Skibefs Navn "Anne Margrethe' Marstal. Skonnert.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skibefs Navn "Anne Margrethe' Marstal. Skonnert."

Transkript

1 Skibefs Navn "Anne Margrethe' Marstal. Skonnert. Registrerings- samt Kendings-Signal-Bogstaver Hvor og naar bygget Bygmesterens Navn og Hjemsted (Efter Bilbrevet eller Sklbsbygtxlngsattcstcn) I Sandvig 1841 af S.P.Bech, Rønne iflg. bilbr. dt. Allinge Ombygget i Marstal 1874 af C.J.Bage Iflg. rekonstr.br. dt. Marstal På kravel af eg. Dækkenes Antal 1 Masternes Antal 2 Agterskibets Form Hækbygget, med fladt spe^l. Beskrivelse af Forskibet Kvindelig (middelfyldig med) gallionsfigur. N D Q P For Dampskibe: Maskinernes Antal og Hestekraft Maskinfabrikanfens Navn og Hjemsted Længde 66 <8 (67'9) Bredde 18'1 le 10*4 (10'2) 84,40 tons (87,95) Førere: Christian Fissen, borgerbr. Ærøskøbing (Endvidere fører: og ). Hans Albert Bøye Kromann, borgerbr. Ærø herred (Endvidere fører: og ). Chr.M.Rasmussen, borgerbr. Ærø herred Marcus Nielsen Gothilff, borgerbr. Ærøskøbing ( ). C.M.Petersen, borgeror. Ærø herred ( ). A.V.Stegmann, borgerbr. Ærø herred E.H.Raahauge, borgerbr. Ærø herred ( ,. Redere: 1866 og endnu 1870: Skibsreder Claus Madsen Albertsen, Marstal; efter dennes død enken H.Albertsen, født Kromann : Ovrmvt. fører M.Nielsen Gothilff, Marstal. 1891: Maren Gothilff, født Meier, Marstal. 1892: Ovnnvt. fører E.H.Raahauge, (best. reder) Marstal j Styrmand Geert Iversen, - "2 Hoved-Skibsregistrerings Protokol 3-66 Rigsarkiv Landsarkiv Mlr.br. dt København : 4li lstr. Seneste reg. på grund af mindre ombygning

2 "Anne Margrethe" Skibets hjemsted: Randers Galease, før 1846: Slup. gssignal-bogstaver: 3ST K Q S (Efter bilbrevet eller skibsbygninesattesten) Formentlig bygget på l'åsmge wyo som; nordbåd for statens regning. Ombygget i Kalmar 1846 af J.P. Roos, bilbrev dt. Kalmar 8/ Fortømret i Kiel 1860 iflg. attest dt. Kiel 30/ Dækkenes antal: 1 Masternes antal: 2 Agterskibets form: Hækbygget m. fladt spejl. Beskrivelse af forskibet:middelfyld, m. glat stævn. Då: Kravel af eg og fyr. Længde: Bredde: Dybde: J.J. Bachmann, borgerbrev Randers 30/ '9 13'5 7'7 67,94 tons og endnu 1873: Grosserer Frederik Jensen, Randers. Hoved-skibsregistrerings-protokol: 6-34 Mlr.br. dt. København 28/5 1864: 34 lstr. Iflg. rederens anm. dt. Randers 17/ og Randers tolds indberetning af samme dato er der intet hørt fra dette skib siden sidst i december 1876, da det på rejse fra Newcastle til Randers med ca 300 tdr. stenkul anløb Stavanger, og det må derfor antages at være totalt forlist og mandskabet, kaptajnen og 3 mand, omkommet. Casco assureret for kr. ladningens værdi 90 inclusive fragt, assureret for kr. Slettet af reg. 20/

3 "Anne Marie" Sønderho på Fanø Skonnert Registrerings- samt kendingssignal-bogstaver: N 1 M T (Efter bilbrevet eller skibsbysningsattesten) 1 Nordby på Fanø 1874 af S. Abrahamsen iflg. bilbrev dt. Fanø 6/ Dækkenes antal: 1 Masternes antal: 2 Agterskibets form: Hækbygget m. fladt spejl. Beskrivelse af forskibet: Middelfyld, m. glat stævn. Bygget på: Kravel af eg. Hoved-Dimensioner Længde: 86' 6 Bredde: 21*0 Dybde: 10»5 Drægtighed: 142,76 tons. Hans Hielsen Mandøe, borgerbrev Ribe - 9/ Jes Nielsen Mikkelsen, " Fanø birk 1/ ( 26/11 74). Førnvt. Hans Kielsen Mandøe ( 15/6 75). do Jes Nielsen Mikkelsen, ( Hans Hansen af Sønderho, borg.br. Fanø birk 20/10 81 Førnvt. Hans Nielsen Mandøe do Hans Hansen 16/11 75). (12/11 81) (13/3 83) (31/7 83) 1885: 1874: A/S "Skonnerten Anne Maries Rederi", stiftet 26/3 1874, hvis bestyrelse med sæde i Sønderho på Fanø er: Ovnnvt. fører Hans Nielsen Mandøe, Sønderho. Bestyrelsen er nu: Skibsreder H.N. Mandøe, Sønderho forretningsførende medlem. Skibsbgm. S. Abrahamsen, Nordby. Købmand S.M. Kromann, Sønderho som suppleant. Hoved-skibsregistrerings-protokol: Iflg. gen.dir- skrivelse er dette skib i Talcahuana, Chile, efter havari solgt til chilentisk ejendom, iflg. en anm. fra Fanø told af 19/ for kr- Gen.dir- skrivelse er dt. 12/ Slettet af reg- 15/

4 Trrr< n m rn in. TT7" -e> *->. TkT T"t rf">. TTS Jf~t hjemsted: '"Anne Marie" s S ønd erho Skonnert /gmesterens navn og hjemsted (Efter bilbrevet eller skibsbycninssaltesten) I Sønderho på Fanø 1867/68 af T.J. Thomsen ibd. iflg. bilbrev dt. Sønderho 15/ H B E S Dækkenes antal: 1 Masternes antal: 2 Agterskibets form: Fladt spejl. Beskrivelse af forskibet: Alm. skonnertbov uden galionsfigur.?å: Kravel af eg. Jens Hansen Lydom af Sønderho Jeppe Jessen af Sønderho. Længde 74*6 18' 3 8*8 86,75 tons (92,04). 1876: 1868: A/S "Anne Marie", stiftet i Sønderho 15/4 1868, hvis bestyrelse er:skibsfører og reder Søren Lauritzen Brinch og ovnnvt. fører Jens Hansen Lydom, begge Sønderho. Bestyrelsen er nu: Ovnnvt. fører Jeppe Jessen og skibsreder Jes Hansen Jessen, begge Sønderho. Hoved-skibsregistrerings-protokol: Anmærkninger: Ophugget 1886.

5 "Anne Marie" : Svendborg, fra 1875: Stubbekøbing, fra 1892: Rudkøbing Jaet. HBQT (NMLJ) (Efter bilbrevet eller skibsbyeningsaitesten) I Svendborg Ombygget smstd af N. Hansen ibd. iflg. bilbrev dt. Svendborg 14/ Dækkenes antal: 1 Masternes antal: 1 Agterskibets form: Platgattet. Beskrivelse af forskibet: Fyldig bov. Bygget på: Kravel af eg. Hoved-Dimensioner Længde: 42'6 Bredde: 12'8 Dybde: 6 '5 Drægtighed: 26,9 tons (26,14). Førere: Michael Clausen Nielsen af Svendborg. Hans Henrik Schultz, borgerbrev Stubbekøbing 31/ CH. Christiansen, " København 5/ R. Rasmussen, borgerbrev Langelands herred 15/ / / og endnu 1868: Ovnnvt. fører Michael Clausen Kielsen, Svendborg do do H.H. Schultz, Stubbekøbing. Mægler H.E.M. Lindholm, Stubbekøbing. Ovnnvt. fører R. Rasmussen, Strynø pr Rudkøbing. Hoved-skibsregistrerings-protokol: Inger: Mlr.br. dt. Svendborg 19/3 1858: 13i lstr. Købesum januar 1875: kr., i 1892: 600 kr.

6 navn: "Anne Marie".: Assems :: Piskekvase ( G-alease) gssig (Efter bilbrevet eller skibsbygninesattestcn) Assens 1890 af skibsbygmester N.Christensen iflg. Bilbrev dat. Assens 25 august Dækkenes antal: 1 Masternes antal: 2 Agterskibets form:rundgattet Beskrivelse af forskibet: udfaldende stæ^j Bygget på: Kravel af eg n C Hoved-Dimensioner Længde: 41! 2 mellem stævnene Bredde: 12»9 Dybde: 5*6 fra øverste dæks overside til yderklæd. i bunden Drægtighed: 18* 6o tons Lars Christoffersen m. sætteskippereks. Borgerskab dat Kjøbenhavn &. 4. januar 1883 Nationalitetserkl. og ejendomserkl. dat Assens d. 26 august 1890 tilhørende: Lars Christoffersen best.red., skipper Thorøhuus 1/2 part Peter Chrisyoffersen sømand - 1/2 - Hoved-skibsregistrerings-protokol: 3.3 y 88 Overført til ny fartøjsfortegnelse bd. II fol 15 d,

7 "Anne Marie" x Marstal - Bandholm Jagt H B S T (Efter bilbrevet eller skibsbyeninssattesten) I Marstal 1772 af skibsbgm. A. Laurser. af Troense, bilbrev dt. Troense 28/ Dækkenes antal: 1 Masternes antal: 1 Agterskibets form: Fladt. Beskrivelse af forskibet: Skarpt, middelfyldigt. Bygget på: Kravel af eg. Længde: Bredde: Dybde: -ægtighed: 37'3 12 { 0 (11*8) 5'9 20,98 tons. Børre Andersen Carlsen, borgerbrev Ærøskøbing 8/ : 1820: Skibsfører H.H. Carlsen, Marstal, og fra hans arvinger, 6 forskellige Carlsen'er, blandt hvilke ovnnvt. fører Børre Andersen Carlsen er bestyrende reder. Hoved-skibsregistrerings-protokol: Mlr.br. dt. Marstal 30/3 1858: 10i Istr. Skibet er, efter at være strandet på Omø og siden henlagt i Omø havn, solgt og derefter ophugget 1877.

8 m n B»Trn in irr ir* s~*. XT Tn *-x ir* *-i "Anne Marie" Thurø Galease, før 1849: Jagt IBLT (Efter bilbrevet eller skibsbygninesattesten) På Thurø 1845 af J.M. Caspersen ibd. iflg. bilbrev dt. Thurø 9/ Dækkenes antal: l Masternes antal: 2 Agterskibets form: Fladt spejl. Beskrivelse af forskibet: Glat stævn. Bygget på: Kravel af eg. Hoved-Dimensioner Længde: 58' 3 Bredde: 16 8 Dybde: 8'2 Drægtighed: J.F. Henriksen, Svendborg 1865«E.H. Fischer, Sunds-Gudme herred IT.C. Larsen, Svendborg ,15 tons. 1875: 1846 og endnu 1868: Skibsfører Jens H. Fisher, Thurø 14/16 m.fl. Fisher sælger til Rasmus Andreasen, bestyrende reder, 4/I6 med 3 andre. Hoved-skibsregistrerings-protokol: Fartøjet var bygget som jagt. Ombygget og forlænget på Thurø f849 og forandret til Galease. Mlr.br. dt. 19/ : 33 istr solgt til Bengt Andersson m.fl. i Brantevik, Sverrig, for kr.

9 Navn "Anne ivlarie 1 ' Assens FIsk"-'~-:"a Registrerings- samt Kendings-Signal-Bogstaver N G V Hvor og naar bygget Bygmesterens Navn og Hjemsted (Efter Bilbrevet eller Skibsbygnlngsattestcii) I Thor-jnus 1351 af Niels Bonde af Falsled ifle;. bilbrev dt. 'Ihorøhus 13/9 1351= Pa kravel af e?*. Dækkenes Antal 1 Masternes Antal 1 Agterskibets Form Fladt spejl Beskrivelse af Forskibet Glat ex.evn. For Dampskibe: Maskinernes Antal og Hestekraft Maskinfabrikantens Navn og Hjemsted Hoved-Dimensioner Længde 32 e 3 Bredde 9! 7 Dybde 5! L Drægtighed 12,73 tons iuei: eder Nielsen, T'horøhus«bor rerbrev.-= ^,o y^ syl tiors'i'us,borp"sr' 3/? 1351 As sen: 1371 (27/ endnu 1B71: Sætteskipper Peder Nielsen I 1339 s-^l^er P.Nielsen v; ti" Skibsfører, best.reder N 0 C.?>, ri > "p Q O Y*. ^,^ _L ^ v^-^ A Tnorshus laorøhus i Hoved-Skibsregistrerings Protokol Rigsarkiv Landsarkiv er Mlr.br. dt. København 5/lC 1361: 5>- ^str Seneste registrering dt. 13/ HANDELS- OG SØFARTSMUSEET

10 Ski bets Navn Skibets Art '"'Anne Marie" Kragnæs pr Marstal Jagt Registrerings- samt Kendings-Signal-Bogstaver N B' T R Hvor og naar bygget Bygmesterens Navn og Hjemsted (Efter Bilbrevet eller Skibsbygnlngsattestcn) Eormodes bygget i Søby på Ærø år Bilbrev haves ikke For Dampskibe: Maskinernes Antal og Hestekraft Maskinfabrikantens Navn og Hjemsted På Kravel af Eg Dækkenes Antal 3- Masternes Antal 1 Agterskibets Form Plat gattet Beskrivelse af Forskibet Glat st^vn u gall. figur L. Hoved-Dimensioner Længde "51' 9 Bredde 12 ' 3 Dybde ^, <-, Drægtighed 13,64 tons Peter Hansen Petersen, Sætteskp.br. Ærøskøbing 26/ :186S og endnu 1869: Peter Hansen Petersen, Skibsfører, Kragnæs pr Marstal Positioner: Hoved-Skibsregistrerings Protokol Rigsarkiv Landsarkiv "lr.br. dt. Ærøskøbing 23/5 1859: 6x Istr Udslettet af reg. 12// 1879 SOTT. ophugget.

11 ""Anne Marie"" Ommel pr Marstal Jagt Registrerings- samt Kendings-Signal-Bogstaver Hvor og naar bygget Bygmesterens Navn og Hjemsted (Efter Bilbrevet eller Skibaby gningsattcaten) Kan ikke oplyses. Ombygget i Marstal 185 c af H.'j. Bager ibd. iflg. bilbr. dt. Ærø ^4/ På Kravel af Eg Dækkenes Antal 1 Masternes Antal 1 Agterskibets Form Platgattet Beskrivelse af Forskibet Glat st^svn IT C B P For Dampskibe: Maskinernes Antal og Hestekraft Maskinfabrikantens Navn og Hjemsted Hoved-Dimensioner Længde 31' 6 ' Bredde ll f 7 Dybde 5 ' 2 Drægtighed 15,07 tons Christen Johansen, Borg.br. Ærøskøbing 1/ Hans ITielsen Hansen, " " 27/ (1870) 1848 og endnu 1869: Ovnnvt. fører Chr. Johansen, Ommel på Ærø 1870: " " Hans Nielsen Hansen, Ommel på Ærø Positioner: Hoved-Skibsregistrerings Protokol Rigsarkiv Landsarkiv 2-72 er Mlr.br. dt. Marstal 1/3 1859: li Lstr. Seneste certificat dt. 7/

12 Skibets Navn "Arme Marie" Nordby på Fanø Brig Registrerings- samt Kendings-Signal-Bogstaver N H R 1 Hvor og naar bygget Bygmesterens Navn og Hjemsted (Efter Bilbrevet eller Skibsbygningsattcaten) I Nordby ioå Fanø 1872 af J.N. Christe sen iflg, bilbrev dt. Fanø 30/ På kravel af es Dækkenes Antal 1 Masternes Antal 2 Agferskibets Form Fladt spejl Beskrivelse af Forskibet Alm. bov uden figur. l- For Dampskibe: Maskinernes Antal og Hestekraft Maskinfabrikantens Navn og Hjemsted Hoved-Dimensioner Længde 100*0 Bredde 21» 7 Dybde 11 ' 1 Drægtighed 187? 23 tons. Førere: Peder Nielsen Sarby, borgerbrev Fanø birk 11/ Jens Jensen Clausen af Nordby (Fanø ind^g. 8/ og 2/ : 887: 1872: A/S "Briggen Anne Marie's Rederi", stiftet 9/4 1872, hvis bestyrelse med sæde i Nordby er: Ovnnvt. fører Peder Nielsen Hårby, Nordby på Fanø. Bestyrelsen er nu: P. Nielsen Hårby og sparekassedir. T.C. Andersen, begge Nordbyj sidstnvt. bestyrende reder. Yed T.C. Andersens død indtræder købm. N.J. Andersen i bestyrelsen og Nielsen Hårby bliver best«reder. Hoved-Skibsregistrerings Protokol Rigsarkiv Landsarkiv 5-3 Anmærkninger Iflg. rederiets anm. dt. Nordby på Fanø 19/ er dette skib på re^se fra Macau til Pilatas forlist p.gr.a. læk d. 19/11 s*å. ved St* Anne i Brasilien. Besætningen, 7 mand, reddet af en damper, der landsatte dem i St. Catrina, Casco kr. assureret for ±5bc Sfåxx kr. Ladningen salt, hvis værdi og assurence ikke kende-s«. Skibet sønderslået og ladningen tabt. Slettet af reg. 20/

13 rir 1 TfcT *w> TDT ri *-v a/~\ r^ irti m i *sr» m ri»irirtrcinin "Anne Marie 11 Marstal Jagt N D L V (Efter bilbrevet eller skibsbygningsattestes) På Thurø 1819 af skibsbgm. Hoffmann iba. Intet bilbrev. Dækkenes antal: 1 Masternes antal: 1 Agterskibets form: Platgattet Beskrivelse af forskibet: Glat Bygget på: Kravel af eg. stævn. 45'9. 13'3 6'3 28,72 tons : Rasmus Clausen Rasmussen, borgerbrev Ærøskøbing 4/ Redere: 1857 og endnu I87O: Ovnnvt. fører Rasmus Clausen Rasmussen, Marstal. Hoved-skibsregistrerings-protokol: 3-23 Mlr.br. dt. Cappeln 1/ : 14^ lstr. Iflg. skøae dt. Marstal 22/ er dette skib solgt til udlandet. Købesum og køber opgives ikke. Slettet af feg. 1/5 1871

14 "Anne Marie" Rønne Skonnert N R B S (Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten) Svånemynde 1859 af Otto Harwich, Bilbrev haves ikke. Dækkenes antal: et Masternes antal: -tø Længde: Agterskibets form: hækbygget, fladt.peji Bredde: Dybde: Beskrivelse af forskibet: middelfyldigt m skæg og krølle get på: kravel af eg 58'0 17'3 6*6 55,39 tons H.P.E. Hammer af Rønne m. borgerbr. dat. Rønne Redere: 1876 og endnu 1877: Skibsfører H.P.E. Hammer, Rønne Hoved-skibsregistrerings-protokol: sger: Overført fra Rønne midi. skibsregister no. 65. Ommålt og omregistreret på grund af forældet mir. br. dat. Rudkøbing dr. 22^ lstr. Fartøjet- er indført her til landet som strandet preussisk skib "Anne Marie, og solgt ved offentlig auktion på Langeland ifølge auktionsskøde af Indførselstolden er betalt i Rudkøbing den med 37 og 77 Målingsbevis dat Overført til nyt skibsregister bind 9 S fol. 14 den *

15 Navn "Anne Llarie.Kirstine" j fra 1890 "iiarie" Fåborg, fra 1890 Marstal, fra 1892 Odense Ja^rt Registrering-s- samt Kendings-Signal-Bogstaver K G T?. Hvor og naar bygget Bygmesterens Navn og Hjemsted (Efør Bilbrevet dier Skibsbyg ni ngsn Menten) I Ulballe pr. Fåborg 1871 af J.F. Hoffmann ibd. iflg. bilbrev dt. Ulballemark pr. Fåborg 6/ pp i-rcivpl af pcr n Dækkenes Antal 1 Masternes Antal 1 Agterskibets- FormPl-^dt Beskrivelse af Forskibet G-lqt spejl stsvn For Dampskibe: Maskinernes Antal og Hestekraft Maskinfabrikantens Navn og Hjemsted Hoved-Dimensioner Længde 45 r 9 Bredde 13*6 Dybde 6'6 Drægtighed tons : Jacob Andersen,Aastrup,borgerbrev dt. Fåborg 23/ Hermann Peter Kromann5Ma.rst.aljborgerbrev dt. ;Erø her,-kontor 17/ Jørgen D.R.Petersen,Skibhusene,borsrerbrev dt. Odense herredskontor il/ (11/2 1892) :1871: Skibsfører Jacob Andersen Gårdmand Christian Christensen Skibsbygger Jacob Fr. Hoffmann I 1883 salger J.?.Hoffmann sin % til: Skibsbygger Frederik Jacobsen Hoffmann 1890: Skibsfører Hermann Peter Kromann 1892: Skibsfører Jørgen D.R.Pedersen Skibhusene Aastrup 2/4 Strandhuse 1/4 Ulbøllemark 1/4 Ulbølie 1/4 Marstal pr. Odense, Hoved-Skibsregistrerings Rigsarkiv Landsarkiv -±tj' Købesum i 1390: 4900 kr. Seneste registrering dt. 13/ Købesum i 1892 : 4650 kr

16 Skibets hjemsted: "Anne & Christine" Marstal Slup : tf p s (Efter bilbrevot eller skibsbysninesattesten) (Ingen oplysninger om bilbrev). Fortømret i Svendborg 1848 af Hans Poul Hansen iflg. rek.str.br. dt. Svendborg Dækkenes antal: 1 Masternes antal: 1 Agterskibets form: Platgattet Længde: 45'6 Bredde: 13! 2 le: 7'9 Beskrivelse af forskibet: Fyldig bov, glat stævn gget på: Kravel af eg. Drægtighed: 35? 62 tons. Førere: Rasmus Christensen, borgerbr. Ærø Herred IO.3.I876, Johan Jacob Philipsen, borgerbr. Ærø Herred Ovnnvt. Rasmus Christensen ( ) Redere: I876: Ovnnvt. fører J.J.Philipsen, Marstal, (best. red.) 1/2 Rasmus Christensen, Marstal, 1/2 Hoved-skibsregistrerings-protokol: 3-40 Mlr.br. dt. København : l&i lstr. Iflg. påtegning af fra Marstal Toldkammer på certifikatet er dette skib ophugget. Slettet af reg

17 "Annes Minde" Kragnæs pr. Marstal Jagt, fra 1876 skonnert, fra 1889 galease Registrerings- samt Kendings-Signal-BogsfaverN G- W C. Hvor og naar bygget Bygmesterens Navn og Hjemsted (Efter Bilbrevet eller Sklbsbygnlngsattcstcn) For Dampskibe: Maskinernes Antal og Hestekraft Maskinfabrikantens Navn og Hjemsted I Ulbølle 1851 af Lars Jensen af Smidstrup iflg. bilbrev dt. 26/10 18S1. Omb. fer jagt til skonnert i lundeborg pr. Svendborg 1876 af N. Hansen iflg. bilbrev dt B 26/5 1876, bmt.gvt Pt: til gpipa^a 1RRO. Pfi VTPV, af Dækkenes Anlal 1 Masternes Antal 1 ( 2) Agterskibets Form Platgattet Beskrivelse af Forskibet (Middelfyldigt) glat stævn -Dimensioner Længde 40'1 (53'D Bredde ' 12'3 (13'0) Dybde 6*4 ( 6'l) Førcre:Srik Christensen,Kregnæs 5 borgerbrev dt. Ærøskøbing 13/ Christenjørgensen Christensen,borgerbrev dt, Ærø her.-kontor 26/ (2/4 1873) Jens Albert Friis,Marstal,borgerbrev dt. Ærø her.-kontor 3/ (31/1 1880) eg og endnu 1871: Skibsfører Erik Christensen Skibsfører Rasmus Briksen Christensen 1880: Skibsfører Jens Albert Friis Kragnæs 3/4 Fåborg 1/4 Marstal Hoved-Skibsregistrerings Protokol Rigsarkiv Landsarkiv inger Mlr.br. dt. Kiel 12/ : 11 - Istr, Seneste registrering dt. 24/

18 TT t» n r v n i p <-~v/~< C--/-XT71 tru no in T»«"TTTr-'Tr7i-n no -m "Anne Sophie", fra 1890: "Anne Kristine" Marstal, fra 1890: Fåborg. Jagt N L J G ygmesterens navn og hjemsted (Efter bilbrevet eller skibsbygninesattesten) Vides ikke, intet bilbrev. Ombygget og, fortømret i Marstal Dækkenes antal: 1 Masternes antal: 1 Agterskibets form: Platgattet. Beskrivelse af forskibet: Middelf. bov, glat stævn. Då: Kravel af eg (og fyr). Længde: Bredde: Dybde: 34*1 (34'9) 10 f 8 (10'6) 5'4 ( 6*0) 15,03 tons. (15,66) H. Pedersen, borgerbrev Ærøskøbing 13/ Jens Rasmussen, " " 23/ (23/7 83). Hans Christian Christensen, Ærø herred 10/ (12/10 89) Georg Prederik Pafler af Påborg : Ovnnvt. fører Hans Pedersen (alias Hans Peter Kielsen) Marstal, fra hans enke, Maren Dorthea Nielsen. Ovnnvt. fører Jens Rasmussen, Marstal. do do Hans Christian Christensen, Marstal. do do Georg Prederik Pafler, Påborg. Hoved-skibsregistrerings-protokol: v*. Indført fra Tønning (Slesvig) marts 1874, førte da navnet "Ben", købesum 400 Ed., told % = 12 Rd. Købesum januar 1890: kr. Seneste certificat udstedt 30/l 1890.

19 Awni?Tc.nr. cai? T C P P T F T t A M B A I i i H "Anne Sørine" Sønderho Skonnert Registrerings- samt kendiagssignal-foogstaver: H B M "V (Efter bilbrevet eller skibsbyeninesattesten) I Horsens 1867/68 af Chr. Schrøder ibd. iflg. skibsbygningsattest dt. Horsens 14/ Dækkenes antal: 1 Masternes antal: 2 Agterskibets form: Hækbygget. Beskrivelse af forskibet: Almindelig skonnertbov. Bygget på: Kravel af eg. Hove d-dimensioeer Længde: 88' 5 Bredde: 20'7 Dybde: 10'0 Drægtighed: 129,57 tons (137,37). J.H*. Nissen af Sønderho, borgerbrev Varde 20/ Redere: 1868: 12 personer, hvoraf ovnnvt. fører J.H". Nissen har den største part, nemlig 33/96. Hoved-skibsregistrerings-protokol: Inger: Skibet er totalt forlist under Læsø l/l Assurancesummen er udbetalt.

20 Anne Sørine" før 1872: Sønderho på Fanø Skonnertbrig tens Vvulff" Registrerings- samt Kendings-Signal-Bogstaver NHVJ Hvor og naar bygget Bygmesterens Navn og Hjemsted {Efter Bilbrevet eller Skibaby gningsnttest en) Bygget i Sølyst pr. Middelfatt 1867 af H.Illum ifl. bilbrev dat. 3o/9 For Dampskibe; Maskinernes Antal og Hestekraft Maskinfabrikantens Navn og Hjemsted I867 ' På kravel af eg. Dækkenes Antal I Masternes Antal 2 Agterskibets Form E æ^bjgget med fladt spejl. Beskrivelse af Forskibet Skæg med mandl. figur. Hoved-Dimensioner Længde 89'5 2I Bredde '$ Dybde Io *9 Drægtighed I59 s 26tons Jes Nielsen Nissen, Sønderho p. Fanø, borgerbr. Varde 2o/ Thomas Meinertz, borgerbr. Varde 19/ (Vejle indb. 9/3 76) Søren Meinertz,Sønderho, borgerbrev, Korsør Io/I 77 (I2/I 77) 1872: Aktieselskabet Skonnertbriggen'Anne Sørines rederi" stif= tet d. 28/6 1872, bestyrelse: Ovnst. fører J. N.Nissen. Hoved-Skibsregistrerings Protokol 5_4g Rigsarkiv Landsarkiv Målerbrev dat. Middelfart d. 16/8 67: 82 Lstr. Første døgn i 1878 (i juli md.) er skibet grundstødt på e_fc ubekendt skær i nærheden af Wasa. Mandskabet reddet ved egen hjælp. Skibet var fuldt lastet m. kul fra Newcastle s der skulde til Wasa. Værdi og ass. ukendt. Casco: 34oookr. Skibet solgt for 999 finske mark og ladningen for 8o finske mark. Heg. afsluttet den 23/

21 Skibets Navn "Annetorp" Køb enhavn Galease, fra 1877 skonnert Registrerings- samt Kendings-Signal-Bogstaver N G Q K, Hvor og naar bygget Bygmesterens Navn og Hjemsted (Efter Bilbrevet eller Skibsbyg til ngsattcstcoj På marinens værft i København som kanonbåd.intet,bilbrev.ombygget til galease 1871 i Malmø, Pa kravel af eg. Dækkenes Antal 1 Masternes Antal 2 Agterskibets FormPlatgattet Beskrivelse af ForskibetMid del fyldig glat stævn bov, For Dampskibe: Maskinernes Antal og Hestekraft Maskinfabrikantens Navn og Hjemsted Længde 64'9 Bredde 13'3 se S'S 37*80 tons Førere:Bengt Aron Nielsson,borgerbrev dt. København 10/ Haågen Nicolai Glad,Dragør,borgerbr. dt. Amager birk 25/ (26/10-71) Gullack Petersen,København s borgerbr. dt. København 1/ (1/2 1872) Peter Hans Siversen,København,borgerbr. stt n Irhus" 12/ (28/5 1873) Jens Hansen,borgerbr. at. København 19/ (23'/3 1874) Jens Hansen,borgerbr. dt. København 20/l 1874 (30/9 1876) 1871: Redere: Prøken 3>ure ^'ittusen København Hoved-Skibsregistrerings Protokol Rigsarkiv Landsarkiv Anmærkninger Iflg. Gen.Dir. skrivelse af 17/ er dette skib solgt til svensk ejendom. Slettet af registret 20/lo 1882.

22 A TVT T\ 7 T O (Tfc/~< C A r J U T C H / r i T O T P I P T IT* n, M r» /\ in *n Annette Fredericia Dæksfærgebåd Registrerings- samt keradingssignal-bogstaver: (Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten) Skibhusene pr. Odense I878 af Hans Skibhusene 28. juli Ombygget 1885 og indtil april Dækkenes antal: 1 Masternes antal: 1 Agterskibets form: rundgattét. Beskrivelse af forskibet: middelfyldig bov; glat stævn. Bygget på: kravel af eg. U W V Q Maskinernes antal og hostokraft Maskinfabrikantens navn og hjemstet lind Hansen ifl. bilbrev dt. hjemmehørende i Middelfart. Drægtighed: gde: 35' 3 15' 1 e: 4* 9 16,91 tons C. Palm af Snoghøi med borgerbrev dt. Fredericia 24. juni L.P. Bertelsen med borgerbrev dt. Fredericia 23-3~91» Kiels Hansen med -borgerbrev dt. Freaericia 29 : april april 1889 tilhørende: Kiels Hansen, bst.rd., brændehandler, Hans Nielsen, do. Fredericia, do. h part, Hoved-skibsregistrerings-protokol Overført fra Middelfart skibsregister afd. II (H.Reg. afd. II, II 87) med målebrev dt. Freaericia 7. marts 1885 lydende på 14,54 tons. Fuldstændig registreret ifl. ejerens begæring ved reg. anm. dt. Fredericia Overført til fartøjsfortegnelse bd. I, fol. 68 den

23 '"Annette Cathrine'* Nibe Skonnertbrig Registrerings- samt Kendings-Signal-Bogstaver N H V/ V Hvor og naar bygget Bygmesterens Navn og Hjemsted (Efter Bilbrevet eller Ski baby gnlngsattcstcn) I Løgstør 1851 af A.C. Toftegaard ibd. iflg. bilbrev dt. Løgstør 19/ På "k-ravpl af PP-. Dækkenes Antal 1 Masternes Antal 2 Agterskibets Form Hækbygget Beskrivelse af Forskibet G-allionsf igur: en krølle. For Dampskibe: Maskinernes Antal og Hestekraft Maskinfabrikantens Navn og Hjemsted Hoved-Dimensioner Længde 75 T 8 Bredde 20' 0 Dybde 9 ' 7 Drægtighed 108,97 tons : Jens Thomasen, Borgerbrev Nibe 5/ Andreas Martinus Jensen, ' m m 14/ Christian Brandt Schmidt, '" Ærø herred 6/ (51/3 80) Redere: 1851 og endnu 1872: Købmand og agent J.C. Wibroe, Nibe. Hoved-Skibsregisfrerings Protokol Rigsarkiv Landsarkiv 75 iar.br. dt. København 9/ : 53i Lstr. Iflg. rederens anm. dt. Nibe 7/ er dette skib på rejse fra Stettin til Havre med Zinkplader forlist d.5/ på Greifs= walder Øje p-gr.a. lækage og storm. Besætningen reddet ved hjælp fra land. Casco assureret for kr. Ladningens værdi Rm. fuldt assureret. Len bjergede del af ladning og vraget solgt, nær= mere kendes ikke. Slettet af reg. 12/; ' HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ. KRONBORG

24 ITV A T*.T TTk n T O rf""v in c~< im in A ir* mp f i f T n m m in -ir* 2 ITT "Anni" Skibets hjemsted: Åarsdale pr. Svaneke Dæksbåd HEP (Efter bilbrevet eller skibsbygninssattesten) Svaneke 1877 af A..M. Hansen ibd. iflg. bilbr. dat. Svaneke Dækkenes antal: Masternes antal: Agterskibets form: et en spidsgattet Beskrivelse af forskibet: glat stævn Bygget på: klink af eg Hans Peter Christensen af Åarsdale Hoved-Dimensioner Længde:, 29 H Bredde: 11*1 Dybde: 3*8 Drægtighed: 8 S 93 tons 1877: Fisker Hans Peter Christensen? best. reder, Pisker Hans Peter Mortensen, Åarsdale Sømand Andreas Clausen«Åarsdale Åarsdale 1/3 1/3 1/3 Hoved-skibsregistrerings-protokoIS-381 Ifølge anmeldelse af er denne båd afhændet af Th. Aagesen i Hexø (ejer iflg. skøde dat. Åarsdale den 2. august 1902) til fisker Samues Olson i Hellevid (sverige) for 400 kr. Udslettet som solgt til udlandet. Registreringen sluttet )

25 Navn '"'Annie'" St. Thomas Skonnertbrig Registrerings- samt Kendings-Signal-Bogstaver Hvor og naar bygget Bygmesterens Navn og Hjemsted (Efter Bilbrevet eller Skibsbyg Ding Battcstcn) I Caiais, staten Maine, Intet bilbrev. B C K For Dampskibe: Maskin srnes Antal og Hestekraft Maskinfab -ikantens Navn og Hjemsted På VTRVPI flf -fv-r - Dækkenes Antal 1 Masternes Antal 2 Agterskibets Form Hækbygget med fladt spejl. Beskrivelse af Forskibet Skarpt, uden galionsfigur. Hoved-Dimensioner Længde Bredde 23*8 Dybde 9 '4 Drægtighed 233,08 tons. Førere: Frederik Nicolai Ferdinand Olsen, borgerbr. St. Thomas 16/ ere; 1873: Ovnnvt. fører F.N.F. Olsen, St. Thomas. Hoved-Skibsregistrerings Protokol Rigsarkiv Landsarkiv Anmærkninger Indført fra Newport, England, i Marts 1873 under navnet "Almota", købesum 3.329,53 dollar, told (1-J- i) 41,62 dollar. Iflg. Gen.dir. skrivelse af 25/ er dette skib efter meddelelse fra konsulen i New York solgt til udlandet og f^rer nu engelsk flag. (Ingen oplysninger om købesum). Slettet af reg, 26/ HANDELS- OQ SØFARTSMUSEET

26 "Annie" Ribe, fra 1873: Rønne Barkskib Registrerings- samt kendingssignal-bogstaver: (Efter bilbrevet eller skibsbygninssattesten) N F S J Vides ikke, intet bilbrev. Dækkenes antal: 1 Masternes antal: 3 Agterskibets form: Hækbygget m. fladt spejl. Beskrivelse af forskibet: Skæg med kvindelig helfigur. Hoved-Dimensioner Længde: 112' 2 Bredde: 2 5'6 Dybde: 10! 6 Drægtighed: 259,01 tons. Bygget på: Kravel af eg og fyr. Førere: Andreas Hansen Kamp af Kbhvn., borgerbrev Ribe 10/ Christian Bernhard Henrichsen, " Rønne 24/ (???) 1873: 1870: Ovnnvt. fører Andreas Hansen Kamp, København. Skibsreder Mogens Christiansen eneejer en kort tid, derefter har han 14/40, købmand M.B". Madsen har 3/40, bødkerm. N. Pernstrøm 3/4O, købm. H.P. Rønne 2/4O, cementfabr. J. Samson 2/40, bagerm. H.P.M. Didriksen 2/40, glashdlr. M. Boss 2/40, bogtr. F.W. Tryde 1/40, bagerm. D.P. Didriksen l/40, particulier J.A. Curdts l/40, læderhdlr. A. Grønberg l/40, jomfru H.J. Didriksen 1/40, alle Rønne og gæstgiver M. Larsen, Allinge 7/40. Hoved-skibsregistrerings-protokol: Anmærkninger: Indført fra Norge juli 1870 under navnet "Try", købesum 400, told 3fo = 107 Ed. 36 sk. Int.nat. certificat dt. generalkonsulatet i London 2/7 1870: 249,40 reg.tons. Købesum 1873: Ed. Iflg. rederiets anm. dt. Rønne 25/ er der intet hørt fra dette skib, siden det d. 16/ afsejlede fra Burntisland i Skotland til Rønne, og det må derfor antages at være totalt forlist i Nordsøen under en storm d. 18/ Besætningen, 10 mand, formodes omkommet. Casco kr. assureret for kr. Ladning 18 keel kul af værdi kr. fuldt assureret. Slettet af reg. 27/

27 irs nn ri T» IS TTT C* Trr* in nn k TIT- Ti /T^K TfcT T> tm, tr» tr< "Annie", fra 1880: "St. Jos«Frederikss&ed på St. Crois, fra 1880: St. Thomas Slup M B S N ( M B F K ) (Efter bilbrevet eller skibsbyeninesattesten) St Kitts, Vestindien, 1878, nærmere ube-, intet bilbrev. Dækkenes antal: i Masternes antal: l Agterskibets form: Hækbygget med halvrundt spejl, Beskrivelse af forskibet: Skarpt. Bygget på: Kravel af pitch-pine. Længde: e: , o tons. : Thomas Hughes af Frederikssted, borgerbrev St. Crois 13/ Ovnnvt. fører Thomas Hughes, Frederikssted. Smilo Salari og Gerome Capello, F/A Capello, Salari & Co., begge St. Thomas, hver " Hoved-skibsregistrerings-protokol: ^w*. Indført fra øen St. Kitts juni 1878 under navnet "Wild Rover", købesum 900 dollar, told 12,94 dollar. Nye signalbogstaver Iflg. gouvernementets indberetning af St. Thomas ll/ er dette skib solgt til Vieques for at sættes under spansk flag, hvorfor det slettes af reg. 19/

28 HA \TTM?T O r\r< CmfmiTCTllTTCUPT TT> TT T» f\ TVT TS /"^ T» /~< Annie E. Frederiksted Skonnert Registrerings- samt keedingssigbal-føogstaver: og nar bygge (Efter bilbrevet eller skibsbyeningsattesten) Digby (BT.S.) B T P et. Masternes antal: to. Agterskibets form: hækbygget med flad spejl. Beskrivelse af forskibet: middelfyldig bov. Bygget på:kravel af eg. Længde: 67'0 18'2 7'1 59,76 tons F. Lewis af Christiansted med skipper borgerbrev dat. St. Thomas 3-I-94 Iflg. "Bill of Sale" dat. St. John (Antigua) 30. september 1899 og nationalitets- & ejendomserklæring dat. Frederiksted (St. Croix) 6. oktober 1899 tilhørende: Robert" 1. Merwin, købmand, Frederiksted. Hoved-skibsregistrerings-protokol: Indført fra Antigua (Br.) 1899-under navnet "Titania". Reg. anm. dat. Freaeriksted Målingsbevis dat. ibd Told erlagt med 10 $, d.v.s. lif af købesummen 800&, iflg. kvittering dat. Frederiksted toldkammer, St. Croix, 6. oktober Sødygtighedsattest dat. St. John (Antigua) 3-7-I90O. Det midlertidige certifikat af er modtaget med Gouvernementets skrivelse af 22-^ Iflg. anmeldelse dat. Frederiksted 4. juli I906 fra Robert L. Merwin er dette skib ophugget. Certifikatet angives at være gået tabt. Udslettet som ophugget. Registreringen afsluttet

B H D. Mikkel Hansen af Thisted med borgerbrev dt. Thisted 26. februar 1863 N.C. Nielsen med borgerbrev dt. Thisted 14. september I892.

B H D. Mikkel Hansen af Thisted med borgerbrev dt. Thisted 26. februar 1863 N.C. Nielsen med borgerbrev dt. Thisted 14. september I892. Prøven Thistec Slup (Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten) Christianssand i 1851;.nærmer; ubekendt. Dækkenes antal: 1 Masternes antal: 1 Agterskibets form: hækbygget, fladt spejl. Beskrivelse af

Læs mere

Skibets navn. Registrerings- : TT S B G, Hoved-skibsregistrerings-protokol: 9-178 Rigsarkiv: Landsarkiv: "De to Bræs-åre" Npkskov Læksbåd

Skibets navn. Registrerings- : TT S B G, Hoved-skibsregistrerings-protokol: 9-178 Rigsarkiv: Landsarkiv: De to Bræs-åre Npkskov Læksbåd Skibets navn "De to Bræs-åre" Npkskov Læksbåd Registrerings- : TT S B G, (Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten) Nyborg 1879 p f Peter Jensen ibd, ifl. b^gnings^ttest dt. Nyborg 50/4 1879. Dækkenes

Læs mere

"Mette" Sønderho på Fanø Skonnert Registrerings-samt kendingssignal-bogstaver:

Mette Sønderho på Fanø Skonnert Registrerings-samt kendingssignal-bogstaver: "Mette" Sønderho på Fanø Skonnert Registrerings-samt kendingssignal-bogstaver: N L Y J (Efter bilbrevet eller skibsbysniiiesattesten) I Sønderho på Fanø 1863/64 af S.J. Sønnichsen ibd. iflg. bilbrev dt.

Læs mere

Redere: 1874 A/S "Danbskibsselskabet for Skelskør og Omegn", stiftet 29/12 1873,

Redere: 1874 A/S Danbskibsselskabet for Skelskør og Omegn, stiftet 29/12 1873, "Enighed" Skelskør Skruedampskib (skonnert) Registrerings- samt kendingssignal-bogstaver: (Efter bilbrevet eller skibsbygninesattesten) I Skibhusene ved Odense 1873/74 af Hans Lind Hansen iflg- bilbrev

Læs mere

"Herman" Skelskør 3/mastet skonnert. N i\. P 0. For dampskibe: Maskinernes antal og hestekraft Maskinfabrikantens navn og hjemsted

Herman Skelskør 3/mastet skonnert. N i\. P 0. For dampskibe: Maskinernes antal og hestekraft Maskinfabrikantens navn og hjemsted "Herman" Skelskør 3/mastet skonnert N i\. P 0 (Efter bilbrevet eller skibsbysninesattesten) På Erholma værft pr Bjørneborg 1872 iflg. bilbrev dt. Bjørneborg 24/8 187 1. Dækkenes antal: 1 Masternes antal:

Læs mere

"Ane Kirstine" Kerteminde, fra 1881: Kallehave pr Vordingborg. Fiskekvase IEQ M

Ane Kirstine Kerteminde, fra 1881: Kallehave pr Vordingborg. Fiskekvase IEQ M CF lo. S~F CF jtté TF t TT» CFTi/eVTCFTFTFTF Ti k TT Ti S~\ TkT 1T» itb, Tft S~F "Ane Kirstine" Kerteminde, fra 1881: Kallehave pr Vordingborg. Fiskekvase IEQ M fgmesterens navn og hjemsted (Efter bilbrevet

Læs mere

"Marie Agnethe : Nyborg Skonnert N P C D

Marie Agnethe : Nyborg Skonnert N P C D "Marie Agnethe : Nyborg Skonnert N P C D (Efter bilbrevet eller skibsbygninssattestcn) I Troense 1839-40 af H.P.Hansen ibd. Iflg. bilbr. dt. Troense 31-3.1840. Dækkenes antal: 1 Masternes antal: 2 Agterskibets

Læs mere

I Brske 1855. Intet bilbrev.

I Brske 1855. Intet bilbrev. Skibets Navn "Liberta" Holbæk Skonnert Registrerings- samt Kendings-Signal-Bogstaver N G W P. Hvor og naar bygget Bygmesterens Navn og Hjemsted (Efter Bilbrevet eller Skibabygningsnttcaten) I Brske 1855.

Læs mere

.: Ib Skibets hjemsted: Kastrup skonnert. Registrerings- samt kendingssignal-bogstaver: K Y D T

.: Ib Skibets hjemsted: Kastrup skonnert. Registrerings- samt kendingssignal-bogstaver: K Y D T A M TI P T C 4n,gi c 17 A TO T C Ti; J CY SY SYTi st k F B A M D A B r i.: Ib Skibets hjemsted: Kastrup skonnert Registrerings- samt kendingssignal-bogstaver: K Y D T (Efter bilbrevet eller skibsbyeninssattesten)

Læs mere

Jorianne Camilla" fra 1874: "Olga" København, fra 1884: Bogø pr, Stubbekøbing Jagt

Jorianne Camilla fra 1874: Olga København, fra 1884: Bogø pr, Stubbekøbing Jagt Jorianne Camilla" fra 1874: "Olga" København, fra 1884: Bogø pr, Stubbekøbing Jagt Registrerings- samt Kendings-Signal-Bogstaver N T P B Hvor og naar bygget Bygmesterens Navn og Hjemsted (Efter Bilbrevet

Læs mere

For dampskibe: Maskinernes antal og hestekraft Maskinfabrikantens navn og hjemsted

For dampskibe: Maskinernes antal og hestekraft Maskinfabrikantens navn og hjemsted Verdånde : Nordby på Fanø 3 mst. skonnert N V F R (Efter bilbrevet eller skibsbyeningsattesten) Nordby på Fanø 1883/84 af S Abrahamsen, ifgl. bilbrev dt. Fanø 15 juni 1884- Dækkenes antal: 1 Masternes

Læs mere

Skonnert, fra 1876: 3/mastet

Skonnert, fra 1876: 3/mastet A\nFT.Q. nn c TTCTr^T FDAMDArKf t1 Hans Andreas" Nexø Skonnert, fra 1876: 3/mastet skonnert kendingssignal-bogstaver: R 1 K Y (Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten) I Nexø 1864 af H.L. Blem ibd.,

Læs mere

"Berthel" : Marstal. Brig, fra 1874: Skonnertbrig. kendingssignal-bogstaver:

Berthel : Marstal. Brig, fra 1874: Skonnertbrig. kendingssignal-bogstaver: "Berthel" : Marstal Brig, fra 1874: Skonnertbrig kendingssignal-bogstaver: (Efter bilbrevet eller skibsbygninbsattesten) I Brake ved Weser 1859? intet bilbrev^ Omtaklet 1874. N K R M Dækkenes antal: 1

Læs mere

"Pal-ton" Kastrup. Registrerings-samt kendingssignal-bogstaver:

Pal-ton Kastrup. Registrerings-samt kendingssignal-bogstaver: "Pal-ton" Kastrup Hjuldampskib (bugserbåd) Registrerings-samt kendingssignal-bogstaver: (Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten) Vides ikke, Intet bilbrev. N L T D Maskine på 30 H/K. Dækkenes antal:

Læs mere

Stockholm. emsted: København : skruedampskib . IT P C T. ;istrerings- samt kendrngssignal- bogi

Stockholm. emsted: København : skruedampskib . IT P C T. ;istrerings- samt kendrngssignal- bogi Stockholm emsted: København : skruedampskib ;istrerings- samt kendrngssignal- bogi. IT P C T (Efter bilbrevet eller skibsbysningsattesten) Matala mekaniska versted, Horrkøping l85o ved J G Olsen, ifgl.

Læs mere

Jens Peter Julius Stoltenberg, Borg.br København 30/51862. "" Maribo 5'A 187? Niels Nielsen, *"

Jens Peter Julius Stoltenberg, Borg.br København 30/51862.  Maribo 5'A 187? Niels Nielsen, * Skibets Navn H Plensborg!J København, fra 1873: Nykøbing Sj. Brig Registrerings- samt Kendings-Signal-Bogstaver Hvor og naar bygget Bygmesterens Navn og Hjemsted (Efter Bilbrevet eller Sklbsbygnlagsattestcn)

Læs mere

igssisnal-bosstaver:

igssisnal-bosstaver: "Hadsen" (før 1858: "Kirstine Marie Catharine"), fra 1874: "Saren Maries Minde" ^fra 1880: "Karens Munde". Frederikshavn Fiskekvase, fra 1874: Skonnert. igssisnal-bosstaver: K B D K /gmesterens navn og

Læs mere

1833/66 n I834/93 " 1835/146 ".. 1836/89 " 1,, 1837/53» ti I838/I0 "» 1839/154» tt. Skibsregistrene. KK~g Keg. I:

1833/66 n I834/93  1835/146 .. 1836/89  1,, 1837/53» ti I838/I0 » 1839/154» tt. Skibsregistrene. KK~g Keg. I: Skibsregistrene. KK~g Keg. I: HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG Registrering af skibe før 1867 var et svævende begreb. Der fand = tes kunnier eller mindre forældede bestemmelser, som meget langt fra

Læs mere

: ISIB. : Julius Paulsen af Amager N.P. Jespersen af Boderne (Rønne indbg. ll/ll 1881) Janus Ipsen af Amager

: ISIB. : Julius Paulsen af Amager N.P. Jespersen af Boderne (Rønne indbg. ll/ll 1881) Janus Ipsen af Amager v.i TV in ir ci sv si ci sv. "Ole Bull" Rønne, efter december l88o Nexø, igen efter 1883 Rønne Læksbaad, efter 1883 fiskekvase : ISIB (Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten) Rønne 1880 af B.H. Kofoed

Læs mere

Grosserer, etatsråd L.P.Holmblad Overretsprokurator J.L.Simonsen Kaptajn i marinen C.A.Garde Bankdirektør, etatsråd C.P.Tietgen

Grosserer, etatsråd L.P.Holmblad Overretsprokurator J.L.Simonsen Kaptajn i marinen C.A.Garde Bankdirektør, etatsråd C.P.Tietgen TX 4 M IX P T C f\ fl C/7S1T7* T»TTl*TTnTiT^rp ini 'Ihunberg" '.: Københpvn Skruedpmpskib - skonnert Registrerings- samt kendingssignal-bogstaver: N P H T (Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten)

Læs mere

Efterslægt Henrich Abrahamsen

Efterslægt Henrich Abrahamsen Efterslægt Henrich Abrahamsen 1. generation 1. Henrich Abrahamsen, søn af Abraham Andersen og Trinike Hansdatter, blev født den 10 Mar. 1708 i Fåborg, Sallinge, Svendborg, døde den 8 Nov. 1778 i Fåborg,

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

?. Laugv: Afdødes bror, Morten P. Pedersen. 1 dat.

?. Laugv: Afdødes bror, Morten P. Pedersen. 1 dat. SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 4 23. dec. 1812 20. okt. 1814. Nr. 1. Side 1. 1812. 23. Dec. Margrethe?, enke, Christiansø. Afg. Claus Hansen. 2

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.?

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.? SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov. Nr. 2. Side 2. 1814. 9. Nov. Nr. 3. Side 3.1814. 10.

Læs mere

09. Hansen,Stevning-Christensen,Svenstrup. Anden Generation

09. Hansen,Stevning-Christensen,Svenstrup. Anden Generation 1. Hans Jepsen, f. 1707 i Stolbro. Han blev gift med Anne Jørgensdatter, 1745, f. i Stevning. Hans død 1799. 2. i Christen Hansen f. 10 sep 1754. ii Ellen, f. 1746. iii Anne Marie, f. 1750. Anden Generation

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Aner til Anders Peter Andersen

Aner til Anders Peter Andersen 1. generation 1. Anders Peter Andersen, søn af Arbejdsmand Karl Peter Andersson og Karen Marie Larsen, blev født den 29 Jul. 1876 i Gjerning sogn, Houlberg Herred, 1 blev døbt den 30 Jul. 1876 i Hjemmet,

Læs mere

02. Jacobsen, Himmark 1. Jacob Jürgensen, f Han blev gift med Ellen Jacobs. Jacob død Børn: 2. i Jürgen Jacobsen Anden Generation 2.

02. Jacobsen, Himmark 1. Jacob Jürgensen, f Han blev gift med Ellen Jacobs. Jacob død Børn: 2. i Jürgen Jacobsen Anden Generation 2. 1. Jacob Jürgensen, f. 1607. Han blev gift med Ellen Jacobs. Jacob død 1690. 2. i Jürgen Jacobsen Anden Generation 2. Jürgen Jacobsen. Han blev gift med Ved ikke, d. 1715. 3. i Jacob Jürgensen. ii Ellin,

Læs mere

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole 1851-1878 Kilde: Dagjournaler for Vesteregede Skole (hos Landsarkivet for Sjælland) I skolen dagjournaler er indført forskellige oplysninger om skolens elever

Læs mere

IC Møllerparken omplacering af gravsten i forbindelse med renovering

IC Møllerparken omplacering af gravsten i forbindelse med renovering IC Møllerparken omplacering af gravsten i forbindelse med renovering Lysegrå gruppe rødbrun gruppe violet gruppe blågrøn gruppe mørkegrå gruppe Lyserød gruppe Lysegrøn gruppe orange gruppe gul gruppe Fremtidig

Læs mere

Flintholm fæsteprotokol 1776-1896, bemærk side 10 fæstere fra Kirkeby, Lunde, Stenstrup, Vester Skerninge

Flintholm fæsteprotokol 1776-1896, bemærk side 10 fæstere fra Kirkeby, Lunde, Stenstrup, Vester Skerninge fæsteprotokol 1776-1896, bemærk side 10 fæstere fra Kirkeby, Lunde, Stenstrup, Vester Skerninge Ny fæster navn Fra, * Gl. fæster Stednavn Sogn ejendom Dato År Fol Diverse. Hans Mogensen Galtegård Gård

Læs mere

Ny fæster navn Fra, * G!. fæster Stednavn Sogn Hans Mogensen Galtegård Hundstrup

Ny fæster navn Fra, * G!. fæster Stednavn Sogn Hans Mogensen Galtegård Hundstrup Ny fæster navn Fra, * G!. fæster Stednavn Sogn Hans Mogensen Galtegård Marqvar Nielsens enke Hønnegård Marqvar Nielsens enke Hønnegård Anders Andersen Degn Anders Hansen Degns enke Anders NaMew degn Anders

Læs mere

Oversigt over arkiver fra erhvervsorganisationer, skibsværfter og rederier i Statens Arkiver

Oversigt over arkiver fra erhvervsorganisationer, skibsværfter og rederier i Statens Arkiver , 2012, 2 Oversigt over arkiver fra erhvervsorganisationer, skibsværfter og rederier i Statens Arkiver Organisationer Danmarks Rederiforening Fællesrepræsentationen for dansk Skibsfart Søfartsrådet Skibsværfter

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Side 1 af 11. Forfædre til: Jeanette Johansen Slyk. 1st Generationer. 2nd Generationer (Forældre) 3de Generationer (Bedsteforældre)

Side 1 af 11. Forfædre til: Jeanette Johansen Slyk. 1st Generationer. 2nd Generationer (Forældre) 3de Generationer (Bedsteforældre) Side 1 af 11 1st Generationer 1. blev født den Nov. 29 1957 i Frederiksberg Hospital. Andre begivenheder i Feb 23 1958 Holmens Kirke Pastor Knud Banning 2. Bent Johansen blev født den Jun. 21 1930 i Vanløse

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT Skifte designationer, Allinge - Sandvig 1729 11. august 1766. Nr. 1. Intet sidenummer. 1729. 4. april.

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT Skifte designationer, Allinge - Sandvig 1729 11. august 1766. Nr. 1. Intet sidenummer. 1729. 4. april. SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT Skifte designationer, Allinge - Sandvig 1729 11. august 1766. Nr. 1. Intet sidenummer. 1729. 4. april. Svend Svendsen, Sandvig. Druknet ved Skåne. A: Karen Svendsdatter, f. 1727,

Læs mere

Optegnelse. på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834.

Optegnelse. på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834. Optegnelse på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834. By eller sted med anførsel Næringsvej, af gårde, huse o. s. v. Navn Alder Ægtestand stilling

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere

SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790.

SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790. SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790. Nr. 1. Side 1. Nummer i protokollen: 9. 1788. Tirsdag, 5. Aug. Margaretha Mogensdatter, Listed. Jep Ipsen.

Læs mere

Hodde sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet.

Hodde sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet. 1778 d. 25 jan. blev Hans Thomsens ældste søn udi Hessel Thomas Hansen jordet 6 år. 1778 d. 8 feb. blev Hans Christensen af

Læs mere

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard, under Brahesborg, skifteprotokol I-2, 1751-1777 Uddrag - Drejø skifter Peder Nielsen, gdm, Drejø, 984, 16.12.1763 ~ Maren Hansdatter,

Læs mere

Politi DM Linieløb - 27-08-2014. Viborg Politi Klasse: Damer

Politi DM Linieløb - 27-08-2014. Viborg Politi Klasse: Damer Antal deltagere: 4 Klasse: Damer Gennemsnit for vinder: 35,3 km/h Antal præmier: 4 Plac. Ryg nr. UCI kode Navn 1 DENOOOOOOOO Bettina Romer 2 2 DENOOOOOOOO Helle Sørensen 3 3 DENOOOOOOOO Rikke Guldbæk 4

Læs mere

Forfædre til Martin Lavrits Hansen

Forfædre til Martin Lavrits Hansen Forfædre til Martin Lavrits Hansen Generation nr. 1 1. Martin Lavrits Hansen, født 20 juni 1887 i Matr. 51a, Stettinstræde 4, Dragør. Han er søn af 2. Martin Nielsen og 3. Ane Cathrine Hansen. Mere om

Læs mere

Efterslægt Karen Pedersdatter

Efterslægt Karen Pedersdatter Efterslægt Karen Pedersdatter 1. generation 1. Karen Pedersdatter blev født på en ukendt dato, døde før 5 Nov. 1686 i Kundby, Kundby, Holbæk, og blev begravet den 5 Nov. 1686 i Kundby, Kundby, Karen giftede

Læs mere

Side 1 af 7. Efterkommere af: Christen Tarbensen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn)

Side 1 af 7. Efterkommere af: Christen Tarbensen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) Side 1 af 7 1st Generationer 1. blev født den Apr. 30 1832 i houvig og døde den Nov. 5 1912. Han giftede sig med Ane Katrine Hansen Lodberg den Okt. 19 1856. Ane Katrine blev født den Okt. 7 1835 i Søndervig

Læs mere

Løjtved skifteprotokol 1744-1753

Løjtved skifteprotokol 1744-1753 1 Løjtved skifteprotokol 1744-1753 Anders Nielsen Møller, Stenstrup, 2, 31-08-1744 ~ Dorthe Jørgensdatter, lavværge broder Jens Jørgensen, Rødme Arvingerne er hans moder og søskende: Johanne Hansdatter

Læs mere

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år.

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. 1799 d. 21 mar. Johannes Pedersen. Husmand Peder Johansens søn Husted. 16 år. 1799 d. 14 apr. Niels Peder

Læs mere

Rasmus Justesen 14 1/3 15.11.1799 Unge Just Hansen, gmd i Måre Maren Justdatter (Fkt 1801)

Rasmus Justesen 14 1/3 15.11.1799 Unge Just Hansen, gmd i Måre Maren Justdatter (Fkt 1801) Døbte i Herrested 1799-1813 Mandkøn Efter konfirmationsprotokollen 1814f. =================================================================================== Navn alder dåbsdag forældre Rasmus Justesen

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

Optegnelse på Folketallet m.v. i Thurø sogn, Sunds Herred, Svendborg Amt den 1. Februar 1850.

Optegnelse på Folketallet m.v. i Thurø sogn, Sunds Herred, Svendborg Amt den 1. Februar 1850. Optegnelse på Folketallet m.v. i Thurø sogn, Sunds Herred, Svendborg Amt den 1. Februar 1850. Byernes, Antal Navn Alder Ægte Føde- Personernes titel, af disse var forstedernes fam. stand sted embede, forretning,

Læs mere

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND IV

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND IV MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL 1830 1850 BIND IV Lars Andersen, Frørup, Ungkarl, 31.04.1830, 1 Anne Frederiksdatter, Svindinge, 08.03.1830, 1 ~ Husmand Hans Jørgensen (gamle)

Læs mere

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen 1. generation 1. Husmand Poul Christian Kondrup Madsen, søn af Husmand & Slagter Mads Christensen Greve og Marie Cathrine Hansdatter, blev født den 9 Apr. 1855 i Vindblæs Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt

Læs mere

Forstadsmuseet - Stamtræ

Forstadsmuseet - Stamtræ Page 1 of 24 Søren Nielsen Jydes Stamtræ Christopher 1682-??, Anne Sørensdatter 1683-??, ~Rasmus Olsen, Smørumovre Hans 1689-??, Lars 1690-??, Niels Madsen 1717-1789 Gift med Kirsten Christensdatter Ellen

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

Efterslægt Ole Poulsen

Efterslægt Ole Poulsen Efterslægt Ole Poulsen 1. generation 1. Ole Poulsen, søn af Povel Olsen og Ane Pedersdatter, blev født den 2 Aug. 1834 i Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg, døde den 29 Jul. 1875 i Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg,

Læs mere

UM 50M Junior og Ungdom. Vestereng Skydebaner

UM 50M Junior og Ungdom. Vestereng Skydebaner UM 5M 29 Junior og Ungdom Vestereng Skydebaner www.skytteunion.dk 1 6 liggende Herrejunior 1 Nicolai Espersen Ballerup 99 98 97 98 94 97 583 29x 583 Finale 12,1 685,1 2 Alexander Helleskov Trehøje 98 98

Læs mere

20 60.80 Leif P. Nielsen 51 14/Aug/84 Brøndby

20 60.80 Leif P. Nielsen 51 14/Aug/84 Brøndby Allle tiders bedste mænd 100m 1 12.10 Jakob Kjeldgaard 12/Aug/86 Rundforbi 2 12.60 Erik Klitgaard 66 01/Jul/92 Ballerup (-1.3) 3 13.06 Jens Buch Jensen 43 17/Sep/87 Wien 4 13.50 Erik Andersen 47 27/Aug/89

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

Matriklen 1844 Vorbasse sogn.

Matriklen 1844 Vorbasse sogn. Vorbasse 1 Præsteembedet Præsten Langballe Priviligeret hartkorn 3 2 2 0 22 61 3 3 3 1,25 2 Skoleembedet Kirkesanger Anders Christensen 0 2 2 1 3 Hans Nielsen Ejeren 3 1 2 0 21 75 2 7 2 2,75 4a Peder Knudsen

Læs mere

Turneringsplan JTU holdturnering senior ude 2010

Turneringsplan JTU holdturnering senior ude 2010 Turneringsplan JTU holdturnering senior ude 2010 Jyllandsserien Senior pulje 1: Aalborg TK, Hadsten, Hobro, Holstebro. Skive, Skovbakken III, Støvring. Kl.12.00 Kl.12.00 Kl.12.00 Støvring Aalborg TK Hadsten

Læs mere

Gårdmøller i Mygdal Sogn

Gårdmøller i Mygdal Sogn Nr. Adresse/navn Matr. Nr År Mølletype m.m. Erstatningsværdi Ejer Kilde Foto af mølle 1??? 1ei odden hovedgård 1945 Vindmotor bygget 1938 1500 Anton Hansen 2 Degnbølvej 13 "Odden Mølle" 1b odden møllegård

Læs mere

Person-liste for aner til Poul Langagergaards slægt Side 1. Knud Pedersen Køn : Mand Født : 1595 Død : 1655 Kaas. Børn : 1620 Peder Knudsen

Person-liste for aner til Poul Langagergaards slægt Side 1. Knud Pedersen Køn : Mand Født : 1595 Død : 1655 Kaas. Børn : 1620 Peder Knudsen Person-liste for aner til Poul Langagergaards slægt Side 1 Knud Pedersen 1595 Død : 1655 Kaas Margrethe Simmonsdatter 1620 Peder Knudsen 1621 Mette Knudsdatter 1628 Maren Knudsdatter 1632 Johanne Knudsdatter

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868 Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e 1946 1946 Magnus Kristensen, husmand 1967 Henning Kristensen, maskinarbejder Asta M. Kristensen 1981 Henning Kristensen (2009) Denne ejendom blev oprettet i 1946, da Magnus

Læs mere

Side 1 af 10. Efterkommere af: Jens Nielsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) 4de Generationer (Oldebørn)

Side 1 af 10. Efterkommere af: Jens Nielsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) 4de Generationer (Oldebørn) Side 1 af 10 1st Generationer 1. blev født i 1705 og døde i 1760. Han giftede sig med Johannes Nielsen [Christiansdatter]. Johannes blev født i 1710 og døde i 1778. Børn af og Johannes Nielsen [Christiansdatter]

Læs mere

Familiegrupperapport for Niels Rasmussen og Anne Kirstine Hansdatter Mand Niels Rasmussen 1

Familiegrupperapport for Niels Rasmussen og Anne Kirstine Hansdatter Mand Niels Rasmussen 1 Mand Niels Rasmussen 1 Født Før 18 Maj 1732 Lindelse, Langeland Sønder, Svendborg 2 Dåb 18 Maj 1732 Lindelse, Langeland Sønder, Svendborg 2 Død Før 13 Jan. 1793 Lindelse, Langeland Sønder, Svendborg 3

Læs mere

file:///c/users/claus/documents/_familie/fra%20byskriverens%20computer/byskriveren/byerne/langstrup/jhs1.txt[20-06-2015 00:06:23]

file:///c/users/claus/documents/_familie/fra%20byskriverens%20computer/byskriveren/byerne/langstrup/jhs1.txt[20-06-2015 00:06:23] 01 FEB 2002 Familie Mand: Jens Hansen #1 leveår: 75 Født: 1671 i: Dageløkke Død: 1746 i: Langstrup Begravet 20 APR 1746 i: Asminderød, 75 år ID 1746 i: GM gård no. 13 Far: Hans Nielsen #153 Mor: Karen

Læs mere

1745 K158 Moust Madsen Peder Mikkelsen ægter enken ~Maren Nielsdt. her 1768/645

1745 K158 Moust Madsen Peder Mikkelsen ægter enken ~Maren Nielsdt. her 1768/645 En gård i Skinnerup, hk. 5.6.0.2. M.1664, hk. 9.2.1.1., ejer Corfits Ulfeldt, bruger Mikkel Nielsen M.1688 no 21, hk. 5.6.0.2., ejer Københavns Hospital, samme bruger M.1688b, sm. no og hk., ejer Envold

Læs mere

Aner til Agathe Line Hansen

Aner til Agathe Line Hansen 1. generation 1. Agathe Line Hansen, datter af Daglejer Jørgen Hansen og Karen Dorthe Larsen, blev født den 21 Okt. 1870 i Ejby Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 14 Dec. 1870 i Hjemmet, døde den 17 Sep.

Læs mere

Filstatistik 1. Personstatistikker. Fødsler pr. epoke. Længstlevende personer. Middellevealder for personer. Efter køn. Statistikker for par

Filstatistik 1. Personstatistikker. Fødsler pr. epoke. Længstlevende personer. Middellevealder for personer. Efter køn. Statistikker for par Filstatistik 1 Personstatistikker 1 Antal personer ialt 34522 2 Personer med utilstrækkelig datoinformation 0 3 Personer markeret som nulevende 9776 4 Personer markeret som døde 24746 Fødsler pr. epoke

Læs mere

Folketælling 1840 Varho

Folketælling 1840 Varho Folketælling 1834 Varho Navn: år: Hus Herman Hansen 40 husmandsted Maren Hermansen 36 hans kone Marie Hermansen 11 barn Andreas Hermansen 10 ---- Hans Hermansen 07 ---- Maren Hermansen 05 ---- Cathrine

Læs mere

Anetavle for Chresten Andersen. Harres 1.

Anetavle for Chresten Andersen. Harres 1. Anetavle for Chresten Andersen. Harres 1. 1. Chresten Andersen, * 14 jul 1874 i Harres [Harris] (Dk) Brede Sogn,, 23 okt 1945 i Tønder Sygehus, begravet 1945 i Brede Kirkegaard. Han blev gift med Hanne

Læs mere

Aneliste for MARTIN AHLER JENSEN Side 1

Aneliste for MARTIN AHLER JENSEN Side 1 Aneliste for MARTIN AHLER JENSEN Side 1 1. MARTIN AHLER JENSEN, f. 13. juli 1882 i Lille Bjerre i Snejbjerg, d. 19. april 1963 på Herning sygehus. Han blev gift med (1) Birthe Marie Uldum, gift 7. nov.

Læs mere

RESULTATLISTE Næstveds 50 meter stævne 2014

RESULTATLISTE Næstveds 50 meter stævne 2014 8-05-04 4:57:49 - DDS SP v.3.4.4. RESULTATLISTE Næstveds 50 meter stævne 04 Holdkonkurrence: Foreningshold bk Kongsted Skytteforening runde 08973 Tobias Ellehøj Klasse: MB 97/06 99/ 396/8 08974 Kamilla

Læs mere

DGI Sydvest Hold Finale

DGI Sydvest Hold Finale Række C2 / C1 Bane 20-22 Oluf Pedersen Anne Mette Salven Tove Pedersen Svend Petersen Tjæreborg 7: C1p1 1: XXX XXX 20 6 12 12 1 50 76 2: XXX XXX 2 12 9 20 1 43 67-50 3 Ole Iversen Kai Lehmann Andersen

Læs mere

Folketælling 1840 Over Tandslet

Folketælling 1840 Over Tandslet Folketælling 1840 Over Tandslet Præste- 1 Mathias Gundemann Bering 44 gift Præst bolig 2 Ingeborg Cathrine Margrethe Petersen 37 gift hans kone Nr.1 3 Christine Birgitte Bering f. Sabro 64 enke hans moder,

Læs mere

MTB-O Sletten Stræktider Plads Navn Klasse Tid D-16

MTB-O Sletten Stræktider Plads Navn Klasse Tid D-16 MTB-O Sletten Stræktider -06-06-2009 Plads Navn Klasse D-16 1 Caroline Ryge Carlsen Ok Øst Birkerød 1:13:08 03:30= 19:54= 32:06= 38:48= 56:57= 59:46= 63:32= 70:57= 03:30= 16:24= 12:12= 06:42= 18:09= 02:49=

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

HVEDHOLM GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL DREJØ

HVEDHOLM GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL DREJØ HVEDHOLM GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL DREJØ Johanne Marie Jensdatter, Drejø, 20.06.1794, V-32 ~ Niels Rasmussen, Husmand Rasmus Nielsen 3 Aar Formynder Hans Rasmussen, Husmand, Drejø Anne Hansdatter,

Læs mere

Aneliste for ANE LAURA JOHANSEN Side 1

Aneliste for ANE LAURA JOHANSEN Side 1 Aneliste for ANE LAURA JOHANSEN Side 1 1. Ane LAURA JOHANSEN, født 15. juli 1890 i Barde i Vorgod sogn, død 6. aug. 1958 på Herning sygehus. Hun blev gift med MARTIN AHLER JENSEN, gift 10. sep. 1910 i

Læs mere

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen 1. generation 1. Arbejdsmand, skorstensfejer Knud, søn af Husmand, Væver Hans Ejler Rasmussen og Karen Rasmussen, blev født den 16 Sep. 1867 i Brenderup Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 1 Nov. 1867

Læs mere

RESULTATLISTE FOR Aalborg Skyttekreds Pistolterrænstævne 2007

RESULTATLISTE FOR Aalborg Skyttekreds Pistolterrænstævne 2007 StævneProgram 19-08-2007 23:05 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.3.4 Juni 2007 RESULTATLISTE FOR Aalborg Skyttekreds Pistolterrænstævne 2007 Pistolterræn - Klasse JUN 1 05N-17450 Henrik Hjelm Hansen

Læs mere

Resultatliste. Ungdomsturnering 2015 Riffel 50 meter. 2. omgang. Dansk Skytte Union

Resultatliste. Ungdomsturnering 2015 Riffel 50 meter. 2. omgang. Dansk Skytte Union Resultatliste Ungdomsturnering 2015 Riffel 50 meter 2. omgang Dansk Skytte Union Idrættens Hus - DK-2605 Brøndby - Tlf. 4326 2626 - Fax 4326 2355 - E-mail info@skytteunion.dk - www.skytteunion.dk 30 liggende

Læs mere

Ringe Sø Marathon Halvmarathon0313 2013-03-16. www.42laps.com 2013-03-16

Ringe Sø Marathon Halvmarathon0313 2013-03-16. www.42laps.com 2013-03-16 1 Jonathan Dahl / Nislevgård / 00:19:05 Nislevgård00:19:48 00:20:30 00:20:07 00:20:13 00:00:33 01:40:18 (00:47) 2 Peder Balle 00:20:16 00:21:37 00:21:35 00:21:08 00:21:09 00:01:42 01:47:30 (00:50) 3 Martin

Læs mere

Outrup sogn døde 1798 til d. 18 apr. Laust Thomsen, Morten Madsens plejesøn i Dejrup, 3 år.

Outrup sogn døde 1798 til d. 18 apr. Laust Thomsen, Morten Madsens plejesøn i Dejrup, 3 år. Døde Mænd. Dato er begravelsesdato. 1798 d. 18 apr. Laust Thomsen, Morten Madsens plejesøn i Dejrup, 3 1798 d. 1 jul. Jens Pedersen, Peder Nielsen Endorphs søn i Allerslev, 13 1798 d. 15 jul. Morten Nielsen,

Læs mere

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard 1 2d Barslev Anton Lyhne 1980 Henrik Vestergaard 1965 Evald Seir Knudsen 1961 Gunner Kongsgaard 1957 Harald Hoelgaard 1952 Kristine Thorgaard 1944 Anton Pedersen 1941 Niels Frederik Hoelgaard 1941 Jens

Læs mere

Forældre. Bedsteforældre

Forældre. Bedsteforældre 1. Rosa Marie Jørgensen, * 20-09-1925 i Næssevang, Asnæs sogn, stilling: Husmoder. Hun blev gift med Alfred Nielsen, 07-04-1947 i Asnæs, Ods h,, * 01-10-1909 i Tolsager, Asnæs s., Ods h.,, stilling: Landmand,

Læs mere

Øsløs sogn Søndergård, hk. 10.1.0.2. før 1693 Niels Poulsen Holst Maren Larsdt. 1714/245

Øsløs sogn Søndergård, hk. 10.1.0.2. før 1693 Niels Poulsen Holst Maren Larsdt. 1714/245 sogn Søndergård, hk. 10.1.0.2. før 1693 Niels Poulsen Holst Maren Larsdt. 1714/245 1693 K20 Poul Nielsen Holst 64 do sl. Niels Poulsen Holst og Maren Larsdt.r.søn ~Ane Marie Obel -Niels ~Maren Christensdt.

Læs mere

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter Forfædre til: Side 1 af 8 1st Generationer 1. blev født den Sep. 1 1973 i Gentofte. Andre begivenheder i s liv Beskæftigelse I T Far: 2. Dan Wolter blev født den Jan. 12 1950 i Frederiksberg. Mor 3. Annette

Læs mere

RESULTATLISTE Vadum stævnet 2015

RESULTATLISTE Vadum stævnet 2015 RESULTATLISTE Vadum stævnet 2015 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 106441 Thomas Grøn Bendixen 01-412 Hjørring Skytteforening 200/11 200/15 400/26 G 2 113586 Christian Bols Pedersen 01-513 Vester Hassing

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Folketælling Grene 1834

Folketælling Grene 1834 Billund Bye, 1. familie en gård Hans Jessen, 64, g, gårdmand Mette Christensdatter, 56, g, hans kone Hans Nielsen, 24, u, stedsøn, står for gårdens drift Maren Nielsdatter, 31, u, steddatter, forældrene

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle Dame individuel 1 50 Susanne Christiansen Billund 4207163484 31 43 2 29 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 16 45 2 udskrevet for: Dame individuel Side 1 Junior individuel 1 101 Jesper Egeskov Grindsted 4103252537

Læs mere

RESULTATLISTE FOR Terræn-G-2-Venstre-Ulfborg

RESULTATLISTE FOR Terræn-G-2-Venstre-Ulfborg StævneProgram 24-04-2006 14:19 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.1.1.1 januar 2006 RESULTATLISTE FOR Terræn-G-2-Venstre-Ulfborg Amtshold SEN 1 Frederiksborg Amts Skytteforeninger 1 14-123 Johannes Jensen

Læs mere

Andersdatter, Ane - gift med Niels Madsen; For hæleri m.v. bliver hun dømt til at hensidde 3 år i forbedringshus.

Andersdatter, Ane - gift med Niels Madsen; For hæleri m.v. bliver hun dømt til at hensidde 3 år i forbedringshus. Andersdatter, Ane - gift med Niels Madsen; For hæleri m.v. bliver hun dømt til at hensidde 3 år i forbedringshus. Andersdatter, Ane Kirstine - gift med Hans Peder Steensen; Hun bliver idømt fængsel på

Læs mere

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 1 Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 Lars Ellgaard Sunday, August 18th, 2013 Sognerådsformænd 1/1-1901 31/12-1903 Pedersen, Lauritz Christian SR s Større del Gårdejer 1/1-1904 31/3-1909

Læs mere

Bevar de gamle skibe i Danmark

Bevar de gamle skibe i Danmark Bevar de gamle skibe i Danmark Idéen til TRÆSKIBS SAMMENSLUTNINGEN opstod i pinsen 1971 i Roskilde, hvor 27 ældre træskibe lå i havnen i anledning af Vikingeskibshallens udstilling Under sejl på ny. Her

Læs mere