Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der."

Transkript

1 Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse 4. Fastlæggelse af kontingent 5. Behandling af indkommende forslag 6. Valg: Formand: Lasse Rand Modtager Genvalg Bestyrelses medlem, John Pettersson Modtager genvalg 7. Valg af revisorerne Revisor: Povl Kjems Revisor suppleant: Jan Sønderby 8. Eventuelt Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Derefter bød Formand Lasse Rand velkommen og gjorde opmærksom på, at afholdelsen ikke bliver afholdt rettidigt jf. klubbens love. Generalforsamlingen er dog stadig indkaldt med rettidigt varsel. I år skriver Robert referatet, ikke fordi Povl ikke har gjort det godt, men for at få nye kræfter ind, og fordi Povl jo også har sit erhverv som revisor. Lasse gav en lille en, som tak for opmærksomheden ved hans 50 års fødselsdag. Herefter gik generalforsamlingen i gang. 1. Valg af dirigent Der blev peget på Brian Nilsson som dirigent. Det takkede Brian ja tak til. Brian startede med at konstateret at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt og gav derefter ordet til Formanden og punkt Formandens beretning Der ønskes stadig nogle flere aktive medlemmer, da der pt. er 56 medlemmer, og 4 æres medlemmer. For bestyrelsen har der ikke været de store udfordringer i 2011, men i efteråret har der været lidt skriverier frem og tilbage, da der er kommet nogle ændrede retningslinjer for rangliste regler og i forbindelse med regelændringer ifm. de internationale regler I DK er vi rigtige dygtige til at svare tilbage, i forhold til de andre store lande bliv ved med det, for det skal vi være stolte af. Søren ligger et stort arbejde i at oversætte de regler, og rettelserne til dem. Dette er nok med til resultatet bliver så flot, det gør også at vi bedre forstår, hvad der sker med reglerne.

2 Der har i 2011 været afholdt 4 rangliste stævner, som alle har været rigtigt godt afholdt. Der var 3 danske både med til VM i West Kirby i England. Der var Søren Andresen, Kim Nielsen og Svend Justesen med, og de vendte alle hjem med gode placeringer rigtig flot. EM bliver afholdt i Malaga til efteråret der er mindst 2 pladser, men søg endelig, hvis nogen er interesseret. Det er dejligt at erfare, at der er interesse for at rejse rundt i landet og til udlandet. Året blev afsluttet med det efterhånden traditionelle Juleræs. Vinderen blev Jørgen Maquardsen. Søren agerede den strenge dommer, og sluttede også dagen af med et lille seminar om kapsejlads regler med en lille test indlagt. Resultatet var meget varierende for deltagerne, men det var super godt og lærerigt. DM blev afholdt på et nyt sted, på Maglebæk sø ved Ishøj. Det er Jørgen Maquardsen, der har kontakten til dette sted. Dejligt arrangement. Der blev spurgt til hvorfor det nye register starter ved nr. 80, og i øvrigt blev dette initiativ rost. Grunden er at det er meget få både, der er registreret før nr. 80, og dem der er, er der kun meget sparsomme oplysninger på. Register over målte både ligger hos Søren. Hvem der har hvilke både, om de er købt i udlandet, eller om de er solgt til udlandet, registreres også hos Søren og meldes til ham. Modelsejlklubben er 20 år i år: Den er stiftet den 26. januar 1992, og indmeldt i Dansk Sejjlunion 3. juni Formandens beretning blev godkendt. 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse Regnskabet har været noget svært at styre end først antaget, så Kim har haft hjælp fra Povl Kjems, og resultatet blev delt rundt. Kommentar når medlemstallet langsomt stiger, hvorfor budgetteres der så med fald i indkomsten fra kontingent? Fordi der har været en stigning i æresmedlemmer. Årets resultat er, at der er et lille overskud på godt 3.000,- Der blev opfordret til at huske at skrive en meddelelse til kassereren, når man indbetaler penge til klubben, f.eks. måling af båd dit navn eller kontingent 2012 dit navn. 4. Fastlæggelse af kontingent Det blev foreslået, at kontinentet forbliver det samme som sidste år. Altså 150,- kr. Det blev vedtaget. Grej til at afvikle kapsejladser eller træningssejladser er de lokale, der stiller det til rådighed. Der er ikke økonomi i klubben til at investere i motor, både og bøjer og andet grej til formålet.

3 5. Behandling af indkommende forslag Der er indkommet 2 forslag. 1. Fremsendt af Willy Madsen. Angående modelsejlklubbens Website (hjemmeside) Jeg tillader mig herved at fremkomme med forslag til den kommende generalforsamling. I Klubbens vedtægter tilføjes: 2.0 Klubbens formål at oprette og administrere et websted (hjemmeside) 10.0 bestyrelsen ---- udpege blandt medlemmerne de, der skal varetage funktionen som sekretær, registrator, måling, administrering af hjemmesiden med flere. Bestyrelsen udstikker regler og retningslinjer for den enkelte funktion. Endvidere beder jeg bestyrelsen overveje, hvordan klubbens hjemmeside kan fortsætte, hvis nuværende administrator selv siger eller bliver sagt fra bestillingen. Med venlig hilsen Villy Madsen 21.januar 2012 Efterfølgende har Villy Madsen fremsendt forslaget med ændringerne indsat i klubbens love, dette er ikke refereret, men vil blive vedlagt referatet. Som det er i dag, er det bestyrelsen, der bestemmer, hvad der skal stå på hjemmesiden. Det er altså bestyrelsen, der er filter på siden. Forslagsstiller foreslår, at det er webmasteren, der er bestemmende på dette område. Det var medlemmerne ikke enige i. Der var bred enighed om, at bestyrelsen er valgt af medlemmerne og derfor også dem, der er beslutningstagere på dette. Det udløste en livlig debat om hvad klubbens hjemmeside er til for. Dele af debatten er refereret nedenfor: Det blev foreslået, at hjemmesiden er til for at skabe kendskab til modelbåde, der kan komme ind under ISAF/IRSA, og der blev på generalforsamlingen foreslået, at den skal fremme alle RC-modelbåde. Der blev også fortalt, at der bliver ryddet op lidt meget egenhændigt og fjernet ting efter ca. 2 måneder på opslagsiden, hvor medlemmerne selv kan skrive noget ind. Når opslagssiden kommer til at stå tom, virker det som om at klubben er stillestående, hvilket jo ikke afspejler virkeligheden. Forslaget om at indføre hjemmeside og webmaster i vedtægterne paragraf 2.0 Det skal ikke ligge i formålet, da klubben ikke er en IT virksomhed. Overskueligheden på siden er god, og behøver ikke udvides. Der er for lidt aktivitet på siden, der er ingen der opdager hvor meget der faktisk foregår i klubben. Der er mere aktivitet på Facebook. Det er svært at komme i gang med at sejle med model både, det forløb kunne beskrives på en hjemmeside. Der blev talt om hvordan hjemmesiden og indholdet skal administreres. Der er enighed på generalforsamlingen om, at det er bestyrelsen, der har det overordnede ansvar for at udpege en

4 webmaster, og for indholdet. Webmasteren er ansvarlig for at siden virker, og at det indhold bestyrelsen godkender, bliver eksponeret på siden. Forslaget blev herefter sat til afstemning, og generalforsamlingen nedstemte forslaget enstemmigt. Debatten kom frem til at bestyrelsen skal spørge til om der er en anden, der vil tage hvervet som webmaster, da der gennem tiden har været flere uoverensstemmelser med skiftende bestyrelser, og at Villy Madsen har ytret ønske om at afgive hvervet overfor formanden. 2. Indsendt af Brian Nilsson Dansk Sejlunion har 100 års jubilæum 13. juni 2013 og det synes jeg ville være en rigtig god dag at vise vores flag, i form af enten et stævne eller bare en hygge sejlads, hvor nysgerrige kunne for lov til at prøvesejle en IOM. Dette kunne foregå et sted i landet, hvor der samtidig ville være en anden form for fejring af 100 års dagen. Generalforsamlingen synes at det er et godt forslag der blev spurgt til om man både kunne lave noget øst og vest for Storebælt. Der blev også foreslået at lave en udstilling i forbindelse med sejladser, så noget af historien også bliver vist frem. Forslaget blev sat til afstemning og blev enstemmigt vedtaget. Formanden har talt med Dansk Sejlunion De vil gerne have os med på et arrangement. Dansk sejlunion har bedt alle sejlklubber om at skrive lidt om deres historie, til brug for deres 100 års bog. Formanden har derfor sendt lidt om klubben til Dansk sejlunions samt en masse billeder. Til trods for at alle klubber er inviteret, er Modelsejlklubbens indsendte materiale noget af det første de har modtaget, så også her fremtræder modelsejlklubben som innovative. 6. Valg Formand: Lasse Rand er på valg, og ønsker at genopstille Lasse blev genvalgt som formand. Bestyrelsesmedlem: John Petterson, ønsker også at genopstille også John blev genvalgt. Der var ingen modkandidater. Tillykke med valget til både Lasse og John. 7. Valg af revisorer Revisor: Povl Kjems er på valg, og ønsker at genopstille Povl blev genvalgt. Revisorsuppleant: Jan Sønderby er på valg, og ønsker at genopstille Jan blev genvalgt. Der var ingen modkandidater. Tillykke med valget til både Povl og Jan.

5 8. Eventuelt Når der er en, der har solgt en båd til en dansker, spørges der til om man kan give et medlemskab til klubben. Problemet er at det koster klubben 70,- til Dansk sejlunion pr. medlem. Det opfordres til at man oplyser om medlemskab, evt. kan man sende et nyhedsbrev til kommende medlemmer. EM: Der er mindst 2 pladser, men pga. de gode resultater fra sidst kan det godt give ekstra pladser. Der er skåret ned i deltagerantallet så der i stedet for 82 deltagere, kun skal være 62. Arrangørerne tror at de kan spare lidt på denne måde. Det er en stor oplevelse, og skaber et godt venskab på tværs af landegrænser. Man vil opleve at alle gerne vil hjælpe hinanden, og er meget seriøse. Mht. økonomi er der støtte til deltagelse fra Dansk sejlunion. Tilskuddet søges gennem formanden. Der opfordres til at kontakte Jægerspris minifolkebåde i forsøg på at hverve nye medlemmer til modelsejlklubben. Seawind klassen er også inviteret. De har lidt svært ved at indgå i en formel organisation. Der er også et problem i forhold til målerbrev. Men det kan løses. Seawind vil ikke. Ranglistepræmier blev fordelt således: nr. 3 Brian Nilsson med 303 point, 2 pladsen, Jørgen Marquardsen med 314 point, og endelig 1. pladsen med 387 point gik i gen i år til Søren Andresen. Hele listen blev læst op og kan finde på hjemmesiden. Tillykke til alle. Nyd det alle 3! Det er måske sidste gang, da der er flere nye medlemmer, der jagter disse pladser Der er fremgang i feltet. Det kan de øverste rangerede godt mærke. Det er ikke helt så nemt at vinde længere, og der gives også gode råd til træning, og på den måde bliver alle bedre. Det opfordres til, at man under træning også tager de straffe, der bliver begået, da dette også vil gøre feltet bedre. Tak til brandstationen for at vi kan låne lokalerne. Bestyrelsen takkede for god ro og orden, og erklærede generalforsamlingen for afsluttet.

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

4. Fastlæggelse af kontingent v/kasserer bestyrelsen foreslår følgende kontingentsatser.

4. Fastlæggelse af kontingent v/kasserer bestyrelsen foreslår følgende kontingentsatser. Skawdyks generalforsamling 2014 Fredag den 28. februar 2014 kl. 19.00 i klubhuset, Chr. X Vej 39, 9990 Skagen. Fremmødte: 29. heraf 21 stemmeberettigede. Grundet at mødet trak ud var der frafald under

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 6. marts 2014 i klubhuset. Punkterne refererer til de i den udsendte dagsorden nævnte punkter (se bilag 1)

Referat af generalforsamlingen torsdag den 6. marts 2014 i klubhuset. Punkterne refererer til de i den udsendte dagsorden nævnte punkter (se bilag 1) Bramsnæs sejlklub Referat af generalforsamlingen torsdag den 6. marts 2014 i klubhuset Punkterne refererer til de i den udsendte dagsorden nævnte punkter (se bilag 1) 1) JC Frank blev valgt til dirigent

Læs mere

Referat. 2. Valg af stemmetællere. Antal bestemmes af dirigenten. 3. Bestyrelsens beretning og plan for fremtiden.

Referat. 2. Valg af stemmetællere. Antal bestemmes af dirigenten. 3. Bestyrelsens beretning og plan for fremtiden. Referat År 2009, den 28. februar kl. 13.00 afholdtes ordinær generalforsamling i RJK på Jens Baggesens Hotel, Batterivej 3, 4220 Korsør, med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere.

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Referent: Elizabeth Hjortborg

Referent: Elizabeth Hjortborg Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Onsdag den 25. marts 2015, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes Sognegård, Sehestedsvej 1. Hellerup

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Ordinær generalforsamling Dansk P.R.E. Avlsforening

Ordinær generalforsamling Dansk P.R.E. Avlsforening Ordinær generalforsamling Dansk P.R.E. Avlsforening Søndag den 23. marts 2014 kl. 15.00 holdtes ordinær generalforsamling i Dansk P.R.E. Avl s- forening i Vissenbjerghallerne, Idrætsvej 3, 5492 Vissenbjerg.

Læs mere

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich Referat af DMKs Generalforsamling lørdag d. 27. oktober 2012 Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich 1. Valg af dirigent Rikke Breiner 2. Valg af referent Jeanne

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

Generalforsamling 2010

Generalforsamling 2010 Generalforsamling 2010 Generalforsamlingen i MINI Torsdag d. 4. Marts 2010 FORMANDENS BERETNING : --------- præsentation af bestyrelsen m. Suppleanter. Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling afholdt

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013

Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013 Stiftet den 4.marts 1945 Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013 Pkt. 1. Valg af dirigent, dirigentsekretær og mødesekretær. Poul Petersen (KA) blev valgt som dirigent og sekretær

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Nr. 2, juli/august 2009 Artikler med ramme omkring indeholder vigtige oplysninger fra klub og bestyrelse, som alle forudsættes at kende.. Tillykke Flere af klubbens

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 27. april 2014. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 8. marts 2010

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 8. marts 2010 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 8. marts 2010 Valg af dirigent Bestyrelsen ville foreslå Jørgen BA 32, men han var blevet forsinket Børge BA 3 foreslog

Læs mere

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted 30 deltagere - alle stemmeberettigede Dagsorden iflg. Vedtægterne: Valg af dirigent Valg

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00 ! Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00 Valg af dirigent: Peter Broen (Sponsor fra Storm Broen Advokatfirma) Valg af referent: Alexander Schmidt(Webmaster)

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

Laser Association Denmark. Generalforsamling fredag den 28. september 2012, Egå Sejlklub. Formand Flemming Rost byder forsamlingen velkommen.

Laser Association Denmark. Generalforsamling fredag den 28. september 2012, Egå Sejlklub. Formand Flemming Rost byder forsamlingen velkommen. Laser Association Denmark Generalforsamling fredag den 28. september 2012, Egå Sejlklub Formand Flemming Rost byder forsamlingen velkommen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent: Bestyrelsen foreslår som dirigent

Læs mere

Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014.

Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014. Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014. Inden generalforsamlingen var der inviteret til stegt flæsk med persillesovs. Formanden bød alle hjerteligt

Læs mere

Formanden bød velkommen og foreslog Hans Guldager som dirigent, Hans Guldager blev valgt.

Formanden bød velkommen og foreslog Hans Guldager som dirigent, Hans Guldager blev valgt. Side 1 af 9 Referat af generalforsamling i SSF Søndag den 27. marts 2011 klokken 9 oo. Formanden bød velkommen og foreslog Hans Guldager som dirigent, Hans Guldager blev valgt. Dirigenten takkede for valget

Læs mere

Generalforsamling 2012

Generalforsamling 2012 Generalforsamling 2012 Generalforsamlingen i MINI Torsdag. 15.marts 2012. FORMANDENS BERETNING : præsentation af bestyrelsen. Vi er nu oppe på at have afholdt 33 bestyrelsesmøder siden vi startede i 2006.

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Til stede var bestyrelsen (4 til stede og 3 fraværende), 22 stemmeberettigede medlemmer samt 1 ikke-stemmeberettiget

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere