[LÆR AT TACKLE ] PATIENTUDDANNELSERNE I VEJEN KOMMUNE. Vejen Kommune

[LÆR AT TACKLE ] PATIENTUDDANNELSERNE I VEJEN KOMMUNE. Vejen Kommune 2016 Vejen Kommune Jette Holmgaard, Koordinator Lene Schramm Petersen, Gruppeleder Livsstilsafdelingen Evaluering af patientuddannelserne i Vejen Kommune 2015 Lær at tackle kroniske smerter - Lær at tackle

Læs mere

Rapport over kursusevalueringer i perioden 2008-2011. Lær at leve med kronisk sygdom

Rapport over kursusevalueringer i perioden 2008-2011. Lær at leve med kronisk sygdom Rapport over kursusevalueringer i perioden 2008-2011 Lær at leve med kronisk sygdom Lær at leve med kronisk sygdom Rapport over kursusevalueringer i perioden 2008-2011 Indhold 1. Lær at leve med kronisk

Læs mere

Evaluering af Mit liv med diabetes diabetesrehabilitering i Faaborg-Midtfyn Kommune

Evaluering af Mit liv med diabetes diabetesrehabilitering i Faaborg-Midtfyn Kommune Evaluering af Mit liv med diabetes diabetesrehabilitering i Faaborg-Midtfyn Kommune HOLD 1, efterår 2013 Baggrundsvariable Kønsfordeling Aldersfordeling Mand 5 Indtast din alder 66 Kvinde 5 2 4 6 8 10

Læs mere

ANGST OG DEPRESSION 2015

ANGST OG DEPRESSION 2015 LÆR AT TACKLE ANGST OG DEPRESSION 2015 GENNEMFØRTE KURSISTER VEJEN KOMMUNE Denne rapport dækker over besvarelser fra spørgeskemaer udleveret til kursister, der har gennemført (dvs. deltaget på 4 eller

Læs mere

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2013 ODENSE KOMMUNE

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2013 ODENSE KOMMUNE EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2013 ODENSE KOMMUNE 1 Denne rapport dækker over besvarelser fra spørgeskemaer udleveret til kursister på kurset Lær at tackle kroniske smerter i Odense Kommune

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Lær at leve med kronisk sygdom National opgørelse over kursister der er frafaldet kursus i løbet af 2008. De kommunale indberetninger fra 2008 viste, at omkring 1800 kursister havde deltaget på Lær at

Læs mere

Aktiv med kronisk sygdom. Evaluering af. Aktiv med kronisk sygdom

Aktiv med kronisk sygdom. Evaluering af. Aktiv med kronisk sygdom Aktiv med kronisk sygdom Evaluering af Aktiv med kronisk sygdom INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 1 Datagrundlag... 2 Kursisternes baggrund... 2 Kursisternes brug af de tillærte redskaber... 4 Kursisternes

Læs mere

Patientuddannelse lær at leve med kronisk sygdom

Patientuddannelse lær at leve med kronisk sygdom Patientuddannelse lær at leve med kronisk sygdom Opgørelse over gennemførte kursister i september-december 2007 De følgende figurer viser de første landsdækkende tal fra evalueringerne af Patientuddannelse

Læs mere

KRONISKE SMERTER 2015

KRONISKE SMERTER 2015 LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2015 GENNEMFØRTE KURSISTER VEJEN KOMMUNE Denne rapport dækker over besvarelser fra spørgeskemaer udleveret til kursister, der har gennemført (dvs. deltaget på 4 eller flere

Læs mere

Indledning SurveyXact som evalueringsværktøj Support Sådan indtaster du svar for gennemførte kursister trin for trin...

Indledning SurveyXact som evalueringsværktøj Support Sådan indtaster du svar for gennemførte kursister trin for trin... EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2017 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING VED SPØRGSMÅL KONTAKT RIKKE BACH JENSEN PÅ 3046 8455 ELLER RBJ@SUNDKOM.DK INDHOLD Indledning... 3 SurveyXact som

Læs mere

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2014

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2014 EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2014 GENNEMFØRTE KURSISTER ODENSE KOMMUNE 1 Denne rapport dækker over besvarelser fra spørgeskemaer udleveret til kursister, der har gennemført (dvs. deltaget

Læs mere

LÆR AT TACKLE. Kronisk sygdom. Kroniske smerter. Angst og depression. eller. eller

LÆR AT TACKLE. Kronisk sygdom. Kroniske smerter. Angst og depression. eller. eller LÆR AT TACKLE Kronisk sygdom eller Kroniske smerter eller Angst og depression Kurserne giver dig inspiration og redskaber til at få en bedre hverdag. Du møder andre i samme situation. LÆR AT TACKLE kronisk

Læs mere

Lær at tackle job og sygdom

Lær at tackle job og sygdom Lær at tackle job og sygdom Beskæftigelsesregion Midtjylland 29. september 2014 Lea Hegaard chefkonsulent, Komiteen for Sundhedsoplysning Malene Norborg senior projektkoordinator, Komiteen for Sundhedsoplysning

Læs mere

FÆLLES FOR alle kurserne

FÆLLES FOR alle kurserne FÆLLES FOR alle kurserne Kursussted Sognegården v. Ølby Kirke Ølby Center 79-81 4600 Køge Yderligere information Læs mere på Køge Kommunes hjemmeside www.koege.dk/patient og på www.patientuddannelse.info

Læs mere

Kursuskalender for efteråret 2016

Kursuskalender for efteråret 2016 Lær at tackle kroniske smerter Kursuskalender for efteråret 2016 For mennesker med kroniske smerter (og pårørende), der oplever, at det er smerterne, der styrer hverdagen. Smerten fylder, så det er svært

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

2 Forekomst af kroniske sygdomme i Region Hovedstaden

2 Forekomst af kroniske sygdomme i Region Hovedstaden 2 Forekomst af kroniske sygdomme i Region Hovedstaden Antallet af borgere med kronisk sygdom er steget med 5,6 % i Region Hovedstaden fra til 2010 Antallet af borgere med mere end én kronisk sygdom er

Læs mere

Ansøgning. Samarbejde mellem Center for Sundhed og Omsorg og Center for Arbejdsmarked om opstart af indsatserne LÆR AT TACKLE angst

Ansøgning. Samarbejde mellem Center for Sundhed og Omsorg og Center for Arbejdsmarked om opstart af indsatserne LÆR AT TACKLE angst Sundhedsudvalgets puljemidler 2016 Samarbejde mellem Center for Sundhed og Omsorg og Center for Arbejdsmarked om opstart af indsatserne LÆR AT TACKLE angst og depression og LÆR AT TACKLE job og sygdom

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 13-14 Første del En undersøgelse af elevers oplevede pres i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 4 5 DEL 1: Profil på alle respondenter

Læs mere

Parameter PF DST Kommentar Enlige mænd, år ~ 25 % ~ 22 % Fra PF: Single og I et Enlige kvinder, år ~ 37 % ~26 %

Parameter PF DST Kommentar Enlige mænd, år ~ 25 % ~ 22 % Fra PF: Single og I et Enlige kvinder, år ~ 37 % ~26 % Sammenligning mellem fordelingen af respondenter i Psykiatrifondens spørgeskemaundersøgelse (PF) og fordelingen i befolkningen i Statistikbanken (DST) Joan Bentzen, 12. maj 2016 Undersøgelsen er foretaget

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

den 6. nationale Instruktørsamling

den 6. nationale Instruktørsamling den 6. nationale Instruktørsamling Netværks- og opkvalificeringsarrangement for koordinatorer og instruktører på Komiteen for Sundhedsoplysnings kurser for mennesker med langvarig sygdom Middelfart den

Læs mere

FEBRUAR 2012 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING

FEBRUAR 2012 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING FEBRUAR 2012 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk FEBRUAR 2012 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING Pilottest

Læs mere

Meget utilfreds. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10? 1. Hvor tilfreds er du alt i alt med ^Fagmodulnavn^? Kunne ikke være længere fra.

Meget utilfreds. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10? 1. Hvor tilfreds er du alt i alt med ^Fagmodulnavn^? Kunne ikke være længere fra. Sådan udfylder du spørgeskemaet Du bedes vurdere følgende fagmodul: ^Fagmodulnavn^ Spørgeskemaet besvares med udgangspunkt i de oplevelser og erfaringer, du har haft som studerende på ^Institutionsnavn^.

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

Udkast til Sygedagpengeanalyse.

Udkast til Sygedagpengeanalyse. Dato: 8. oktober Sagsnr.: -8-3 Udkast til Sygedagpengeanalyse. Indledning Analysen er blevet til på baggrund af et ønske om at opnå en bedre forståelse af den gruppe af borgere, der er sygemeldte i Middelfart

Læs mere

Information og samtykkeerklæring

Information og samtykkeerklæring Information og samtykkeerklæring Vedrørende undersøgelse af psykiatribrugeres vurdering af deres psykiatriske behandling Du er hermed inviteret til at deltage i en spørgeundersøgelse omhandlende psykiatribrugeres

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Akutpakkeindsatsen. Oktober Socialpædagogernes Landsforbund

Akutpakkeindsatsen. Oktober Socialpædagogernes Landsforbund Akutpakkeindsatsen Oktober 2013 Socialpædagogernes Landsforbund 2 Indledning... 3 Undersøgelsens hovedresultater... 3 Kommentarer... 4 Jobmæssig situation... 5 Akutjob... 9 A-kassen og jobcenterets indsats...

Læs mere

Antal. Bruttostikprøve 550. Frafald - ikke del af population 72. Nettostikprøve (renset) 478. Antal gennemførte besvarelser 248.

Antal. Bruttostikprøve 550. Frafald - ikke del af population 72. Nettostikprøve (renset) 478. Antal gennemførte besvarelser 248. Antal Bruttostikprøve 550 Frafald - ikke del af population 72 Nettostikprøve (renset) 478 Antal gennemførte besvarelser 248 Svarprocent: 52% - - - - - - - GENNEMGANG AF RESULTATER JK PROCES EVALUERING

Læs mere

Profil af den danske kiropraktorpatient

Profil af den danske kiropraktorpatient Profil af den danske kiropraktorpatient Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening Version 2-2014 Indholdsfortegnelse 1. Resumé... 2 2. Metode... 2 3. Indkomstniveau... 3 4. Aldersfordeling... 4 5.

Læs mere

1. DELTAGEREVALUERING AF HJERTE FORLØB. Kære deltager. Din mening tæller!

1. DELTAGEREVALUERING AF HJERTE FORLØB. Kære deltager. Din mening tæller! 1. DELTAGEREVALUERING AF HJERTE FORLØB Kære deltager Din mening tæller! Vi har brug for at høre om din oplevelse med det forløb du netop har været igennem hos os i Guldborgsund Rehabilitering. På den måde

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 2013-14 Andel del En undersøgelse af det fysiske undervisningsmiljø i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2400 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 3 4 AFSNIT 1: Profil på

Læs mere

Hvad skal der til for at løfte de udsatte unge videre til uddannelse eller beskæftigelse? - En spørgeundersøgelse

Hvad skal der til for at løfte de udsatte unge videre til uddannelse eller beskæftigelse? - En spørgeundersøgelse BAGGRUNDSNOTAT Hvad skal der til for at løfte de udsatte unge videre til uddannelse eller beskæftigelse? - En spørgeundersøgelse I dette notat præsenteres udvalgte resultater fra en spørgeundersøgelse

Læs mere

Hjerteforeningens perspektiv på rehabilitering i det nære sundhedstilbud. Rådgivningsleder Hanne L. Andersen Rådgivning Aarhus 2016

Hjerteforeningens perspektiv på rehabilitering i det nære sundhedstilbud. Rådgivningsleder Hanne L. Andersen Rådgivning Aarhus 2016 Hjerteforeningens perspektiv på rehabilitering i det nære sundhedstilbud Rådgivningsleder Hanne L. Andersen Rådgivning Aarhus 2016 Disposition: Hjerteptt. og pårørendes oplevelser af rehabilitering i DK.

Læs mere

Evaluering af ammekursus 2010/2011

Evaluering af ammekursus 2010/2011 Evaluering af ammekursus 2010/2011 Indledning Tværfagligt ammekursus blev etableret i 2004. Baggrunden var, at det var blevet muligt at gå til eksamen i Danmark og få den internationale certifikation til

Læs mere

Effekt af Kursus for borgere med stress og angst. Copyright 2011 Innovi Denmark. Forord

Effekt af Kursus for borgere med stress og angst. Copyright 2011 Innovi Denmark. Forord Tlf: 7 95 Effekt af Kursus for borgere med stress og angst Copyright 11 Innovi Denmark Forord I perioden november 8 til november 9 afholdt Angstlinien 7 internatkurser a 7 dages varighed med deltagelse

Læs mere

Patient uddannelse. Lær at leve med kronisk sygdom. Din genvej til sundhed

Patient uddannelse. Lær at leve med kronisk sygdom. Din genvej til sundhed Patient uddannelse Lær at leve med kronisk sygdom Din genvej til sundhed Fælles problemer og fælles løsninger Mennesker med kronisk sygdom har ofte de samme bekymringer og problemer i hverdagen, selv om

Læs mere

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE Hvis du har udfordringer med: Livsstil - Rygning - Vægten - Kronisk sygdom Angst og depression - Smerter - KOL - Hjertet Kræft - Ryggen - Diabetes Kontakt:

Læs mere

Bilag 1: Tabeller og grafer til sagsfremstilling om opfølgning på Familieiværksætterne.

Bilag 1: Tabeller og grafer til sagsfremstilling om opfølgning på Familieiværksætterne. Bilag 1: Tabeller og grafer til sagsfremstilling om opfølgning på Familieiværksætterne. Fremmøde og frafaldsstatistik Invitationerne til Familieiværksætterne udsendes kun til mødrene, der så modtager en

Læs mere

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014 Faktaark om psykisk og jobtilfredshed 2014 Ref. KAB/- 12.06.2015 Indhold Hovedresultater... 2 Jobtilfredshed... 3 Trivsel... 5 Psykisk... 5 Tale åbnet om psykisk... 7 Forbedring af det psykiske... 8 Dette

Læs mere

Sundhed og trivsel blandt ældre. Udtræk fra undersøgelsen hvordan har du det blandt 65+ årige - med supplerende analyse for 45+ årige

Sundhed og trivsel blandt ældre. Udtræk fra undersøgelsen hvordan har du det blandt 65+ årige - med supplerende analyse for 45+ årige Sundhed og trivsel blandt ældre Udtræk fra undersøgelsen hvordan har du det blandt ige - med supplerende analyse for 45+ ige Sundhedssekretariatet Januar 2009 1 Sundhed og trivsel blandt ældre borgere

Læs mere

PENSIONSSTYRELSEN 2010 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE AF PENSIONSSTYRELSENS UDBETALING AF FØRTIDSPENSION

PENSIONSSTYRELSEN 2010 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE AF PENSIONSSTYRELSENS UDBETALING AF FØRTIDSPENSION PENSIONSSTYRELSEN 2010 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE AF PENSIONSSTYRELSENS UDBETALING AF FØRTIDSPENSION INDLEDNING 01 02 03 04 05 06 07 INDLEDNING SAMMENFATNING SAMLET TILFREDSHED TELEFONISK KONTAKT TIL

Læs mere

Dokumentation og evaluering af Gratis PSykologhjælp til unge

Dokumentation og evaluering af Gratis PSykologhjælp til unge Dokumentation og evaluering af Gratis PSykologhjælp til unge 1. Leverandøren udfylder oplysninger om den unge efter endt forløb 2. Leverandøren udleverer et spørgeskema til den unge Oplysninger om den

Læs mere

Lær at tackle job og sygdom

Lær at tackle job og sygdom Lær at tackle job og sygdom Sundhed og beskæftigelse 1. oktober 2015 Lea Hegaard chefkonsulent Komiteen for Sundhedsoplysning Om projektet Formål: At styrke den kommunale indsats for sygedagpengemodtagere

Læs mere

Dokumentation af brugertilfredshed på Integros jobsøgningsforløb

Dokumentation af brugertilfredshed på Integros jobsøgningsforløb Dokumentation af brugertilfredshed på Integros jobsøgningsforløb I Integro er vi meget optagede af at evaluere vores forløb. Desuden måler flere kommuner på borgernes tilfredshed, og disse målinger evaluerer

Læs mere

Tabelrapport for SIP 1. Evaluering af kursusforløbet Skoleudvikling i Praksis for erhvervsuddannelserne

Tabelrapport for SIP 1. Evaluering af kursusforløbet Skoleudvikling i Praksis for erhvervsuddannelserne Tabelrapport for SIP 1 Evaluering af kursusforløbet Skoleudvikling i Praksis for erhvervsuddannelserne Indledning Denne tabelrapport er udarbejdet i forbindelse med Danmarks Evalueringsinstituts evaluering

Læs mere

TILFLYTTERANALYSEN 2016

TILFLYTTERANALYSEN 2016 Sagsnr. 00.13.02-P05-1-15 Sagsbehandler Anette Olsen TILFLYTTERANALYSEN 2016 18.07.2016 FAKTA OM TILFLYTTERNE FRA TILFLYTTERANALYSEN - 34 % af tilflytterne har tidligere boet i Hedensted Kommune. - 29

Læs mere

Evaluering - Studiepraktik 2012

Evaluering - Studiepraktik 2012 Evaluering - Studiepraktik 2012 Hjælp os og de videregående uddannelser med at gøre Studiepraktik bedre. Vi beder dig besvare følgende spørgsmål. Det tager 2-10 min. at svare på spørgsmålene, og din besvarelse

Læs mere

1. DELTAGEREVALUERING AF DIABETES FORLØB. Kære deltager. Din mening tæller!

1. DELTAGEREVALUERING AF DIABETES FORLØB. Kære deltager. Din mening tæller! 1. DELTAGEREVALUERING AF DIABETES FORLØB Kære deltager Din mening tæller! Vi har brug for at høre om din oplevelse med det forløb du netop har været igennem hos os i Guldborgsund Rehabilitering. På den

Læs mere

Anker Fjord Hospice Danish Cancer Society. Anker Fjord Hospice. - Oplevelse og tilfredshed blandt de pårørende. Dokumentation & Udvikling

Anker Fjord Hospice Danish Cancer Society. Anker Fjord Hospice. - Oplevelse og tilfredshed blandt de pårørende. Dokumentation & Udvikling Anker Fjord Hospice Danish Cancer Society Anker Fjord Hospice - Oplevelse og tilfredshed blandt de pårørende Dokumentation & Udvikling April 2014 Indhold Indledning... 1 Resume... 1 Karakteristik af de

Læs mere

Ydelser og patientens vurdering

Ydelser og patientens vurdering Evaluering af rehabilitering i Sundhedscenter for Kræftramte 2007-2009 Kræftrehabilitering i kommunerne Ydelser og patientens vurdering Nyborg Strand 17.marts 2010 Centerchef Jette Vibe-Petersen Sygeplejerske

Læs mere

Resultater. LimeSurvey Hurtige statistikker Spørgeskema 46725 'Evaluering - Studiepraktik 2012' Spørgeskema 46725

Resultater. LimeSurvey Hurtige statistikker Spørgeskema 46725 'Evaluering - Studiepraktik 2012' Spørgeskema 46725 Resultater Spørgeskema 46725 Antal observationer i forespørgslen: Antal observationer i dette spørgeskema: Procent af i det samlede resultat: 6939 6939 100.00% page 1 / 94 page 2 / 94 Nøgletal for 0001

Læs mere

Evaluering - Studiepraktik 2012

Evaluering - Studiepraktik 2012 Evaluering - Studiepraktik 2012 Hjælp os og de videregående uddannelser med at gøre Studiepraktik bedre. Vi beder dig besvare følgende spørgsmål. Det tager 2-10 min. at svare på spørgsmålene, og din besvarelse

Læs mere

Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner

Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner 2016 Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner 2016

Læs mere

Spørgeskema til borgere

Spørgeskema til borgere Spørgeskema til borgere I dette spørgeskema vil du blive bedt om at svare på en række spørgsmål, der handler om din situation i forhold til at komme i arbejde. Du vil blive bedt om at vurdere din situation

Læs mere

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt

Læs mere

Lokalafdelingen i Aarhus og Skanderborg Side 1 af 10

Lokalafdelingen i Aarhus og Skanderborg Side 1 af 10 Spørgeskemaundersøgelse Bestyrelsen for Scleroseforeningens afdeling i Aarhus og Skanderborg har i december 2014 og januar 2015 lavet en spørgeskemaundersøgelse blandt lokalforeningens medlemmer om deres

Læs mere

Samtykke til databehandling? Ja Nej. Oplysninger CPR nummer Navn Adresse Husnummer Postnummer By. adresse. Telefonnummer

Samtykke til databehandling? Ja Nej. Oplysninger CPR nummer Navn Adresse Husnummer Postnummer By.  adresse. Telefonnummer Samtykke til databehandling? Ja Oplysninger CPR nummer Navn Adresse Husnummer Postnummer By E-mailadresse Telefonnummer Hvor har du hørt om os? Fra egen læge Fra jobcenteret Fra medier Fra en pårørende

Læs mere

UDKAST! Evaluering Studiepraktik 2011. Introtekst til survey:

UDKAST! Evaluering Studiepraktik 2011. Introtekst til survey: UDKAST! Evaluering Studiepraktik 2011 Introtekst til survey: Hjælp os og de videregående uddannelser med at gøre Studiepraktik bedre. Vi beder dig besvare følgende spørgsmål, som tager 2-10 min. at besvare.

Læs mere

Evaluering af kursusforløb om sex og kærlighed

Evaluering af kursusforløb om sex og kærlighed Evaluering af kursusforløb om sex og kærlighed Et gruppeforløb efteråret 2012 Evalueringsrapporten er udarbejdet november 2012 af Irene Bendtsen 1 Resume 20 borgere deltager på kurset om sex og kærlighed,

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR KL

Læs mere

Eksternt spørgeskema. Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet. 1. Baggrundsoplysninger

Eksternt spørgeskema. Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet. 1. Baggrundsoplysninger Eksternt spørgeskema Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet Dette spørgeskema handler om kommunens kommunikation med borgerne. Det er din personlige mening om kommunikationen, som spørgeskemaet handler

Læs mere

Hvordan oplevede du samtalen i dag?

Hvordan oplevede du samtalen i dag? Hvordan oplevede du samtalen i dag? Vi vil meget gerne vide mere om din oplevelse af den samtale, du lige har været inde til i forbindelse med din behandling. Fik du den hjælp, du havde brug for, og blev

Læs mere

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse,

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, eftera r 2016 Indhold Indledning... 3 FU-møder... 4 Modulevaluering gjort tilgængelig på modulets sidste kursusgang... 4 Modul 1: Informationsteknologi,

Læs mere

Region Sjælland. Lægevagten 2009

Region Sjælland. Lægevagten 2009 Region Sjælland Lægevagten 2009 Rapport over undersøgelse af lægevagten i Region Sjælland. Denne rapport indeholder konklusioner baseret på kvantitative data. Ziirsen Research 29. september 2009 1. Indhold

Læs mere