REFERAT I alt 41 deltagere Tre minutters foto/videoklip om Årsmødet? - så klik på dette link:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT I alt 41 deltagere Tre minutters foto/videoklip om Årsmødet? - så klik på dette link: http://youtu.be/ojtdhhthkdy"

Transkript

1 Dansk Forfatterforening Den faglitterære gruppes 66. årsmøde Fredag den 05. april 2013 REFERAT I alt 41 deltagere Tre minutters foto/videoklip om Årsmødet? - så klik på dette link: Velkomst ved formanden. 1. Valg af dirigent/ordstyrer Knud Vilby 2. Valg af referent + stemmetæller Referent: Stemmetællere: Lise Bostrup og Birgit Knudsen 3. Beretning fra styrelsen Introduktion ved formanden, Frank Egholm. Formanden fremlagde indledning til Årsberetningen, der i sin helhed kan læses på Del-beretninger om særlige opgaver se pkt Beretning fra medlemmer, der har varetaget særlige opgaver Efter formandens fremlæggelse af Årsberetningen som helhed aflagde øvrige medlemmer beretninger om særlige opgaver, de har varetaget. Lykke Strunk: Den faglitterære gruppes nye hjemmeside, se yderligere i Årsberetningen. Orientering om nye udkast til Forretningsorden, se den uddelte preambel. Lise Bostrup Om arbejdet i kursusudvalget, se yderligere i Årsberetningen. Om arbejdet i Internationalt udvalg, se yderligere i Årsberetningen. Sigurd Kværndrup Om arbejdet med Tirsdagsmøderne, se yderligere i Årsberetningen. Birgit Knudsen

2 Om Fagforfatter møder Fagforfatter på Hald Hovedgaard i Jylland, se yderligere i Årsberetningen. Om Nytårskuren på Godsbanen i Århus, planen er at kuren hvert år skifter mellem Strandgade, Kbh. og Godsbanen, Årh. Se yderligere i Årsberetningen. Om F-gruppens Hverveudvalg, se yderligere i Årsberetningen. Jørn Martin Steenhold Om Biblioteksafgiftsudvalget, se yderligere i Årsberetningen. Om Autorkontoen, se yderligere i Årsberetningen. Om Skolemessen, se yderligere i Årsberetningen. Om Nyhedsbrev til F-gruppen, se yderligere i Årsberetningen. Om kursustiltag: Bliv klogere på digitale læremidler, se yderligere i Årsberetningen. Særlige poster og indsatser Tak til Jørgen Burchard for medvirken i F-gruppens digitale udvalg. Formanden takker hermed styrelsens medlemmer for fremlæggelserne. KOMMENTARER fra medlemmer til beretningen Ebbe Preisler: Undren over det internationale udvalgs manglende aktiviteter. Hvervekampagner måske tilbud om en form for rådgivning, selvudgivelser mv. Findes der en konsulentfunktion i foreningen? Hvis ikke kunne det være attraktivt. Ros til BU-gruppens nyhedsbrev. Kan det udsendes til F-medlemmer også? Det undersøges. Eigil Holm Find på en nem måde at finde de nye forfattere og potentielle medlemmer elektronisk muligheder må der være. Boum Pyndiah Hjemmesiden hverken billede eller andet under mit navn. Kan man selv udvikle sin egen hjemmeside? Frank: Ja man skal selv lægge stof ind, dog vil Sara på Sekretariatet gerne hjælpe. Ulf Nordlund Facebook opfordring til også at medtænke dette sociale medie i forhold til fx hvervning.

3 Karen Glistrup Jeg skal forhandle med et tysk forlag og har bl.a. hentet hjælp via Facebook. Opfordring til, at foreningen kan hjælpe med erfaringer fra fx tyske forhold, fx en tysk forfatterforening. Sven Skovmand Sven Skovmand fandt, at BU-nyhedsbrevet næsten indeholdt for mange informationer. Sven mente, at de faldende kontingentindtægter måske skyldtes, at folk, der i forvejen er medlemmer af fagforeninger, ikke kan trække kontingentet fra. Derfor mente han, at foreningen i samarbejde med andre kulturelle foreninger skal opfordre politikerne til at ændre loven, så loftet for fradrag kun skal gælde for den enkelte faglige forening, ikke samtlige faglige foreninger. Sven fandt det også nødvendigt, at foreningen fortæller politikerne, hvor meget bibliotekspengene reelt er faldet i værdi, fordi man ikke har reguleret dem i forhold til både priser og lønninger. Det kan måske redde os fra yderligere nedskæringer. Tommy P Christensen Omkring det faldende medlemstal TPC synes hver gang han betaler sit kontingent, at det er alt for dyrt i forhold til andre foreninger han er medlem af. Til gengæld bliver TPC glædeligt overrasket, hver gang han kan deltage i arrangementer ganske gratis - og kursus-ophold på Hald. Derfor foreslog TPC, at man altid skriver, hvad arrangementet koster for ikke-medlemmer, og fremhæver at det er gratis for medlemmer. Nye medlemmer kan jo ikke vide, hvor meget der faktisk er inkluderet i kontingentet. Stine Berg De virkelig fine kunne blive medlem turde næsten ikke spørge i starten. Hørt fra andre også. Så måske skulle foreningen forklejne sig selv en smule for derved at få flere medlemmer. Flemming Hjerk Har skrevet en del bidrag til tidsskrifter, periodika mv. uden at få biblioteksafgift. Hvordan bliver det indberettet af bibliotekerne? Knud Vilby svarer, at det måske skyldes administrative omkostninger. Formanden afrundede fremlæggelsen af Årsberetningen Beretningen blev herefter godkendt. 5. Forelæggelse af regnskab Regnskabet og budget blev runddelt. Birgit Knudsen fremlagde og forklarede som kasserer i den afgående styrelse årsregnskabet. Nørrebro 10. marts 2013 Regnskab og bilag er gennemgået og afstemt med bankkontoudskrift og udskrift af mellemregninger med DFF. Årsresultatet er tilfredsstillende og giver efter min opfattelse et retvisende billede af F-gruppens økonomi. Per Bregengaard, revisor.

4 Birgit Knudsen understregede, at det flotte resultat for regnskabsåret 2012 bl.a. skyldtes, at den faglitterære gruppe havde søgt om at få del i de frigivne kollektive midler fra DR Bonanza (arkiv pakke1). Vi søgte og fik Betingelsen for at få del i midlerne var, at de aktiviteter, vi søgte til skulle henvende sig til andre end vore egne medlemmer. Det kunne lade sig gøre med Fagforfatter møder fagforfatter og ved vore tirsdagsmøder. Derfor søgte og fik vi de ekstra midler til disse arrangementer. Kommentarer fra Per Bregengaard, kritisk revisor: Budgettet inddrager overskuddet for 2012, d.v.s., at det reelt indeholder et underskud på kr. Det er i orden, da beløbet kan siges at bidrage til at dække umiddelbart regulerbare poster: medlemsaktiviteterne: Regionale seminarer og fællesmøder/arrangementer, i alt kr. (Det er eksempelvis vanskeligere at regulere formandshonorar, kontrakter og lignende). Såfremt der ikke i indeværende år i lighed med sidste år opnås ekstraordinære indtægter, bedes bestyrelsen på næste generalforsamling fremlægge et balanceret budget, der også inddrager overvejelser over besparelser på andre udgiftsposter end medlemsaktiviteter, evt. øgede indtægter. Endvidere bedes posten kontingentindtægt tage udgangspunkt i det foregående års regnskabstal og ikke i dets budgettal. Tak til den kritiske revisor. Regnskabet blev derefter godkendt. 6. Budget og kontingent Birgit Knudsen gennemgår styrelsens udkast til budget for Regnskabet blev derefter godkendt. Gave overrækkes til kritiske revisor. 7. Indkomne forslag Ingen forslag var indkommet. 8. Valg af styrelsesmedlemmer, revisor og suppleanter På valg til styrelsen var: Frank Egholm Andersen,, Lykke Strunk, Jørn Martin Steenhold (suppl.) Alle fire ønskede at genopstille til styrelsen. Ny kandidat: Søren Thaa. Valgets resultat skriftlig afstemning, hvor hvert fremmødt medlem kunne skrive tre navne på stemmeseddel: Frank Egholm Andersen 37 34

5 Lykke Strunk 27 Jørn Martin Steenhold (suppleant) 13 Søren Thaa (suppleant) 5 Til F-styrelse blev flg. valgt: Frank Egholm Andersen Lykke Strunk Jørn Martin Steenhold (suppleant) Søren Thaa (suppleant) Valg til revisor: Per Bregengaard Helle Askgaard, suppleant F-styrelsen består således nu af flg.: Frank Egholm Andersen (formand) Lise Bostrup Birgit Knudsen (næstformand) Sigurd Kværndrup Jørn-Martin Steenhold Lykke Strunk Søren Thaa 9. Eventuelt I lyrikgruppen praktiseres debutantaftenen måske en god ide at overveje for F-gruppen. Hanne Følbech: Om Facebook og afskæring af rettigheder. Lotte Thrane: Orientering om og anbefaling af initiativet Læs-bar. Dirigenten takkede for Årsmødet Ref.: På et kort, efterfølgende styrelsesmøde blev Frank Egholm Andersen valgt som formand og Birgit Knudsen som næstformand. Øvrig konstituering sker på næste styrelsesmøde onsdag den 22. maj 2013.

Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011

Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011 Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011 Velkomst Efter afslutning af et interessant indlæg fra lektor Lars Hovbakke Sørensen om svensk-danske relationer kunne

Læs mere

DFS generalforsamling den 9. marts 2013

DFS generalforsamling den 9. marts 2013 Dagsorden jævnfør DFS vedtægter: DFS generalforsamling den 9. marts 2013 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af dagsorden. 3. Godkendelse af referat af forrige generalforsamling. 4. Valg af referent. 5.

Læs mere

Referat fra den 35. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 7. marts 2015

Referat fra den 35. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 7. marts 2015 Referat fra den 35. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 7. marts 2015 VELKOMST Formand Bjørn Nielsen bød velkommen til Danske Torpares 35. ordinære generalforsamling på Park Inn i Kastrup.

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2013

Referat fra generalforsamlingen 2013 14. oktober 2013 Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid: Fredag den 19. april 2013, kl. 15.15-17.00 Sted: Best Western Golfhotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg Ca.50 mennesker overværede generalforsamlingen

Læs mere

Referat af Danmarks-Samfundets repræsentantskabsmøde afholdt 8. marts 2014 i Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby.

Referat af Danmarks-Samfundets repræsentantskabsmøde afholdt 8. marts 2014 i Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby. Referat af Danmarks-Samfundets repræsentantskabsmøde afholdt 8. marts 2014 i Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby. Formanden bød velkommen. En særlig velkomst til gæsterne fra Sydslesvig. Fanen

Læs mere

Referat af generalforsamling 2. oktober 2010, Auditorium B. Skejby Sygehus.

Referat af generalforsamling 2. oktober 2010, Auditorium B. Skejby Sygehus. Referat af generalforsamling 2. oktober 2010, Auditorium B. Skejby Sygehus. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Bestyrelsens beretning 5. Fremlæggelse og godkendelse

Læs mere

Referat fra den 34. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 8. marts 2014

Referat fra den 34. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 8. marts 2014 Referat fra den 34. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 8. marts 2014 VELKOMST Formand Per Bonke bød velkommen til Danske Torpares 34. ordinære generalforsamling i IDA Mødecenter i København.

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestfyns Golfklub, onsdag den 26. marts 2014.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestfyns Golfklub, onsdag den 26. marts 2014. Referat af ordinær generalforsamling i Vestfyns Golfklub, onsdag den 26. marts 2014. Velkomst ved formand Bjarne Madsen 1. Valg af dirigent Christian skov blev enstemmigt valgt til dirigent. Dirigenten

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Foreningen Skole for livet fredag den 19. marts 2010

Referat fra generalforsamling i Foreningen Skole for livet fredag den 19. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Foreningen Skole for livet fredag den 19. marts 2010 Den blev holdt i Lille Gråbrødrestræde 1, 2. th, Odense. Kl. 17 indledte medlemmerne Marie Louise og Niels Kristian

Læs mere

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss Referat af Generalforsamlingen 31. Maj 2015 Formanden Birgit Lintrup bød velkommen og foreslog advokat Birgitte Schack som dirigent under Generalforsamlingen. Der var ikke andre forslag og Birgitte Schack

Læs mere

LGBT Danmark - Landsmøde, 2. november 2014. Landsmøde. 2. november 2014, kl. 12.00 Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3, 2300 København S REFERAT

LGBT Danmark - Landsmøde, 2. november 2014. Landsmøde. 2. november 2014, kl. 12.00 Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3, 2300 København S REFERAT Landsmøde 2. november 2014, kl. 12.00 Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3, 2300 København S REFERAT Til stede: I alt var der 37 registrerede medlemmer til stede. 1. Valg af dirigent, referenter og stemmetællere.

Læs mere

FORFATTEREN. Alt om generalforsamlingen Kom i gang som ghostwriter Pia Skogemanns poesibog

FORFATTEREN. Alt om generalforsamlingen Kom i gang som ghostwriter Pia Skogemanns poesibog FORFATTEREN 2 2012 Alt om generalforsamlingen Kom i gang som ghostwriter Pia Skogemanns poesibog leder Litteraturens drift Den 30. marts åbner et nyt litteraturcenter i den gamle godsbanegård i Aarhus.

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING ORDINÆR GENERALFORSAMLING DATO 21.04.2015 STED Tinghallen DELTAGERE Der var mødt ca. 400 medlemmer, der tilsammen repræsenterede 794 stemmer. Hele bestyrelsen var mødt. DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT 2.

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 05-08-2015 Søernes Grundejerforening, Tikøb Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Valg af dirigent Henning Kabel blev valgt som dirigent. Henning konstaterede, at alle formalia

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent referat Emne Afdelingsmøde i Bellahøj Dato 27. september 2011 00:00 Sted Restaurant Bellahøj, Bellahøj 20 Deltagere Fra Bellahøj: 40 lejemål var til stede Fra fsb: Formand for organisationsbestyrelsen

Læs mere

Referat af Broholmerselskabets generalforsamling 17. marts 2013

Referat af Broholmerselskabets generalforsamling 17. marts 2013 Referat af Broholmerselskabets generalforsamling 17. marts 2013 David Levy byder velkommen og orienterer om, at Helle Rosenlund og Jan Rosenlund er syge og er derfor ikke tilstede. Årsnåle uddeles, hvorefter

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 27. april 2014. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 143 medlemmer (inkl. bestyrelsen) deltog i generalforsamlingen, heraf var 135 stemmeberettigede i Grundejerforeningen og 124 var stemmeberettigede i

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 10 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Jørgen BA 32 som enstemmigt blev valgt Axel MA 4 mener ikke,

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling d. 15. marts 2014 Fredericia Tegnsprogsforening

Referat fra ordinær generalforsamling d. 15. marts 2014 Fredericia Tegnsprogsforening Referat fra ordinær generalforsamling d. 15. marts 2014 Fredericia Tegnsprogsforening 1. a. Valg af dirigent Christian Høybye blev foreslået af bestyrelsen og blev valgt. b. Valg af referent Tine Lind

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Dansk Forfatterforening den 25. april 2009 kl. 15.00

Referat af den ordinære generalforsamling i Dansk Forfatterforening den 25. april 2009 kl. 15.00 Referat af den ordinære generalforsamling i Dansk Forfatterforening den 25. april 2009 kl. 15.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Forelæggelse af formandens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af

Læs mere