BEVARINGSFORENINGEN for Præstø og Omegn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BEVARINGSFORENINGEN for Præstø og Omegn"

Transkript

1 BEVARINGSFORENINGEN for og Omegn Historisk Botanisk Have i Vordingborg Indkaldelse til generalforsamling... 2 Udflugt til Sprogø...2 Genbrugsparadis gavner miljøet... 3 Historisk Botanisk Have Korte; men vigtige meddelelser...6 Affredninger...7 Bestyrelsens medlemmer... 8 Nyhedsbrev december 2013 Nyhedsbrevet udgives af Bevaringsforeningen for og Omegn Ansv. redaktør: Karen Maegrethe Olsen (KMO) Torvet 13 DK-4720 Layout: Grafiker Sussie Jensen

2 Generalforsamling Bevaringsforeningen indkalder hermed til ordinær generalforsamling torsdag den 27. februar. Kl i Bio Bernhards baglokale. Bestyrelsen gør hermed opmærksom på at stemmeret på generalforsamlingen kræver at kontingent for 2013 er indbetalt senest 31. december Efter den ordinære generalforsamling vil direktør Henning Tønnesen fortælle om Beldringe Gods. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Formandens beretning 3. Aflæggelse af regnskab for Fremlæggelse af budget for Fastlæggelse af medlemskontingent 6. Valg af bestyrelse På valg er: John Kunze, Peter Bering og Hans Thormod Nielsen 7. Valg af suppleanter til bestyrelse På valg er: Sven Erik Pedersen 8. Valg af revisorer På valg er Peter Jersild 9. Valg af revisorsuppleant På valg er Ralf Søgård Mortensen 10. Orientering fra fonden 11. Indkomne forslag Skal fremendes senest 31/ til formanden. 12. Eventuelt På bestyrelsens vegne. Udflugt til Sprogø Udflugt til Sprogø, lørdag den 26. september Ja, du har læst korrekt Der er en meget stor efterspørgsel på ture til Sprogø, det er derfor nødvendigt at reservere i god tid. Det har Bevaringsforeningen gjort, vi håber at mange allerede nu vil skrive det ind i kalenderen. Der findes næppe nogen anden dansk småø med så spændende en historie. Øen har ofte spillet en rolle i Danmarkshistorien. Sprogø var stedet hvor en stor del af Jussi Adler-Olsens roman, Journal 64, udspiller sig. Fakta om øen: v Beboet allerede i Stenalderen v Venderne brugte øen som base for sørøvertogter fra sidst i 900-tallet til midt i 1100-tallet. v Valdemar den Store byggede en borg omkring 1160erne, et af Danmarks ældste borganlæg som stadig kan ses. v Hollænderne var bosat her i over 175 år, indtil 1691 v I 1571 opførtes et herberg for strandede gæster. Adskillige konger har måttet tage ophold her. v Tre gange besat og udplyndret af svenskerne. v 1710 karantænestation under pesten. v Under Napoleonskrigene besatte englænderne øen, og nedbrændte den totalt i v Statsejendom siden v Kvindehjem fra 1922 til 1961 afbrudt af 2. Verdenskrig, hvor tyskerne havde kanonbatteri på øen. v feriehjem for skolebørn. v 1988 første spadestik til Storebæltsforbindelsen. v 1999 sidste beboer forlod øen. 2 Nyhedsbrev december 2013

3 Artikel fra Sjællandske Genbrugsparadis gavner miljøet Nyhedsbrev december

4 Historisk Botanisk Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur ser gerne at Historisk Botanisk Have i Vordingborg fredes og arbejder derfor på at haven indstilles til fredning. Det er en dejlig have. Her kan man se, hvordan danske havekunst kunne tage sig ud i midten af 1600 tallet. Der er ingen tvivl om at naturchef, Vordingborg kommune, Flemming Kruse har spillet en afgørende rolle i Havnes udvikling siden midten af 1980 erne og at det er hans fortjeneste at Haven, anno 2013, er i god stand. Historisk Botanisk Have indgår i Kommunens grønne planlægning, og der er udarbejdet en driftsplan. Citat, Flemming Kruse: Historisk Botanisk Have nærmer sig sit 100 års jubilæum i Set ud fra havens udvikling den seneste årrække, er der grund til at se lyst på havens fremtid. Haven er kendt og anerkendt, og den indtager en central plads i kommunens planlægning. I foråret 2014 indvies Danmarks Borgcenter på Vordingborgs gamle borgterræn. Historisk Botanisk Have vil blive et betydningsfuldt element i borgområdets fremtid. Borgcenterplanerne kræver ingen ændringer i havens ide og formål. Drift af have og borgterræn skal fortsat forestås af Vordingborg Kommunes natursekretariat. 4 Nyhedsbrev december 2013

5 Have i Vordingborg Haven blev anlagt af G. N. Brandt, som efter en henvendelse fra Turistforeningen i Vordingborg, blev bedt om at give råd og vejledning til ordning af borgterrænnet. Haven bliv udført i 1921 i overensstemmelse med Brandts planer. G.N. Brandt var en aktiv og alsidig havearkitekt. Efter hjemkomsten fra sine dannelsesrejser var han igennem alle årene på en eller anden måde tilknyttet Gentofte Kommune og blev i 1927 udnævnt til kommunegartner, som den første i landet. I perioden 1906 til 1914 drev han egen tegnestue, samtidig med at han fra 1906 til 1927 var graver ved Ordrup Kirkegård. Undervejs skrev han flere bøger, herunder Stauder i 1914 og Roser i 1915, og bidrog til adskillige andre værker om haver, redigerede og skrev til tidsskrifter samt inspirerede P.H. til indlæg i Kritisk Revy. Endelig var han fra 1918 til 1928 medlem af Akademisk Arkitektforening og fra tilknyttet Akademiets Arkitektskole som den første lektor i havearkitektur og beplantningsspørgsmål. Herefter bestred han en række hverv, bl.a. som medlem af Akademirådets Udvalg for Havekunst. Nyhedsbrev december

6 Korte, men vigtige meddelelser Bevarende Lokalplan for Roneklint og omegn og lovliggørelse af hotel- og restaurationsvirksomhed Roneklint Resort er i høring frem til den 5. februar Lokalplan for midtby; Bevaring og Udvikling kommer snart i høring. Kommunen vil indkalde til et offentligt møde i denne periode. Bevaringsforeningens indsigelser bliver lagt på hjemmesiden så snart de er skrevet. Alle er velkomne til at lade sig inspirere af indsigelserne, jo flere der giver deres meninger tilkende, desto bedre. Vi hører også meget gerne fra Jer, med forslag til ris og ros af lokalplanforslaget. Bevaringsforeningens indsigelser vil bl.a. omhandle: byggehøjder ved stranden, byggeri i Dambæks have, sårbarheden i den østlige del af Adelgade, byggeri i baghaverne mod Tubæk, parkering af autocampere i midtbyen... læs mere på hjemmesiden. Lokalplanforslaget giver mulighed for at bygge med en højde på 7,5 m således, som det er illustreret på disse to billeder. Det er efter Bevaringsforeningens mening alt for højt. Der bør kun gives tilladelse til en maksimal højde på 5 m. Desuden bør der ikke bygges mere i Dambæks Have. 6 Nyhedsbrev december 2013

7 Affredninger Kulturstyrelsen indstiller syv bygninger til affredning i Vordingborg Kommune. Indstillingerne behandles på mødet i Det Særlige Bygningssyn i februar De tre bevaringsforeninger i Vordingborg kommune, har sammen med Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur, rettet en fælles henvendelse til Det Særlige Bygningssyn hvor i vi redegør for vores bekymring og holdning til disse affredninger. Vi skriver bl.a.: Forslagene til affredning bekymrer os meget, da fredning er det eneste sikre instrument til bevaring af bygninger i dagens Danmark. Vi ser med bekymring på det grundlag, der anvendes til at begrunde affredningerne. Vi efterlyser den grundighed, der normalt kendetegner Kulturstyrelsens arbejde og beklager således, at der ikke er foretaget grundigere undersøgelser af husene, før de indstilles til affredning. Det er f.eks. ikke klarlagt, hvilke spor der findes, som ville kunne bruges ved en reetablering. Vi ser med særlig stor bekymring på fire af de syv indstillinger til affredninger. Derfor har Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur, Bygnings- og Landskabskultur Møn, Vordingborg Bevaringsforening og Bevaringsforeningen for og Omegn besluttet, at rette denne fælles henvendelse til Kulturstyrelsen. Vi vil gerne knytte nogle betragtninger til Bogø Navigationsskole, Torvet 19,, Adelgade 119 (for- og baghus), den tidligere fattiggård i samt Langgade 59A, Stege ( Plejehjemmet, Stege ). Læs hele henvendelsen på vores hjemmeside. På hjemmesiden ligger ligeledes kronikken: Dur ikke væk! bragt i Danske Kommuner, nyhedsmagasinet 28. november Kronikken er skrevet af Peter Hee, formand for Landsforeningen for bygnings og Landskabskultur og Karen Margrethe Olsen, næstformand i Landsforeningen. Vi skriver bl.a.: Vi vil vove den påstand, at meget få kommunalpolitikere prioriterer bygningskulturen eller har politisk vilje til at gå i brechen for at bevare bygningsdetaljer. Intet gammelt, originalt trævindue med originale glas, ingen originale døre eller tagmaterialer, bliver der kæmpet for i en byrådssal. Læs mere på: Nyhedsbrev december

8 kontakt bestyrelsen Funktion Navn Adresse Telefon Formand Karen Margrethe Olsen Torvet dbmail.dk Næstformand John Kunze Bårsevej 23, dr. Tappernøje Kasserer Niels Stoklund Lindevej 15, Sekretær Hans Thormod Nielsen Adelgade 85, Skilte- og facaderådet Peter Bering (formand) Kragevigvej 17, Skilte- og facaderådet Anja Bille Hansen Adelgade 90, (næstformand) Medlem Peter Bering Medlem Per Jørgensen Lindevej 32, Ansv. Redaktør af bladet Karen Margrethe Olsen Præmierings-udvalget Formand for fonden Peter Bering John Kunze Kasserer i finden Peter Bering Koordinations-udvalget Karen Margrethe Olsen En glædelig jul og et godt nytår ønskes alle vores medlemmer. Koordinations-udvalget Hans Thormod Nielsen (formand) Det Røde Pakhus Karen Margrethe Olsen Genbrugsmaterialer Lagerforvalter Hans Thormod Nielsen Suppleant Sven-Erik Petersen Torvet 13, Revisor Peter Jersild Torvet 5, Revisorsuppleant Ralf Søgaard Mortensen Abildhøjvej 10,

Nyhedsbrev. No. 4 December 2011. At bo i Præstø, føles, som at være på ferie, hver dag 2. Det er sgu da mit hus 4. Nej tak til bålhytten 5

Nyhedsbrev. No. 4 December 2011. At bo i Præstø, føles, som at være på ferie, hver dag 2. Det er sgu da mit hus 4. Nej tak til bålhytten 5 Bevaringsforeningen for Præstø og Omegn Foto: Sven-Erik Petersen Nyhedsbrev No. 4 December 2011 At bo i Præstø, føles, som at være på ferie, hver dag 2 Det er sgu da mit hus 4 Nej tak til bålhytten 5 Indkaldelse

Læs mere

Bevaringsforeningen for Præstø og Omegn. Nyhedsbrev

Bevaringsforeningen for Præstø og Omegn. Nyhedsbrev Bevaringsforeningen for Præstø og Omegn Nyhedsbrev Nr. 3 September 2011: Udflugt med Bevaringsforeningerne 2 Indsigelser til kommuneplan 2021 4 Direktør besøger Præstø 5 Rosende ord 6 Kontakt til bestyrelsen

Læs mere

Vi arbejder for Hospice Sjælland i Roskilde N Y H E D S B R E V. Nr.1/2008. Støt Hospice-sagen - for bedre omsorg ved livets afslutning!

Vi arbejder for Hospice Sjælland i Roskilde N Y H E D S B R E V. Nr.1/2008. Støt Hospice-sagen - for bedre omsorg ved livets afslutning! Vi arbejder for Hospice Sjælland i Roskilde Udsigt mod vest - Bestyrelsen for Hospice Sjælland Støtteforening 2007/08 Poul H. Jensen, Gadstrup (formand), tlf. 46 19 04 75 * Thomas Thomasen, Kr. Hyllinge

Læs mere

Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur i Aalborg. Referat af Generalforsamling Onsdag den 30. marts 2011 kl. 19.

Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur i Aalborg. Referat af Generalforsamling Onsdag den 30. marts 2011 kl. 19. Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur i Aalborg Referat af Generalforsamling Onsdag den 30. marts 2011 kl. 19.00 Håndværkerhuset 1. Generalforsamlingen, som havde 12 deltagere, valgte på næstformand

Læs mere

28. årgang April 2008

28. årgang April 2008 28. årgang April 2008 Forårsmorgen i Dragør - Et»rigtigt«cirkus er i byen! Foto: Søren Mogensen Læs i dette nummer om: Beboerforeningens svar til Dragør Kommune vedrørende Planstrategi 2007 Birte Hjorth

Læs mere

Ordinær generalforsamling, torsdag, dl. 10. april 2014

Ordinær generalforsamling, torsdag, dl. 10. april 2014 Aabenraa Byhistoriske Forening Ordinær generalforsamling, torsdag, dl. 10. april 2014 Formandens beretning. Medlemsudvikling. Som forening er vi afhængig af medlemmernes opbakning. Vi er glade for der

Læs mere

Beretning 2013 INDLEDNING

Beretning 2013 INDLEDNING Beretning 2013 INDLEDNING Det er dejligt at være formand for en forening, hvor det går godt. Og det gør det. Relationen til myndighederne har det seneste år ændret karakter, så foreningen har betydeligt

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2006 2007 Inklusiv bestyrelsens visioner. Inklusiv beretning fra Fredningsudvalget og fra Have- og Landskabsudvalget.

Bestyrelsens beretning 2006 2007 Inklusiv bestyrelsens visioner. Inklusiv beretning fra Fredningsudvalget og fra Have- og Landskabsudvalget. Bestyrelsens beretning 2006 2007 Inklusiv bestyrelsens visioner. Inklusiv beretning fra Fredningsudvalget og fra Have- og Landskabsudvalget. Generalforsamlingen 2006. Følgende blev valgt til bestyrelsen:

Læs mere

Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009

Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009 SAM s Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009 Til medlemsforeningernes kasserere: Husk: Kontingent senest 1. december 2009. Se

Læs mere

Sabro-Fårup Beboerforening

Sabro-Fårup Beboerforening Sabro-Fårup Beboerforening Medlemsinformation fra beboerforeningen Nr. 2 november 2012 Medlemsblad Bladet udgives af Sabro-Fårup beboerforening der er stiftet i 1968. Bladet omdeles i Sabro, Mundelstrup,

Læs mere

Referat af generalforsamling mandag den 15. september 2014

Referat af generalforsamling mandag den 15. september 2014 Referat af generalforsamling mandag den 15. september 2014 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers. 3. Fremlæggelse af regnskab ved Tine Christiansen. 4. Fastsættelse af kontingent.

Læs mere

Bestyrelsen glæder sig til årsmødet og generalforsamlingen i Svaneke. VI håber kredsen af deltagere er vokset.

Bestyrelsen glæder sig til årsmødet og generalforsamlingen i Svaneke. VI håber kredsen af deltagere er vokset. Generalforsamling i Svaneke 2010. Bestyrelsens beretning for foreningsåret 2009 2010 Bestyrelsen glæder sig til årsmødet og generalforsamlingen i Svaneke. VI håber kredsen af deltagere er vokset. Landsforeningen

Læs mere

Referat af årsmøde i Islands Brygges Lokalråd/Bryggens Borgerforening d. 27. oktober 2014 kl.19:30 i Kulturhuset

Referat af årsmøde i Islands Brygges Lokalråd/Bryggens Borgerforening d. 27. oktober 2014 kl.19:30 i Kulturhuset Referat af årsmøde i Islands Brygges Lokalråd/Bryggens Borgerforening d. 27. oktober 2014 kl.19:30 i Kulturhuset Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Formandens beretning 4. Regnskab

Læs mere

FEBRUAR 2012 NR 4/49. AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K. Tema: Livstræet

FEBRUAR 2012 NR 4/49. AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K. Tema: Livstræet FEBRUAR 2012 NR 4/49 AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K Tema: Livstræet Teatersalen Domus fredag den 23. marts 2012 kl. 20:00. Dørene åbnes kl. 18:30 OPLAGSTAL :350 - Udsendes 5 gange årligt til samtlige

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK Referat af ordinær generalforsamling Torsdag, den 4. februar 2010 kl. 19.00 på Niverødgårdskolen I alt var 35 huse repræsenteret på generalforsamlingen og heraf 8 ved fuldmagt.

Læs mere

HOLTE GRUNDEJERFORENING

HOLTE GRUNDEJERFORENING Holte Grundejerforening www.holtegrundejer.dk Formand : Agnete C Malmberg, Vestre Paradisvej 84, 2840 Holte Referat af Grundejerforeningens ordinære generalforsamling Mandag den 1. november 2010 kl. 19.30

Læs mere

Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening

Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening Nr. 4 2012 November 16. Årgang Indholdsfortegnelse: Side 3: Året går på hæld Side 4: Referat fra gruppearbejde landsmøde 22-09-2012 Side 5: Referat fra den ordinære generalforsamling Side 9: FL svarer

Læs mere

FLASKEPOSTEN DIVISIONSLEDELSEN DIVISIONENS EJENDOM FLASKEPOSTEN. Marts 2014

FLASKEPOSTEN DIVISIONSLEDELSEN DIVISIONENS EJENDOM FLASKEPOSTEN. Marts 2014 FLASKEPOSTEN Marts 2014 DIVISIONSLEDELSEN DC Martin Steenstrup, Torkilstrupvej 8,4863 Eskildstrup 25 882522 DK Susanne Graae, Nr. Alslev Vestergade 7, 4840 Nr.A. 28 639630 DA Lisbeth Sørensen. Ø. Landevej

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

HOLTE GRUNDEJERFORENING

HOLTE GRUNDEJERFORENING Holte Grundejerforening www.holtegrundejerforening.dk Formand : Ulla Ramvold, Dronninggårds Allé 121, 2840 Holte Referat af Grundejerforeningens ordinære generalforsamling Torsdag 1. november 2012 kl.

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassereren fremlæggelse

Læs mere

Aarhuus. Klub. 16 årgang nr. 62. Februar 2011

Aarhuus. Klub. 16 årgang nr. 62. Februar 2011 Aarhuus Februar 2011 Klub 16 årgang nr. 62 Side 2 Blad 62 Februar 2011 Aarhuus Nimbus Klub Klublokaler: True Byvej 7 - True - 8381 Tilst Klubaftener: Onsdage fra kl. 19:00 Hjemmeside: http://aarhuusnimbusklub.dk

Læs mere

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal 1. valg af dirigent Johnny Gybel blev valgt som dirigent med applaus og kunne efterfølgende bekræfte at

Læs mere

Foreningen OrøNyt holder årsmøde, og du er inviteret...

Foreningen OrøNyt holder årsmøde, og du er inviteret... Foreningen OrøNyt holder årsmøde, og du er inviteret... Kære bladaktivist Det er en glæde at kunne indbyde dig til Foreningen OrøNyts årsmøde 2013. Det holder vi på Marlieses Gårdcafe den 27. april klokken

Læs mere

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag?

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag? Referat fra generalforsamling 5. maj 2012 kl. 11.00 Dagsorden For den ordinære generalforsamling skal gælde følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning fra formanden om foreningens virksomhed

Læs mere

HASPEGÅRDENS GRUNDEJERFORENING stiftet 1919 FORMAND: Flemming Yssing Hansen, Hjortevænget 47, 2880 Bagsværd

HASPEGÅRDENS GRUNDEJERFORENING stiftet 1919 FORMAND: Flemming Yssing Hansen, Hjortevænget 47, 2880 Bagsværd Ordinær generalforsamling 2014 Generalforsamlingen fandt sted den 30.03.14 på Thoras Minde i Bagsværd klokken 9.00 11.00 Punkt 1, Valg af dirigent. Næstformand Flemming Yssing Hansen blev valgt og konstaterede,

Læs mere