Kontotype Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) Tilpasning til administrativt overhead på baggrund af. takstberegning.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kontotype Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) Tilpasning til administrativt overhead på baggrund af. takstberegning."

Transkript

1 Bila 1 - Tekniske omplaceriner inden for udvalet, ikke varie: Udval Sa (emne) Bevillin IM-konto Forklarende tekst (herunder politisk beslutnin) *markerin af anlæsbevillin Tilpasnin til administrativt Datilbud overhead på special - barund af Demorafireul takstberenin e I Tilpasnin til administrativt overhead på barund af takstberenin Tilpasnin til administrativt overhead på barund af takstberenin I Tilpasnin til administrativt overhead på barund af takstberenin Tilpasnin til administrativt Datilbud overhead på special - barund af Demorafireul takstberenin e I Tilpasnin til administrativt overhead på barund af takstberenin. 511 Tilpasnin til administrativt overhead på barund af takstberenin I Tilpasnin til administrativt overhead på barund af takstberenin Interationsstil lin på undervisnin Datilbud - Demorafireul e I Midler til interationsstilliner er meldt ud til medarbejder på skole frem for dainstitution. Interationsstil Undervisnin - Midler til interationsstilliner i illi er meldt ud til medarbejder på lin på I Demorafireul skole frem for dainstitution. undervisnin e 124 Løntilpasnine Sundhed U Løntilpasniner ifm. bottom-up budetterin budetterin Løntilpasnine Sundhed Løntilpasniner ifm. bottom-up budetterin. 68 budetterin Løntilpasnine Løntilpasniner ifm. bottom-up budetterin. 127 budetterin Løntilpasnine budetterin Løntilpasnine budetterin Budettilpasni n Mad- & måltider Budettilpasni n Mad- & måltider Læeblankette r: HMC- >Center for HR: IT Pleje, o bolier for ældre, Pleje, o bolier for ældre, U Løntilpasniner ifm. bottom-up budetterin. 566 Løntilpasniner ifm. bottom-up budetterin U Budettilpasnin Mad- & måltider. 100 Budettilpasnin Mad- & måltider Pleje, o bolier for ældre, demorafireule U Læeblanketter: HMC->Center for HR: IT

2 Udval Sa (emne) Bevillin IM-konto Forklarende tekst (herunder politisk beslutnin) *markerin af anlæsbevillin Læeblankette r: HMC- >Center for HR: IT Kompetenceu Ordinær dviklin drift Kompetenceu Parkerin dviklin - drift Ishøjruten, cykelsuperstip rojekt Ishøjruten, cykelsuperstip rojekt Ordinær anlæ Ordinær anlæ Læeblanketter: HMC->Center for HR: IT U Budetomplacerin vedr. kompetenceudviklin U Budetomplacerin vedr. kompetenceudviklin I Ishøjruten, cykelsuperstiprojekt (BR 28/1 2014, punkt 8) U Ishøjruten, cykelsuperstiprojekt (BR 28/1 2014, punkt 8) Min Vej - Personlie Borere forebyelsesp med sindslidelse laner U BR , pkt. 7 o BR , pkt. 7: I forbindelse med vedtaelsen af Kvalitetspakken 2012, er det bl.a. besluttet, at der skal udarbejdes personlie forbyelsesplaner for borere med sindslidelse. Implementerinen af forebyelsesplanerne medfører en effektiviserinsbesparelse med stiende profil hen imod Der skal derfor flyttes budet mellem bevillinsområdet Borere med sindslidelse o bevillinsområdet. 25 Min Vej - Personlie forebyelsesp laner BR , pkt. 7 o BR , pkt. 7: I forbindelse med vedtaelsen af Kvalitetspakken 2012, er det bl.a. besluttet, at der skal udarbejdes personlie forbyelsesplaner for borere med sindslidelse. Implementerinen af forebyelsesplanerne medfører en effektiviserinsbesparelse med stiende profil hen imod Der skal derfor flyttes budet mellem bevillinsområdet Borere med sindslidelse o bevillinsområdet. -25 Afviklin af saspukkel samt Øet opfølnin på kriseramte herberer Afviklin af saspukkel samt Øet opfølnin på kriseramte herberer Afviklin af saspukkel samt Øet opfølnin på kriseramte herberer Bybierne - Budet Udmøntnin af demorafimidl er Bybierne - Budet Udmøntnin af demorafimidl er Oranisations ændrin - Tilpasnin for budet o forbru Borere med sindslidelse U U Kvalitet i sasbehandlinen - Prioriterinsnotat Der flyttes midler i 2014 til Socialcenter København til Afviklin af saspukkel samt Øet opfølnin på kriseramte herberer ( ) Kvalitet i sasbehandlinen - Prioriterinsnotat Der flyttes midler i 2014 til Socialcenter København til Afviklin af saspukkel samt Øet opfølnin på kriseramte herberer ( ) Kvalitet i sasbehandlinen - Prioriterinsnotat Der flyttes midler i 2014 til Socialcenter København til Afviklin af saspukkel samt Øet opfølnin på kriseramte herberer ( ) pkt. 5 - Udmøntnin budet demorafimidler - Flyttes til bevillinsområdet Udsatte - Funktion pkt. 5 - Udmøntnin budet demorafimidler - Flyttes til bevillinsområdet Udsatte - Funktion BR Oranisationsændrin - Børn o uneenheden flyttes til Børnefamiliecenter København (BFCK)

3 Udval Sa (emne) Bevillin IM-konto Forklarende tekst (herunder politisk beslutnin) *markerin af anlæsbevillin Oranisations ændrin - Tilpasnin for budet o forbru BR Oranisationsændrin - Børn o uneenheden flyttes til Børnefamiliecenter København (BFCK). 71 Oranisations ændrin - Tilpasnin for budet o forbru I forbindelse med oranisationsjusterinen 2014 i Socialforvaltninen flyttes budettet til MinVej til bevillinsområdet - BR , pkt. 7 o BR , pkt. 7: I forbindelse med vedtaelsen af Kvalitetspakken 2012, er det bl.a. besluttet, at der skal udarbejdes personlie forbyelsesplaner for borere med sindslidelse. Implementerinen af forebyelsesplanerne medfører en effektiviserinsbesparelse med stiende profil hen imod Der skal derfor flyttes budet mellem bevillinsområdet Borere med sindslidelse o bevillinsområdet. 400 Oranisations ændrin - Tilpasnin for budet o forbru I forbindelse med oranisationsjusterinen 2014 i Socialforvaltninen flyttes budettet til MinVej til bevillinsområdet - BR , pkt. 7 o BR , pkt. 7: I forbindelse med vedtaelsen af Kvalitetspakken 2012, er det bl.a. besluttet, at der skal udarbejdes personlie forbyelsesplaner for borere med sindslidelse. Implementerinen af forebyelsesplanerne medfører en effektiviserinsbesparelse med stiende profil hen imod Der skal derfor flyttes budet mellem bevillinsområdet Borere med sindslidelse o bevillinsområdet Implementerin af taleenivelse steknoloi i 3641 byeri o moderniserin af botilbud Socialforvaltni nen Implementerin af taleenivelse steknoloi i Socialforvaltni nen U U Projektet er p.t. place på bevillin 3641 Byeri o moderniserin. Beløbet ønskes overført til bevillin Projektet er p.t. place på bevillin 3641 Byeri o moderniserin. Beløbet ønskes overført til bevillin sidder i HovedMED. Midlerne ives hvert år i forbindelse med budetaftalen Borere med sindslidelse U sidder i HovedMED. Midlerne ives hvert år i forbindelse med budetaftalen. - Or Borere med handicap, demorafireule U Hjemmeplejen, demorafireule U sidder i HovedMED. Midlerne ives hvert år i forbindelse med budetaftalen. - Or sidder i HovedMED. Midlerne ives hvert år i forbindelse med budetaftalen. - Or Borere med sindslidelse U sidder i HovedMED. Midlerne ives hvert år i forbindelse med budetaftalen. - Or Hjemmeplejen, demorafireule U Borere med handicap, demorafireule U sidder i HovedMED. Midlerne ives hvert år i forbindelse med budetaftalen. - Or sidder i HovedMED. Midlerne ives hvert år i forbindelse med budetaftalen. - Or

4 Udval Sa (emne) Bevillin IM-konto Forklarende tekst (herunder politisk beslutnin) *markerin af anlæsbevillin Reulerin af baselinebevilli n til pcinfrastruktur 2013 Reulerin af baselinebevilli n til pcinfrastruktur 2013 Velfærdstekno loi Velfærdstekno loi Oranisations ændrin 2014 Oranisations ændrin U BR : Reulerin af baselinebevillin til pc-infrastruktur Der blev flyttet for mane midler fra MultiFunc da deres pcopørelse var fejlbehæftet. BR : Reulerin af baselinebevillin til pc-infrastruktur Der blev flyttet for mane midler fra MultiFunc da deres pcopørelse var fejlbehæftet. Pilotprojektet vedrørende Velfærdsteknoloi - BR S Borere med sindslidelse U Pilotprojektet vedrørende Velfærdsteknoloi - BR S503. Oranisationsændrin Endeli rammeplan for socialpsykiatrien (BR , pkt. 11) - ansættelse af faspecialist + forskninsprojekter - Flyttes til bevillinsområdet. Oranisationsændrin Endeli rammeplan for socialpsykiatrien (BR , pkt. 11) - ansættelse af faspecialist + forskninsprojekter - Flyttes til bevillinsområdet. 30/10/2013 pkt. 5 - Korrektion af tidliere fordelte midler til håndterin af et efter kendt udiftsniveau o finansierinsrundla. 30/10/2013 pkt. 5 - Korrektion af tidliere fordelte midler til håndterin af et efter kendt udiftsniveau o finansierinsrundla , pkt. 5 - Korrektion af tidliere fordelte midler til Borere U håndterin af et efter kendt udiftsniveau o med sindslidelse l finansierinsrundla , pkt. 5 - Korrektion af tidliere fordelte midler til U håndterin af et efter kendt udiftsniveau o finansierinsrundla , pkt. 5 - Korrektion af tidliere fordelte midler til Borere med sindslidelse U håndterin af et efter kendt udiftsniveau o U finansierinsrundla , pkt. 5 - Korrektion af tidliere fordelte midler til håndterin af et efter kendt udiftsniveau o finansierinsrundla U Endeli omplacerin af midler til socialtilsyn U Endeli omplacerin af midler til socialtilsyn Omoraniseri n af Borere familieplejeom med handicap rådet BR I forbindelse med vedtaet budet 2013 er vaaelsen af familiepleje til børn o une med handicap place under bevillinsområdet Borere med handicap, mens vaaelsen af familiepleje til udsatte børn er place under med særlie. Opaven vedr. vaaelse af familiepleje til børn o une med handicap flyttes nu til bevillinsområdet, for at samle opaven, o for derved at sikre et højt o ensartet niveau for alle børn, der tilbydes familiepleje. Korrektion af fejebakken au Et årsværk flyttes varit fra

5 Udval Sa (emne) Bevillin IM-konto Forklarende tekst (herunder politisk beslutnin) *markerin af anlæsbevillin Omoraniseri n af familieplejeom rådet BR I forbindelse med vedtaet budet 2013 er vaaelsen af familiepleje til børn o une med handicap place under bevillinsområdet Borere med handicap, mens vaaelsen af familiepleje til udsatte børn er place under med særlie. Opaven vedr. vaaelse af familiepleje til børn o une med handicap flyttes nu til bevillinsområdet, for at samle opaven, o for derved at sikre et højt o ensartet niveau for alle børn, der tilbydes familiepleje. Korrektion af fejebakken au Et årsværk flyttes varit fra Værestedet Kapelvej U I forbindelse med budetaftalen 2010 blev der bevilliet 2 mio. kr. til værestedet Kapelvej. Midlerne blev place på bevillinsområdet Udsatte, men blev flyttet til bevillinsområdet. Bevillinen udløb i 2012, derfor flyttes midlerne tilbae til bevillinsområdet udsatte for at imødeå budetreduktionen i forbindelse med bevillinsudløbet. BR( ) Værestedet Kapelvej U I forbindelse med budetaftalen 2010 blev der bevilliet 2 mio. kr. til værestedet Kapelvej. Midlerne blev place på bevillinsområdet Udsatte, men blev flyttet til bevillinsområdet. Bevillinen udløb i 2012, derfor flyttes midlerne tilbae til bevillinsområdet udsatte for at imødeå budetreduktionen i forbindelse med bevillinsudløbet. BR( ) Partnerskab Økonomisk for vækst forvaltnin, Partnerskab Økonomisk for vækst forvaltnin, Økonomisk Coinco North forvaltnin, Økonomisk Coinco North forvaltnin, Elev o Økonomisk praktikpladser forvaltnin, I Budettet i overførselsaen var nettofice Budettet i overførselsaen var nettofice I Budettet i overførselsaen var nettofice. -56 Budettet i overførselsaen var nettofice. 56 Elevbudettet for ØKF flyttes til KS, da de vaaer en af dette Elev o praktikpladser Koncern, Elevbudettet for ØKF flyttes til KS, da de vaaer en af dette Dæknin af merudift til forsikrinsord Barselsfonden ninens øede præmie U besluttede , at merudift på 7,6 mio. kr. til forsikrinsordninens øede præmie i 2014 finansieres af det forventede mindreforbru på barselsfonden i Dæknin af merudift til forsikrinsord ninens øede præmie Fælles forsikriner, besluttede , at merudift på 7,6 mio. kr. til forsikrinsordninens øede præmie i 2014 finansieres af det forventede mindreforbru på barselsfonden i

6 Udval Sa (emne) Bevillin IM-konto Forklarende tekst (herunder politisk beslutnin) *markerin af anlæsbevillin Midler til Københavns anlæseksekve - rin Eksekverin af anlæssaer Midler til anlæseksekve rin Midler til anlæseksekve rin Københavns Københavns Grundbudett et til Københavns vedlieholdels e Grundbudett et til vedlieholdels e Københanvs Grundbudettet til vedlieholdelse U Konverterin fra til anlæ til anlæseksekverin Ja Konverterin fra til anlæ til anlæseksekverin Konverterin fra til anlæ til anlæseksekverin Omplacerin af midler til Grundbudettet til vedlieholdelse U Omplacerin af midler til Grundbudettet til vedlieholdelse

Dagsorden Defekte Testudvalg - april 2014

Dagsorden Defekte Testudvalg - april 2014 Dagsorden Defekte Testudvalg - april : Mandag den 03. november Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Mødested: Byrådssalen, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Jeannette Blicher Testcf Andersen Anna Acadre Asger Ringsing

Læs mere

Familiesikring Pension er betryggende, hvis du dør eller bliver invalid

Familiesikring Pension er betryggende, hvis du dør eller bliver invalid Familiesikrin f af ma mi li ilei se iski rk irni n Familiesikrin Pension er betryende, hvis du dør eller bliver invalid Hvorfor tene Familiesikrin Pension? For ikke at få økonomiske problemer i en i forvejen

Læs mere

Overførsel af merforbru g

Overførsel af merforbru g Center for Økonomi o Ejendomme Bila 3 Udval Korrektion er til overførsler Merforbru dækket indefrysnin merforbru Usluttede projekter finansieret friivelser eller eksterne midler Automatisk l u op til 3

Læs mere

- Redegørelse med svar på supplerende spørgsmål til etablering af uderum/terrasse ved Kirkens Korshær i Nørre Allé.

- Redegørelse med svar på supplerende spørgsmål til etablering af uderum/terrasse ved Kirkens Korshær i Nørre Allé. Notat Til Socialudvalget Side 1 af 6 - Redegørelse med svar på supplerende spørgsmål til etablering af uderum/terrasse ved Kirkens Korshær i Nørre Allé. I dette notat redegøres for sagsforløbet, som udspringer

Læs mere

Udover de 56 mio. kr. til biblioteksdriften er der budget til borgerservice på ca. 9 mio. kr., men de står under henholdsvis ØU og BSU.

Udover de 56 mio. kr. til biblioteksdriften er der budget til borgerservice på ca. 9 mio. kr., men de står under henholdsvis ØU og BSU. By, Kultur og Miljø Sekretariatet Sagsnr. 270302 Brevid. 2110025 Dato 20. maj 2015 Budgetnotat for Kultur- og Idrætsudvalget budget 2016 I dette notat er først en kort beskrivelse af budget 2016 og særlige

Læs mere

Resultat af spørgeskema til Friskolens elever

Resultat af spørgeskema til Friskolens elever Resultat af spøreskema til Friskolens Filskov Friskole & Børnehave Skoleyden 4, 700 Grindsted F o r m å l e t m e d d e n n e u n d e r s ø e l s e e r a t f å v i d e n o m, h v a d I s o m e l e v e

Læs mere

Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget. Budgetoplæg 2015-18

Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget. Budgetoplæg 2015-18 Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget Budgetoplæg 215-18 Økonomicentret d. 13-8-214 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Budgetforslag 215 i hovedtal... 4 3. Rammekorrektioner i forhold til vedtagne

Læs mere

HK -KLUBBEN i. Socialforvaltningen, Københavns kommune. Klubbestyrelsens beretning. For perioden 14.11.11-10.11.12

HK -KLUBBEN i. Socialforvaltningen, Københavns kommune. Klubbestyrelsens beretning. For perioden 14.11.11-10.11.12 1 HK -KLUBBEN i Socialforvaltningen, Københavns kommune Klubbestyrelsens beretning For perioden 14.11.11-10.11.12 2 Klubben Indledning Klubben hedder, siden 23.1.06, HK-klubben i Socialforvaltningen og

Læs mere

6. Center for Social Service

6. Center for Social Service 6. 6. Præsentation af centeret Den lovmæssige ramme for Centerets indsats er forankret i Lov om Social Service. Centeret betjener to politiske udvalg; Familieudvalget og Social- og Sundhedsudvalget. Centerets

Læs mere

Notat vedr. af schweizerfranc i låneporteføljen

Notat vedr. af schweizerfranc i låneporteføljen Den 28. januar 2010 Notat vedr. af schweizerfranc i låneporteføljen Norddjurs Kommune har i øjeblikket et lån 1 i schweizerfranc 2 på ca. 87,9 mio. kr. (ekskl. evt. kurstab) ud af en samlet låneportefølje

Læs mere

Kørselsanalyse i Ishøj Kommune

Kørselsanalyse i Ishøj Kommune Kørselsanalyse i Ishøj Kommune AFRAPPORTERING December 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 INDLEDNING... 3 2 KØRSELSANALYSEN - OVERORDNEDE RESULTATER OG SAMMENFATNING... 4 3 KØRSELSANALYSEN MERE DETALJERET...

Læs mere

Hovedbestyrelsen skal sikre, at alle i et HK-fritidsjob, som samtidig går på en ungdomsuddannelse,

Hovedbestyrelsen skal sikre, at alle i et HK-fritidsjob, som samtidig går på en ungdomsuddannelse, A1 HK-Ungdoms styregruppe foreslår: Hovedbestyrelsen skal sikre, at alle i et HK-fritidsjob, som samtidig går på en ungdomsuddannelse, tilbydes medlemskab på samme vilkår til samme pris. Sidste kongres

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. maj 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 08.15-12.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/174 Ungdomsboligerne

Læs mere

OPLÆG TIL MÅLAFTALE 2016-2019

OPLÆG TIL MÅLAFTALE 2016-2019 OPLÆG TIL MÅLAFTALE 2016-2019 Politiske mål Byrådets overordnede mål for budgetåret 2016: Byrådets overordnede politiske mål er at sikre en bæredygtig økonomi. Byrådet vil i forbindelse med prioriteringen

Læs mere

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 28.02.2011. - Hele kommunen. Dato: 17. marts 2011 Sagsnr.: 201101943-1

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 28.02.2011. - Hele kommunen. Dato: 17. marts 2011 Sagsnr.: 201101943-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 17. marts 2011 Sagsnr.: 201101943-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Udvalget for. social og ældre

Udvalget for. social og ældre Udvalget for social og ældre i hele 1.000 kr. Social & Ældre BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 00.25 Faste ejendomme -182-182 -182-182 11 Beboelse -182-182 -182-182 04.62 Sundhedsudgifter mv. 448 448 448

Læs mere

Bornholms Regionskommune Anlægsforslag Budget 2015-2018

Bornholms Regionskommune Anlægsforslag Budget 2015-2018 Bornholms Regionskommune Budget 2015-2018 Udvalg Titel Anlæg 2015 Anlæg 2016 Anlæg 2017 Anlæg 2018 Børne- og Skoleudvalget Anskaffelse af tablets til alle elever i folkeskolernes 0. 10. klasse 11.276 Børne-

Læs mere

Bilag 3: Forslag til IT-investeringspuljen

Bilag 3: Forslag til IT-investeringspuljen Bilag 3: Forslag til ITinvesteringspuljen Økonomiudvalgets forslag til ITinvesteringspuljen ITinvesteringspuljen (1000. kr. ) Nr. Forslag 2014 2015 2016 2017 ØK IT1 ITarkitektur 800 800 ØK IT2 Ny didital

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2015

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2015 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2015 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne 3.

Læs mere

FTF-politik vedr. frivilligt socialt arbejde

FTF-politik vedr. frivilligt socialt arbejde FU - 26.9.2011 - Dagsordenspunkt: 3 01-0650 - JEHØ - Bilag: 2 FTF-politik vedr. frivilligt socialt arbejde Det indstilles, at forretningsudvalget tilslutter sig forslag til FTF-politik vedr. frivilligt

Læs mere

Grafikgruppen 08-426.hl

Grafikgruppen 08-426.hl Grafikgruppen 08-426.hl FREDERIKSHAVN KOMMUNE Informationsudgave - budget 2015 forord Et bredt samarbejdende byråd står bag budgettet for 2015 og for overslagsårene 2016-2018. Budgettet tegner den retning,

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /serviceudgifter

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /serviceudgifter Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /serviceudgifter Tværgående funktioner, puljer m.v. Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1.000 kr. 2015 prisniveau Regnskab 2014 Opr. budget 2015 Basisbudget 2016

Læs mere

FOTdanmark er stadig efter det første år i gang med at etablere de nødvendige regnskabsprocesser og budgetpraksis.

FOTdanmark er stadig efter det første år i gang med at etablere de nødvendige regnskabsprocesser og budgetpraksis. Bilag 3 Til FOTdanmarks repræsentantskab FOTdanmark Weidekampsgade 10 2300 København S tlf: 33 70 33 70 www.fot.dk Driftsbudget og forbrug FOTdanmark 2008-2010 Direkte: 33 70 33 70 e-mail: twm@kl.dk ref:

Læs mere

HVAD KOSTER DET OFFENTLIGE?

HVAD KOSTER DET OFFENTLIGE? fremtiden starter her... HVAD KOSTER DET OFFENTLIGE? Kan man sammenligne pærer med bananer? 2 Hvad koster det offentlige? / Dansk Erhverv Hvad koster det offentlige? / Dansk Erhverv 3 Indhold Hvad koster

Læs mere

FSU FSU. Forum. Møde afholdt: Fredag den 24. januar 2014 15B.0.07. Sted: Susanne Kirst. Referent:

FSU FSU. Forum. Møde afholdt: Fredag den 24. januar 2014 15B.0.07. Sted: Susanne Kirst. Referent: K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET FSU M Ø D E R E F E R A T 28. JANUAR 2014 Forum FSU JOURNALNR. 015-0002/14-4000 Møde afholdt: Fredag den 24. januar 2014 Sted: Referent: 15B.0.07 Susanne Kirst

Læs mere

I regi af Region Midtjylland arbejdes der med et projekt om Big data 2 og på nationalt niveau arbejdes der med

I regi af Region Midtjylland arbejdes der med et projekt om Big data 2 og på nationalt niveau arbejdes der med Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens afdeling Dato 22. juli 2015 Videreudvikling af Open data Aarhus 1. Resume Open Data Aarhus (ODAA) er et Smart Aarhus initiativ, der sammen

Læs mere

Budgetkatalog 2011 Indholdsfortegnelse

Budgetkatalog 2011 Indholdsfortegnelse Syddjurs Kommune Den 12. august 2010 Budgetkatalog 2011 Indholdsfortegnelse Side Oversigt over budgetkatalog (sammendrag) 1 Økonomiudvalget: Tekniske korrektioner... 7 Reduktioner... 9 Udvidelser... 17

Læs mere

Rapport om status på frivilligheden i Vordingborg Kommune og forslag til mulige nye tiltag

Rapport om status på frivilligheden i Vordingborg Kommune og forslag til mulige nye tiltag Da lød i det samme, tæt ved Vinduet den deiligste Sang Nattergalen fra 1843 af H.C. Andersen Rapport om status på frivilligheden i Vordingborg Kommune og forslag til mulige nye tiltag Rapport Udgivet af

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Udbud

Læs mere