Referat af bestyrelsesmøde i Bagsværd Gruppe

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af bestyrelsesmøde i Bagsværd Gruppe"

Transkript

1 Referat af bestyrelsesmøde i Bagsværd Gruppe Dato & Tid: Tirsdag d. 27. januar kl. 20:00 22:00 Sted: Til: Kopi: Dagsorden udarbejdet af: Dagsorden: Sambo Bagsværd Gruppes Bestyrelse: Anders Theilgaard Madsen (Tropsleder, Gruppeleder) (afbud) Ellen Vaarby Laursen (Forældre junior, formand) Erli Andersen (Forældre, trop, klan, kasserer) Mads Løkke Rasmussen (Juniorleder) Mads Nygaard (Gruppeleder) Mark White (Forældre, mini, junior, klan) Sara Nygaard (Minileder) Sebastian Andersen (u) Stine Gianelli (Mikroleder) (afbud) Stine Rahbek Dahlstrup (Klanleder)(afbud) Trine Lund Budtz (Forældre, mini) Derudover var Asbjørn Thegler og Helle Rejmers til stede Helle Rejmers (Administrator) Ledergruppen Ellen Vaarby Laursen Dirigent: Ellen Referent: Trine Forplejni: Helle 1. Kl. 20:00 2. Kl. 20:05 (0 min) 3. Kl. 20:05 (10 min) Godkendelse af a. Dagsorden - godkendt b. Referat fra sidst (udsendt d. 3/12-14 af Sara Nygaard) godkendt Opfølgni på aktioner fra sidst (som ikke nævnes i øvrige punkter): -ien- Elarbejde i Sambo, nu skal der ske noget! Tilbud på elarbejde blev gennemgået (videresendt af Mads til bestyrelsen d. 13. januar 2015). 1 og 2 gennemføres 3 og 4 ønskes ikke (Udskiftni til HPFI relæ i punkt 2 overflødiggør punkt 3) ri Erli bekræfter over for Hellerup Elektrikeren 4. Kl. 20:15 Regnskab 2014 og Budget 2015, inkl. Kontientstigni Erli

2 BILAG OM ELARBEJDE Dagsorden v02 til bestyrelsesmøde d. 27. januar 2015, Side 2 af 6 (20 min) Erli og Helle gennemgik regnskab 2014 og budget Indtægter punkt 6 Energirenoveri etape 2 er tilskuddet til energirenoverien Udgifter punkt 11 er inkl. Energirenoveri og elarbejde på kr. Udspecificeri sendes til bestyrelsen på punktet Vedligehold (Erli) Leje Hanehøj budgetmæssigt under pkt. 7, men regnskabsmæssigt under pkt. 11 Danske Bank aktier skal sælges (blev besluttet sidste år) Fordelien af antallet af spejdere på hver gren skal fordeles korrekt i budgettet for 2015 Bestyrelsen kan indstille regnskab 2014 og budget 2015 til godkendelse af Grupperåd 2015 under forudsætni af at fordelien af spejdere pr. gren korrigeres. Tidsfrister ifølge lovene: Ved ordinære grupperådsmøder fremsendes revideret regnskab for det foregående år med tilhørende status underskrevet af bestyrelsen og revisor samt budget for indeværende år senest en uge før til grupperådets medlemmer samt til divisionsledelsen. Samtidig hermed sendes bemærknier til budget og regnskab (Erli står bemærknierne). 5. Kl. 20:35 (15 min) Udviklisplan 2015 Mads L fremlagde forslaget fra Gejstdagen. Mads N og Anders Mads L formulerer de 3 mål for 2015 i overskriftsform. Gerne inden lørdag den 31/1 og sender til Ellen. På grupperådsdagen præsenterer Mads L punktet. 6. Kl. 20:50 (10 min) Godkendelse af årsberetnier Til Grupperåd skal der ifølge lovene være: Beretni fra bestyrelsen og ledergruppen med særlig fokus på, hvad gruppen har gjort for at fremme spejderarbejdets værdier og udvikli. Ellen og En enkelte kommentar fra Erli til formandens beretni i forbindelse med kassererens opgaver: Også budget i okotber Samlet beretni fra gruppeledelsen sendes til Ellen senest

3 BILAG OM ELARBEJDE Dagsorden v02 til bestyrelsesmøde d. 27. januar 2015, Side 3 af 6 lørdag 31/1 kl.12 ellers inden fredag den 6/2 Vil indeholde en mundtlig historie fra hver gren om en god oplevelse fra året Derudover vil der være lidt tal-joleri på antal spejdere, timer, antal deltagere, forældre osv. 7. Kl. 21:00 Indkomne forslag til Grupperåd 2015 Forslag, der ønskes behandlet på et grupperådsmøde, skal være formanden i hænde senest to uger inden mødet. Forslagene skal være grupperådet i hænde senest en uge inden mødet. ri 8. Kl. 21:05 9. Kl. 21:10 (20 min) Ien endnu Pause Forløb i god ro og orden Godkendelse af dagsorden + drejebog Grupperåd Mads N fremlagde forslag til formel dagsorden (skal udsendes d. 31. januar 2015 af formanden til Grupperåd og Divisionsledelsen). Oplæg godkendt Mads og Mads har frie hænder til at peppe det lidt op inden for de rammer Referent: Peder Steiner og Camilla Blommegård Asbjørn stiller op til korpsråd og divisionsråd Helle genopstiller til divisionsråd - - og Mads LR /udd eli af aktione r Poster i gruppen/bestyrelsen: Ny kasserer ien opstillere endnu! Ny revisor Erli stiller op Gerne flere forældre i bestyrelsen Ue i Bestyrelsen (Klan- og tropledere er ude at spørge efter ue i bestyrelsen) Hytteboss (ej Grupperåd, men er problem) Mads LR fremlagde sin drejebog for Grupperåd Tema: Kom og vær med Anders, Mads og Mads har en ide om opgavedonationer (bage kage, slå græs, ) Program: Velkomst og flaghejsni Præsentation Rykker ind og laver lidt hopla med forældrene inden

4 BILAG OM ELARBEJDE Dagsorden v02 til bestyrelsesmøde d. 27. januar 2015, Side 4 af 6 grupperådsmødet Aktiviteter efter grupperådsmødet: Mini: Hver patrulje præsentere en aktivitet med tema international spejd (Miniledere) Junior/Trop: Bygger stridsvogne Junior: Bål med flint og stål Junior: Bind dit eget firknob og flagknob Slutter af med mad: Juniorer: Laver mad til alle Aktionsliste inden Grupperådet: Mads LR forsøger at finde tovholdere på aktiviteterne Mads N låner stole Bestyrelsen mødes kl (stiller stole op, laver kaffe osv) Ved tilmedli skal det være muligt at skrive, at man medbrier kage Ellen printer invitation i A3 og hæer op i Sambo 10. Kl. 21:30 Tovholder sommerferieaktiviteter 2015 Sebastian og Mads LR giver det et forsøg at få tilslutni til et hold tovholdere på årets sommerferieaktivitet ri Der skal skaffes frivillige hænder til planlægni og selve ugen Aldersgruppen skal være målrettet mikroerne Helle hjælper gerne med praktiske opgaver fx frugtsaft/frokost til lederne Sæt antallet af børn efter hvor mae ledere der stiller op 11. Kl. 21:35 Klippekort vs rejsekort Sara Nygaard fremlagde muligheder for brug af Rejsekort, når klippekort stopper til sommer. Sara N. To typer Rejsekort Rejsekort flex (1 opretter med cprnr alle kan bruge det) o 50 kr for kortet o Kan altid logge ind og se rejser

5 BILAG OM ELARBEJDE Dagsorden v02 til bestyrelsesmøde d. 27. januar 2015, Side 5 af 6 Rejsekort anonym (ien står med cprnr) o 80 kr for kortet o Kan kun se sidste få rejser på standeren o Kan ikke spærres 12. Kl. 21:40 (10 min) Ikke nogen endelig anbefali mht Rejsekorte. Men indtil videre bør grenene købe klippekort, så de kan klare sig frem til sommerferien. Afbestillisregler Anders og Asbjørn fremlagde forslag til hvad vi gør, når der meldes afbud til ture og kurser. Anders og Asbjørn Korpset har nogle afbestillisregler o Afbud 1 måned før: alt pånær 100 kr tilbage o Afbud 14 dage inden: halvdelen retur Anders og Asbjørn anbefaler, at der ikke refunderes pee medmindre et arraement giver overskud så kan overskuddet fordeles Det er besværligt rent administrativt ved tilbagebetali Der skal være forskel på sommerlejr og weekendture Ien refunderi ved weekendture Der kunne arbejdes med en sidste frist for refunderi ved afbud ved sommerlejre (større ture), ifht hvornår peene er bundet i fx transport / leje / depositum herefter er peene tabt Afbud og en evt. opkrævni for udgifter i forbindelse med kurser/arraementer i korpset vurderes enkeltvis i bestyrelsen Asbjørn finder frist for afbud i forbindelse med årets sommerlejr De vedtagne afbestillisregler skal stå på hjemmesiden. Asbjørn laver udkast til hjemmesiden sender til bestyrelsen inden det lægges op 13. Kl. 21:50 Næste møde: Tirsdag d. 3. marts 2015 i Sambo kl Referent: Mark, forplejni: Ellen. Foreløbige emner: a) Konstitution af nye bestyrelse b) Nyt fra grenene

6 BILAG OM ELARBEJDE Dagsorden v02 til bestyrelsesmøde d. 27. januar 2015, Side 6 af 6 c) Nyt fra vedligeholdsudvalget d) Opfølgni Udviklisplan 2015 e) Evalueri Grupperåd f) BUS- peemøde onsdag den 11. marts kl i Genbrugsloppernes lokaler, Egegården, Klausdalsbrovej 195. Målgruppe: Kasserere i grupper og kredse, Hytte kasserere revisorer, (Be)styrelsesmedlemmer og grupperådsmedlemmer, Ledere fra forenierne under BUS i Gladsaxe. Denne ga er der større ændrier på programmet, mød op og bliv klædt godt på! Gennemga af nyheder: o Principielle ændrier i optælli til medlemsopgørelsen o Principielle ændrier i optælli af aktivitetstimer og lokaletilskud i det hele taget. Evt. problemområder ifm. med tilskud og indberetnier. Præsentation af InterBUS og deres aktiviteter. Generel orienteri om forskellige tiltag i BUSregi. Der vil være indlagt kaffepause, hvor der bliver mulighed for erfarisudveksli imellem forenierne. Husk: "Denne ga foregår peemødet i Genbrugslokalerne på Klausdalsbrovej". g) Tovholder Gladsaxedag 2015 h) Styr på procedure for sommerlejrbudgetter i) Aktion vedr. stort samlende arraement? j) Rejsekortet opfølgni k) Opstart ny gren 14. Kl. 21:55 Eventuelt : Der overvejes at lave familiespejd for børn (inden skolestart) og forældre. på næste bestyrelsesmøde. ri Der er ved at komme ga i kursusaktiviteterne - hurra!

a. Kort fremlæggelse af Bagsværd Gruppes udviklingsplan ved Mads Løkke se bilag i. Ingen opklarende spørgsmål, beretningen godkendelse.

a. Kort fremlæggelse af Bagsværd Gruppes udviklingsplan ved Mads Løkke se bilag i. Ingen opklarende spørgsmål, beretningen godkendelse. Side 2 af 4 Punkt Programpunkt 1 Ad Valg af a. Dirigent: Gruppeleder Mads Nygaard valgt b. Referent: Camilla Blommegård valgt 2. Ad Formalia a. Godkendelse af dagsorden: Godkendt b. Er Grupperådet lovligt

Læs mere

Referat fra ordinært grupperådsmøde i DDS, Hjortespring Gruppe den 8. marts 2014

Referat fra ordinært grupperådsmøde i DDS, Hjortespring Gruppe den 8. marts 2014 Referat fra ordinært grupperådsmøde i DDS, Hjortespring Gruppe den 8. marts 2014 Godt 60 forældre, ledere og spejdere var med på forældreweekend på Høbjerghus, hvor rådsmødet foregik i forbindelse med

Læs mere

Årsberetning 2014. 3. Silkeborg Gruppe

Årsberetning 2014. 3. Silkeborg Gruppe Årsberetning 2014 3. Silkeborg Gruppe Fastelavnsfest og generalforsamling Dagsorden for generalforsamlingen Invitation til fastelavnsfest og generalforsamling Bestyrelsen i 3. Silkeborg vil gerne invitere

Læs mere

Budstiken november 2008.

Budstiken november 2008. Budstiken november 2008. Sikken voldsom trængsel og alarm, det er koldt, og man må gå sig varm... Ledere og assistenter: Gruppeleder HER KAN DIT NAVN STÅ, Skriv eller ring til en af os på siden her, og

Læs mere

Referat af Grupperådsmøde afholdt 25. februar 2010 i Spejderhytten

Referat af Grupperådsmøde afholdt 25. februar 2010 i Spejderhytten Referat af Grupperådsmøde afholdt 25. februar 2010 i Spejderhytten Til stede var: Johann (Gemma, Joshua, Carl), Steen (Martin), Charlotte (Louis), Mette (Timian), Manja (best.medl.), Berit (best.medl.),

Læs mere

Indkaldelse til Generalforsamling i Stavnsholt Vikingerne Torsdag d. 23 februar 2012 kl. 18.30

Indkaldelse til Generalforsamling i Stavnsholt Vikingerne Torsdag d. 23 februar 2012 kl. 18.30 Indkaldelse til Generalforsamling i Stavnsholt Vikingerne Torsdag d. 23 februar 2012 kl. 18.30 Hermed følger indkaldelsen til vores generalforsamling i Stavnsholt Vikingerne. Det plejer at være rimelig

Læs mere

DIVISIONSLEDELSEN DIVISIONENS EJENDOM FLASKEPOSTEN. Marts 2013 Nr. 1

DIVISIONSLEDELSEN DIVISIONENS EJENDOM FLASKEPOSTEN. Marts 2013 Nr. 1 Marts 2013 Nr. 1 DIVISIONSLEDELSEN DC Martin Steenstrup, Torkilstrupvej 8,4863 Eskildstrup 25 882522 DK Susanne Graae, Nr. Alslev Vestergade 7, 4840 Nr.A. 28 639630 DA Martin Andersen, Sølvgade 26, 4840

Læs mere

Det Danske Spejderkorps III. Kolding Gruppe

Det Danske Spejderkorps III. Kolding Gruppe Det Danske Spejderkorps III. Kolding Gruppe Referat for Generalforsamling tirsdag den 25. februar 2015 Formanden startede med at byde velkommen og fortalte om aftenens program 1. Valg af dirigent & referent

Læs mere

Referat fra Grupperådsmøde i Erik den Røde 2014 Tirsdag d. 25. februar, kl. 17.30 i hytten. Tilstede: 38 stk. (forældre og ledere)

Referat fra Grupperådsmøde i Erik den Røde 2014 Tirsdag d. 25. februar, kl. 17.30 i hytten. Tilstede: 38 stk. (forældre og ledere) Referat fra Grupperådsmøde i Erik den Røde 2014 Tirsdag d. 25. februar, kl. 17.30 i hytten. Tilstede: 38 stk. (forældre og ledere) A. Valg af dirigent og referent. Dirigent: Jannie Karlsen Referent: Dagmar

Læs mere

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S - 1 - Indhold: Side 3 Lodsedler 4 Mikro-/Mini, Mærkedage mikro/mini 5 Afbud og mødeknapper 6 Mikro-/Miniprogram 7 Mikro/mini: Vigtige datoer 8 Juniorprogram 9

Læs mere

GUDENÅ DIVISION D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S

GUDENÅ DIVISION D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Referat fra divisionsrådsmøde d. 16-04-2015 Dagsorden: a. Valg af dirigent og referent b. Beretning fra divisionsledelsen c. fremlæggelse af årsregnskabet for det foregående år til godkendelse d. behandling

Læs mere

Hej alle Mjølnerfolk!

Hej alle Mjølnerfolk! Kære tropsspejdere. Efter grundig overvejelse i tropsledelsen, har vi besluttet at vi har haft vinter nok for i år. Vi har derfor bestilt den allernyeste udgave af Forår - Model 2005, og forventer at det

Læs mere

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S. Gruppehåndbog. 3. Vesterbro Vildgæssene Absalon Division

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S. Gruppehåndbog. 3. Vesterbro Vildgæssene Absalon Division D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Gruppehåndbog 3. Vesterbro Vildgæssene Absalon Division Forord Du sidder nu med 3. Vesterbro Vildgæssenes Gruppehåndbog. Håndbogen giver svar på alle praktiske

Læs mere

Fraværende: Jonas Andersson (JA) Louise G. Thystrup forlod bestyrelsesmødet inden det sluttede pga kraftig forkølelse

Fraværende: Jonas Andersson (JA) Louise G. Thystrup forlod bestyrelsesmødet inden det sluttede pga kraftig forkølelse Referat af bestyrelsesmøde 27/1-2015 Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AWK), Kasper Lilja-Nielsen (KLN), Søren B. Sparre (SBS), Mikkel Z. Pedersen (MZP), Louise G. Thystrup (LGT)

Læs mere

Referat fra Mjølners Grupperådesmøde lørdag den 2. marts 2013

Referat fra Mjølners Grupperådesmøde lørdag den 2. marts 2013 Referat fra Mjølners Grupperådesmøde lørdag den 2. marts 2013 Formanden Annette Heydenreich byder velkommen til grupperådsmødet, og til det efterfølgende fødselsdags arrangement, hvor Mjølners 35 års fødselsdag,

Læs mere

Referat fra Grupperådsmøde for DDS Søndermark Gruppe d. 4.2.2015

Referat fra Grupperådsmøde for DDS Søndermark Gruppe d. 4.2.2015 Referat Grupperådmøde DDS Søndermark Gruppe 04.02.2015 Side 1 af 7 Referat fra Grupperådsmøde for DDS Søndermark Gruppe d. 4.2.2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Beretning fra bestyrelsen

Læs mere

Absalon Divisionsrådsmøde

Absalon Divisionsrådsmøde Absalon Divisionsrådsmøde 16. marts 2015 kl. 19:00-21:30 Spejdercenter Holmen Salen Arsenalvej 10 1436 København K Side 1 af 16 Kære deltager til divisionsrådsmødet Hermed indbydelsen til dette års divisionsrådsmøde

Læs mere

FLASKEPOSTEN DIVISIONSLEDELSEN DIVISIONENS EJENDOM FLASKEPOSTEN. Marts 2014

FLASKEPOSTEN DIVISIONSLEDELSEN DIVISIONENS EJENDOM FLASKEPOSTEN. Marts 2014 FLASKEPOSTEN Marts 2014 DIVISIONSLEDELSEN DC Martin Steenstrup, Torkilstrupvej 8,4863 Eskildstrup 25 882522 DK Susanne Graae, Nr. Alslev Vestergade 7, 4840 Nr.A. 28 639630 DA Lisbeth Sørensen. Ø. Landevej

Læs mere

Referat af Amager Divisions ordinære Divisionsråd, afholdt på Holmen, 24. april 2014

Referat af Amager Divisions ordinære Divisionsråd, afholdt på Holmen, 24. april 2014 Referat af Amager Divisions ordinære Divisionsråd, afholdt på Holmen, 24. april 2014 Dagsorden: 1. Velkomst, praktiske oplysninger 2. Valg af dirigent og referent 3. Beretning fra divisionsledelsen med

Læs mere

Vi vil gerne invitere forældre, ledere og spejdere i Brundurs Gruppe til grupperådsmøde (generalforsamling) onsdag den 15. februar kl. 19.00.

Vi vil gerne invitere forældre, ledere og spejdere i Brundurs Gruppe til grupperådsmøde (generalforsamling) onsdag den 15. februar kl. 19.00. GRUPPERÅDSMØDE BRUNDURS GRUPPE Onsdag den 15. februar 2012 Kl. 19.00 Spejderhytten, Jyllandsgade 61 i Brønderslev. Vi vil gerne invitere forældre, ledere og spejdere i Brundurs Gruppe til grupperådsmøde

Læs mere

Servicegruppens arbejde

Servicegruppens arbejde ACA Voksne Børn af Alkoholikere og andre dysfunktionelle familier Servicegruppens arbejde Procedurevejledning for arbejdet i ACA Danmarks servicegruppe (ACA SG Danmark) Dette dokument er senest blevet

Læs mere

Kom. nger om. og fordeles. i 2014.

Kom. nger om. og fordeles. i 2014. 1. Ry Gruppe inviterer til en den årlige genera amforsamling fredag 14. marts kl. 18.00 20.000 på Spejdergården Lynghoved Kom og vær med til at tage beslutnin nger om udvidelsen af Lynghoved, den fremtidige

Læs mere

online Læs mere på side 11 Velkommen hjem fra Blå Sommer 2009 Indhold www.absalondivision.dk Redaktion Rune Lyhne Seglet@absalondivision.

online Læs mere på side 11 Velkommen hjem fra Blå Sommer 2009 Indhold www.absalondivision.dk Redaktion Rune Lyhne Seglet@absalondivision. Seglet online Absalon Division Det Danske Spejderkorps Indhold DC nyt 2 BSF/GK møde 2 Senior/Leder dag 3 Bøfaften 2009 4 Nyt fra DAJUN en 5 JuniorTræf 6 Info fra DASP en 7 Info fra DASEN en 8 Slange på

Læs mere

Referat: Gruppera dsmøde lørdag den 21. februar 2015

Referat: Gruppera dsmøde lørdag den 21. februar 2015 Referat: Gruppera dsmøde lørdag den 21. februar 2015 Deltagere Sted og tid : Forældre, ledere og spejdere over 14 a r : Mødet afholdtes lørdag den 21. februar kl. 10.00-12.20 pa Rønde Efterskole. Dagsorden

Læs mere

FØRERSTÆVNEHÆFTE 2011 Danske Baptisters Spejderkorps

FØRERSTÆVNEHÆFTE 2011 Danske Baptisters Spejderkorps FØRERSTÆVNEHÆFTE 2011 Danske Baptisters Spejderkorps FØRERSTÆVNEHÆFTE Førerstævnet 2011 - Rebild Efterskole Udgivet af Danske Baptisters Spejderkorps Sats og layout Stine Suhr Skovgård Print Korpskontoret

Læs mere

Håndbog for. gruppebestyrelser

Håndbog for. gruppebestyrelser Håndbog for gruppebestyrelser Indhold Kære medlem af gruppebestyrelse Fakta om De grønne pigespejdere Korpsets organisation De grønne pigespejderes Korpskontor Følg med: Nyheder og information fra korpset

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Nogle får en god ide til en aktivitet sammen med andre mennesker. Flere kommer til og pludselig er pladsforholdene i lejligheden ved at være

Læs mere

Generalforsamling 2010

Generalforsamling 2010 Generalforsamling 2010 Generalforsamlingen i MINI Torsdag d. 4. Marts 2010 FORMANDENS BERETNING : --------- præsentation af bestyrelsen m. Suppleanter. Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling afholdt

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Mødegruppe Bestyrelsen sæson 2009/10 Dato Torsdag den19. november 2009 kl. 18.30-21.30 Sted Klubhuset, Østre Hougvej 104 Indkaldte Deltagere Mogens K

Læs mere