Skibefs Navn "Anne Margrethe' Marstal. Skonnert.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skibefs Navn "Anne Margrethe' Marstal. Skonnert."

Transkript

1 Skibefs Navn "Anne Margrethe' Marstal. Skonnert. Registrerings- samt Kendings-Signal-Bogstaver Hvor og naar bygget Bygmesterens Navn og Hjemsted (Efter Bilbrevet eller Sklbsbygtxlngsattcstcn) I Sandvig 1841 af S.P.Bech, Rønne iflg. bilbr. dt. Allinge Ombygget i Marstal 1874 af C.J.Bage Iflg. rekonstr.br. dt. Marstal På kravel af eg. Dækkenes Antal 1 Masternes Antal 2 Agterskibets Form Hækbygget, med fladt spe^l. Beskrivelse af Forskibet Kvindelig (middelfyldig med) gallionsfigur. N D Q P For Dampskibe: Maskinernes Antal og Hestekraft Maskinfabrikanfens Navn og Hjemsted Længde 66 <8 (67'9) Bredde 18'1 le 10*4 (10'2) 84,40 tons (87,95) Førere: Christian Fissen, borgerbr. Ærøskøbing (Endvidere fører: og ). Hans Albert Bøye Kromann, borgerbr. Ærø herred (Endvidere fører: og ). Chr.M.Rasmussen, borgerbr. Ærø herred Marcus Nielsen Gothilff, borgerbr. Ærøskøbing ( ). C.M.Petersen, borgeror. Ærø herred ( ). A.V.Stegmann, borgerbr. Ærø herred E.H.Raahauge, borgerbr. Ærø herred ( ,. Redere: 1866 og endnu 1870: Skibsreder Claus Madsen Albertsen, Marstal; efter dennes død enken H.Albertsen, født Kromann : Ovrmvt. fører M.Nielsen Gothilff, Marstal. 1891: Maren Gothilff, født Meier, Marstal. 1892: Ovnnvt. fører E.H.Raahauge, (best. reder) Marstal j Styrmand Geert Iversen, - "2 Hoved-Skibsregistrerings Protokol 3-66 Rigsarkiv Landsarkiv Mlr.br. dt København : 4li lstr. Seneste reg. på grund af mindre ombygning

2 "Anne Margrethe" Skibets hjemsted: Randers Galease, før 1846: Slup. gssignal-bogstaver: 3ST K Q S (Efter bilbrevet eller skibsbygninesattesten) Formentlig bygget på l'åsmge wyo som; nordbåd for statens regning. Ombygget i Kalmar 1846 af J.P. Roos, bilbrev dt. Kalmar 8/ Fortømret i Kiel 1860 iflg. attest dt. Kiel 30/ Dækkenes antal: 1 Masternes antal: 2 Agterskibets form: Hækbygget m. fladt spejl. Beskrivelse af forskibet:middelfyld, m. glat stævn. Då: Kravel af eg og fyr. Længde: Bredde: Dybde: J.J. Bachmann, borgerbrev Randers 30/ '9 13'5 7'7 67,94 tons og endnu 1873: Grosserer Frederik Jensen, Randers. Hoved-skibsregistrerings-protokol: 6-34 Mlr.br. dt. København 28/5 1864: 34 lstr. Iflg. rederens anm. dt. Randers 17/ og Randers tolds indberetning af samme dato er der intet hørt fra dette skib siden sidst i december 1876, da det på rejse fra Newcastle til Randers med ca 300 tdr. stenkul anløb Stavanger, og det må derfor antages at være totalt forlist og mandskabet, kaptajnen og 3 mand, omkommet. Casco assureret for kr. ladningens værdi 90 inclusive fragt, assureret for kr. Slettet af reg. 20/

3 "Anne Marie" Sønderho på Fanø Skonnert Registrerings- samt kendingssignal-bogstaver: N 1 M T (Efter bilbrevet eller skibsbysningsattesten) 1 Nordby på Fanø 1874 af S. Abrahamsen iflg. bilbrev dt. Fanø 6/ Dækkenes antal: 1 Masternes antal: 2 Agterskibets form: Hækbygget m. fladt spejl. Beskrivelse af forskibet: Middelfyld, m. glat stævn. Bygget på: Kravel af eg. Hoved-Dimensioner Længde: 86' 6 Bredde: 21*0 Dybde: 10»5 Drægtighed: 142,76 tons. Hans Hielsen Mandøe, borgerbrev Ribe - 9/ Jes Nielsen Mikkelsen, " Fanø birk 1/ ( 26/11 74). Førnvt. Hans Kielsen Mandøe ( 15/6 75). do Jes Nielsen Mikkelsen, ( Hans Hansen af Sønderho, borg.br. Fanø birk 20/10 81 Førnvt. Hans Nielsen Mandøe do Hans Hansen 16/11 75). (12/11 81) (13/3 83) (31/7 83) 1885: 1874: A/S "Skonnerten Anne Maries Rederi", stiftet 26/3 1874, hvis bestyrelse med sæde i Sønderho på Fanø er: Ovnnvt. fører Hans Nielsen Mandøe, Sønderho. Bestyrelsen er nu: Skibsreder H.N. Mandøe, Sønderho forretningsførende medlem. Skibsbgm. S. Abrahamsen, Nordby. Købmand S.M. Kromann, Sønderho som suppleant. Hoved-skibsregistrerings-protokol: Iflg. gen.dir- skrivelse er dette skib i Talcahuana, Chile, efter havari solgt til chilentisk ejendom, iflg. en anm. fra Fanø told af 19/ for kr- Gen.dir- skrivelse er dt. 12/ Slettet af reg- 15/

4 Trrr< n m rn in. TT7" -e> *->. TkT T"t rf">. TTS Jf~t hjemsted: '"Anne Marie" s S ønd erho Skonnert /gmesterens navn og hjemsted (Efter bilbrevet eller skibsbycninssaltesten) I Sønderho på Fanø 1867/68 af T.J. Thomsen ibd. iflg. bilbrev dt. Sønderho 15/ H B E S Dækkenes antal: 1 Masternes antal: 2 Agterskibets form: Fladt spejl. Beskrivelse af forskibet: Alm. skonnertbov uden galionsfigur.?å: Kravel af eg. Jens Hansen Lydom af Sønderho Jeppe Jessen af Sønderho. Længde 74*6 18' 3 8*8 86,75 tons (92,04). 1876: 1868: A/S "Anne Marie", stiftet i Sønderho 15/4 1868, hvis bestyrelse er:skibsfører og reder Søren Lauritzen Brinch og ovnnvt. fører Jens Hansen Lydom, begge Sønderho. Bestyrelsen er nu: Ovnnvt. fører Jeppe Jessen og skibsreder Jes Hansen Jessen, begge Sønderho. Hoved-skibsregistrerings-protokol: Anmærkninger: Ophugget 1886.

5 "Anne Marie" : Svendborg, fra 1875: Stubbekøbing, fra 1892: Rudkøbing Jaet. HBQT (NMLJ) (Efter bilbrevet eller skibsbyeningsaitesten) I Svendborg Ombygget smstd af N. Hansen ibd. iflg. bilbrev dt. Svendborg 14/ Dækkenes antal: 1 Masternes antal: 1 Agterskibets form: Platgattet. Beskrivelse af forskibet: Fyldig bov. Bygget på: Kravel af eg. Hoved-Dimensioner Længde: 42'6 Bredde: 12'8 Dybde: 6 '5 Drægtighed: 26,9 tons (26,14). Førere: Michael Clausen Nielsen af Svendborg. Hans Henrik Schultz, borgerbrev Stubbekøbing 31/ CH. Christiansen, " København 5/ R. Rasmussen, borgerbrev Langelands herred 15/ / / og endnu 1868: Ovnnvt. fører Michael Clausen Kielsen, Svendborg do do H.H. Schultz, Stubbekøbing. Mægler H.E.M. Lindholm, Stubbekøbing. Ovnnvt. fører R. Rasmussen, Strynø pr Rudkøbing. Hoved-skibsregistrerings-protokol: Inger: Mlr.br. dt. Svendborg 19/3 1858: 13i lstr. Købesum januar 1875: kr., i 1892: 600 kr.

6 navn: "Anne Marie".: Assems :: Piskekvase ( G-alease) gssig (Efter bilbrevet eller skibsbygninesattestcn) Assens 1890 af skibsbygmester N.Christensen iflg. Bilbrev dat. Assens 25 august Dækkenes antal: 1 Masternes antal: 2 Agterskibets form:rundgattet Beskrivelse af forskibet: udfaldende stæ^j Bygget på: Kravel af eg n C Hoved-Dimensioner Længde: 41! 2 mellem stævnene Bredde: 12»9 Dybde: 5*6 fra øverste dæks overside til yderklæd. i bunden Drægtighed: 18* 6o tons Lars Christoffersen m. sætteskippereks. Borgerskab dat Kjøbenhavn &. 4. januar 1883 Nationalitetserkl. og ejendomserkl. dat Assens d. 26 august 1890 tilhørende: Lars Christoffersen best.red., skipper Thorøhuus 1/2 part Peter Chrisyoffersen sømand - 1/2 - Hoved-skibsregistrerings-protokol: 3.3 y 88 Overført til ny fartøjsfortegnelse bd. II fol 15 d,

7 "Anne Marie" x Marstal - Bandholm Jagt H B S T (Efter bilbrevet eller skibsbyeninssattesten) I Marstal 1772 af skibsbgm. A. Laurser. af Troense, bilbrev dt. Troense 28/ Dækkenes antal: 1 Masternes antal: 1 Agterskibets form: Fladt. Beskrivelse af forskibet: Skarpt, middelfyldigt. Bygget på: Kravel af eg. Længde: Bredde: Dybde: -ægtighed: 37'3 12 { 0 (11*8) 5'9 20,98 tons. Børre Andersen Carlsen, borgerbrev Ærøskøbing 8/ : 1820: Skibsfører H.H. Carlsen, Marstal, og fra hans arvinger, 6 forskellige Carlsen'er, blandt hvilke ovnnvt. fører Børre Andersen Carlsen er bestyrende reder. Hoved-skibsregistrerings-protokol: Mlr.br. dt. Marstal 30/3 1858: 10i Istr. Skibet er, efter at være strandet på Omø og siden henlagt i Omø havn, solgt og derefter ophugget 1877.

8 m n B»Trn in irr ir* s~*. XT Tn *-x ir* *-i "Anne Marie" Thurø Galease, før 1849: Jagt IBLT (Efter bilbrevet eller skibsbygninesattesten) På Thurø 1845 af J.M. Caspersen ibd. iflg. bilbrev dt. Thurø 9/ Dækkenes antal: l Masternes antal: 2 Agterskibets form: Fladt spejl. Beskrivelse af forskibet: Glat stævn. Bygget på: Kravel af eg. Hoved-Dimensioner Længde: 58' 3 Bredde: 16 8 Dybde: 8'2 Drægtighed: J.F. Henriksen, Svendborg 1865«E.H. Fischer, Sunds-Gudme herred IT.C. Larsen, Svendborg ,15 tons. 1875: 1846 og endnu 1868: Skibsfører Jens H. Fisher, Thurø 14/16 m.fl. Fisher sælger til Rasmus Andreasen, bestyrende reder, 4/I6 med 3 andre. Hoved-skibsregistrerings-protokol: Fartøjet var bygget som jagt. Ombygget og forlænget på Thurø f849 og forandret til Galease. Mlr.br. dt. 19/ : 33 istr solgt til Bengt Andersson m.fl. i Brantevik, Sverrig, for kr.

9 Navn "Anne ivlarie 1 ' Assens FIsk"-'~-:"a Registrerings- samt Kendings-Signal-Bogstaver N G V Hvor og naar bygget Bygmesterens Navn og Hjemsted (Efter Bilbrevet eller Skibsbygnlngsattestcii) I Thor-jnus 1351 af Niels Bonde af Falsled ifle;. bilbrev dt. 'Ihorøhus 13/9 1351= Pa kravel af e?*. Dækkenes Antal 1 Masternes Antal 1 Agterskibets Form Fladt spejl Beskrivelse af Forskibet Glat ex.evn. For Dampskibe: Maskinernes Antal og Hestekraft Maskinfabrikantens Navn og Hjemsted Hoved-Dimensioner Længde 32 e 3 Bredde 9! 7 Dybde 5! L Drægtighed 12,73 tons iuei: eder Nielsen, T'horøhus«bor rerbrev.-= ^,o y^ syl tiors'i'us,borp"sr' 3/? 1351 As sen: 1371 (27/ endnu 1B71: Sætteskipper Peder Nielsen I 1339 s-^l^er P.Nielsen v; ti" Skibsfører, best.reder N 0 C.?>, ri > "p Q O Y*. ^,^ _L ^ v^-^ A Tnorshus laorøhus i Hoved-Skibsregistrerings Protokol Rigsarkiv Landsarkiv er Mlr.br. dt. København 5/lC 1361: 5>- ^str Seneste registrering dt. 13/ HANDELS- OG SØFARTSMUSEET

10 Ski bets Navn Skibets Art '"'Anne Marie" Kragnæs pr Marstal Jagt Registrerings- samt Kendings-Signal-Bogstaver N B' T R Hvor og naar bygget Bygmesterens Navn og Hjemsted (Efter Bilbrevet eller Skibsbygnlngsattestcn) Eormodes bygget i Søby på Ærø år Bilbrev haves ikke For Dampskibe: Maskinernes Antal og Hestekraft Maskinfabrikantens Navn og Hjemsted På Kravel af Eg Dækkenes Antal 3- Masternes Antal 1 Agterskibets Form Plat gattet Beskrivelse af Forskibet Glat st^vn u gall. figur L. Hoved-Dimensioner Længde "51' 9 Bredde 12 ' 3 Dybde ^, <-, Drægtighed 13,64 tons Peter Hansen Petersen, Sætteskp.br. Ærøskøbing 26/ :186S og endnu 1869: Peter Hansen Petersen, Skibsfører, Kragnæs pr Marstal Positioner: Hoved-Skibsregistrerings Protokol Rigsarkiv Landsarkiv "lr.br. dt. Ærøskøbing 23/5 1859: 6x Istr Udslettet af reg. 12// 1879 SOTT. ophugget.

11 ""Anne Marie"" Ommel pr Marstal Jagt Registrerings- samt Kendings-Signal-Bogstaver Hvor og naar bygget Bygmesterens Navn og Hjemsted (Efter Bilbrevet eller Skibaby gningsattcaten) Kan ikke oplyses. Ombygget i Marstal 185 c af H.'j. Bager ibd. iflg. bilbr. dt. Ærø ^4/ På Kravel af Eg Dækkenes Antal 1 Masternes Antal 1 Agterskibets Form Platgattet Beskrivelse af Forskibet Glat st^svn IT C B P For Dampskibe: Maskinernes Antal og Hestekraft Maskinfabrikantens Navn og Hjemsted Hoved-Dimensioner Længde 31' 6 ' Bredde ll f 7 Dybde 5 ' 2 Drægtighed 15,07 tons Christen Johansen, Borg.br. Ærøskøbing 1/ Hans ITielsen Hansen, " " 27/ (1870) 1848 og endnu 1869: Ovnnvt. fører Chr. Johansen, Ommel på Ærø 1870: " " Hans Nielsen Hansen, Ommel på Ærø Positioner: Hoved-Skibsregistrerings Protokol Rigsarkiv Landsarkiv 2-72 er Mlr.br. dt. Marstal 1/3 1859: li Lstr. Seneste certificat dt. 7/

12 Skibets Navn "Arme Marie" Nordby på Fanø Brig Registrerings- samt Kendings-Signal-Bogstaver N H R 1 Hvor og naar bygget Bygmesterens Navn og Hjemsted (Efter Bilbrevet eller Skibsbygningsattcaten) I Nordby ioå Fanø 1872 af J.N. Christe sen iflg, bilbrev dt. Fanø 30/ På kravel af es Dækkenes Antal 1 Masternes Antal 2 Agferskibets Form Fladt spejl Beskrivelse af Forskibet Alm. bov uden figur. l- For Dampskibe: Maskinernes Antal og Hestekraft Maskinfabrikantens Navn og Hjemsted Hoved-Dimensioner Længde 100*0 Bredde 21» 7 Dybde 11 ' 1 Drægtighed 187? 23 tons. Førere: Peder Nielsen Sarby, borgerbrev Fanø birk 11/ Jens Jensen Clausen af Nordby (Fanø ind^g. 8/ og 2/ : 887: 1872: A/S "Briggen Anne Marie's Rederi", stiftet 9/4 1872, hvis bestyrelse med sæde i Nordby er: Ovnnvt. fører Peder Nielsen Hårby, Nordby på Fanø. Bestyrelsen er nu: P. Nielsen Hårby og sparekassedir. T.C. Andersen, begge Nordbyj sidstnvt. bestyrende reder. Yed T.C. Andersens død indtræder købm. N.J. Andersen i bestyrelsen og Nielsen Hårby bliver best«reder. Hoved-Skibsregistrerings Protokol Rigsarkiv Landsarkiv 5-3 Anmærkninger Iflg. rederiets anm. dt. Nordby på Fanø 19/ er dette skib på re^se fra Macau til Pilatas forlist p.gr.a. læk d. 19/11 s*å. ved St* Anne i Brasilien. Besætningen, 7 mand, reddet af en damper, der landsatte dem i St. Catrina, Casco kr. assureret for ±5bc Sfåxx kr. Ladningen salt, hvis værdi og assurence ikke kende-s«. Skibet sønderslået og ladningen tabt. Slettet af reg. 20/

13 rir 1 TfcT *w> TDT ri *-v a/~\ r^ irti m i *sr» m ri»irirtrcinin "Anne Marie 11 Marstal Jagt N D L V (Efter bilbrevet eller skibsbygningsattestes) På Thurø 1819 af skibsbgm. Hoffmann iba. Intet bilbrev. Dækkenes antal: 1 Masternes antal: 1 Agterskibets form: Platgattet Beskrivelse af forskibet: Glat Bygget på: Kravel af eg. stævn. 45'9. 13'3 6'3 28,72 tons : Rasmus Clausen Rasmussen, borgerbrev Ærøskøbing 4/ Redere: 1857 og endnu I87O: Ovnnvt. fører Rasmus Clausen Rasmussen, Marstal. Hoved-skibsregistrerings-protokol: 3-23 Mlr.br. dt. Cappeln 1/ : 14^ lstr. Iflg. skøae dt. Marstal 22/ er dette skib solgt til udlandet. Købesum og køber opgives ikke. Slettet af feg. 1/5 1871

14 "Anne Marie" Rønne Skonnert N R B S (Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten) Svånemynde 1859 af Otto Harwich, Bilbrev haves ikke. Dækkenes antal: et Masternes antal: -tø Længde: Agterskibets form: hækbygget, fladt.peji Bredde: Dybde: Beskrivelse af forskibet: middelfyldigt m skæg og krølle get på: kravel af eg 58'0 17'3 6*6 55,39 tons H.P.E. Hammer af Rønne m. borgerbr. dat. Rønne Redere: 1876 og endnu 1877: Skibsfører H.P.E. Hammer, Rønne Hoved-skibsregistrerings-protokol: sger: Overført fra Rønne midi. skibsregister no. 65. Ommålt og omregistreret på grund af forældet mir. br. dat. Rudkøbing dr. 22^ lstr. Fartøjet- er indført her til landet som strandet preussisk skib "Anne Marie, og solgt ved offentlig auktion på Langeland ifølge auktionsskøde af Indførselstolden er betalt i Rudkøbing den med 37 og 77 Målingsbevis dat Overført til nyt skibsregister bind 9 S fol. 14 den *

15 Navn "Anne Llarie.Kirstine" j fra 1890 "iiarie" Fåborg, fra 1890 Marstal, fra 1892 Odense Ja^rt Registrering-s- samt Kendings-Signal-Bogstaver K G T?. Hvor og naar bygget Bygmesterens Navn og Hjemsted (Efør Bilbrevet dier Skibsbyg ni ngsn Menten) I Ulballe pr. Fåborg 1871 af J.F. Hoffmann ibd. iflg. bilbrev dt. Ulballemark pr. Fåborg 6/ pp i-rcivpl af pcr n Dækkenes Antal 1 Masternes Antal 1 Agterskibets- FormPl-^dt Beskrivelse af Forskibet G-lqt spejl stsvn For Dampskibe: Maskinernes Antal og Hestekraft Maskinfabrikantens Navn og Hjemsted Hoved-Dimensioner Længde 45 r 9 Bredde 13*6 Dybde 6'6 Drægtighed tons : Jacob Andersen,Aastrup,borgerbrev dt. Fåborg 23/ Hermann Peter Kromann5Ma.rst.aljborgerbrev dt. ;Erø her,-kontor 17/ Jørgen D.R.Petersen,Skibhusene,borsrerbrev dt. Odense herredskontor il/ (11/2 1892) :1871: Skibsfører Jacob Andersen Gårdmand Christian Christensen Skibsbygger Jacob Fr. Hoffmann I 1883 salger J.?.Hoffmann sin % til: Skibsbygger Frederik Jacobsen Hoffmann 1890: Skibsfører Hermann Peter Kromann 1892: Skibsfører Jørgen D.R.Pedersen Skibhusene Aastrup 2/4 Strandhuse 1/4 Ulbøllemark 1/4 Ulbølie 1/4 Marstal pr. Odense, Hoved-Skibsregistrerings Rigsarkiv Landsarkiv -±tj' Købesum i 1390: 4900 kr. Seneste registrering dt. 13/ Købesum i 1892 : 4650 kr

16 Skibets hjemsted: "Anne & Christine" Marstal Slup : tf p s (Efter bilbrevot eller skibsbysninesattesten) (Ingen oplysninger om bilbrev). Fortømret i Svendborg 1848 af Hans Poul Hansen iflg. rek.str.br. dt. Svendborg Dækkenes antal: 1 Masternes antal: 1 Agterskibets form: Platgattet Længde: 45'6 Bredde: 13! 2 le: 7'9 Beskrivelse af forskibet: Fyldig bov, glat stævn gget på: Kravel af eg. Drægtighed: 35? 62 tons. Førere: Rasmus Christensen, borgerbr. Ærø Herred IO.3.I876, Johan Jacob Philipsen, borgerbr. Ærø Herred Ovnnvt. Rasmus Christensen ( ) Redere: I876: Ovnnvt. fører J.J.Philipsen, Marstal, (best. red.) 1/2 Rasmus Christensen, Marstal, 1/2 Hoved-skibsregistrerings-protokol: 3-40 Mlr.br. dt. København : l&i lstr. Iflg. påtegning af fra Marstal Toldkammer på certifikatet er dette skib ophugget. Slettet af reg

17 "Annes Minde" Kragnæs pr. Marstal Jagt, fra 1876 skonnert, fra 1889 galease Registrerings- samt Kendings-Signal-BogsfaverN G- W C. Hvor og naar bygget Bygmesterens Navn og Hjemsted (Efter Bilbrevet eller Sklbsbygnlngsattcstcn) For Dampskibe: Maskinernes Antal og Hestekraft Maskinfabrikantens Navn og Hjemsted I Ulbølle 1851 af Lars Jensen af Smidstrup iflg. bilbrev dt. 26/10 18S1. Omb. fer jagt til skonnert i lundeborg pr. Svendborg 1876 af N. Hansen iflg. bilbrev dt B 26/5 1876, bmt.gvt Pt: til gpipa^a 1RRO. Pfi VTPV, af Dækkenes Anlal 1 Masternes Antal 1 ( 2) Agterskibets Form Platgattet Beskrivelse af Forskibet (Middelfyldigt) glat stævn -Dimensioner Længde 40'1 (53'D Bredde ' 12'3 (13'0) Dybde 6*4 ( 6'l) Førcre:Srik Christensen,Kregnæs 5 borgerbrev dt. Ærøskøbing 13/ Christenjørgensen Christensen,borgerbrev dt, Ærø her.-kontor 26/ (2/4 1873) Jens Albert Friis,Marstal,borgerbrev dt. Ærø her.-kontor 3/ (31/1 1880) eg og endnu 1871: Skibsfører Erik Christensen Skibsfører Rasmus Briksen Christensen 1880: Skibsfører Jens Albert Friis Kragnæs 3/4 Fåborg 1/4 Marstal Hoved-Skibsregistrerings Protokol Rigsarkiv Landsarkiv inger Mlr.br. dt. Kiel 12/ : 11 - Istr, Seneste registrering dt. 24/

18 TT t» n r v n i p <-~v/~< C--/-XT71 tru no in T»«"TTTr-'Tr7i-n no -m "Anne Sophie", fra 1890: "Anne Kristine" Marstal, fra 1890: Fåborg. Jagt N L J G ygmesterens navn og hjemsted (Efter bilbrevet eller skibsbygninesattesten) Vides ikke, intet bilbrev. Ombygget og, fortømret i Marstal Dækkenes antal: 1 Masternes antal: 1 Agterskibets form: Platgattet. Beskrivelse af forskibet: Middelf. bov, glat stævn. Då: Kravel af eg (og fyr). Længde: Bredde: Dybde: 34*1 (34'9) 10 f 8 (10'6) 5'4 ( 6*0) 15,03 tons. (15,66) H. Pedersen, borgerbrev Ærøskøbing 13/ Jens Rasmussen, " " 23/ (23/7 83). Hans Christian Christensen, Ærø herred 10/ (12/10 89) Georg Prederik Pafler af Påborg : Ovnnvt. fører Hans Pedersen (alias Hans Peter Kielsen) Marstal, fra hans enke, Maren Dorthea Nielsen. Ovnnvt. fører Jens Rasmussen, Marstal. do do Hans Christian Christensen, Marstal. do do Georg Prederik Pafler, Påborg. Hoved-skibsregistrerings-protokol: v*. Indført fra Tønning (Slesvig) marts 1874, førte da navnet "Ben", købesum 400 Ed., told % = 12 Rd. Købesum januar 1890: kr. Seneste certificat udstedt 30/l 1890.

19 Awni?Tc.nr. cai? T C P P T F T t A M B A I i i H "Anne Sørine" Sønderho Skonnert Registrerings- samt kendiagssignal-foogstaver: H B M "V (Efter bilbrevet eller skibsbyeninesattesten) I Horsens 1867/68 af Chr. Schrøder ibd. iflg. skibsbygningsattest dt. Horsens 14/ Dækkenes antal: 1 Masternes antal: 2 Agterskibets form: Hækbygget. Beskrivelse af forskibet: Almindelig skonnertbov. Bygget på: Kravel af eg. Hove d-dimensioeer Længde: 88' 5 Bredde: 20'7 Dybde: 10'0 Drægtighed: 129,57 tons (137,37). J.H*. Nissen af Sønderho, borgerbrev Varde 20/ Redere: 1868: 12 personer, hvoraf ovnnvt. fører J.H". Nissen har den største part, nemlig 33/96. Hoved-skibsregistrerings-protokol: Inger: Skibet er totalt forlist under Læsø l/l Assurancesummen er udbetalt.

20 Anne Sørine" før 1872: Sønderho på Fanø Skonnertbrig tens Vvulff" Registrerings- samt Kendings-Signal-Bogstaver NHVJ Hvor og naar bygget Bygmesterens Navn og Hjemsted {Efter Bilbrevet eller Skibaby gningsnttest en) Bygget i Sølyst pr. Middelfatt 1867 af H.Illum ifl. bilbrev dat. 3o/9 For Dampskibe; Maskinernes Antal og Hestekraft Maskinfabrikantens Navn og Hjemsted I867 ' På kravel af eg. Dækkenes Antal I Masternes Antal 2 Agterskibets Form E æ^bjgget med fladt spejl. Beskrivelse af Forskibet Skæg med mandl. figur. Hoved-Dimensioner Længde 89'5 2I Bredde '$ Dybde Io *9 Drægtighed I59 s 26tons Jes Nielsen Nissen, Sønderho p. Fanø, borgerbr. Varde 2o/ Thomas Meinertz, borgerbr. Varde 19/ (Vejle indb. 9/3 76) Søren Meinertz,Sønderho, borgerbrev, Korsør Io/I 77 (I2/I 77) 1872: Aktieselskabet Skonnertbriggen'Anne Sørines rederi" stif= tet d. 28/6 1872, bestyrelse: Ovnst. fører J. N.Nissen. Hoved-Skibsregistrerings Protokol 5_4g Rigsarkiv Landsarkiv Målerbrev dat. Middelfart d. 16/8 67: 82 Lstr. Første døgn i 1878 (i juli md.) er skibet grundstødt på e_fc ubekendt skær i nærheden af Wasa. Mandskabet reddet ved egen hjælp. Skibet var fuldt lastet m. kul fra Newcastle s der skulde til Wasa. Værdi og ass. ukendt. Casco: 34oookr. Skibet solgt for 999 finske mark og ladningen for 8o finske mark. Heg. afsluttet den 23/

21 Skibets Navn "Annetorp" Køb enhavn Galease, fra 1877 skonnert Registrerings- samt Kendings-Signal-Bogstaver N G Q K, Hvor og naar bygget Bygmesterens Navn og Hjemsted (Efter Bilbrevet eller Skibsbyg til ngsattcstcoj På marinens værft i København som kanonbåd.intet,bilbrev.ombygget til galease 1871 i Malmø, Pa kravel af eg. Dækkenes Antal 1 Masternes Antal 2 Agterskibets FormPlatgattet Beskrivelse af ForskibetMid del fyldig glat stævn bov, For Dampskibe: Maskinernes Antal og Hestekraft Maskinfabrikantens Navn og Hjemsted Længde 64'9 Bredde 13'3 se S'S 37*80 tons Førere:Bengt Aron Nielsson,borgerbrev dt. København 10/ Haågen Nicolai Glad,Dragør,borgerbr. dt. Amager birk 25/ (26/10-71) Gullack Petersen,København s borgerbr. dt. København 1/ (1/2 1872) Peter Hans Siversen,København,borgerbr. stt n Irhus" 12/ (28/5 1873) Jens Hansen,borgerbr. at. København 19/ (23'/3 1874) Jens Hansen,borgerbr. dt. København 20/l 1874 (30/9 1876) 1871: Redere: Prøken 3>ure ^'ittusen København Hoved-Skibsregistrerings Protokol Rigsarkiv Landsarkiv Anmærkninger Iflg. Gen.Dir. skrivelse af 17/ er dette skib solgt til svensk ejendom. Slettet af registret 20/lo 1882.

22 A TVT T\ 7 T O (Tfc/~< C A r J U T C H / r i T O T P I P T IT* n, M r» /\ in *n Annette Fredericia Dæksfærgebåd Registrerings- samt keradingssignal-bogstaver: (Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten) Skibhusene pr. Odense I878 af Hans Skibhusene 28. juli Ombygget 1885 og indtil april Dækkenes antal: 1 Masternes antal: 1 Agterskibets form: rundgattét. Beskrivelse af forskibet: middelfyldig bov; glat stævn. Bygget på: kravel af eg. U W V Q Maskinernes antal og hostokraft Maskinfabrikantens navn og hjemstet lind Hansen ifl. bilbrev dt. hjemmehørende i Middelfart. Drægtighed: gde: 35' 3 15' 1 e: 4* 9 16,91 tons C. Palm af Snoghøi med borgerbrev dt. Fredericia 24. juni L.P. Bertelsen med borgerbrev dt. Fredericia 23-3~91» Kiels Hansen med -borgerbrev dt. Freaericia 29 : april april 1889 tilhørende: Kiels Hansen, bst.rd., brændehandler, Hans Nielsen, do. Fredericia, do. h part, Hoved-skibsregistrerings-protokol Overført fra Middelfart skibsregister afd. II (H.Reg. afd. II, II 87) med målebrev dt. Freaericia 7. marts 1885 lydende på 14,54 tons. Fuldstændig registreret ifl. ejerens begæring ved reg. anm. dt. Fredericia Overført til fartøjsfortegnelse bd. I, fol. 68 den

23 '"Annette Cathrine'* Nibe Skonnertbrig Registrerings- samt Kendings-Signal-Bogstaver N H V/ V Hvor og naar bygget Bygmesterens Navn og Hjemsted (Efter Bilbrevet eller Ski baby gnlngsattcstcn) I Løgstør 1851 af A.C. Toftegaard ibd. iflg. bilbrev dt. Løgstør 19/ På "k-ravpl af PP-. Dækkenes Antal 1 Masternes Antal 2 Agterskibets Form Hækbygget Beskrivelse af Forskibet G-allionsf igur: en krølle. For Dampskibe: Maskinernes Antal og Hestekraft Maskinfabrikantens Navn og Hjemsted Hoved-Dimensioner Længde 75 T 8 Bredde 20' 0 Dybde 9 ' 7 Drægtighed 108,97 tons : Jens Thomasen, Borgerbrev Nibe 5/ Andreas Martinus Jensen, ' m m 14/ Christian Brandt Schmidt, '" Ærø herred 6/ (51/3 80) Redere: 1851 og endnu 1872: Købmand og agent J.C. Wibroe, Nibe. Hoved-Skibsregisfrerings Protokol Rigsarkiv Landsarkiv 75 iar.br. dt. København 9/ : 53i Lstr. Iflg. rederens anm. dt. Nibe 7/ er dette skib på rejse fra Stettin til Havre med Zinkplader forlist d.5/ på Greifs= walder Øje p-gr.a. lækage og storm. Besætningen reddet ved hjælp fra land. Casco assureret for kr. Ladningens værdi Rm. fuldt assureret. Len bjergede del af ladning og vraget solgt, nær= mere kendes ikke. Slettet af reg. 12/; ' HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ. KRONBORG

24 ITV A T*.T TTk n T O rf""v in c~< im in A ir* mp f i f T n m m in -ir* 2 ITT "Anni" Skibets hjemsted: Åarsdale pr. Svaneke Dæksbåd HEP (Efter bilbrevet eller skibsbygninssattesten) Svaneke 1877 af A..M. Hansen ibd. iflg. bilbr. dat. Svaneke Dækkenes antal: Masternes antal: Agterskibets form: et en spidsgattet Beskrivelse af forskibet: glat stævn Bygget på: klink af eg Hans Peter Christensen af Åarsdale Hoved-Dimensioner Længde:, 29 H Bredde: 11*1 Dybde: 3*8 Drægtighed: 8 S 93 tons 1877: Fisker Hans Peter Christensen? best. reder, Pisker Hans Peter Mortensen, Åarsdale Sømand Andreas Clausen«Åarsdale Åarsdale 1/3 1/3 1/3 Hoved-skibsregistrerings-protokoIS-381 Ifølge anmeldelse af er denne båd afhændet af Th. Aagesen i Hexø (ejer iflg. skøde dat. Åarsdale den 2. august 1902) til fisker Samues Olson i Hellevid (sverige) for 400 kr. Udslettet som solgt til udlandet. Registreringen sluttet )

25 Navn '"'Annie'" St. Thomas Skonnertbrig Registrerings- samt Kendings-Signal-Bogstaver Hvor og naar bygget Bygmesterens Navn og Hjemsted (Efter Bilbrevet eller Skibsbyg Ding Battcstcn) I Caiais, staten Maine, Intet bilbrev. B C K For Dampskibe: Maskin srnes Antal og Hestekraft Maskinfab -ikantens Navn og Hjemsted På VTRVPI flf -fv-r - Dækkenes Antal 1 Masternes Antal 2 Agterskibets Form Hækbygget med fladt spejl. Beskrivelse af Forskibet Skarpt, uden galionsfigur. Hoved-Dimensioner Længde Bredde 23*8 Dybde 9 '4 Drægtighed 233,08 tons. Førere: Frederik Nicolai Ferdinand Olsen, borgerbr. St. Thomas 16/ ere; 1873: Ovnnvt. fører F.N.F. Olsen, St. Thomas. Hoved-Skibsregistrerings Protokol Rigsarkiv Landsarkiv Anmærkninger Indført fra Newport, England, i Marts 1873 under navnet "Almota", købesum 3.329,53 dollar, told (1-J- i) 41,62 dollar. Iflg. Gen.dir. skrivelse af 25/ er dette skib efter meddelelse fra konsulen i New York solgt til udlandet og f^rer nu engelsk flag. (Ingen oplysninger om købesum). Slettet af reg, 26/ HANDELS- OQ SØFARTSMUSEET

26 "Annie" Ribe, fra 1873: Rønne Barkskib Registrerings- samt kendingssignal-bogstaver: (Efter bilbrevet eller skibsbygninssattesten) N F S J Vides ikke, intet bilbrev. Dækkenes antal: 1 Masternes antal: 3 Agterskibets form: Hækbygget m. fladt spejl. Beskrivelse af forskibet: Skæg med kvindelig helfigur. Hoved-Dimensioner Længde: 112' 2 Bredde: 2 5'6 Dybde: 10! 6 Drægtighed: 259,01 tons. Bygget på: Kravel af eg og fyr. Førere: Andreas Hansen Kamp af Kbhvn., borgerbrev Ribe 10/ Christian Bernhard Henrichsen, " Rønne 24/ (???) 1873: 1870: Ovnnvt. fører Andreas Hansen Kamp, København. Skibsreder Mogens Christiansen eneejer en kort tid, derefter har han 14/40, købmand M.B". Madsen har 3/40, bødkerm. N. Pernstrøm 3/4O, købm. H.P. Rønne 2/4O, cementfabr. J. Samson 2/40, bagerm. H.P.M. Didriksen 2/40, glashdlr. M. Boss 2/40, bogtr. F.W. Tryde 1/40, bagerm. D.P. Didriksen l/40, particulier J.A. Curdts l/40, læderhdlr. A. Grønberg l/40, jomfru H.J. Didriksen 1/40, alle Rønne og gæstgiver M. Larsen, Allinge 7/40. Hoved-skibsregistrerings-protokol: Anmærkninger: Indført fra Norge juli 1870 under navnet "Try", købesum 400, told 3fo = 107 Ed. 36 sk. Int.nat. certificat dt. generalkonsulatet i London 2/7 1870: 249,40 reg.tons. Købesum 1873: Ed. Iflg. rederiets anm. dt. Rønne 25/ er der intet hørt fra dette skib, siden det d. 16/ afsejlede fra Burntisland i Skotland til Rønne, og det må derfor antages at være totalt forlist i Nordsøen under en storm d. 18/ Besætningen, 10 mand, formodes omkommet. Casco kr. assureret for kr. Ladning 18 keel kul af værdi kr. fuldt assureret. Slettet af reg. 27/

27 irs nn ri T» IS TTT C* Trr* in nn k TIT- Ti /T^K TfcT T> tm, tr» tr< "Annie", fra 1880: "St. Jos«Frederikss&ed på St. Crois, fra 1880: St. Thomas Slup M B S N ( M B F K ) (Efter bilbrevet eller skibsbyeninesattesten) St Kitts, Vestindien, 1878, nærmere ube-, intet bilbrev. Dækkenes antal: i Masternes antal: l Agterskibets form: Hækbygget med halvrundt spejl, Beskrivelse af forskibet: Skarpt. Bygget på: Kravel af pitch-pine. Længde: e: , o tons. : Thomas Hughes af Frederikssted, borgerbrev St. Crois 13/ Ovnnvt. fører Thomas Hughes, Frederikssted. Smilo Salari og Gerome Capello, F/A Capello, Salari & Co., begge St. Thomas, hver " Hoved-skibsregistrerings-protokol: ^w*. Indført fra øen St. Kitts juni 1878 under navnet "Wild Rover", købesum 900 dollar, told 12,94 dollar. Nye signalbogstaver Iflg. gouvernementets indberetning af St. Thomas ll/ er dette skib solgt til Vieques for at sættes under spansk flag, hvorfor det slettes af reg. 19/

28 HA \TTM?T O r\r< CmfmiTCTllTTCUPT TT> TT T» f\ TVT TS /"^ T» /~< Annie E. Frederiksted Skonnert Registrerings- samt keedingssigbal-føogstaver: og nar bygge (Efter bilbrevet eller skibsbyeningsattesten) Digby (BT.S.) B T P et. Masternes antal: to. Agterskibets form: hækbygget med flad spejl. Beskrivelse af forskibet: middelfyldig bov. Bygget på:kravel af eg. Længde: 67'0 18'2 7'1 59,76 tons F. Lewis af Christiansted med skipper borgerbrev dat. St. Thomas 3-I-94 Iflg. "Bill of Sale" dat. St. John (Antigua) 30. september 1899 og nationalitets- & ejendomserklæring dat. Frederiksted (St. Croix) 6. oktober 1899 tilhørende: Robert" 1. Merwin, købmand, Frederiksted. Hoved-skibsregistrerings-protokol: Indført fra Antigua (Br.) 1899-under navnet "Titania". Reg. anm. dat. Freaeriksted Målingsbevis dat. ibd Told erlagt med 10 $, d.v.s. lif af købesummen 800&, iflg. kvittering dat. Frederiksted toldkammer, St. Croix, 6. oktober Sødygtighedsattest dat. St. John (Antigua) 3-7-I90O. Det midlertidige certifikat af er modtaget med Gouvernementets skrivelse af 22-^ Iflg. anmeldelse dat. Frederiksted 4. juli I906 fra Robert L. Merwin er dette skib ophugget. Certifikatet angives at være gået tabt. Udslettet som ophugget. Registreringen afsluttet

B H D. Mikkel Hansen af Thisted med borgerbrev dt. Thisted 26. februar 1863 N.C. Nielsen med borgerbrev dt. Thisted 14. september I892.

B H D. Mikkel Hansen af Thisted med borgerbrev dt. Thisted 26. februar 1863 N.C. Nielsen med borgerbrev dt. Thisted 14. september I892. Prøven Thistec Slup (Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten) Christianssand i 1851;.nærmer; ubekendt. Dækkenes antal: 1 Masternes antal: 1 Agterskibets form: hækbygget, fladt spejl. Beskrivelse af

Læs mere

"Herman" Skelskør 3/mastet skonnert. N i\. P 0. For dampskibe: Maskinernes antal og hestekraft Maskinfabrikantens navn og hjemsted

Herman Skelskør 3/mastet skonnert. N i\. P 0. For dampskibe: Maskinernes antal og hestekraft Maskinfabrikantens navn og hjemsted "Herman" Skelskør 3/mastet skonnert N i\. P 0 (Efter bilbrevet eller skibsbysninesattesten) På Erholma værft pr Bjørneborg 1872 iflg. bilbrev dt. Bjørneborg 24/8 187 1. Dækkenes antal: 1 Masternes antal:

Læs mere

I Brske 1855. Intet bilbrev.

I Brske 1855. Intet bilbrev. Skibets Navn "Liberta" Holbæk Skonnert Registrerings- samt Kendings-Signal-Bogstaver N G W P. Hvor og naar bygget Bygmesterens Navn og Hjemsted (Efter Bilbrevet eller Skibabygningsnttcaten) I Brske 1855.

Læs mere

"Marie Agnethe : Nyborg Skonnert N P C D

Marie Agnethe : Nyborg Skonnert N P C D "Marie Agnethe : Nyborg Skonnert N P C D (Efter bilbrevet eller skibsbygninssattestcn) I Troense 1839-40 af H.P.Hansen ibd. Iflg. bilbr. dt. Troense 31-3.1840. Dækkenes antal: 1 Masternes antal: 2 Agterskibets

Læs mere

.: Ib Skibets hjemsted: Kastrup skonnert. Registrerings- samt kendingssignal-bogstaver: K Y D T

.: Ib Skibets hjemsted: Kastrup skonnert. Registrerings- samt kendingssignal-bogstaver: K Y D T A M TI P T C 4n,gi c 17 A TO T C Ti; J CY SY SYTi st k F B A M D A B r i.: Ib Skibets hjemsted: Kastrup skonnert Registrerings- samt kendingssignal-bogstaver: K Y D T (Efter bilbrevet eller skibsbyeninssattesten)

Læs mere

For dampskibe: Maskinernes antal og hestekraft Maskinfabrikantens navn og hjemsted

For dampskibe: Maskinernes antal og hestekraft Maskinfabrikantens navn og hjemsted Verdånde : Nordby på Fanø 3 mst. skonnert N V F R (Efter bilbrevet eller skibsbyeningsattesten) Nordby på Fanø 1883/84 af S Abrahamsen, ifgl. bilbrev dt. Fanø 15 juni 1884- Dækkenes antal: 1 Masternes

Læs mere

Stockholm. emsted: København : skruedampskib . IT P C T. ;istrerings- samt kendrngssignal- bogi

Stockholm. emsted: København : skruedampskib . IT P C T. ;istrerings- samt kendrngssignal- bogi Stockholm emsted: København : skruedampskib ;istrerings- samt kendrngssignal- bogi. IT P C T (Efter bilbrevet eller skibsbysningsattesten) Matala mekaniska versted, Horrkøping l85o ved J G Olsen, ifgl.

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P 1. SVEND AAGE THESTRUP, født 30 Okt 1915 i Faksevej 1, Karise by og s., Præstø a., døbt 19 dec 1915 i Karise kirke, Præstø a., stilling maskinsmed, Karise, død 25 Jan 1984 i Køgevej 44, Karise by og s.,

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter Forfædre til: Side 1 af 8 1st Generationer 1. blev født den Sep. 1 1973 i Gentofte. Andre begivenheder i s liv Beskæftigelse I T Far: 2. Dan Wolter blev født den Jan. 12 1950 i Frederiksberg. Mor 3. Annette

Læs mere

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 02118.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00 Fredningen vedrører: Ramsing Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-02-1954 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Folketælling 1840 Over Tandslet

Folketælling 1840 Over Tandslet Folketælling 1840 Over Tandslet Præste- 1 Mathias Gundemann Bering 44 gift Præst bolig 2 Ingeborg Cathrine Margrethe Petersen 37 gift hans kone Nr.1 3 Christine Birgitte Bering f. Sabro 64 enke hans moder,

Læs mere

FT 1845 og 1855 Helved/Notmark sogn Ægte- Fødsels- Bolig Nr Navn stand dag år Alder Fødested Stilling Erhverv

FT 1845 og 1855 Helved/Notmark sogn Ægte- Fødsels- Bolig Nr Navn stand dag år Alder Fødested Stilling Erhverv boelsted 1 Peter Matzen G 04.07 1815 30 Helved husfader boelsmand nr 1a 2 Catharina Marie Køx G 07.08 1815 30 Katry husmoder hans kone 3 Peter Matzen U 21.07 1839 6 Helved søn 4 Jørgen Matzen U 01.11 1841

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Hansen (født Christensen) bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Klæstrup Folio nr. 61 Løbe nr. 34 Matr. nr. 34 a 1. Lars Christian Johansen, skøde fra Christen Andersen på huset matr.

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F)

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) (E-FA) Mads Olsen født 1730.. 1765 Tirsdagen den 19 Marts Trol: Land -Soldat Mads Olsen og Hans Fynbos Enke Kirsten Mikkelsdatter, begge af Sjælstofte. Sponsores:

Læs mere

Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol

Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol Side 1 af 6 Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol Sidetallet refererer til billednumrene på den DVD der findes på lokalarkiverne i Jyderup, Svinninge og Tuse Næs. De lige numre svarer til folienummeret

Læs mere

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Kl. 13.15-14.00: Workshop A: BAT Annette Bruun Hansen Guldborgsund Kommune Annie Lillie Esbjerg Kommune Bettina Lerche Billund Kommune Else Libach

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Velkommen til. El-installatør Claus Dalsgaard præsenterer 4000 meter holdforfølgelsescup. I Ballerup Super Arena torsdag 27.

Velkommen til. El-installatør Claus Dalsgaard præsenterer 4000 meter holdforfølgelsescup. I Ballerup Super Arena torsdag 27. Velkommen til El-installatør Claus Dalsgaard præsenterer 4000 meter holdforfølgelsescup I Ballerup Super Arena torsdag kl: 19.00-22.00 Løbsdag: torsdag kl: 19.00-22.00 Kl: 19.00 1. Start Damer Pointløb

Læs mere

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND SÆRTRYK AF FRA DET GAMLE GILLELEJE. 1945 H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND Han hed Frederik Carlsen og fødtes 1840 som Søn af en Gillelejefisker, der kunde tælle sine Ahner

Læs mere

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Skøde 5/10 1918 + Niels Egelykke Rasch Anina Johanne Rasch f. 9/2 1880 f. 8/3 1893 d. 3/5 1957 d. 10/5 1981 Skøde 21/6 1962 + Anina Johanne Rasch f. 8/3 1893 d. 10/5 1981

Læs mere

Gesten Badmintonklub Tirsdag den 30/12 48-62 09:30 63-77 10:30 78-92 11:30

Gesten Badmintonklub Tirsdag den 30/12 48-62 09:30 63-77 10:30 78-92 11:30 Mandag den 29/12 1-15 09:30 16-30 10:30 31-45 11:30 46-47 12:30 Tirsdag den 30/12 48-62 09:30 63-77 10:30 78-92 11:30 Herresingle U11 C Pulje 1 1 Nicolai Nordentoft Næsby 2 Simon Harfot Kristiansen Bramming

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Deltagere pr. klub FM 2015 - og ændringer

Deltagere pr. klub FM 2015 - og ændringer Deltagere pr. klub FM 2015 - og ændringer Allested U & I Nicolaisen Henning HS2Senior Hansen Jan HS3Senior HD3Senior BBB-Bordtennis Pedersen Lars Marquard HS4Senior HSBVeteran Wintcentsen Jan HS4Senior

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Anton Pedersen, sagfører og amatørfotograf Stemningsbilleder med hav og fiskere. På billedet til højre er det fiskere fra Hasle der er på

Læs mere

01900.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01900.01. Fredningen vedrører: Værum Kirke. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01900.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01900.01. Fredningen vedrører: Værum Kirke. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01900.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01900.01 Fredningen vedrører: Værum Kirke Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 01-09-1952, 23-12-1952 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 55 530 2 Dorte Thorsen IF Flyvestation Karup 543 3 Sarah P. Madsen Lunde Skytteforening 59 Herre René Vogn Hesselager Forenede Sportsklubber

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3 Dansk Statistisk Forenings bestyrelse gennem årene General- Formand Kasserer Sekretær Bestyrelsesmedlem BestyrelsesmedlemBestyrelsesmedlem Revisor Suppleant 1 Revisor Suppeant 2Suppl 3 forsamling 23/11

Læs mere

Godthåbsvej 40 3751 Østermarie. Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 3730 Nexø. Hasle Auto Vakant. Elevrepræsentant, Campus Bornholm

Godthåbsvej 40 3751 Østermarie. Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 3730 Nexø. Hasle Auto Vakant. Elevrepræsentant, Campus Bornholm Jørn Erik Marker Godthåbsvej 40 3751 Østermarie Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 Nicolai Jørly Hasle Auto Vakant Bil, Fly og andre Transportmidler 5647 0541 erikmarker@mail.dk 5649 3809 / 3032 8809 kofoedsminde@mail.dk

Læs mere

Bestyrelsesrepræsentanter i Uddannelsesinstitutioner Region Syddanmark

Bestyrelsesrepræsentanter i Uddannelsesinstitutioner Region Syddanmark Bestyrelsesrepræsentanter i Uddannelsesinstitutioner Region Syddanmark Erhvervsskoler: AMU Syd Vognmand Jørgen Egeskov Jensen Vamdrup Special Transport Vamdrup E-mail: je@vst.dk Business College Syd Jan

Læs mere

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 16-03-2014 14:43:29 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 98883 Lars Andersen 03-010 Videbæk Skytteforening 200/09 199/09 399/18 2 108893 Mads Christensen

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Arrangement Overnatning den 24. juni 2013 Starttidspunkt tirsdag 25-06-2013 00:00 Sluttidspunkt onsdag 26-06-2013 00:00 Mathies Sørensen Henrik Bertelsen Pernille M. Christensen Niels Tim Brøndel Bent-Ole

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01796.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05 Fredningen vedrører: Egens Kirke Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-01-1952, Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

File: C:\Documents and Settings\ebbe\Lokale indstillinger\temporary Internet. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt.

File: C:\Documents and Settings\ebbe\Lokale indstillinger\temporary Internet. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt. CHRISTEN JOHANSEN Husstand: Svendborg, Vindinge, Skellerup, 1834, 17, Skjellerup Bye, En gaard Kildenavn : Hans Hintzesen Alder : 37

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn AMU Nordjylland AMU Vest Bornholms Erhvervsskole CELF Den jydske Haandværkerskole

Læs mere

RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening

RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening Tusind tak for det flotte fremmøde til STORSTRØMSSKYDNING 2008. Og rigtig hjertelig tillykke til alle

Læs mere

Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke)

Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke) Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke) Efter afdøde lokalhistoriker Henry Rinddal Lauridsens håndskrevne notater. Henry Rinddal Lauridsen var murer af Profession, og renskrev over

Læs mere

Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus

Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus 15 m STANDARDPISTOL ÅBEN 1 Ricky Winther Billund 97 92 94 283 2 Steffen Andreasen Viborg 92 92 92 276 3 N.P. Bro Viborg

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

NB! Der er IKKE læst korrektur

NB! Der er IKKE læst korrektur NB! Der er IKKE læst korrektur Rød skrift betyder tvivl om tydningen Røde X er betyder at teksten ikke kunne læses Stavemåden er ensrettet og til dels moderne Død:18.apr 1841 Beg:25.apr 1841 15 år Far:

Læs mere

Af bibliotekar Per Hofman Hansen, Silkeborg, perhofman@gmail.com

Af bibliotekar Per Hofman Hansen, Silkeborg, perhofman@gmail.com Hvad en gammel postkvitteringsbog kan fortælle Om daglige forsendelser til København af friskslagtede vildænder fanget i Sønderho gl. Fuglekøje i 9 og 94. Af bibliotekar Per Hofman Hansen, Silkeborg, perhofman@gmail.com

Læs mere

1 Lorenz Petersen Elnef M? 1771 32 G Gunstrup 3 husfader kaadner med land 2 Katharina Lorenzen K? 1763 40 G Gunstrup husmoder hans kone begge gift 1g

1 Lorenz Petersen Elnef M? 1771 32 G Gunstrup 3 husfader kaadner med land 2 Katharina Lorenzen K? 1763 40 G Gunstrup husmoder hans kone begge gift 1g Folketælling 13 februar 1803 Ketting sogn renskrevet og påført født årstal og fødelsesdato eller daabsdato af Ditlev Duus Guderup angivet alder er efter folketællingen husnr samtlige personers navn køn

Læs mere

V O L D G I F T S U D V A L G E T

V O L D G I F T S U D V A L G E T KØBENHAVNS BEDØMMELSES- OG VOLDGIFTSUDVALG FOR KORN- OG FODERSTOFHANDELEN BØRSEN, 1217 København K Tlf.: 33 74 60 00, Fax: 33 74 60 80, voldgiftsudvalget@danskerhverv.dk Medlemsliste pr. 1. april 2012

Læs mere

Deltagere i 5 km. løb

Deltagere i 5 km. løb Deltagere i km. løb 0 Jens Bønding 0 Spøttrup Balling : :: 0:0: Peter Ibsen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: Robert Jensen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: 09 Inge B. Pedersen 00 Skive SAM Skive : ::0 0::0 Michael

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

Baggrunden, krigen, resultatet

Baggrunden, krigen, resultatet Historisk Bibliotek 1864 Baggrunden, krigen, resultatet ISBN 978-87-992489-1-9 ISBN 978-87-992489-1-9 Thomas Meloni Rønn 9 9 788799 248919 788799 248919 1864 Baggrunden, krigen, resultatet Forlaget Meloni

Læs mere

RESULTATLISTE Langå stævnet 2013

RESULTATLISTE Langå stævnet 2013 18-05-2013 17:04:30 - DDS SP v.3.13.2.1 RESULTATLISTE Langå stævnet 2013 Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 101279 Benjamin Lahn Pedersen 05-101 Randers Skyttekreds 198/11 199/02 397/13 2 101277 Annemette

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Vk-nr HJ omb Vk ex tara bremse -- Tbr Skift Fj omlit Gklm Lokal brug Ud Skr oph de facto

Vk-nr HJ omb Vk ex tara bremse -- Tbr Skift Fj omlit Gklm Lokal brug Ud Skr oph de facto 1 37701 590926 Ar 36105 QR 1919 9600 Hik-G 10" 1963 302 1117001 Opr. RIV-mærket 1968 680624-M5449 2 37776 590926 Ar 32093 QH 1921 9500 Hik-G 10" 1965 1118000-0 ej RIV-mærket (10/59) 1968 680731-M7163 3

Læs mere

Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: Miniturnering stævne 1 Stævne by: Frederiksberg Arrangør: GI40Hermes Overdommer: Stævneleder:

Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: Miniturnering stævne 1 Stævne by: Frederiksberg Arrangør: GI40Hermes Overdommer: Stævneleder: Side: 1 Licens til Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: Miniturnering stævne 1 Stævne by: Frederiksberg Arrangør: GI40Hermes Overdommer: Stævneleder: Løb 1, 4X50m Frisvømning Damer, Finaler

Læs mere

Danske Politimesterskaber i Badminton

Danske Politimesterskaber i Badminton Danske Politimesterskaber i Badminton 16. & 17. februar 2009 Arrangør: Roskilde Politi Idrætsforening Hjertelig velkommen til de forhåbentlig mange deltagere i Danske Politi Mesterskaber i badminton 2009

Læs mere

Gudme Kirkebog Fødte Drenge- og Pigebørn 1833-1863

Gudme Kirkebog Fødte Drenge- og Pigebørn 1833-1863 FØDTE DRENGEBØRN SIDE 1 5. 1863, 25. maj. Henrik Pedersen, Døbt i Kirken 18. oktober. Gaardmand Andreas Pedersen og Hustru Ane Sophie Hansen i Galdbjerg, 33. Faddere: Karen Rasmussen, tjener Chr. Andersen

Læs mere

Side 1 af 44 1740 130 Døbt Peder Smed i Grejs - Kirsten 1740 130 Døbt Anders Nielsen i Lindved - Mette 1740 130 Begravet Christen Christensen i Grejs gammel 1740 130 Døbt Peder Olufsen i Sindbjerglund

Læs mere

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F Meget mere fagforening 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007 Kongres Valg til 3F Forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen Poul Erik Skov Christensen Forbundsformand

Læs mere

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013 Dame 1 80 Marianne Rasmussen 6604 423 G 2 87 Janne Schmidt 7811 417 S 3 79 Anette Trip Lassen 4101 378 B 4 73 Gitte Madsen 2106 376 5 75 Lisbeth Teglgård 2023 364 6 81 Kristina Rasmussen 6604 357 7 91

Læs mere

Tinglysningsafgift: Kr. 1.400,00 ENDELIGT SKØDE. Lind & Risør A/S Erik Husfeldts Vej 9 2630 Taastrup

Tinglysningsafgift: Kr. 1.400,00 ENDELIGT SKØDE. Lind & Risør A/S Erik Husfeldts Vej 9 2630 Taastrup ".r* t!',, {.1 f. l, l'"': ' 'l; i lf? ta Advokataktieselskab Hesteskoenl.Postboks29.2880Bagsværd.tlt:44442500.fax:4444388e lf?, Tinglysningsafgift: Kr. 1.400,00 J.nr.: 209001 CVR nr.: 17 38 25 94 Matr.nr.:

Læs mere

Horn/Fårvang I.F. Program vil altid være opdateret på www.cup2000.dk under onlineturneringer som nr 3914.

Horn/Fårvang I.F. Program vil altid være opdateret på www.cup2000.dk under onlineturneringer som nr 3914. Horn/Fårvang I.F Badminton og DGI Østjylland byder hermed velkommen til Ok Plus stævne for U15 ABCD lørdag 28. marts 2015 i Fårvang Hallen, Thorsøvej 19, 8882 Fårvang. Taberne på de forskellige baner tæller

Læs mere

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE NR. 94 SEPTEMBER 2005 Skibslaget er en afdeling af Det Danske Spejderkorps og styres af gruppestyrelsen. Gruppestyrelsen består af 7 personer

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 5 m Standardpistol Forening max max max Snit. % Junior Dame 4 5 6 Herre 4 5 6 7 8 9 0 4 5 6 7 8 9 0 4 5 6 7 8 Frederik Larsen Skytteklubben DSB/ASF Århus 5 Pia Villemoes Søværnets IF, København

Læs mere

TV 2 REGIONALT REGIONALT

TV 2 REGIONALT REGIONALT REGIONALT PRISER 25 REGIONERNE 26 TILLÆG 35 RABAT 36 GARANTIER 37 PROVISION/GODTGØRELSE 38 BESTILLING AF REKLAMETID 39 BETALINGSBETINGELSER 40 JURIDISK RÅDGIVNING 83 GENERELLE BETINGELSER 84 24 1 PRISER

Læs mere

Sydbank og Progressive IT afdelingens udfordringer

Sydbank og Progressive IT afdelingens udfordringer Sydbank og Progressive IT afdelingens udfordringer Den 17. april 2007 kl. 14.00-14.45 Bjarne Bohsen, Afdelingschef IT Udvikling, Sydbank og Morten Mencke, Senior konsulent, Progressive IT 1 Agenda Introduktion

Læs mere

Bente Kofoed / Horst Leider Thomas Nielsen Inviteres med til 2. og 4. kvartals møder

Bente Kofoed / Horst Leider Thomas Nielsen Inviteres med til 2. og 4. kvartals møder Jørn Erik Marker Godthåbsvej 40 3751 Østermarie Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 Værkstedschef Torben Jensen Titan Lastvogne A/S Industrivej 14 Jim Maar Midtbornholms Auto A/S Ian Ellebye Carsten Wandt

Læs mere

Slangerup Badmintonklub. 1-2 Kamp 109 Kl. 13:10

Slangerup Badmintonklub. 1-2 Kamp 109 Kl. 13:10 !" #$ %&'"( ) Herredouble Forælder/Barn Pulje 1 1 Wictor Gadsted Steen Gadsted 2 Oliver Rohde Nielsen Annette Rohde Larsen 1-2 Kamp 109 Kl. 13:10 Herresingle U9 + U11 Pulje 1 1 Wictor Gadsted 2 Hans Jacob

Læs mere

Taksationsprotokol anno 1845 til anno 1880.

Taksationsprotokol anno 1845 til anno 1880. Brandtaksationer i Øster Horne herred, Ribe amt. Af John Bach Thygesen - Ølgod d. 4. januar 2013 INDEX til arkivalieronline.dk http://www.sa.dk/ao/andre/brandforsikring.aspx Taksationsprotokol anno 1845

Læs mere

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77 Ejendom 16. Middalshus Aarestrupvej 124 Ejer: 1885 Skøde til Maren Nielsen Siig fra Hans Pedersen ejendom 21 til ny ejendom 16. 1888 Jens Nielsen, hendes brorsøn. 1901 F.B. Edvard Siig. 1901 Køber parcel

Læs mere

ORDIIUER GENERALFORSAMLING

ORDIIUER GENERALFORSAMLING Grundejerfrengen 18 Naesby Strand Til grundejerfrengens medlemmer; N^sby Strand, den 8. juli 2012. Hermed dkaldes til RIIUR GNRALFRSAMLING Lrdag den 28. juli 2012 kl. 16.00 i teltet a Grassgangen 11. Husk

Læs mere

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN E ELEVHÆFT Johannes Larsen Johannes Larsen blev født i Kerteminde i 1867. Hans forældre havde en stor køb- mands-forretning, og de var ret rige. Forældrene havde

Læs mere

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis 8. marts 2006 ULVEHØJHALLEN MØLLEVANGSVEJ 7 HASLUND RANDERS VELKOMMEN TIL ULVEHØJ - HALLEN På Jysk BordTennis Unions vegne vil vi hermed byde velkommen til de jyske

Læs mere

Marienlyst og dagens kampsponsor fra HK MIDT byder velkommen til dagens opgør i 2. Division Vest i mellem: Marienlyst vs.

Marienlyst og dagens kampsponsor fra HK MIDT byder velkommen til dagens opgør i 2. Division Vest i mellem: Marienlyst vs. Marienlyst og dagens kampsponsor fra HK MIDT byder velkommen til dagens opgør i 2. Division Vest i mellem: Marienlyst vs. Næsby Boldklub . Sportschefen har ordet: Velkommen til dagens kamp i 2. division

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 23 juni 2003. Everten Rebekka af Fanø.

Nyhedsbrev nr. 23 juni 2003. Everten Rebekka af Fanø. Everten Rebekka af Fanø Nyhedsbrev nr. 23 juni 2003 Afsender: Everten Rebekka af Fanø. Adresse: Konsul Lauritzens Plads 26, Nordby DK 6720 Fanø. 1 2 Nyhedsbrev nr. 23-2003. Everten Rebekka af Fanø Adresse:

Læs mere

Resultat fra Træningsløb i Skærbæk

Resultat fra Træningsløb i Skærbæk Piger 6 år og under (kørte i heat med Expert 6 år og under) Mathilde Holmgaard Køge 1 6 4 5 Piger 8 år og under (kørte i heat med Piger 10 år) Mille Larsen Kalundborg 1 1 1 1 Laura Schack Tønder 2 5 4

Læs mere

FRYDENSGADE. Hvad Ejerforhold angår, hører Frydensgade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA.

FRYDENSGADE. Hvad Ejerforhold angår, hører Frydensgade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA. FRYDENSGADE Hvad Ejerforhold angår, hører Frydensgade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA. 2 Ubebygget grund. 3 Baneformand N.C. Poulsen. 1924

Læs mere

Christiansborg fort, Dansk Guinea o. 1800. - Maleri af G. Webster. Handels- og Søfartsmuseet.

Christiansborg fort, Dansk Guinea o. 1800. - Maleri af G. Webster. Handels- og Søfartsmuseet. J 77 Christiansborg fort, Dansk Guinea o. 1800. - Maleri af G. Webster. Handels- og Søfartsmuseet. 1806 udsendtes i London et farvelagt akvatintastik af J. Hill efter G. Webster, forestillende det danske

Læs mere