Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober Dagsorden. Referat

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat"

Transkript

1 Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014 Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning 3) Regnskab og budget 4) Indkomne forlag 5) Valg af bestyrelse 6) Valg af suppleanter 7) Valg af revisor og revisor suppleant 8) Eventuelt Referat 1) Valg af dirigent: Henning Maigaard blev valgt og takkede for valget. 2) Formandens beretning: Formandens beretning fremgår af bilag 1. Som respons på formands beretning blev der stillet forslag om forskønnelse med træer eller lignende på p- pladsen foran kirken. Bylauget er meget åben for initiativer til forskønnelse af byen, og støtter gerne op, hvis der bliver taget initiativ til at gå i gang med projekter. Samtidig følger bylauget løbende op på de aftale, der er indgået med Lejre kommune om trafiksikkerhed i Herslev. Vedrørende fremmøde til bylaugets arrangementer blev det foreslået, at der laves decideret tilmelding til de enkelte arrangementer, så man på forhånd kan se, hvor mange der forventes at deltage. Til dette blev det kommenteret at bylauget har drøftet muligheden, og har som udgangspunkt besluttet ikke at have tilmelding til arrangementet. Derudover blev der giver ros til Herslevs nye hjemmeside, som samler bylauget og vandværket under én hat. Formandens beretning blev godkendt. 3) Regnskab og budget: Regnskab og budget fremgår af bilag 2. 1

2 Kate Skjærbæk gennemgik regnskab og budget. Til regnskabet bemærkede Bo, at udgiften til hjemmesiden er blevet endnu billigere, idet vandværket betaler hele udgiften til abonnement. Regnskab og budget blev godkendt. 4) Indkomne forlag: Ingen forslag er modtaget. 5) Valg af bestyrelse: Torben Olesen og Kate Skjærbæk var på valg. Torben Olesen genopstiller, mens Kate Skjærbæk ikke ønskede genvalg. Bylauget forslog at bylaugets suppleant Lisbet Svendsen vælges til bestyrelsen. Torben Olesen og Lisbet Svendsen blev begge valgt til bestyrelsen. 6) Valg af suppleanter Karsten Hansen og Anette Stark var på valg, og begge genopstillede som suppleanter. Derudover stillede Thomas Finderup op og blev valgt som suppleant. 7) Valg af revisor og revisor suppleant Jørgen Vedel genopstiller og blev genvalgt. Lisbeth Larsen stiller op og blev valgt. 8) Eventuelt a) Præsentationsrunde af generalforsamlingens deltagere. b) Der opfordres til at alle overholder fartgrænsen på 60 km i timen på strækningen mellem Herslev og Kattinge. Ud over at vi alle selvfølgelig bør overholde de lovpligtige grænser, er bylauget blevet kontaktet med denne opfordring, idet den høje fart på grund af vejens belægning giver meget støj for de huse, der ligger på vejen. c) Der blev gjort reklame for Herslev bylaugs facebookside (Herslev Bylaug), som alle opfordres til at tilmelde sig. Arrangementer og andet relevant bliver annonceret på siden. d) Thomas Finderup og familie vil gerne bidrage med stor sandkasse til fællesbrug, hvis der bliver etableret en fælles legeplads i byen. 2

3 e) Der er glædelige nyheder vedr. Herslevs juletræ. Efter toppen for et par år siden bliv brækket af, står træet nu med to toppe. Disse vil blive reduceret til én top, så træet er klar til at modtager stjernen den første søndag i advent. f) Bylauget blev opfordret til at gøre kommunen opmærksom på uvedligholdte kommunalt ejede huse i byen, så de ikke står og skæmmer bybilledet. Samtidig blev der opfordret til at Lejre kommune bliver sat i tale om anvendelsen af de kommunalt ejede huse i det hele taget. Skal de benyttes til ældre eller flygtninge, og hvad er planen for fremtiden. 3

4 Bilag 1 Formandens beretning På det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen i oktober 2013 konstituerede bestyrelsen sig. Vi kunne sige velkommen til Bo Sommerlund som nyt medlem. år har vi haft ikke mindre end 3 suppleanter Anette Stark, Lisbeth Svendsen og Karsten Hansen og hvor det skønt med lidt ekstra hænder. Bestyrelsesåret lå foran os, og det startede med den traditionelle juletræs-tænding med slikposer. I år fortalte julemand en lille historie, og senere sang og dansede vi omkring juletræet. Der var deltagelse af børn og voksne både fra byen og udefra og endnu en gang fik vi sammen med en masse af byens borgere sat julen i gang i vores lille by. I februar var det tid til udklædning, for nu skulle der slås på tønden. I år var de voksne også med og der var slik og fastelavnsboller til alle. Fastelavnsfesten var årets første fællesarrangement i byen og en god lejlighed for byens børnefamilie til at mødes. I år havde vi et ret stort bål nede på stranden til Sankt Hans arrangeret af Bylauget i samarbejde med Sejlklubben. Det er et samarbejde, som vi i bestyrelsen er rigtig glade for, da det giver byens borgere mulighed for at kunne mødes og fejre Skt. Hans med udsigt til vores smukke fjord. Da det var lidt koldt på dagen, var det skønt også at kunne låne sejlklubbens klubhus til at spise i. Pga. af det gode samarbejde vil vi i bestyrelsen bestræbe på at lave dette til en fast tradition hvert år. 30. september var det tid den årlige sommerfest i Herslev. Pladsen bag kirken var rammen, og vi havde som tidligere år sat et stort telt op, og lejet en hoppeborg og en slush-ice maskine mv. til børnene. Dagens program var fuld af forskellige aktiviteter, og ca mennesker kiggede forbi. Vi havde bl.a. den traditionsrige kage-konkurrence - og SIKKE nogle flotte kager der var! Vinderen, fik byens vandrepokal overrakt og kan nu glæde sig over den til næste år. Som noget nyt havde vi opstillet en tombola, hvor til der var sponsoreret nogle rigtig flotte gaver. Vi vil gerne takke vores sponsorer: Gevninge Pizzaria, Gevninge Bageren, NEYE og fra Dagligbrugsen i Gevninge for deres bidrag i den forbindelse. Samtidig vil jeg også lige nævne og takke Herslev Bryghus, som er vores trofaste støtte til arrangementet med deres gode ØL. Bestyrelsen har på vores møder gennem året flere gange drøftet muligheden for at igangsætte nogle flere initiativer i byen. Ideer har vi nok af, men ressourcerne er der ikke helt nok af, så det er ret svært at få det hele ført ud i livet. Måske vi skulle videreformidle nogle af dem på Facebook fremadrettet og herigennem høre, om der er nogen, der evt. vil hjælpe? Det kan vi evt. vende tilbage til under Evt. på programmet i dag. Nogle ting er der selvfølgelig sket Vi har bl.a. haft møde med kommunen omkring status på de trafiksikkerhedsprojekter i Herslev, som tidligere er blevet godkendt af kommunen. Status er, at byen har fået de skilte, som skulle gøre det mere sikkert at færdes i byen og komme gennem byen og videre ned til stranden. - Vi afventer pt. aktiviteter ift. følgende: Bedre sikring af trafik i krydset v. den gamle smedje; og markering af adskillelse ved hvide striber mellem kirkens p-plads og kørebanen. Herudover undersøger vi i øjeblikket om der bliver lagt nyt asfalt gennem byen efter separatkloakeringen, eller hvad der er kommunens plan? Bo lavede tidligere på sommeren en lille undersøgelse om (u)tilfredsheden med mobil dækning i Herslev området og følger nu løbende med i, hvad der sker inden for området ift. mobildækning. I kan følge med i dette via vores hjemmeside. Hjemmesiden har Bo også haft fingre i, og jeg vil opfordre jer til at kigge på den. Platformen er blevet slået sammen med Vandværkets side, og der er løbende opdatering og ny information. Vi kan evt. lige vise siden her om lidt, når vi når til Evt., hvis der er interesse for det. 4

5 Bylauget har også fået en Facebook side op at køre. Her informerer vi om bylaugets arrangementer, men jeg vil også opfordre byens borgere til at lægge informationer om aktiviteter, eller billeder fra byen op. Alle er velkomne til at deltage i dialog på siden, der bestyres af Karsten. Vi har delt opgaver godt i blandt os gennem året, og jeg vil derfor gerne takke alle i bestyrelsen inkl. vores suppleanter for et rigtig godt arbejde og engagement i det forgange år. En særlig tak til Kate, der desværre træder ud af Bestyrelsen efter flittigt arbejde som kasserer. En afskedsgave til Kate Et par små remindere til alle, der er interesserede: - Vi har som borgere i den (måske) kommende nationalpark Skjoldungelandet modtaget høringsmateriale: Husk Høringssvar skal være Naturstyrelsen i hænde senest 31. december Den 1. fredag i måneden, er vi flere der er begyndt at mødes over en kop øl på Bryghuset. Rygtet er også spredt til Kattinge borgere, så her er lejlighed for at mødes på kryds og tværs af vores to landsbyer. Det var alt fra mig. Jeg vil nu overlade ordet til dirigenten Torben Færch Olesen Formand, Herslev Bylaug 23. oktober

6 Bilag 2 Regnskab og budget 6

7 7

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Forslag fra medlemmerne. Der er ikke indkommet forslag til behandling.

Forslag fra medlemmerne. Der er ikke indkommet forslag til behandling. Referat fra Ordinær Generalforsamling - tirsdag den 24. januar 2015 Dagsorden: 1. Formand Bo de Neergaard byder velkommen. 2. Valg af dirigent. 3. Beretning om klubbens virksomhed det forløbende år. 4.

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Bremdal Borger- & Grundejerforening

Bremdal Borger- & Grundejerforening Bremdal Borger- & Grundejerforening Referat fra generalforsamlingen den 28. marts 2012. Formanden Anna-Grethe Kamp bød velkommen. Der var 30 deltagere. 1. Valg af dirigent Poul Erik Hansen blev valgt.

Læs mere

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling.

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Mandag d. 24. februar 2014 kl. 19:00-22:00 i festsalen på Møllevangsskolen (Møllevangs Allé 20, 8210 Aarhus V.). Program: 18:45

Læs mere

Generalforsamling CC 95 Herfølge

Generalforsamling CC 95 Herfølge Generalforsamling CC 95 Herfølge Dato: Mandag 26/1 2015 KL 19:30 i Herfølge Hallerne Tilstede: 50 deltagende medlemmer inkl. bestyrelse 1. Valg af dirigent Leo Støchkel (revisor) blev valgt 2. Valg af

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 10 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

BORGERNYT Bladet for alle i Verninge og omegn

BORGERNYT Bladet for alle i Verninge og omegn BORGERNYT Bladet for alle i Verninge og omegn Julen 2013 VERNINGE, IKKE BLOT ET STED AT BO, MEN ET GODT STED AT LEVE BORGER NYT FEBRUAR 2014 VERNINGE.DK Borgernyt, det fælles blad Bladet udkommer 4 gange

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30.

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Der var i alt repræsenteret 25 husstande på generalforsamlingen ud af grundejerforeningens 44. 1. Som

Læs mere

Grundejerforeningen Kildevangen Referat fra generalforsamling tirsdag den 25. november 2014 kl. 19.30 i Melhøjstuen, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus

Grundejerforeningen Kildevangen Referat fra generalforsamling tirsdag den 25. november 2014 kl. 19.30 i Melhøjstuen, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus Grundejerforeningen Kildevangen Referat fra generalforsamling tirsdag den 25. november 2014 kl. 19.30 i Melhøjstuen, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK Referat af ordinær generalforsamling Torsdag, den 4. februar 2010 kl. 19.00 på Niverødgårdskolen I alt var 35 huse repræsenteret på generalforsamlingen og heraf 8 ved fuldmagt.

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Årsberetning 2014. 3. Silkeborg Gruppe

Årsberetning 2014. 3. Silkeborg Gruppe Årsberetning 2014 3. Silkeborg Gruppe Fastelavnsfest og generalforsamling Dagsorden for generalforsamlingen Invitation til fastelavnsfest og generalforsamling Bestyrelsen i 3. Silkeborg vil gerne invitere

Læs mere

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014.

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Deltagere ud over bestyrelsen: 20 personer. Dagsorden. 1. Valg af dirigent. Leif Jensen blev valgt. Dan og Lars Peter er stemmetæller.

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug Søndag d. 5.oktober kl. 14 i sejlklubbens lokaler.

Referat Ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug Søndag d. 5.oktober kl. 14 i sejlklubbens lokaler. Generalforsamling Referat Referat Ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug Søndag d. 5.oktober kl. 14 i sejlklubbens lokaler. DAGSORDEN AD PKT 1 AD PKT 2 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug

Rantzausminde Bådelaug Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Nr. 1 2013 Husk Kontingent (Se side 3) Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand & kontaktperson til DT: Jesper Groth, Skovsbovænge 4, Svendborg Tlf. 6221 5326 Mob.

Læs mere

Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014.

Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014. Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014. Inden generalforsamlingen var der inviteret til stegt flæsk med persillesovs. Formanden bød alle hjerteligt

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Vejle Motorbåd-Klub Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Referat af: Generalforsamling i Vejle Motorbåd Klub Torsdag, den 10. april 2014 Generalforsamling den 10. april

Læs mere

K L E M Å. "E-Holdet klar til FM" 2

K L E M Å. E-Holdet klar til FM 2 K L E M Å "E-Holdet klar til FM" 2 Maj 2009 2 Redaktionen. Opsætning og div. Mogens Jensen, Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev. Telefon: 74 53 03 68. Medredaktør. Kurt Koch. Distribution. Mogens

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

REFERAT af S.A.F. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015

REFERAT af S.A.F. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 2015 Referat GF 020315 REFERAT af S.A.F. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 2. marts 2015 kl. 19.30 i klublokalerne Grønnegade kaserne i Næstved Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Beretning 3) Regnskab 4) Indkomne

Læs mere

Årsberetning fra bestyrelsen afdeling 3.

Årsberetning fra bestyrelsen afdeling 3. Årsberetning fra bestyrelsen afdeling 3. Beretning for Året 2007 2008 Siden sidste beboermøde har bestyrelsen afholdt 10 bestyrelsesmøder. Der er 3 medlemmer der har valgt, at forlade bestyrelsen i løbet

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården

Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården Dagsorden: 1. Åbning af generalforsamlingen v/formanden 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent og stemmetællere 4.

Læs mere

Mød os på Facebook Julebowling. Selvhjælpsgrupper. Bestyrelsesberetning

Mød os på Facebook Julebowling. Selvhjælpsgrupper. Bestyrelsesberetning Hjerneskadeforeningen Lokalforeningen Sydfyn Nyhedsblad for januar & februar Mød os på Facebook Julebowling Hjerneugen Selvhjælpsgrupper Bestyrelsesberetning Referat fra Generalforsamlingen Hovedtropperne

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere