K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B"

Transkript

1 K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B 5. M A R T S N U M M E R 2

2 2 N Y T F R A K. A. S. Invitation til Reception Onsdag den 4. april Vores allesammens formand Niels Erik Andersen fylder 60 år onsdag den 4. april. Det vil klubben gerne markere med reception i Jomsborg på selve dagen fra kl. 15 til kl Vi håber at se rigtig mange! På grund af planlægningen af arrangementet bedes I tilmelde jer til senest tirsdag den 27. marts. H Bestyrelsen Velkommen Peter Møller Jens Christiansen Philip Svitzer Larsen Simon Tobiasen Gerhard Tiwald Jens Erik B. Olsen Lise Mortensen Carsten Harboe Jonas Tesch Hallberg Jens J. Christensen til Christian R. J. Nielsen Maria Therese Laub H Redaktionen ønsker god vind!

3 V I G T I G T! Der indkaldes hermed til Generalforsamling Onsdag den 28. marts kl i klubhuset Dagsorden a. Valg af dirigent b. Godkendelse af bestyrelsens beretning for det forløbne år c. Godkendelse af det reviderede årsregnskab og status d. Bestyrelsen forelægger budget og planer for det kommende år e. Behandling af indkomne forslag f. Fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr for det kommende år g. Valg af formand h. Valg af bestyrelsesmedlemmer i. Valg af revisor og revisorsuppleant j. Eventuelt OBS! Vi gør opmærksom på vedtægternes 7 stk. 2: Stemmeret har alle myndige aktive medlemmer, som har været medlem i mindst 2 måneder. Ad punkt e: Indkomne forslag - forslag fra bestyrelsen om bådhåndtering (se side 4) Ad punkt f: Bestyrelsen foreslår kontingentet uændret til kr 690,- kr. pr. halvår og indmeldelsesgebyret uændret til kr 600,- Ad punkt g: Valg af formand - Formanden er på valg -villig til genvalg Ad punkt h: Valg af bestyrelsesmedlemmer Margit Arentoft, næstformand ikke på valg Kirsten Christensen, kasserer på valg - villig til genvalg Signe Foverskov ikke på valg Lennart Hansen Johan Piil-Henriksen Allan Jensen Kristine Niss Morten Ingerslev på valg ikke på valg på valg - villig til genvalg ikke på valg på valg - ikke villig til genvalg 3 Pris pr. person incl. 1/2 fl. vin kr. 240,- Ad punkt i: Valg af ekstern revisor og interne revisorer Som revisor foreslår bestyrelsen Christensen Kjærulff Som interne revisorer foreslår bestyrelsen Tine Nørregaard - på valg - ikke villig til genvalg Poul Støvhase - ikke på valg Som nyt bestyrelsesmedlem foreslås Niels Laursen, og som intern revisor Jørgen Warming H Med venlig hilsen - Bestyrelsen

4 4 V I G T I G T! Generalforsamling Ad punkt e: Indkomne forslag - forslag fra bestyrelsen om bådhåndtering Et udvalg i Svanemøllehavnens bestyrelse har i et stykke tid arbejdet med forskellige forslag til en billigere bådhåndtering for klubberne i Svanemøllehavnen. Planen går i korthed ud på, at Svanemøllehavnen A/S selv anskaffer noget udstyr og varetager bådhåndteringen alene frem for som nu, at benytte eksterne leverandører. Når man ser på de besparelser dette kan give på de årlige udgifter til bådhåndtering er det bestemt en interessant investering. For at realisere planen vil der skulle etableres en fælles rampe og spuleplads for K.A.S. og Frem, og der skal åbnes en kørevej med adgang for bådtransport imellem de to bådpladser. Der vil være tale om et fælles projekt imellem de to sejlklubber og det skal aftales nærmere, hvordan vi fordeler omkostningerne til etablering og drift af anlægget. Da der vil være tale om en væsentlig investering for K.A.S. vil bestyrelsen gerne have generalforsamlingens tilslutning til, at vi arbejder med dette.

5 S K O L E U D VA L G E T Husk at tilmelde dig Forårsfesten Kom og vær med til at hylde de nye førere og byd de nye elever velkommen til klubben! Inden sæsonstart og efter en lang og mørk vinter, håber vi at se rigtig mange af jer til middag og sjov i Sejlklubben Frems restaurant. Menúen er: Forret Melon carpaccio med parmaskinke brød & smør Hovedret Kalvefilet med årstidens grønt, pommes Anna kartoffel, Barolo sauce Kaffe & kage Og glæd dig også til: K.A.S. REVY 2012! Efter middagen indtager Home at 7 scenen. Det bliver svedigt! Prisen for dette sublime arrangement er kr Tilmeldingsfristen er fredag den 30. marts (inden påsken). Der plejer at blive udsolgt, så tilmeld dig allerede nu på Vi glæder os til at se dig! Lørdag den 14. april kl H Skoleudvalget Taja & Morten Erling Larsen Industrilakering ApS Inventar Døre Stole Vinduer Skilte Alu/Metal Glasfiber Alt i Sprøjtelakering Laurentsvej Bagsværd Tlf

6 6 S K O L E U D VA L G E T Teoretisk prøve i Navigation Hvis du skal til teoretisk prøve i navigation, så læs her: Prøven bliver holdt i K.A.S. klublokale. Prøven er fordelt på 2 dage: Mandag den 26. marts kl til afholdes skriftlig prøve. Lørdag den 31. marts kl til afholdes mundtlig prøve. Du skal tilmelde dig til din lærer på holdet senest den 5. marts. Den skriftlige prøve består af en 2 timers navigationsopgave og en 30 minutters multiple choice opgave indenfor søsikkerhed, farvandsafmærkning, havmiljø og sømandsskab. Det er ikke tilladt at bruge sin mobiltelefon under prøven. Den mundtlige prøve varer normalt ca. 20 minutter og omfatter hele stoffet. Der lægges særlig vægt på søvejsregler og nødsignaler. Når de skriftlige prøver er rettet, bliver plan for mundtlig prøve lagt ind på H Ole M. Pedersen Skoleudvalget Vigtige Småting Plads på land vinter Hvis din båd IKKE har været på land i , SKAL du inden 1. august have afleveret et udfyldt skema om dit ønske, så kommer din båd på ventelisten, ellers ikke. Skal din båd IKKE på land skal du også give besked, da du ellers vil få en opkrævning på pladsleje. H Bådpladsudvalget Husk K.A.S.s fødselsdag Tirsdag den 13. marts kl. 17. Sidste tilmeldingsfrist er den 8. marts til H Fest-og tursejlerudvalget

7 F E S T - O G T U R S E J L E R U D VA L G E T Invitation til Klubmiddag Onsdag den 28. marts kl i Restaurant Strandberg I forbindelse med generalforsamlingen den 28. marts serverer Restaurant Strandberg følgende klubmiddag: Skiver af mørt canadisk okse cuvette med bagt kartoffel og hjemmelavet bearnaise hertil en skål blandet salat med viniagrete. Hjemmelavet lun æblekage med flødeskum og kaffe. Klubpris: 165 kr. pr. couvert Tilmelding til senest mandag den 26. marts kl H Fest-og Tursejlerudvalget Johan Piil-Henriksen Bliv klog før skade. Er skaden først sket, er der for sent! Med Pantaenius som forsikringspartner er du dækket ind 12 måneder om året, 365 dage om året, i vand eller på land. Du vil opdage, at forsikringsbetingelserne er let gennemskuelige og ikke indeholder ubehagelige undtagelser skrevet med småt. Danmark Tyskland Storbritannien Monaco Østrig Spanien Sverige USA Østerbro Skive Tel

8 8 S VA N E M Ø L L E K R E D S E N Nyt fra Kapsejlads afholdelse af aftenmatch, facilitering af udstyr og vejledning til kapsejladser i kredsen og et godt netværk med kapsejladsledere til afholdelse af kapsejladserne. Uddannelse kredsen skal gennem kurser styrke klubbernes kompetencer inden for kapsejladsledere, ved f.eks. at afholde regelkursus for klubberne i kredsen i samarbejde med DS, uddannelse af nye sejladsinstruktører både til seniorafdelinger og ungdomsafdelinger, ved at tilbyde deltagelse på DS instruk- Svanemølle -kredsen Ved generalforsamlingen tirsdag den tørkurser, samt ved at facilitere muligheden 1. marts 2011 valgte Johan Piil Henriksen for at lave samlede kurser i kredsen. at træde ud i tide og pegede på Charlotte Ungdomsafdeling vi skal forsøge at styrke Andersen til at træde ind som formand. Det ungdomsarbejdet i kredsen ved at lave aktiviteter som kan rekruttere nye medlemmer til var en enig generalforsamling der vedtog at gøre Charlotte Andersen til formand for KØS og på sigt til klubberne i kredsen. det sidste år af Johans formandsperiode. Tursejler hvad kan vi gøre for tursejlerne? Ligeledes ønskede Johnnie Rørvig at træde ud Lokaludvalg/politisk involvering for at af bestyrelsen og her blev der Mette Svendsen Helmer valgt ind i stedet. Efterfølgende vigtigt at vi får skabt sammenhørighed mel- fremme sejlernes interesse her er det har vi i bestyrelsen konstitueret os således at lem de medlemmer vi har i Østerbro lokaludvalg og de valgte medlemmer som har bestyrelsen ser således ud: sejlerinteresser finder fælles fodslag. Formand: Charlotte Andersen Næstformand: Mette Svendsen Ungdomskontakt: Morten Mejer Müller Kapsejladskontakt: Ole Brock Lauritzen Kursuskontakt: Stig Simonsen Menigt bestyrelsesmedlem: Morten Thanning Vendelø På det første bestyrelsesmøde blev missionen og visionen for kredsen blandt andet diskuteret. Og kredsen er til for dens medlemmer og har fem ben at stå på: Hvad kan vi gøre for jer? I Kredsen har vi besluttet at afsætte midler til at lave flere aktiviteter på tværs af klubben og skabe mere synlighed om klubberne og derved forhåbentlig sørge for at der kommer mere liv på havnene og flere medlemmer til klubben. Derfor kunne vi godt tænke os at høre fra jer med forslag til hvilke aktiviteter inden for de fem ovenstående områder I synes kunne være relevante. I Kredsen har vi opstillet nogle forslag til hvad disse aktiviteter kunne være: Forældredag (1. jun + 1. aug) tilbud til alle klubberne om at man kan tage sit barn eller barnebarn med ned til aktiviteter på havnen. Man kan komme ud i optimistjolle, feva, 29 er eller yngling. Derudover vil der være aktiviteter omkring havnen med DS s aktivitettrailer. Formål: At skabe interesse for sejlsport hos medlemmers børn. Non-regatta (aug/sep) et kapsejladsstævne

9 S VA N E M Ø L L E K R E D S E N 9 for omegnens sejlere, med fokus på at kapsejle for sjov. Det bliver et taskestævne hvor sejlere fra de tilstødende kredse bliver inviteret. Formål: Et kapsejlerarrangement for unge sejlere som hylder bredden. Kredsmesterskab (Sep) Kunne man lave et arrangement som talte for at være kredsmesterskab? Lidt som en afslutning på Onsdagsmatch? Formål: At tilbyde ekstra kapsejladsaktivitet for medlemmerne. Beredsskabsstyrelsens 1. hjælps kursus (okt/nov) kunne dette være et tursejler - projekt? Formål: At tilbyde tursejlerne et relevant kursus. Regelkursus (nov) vi arrangerer i samarbejde med DS et regelkursus og tilbyder medlemmerne mulighed for at deltage. Formål: At rekruttere flere mulige officials i kredsen således at vi ikke er så sårbare som vi er i øjeblikket. Sejlerinstruktøruddannelse (okt/nov) uddannelse af de nye sejlerinstruktører i DS s kursus for sejlerinstruktør. Formål: At uddanne nye instruktører i kredsen. Kapsejladsinstruktørkursus (okt/nov) I samarbejde med DS skal vi forsøge at lave en kapsejladsinstruktør uddannelse for medlemmerne i kredsen, så klubberne har mulighed for at få uddannet instruktører. Formål: At få flere kapsejlere til kredsen gennem tilbud om kapsejladsundervisning. Skriv til os! Hvis du har en god ide eller gerne vil være med til at arrangere et af de ovenstående arrangementer vil vi meget gerne høre fra dig. Du kan læse mere om hvad der sker på www. svanemøllekredsen.dk som vil blive opdateret løbende med aktiviteter som bliver sat i gang. Og herinde kan du også kontakte os med gode ideer til aktiviteter. Vil du være kapsejladsleder? Går du rundt med en lille baneleder i maven, men ved ikke hvor du skal gå hen for at få uddannelsen? Så kan vi hjælpe dig med at finde den ansvarlige i din klub. Dansk Sejlunion arrangerer hver vinter en række kurser i kapsejladsledelse. Det første i rækken er Baneleder 1, som afholdes i en weekend fra lørdag til søndag og giver dig mulighed for at være baneleder ved små klubstævner i kredsen. Vi vil også løbende opdatere hjemmesiden med de kurser som er relevante. Onsdagsmatch følg os på Facebook! Svanemøllekredsen har oprettet en Facebookside for onsdagsmatchen, her vil du kunne følge med i hvornår resultaterne bliver offentliggjort, ligesom vi også vil opdatere siden med relevante informationer. Så skynd dig ind og bliv fan af Onsdagsmatch! Vi håber at Svanemøllekredsen i fremtiden vil være mere synlig og at vi i fællesskab kan lave en masse gode aktiviteter på havnen. Vi ønsker jer alle en god start på sæsonen! d H Svanemøllekredsen Charlotte Andersen

10 10 S K O L E U D VA L G E T Lyngby Radio - Lyngby Radio Her er Odin Det er onsdag morgen i uge 28 og skipperne fra Odin, Freja og Sigyn skal tage nogle beslutninger vedrørende dagen sejlads. Vi ligger i Lohals på Langeland og skulle gerne fredag slutte i en skiftehavn som de øvrige både, der skal sejle med i ugen efter, kan kan sejle til fra Svanemøllen på en rimelig tid. Aftenen forinden var vi blevet genforenet, efter at de tre både havde overnattet i tre forskellige havne, henholdsvis Nyborg, Korsør og Omø. Vi fik samlet nogle borde med bænke, så vi alle kunne sidde sammen og nyde vores aftensmad på en rigtig flot sommeraften. Det var rigtigt hyggeligt at være samlet igen og snakken gik hele aftenen. Hvor vi de foregående dage havde haft lidt eller ingen vind, har vi nu fået rigeligt. Som jeg husker det, sagde vejrmeldingen m/s fra nordøst. Vi tænker at med en god lang dags sejlads, kan vi nå til Ballen Havn på Samsø, men vi skulle blive klogere. Vi får rebet storsejlet og fundet stormklyveren frem, og alle 3 både stævner ud af Lohals stadig ved godt mod. I starten ligger vi lidt i læ af Langeland, men får snart kærligheden at føle. Med vinden i NØ er det ikke som at sejle hjemme i det mere beskyttede Sundet. Anders Tourell og den øvrige besætning på Odin kalder os på Sigyn over VHF en. Vi hører Odin kalde, men da vi vil svare, dør radioen. Skipper (læs: undertegnede) havde glemt at købe batterier i Brugsen til den håndholdte VHF-radio. På Odin giver de ikke så let op, så de vil prøve ved hjælp at en kystradiostation. Lyngby Radio Lyngby Radio her er Odin. Og der bliver svaret: Odin Nikolaj og Hans ror os ind mod Vejrø

11 S K O L E U D VA L G E T 11 her er Lyngby Radio hvad er dit kaldesignal?. Øhe - vi hedder bare Odin! Men Lyngby Radio vil gerne hjælpe, selv om man ikke har fået sit kaldesignalbevis med, selv om det er et krav. Ligesom det er et krav, at der er en på båden med VHF-certifikat. Forgæves forsøger Lyngby Radio at kalde Sigyn, men da batterierne i radioen jo er flade (måske den havde virket med Duracell), hører vi aldrig deres opkald. Lidt senere taler jeg med Tanja Haagh Jensen, som er skipper på Freja, via mobil, da Freja ikke har VHF-radio. Vi bliver hurtigt enige om, at der er for langt til Ballen i sådan et vejr, og beslutter i stedet at tage den noget kortere tur tværs over Storebælt til Agersø. Det er på de kanter kendt, at en hård vind fra NØ giver en utrolig grim sø. Dette kommer vi til at kæmpe med og imod i mange timer. Odin, som sejlede ud sidst, har besluttet at vende om og gå tilbage til Lohals. Freja får problemer med et knækket bagstag og en flænge i storsejlet, og beslutter ligeledes at returnere til Lohals, men da vi tager et langt ben på styrbords halse, ligger vi noget nordligere og har derfor ikke visuel kontakt. Hvis et opkald til min mobil er gået igennem har jeg i hver fald ikke hørt det, da vi er fuldt beskæftiget med at bjærge skuden gennem de voldsomme søer. Det er svært at forestille sig, at vi dagen forinden måtte finde årene frem for ikke at ligge stille i dybvandsruterne. Længere ude på Storebælt er der intet signal på mobilen. Da vi nærmere os smålandsfarvandet prøver jeg igen med mobilen, men selv om jeg prøver at holde den i læ af hardtoppen, betyder de våde fingre at der trænger saltvand ned mellem tasterne, og til sidst begynder den at få sit eget liv - går ind i menuer og undermenuer, og ringer op til tilfældige fra adressebogen. Mobiltelefoner er meget anvendelige, især hvis der er dækning. Og det er der ofte ikke, når man kommer et stykke ud fra kysten. Jeg kunne godt tænke mig, at der var fastmonteret VHF-radioer i gaffelriggerne, med en antenne i masten og mulighed for at sende med 25 W. Det ville gøre det nemmere at kommunikerer med de andre både, man følges med, hvis afstanden bliver for stor og der ingen mobildækning er. Men først og fremmest kunne det være en vigtig hjælp i en nødsituation. Vi har krydset T-ruten og skal til at passerer Rute-H, da en coaster giver os 5 korte trut selv om afstanden er god nok. Da vi erfarer, at de andre er vendt om, beslutter vi at gå til nærmeste havn Omø (igen). Vi er ved at være møre. En fantastisk bedrift af en fantastisk besætning som består af Jørgen Vig Der laves morgenmad på Freja Nikolaj får sig en dukkert

12 12 S K O L E U D VA L G E T Jensen, Hans Jørgen Bodelsen, Nikolaj Schultz og Niels Vilstrup. Vi kommer til havnen på Omø samtidig med færgen, men da vi har været der før, kender vi færgens sejlplan og venter med at sejle ind til færgen er afgået 15 minutter senere - selv om vi meget gerne vil hurtigt i havn. Vi kommer til at ligge langskibs i fiskerihavnen, godt i læ af molen. Efter et velfortjent varmt bad er det godt at se, at Hans er kommet sig efter mange timers søsyge, og nu kan underholde de lokale om vores bedrifter. Vi når lige at lave en aftale med den lokale havne-bistro, hvor vi bagefter kan sætte os op og nyde en wienersnitzel, skyllet ned med en kølig pils bare skønt at sidde indendørs. Lige overfor hvor vi har fortøjet båden, er der et cykelskur, som vi nærmest indtager til tørring af sejl og alskens våde tøj. Nikolaj slår også sit telt op inde i cykelskuret, og vi sætter da også pris på, at vi ikke skal rundt på øen næste morgen for at finde Nikolajs telt og Nikolaj!!! Næste dag bliver alle tre både i havn. Odin og Freja i Lohals og os på Omø. Havnefogeden beder os om at fjerne teltet fra cykelskuret, så de lokale øboer kan få plads til deres cykler. Vi er dog på god fod med ham, og han skaffer da også nogle hynder fra en gammel sofa til Niels, der har forlagt sit liggeunderlag. Vi slæber i stedet et bord ind i skuret, så vi kan få frokost i læ for blæst og regn. Da vi om fredagen skal afsejle fra Omø havn, syntes de lokale fiskere at det ser lidt besværligt ud med forhaling og sliptov. En af dem tilbyder at slæbe os ud, men det er en æressag for os, selv at sejle ud for sejl når det nu er muligt. Da vi har besluttet at sejle til Karrebæksminde, har vi et godt forspring i forhold til de to andre både. Flot sejlads og en god afslutning på en forrygende uge hvor første destination var Femø, som blev anløbet ret sent. Da vi næste dag sejlede nordpå med Korsør som mål, blev vi agterudsejlet, da vi ramte et vindhul, og selv med alle sejl sat kunne Nikolaj svømme hurtigere, end vi kunne sejle. Efter mange timer og nogle åretag kom vi ind til Vejrø. Da var vi ikke klar over at der ville gå 2 døgn før vi så de to andre bådes besætninger, som også kom i bælter med vindstille. Og Vem kan segla förutan vind? Vel fremme i Karrebæksminde kan vi fra Sigyn begynde at forberede aftenes fællesspisning og få tændt op i grillen. Vi vil lave en practical joke, som dog falder lidt til jorden. Kort efter at de 2 andre både er ankommet, serverer vi en velkomstdrik, som vist nok nydes. Da det er ved at være drukket, hiver vi pøsen frem og spørger, om der er nogen som vil have mere. Nogle af drengene på Odin er ikke så sarte, og siger ja tak. Der har jo ikke været piger med på Sigyn i den uge! Men nej, vi havde ikke lavet det i pøsen ville bare se deres Jørgen og Hans med Storstrømsbroen bag sig Sigyns besætning i cykelskuret på Omø

13 S K O L E U D VA L G E T 13 reaktion. Det bliver en rigtig god aften med grillmad, pandekager og forskellige drikkevarer. Det var første gang, jeg var på sommertogt, og med et nyerhvervet førerbevis sprang jeg ud i det og meldte mig som skipper. Jeg har lært en masse og har allerede tilmeldt mig dette års togt. H Johnny Aa. Jørgensen Freja syd for Femø FAKTA Vi starter i uge 28 og sejler i 3 uger Man tilmelder sig en uge ad gangen, som løber fra lørdag kl. 12 til næste lørdag kl. 12 Vi opfordrer til, at du angiver så mange uger, som du har mulighed for at sejle i, så vi kan lave den bedste fordeling og få samme antal både afsted i alle ugerne Tilmeldingsfrist: Onsdag d. 30. maj Koordineringsmøde for alle deltagere er torsdag d. 7. juni kl i Jomsborg Skiftedag er normalt i en let tilgængelig havn Pris: Deltagergebyr kr havnepenge, forplejning og div. (ca. kr ) Tilmelding på Fællesspisning i Lohals

14 14 P Å T O G T M E D M A R I A N N E Med Marianne til Dunkerque Reglen er gerne, at når vi det ene år har været østpå, så sejler vi vestpå det følgende år. Dog sommetider afbrudt af en tur nordpå til Norge. Derfor stævnede vi sidste sommer ned mod Kielerkanalen med den plan at nå de Britiske Kanaløer men ak den gik ikke Grandberg! Vi kom adsted Grundlovsdag ved 15-tiden og efter 4 sejldage og 2 overliggerdage grundet dårligt vejr kom vi til Kielerfjorden, og gik ind i Holtenau, som er indsejlingen til Kielerkanalen. Morgenen efter slusede vi ind. I modsætning til sidste gang, var vi kun 3 både. Men sjovt nok synes jeg sejlerne er lidt ældre end i højsæsonen... Vi sejlede først til en lille marina i landlige omgivelser og dagen efter et par sømil videre Den hollandske flådehavn i Den Helder til Rendsburg. Vi talte på knapper vejrudsigten var dårlig for Nordsøen en del dage frem: skal vi putte os her i kanalen eller tage til Hamburg? Når man kommer ud af kanalen (som i øvrigt er 98,7 km lang = 53,3 sømil) kan man dreje til venstre ad Elben til Hamburg eller til højre og så kommer man ud i Nordsøen. Planen er, at vi skal forbi de tyske Frisiske Øer til Holland, og så ind på kanalsejlads igen. Enden på alle de meteorologiske overvejelser blev, at vi puttede os i Kielerkanalen, til der var et vindue i vejret til at komme ud i Nordsøen. Så vi havde tre overnatninger i kanalen, hvor man ellers typisk vil nøjes med én. Men det var nu ikke så tosset, for både kanalen og overnatningsstederne har bestemt deres egen charme der hersker et eget liv.

15 P Å T O G T M E D M A R I A N N E 15 I Rendsburg lå vi ved siden af en svensk sejler, som nok kunne give én forhåbning om nogle år til søs endnu. 80 år gammel og singlehand sejler fra Rönneby i Blekinge. Imponerende! Han har sejlet sømil i sin båd. Nedenfor kirketårnet i Dordrecht Men ud kom vi vejrudsigten tydede på 24 timer uden blæst fra vest. Højvande i Brunsbüttel kl , så vi lagde os ud ved slusen ved 2-tiden. Men desværre stor aktivitet med kommercielle skibe gjorde, at vi først kom igennem ved halvfiretiden. Lidt ærgerligt at spilde den tid, men til gengæld var det næsten lyst da vi kom ud i Elben i en brusende medstrøm. Vores forhåbning var at komme til Holland. Til at begynde med var der slet ingen vind, og det blev i det hele taget kun til få timers sejlads med storen oppe ellers var det alene for maskine hele vejen. Midt på dagen til min store uro begyndte maskinen med korte mellemrum at gå ned i omdrejninger. Ingen vind, modstrøm, dårligt nok land i sigte og lang tid mellem vi mødte andre både ubehagelige omstændigheder for et motorstop! Efter en tid finder jeg årsagen: brændstoffilter nr. 2 var ved at sætte til med slim. Præcist som sidste år i Kalmarsund. Åbenbart har vi stadig problemer med dieselpest til trods for tilsætning af dispergeringsmiddel og biocid. Hovmesterens sarte balanceorgan brød sig ikke om dønningen, der stod derude, hvilket adstedkom et noget lavere serviceniveau end ønskeligt. For ikke at gøre turen længere end nødvendigt, gik vi derfor ind til Borkum sidste tyske ø før grænsen efter 17 timers sejlads. Det er ikke nogen køn havn og den ligger også noget for sig selv, idet byen og havnen ligger på hver sin ende af øen. Den del af havnen vi lå i, har været marinens også i Tyskland bliver flåden mindre. Meteorologerne havde ret, for dagen efter var vejret stygt. Masser af regn og vind, så vi blev en extra dag på øen og sejlede derefter det sidste stykke til Holland. Stadig masser af vind og regn (turens omkvæd). 7 knob for Dordrecht er en skøn by

16 16 P Å T O G T M E D M A R I A N N E fokken alene + 3 knobs medstrøm, så farten var der ikke noget galt med. Vi ankom til Delfzijl i Holland og slusede dagen efter ind i landet. Senere samme dag ankom vi til Groningen i elendigt vejr. Staande Mastroute det er hollandsk og betyder Stående Masterute. Her kan man sejle i sejlbåd med mast på gennem hele Holland helt oppe fra den tyske grænse og næsten ned til Belgien. Kanaler, floder og søer med et utal af broer osv. Det var en stor oplevelse på trods af meget dårligt vejr. Men blæsevejr kunne ikke rigtig genere os derinde på samme måde som på havet. Svenskere, vi mødte i Kielerkanalen, genså vi i Willemstad, og de fortalte, at de havde ligget indeblæst i Cuxhaven i 5 dage det var den gang vi fandt et vindue i vejret og smuttede fra Brunsbüttel til Borkum. Så da blæsevejret kom (igen), var vi inde i Holland. Dordrecht er en gammel søfartsby Holland er en fin oplevelse med en blanding af køer, duft af gylle, får, små kanaler, store kanaler, middelalderbyer, sejlbåde, motorbåde, flodpramme, dejlige restauranter og hvad véd jeg. Det meste meget charmerende. Der er mange andre gæstesejlere hernede og man kan bl.a. tydeligt mærke at vi er tæt på England. Men der er meget langt mellem danskere vi har set flere nordmænd end danskere, og svenskerne er som vanligt fint repræsenteret. Vi havde kun sejl oppe da vi sejlede over Ijsselmeer midt i Holland, men det var til gengæld en frisk tur. Det endte med 2 reb i storen i de krappe søer, som jo hører til lave vanddybder. Men herligt var det med et dejligt kryds. Dagen efter sejlede vi over Markermeer. Nej, jeg vidste heller ikke at der var noget, der hed sådan. Men det er den sydlige del af den store indsø i Holland, som er delt af en dæmning. Den dag var der absolut ingen vind, så det var for motor. Til gengæld fik vi vandplanter (ikke almindelig tang) på kølen, på roret og i skruen. Til trods for at vi bakkede det bedste vi har lært, kom det ikke ud af skruen, så vi var begge ude at bade for at få det af. Det lykkedes ikke bl.a. fordi man ikke kunne se en hånd for sig. Så for nedsat kraft ankom vi til Amsterdam. Problemet viste dog at have løst sig selv, da vi senere forlod byen! Amsterdam var naturligvis et af turens højdepunkter, og vi lå fint i en havn, der hedder Sixhaven, hvorfra der går en gratis, lille færge for gående, cyklister og knallerter i pendulfart til centrum lige overfor. På hollandsk hedder en cykel en fiets og en knallert en brom- Trængsel i slusen på vej til Wolphaartsdijk

17 P Å T O G T M E D M A R I A N N E 17 fiets. Brom-brom - er det ikke herligt? Vi fik indhentet megen manglende motion i Amsterdam ved at gå byen tynd motionen fik extra hjælp den dag vi besluttede at tage en sporvogn fra centrum til Van Gogh museet, for da strejkede de offentlige transportsystemer! Afsejlingen fra Amsterdam var noget speciel, fordi den skulle foregå midt om natten. Når man skal sydpå fra centrum, foregår det i konvoj vi var dog kun fire både for at genere trafikken (bl.a. metrolinier) i byen mindst muligt. Det var meget stemningsfuldt heldigvis i godt vejr, omend med torden 360 grader omkring os. En mild nat i de lyse nætters tid det var en ganske speciel og dejlig oplevelse. Selvom man en lidt søvnig dagen efter! Generelt kan man sige, at det nordlige Holland har de hyggeligste og fredeligste kanaler, men til gengæld er de mest charmerende byer i den sydlige del. Fx Dordrecht en større by, men en ægte perle. Vi lå i en lille havn, hvor en mini-bro skal åbne for at man kan komme ind. Lige neden for en katedral, hvor klokkespil hele dagen (ikke natten!) lyder hvert kvarter fra det 75 m høje tårn. Og Willemstad en lille fæstningsby, hvor vi lå i voldgraven. Det fås ikke bedre! Lidt faktuelle sejladsdetailler: oppe i det nordlige, omkring Dokkum, er dybgangen i kanalerne den laveste på hele turen. De garanterer min. 1,95 m, og på et tidspunkt slæbte vi kølen gennem mudderet (vi stikker 1,9), men det kan være at rorgængeren (hmm...: kaptajnen) var lidt for langt ude til siden. En dag gik vi under en fast bro med godt 18 m frihøjde og vi skal bruge 17,5 m, så det var tæt på. Bedst ikke at kikke op, for perspektivet gør det umuligt at vurdere. Man kan muligvis finde en omvej og undgå denne bro. Uagtet at det var en herlig tur gennem Holland, begyndte vi efter 3 uger i kanalerne at glæde os til at gense horisonten, og få vind i sejlene på havet. Vi sluttede vores tur gennem Holland med En af perlerne: Willemstad

18 18 P Å T O G T M E D M A R I A N N E ophold i Mittelburg en meget charmerende by, som vi nød meget. Den sidste times kanalsejlads bragte os ned til Vlissingen ( V udtales på hollandsk mere eller mindre som på tysk), hvor vi slusede ud i Nordsøen. Farvandet herfra og ned mod Kanalen er kompliceret med lavt vand langt ud fra kysten og nærmest i form af revler. Der er smalle passager, men det gør det fx svært at ligge og krydse. Skipper blev ikke så hardcore at han kalkulerede med de svingende dybder på grund af tidevandet. Men vi udnyttede naturligvis tidevandet på den måde at vi sørgede for at sejle i medstrøm. Det betød somme tider afgang midt om natten, for Tide is the King. Fra Vlissingen er der ikke langt til den belgiske grænse, og vi sejlede til Oostende. Vi lagde til i den kongelige belgiske yachtklubs havn i den del af den store havn, der hedder Montgomery Dock de store begivenheder i denne del af Europa har sat sig mange præg. Sidst vi var i Oostende var i 1966 (du godeste!) på motorcykel på vej til England. Man kan ikke sige at byen er noget specielt, men der ligger et meget lækkert fiskemarked lige ved siden af vores marina. Vi var nu for alvor kommet i tidevandsfarvand med stor forskel på høj- og lavvande. Det resulterer i nogle store og komplicerede havneanlæg med flydebroer, kæmpestore pæle og meget lange adgangsramper, som skiftevis er næsten vandrette og lidt senere står i en vinkel på 45 grader. Vi husker ganske tydeligt, hvor dårligt vejret var i 1966 da vi kom drønende på Honda en. Denne gang regner og blæser det også, og vi ligger igen-igen indeblæst. Da vindstyrken atter var acceptabel sejlede vi ud i det store havneløb og strax begyndte motoren at sætte ud. Tilbage til vores plads for at skifte brændstoffiltre igen. Men jeg er til gengæld blevet meget rutineret i at gøre det og lufte systemet ud bagefter for nu at På vej til Middelburg

19 P Å T O G T M E D M A R I A N N E 19 finde noget positivt. Men altså desværre også et helt tydeligt tegn på at der ikke er styr på bakteriekulturen i tanken. Den belgiske kyst er meget kort, så næste stop blev Dunkerque i Frankrig. Nye gæsteflag blev efterhånden rutine. Og så lå vi indeblæst igen. Men der var en fin bådudstyrsforretning, hvor jeg bl.a. kunne købe nye filtre suk. Navnet Dunkerque hænger uhjælpeligt sammen med evakueringen af det britiske expeditionskorps fra stranden i Dunkerque i juni Det må betegnes som et mirakel at det lykkedes af bringe mand over til England. Det var ganske enkelt ikke gået, hvis vejret havde været som det var da vi var der. Men som Churchill sagde bagefter: man vinder ikke krige ved vellykkede evakueringer. 4 år efter næsten på datoen var de tilbage på de franske strande. De yngre læsere af denne epistel synes måske, at disse begivenheder fandt sted for meget lang tid siden. Men jeg har kendt en englænder, som blev evakueret. Han manglede højre hånd, og fortalte gribende om at han lå på stranden og nogle marinesoldater sagde he s finished, men han fik halvt bevidstløst gjort dem opmærksom som på at han var levende. And he lived to tell the tale. Vi var så heldige at opleve Bastilledag i Frankrig. Bl.a. var der optog af gamle brandbiler og et mægtigt fyrværkeri om aftenen. Det bedste vi i øvrigt kan sige om byen er at der er en fantastisk lækker fiske-hal. Aldrig har jeg set så mange østers i mit liv. Byen er ikke køn, men retfærdigvis må det også siges at den var reduceret til grus og murbrokker da tyskerne rykkede ind i juni Der var fortsat elendige vejrudsigter, men det tydede på at vi kunne udnytte tidevandet og smutte til Boulogne-sur-Mer med afgang ved nattetide, men så svigtede logistikken begge gasflasker var tomme da vi skulle lave aftensmad. Dermed mistede vi en meget kort periode med rimeligt vejr, og var indeblæst igen. Det fik os til at gøre alvorlige tanker om den videre færd. Konklusion: vi stopper her og vender næsen hjemad. Da vinden endelig lagde sig, tog vi af sted med Zeebrugge i Belgien som mål. Som så ofte efter en ordentlig gang blæsevejr, bliver der bagefter vindstille. Så det var for maskine og den gik i stå efter nogle timer. Filtre blev skiftet, og målet ændret til nærmeste havn Oostende. Det var en fredag eftermiddag, og da der alligevel var kuling i weekenden (er det ikke utroligt?) gik den tilkaldte mekaniker Det regnede ikke hele tiden - frokost i Dunkerque Lavvande i Oostende, Belgien

20 20 P Å T O G T M E D M A R I A N N E og jeg i gang mandag morgen. Tankene blev tømt, nye filtre monteret og et andet biocid end det jeg har anvendt, som tydeligvis ikke er godt nok, blev taget i anvendelse. Ny diesel på, og så håbede vi det bedste! Vi forlod Belgien med 3 grovfiltre og 3 finfiltre på lager for alle eventualiteters skyld. Og dermed kom vi tilbage til Holland, som vi denne gang tog på ydersiden nordover langs nordsøkysten. Blandt andre havne lå vi i Den Helder. Det er sådan ca. dér, hvor de 3 varslingsdistrikter Humber, Thames og Tyske Bugt støder sammen. Og de tyske og de hollandske meteorologer var enige: stiv til hård kuling, dvs. op til 20 m/s. Så til en afvexling lå vi indeblæst - denne gang i 5 døgn. Vinden hylede i riggen, vi havde 8 fortøjninger ude, og der stod en svag dønning i havnen og det øsede ned nej, hen. Det gjorde det uafbrudt i 30 timer. Heldigvis var oliefyret ikke påvirket af dieselproblemerne. Vi lå i militært område Koninklijke Marine Jachtclub. Den Helder er Hollands store flådehavn og ved siden af vores marina, som har fine faciliteter, er der et spændende område à la vores Holmen, som også er overgået til civilt brug. Da vi endelig slap fri af Den Helder efter indeblæsningen, sejlede vi til Vlieland, som er én af de vestfrisiske øer. Vores nabo i Den Helder en lokal sejler havde et computerprogram, hvor han kunne indtaste bådens dybgang. Herefter kunne man direkte på et søkort på pc skærmen se, hvor meget vand man ville have under kølen på relevante steder og tidspunkter. Dette medførte, at vi tog den korte rute indenom øerne til Vlieland. Under turen fik jeg tilløb til dårlige nerver af at se på ekkoloddet, men vi rørte ikke bunden på noget tidspunkt. Meget underholdende! Vlieland er eneste havn på hele strækningen til tyske Borkum. Stor havn og vi fandt en plads udenpå en svensker. På grund af strømforholdene ville vi sejle næste morgen kl Det viste sig at være lettere sagt end gjort, for efterhånden lå vi 8 både uden på hinanden. Da det også viste sig at vi stod på grund da vi skulle sejle, blev sagen extra kompliceret. Men ud kom vi da. Vi mødte den svenske sejler senere på turen, og han fortalte at hele operationen havde været meget tidskrævende efter vi forlod pladsen alle bådene stod på grund og det var derfor meget vanskeligt at flytte dem. Vlieland blev sidste hollandske havn i denne omgang. Kort efter afsejling kom turens eneste navigationsgyser. For at skære et stort hjørne af, Havnen i Brunsbüttel - man er tæt på sluserne! Schwebefähre = svævefærge i Kielerkanalen

Tekst & foto: Bifrost

Tekst & foto: Bifrost Tekst & foto: Bifrost Vi ville prøve at gentage turen til Polen helt op til Stettin, der hvor man tager mast af for at sejle ad floden op mod Berlin. Da vi i 1998 skulle ind i Polsk farvand sejlede man

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Klubnyt efterår 2014.

Klubnyt efterår 2014. Sommeren er forsvundet og vi er godt i gang med den sidste del af året, vi er sidst i oktober og der er kun 2 måneder til jul, så er vi igen på vej til sommer og nyt campingsæson. Det har været en forrygende

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

H K.A.S. 124 år H Navigationsprøve H Generalforsamling H

H K.A.S. 124 år H Navigationsprøve H Generalforsamling H K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B 5. MARTS 2015 NUMMER 2 H K.A.S. 124 år H Navigationsprøve H Generalforsamling H 2 NYT FRA K.A.S. Formandens klumme Om to måneder starter sejlsæsonen,

Læs mere

Vi når Skillinge Hamn i frisk så frisk vind, at vi blæser inde i to dage. Vi nyder solen og sprayhoodens læ og ser på det lille hyggelige samfund.

Vi når Skillinge Hamn i frisk så frisk vind, at vi blæser inde i to dage. Vi nyder solen og sprayhoodens læ og ser på det lille hyggelige samfund. Skillinge Vi når Skillinge Hamn i frisk så frisk vind, at vi blæser inde i to dage. Vi nyder solen og sprayhoodens læ og ser på det lille hyggelige samfund. Skillinge var tidligere en betydningsfuld

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016 Læs inde i bladet: INVITATION TIL GENERALFORSAMLING SØREDNING I SVERIGE OG DANMARK ÅRETS ARRANGEMENTER 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014.

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014. NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2014. I dette nummer: Bestyrelsen Indkaldelse til generalforsamling Regnskab 2013 Budget 2014 Året i billede og tekst af Bente. Kalenderen Formandens side Bestyrelsen: Formand:

Læs mere

FORÅRS-OG EFTERÅRSSÆSONEN Løst og fast fra vores færden ombord på det gode skib Freja

FORÅRS-OG EFTERÅRSSÆSONEN Løst og fast fra vores færden ombord på det gode skib Freja 2012 FORÅRS-OG EFTERÅRSSÆSONEN Løst og fast fra vores færden ombord på det gode skib Freja 2012 9. april Så er sæsonen i gang! I det skønneste vejer fik vi Skærtorsdag sat sejlene på, og gjort klar til

Læs mere

Sallingsund Sejlklub 19.02.11.

Sallingsund Sejlklub 19.02.11. Sallingsund Sejlklub 19.02.11. Nyhedsbrev februar 2011. Stemningsbillede fra Livø. 1 Generalforsamling Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i klubbens lokaler på Glyngøre Havn: Dagsorden: 1.

Læs mere

K.A.S. sejlerskole. Strandvænget 43 2100 København Ø Tlf. 39 20 71 72

K.A.S. sejlerskole. Strandvænget 43 2100 København Ø Tlf. 39 20 71 72 K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B K.A.S. sejlerskole SEJLERSKOLE Strandvænget 43 2100 København Ø Tlf. 39 20 71 72 K.A.S. sejlerskole tilbyder en toårig sejleruddannelse, hvor du gennemgår

Læs mere

Skal man krydse Kattegat og måske en tur til Anholt så husk, at her er kommet en stor vindmølle park.

Skal man krydse Kattegat og måske en tur til Anholt så husk, at her er kommet en stor vindmølle park. foto: frost I år er der 25 års jubilæum, og denne gang har tursejlerne også en chance, uden målerbrev Gå ind på : http://www.palbyfyncup.dk/ og læs om mulighederne, man kan også se hvem der er tilmeldt,

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Marinehjemmeværnet og Kapsejladsen Sjælland Rundt. Jeg blev fartøjsfører for MHV 61 i August 1971, først dog som menig fører (!). Men min anden store interesse, sejlads med sejlbåde, bevirkede at jeg deltog

Læs mere

Sommertogt Sjælland rundt 30. juli 17. august 2011

Sommertogt Sjælland rundt 30. juli 17. august 2011 Sommertogt Sjælland rundt 30. juli 17. august 2011 Det gode skib Freja Hvor har vi glædet os til dette års sommerferie, hvor vi rigtig skulle lære den nye båd at kende. Lørdag den 30. juli var det blevet

Læs mere

Formandens beretning 2012

Formandens beretning 2012 Formandens beretning 2012 Året der gik: Da vi gik ind i 2012 var det - ud over det store arrangement i forbindelse med Scankap 99 og så med to større investeringer dels færdig opgraderingen af vores nye

Læs mere

Beretning fra Limfjords Challenge 2014 (Mors rundt)

Beretning fra Limfjords Challenge 2014 (Mors rundt) Beretning fra Limfjords Challenge 2014 (Mors rundt) Preben og jeg deltog i år i turen rundt om Mors, også kaldet Limfjords Challenge. Det er en tursejlads i tre etaper, ca. 110 km lang. Det var en rigtig

Læs mere

AFRIGGERGILDE. Lørdag den 1. november 2003 kl. 18.30 i klubhuset Levende musik Menu : 3 retters menu er hemmelig endnu Kaffe Kuvertpris 150 kr

AFRIGGERGILDE. Lørdag den 1. november 2003 kl. 18.30 i klubhuset Levende musik Menu : 3 retters menu er hemmelig endnu Kaffe Kuvertpris 150 kr Formanden har ordet Det kan være en lidt trist årstid, vi netop nu går i møde. Træernes blade bliver brune, luften koldere, og snart skal vi også tænke på at få bådene op, hvilket jo bliver ekstra spændende

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG Jeg en arbejder Jeg en arbejder, er Lilian Nordana s betegnelse af sig selv. I en alder hvor de 80 år for længst er passeret, er Lilian og Ove Jørgensen

Læs mere

K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016

K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016 K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016 9. 20. 19. 2. 9. & 10. 23. & 24. 7. & 8. 15. & 16. 4. 23. KLUBKALENDER: JANUAR 2016 Nytårskur. FEBRUAR 2016 Bestyrelsesmøde. MARTS 2016

Læs mere

2016 Sidste tur. en halv time foran og ARGO var også på vej. 24 sømil blev logget.

2016 Sidste tur. en halv time foran og ARGO var også på vej. 24 sømil blev logget. 2016 Sidste tur Fredag Så er vi startet på årets sidste tur. Efter et laaangt kryds til Oddesundbroen, hvor vi ventede et kvarter, krydsede vi videre til Jegind Tap, hvor vinden nu var øget fra 7-9 til

Læs mere

Lundeborg Lystbådehavn på position:

Lundeborg Lystbådehavn på position: Nr. 2 april - 2004 Mindeord Jeg har just modtaget den sørgelige meddelelse at Poul Olsen er død. Poul fungerede som næstformand i Alpha29-klubben siden 1999 og på vores bestyrelsesmøde i januar var Poul

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

September 2010 11. Årgang Nr. 3

September 2010 11. Årgang Nr. 3 September 2010 11. Årgang Nr. 3 www.marna.dk Formanden har ordet Per Thomsen Hej allesammen i foreningen Marna.Sejlsæsonen er ved at gå på held og vi har sidste Mandagssejlads d. 25 okt. kl. 1830. Når

Læs mere

Retreat for kvinder på Bjørnø

Retreat for kvinder på Bjørnø Retreat for kvinder på Bjørnø Drømmer du om: o at gøre noget godt for dig selv i en weekend o at se på dit liv med nye øjne o at komme lidt hjemmefra for at komme friskere hjem o at være på en bilfri,

Læs mere

På Læsø 16. - 20. april 2007

På Læsø 16. - 20. april 2007 På Læsø 16. - 20. april 2007 Med Vicki Morten Nina Kasper Martin og Jytte, Alex og Peter Mandag Vi kørte i to busser, skolens røde og Mortens grå Transit, fra Limfjordsskolen klokken 9.15 over Aalborg

Læs mere

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012 CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS

Læs mere

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03 1. Valg af dirigent Per Selmose 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Storjolle udvalg. Evt. link til film fra Youtube. Kapsejladsudvalg Optimist afdeling

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2010.

Nyhedsbrev februar 2010. Sallingsund Sejlklub 17.02.10. Nyhedsbrev februar 2010. Stemningsbillede fra julen 2009 med Sallingsundbroen i baggrunden. 1 Generalforsamling Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i klubbens

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet.

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. Pinsetræf 2012 Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. 31 både var tilmeldt + 5 både fra Göteborg s Najad klub. Og sandelig om ikke vejrudsigten var så god

Læs mere

Nyhedsbrev. Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår.

Nyhedsbrev. Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår. Nyhedsbrev Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår. Vi havde, i den travle december måned, bestyrelsesmøde hvor vi mødtes, og fik ordnet et par ting. Vi er ved at undersøge hvordan

Læs mere

1 5. MARTS 2009 NUMMER 2

1 5. MARTS 2009 NUMMER 2 1 5. MARTS 2009 NUMMER 2 2 F R A F O R R E T N I N G S F Ø R E R E N Husk at oplyse den rigtige Adresse Har du glemt at oplyse din nye adresse til K.A.S.? Opkrævninger, BARKASSER med mere, kommer retur

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 September 2004 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 3 marts 2015

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 3 marts 2015 Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 3 marts 2015 Generalforsamlingen som var klubbens sjette, blev afholdt i vores flydende klubhus, der deltog 35 personer heraf var der 24 stemmeberettigede medlemmer.

Læs mere

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer Kære sejlere FORMANDENS BERETNING 2016 2015/2016 har været et spændende år, med mange aktiviteter i Sejlklubben Ebeltoft Vig. Jeg vil komme omkring Byggeri Sponsor jagt til ungdom og byggeri Vild med vand

Læs mere

Sommerferie 2012. Jeg vil gerne fortælle om vores sommerferie. Det var spændende i år, fordi vi skulle på ferie i vores nye Cabby 620.

Sommerferie 2012. Jeg vil gerne fortælle om vores sommerferie. Det var spændende i år, fordi vi skulle på ferie i vores nye Cabby 620. Sommerferie 2012. Jeg vil gerne fortælle om vores sommerferie. Det var spændende i år, fordi vi skulle på ferie i vores nye Cabby 620. Vi fik den midt i maj måned, og kunne lige nå en enkelt week-end på

Læs mere

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør.

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør. INVITATION Kære sejler Vi vil gerne gentage succesen fra sidste år og invitere dig og din familie til det 2 Lotus møde, i rækken af de årlige møder der gerne skulle blive en hyggelig og udbytterig tradition

Læs mere

Nivå Sejlcenters Sejlerskole Kom og lær at sejle hos Nivå Sejlcenter

Nivå Sejlcenters Sejlerskole Kom og lær at sejle hos Nivå Sejlcenter Nivå Sejlcenters Sejlerskole Kom og lær at sejle hos Nivå Sejlcenter Sejlads er en sjov, udfordrende og afstressende aktivitet, som du kan dele med familien og dyrke på dine rejser. Vi tilbyder praktisk

Læs mere

Helenenyt. Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 10 - oktober 2013 Helenenyt Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Aktiviteter med beboerne

Aktiviteter med beboerne Aktiviteter med beboerne Vinteren har stået på mange sjove, hyggelige og traditionsbåndende aktiviteter sammen med de skønne beboere i klynge 1. I december blev der hver dag hygget med kalendergaver, et

Læs mere

3-9. Udsigt fra pladsen

3-9. Udsigt fra pladsen 3-9 Dagen i dag er en transport dag hvor vi bare skal til næste Campingplads så der sker ikke noget under turen. Da vi ankommer til Camping Covelo bliver vi noget overrasket da vi henvendte os til damen

Læs mere

En tur til det græske øhav.

En tur til det græske øhav. Maj 2015 En tur til det græske øhav. Mange har sikkert prøvet at gå på en havnekaj sydpå, og set ind i den ene lækre båd efter den anden og tænkt, det må være dejligt at sidde i sådan en båd og sejle rundt

Læs mere

En lille hurtig tur til Sverige/Norge.

En lille hurtig tur til Sverige/Norge. En lille hurtig tur til Sverige/Norge. Midt på sommeren var vi nogle stykke GTC er som havde et lille kaffemøde (har vi engang i måneden). Og samtalen er meget righoldig og et af emnerne landede pludselig

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 26. ÅRGANG 2012 1 Maj Juni 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Nyhedsbladet MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 11.05.2011 kl.19.00 Netcafe Onsdag den 18.05.2011 kl.19.00 Mini Banko Onsdag den 25.05.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 29.05.2011

Læs mere

Hans Ustrup Petersen

Hans Ustrup Petersen Formanden har ordet Det er dejligt at mærke at der nu rigtigt er kommet forår i luften over Frederikssund! Påsken faldt tidligt i år, og mange er derfor også tidligt klar til at komme i vandet. Vi forsætter

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2009.

Nyhedsbrev februar 2009. Sallingsund Sejlklub 15.02.09. Nyhedsbrev februar 2009. Stemningsbillede fra Sallingsundbroen. 1 Generalforsamling Hermed indkaldes til generalforsamling i klubbens lokaler på Glyngøre Havn: Lørdag, den

Læs mere

LEDER. Johnny Reitz. Jeg håber vi får en rigtig god sommer og glæder mig til alle onsdagsdykkende med grill og hygge på stranden.

LEDER. Johnny Reitz. Jeg håber vi får en rigtig god sommer og glæder mig til alle onsdagsdykkende med grill og hygge på stranden. LEDER Jeg vil starte med at sige tak til festudvalget for den årlige fastelavnsfest, som blev en sjov og hyggelig dag med mange gode udklædninger af både dykkere og de børn som var med i klubben bag efter

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

Sensommertur med Folkebåden Private Lady på Limfjorden

Sensommertur med Folkebåden Private Lady på Limfjorden Sensommertur med Folkebåden Private Lady på Limfjorden Lørdag d. 1. september satte vi kurs mod nord Private Lady på traileren målet Hjarbæk Havn. Jens havde studeret vejrudsigten og fundet den gunstigste

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Siden sidst (2011-DEC):

Siden sidst (2011-DEC): Nyhedsbrev 2012 - APR Nyhedsbrevene vil blive udsendt ca. den 1. APR, 1. JUL, 1. OKT og 1. DEC. Der modtages gerne indlæg m.v. til vores nyhedsbreve. Redaktør for dette nyhedsbrev: Poul-Erik. Siden sidst

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 2/2016. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 2/2016. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 2/2016 Læs inde i bladet: REFERAT FRA ÅRETS GENERALFORSAMLING ÅRETS ARRANGEMENTER STUDIETUR 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej 2 3480 Fredensborg

Læs mere

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 8 August 2014 33. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 8 August 2014 33. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 8 August 2014 33. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Tur til Helnæs Statistik Madpakketur Efterårsturen til Silkeborg Aktivitetskalender Faaborg

Læs mere

Små havne og overnatningspladser i det nordlige Lillebælt. Lars Oudrup Kærmosevej 20 7000 Fredericia

Små havne og overnatningspladser i det nordlige Lillebælt. Lars Oudrup Kærmosevej 20 7000 Fredericia Små havne og overnatningspladser i det nordlige Lillebælt. Lars Oudrup Kærmosevej 20 7000 Fredericia 6. maj 2009 Selv om jeg nu har haft catamaran i Midelfart Sejlklub og i Middelfart Marina i snart 30

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014

BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014 BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014 Kære medlemmer På bestyrelsens vegne skal jeg her kort gøre status over det sidste års forløb i SKS. Danmark har, som alle ved, været ramt af en økonomisk krise, som vi

Læs mere

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013 Velkommen Herreklubben Nivå Golf Klub Generalforsamling 2013 NCC 2013-04-18 1 Agenda Velkommen & Indskrivning Generalforsamling Spisning NCC 2013-04-18 2 Dirigent / Beretning 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole Referat af generalforsamling 20-01-2016 kl. 19.00 på Blære Skole 1. Valg af dirigent: Børge Degn bliver valgt, og konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Formandens beretning 2015 Velkommen

Læs mere

KLUBNYT ODENSE SEJLKLUB. Formandens klumme Vinterens aktiviteter Ungdomsafdelingen Lyngby Radio Medlemsnyt

KLUBNYT ODENSE SEJLKLUB. Formandens klumme Vinterens aktiviteter Ungdomsafdelingen Lyngby Radio Medlemsnyt ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR. 9 NOVEMBER 2015 28. årgang bbååårgangårgangårgang Formandens klumme Vinterens aktiviteter Ungdomsafdelingen Lyngby Radio Medlemsnyt www.odensesejlklub.dk 1 Formandens klumme

Læs mere

SILKEBORG IDRÆTSFORENING VETERANKLUBBEN STIFTET DEN 29. FEBRUAR 1984.

SILKEBORG IDRÆTSFORENING VETERANKLUBBEN STIFTET DEN 29. FEBRUAR 1984. SILKEBORG IDRÆTSFORENING VETERANKLUBBEN STIFTET DEN 29. FEBRUAR 1984. Silkeborg, den 11. marts 2016. Kære venner! Vi vil starte med, lidt nyt fra vores generalforsamling i veteranklubben, den 11. februar.

Læs mere

ZOOM8 EM 2016 PALAMOS FÆLLES TURMANUAEL

ZOOM8 EM 2016 PALAMOS FÆLLES TURMANUAEL KÆRE ZOOM8-SEJLER Vi er meget glade for, at du har valgt at tage til Zoom8 EM i 2016 i SPANIEN. Denne turmanual indeholder information om fællesturen til EM, som afholdes i perioden fra d.19/3-26/3 2016.

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 1 OKT 2007 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Aftenstemning ved Faaborg Fjord d. 10. juni

Aftenstemning ved Faaborg Fjord d. 10. juni ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 6 Juni 2015 34. årgang Aftenstemning ved Faaborg Fjord d. 10. juni Formandens hjørne Skt Hans Ronetværk Kommende arrangementer Aktivitetskalender Faaborg Roklub,

Læs mere

Laugposten. Pinseturen 2014, gik til Orø.

Laugposten. Pinseturen 2014, gik til Orø. Laugposten 23. årgang nr. 01 2014 Indhold: Pinseturen 2014 Columbus & Stegt Flæsk Standerhejsning Generalforsamling Vinsmagning Sømandsaften Stormflod 5.-6. december Julefrokost Orkanen 28. oktober Kontakter

Læs mere

Bestyrelsen. Forside: Forår på Marinaen. Uddannelses-udvalget (D 16) Henrik Helle Tlf. 60601510 henrikhelle@live.dk.

Bestyrelsen. Forside: Forår på Marinaen. Uddannelses-udvalget (D 16) Henrik Helle Tlf. 60601510 henrikhelle@live.dk. Bestyrelsen 2011 Formand ( G17) Hans Pedersen Tlf. 40426887 hlp@tommerupnet.dk Næstformand (E50) Ivan Frost Tlf. 64791547 ivan.frost@mail.dk Uddannelses-udvalget (D 16) Henrik Helle Tlf. 60601510 henrikhelle@live.dk

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Tømrerbakkens grundejerforening den 28/6 2014.

Referat fra generalforsamling i Tømrerbakkens grundejerforening den 28/6 2014. Referat fra generalforsamling i Tømrerbakkens grundejerforening den 28/6 2014. Tilstede: 13 stemmeberettigede parceller Dirigent: Niels Carlsson blev valgt som dirigent og konstaterede at generalforsamlingen

Læs mere

Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer

Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer Juni 2015 Velkommen Bestyrelsen vil med denne skrivelse, efter en vinter, ønske alle velkommen til et nyt år. På generalforsamlingen blev det

Læs mere

Film med Sebbe september 2006

Film med Sebbe september 2006 Film med Sebbe 1. - 3. september 2006 En skjalds rejse i Nordeuropa er temaet i en film hvor Sebbe fik en vigtig rolle - for rejse over havet i vikingetiden uden skib kunne jo ikke lade sig gøre. Planlægningen

Læs mere

Vi mødtes tidligt i morges i Københavns lufthavn. Efter check-in og security havde vi lidt tid inden afrejse.

Vi mødtes tidligt i morges i Københavns lufthavn. Efter check-in og security havde vi lidt tid inden afrejse. Svømmeklubben MK 31, K1 Træningslejr uge 7, 2013 Palma, Mallorca Lørdag 9/2-13 Vi mødtes tidligt i morges i Københavns lufthavn. Efter check-in og security havde vi lidt tid inden afrejse. Pga. bagage

Læs mere

Idræt og kulturtilbuddets Sommerprogram 2015

Idræt og kulturtilbuddets Sommerprogram 2015 Idræt og kulturtilbuddets Sommerprogram 2015 Velkommen til årets sommerprogram hos Idræt og kultur. Programmet er blevet til ved et fællesmøde i idræt og kulturtilbuddet, hvor der kom mange idéer på banen.

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Notat fra generalforsamlingen d. 27 februar 2016.

Notat fra generalforsamlingen d. 27 februar 2016. Modelsejlklubben Notat fra generalforsamlingen d. 27 februar 2016. Klubbens årlige generalforsamling blev i år afholdt i Herslev Strand Sejlklub`s klubhus lørdag 27 jan. kl. 11.00. Der var mødt 9 deltagere

Læs mere

Røgvandet MEDLEMSBLAD FOR HVIDOVRE SEJLKLUB SUSET NR. 2 - APRIL 2016. Generalforsamling. Formanden har ordet Side 4. Nyt fra Sejlerskolen Side 10

Røgvandet MEDLEMSBLAD FOR HVIDOVRE SEJLKLUB SUSET NR. 2 - APRIL 2016. Generalforsamling. Formanden har ordet Side 4. Nyt fra Sejlerskolen Side 10 MEDLEMSBLAD FOR HVIDOVRE SEJLKLUB SUSET Røgvandet NR. 2 - APRIL 2016 Generalforsamling Side 3 Formanden har ordet Side 4 Store bukkedag Side 6 Nyt fra Sejlerskolen Side 10 KLUBHUS Hvidovre Strandvej 31,

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

36 flotte sejlskibe sejler Fyn Rundt i næste uge

36 flotte sejlskibe sejler Fyn Rundt i næste uge 36 flotte sejlskibe sejler Fyn Rundt i næste uge Den traditionsrige sejlads, Fyn Rundt for bevaringsværdige Sejlskibe løber af stabelen i næste uge. Med de sidste tilmeldinger er Fyn Rundt nu oppe på 36

Læs mere

Skelskør Roklub Tidende Nr. 4. 2012 41 Årgang. Standerstrygning Søndag d.28 oktober

Skelskør Roklub Tidende Nr. 4. 2012 41 Årgang. Standerstrygning Søndag d.28 oktober Skelskør Roklub Tidende Nr. 4. 2012 41 Årgang Standerstrygning Søndag d.28 oktober Formand/Havkajakudvalg. Søren Hansen. Ærtebjergvej 89. 4230 Skælskør. Tlf. 40 82 48 03 erduvimmer@yahoo.dk Næstformand/Husforvalter/Redaktør.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Tag med til Belgien til løb. 2. Klubmesterskab 2014. 1. Absolut sidste chance!!! 2. Klubmesterskab 2014

INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Tag med til Belgien til løb. 2. Klubmesterskab 2014. 1. Absolut sidste chance!!! 2. Klubmesterskab 2014 NYHEDSBREV 20-2014 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Absolut sidste chance!!! 2. Klubmesterskab 2014 3. Tilmelding til Vättern Rundt 2015. NU! 4. HJÆLP til Herlevugen! 5. Tønder/Bov turen 2014 6. Efterårets motionsløbstilbud

Læs mere

2012 var igen et både godt og travlt år for Hou Lystbådehavn.

2012 var igen et både godt og travlt år for Hou Lystbådehavn. Beretning 2013 2012 var igen et både godt og travlt år for Hou Lystbådehavn. Vi kom ud af 2012 med et lille overskud, alle bådpladser var besatte, og vi nåede ca. samme antal af gæstesejlere som de sidste

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Vallensbæk Sejlklub

Referat af bestyrelsesmøde i Vallensbæk Sejlklub Referat af bestyrelsesmøde i Vallensbæk Sejlklub Dato: Den 7. oktober 2014 Tid: Kl. 17:30 20:30 Sted: Deltagere: Afbud: VSK klubhus Kenneth Bøggild, Claus Voigt Andersen, Peter Jensen, Henrik Borch, Mogens

Læs mere

Sommertur beretning for Freja i uge

Sommertur beretning for Freja i uge Skipper: Diego Børresen Lladó, Stig Bang (co-skipper) Besætning: Clara Matthiessen, Lars Løye Ernsted, Liv Skovholm Samlet konklusion: Frække Freja - "uld mod uld" :-) En uge i kapsejladsens ånd :-) Mange

Læs mere

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine.

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Swiss Alpine 2010. Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Brian er min kollega i IBM og Lise har jeg kendt gennem 20 år.

Læs mere

Formanden har ordet :

Formanden har ordet : Side 1 Formanden har ordet : Husk at vi den 1. søndag i hver måned har lodtrækning på dit medlemsbevis i programmet: Send en hilsen ca. kl. 11.00 Hjælp foreningen med at vokse. Skaf et medlem. Det koster

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet

Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Uddannelsesudvalgets beretning. 4. Fremlæggelse af regnskab. 5. Behandling af

Læs mere

Det blev meddelt, at der på generalforsamlingen, ud over hvad der var oplyst på indkaldelsen, skulle vælges en kasserer samt en revisorsuppleant.

Det blev meddelt, at der på generalforsamlingen, ud over hvad der var oplyst på indkaldelsen, skulle vælges en kasserer samt en revisorsuppleant. Referat af grundejerforeningens generalforsamling, 26.04.2010. Der var mødt ca. 23 deltagere op på generalforsamlingen. Bestyrelsen så med glæde, at en del af dem var unge, formentlig nytilflyttede, beboere

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang 2014 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

August: Cykeltur. Tirsdag den 1. august 2017 kl Ud i det blå. Tirsdag den 15. august tager vi på den årlige tur ud i det blå.

August: Cykeltur. Tirsdag den 1. august 2017 kl Ud i det blå. Tirsdag den 15. august tager vi på den årlige tur ud i det blå. Andet halvår 2017. August: Cykeltur. Tirsdag den 1. august 2017 kl. 9.00 Vi starter fra Agtoftsvej kl. 9.00 og kører en tur i omegnen af Sønderborg. Returnerer til Agtoftsvej, hvor vi spiser vor medbragte

Læs mere

Deltagerere: Lisbeth Møllerhøj, Erling Allerup, Arne Petersen, Karin Nielsen og Bent Blomquist.

Deltagerere: Lisbeth Møllerhøj, Erling Allerup, Arne Petersen, Karin Nielsen og Bent Blomquist. Falster Rundt 4. 6. juli 2014 Deltagerere: Lisbeth Møllerhøj, Erling Allerup, Arne Petersen, Karin Nielsen og Bent Blomquist. Efter halvandet års tilløb lykkedes det endelig at få arrangeret en 3-dages

Læs mere

Fødselsdag H Generalforsamling H Navigationsprøve

Fødselsdag H Generalforsamling H Navigationsprøve K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B 5. MARTS 2013 NUMMER 2 Fødselsdag H Generalforsamling H Navigationsprøve 2 NYT FRA K.A.S. Formandens klumme Der er to måneder til sæsonstart 2013. Og

Læs mere