Skibefs Navn "Anne Margrethe' Marstal. Skonnert.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skibefs Navn "Anne Margrethe' Marstal. Skonnert."

Transkript

1 Skibefs Navn "Anne Margrethe' Marstal. Skonnert. Registrerings- samt Kendings-Signal-Bogstaver Hvor og naar bygget Bygmesterens Navn og Hjemsted (Efter Bilbrevet eller Sklbsbygtxlngsattcstcn) I Sandvig 1841 af S.P.Bech, Rønne iflg. bilbr. dt. Allinge Ombygget i Marstal 1874 af C.J.Bage Iflg. rekonstr.br. dt. Marstal På kravel af eg. Dækkenes Antal 1 Masternes Antal 2 Agterskibets Form Hækbygget, med fladt spe^l. Beskrivelse af Forskibet Kvindelig (middelfyldig med) gallionsfigur. N D Q P For Dampskibe: Maskinernes Antal og Hestekraft Maskinfabrikanfens Navn og Hjemsted Længde 66 <8 (67'9) Bredde 18'1 le 10*4 (10'2) 84,40 tons (87,95) Førere: Christian Fissen, borgerbr. Ærøskøbing (Endvidere fører: og ). Hans Albert Bøye Kromann, borgerbr. Ærø herred (Endvidere fører: og ). Chr.M.Rasmussen, borgerbr. Ærø herred Marcus Nielsen Gothilff, borgerbr. Ærøskøbing ( ). C.M.Petersen, borgeror. Ærø herred ( ). A.V.Stegmann, borgerbr. Ærø herred E.H.Raahauge, borgerbr. Ærø herred ( ,. Redere: 1866 og endnu 1870: Skibsreder Claus Madsen Albertsen, Marstal; efter dennes død enken H.Albertsen, født Kromann : Ovrmvt. fører M.Nielsen Gothilff, Marstal. 1891: Maren Gothilff, født Meier, Marstal. 1892: Ovnnvt. fører E.H.Raahauge, (best. reder) Marstal j Styrmand Geert Iversen, - "2 Hoved-Skibsregistrerings Protokol 3-66 Rigsarkiv Landsarkiv Mlr.br. dt København : 4li lstr. Seneste reg. på grund af mindre ombygning

2 "Anne Margrethe" Skibets hjemsted: Randers Galease, før 1846: Slup. gssignal-bogstaver: 3ST K Q S (Efter bilbrevet eller skibsbygninesattesten) Formentlig bygget på l'åsmge wyo som; nordbåd for statens regning. Ombygget i Kalmar 1846 af J.P. Roos, bilbrev dt. Kalmar 8/ Fortømret i Kiel 1860 iflg. attest dt. Kiel 30/ Dækkenes antal: 1 Masternes antal: 2 Agterskibets form: Hækbygget m. fladt spejl. Beskrivelse af forskibet:middelfyld, m. glat stævn. Då: Kravel af eg og fyr. Længde: Bredde: Dybde: J.J. Bachmann, borgerbrev Randers 30/ '9 13'5 7'7 67,94 tons og endnu 1873: Grosserer Frederik Jensen, Randers. Hoved-skibsregistrerings-protokol: 6-34 Mlr.br. dt. København 28/5 1864: 34 lstr. Iflg. rederens anm. dt. Randers 17/ og Randers tolds indberetning af samme dato er der intet hørt fra dette skib siden sidst i december 1876, da det på rejse fra Newcastle til Randers med ca 300 tdr. stenkul anløb Stavanger, og det må derfor antages at være totalt forlist og mandskabet, kaptajnen og 3 mand, omkommet. Casco assureret for kr. ladningens værdi 90 inclusive fragt, assureret for kr. Slettet af reg. 20/

3 "Anne Marie" Sønderho på Fanø Skonnert Registrerings- samt kendingssignal-bogstaver: N 1 M T (Efter bilbrevet eller skibsbysningsattesten) 1 Nordby på Fanø 1874 af S. Abrahamsen iflg. bilbrev dt. Fanø 6/ Dækkenes antal: 1 Masternes antal: 2 Agterskibets form: Hækbygget m. fladt spejl. Beskrivelse af forskibet: Middelfyld, m. glat stævn. Bygget på: Kravel af eg. Hoved-Dimensioner Længde: 86' 6 Bredde: 21*0 Dybde: 10»5 Drægtighed: 142,76 tons. Hans Hielsen Mandøe, borgerbrev Ribe - 9/ Jes Nielsen Mikkelsen, " Fanø birk 1/ ( 26/11 74). Førnvt. Hans Kielsen Mandøe ( 15/6 75). do Jes Nielsen Mikkelsen, ( Hans Hansen af Sønderho, borg.br. Fanø birk 20/10 81 Førnvt. Hans Nielsen Mandøe do Hans Hansen 16/11 75). (12/11 81) (13/3 83) (31/7 83) 1885: 1874: A/S "Skonnerten Anne Maries Rederi", stiftet 26/3 1874, hvis bestyrelse med sæde i Sønderho på Fanø er: Ovnnvt. fører Hans Nielsen Mandøe, Sønderho. Bestyrelsen er nu: Skibsreder H.N. Mandøe, Sønderho forretningsførende medlem. Skibsbgm. S. Abrahamsen, Nordby. Købmand S.M. Kromann, Sønderho som suppleant. Hoved-skibsregistrerings-protokol: Iflg. gen.dir- skrivelse er dette skib i Talcahuana, Chile, efter havari solgt til chilentisk ejendom, iflg. en anm. fra Fanø told af 19/ for kr- Gen.dir- skrivelse er dt. 12/ Slettet af reg- 15/

4 Trrr< n m rn in. TT7" -e> *->. TkT T"t rf">. TTS Jf~t hjemsted: '"Anne Marie" s S ønd erho Skonnert /gmesterens navn og hjemsted (Efter bilbrevet eller skibsbycninssaltesten) I Sønderho på Fanø 1867/68 af T.J. Thomsen ibd. iflg. bilbrev dt. Sønderho 15/ H B E S Dækkenes antal: 1 Masternes antal: 2 Agterskibets form: Fladt spejl. Beskrivelse af forskibet: Alm. skonnertbov uden galionsfigur.?å: Kravel af eg. Jens Hansen Lydom af Sønderho Jeppe Jessen af Sønderho. Længde 74*6 18' 3 8*8 86,75 tons (92,04). 1876: 1868: A/S "Anne Marie", stiftet i Sønderho 15/4 1868, hvis bestyrelse er:skibsfører og reder Søren Lauritzen Brinch og ovnnvt. fører Jens Hansen Lydom, begge Sønderho. Bestyrelsen er nu: Ovnnvt. fører Jeppe Jessen og skibsreder Jes Hansen Jessen, begge Sønderho. Hoved-skibsregistrerings-protokol: Anmærkninger: Ophugget 1886.

5 "Anne Marie" : Svendborg, fra 1875: Stubbekøbing, fra 1892: Rudkøbing Jaet. HBQT (NMLJ) (Efter bilbrevet eller skibsbyeningsaitesten) I Svendborg Ombygget smstd af N. Hansen ibd. iflg. bilbrev dt. Svendborg 14/ Dækkenes antal: 1 Masternes antal: 1 Agterskibets form: Platgattet. Beskrivelse af forskibet: Fyldig bov. Bygget på: Kravel af eg. Hoved-Dimensioner Længde: 42'6 Bredde: 12'8 Dybde: 6 '5 Drægtighed: 26,9 tons (26,14). Førere: Michael Clausen Nielsen af Svendborg. Hans Henrik Schultz, borgerbrev Stubbekøbing 31/ CH. Christiansen, " København 5/ R. Rasmussen, borgerbrev Langelands herred 15/ / / og endnu 1868: Ovnnvt. fører Michael Clausen Kielsen, Svendborg do do H.H. Schultz, Stubbekøbing. Mægler H.E.M. Lindholm, Stubbekøbing. Ovnnvt. fører R. Rasmussen, Strynø pr Rudkøbing. Hoved-skibsregistrerings-protokol: Inger: Mlr.br. dt. Svendborg 19/3 1858: 13i lstr. Købesum januar 1875: kr., i 1892: 600 kr.

6 navn: "Anne Marie".: Assems :: Piskekvase ( G-alease) gssig (Efter bilbrevet eller skibsbygninesattestcn) Assens 1890 af skibsbygmester N.Christensen iflg. Bilbrev dat. Assens 25 august Dækkenes antal: 1 Masternes antal: 2 Agterskibets form:rundgattet Beskrivelse af forskibet: udfaldende stæ^j Bygget på: Kravel af eg n C Hoved-Dimensioner Længde: 41! 2 mellem stævnene Bredde: 12»9 Dybde: 5*6 fra øverste dæks overside til yderklæd. i bunden Drægtighed: 18* 6o tons Lars Christoffersen m. sætteskippereks. Borgerskab dat Kjøbenhavn &. 4. januar 1883 Nationalitetserkl. og ejendomserkl. dat Assens d. 26 august 1890 tilhørende: Lars Christoffersen best.red., skipper Thorøhuus 1/2 part Peter Chrisyoffersen sømand - 1/2 - Hoved-skibsregistrerings-protokol: 3.3 y 88 Overført til ny fartøjsfortegnelse bd. II fol 15 d,

7 "Anne Marie" x Marstal - Bandholm Jagt H B S T (Efter bilbrevet eller skibsbyeninssattesten) I Marstal 1772 af skibsbgm. A. Laurser. af Troense, bilbrev dt. Troense 28/ Dækkenes antal: 1 Masternes antal: 1 Agterskibets form: Fladt. Beskrivelse af forskibet: Skarpt, middelfyldigt. Bygget på: Kravel af eg. Længde: Bredde: Dybde: -ægtighed: 37'3 12 { 0 (11*8) 5'9 20,98 tons. Børre Andersen Carlsen, borgerbrev Ærøskøbing 8/ : 1820: Skibsfører H.H. Carlsen, Marstal, og fra hans arvinger, 6 forskellige Carlsen'er, blandt hvilke ovnnvt. fører Børre Andersen Carlsen er bestyrende reder. Hoved-skibsregistrerings-protokol: Mlr.br. dt. Marstal 30/3 1858: 10i Istr. Skibet er, efter at være strandet på Omø og siden henlagt i Omø havn, solgt og derefter ophugget 1877.

8 m n B»Trn in irr ir* s~*. XT Tn *-x ir* *-i "Anne Marie" Thurø Galease, før 1849: Jagt IBLT (Efter bilbrevet eller skibsbygninesattesten) På Thurø 1845 af J.M. Caspersen ibd. iflg. bilbrev dt. Thurø 9/ Dækkenes antal: l Masternes antal: 2 Agterskibets form: Fladt spejl. Beskrivelse af forskibet: Glat stævn. Bygget på: Kravel af eg. Hoved-Dimensioner Længde: 58' 3 Bredde: 16 8 Dybde: 8'2 Drægtighed: J.F. Henriksen, Svendborg 1865«E.H. Fischer, Sunds-Gudme herred IT.C. Larsen, Svendborg ,15 tons. 1875: 1846 og endnu 1868: Skibsfører Jens H. Fisher, Thurø 14/16 m.fl. Fisher sælger til Rasmus Andreasen, bestyrende reder, 4/I6 med 3 andre. Hoved-skibsregistrerings-protokol: Fartøjet var bygget som jagt. Ombygget og forlænget på Thurø f849 og forandret til Galease. Mlr.br. dt. 19/ : 33 istr solgt til Bengt Andersson m.fl. i Brantevik, Sverrig, for kr.

9 Navn "Anne ivlarie 1 ' Assens FIsk"-'~-:"a Registrerings- samt Kendings-Signal-Bogstaver N G V Hvor og naar bygget Bygmesterens Navn og Hjemsted (Efter Bilbrevet eller Skibsbygnlngsattestcii) I Thor-jnus 1351 af Niels Bonde af Falsled ifle;. bilbrev dt. 'Ihorøhus 13/9 1351= Pa kravel af e?*. Dækkenes Antal 1 Masternes Antal 1 Agterskibets Form Fladt spejl Beskrivelse af Forskibet Glat ex.evn. For Dampskibe: Maskinernes Antal og Hestekraft Maskinfabrikantens Navn og Hjemsted Hoved-Dimensioner Længde 32 e 3 Bredde 9! 7 Dybde 5! L Drægtighed 12,73 tons iuei: eder Nielsen, T'horøhus«bor rerbrev.-= ^,o y^ syl tiors'i'us,borp"sr' 3/? 1351 As sen: 1371 (27/ endnu 1B71: Sætteskipper Peder Nielsen I 1339 s-^l^er P.Nielsen v; ti" Skibsfører, best.reder N 0 C.?>, ri > "p Q O Y*. ^,^ _L ^ v^-^ A Tnorshus laorøhus i Hoved-Skibsregistrerings Protokol Rigsarkiv Landsarkiv er Mlr.br. dt. København 5/lC 1361: 5>- ^str Seneste registrering dt. 13/ HANDELS- OG SØFARTSMUSEET

10 Ski bets Navn Skibets Art '"'Anne Marie" Kragnæs pr Marstal Jagt Registrerings- samt Kendings-Signal-Bogstaver N B' T R Hvor og naar bygget Bygmesterens Navn og Hjemsted (Efter Bilbrevet eller Skibsbygnlngsattestcn) Eormodes bygget i Søby på Ærø år Bilbrev haves ikke For Dampskibe: Maskinernes Antal og Hestekraft Maskinfabrikantens Navn og Hjemsted På Kravel af Eg Dækkenes Antal 3- Masternes Antal 1 Agterskibets Form Plat gattet Beskrivelse af Forskibet Glat st^vn u gall. figur L. Hoved-Dimensioner Længde "51' 9 Bredde 12 ' 3 Dybde ^, <-, Drægtighed 13,64 tons Peter Hansen Petersen, Sætteskp.br. Ærøskøbing 26/ :186S og endnu 1869: Peter Hansen Petersen, Skibsfører, Kragnæs pr Marstal Positioner: Hoved-Skibsregistrerings Protokol Rigsarkiv Landsarkiv "lr.br. dt. Ærøskøbing 23/5 1859: 6x Istr Udslettet af reg. 12// 1879 SOTT. ophugget.

11 ""Anne Marie"" Ommel pr Marstal Jagt Registrerings- samt Kendings-Signal-Bogstaver Hvor og naar bygget Bygmesterens Navn og Hjemsted (Efter Bilbrevet eller Skibaby gningsattcaten) Kan ikke oplyses. Ombygget i Marstal 185 c af H.'j. Bager ibd. iflg. bilbr. dt. Ærø ^4/ På Kravel af Eg Dækkenes Antal 1 Masternes Antal 1 Agterskibets Form Platgattet Beskrivelse af Forskibet Glat st^svn IT C B P For Dampskibe: Maskinernes Antal og Hestekraft Maskinfabrikantens Navn og Hjemsted Hoved-Dimensioner Længde 31' 6 ' Bredde ll f 7 Dybde 5 ' 2 Drægtighed 15,07 tons Christen Johansen, Borg.br. Ærøskøbing 1/ Hans ITielsen Hansen, " " 27/ (1870) 1848 og endnu 1869: Ovnnvt. fører Chr. Johansen, Ommel på Ærø 1870: " " Hans Nielsen Hansen, Ommel på Ærø Positioner: Hoved-Skibsregistrerings Protokol Rigsarkiv Landsarkiv 2-72 er Mlr.br. dt. Marstal 1/3 1859: li Lstr. Seneste certificat dt. 7/

12 Skibets Navn "Arme Marie" Nordby på Fanø Brig Registrerings- samt Kendings-Signal-Bogstaver N H R 1 Hvor og naar bygget Bygmesterens Navn og Hjemsted (Efter Bilbrevet eller Skibsbygningsattcaten) I Nordby ioå Fanø 1872 af J.N. Christe sen iflg, bilbrev dt. Fanø 30/ På kravel af es Dækkenes Antal 1 Masternes Antal 2 Agferskibets Form Fladt spejl Beskrivelse af Forskibet Alm. bov uden figur. l- For Dampskibe: Maskinernes Antal og Hestekraft Maskinfabrikantens Navn og Hjemsted Hoved-Dimensioner Længde 100*0 Bredde 21» 7 Dybde 11 ' 1 Drægtighed 187? 23 tons. Førere: Peder Nielsen Sarby, borgerbrev Fanø birk 11/ Jens Jensen Clausen af Nordby (Fanø ind^g. 8/ og 2/ : 887: 1872: A/S "Briggen Anne Marie's Rederi", stiftet 9/4 1872, hvis bestyrelse med sæde i Nordby er: Ovnnvt. fører Peder Nielsen Hårby, Nordby på Fanø. Bestyrelsen er nu: P. Nielsen Hårby og sparekassedir. T.C. Andersen, begge Nordbyj sidstnvt. bestyrende reder. Yed T.C. Andersens død indtræder købm. N.J. Andersen i bestyrelsen og Nielsen Hårby bliver best«reder. Hoved-Skibsregistrerings Protokol Rigsarkiv Landsarkiv 5-3 Anmærkninger Iflg. rederiets anm. dt. Nordby på Fanø 19/ er dette skib på re^se fra Macau til Pilatas forlist p.gr.a. læk d. 19/11 s*å. ved St* Anne i Brasilien. Besætningen, 7 mand, reddet af en damper, der landsatte dem i St. Catrina, Casco kr. assureret for ±5bc Sfåxx kr. Ladningen salt, hvis værdi og assurence ikke kende-s«. Skibet sønderslået og ladningen tabt. Slettet af reg. 20/

13 rir 1 TfcT *w> TDT ri *-v a/~\ r^ irti m i *sr» m ri»irirtrcinin "Anne Marie 11 Marstal Jagt N D L V (Efter bilbrevet eller skibsbygningsattestes) På Thurø 1819 af skibsbgm. Hoffmann iba. Intet bilbrev. Dækkenes antal: 1 Masternes antal: 1 Agterskibets form: Platgattet Beskrivelse af forskibet: Glat Bygget på: Kravel af eg. stævn. 45'9. 13'3 6'3 28,72 tons : Rasmus Clausen Rasmussen, borgerbrev Ærøskøbing 4/ Redere: 1857 og endnu I87O: Ovnnvt. fører Rasmus Clausen Rasmussen, Marstal. Hoved-skibsregistrerings-protokol: 3-23 Mlr.br. dt. Cappeln 1/ : 14^ lstr. Iflg. skøae dt. Marstal 22/ er dette skib solgt til udlandet. Købesum og køber opgives ikke. Slettet af feg. 1/5 1871

14 "Anne Marie" Rønne Skonnert N R B S (Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten) Svånemynde 1859 af Otto Harwich, Bilbrev haves ikke. Dækkenes antal: et Masternes antal: -tø Længde: Agterskibets form: hækbygget, fladt.peji Bredde: Dybde: Beskrivelse af forskibet: middelfyldigt m skæg og krølle get på: kravel af eg 58'0 17'3 6*6 55,39 tons H.P.E. Hammer af Rønne m. borgerbr. dat. Rønne Redere: 1876 og endnu 1877: Skibsfører H.P.E. Hammer, Rønne Hoved-skibsregistrerings-protokol: sger: Overført fra Rønne midi. skibsregister no. 65. Ommålt og omregistreret på grund af forældet mir. br. dat. Rudkøbing dr. 22^ lstr. Fartøjet- er indført her til landet som strandet preussisk skib "Anne Marie, og solgt ved offentlig auktion på Langeland ifølge auktionsskøde af Indførselstolden er betalt i Rudkøbing den med 37 og 77 Målingsbevis dat Overført til nyt skibsregister bind 9 S fol. 14 den *

15 Navn "Anne Llarie.Kirstine" j fra 1890 "iiarie" Fåborg, fra 1890 Marstal, fra 1892 Odense Ja^rt Registrering-s- samt Kendings-Signal-Bogstaver K G T?. Hvor og naar bygget Bygmesterens Navn og Hjemsted (Efør Bilbrevet dier Skibsbyg ni ngsn Menten) I Ulballe pr. Fåborg 1871 af J.F. Hoffmann ibd. iflg. bilbrev dt. Ulballemark pr. Fåborg 6/ pp i-rcivpl af pcr n Dækkenes Antal 1 Masternes Antal 1 Agterskibets- FormPl-^dt Beskrivelse af Forskibet G-lqt spejl stsvn For Dampskibe: Maskinernes Antal og Hestekraft Maskinfabrikantens Navn og Hjemsted Hoved-Dimensioner Længde 45 r 9 Bredde 13*6 Dybde 6'6 Drægtighed tons : Jacob Andersen,Aastrup,borgerbrev dt. Fåborg 23/ Hermann Peter Kromann5Ma.rst.aljborgerbrev dt. ;Erø her,-kontor 17/ Jørgen D.R.Petersen,Skibhusene,borsrerbrev dt. Odense herredskontor il/ (11/2 1892) :1871: Skibsfører Jacob Andersen Gårdmand Christian Christensen Skibsbygger Jacob Fr. Hoffmann I 1883 salger J.?.Hoffmann sin % til: Skibsbygger Frederik Jacobsen Hoffmann 1890: Skibsfører Hermann Peter Kromann 1892: Skibsfører Jørgen D.R.Pedersen Skibhusene Aastrup 2/4 Strandhuse 1/4 Ulbøllemark 1/4 Ulbølie 1/4 Marstal pr. Odense, Hoved-Skibsregistrerings Rigsarkiv Landsarkiv -±tj' Købesum i 1390: 4900 kr. Seneste registrering dt. 13/ Købesum i 1892 : 4650 kr

16 Skibets hjemsted: "Anne & Christine" Marstal Slup : tf p s (Efter bilbrevot eller skibsbysninesattesten) (Ingen oplysninger om bilbrev). Fortømret i Svendborg 1848 af Hans Poul Hansen iflg. rek.str.br. dt. Svendborg Dækkenes antal: 1 Masternes antal: 1 Agterskibets form: Platgattet Længde: 45'6 Bredde: 13! 2 le: 7'9 Beskrivelse af forskibet: Fyldig bov, glat stævn gget på: Kravel af eg. Drægtighed: 35? 62 tons. Førere: Rasmus Christensen, borgerbr. Ærø Herred IO.3.I876, Johan Jacob Philipsen, borgerbr. Ærø Herred Ovnnvt. Rasmus Christensen ( ) Redere: I876: Ovnnvt. fører J.J.Philipsen, Marstal, (best. red.) 1/2 Rasmus Christensen, Marstal, 1/2 Hoved-skibsregistrerings-protokol: 3-40 Mlr.br. dt. København : l&i lstr. Iflg. påtegning af fra Marstal Toldkammer på certifikatet er dette skib ophugget. Slettet af reg

17 "Annes Minde" Kragnæs pr. Marstal Jagt, fra 1876 skonnert, fra 1889 galease Registrerings- samt Kendings-Signal-BogsfaverN G- W C. Hvor og naar bygget Bygmesterens Navn og Hjemsted (Efter Bilbrevet eller Sklbsbygnlngsattcstcn) For Dampskibe: Maskinernes Antal og Hestekraft Maskinfabrikantens Navn og Hjemsted I Ulbølle 1851 af Lars Jensen af Smidstrup iflg. bilbrev dt. 26/10 18S1. Omb. fer jagt til skonnert i lundeborg pr. Svendborg 1876 af N. Hansen iflg. bilbrev dt B 26/5 1876, bmt.gvt Pt: til gpipa^a 1RRO. Pfi VTPV, af Dækkenes Anlal 1 Masternes Antal 1 ( 2) Agterskibets Form Platgattet Beskrivelse af Forskibet (Middelfyldigt) glat stævn -Dimensioner Længde 40'1 (53'D Bredde ' 12'3 (13'0) Dybde 6*4 ( 6'l) Førcre:Srik Christensen,Kregnæs 5 borgerbrev dt. Ærøskøbing 13/ Christenjørgensen Christensen,borgerbrev dt, Ærø her.-kontor 26/ (2/4 1873) Jens Albert Friis,Marstal,borgerbrev dt. Ærø her.-kontor 3/ (31/1 1880) eg og endnu 1871: Skibsfører Erik Christensen Skibsfører Rasmus Briksen Christensen 1880: Skibsfører Jens Albert Friis Kragnæs 3/4 Fåborg 1/4 Marstal Hoved-Skibsregistrerings Protokol Rigsarkiv Landsarkiv inger Mlr.br. dt. Kiel 12/ : 11 - Istr, Seneste registrering dt. 24/

18 TT t» n r v n i p <-~v/~< C--/-XT71 tru no in T»«"TTTr-'Tr7i-n no -m "Anne Sophie", fra 1890: "Anne Kristine" Marstal, fra 1890: Fåborg. Jagt N L J G ygmesterens navn og hjemsted (Efter bilbrevet eller skibsbygninesattesten) Vides ikke, intet bilbrev. Ombygget og, fortømret i Marstal Dækkenes antal: 1 Masternes antal: 1 Agterskibets form: Platgattet. Beskrivelse af forskibet: Middelf. bov, glat stævn. Då: Kravel af eg (og fyr). Længde: Bredde: Dybde: 34*1 (34'9) 10 f 8 (10'6) 5'4 ( 6*0) 15,03 tons. (15,66) H. Pedersen, borgerbrev Ærøskøbing 13/ Jens Rasmussen, " " 23/ (23/7 83). Hans Christian Christensen, Ærø herred 10/ (12/10 89) Georg Prederik Pafler af Påborg : Ovnnvt. fører Hans Pedersen (alias Hans Peter Kielsen) Marstal, fra hans enke, Maren Dorthea Nielsen. Ovnnvt. fører Jens Rasmussen, Marstal. do do Hans Christian Christensen, Marstal. do do Georg Prederik Pafler, Påborg. Hoved-skibsregistrerings-protokol: v*. Indført fra Tønning (Slesvig) marts 1874, førte da navnet "Ben", købesum 400 Ed., told % = 12 Rd. Købesum januar 1890: kr. Seneste certificat udstedt 30/l 1890.

19 Awni?Tc.nr. cai? T C P P T F T t A M B A I i i H "Anne Sørine" Sønderho Skonnert Registrerings- samt kendiagssignal-foogstaver: H B M "V (Efter bilbrevet eller skibsbyeninesattesten) I Horsens 1867/68 af Chr. Schrøder ibd. iflg. skibsbygningsattest dt. Horsens 14/ Dækkenes antal: 1 Masternes antal: 2 Agterskibets form: Hækbygget. Beskrivelse af forskibet: Almindelig skonnertbov. Bygget på: Kravel af eg. Hove d-dimensioeer Længde: 88' 5 Bredde: 20'7 Dybde: 10'0 Drægtighed: 129,57 tons (137,37). J.H*. Nissen af Sønderho, borgerbrev Varde 20/ Redere: 1868: 12 personer, hvoraf ovnnvt. fører J.H". Nissen har den største part, nemlig 33/96. Hoved-skibsregistrerings-protokol: Inger: Skibet er totalt forlist under Læsø l/l Assurancesummen er udbetalt.

20 Anne Sørine" før 1872: Sønderho på Fanø Skonnertbrig tens Vvulff" Registrerings- samt Kendings-Signal-Bogstaver NHVJ Hvor og naar bygget Bygmesterens Navn og Hjemsted {Efter Bilbrevet eller Skibaby gningsnttest en) Bygget i Sølyst pr. Middelfatt 1867 af H.Illum ifl. bilbrev dat. 3o/9 For Dampskibe; Maskinernes Antal og Hestekraft Maskinfabrikantens Navn og Hjemsted I867 ' På kravel af eg. Dækkenes Antal I Masternes Antal 2 Agterskibets Form E æ^bjgget med fladt spejl. Beskrivelse af Forskibet Skæg med mandl. figur. Hoved-Dimensioner Længde 89'5 2I Bredde '$ Dybde Io *9 Drægtighed I59 s 26tons Jes Nielsen Nissen, Sønderho p. Fanø, borgerbr. Varde 2o/ Thomas Meinertz, borgerbr. Varde 19/ (Vejle indb. 9/3 76) Søren Meinertz,Sønderho, borgerbrev, Korsør Io/I 77 (I2/I 77) 1872: Aktieselskabet Skonnertbriggen'Anne Sørines rederi" stif= tet d. 28/6 1872, bestyrelse: Ovnst. fører J. N.Nissen. Hoved-Skibsregistrerings Protokol 5_4g Rigsarkiv Landsarkiv Målerbrev dat. Middelfart d. 16/8 67: 82 Lstr. Første døgn i 1878 (i juli md.) er skibet grundstødt på e_fc ubekendt skær i nærheden af Wasa. Mandskabet reddet ved egen hjælp. Skibet var fuldt lastet m. kul fra Newcastle s der skulde til Wasa. Værdi og ass. ukendt. Casco: 34oookr. Skibet solgt for 999 finske mark og ladningen for 8o finske mark. Heg. afsluttet den 23/

21 Skibets Navn "Annetorp" Køb enhavn Galease, fra 1877 skonnert Registrerings- samt Kendings-Signal-Bogstaver N G Q K, Hvor og naar bygget Bygmesterens Navn og Hjemsted (Efter Bilbrevet eller Skibsbyg til ngsattcstcoj På marinens værft i København som kanonbåd.intet,bilbrev.ombygget til galease 1871 i Malmø, Pa kravel af eg. Dækkenes Antal 1 Masternes Antal 2 Agterskibets FormPlatgattet Beskrivelse af ForskibetMid del fyldig glat stævn bov, For Dampskibe: Maskinernes Antal og Hestekraft Maskinfabrikantens Navn og Hjemsted Længde 64'9 Bredde 13'3 se S'S 37*80 tons Førere:Bengt Aron Nielsson,borgerbrev dt. København 10/ Haågen Nicolai Glad,Dragør,borgerbr. dt. Amager birk 25/ (26/10-71) Gullack Petersen,København s borgerbr. dt. København 1/ (1/2 1872) Peter Hans Siversen,København,borgerbr. stt n Irhus" 12/ (28/5 1873) Jens Hansen,borgerbr. at. København 19/ (23'/3 1874) Jens Hansen,borgerbr. dt. København 20/l 1874 (30/9 1876) 1871: Redere: Prøken 3>ure ^'ittusen København Hoved-Skibsregistrerings Protokol Rigsarkiv Landsarkiv Anmærkninger Iflg. Gen.Dir. skrivelse af 17/ er dette skib solgt til svensk ejendom. Slettet af registret 20/lo 1882.

22 A TVT T\ 7 T O (Tfc/~< C A r J U T C H / r i T O T P I P T IT* n, M r» /\ in *n Annette Fredericia Dæksfærgebåd Registrerings- samt keradingssignal-bogstaver: (Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten) Skibhusene pr. Odense I878 af Hans Skibhusene 28. juli Ombygget 1885 og indtil april Dækkenes antal: 1 Masternes antal: 1 Agterskibets form: rundgattét. Beskrivelse af forskibet: middelfyldig bov; glat stævn. Bygget på: kravel af eg. U W V Q Maskinernes antal og hostokraft Maskinfabrikantens navn og hjemstet lind Hansen ifl. bilbrev dt. hjemmehørende i Middelfart. Drægtighed: gde: 35' 3 15' 1 e: 4* 9 16,91 tons C. Palm af Snoghøi med borgerbrev dt. Fredericia 24. juni L.P. Bertelsen med borgerbrev dt. Fredericia 23-3~91» Kiels Hansen med -borgerbrev dt. Freaericia 29 : april april 1889 tilhørende: Kiels Hansen, bst.rd., brændehandler, Hans Nielsen, do. Fredericia, do. h part, Hoved-skibsregistrerings-protokol Overført fra Middelfart skibsregister afd. II (H.Reg. afd. II, II 87) med målebrev dt. Freaericia 7. marts 1885 lydende på 14,54 tons. Fuldstændig registreret ifl. ejerens begæring ved reg. anm. dt. Fredericia Overført til fartøjsfortegnelse bd. I, fol. 68 den

23 '"Annette Cathrine'* Nibe Skonnertbrig Registrerings- samt Kendings-Signal-Bogstaver N H V/ V Hvor og naar bygget Bygmesterens Navn og Hjemsted (Efter Bilbrevet eller Ski baby gnlngsattcstcn) I Løgstør 1851 af A.C. Toftegaard ibd. iflg. bilbrev dt. Løgstør 19/ På "k-ravpl af PP-. Dækkenes Antal 1 Masternes Antal 2 Agterskibets Form Hækbygget Beskrivelse af Forskibet G-allionsf igur: en krølle. For Dampskibe: Maskinernes Antal og Hestekraft Maskinfabrikantens Navn og Hjemsted Hoved-Dimensioner Længde 75 T 8 Bredde 20' 0 Dybde 9 ' 7 Drægtighed 108,97 tons : Jens Thomasen, Borgerbrev Nibe 5/ Andreas Martinus Jensen, ' m m 14/ Christian Brandt Schmidt, '" Ærø herred 6/ (51/3 80) Redere: 1851 og endnu 1872: Købmand og agent J.C. Wibroe, Nibe. Hoved-Skibsregisfrerings Protokol Rigsarkiv Landsarkiv 75 iar.br. dt. København 9/ : 53i Lstr. Iflg. rederens anm. dt. Nibe 7/ er dette skib på rejse fra Stettin til Havre med Zinkplader forlist d.5/ på Greifs= walder Øje p-gr.a. lækage og storm. Besætningen reddet ved hjælp fra land. Casco assureret for kr. Ladningens værdi Rm. fuldt assureret. Len bjergede del af ladning og vraget solgt, nær= mere kendes ikke. Slettet af reg. 12/; ' HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ. KRONBORG

24 ITV A T*.T TTk n T O rf""v in c~< im in A ir* mp f i f T n m m in -ir* 2 ITT "Anni" Skibets hjemsted: Åarsdale pr. Svaneke Dæksbåd HEP (Efter bilbrevet eller skibsbygninssattesten) Svaneke 1877 af A..M. Hansen ibd. iflg. bilbr. dat. Svaneke Dækkenes antal: Masternes antal: Agterskibets form: et en spidsgattet Beskrivelse af forskibet: glat stævn Bygget på: klink af eg Hans Peter Christensen af Åarsdale Hoved-Dimensioner Længde:, 29 H Bredde: 11*1 Dybde: 3*8 Drægtighed: 8 S 93 tons 1877: Fisker Hans Peter Christensen? best. reder, Pisker Hans Peter Mortensen, Åarsdale Sømand Andreas Clausen«Åarsdale Åarsdale 1/3 1/3 1/3 Hoved-skibsregistrerings-protokoIS-381 Ifølge anmeldelse af er denne båd afhændet af Th. Aagesen i Hexø (ejer iflg. skøde dat. Åarsdale den 2. august 1902) til fisker Samues Olson i Hellevid (sverige) for 400 kr. Udslettet som solgt til udlandet. Registreringen sluttet )

25 Navn '"'Annie'" St. Thomas Skonnertbrig Registrerings- samt Kendings-Signal-Bogstaver Hvor og naar bygget Bygmesterens Navn og Hjemsted (Efter Bilbrevet eller Skibsbyg Ding Battcstcn) I Caiais, staten Maine, Intet bilbrev. B C K For Dampskibe: Maskin srnes Antal og Hestekraft Maskinfab -ikantens Navn og Hjemsted På VTRVPI flf -fv-r - Dækkenes Antal 1 Masternes Antal 2 Agterskibets Form Hækbygget med fladt spejl. Beskrivelse af Forskibet Skarpt, uden galionsfigur. Hoved-Dimensioner Længde Bredde 23*8 Dybde 9 '4 Drægtighed 233,08 tons. Førere: Frederik Nicolai Ferdinand Olsen, borgerbr. St. Thomas 16/ ere; 1873: Ovnnvt. fører F.N.F. Olsen, St. Thomas. Hoved-Skibsregistrerings Protokol Rigsarkiv Landsarkiv Anmærkninger Indført fra Newport, England, i Marts 1873 under navnet "Almota", købesum 3.329,53 dollar, told (1-J- i) 41,62 dollar. Iflg. Gen.dir. skrivelse af 25/ er dette skib efter meddelelse fra konsulen i New York solgt til udlandet og f^rer nu engelsk flag. (Ingen oplysninger om købesum). Slettet af reg, 26/ HANDELS- OQ SØFARTSMUSEET

26 "Annie" Ribe, fra 1873: Rønne Barkskib Registrerings- samt kendingssignal-bogstaver: (Efter bilbrevet eller skibsbygninssattesten) N F S J Vides ikke, intet bilbrev. Dækkenes antal: 1 Masternes antal: 3 Agterskibets form: Hækbygget m. fladt spejl. Beskrivelse af forskibet: Skæg med kvindelig helfigur. Hoved-Dimensioner Længde: 112' 2 Bredde: 2 5'6 Dybde: 10! 6 Drægtighed: 259,01 tons. Bygget på: Kravel af eg og fyr. Førere: Andreas Hansen Kamp af Kbhvn., borgerbrev Ribe 10/ Christian Bernhard Henrichsen, " Rønne 24/ (???) 1873: 1870: Ovnnvt. fører Andreas Hansen Kamp, København. Skibsreder Mogens Christiansen eneejer en kort tid, derefter har han 14/40, købmand M.B". Madsen har 3/40, bødkerm. N. Pernstrøm 3/4O, købm. H.P. Rønne 2/4O, cementfabr. J. Samson 2/40, bagerm. H.P.M. Didriksen 2/40, glashdlr. M. Boss 2/40, bogtr. F.W. Tryde 1/40, bagerm. D.P. Didriksen l/40, particulier J.A. Curdts l/40, læderhdlr. A. Grønberg l/40, jomfru H.J. Didriksen 1/40, alle Rønne og gæstgiver M. Larsen, Allinge 7/40. Hoved-skibsregistrerings-protokol: Anmærkninger: Indført fra Norge juli 1870 under navnet "Try", købesum 400, told 3fo = 107 Ed. 36 sk. Int.nat. certificat dt. generalkonsulatet i London 2/7 1870: 249,40 reg.tons. Købesum 1873: Ed. Iflg. rederiets anm. dt. Rønne 25/ er der intet hørt fra dette skib, siden det d. 16/ afsejlede fra Burntisland i Skotland til Rønne, og det må derfor antages at være totalt forlist i Nordsøen under en storm d. 18/ Besætningen, 10 mand, formodes omkommet. Casco kr. assureret for kr. Ladning 18 keel kul af værdi kr. fuldt assureret. Slettet af reg. 27/

27 irs nn ri T» IS TTT C* Trr* in nn k TIT- Ti /T^K TfcT T> tm, tr» tr< "Annie", fra 1880: "St. Jos«Frederikss&ed på St. Crois, fra 1880: St. Thomas Slup M B S N ( M B F K ) (Efter bilbrevet eller skibsbyeninesattesten) St Kitts, Vestindien, 1878, nærmere ube-, intet bilbrev. Dækkenes antal: i Masternes antal: l Agterskibets form: Hækbygget med halvrundt spejl, Beskrivelse af forskibet: Skarpt. Bygget på: Kravel af pitch-pine. Længde: e: , o tons. : Thomas Hughes af Frederikssted, borgerbrev St. Crois 13/ Ovnnvt. fører Thomas Hughes, Frederikssted. Smilo Salari og Gerome Capello, F/A Capello, Salari & Co., begge St. Thomas, hver " Hoved-skibsregistrerings-protokol: ^w*. Indført fra øen St. Kitts juni 1878 under navnet "Wild Rover", købesum 900 dollar, told 12,94 dollar. Nye signalbogstaver Iflg. gouvernementets indberetning af St. Thomas ll/ er dette skib solgt til Vieques for at sættes under spansk flag, hvorfor det slettes af reg. 19/

28 HA \TTM?T O r\r< CmfmiTCTllTTCUPT TT> TT T» f\ TVT TS /"^ T» /~< Annie E. Frederiksted Skonnert Registrerings- samt keedingssigbal-føogstaver: og nar bygge (Efter bilbrevet eller skibsbyeningsattesten) Digby (BT.S.) B T P et. Masternes antal: to. Agterskibets form: hækbygget med flad spejl. Beskrivelse af forskibet: middelfyldig bov. Bygget på:kravel af eg. Længde: 67'0 18'2 7'1 59,76 tons F. Lewis af Christiansted med skipper borgerbrev dat. St. Thomas 3-I-94 Iflg. "Bill of Sale" dat. St. John (Antigua) 30. september 1899 og nationalitets- & ejendomserklæring dat. Frederiksted (St. Croix) 6. oktober 1899 tilhørende: Robert" 1. Merwin, købmand, Frederiksted. Hoved-skibsregistrerings-protokol: Indført fra Antigua (Br.) 1899-under navnet "Titania". Reg. anm. dat. Freaeriksted Målingsbevis dat. ibd Told erlagt med 10 $, d.v.s. lif af købesummen 800&, iflg. kvittering dat. Frederiksted toldkammer, St. Croix, 6. oktober Sødygtighedsattest dat. St. John (Antigua) 3-7-I90O. Det midlertidige certifikat af er modtaget med Gouvernementets skrivelse af 22-^ Iflg. anmeldelse dat. Frederiksted 4. juli I906 fra Robert L. Merwin er dette skib ophugget. Certifikatet angives at være gået tabt. Udslettet som ophugget. Registreringen afsluttet

B H D. Mikkel Hansen af Thisted med borgerbrev dt. Thisted 26. februar 1863 N.C. Nielsen med borgerbrev dt. Thisted 14. september I892.

B H D. Mikkel Hansen af Thisted med borgerbrev dt. Thisted 26. februar 1863 N.C. Nielsen med borgerbrev dt. Thisted 14. september I892. Prøven Thistec Slup (Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten) Christianssand i 1851;.nærmer; ubekendt. Dækkenes antal: 1 Masternes antal: 1 Agterskibets form: hækbygget, fladt spejl. Beskrivelse af

Læs mere

Skibets navn. Registrerings- : TT S B G, Hoved-skibsregistrerings-protokol: 9-178 Rigsarkiv: Landsarkiv: "De to Bræs-åre" Npkskov Læksbåd

Skibets navn. Registrerings- : TT S B G, Hoved-skibsregistrerings-protokol: 9-178 Rigsarkiv: Landsarkiv: De to Bræs-åre Npkskov Læksbåd Skibets navn "De to Bræs-åre" Npkskov Læksbåd Registrerings- : TT S B G, (Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten) Nyborg 1879 p f Peter Jensen ibd, ifl. b^gnings^ttest dt. Nyborg 50/4 1879. Dækkenes

Læs mere

"Mette" Sønderho på Fanø Skonnert Registrerings-samt kendingssignal-bogstaver:

Mette Sønderho på Fanø Skonnert Registrerings-samt kendingssignal-bogstaver: "Mette" Sønderho på Fanø Skonnert Registrerings-samt kendingssignal-bogstaver: N L Y J (Efter bilbrevet eller skibsbysniiiesattesten) I Sønderho på Fanø 1863/64 af S.J. Sønnichsen ibd. iflg. bilbrev dt.

Læs mere

Redere: 1874 A/S "Danbskibsselskabet for Skelskør og Omegn", stiftet 29/12 1873,

Redere: 1874 A/S Danbskibsselskabet for Skelskør og Omegn, stiftet 29/12 1873, "Enighed" Skelskør Skruedampskib (skonnert) Registrerings- samt kendingssignal-bogstaver: (Efter bilbrevet eller skibsbygninesattesten) I Skibhusene ved Odense 1873/74 af Hans Lind Hansen iflg- bilbrev

Læs mere

"Herman" Skelskør 3/mastet skonnert. N i\. P 0. For dampskibe: Maskinernes antal og hestekraft Maskinfabrikantens navn og hjemsted

Herman Skelskør 3/mastet skonnert. N i\. P 0. For dampskibe: Maskinernes antal og hestekraft Maskinfabrikantens navn og hjemsted "Herman" Skelskør 3/mastet skonnert N i\. P 0 (Efter bilbrevet eller skibsbysninesattesten) På Erholma værft pr Bjørneborg 1872 iflg. bilbrev dt. Bjørneborg 24/8 187 1. Dækkenes antal: 1 Masternes antal:

Læs mere

"Ane Kirstine" Kerteminde, fra 1881: Kallehave pr Vordingborg. Fiskekvase IEQ M

Ane Kirstine Kerteminde, fra 1881: Kallehave pr Vordingborg. Fiskekvase IEQ M CF lo. S~F CF jtté TF t TT» CFTi/eVTCFTFTFTF Ti k TT Ti S~\ TkT 1T» itb, Tft S~F "Ane Kirstine" Kerteminde, fra 1881: Kallehave pr Vordingborg. Fiskekvase IEQ M fgmesterens navn og hjemsted (Efter bilbrevet

Læs mere

I Brske 1855. Intet bilbrev.

I Brske 1855. Intet bilbrev. Skibets Navn "Liberta" Holbæk Skonnert Registrerings- samt Kendings-Signal-Bogstaver N G W P. Hvor og naar bygget Bygmesterens Navn og Hjemsted (Efter Bilbrevet eller Skibabygningsnttcaten) I Brske 1855.

Læs mere

"Marie Agnethe : Nyborg Skonnert N P C D

Marie Agnethe : Nyborg Skonnert N P C D "Marie Agnethe : Nyborg Skonnert N P C D (Efter bilbrevet eller skibsbygninssattestcn) I Troense 1839-40 af H.P.Hansen ibd. Iflg. bilbr. dt. Troense 31-3.1840. Dækkenes antal: 1 Masternes antal: 2 Agterskibets

Læs mere

Jorianne Camilla" fra 1874: "Olga" København, fra 1884: Bogø pr, Stubbekøbing Jagt

Jorianne Camilla fra 1874: Olga København, fra 1884: Bogø pr, Stubbekøbing Jagt Jorianne Camilla" fra 1874: "Olga" København, fra 1884: Bogø pr, Stubbekøbing Jagt Registrerings- samt Kendings-Signal-Bogstaver N T P B Hvor og naar bygget Bygmesterens Navn og Hjemsted (Efter Bilbrevet

Læs mere

"Pal-ton" Kastrup. Registrerings-samt kendingssignal-bogstaver:

Pal-ton Kastrup. Registrerings-samt kendingssignal-bogstaver: "Pal-ton" Kastrup Hjuldampskib (bugserbåd) Registrerings-samt kendingssignal-bogstaver: (Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten) Vides ikke, Intet bilbrev. N L T D Maskine på 30 H/K. Dækkenes antal:

Læs mere

For dampskibe: Maskinernes antal og hestekraft Maskinfabrikantens navn og hjemsted

For dampskibe: Maskinernes antal og hestekraft Maskinfabrikantens navn og hjemsted Verdånde : Nordby på Fanø 3 mst. skonnert N V F R (Efter bilbrevet eller skibsbyeningsattesten) Nordby på Fanø 1883/84 af S Abrahamsen, ifgl. bilbrev dt. Fanø 15 juni 1884- Dækkenes antal: 1 Masternes

Læs mere

.: Ib Skibets hjemsted: Kastrup skonnert. Registrerings- samt kendingssignal-bogstaver: K Y D T

.: Ib Skibets hjemsted: Kastrup skonnert. Registrerings- samt kendingssignal-bogstaver: K Y D T A M TI P T C 4n,gi c 17 A TO T C Ti; J CY SY SYTi st k F B A M D A B r i.: Ib Skibets hjemsted: Kastrup skonnert Registrerings- samt kendingssignal-bogstaver: K Y D T (Efter bilbrevet eller skibsbyeninssattesten)

Læs mere

Skonnert, fra 1876: 3/mastet

Skonnert, fra 1876: 3/mastet A\nFT.Q. nn c TTCTr^T FDAMDArKf t1 Hans Andreas" Nexø Skonnert, fra 1876: 3/mastet skonnert kendingssignal-bogstaver: R 1 K Y (Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten) I Nexø 1864 af H.L. Blem ibd.,

Læs mere

Jens Peter Julius Stoltenberg, Borg.br København 30/51862. "" Maribo 5'A 187? Niels Nielsen, *"

Jens Peter Julius Stoltenberg, Borg.br København 30/51862.  Maribo 5'A 187? Niels Nielsen, * Skibets Navn H Plensborg!J København, fra 1873: Nykøbing Sj. Brig Registrerings- samt Kendings-Signal-Bogstaver Hvor og naar bygget Bygmesterens Navn og Hjemsted (Efter Bilbrevet eller Sklbsbygnlagsattestcn)

Læs mere

"Berthel" : Marstal. Brig, fra 1874: Skonnertbrig. kendingssignal-bogstaver:

Berthel : Marstal. Brig, fra 1874: Skonnertbrig. kendingssignal-bogstaver: "Berthel" : Marstal Brig, fra 1874: Skonnertbrig kendingssignal-bogstaver: (Efter bilbrevet eller skibsbygninbsattesten) I Brake ved Weser 1859? intet bilbrev^ Omtaklet 1874. N K R M Dækkenes antal: 1

Læs mere

igssisnal-bosstaver:

igssisnal-bosstaver: "Hadsen" (før 1858: "Kirstine Marie Catharine"), fra 1874: "Saren Maries Minde" ^fra 1880: "Karens Munde". Frederikshavn Fiskekvase, fra 1874: Skonnert. igssisnal-bosstaver: K B D K /gmesterens navn og

Læs mere

Stockholm. emsted: København : skruedampskib . IT P C T. ;istrerings- samt kendrngssignal- bogi

Stockholm. emsted: København : skruedampskib . IT P C T. ;istrerings- samt kendrngssignal- bogi Stockholm emsted: København : skruedampskib ;istrerings- samt kendrngssignal- bogi. IT P C T (Efter bilbrevet eller skibsbysningsattesten) Matala mekaniska versted, Horrkøping l85o ved J G Olsen, ifgl.

Læs mere

1833/66 n I834/93 " 1835/146 ".. 1836/89 " 1,, 1837/53» ti I838/I0 "» 1839/154» tt. Skibsregistrene. KK~g Keg. I:

1833/66 n I834/93  1835/146 .. 1836/89  1,, 1837/53» ti I838/I0 » 1839/154» tt. Skibsregistrene. KK~g Keg. I: Skibsregistrene. KK~g Keg. I: HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG Registrering af skibe før 1867 var et svævende begreb. Der fand = tes kunnier eller mindre forældede bestemmelser, som meget langt fra

Læs mere

: ISIB. : Julius Paulsen af Amager N.P. Jespersen af Boderne (Rønne indbg. ll/ll 1881) Janus Ipsen af Amager

: ISIB. : Julius Paulsen af Amager N.P. Jespersen af Boderne (Rønne indbg. ll/ll 1881) Janus Ipsen af Amager v.i TV in ir ci sv si ci sv. "Ole Bull" Rønne, efter december l88o Nexø, igen efter 1883 Rønne Læksbaad, efter 1883 fiskekvase : ISIB (Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten) Rønne 1880 af B.H. Kofoed

Læs mere

Efterslægt Abraham Henrichsen

Efterslægt Abraham Henrichsen Efterslægt Abraham Henrichsen 1. generation 1. Abraham Henrichsen, søn af Henrich Abrahamsen og Kirstine Geertsdatter, blev født den 6 Okt. 1733 i Fåborg, Sallinge, Svendborg, døde den 2 Dec. 1810 i Fåborg,

Læs mere

Grosserer, etatsråd L.P.Holmblad Overretsprokurator J.L.Simonsen Kaptajn i marinen C.A.Garde Bankdirektør, etatsråd C.P.Tietgen

Grosserer, etatsråd L.P.Holmblad Overretsprokurator J.L.Simonsen Kaptajn i marinen C.A.Garde Bankdirektør, etatsråd C.P.Tietgen TX 4 M IX P T C f\ fl C/7S1T7* T»TTl*TTnTiT^rp ini 'Ihunberg" '.: Københpvn Skruedpmpskib - skonnert Registrerings- samt kendingssignal-bogstaver: N P H T (Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten)

Læs mere

Efterslægt Jacob Zachariasen

Efterslægt Jacob Zachariasen Efterslægt Jacob Zachariasen 1. generation 1. Jacob Zachariasen, søn af Zacharias Jacobsen og Anne Larsdatter, blev født den 4 Apr. 1802 i Ørslev, Vends, Odense, døde den 18 Feb. 1858 i Assens, Båg, Odense,

Læs mere

Efterslægt Henrich Abrahamsen

Efterslægt Henrich Abrahamsen Efterslægt Henrich Abrahamsen 1. generation 1. Henrich Abrahamsen, søn af Abraham Andersen og Trinike Hansdatter, blev født den 10 Mar. 1708 i Fåborg, Sallinge, Svendborg, døde den 8 Nov. 1778 i Fåborg,

Læs mere

08. Berg-Bjerggården. Anden Generation. Tredje Generation

08. Berg-Bjerggården. Anden Generation. Tredje Generation 08. Berg-Bjerggården 1. Hans Christensen. Han blev gift med Ved ikke. Hans død 8-nov-1899. 2. i Jørgen Hansen Bjergmand f. 16-jun-1689. Anden Generation 2. Jørgen Hansen Bjergmand, f. 16-jun-1689. Han

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1 Side 1 Ark 1 ORTEGNELSE over de Mænd og Kvinder som ere fødte i Tidsrummet fra 15de ebruar 1883 til 15de ebruar 1885 ødsels=dat o orældrenes eller Værgens Aar 1 Mads Jensen Knudsen Søren Chr. Knudsen 16/1

Læs mere

?. Laugv: Afdødes bror, Morten P. Pedersen. 1 dat.

?. Laugv: Afdødes bror, Morten P. Pedersen. 1 dat. SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 4 23. dec. 1812 20. okt. 1814. Nr. 1. Side 1. 1812. 23. Dec. Margrethe?, enke, Christiansø. Afg. Claus Hansen. 2

Læs mere

01 Aagesen. Anden Generation

01 Aagesen. Anden Generation 1. Peter Aagesen. Han blev gift med Ved ikke. Peter død 1693. 2. i Jacob Petersen Oggesen. 3. ii Peter Oggesen. iii Ellen Oggesen. Anden Generation 2. Jacob Petersen Oggesen. Han blev gift med Maren Matthisdatter,

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.?

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.? SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov. Nr. 2. Side 2. 1814. 9. Nov. Nr. 3. Side 3.1814. 10.

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

09. Hansen,Stevning-Christensen,Svenstrup. Anden Generation

09. Hansen,Stevning-Christensen,Svenstrup. Anden Generation 1. Hans Jepsen, f. 1707 i Stolbro. Han blev gift med Anne Jørgensdatter, 1745, f. i Stevning. Hans død 1799. 2. i Christen Hansen f. 10 sep 1754. ii Ellen, f. 1746. iii Anne Marie, f. 1750. Anden Generation

Læs mere

Lindknud sogn diverse 1698 til d. 15 mar. Blev Jørgen Pedersens hustru af Lindknud introduceret.

Lindknud sogn diverse 1698 til d. 15 mar. Blev Jørgen Pedersens hustru af Lindknud introduceret. 1778 d. 15 mar. Blev Jørgen Pedersens hustru af Lindknud introduceret. 1778 d. 22 mar. Blev Søren Christensens hustru af Gilbjerg introduceret. 1778 d. 25 mar. Blev Jens Hansens hustru af Klelund introduceret.

Læs mere

Aner til Anders Peter Andersen

Aner til Anders Peter Andersen 1. generation 1. Anders Peter Andersen, søn af Arbejdsmand Karl Peter Andersson og Karen Marie Larsen, blev født den 29 Jul. 1876 i Gjerning sogn, Houlberg Herred, 1 blev døbt den 30 Jul. 1876 i Hjemmet,

Læs mere

Aner til Maren Madsen

Aner til Maren Madsen 1. generation 1. Maren Madsen, datter af Gårdmand Mads Christensen og Mette Christensdatter, blev født den 1 Mar. 1851 i Dalbyover Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 13 Mar. 1851 i Hjemmet, døde den

Læs mere

02. Jacobsen, Himmark 1. Jacob Jürgensen, f Han blev gift med Ellen Jacobs. Jacob død Børn: 2. i Jürgen Jacobsen Anden Generation 2.

02. Jacobsen, Himmark 1. Jacob Jürgensen, f Han blev gift med Ellen Jacobs. Jacob død Børn: 2. i Jürgen Jacobsen Anden Generation 2. 1. Jacob Jürgensen, f. 1607. Han blev gift med Ellen Jacobs. Jacob død 1690. 2. i Jürgen Jacobsen Anden Generation 2. Jürgen Jacobsen. Han blev gift med Ved ikke, d. 1715. 3. i Jacob Jürgensen. ii Ellin,

Læs mere

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole 1851-1878 Kilde: Dagjournaler for Vesteregede Skole (hos Landsarkivet for Sjælland) I skolen dagjournaler er indført forskellige oplysninger om skolens elever

Læs mere

IC Møllerparken omplacering af gravsten i forbindelse med renovering

IC Møllerparken omplacering af gravsten i forbindelse med renovering IC Møllerparken omplacering af gravsten i forbindelse med renovering Lysegrå gruppe rødbrun gruppe violet gruppe blågrøn gruppe mørkegrå gruppe Lyserød gruppe Lysegrøn gruppe orange gruppe gul gruppe Fremtidig

Læs mere

Transskriberet af Lene Fabritius

Transskriberet af Lene Fabritius Fra 15 de Februar 1886 til 15 de Februar 1887 Lab 1 Zacharias Petersen 04/04 1886 Fisker Janus Petersen F 2 Carl Marinus Trolle 04/04 1886 Fisker August Trolle F 3 Niels Christian Lønstrup 30/04 1886 Fisker

Læs mere

Møllegade 13. Viet den 23. nov

Møllegade 13. Viet den 23. nov Møllegade 13 Poul Smed * 1558 gift med NN * 1559. 1. Mads Poulsen Smed * 1586, gift første gang den 26. maj. 1622 med Margrethe Christensen, gift anden gang 23. nov. 1623 med Kirsten Christensdatter *

Læs mere

Side 1 af 7. Efterkommere af: Jens Claus Matzen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn)

Side 1 af 7. Efterkommere af: Jens Claus Matzen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) Side 1 af 7 1st Generationer 1. døde på en ukendt dato. Han giftede sig med Ane Kirstine Hansdatter Møller. Ane Kirstine blev født i "Landlingmark" og døde på en ukendt dato. Børn af og Ane Kirstine Hansdatter

Læs mere

Oversigt over arkiver fra erhvervsorganisationer, skibsværfter og rederier i Statens Arkiver

Oversigt over arkiver fra erhvervsorganisationer, skibsværfter og rederier i Statens Arkiver , 2012, 2 Oversigt over arkiver fra erhvervsorganisationer, skibsværfter og rederier i Statens Arkiver Organisationer Danmarks Rederiforening Fællesrepræsentationen for dansk Skibsfart Søfartsrådet Skibsværfter

Læs mere

Flintholm fæsteprotokol 1776-1896, bemærk side 10 fæstere fra Kirkeby, Lunde, Stenstrup, Vester Skerninge

Flintholm fæsteprotokol 1776-1896, bemærk side 10 fæstere fra Kirkeby, Lunde, Stenstrup, Vester Skerninge fæsteprotokol 1776-1896, bemærk side 10 fæstere fra Kirkeby, Lunde, Stenstrup, Vester Skerninge Ny fæster navn Fra, * Gl. fæster Stednavn Sogn ejendom Dato År Fol Diverse. Hans Mogensen Galtegård Gård

Læs mere

Anden Generation. Tredje Generation

Anden Generation. Tredje Generation Christen Christensen Grau, * 1698 i Rambøgevej 3 Pøl (søn af Christen Hansen Grau og Dorthe Christens), 17 mar 1776 i Ellehave 12. Han blev gift med Tøre Hansdatter, 1 nov 1733 i Nordborg, * Døbt 30. aug.

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Side 1 af 11. Forfædre til: Jeanette Johansen Slyk. 1st Generationer. 2nd Generationer (Forældre) 3de Generationer (Bedsteforældre)

Side 1 af 11. Forfædre til: Jeanette Johansen Slyk. 1st Generationer. 2nd Generationer (Forældre) 3de Generationer (Bedsteforældre) Side 1 af 11 1st Generationer 1. blev født den Nov. 29 1957 i Frederiksberg Hospital. Andre begivenheder i Feb 23 1958 Holmens Kirke Pastor Knud Banning 2. Bent Johansen blev født den Jun. 21 1930 i Vanløse

Læs mere

Ny fæster navn Fra, * G!. fæster Stednavn Sogn Hans Mogensen Galtegård Hundstrup

Ny fæster navn Fra, * G!. fæster Stednavn Sogn Hans Mogensen Galtegård Hundstrup Ny fæster navn Fra, * G!. fæster Stednavn Sogn Hans Mogensen Galtegård Marqvar Nielsens enke Hønnegård Marqvar Nielsens enke Hønnegård Anders Andersen Degn Anders Hansen Degns enke Anders NaMew degn Anders

Læs mere

Optegnelse. på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834.

Optegnelse. på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834. Optegnelse på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834. By eller sted med anførsel Næringsvej, af gårde, huse o. s. v. Navn Alder Ægtestand stilling

Læs mere

SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790.

SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790. SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790. Nr. 1. Side 1. Nummer i protokollen: 9. 1788. Tirsdag, 5. Aug. Margaretha Mogensdatter, Listed. Jep Ipsen.

Læs mere

Nørrelykkevej 16. På præstekort hus nr. 7. ½ boel 70 I 1772 Vikjærsmark (det gamle boel 16)

Nørrelykkevej 16. På præstekort hus nr. 7. ½ boel 70 I 1772 Vikjærsmark (det gamle boel 16) Nørrelykkevej 16 På præstekort hus nr. 7 ½ boel 70 I 1772 Vikjærsmark (det gamle boel 16) Viet den 3. jul. 1784. Nicolai Johansen Schmidt * ca. 1739. Maren Petersdatter * ca. 1761. Deres søn. 1. Jørgen

Læs mere

Grimstrup sogneråd, Oversigt over

Grimstrup sogneråd, Oversigt over Grimstrup sogneråd, Oversigt over sognerådsmedlemmer 1861-1966 Medlemmerne af Sogneforstanderskaberne (fra 1867 Sogneråd) var valgt for 6 år ad gangen. En del af medlemmerne blev valgt blandt de mest bemidlede

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Forfædre til Martin Lavrits Hansen

Forfædre til Martin Lavrits Hansen Forfædre til Martin Lavrits Hansen Generation nr. 1 1. Martin Lavrits Hansen, født 20 juni 1887 i Matr. 51a, Stettinstræde 4, Dragør. Han er søn af 2. Martin Nielsen og 3. Ane Cathrine Hansen. Mere om

Læs mere

Løjtved skifteprotokol 1744-1753

Løjtved skifteprotokol 1744-1753 1 Løjtved skifteprotokol 1744-1753 Anders Nielsen Møller, Stenstrup, 2, 31-08-1744 ~ Dorthe Jørgensdatter, lavværge broder Jens Jørgensen, Rødme Arvingerne er hans moder og søskende: Johanne Hansdatter

Læs mere

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år.

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. 1799 d. 21 mar. Johannes Pedersen. Husmand Peder Johansens søn Husted. 16 år. 1799 d. 14 apr. Niels Peder

Læs mere

Efterslægt Karen Pedersdatter

Efterslægt Karen Pedersdatter Efterslægt Karen Pedersdatter 1. generation 1. Karen Pedersdatter blev født på en ukendt dato, døde før 5 Nov. 1686 i Kundby, Kundby, Holbæk, og blev begravet den 5 Nov. 1686 i Kundby, Kundby, Karen giftede

Læs mere

Side 1 af 5. Efterkommere af: Jens Lauridsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn)

Side 1 af 5. Efterkommere af: Jens Lauridsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) Side 1 af 5 1st Generationer 1. døde på en ukendt dato. Han giftede sig med Karen Pedersen. Børn af og Karen Pedersen 2. Ane Marie Christensen [Lauridsen] blev født den Maj 22 1879 i S.Lyngvig og døde

Læs mere

Politi DM Linieløb - 27-08-2014. Viborg Politi Klasse: Damer

Politi DM Linieløb - 27-08-2014. Viborg Politi Klasse: Damer Antal deltagere: 4 Klasse: Damer Gennemsnit for vinder: 35,3 km/h Antal præmier: 4 Plac. Ryg nr. UCI kode Navn 1 DENOOOOOOOO Bettina Romer 2 2 DENOOOOOOOO Helle Sørensen 3 3 DENOOOOOOOO Rikke Guldbæk 4

Læs mere

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard, under Brahesborg, skifteprotokol I-2, 1751-1777 Uddrag - Drejø skifter Peder Nielsen, gdm, Drejø, 984, 16.12.1763 ~ Maren Hansdatter,

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Herning GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Aage Christiansen 157 204 361 I Maj 80 Steen Lillegaard 147 159 306 I Jun 84 Jens Vestergaard 140 167 307 I Jan 74 Per Vestergaard

Læs mere

Rasmus Justesen 14 1/3 15.11.1799 Unge Just Hansen, gmd i Måre Maren Justdatter (Fkt 1801)

Rasmus Justesen 14 1/3 15.11.1799 Unge Just Hansen, gmd i Måre Maren Justdatter (Fkt 1801) Døbte i Herrested 1799-1813 Mandkøn Efter konfirmationsprotokollen 1814f. =================================================================================== Navn alder dåbsdag forældre Rasmus Justesen

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT Skifte designationer, Allinge - Sandvig 1729 11. august 1766. Nr. 1. Intet sidenummer. 1729. 4. april.

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT Skifte designationer, Allinge - Sandvig 1729 11. august 1766. Nr. 1. Intet sidenummer. 1729. 4. april. SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT Skifte designationer, Allinge - Sandvig 1729 11. august 1766. Nr. 1. Intet sidenummer. 1729. 4. april. Svend Svendsen, Sandvig. Druknet ved Skåne. A: Karen Svendsdatter, f. 1727,

Læs mere

Side 1 af 7. Efterkommere af: Christen Tarbensen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn)

Side 1 af 7. Efterkommere af: Christen Tarbensen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) Side 1 af 7 1st Generationer 1. blev født den Apr. 30 1832 i houvig og døde den Nov. 5 1912. Han giftede sig med Ane Katrine Hansen Lodberg den Okt. 19 1856. Ane Katrine blev født den Okt. 7 1835 i Søndervig

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

Hodde sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet.

Hodde sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet. 1778 d. 25 jan. blev Hans Thomsens ældste søn udi Hessel Thomas Hansen jordet 6 år. 1778 d. 8 feb. blev Hans Christensen af

Læs mere

Optegnelse på Folketallet m.v. i Thurø sogn, Sunds Herred, Svendborg Amt den 1. Februar 1850.

Optegnelse på Folketallet m.v. i Thurø sogn, Sunds Herred, Svendborg Amt den 1. Februar 1850. Optegnelse på Folketallet m.v. i Thurø sogn, Sunds Herred, Svendborg Amt den 1. Februar 1850. Byernes, Antal Navn Alder Ægte Føde- Personernes titel, af disse var forstedernes fam. stand sted embede, forretning,

Læs mere

Møllegade 76 Boel 55. Viet den 29. okt Enkemand Laurits (Vester) Jensen. Med pigen. Kirsten Nielsdatter * ca

Møllegade 76 Boel 55. Viet den 29. okt Enkemand Laurits (Vester) Jensen. Med pigen. Kirsten Nielsdatter * ca Møllegade 76 Boel 55 Viet den 24. jan. 1706. Jens Rasmussen * 1679 i Holm Botil Christens * ca. 1677 Deres børn Jens døde feb. 1760. 1. Rasmus Jensen * maj. 1706, gift den 3. nov. 1740 med Ellen Thomasdatter

Læs mere

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND IV

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND IV MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL 1830 1850 BIND IV Lars Andersen, Frørup, Ungkarl, 31.04.1830, 1 Anne Frederiksdatter, Svindinge, 08.03.1830, 1 ~ Husmand Hans Jørgensen (gamle)

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

Forstadsmuseet - Stamtræ

Forstadsmuseet - Stamtræ Page 1 of 24 Søren Nielsen Jydes Stamtræ Christopher 1682-??, Anne Sørensdatter 1683-??, ~Rasmus Olsen, Smørumovre Hans 1689-??, Lars 1690-??, Niels Madsen 1717-1789 Gift med Kirsten Christensdatter Ellen

Læs mere

Efterslægt Ole Poulsen

Efterslægt Ole Poulsen Efterslægt Ole Poulsen 1. generation 1. Ole Poulsen, søn af Povel Olsen og Ane Pedersdatter, blev født den 2 Aug. 1834 i Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg, døde den 29 Jul. 1875 i Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg,

Læs mere

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen 1. generation 1. Husmand Poul Christian Kondrup Madsen, søn af Husmand & Slagter Mads Christensen Greve og Marie Cathrine Hansdatter, blev født den 9 Apr. 1855 i Vindblæs Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt

Læs mere

Lønsømadevej 28 Matr. Nr.76 Halvkåd 98

Lønsømadevej 28 Matr. Nr.76 Halvkåd 98 Lønsømadevej 28 Matr. Nr.76 Halvkåd 98 Viet den 5. nov. 1745. Christen Hansen Skov * maj. 1715, søn af Hans Christensen skov. Maren Jensdatter * ca. 1721. 1. Mette Skov Christensdatter * okt. 1746, gift

Læs mere

Forfædre til Anna Margrethe Hansen ( )

Forfædre til Anna Margrethe Hansen ( ) Forfædre til Anna Margrethe Hansen (1890-1967) Generation nr. 1 1. Anna Margrethe Hansen, født 16. juni 1890 i Kraghave, Tingsted sogn; død 12. okto Grønsundshjemmet, Stubbekøbing. Hun er datter af 2.

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen-Beck 185 203 388 I Jan 70 Erik Høltermann 170 179 349 I Jun 84 Rene Poulsen 060664 167 135 302 I Mar 86

Læs mere

Niels Rasmussen Jyde findes Han yder sin tiende til kirken: 1 ørt af hver slags.

Niels Rasmussen Jyde findes Han yder sin tiende til kirken: 1 ørt af hver slags. Niels Rasmussen Jyde findes 1670. Han yder sin tiende til kirken: 1 ørt af hver slags. Møllegade 73 boel nr. 51Gl. boel 30 før 1772 30 Thomas Jebsen findes i 1586 til 1591 I 1612 skylder han sit tiendekorn

Læs mere

Aner til Karen Jensen

Aner til Karen Jensen 1. generation 1. Karen Jensen, datter af Husmand Jens Jensen og Kirsten Olesen, blev født den 20 Nov. 1885 i Ø. Tørslev sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 2 Dec. 1885 i Hjemmet, og døde efter 1930.

Læs mere

Hvedholm skifteprotokol, Drejoe del,

Hvedholm skifteprotokol, Drejoe del, Hvedholm skifteprotokol, Drejoe del, 1794-1832 Johanne Marie Jensdatter, Drejø, V-32, 20.06.1794 ~ Niels Rasmussen, husmand Rasmus Nielsen, 3 år Formynder Han Rasmussen, husmand, Drejø Anne Hansdatter,

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

UM 50M Junior og Ungdom. Vestereng Skydebaner

UM 50M Junior og Ungdom. Vestereng Skydebaner UM 5M 29 Junior og Ungdom Vestereng Skydebaner www.skytteunion.dk 1 6 liggende Herrejunior 1 Nicolai Espersen Ballerup 99 98 97 98 94 97 583 29x 583 Finale 12,1 685,1 2 Alexander Helleskov Trehøje 98 98

Læs mere

Person-liste for aner til Poul Langagergaards slægt Side 1. Knud Pedersen Køn : Mand Født : 1595 Død : 1655 Kaas. Børn : 1620 Peder Knudsen

Person-liste for aner til Poul Langagergaards slægt Side 1. Knud Pedersen Køn : Mand Født : 1595 Død : 1655 Kaas. Børn : 1620 Peder Knudsen Person-liste for aner til Poul Langagergaards slægt Side 1 Knud Pedersen 1595 Død : 1655 Kaas Margrethe Simmonsdatter 1620 Peder Knudsen 1621 Mette Knudsdatter 1628 Maren Knudsdatter 1632 Johanne Knudsdatter

Læs mere

20 60.80 Leif P. Nielsen 51 14/Aug/84 Brøndby

20 60.80 Leif P. Nielsen 51 14/Aug/84 Brøndby Allle tiders bedste mænd 100m 1 12.10 Jakob Kjeldgaard 12/Aug/86 Rundforbi 2 12.60 Erik Klitgaard 66 01/Jul/92 Ballerup (-1.3) 3 13.06 Jens Buch Jensen 43 17/Sep/87 Wien 4 13.50 Erik Andersen 47 27/Aug/89

Læs mere

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868 Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e 1946 1946 Magnus Kristensen, husmand 1967 Henning Kristensen, maskinarbejder Asta M. Kristensen 1981 Henning Kristensen (2009) Denne ejendom blev oprettet i 1946, da Magnus

Læs mere

Matriklen 1844 Vorbasse sogn.

Matriklen 1844 Vorbasse sogn. Vorbasse 1 Præsteembedet Præsten Langballe Priviligeret hartkorn 3 2 2 0 22 61 3 3 3 1,25 2 Skoleembedet Kirkesanger Anders Christensen 0 2 2 1 3 Hans Nielsen Ejeren 3 1 2 0 21 75 2 7 2 2,75 4a Peder Knudsen

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 8 Laila Terkelsen 1053 Krogager Jagtforening 34 41 2 16 Jette Østergaard-Jensen 1052 Ansager og Omegns Jagtforening 34 42 3 153 Anja Pedersen 1061 Ølgod Jagtforening 32 40 4 5 Solveig

Læs mere

Familiegrupperapport for Niels Rasmussen og Anne Kirstine Hansdatter Mand Niels Rasmussen 1

Familiegrupperapport for Niels Rasmussen og Anne Kirstine Hansdatter Mand Niels Rasmussen 1 Mand Niels Rasmussen 1 Født Før 18 Maj 1732 Lindelse, Langeland Sønder, Svendborg 2 Dåb 18 Maj 1732 Lindelse, Langeland Sønder, Svendborg 2 Død Før 13 Jan. 1793 Lindelse, Langeland Sønder, Svendborg 3

Læs mere

Turneringsplan JTU holdturnering senior ude 2010

Turneringsplan JTU holdturnering senior ude 2010 Turneringsplan JTU holdturnering senior ude 2010 Jyllandsserien Senior pulje 1: Aalborg TK, Hadsten, Hobro, Holstebro. Skive, Skovbakken III, Støvring. Kl.12.00 Kl.12.00 Kl.12.00 Støvring Aalborg TK Hadsten

Læs mere

Filstatistik 1. Personstatistikker. Fødsler pr. epoke. Længstlevende personer. Middellevealder for personer. Efter køn. Statistikker for par

Filstatistik 1. Personstatistikker. Fødsler pr. epoke. Længstlevende personer. Middellevealder for personer. Efter køn. Statistikker for par Filstatistik 1 Personstatistikker 1 Antal personer ialt 34522 2 Personer med utilstrækkelig datoinformation 0 3 Personer markeret som nulevende 9776 4 Personer markeret som døde 24746 Fødsler pr. epoke

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

file:///c/users/claus/documents/_familie/fra%20byskriverens%20computer/byskriveren/byerne/langstrup/jhs1.txt[20-06-2015 00:06:23]

file:///c/users/claus/documents/_familie/fra%20byskriverens%20computer/byskriveren/byerne/langstrup/jhs1.txt[20-06-2015 00:06:23] 01 FEB 2002 Familie Mand: Jens Hansen #1 leveår: 75 Født: 1671 i: Dageløkke Død: 1746 i: Langstrup Begravet 20 APR 1746 i: Asminderød, 75 år ID 1746 i: GM gård no. 13 Far: Hans Nielsen #153 Mor: Karen

Læs mere

Gårdmøller i Mygdal Sogn

Gårdmøller i Mygdal Sogn Nr. Adresse/navn Matr. Nr År Mølletype m.m. Erstatningsværdi Ejer Kilde Foto af mølle 1??? 1ei odden hovedgård 1945 Vindmotor bygget 1938 1500 Anton Hansen 2 Degnbølvej 13 "Odden Mølle" 1b odden møllegård

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Folketælling 1840 Varho

Folketælling 1840 Varho Folketælling 1834 Varho Navn: år: Hus Herman Hansen 40 husmandsted Maren Hermansen 36 hans kone Marie Hermansen 11 barn Andreas Hermansen 10 ---- Hans Hermansen 07 ---- Maren Hermansen 05 ---- Cathrine

Læs mere

Side 1 af 10. Efterkommere af: Jens Nielsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) 4de Generationer (Oldebørn)

Side 1 af 10. Efterkommere af: Jens Nielsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) 4de Generationer (Oldebørn) Side 1 af 10 1st Generationer 1. blev født i 1705 og døde i 1760. Han giftede sig med Johannes Nielsen [Christiansdatter]. Johannes blev født i 1710 og døde i 1778. Børn af og Johannes Nielsen [Christiansdatter]

Læs mere

Folketælling 1840 Over Tandslet

Folketælling 1840 Over Tandslet Folketælling 1840 Over Tandslet Præste- 1 Mathias Gundemann Bering 44 gift Præst bolig 2 Ingeborg Cathrine Margrethe Petersen 37 gift hans kone Nr.1 3 Christine Birgitte Bering f. Sabro 64 enke hans moder,

Læs mere

Aner til Agathe Line Hansen

Aner til Agathe Line Hansen 1. generation 1. Agathe Line Hansen, datter af Daglejer Jørgen Hansen og Karen Dorthe Larsen, blev født den 21 Okt. 1870 i Ejby Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 14 Dec. 1870 i Hjemmet, døde den 17 Sep.

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 4. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1876,9 10 7505,5 40 2 Kolding 1 1842,3 4 7412,0 24 3 DSB/ASF 1 1846,9 6 5565,8 22 4 Viborg 1 1850,6 8 7394,9 18 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1819,9 0 7351,8

Læs mere

1745 K158 Moust Madsen Peder Mikkelsen ægter enken ~Maren Nielsdt. her 1768/645

1745 K158 Moust Madsen Peder Mikkelsen ægter enken ~Maren Nielsdt. her 1768/645 En gård i Skinnerup, hk. 5.6.0.2. M.1664, hk. 9.2.1.1., ejer Corfits Ulfeldt, bruger Mikkel Nielsen M.1688 no 21, hk. 5.6.0.2., ejer Københavns Hospital, samme bruger M.1688b, sm. no og hk., ejer Envold

Læs mere

Anetavle for Chresten Andersen. Harres 1.

Anetavle for Chresten Andersen. Harres 1. Anetavle for Chresten Andersen. Harres 1. 1. Chresten Andersen, * 14 jul 1874 i Harres [Harris] (Dk) Brede Sogn,, 23 okt 1945 i Tønder Sygehus, begravet 1945 i Brede Kirkegaard. Han blev gift med Hanne

Læs mere