Medlemskaber og medlemsbegrebet i Det Danske Spejderkorps

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medlemskaber og medlemsbegrebet i Det Danske Spejderkorps"

Transkript

1 Medlemskaber og sbegrebet i Det Danske Spejderkorps Funktioner i Blåt Medlem og spejderfunktioner der kræver ledererklæring og børneattest Regelsæt pr. 24. februar 2010 Arbejdsgruppen Blåt Medlem Udgivet Rettet vedr. børneattester fra 14 år. Redaktør Keld Andreasen 1

2 Medlemskaber og sbegrebet i Det Danske Spejderkorps samt Funktioner i Blåt Medlem og spejderfunktioner der kræver ledererklæring og børneattest Det kan godt være lidt af en jungle at finde rundt i de mange begreber der findes i Blåt Medlem Denne guide giver et overblik begreberne og deres betydning Indhold Medlemskaber og sbegrebet i Det Danske Spejderkorps... 2 Funktioner i Blåt Medlem og spejderfunktioner der kræver ledererklæring og børneattest 2 Medlemstyper... 3 Tolkning af Medlemskaber... 3 Kendte faldgruber... 4 Mikrober... 4 Efterskolebørn... 4 Ældre mer... 4 Funktioner og Medlemskabstyper... 5 Ledererklæring og Børneattest... 7 Eksempler på hvornår det skal indhentes børneattest... 7 Hvor er der hjælp at hente

3 Medlemstyper Det er disse der bruges i Blåt Medlem Korpsskab = Er der hvor man har sit primære skab. Det er herigennem hvor man betaler korpskontingent / bliver opkrævet kontingent. Andet skab = Bruges hvis man også er med i en anden gruppe/division/center/arrangement. Ikke skab = Er faktisk til alle man ønsker at registrere, pårørende, forældre der sidder i bestyrelsen, samt forældre der hjælper til med arbejde i gruppe/division/center/arrangement, som IKKE har direkte kontakt med børn. Det er kun Korpskontoret der kan ændre skaber. Hvis et udmeldes, men stadig er pårørende, ændres skabet automatisk til et Ikke skab. Tolkning af Medlemskaber En spejder/leder/hjælper registreres i Blåt Medlem direkte under en gruppe/division/center/arrangement/korps (kaldet topenhed) og evt. med en funktion i en afdeling eller patrulje. Medlemskabstypen Korpssskab bruges her, og yderligere funktioner kan tilføjes i Blåt Medlem. Forældrevalgte bestyrelsesmer, valgte revisorer og suppleanter registreres med et Ikke skab Funktionen Pårørende er altid tilknyttet topenheden og registreret med et Ikke skab Der er IKKE noget der hedder Passivt i DDS. Enten er man af DDS og betaler kontingent eller også er man ikke af DDS = Udmeldes af DDS = Ikke være registreret i Blåt Medlem. Hvis man vælger at melde sig helt ud af DDS slettes man af Blåt Medlem (bliver egentlig stående i systemet, men er markeret som inaktiv og vises ikke direkte). Personer der ikke vil være ledere og som ikke har børnekontakt, men måske er en del af en forældrepatrulje eller gammelmandsklan, som slår græsset eller fejer sne, ordner gruppens materiel eller hjælper til på anden måde i gruppen, kan samles i en underenhed med et passende navn og med enhedstypen Udvalg eller Arbejdsgruppe. Her bruger man stypen Ikke skab. 3

4 Kendte faldgruber Mikrober Typisk familiespejd fra 0-6 år. Her har Korpsrådet besluttet at de er mer af DDS. De skal således stå med et Korpsskab og betale kontingent. Efterskolebørn Mange vil have ændret deres skab til passivt (Ikke skab) fordi de enten er ude at rejse eller skal på efterskole etc. Altså hvor man typisk er væk i over et ½ år. Her ændrer vi ikke skaber, da der som sagt ikke er noget der hedder passivt. Enten er man af DDS og betaler kontingent eller også er man ikke af DDS = Udmeldes af DDS = Ikke være registreret i Blåt Medlem. Så proceduren er her, at man må melde personen ud af DDS og når personen kommer tilbage og vil være spejder igen, må man indmelde personen igen. Ved direkte henvendelser til Korpskontoret kan vi være behjælpelige med at genaktivere et gammelt skab, så man beholder historik og andre oplysninger. I stedet for at melde spejderen ud og ind igen kan gruppen også vælge at lade spejderen forblive, men opkræve et reduceret kontingent. Dog således at spejderen betaler mindst 75 kr. pr. kalenderår (Gruppen skal dog stadig betale fuldt korpskontingent til DDS). Ældre mer Voksne personer (24 til 40 år +) = Mange vil ikke stå med Korpsskab, da de kun hjælper til en gang i mellem. Men det skal de. Enten er man af DDS og betaler kontingent eller også er man ikke af DDS = Udmeldes af DDS = Ikke være registreret i Blåt Medlem. Der er primært gamle seniorer eller gammel klaner der bare kører videre. Når de er registreret i Blåt Medlem som enhedsmer i en afdeling, så har de også et korpsskab og skal betale kontingent. Man kan evt. gøre det samme som i sidste afsnit under Tolkning af Medlemskaber. 4

5 Funktioner og Medlemskabstyper Forkortelse Funktionsnavn Bemærkning Ledererklæring og børneattest Gruppe BSF Bestyrelsesformand Civil Nej Ikke Medlemskabstype Registret under Betale kontin gent Gruppen Nej GK Gruppekasserer Civil Nej Ikke Gruppen Nej BSM Bestyrelses Civil Nej Ikke Gruppen Nej BSML Leder i Bestyrelsen Valgt leder. Er også AFDL, AFDA, GL eller GA Gruppen BSMU Ung i Bestyrelsen Valgt 15-23årig GL Gruppeleder Ja Korps GA Gruppeassistent Ja Korps GH Gruppehjælper Ja Korps BLADE Bladmodtager Kan både være en civil (fx BSF) eller en leder (typisk GL) Gruppen KRMB Gruppekorpsråds Kan både være en civil (fx Korps/Ikke BSF) eller en leder (typisk GL) Gruppen KRMU Ung i Korpsrådet Ikke primære funktion Korps Gruppen OL Orkesterleder Ja Korps OA Orkesterassistent Ja Korps GREV Grupperevisor Må ikke være leder eller Ikke bestyrelses i gruppen Gruppen nej SØK Søkyndigt Må ikke være leder i gruppen Korps/Ikke /nej PL Patruljeleder Over 14:Ja Korps PA Patruljeassistent Over 14:Ja Korps AFDL Afdelingsleder Ja Korps AFDA Afdelingsassistent Ja Korps GREVSUPL Grupperevisorsuppleant Må ikke være leder eller Ikke bestyrelses i gruppen Gruppen Nej Pårørende Nej Ikke Gruppen Nej Division DC Divisionschef Ja Korps Division el. Grp. Ja DH Divisionshjælper Ja Korps Division el. Grp. Ja DK Divisionskasserer Civil Nej Ikke Division el. Grp. Nej DLM Divisionsledelses Ja Korps Division el. Grp. Ja DRM Divisionsråds Valgt leder eller civil i gruppe Korps/Ikke eller af Division el. Grp. divisionsledelsen DRMU Divisionsråds, Ung Valgt årig i gruppe eller af divisionsledelsen Division el. Grp. DREV Divisions revisor Må ikke være leder i Ikke divisionsledelsen Division el. Grp. Nej DREVSUPL Divisions revisor-suppl Må ikke være leder i Ikke divisionsledelsen Division el. Grp. Nej DKRM Divisionskorpsråds Medlem af divisionsledelsen Division el. Grp. DSØK Divisions Søkyndig Må ikke være leder i divisionsledelsen Division el. Grp. Nej Spejdercenter CSF styrelsesformand Ikke CSM styrelses 5

6 CRKM korpsråds Korps/Ikke CREV revisor Må ikke være leder i Ikke centerledelsen CREVSUPL revisorsuppleant Må ikke være leder i centerledelsen CSØK søkyndigt Må ikke være leder i centerledelsen CK kasserer CL leder Ja CA assistent Ja CM medhjælper Ja Korps Ja Korps Ja Korps Ja er AF sformand AK skasserer ASM sstyrelsesmedle m AKRM skorpsrådsmedl Korps/Ikke em AREV srevisor Ikke AREVSUPL srevisorsupplea Ikke nt ASØK s søkyndigt Må ikke være af arrangementsledelsen AL sleder Ja Korps AA sassistent Ja Korps AM smedhjælper Ja Korps Korps SMUK Særligt u. Korpset Korps Korpset ja Blåt Medlem MedlA Medlemsansvarlig Kan både være en civil (fx BSF) eller en leder (typisk GL) EnhA Enhedsansvarlig Ikke primære funktion EMedl Enhedsskab menige mer ØKOA Økonomiansvarlig Kasserer KMedl Korpsskab Alle mer der ikke er leder AMedl Andet skab Bruges når vedkommende i forvejen af af anden enhed IMedl Ikke skab Civile mer af bestyrelser, arbejdsgrupper eller udvalg Nej Ikke nej 6

7 Ledererklæring og Børneattest Korpsets holdning til hvornår man er forældrehjælper/voksenhjælper uden krav om skab i forhold til hvornår, man er leder/hjælper/assistent med tilhørende krav om skab er afledt af lovende om indhentning af børneattest. Se nedenfor. Eksempler på hvornår det skal indhentes børneattest Eksemplerne om, hvornår der skal indhentes eller ikke indhentes børneattest er primært udarbejdet med afsæt i gruppernes hverdag, men tilsvarende gælder for divisioner, centre, Korpsledelsen og udvalg under Korpsledelsen. Af og til omtales det at få indhentet en børneattest også som at blive tjekket i Kriminalregistret. Børneattest skal indhentes Der skal indhentes børneattest i følgende situationer: Alle godkendte ledere og hjælpere i gruppen Den ny leder, som skal være minileder i gruppen Den Patruljeleder/Patruljeassistent (PL/PA), der er fyldt 14 år og som står for hele eller dele af patruljemøderne Storesøsteren, som tager med på sommerlejr, og som har lovet at hjælpe til ind i mellem Forældre, som deltager i møder eller ture mere end 3 gange på 3 måneder, og som børnene opfatter som ansvarlige for aktiviteterne på stedet som børnene henvender sig til, hvis de har spørgsmål Seniorspejderen, som deltager jævnligt på møder og ture, hvor han eller hun er ansvarlig for aktiviteter for børnene under 15 år Madmor på ture, hvor turene er hyppige end 3 gange på 3 måneder eller mere end 1 uges varighed Mikrobe-faren, som deltager aktivt i mikrobemøderne ved, at han sammen med mikrobelederen regelmæssigt står for en af aktiviteterne både for sit eget barn og de øvrige børn. Ikke krav om børneattest Der skal ikke indhentes børneattest i nedenstående situationer: Faren, som træder til og hjælper miniledere i sidste øjeblik fordi en af de andre ledere er blevet syg. Men hvis han bliver bidt af det og fortsætter, skal han tjekkes efter 3 uger. De forældre, som kører til og fra ture, også selvom det er mere end 3 gange på 3 måneder. Moren, der har inviteret hele juniorflokken hjem til boller og kakao en enkelt søndag eftermiddag, hvor juniorlederne også er med. Medlemmer af bestyrelsen, f.eks. hyttevagten eller kassereren, der ikke har børnekontakt. PL/PA, som ikke er fyldt 14 år. PL/PA, hvor alle de øvrige patruljemer er 15 år eller derover. 7

8 Hvor er der hjælp at hente Man er altid velkommen til at kontakte Korpskontoret. I sekretariatet er vi alle klar til at hjælpe med Blåt Medlem. Statistik og Indberetninger er primært Stine og Kamillas område. Stine har Sjælland, Fyn og Øerne, minus Mølleå Division. Kamilla har Jylland + Mølleå Division. Vedr. økonomi og kontingentdelen er det bedst at skrive til arbejdsgruppen Se mere på 8

Divisioner i Blåt Medlem

Divisioner i Blåt Medlem Divisioner i Blåt Medlem Side 1. Hvad er Blåt Medlem 2 2. Medlemsdelen 2 Grupperne 2 Find en enkelt person 2 Lav en liste 3 Divisionsledelsen, divisionshjælpere, udvalg o.l. 5 3. Regnskabsdelen 6 4. Kontingentdelen

Læs mere

VELKOMMEN I BESTYRELSEN

VELKOMMEN I BESTYRELSEN VELKOMMEN I BESTYRELSEN Indhold Formål 4 De Blå værdier 5 Organisationen 6 Sammensætning af bestyrelsen og gruppen 8 Bestyrelsens opgaver 10 Gruppens økonomi 14 Uddannelse 16 Udvikling af gruppen 17 Lokalt

Læs mere

Lovhæfte 2013-2015. lovhæfte 1

Lovhæfte 2013-2015. lovhæfte 1 Lovhæfte 2013-2015 lovhæfte 1 INDHOLD 3 Grundlov ( 1-9) 4 Love for Det Danske Spejderkorps ( 1-51) 5 I Overordnede principper ( 1-8) 7 II Gruppen ( 9-22) 12 III Divisionen ( 23-33) Kolofon Lovhæfte Det

Læs mere

Dette hæfte findes også på: dds.dk/korpset/ide-og-politik/love-og-vejledninger. Side 2

Dette hæfte findes også på: dds.dk/korpset/ide-og-politik/love-og-vejledninger. Side 2 Lovhæfte 2011-2013 Januar 2012 Det Danske Spejderkorps Arsenalvej 10 1436 København K Tlf.: 32 64 00 50 Fax. 32 64 00 75 E-mail: dds@dds.dk Hjemmeside: dds.dk Redaktion: Jakob A. Nielsen Layout: Jakob

Læs mere

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S. Gruppehåndbog. 3. Vesterbro Vildgæssene Absalon Division

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S. Gruppehåndbog. 3. Vesterbro Vildgæssene Absalon Division D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Gruppehåndbog 3. Vesterbro Vildgæssene Absalon Division Forord Du sidder nu med 3. Vesterbro Vildgæssenes Gruppehåndbog. Håndbogen giver svar på alle praktiske

Læs mere

Vejledning i kontingentdelen. 1. Den fælles del (med og uden Nets/PBS)

Vejledning i kontingentdelen. 1. Den fælles del (med og uden Nets/PBS) Vejledning i kontingentdelen 1. Den fælles del (med og uden Nets/PBS) En af de store fordele ved Blåt Medlem er kombinationen af medlemsdatabase og regnskabsprogram. Det giver muligheden for en enkel kontingentopkrævning

Læs mere

LEDER-ORDBOGEN. 1. Helsingør Gruppe er delt i flere afdelinger, fx.mikro-afdelingen, mini-afdelingen osv...

LEDER-ORDBOGEN. 1. Helsingør Gruppe er delt i flere afdelinger, fx.mikro-afdelingen, mini-afdelingen osv... LEDER-ORDBOGEN 1. HELSINGØR GRUPPE 1.HELSINGOR.DK 1.HELSINGØR.DK ADRESSER AFBUD AFDELING AKTIVITETSMÆRKE Vores gruppe hedder 1. Helsingør Gruppe, og vi er en af grupperne i Øresund Division under Det Danske

Læs mere

3. Lyngby Gruppes Lederhåndbog 2010

3. Lyngby Gruppes Lederhåndbog 2010 3. Lyngby Gruppes Lederhåndbog 2010 1 11. april 2010 2. udgave redigeret på lederweekend 2010 Redaktion: Jesper Palner, Roar Borgen, Martha Johansen Ansvarlig: Gruppestaben 2 1 Indledning... 5 2 Strategi

Læs mere

3. Silkeborg Information til juniorspejderen og forældre

3. Silkeborg Information til juniorspejderen og forældre Kære Juniorspejder Velkommen i juniorgrenen til sjove, spændende og udfordrende aktiviteter. Side 1 af 7 Udg.: 07 Som juniorspejder laver vi mere seje aktiviteter. Vi sover i bivuak, sejler i kano og kører

Læs mere

En ny gruppe - hvordan gribes det an

En ny gruppe - hvordan gribes det an En ny gruppe - hvordan gribes det an 22 trin på vejen til en ny spejdergruppe. En ny gruppe - hvordan gribes det an 1 Henvendelser fra forældre eller tidligere ledere, der ønsker at starte en DDS-gruppe.

Læs mere

Kom godt i gang med regnskabsdelen af Blåt Medlem

Kom godt i gang med regnskabsdelen af Blåt Medlem Kom godt i gang med regnskabsdelen af Blåt Medlem Den opbyggelige historie om hvordan man kan starte her:... og ende her: Skrevet af Kim S. Andreasen og Jens Sørensen Kom godt i gang med regnskabsdelen

Læs mere

GUDENÅ DIVISION D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S

GUDENÅ DIVISION D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Referat fra divisionsrådsmøde d. 16-04-2015 Dagsorden: a. Valg af dirigent og referent b. Beretning fra divisionsledelsen c. fremlæggelse af årsregnskabet for det foregående år til godkendelse d. behandling

Læs mere

Håndbog for. gruppebestyrelser

Håndbog for. gruppebestyrelser Håndbog for gruppebestyrelser Indhold Kære medlem af gruppebestyrelse Fakta om De grønne pigespejdere Korpsets organisation De grønne pigespejderes Korpskontor Følg med: Nyheder og information fra korpset

Læs mere

Guide til medlemskartoteket

Guide til medlemskartoteket Guide til medlemskartoteket Bliv klogere på Í Redigerer af foreningens medlemmer Í Oprettelse af nye medlemmer Í Udtræk af medlemslister Í Registrering af ansvarsområder Í Indberetning Í Kontingentsatser

Læs mere

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Nogle får en god ide til en aktivitet sammen med andre mennesker. Flere kommer til og pludselig er pladsforholdene i lejligheden ved at være

Læs mere

Midlertidig vejledning til tolkebooking.dk

Midlertidig vejledning til tolkebooking.dk Midlertidig vejledning til tolkebooking.dk På www.tolkebooking.dk kan du booke tolk på nettet. Er du allerede kunde hos CFD Vi lukker langsomt op, så I starten er det kun kunder der har modtaget et brugernavn

Læs mere

Årsberetning 2014. 3. Silkeborg Gruppe

Årsberetning 2014. 3. Silkeborg Gruppe Årsberetning 2014 3. Silkeborg Gruppe Fastelavnsfest og generalforsamling Dagsorden for generalforsamlingen Invitation til fastelavnsfest og generalforsamling Bestyrelsen i 3. Silkeborg vil gerne invitere

Læs mere

D e t D A n s k e s P e J D e r k o r P s. de grå. Antvorskov division

D e t D A n s k e s P e J D e r k o r P s. de grå. Antvorskov division D e t D A n s k e s P e J D e r k o r P s de grå Antvorskov division nr. 3 november 2008 D e t D A n s k e s P e J D e r k o r P s indkaldelse til Divisionsrådsmøde vi glæder os til at se jer til divisionsrådsmødet

Læs mere

BG Indsigt. Familieanalyse. Hvem kan alligevel nå at få efterløn med de nye regler? Pension. 24. januar 2007

BG Indsigt. Familieanalyse. Hvem kan alligevel nå at få efterløn med de nye regler? Pension. 24. januar 2007 24. januar 2007 Familieanalyse BG Indsigt Pension Hvis du har spørgsmål til analysen, er du velkommen til at kontakte: Anne Buchardt 39 14 43 03 abuc@bgbank.dk Hvem kan alligevel nå at få efterløn med

Læs mere

Meld dig ledig søg om kontanthjælp for borgere over 30 år

Meld dig ledig søg om kontanthjælp for borgere over 30 år Meld dig ledig søg om kontanthjælp for borgere over 30 år Denne vejledning er primært for dig, som er fyldt 30 år, ikke medlem af en a-kasse og som ønsker at søge om kontanthjælp. Vejledningen gælder dog

Læs mere

Referat fra ordinært grupperådsmøde i DDS, Hjortespring Gruppe den 8. marts 2014

Referat fra ordinært grupperådsmøde i DDS, Hjortespring Gruppe den 8. marts 2014 Referat fra ordinært grupperådsmøde i DDS, Hjortespring Gruppe den 8. marts 2014 Godt 60 forældre, ledere og spejdere var med på forældreweekend på Høbjerghus, hvor rådsmødet foregik i forbindelse med

Læs mere

a. Kort fremlæggelse af Bagsværd Gruppes udviklingsplan ved Mads Løkke se bilag i. Ingen opklarende spørgsmål, beretningen godkendelse.

a. Kort fremlæggelse af Bagsværd Gruppes udviklingsplan ved Mads Løkke se bilag i. Ingen opklarende spørgsmål, beretningen godkendelse. Side 2 af 4 Punkt Programpunkt 1 Ad Valg af a. Dirigent: Gruppeleder Mads Nygaard valgt b. Referent: Camilla Blommegård valgt 2. Ad Formalia a. Godkendelse af dagsorden: Godkendt b. Er Grupperådet lovligt

Læs mere

de grå Senior-, leder- og bestyrelsesblad Antvorskov division

de grå Senior-, leder- og bestyrelsesblad Antvorskov division D e T D A n s K e s P e j D e r K o r P s de grå Senior-, leder- og bestyrelsesblad Antvorskov division 2013 DeT DAnsKe spejderkorps De Grå 2013 AnTVorsKoV DiVision Tak for denne gang Det startede, da

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

DIVISIONSLEDELSEN DIVISIONENS EJENDOM FLASKEPOSTEN. Marts 2013 Nr. 1

DIVISIONSLEDELSEN DIVISIONENS EJENDOM FLASKEPOSTEN. Marts 2013 Nr. 1 Marts 2013 Nr. 1 DIVISIONSLEDELSEN DC Martin Steenstrup, Torkilstrupvej 8,4863 Eskildstrup 25 882522 DK Susanne Graae, Nr. Alslev Vestergade 7, 4840 Nr.A. 28 639630 DA Martin Andersen, Sølvgade 26, 4840

Læs mere

FORENINGS- HÅNDBOGEN

FORENINGS- HÅNDBOGEN HÅNDBOG FOR LOKALFORENINGER OG KREDSE FORENINGS- HÅNDBOGEN En praktisk hjælp til alle områder indenfor foreningsopbygning af lokalforeningen samt opbygningen af kredsen SIDE 01 FORORD Velkommen som lokalforening

Læs mere

Forord Dette hæfte er for såvel nye som erfarne grupperådsmedlemmer.

Forord Dette hæfte er for såvel nye som erfarne grupperådsmedlemmer. GRUPPERÅD - sådan Indholdsfortegnelse Spejderarbejde er mere end tidsfordriv! 3 Hvad er et grupperåd? 4 Forudsætninger for at være med i et grupperåd 4 Grupperådet som en kaffeklub eller et aktiv? 5 Grupperådets

Læs mere

Familiespejder. Sådan kommer gruppen i gang!

Familiespejder. Sådan kommer gruppen i gang! Familiespejder Sådan kommer gruppen i gang! Indholdsfortegnelse Familie-spejd... 3 Hvorfor gør vi det?... 3 Familie spejder enhedens opbygning... 4 Enheden består af 3 dele:... 4 Lovene... 5 16. Familiespejd...

Læs mere

Vejledning i brug af BadmintonPeople.dk

Vejledning i brug af BadmintonPeople.dk Vejledning i brug af BadmintonPeople.dk Læs grundigt denne vejledning igennem. BadmintonPeople.dk er skabt igennem et samarbejde imellem DGI og DBF. Meningen er at lette klubbernes ledere, administratorer

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere