Skibefs Navn "Anne Margrethe' Marstal. Skonnert.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skibefs Navn "Anne Margrethe' Marstal. Skonnert."

Transkript

1 Skibefs Navn "Anne Margrethe' Marstal. Skonnert. Registrerings- samt Kendings-Signal-Bogstaver Hvor og naar bygget Bygmesterens Navn og Hjemsted (Efter Bilbrevet eller Sklbsbygtxlngsattcstcn) I Sandvig 1841 af S.P.Bech, Rønne iflg. bilbr. dt. Allinge Ombygget i Marstal 1874 af C.J.Bage Iflg. rekonstr.br. dt. Marstal På kravel af eg. Dækkenes Antal 1 Masternes Antal 2 Agterskibets Form Hækbygget, med fladt spe^l. Beskrivelse af Forskibet Kvindelig (middelfyldig med) gallionsfigur. N D Q P For Dampskibe: Maskinernes Antal og Hestekraft Maskinfabrikanfens Navn og Hjemsted Længde 66 <8 (67'9) Bredde 18'1 le 10*4 (10'2) 84,40 tons (87,95) Førere: Christian Fissen, borgerbr. Ærøskøbing (Endvidere fører: og ). Hans Albert Bøye Kromann, borgerbr. Ærø herred (Endvidere fører: og ). Chr.M.Rasmussen, borgerbr. Ærø herred Marcus Nielsen Gothilff, borgerbr. Ærøskøbing ( ). C.M.Petersen, borgeror. Ærø herred ( ). A.V.Stegmann, borgerbr. Ærø herred E.H.Raahauge, borgerbr. Ærø herred ( ,. Redere: 1866 og endnu 1870: Skibsreder Claus Madsen Albertsen, Marstal; efter dennes død enken H.Albertsen, født Kromann : Ovrmvt. fører M.Nielsen Gothilff, Marstal. 1891: Maren Gothilff, født Meier, Marstal. 1892: Ovnnvt. fører E.H.Raahauge, (best. reder) Marstal j Styrmand Geert Iversen, - "2 Hoved-Skibsregistrerings Protokol 3-66 Rigsarkiv Landsarkiv Mlr.br. dt København : 4li lstr. Seneste reg. på grund af mindre ombygning

2 "Anne Margrethe" Skibets hjemsted: Randers Galease, før 1846: Slup. gssignal-bogstaver: 3ST K Q S (Efter bilbrevet eller skibsbygninesattesten) Formentlig bygget på l'åsmge wyo som; nordbåd for statens regning. Ombygget i Kalmar 1846 af J.P. Roos, bilbrev dt. Kalmar 8/ Fortømret i Kiel 1860 iflg. attest dt. Kiel 30/ Dækkenes antal: 1 Masternes antal: 2 Agterskibets form: Hækbygget m. fladt spejl. Beskrivelse af forskibet:middelfyld, m. glat stævn. Då: Kravel af eg og fyr. Længde: Bredde: Dybde: J.J. Bachmann, borgerbrev Randers 30/ '9 13'5 7'7 67,94 tons og endnu 1873: Grosserer Frederik Jensen, Randers. Hoved-skibsregistrerings-protokol: 6-34 Mlr.br. dt. København 28/5 1864: 34 lstr. Iflg. rederens anm. dt. Randers 17/ og Randers tolds indberetning af samme dato er der intet hørt fra dette skib siden sidst i december 1876, da det på rejse fra Newcastle til Randers med ca 300 tdr. stenkul anløb Stavanger, og det må derfor antages at være totalt forlist og mandskabet, kaptajnen og 3 mand, omkommet. Casco assureret for kr. ladningens værdi 90 inclusive fragt, assureret for kr. Slettet af reg. 20/

3 "Anne Marie" Sønderho på Fanø Skonnert Registrerings- samt kendingssignal-bogstaver: N 1 M T (Efter bilbrevet eller skibsbysningsattesten) 1 Nordby på Fanø 1874 af S. Abrahamsen iflg. bilbrev dt. Fanø 6/ Dækkenes antal: 1 Masternes antal: 2 Agterskibets form: Hækbygget m. fladt spejl. Beskrivelse af forskibet: Middelfyld, m. glat stævn. Bygget på: Kravel af eg. Hoved-Dimensioner Længde: 86' 6 Bredde: 21*0 Dybde: 10»5 Drægtighed: 142,76 tons. Hans Hielsen Mandøe, borgerbrev Ribe - 9/ Jes Nielsen Mikkelsen, " Fanø birk 1/ ( 26/11 74). Førnvt. Hans Kielsen Mandøe ( 15/6 75). do Jes Nielsen Mikkelsen, ( Hans Hansen af Sønderho, borg.br. Fanø birk 20/10 81 Førnvt. Hans Nielsen Mandøe do Hans Hansen 16/11 75). (12/11 81) (13/3 83) (31/7 83) 1885: 1874: A/S "Skonnerten Anne Maries Rederi", stiftet 26/3 1874, hvis bestyrelse med sæde i Sønderho på Fanø er: Ovnnvt. fører Hans Nielsen Mandøe, Sønderho. Bestyrelsen er nu: Skibsreder H.N. Mandøe, Sønderho forretningsførende medlem. Skibsbgm. S. Abrahamsen, Nordby. Købmand S.M. Kromann, Sønderho som suppleant. Hoved-skibsregistrerings-protokol: Iflg. gen.dir- skrivelse er dette skib i Talcahuana, Chile, efter havari solgt til chilentisk ejendom, iflg. en anm. fra Fanø told af 19/ for kr- Gen.dir- skrivelse er dt. 12/ Slettet af reg- 15/

4 Trrr< n m rn in. TT7" -e> *->. TkT T"t rf">. TTS Jf~t hjemsted: '"Anne Marie" s S ønd erho Skonnert /gmesterens navn og hjemsted (Efter bilbrevet eller skibsbycninssaltesten) I Sønderho på Fanø 1867/68 af T.J. Thomsen ibd. iflg. bilbrev dt. Sønderho 15/ H B E S Dækkenes antal: 1 Masternes antal: 2 Agterskibets form: Fladt spejl. Beskrivelse af forskibet: Alm. skonnertbov uden galionsfigur.?å: Kravel af eg. Jens Hansen Lydom af Sønderho Jeppe Jessen af Sønderho. Længde 74*6 18' 3 8*8 86,75 tons (92,04). 1876: 1868: A/S "Anne Marie", stiftet i Sønderho 15/4 1868, hvis bestyrelse er:skibsfører og reder Søren Lauritzen Brinch og ovnnvt. fører Jens Hansen Lydom, begge Sønderho. Bestyrelsen er nu: Ovnnvt. fører Jeppe Jessen og skibsreder Jes Hansen Jessen, begge Sønderho. Hoved-skibsregistrerings-protokol: Anmærkninger: Ophugget 1886.

5 "Anne Marie" : Svendborg, fra 1875: Stubbekøbing, fra 1892: Rudkøbing Jaet. HBQT (NMLJ) (Efter bilbrevet eller skibsbyeningsaitesten) I Svendborg Ombygget smstd af N. Hansen ibd. iflg. bilbrev dt. Svendborg 14/ Dækkenes antal: 1 Masternes antal: 1 Agterskibets form: Platgattet. Beskrivelse af forskibet: Fyldig bov. Bygget på: Kravel af eg. Hoved-Dimensioner Længde: 42'6 Bredde: 12'8 Dybde: 6 '5 Drægtighed: 26,9 tons (26,14). Førere: Michael Clausen Nielsen af Svendborg. Hans Henrik Schultz, borgerbrev Stubbekøbing 31/ CH. Christiansen, " København 5/ R. Rasmussen, borgerbrev Langelands herred 15/ / / og endnu 1868: Ovnnvt. fører Michael Clausen Kielsen, Svendborg do do H.H. Schultz, Stubbekøbing. Mægler H.E.M. Lindholm, Stubbekøbing. Ovnnvt. fører R. Rasmussen, Strynø pr Rudkøbing. Hoved-skibsregistrerings-protokol: Inger: Mlr.br. dt. Svendborg 19/3 1858: 13i lstr. Købesum januar 1875: kr., i 1892: 600 kr.

6 navn: "Anne Marie".: Assems :: Piskekvase ( G-alease) gssig (Efter bilbrevet eller skibsbygninesattestcn) Assens 1890 af skibsbygmester N.Christensen iflg. Bilbrev dat. Assens 25 august Dækkenes antal: 1 Masternes antal: 2 Agterskibets form:rundgattet Beskrivelse af forskibet: udfaldende stæ^j Bygget på: Kravel af eg n C Hoved-Dimensioner Længde: 41! 2 mellem stævnene Bredde: 12»9 Dybde: 5*6 fra øverste dæks overside til yderklæd. i bunden Drægtighed: 18* 6o tons Lars Christoffersen m. sætteskippereks. Borgerskab dat Kjøbenhavn &. 4. januar 1883 Nationalitetserkl. og ejendomserkl. dat Assens d. 26 august 1890 tilhørende: Lars Christoffersen best.red., skipper Thorøhuus 1/2 part Peter Chrisyoffersen sømand - 1/2 - Hoved-skibsregistrerings-protokol: 3.3 y 88 Overført til ny fartøjsfortegnelse bd. II fol 15 d,

7 "Anne Marie" x Marstal - Bandholm Jagt H B S T (Efter bilbrevet eller skibsbyeninssattesten) I Marstal 1772 af skibsbgm. A. Laurser. af Troense, bilbrev dt. Troense 28/ Dækkenes antal: 1 Masternes antal: 1 Agterskibets form: Fladt. Beskrivelse af forskibet: Skarpt, middelfyldigt. Bygget på: Kravel af eg. Længde: Bredde: Dybde: -ægtighed: 37'3 12 { 0 (11*8) 5'9 20,98 tons. Børre Andersen Carlsen, borgerbrev Ærøskøbing 8/ : 1820: Skibsfører H.H. Carlsen, Marstal, og fra hans arvinger, 6 forskellige Carlsen'er, blandt hvilke ovnnvt. fører Børre Andersen Carlsen er bestyrende reder. Hoved-skibsregistrerings-protokol: Mlr.br. dt. Marstal 30/3 1858: 10i Istr. Skibet er, efter at være strandet på Omø og siden henlagt i Omø havn, solgt og derefter ophugget 1877.

8 m n B»Trn in irr ir* s~*. XT Tn *-x ir* *-i "Anne Marie" Thurø Galease, før 1849: Jagt IBLT (Efter bilbrevet eller skibsbygninesattesten) På Thurø 1845 af J.M. Caspersen ibd. iflg. bilbrev dt. Thurø 9/ Dækkenes antal: l Masternes antal: 2 Agterskibets form: Fladt spejl. Beskrivelse af forskibet: Glat stævn. Bygget på: Kravel af eg. Hoved-Dimensioner Længde: 58' 3 Bredde: 16 8 Dybde: 8'2 Drægtighed: J.F. Henriksen, Svendborg 1865«E.H. Fischer, Sunds-Gudme herred IT.C. Larsen, Svendborg ,15 tons. 1875: 1846 og endnu 1868: Skibsfører Jens H. Fisher, Thurø 14/16 m.fl. Fisher sælger til Rasmus Andreasen, bestyrende reder, 4/I6 med 3 andre. Hoved-skibsregistrerings-protokol: Fartøjet var bygget som jagt. Ombygget og forlænget på Thurø f849 og forandret til Galease. Mlr.br. dt. 19/ : 33 istr solgt til Bengt Andersson m.fl. i Brantevik, Sverrig, for kr.

9 Navn "Anne ivlarie 1 ' Assens FIsk"-'~-:"a Registrerings- samt Kendings-Signal-Bogstaver N G V Hvor og naar bygget Bygmesterens Navn og Hjemsted (Efter Bilbrevet eller Skibsbygnlngsattestcii) I Thor-jnus 1351 af Niels Bonde af Falsled ifle;. bilbrev dt. 'Ihorøhus 13/9 1351= Pa kravel af e?*. Dækkenes Antal 1 Masternes Antal 1 Agterskibets Form Fladt spejl Beskrivelse af Forskibet Glat ex.evn. For Dampskibe: Maskinernes Antal og Hestekraft Maskinfabrikantens Navn og Hjemsted Hoved-Dimensioner Længde 32 e 3 Bredde 9! 7 Dybde 5! L Drægtighed 12,73 tons iuei: eder Nielsen, T'horøhus«bor rerbrev.-= ^,o y^ syl tiors'i'us,borp"sr' 3/? 1351 As sen: 1371 (27/ endnu 1B71: Sætteskipper Peder Nielsen I 1339 s-^l^er P.Nielsen v; ti" Skibsfører, best.reder N 0 C.?>, ri > "p Q O Y*. ^,^ _L ^ v^-^ A Tnorshus laorøhus i Hoved-Skibsregistrerings Protokol Rigsarkiv Landsarkiv er Mlr.br. dt. København 5/lC 1361: 5>- ^str Seneste registrering dt. 13/ HANDELS- OG SØFARTSMUSEET

10 Ski bets Navn Skibets Art '"'Anne Marie" Kragnæs pr Marstal Jagt Registrerings- samt Kendings-Signal-Bogstaver N B' T R Hvor og naar bygget Bygmesterens Navn og Hjemsted (Efter Bilbrevet eller Skibsbygnlngsattestcn) Eormodes bygget i Søby på Ærø år Bilbrev haves ikke For Dampskibe: Maskinernes Antal og Hestekraft Maskinfabrikantens Navn og Hjemsted På Kravel af Eg Dækkenes Antal 3- Masternes Antal 1 Agterskibets Form Plat gattet Beskrivelse af Forskibet Glat st^vn u gall. figur L. Hoved-Dimensioner Længde "51' 9 Bredde 12 ' 3 Dybde ^, <-, Drægtighed 13,64 tons Peter Hansen Petersen, Sætteskp.br. Ærøskøbing 26/ :186S og endnu 1869: Peter Hansen Petersen, Skibsfører, Kragnæs pr Marstal Positioner: Hoved-Skibsregistrerings Protokol Rigsarkiv Landsarkiv "lr.br. dt. Ærøskøbing 23/5 1859: 6x Istr Udslettet af reg. 12// 1879 SOTT. ophugget.

11 ""Anne Marie"" Ommel pr Marstal Jagt Registrerings- samt Kendings-Signal-Bogstaver Hvor og naar bygget Bygmesterens Navn og Hjemsted (Efter Bilbrevet eller Skibaby gningsattcaten) Kan ikke oplyses. Ombygget i Marstal 185 c af H.'j. Bager ibd. iflg. bilbr. dt. Ærø ^4/ På Kravel af Eg Dækkenes Antal 1 Masternes Antal 1 Agterskibets Form Platgattet Beskrivelse af Forskibet Glat st^svn IT C B P For Dampskibe: Maskinernes Antal og Hestekraft Maskinfabrikantens Navn og Hjemsted Hoved-Dimensioner Længde 31' 6 ' Bredde ll f 7 Dybde 5 ' 2 Drægtighed 15,07 tons Christen Johansen, Borg.br. Ærøskøbing 1/ Hans ITielsen Hansen, " " 27/ (1870) 1848 og endnu 1869: Ovnnvt. fører Chr. Johansen, Ommel på Ærø 1870: " " Hans Nielsen Hansen, Ommel på Ærø Positioner: Hoved-Skibsregistrerings Protokol Rigsarkiv Landsarkiv 2-72 er Mlr.br. dt. Marstal 1/3 1859: li Lstr. Seneste certificat dt. 7/

12 Skibets Navn "Arme Marie" Nordby på Fanø Brig Registrerings- samt Kendings-Signal-Bogstaver N H R 1 Hvor og naar bygget Bygmesterens Navn og Hjemsted (Efter Bilbrevet eller Skibsbygningsattcaten) I Nordby ioå Fanø 1872 af J.N. Christe sen iflg, bilbrev dt. Fanø 30/ På kravel af es Dækkenes Antal 1 Masternes Antal 2 Agferskibets Form Fladt spejl Beskrivelse af Forskibet Alm. bov uden figur. l- For Dampskibe: Maskinernes Antal og Hestekraft Maskinfabrikantens Navn og Hjemsted Hoved-Dimensioner Længde 100*0 Bredde 21» 7 Dybde 11 ' 1 Drægtighed 187? 23 tons. Førere: Peder Nielsen Sarby, borgerbrev Fanø birk 11/ Jens Jensen Clausen af Nordby (Fanø ind^g. 8/ og 2/ : 887: 1872: A/S "Briggen Anne Marie's Rederi", stiftet 9/4 1872, hvis bestyrelse med sæde i Nordby er: Ovnnvt. fører Peder Nielsen Hårby, Nordby på Fanø. Bestyrelsen er nu: P. Nielsen Hårby og sparekassedir. T.C. Andersen, begge Nordbyj sidstnvt. bestyrende reder. Yed T.C. Andersens død indtræder købm. N.J. Andersen i bestyrelsen og Nielsen Hårby bliver best«reder. Hoved-Skibsregistrerings Protokol Rigsarkiv Landsarkiv 5-3 Anmærkninger Iflg. rederiets anm. dt. Nordby på Fanø 19/ er dette skib på re^se fra Macau til Pilatas forlist p.gr.a. læk d. 19/11 s*å. ved St* Anne i Brasilien. Besætningen, 7 mand, reddet af en damper, der landsatte dem i St. Catrina, Casco kr. assureret for ±5bc Sfåxx kr. Ladningen salt, hvis værdi og assurence ikke kende-s«. Skibet sønderslået og ladningen tabt. Slettet af reg. 20/

13 rir 1 TfcT *w> TDT ri *-v a/~\ r^ irti m i *sr» m ri»irirtrcinin "Anne Marie 11 Marstal Jagt N D L V (Efter bilbrevet eller skibsbygningsattestes) På Thurø 1819 af skibsbgm. Hoffmann iba. Intet bilbrev. Dækkenes antal: 1 Masternes antal: 1 Agterskibets form: Platgattet Beskrivelse af forskibet: Glat Bygget på: Kravel af eg. stævn. 45'9. 13'3 6'3 28,72 tons : Rasmus Clausen Rasmussen, borgerbrev Ærøskøbing 4/ Redere: 1857 og endnu I87O: Ovnnvt. fører Rasmus Clausen Rasmussen, Marstal. Hoved-skibsregistrerings-protokol: 3-23 Mlr.br. dt. Cappeln 1/ : 14^ lstr. Iflg. skøae dt. Marstal 22/ er dette skib solgt til udlandet. Købesum og køber opgives ikke. Slettet af feg. 1/5 1871

14 "Anne Marie" Rønne Skonnert N R B S (Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten) Svånemynde 1859 af Otto Harwich, Bilbrev haves ikke. Dækkenes antal: et Masternes antal: -tø Længde: Agterskibets form: hækbygget, fladt.peji Bredde: Dybde: Beskrivelse af forskibet: middelfyldigt m skæg og krølle get på: kravel af eg 58'0 17'3 6*6 55,39 tons H.P.E. Hammer af Rønne m. borgerbr. dat. Rønne Redere: 1876 og endnu 1877: Skibsfører H.P.E. Hammer, Rønne Hoved-skibsregistrerings-protokol: sger: Overført fra Rønne midi. skibsregister no. 65. Ommålt og omregistreret på grund af forældet mir. br. dat. Rudkøbing dr. 22^ lstr. Fartøjet- er indført her til landet som strandet preussisk skib "Anne Marie, og solgt ved offentlig auktion på Langeland ifølge auktionsskøde af Indførselstolden er betalt i Rudkøbing den med 37 og 77 Målingsbevis dat Overført til nyt skibsregister bind 9 S fol. 14 den *

15 Navn "Anne Llarie.Kirstine" j fra 1890 "iiarie" Fåborg, fra 1890 Marstal, fra 1892 Odense Ja^rt Registrering-s- samt Kendings-Signal-Bogstaver K G T?. Hvor og naar bygget Bygmesterens Navn og Hjemsted (Efør Bilbrevet dier Skibsbyg ni ngsn Menten) I Ulballe pr. Fåborg 1871 af J.F. Hoffmann ibd. iflg. bilbrev dt. Ulballemark pr. Fåborg 6/ pp i-rcivpl af pcr n Dækkenes Antal 1 Masternes Antal 1 Agterskibets- FormPl-^dt Beskrivelse af Forskibet G-lqt spejl stsvn For Dampskibe: Maskinernes Antal og Hestekraft Maskinfabrikantens Navn og Hjemsted Hoved-Dimensioner Længde 45 r 9 Bredde 13*6 Dybde 6'6 Drægtighed tons : Jacob Andersen,Aastrup,borgerbrev dt. Fåborg 23/ Hermann Peter Kromann5Ma.rst.aljborgerbrev dt. ;Erø her,-kontor 17/ Jørgen D.R.Petersen,Skibhusene,borsrerbrev dt. Odense herredskontor il/ (11/2 1892) :1871: Skibsfører Jacob Andersen Gårdmand Christian Christensen Skibsbygger Jacob Fr. Hoffmann I 1883 salger J.?.Hoffmann sin % til: Skibsbygger Frederik Jacobsen Hoffmann 1890: Skibsfører Hermann Peter Kromann 1892: Skibsfører Jørgen D.R.Pedersen Skibhusene Aastrup 2/4 Strandhuse 1/4 Ulbøllemark 1/4 Ulbølie 1/4 Marstal pr. Odense, Hoved-Skibsregistrerings Rigsarkiv Landsarkiv -±tj' Købesum i 1390: 4900 kr. Seneste registrering dt. 13/ Købesum i 1892 : 4650 kr

16 Skibets hjemsted: "Anne & Christine" Marstal Slup : tf p s (Efter bilbrevot eller skibsbysninesattesten) (Ingen oplysninger om bilbrev). Fortømret i Svendborg 1848 af Hans Poul Hansen iflg. rek.str.br. dt. Svendborg Dækkenes antal: 1 Masternes antal: 1 Agterskibets form: Platgattet Længde: 45'6 Bredde: 13! 2 le: 7'9 Beskrivelse af forskibet: Fyldig bov, glat stævn gget på: Kravel af eg. Drægtighed: 35? 62 tons. Førere: Rasmus Christensen, borgerbr. Ærø Herred IO.3.I876, Johan Jacob Philipsen, borgerbr. Ærø Herred Ovnnvt. Rasmus Christensen ( ) Redere: I876: Ovnnvt. fører J.J.Philipsen, Marstal, (best. red.) 1/2 Rasmus Christensen, Marstal, 1/2 Hoved-skibsregistrerings-protokol: 3-40 Mlr.br. dt. København : l&i lstr. Iflg. påtegning af fra Marstal Toldkammer på certifikatet er dette skib ophugget. Slettet af reg

17 "Annes Minde" Kragnæs pr. Marstal Jagt, fra 1876 skonnert, fra 1889 galease Registrerings- samt Kendings-Signal-BogsfaverN G- W C. Hvor og naar bygget Bygmesterens Navn og Hjemsted (Efter Bilbrevet eller Sklbsbygnlngsattcstcn) For Dampskibe: Maskinernes Antal og Hestekraft Maskinfabrikantens Navn og Hjemsted I Ulbølle 1851 af Lars Jensen af Smidstrup iflg. bilbrev dt. 26/10 18S1. Omb. fer jagt til skonnert i lundeborg pr. Svendborg 1876 af N. Hansen iflg. bilbrev dt B 26/5 1876, bmt.gvt Pt: til gpipa^a 1RRO. Pfi VTPV, af Dækkenes Anlal 1 Masternes Antal 1 ( 2) Agterskibets Form Platgattet Beskrivelse af Forskibet (Middelfyldigt) glat stævn -Dimensioner Længde 40'1 (53'D Bredde ' 12'3 (13'0) Dybde 6*4 ( 6'l) Førcre:Srik Christensen,Kregnæs 5 borgerbrev dt. Ærøskøbing 13/ Christenjørgensen Christensen,borgerbrev dt, Ærø her.-kontor 26/ (2/4 1873) Jens Albert Friis,Marstal,borgerbrev dt. Ærø her.-kontor 3/ (31/1 1880) eg og endnu 1871: Skibsfører Erik Christensen Skibsfører Rasmus Briksen Christensen 1880: Skibsfører Jens Albert Friis Kragnæs 3/4 Fåborg 1/4 Marstal Hoved-Skibsregistrerings Protokol Rigsarkiv Landsarkiv inger Mlr.br. dt. Kiel 12/ : 11 - Istr, Seneste registrering dt. 24/

18 TT t» n r v n i p <-~v/~< C--/-XT71 tru no in T»«"TTTr-'Tr7i-n no -m "Anne Sophie", fra 1890: "Anne Kristine" Marstal, fra 1890: Fåborg. Jagt N L J G ygmesterens navn og hjemsted (Efter bilbrevet eller skibsbygninesattesten) Vides ikke, intet bilbrev. Ombygget og, fortømret i Marstal Dækkenes antal: 1 Masternes antal: 1 Agterskibets form: Platgattet. Beskrivelse af forskibet: Middelf. bov, glat stævn. Då: Kravel af eg (og fyr). Længde: Bredde: Dybde: 34*1 (34'9) 10 f 8 (10'6) 5'4 ( 6*0) 15,03 tons. (15,66) H. Pedersen, borgerbrev Ærøskøbing 13/ Jens Rasmussen, " " 23/ (23/7 83). Hans Christian Christensen, Ærø herred 10/ (12/10 89) Georg Prederik Pafler af Påborg : Ovnnvt. fører Hans Pedersen (alias Hans Peter Kielsen) Marstal, fra hans enke, Maren Dorthea Nielsen. Ovnnvt. fører Jens Rasmussen, Marstal. do do Hans Christian Christensen, Marstal. do do Georg Prederik Pafler, Påborg. Hoved-skibsregistrerings-protokol: v*. Indført fra Tønning (Slesvig) marts 1874, førte da navnet "Ben", købesum 400 Ed., told % = 12 Rd. Købesum januar 1890: kr. Seneste certificat udstedt 30/l 1890.

19 Awni?Tc.nr. cai? T C P P T F T t A M B A I i i H "Anne Sørine" Sønderho Skonnert Registrerings- samt kendiagssignal-foogstaver: H B M "V (Efter bilbrevet eller skibsbyeninesattesten) I Horsens 1867/68 af Chr. Schrøder ibd. iflg. skibsbygningsattest dt. Horsens 14/ Dækkenes antal: 1 Masternes antal: 2 Agterskibets form: Hækbygget. Beskrivelse af forskibet: Almindelig skonnertbov. Bygget på: Kravel af eg. Hove d-dimensioeer Længde: 88' 5 Bredde: 20'7 Dybde: 10'0 Drægtighed: 129,57 tons (137,37). J.H*. Nissen af Sønderho, borgerbrev Varde 20/ Redere: 1868: 12 personer, hvoraf ovnnvt. fører J.H". Nissen har den største part, nemlig 33/96. Hoved-skibsregistrerings-protokol: Inger: Skibet er totalt forlist under Læsø l/l Assurancesummen er udbetalt.

20 Anne Sørine" før 1872: Sønderho på Fanø Skonnertbrig tens Vvulff" Registrerings- samt Kendings-Signal-Bogstaver NHVJ Hvor og naar bygget Bygmesterens Navn og Hjemsted {Efter Bilbrevet eller Skibaby gningsnttest en) Bygget i Sølyst pr. Middelfatt 1867 af H.Illum ifl. bilbrev dat. 3o/9 For Dampskibe; Maskinernes Antal og Hestekraft Maskinfabrikantens Navn og Hjemsted I867 ' På kravel af eg. Dækkenes Antal I Masternes Antal 2 Agterskibets Form E æ^bjgget med fladt spejl. Beskrivelse af Forskibet Skæg med mandl. figur. Hoved-Dimensioner Længde 89'5 2I Bredde '$ Dybde Io *9 Drægtighed I59 s 26tons Jes Nielsen Nissen, Sønderho p. Fanø, borgerbr. Varde 2o/ Thomas Meinertz, borgerbr. Varde 19/ (Vejle indb. 9/3 76) Søren Meinertz,Sønderho, borgerbrev, Korsør Io/I 77 (I2/I 77) 1872: Aktieselskabet Skonnertbriggen'Anne Sørines rederi" stif= tet d. 28/6 1872, bestyrelse: Ovnst. fører J. N.Nissen. Hoved-Skibsregistrerings Protokol 5_4g Rigsarkiv Landsarkiv Målerbrev dat. Middelfart d. 16/8 67: 82 Lstr. Første døgn i 1878 (i juli md.) er skibet grundstødt på e_fc ubekendt skær i nærheden af Wasa. Mandskabet reddet ved egen hjælp. Skibet var fuldt lastet m. kul fra Newcastle s der skulde til Wasa. Værdi og ass. ukendt. Casco: 34oookr. Skibet solgt for 999 finske mark og ladningen for 8o finske mark. Heg. afsluttet den 23/

21 Skibets Navn "Annetorp" Køb enhavn Galease, fra 1877 skonnert Registrerings- samt Kendings-Signal-Bogstaver N G Q K, Hvor og naar bygget Bygmesterens Navn og Hjemsted (Efter Bilbrevet eller Skibsbyg til ngsattcstcoj På marinens værft i København som kanonbåd.intet,bilbrev.ombygget til galease 1871 i Malmø, Pa kravel af eg. Dækkenes Antal 1 Masternes Antal 2 Agterskibets FormPlatgattet Beskrivelse af ForskibetMid del fyldig glat stævn bov, For Dampskibe: Maskinernes Antal og Hestekraft Maskinfabrikantens Navn og Hjemsted Længde 64'9 Bredde 13'3 se S'S 37*80 tons Førere:Bengt Aron Nielsson,borgerbrev dt. København 10/ Haågen Nicolai Glad,Dragør,borgerbr. dt. Amager birk 25/ (26/10-71) Gullack Petersen,København s borgerbr. dt. København 1/ (1/2 1872) Peter Hans Siversen,København,borgerbr. stt n Irhus" 12/ (28/5 1873) Jens Hansen,borgerbr. at. København 19/ (23'/3 1874) Jens Hansen,borgerbr. dt. København 20/l 1874 (30/9 1876) 1871: Redere: Prøken 3>ure ^'ittusen København Hoved-Skibsregistrerings Protokol Rigsarkiv Landsarkiv Anmærkninger Iflg. Gen.Dir. skrivelse af 17/ er dette skib solgt til svensk ejendom. Slettet af registret 20/lo 1882.

22 A TVT T\ 7 T O (Tfc/~< C A r J U T C H / r i T O T P I P T IT* n, M r» /\ in *n Annette Fredericia Dæksfærgebåd Registrerings- samt keradingssignal-bogstaver: (Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten) Skibhusene pr. Odense I878 af Hans Skibhusene 28. juli Ombygget 1885 og indtil april Dækkenes antal: 1 Masternes antal: 1 Agterskibets form: rundgattét. Beskrivelse af forskibet: middelfyldig bov; glat stævn. Bygget på: kravel af eg. U W V Q Maskinernes antal og hostokraft Maskinfabrikantens navn og hjemstet lind Hansen ifl. bilbrev dt. hjemmehørende i Middelfart. Drægtighed: gde: 35' 3 15' 1 e: 4* 9 16,91 tons C. Palm af Snoghøi med borgerbrev dt. Fredericia 24. juni L.P. Bertelsen med borgerbrev dt. Fredericia 23-3~91» Kiels Hansen med -borgerbrev dt. Freaericia 29 : april april 1889 tilhørende: Kiels Hansen, bst.rd., brændehandler, Hans Nielsen, do. Fredericia, do. h part, Hoved-skibsregistrerings-protokol Overført fra Middelfart skibsregister afd. II (H.Reg. afd. II, II 87) med målebrev dt. Freaericia 7. marts 1885 lydende på 14,54 tons. Fuldstændig registreret ifl. ejerens begæring ved reg. anm. dt. Fredericia Overført til fartøjsfortegnelse bd. I, fol. 68 den

23 '"Annette Cathrine'* Nibe Skonnertbrig Registrerings- samt Kendings-Signal-Bogstaver N H V/ V Hvor og naar bygget Bygmesterens Navn og Hjemsted (Efter Bilbrevet eller Ski baby gnlngsattcstcn) I Løgstør 1851 af A.C. Toftegaard ibd. iflg. bilbrev dt. Løgstør 19/ På "k-ravpl af PP-. Dækkenes Antal 1 Masternes Antal 2 Agterskibets Form Hækbygget Beskrivelse af Forskibet G-allionsf igur: en krølle. For Dampskibe: Maskinernes Antal og Hestekraft Maskinfabrikantens Navn og Hjemsted Hoved-Dimensioner Længde 75 T 8 Bredde 20' 0 Dybde 9 ' 7 Drægtighed 108,97 tons : Jens Thomasen, Borgerbrev Nibe 5/ Andreas Martinus Jensen, ' m m 14/ Christian Brandt Schmidt, '" Ærø herred 6/ (51/3 80) Redere: 1851 og endnu 1872: Købmand og agent J.C. Wibroe, Nibe. Hoved-Skibsregisfrerings Protokol Rigsarkiv Landsarkiv 75 iar.br. dt. København 9/ : 53i Lstr. Iflg. rederens anm. dt. Nibe 7/ er dette skib på rejse fra Stettin til Havre med Zinkplader forlist d.5/ på Greifs= walder Øje p-gr.a. lækage og storm. Besætningen reddet ved hjælp fra land. Casco assureret for kr. Ladningens værdi Rm. fuldt assureret. Len bjergede del af ladning og vraget solgt, nær= mere kendes ikke. Slettet af reg. 12/; ' HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ. KRONBORG

24 ITV A T*.T TTk n T O rf""v in c~< im in A ir* mp f i f T n m m in -ir* 2 ITT "Anni" Skibets hjemsted: Åarsdale pr. Svaneke Dæksbåd HEP (Efter bilbrevet eller skibsbygninssattesten) Svaneke 1877 af A..M. Hansen ibd. iflg. bilbr. dat. Svaneke Dækkenes antal: Masternes antal: Agterskibets form: et en spidsgattet Beskrivelse af forskibet: glat stævn Bygget på: klink af eg Hans Peter Christensen af Åarsdale Hoved-Dimensioner Længde:, 29 H Bredde: 11*1 Dybde: 3*8 Drægtighed: 8 S 93 tons 1877: Fisker Hans Peter Christensen? best. reder, Pisker Hans Peter Mortensen, Åarsdale Sømand Andreas Clausen«Åarsdale Åarsdale 1/3 1/3 1/3 Hoved-skibsregistrerings-protokoIS-381 Ifølge anmeldelse af er denne båd afhændet af Th. Aagesen i Hexø (ejer iflg. skøde dat. Åarsdale den 2. august 1902) til fisker Samues Olson i Hellevid (sverige) for 400 kr. Udslettet som solgt til udlandet. Registreringen sluttet )

25 Navn '"'Annie'" St. Thomas Skonnertbrig Registrerings- samt Kendings-Signal-Bogstaver Hvor og naar bygget Bygmesterens Navn og Hjemsted (Efter Bilbrevet eller Skibsbyg Ding Battcstcn) I Caiais, staten Maine, Intet bilbrev. B C K For Dampskibe: Maskin srnes Antal og Hestekraft Maskinfab -ikantens Navn og Hjemsted På VTRVPI flf -fv-r - Dækkenes Antal 1 Masternes Antal 2 Agterskibets Form Hækbygget med fladt spejl. Beskrivelse af Forskibet Skarpt, uden galionsfigur. Hoved-Dimensioner Længde Bredde 23*8 Dybde 9 '4 Drægtighed 233,08 tons. Førere: Frederik Nicolai Ferdinand Olsen, borgerbr. St. Thomas 16/ ere; 1873: Ovnnvt. fører F.N.F. Olsen, St. Thomas. Hoved-Skibsregistrerings Protokol Rigsarkiv Landsarkiv Anmærkninger Indført fra Newport, England, i Marts 1873 under navnet "Almota", købesum 3.329,53 dollar, told (1-J- i) 41,62 dollar. Iflg. Gen.dir. skrivelse af 25/ er dette skib efter meddelelse fra konsulen i New York solgt til udlandet og f^rer nu engelsk flag. (Ingen oplysninger om købesum). Slettet af reg, 26/ HANDELS- OQ SØFARTSMUSEET

26 "Annie" Ribe, fra 1873: Rønne Barkskib Registrerings- samt kendingssignal-bogstaver: (Efter bilbrevet eller skibsbygninssattesten) N F S J Vides ikke, intet bilbrev. Dækkenes antal: 1 Masternes antal: 3 Agterskibets form: Hækbygget m. fladt spejl. Beskrivelse af forskibet: Skæg med kvindelig helfigur. Hoved-Dimensioner Længde: 112' 2 Bredde: 2 5'6 Dybde: 10! 6 Drægtighed: 259,01 tons. Bygget på: Kravel af eg og fyr. Førere: Andreas Hansen Kamp af Kbhvn., borgerbrev Ribe 10/ Christian Bernhard Henrichsen, " Rønne 24/ (???) 1873: 1870: Ovnnvt. fører Andreas Hansen Kamp, København. Skibsreder Mogens Christiansen eneejer en kort tid, derefter har han 14/40, købmand M.B". Madsen har 3/40, bødkerm. N. Pernstrøm 3/4O, købm. H.P. Rønne 2/4O, cementfabr. J. Samson 2/40, bagerm. H.P.M. Didriksen 2/40, glashdlr. M. Boss 2/40, bogtr. F.W. Tryde 1/40, bagerm. D.P. Didriksen l/40, particulier J.A. Curdts l/40, læderhdlr. A. Grønberg l/40, jomfru H.J. Didriksen 1/40, alle Rønne og gæstgiver M. Larsen, Allinge 7/40. Hoved-skibsregistrerings-protokol: Anmærkninger: Indført fra Norge juli 1870 under navnet "Try", købesum 400, told 3fo = 107 Ed. 36 sk. Int.nat. certificat dt. generalkonsulatet i London 2/7 1870: 249,40 reg.tons. Købesum 1873: Ed. Iflg. rederiets anm. dt. Rønne 25/ er der intet hørt fra dette skib, siden det d. 16/ afsejlede fra Burntisland i Skotland til Rønne, og det må derfor antages at være totalt forlist i Nordsøen under en storm d. 18/ Besætningen, 10 mand, formodes omkommet. Casco kr. assureret for kr. Ladning 18 keel kul af værdi kr. fuldt assureret. Slettet af reg. 27/

27 irs nn ri T» IS TTT C* Trr* in nn k TIT- Ti /T^K TfcT T> tm, tr» tr< "Annie", fra 1880: "St. Jos«Frederikss&ed på St. Crois, fra 1880: St. Thomas Slup M B S N ( M B F K ) (Efter bilbrevet eller skibsbyeninesattesten) St Kitts, Vestindien, 1878, nærmere ube-, intet bilbrev. Dækkenes antal: i Masternes antal: l Agterskibets form: Hækbygget med halvrundt spejl, Beskrivelse af forskibet: Skarpt. Bygget på: Kravel af pitch-pine. Længde: e: , o tons. : Thomas Hughes af Frederikssted, borgerbrev St. Crois 13/ Ovnnvt. fører Thomas Hughes, Frederikssted. Smilo Salari og Gerome Capello, F/A Capello, Salari & Co., begge St. Thomas, hver " Hoved-skibsregistrerings-protokol: ^w*. Indført fra øen St. Kitts juni 1878 under navnet "Wild Rover", købesum 900 dollar, told 12,94 dollar. Nye signalbogstaver Iflg. gouvernementets indberetning af St. Thomas ll/ er dette skib solgt til Vieques for at sættes under spansk flag, hvorfor det slettes af reg. 19/

28 HA \TTM?T O r\r< CmfmiTCTllTTCUPT TT> TT T» f\ TVT TS /"^ T» /~< Annie E. Frederiksted Skonnert Registrerings- samt keedingssigbal-føogstaver: og nar bygge (Efter bilbrevet eller skibsbyeningsattesten) Digby (BT.S.) B T P et. Masternes antal: to. Agterskibets form: hækbygget med flad spejl. Beskrivelse af forskibet: middelfyldig bov. Bygget på:kravel af eg. Længde: 67'0 18'2 7'1 59,76 tons F. Lewis af Christiansted med skipper borgerbrev dat. St. Thomas 3-I-94 Iflg. "Bill of Sale" dat. St. John (Antigua) 30. september 1899 og nationalitets- & ejendomserklæring dat. Frederiksted (St. Croix) 6. oktober 1899 tilhørende: Robert" 1. Merwin, købmand, Frederiksted. Hoved-skibsregistrerings-protokol: Indført fra Antigua (Br.) 1899-under navnet "Titania". Reg. anm. dat. Freaeriksted Målingsbevis dat. ibd Told erlagt med 10 $, d.v.s. lif af købesummen 800&, iflg. kvittering dat. Frederiksted toldkammer, St. Croix, 6. oktober Sødygtighedsattest dat. St. John (Antigua) 3-7-I90O. Det midlertidige certifikat af er modtaget med Gouvernementets skrivelse af 22-^ Iflg. anmeldelse dat. Frederiksted 4. juli I906 fra Robert L. Merwin er dette skib ophugget. Certifikatet angives at være gået tabt. Udslettet som ophugget. Registreringen afsluttet

.: Ib Skibets hjemsted: Kastrup skonnert. Registrerings- samt kendingssignal-bogstaver: K Y D T

.: Ib Skibets hjemsted: Kastrup skonnert. Registrerings- samt kendingssignal-bogstaver: K Y D T A M TI P T C 4n,gi c 17 A TO T C Ti; J CY SY SYTi st k F B A M D A B r i.: Ib Skibets hjemsted: Kastrup skonnert Registrerings- samt kendingssignal-bogstaver: K Y D T (Efter bilbrevet eller skibsbyeninssattesten)

Læs mere

Appendix. Holger Munchaus Petersen Skibsliste: Carolinerne og deres slægtninge

Appendix. Holger Munchaus Petersen Skibsliste: Carolinerne og deres slægtninge Appendix Holger Munchaus Petersen Skibsliste: Carolinerne og deres slægtninge Carolinerne er en del af den danske handelsflådes skibe særligt kendetegnet ved, at det var nybyggede skibe på ca. 150 bruttotons.

Læs mere

ss Pacific. (Kabelskib) N MIT. / 0 Z I B. Bygget 19o3 - A/S. Burmeister & Wain, København, Byggenummer: 23o.

ss Pacific. (Kabelskib) N MIT. / 0 Z I B. Bygget 19o3 - A/S. Burmeister & Wain, København, Byggenummer: 23o. HANDELS- OG" SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ss Pacific. (Kabelskib) N MIT. / 0 Z I B. Int. - 1. Bygget 19o3 - A/S. Burmeister & Wain, København, Byggenummer: 23o. 2 Stk. 2lo NEK. - l.?oo IHK. Tregangsmaskiner.

Læs mere

HANDELS- OG SØFARTSMUSES PA KRONBORG. ss Kina (l) ex Lancashire. N P L V. Int. - 1. Bygget 1889 - Harland & Wolff, Ltd., Belfast.

HANDELS- OG SØFARTSMUSES PA KRONBORG. ss Kina (l) ex Lancashire. N P L V. Int. - 1. Bygget 1889 - Harland & Wolff, Ltd., Belfast. ANDELS- OG SØFARTSMUSES PA KRONBORG ss Kina (l) ex Lancashire. N P L V. Int. - 1. Bygget 1889 - arland & Wolff, Ltd., Belfast. 1 Stk. 526 NK. - 3-000 IK. Tregangsmaskine. Cylinderdiameter: 28-V7-78" Slaglængde:

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1940 UDGIVET AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART APRIL 1942 Den foreliggende Oversigt, der herved offentliggøres af Ministeriet for Handel. Industri og Søfart i Henhold

Læs mere

HANDELS- OG SØFARTSMUSEE" PÅ KRONBORG Q G, tr,, lw-='a ""

HANDELS- OG SØFARTSMUSEE PÅ KRONBORG Q G, tr,, lw-='a HANDELS- OG SØFARTSMUSEE" ss Gallia Q G, tr,, lw-='a "" HANDELS- OG SØFARTSMUSEET ss Gallia. N Q G. Int. - 1, Bygget 1897 - W. Gray & Co. Ltd., W. Hartlepool. 1 Stk. 188 NHK. - 7Io IHK. Tregangsmaskine

Læs mere

H/s. Freya. H K D G. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG

H/s. Freya. H K D G. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG H/s. Freya. H K D G. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET HANDELS- OG SØFARTSMUSEE1 H/s. Freya. HED & 1 Registreringsprotokoller: Y-355. lc-72. Reglstreringsdato: 28/5 1873» (Omregistrering) 1/1 1894= (Omregistrering)

Læs mere

Afdelingschef, cand. jur. J. WORM*, K., formand. Rigsantikvar, professor, dr. phil. P. V. GLOB*

Afdelingschef, cand. jur. J. WORM*, K., formand. Rigsantikvar, professor, dr. phil. P. V. GLOB* MUSEETS Hans Majestæt PROTEKTOR Kong Frederik IX MUSEETS KOMITE Afdelingschef, cand. jur. J. WORM*, K., formand Direktør J. A. KØRBING*, K 1., DM, næstformand Skibsreder O. AMSINCK, R 1. Kommandørkaptajn

Læs mere

SKIBSBEVARINGSFONDEN Årsberetning 2013 2014

SKIBSBEVARINGSFONDEN Årsberetning 2013 2014 SKIBSBEVARINGSFONDEN Årsberetning 2013 2014 Forsidefoto: Skonnerten MARTHA. Foto: John Ottesen Side 6: S/S BJØRN. Foto: Peter Brodin Øvrige fotos: Skibsbevaringsfondens arkiv 2 Indledning Fonden har i

Læs mere

Skibsteknisk konsulent: Museumsinspektør, cand. polyt. OLE CRUMLIN-PEDERSEN

Skibsteknisk konsulent: Museumsinspektør, cand. polyt. OLE CRUMLIN-PEDERSEN MUSEETS Hans Majestæt PROTEKTOR Kong Frederik IX MUSEETS KOMITE Afdelingschef, cand. jur. J. Y/ORM*, R 1., formand Direktør J. A. KØRBING*, K 1., DM., næstformand Skibsreder O. AMSINCK, R 1. Kommandørkaptajn

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1964 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET APRIL 1965 Eksemplarer af denne publikation kan købes hos: SØKORTARKIVET, Amaliegade 54, Kbhvn. K Den foreliggende oversigt, der herved offentliggøres

Læs mere

Personale (Juni 1995)

Personale (Juni 1995) Museets Protektor Hendes Majestæt Dronning Margrethe II Museets bestyrelse Direktør T Reedtz Funder*, formand Maskinmester Jens-Jørgen Absalonsen Kantineleder Britt Andrés Underdirektør Niels Kjeld Christensen

Læs mere

GUIDE TIL MARITIMT KILDEMATERIALE

GUIDE TIL MARITIMT KILDEMATERIALE Kontaktudvalget for dansk maritim historie- og samfundsforskning. GUIDE TIL MARITIMT KILDEMATERIALE IV København 1980 Indholdsfortegnelse Forord...3 Arkiver og biblioteker A...4 Museer B...21 Andre institutioner

Læs mere

Byvandring i Nordby s historie

Byvandring i Nordby s historie Byvandring i Nordby s historie 1 2 1. Færgeri I 1793 får kroholder og storkøbmand, Niels Jacobsen, som den første, kgl. bevilling til at besørge Færgeløbet. Bevillingen fastsætter færgetakster og pålægger

Læs mere

MUSEETS PROTEKTOR. Hendes Majestæt Dronning Margrethe II MUSEETS KOMITE

MUSEETS PROTEKTOR. Hendes Majestæt Dronning Margrethe II MUSEETS KOMITE MUSEETS PROTEKTOR Hendes Majestæt Dronning Margrethe II MUSEETS KOMITE Afdelingschef TAGE MADSEN*, R., formand Fængselsbetjent KAJ ORLA ANDERSEN Professor, dr.phil. AKSEL E. CHRISTENSEN Direktør TENS DEGERBØL*,

Læs mere

Hendes Majestæt Dronning Margrethe II

Hendes Majestæt Dronning Margrethe II MUSEETS PROTEKTOR Hendes Majestæt Dronning Margrethe II MUSEETS KOMITE Afdelingschef, cand. jur. J. WORM*, K., formand Professor, dr. phil. AKSEL E. CHRISTENSEN Direktør, dr. techn. h.c. H. P. CHRISTENSEN,

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1941 UDGIVET AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART AUGUST 1942 Den foreliggende Oversigt, der herved offentliggøres af Ministeriet for Handel, Industri og Søfart i Henhold

Læs mere

Personale (Juni 1994)

Personale (Juni 1994) Museets Protektor Hendes Majestæt Dronning Margrethe II Museets bestyrelse Direktør T. Reedtz Funder*, formand Maskinmester Ten s-t (/ireren Absalnns^n x/ J ^ ~0 ~~x x xxox-xi. Kantineleder Britt Andrés

Læs mere

SAMLINGER B O R N H' O L M S K E BORNHOLMSK SAMFUND 28DE BIND. Bornholmske Samlinger, 28de Bind, Rønne 1942. www.vang-hansen.dk

SAMLINGER B O R N H' O L M S K E BORNHOLMSK SAMFUND 28DE BIND. Bornholmske Samlinger, 28de Bind, Rønne 1942. www.vang-hansen.dk B O R N H' O L M S K E SAMLINGER UDGIVET AF BORNHOLMSK SAMFUND 28DE BIND COLBERGS BOGHANDELS FORLAG.'. RØNNE EDM. ANDERSEN 1942 INDHOLD: Side Fuldmægtig V. SVENDSEN: 0sterlarsker Slægter... VII Fælleslinien....

Læs mere

NR 2 2014 77. ÅRGANG. Georg Stage i Københavns havn.

NR 2 2014 77. ÅRGANG. Georg Stage i Københavns havn. NR 2 2014 77. ÅRGANG Georg Stage i Københavns havn. Udgiver Georg Stage Foreningen. En upolitisk forening af tidligere befalingsmænd og elever fra skoleskibet Georg Stage. Bestyrelsen Formand Peter Armfelt

Læs mere

Ejendom 23 Kronborg Vallerbækvej 36

Ejendom 23 Kronborg Vallerbækvej 36 Ejendom 23 Kronborg Vallerbækvej 36 Ejer: Thora Feddersen sælger fra ejendom 5 parcellerne 5o, 6f, 14d, 5p, 6g, 5q og 6h til 1877 Jens Jensen af Uhre. 1879 F.S. Anders Jensen (starter ejendommen). 1885

Læs mere

Baks kroenike - Året i glimt 1918-1959

Baks kroenike - Året i glimt 1918-1959 Baks kroenike - Året i glimt 1918-1959 Året i hovedpunkter - udpluk af lokalsiden i dagbladetvestkysten 1918. Året 1918: Skomager A.M. Hansens ejendom Storegade nedrevet for at give plads til Viadukten

Læs mere

DRACHMANNS STORE BJØRN"

DRACHMANNS STORE BJØRN DRACHMANNS STORE BJØRN" Af P. K. HOFMANSEN Digteren Holger Drachmanns friske fisker- og sømandsf ort ællinger er sikkert den del af hans store produktion, der vil leve længst. Den mest markante af hans

Læs mere

GUIDE TIL MARITIMT KILDEMATERIALE III

GUIDE TIL MARITIMT KILDEMATERIALE III Kontaktudvalget for dansk maritim historie- og samfundsforskning. GUIDE TIL MARITIMT KILDEMATERIALE III København 1978 Indholdsfortegnelse Forord...3 Arkiver og biblioteker A...4 Museer B...19 Andre institutioner

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1966 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET APRIL 1967 Eksemplarer af denne publikation kan købes hos: SØKORTARKIVET, Esplanaden 19, Kbhvn. K Den foreliggende oversigt, der herved offentliggøres

Læs mere

Museets Protektor Hendes Majestæt Dronning Margrethe II. Museets bestyrelse. Personale (Juni 1992)

Museets Protektor Hendes Majestæt Dronning Margrethe II. Museets bestyrelse. Personale (Juni 1992) Museets Protektor Hendes Majestæt Dronning Margrethe II Museets bestyrelse Direktør T. Reedtz Funder*, formand Maskinmester Jens-J ørgen Absalonsen Vagtmester Kaj Orla Andersen Underdirektør Niels Kjeld

Læs mere

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSÅRET 1958 Handels og Søfartsmuseets Venner" afholdt sin ordinære generalforsamling i Kongens Kammer på Kronborg slot mandag d. 28. juli

Læs mere

Personale (Juni 1993)

Personale (Juni 1993) Museets Protektor Hendes Majestæt Dronning Margrethe II Museets bestyrelse Direktør T. R.eedtz Funder*, formand Maskinmester Jens-Jørgen Absalonsen Vagtmester Kaj Orla Andersen Underdirektør Niels Kjeld

Læs mere

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSÅRET 1954 Handels- og Søfartsmuseets Venner" afholdt sin ordinære generalforsamling tirsdag d. 22. juni i Kongens Kammer på Kronborg.

Læs mere