December 2012 Nr årgang

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "December 2012 Nr. 5 35. årgang"

Transkript

1 December 2012 Nr årgang

2 Netbaad visitkort:layout 1 15/03/ :05 Side 1 Indhold Medlemsblad for Egå Sejlklub Udgivelser 5 gange årligt. Nr. 1 d. 8. februar. Nr. 2 d. 12. april. Nr. 3 d. 7. juni. Nr. 4 d. 6. september. Nr. 5 d. 29. november. Deadline for stof til bladet 3 uger før. Ansvarshavende redaktør: Niels Greve, Rønbjergvej 16, 8240 Risskov Telefon , mobil (Nyt nr.) Peter Lisborg OS21 OffShOre/COaSt Sæt Offshore/coastal sæt til tur- og kapsejladssejlads. 3-lags Mobil kvalitet med alle funktioner og flot pasform. herre model Vejl. pris Jakke rød, gul eller grafit 2.499,Buks grafit 1.499,- - 25% 20% netbaad.com aps Egå Havvej 25 Egå Marina 8250 Egå Tlf Annonceredaktør: Peter Juul Christiansen, Tretommerparken 10, 8240 Risskov. Tlf , Layout og produktion: Himmelblaa Kommunikation ApS Decembervej 7, 8210 Århus V Tlf Eftertryk: ikke uden tilladelse. Formandens beretning... 4 Referat af bestyrelsesmøde... 9 Egå Sejlklubs generalforsamling Tale ved standerskift...12 Kapsejladsudvalget...14 Opslagstavlen...16 Storjolleudvalget...18 Husketavle...21 The North Stream Race...21 Sailing århus Husudvalget Seniorgruppen Turudvalget Klubbens (Eriks) værksted...28 Brolauget...29 Nye medlemmer...30 Kontakt til Båken Indlæg modtages gerne pr. (som vedhæftet fil) til Papirskrevne indlæg (maskinskrevne eller med tydelig håndskrift) kan lægges i postkassen ved klubhuset, eller sendes til: Egå Sejlklub, Egå Havvej 27, 8250 Egå. Dame model Vejl. pris Jakke rød eller grafit 2.499,- Buks grafit 1.499,- Egå Sejlklubs sekretariat, Egå Havvej 27, 8250 Egå, tlf , er åbent hver tirsdag fra kl til kl i kapsejladssæsonen, 1/5-19/ samt 7/8-25/ inkl. Udenfor kapsejladssæsonen kan jeg træffes på tlf eller på mail: Ole Nielsen 20% - 25% Sejlerskole og duelighedsbevis. Ole Lundskov, tlf Se i øvrigt hjemmesiden. Damebuks kan lynes ned i bag netbaad.com Egå Havvej Egå tlf Netbaad A4 Sep.indd 1 28/08/ Egå Sejlklubs adr.: Internet: Webmaster: Tage Danielsen, Eller tlf.: Jonas på arbejde Internet: Egå Marinas sekretariat For åbningstider, se EM s hjemmeside Tlf , Fax Havnemester Lars Kock Andersen Hverdage: kl Tlf

3 Du kan altid komme i kontakt med personerne fra Egå Sejlkubs bestyrelse, adresser, telefonnumre og mail adresser finder du her: Formand Claus Dalbøge Strandmarksvej Risskov Tlf Kasserer Flemming Rost Prins Knuds Vej 22a 8240 Risskov. Tlf / Næstformand Peter Juul Christiansen Tretommerparken Risskov Tlf Fmd. Sejlerskolen Ole Lundskov Gustav Holms Vej Århus N Telefon Fmd. Kapsejladsudvalget Steen Jepsen Havkærvej 63A 8381 Tilst Tlf / Ungdomsudvalg-Optimister Jesper Heegaard Skolevej 2 A 8250 Egå Tlf.: / Mail: Jolleudvalgsformand: (Storjolle) Pernille Bülow Bech Toftevej Egå Tlf.: / Mail: Husudvalg Ole Østergaard Solbærhaven Lystrup Tlf / Tur- og Motorudvalg Peter Petersen Brobjerg Parkvej 99, 1.mf Egå Tlf / Formandens beretning på generalforsamling den 7. nov. Inden jeg går til selve beretningen, vil jeg gerne have lov til at takke alle de, der på den ene eller anden måde har hjulpet med at få afviklet de forskellige arrangementer eller på anden måde har bidraget med deres hjælp i den forgangne sæson. Jeg vil også gerne på vegne af alle udvalgsformændene viderebringe en stor tak til medlemmerne i deres udvalg og de, der har hjulpet her. Jeg har umiddelbart før generalforsamlingen modtaget de enkelte udvalgsformænds beretninger, så jeg kan fremføre højdepunkterne i en samlet beretning. I alle beretningerne, er der med fed skrift anført tak til alle hjælperne. Det tolker jeg som et tegn på, at der har været mange aktiviteter med engagerede hjælpere, men også hvor vigtigt det er for arrangørerne, at der er nogen til at hjælpe med praktiske gøremål, stort som småt. Det er også et udtryk for, hvor vigtigt det er for udvalgsformændene, at der er hjælp at hente til de aktiviteter der igangsættes, og at vi med fælles hjælp kan få udrettet en masse. Med den frivillige hjælp, så er det blandt andet lykkedes at gennemføre en bådmesse og flere store og succesrige stævner. Det har udover det sportslige og det sociale samlet set givet et rigtigt godt bidrag til klubkassen. Et andet eksempel er vores terrasseprojekt i det tidlige forår, hvor ihærdige medlemmer arbejdede flere weekender i træk og i fællesskab har opnået et super godt resultat, som vi også har haft megen gavn af i løbet af sommeren. Husudvalg Vores klubhusudvalg er i bund og grund dem der sikrer, at vi til stadighed har et velfungerende klubhus og blandt andet kan sidde her i aften med fyldte maver og varme på radiatorerne. Vores klubhus bliver brugt til arrangementer som: - Fastelavnsfest - Stander skifte. - Tirsdags kapsejladser - Afholdelse af stævner for joller og kølbåde - Teoriaftener for sejlerskolen - Senior aftener, - Lørdags frokoster, - Bådudstillinger - og meget mere. Det er måske ikke altid, at man lægger mærke til, hvad husudvalget udfører eller også tager man det for givet, men det er som bekendt ikke alting, der sker af sig selv, så jeg kan nævne et par eksempler her: - Senest afvikling af VHF-kursus - Nyt A-Nøglesystem idriftsat. - Nyt energibesparende øl-køleskab. - Renovering af industriovnen - Opgradering af PC og printer i kontoret. - Energioptimering med udskiftning af defekte termostater og til lavenergi pærer - Installation af system så elvarme kan tændes/ slukkes via telefonopkald - Kodelås på fordør, programmerbar. - Maling af vinduer og andet vedligehold. Det er således mange praktiske opgaver der bliver udført af husudvalget. Imidlertid står vi, inden den kommende vinter, overfor en opgave der ikke kan betragtes som almindeligt vedligehold nemlig: Reparation af klubhuset Vi har en situation, hvor bagvæggen buer faretruende ud ad. Årsagen er en fejl under byggeriet, hvor samlingen mellem tagkonstruktion og de bærende remme ikke er udført som konstruktionstegningerne beskriver. Den samme fejl gør sig også gældende i samlingen mellem de to tage. Bestyrelsen har i løbet af sommeren haft 2 forskellige rådgivende ingeniørfirmaer ude at se på bygningen. Der er lavet opmålinger, studeret tegninger og lavet beregninger. Begge de rådgivende ingeniører, er nået frem til det samme løsningsforslag og har uafhængigt af hinanden på det kraftigste frarådet, at vi går endnu en vinter i møde, uden at foretage os noget. 4 5

4 Løsningen er: - 4 stk. trækbånd på tværs af klubhus. Laves af rundjern med vantskrue. - Understøtning under midten af den tværgående limtræsbjælke. Der er indhentet tilbud fra håndværkere og Arbejdet forventes igangsat efter julefrokosten, så det er færdigt inden jul. Pris ca Bestyrelsen har i princippet besluttet at igangsætte udbedringerne, men hører naturligvis gerne generalforsamlingens kommentarer, hvis der måtte være nogen. Kapsejladsudvalg Startede før-sæsonen med en velbesøgt regelaften med Jens Villumsen, der gennemgik de mest anvendte kapsejladsregler, og svarede på spørgsmål fra deltagernes egne situationer på banerne. Der har været mange både på banerne - stort set som sidste år - og det er rigtig dejligt at se. Båkebanen 35 deltagere Easy Sejlads 12 - Singlehand 17 - Pointsejladserne 11 fra Egå Så har der været afholdt en vellykket midsommersejlads med grill osv. I april afviklede kapsejladsudvalget igen i år storbådsstævnet Aarhus Big Boat Race. Det var en stor succes med 21 deltagere, og god mediedækning og live streaming. sejladsen var en del af en serie af sejladser kaldet Danish Big Boat Series. Kapsejladsudvalget fortsætter med dette stævne også i I juli blev der afviklet DM for H-både, med 30 deltagere. Også et stævne, der blev afviklet til deltagernes store tilfredshed og i det fine sommervejr glædede de sig over brugen af den nye terrasse. Traditionen tro blev Hovedsejladsen afviklet i september. Der var 27 både med, på en udfordrende bane, med ikke mindre end 21 mærkerundinger. Ungdomsudvalg (optimistafdeling) Jollehuset har i løbet af det sidste års tid gennemgået en stor renovering og forandring. I forbindelse med at der er lavet gennemgang mellem de to lofter, er sejlloftet blevet isoleret, og der er lavet nyt undervisningslokale. I foråret afholdt man den 9. påskelejr med sejlere. De nye Optimist C-sejlere var til kæntringsøvelse i svømmehallen og på hyttetur ved Skanderborg sø. Der har været deltaget i stævner i Danmark og udlandet. NM i Estland og EM i Italien og 5 sejlere har været på sommerlandsholdet: Der har været arrangeret sommerferiesejlads for skolebørn, som ikke har prøvet at sejle før. Tunølejr sammen med de øvrige sejlklubber. I sensommeren blev der afholdt ranglistestævne med 130 Optimistsejlere. Som nogen måske også har hørt, har der her i efteråret været lidt uro i optimistafdelingen, som desværre har betydet, at udvalget har valgt at trække sig og melde sig ud af klubben. Sejlerskolen. Det er ikke fordi der er den store forskel fra sidste år, vinter sæsonen forløb som den plejer med en stykker til teori undervisning og alle der tog prøven bestod. Begge både blev fuldt udnyttet i sejlsæsonen, og alle der tog den praktiske prøve bestod. Sejlsæsonen forløb uden uheld, men det kneb lidt med fremmødet, da bådene skulle rigges af. Det er dejligt at se, at der er tidligere elever fra sejlerskolen, som nu enten har købt egen båd eller sejler med som gast. Som sidste år er det Jørgen Lysdal der kører den kommende vinterundervisning. Der er ikke planlagt de store forbedringer på bådene udover alm. vedligeholdelse. Jolleudvalg Jolleudvalget genopstod formelt på sidste års generalforsamling med valget af en udvalgsformand. Udvalget, der har til formål at tilgodese og sikre storjolleaktivitet i Egå Sejlklub for unge i alderen mellem 14 og 23 år, har haft et aktivt år i Tilgangen af sejlere har været støt stigende i løbet af sæsonen, efterhånden som Bugtens unge sejlere har fået øjnene op for, at også Egå Sejlklub har et tilbud til unge jollesejlere. Udvalgets 1. aktivitet var et mindre træningsstævne for Zoom8 og Laser joller i november Det var et rigtigt hyggeligt stævne, som blev bakket op af danske OL sejlere og af Landstræneren Per Baagø, som valgte at deltage. Den gode stemning og samarbejdet omkring stævnet gjorde, at udvalget fik blod på tanden og bød på et Laser Europa Cup stævne. En ordentlig mundfuld for et lille udvalg, men et stævne som gik over al forventning og med efterfølgende ros for både det sociale og det sportslige, samt for jury og baneledelse. Stævnet havde 73 deltager fra 7 lande. Sæsonen startede ud, mindre stærk på trænersiden, men har nu efter ihærdig indsats tiltrukket Alberte Lindholm, der har kørt flere OL kampagner, som træner. Vintertræning for 2012/13, med Alberte som træner er planlagt og i fund gang og udbydes til sejlere fra hele landet. I 2013 har udvalget som mål at tiltrække flere sejlere - også i et lidt bredere perspektiv som et tilbud til de lidt ældre legeglade unge/voksne. Her tænkes blandt andet på forældre til optimi- 6 7

5 ster, studerende eller kølbådssejleren, der uforpligtende kan sejle storjolle en aften/lørdag. Tur- og motorbådsudvalg Årets første arrangement var Fastelavn. En tilbagevendende begivenhed, hvor det er godt med et stort klubhus, når det øsregner udenfor. Der var ca. 40 mødt op, hvoraf de 16 var børn, klædt ud som Harry Potter, Pippi Langstrømpe, prinsesse, kriger, Dalmatinerhund, og andre fine figurer. En god tradition med fastelavnsboller og saft. Aften-arrangementer Debataften om eskadresejlads. Ikke så mange fremmødte, og en konstatering af, at de fleste selv fandt sejladsmakkere. Foredrag med Preben Heide om en spændende sejlads gennem Lillebælt, Kielerkanalen, Ejderen og Vesterhavet til Thyborøn. Grejmarked hvor mange sælgere mødte op med mange spændende ting, men desværre kneb det lidt med køberne, så omsætningen slog vist ikke nogen rekorder. Pinseturen til Mårup Vejret var usædvanlig flot, let skyet og med temperatur på Der var 48 tilmeldt, i 23 både, og alle mødte op til skippermødet lørdag kl Inden da var teltet stillet op ved fælles hjælp, og om aftenen var der middag med grillbøffer, pølser, buffet og nye Samsøkartofler. Efterfølgende musik og dans. Søndag tog mange på tur til Nordby, Issehoved og Langøre, enkelte cyklede næsten hele Samsø rundt. Om aftenen, var teltet ramme om fællesspisning med grill. En særdeles vellykket tur med masser af hyggeligt samvær. Løvfaldsturen - i år med 8 både og 5 biler Med en vejrudsigt som meldte om kuling og regn om fredagen, var det ikke ligefremt udflugtsvejr. Flere havde dog ringet i forvejen og sagt, at de ville køre til Nappedam, for at vedligeholde traditionen. Lørdag morgen var vinden heldigvis aftaget til 8-10 m/s og det lykkedes et par både at komme af sted i den vestlige vind. Med 8 både og 5 biler, blev det til 30 deltagere, der fik gang i grillen og havde en utroligt hyggelig aften. Morgenmaden var planlagt til kl. 9.00, men om det skyldes vejret eller aftenen før vides ikke, men det var vist først, da rygterne bredte sig om, at Ole var dukket op med morgenbrød fra Århus, at der begyndte at komme lidt liv i klubhuset. Søndag blæste det stadig, nogen skulle hjem og andre blev i Nappedam til en travetur i skoven. Alt i alt en fin weekend og en rigtig hyggelig tradition. Det var beretningen fra vores udvalg, men.. Værksted Vores værksted har været flittigt brugt i løbet af sæsonen og der er kommet flere stumper på hylderne, som man kan gøre brug af, hvis det lige er sådan en dims man står og mangler. På samme måde kan man aflevere det som man ikke selv har brug for, så kan det være at der er andre der får glæde af det. Værkstedet er veludstyret med værktøj i fin orden og jeg vil gerne sige tak til Erik Bålkilde som uofficielt tager sig af at tilse værkstedet. BÅKEN og hjemmeside Jeg vil selvfølgelig igen i år rette en særlig tak til Niels Greve, som formår at holde et meget fint klubblad kørende. Og samtidig en tak til Tage Danielsen for hans arbejde med at holde vores hjemmeside opdateret. Tak til bestyrelsen Til slut vil jeg gerne takke bestyrelsen. I har igen gjort et super godt stykke arbejde. Det har til tider været noget slidsomt, og vi har især haft meget administrativt arbejde at se til. Der har været mange beslutninger, som skulle træffes, og det har givet nogle lange møder, men jeg synes nu også, at vi for det meste har hygget os. Tak skal I alle have. Claus Dalbøge Referat af bestyrelsesmøde D. 3. oktober 2012 Deltagere: Claus, Ole L, Flemming, Steen, Pernille, Ole Ø, Joachim, Peter P, Peter J Afbud: - Referent: Joachim indtil kl. 22. (herefter Claus) Opfølgning fra sidste møde Der arbejdes videre på en instruktion til betjening af det elektroniske nøglesystem ( frakobling af hus-auto-lås osv.). Der skal ligeledes udarbejdes en instruktion til betjening af automatisk varmestyring ( tænd via telefon). Installation er i gang (efteråret 2012). Speedbådskørekort arrangeres i ungdomsafdeling-regi datoer afklares snarest. Der arbejdes videre med renovering af møbler i klubhuset. Projektor etableres i klublokalet inden generalforsamlingen. Hjemmeside-udvikling der arbejdes videre. Optimist- og jolleafdeling Efter en længere debat, vedtog en enig bestyrelse, med undtagelse af formanden for optimistudvalget, at fastholde opdelingen af optimistudvalg og jolleudvalg, således at optimistudvalget varetager optimistjollesejlads og jolleafdelingen varetager sejlads med øvrige joller. Klubhus tag + ydervægge Tilbudsindhentning er i gang på en opstramning af væg-/tagkonstruktionen. Medlemskontingent Oplæg til kontingenter for næste sæson blev drøftet, herunder indkommet forslag til ny kontingentsammensætning for ægtefæller. Bestyrelsen vil foreslå generalforsamlingen en kontingentstigning svarende til prisudviklingen. Regnskab Udkast til regnskab og budget 2012/2013 blev gennemgået, og generalforsamlingen skal godkende det senere. Der skal sættes et fornuftigt beløb af til opdatering af kapsejladsudstyr, hvoraf noget er 15+ år gammelt. Udstyret skal indkøbes inden næste sæson. Vi har udfordringer med at få penge retur fra Sailing Aarhus for de følgebåde, som vi leverede til EUROSAF i august. Generalforsamling Er under planlægning og afholdes 7. november. Indkommet forslag til datoændring for kontingentopkrævningen blev drøftet. Status og nyt fra formand og udvalg - bordet rundt Dette punkt blev udeladt af tidsmæssige årsager. Næste møde: Onsdag 7. november 2012 kl (generalforsamling) 8 9

6 Egå Sejlklubs generalforsamling 7. november referat ved Thomas Zeuthen. Efter fælles spisning havde Steen Jepsen et indlæg om eksponering af sejlsport. Eksponering handler om mediedækning og at lade tilskuere på havnen kunne følge med. Det har også en betydning, når man skaffer sponsorer. Metoderne er tracking og streaming, Til Aarhus Big Boat Race bruge ES streaming og til DM i H-båd 2012 brugte ES Tracking. Mick Anderson, professionel fotograf, var hyret ind til Aarhus Big Boat Race. Der blev vist video og billeder. Valg af dirigent Per Selmose blev foreslået af bestyrelsen og enstemmigt valgt til dirigent. Per konstaterede at generalforsamlingen var lovlig varslet, hvorfor vi kunne fortsætte til næste punkt. 1. Bestyrelsens beretning for det foregående år Formand Claus Dalbøge afgav en samlet beretning fra bestyrelsen inkl. fra de forskellige udvalg Der henvises til den præsentation Claus gav generelt. I udpluk kan nævnes: Der var stor tak til hjælpere ved de mange arrangementer i år. En stor tak også til alle medlemmer og formænd i udvalgene. Med frivillig hjælp er der lavet en bådmesse og flere store stævner. Et andet eksempel er bygningen af vores nye terrasse. Husudvalget har været meget aktivt både med arrangementer og med at opgradere klubhuset, nye nøgler, nyt køleskab, automatisk tænd/sluk af varme og meget mere. Klubhuset skal repareres og forstærkes. Der er indhentet flere vurderinger og tilbud på denne opgave, der skal laves i år. Omkostningen bliver ca. kr Arbejdet laves i december efter julefrokosten. Bestyrelsen har igangsat dette, men vil gerne have eventuelle kommentarer fra generalforsamlingen, (der kom ingen). Efter beretning fra udvalgene var der tak til Erik for vores værksted, Niels for at drive Båken, tak til Tage for arbejdet med hjemmesiden. Slutteligt takkede formanden bestyrelsen for deres arbejde i årets løb. Der kom flere tilkendegivelser om at man gerne ville have bestyrelsens version af de skriverier der har været på diverse net-medier og på ES hjemmeside vedrørende samarbejdsproblemer mellem ungdomsudvalget (optimisterne) og jolleudvalget. Claus gav en kronologisk gennemgang af de samarbejdsproblemer, der har været med ungdomsafdelingen (optimisterne) ift. Jolleudvalget. Herefter blev Beretningen godkendt af generalforsamlingen. 2. Forelæggelse af regnskab Flemming Rost gennemgik regnskabet med en række bemærkninger: Vi har lidt færre medlemmer end vi har budgetteret med. Der er et højt aktivitets niveau med udstillinger og stævner som har giver mange penge til klubben i år. Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen. Budget for næste år blev fremlagt og gennemgået. 3. Indkomne forslag Der var ingen indkomne forslag. Fastlæggelse af kontingent for næste år Bestyrelsen kom med forslag om ændring af kontingenter. Senior 950 til 970 Ægtefælle/samlever 380 til 150 (nr 2 får 30% for begge i dette før eksempel) Gaster/passive 370 til 380 Unge u til 690 Familie rabat på 30% bibeholdes (kun gældende for børn). Ægtefælle/samlever-medlemskab, er fuldgyldigt seniormedlemskab. Bestyrelsens forslag blev vedtaget. Bestyrelsesmøde 10 11

7 Valg af formand, næstformand og kasserer Formand Claus Dalbøge modtog genvalg Næstformand Peter Juul modtog genvalg Kasserer Flemming Rost modtog genvalg Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer Kapsejladsudvalg Steen Jepsen modtog genvalg Jolleudvalg Pernille Bülow Bech blev valgt Ungdomsudvalg Jesper Heegaard blev valgt Klubhusudvalg Ole Østergaard modtog genvalg Sejlerskole Ole Lundskov modtog genvalg Tur/motorbåds udvalg Peter Petersen modtog genvalg Valg af revisorer og revisorsuppleant Revisor Mogens Terp modtog genvalg Revisor Per Priess blev valgt Revisorsuppleant Niels Jørgen Bendorff blev valgt 8. Eventuelt Overrækkelse af klubmesterskabs pokaler. Erik Bålkilde fik ordet og henstiller til at vi rydder op efter os selv, når vi har brugt værkstedet. Hvis man fjerner værktøj fra værkstedet bedes man skrive en seddel. Lån er kun for samme dag. Værktøj modtages tal med Erik. Hvis man vil have døren åben til arrangementer eller lignende, kan dette aftales med Ole fra husudvalget. Der blev givet en stor tak fra salen til bestyrelsen for det gode arbejde, især set i den seneste tids problemer. Tale ved standerskift Kære Egå sejlere med skift til vinterstander, må vi nok erkende, at den egentlige sejlsæson for 2012 er ved at gå på hæld. Jeg ved ikke om der er nogen af jer, der kan huske min tale fra sidste år? - Nej vel, det kunne jeg heller ikke selv, så kunne jeg selvfølgelig bare gentage det, jeg sagde sidste år, men det vil jeg nu ikke. Men faktisk indeholdt min tale lidt vejrstatistik, for sommeren Så jeg tænkte at vi kunne lave en lille hurtig meningsmåling: Hvem tror der faldt mere nedbør i Egå i 2012 end 2011? Det gjorde der: 20 mm mere i 2012 (298mm). Hvem tror så der var flere solskinstimer i 2012 end 2011? Der var 20 timer mere i 2012 (598). Så selv om der var mere regn, så blev vi alligevel begunstiget med mere sol. Jeg tror måske ikke, at det er alle, der havde den oplevelse på deres sommerferie, men til gengæld har vi haft nogle fantastisk flotte aftener på vores tirsdagssejladser, hvilket de mange flotte fotos på hjemmesiden også vidner om. Når jeg kigger tilbage på sæsonen 2012, så synes jeg, det er en sæson, vi som sejlklub kan være stolte af. Vi har afholdt mange super gode arrangementer, og her tænker jeg især på nogle fantastisk succesrige arrangementer for eksterne sejlere, hvor Egå Sejlklub har stået som arrangør, og hvor vi som sejlklub har modtaget rigtig megen ros. Det er blandt andet stævner afholdt af både vores optimist- og jolleudvalg, det er BigBoat stævnet, H-båds-DM, Bådmessen, og der kan sikkert nævnes flere. Tilbagemeldinger fra andre sejlere om, at de møder glade og hjælpsomme mennesker og nyder godt af de gode rammer omkring vore klubhuse, er godt at høre. Det kan vi være stolte af og det vil jeg gerne på sejlklubbens vegne takke alle de implicerede for. Jeg vil selvfølgelig også gerne takke alle dem, der har lagt kræfter i afvikling af vore egne arrangementer, hvad enten det har været afvikling af tirsdagssejladser, fællesture, grillaftener eller reparation og pasning af klubhusene. Detaljerne omkring de forgangne arrangementer, vil jeg gemme til generalforsamlingen, hvor I selvfølgelig alle sammen kommer. Selvom vinterstanderen er hejst, så går sejlklubben ikke helt i dvale, tvært imod, så afholdes der igen flere forskellige foredrag, lørdagsfrokoster og en fest i ny og næ. I først kommende weekend afholdes der VHF kursus, et super godt tilbud til dem der vil gøre lidt mere ud af sikkerheden og få lovliggjort brugen af DSC. Den 1. nov. fortæller 3 Egåbåde om deres tur til Amsterdam. Den 28. nov. fortæller Peter P om sejlads omkring New Zealand. Julefrokost er annonceret til 1. dec. Hvis der er nogen, der vil stå for arrangementet. Og sidst men ikke mindst, så er der generalforsamling onsdag den 7. nov. Sejlklubben er vært for lidt aftensmad kl. 18:30, der bliver et kort indlæg om tracking og selve generalforsamlingen starter kl. 19:30. Jeg vil virkelig opfordre til at man møder op, det synes jeg, at man som medlem af sejlklubben, skylder bestyrelsen og de arbejdende udvalg, så man kan høre om hvad der arbejdes med, komme med gode ideer og in-put og deltage i den debat der er omkring sejlklubben. Jeg kan blandt andet løfte sløret for, at der bliver orienteret om, skal vi kalde det, en mindre ombygning af klubhuset og så skulle det ikke undre mig, om bestyrelsen ikke har et oplæg, til en ny form for medlemskab eller kontingent sammensætning for ægtefæller og samlevere. Med disse ord og inden vi går ind og får en lille forfriskning, så vil jeg gerne på klubbens vegne sige tak for sæsonen 2012 og endnu en gang tak til hjælperne. Skal vi udbringe et 3-foldigt leve for Egå Sejlklub. Claus Dalbøge 12 13

8 Årets klubmestre blev præmieret - Se billederne. Årets Godt Gået pokal fra Kapsejladsudvalget blev i år uddelt til Jørgen Lysdal, for hans utrættelige indsats ifm. både tirsdagssejladser, multikapsejladsudvalget Mål Det enkelte specialforbunds andel af kvinder i Det bestyrelsen var den sæson. bliver i Nu dette er kapsejlads-sæsonen projekt brugt som slut. indikator Det for, var hvor en god mange sæson kvinder med mange der deltager gode i sejladser specialforbundets og arrangementer. ledelse. Målet Hovedsejladsen er at de 5 havde (udvalgte) fin tilslutning specialforbund med 27 øger deltagende andelen både af i en kvinder dejlig i og deres sjældent bestyrelse solrig betydeligt, dag på bugten. men Vinderne udgangspunktet i de tre løb var: er i sagens natur forskelligt Erik fra forbund Gersner til i Joen, forbund. Henrik Gersling i Kronborg En rettesnor og Henrik er, Toft at i i 2010 X-ellent. har de 5 forbund i gns. mindst 1/3 kvinder i deres bestyrelse. Det ene forbund har fx øget andelen af kvinder fra 1 til 3 ud af en bestyrelse på 10 medlemmer, det andet fx fra 0 til 2 ud af en bestyrelse på 7 medlemmer. Andre faktorer så som arbejde for flere kvinder blandt trænere, øvrige ledere og dommere kan også tælle med i bedømmelsen, men vigtigt er det, at forbundet udviser vilje og handlinger, der trækker i retning af ønsket om mere ligestilling i forbundets ledelse. Hej alle kvinder/piger Sæt X i kalenderen fredag aften d. 20 marts. I vil blive inviteret til et underholdende seminar i forbindels med DS generalforsamling i Odense. Så snart der er en dagsorden, vil der blive sendt en invitation ud elektronisk til de medlemmer, der er på vores nyhedsmail. Det vil også blive slået op i klubhuset og komme på hjemmesiden. Mange sejlerhilsner Lone Kirketerp Vi sluttede tirsdagssejladserne i vanlig god stil med vores mini-kapsejlads efterfulgt af en god omgang gule ærter. Århus Bådebyggeri Hvis kun det bedste er godt nok til din båd 1. løb, store både: Karsten Bank Petersen og co. i Tine 2. løb, mellemstore både: Thomas Zeuthen og co. i Ninna B stævnehjælp og i det hele taget for altid at give en hånd med. Pointsejladserne afsluttede sæsonen i Egå også med en hyggelig aften med spisning, præmieuddeling og evaluering. Se resultater på Næste sæson er allerede i planlægning. Vi lægger ud med en aften, hvor vi blandt andet vil høre om de nye kapsejladsregler, der træder i kraft fra næste år. Sæt allerede nu kryds i kalenderen tirsdag den 16. april Desuden arbejder vi på 3. løb, mindre og både uden spiler: Tage Danielsen og co. i Triton at arrangere en trim-dag, hvor professionelle sejlmagere vil hjælpe med trim i jeres egne både. Mere om disse ting i næste nummer. Og så er forberedelserne allerede i gang til næste års Aarhus Big Boat Race, der løber af stablen 8-9 juni Tak for i år rigtig god vinterpause og glædelig jul. Steen Jepsen Speciale: Teakdæk, Aptering, Rasp af træbåde, Forsikringsskader, Alle former for glasfiberarbejde. 300 m 2 opvarmet værfthal i Egå. Udlejning af hal til gør det selv fribordslakering. Salg af Andersen spil, Harken, Blacke international bådmaling, Watski bådudstyr, Vetus bovpropeller og motor. Erik Gersner, tlf BÅDBYGGERLÆRLING SØGES

9 Vinterens arrangementer Turudvalget ES Julefrokost d. 1. december kl Tilmelding nødvendig. Se opslag / hjemmeside. Båken Deadline for Båken Nr d. 18 januar Seniorgruppen Senior Julefrokost d. 5. december kl Musik- og viseaften d. 16. januar kl Hyggeaftener d. 13. februar kl d. 13. marts kl Musik- og viseaften d. 16. januar kl Godt tilbud! Kr. 150,- Lørdagsfrokoster Begynder d. 5. januar Ægtefælle medlemskab i Egå Sejlklub Du skal blot gå ind på Sejlklubbens hjemmeside under bliv medlem og derfra videre til online indmeldelse. Opslagstavlen 16 17

10 Storjolleudvalget Laser Radial Ungdoms EM Kort efter sommerferien drog 5 af Egå Sejlklubs unge Laser-sejlere til Ungdoms-EM i Nieuwpoort, Belgien. 275 sejlere fra 28 nationer havde fundet vej til den gamle havneby nær den engelske kanal, ikke langt fra grænsen til Frankrig, og med Koninklijke Yacht Club Nieuwpoort som vært, fik sejlerne en fantastisk og uforglemmelig oplevelse såvel på land som på vand. Tidevand er næsten en ukendt størrelse i Danmark, men i Nieuwpoort er forskellen mellem høj- og lavvande næsten 5 meter. Stævnet blev derfor for sejlerne en lektion i ekstreme strømforhold, men Dansk Sejlunion havde valgt at støtte gruppen med OL-sejler Anne-Marie Rindom som træner, så alle muligheder for en lærerig uge i Belgien var tilstede. Resultatmæssigt leverede Céline Carlsen det bedste Egå-resultat med en samlet 6. Plads. UDM Ungdoms Danmarksmesterskabet blev i år afholdt af KDY i Rungsted, og også her viste Egå Sejlklubs sejlere flaget på fornemste vis. Hele 7 sejlere deltog, og alle placerede de sig i top-10 med Christian Guldberg Rost som den bedst placerede på en 2. Plads. Laser Europa Cup De sidste 3 dage af september var Egå Sejlklub vært for Laser Europa Cup, der er en gennemgående serie på 14 stævner fordelt ud over det meste af Europa og hen over næsten hele året. Foruden at være en afdeling af Laser Europa Cup var stævnet tillige både Danmarksmesterskab og Nordisk mesterskab. Stævnet havde deltagelse af 73 sejlere fra 5 nationer, og der var deltagelse med alle 3 rigtyper Laser Standard, Laser Radial og Laser 4.7. Egå deltog selv med 9 sejlere, og flere opnåede flotte resultater. Yderligere information om stævnet på www. Laser-ec.dk. Klubmesterskab Traditionen tro var én af årets sidste begivenheder klubmesterskabet, som igen i år blev afholdt samlet for Optimist og storjoller. Samtlige klubbens Laser-sejlere deltog i klubmesterskabet, og vi havde valgt at åbne mesterskabet for sejlere fra andre klubber, så også flere Laser Standardsejlere fra Aarhus deltog dog naturligvis uden mulighed for at blive klubmester. Træningslejre I den mørke tid af året er det ikke muligt at træne på hverdage, men klubbens træner Alberte Holm Lindberg har arrangeret 3 træningsweekender i perioden fra efterårsferien og indtil jul. Disse weekend-lejre er åbne for alle interesserede, så Egå Sejlklub har hver gang besøg af sejlere fra hele landet. Sejlerne har mulighed for at overnatte i klubhuset, men oftest arrangeres privat indkvartering hos de lokale sejlere. Sejlerne laver selv mad lørdag aften, og spiser sammen i klubhuset. Albertes gode kontakter i sejlermiljøet giver os mulighed for vederlagsfrit at få besøg af én eller flere eksterne kræfter, der supplerer Alberte omkring vejledning om ernæring, taktik og teknik. Vi forventer at gentage disse lejre efter nytår, så sejlerne kan være i topform, når den nye sæson begynder. På Jolleudvalgets vegne Flemming Rost - din lokale leverandør af kvalitets presenninger TJ-MARINE Torben Jensen Arresøvej Risskov Reparation på eget værksted af alle mærker benzinmotorer Autoriseret forhandler af Bakketoften Skødstrup tlf

11 VI HAR MASSER AF TIL DINE SKATTE PULTERKAMMER.DK Husketavle November 30. Båken nr udkommer Redaktøren December 01. ES Julefrokost kl Husudvalget 05. Senior Julefrokost Seniorgruppen Januar 05. Lørdagsfrokost Husudvalget 12. Lørdagsfrokost Husudvalget 16. Viseaften, musik og sang Turudvalget og Seniorgruppen 19. Lørdagsfrokost Husudvalget 26. Lørdagsfrokost Husudvalget Februar 02. Lørdagsfrokost Husudvalget 08. Båken nr. 1-2o13 udkommer Redaktionen 13. Senior hyggemøde Seniorgruppen BOOK PÅ PULTERKAMMER.DK SPAR 10% The North Stream Race I Østersøen har 5 Swan 60 både haft deres North Stream Race, sponsoreret af Gazprom international. Gazprom står bag den dobbelte rørledning gennem Østersøen, hvorigennem der strømmer russisk naturgas til Europa. Sejladsen gik fra Skt. Petersburg den 18, oktober via Helsinki - Visby - Karlskrona til Greifswald i Tyskland med ankomst og fest den 27. oktober. Swan 60 bådene har en mands besætning. Den russiske besætning Team Russia vandt sejladsen foran Team EU på 2. pladsen. De andre 3 både var fra henholdsvis Frankrig, Holland og Tyskland. Red. Billedet viser afsejlingen fra Helsinki i strålende sol. LAND I SIGTE! Lad os passe på dine skatte vinteren over. Lej et pulterkammer til sikker og tør opbevaring af sejl, garderobe, tovværk, hynder, elektronik, GPS, ekkolod, gummibåd, kalecher, påhængs motor og hvad ved vi. AARHUS NORD AARHUS SYD AARHUS VEST RANDERS KOLDING TELEFON

12 sailing århus Klip fra Sailing Aarhus meddelelser, (Læs mere på Aarhus har de bedste sejlerskole-elever i landet Ingen tvivl om at der er født en ny sejladsbegivenhed, der skal gentages næste år. 15 hold fra de danske sejlerskoler havde en fantastisk dag i Kerteminde. Omkring 8 sek/m, siger Peter Wolsing fra Dansk Sejlunion. Der blev sejlet 2 indledende sejladser for hvert hold, hvor de bedst placerede gik til medal race. Det blev meget jysk tre hold fra Silkeborg og to fra Århus. Resultatet blev, at Århus Sejlklub (hold I) vandt, foran Silkeborg Sejlklubs (hold I) på anden pladsen, a point med Århus Sejlklubs (hold II) på tredjepladsen efterfulgt af 12 andre hold der alle var dagens vindere. På land blev der udvekslet erfaringer og nye netværk blev etableret på tværs. Samtidig blev de hold, der spændt ventede til deres tur, peptalket af Peter Wolsing om det rige sejlerliv der lå foran dem, hvis de vel og mærke går på opdagelse i alle sejlsportens discipliner og går på vandet og træner. - Alt dette skete i Kerteminde Sejlklubs helt nye klubhus bakket op af en fantastisk stab af frivillige, der gjorde det muligt og som bestemt lægger op til, at dette nye tiltag fra Dansk Sejlunions side skal blive en tradition, fortæller Peter Wolsing Forbindelsesofficer til The Tall Ships Races. - Du kan nå det endnu! Hvervningen af frivillige Forbindelsesofficerer til The Tall Ships Races i Aarhus til næste sommer er for alvor skudt i gang. Den 25. september, afholdtes det første informationsmøde for interesserede samt tidligere medvirkende forbindelsesofficerer tilbage i 2007, da Aarhus sidste gang var vært ved den store og flotte begivenhed. Denne gang skal der være meget mere fokus på det maritime og på selve de mange smukke skoleskibe, der lægger til på Aarhus Havn den juli Det er Forbindelsesofficerernes fornemste opgave at medvirke til, at skibene og deres besætning får en god og uforglemmelig oplevelse når de besøger byen. De skal agere problemknusere for skibet og dets besætning med alle deres spørgsmål, samt klare de udfordringer de måtte støde på undervejs. Men de skal også hjælpe besætningen til alle de mange aktiviteter, der kommer til at foregå på Havnen i forbindelse med The Tall Ships Races, samt selv deltage i flere af disse arrangementer. Det bliver uden tvivl en krævende opgave at være Forbindelsesofficer, men med garanti også en oplevelse for livet! Repræsentant fra Sailing Aarhus er event koordinator Louise Lander. Det er Sailing Aarhus opgave at hverve de mange frivillige Forbindelses- Dine fordele ved forsikring hos Pantaenius Hjælp ved uheld Du har behov for bugsering til nærmeste værft? Pantaenius overtager omkostningerne dog begrænset op til DKK ,00! Inspektionsomkostninger Du har haft en grundstødning og vil have bunden inspiceret? Pantaenius dækker inspektionen uden selvrisiko! Kontakt os Har du spørgsmål til dine forsikringer? Du kan ringe eller skrive til os på Ingen selvrisiko Indbrud, transportskade, brand, lynnedslag eller totalskade? Ved disse skader er der ingen selvrisiko hos Pantaenius! DEN Tyskland Storbritannien Monaco Danmark Østrig Spanien Sverige USA Australien Østerbro Skive Tel

13 Rummer din økonomi skjulte muligheder, er vi eksperter i at afsløre dem Risskov Afdeling Vejlby Centervej nordea.dk Jo mere du ved om Nordea, jo større er sandsynligheden for, at du skifter til os Bliv kunde nu på eller nordea.dk/velkommen officerer samt stå for sociale og trænings-arrangementer i samarbejde med SOK, frem til selve begivenheden til sommer. Sailing Aarhus arbejder på et stærkt frivilligt program før under og efter The Tall Ships Races i Aarhus, da det klart er i vores interesse, at de mange frivillige virkelig får en glædelig oplevelse ud af at deltage! Der er stadig plads til flere, så gå ind på og læs mere eller tilmeld dig allerede i dag på TilmeldForbindelsesofficer I Aarhus går sejlsport og uddannelse hånd i hånd. For mange unge idrætsudøvere, herunder elitesejlere, er en af de sværeste udfordringer, at kombinere sporten med uddannelsen. Eliteidræt og uddannelse er dog ikke et spørgsmål om enten eller, men både og. Det gælder naturligvis også for sejlsporten, og det gør man noget ved i Aarhus! Med Aarhus Kommunes etablering af Elite Sport Akademi Aarhus (ESAA) i 2005/06, er der taget hånd om netop eliteidrætsudøvere og uddannelse. ESAA, der er et kommunalt set-up, giver unge talentfulde atleter, herunder naturligvis sejlere, mulighed for at kombinere uddannelse med eliteidræt. Folkeskoleelever i klasse kan nu få deres specifikke idrætsgren på skoleskemaet i de såkaldte ESAA klasser, hvor forskellige idrætsgrene er repræsenteret i samme klasse, men hver idræt har skemalagte timer, hvor de unge talenter kan træne i deres respektive idræt med deres træner. Den gymnasiale uddannelse er udvidet med specielle Team Danmark klasser, hvor den normale gymnasietid er udvidet fra 3 til 4 år. Der er her bl.a. indgået aftaler om fravær i forbindelse med idrætsaktiviteter. I september 2012 blev AU Eliteidræt, der er et partnerskab mellem Aarhus Universitet og ESAA, søsat således at mulighederne for at kombinere eliteidrætten og en akademisk uddannelse nu også rækker ind i universitetsverdenen For sejlsporten betyder den aarhusianske model et mindre frafald i talentmassen, og samtidig er det blevet attraktivt for unge elitesejlere at flytte til Aarhus for at gå på gymnasiet eller universitetet. I Aarhus varetages de 5 sejlklubbers og de unge sejleres interesser i forhold til ESAA af Sailing Aarhus, og der er indgået en partnerskabsaftale mellem Sailing Aarhus og Elite Sport Akademi Aarhus. ESAA bygger på en partnerskabsmodel mellem de lokale eliteidrætsklubber, de lokale uddannelsesinstitutioner og Danmarks Idræts-Forbund. I samarbejdede ESAA med 15 forskellige idrætsgrene og mere end 350 atleter, et antal gymnasier, folkeskoler og flere højere uddannelsesinstitutioner. Når sejlere er tilknyttet ESAA, stilles der krav til hver enkelt og det forventes, at de hver især lever op til de spilleregler der er. Groft sagt forventes det, at de tager såvel træning som skolegang 100 % seriøst. I alt 20 unge sejlere er enten i folkeskolen eller på en gymnasial uddannelse. Endvidere er 14 topsejlere i mere eller mindre omfang tilknyttet AU Eliteidræt. husudvalget Lørdagsfrokosterne er godt begyndt. De er meget værdifulde i vinterhalvåret. Det er en god måde at holde kontakt med venner og medsejlere på gennem samvær og samtaler. Ideer opstår og spredes, det kan få betydning for både sejlads og klubliv. Men husk, at lørdagsfrokosterne kun kan arrangeres, hvis et hold har skrevet sig på listen til at stå i køkkenet lave en god frokostret. Det er iøvrigt en interessant lille opgave, og mange har fra det hjemlige køkken en spændende ret, som kan prøves af i klubhuset.. NB! Der er ingen lørdagsfrokoster i december

14 seniorgruppen Følgende firmaer sponsorerer ungdomsarbejdet i Egå Sejlklub Aarhus Sea Shop Aps GP Cover Laser Time Aps, Risskov Sparekassen Kronjylland Ungdomsafdelingen og Sejlerskolen mangler sponsorer Følgende støtter Egå Sejlklubs Sejlerskole GP Cover Støt vore sponsorer de støtter os! Nappedamtur. Seniorgruppens ene efterårstur gik til Nappedam. 9 mand var af sted i 3 både, og hvilken herlig tur i det skønneste vejr. Billedet fra frokosten viser stemningen under denne vigtige del af turen. Julefrokosten Næste arrangement bliver vor gode julefrokost den 5. december. Vi mødes kl til forberedelse og borddækning. Januarmødet bliver fælles med Turudvalgets viseaften den 16. januar kl Her vil 2 eller 3 fra seniorgruppen hjælpe til i køkkenet. Senere møder bliver den 13. februar og den 13. marts kl Eventuelt program for disse aftener vil blive meddelt i mails eller i Båkens februar nummer. Per P. turudvalget Viseaften Onsdag den 16. januar, kl i klubhuset. Efter flere opfordringer, har vi arrangeret en hyggeaften med sang, lidt ost og rødvin. For at være sikker på, at de måske lidt rustne stemmer kommer i gang, har vi inviteret et par kendte solister, nemlig Lissie og Jørn, som givetvis er kendt af mange. De synger begge to og har eget akkompagnement med harmonika, banjo og mandola. Deres repertoire består bl. a. af nye og gamle danske viser af Sigfred Pedersen, De gyldne Løver og John Nørgård samt sømandssange. De er i øvrigt begge meget aktive i Sejlklubben Bugten, Århus. Tilmelding er nødvendig. Liste er ophængt i klubhuset. Peter P. Værd at prøve Elektronisk legetøj, det er en plage, vore børn sidder inde på solskinsdage. Hvad med en tur til Sletterhage, det kunne blive et herligt ræs, med gadens børn til Helgenæs. Sololie, telt og ægtemage - sandorm, blink og fiskestage. En tur til stranden uden video plage, naturen kunne måske igen behage. Ellemansbjerget med sine knolde, bakker og skrænter naturens volde. Havet, solen, tangen og lugten - indsejlingen til vor by ved bugten. Børge Kehlet 26 27

15 Klubbens (Eriks) værksted På P-plads 2 står en brun container. I den har Erik Baalkilde gennem nogen tid indrettet et veludstyret værksted. Døren til værkstedet er låst, og skal altid være låst, når der ikke er nogen, som arbejder eller henter/bringer værktøj. Kun medlemmer af Egå Sejlklub har adgang til værkstedet. Det er et stort arbejde, Erik har lagt i at etablere værkstedet, og mange medlemmer har allerede haft glæde af at kunne udføre arbejde der frem for at skulle gøre det hjemme eller i båden. Problem! Derfor forstår man også at Erik er skuffet, når han kommer til værkstedet og ser at der omkring skruestik, på arbejdsbordet og på gulvet ligger afbanket rust, olie og andet snavs, som brugeren ikke har fjernet. Der mangler værktøj, som ikke er returneret. Returneret værktøj ligger på bordet, hylder eller på gulvet, og altså ikke hængt på plads. En ledning til en af maskinerne er skåret over. Regler Kun få regler har Erik meddelt ved opslag på stedet. ryd op efter dig. Selvfølgelig skal man gøre rent efter arbejdet er udført. Redskaberne dertil findes på stedet. Læg/hæng værktøj på rette plads, når arbejdet er færdigt. Lånt værktøj returneres samme dag, som der fjernes. Der tillades kun eendags lån. navn på låner. En seddel med lånerens navn efterlades hvor værktøj fjernes. Skader meddeles Erik på telefon Vi kan alle være uheldige, men må så medvirke til at rette op på det skete. ikke adgang. Bagest i lokalet samt øverste og nederste hylder er mærket kapsejlads og er ikke til fælles brug. genbrug. En hylde er mærket genbrug. Her ligger ting eller redskaber som er i overskud. Disse kan købes. Man sætter selv en passende pris, og lægger pengene i genbrugskassen. Beløbet går til værkstedet. Eget Grej. Hvis brugere efterlader eget grej eller bådudstyr, skal dette være forsynet med tydeligt navn og telefonnummer. Hvad der ikke er mærket betragtes som tilhørende værkstedet. Redaktøren og Erik Brolauget Nyt fra Marinaens hyggelige hjørne. Der breder sig en liflig duft i Egå Marina når Kristian fyrer op i brolaugets ny-indkøbte rygeovn, og makrellerne står i kø for at komme ind i varmen. Brolauget havde standerstrygning den 20. oktober, det var dejligt vejr, og medlemmerne hyggede sig med grill-mad. formanden Kaj Richter holdt en smuk tale og ønskede os en god vintersæson. Hans Slotsdal Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab Brunbjergvej 3, 8240 Risskov, Telefon , Fax Web: Frederiksberg Kødforsyning v/ Christian Sørensen Bøsbrovej Randers T:

16 Nye medlemmer Ruth Terp Lærkevej 18 A 8240 Risskov Karl Berg Damparken 1 A 8250 Egå Mikkel Skovsen Petersmindevej 111 A 8520 Lystrup Susan Pedersen Solbærhaven Lystrup Jan Uhrenfeldt Poulsen Eghøjvej Egå Hendrik Vilstrup Vestre Skovvej 6 E 8240 Risskov Jytte Baalkilde Søsvinget Egå Kresten Rickers Elverumvej Aarhus N Alberte Lindberg Rosensgade 19, 1. th Aarhus C Heinrich Busk Ådalsparken Hadsten Ivan Cassøe Solkrogen Egå Philip Friis Nielsen Carl Holst Knudsens Vej Aarhus C Anette Schjødt Thomsen Ådalsparken Hadsten Céline Carlsen Stadion Allé Aarhus C Michael Vogt Myntevej Risskov Thomas Petersen Trige Møllevej Trige Klaus Nieland Petersmindevej Lystrup Kurt Vinter Rasmussen Hørgårdsvej 47a 8240 Risskov Ann Grete Nordmark Nielsen Annekærvej Egå Sofie Slotsgaard Stadion Allé 74, Aarhus C Søren Wett Elris Lystruplund Lystrup Emma Louise Berg Blåbærhaven Lystrup Martin Møller Tretommervej 36A 8240 Risskov NY SERVICEMULIGHED FOR DIN BÅD Nu, hvor Floor Marine A/S har etableret sig på Egå Marina, er der kommet en ny mulighed for lokal service af din båd. Ud over et stort værksted beliggende mellem Skæring og Hjortshøj har vi tre servicebiler med servicefolk, der har mange års båderfaring. Vi servicerer alle bådtyper og mærker, og foretager næsten alle former for arbejde: Montering, serviceftersyn, klargøring m.m. Vi tilbyder også totalaftaler omkring vinterklargøring og landsætning med afrigning efterår og søsætning i foråret. Ring og hør nærmere. / f loor ma r i n e a s e g å h avve j e g å t l f w w w.f l oor.d k 30 31

17 Afsender: Egå Sejlklub, Egå Havvej 27, DK-8250 Egå

Formandens beretning på generalforsamling den 7. nov. 2012

Formandens beretning på generalforsamling den 7. nov. 2012 Formandens beretning på generalforsamling den 7. nov. 2012 Inden jeg går til selve beretningen, vil jeg gerne have lov til at takke alle dem, der på den ene eller anden måde har hjulpet, med at få afviklet

Læs mere

Vores salg af øl, pølser, is, kaffe og kage forløb supergodt, selv om vi til sidst måtte støvsuge hele Egå og Risskov for pølser.

Vores salg af øl, pølser, is, kaffe og kage forløb supergodt, selv om vi til sidst måtte støvsuge hele Egå og Risskov for pølser. Formandens beretning på generalforsamling den 2. nov. 2011 Men inden jeg går til selve beretningen, vil jeg gerne følge op på min tale fra i lørdags og have lov til at takke alle dem, der på den ene eller

Læs mere

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03 1. Valg af dirigent Per Selmose 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Storjolle udvalg. Evt. link til film fra Youtube. Kapsejladsudvalg Optimist afdeling

Læs mere

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer Kære sejlere FORMANDENS BERETNING 2016 2015/2016 har været et spændende år, med mange aktiviteter i Sejlklubben Ebeltoft Vig. Jeg vil komme omkring Byggeri Sponsor jagt til ungdom og byggeri Vild med vand

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 26. november 2012. Matchrace bådene. Betaling for mandag og onsdage Reparationer på Mongo

Referat af bestyrelsesmøde den 26. november 2012. Matchrace bådene. Betaling for mandag og onsdage Reparationer på Mongo Referat af bestyrelsesmøde den 26. november 2012 1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 2 punkter til evt. Matchrace bådene. Betaling for mandag og onsdage Reparationer på Mongo 2. Bordet

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Referat af Egå Sejlklubs generalforsamling 06. november 2013

Referat af Egå Sejlklubs generalforsamling 06. november 2013 Referat af Egå Sejlklubs generalforsamling 06. november 2013 Efter fælles spisning havde Pernille Bülow Bech og Steen Jepsen et indlæg, hvor de hylde Kim Christensen (Melges 24, DM guld, VM bronze), Christian

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Nyhedsbrevnr for. Ylva-klubben.

Nyhedsbrevnr for. Ylva-klubben. 1 Marts 2014 Nyhedsbrevnr. 1-2014 for Ylva-klubben. Trofaste Ylva-sejlere!... mens der blev slagtet endnu en giraf og russerne står på kanten til at sikre sig en bid af Ukraine, så er der heldigvis mere

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 1 OKT 2007 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent.

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 19.oktober 2015

Referat fra bestyrelsesmøde den 19.oktober 2015 1 Horsens d. 24.10.2015 Referat fra bestyrelsesmøde den 19.oktober 2015 Fra klokken 19.00 til 22.00 Deltagere : Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Ole Harby, Knud Erik Feldt, Klaus D. Johansen, Ole Søndermølle,

Læs mere

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug.

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. TALE TIL STANDERHEJSNING SØNDAG DEN 24. april kl. 14.00 På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. Særlig

Læs mere

Kerteminde Sejlklub Marinavejen 2 5300 Kerteminde HUSK PORTO

Kerteminde Sejlklub Marinavejen 2 5300 Kerteminde HUSK PORTO Kerteminde Sejlklub Marinavejen 2 5300 Kerteminde HUSK PORTO K E R T E M I N D E S E J L K L U B OPTIMIST STORJOLLER KØLBÅDE KLASSEBÅDE SEJLERSKOLE TURSEJLADS FYN RUNDT SAIL EXTREME HAVNEFEST www.kerteminde-sejlklub.dk

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde 11/ kl Mødet blev afholdt på adressen Kikkenborg 17, 5300 Kerteminde

Referat fra bestyrelsesmøde 11/ kl Mødet blev afholdt på adressen Kikkenborg 17, 5300 Kerteminde Referat fra bestyrelsesmøde 11/11 2017 kl 10.00. Mødet blev afholdt på adressen Kikkenborg 17, 5300 Kerteminde Dagsorden: 1. Valg af referant Referent Peter Brøgger Referenter næste gange Forårsmøde 2018

Læs mere

Dansk Contender Klub Generalforsamling 31. august 2013 i Aarhus Referat

Dansk Contender Klub Generalforsamling 31. august 2013 i Aarhus Referat Dansk Contender Klub Generalforsamling 31. august 2013 i Aarhus Referat 1. Valg af ordstyrer og referent a. Søren Winther blev valgt som ordstyrer og Jon Møgelhøj blev valgt som referent. 2. Formandens

Læs mere

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 Dagsorden: Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 1. Valg af dirigent. 2. Afgørelse af udskreven sangkonkurrence. 3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 4. Udvalgene aflægger beretning. 5.

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 25 juni 2015 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 14 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 6 OKT 2008 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. Horsens d. 27.10.2013 Referat af bestyrelsesmøde den 21.10.2013 Fra klokken 19.00 til 22.00 Deltagere :Ole Harby, Ole Glerup, Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Knud Erik Feldt, Kiki Visby, Henrik Frederiksen,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Vallensbæk Sejlklub

Referat af bestyrelsesmøde i Vallensbæk Sejlklub Referat af bestyrelsesmøde i Vallensbæk Sejlklub Dato: Den 7. oktober 2014 Tid: Kl. 17:30 20:30 Sted: Deltagere: Afbud: VSK klubhus Kenneth Bøggild, Claus Voigt Andersen, Peter Jensen, Henrik Borch, Mogens

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Matchrace sejlads i match bådene, tages under punkt 4, og bliver dermed 4a. 1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

Matchrace sejlads i match bådene, tages under punkt 4, og bliver dermed 4a. 1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. Horsens d. 11.3.2014 Referat af bestyrelsesmøde den 6.3.2014 Fra klokken 19.00 til 22.00 I Klubhuset Deltagere: Svend Smedegaard, Jens Troense, Knud Erik Feldt, Henrik Frederiksen, Ole Søndermølle, Ole

Læs mere

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG Jeg en arbejder Jeg en arbejder, er Lilian Nordana s betegnelse af sig selv. I en alder hvor de 80 år for længst er passeret, er Lilian og Ove Jørgensen

Læs mere

Notat fra generalforsamlingen d. 27 februar 2016.

Notat fra generalforsamlingen d. 27 februar 2016. Modelsejlklubben Notat fra generalforsamlingen d. 27 februar 2016. Klubbens årlige generalforsamling blev i år afholdt i Herslev Strand Sejlklub`s klubhus lørdag 27 jan. kl. 11.00. Der var mødt 9 deltagere

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

Der var udsendt foreløbig dagsorden ifølge vedtægter for Torsdagsherreklubben i Sønderjyllands Golfklub:

Der var udsendt foreløbig dagsorden ifølge vedtægter for Torsdagsherreklubben i Sønderjyllands Golfklub: Aabenraa 25. august 2015 Referat af ordinær generalforsamling i Sønderjyllands Golfklub, Torsdagsherrerne torsdag den 24. september 2015. Generalforsamlingen blev afviklet i klubhuset efter spisning ved

Læs mere

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Dagsorden 1. Valg af stemmetællere 2. Valg af dirigent og referent 3. Formandens beretning og

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i VTK

Referat fra Generalforsamling i VTK Referat fra Generalforsamling i VTK Dato Tirsdag d. 13. marts 2014 Indkaldt af Sted Palle Klubbens lokaler Deltagere Antal stemme berettigede 12 Referent Palle Punkt 1.Valg af dirigent Dirigent Indkaldelse

Læs mere

Formanden aflagde en fyldig beretning for generalforsamlingen, hvorfra kort kan nævnes:

Formanden aflagde en fyldig beretning for generalforsamlingen, hvorfra kort kan nævnes: Referat fra generalforsamling i OCD den 20. maj 2006 i Horsens Forman den Jørgen Lokdam bød velkommen. Dagsorden ifølge vedtægterne. 1. Valg af dirigent Lars Peter Thomsen blev valgt. 2. Betyrelsens beretning

Læs mere

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes:

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes: Mountainbike Club Vejle CVR.: 34151830 (Gammelt cvr: 30436245) Generalforsamling tirsdag d. 4. februar 2014 Sted: Klublokalerne Til stede: 30 medlemmer og bestyrelsen 1. Valg af dirigent Til dirigent blev

Læs mere

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012 CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS

Læs mere

KERTEMINDE SEJLKLUB Regnskab 2010 Budget 2011

KERTEMINDE SEJLKLUB Regnskab 2010 Budget 2011 Stævner, RS X o.s.v. KERTEMINDE SEJLKLUB Regnskab 2010 og Budget 2011 Foreningsoplysninger Kerteminde Sejlklub Marinavejen 2 5300 Kerteminde CVR-nr. 50 78 28 16 Telefon 6532 2590 Internet www.kerteminde-sejlklub.dk

Læs mere

LAD bestyrelsesmøde referat

LAD bestyrelsesmøde referat LAD bestyrelsesmøde referat Dato: 01. oktober 2011. Sted: Fysisk møde i Kerteminde kl. 10-12 Deltagere: Flemming, Michael Hansen, Maiken, Michael Faubel (ref.) Undskyldt: Bente Dagsorden: 1. Kort opfølgning

Læs mere

1. maj - 3. maj 2015

1. maj - 3. maj 2015 INTERNATIONAL H-BOAT CLASS 1. maj - 3. maj 2015 Tro det eller lad vær... Silkeborg Sejlklub afholder i år det fyrretyvende H-båds stævne i træk DET SKAL FEJRES! Vi håber derfor at pensionerede - gamle

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016

Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016 Virksund d 20. juni 2016 Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016 Dagsorden ifølge lovene: 1. Valg af dirigent 2. Beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag 5. Fastsættelse

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

Jeg vil gerne starte med at oplyse jer om, hvad programmet er for i dag:

Jeg vil gerne starte med at oplyse jer om, hvad programmet er for i dag: Tale ved Standerhejsningen den 2. maj 2015. På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde jer alle velkommen her i dag på en meget flot forårsdag, hvor træerne står lysegrønne og banerne står klar til brug.

Læs mere

Formandens beretning 2012

Formandens beretning 2012 Formandens beretning 2012 Året der gik: Da vi gik ind i 2012 var det - ud over det store arrangement i forbindelse med Scankap 99 og så med to større investeringer dels færdig opgraderingen af vores nye

Læs mere

Huskelisten. Bestyrelse: Program for 1. halvår 2016.

Huskelisten. Bestyrelse: Program for 1. halvår 2016. Program for 1. halvår 2016. Huskelisten Hulemøde: kl. 19.00 i Helligåndshuset Tirsdag 2. februar Tirsdag 1. marts (aflevere tekster til Randers Ugen) Tirsdag 5. april Viseaftener: Kl. 19.30 I pausen kl.

Læs mere

Følgende dagsordenen i følge vedtægterne 8:

Følgende dagsordenen i følge vedtægterne 8: Referat af generalforsamling afholdt d. 16. november 2014 kl. 13.30 i Restaurant Marina med ca. 80 deltagere. (repræsentanter for vinterbaderne er inviteret med). Følgende dagsordenen i følge vedtægterne

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Tirsdag 14/4-2015

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Tirsdag 14/4-2015 Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Tirsdag 14/4-2015 Deltagere: Kim, Rene, Mikkel og Maybritt. Casper var fordi for at orientere om et af punkterne. Afbud fra Lars. Referent: Maybritt Dagsorden:

Læs mere

Bestyrelsen. Forside: Forår på Marinaen. Uddannelses-udvalget (D 16) Henrik Helle Tlf. 60601510 henrikhelle@live.dk.

Bestyrelsen. Forside: Forår på Marinaen. Uddannelses-udvalget (D 16) Henrik Helle Tlf. 60601510 henrikhelle@live.dk. Bestyrelsen 2011 Formand ( G17) Hans Pedersen Tlf. 40426887 hlp@tommerupnet.dk Næstformand (E50) Ivan Frost Tlf. 64791547 ivan.frost@mail.dk Uddannelses-udvalget (D 16) Henrik Helle Tlf. 60601510 henrikhelle@live.dk

Læs mere

Afholdt d. 18/11 2012 der bespises ca. 35 deltagere.

Afholdt d. 18/11 2012 der bespises ca. 35 deltagere. Referat af generalforsamling Afholdt d. 18/11 2012 der bespises ca. 35 deltagere. Med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Beretninger a. Formanden b. Udvalgene 4. Regnskab/budget

Læs mere

Skive Sejlklub Referat fra 4. bestyrelsesmøde 2011.

Skive Sejlklub Referat fra 4. bestyrelsesmøde 2011. Skive Sejlklub Referat fra 4. bestyrelsesmøde 2011. Tid: Mandag 22. august 2011 kl. 1900 Sted: Klubhus Deltagere: Fra Bestyrelsen deltog: Ulrich Maagaard (UM), Lars Husted (LH), Anna Dolberg (AD), Preben

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

1. Motionsløb og cykling i samarbejde med Marseliskontoret

1. Motionsløb og cykling i samarbejde med Marseliskontoret Aktiviteter 1. Motionsløb og cykling i samarbejde med Marseliskontoret 02-06-2009: Intromøde omkring Marselisløbet med følgende aktiviteter - Konditionstest - Smoothie bar og info omkring sund kost - Generel

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Nyhedsbrev juli 2013

Nyhedsbrev juli 2013 Nyhedsbrev juli 2013 Nyhedsbrevene bliver udsendt ca. den 1. april, 1. juli, 1. oktober og 1. december. Der modtages meget gerne indlæg m.v. til vores nyhedsbreve. Redaktion for dette nyhedsbrev: Torben

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Håndbold Foreningen MORS

Håndbold Foreningen MORS Håndbold Foreningen MORS CVR. NR. 15171294 www.hfmors.dk hf@mors.dk Referat fra generalforsamlingen i HF Mors mandag den 28. marts 2011 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

o Regler for anvendelse o Minimum sikkerhedsudstyr ombord Økonomi/medlemsstatus (Maybritt) Fastsættelse af tidspunkt for næste møde

o Regler for anvendelse o Minimum sikkerhedsudstyr ombord Økonomi/medlemsstatus (Maybritt) Fastsættelse af tidspunkt for næste møde Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag d. 10. og 17. august 2015 Deltagere: Kim, Rene, Lars, Maybritt, Mikkel og Alex Referent: Maybritt Dagsorden Godkendelse af referat fra sidste møde

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Velkommen til generalforsamlingen 2009, dejligt at se så mange er mødt op. Dette er mit første år som formand efter jeg overtog den tunge arv efter den

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. Horsens d. 27.6.2014 Referat af bestyrelsesmøde den 16.juni 2014 Fra klokken 19.00 til 21.30 På Sundbakken 10 Deltagere :Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Henrik Frederiksen, Ole Harby, Anne Skjerning,

Læs mere

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup.

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. 20. marts 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3. Regnskab

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

December 2011 Nr. 5 34. årgang

December 2011 Nr. 5 34. årgang December 2011 Nr. 5 34. årgang Jule arrangement Vi holder åbent lørdag den 17. dec fra kl. 10.00 til 15.00. Gløg og æbleskiver til alle Den perfekte Julegave, køb et gavekort og få for 25% ekstra ( kortet

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

SSK Ungdom. Ny strategi for Ungdomsafdelingen. Godkendt af bestyrelsen februar 2008. Beretning på generalforsamling 27.

SSK Ungdom. Ny strategi for Ungdomsafdelingen. Godkendt af bestyrelsen februar 2008. Beretning på generalforsamling 27. SSK Ungdom Ny strategi for Ungdomsafdelingen Godkendt af bestyrelsen februar 2008. Beretning på generalforsamling 27. februar 2008 Ungdomsafdelingens fremtid - opgaveformulering Udvalget skal arbejde med

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag d. 1-6-2015

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag d. 1-6-2015 Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag d. 1-6-2015 Deltagere: Kim, Rene, Mikkel, Lars, Alex og Maybritt Referent: Maybritt Dagsorden: Godkendelse af referat fra sidste møde (i må meget gerne

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i VTK

Referat fra Generalforsamling i VTK Referat fra Generalforsamling i VTK Dato Tirsdag d. 26. marts 2015 Indkaldt af Sted Palle Klubbens lokaler Punkt 1.Valg af dirigent Dirigent Indkaldelse Dagsorden Rasmus Dirigenten indleder med at konstatere

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner 7. februar 2012 side 2-4 side 5 Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner Referat fra generalforsamling i Hjallerup

Læs mere

Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet

Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Uddannelsesudvalgets beretning. 4. Fremlæggelse af regnskab. 5. Behandling af

Læs mere

Referat af Efterårsmødet 2002 I Åbenrå

Referat af Efterårsmødet 2002 I Åbenrå Referat af Efterårsmødet 2002 I Åbenrå Lørdag den 2. november 2002. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af mødesekretær 3. Godkende af sidste mødereferat 4. Beretning fra kreds-formanden 5. Klubbernes

Læs mere

Trolling Master Bornholm. Richard Nielsen fra Sverige med sin vinderlaks på 19,280 kg. På andenpladsen kom Johnny Gram fra SSK med 18,890 kg.

Trolling Master Bornholm. Richard Nielsen fra Sverige med sin vinderlaks på 19,280 kg. På andenpladsen kom Johnny Gram fra SSK med 18,890 kg. 7 Nyhedsbrev juni 2013 Trolling Master Bornholm Richard Nielsen fra Sverige med sin vinderlaks på 19,280 kg. På andenpladsen kom Johnny Gram fra SSK med 18,890 kg. På tredjepladsen kom Brian Milkowski

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015

Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015 Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015 Der er afholdt generalforsamling i DBB Midtjylland. Bestyrelsen og Anders Bang mødte kl. 16.00 for at gøre alt klar til spisning

Læs mere

Ikast Svømmeklub. Referat fra generalforsamling: Punkter:

Ikast Svømmeklub. Referat fra generalforsamling: Punkter: Referat fra generalforsamling: Tid: Tirsdag den 27-03-2012, kl. 19.00 Sted: ISK klublokale. Punkter: Nr. Emner: 1 Valg af dirigent, referent og stemmetællere (2 stk.): Dirigent: Kenneth Petersen Referent:

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 27. marts 2008 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

Vallensbæk Sejlklub Sejlerskolen. Drejebog

Vallensbæk Sejlklub Sejlerskolen. Drejebog Vallensbæk Sejlklub Sejlerskolen Drejebog Denne drejebog beskriver vision og målsætning samt organisationen for Vallensbæk Sejlklubs Sejlerskole. Desuden beskrives ansvarsområder for tilknyttede personer,

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet.

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. Pinsetræf 2012 Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. 31 både var tilmeldt + 5 både fra Göteborg s Najad klub. Og sandelig om ikke vejrudsigten var så god

Læs mere

Bestyrelsesmøde 7/11 2015 kl. 10.00 Granstuen, Kikkenborg 17, 5300 Kerteminde

Bestyrelsesmøde 7/11 2015 kl. 10.00 Granstuen, Kikkenborg 17, 5300 Kerteminde Bestyrelsesmøde 7/11 2015 kl. 10.00 Granstuen, Kikkenborg 17, 5300 Kerteminde Dagsorden: Deltagere: - Ditte Andreasen - Søren Kæstel - Michael Møller - Flemming Palm - Lars Bræstrup - Bjarne Marcussen

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent.

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent. Referat fra generalforsamlingen i BRT Golf Klub Søndag den 29. november 2015 kl. 13.00 i Golf-Indoor, Trippendalscentret Trippendalsvej, Herstedøster, 2600 Glostrup. Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 3 marts 2015

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 3 marts 2015 Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 3 marts 2015 Generalforsamlingen som var klubbens sjette, blev afholdt i vores flydende klubhus, der deltog 35 personer heraf var der 24 stemmeberettigede medlemmer.

Læs mere

3 O iari. 2013 INDGÅET

3 O iari. 2013 INDGÅET DSK-LMKHXNC - fb-skan - -- - :49 - SEPBARCODE: OU8 / -^ O iari. INDGÅET Aabenraa kommune Skelbækvej 6 Aabenraa Att. Kultur & Fritidsudvalget Aabenraa. januar Ansøgning Titel: Arr.dato: Sted; Ansøger: Beløb

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014

BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014 BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014 Kære medlemmer På bestyrelsens vegne skal jeg her kort gøre status over det sidste års forløb i SKS. Danmark har, som alle ved, været ramt af en økonomisk krise, som vi

Læs mere

Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00

Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00 Referat af Marianne Rasmussen Antal stemmeberettiget 44 Dagsorden: Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00 1. Valg af dirigent - Bent Garsted 2. Valg af stemmetællere

Læs mere

VELKOMMEN TIL ÅRSMØDE 2014 I BIF MOTION

VELKOMMEN TIL ÅRSMØDE 2014 I BIF MOTION VELKOMMEN TIL ÅRSMØDE 2014 I BIF MOTION Kl. 19.00 Velkomst AGENDA FOR AFTENEN AGENDA FOR AFTENEN Kl. 19.00 Velkomst Kl. 19.10 Årsberetning fra Motionsudvalget - Højdepunkter fra året der gik i BIF Motion

Læs mere

KFK Generalforsamling 2014. Referat

KFK Generalforsamling 2014. Referat 1 KFK Generalforsamling 2014. Referat Tilstede fra bestyrelsen: Henry Pedersen Torben Lund Jensen Per Knudsen Dan Saugstrup Ole Bruun Thomas Stark Afbud fra bestyrelsen: Jens Behrens Antal stemmeberettigede:

Læs mere

Næstformanden i ES beretning 2015

Næstformanden i ES beretning 2015 Det har været et travlt år. Næstformanden i ES beretning 2015 Det er nok en lidt sjov beretning, fordi jeg ikke har et udvalg at snakke om, men er lidt nød til, at berette hvad jeg har rodet med på Egå

Læs mere

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Dagsorden 1 : Valg af ordstyrer 2 : Valg af referent og 2 stemmetællere 3 : Årsberetning

Læs mere

Beretning fra turneringsudvalget:

Beretning fra turneringsudvalget: Beretning fra turneringsudvalget: Set fra min pind som formand for Turneringsudvalget har det været en god sæson. Det har været lidt nemmere at få enderne til at hænge sammen i år, men det har også meget

Læs mere

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Den 30. nov. kl. 19.30 blev der holdt generalforsamling i klubhuset, Edvard bød velkommen til de fremmødte, hvorefter man gik over til punkterne

Læs mere

Adresser, mail adr. tlf. nr. samt andre oplysninger, i det her blad gælder nødvendigvis ikke i dag.

Adresser, mail adr. tlf. nr. samt andre oplysninger, i det her blad gælder nødvendigvis ikke i dag. MÅRSLET FRIMÆRKE- OG MØNTKLUB STIFTET DEN 20. MAJ 1974 www.maarfrim.dk E-mail: maarfrim@gmail.com MÅRSLET FRIMÆRKE- OG MØNTKLUB STIFTET DEN 20. MAJ 1974 www.maarfrim.dk e-mail: maarfrim@gmail.com OKTOBER

Læs mere