MEDLEMSBLAD FOR SEJLKLUBBEN HUNDIGE STRAND

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MEDLEMSBLAD FOR SEJLKLUBBEN HUNDIGE STRAND"

Transkript

1 Februar 2008 SØFORKLARING Generalforsamling!! MEDLEMSBLAD FOR SEJLKLUBBEN HUNDIGE STRAND

2 Formand: Marianne Pedersen Tlf Vor Frue Hovedg Roskilde Kasserer: Kjeld Pico Larsen Tlf Engrøjel Greve Best.mdl.: Svend Röttig Tlf Ahornvej Karlslunde Best.mdl.: Steen Jørgensen Tlf Spjeldager Tåstrup Best.mdl.: Per Jørgensen Tlf Kratager Albertslund Suppleant: Peter Bannasch Tlf Revisor: Yvonne Larsen Tlf Revisor: Inger Lind Tlf Suppleant: Hans Otto Thøgersen Tlf Havnekontoret: Havnefogeden har kontortid: mandag til fredag kl , samt onsdag kl i perioden 1/4 til 30/9. Bådplads, kontrakter, adresseændring og lign.: Henvendelse til havnekontoret i kontortiden. Tlf Klubhuset: Hundige Havnevej 2, 2670 Greve Køkkenet: Solvej Andersen Tlf S/I Hundige Havn: ved Kurt Palmqvist Tlf SØFORKLARING udgives af Sejlklubben Hundige Strand. Trykt i 150 eksemplarer. Eget tryk. 2

3 Formanden har ordet: Rigtig godt nytår skal lyde til jer alle. Tak for hyggelige stunder og gode idéer i det gamle år. Jeg håber, det nye år vil give os mange hyggelige stunder og gode oplevelser på vandet på den enkelte båd, såvel som på land og i klubhuset. I skrivende stund stormer og sner det udenfor mine vinduer og jeg glæder mig over at vide, min båd ligger trygt og godt på land, min mast ligger flot i det nye mastehus, så jeg behøver ikke bekymre mig om min båd, samt tilbehør. Hovsa! Savnede du også Søforklaring s julenummer i det herrens år 2007? Redaktionen havde opbrugt det indkomne materiale i november udgaven. Tilbage var således kun et referat af afriggeresten, 4 julenisser og Jeg har brugt de lange mørke aftener til bl.a. at læse om sømænds påklædning gennem tiderne, hvilket er interessant læsning. Vidste I f.eks., at en dansk navigatør fra ca var iført strudhætte med skulderslag, halvlang kjortel med bælte, løse broge og lædersko. Navigatøren brugte i øvrigt en Solskuggefjøl til breddebestemmelse. Sådan kan man blive klogere også når det er vinter. Husk at studere datoplanen nøje, så I ved hvornår vi ses igen. Vi ses!! Vinterlige sejlerhilsner Marianne redaktionens ønske om et godt nytår til vore læsere, (som I hermed ikke skal undvære.) Til gengæld er årets første Søforklaring et digert værk, som vi håber I kan få læst inden generalforsamlingen. God fornøjelse Redaktionen. 3

4 Her er årets første Nisse en sig større inden julen sætternisse, som kan nå at vokse SHS indkalder til ordinær generalforsamling fredag den 14. marts 2008 kl i klubhuset på havneøen Mågen. Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg af dirigent 2. Beretning for år Regnskab Indkomne forslag 5. Budget og kontingent for Valg af kasserer (Kjeld Pico Larsen genopstiller) 7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer 2 år (Per Jørgensen genopstiller Steen Jørgensen modtager valg) 8. Valg af 1 suppleant 9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant 10. Valg til udvalg samt valg til Havnebestyrelsen 11. Eventuelt. Bestyrelsens beretning for 2007 Året 2007 bød på mange udfordringer, nogle mere spændende end andre. Havnebestyrelsen for Hundige Havn samarbejder med Greve Kommune vedrørende revision af Lokalplanen for Hundige Havn. Arbejdet er vigtigt, for det er denne plan, der styrer den videre fysiske udbygning af havnen.. Der er et par ting, der efterhånden brænder på: Hvor på øen må vi bygge? Det spørgsmål har været til diskussion mange gange med Teknisk Forvaltning. Det andet er, at øen nu i realiteten er helt fyldt op med både. Så det er nødvendigt allerede nu, at planlægge for øens videre udbygning. Den reviderede lokalplan skal efter programmet være klar i år. Regeringen indførte bl.a. en ny rygelov, der for os betød, at vi skulle tage stilling til rygeforhold i klubhuset. Bestyrelsen var enige om ikke at ville bruge medlemmernes penge til indretning af rygerum, hvorfor vi intet foretog desangående, blot fulgte loven. 4

5 Kantinekontrakten blev fornyet efter revidering, en revidering, der bl.a. betyder, at der nu er reserveret et antal borde til medlemmer af klubhuset, således at der altid skulle være et bord og en stol til disse. De nye elstandere blev færdige og taget i brug og fungerer godt alt efter temperament. Vi fik endelig vores længe ventede mastehus, som blev indviet med fest og farver, og mange bådejere var i efteråret glade for at kunne få deres lange master i hus for første gang. Et grillhus er det også blevet til i efteråret, og vi ser nu frem til forårets komme med sol og varme, så vi kan få taget huset i brug. Året gav os 17 nye medlemmer i klubben, således at 2008 starter med: 57 aktive medlemskaber 32 familiemedlemskaber 7 passive medlemskaber I alt 96 medlemmer 2007 var et år uden Aktivitetsudvalg, men ikke uden aktiviteter af den grund. Til standerhejsningen kom sædvanen tro mange og gjorde dagen og aftenen rigtig hyggelig. I sommerhalvåret afholdt vi de traditionelle onsdagsklubmøder denne sæson i klubhuset, hvilket viste sig at være en god idé. Der var plads rundt om bordet til alle, om der kom 10 eller 30 medlemmer. Vi fik kaffe, kage og en masse hyggesludder, samt fik hilst på nye og gamle medlemmer. Sejlerskolen havde gang i et par både, dette år med flest piger ombord. Sejladsudvalget sørgede for den traditionelle pinsetur til Præstø og den ligeså traditionelle Tordenskjolds Undercup, der denne gang gik til Bøgeskoven. Et par rigtig hyggelige ture. I efteråret var drengene på deres årlige fisketur til Ven og noget af fangsten blev smagt ved den lige så traditionelle fiskefrokost i januar. De havde også en dejlig tur, med smukt vejr og god fangst. Årets afriggerfest blev et dejligt tilløbsstykke, hvor også nye medlemmer havde fundet vej. Søforklaringen udkom i år med tre numre, men er fra årsskiftet klar igen med fire årlige udgivelser. Søforklaringen er en meget vigtig del af vores pr arbejde, hvorfor det er dejligt, når medlemmer finder tid til at skrive til det. Vores hjemmeside har det forløbne år fungeret optimalt, hvilket er et stort aktiv for klubben. En stor tak skal lyde til de medlemmer, der gør en ekstra indsats i div. udvalg. Jeg ved, I gør et stort stykke arbejde og håber, nye kræfter vil hægte sig på jer og lære, hvor megen glæde arbejdet giver, samt 5

6 lære af jeres erfaringer. Tak til medlemmer, der møder op til vores arrangementer og på den måde viser, vi er en klub, der vil hinanden, en klub, der vil det fælles sejlerliv. Bestyrelsen ønsker SHS s medlemmer et godt 2008 sejlerår. 6

7 Nyt look Er du falmet og trist, så har bestyrelsen et godt tilbud! Klubstanderen købes på generalforsamlingen for 50,00 kr., så er du velklædt til sommeren. Med sejlerhilsen Bestyrelsen Budgetforslag for år 2008 Budget Regnskab 2007 Kontingent , ,00 Indskud 1000, ,00 Lok.tilskud 5892, ,00 Svømme 400,00 400,00 Renter 500,00 724,67 Medlemstilsk 436,00 634,00 Sejlunion , ,53 Stander 1000,00-848,75 Kontor -1500, ,90 Gaver -500,00-620,90 Møder/tlf -1500, ,00 Trivsel , ,14 Info , ,75 Akt.udvalg -5000, ,96 Svømme -800,00-772,00 Årsresultat 2066, ,74 7

8 Budgetforslaget forudsætter uændret kontingent: Aktivt medlem 600 kroner Familiemedlem 700 kroner Passivt medlem 250 kroner Svømmekontinge 200 kroner nt Nye medlemmer klubhusbidrag 200 kroner Hørt i havnen Meteorologisk Institut har omsider fået udskiftet instituttets gamle, veltjente regnmåler med en moderne, elektronisk regnmaskine. 8

9 9

10 10

11 Afriggerfest 35 medlemmer havde fundet vej til årets afriggerfest, som blev en hyggelig og minderig aften. Der blev spist og drukket, danset og snakket, udloddet og talt og vi i udvalget var i hvert fald enige om, at det havde været en rigtig dejlig aften. Tak til alle jer, der kom og var med til at gøre den traditionelle afriggerfest så festlig, som den blev. Venlig hilsen Per, Steen og Marianne Værd at vide om spiritusbevilling. Side Det er ifølge politiet tilladt for en klub at holde en lukket fest med fællesindkøb og videresalg af øl, vin og spiritus, når blot ikke salgspriserne svarer til restaurationspriser. Det vil altså sige, at klubberne gerne må holde fester i klubhuset og selv stå for al indkøb til disse, så længe festen blot er en lukket fest, hvilket det også må siges at være, da vi jo altid har en navneliste med tilmeldte medlemmer til vores klubarrangementer. Dermed burde al tvivl være væk. Marianne Hørt i Havnen: Grunden til at man må lære af andres fejltagelser er, at så kan man selv vælge hvilke man vil prøve Kaptajn Vom 11

12 SHS: Uddeling af Miljøprisen november 2007, SvR * SHS har som bekendt en miljøpris. Denne pris skal jeg lige straks tildele et medlem, der har gjort en ekstra indsats i Det er jo egentligt et sjovt navn: Miljøpris. Jeg forbinder begrebet miljø med klorofyl, mindre CO2 udledning, ingen alger i vandet og sådan noget. Men det, jeg her nævner, handler kun om det udvendige miljø, ude i den store natur. Men miljøbegrebet er også i spil mange andre steder. Også indbyrdes mellem mennesker, taler man om et godt eller dårligt klima - eller et godt eller dårlige miljø. Den person, der har gjort sig fortjent til at modtage prisen, har gjort noget særligt for klubben i det år, der nu snart er gået, og har derfor en værdig prismodtager. Forlad hende, thi hun ved ikke hvad hun gør, kunne man næsten sige. Nå, det er jo gået overmåde fint med Marianne i stolen. Det er nemlig Marianne, vor nye forkvinde, der skal have prisen i år, hun har ærligt fortjent den! Det er friskt gjort, at stille sig i spidsen for en sådan flok sejlere, og så var du oven i købet temmelig ny i selskabet, da du blev valgt til forkvinde. I bestyrelsen er du behagelig, at arbejde sammen med. Du møder velforberedt, og du har mange ideer om, i hvilken retning, vi skal. Tillykke med prisen, og bliv endelig ved i det spor, du allerede har lagt i mange år endnu. * Svend Röttig 12

13 SHS: Uddeling af kvaje- eller klokkerprisen november 2007, SvR * Boguslaw Bugdanowitch rettede her i efteråret 2007 henvendelse til EUkommissionens formand med ordene (jeg citerer): Hr. Formand! Der har atter fundet en krænkelse sted af Polens suverænitet begået af et. fremmed fartøj på vej ind mod Polens kyst. Da det kom ind i polsk territorialt farvand, blev det anråbt af polske toldmyndigheder. Det fremmede fartøj blev beordret ind til polsk havn. Trods ordrer fra havnefogeden om at blive i havnen, og skønt det blev forfulgt og beordret til at standse af det polske grænsepolitis patruljefartøj, forlod det indtrængende fartøj igen polsk territorialfarvand uden at standse. - Hele sagen er en skandale!. Citat slut. Jeg kommer lidt senere tilbage til sagen. Der har igen i år været en række medlemmer, der har vakt opmærksomhed, og som fortjener omtale her: Lennart Lennart, der dog er et sympatisk menneske, jeg mener, han sejler i LMbåde. Nu har han senest anskaffet sig en LM 27. Et meget sympatisk træk, det vidner om en mand med sans for værdier og kvalitet. Og så sker det næsten utænkelige, at han udsætter sin kære hund, benævnt Gurli den Anden af Danmark, for en svær prøve. Han kastede det stakkels kræ i vandet for at teste hundens søgående egenskaber. Nå, hunden bestod prøven, men den fortjener sandelig en trøstepræmie: Præmie til Gurli: Et par bideknogler til Gurli. Lone Newton s love: 1. Lov om Inerti = Impulsbevarelse: En masse forbliver i sin tilstand, hvile eller jævn bevægelse, så længe ingen ydre kræfter tvinger massen til at forandre sin tilstand. 2. Lov om Bevægelsesmængde: Kraft = masse gange acceleration. 3. Lov Den sidste dråbe falder altid i bukserne. Deformationszoner er indført på biler for at undgå fatale ulykker og nu også på bro 9 på Havneø Mågen af samme årsag Præmie til Lone: Ny Påstigningskasse til montage på broen Peter Peter har nu fået et cockpittelt (på tysk: Kuchenbude) og en ny sprayhood (findes ikke som selvstændigt opslagsord i den tyske ordbog). Nu 13

14 mangler han bare lidt nyt tovværk her og der på båden. Og så betjener han sig af nogle mærkværdige knuder på tovværket, knuder der er helt unikke. Deres egenskaber er: 1. holder ikke 2. kan ikke løses op 3. er omstændelige at binde og endelig 4. de er grimme. lettere stresset. Det var han vist også, men han fulgte den gyldne, uskrevne regel: Ro og værdighed på overfladen, ellers går besætningen i panik Peter får et elementært kursus i knob og stik til sommer nede under den nye Kuchenbude. Præmie til Peter: Et kort stykke tovværk Årets prisvinder, Kirsten og Bent. Nu kommer den endelige vinder af årets klokker- eller kvajepris, og nu kommer vi så på sælsom vis nærmere ind på det citat, jeg begyndte med: Der er egentlig to vindere: Det er nemlig et ægtepar. Han kendes med et tilnavn, der bl.a. refererer til en svensk bådtype, ægteparret tidligere har haft. Meget betegnende navn i øvrigt! Ægteparret har oprindeligt ligget yderst på en af broerne for derved at få plads til elegante havnemanøvrer. Senest har vi set disse flotte herresving bragt til udførelse ved en til kaj lægnings manøvre, en dag i blæsevejr. Hele seancen varede ca. tre kvarter og indbefattede rundt regnet 8 10 klubmedlemmer som villige hjælpere, mængder af tovværk og op til flere bådpladser, der tilfældigt var fri, ved broerne 8 og 9. Fru kaptajnen var De er i det hele taget ret stort anlagte i al deres færden, således også til søs. Nu har dansken aldrig været voldsom autoritetstro. Myndigheder af en hver art er vel til for borgernes skyld. Ja, ja, spis nu lige brød til: Når man bevæger sig inden for territorial-grænsen til et gammelt Warschavapagt- land, så er stilarten en noget anden, hvilket vort ægtepar da også erfarede. Her har vi så meget fragmentarisk hørt brudstykker til en oprivende oplevelse, ægteparret havde i Polen. Jeg kan ikke komme ind på historien i detaljer, men det handler vist nok om, at det havde været rigtigt smart, hvis skuden havde ført polsk gæsteflag. Derfor får du nu overrakt et sådant. 14

15 For at undgå yderligere tilsvarende, pinlige situationer, får du også en klubstander og et lille hæfte om flagetik, der bl.a. fortæller, hvordan Dannebrog skal bruges til søs. I bogen, der følger med prisen, er der et lille afsnit om gæste- eller høflighedsflag. Læs det med omhu! Præmie til Bent: årets Kvajepris bogen om Dannebrog til søs og et Polsk gæsteflag * Svend Röttig Tillægspræmie. En lille fotomontage, der viser Pusle på en skarp skæring uden for servicekajen ved Havneø Mågen. (Det var meget lavvandet, da billederne blev taget). Side 16. Tilbageblik på 2007 Hvorfor nu et tilbageblik? Dette er forudsætning for at kunne evaluere året der gik og en forudsætning for at skabe forandring et nøgleord, som er oppe i tiden. Fiskefrokost Vi startede året med fiskefrokosten, som gik i fisk p.gr. forvirring omkring dato m.m. Knob. I foråret havde aktivitetsudvalget arrangeret et kursus i knob og stik. Der er skrevet tykke bøger om dette emne, men hvordan er det nu lige man binder et flagknob eller laver en tackling omkring en kovs? Tempo både havde sponsoreret tov og Else og Marie viste kællingeknuder, halvstik, pælestik m.m. Alle har sikkert et favoritstik og SHS har også tidligere afholdt kursus i dette emne. Dette sås tydeligt af det manglende fremmøde. SHS erne kan bare det der med at binde knuder! Vi andre fik en sjov og hyggelig aften, og nød den hjemmebagte kage og den medbragte kaffe og the. Fortsættes på side

16 Pusle på en hård skæring i Hundige Havn, den 7. november

17 Hjælp. Når man er til søs er man overladt til selv at klare førstehjælp. Det var et meget stort emne, som Else og Bet havde påtaget sig at instruere om. Bet fortalte om dengang hun var med Sjælland rundt og fik knust milten, da hun faldt ind i bordkanten, idet en kæmpe sø ramte Sjøvn. Hun mistede 2½ l blod inden hun nåede i havn til den ventende ambulance. Dette uheld havde nær kostet hende livet. Men hvad gør man nu, når man får en bom i hoved? Får en forbrænding, brækker en arm, skærer sig eller får forfrysninger? Det var blot nogle af de områder vi fik belyst. Foredragsholderne havde også medbragt en demodukke til at vise genoplivning med kunstigt åndedræt og hjertemassage. Hvor er det nu hænderne skal lægges på brystkassen? og hvor mange gange skal der trykkes og hvor hårdt må man trykke på et barn`s brystkasse og hvor mange gang skal der ventileres? Spørgsmål som kan betyde forskel mellem liv og død. Hvis hjertemassage starter inden for 4 min. er chancen for overlevelse meget stor og for at kunne fungere efterstående. Skulle hjertestop ske til søs er der ikke store chancer for at overleve, for der kan man ikke forvente professionel assistance på havet inden for ca min. som er påkrævet. Skulle ulykken ske i Hundige Havn, så er der opstillet et udstyr med hjertestarter på Hejren, som forhåbentlig kan betjenes, hvis man altså kan fremskaffe den. Forhåbentlig kommer vi ikke ud for at skulle have hjælp. Else og Bet havde lagt et stort forarbejde og Else havde været på et 2 dages førstehjælpskursus. De lod gladelig deres viden gå videre til de få, men meget interesserede tilhørere, og uddelte et omfattende skriftlig materiale de havde fremskaffet. Synd for det store forarbejde og den flotte præsentation at ikke flere fik glæde af dette, og så var det tilmed gratis - med kaffe og hjemmebag, der er SHS`s sædvane. Generalforsamling. Ved generalforsamlingen fik vi så en ny formand-inde, idet Marianne Pedersen påtog sig opgaven, da Peter Bannasch efter 10 år ønskede at trække sig fra posten. Vi fik desværre ikke noget nyt aktivitets udvalg, som det gamle udvalg havde håbet. Bestyrelsen har i stedet stået for resten af årets arrangementer, og gennemførte Tordenskjold s Undercup og afriggerfest, med fin deltagelse til begge arrangementer. Afriggerfesten. Ja, det blev en festlig aften. Der var velkomstsang forfattet af Marianne. Velkomst tale af Marianne. Afriggersang som også Marianne havde skrevet. Buffeten kom udefra og 17

18 desserten, ja den var såmænd også kokkereret af Marianne. Alle syntes at hun fortjente årets miljøpris, ikke blot for hendes aktivitet denne aften, men også for sin store indsats for SHS, siden hendes indtræden som formand. Svend holdt en festlig tale for Marianne, som fik overrakt blomster og en bog om sømænds påklædning. Her findes også oversigt over SHS`s arrangementer og tidspunkter. Her kan man se aktuelle billeder fra arrangementerne i farver. Alt i alt har året været vellykket, bortset fra vi har savnet en meteolog, der kunne have sørget for godt sejlervejr. Efter lotteriet om gavekort til Tempo både kom aftenens gæst: Danseinstruktør Tenna fra Karlslunde, som bød op til Linedance. Så godt som alle deltog. Først fik vi vist grundtrin et skridt til venstre og et skridt frem eller var det omvendt? Så blev der sat musik til, og alle fulgte fint med, men da tempoet blev øget til det dobbelte, begyndte det hurtigt at blive svært. Vi skulle nu prøve en ny variation, hvor vi skulle dreje rundt og så blev det avanceret og endte til sidst i kaos. Det var både festlig og morsomt et indslag som tog kegler en rigtig vellykket aften. Hjemmesiden. Jørgen Lind har kørt hjemmesiden siden foråret, som er opdateret regelmæssigt. Den gamle redaktør. Undercover job. Igen i år inviterer Mågens Ø-udvalg til en hyggelig arbejdsdag Søndag den 27. april 2008 kl Vi starter dagen i klubhuset med kaffe og rundstykker og en lille en. Under morgenkaffen uddeler arbejdsformand Bent opgaver til deltagerne. Ved frokosttid finder vi tid til en bid mad mv. Tilmeldingsliste opsættes i klubhuset Med sejlerhilsen Ø-udvalget 18

19 Nye medlemmer I 2007 kunne vi byde velkommen til 17 nye medlemmer, nemlig Bro Anne Mette Hagelberg 10 Benny Olesen 2 Bjarne Jensen 7 Carsten Mogensen 3 Christian Krog Sørensen 5 Cornelis van Oort 7 Henning Berg 3 Henrik Eglstrup Christensen 6 Jan Dannemann Jensen 2 Michel Majoros 9 Preben Wassmann 7 René Birch Andersen 5 Robert Koch Andersen 2 Sreen Pingel 5 Thomas Hansen 2 Thomas Hovmand 1 Tommy Christoffersen 7 I 2008 har vi allerede fået vores første nye medlem, nemlig Ivan Hindsgaul, hvis båd ligger på bro 1. Vi håber, I alle vil få rigtig meget glæde af jeres både og at jeres vej af og til vil falde forbi klubhuset på onsdage, hvor vi i perioden maj til ultimo september (med ferie i juli) vil holde klubaftener fra klokken til kaffen er drukket, kagerne spist og snakketøjet trænger til at hvile. Forårets arrangementer kan I se sidst i klubbladet. Rigtig hjertelig velkommen! På klubbens vegne Marianne Referat nr. 61 fra Trivsel. Se SØFORKLARING nov I/S Trivsel Udvalgsmøde nr november 2007 kl Mødedeltagere: Steen Christensen John Bo Christensen Gunhild Hansen Per Henriksen 19

20 Kjeld Pico Larsen - referent Fraværende Poul Erik Hubert med anmeldt forfald 1. Godkendelse og underskrift af referat nr 62 Referat nr 62 blev godkendt og underskrevet. 2. Økonomi Resultatopgørelse pr dd blev gennemgået ingen bemærkninger Faktura for lægning af fliser og reparation af regnvandsbrønd godkendt Faktura for udskiftning af el-radiatorer godkendt. 3. Køkkenkontrakt Udvalget drøftede Fællesmødets beslutning om etablering af reservation af borde til klubmedlemmer i det store lokale. Udvalget besluttede, at der reserveres 4 borde samt at udvalget fastlægger placeringen. Reservationen blev indført i forpagtningsaftalen. Udvalget gennemgik aftalen med Solvej, hvorefter aftalen blev underskrevet af parterne Aftalen har virkning fra 1. januar Sager under behandling Følgende opgaver er færdige: Nye badeforhæng er indkøbt Nye smudstæpper er indkøbt Nye fliser ved terrassen er færdige Nye el-radiatorer i lokalet foran køkkenet er opsat Følgende opgaver udføres så vidt muligt i indeværende regnskabsår: Reparation af afløb fra urinal under udførelse Vandmåler opsættes i køkken under udførelse Færdiggørelse af vaskerum under udførelse ansvarlig John Udsugning fra køkken ansvarlig Steen Færdiggørelse af vinduer (fugning) ansvarlig John udgiftsramme 3.000,00 kr Køkkenvask ansvarlig Steen Hovedrengøring ansvarlig Gunhild Indkøb af juletræ ansvarlig Gunhild Indkøb af stige til brug ved udskiftning af el-pærer ansvarlig John Udskiftning af gardiner i det lille lokale foran køkkenet ansvarlig Gunhild udgiftsramme 2.500,00 kr Renovering omkring mastehus buske fjernes og der udlægges sten arbejdet iværksættes, tilbudssum ,00 kr + moms ansvarlig Gunhild. 20

21 5. Eventuelt Intet 6. Næste møde 4. december 2007 kl på Køge Bugt Kro Steen udsender dagsorden I/S Trivsel Udvalgsmøde nr december 2007 kl Mødedeltagere: Steen Christensen John Bo Christensen Gunhild Hansen Per Henriksen Kjeld Pico Larsen - referent Fraværende Poul Erik Hubert med anmeldt forfald 7. Godkendelse og underskrift af referat nr 63 Referat nr. 63 blev godkendt og underskrevet. 8. Økonomi Resultatopgørelse pr dd blev gennemgået ingen bemærkninger I resultatopgørelsen indgår ikke betaling for: Nye urinaler. afløbsarbejde og installationer i vaskerum Opsætning af vandmåler Hovedrengøring Indkøb af juletræ Indkøb af stige Renovering omkring mastehus. Ovennævnte arbejder, der er udført, betales så snart der foreligger regning/faktura, således de kan indgå i resultatet for Sager under behandling Følgende opgaver resterer: Færdiggørelse af vaskerum under udførelse. Dør forsynes med pumpe og smæklås - ansvarlig John Udsugning fra køkken ansvarlig Steen Køkkenvask ansvarlig Steen Udskiftning af gardiner i det lille lokale foran køkkenet ansvarlig Gunhild udgiftsramme 2.500,00 kr 21

22 10. Eventuelt Intet 11. Næste møde 8. januar 2008 kl mødelokalet - Steen udsender dagsorden I/S Trivsel + Fællesmøde Udvalgsmøde nr januar 2008 kl Mødedeltagere: Steen Christensen Fra HBK deltog endvidere: Fra SHS deltog endvidere: John Bo Christensen Aksel Andrea Marianne Pedersen Gunhild Hansen Aage Dyhr Per Jørgensen Per Henriksen Ole Pedersen Steen Jørgensen Kjeld Pico Larsen referent Bent Lorentzen Pia Frausing Fraværende Poul Erik Hubert 12. Godkendelse og underskrift af referat nr 63 Godkendelse af referat nr 63 blev udsat til næste møde grundet tekniske problemer. 13. Økonomi På grund af det stærkt reducerede kommunale lokaletilskud for 2008 deltog klubbestyrelserne i dette punkt. Det tidligere aftalte budget for I/S Trivsel blev gennemgået ud fra de ændrede forudsætninger og et nyt og skrabet budgetforslag udarbejdet af I/S Trivsels kasserer blev vedtaget. Mødedeltagerne drøftede mulighederne for at reducere el-forbruget i klubhuset, Per og Steen Jørgensen gav tilsagn om at undersøge muligheder for en bedre varmestyring, ligesom mødet fandt det fornuftigt at montere lås på el-stik til varmeovn. Resultatopgørelse for 2007 blev gennemgået Resultatet udviser et overskud på ,13 kr., som tilbageføres til klubberne efter forholdstal, der kan efterfølgende blive tale om regulering, når endelig opgørelse af kommunalt tilskud foreligger fra kommunen i juni måned Sager under behandling Færdiggørelse af vaskerum under udførelse. - ansvarlig John, fastsættelse af pris aftales på næste møde, priser på Hejren indhentes ansvarlig Kjeld Udsugning fra køkken ansvarlig Steen 22

23 Køkkenvask ansvarlig Steen 15. Eventuelt Intet 16. Næste møde 12. februar 2008 kl mødelokalet - Steen udsender dagsorden Sild er godt det er torsk også Mogens med årets præmiefisk Drengeturen 2007 Fredag den 12. oktober sidste år, lige før middag, lægger vi fra kaj for at drage på den årlige, traditionsrige fisketur sammen med drengene. Vinden er ovre i det nordvestlige hjørne, ret kraftig og det lurer med regn ude i horisonten. Vi sætter kurs mod Drogen eller der omkring, søerne, der kommer agter fra, vokser sig langsomt større, det småregner - men pyt. Der fart er på Tordenkilen, og røgvandet sjasker ind over fordækket, madpakkerne kommer frem sammen med en enkelt pilsner eller måske to, og som Benny Andersen 23

24 har skrevet et sted, livet er ikke det værste, man har. Ud for Drogden drejer vi nordpå, op i Sundet. Vinden, der stadig øger, er nu lige i snotten. Hvad gør så et par ældre, satte sejlere. Vi smider selvfølgelig kludene (på skibet forstås), besætningen derimod er nu klogelig iført regntøj. Dieselhestene under dørken sættes til at bestille noget, og vi stamper sikkert og trygt af sted nordpå. Tordenkilen har en sprayhood på størrelse med en overdækket S-togs perron, så vi sidder trygt og godt og har nu kurs mod Lynetten. På kanal 6 høres det tydeligt, at der er et højt aktivitetsniveau i og omkring havnen. En del både fra klubben er ankommet, og flere er på vej, kan man forstå af snakken i radioen. Fiskeriinspektør Peter Christensen, er i fuld gang med at få overblik over sin flok, det høres tydeligt. Vi bliver modtaget med hilsner og får anvist en plads af Peter, der patruljerer rundt i havnebassinet med Dee Dee. Vi finder Carl Aage, der er ankommet i bil, og sammen, nyder vi den medbragte gryderet og passende mængder af rødvin. Det bliver en lang og hyggelig aften. Dagen efter er vejret blevet fredeligt, og vi sejler op til farvandet mellem Hven og Sverige. Her ligger en veritabel flåde af alskens slags fartøjer, også bådene fra vores klub. Overalt, hvor man kigger hen på de mange fartøjer, stritter der fiskestænger op. Der pilkes torsk og sild på livet løs. Vi placerer os på en passende position inde midt i flokken og deltager i fiskeriet. Som altid tager vi efter endt fiskeri ind til havnen ved Bäckviken, hvor vi velvilligt har lånt det lille, hyggelige klubhus, der ligger på selve havnen. - Det er igen Peter, der har benyttet sine kontakter. Da mørket så småt sænker sig, samles vi om den store grill uden for klubhuset og steger de medbragte bøffer. Der var vist noget med, at landsholdet i fodbold den aften tabte en vigtig kamp, men hvad betyder det, når vi nu sidder der med bøf og rødvin i venners lag. Der bliver fortalt røverhistorier, bl.a. den om de revnede understel på SAS s maskiner - eller hvordan var det nu lige, den var. Under alle omstændigheder er det historier, som kun drenge må høre. Husk, det er en drengetur! Om søndagen, noget op ad dagen, sejler vi igen sydpå. Vi lægger på ny ind i Lynette-havnen for at overnatte, og fortsætter så hjemad om mandagen efter et stop ved Drogden. De fiskegale har en teori om, at der altid står en del store torsk i hullerne omkring fyret. Hjemme i vores egen havn, sent på eftermiddagen, overrækkes pokalen for (ikke til) årets største torsk. Mogens Pedersen, er den både glade og stolte vinder med en fisk på vist nok over 4 kg. Tak for en vellykket tur, der som altid var godt arrangeret af Peter Christensen. Det var en lille beretning fra Carl Aage, skipper Hans Otto og Svend, der deltog i drengeturen, 2007, ombord i Tordenkilen. 24

25 Makkerskabet Svend og Kjeld Efter nu flere års ro i havnen, så er det en fornøjelse at følge udviklingen her på Havneø Mågen. I klubregi er der et fint samarbejde mellem de to sejlklubber på øen og det har bestyrelserne stor ære af. Klubberne er jo forskellige, såvel i størrelse som på aktivitetsområder - og dertil kommer, som noget særligt, at de to klubber er fælles om ét klubhus. Men det lykkes jo fornemt, styret i det daglige af det fælles klubhusudvalg for Trivsel. blevet synlig, så nu mangler der kun, at havnekontoret flytter ud af klubhuset og over i det nye miljøhus. Skal vi som SHSere nærme os bare noget af forklaringen på denne succesfulde udvikling - ja, så er det let at pege på makkerskabet Svend og Kjeld. Vi har oplevet dem i vor bestyrelse I havneregi er der ligefrem et eksemplarisk samarbejde i Ø-udvalget. Det vidner i hvert fald de mange spændende tiltag på øen om - og det sker i et velfungerende samarbejde med vor afholdte havnefoged. Med bygningen af miljøhus og mastehus er opdelingen af klub- og havnesager i bogstaveligste forstand gennem mange år, hvor de har sikret klubben en både fornuftig strategisk og en sund økonomisk udvikling. Nu ser vi dem så i samarbejde med Ole Pedersen og Bent Lorentzen fra HBK i Ø-udvalget til gavn for alle her på Mågen. Det har resulteret i faciliteter på Mågen, som man nok i dag forventer det af en moderne havn, men som vi for blot få år siden kun kunne drømme om! Svend og Kjeld, jeres indsats er meget værdsat og påskønnet her i havnen og 25

Referat fra SHS Ordinære Generalforsamling 22-3- 2014

Referat fra SHS Ordinære Generalforsamling 22-3- 2014 Referat fra SHS Ordinære Generalforsamling 22-3- 2014 Formanden bød velkommen og glædede sig over at den sædvanlige trofaste skare var mødt op, og at der var et nyt medlem, som havde fundet vej til klubhuset.

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Generalforsamlingen, som var klubbens femte, blev afholdt i vores nye flydende klubhus, der deltog 35 personer; heraf var der 22 stemmeberettigede

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 Til stede: Erik Skov Rasmussen (ESR), Jørgen Danielsen (JD), Knud Toft Jensen (KTJ), Erik Kidmose (EKI), Kell Sahlholdt (KS),

Læs mere

Maj SØFORKLARING MEDLEMSBLAD FOR SEJLKLUBBEN HUNDIGE STRAND

Maj SØFORKLARING MEDLEMSBLAD FOR SEJLKLUBBEN HUNDIGE STRAND Maj 2008 SØFORKLARING MEDLEMSBLAD FOR SEJLKLUBBEN HUNDIGE STRAND Formand: Marianne Pedersen Tlf. 46 37 18 62 Vor Frue Hovedg. 54 4000 Roskilde Næstformand: Per Jørgensen Tlf. 43 62 78 57 Kratager 8 2620

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Laugposten. www.lynaesbaadelaug.dk. 19. årgang nr. 01-2010

Laugposten. www.lynaesbaadelaug.dk. 19. årgang nr. 01-2010 Laugposten 19. årgang nr. 01-2010 Standerhejsning Den nye bestyrelse Laugposten følger tiden Afholdte ture Nye forslag til aktiviteter Standerhejsning og generalforsamling d. 10 april Vejret var kun en

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Februar 2015 SØFORKLARING MEDLEMSBLAD FOR SEJLKLUBBEN HUNDIGE STRAND

Februar 2015 SØFORKLARING MEDLEMSBLAD FOR SEJLKLUBBEN HUNDIGE STRAND Februar 2015 SØFORKLARING MEDLEMSBLAD FOR SEJLKLUBBEN HUNDIGE STRAND Sejlklubben Hundige Strand (SHS) Hundige Strandvej 2, 2670 Greve www.sejlklubbenhundigestrand.dk Havnekontor Havnefogeden 43 90 67 59

Læs mere

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE NR. 94 SEPTEMBER 2005 Skibslaget er en afdeling af Det Danske Spejderkorps og styres af gruppestyrelsen. Gruppestyrelsen består af 7 personer

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Side 16. Fint renoveret Ferguson fra Skovsgård gods

Side 16. Fint renoveret Ferguson fra Skovsgård gods Side 16 December kvartal 2014 12. Årgang Medlemsblad Fint renoveret Ferguson fra Skovsgård gods Side 2 Side 15 Bestyrelse og udvalg. Formand: Kaj Pedersen Bøjden Landevej 2, Bøjden Telf.: 6260 1718 Mobil:

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Ordinær Generalforsamling i Greve Sejlklub, afholdt den 29. januar 2009 i Køge Bugt Kro, Hundige Strandvej 21, 2670 Greve.

Ordinær Generalforsamling i Greve Sejlklub, afholdt den 29. januar 2009 i Køge Bugt Kro, Hundige Strandvej 21, 2670 Greve. Ordinær Generalforsamling i Greve Sejlklub, afholdt den 29. januar 2009 i Køge Bugt Kro, Hundige Strandvej 21, 2670 Greve. Dagsorden i henhold til klubbens vedtægter: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t Ordinær generalforsamling mandag, den 9. februar 2015, kl.: 12:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Forhandlingsbogen. 3. Formandens beretning.

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør.

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør. INVITATION Kære sejler Vi vil gerne gentage succesen fra sidste år og invitere dig og din familie til det 2 Lotus møde, i rækken af de årlige møder der gerne skulle blive en hyggelig og udbytterig tradition

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

SEJLKLUBBEN HUNDIGE STRAND

SEJLKLUBBEN HUNDIGE STRAND Februar 2010 SØFORKLARING SHS SHS Generalforsamling MEDLEMSBLAD FOR SEJLKLUBBEN HUNDIGE STRAND Formand: Marianne Pedersen Tlf. 46 37 18 62 Vor Frue Hovedg. 54 4000 Roskilde Næstformand: Per Jørgensen Tlf.

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013.

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013. NØDEBO NIMBUS NYT 2. kvartal 2013. I dette nummer: Bestyrelsen Referat af generalforsamlingen Bestyrelsens årsberetning Invitation og tilmelding til Sommerturen sammen med svenskerne Kalenderen Bestyrelsen:

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

September 2012-32. årgang

September 2012-32. årgang September 2012-32. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Jørgen Prip Byagervej 97 8330 Beder Tlf.: 42 13 46 07 Næstformand: Ole Gundersen Lundgårdsvej 12 8300 Odder Tlf.: 21 54 75 35 Mail: og.privat@hotmail.com

Læs mere

Referat af. bestyrelsesmøde søndag den 23. november 2008 kl. 10.00 på Loddenhøj i Nyborg.

Referat af. bestyrelsesmøde søndag den 23. november 2008 kl. 10.00 på Loddenhøj i Nyborg. NEWFOUNDLANDKLUBBEN DANMARK Specialklub under Dansk Kennelklub Stiftet 10. september 1967 Referat af bestyrelsesmøde søndag den 23. november 2008 kl. 10.00 på Loddenhøj i Nyborg. Til stede var Anne Søndergaard

Læs mere

Københavns Motorbådsklub

Københavns Motorbådsklub Københavns Motorbådsklub København d. 25. marts 2015 Referat af ordinær generalforsamling i KMK 22. marts 2015 kl. 10.00 Referent: Anders Carstensen Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Årsberetning 3. Årsregnskab

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. Horsens d. 27.6.2014 Referat af bestyrelsesmøde den 16.juni 2014 Fra klokken 19.00 til 21.30 På Sundbakken 10 Deltagere :Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Henrik Frederiksen, Ole Harby, Anne Skjerning,

Læs mere

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING AFHOLDT I STENLILLE HALLENS SELSKABSLOKALE ONSDAG DEN 20. FEBRUAR 2008 Klokken 19.00 bød formand Carl-Henrik Nielsen

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af ordstyrer: Tage Kristensen 2. Valg af skriftsfører: Lars Barslund 3. Formandens beretning:

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

Generalforsamling 19. november 2014

Generalforsamling 19. november 2014 Generalforsamling 19. november 2014 Nappedam Bådelaug 1. Valg af dirigent Dagsorden i henhold til vedtægter 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, samt fremlæggelse af planer for det kommende år.

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen, Nykøbing Falster November 2014

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen, Nykøbing Falster November 2014 VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen, Nykøbing Falster November 2014 Vi har haft en god sommer og vi har haft et godt besøg af gæstesejlere! Billedet er fra en tirsdags sejlads, hvor gæsten

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG Jeg en arbejder Jeg en arbejder, er Lilian Nordana s betegnelse af sig selv. I en alder hvor de 80 år for længst er passeret, er Lilian og Ove Jørgensen

Læs mere

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk.

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk. Program 2015. JUNIOR - hver onsdag (undtaget i ferierne) er der juniorklubaften fra 19.00-21.00 i klubhuset. Fra 6/5 tager vi på søerne fra 18.30, først Sorø Sø, og senere (fra 3/6) på Tuel Sø. Spørgsmål

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 24. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2013. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 24. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2013. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 24. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2013 Læs inde i bladet: INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING SPÆNDENDE FOREDRAG I FORBINDELSE MED GENERALFORSAMLINGEN SE ÅRETS ARRANGEMENTSKALENDER

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 27.4.2015 Referat af bestyrelsesmøde den 27.april Fra klokken 19.00 til 21.00 Deltagere : Anne Skjerning, Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Knud Erik Feldt, Ole Harby, Klaus D. Johansen,

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere

Sejlklubben Mou-Bro Ordinær generalforsamling Lørdag den 2. Marts 2013

Sejlklubben Mou-Bro Ordinær generalforsamling Lørdag den 2. Marts 2013 Sejlklubben Mou-Bro Ordinær generalforsamling Lørdag den 2. Marts 213 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 3. Bestyrelsens beretning 212 4. Godkendelse af regnskab 212 5. Forelæggelse af budget 213 6. Behandling

Læs mere

Fremmødte: Nr. 12, 15, 19, 24, 30, 40, 58, 82, 84, 98, 104, 130, 131, 139, 147, 159.

Fremmødte: Nr. 12, 15, 19, 24, 30, 40, 58, 82, 84, 98, 104, 130, 131, 139, 147, 159. Referat af ordinær generalforsamling og efterfølgende ekstraordinær generalforsamling torsdag 3. april 2014 kl. 19.00 Uddannelsescentret Gribskov, Fællesrum, Skolegade 43. (tæt ved kulturhusets sale).

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 05-08-2015 Søernes Grundejerforening, Tikøb Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Valg af dirigent Henning Kabel blev valgt som dirigent. Henning konstaterede, at alle formalia

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

LEDEREN JOHNNY REITZ.

LEDEREN JOHNNY REITZ. LEDEREN Så blev det tid til at skrive igen, der er ikke sket så meget siden sidste blad udkom. Vi mangler aktive folk som gerne vil stå for nogle af de udvalg som er ledige, så hvis der er nogle der har

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Godkendelse

Læs mere

Generalforsamling i Skovlund Varmeværk onsdag, den 14. juni 2006.

Generalforsamling i Skovlund Varmeværk onsdag, den 14. juni 2006. Generalforsamling i Skovlund Varmeværk onsdag, den 14. juni 2006. Sted: Skovlund Kro Deltagere: 11 personer inkl. bestyrelse og varmemester. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning for det forløbne

Læs mere

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset.

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Tilstede var: 7 medlemmer og 7 bestyrelsesmedlemmer Dagsorden: (ifølge vedtægterne) 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening RÆVEN JANUAR 2013 Indhold Bestyrelsen side 3 Udvalg side 4 Indkaldelse til generalforsamling side 5 Forslag til vedtægtsændringer side 6 Formanden har ordet side 7 Gravreparation / ny grav side 8 Gravreparation/ny

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Mødereferat Dato: 2. marts 2006 Referent: Henning Parbo Generalforsamling i Birkemose Golf Club Tid: Onsdag, den 1. marts 2006, kl. 19:00-20:00 Sted: Restaurant Birkemose Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

Marts 2009-31. årgang

Marts 2009-31. årgang Marts 2009-31. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Per Sørensen Gl. Krovej 25 A 8300 Odder Tlf. 86 93 35 26 Næstformand: Ole Gundersen Lundgårdsvej 12 8300 Odder Tlf: 87 47 83 84 Mail: og@rectus.dk

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR LEMVIG SEJLKLUB

MEDLEMSBLAD FOR LEMVIG SEJLKLUB SPRØJTEN Nr. 2 April 2007 30. årgang MEDLEMSBLAD FOR LEMVIG SEJLKLUB Havfruen på vej hjem fra Agger (foto KKW) 1 KOLOFON Lemvig Sejlklub www.lemvigsejlklub.dk Postgiro: 118-2684 Villemoesparken 4 Beliggenhed:

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Mødedag Mødetidsp. marts 2011. kl. 18:30 Mødessted. punkt: af punkt 19. Jubilæumsstævne. Godkendt og underskrevet. Fastholdes. JPJ: FU-møde (JPJ)

Mødedag Mødetidsp. marts 2011. kl. 18:30 Mødessted. punkt: af punkt 19. Jubilæumsstævne. Godkendt og underskrevet. Fastholdes. JPJ: FU-møde (JPJ) Dagsorden til bestyrelsesmødee Mødedag...: Tirsdag den 22. marts 2011 Mødetidsp punkt: kl. 18:30 Mødessted d : Ågade 97, 1., 83700 Hadsten Indkaldt af: Jens Peter Jensen (JPJ) Ordstyrer: Jens Peter Jensen

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Generalforsamling CC95 Herfølge

Generalforsamling CC95 Herfølge Generalforsamling CC95 Herfølge Mandag d.28/2 2013 kl.19:30 hos OMRON Formanden bød alle velkommen. Referat Året har været et begivenhedsrigt et af salgsen på både godt og ondt. Under forårets til Stokkebjerg

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Referat Jon Litle Best.-møde onsdag den 30. maj 2007, kl. 2020 i havnehytten.

Referat Jon Litle Best.-møde onsdag den 30. maj 2007, kl. 2020 i havnehytten. Referat Jon Litle Best.-møde onsdag den 30. maj 2007, kl. 2020 i havnehytten. Dagsorden Tilstede Rolf, Sune, Sten, Helle, Jens Holmboe, Karen, Ivan, Bjørn, Maria Lemming, Christian, Louise, Boff, Klaus

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 26.8.2014 Referat af bestyrelsesmøde den 25.8.2014 Fra klokken 19.00 til 22.00 Deltagere :Svend Smedegaard, Anne Skjerning, Knud Erik Feldt, Ole Harby, Henrik Frederiksen, Jens Troense, Ole

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014 Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning 3) Regnskab og budget 4) Indkomne forlag 5) Valg af bestyrelse 6) Valg af suppleanter 7) Valg

Læs mere

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen.

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014 1.Valg af dirigent. Thor Rasmussen blev valgt. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. 2. Beretninger fra

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 1 Kirkevej Tinglev Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 30. marts 2012 Referat

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 ArbejdsmiljøNET Referat af ordinær generalforsamling 2015 26. april 2015 Sekretær Bente Nørgård Referat af Ordinær generalforsamling Onsdag den 15. april 2015, kl. 17.00-18.00 på Comwell Kolding, Skovbrynet

Læs mere

HUSK Generalforsamling Lørdag den 8. marts 2014 Se bagsiden KLUBBLAD NR 1 2014. Kom og gør generalforsamlingen levende og.

HUSK Generalforsamling Lørdag den 8. marts 2014 Se bagsiden KLUBBLAD NR 1 2014. Kom og gør generalforsamlingen levende og. Klubblad Klubblad for for Hals Hals bådelaug bådelaug Udgivet Udgivet februar februar 2014 2014 KLUBBLAD NR 1 2014 Kom og gør generalforsamlingen levende og spændende HUSK Generalforsamling Lørdag den

Læs mere