Generalforsamling. Mandag den 10. december 2012 kl i klubhuset. Procedure for Generalforsamlingens afholdelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamling. Mandag den 10. december 2012 kl. 19.30 i klubhuset. Procedure for Generalforsamlingens afholdelse"

Transkript

1 MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Generalforsamling Mandag den 10. december 2012 kl i klubhuset Procedure for Generalforsamlingens afholdelse Præsentation af bestyrelsens forslag til nye kontingentsatser, nye bestyrelsesmedlemmer mv. NYHEDSBREV 20. oktober 2012

2 Procedure for Generalforsamlingens afholdelse 6. Ordinær generalforsamling. Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes i Mogenstrup hvert år i december måned senest den 15. december. Til generalforsamlingen indkaldes medlemmerne med mindst 10 dages varsel. Indkaldelse sker ved elektronisk kommunikation og annoncering i klubhus og på hjemmesiden, eller skriftligt pr. brev. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden, indkomne forslag fra bestyrelsen og medlemmerne, revideret regnskab samt budgetforslag. Forslag fra bestyrelsen, herunder til genvalg eller nyvalg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, skal være opslået i klubhuset og lagt på hjemmesiden senest 20. oktober. Forslag fra medlemmerne, herunder om valg, skal være bestyrelsen i hænde senest 10. november. For alle forslags vedkommende gælder, at indkaldelsen skal gengive forslagets væsentligste dele. Såfremt der er tale om forslag til ændring af vedtægter eller klubbens opløsning, skal i indkaldelsen udtrykkeligt henvises til bestemmelserne i vedtægternes 15, respektive 16. Generalforsamlingen træffer afgørelse i alle klubbens anliggender, hvor det ikke i disse vedtægter er overladt til bestyrelsen eller særlige udvalg. Alle medlemmer, som ifølge dansk lov er personligt myndige, og som ikke er i kontingentrestance, har hver én stemme, dog ikke kategori 7 fleksmedlemmer, som har 1/5 stemme og kategori 8 passive, som ikke har stemmeret. Beslutninger træffes med almindelig stemmeflerhed, hvor disse vedtægter ikke foreskriver andet. Ved valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor skal der i tilfælde af kampvalg anvendes skriftlig afstemning efter følgende afstemningsmetode: Der stemmes om samtlige ledige kampvalgsposter på en gang. Hvert stemmeberettiget medlem kan stemme på højst det antal kandidater, der skal vælges, og kun med én stemme på hver kandidat. Ved stemmelighed skal omvalg mellem de kandidater, der har lige stemmetal, straks afholdes efter samme regler, såfremt der stadigt er ubesatte poster. På ethvert fremmødt stemmeberettiget medlems forlangende afholdes skriftlig afstemning. Stemmeret kan udøves ifølge fuldmagt, dog kan intet medlem stemme for mere end to andre ved fuldmagt, uanset deres stemmevægt. Generalforsamlingen ledes af en af forsamlingen valgt dirigent uden for bestyrelsen. Der udfærdiges et referat over generalforsamlingens beslutninger. Referatet godkendes og underskrives af dirigenten. 9. Valg af bestyrelse. Bestyrelsen består af 6 medlemmer, som vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen, idet der årligt afgår 3 medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer og sekretær. Konstituering finder sted på et bestyrelsesmøde umiddelbart efter generalforsamlingen. Omkonstituering kan finde sted. Udtræder formand, kasserer eller sekretær af bestyrelsen i løbet af generalforsamlingsåret, konstituerer bestyrelsen sig på det førstkommende bestyrelsesmøde. Desuden vælges 2 suppleanter for 1 år. Ethvert stemmeberettiget medlem er valgbart til bestyrelsen. Genvalg kan finde sted.

3 Bestyrelsens forslag til kontingent for 2013 Ad. 4. Fastsættelse af medlemskontingent og indskud. Bestyrelsens forslag til kontingent for 2013: Nuværende: Bestyrelsens forslag: Seniorer kr ,- pr. 1/2 år kr ,- pr. 1/2 år Pensionister kr ,- pr. 1/2 år kr ,- pr. 1/2 år Ynglinge kr ,- pr. 1/2 år kr ,- pr. 1/2 år Juniorer kr ,- pr. 1/2 år kr ,- pr. 1/2 år Par-3 bane kr. 870,- pr. 1/2 år kr. 900,- pr. 1/2 år Long Distance kr ,- pr. år kr ,- pr. år Fleksmedlemmer kr ,- pr. år kr ,- pr. år Passivt medlem kr. 400,- pr. år kr. 400,- pr. år Indskud kr ,- kr ,- Bagskab kr. 400,- pr. år kr. 400,- pr. år Bagskab 80 cm kr. 500,- pr. år kr. 500,- pr. år Bagskab overskab m. EL kr. 550,- pr. år kr. 550,- pr. år Bagskab underskab m. EL kr. 600,- pr. år kr. 600,- pr. år Bagskab ved Driving Range kr. 500,- pr. år kr. 500,- pr. år Bagskab ved DR. overskab m. EL kr. 550,- pr. år kr. 550,- pr. år Bagskab ved DR. underskab m. EL kr. 600,- pr. år kr. 600,- pr. år

4 Bestyrelsens forslag til bestyrelsesmedlemmer og suppleanter Ad. 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter: Følgende fra bestyrelsen er på valg: Bestyrelsesmedlem: Leif Sønderstgård - modtager genvalg Kasserer: Jørgen Smith - modtager ikke genvalg Bestyrelsesmedlem: Martin Voltzmann - modtager ikke genvalg Bestyrelsen foreslår: Genvalg af Leif Sønderstgård Nyvalg af Christian Wennicke Nyvalg af Henrik Gustafsson Som suppleanter foreslår bestyrelsen: 1. suppleant: Carsten Petersen 2. suppleant: Frank Krüger Vend strømmen med os det betaler sig Alternativ energi er blevet et varmt emne især fordi teknologierne hele tiden bliver billigere og mere effektive. Det betyder, at din investering hurtigere er betalt hjem igen. energiløsninger. Har du konkrete planer, eller vil du bare høre lidt mere om dine økonomiske muligheder i forhold til at energiforbedre din bolig? Så kontakt os og hør, hvordan vi kan hjælpe dig. Kan du spare penge ved at energiforbedre din bolig? Tjek også jyskebank.dk/energi og bliv klogere. Vi glæder os til at se dig om du er kunde eller ej.

5 Præsentation af bestyrelsens forslag til bestyrelsesmedlemmer Leif Sønderstgård Jeg er 45 år gift med Lotte, som ligeledes er meget aktiv i klubben, sammen har vi Karoline på 10 år, vi er bosiddende i Brøderup ved Tappernøje, til daglig er jeg Varehuschef for Elgiganten i Slagelse. Jeg har været medlem af Sydsjællands Golfklub siden 1995 og spiller på vores fantastiske bane ca. 2 gange om ugen, samtidig beskæftiger jeg med turneringsudvalget, hvor jeg har været formand de seneste 4 år. Efter at havde siddet som suppleant i nogle år, blev jeg valgt ind i bestyrelsen i 2010 og fik ansvar for det sportslige, herunder eliteafdelingen, juniorafdelingen, turneringsudvalget og ikke mindst klubberne i klubben. Jeg vil gerne fortsætte dette arbejde, da jeg mener, at det har stor betydning for det sociale liv i vores golfklub, samtidig synes jeg at det er spændende at være med til at drive en golfklub i en tid hvor der er behov for fuld fokus på en fornuftig og omkostningsbevist drift i alle niveauer. Leif Sønderstgård Christian M. Wennicke Jeg er 40 år, gift med cand. jur. Suzanne Wennicke, og har tre børn. Jeg har været medlem i Sydsjællands Golfklub siden 1. juni 2000, men passivt medlem i en årrække, som følge af bosættelse i Grønland. Jeg er opvokset og bosiddende i Næstved, Appenæs, og er i dag - på snart ottende år - medindehaver af et lokalt revisionsfirma med 15 ansatte. Jeg er medlem af bestyrelsen og kasserer i Støtteforeningen for Børnehuset på Næstved Sygehus, hvilken forening jeg selv har været medvirkende til at oprette, og som er i en rigtig god udvikling en Støtteforening, der arbejder for de indlagte børns vilkår. Endvidere er jeg bestyrelsesmedlem i Næstved Bridgeklub, hvor jeg er klubleder. Herudover er jeg ansvarlig for årgang U9 i Næstved Boldklub, hvor jeg tillige er en del af samme årgangs trænerteam. Er desuden involveret i mine børns klasseråd og dertil hørende aktiviteter. Ud over familien, golf og mit arbejde, er mine store lidenskaber maratonløb og bridge. Med min baggrund som revisor, samt med ballast fra mine nuværende og tidligere tillidshverv, mener jeg til fulde at kunne bidrage bestyrelsen med de kvalifikationer, som ønskes, ligesom jeg kan stå på mål for den viden og erfaring, en bestyrelsespost som kasserer indeholder. Jeg er en uformel person, let omgængelig, og i samtlige mine gøremål, sætter jeg altid kvalitet før kvantitet. Christian Wennicke Henrik Gustafsson Jeg er 40 år og er gift med Rikke. Sammen har vi tre drenge på hhv. 6, 8 og 11 år som alle også spiller golf her i klubben. Vi er bosat i Næstved, som vi flyttede til fra København i Jeg kommer fra Herning hvor jeg spillede golf som ynglinge. Jeg har været medlem her i klubben siden 2008 og er formand for juniorudvalget. Til daglig er jeg officer i Hæren og studerer på Forsvarsakademiet frem til sommeren Har været udsendt til Afghanistan med ansvar for logistik. Har bestyrelseserfaring fra Boldklubben Herning Fremad, en klub på ca. 750 medlemmer, hvor jeg var bestyrelsesmedlem og formand, derudover har jeg været formand for Herning Dart og Billard klub, en lille klub på 50 medlemmer. Henrik Gustafsson

6 Præsentation af bestyrelsens forslag til suppleanter 1. suppleant: Carsten Petersen Jeg er 37 år, gift med Lene og har været medlem i SGM siden De seneste 6 år har jeg fungeret som bladsalgskoordinator hos Sjællandske Medier A/S; men må nu søge nye udfordringer. Som suppleant til klubbens bestyrelse ser jeg frem til at kombinere min interesse for golf med mine evner indenfor salg og marketing. Jeg har gennem de seneste 15 år været meget engageret i Volleyballklubben Næstved som formand og spillende træner. Derfor vil det glæde mig, om mit personlige drive også kan bidrage til, at SGM kommer endnu mere på det lokale og regionale scorekort! Carsten Petersen 2. suppleant: Frank Krüger Jeg er 47 år og gift med Christina og sammen har vi Andrea på 9 år, og vi bor i et dejligt hus i Kostræde Banker. Jeg startede med at spille golf i 1996 og alle år som medlem af Sydsjællands Golfklub. Jeg har gennem mere end 10 år været en del af klubbens Turneringsudvalg, hvilket jeg har tænkt mig at fortsætte med, da det er dejligt at kunne hjælpe lidt til i klubben, ved at være turneringsleder nogle gange om året. For at tjene til dagen og vejen arbejder jeg i et stort japansk firma, der hedder Epson. Hvor jeg har ansvaret for salg af Storformatprintere i Danmark. Udover golf er mine andre fritidsinteresser fotografi, tennis og motionsløb. Frank Krüger Bestyrelsens forslag til revisor og suppleant Ad. 8. Valg af revisor og suppleant: Revisor: Lars Bent Petersen - modtager ikke genvalg Revisorsuppleant: Claus Schroll Bestyrelsen foreslår: Nyvalg af revisor: Per Birk-Sørensen Genvalg af revisorsuppleant: Claus Schroll

7 Prisen i bund på FORD FIESTA! FRA KR. OG KUN KR./MD. Gælder udvalgte lagermodeller OG KUN KR./MD. FIRMALOGO ( Firmalogo/ navn ) Gælder udvalgte lagermodeller Vejnavn nr Postnr By Tel: Url Feel the difference FIRMALOGO Ford Fiesta Trend 1.25 (60 hk) 3-dørs fi nansieret via Ford Credit: kr. inkl. levering (3.680 kr.) udbetaling Selandia Automobiler kr., A/S løbetid Vejnavn nr Ford 84 mdr., Fiesta Trend variabel 1.25 (60 debitor hk) 3-dørs rente finansieret 3,33%, via ÅOP Ford Credit: 6,49%, samlet kr. inkl. kreditbeløb levering ( kr.) udbetaling kr. Samlede kr., kreditomkostninger løbetid 84 mdr., Holsted variabel Park ford.dk debitor DK rente kr. Næstved Samlet 3,33%, Postnr By ÅOP beløb 6,49%, der samlet skal betales kreditbeløb tilbage kr. Samlede kr. kreditomkostninger Ford Credits forretningsbetingelser kr. Samlet beløb der skal og betales kreditvurderingskrav tilbage kr. Ford er Credits gældende. forretningsbetingelser Bilen skal kasko Telefon og kreditvurderingskrav forsikres. Ford Tel: ( Firmalogo/ Credit er gældende. forbeholder navn Bilen skal ) sig kasko ret forsikres. til at bede Ford Credit om forbeholder yderligere sig information ret til bede i om form yderligere af eksempelvis information i form årsopgørelse af eksempelvis Fax +45 fra 55 årsopgørelse 77 SKAT fra SKAT. Tilbuddet gælder gælder så længe så længe lager haves. lager Bilen haves. er vist med Bilen ekstraudstyr. er vist med Url ekstraudstyr. - CO g/km, brændstoføkonomi 16,9-30,3 km/l 16,9-30,3 km/l A ++ B Næstved I Slagelse I Ringsted I Sorø Selandia Automobiler A/S Ford Fiesta Trend 1.25 (60 hk) 3-dørs finansieret via Ford Credit: kr. inkl. levering (3.680 kr.) udbetaling kr., løbetid 84 mdr., variabel debitor rente 3,33%, ÅOP 6,49%, samlet kreditbeløb kr. Samlede kreditomkostninger kr. Samlet beløb der skal betales tilbage kr. Ford Credits forretningsbetingelser og kreditvurderingskrav er gældende. Bilen skal kasko forsikres. Ford Credit forbeholder sig ret til at bede yderligere information i form af eksempelvis årsopgørelse fra SKAT. Tilbuddet gælder så længe lager haves. Bilen er vist med ekstraudstyr. A ++ - B CO g/km, brændstoføkonomi 16,9-30,3 km/l Holsted Park Næstved

VEDTÆGTER. Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere vedtægter i OEGK.

VEDTÆGTER. Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere vedtægter i OEGK. Østre Stationsvej 43, 1. 5000 Odense C Tlf. 66 12 03 03 J. nr. 13272 JPH/bk/cp VEDTÆGTER Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB Tilrettet efter generalforsamlingen den 26. marts 2015 og endelig godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 30. marts 2015. 1 Hjemsted og formål Klubbens navn er Søllerød

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Stk. 2. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Stk. 3. Klubben er stiftet den 27. maj 1980.

Læs mere

Vedtægter Hansted Golfklub

Vedtægter Hansted Golfklub 1 Klubbens navn er Hansted Golfklub og dens hjemsted er i Horsens Kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for at medlemmerne kan dyrke golf, og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale

Læs mere

Vedtægter for Hvalpsund Golf Club

Vedtægter for Hvalpsund Golf Club Vedtægter for Hvalpsund Golf Club opdateret 15. april 2014 1 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hvalpsund Golf Club. Dens hjemsted er i Vesthimmerlands kommune. 2 Formål Det er klubbens formål at skabe

Læs mere

3. Klubbens idegrundlag er at skabe et venligt, gæstfrit, behageligt og socialt miljø, hvori klubbens medlemmer kan dyrke golfspillet.

3. Klubbens idegrundlag er at skabe et venligt, gæstfrit, behageligt og socialt miljø, hvori klubbens medlemmer kan dyrke golfspillet. Nye vedtægter for Himmelbjerg Golf Club. (ændringer med kursiv) Vedtægt for Himmelbjerg Golf Club 1 Klubbens navn er HIMMELBJERG GOLF CLUB og dens hjemsted er Silkeborg Kommune. Klubbens formål er at leje

Læs mere

Foreningen OrøNyt holder årsmøde, og du er inviteret...

Foreningen OrøNyt holder årsmøde, og du er inviteret... Foreningen OrøNyt holder årsmøde, og du er inviteret... Kære bladaktivist Det er en glæde at kunne indbyde dig til Foreningen OrøNyts årsmøde 2013. Det holder vi på Marlieses Gårdcafe den 27. april klokken

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Golf Klub

Vedtægter for Roskilde Golf Klub Vedtægter for Roskilde Golf Klub 1. NAVN OG FORMÅL 1. Klubbens navn er Roskilde Golf Klub. 2. Klubben er medlem af Dansk Golf Union. 3. Klubbens formål er som sportsklub: - at give medlemmerne de bedst

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Mødegruppe Bestyrelsen sæson 2009/10 Dato Torsdag den19. november 2009 kl. 18.30-21.30 Sted Klubhuset, Østre Hougvej 104 Indkaldte Deltagere Mogens K

Læs mere

Frederikssund Golfklub. Årgang 2011 Nummer 2. Klubbladet. April. Læs mere inde i bladet

Frederikssund Golfklub. Årgang 2011 Nummer 2. Klubbladet. April. Læs mere inde i bladet Årgang 2011 Nummer 2 April Frederikssund Golfklub Klubbladet Læs mere inde i bladet Nummer 2 - Årgang 2011 side 2 Indholdsfortegnelse Formanden har ordet... side...3 Generalforsamling Referat fra generalforsamlingen...

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Pool & Billard Klub

Vedtægter for Aarhus Pool & Billard Klub Vedtægter for Aarhus Pool & Billard Klub 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Aarhus Pool & Billard Klub (forkortet APBK). Foreningen er en sammenlægning af Bispehavens Billardklub

Læs mere

FREDERIKSHAVN GOLF KLUB Stiftet den 2. april 1992. Bestemmelser og retningslinjer. Denne udgave er opdateret 21.april, 2015

FREDERIKSHAVN GOLF KLUB Stiftet den 2. april 1992. Bestemmelser og retningslinjer. Denne udgave er opdateret 21.april, 2015 FREDERIKSHAVN GOLF KLUB Stiftet den 2. april 1992 Bestemmelser og retningslinjer Denne udgave er opdateret 21.april, 2015 1 INDHOLD Side2 Indledning Side 3 Vision Side 3 Vedtægter Side 4 til 8 Bestyrelsesmøder

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION RY BIOGRAF

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION RY BIOGRAF 1 - Identifikation: Ry Biograf er en selvejende institution med hjemsted på Kyhnsvej 4, 8680 Ry. 2 - Formål: Institutionens formål er at drive biograf med forevisning af et bredt udsnit af såvel danske

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Århus Klatreklub GENERALFORSAMLING SØNDAG 27.2.2011 kl 11

Århus Klatreklub GENERALFORSAMLING SØNDAG 27.2.2011 kl 11 Århus Klatreklub GENERALFORSAMLING SØNDAG 27.2.2011 kl 11 Vi starter med Frokost Dagsorden : Valg af dirigent Valg af referent Bestyrelsens beretning fremlægges til godkendelse. Det reviderede regnskab

Læs mere

Gladsaxe Volleyball Klub Ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 14. juli 2011 kl. 19.00. MOTIVERING fra bestyrelsen

Gladsaxe Volleyball Klub Ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 14. juli 2011 kl. 19.00. MOTIVERING fra bestyrelsen Gladsaxe Volleyball Klub Ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 14. juli 2011 kl. 19.00 MOTIVERING fra bestyrelsen Baggrunden for indkaldelsen er at ensarte vedtægter og kontingenter i forhold til

Læs mere

Vedtægter for Kano- & Kajakklubben Vejle Å

Vedtægter for Kano- & Kajakklubben Vejle Å Vedtægter for Kano- & Kajakklubben Vejle Å 1. Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Kano og Kajakklubben Vejle Å (KKVÅ). Hjemsted er Vejle Kommune. Klubben er stiftet den 5. september 2011 Klubbens

Læs mere

BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis. Forslag til ændring af vedtægter. 1 stk. 3 ændres til (kommende tekst) 1 stk. 3 (nuværende tekst)

BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis. Forslag til ændring af vedtægter. 1 stk. 3 ændres til (kommende tekst) 1 stk. 3 (nuværende tekst) Forslag til ændring af vedtægter BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis 1 stk. 3 (nuværende tekst) Klubben skal være medlem af Dansk Golf Union og af den lokale idrætsunion. 1 stk. 3 ændres til Klubben

Læs mere

Design Denmark Vedtægter 02.04.2014

Design Denmark Vedtægter 02.04.2014 Design Denmark Vedtægter 02.04.2014 Indledning Foreningen Design Denmark ledes af en overgangsbestyrelse, der er aktiv i perioden fra april 2014 til april 2015 Ved dannelsen af Design Denmark har de to

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Karate Skole. Dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2. Foreningens formål Foreningens formål er at udøve

Læs mere

Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub

Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub Side 1 af 5 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er "Cold Hawaii Kystlivredderklub", med hjemsted i Nørre Vorupør, Thisted Kommune. Foreningen er

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby.

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. J. nr. 48838-0 Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby Navn, hjemsted og formål Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens

Læs mere

1.1 Klubbens navn er Amager Boldklub Tårnby i daglig tale AB Tårnby. 1.2 Klubbens binavne er: Amager Boldklub af 1970 og Tårnby Boldklub.

1.1 Klubbens navn er Amager Boldklub Tårnby i daglig tale AB Tårnby. 1.2 Klubbens binavne er: Amager Boldklub af 1970 og Tårnby Boldklub. Udkast version 1.3, 10-08-08 Amaliegade 31 DK-1256 København K Tel +45 33 32 20 12 Fax +45 33 32 24 74 Mail lrlaw@lrlaw.dk www.lassenricard.dk Advokataktieselskab Cvr 16725641 V E D T Æ G T E R F O R [

Læs mere