HARE KRISHNA EGYPTENS MYSTERIER MIT YNDLIGSVERS FRA BG RIG PÅ TO DOLLARS OM DAGEN NYT FRA. Nr. 12, 13. årgang, december 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HARE KRISHNA EGYPTENS MYSTERIER MIT YNDLIGSVERS FRA BG RIG PÅ TO DOLLARS OM DAGEN NYT FRA. Nr. 12, 13. årgang, december 2010"

Transkript

1 Nr. 12, 13. årgang, december 2010 Pris 25 kr. HARE KRISHNA NYT FRA RIG PÅ TO DOLLARS OM DAGEN MIT YNDLIGSVERS FRA BG EGYPTENS MYSTERIER

2 Tak for 2010 Af Lalitanatha Dasa Velkommen til sidste blad i Årets afslutning præges traditionelt af, ikke jul, men af distribution af Srila Prabhupadas bøger. Specielt den 16. december er Gita-jayanti, den dag, Bhagavad-gita blev talt for over 5000 år siden af Sri Krishna til Arjuna. Alle opfordres til den dag at distribuere mindst én Krishna-bevidst bog til en eller anden. Dandaniti har i den anledning været rundt og spørge forskellige hengivne om, hvad deres yndlingsvers i Bhagavad-gita er, og hvorfor det er det. Det er er der kommet nogle sider ud af, se side 6. Nu vi taler om Bhagavad-gita, kan det også nævnes, at der er en ny dansk oversættelse undervejs. Den nuværende Bhagavad-gita udkom i 1983, men da det var en oversættelse af en ældre engelsk version, som siden har gennemgået en del redaktionelle ændringer og korrekturer, har der længe været behov for en frisk oversættelse. Jahnu Prabhu og jeg lægger derfor her i vinter sidste hånd på en ny oversættelse, der har været undervejs i nogle år. Efter planen skal bogen gå i trykken til næste sommer. Der er noget at glæde sig til. Ellers har dette blad artikler og bidrag som sædvanligt. Vi bringer en artikel af Srila Prabhupada fra 1960 fra det gamle Back to Godhead, på side 8 skriver Dhanesvara Prabhu om at leve på den traditionelle landsbymåde, som mennesker har gjort i årtusinder, og i vores serie om oldtidshistorie begynder vi nu at se på Egypten og mulige forbindelser derfra til den vediske kultur. Plus mere. På side 19 svarer Gaura Hari Dasa i et læserbrev på et læsebrev, som Gunamani Devi Dasi havde med i sidste nummer af Nyt fra Hare Krishna. Er det starten på en ny epoke med læserbreve? Vi har igennem årene i perioder haft mange læserbreve, men på det seneste har der været langt imellem dem. Det er der dog intet tilsigtet i fra vores side her på redaktionen. Tværtimod har vi altid ønsket, at Nyt fra Hare Krishna skulle være læsernes blad med bidrag fra så mange penne som muligt. Vi vil benytte lejligheden til at indbyde alle jer, der skulle have lyst, til igen at dele jeres tanker, realiseringer og meninger med alle os andre. Læserbreve og artikler generelt modtages med åbne arme. Til slut skal det nævnes, at her ved årsskiftet er det tid for mange af vore abonnenter til at forny abonnementet. Prisen er fortsat 300 kr. for et år inden for Danmark og 360 kr. for udenlandsabonnenter. Støt os ved at betale rettidigt. Har man lyst til at give et støttebidrag til bladet her op til det nye år, siger vi også mange tak for det. Ld. I dette nummer Redaktionelt 2 Srila Prabhupadas side 3 Gaura Nitais ønskeliste for december 5 Mit yndlingsvers i Bhagavad-gita 6 Rig på to dollars om dagen 8 Egyptens mysterier 12 Hellige køer giver Englands dyreste mælk 17 IDL-møde 18 Nyt fra Hare Krishna udgives af Det Internationale Samfund for Krsnabevidsthed (ISKCON) i Danmark, grundlægger-acarya A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Copyright 2010, alle rettigheder forbeholdes. ISSN Redaktion: Lalitanatha Dasa/Leif Asmark Jensen (ansvarshavende) Dandaniti Devi Dasi/Dorte Skou Jensen Layout: Ananta Sri Dasa/Anders Grønlund Adresse: Holsteinborgvej 20, 1th, 2720 Vanløse Tlf.: Girokonto Bankkonto: Den Danske Bank reg. 1551, konto Alle indlæg, kommentarer, spørgsmål osv. er velkomne. Kontakt redaktionen for næste deadline. -2- Læserside 19 Ordliste 20 Børneside 21 Tameya 22 Pressemeddelelse fra Dansk Vegetarforening 23

3 Srila Prabhupadas side Sanatana-dharma er alle levende væseners religion Den følgende artikel er fra Back to Godhead den 20. juli dvs. fra tiden før Srila Prabhupada kom til Vesten. De, der har læst introduktionen til Bhagavad-gita, vil kunne genkende elementer fra denne artikel, som Prabhupada indlemmede i Bhagavad-gitas introduktion. I en tid hvor materiel videnskab øver sin Hvad levende væsener angår, konstaterer vi indflydelse over alle områder inklusive religiøse fra sastraernes autoritet, at de levende væsener opfattelser, er det meget opmuntrende heller ikke fødes eller dør. I Bhagavad-gita at se principperne for sanatana-dharma fra står det klart, at det levende væsen aldrig den moderne videnskabsmands perspektiv. fødes eller nogensinde dør. Han er evig, Selv Dr. S. Radhakrishnan indrømmede på uforgængelig og fortsætter med at leve selv verdensreligionskonferencen, der blev afholdt efter, at hans midlertidige materielle krop er i Delhi for et stykke tid siden, at religion ikke gået til grunde. vil blive accepteret i den moderne civilisation, Med udgangspunkt i ovennævnte sanatanadharma-begreb hvis den ikke kan accepteres videnskabeligt. kan vi begynde at forstå be- I denne artikel er vi glade for som svar på grebet religion. Sanskritroden af ordet dharma alt dette at kunne fortælle dem, der elsker betyder det, som hele tiden findes hos et bestemt sanatana-dharma, at sanatana-dharma er objekt. Når vi taler om ild, konkluderer verdens eneste religion, der er bestemt for vi, at sammen med ilden er der på samme tid alle levende væsener, som er evigt relaterede varme og lys. Uden varme og lys har ordet ild til den Højeste Herre. ingen mening. På samme måde må vi finde den Sanatana betyder evig. Sripada Ramanujacarya essentielle del, som altid ledsager et levende har forklaret ordet sanatana som den væsen. Denne del og denne konstante ledsager ting, der hverken har begyndelse eller ende. er det levende væsens evige kvalitet, og dette Når vi taler om sanatana-dharma, må vi evige aspekt ved det levende væsens kvalitet således tage det for givet på Sripad Ramanujacaryas er hans evige religion. autoritet, at den ingen begyndelse Da Sanatana Goswami spurgte Herren Sri eller ende har. Den ting, der ingen begyndelse Caitanya Mahaprabhu om det levende væsens eller ende har, kan ikke være sekterisk eller svarupa eller virkelige natur, svarede Herren, afgrænses. Når vi taler om sanatana-dharma, at det levende væsens naturlige position er kan folk fra nogle af de ikke-evige former for at tjene Guddommens Højeste Personlighed. religiøs tro fejlagtigt tro, at vi også beskæftiger Hvis vi studerer denne udtalelse fra Herren os med en sekterisk ting, men hvis vi går Caitanya, kan vi hurtigt se, at hvert eneste i dybden med emnet og ser alting i lys af moderne levende væsen konstant er engageret i at tjene videnskab, kan vi forstå, at sanatana- et andet levende væsen. Et levende væsen dharma er alle menneskers funktion, ja, alle tjener et andet levende væsen i forskellige kapaciteter, levende væseners funktion. Ikke-sanatana og ved at gøre det nyder det levende religiøs tro kan have en begyndelse i menneskehedens væsen livet. Et lavere dyr tjener et menneske, historie, men sanatana-dharma har som en tjener tjener sin herre. A tjener B, B ingen historisk oprindelse, for den har altid tjener C, C tjener D osv. Under de forhåndenværende været og vil altid fortsætte med at være en del omstændigheder kan vi se, at en ven af de levende væseners historie. tjener en anden ven, moderen tjener sønnen, -3-

4 hustruen tjener manden, eller manden tjener de kapitels tiende sloka, hvor Herren erklærer, hustruen. Hvis vi fortsætter med at søge i den at Han er den evige kilde til alting, og Han er ånd, vil vi opdage, at der ingen undtagelse er derfor sanatana. Kilden til alting beskrives i i samfundet af levende væsener, hvor vi ikke Upanisaderne som den Fuldstændige Helhed. finder den tjenende aktivitet. Politikeren fremlægger sit valgprogram for offentligheden og fuldstændige i sig selv, og på trods af, at så Alle udstrømninger fra Kildevældet er også overbeviser sine vælgere om sin dygtighed mange fuldstændige enheder udgår fra den til at tjene. Vælgeren giver også politikeren Fuldstændige sanatana, mindskes sanatanakilden ikke i kvalitet eller kvantitet. Det er sin værdifulde stemme i forventning om, at politikeren vil tjene samfundet. Butiksindehaveren tjener kunden, og arbejderen tjener helst, der nedbrydes og går i stykker under naturen af sanatana uforandret. Hvad som kapitalisten. Kapitalisten tjener sin familie, tidens indflydelse, er ikke sanatana. Derfor og familien tjener familiens overhoved med kan alting, der på nogen måde eller under det evige levende væsens evige kapacitet. På nogen form ændrer sig under påvirkning af denne måde kan vi se, at intet levende væsen omstændighederne, ikke accepteres som sanatana. Solen spreder sine stråler i hundreder er fritaget for praksisen med at tjene et andet levende væsen. Derfor kan vi slutte, at og millioner af år, og alligevel er der ingen tjeneste er en ting, som ledsager det levende ændringer i solens formation eller udstråling. væsen kontant, og vi kan roligt konkludere, Den er et materielt skabt ting, så den Substans, at det at gøre tjeneste er det levende væsens der aldrig skabes, kan derfor heller ikke ændres i sin formation eller kvalitet, selv om Han evige religion. Når et menneske bekender sig til en bestemt tro ud fra det bestemte sted og de Der er også en henvisning til ordet sanatana er den sædgivende kilde til alting. omstændigheder, under hvilke det er født, i Bhagavad-gitas ottende kapitel, hvor der og således hævder at være hindu, muslim, står, at der findes en anden kosmisk natur, der kristen, buddhist eller at tilhøre en eller anden er fuldstændig forskellig fra den, som vi nu sekt eller undersekt, er sådanne betegnelser har en vis erfaring af. Den materielle natur ikke-sanatana-dharma. En hindu kan ændre er så at sige en sløv eller død natur, men stik sin tro og blive muslim, eller en muslim kan modsat denne natur er der en anden natur, der skifte tro og blive hindu eller kristen osv., er fuldstændig forskellig fra den. Sidstnævnte men under alle omstændigheder gør en sådan kosmiske natur er fuld af liv, lyksalighed og ændring af religiøs tro det ikke muligt for en viden, og den kaldes den evige natur eller sanatana-natur. Ligesom der intet slid, nedbrud person at ændre sin evige beskæftigelse med at gøre tjeneste til andre. En hindu, muslim eller ændring er i formationen af det Højeste eller kristen er i alle tilfælde tjener af en eller anden, og således kan det ikke anses for af sanatana-naturen. Og ligesom det Højeste Væsen, er der ingen ændring i formationen sanatana-dharma at bekende sig til en bestemt Væsen er det Højeste levende Væsen, er den slags tro. Men det levende væsens konstante kosmiske natur, hvor det Højeste Væsen hersker, lige så levende, som Herren er det. Der er ledsager, som er at gøre tjeneste, er hans sanatana-dharma. ingen forskel i kvalitet på de to sanatana størrelser, og der er Herren og Hans dhama [bolig] I Bhagavad-gita er der flere henvisninger til sanatana. Lad os se på henvisningerne en ifølge vaisnavaernes opfattelse identiske, efter en, sådan som de forekommer i Bhagavad-gita, og forsøge at forstå betydningen af til det materielle kosmiske univers skabes og dvs. af samme sanatana natur. I modsætning sanatana-dharma fra denne autoritet. tilintetgøres den kosmiske sanatana natur Der refereres til ordet sanatana i det syven- aldrig. Det står også i Bhagavad-gita, at dette -4-

5 uforgængelige sted er hvert eneste levende væsens permanente hjem, og hvem som helst, der kommer tilbage til Guds verden, vender aldrig tilbage til denne dødelige verden. Den dødelige verden er selv op til Brahma-lokas region altid et ikke-sanatana sted. Selv om man skulle være i stand til at komme helt op til Brahmaloka, den højeste planet i dette materielle univers, vil man være nødt til at vende tilbage til denne dødelige jordiske verden. Det kan forstås fra ovennævnte udsagn, at Herren er sanatana, og stedet, hvor Herren bor, er også sanatana. Men lad os se, hvad de levende væseners position er. I Bhagavadgitas femtende kapitel omtales de levende væsener som sanatana. De levende væsener er i virkeligheden uadskillelige dele af den Højeste Herre. Og fordi Herren er sanatana, må Hans uadskillelige dele også være sanatana. Én ting må vi dog altid huske: de levende væsener er evigt uadskillelige dele af det Højeste Væsen uden nogen forandring. Forsøget på at blive et med Herren er derfor også et unaturligt forsøg og imod princippet om sanatana, hvorfor kultiveringen af en sådan monistisk filosofi er et ikke-sanatana forsøg, der er skadeligt for sanatana-dharmas interesse. Monisterne eller de, der higer efter at blive et med den Højeste Herre, er ikke sanatana ister. (Fortsættes i næste nummer) Gaura-Nitais ønskeliste for december måned Af Dandaniti Devi Dasi Hvis man har lyst til at bidrage og donere til Gaura-Nitais tilbedelse i København, er der bl.a. brug for følgende: alter ghee honning (flydende) ren bomuldsvat røgelse køkken forklæder af bomuld viskestykker store grydeskeer af træ en solid paletkniv af metal med flad ende bhoga økologisk smør økologisk mælk økologisk yoghurt/tykmælk økologisk piskefløde ghee rørsukker honning gur/jaggery mannagryn økologisk hvedemel havregryn kokosmel brune ris sesamfrø økologisk olivenolie økologisk rapsolie mandler diverse nødder solsikkekerner tørrede frugter frisk frugt og grønt Donationer Der er også mulighed for helt eller delvist at sponsorere en søndagsfest eller en bestemt festival, hvis man har lyst til det. En hel søndagsfest koster således 1500 kr., imens der er forskellige priser for de forskellige festivaler. Kontakt templet (tlf ) for nærmere detaljer. -5-

6 Mit yndlingsvers i Bhagavad-gita Sankarsana Dasa Adhikari: Bhagavad-gita er sprængfyldt med yndlingsvers. Det pibler frem med nektar overalt. Det er som et kildevæld af ubegrænset glæde, der sprøjter op og oversvømmer verden med transcendental lyksalighed! Det første vers, der virkeligt gjorde indtryk på mig, var 9.26: patram puspam phalam toyam yo me bhakta prayacchati tad aham bhakty-upahrtam asnami prayatatmanah Af Dandaniti Devi Dasi Den 16. december er det Gita Jayanti, den dag, Krishna talte Bhagavad-gita til Arjuna. I den anledning har vi helliget de næste sider til Bhagavad-gitas forherligelse. Vi har bedt forskellige hengivne skrive et par linier om deres yndlingsvers i Bhagavad-gita eller et vers, der på en eller anden måde har en særlig betydning for dem. Såfremt en person tilbyder Mig et blad, en blomst eller vand med kærlighed og hengivenhed, vil Jeg tage imod det. Før jeg blev hengiven, ledte jeg efter et yoga-system, der virkede. Jeg havde prøvet alle mulige former for yoga og meditation, men intet fungerede for mig. En ven foreslog mig at chante Hare Krishna, og jeg lånte en Bhagavadgita på biblioteket. Det var ikke Prabhupadas Bhagavad-gita, men på en eller anden måde var verset korrekt oversat. Krishna siger: Hvis du med kærlighed og hengivenhed tilbyder Mig et blad, en blomst, en frugt eller vand, vil Jeg tage imod det. Jeg var lamslået. Jeg er vokset op som kristen, men vi havde ingen anelse om, at man kunne have nogen form for personlig udveksling med Gud. Men her sagde Krishna: Jeg er den Højeste Person, og hvis du med kærlighed ofrer Mig et blad, en blomst, frugt eller vand, vil Jeg tage imod det med stor glæde. Det var forbløffende, og jeg gik straks i gang. Jeg købte et billede af Radha-Krishna i en gavebutik, og jeg begyndte at ofre min vegetariske mad til Herren. Det var en fantastisk oplevelse. Jeg vil aldrig glemme den tid. Det er helt sikkert et af -6- mine yndlingsvers, for det var det første vers, der virkeligt forbandt mig med Krishna. Lalita Gopinatha Dasi: Mit yndlingsvers er 15.16: dvau imau purusau loke ksaras caksara eva ca ksarah sarvani bhutani kutastho ksara ucyate * Der findes to kategorier af væsner, de fejlbare og de ufejlbarlige. Hvert eneste væsen er fejlbarligt i den materielle verden, og i den åndelige verden er alle væsner ufejlbarlige. Der er to klasser af mennesker: de fejlbare og de ufejlbarlige. I den materielle verden er alle levende væsener fejlbare, og i den åndelige verden er alle levende væsener ufejlbarlige. De andre vers, der omkranser dette vers, er også meget instruktive, når det gælder om at forstå vores position i denne materielle verden. Vi er intet andet end små og ubetydelige, men vi kan blive storslåede ved at blive Krishnas hengivne og tjene ham oprigtigt og på den måde opnå målet med livet. Caitanya Candra Dasa: Bg. 2.70: apuryamanam acala-pratistham samudram apah pravisanti yadvat tadvat kama yam pravisanti sarve sa santim apnoti na kama-kami * Kun den, der ikke lader sig forstyrre af den uophørlige strøm af ønsker, der løber som floder

7 ud i havet, der bestandigt fyldes, men alligevel altid er roligt, kan opnå fred og ikke den, der stræber efter at opfylde sådanne ønsker. Jeg finder denne analogi meget smuk. Havet er så stort, at selv om floder konstant sender millioner af liter vand ud i det, flyder det ikke over sine bredder. Ligeledes tørrer havet ikke ud under tørkeperioder. Når vi seriøst følger den Krishna-bevidste proces, bliver vi fuldt tilfredse, og derved kan den materielles flods fristelser ikke flyde over i vores sind og drukne vores intelligens. En stor sjæl (mahatma) kendetegnes ved, at han altid er forbundet med Krishna ved at høre og tjene Krishna konstant (Bg ), og derved bliver han frigjort fra den materielle naturs lænker (Bg ), hvilket giver den ultimative tilfredsstillelse (Bg ). * Kesava Priya Devi Dasi: Det er praktisk taget en umulig opgave at finde ens favoritvers i Bhagavad-gita, da det ene vers er mere strålende end det andet...,...og sådan fortsætter det hele vejen igennem, men i dag har jeg valgt Bg sarvasya caham hrdi sannivistho mattah smrtir jnanam apohanam ca vedais ca sarvair aham eva vedyo vedanta-krd veda-vid eva caham villige til at følge Hans anvisninger. Når vi har lidt tilstrækkeligt og overgiver os til Krishna igen, er Han der straks som den betingede sjæls bedste ven. Krishna er alttiltrækkende, især fordi Han giver Sig Selv til det levende væsen i form af Vedaerne, som er en manifestation af Hans ufattelige barmhjertighed. Bhakta Joe: Mit yndlingsvers er Bg. 4.36: api ced asi papebhyah sarvebhyah papa-krttamah sarvam jnana-plavanaiva vrjinam santarisyati Jeg findes i alle væseners hjerte, og fra Mig Dandaniti Devi Dasi: kommer hukommelse, viden og forglemmelse. Som Sankarsana Prabhu sagde, da jeg spurgte Man kan lære Mig at kende gennem alle Vedaerne. om hans yndlingsvers: Bhagavad-gita er fyldt Jeg er i sandhed den, der har samlet alle Vedaerne, med yndlingsvers. Jeg har imidlertid et vers, og Jeg er den, der kender alle Vedaerne. der har en særlig betydning for mig i forbindelse Jeg føler mig altid meget tryg ved at tænke med min tjeneste som bogdistributør. på, at Krishna sidder i alle væseners hjerte, og Alle, der har prøvet at sælge Prabhupadas at Han ultimativt kender motivet bag alle vore bøger på gaden eller på andre måder, ved, at der handlinger. Når vi somme tider formår at gøre er en særlig nektar forbundet med at distribuere noget rigtigt godt, er det simpelthen, fordi Krishna Prabhupadas bøger. De fleste har dog også ople- giver os lidt hukommelse og viden, og når vi vet at være det, vi på sankirtana-fagsprog kalder gør noget rigtigt dumt, irettesætter Krishna os mental. Man overvældes af sindet, der fortæller igen inde fra hjertet, enten ved at få os til at indse én, at det ikke er muligt at sælge disse bøger. vores fejltagelse eller ved at forsvinde langt væk Så søger man tilflugt i Bhagavad-gita 3.30: fra vores bevidsthed, fordi Han ser, vi ikke er (Fortsættes side 20) -7- * Selv hvis du anses for at være den mest syndige af alle syndere, vil du, når du befinder dig i den transcendentale videns båd, være i stand til at krydse over lidelsernes ocean. Jeg holder meget af denne passage. Hvis jeg kan forstå mit forhold til Gud, kan Gud løfte mig ud af alle de besværligheder, jeg gennemgår i livet, uanset hvor forfærdelige de måtte være, og uanset hvor meget ondt jeg har forårsaget. Hvis jeg forstår mit forhold til Gud, redder Han mig fra at svømme gennem dette hav af lidelser. *

8 Rig på to dollars om dagen Af Dhanesvara Dasa Dhanesvara Dasa er discipel af Srila Prabhupada. Han blev uddannet som ingeniør fra University of Florida i 1973, og samme år sluttede han sig til ISKCON i Gainesville. De sidste fem år har han opholdt sig i Østeuropa og er med til at opbygge landsbysamfundet Gitagrad i Ukraine. Dhanesvara Dasa er forfatter til en ny bog, Spiritual Economics, hvor han slår til lyd for en anden måde at gøre verden rig på end igennem en markedsorienteret pengeøkonomi. Følgende artikel, der er hentet fra Back to Godhead november/december 2010, giver en fornemmelse af hans ideer. Folk ser naturligt alting ud fra den verden, behov. Landsbyfolk i Indien og Ukraine dyrker de er vante til. Denne kulturelle forudindtagethed selv en stor del af deres egen mad. De har også viser sig på mange måder, eksem- færre tøjbehov end deres vestlige modstykker pelvis når folk fra såkaldte velstående lande og færre økonomiske krav om ting som biler, forsøger at måle og udrydde fattigdom. forsikringer eller meningsløse forbrugsgoder, I den tro, at pengeindkomst er afgørende for disse ting er ikke nødvendigvist en del af for, hvad fattigdom er, overfører de deres deres kultur. Ikke desto mindre ønsker FN at ideer på resten af verden. De ser på verden ændre deres og mange andre menneskers kultur igennem deres egen indkomst og slutter, over hele verden for at løfte dem ud af deres at over halvdelen af jordens mennesker er fattigdom ved at sikre, at de har mere end fattige. Gode sjæle som de er, ønsker de at to dollars om dagen. Det ligner et prisværdigt afhjælpe problemet. mål, men måske burde vi alligevel standse op Men er en fattig persons oplevelse i et fattigt og tænke over, hvad flere penge sandsynligvis land af at være fattig den samme, som en fattig vil betyde for folk. persons i et rigt land? Nej. Som en generel Vi har et eksempel fra nyere historie. iagttagelse vil jeg sige, at folk flest i fattige Antropologen Helena Norberg-Hodge var lande er relativt veltilpas, imens fattige i rige den første fremmede, der fik lov til at slå lande ikke er det. sig ned i Ladakh, Kashmir. I begyndelsen Jeg har mødt indiske landsbyfolk, der ville af 1970erne havde hun det privilegium at blive kategoriseret som fattige efter FN s leve der seks måneder om året i tre årtier og retningslinier (med en indkomst under 1,25 kom til at kende og dokumenterede livet i dollars om dagen), og jeg kan forsikre ud fra de traditionelle landsbyer før den vestlige direkte erfaring for, at disse folk ikke anser kulturs indtrængen. Ladakh-folkene levede sig selv for fattige eller mærker virkningen i en landbrugsbaseret subsistensøkonomi. af fattigdom, som en person i USA ville Selv om det ikke er et let liv efter vestlige med samme indkomstniveau. Det samme normer, kunne folk dække deres grundlæggende gælder for fattige mennesker, jeg kender fysiske, sociale, åndelige og kreative i Østeuropa. behov med en åbenlys glæde indenfor de sikre Hvad er forskellen? Det kan siges med ét rammer af et medmenneskeligt samfund, hvor ord: kultur, et ord, der også omfatter værdier og man delte med hinanden. Deres lykke kom forventninger. Et hus i en indisk eller ukrainsk ikke an på indkomst eller besiddelser, men landsby er uhyre forskelligt fra et i et byområde var blot en naturlig del af deres dagligliv. i USA eller Europa, men folk lever der lige så Da landsbyfolkene var gensidigt afhængige lykkeligt, som mere velstående folk lever i deres af hinanden, fastholdt de en dybt rodfæstet luksushuse. Det samme gælder for deres daglige -8-

9 respekt for hinandens grundlæggende behov. og i sidste instans elsket, når resultatet i virkeligheden næsten altid er det modsatte [De Samtidigt holdt en accept af de naturlige begrænsninger, som miljøet indeholdt, dem fri bliver] adskilt fra hinanden, hvilket yderligere af naturstridige værdinormer. forstærker behovet for at blive accepteret. 1 På den tid hvor dette blev observeret, ville Ironisk set var det penge, der bragte fattigdom til Ladakh. Før vesterlændingene ladakhierne sandsynligvis være blevet anset for fattige efter internationale normer, for deres kom med mange penge på lommen, anså indkomst var minimal, og de fleste af deres ladakhierne ikke sig selv for fattige, selv om behov blev dækket af hjemmelavede produkter. Ikke desto mindre var de et tilfreds og glad dollars om dagen. Kun ved at sammenligne deres indkomst sandsynligvis lå under 1,25 folk. Men noget ændrede det. Norberg-Hodge sig med disse fremmede, og hvad de havde, forklarer, hvordan det var turisterne, der bragte og hvordan de levede, begyndte ladakhierne fattigdommen til Ladakh: at se sig selv i et andet lys som fattige og i behov for, hvad de ikke før havde haft brug for: En vestlig turist kan bruge flere penge på en dag, end en familie i Ladakh tjener på et penge og det, som penge kan købe. Sørgeligt år. Da ladakhierne så dette, følte de sig pludseligt fattige. Den nye sammenligning skabte isolation på samme tid. nok købte de sig selv til fremmedgørelse og en kløft, der aldrig havde eksisteret før, for i Andre steder rundt om i verden får vores det traditionelle Ladakh behøvede folk ikke kulturelle forudindtagethed os til at ville fjerne penge for at have et rigt og tilfredsstillende fattigdom, sådan som vi forstår den. Men vil liv. Ladakh-samfundet byggede på gensidig det ikke, ligesom ladakhierne oplevede det, blot hjælp og samarbejde. Ingen behøvede at skabe fattigdom, hvor den tidligere ikke fandtes? forlange penge for et stykke arbejde eller Et af FN s udviklingsmål for årtusindskiftet have penge til mad, tøj, et sted at bo I den (Millenium Development Goals, MDG) var traditionelle økonomi vidste ladakhierne, at elimineringen af global fattigdom, der indbefatter disse tre mål: de måtte afhænge af andre mennesker, og at andre mennesker til gengæld også afhang af Imellem 1990 og 2015 at halvere den del af dem. I det nye økonomiske system opløses jordens befolkning, hvis indkomst er mindre end den lokale gensidige afhængighed sammen 1 dollar om dagen. med den traditionelle tolerance. I stedet for At give alle inklusive kvinder og unge mennesker en fuldstændig og produktiv beskæftigelse at dække deres behov igennem et kollektivt system bliver konkurrence og knaphed afgørende faktorer for overlevelse. Måske den Imellem 1990 og 2015 at halvere den del af og et ordentligt arbejde. mest tragiske af alle de ændringer, jeg har menneskeheden, der lider af sult. set i Ladakh, er den onde cirkel, hvor personlig usikkerhed bidrager til en svækkelse de kulturelt enøjede. Ved at definere måden Selv om disse ligner værdifulde mål, er af familierne og fællesskabsbåndene, hvilket at nå målene på begrænser de det, der vil igen ryster det personlige selvværd endnu blive opnået. Måden, hvorpå disse mål er mere. Forbrugerisme spiller en central rolle formuleret, forudsætter en økonomisk udviklingsorienteret model med produktion til i hele denne proces, siden en følelsesmæssig usikkerhed skaber en sult efter materielle en markedsøkonomi og et lønnet arbejde til statussymboler. Behovet for anerkendelse og de folk, de ønsker at hjælpe. Selv om deres accept gyder mere olie på ilden efter at tilegne anstrengelser er oprigtigt ment, bemærkede sig besiddelser, der antageligt skulle gøre en FN s Generalsekretær i en vagt formuleret til noget Det er hjerteskærende at se folk rapport, at selv om der var sket betydelige købe ting for at blive beundret, respekteret fremskridt, var en presserende og øget ind- -9-

10 sats krævet på området for at nå målene i Hundreder af millioner af dollars bliver investeret i at opnå disse mål. Men hvis den kulturelle forudindtagethed blev lettet, kunne disse samme målsætninger opnås med meget færre penge. én ung mand, der arbejdede med lokalbefolkningen og et meget beskedent budget, ikke blot de økonomiske målsætninger i MDG, men mange andre ting samtidigt. I stedet for at gå igennem en masse krumspring for at opjustere indkomsten, hvorfor så ikke blot justere kulturen ved at fjerne unødvendige fordringer? Dette er lettere, for mange steder i verden findes der allerede en simpel landsbykultur. Det er imidlertid en kamp op ad bakke, hvis vi vil ændre kulturen ved at lokke folk til at være forbrugere, have et arbejde, rejse frem og tilbage til arbejde hver dag og ændre deres livsstil til en kunstig afhængighed af andre. Ja, ved at vælge sidstnævnte metode er det sandsynligt, at selv om de ydre økonomiske målsætninger vil blive opfyldt, vil folk være mindre lykkelige og mindre sikre, ligesom ladakhierne blev det efter den vestlige kulturs indtræden på scenen. Et alternativ, der virkede I det sidste halve århundrede er næsten hver eneste udviklingsmodel slået fejl, når det drejer sig om at bringe Afrika syd for Sahara op til et niveau, hvor det kan konkurrere på et internationalt marked og på samme tid give folk de nødvendige arbejdspladser. Men indsatsen fra en enkelt ung mand har givet alle disse internationale bestræbelser baghjul. En andengenerations-hengiven af Krishna, Alexander Petroff, 25 år gammel, tog til det krigshærgede Congo med et forslag til regeringen. Han ville starte en selvforsynende, miljømæssigt bæredygtig landsby. Regeringen gik med på hans forslag og gav Prabhupadas model ham fyrre hektar jord, hvor hans organisation, At ændre kulturen til mere enkelhed er den Working Villages International (WVI), skabte nemmeste måde at opnå tryghed og lykke på. en udviklingsmodel, som han kaldte Village Det er, hvad ISKCON s grundlægger-acarya Self Reliance. Village Self Reliance bygger Srila Prabhupada opfordrede sine tilhængere på to ideer om swadeshi og bæredygtigt til at gøre. Han kaldte det enkelt liv og høj landbrug. Gandhis princip swadeshi sigter til tænkning at leve enkelt for at kunne tilgodese lokal produktion af folks egne behov. Ifølge kroppens behov tilstrækkeligt og høste fordelene swadeshi-princippet skal alt, der laves i landsbyen, af at gøre det på den måde inklusive at spare først og fremmest bruges af landsbyens tid, der kan bruges på selvrealiseringsaktivi- medlemmer. Med denne fremgangsmåde teter. Hengivne af Krishna over hele verden opnås et bæredygtigt landbrug ved at bruge har oplevet tilfredsstillelsen, der kommer fra økologiske metoder uden ting tilført udefra og hengiven tjeneste til den Højeste Herre. Hvis ved at anvende okser til at pløje med i stedet vores tid bruges rigtigt på at tjene Herren, kan for brændstoftørstige traktorer. vores enkle livsstil også være tilfredsstillende Fra en start på dollars fra private donorer og fyldestgørende. har WVI i løbet af to år kunnet ansætte 400 Men, protesterer vi måske, vi kan ikke alle arbejdere, der forsørger 350 familier og dyrker gå i stå og vende tilbage til et enkelt landsbyliv. 50 tons ris om måneden, hvilket gør projektet Det er ikke muligt! til den næststørste risproducent i provinsen. De Det er selvfølgelig ikke alle, der vil, men dyrker også tonsvis af grønsager. I stedet for mange kan så sandelig gøre det, specielt de, at løse problemernes symptomer går WVI til der aldrig har forladt landsbyerne, og dem er roden af sult, arbejdsløshed og vold med en udviklingsmodel, der mange af. Og hvorfor ikke, hvis de kan der kan tilpasses næsten ethvert være trygge og tilfredse? Efter at have boet i sted i verden. På to og ikke femten år opnåede landsbyer i både Indien og Ukraine har jeg op- -10-

HARE KRISHNA ENGLANDSBESØG INTERVIEW MED BHAKTI VIDYAPURNA SWAMI 10 ÅRS JUBILÆUM NYT FRA. Nr. 10, 11. årgang, oktober 2009

HARE KRISHNA ENGLANDSBESØG INTERVIEW MED BHAKTI VIDYAPURNA SWAMI 10 ÅRS JUBILÆUM NYT FRA. Nr. 10, 11. årgang, oktober 2009 Nr. 10, 11. årgang, oktober 2009 Pris 25 kr. HARE KRISHNA NYT FRA 10 ÅRS JUBILÆUM INTERVIEW MED BHAKTI VIDYAPURNA SWAMI ENGLANDSBESØG Nyt fra Hare Krishnas 10 års jubilæum I oktober 1999 gik det første

Læs mere

HARE KRISHNA DE KÆRE FORÆLDRE DEN TREJDE REFORMATION BOGDISTRIBUTION I DECEMBER NYT FRA. Nr. 12, 14. årgang, december 2011

HARE KRISHNA DE KÆRE FORÆLDRE DEN TREJDE REFORMATION BOGDISTRIBUTION I DECEMBER NYT FRA. Nr. 12, 14. årgang, december 2011 Nr. 12, 14. årgang, december 2011 Pris 25 kr. HARE KRISHNA NYT FRA BOGDISTRIBUTION I DECEMBER DEN TREJDE REFORMATION DE KÆRE FORÆLDRE Manidhara Prabhu, som mange allerede kender, er netop flyttet ind i

Læs mere

KRISHNA HARE MAYAPUR- OPLEVELSE TI PROBLEMER MED DARWIN (NYT FRA) Nr. 5, 18. årgang, juni 2015 - Pris 30 kr. RATHA- YATRA 2015 BHAGAVAD- GITA KAP.

KRISHNA HARE MAYAPUR- OPLEVELSE TI PROBLEMER MED DARWIN (NYT FRA) Nr. 5, 18. årgang, juni 2015 - Pris 30 kr. RATHA- YATRA 2015 BHAGAVAD- GITA KAP. (NYT FRA) HARE KRISHNA Nr. 5, 18. årgang, juni 2015 - Pris 30 kr. RATHA- YATRA 2015 MAYAPUR- OPLEVELSE BHAGAVAD- GITA KAP. 13 TI PROBLEMER MED DARWIN Nyhedsblad for ISKCON i Danmark Grundlægger-acarya

Læs mere

FÅ DIG EN KO! HVEM ER HERREN CAITANYA? HENGIVEN AF KRISHNA SOM DANSK TEENAGER

FÅ DIG EN KO! HVEM ER HERREN CAITANYA? HENGIVEN AF KRISHNA SOM DANSK TEENAGER FÅ DIG EN KO! HVEM ER HERREN CAITANYA? HENGIVEN AF KRISHNA SOM DANSK TEENAGER Velkommen til 2009. Som sædvanlig er vi en uge inde i januar med udgivelsen af årets første Nyt fra Hare Krishna (hvorfor,

Læs mere

KRISHNA HARE YAMUNAS SIDSTE LEKTION SRI KRISHNA JANMASTAMI (NYT FRA) Nr. 7, 18. årgang, august 2015 - Pris 30 kr. ET SAMFUND UDEN HJERNE

KRISHNA HARE YAMUNAS SIDSTE LEKTION SRI KRISHNA JANMASTAMI (NYT FRA) Nr. 7, 18. årgang, august 2015 - Pris 30 kr. ET SAMFUND UDEN HJERNE (NYT FRA) HARE KRISHNA Nr. 7, 18. årgang, august 2015 - Pris 30 kr. ET SAMFUND UDEN HJERNE YAMUNAS SIDSTE LEKTION AT LEVE BHAGAVAD- GITA SRI KRISHNA JANMASTAMI Nyhedsblad for ISKCON i Danmark Grundlægger-acarya

Læs mere

Redaktionelt. I dette nummer

Redaktionelt. I dette nummer På næste side starter vi med en oversættelse af Srila Prabhupadas Light of the Bhagavata, en af hans mindre kendte bøger, der aldrig er udkommet på dansk. Vi har givet den den danske titel I Bhagavatams

Læs mere

HARE KRISHNA PRABHUPADA I NEW JERSEY MAHA MANTRAET RELIGIØSE ER SUNDERE NYT FRA. Nr. 6, 15. årgang, juni 2012

HARE KRISHNA PRABHUPADA I NEW JERSEY MAHA MANTRAET RELIGIØSE ER SUNDERE NYT FRA. Nr. 6, 15. årgang, juni 2012 HARE KRISHNA NYT FRA Nr. 6, 15. årgang, juni 2012 MAHA MANTRAET RELIGIØSE ER SUNDERE PRABHUPADA I NEW JERSEY Pris 25 kr. Birbal fanger tyve Der går mange historier om Kejser Akbars berømte minister Birbal

Læs mere

HARE KRISHNA VAR JESUS I INDIEN? LIVETS SIDSTE FASE INTERVIEW MED BHADRA RUPA DASA NYT FRA. Nr. 11, 17. årgang, december 2014

HARE KRISHNA VAR JESUS I INDIEN? LIVETS SIDSTE FASE INTERVIEW MED BHADRA RUPA DASA NYT FRA. Nr. 11, 17. årgang, december 2014 Nr. 11, 17. årgang, december 2014 Pris 30 kr. HARE KRISHNA NYT FRA LIVETS SIDSTE FASE INTERVIEW MED BHADRA RUPA DASA VAR JESUS I INDIEN? December 2014 Tirsdag 2.12 Ekadasi (faste fra korn og bønner for

Læs mere

Kort introduktion til buddhisme

Kort introduktion til buddhisme Kort introduktion til buddhisme Shomon Pia Trans shomon@tendai.dk, www.shomon.dk Dette materiale kan frit anvendes til undervisningsformål i skoler og gymnasier. Anden anvendelse, herunder kommerciel anvendelse,

Læs mere

JORDEN ER RIG ET VEDISK BUD PÅ EN BÆREDYGTIG VERDEN. Dorte Skou Jensen Leif Asmark Jensen

JORDEN ER RIG ET VEDISK BUD PÅ EN BÆREDYGTIG VERDEN. Dorte Skou Jensen Leif Asmark Jensen JORDEN ER RIG ET VEDISK BUD PÅ EN BÆREDYGTIG VERDEN Dorte Skou Jensen Leif Asmark Jensen Jorden er rig Et vedisk bud på en bæredygtig verden Forfattet af Dorte Skou Jensen og Leif Asmark Jensen. Layout:

Læs mere

En buddhistisk tilgang til Livet, Døden & Efterlivet Allan Chemnitz

En buddhistisk tilgang til Livet, Døden & Efterlivet Allan Chemnitz Mental forberedelse til Døden En buddhistisk tilgang til Livet, Døden & Efterlivet Allan Chemnitz 2 MENTAL FORBEREDELSE TIL DØDEN MENTAL FORBEREDELSE TIL DØDEN En buddhistisk tilgang til Livet, Døden &

Læs mere

Den sidste reformation af Torben Søndergaard

Den sidste reformation af Torben Søndergaard Den sidste reformation af Torben Søndergaard Copyright: 2010, Torben Søndergaard Udgivelse: Mission Produktion ISBN: 978-87-989848-6-3 Bestilling: www.oplevjesus.dk, www.mission.dk eller pr. tlf. 22 93

Læs mere

VEJEN TIL INDRE FRED

VEJEN TIL INDRE FRED VEJEN TIL INDRE FRED Freds Pilgrim VEJEN TIL INDRE FRED Harmoniske principper for menneskelivet VISDOMS BØGERNE Sankt Ansgars Forlag Freds Pilgrim: Vejen til indre Fred Harmoniske principper for menneskelivet.

Læs mere

Tidsskrift for åndsvidenskab

Tidsskrift for åndsvidenskab Nummer 1 - marts 2013-31. årgang Tidsskrift for åndsvidenskab I fremtiden.. Små uddrag af Martinus sidste tale 9/8-1980: Væremåden i det daglige liv er særlig vigtig, og nu er den kommet så langt ned og

Læs mere

Introduktion til buddhisme

Introduktion til buddhisme Introduktion til buddhisme Shoken Pia Trans pia.trans@lotus-sangha.dk http://www.shoken.dk Dette materiale kan frit anvendes til undervisningsformål i skoler og gymnasier. Anden anvendelse, herunder kommerciel

Læs mere

Sådan gør du DINE DRØMME TIL VIRKELIGHED

Sådan gør du DINE DRØMME TIL VIRKELIGHED Anja Nielsen og Anita Christensen Sådan gør du DINE DRØMME TIL VIRKELIGHED Hjertevarm, inspirerende og lærerig bog fra Cert. konsulent i ernæring og sundhed Anja Nielsen og tidligere tredobbelt verdensmester

Læs mere

Kapitel 2 Der findes en løsning. Læs kapitlet i sin helhed

Kapitel 2 Der findes en løsning. Læs kapitlet i sin helhed ANDET TRIN: Vi kom til den erkendelse, at en Magt større end os selv kunne give os vor sunde fornuft tilbage. Kapitel 2 Der findes en løsning Læs kapitlet i sin helhed Med sygdommen alkoholisme følger

Læs mere

Hvad ved vi egentlig om lykke?... lykke og forskning

Hvad ved vi egentlig om lykke?... lykke og forskning KAPITEL 1 Hvad ved vi egentlig om lykke?... lykke og forskning Hvis du vil være lykkelig en dag, så drik dig fuld. Hvis du vil være lykkelig et år, så gift dig. Hvis du vil være lykkelig resten af dit

Læs mere

STUDIUM BIBEL. Bibelstudium ISSN 1398-2826. Jesus græd Bibelen og menneskets følelser JANUAR FEBRUAR MARTS. Næste STUDIUM BIBEL

STUDIUM BIBEL. Bibelstudium ISSN 1398-2826. Jesus græd Bibelen og menneskets følelser JANUAR FEBRUAR MARTS. Næste STUDIUM BIBEL BIBEL B S STUDIUM Bibelstudium 1. kvartal 2011 JANUAR FEBRUAR MARTS bibelstudium.dk Nådens klæ dning Klædedragtens historie i Bibel ens lys 2 Dansk Bogforlag TLF.: 4558 7758 www.danskbogforlag.dk 2. kvartal

Læs mere

Datingsider sider af dating

Datingsider sider af dating Mikael Hoffmann Uddrag fra Datingsider sider af dating - om hvordan du kommer i balance, så du tiltrækker din ideelle kvinde, og parforholdet varer ved Dette uddrags indholdsfortegnelse: Tak... 6 Forord...

Læs mere

profeternesvej.dk Tanker om Gud Ruqiyah Wares Maqsood

profeternesvej.dk Tanker om Gud Ruqiyah Wares Maqsood Tanker om Gud af Ruqiyah Wares Maqsood 1 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1: Først et par drilske spørgsmål 3 Kapitel 2: Eksisterer Gud? 6 Kapitel 3: Er at se det samme som at tro? 13 Kapitel 4: Høresans 16

Læs mere

EVANGELIET UDBYTTERIGT LIV ELEVENS HÆFTE OG ET. Religion 150

EVANGELIET UDBYTTERIGT LIV ELEVENS HÆFTE OG ET. Religion 150 EVANGELIET OG ET UDBYTTERIGT LIV ELEVENS HÆFTE Religion 150 EVANGELIET OG ET UDBYTTERIGT LIV ELEVENS HÆFTE Religion 150 Udarbejdet af Kirkens Uddannelsessystem Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages

Læs mere

Noget om sekter i sommervarmen

Noget om sekter i sommervarmen Noget om sekter i sommervarmen I dette nummer af kirkebladet tager vi fat på en anden side af troen. Vi har i tidligere numre af Kirke- og nogle er rent fortællende artikler som orienterer onen med hjælp

Læs mere

Tema: Penge Et redskab til at skabe forandringer PENGEVIRKE - 3/2013 TEMA: PENGE 01

Tema: Penge Et redskab til at skabe forandringer PENGEVIRKE - 3/2013 TEMA: PENGE 01 PENGEVIRKE - 3/2013 TEMA: PENGE 01 T i d s s k r i f t f o r n y b a n k k u l t u r n r. 3 2 0 1 3 Vi samler op bagest fra køen 04 Socialt ansvar er ikke bare en mulighed, men en pligt for det kollektivt

Læs mere

Sandhed Godhed Skønhed

Sandhed Godhed Skønhed Sandhed Godhed Skønhed Bind 7: Sathya Sai Baba s livshistorie (1994 til 2001) Originaltitel: Sathyam Sivam Sundaram Af B.N. Narasimha Murthy Oversat af: www.saibabapaadansk.dk Oversætterens kommentarer

Læs mere

Sæt ord på din rejse gode råd om formidling, der virker

Sæt ord på din rejse gode råd om formidling, der virker Sæt ord på din rejse gode råd om formidling, der virker DANSK UNGDOMS FÆLLESRÅD Om forfatterne Lisbeth Pilegaard (f. 1968) er sektionsleder i international afdeling på norsk Flyktninghjelps hovedkontor

Læs mere

9-Lad os tale om penge.

9-Lad os tale om penge. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 9-Lad os tale om penge. Kvinder og mænd har bekymret sig om penge

Læs mere

Illustreret af Anders Morgenthaler. Jens Moberg. Rettidig omsorg. Gyldendal Business

Illustreret af Anders Morgenthaler. Jens Moberg. Rettidig omsorg. Gyldendal Business Illustreret af Anders Morgenthaler Jens Moberg Rettidig omsorg Gyldendal Business Indhold Forord 5 Tak 10 1. Selvbevidsthed om at kende sig selv som leder 13 Succesfuld ledelse starter med selvbevidsthed

Læs mere

REJSEN TIL DIN 7. SANS. En for alle og alle for en

REJSEN TIL DIN 7. SANS. En for alle og alle for en REJSEN TIL DIN 7. SANS En for alle og alle for en 1 INDHOLDSFORTEGNELSEN 06 08 10 14 18 22 26 30 34 38 42 Det lærer du som Livsmentor Læs her hvad du får ud af at blive Livsmentor. Formålet med Body Mind

Læs mere

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere