IDA Landerapport 2013 USA. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge IDA DK 1780 København V ida.dk/global

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IDA Landerapport 2013 USA. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48"

Transkript

1 IDA Landerapport 203 USA Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 3-33 IDA DK 780 København V ida.dk/global

2 Landerapporten Hvert andet år foretager IDA en survey af medlemmer i udlandet for at få viden til IDAs rådgivning og politiske interessevaretagelse. Spørgeskemaerne er blevet udsendt i september 203 til medlemmer, der både har bopæl og arbejde i udlandet. Derved er både studerende og pensionister ikke inkluderet i undersøgelsen. I alt har IDA modtaget 785 besvarelser, hvilket giver en svarprocent på 44 %. Besvarelserne er blevet delt op i nationaliteter. Denne landerapport er derfor en blandt en række andre nationale rapporter. De lande, der har fået tildelt en selvstændig rapport har haft fra 9-9 respondenter. Det er i denne sammenhæng vigtigt at fremhæve, at landerapporten ikke skal ses som videnskabelig undersøgelse, men som en inspiration til nuværende og potentielle medlemmer i udlandet. Hvis surveyen ikke giver svar på dine spørgsmål, kan du læse mere på ida.dk/global eller kontakte os personligt. Læsevejledning Surveyen er opdelt i 3 temaer: - Baggrund og forventninger - Ansættelsesvilkår - Bolig, familie og omverden. Under hvert tema er resultaterne blevet lagt ind i forskellige grafer og skemaer. Herfra kan læseren få et overblik over de specifikke besvarelser enten vist i det konkrete antal eller opgjort i procent. Opgørelsen i procent er foretrukket i de spørgsmål, hvor respondenterne havde mulighed for flere svar. I de cirkulære figurer skal resultaterne aflæses med uret fra kl. 2. IDA LANDERAPPORT 203 USA

3 Indholdsfortegnelse. Baggrund og forventninger 3. Udlandserfaring.2 Tilbagevending til Danmark.3 Jobkanaler.4 Årsager til ophold.5 Karrieremuligheder.6 Arbejdsgiver.7 Branche 2. Ansættelsesvilkår Løn 2.2 Goder 2.3 Bonus 2.4 Levestandard 2.5 Ansættelsesform 2.6 Klausuler 2.7 Opsigelsesvarsel 2.8 Arbejdstid 2.9 Ferie 3. Bolig, familie og omverden. 3. Boligsituation i Danmark 3.2 Boligsituation i udlandet 3.3 Boligtilskud 3.4 House-hunting assistance 3.5 Daglig transport 3.6 Ægtefælle/samlever 3.7 Hans/hendes erhverv 3.8 Institutioner for børn 3.9 Trivsel sammenlignet med Danmark 3.0 Sociale forhold 3. Kulturelle udfordringer IDA LANDERAPPORT 203 USA 2

4 . Baggrund og forventninger. Udlandserfaring Hvor længe har du alt i alt arbejdet i udlandet? Under år -2 år 3-5 år år -5 år Mere end 5 år.2 Tilbagevending til Danmark Forventer du, at vende tilbage for at arbejde i Danmark? Ved ikke 4 Ja, senere 5 Ja, inden for 3-5 år 3 Ja, inden for 2 år 24 Nej IDA LANDERAPPORT 203 USA 3

5 .3 Jobkanaler Hvordan blev du opmærksom på udlandsjobbet/udstationeringen? Mulighed for flere svar Procent Jeg fik stillingen igennem min virksomhed 65,7% Jeg søgte en specifik stilling i udlandet,4% Jeg søgte en specifik stilling til udstationering,4% Stillingsopslag på internettet eller i avis/fagblad,4% Virksomhedens egen hjemmeside,4% Uopfordret ansøgning 4,3% Personligt netværk 5,7% Andet 0,0%.4 Årsager til ophold Hvad var årsagerne til, at du tog arbejde i udlandet? Mulighed for flere svar Ønske om faglig udvikling 65,7% Personlige ambitioner og karrieremuligheder 65,7% Et ønske/krav fra min virksomhed I DK 5,7% Familiemæssige årsager 20,0% Jeg var arbejdsløs 2,9% Forventninger om højere løn / levestandard 28,6% Forventninger om lavere indkomstskat 2,4% Jeg ville lære andre kulture at kende 5,4% Et personligt ønske om at gøre en forskel 8,6% Bedre klima 8,6% Andre årsager 2,9% IDA LANDERAPPORT 203 USA 4

6 .5 Karrieremuligheder Hvordan tror du at dit nuværende udlandsophold vil påvirke dine job- og karrieremuligheder, hvis du vender tilbage? Response Bedre muligheder efter udlandsopholdet 5 Uændret 4 Dårligere muligheder efter udlandsopholdet 4 Ved ikke 0.6 Arbejdsgiver Dansk selskab med hovedkontor i Danmark 9 Lokalt datterselskab til dansk baseret virksomhed Lokalt datterselskab til udenlandsk baseret virksomhed Lokal arbejdsgiver baseret i arbejdslandet 24 Dansk myndighed eller bistandsorganisation International organisation 7 Jeg er selvstændig Branche IDA LANDERAPPORT 203 USA 5

7 2. Ansættelsesvilkår Løn og levevilkår 2. Løn Hvad er din faste månedlige bruttoløn før skat og inkl. evt. diæter, udlandstillæg og hardshiptillæg samt arbejdsgivers pensionsbidrag (men ekskl. evt. bonus og andre variable løndele)? (Ca. beløb i DKK er angivet i parentes) Under Euro Euro Topchef (adm. direktør) Afdelingschef Projektleder Euro Forsker, herunder PhD-studerende Euro Euro Euro Euro3.999 Euro5.999 Euro Funktionsdirektør Fagspecialist Euro eller derover Ansat ingeniør, f.eks. konsulent, rådgiver eller sagsbehandler Andet IDA LANDERAPPORT 203 USA 6

8 2.2 Goder Modtager du nogle af disse goder i forbindelse med din ansættelse? Mulighed for flere svar Betaling for overarbejde i form af f.eks. afspadsering 4,3% Fri bil 20,0% Hel eller delvis fri bolig 7,% Gratis hjemrejser 25,7% Telefon /pc /internet 38,6% Betalt fridag ved barns sygdom 20,0% Fuld løn ved barsels-/fædreorlov 2,9% Hel eller delvis betaling af børns skolegang,4% Sprogkurser 8,6% Kulturforberedende kurser 8,6% Medlemskab af foreninger/klubber 7,% Pension og sygeforsikring 6,4% Anden forsikring 25,7% Revisorbistand 22,9% Andre goder. 7, % 2.3 Bonus Modtager du bonus, provision eller andre præstationsbaserede løndele (udover den løn du har angivet oven for)? 29 Ja 39 Nej IDA LANDERAPPORT 203 USA 7

9 2.4 Skat Hvor stor en del af din bruttoløn betales til skat og sociale udgifter fx sygeforsikring? Mere end 50% 4-50% 3-40% % % 3 Mindre end 0% Levestandard Hvordan er din levestandard i opholdslandet sammenlignet med Danmark? Højere end i Danmark Samme som i Danmark Lavere end i Danmark IDA LANDERAPPORT 203 USA 8

10 Juridiske forhold 2.6 Ansættelsesform Er du hovedsageligt ansat i henhold til dansk ret eller udenlandsk ret? 2.7 Klausuler Er du omfattet af en konkurrence-/kundeklausul eller andre begrænsninger i dine muligheder for at søge eller skifte job? Dansk ret Udenlandsk ret Ja Nej 2.8 Opsigelsesvarsel Med hvor kort varsel kan du selv eller din arbejdsgiver afskedige dig? Arbejdsgivers varsel 5 Dit varsel Mindre end måned 2 måned 2 måneder 3 måneder 4-5 måneder 6 måneder eller mere IDA LANDERAPPORT 203 USA 9

11 2.9 Arbejdstid Hvor mange timer arbejder du reelt i gennemsnit pr. uge? Mere end 50 timer timer timer 2 Færre end 37 timer Ferie Hvor mange ugers ferie om året har du ret til (udover helligdage?) 6 uger uger 36-3 uger IDA LANDERAPPORT 203 USA 0

12 3. Bolig, familie og omverden Bolig 3. Boligsituation i Danmark Ja, jeg har en helårsbolig, som jeg har fuld rådighed over Ja, jeg har en helårsbolig, som er fremlejet 5 Ja, jeg har et sommerhus i Danmark, Sydsverige eller Nordtyskland Nej Boligsituation i udlandet 20 Jeg bor til leje 45 Jeg bor i ejerbolig (inklusiv andelsbolig mv.) På anden måde IDA LANDERAPPORT 203 USA

13 3.3 Boligtilskud Har du fået tilskud til boligudgiften (inkl. vand, varme og internet) fra arbejdsgiver Min arbejdsgiver betaler alle eller størstedelen af boligudgifterne (inkl. udgifter til el, vand, varme, internet etc.) Min arbejdsgiver yder et mindre boligtilskud (under 50 % af boligudgifterne inkl. el, vand, varme, internet etc.) 3 Jeg afholder selv alle udgifterne House-hunting assistance Har du fået arbejdsgiverbetalt hjælp til at finde bolig af passende størrelse, standard og beliggenhed) forud for eller i umiddelbart tilknytning til din ankomst til arbejdslandet? Ja 32 Nej og det gjorde ikke noget 20 Nej men jeg ville gerne have haft det Daglig transport Hvor lang tid bruger du dagligt på at pendle mellem hjem og arbejde (ud- og hjemtransport i alt)? Mindre end ½ time 22 ½ til og med time 0 Fra til og med 2 timer 2 Fra 2 til og med 3 timer Mere end 3 timer Skiftende arbejdssteder og dermed pendlingstider IDA LANDERAPPORT 203 USA 2

14 Familie 3.6 Ægtefælle/samlever Er din ægtefælle/samlever hos dig under udlandsopholdet? Jeg har ingen ægtefælle/samlever Nej - den pågældende blev hjemme af andre årsager 2 Nej - den pågældende foretrak at pleje sin erhvervskarriere hjemme 3 Ja - lokal ægtefælle/samlever 2 Ja - medrejsende ægtefælle/samlever Hans/hendes erhverv Hvis du har en medrejsende ægtefælle/samlever hos dig i opholdslandet, hvad laver den pågældende da? Arbejder som udstationeret 2 Arbejder som ansat i lokal virksomhed eller offentlig institution 6 Arbejder i en international organisation Arbejder som selvstændig Arbejder med frivilligt/ulønnet arbejde Studerer ved lokal uddannelsesinstituion 3 Studerer gennem fjernundervisning Er hjemmegående 24 IDA LANDERAPPORT 203 USA 3

15 3.8 Institutioner for børn Hvis du har en medrejsende ægtefælle/samlever hos dig i opholdslandet, hvad laver den pågældende da? Går i børnehave sammen med hovedsagelig lokale børn Går i børnehave sammen med hovedsagelig udenlandske børn (international børnehave) Går i offentlig skole/gymnasium sammen med hovedsagelig lokale børn Går i privat skole/gymnasium sammen med hovedsagelig lokale børn Går i offentlig skole/gymnasium sammen med hovedsagelig udenlandske børn (international skole/gymnasium) Går i privat skole/gymnasium sammen med hovedsagelig udenlandske børn (international skole/gymnasium) Passes hjemme 2 Andet Trivsel sammenlignet med Danmark Hvordan trives du og din evt. familie generelt i landet? Bedre end i Danmark Lige så godt som i Danmark Dårligere end i Danmark IDA LANDERAPPORT 203 USA 4

16 Omverden 3.0 Sociale forhold I hvilken grad har du privat social omgang eller kontakt til følgende, ud over din eventuelle medfølgende familie? Andre lokale indbyggere i opholdslandet 8,2% 45,5% 24,2% 2,% Andre expats i opholdslandet 0,6% 22,7% 27,3% 33,3% Andre danskere i opholdslandet 5,2% 34,8% 27,3% 8,2% Arbejdskollegaer i opholdslandet 5,2% 27,3% 36,4% 5,2% Fjern familie eller fjerne venner/bekendte udenfor opholdslandet 44,6% 43,% 0,8% Nær familie eller nære venner udenfor opholdslandet 47,8% 3,3%,9% 0% 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 00% (næsten) dagligt ofte af og til sjældent (næsten) aldrig 3. Kulturelle udfordringer Har du haft større kulturelle problemer og udfordringer under dit ophold? Mulighed for flere svar. Nej 67,% Ja, i forhold til arbejdsplads/kolleger Ja, i forhold til myndigheder Ja, i lokalsamfundet Ja, privat f.eks. i forhold til omgangskreds Ja, andet 0,0% 8,6% 5,7% 0,0% 4,3% 0,0% 0,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% IDA LANDERAPPORT 203 USA 5

17 Kontakt IDA for mere information Personlig rådgivning Kontakt IDA s Global Team, hvis du har spørgsmål og ønsker rådgivning om job i udlandet, kontraktforhold og udstationering: - Telefon: Skriftlig henvendelse: https://kontakt.ida.dk/kontakt/emner/5 Hjemmeside Læs mere information om udlandsansættelse og udstationering på IDA s hjemmeside: https://ida.dk/global Kom i kontakt med medlemmer i udlandet Bliv en del af IDA s globale netværk på LinkedIn. Her kan du deltage i en samlet global gruppe eller finde grupper for specifikke lande og regioner: https://ida.dk/raadgivning/ida-global/global-netvaerk-paa-linkedin IDA LANDERAPPORT 203 USA 6

IDA Landerapport 2013. Australien. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48

IDA Landerapport 2013. Australien. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 IDA Landerapport 03 Australien Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 3-33 mc@ida.dk IDA DK 780 København V ida.dk/global +45 3 8 48 48 Landerapporten Hvert andet år foretager IDA en survey af medlemmer i

Læs mere

AT ARBEJDE I UDLANDET

AT ARBEJDE I UDLANDET AT ARBEJDE I UDLANDET 24-03-2011 Medlemsinformation vedr. ansættelse i udlandet Når man søger ansættelse i udlandet er der mange spørgsmål og mindst ligeså mange forudsætninger, der skal afklares før der

Læs mere

Højtuddannede rekrutteret i udlandet gode eksempler og erfaringer. Fra 15 danske virksomheder og forskningsinstitutioner

Højtuddannede rekrutteret i udlandet gode eksempler og erfaringer. Fra 15 danske virksomheder og forskningsinstitutioner Højtuddannede rekrutteret i udlandet gode eksempler og erfaringer Fra 15 danske virksomheder og forskningsinstitutioner Højtuddannede rekrutteret i udlandet gode eksempler og erfaringer Fra 15 danske virksomheder

Læs mere

Levevilkår og beskæftigelse 2005 - uge 27

Levevilkår og beskæftigelse 2005 - uge 27 Levevilkår og beskæftigelse 2005 - uge 27 Skema 1 Til lønmodtagere, selvstændige og øvrige med beskæftigelse eller bibeskæftigelse Udfyld venligst Skemaet tilhører 1-Mand Fødselsår 19 2-Kvinde HvilkendatoharDeudfyldt

Læs mere

VEJLEDNING TIL MEDLEMMER, DER STÅR FOR AT SKULLE ARBEJDE I UDLANDET

VEJLEDNING TIL MEDLEMMER, DER STÅR FOR AT SKULLE ARBEJDE I UDLANDET VEJLEDNING TIL MEDLEMMER, DER STÅR FOR AT SKULLE ARBEJDE I UDLANDET UDSTATIONERINGER 2015 Indledning I Finansforbundet har vi gennem de seneste år konstateret, at den fremadskridende globalisering med

Læs mere

Lønstatistik 2013 for privatansatte DM ere. dm.dk

Lønstatistik 2013 for privatansatte DM ere. dm.dk Lønstatistik 2013 for privatansatte DM ere dm.dk Lønstatistik 2013 for privatansatte DM ere Indhold 3 7 Tjek din ansættelseskontrakt 10 Hvad skal du have i løn? Startløn for nyuddannede Lønudvikling fra

Læs mere

Dansk Magisterforening Nimbusparken Peter Bangs Vej 32 2000 Frederiksberg Telefon: 38 15 66 00 Telefax: 38 15 66 66 dm@magister.dk www.magister.

Dansk Magisterforening Nimbusparken Peter Bangs Vej 32 2000 Frederiksberg Telefon: 38 15 66 00 Telefax: 38 15 66 66 dm@magister.dk www.magister. Ansat i udlandet Dansk Magisterforening Nimbusparken Peter Bangs Vej 32 2000 Frederiksberg Telefon: 38 15 66 00 Telefax: 38 15 66 66 dm@magister.dk www.magister.dk Ansat i udlandet er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Levevilkår og beskæftigelse 2005 - uge 27

Levevilkår og beskæftigelse 2005 - uge 27 Levevilkår og beskæftigelse 2005 - uge 27 Skema 2 Til studerende, arbejdsløse, pensionister og øvrige uden beskæftigelse eller bibeskæftigelse Udfyld venligst Skemaet tilhører 1-Mand Fødselsår 19 2-Kvinde

Læs mere

Arbejdsmarkedsstatus

Arbejdsmarkedsstatus Arbejdsmarkedsstatus 1. Havde du arbejde i ugen fra mandag den 31. december til og med søndag den 6. januar? Vi er interesseret i alt arbejde, både som selvstændig og som lønmodtager, også selv om det

Læs mere

Arbejdsmarkedsstatus. (Aftjener interviewpersonen (IP) værnepligt skal dette ikke medtages som arbejde) Ja... Nej...

Arbejdsmarkedsstatus. (Aftjener interviewpersonen (IP) værnepligt skal dette ikke medtages som arbejde) Ja... Nej... Skema vedr. reference uge 4,. marts 008 til 6. april 008 Undersøgelsen drejer sig om forhold på arbejdsmarkedet, og jeg vil gerne stille dig nogle spørgsmål om din situation i ugen fra MANDAG DEN. MARTS

Læs mere

Til at lære mere om IDAs mange fordele. Viden der styrker ida.dk

Til at lære mere om IDAs mange fordele. Viden der styrker ida.dk Viden der styrker ida.dk Ingeniørforeningen, IDA er en interesseorganisation for tekniske og naturvidenskabelige akademikere Til at lære mere om IDAs mange fordele EN GOD fagforening GÅR ALTID FORREST

Læs mere

Skema vedr. reference uge 1, 29. december 2008 til 4. januar 2009

Skema vedr. reference uge 1, 29. december 2008 til 4. januar 2009 Skema vedr. reference uge, 9. december 008 til 4. januar 009 Undersøgelsen drejer sig om forhold på arbejdsmarkedet, og jeg vil gerne stille dig nogle spørgsmål om din situation i ugen fra MANDAG DEN 9.

Læs mere

Indhold. Forord 3. 3 Forord

Indhold. Forord 3. 3 Forord På arbejde i Europa 2 Indhold Forord 3 3 Forord 4 Jobsøgning i Europa 5 Jobsøgning fra Danmark 6 Jobsøgning på internettet 9 Job i EU-systemet 11 Byt job i den offentlige sektor 12 Praktikophold for elever

Læs mere

På job i udlandet. Se, hvad du skal være opmærksom på, når du skal arbejde uden for Danmark.

På job i udlandet. Se, hvad du skal være opmærksom på, når du skal arbejde uden for Danmark. På job i udlandet Se, hvad du skal være opmærksom på, når du skal arbejde uden for Danmark. FORORD Mange metallere tager på arbejde i udlandet enten fordi de bliver udstationeret af deres danske virksomhed,

Læs mere

Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling

Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling 2013 Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling

Læs mere

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ENNERNE FAMILIEN OG VENNERNE Alderens muligheder ELFÆRD VELFÆRD VELFÆRD Ældre Sagens Fremtidsstudie KVALITET HELBRED OG LIVSKVALITET Alderens muligheder Ældre Sagens Fremtidsstudie

Læs mere

IDA Medlemsbarometer. IDA Medlemsbarometer, 9. runde, november 2012

IDA Medlemsbarometer. IDA Medlemsbarometer, 9. runde, november 2012 IDA Medlemsbarometer IDA Medlemsbarometer, 9. runde, november 2012 November 2012 Kommentarer fra IDA Medlemsbarometer, november 2012 2 IDA Medlemsbarometer Tabel 1. Kommentarer Kommentarer - Jeg har fra

Læs mere

Lønstatistik 2014 for privatansatte DM ere. dm.dk

Lønstatistik 2014 for privatansatte DM ere. dm.dk Lønstatistik 2014 for privatansatte DM ere dm.dk Lønstatistik 2014 for privatansatte DM ere INDHOLD 3 7 Tjek din ansættelseskontrakt 10 Hvad skal du have i løn? Startløn for nyuddannede Lønudvikling fra

Læs mere

ARBEJDSKRAFTUNDERSØGELSEN INSTRUKTION 2008

ARBEJDSKRAFTUNDERSØGELSEN INSTRUKTION 2008 ARBEJDSKRAFTUNDERSØGELSEN INSTRUKTION 2008 REVIDERET 14.04.2008 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INSTRUKTION TIL ARBEJDSKRAFTUNDERSØGELSEN 4 SVAR PÅ SPØRGSMÅL FRA RESPONDENTERNE 6 STATUSKODER 8 ARBEJDSMARKEDSSTATUS

Læs mere

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere

Arbejde i Danmark? Arbejde i Sverige? 6 eksempler på økonomi og andre forhold, når man arbejder i Øresundsregionen

Arbejde i Danmark? Arbejde i Sverige? 6 eksempler på økonomi og andre forhold, når man arbejder i Øresundsregionen Arbejde i Danmark? Arbejde i Sverige? 6 eksempler på økonomi og andre forhold, når man arbejder i Øresundsregionen Arbejde i Danmark? Arbejde i Sverige? Indholdsfortegnelse Forord 1 Hvordan sammenligner

Læs mere

Ældre Sagen. Arbejdsmarkedet 12. juli 19. august 2013

Ældre Sagen. Arbejdsmarkedet 12. juli 19. august 2013 Ældre Sagen Arbejdsmarkedet 12. juli 19. august 2013 Metodebeskrivelse Metodebeskrivelse Baggrund & formål Undersøgelsen belyser holdninger til forhold på arbejdsmarkedet blandt henholdsvis erhvervsaktive

Læs mere

Lønstatistik 2012 for privatansatte DM ere. dm.dk

Lønstatistik 2012 for privatansatte DM ere. dm.dk Lønstatistik 2012 for privatansatte DM ere dm.dk Lønstatistik 2012 for privatansatte DM ere Indhold 3 7 Tjek din ansættelseskontrakt 10 Hvad skal du have i løn? Startløn for nyuddannede Lønudvikling fra

Læs mere

Integrationsnet En del af Dansk Flygtningehjælp. DK-worker Hjælp til udenlandske arbejdstagere og deres familier

Integrationsnet En del af Dansk Flygtningehjælp. DK-worker Hjælp til udenlandske arbejdstagere og deres familier Integrationsnet En del af Dansk Flygtningehjælp DK-worker Hjælp til udenlandske arbejdstagere og deres familier Integrationsnet en del af Dansk Flygtningehjælp DK-worker Hjælp til udenlandske arbejdstagere

Læs mere

Arbejdsmarkedsstatus. (Aftjener interviewpersonen (IP) værnepligt skal dette ikke medtages som arbejde) Ja... Nej...

Arbejdsmarkedsstatus. (Aftjener interviewpersonen (IP) værnepligt skal dette ikke medtages som arbejde) Ja... Nej... Skema vedr. reference uge, 4. januar 00 til 0. januar 00 Undersøgelsen drejer sig om forhold på arbejdsmarkedet, og jeg vil gerne stille dig nogle spørgsmål om din situation i ugen fra MANDAG DEN 4. JANUAR

Læs mere

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 TUBA Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K, tel. 29935208 moos-bjerre.dk Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

IUGS MEDLEMSUNDERSØGELSE

IUGS MEDLEMSUNDERSØGELSE IUGS MEDLEMSUNDERSØGELSE 2013 Februar 2014 Indhold 1. Baggrund for medlemsundersøgelsen og dens formål... 3 2. Hovedtendenser... 3 3. Opdelt gennemgang af medlemsundersøgelsen... 6 3.1 Respondenternes

Læs mere

På Fode Igen Intern Evalueringsrapport for årene 2009-2012

På Fode Igen Intern Evalueringsrapport for årene 2009-2012 På Fode Igen Intern Evalueringsrapport for årene 2009-2012 Side 1 af 26 Markante resultater for de borgere vi har hjulpet 80 % af borgerne bor til leje. 77 % er enlige og 42 % har børn under 18 år. Størstedelen

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

Lønstatistik 2010 for privatansatte DM ere. dm.dk

Lønstatistik 2010 for privatansatte DM ere. dm.dk Lønstatistik 2010 for privatansatte DM ere dm.dk Lønstatistik 2010 for privatansatte DM ere I n d h o l d 3 7 Tjek din ansættelseskontrakt 10 Hvad skal du have i løn? Hvad skal du have i løn? Startløn

Læs mere