MEDLEMSBLAD FOR SEJLKLUBBEN HUNDIGE STRAND

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MEDLEMSBLAD FOR SEJLKLUBBEN HUNDIGE STRAND"

Transkript

1 Februar 2008 SØFORKLARING Generalforsamling!! MEDLEMSBLAD FOR SEJLKLUBBEN HUNDIGE STRAND

2 Formand: Marianne Pedersen Tlf Vor Frue Hovedg Roskilde Kasserer: Kjeld Pico Larsen Tlf Engrøjel Greve Best.mdl.: Svend Röttig Tlf Ahornvej Karlslunde Best.mdl.: Steen Jørgensen Tlf Spjeldager Tåstrup Best.mdl.: Per Jørgensen Tlf Kratager Albertslund Suppleant: Peter Bannasch Tlf Revisor: Yvonne Larsen Tlf Revisor: Inger Lind Tlf Suppleant: Hans Otto Thøgersen Tlf Havnekontoret: Havnefogeden har kontortid: mandag til fredag kl , samt onsdag kl i perioden 1/4 til 30/9. Bådplads, kontrakter, adresseændring og lign.: Henvendelse til havnekontoret i kontortiden. Tlf Klubhuset: Hundige Havnevej 2, 2670 Greve Køkkenet: Solvej Andersen Tlf S/I Hundige Havn: ved Kurt Palmqvist Tlf SØFORKLARING udgives af Sejlklubben Hundige Strand. Trykt i 150 eksemplarer. Eget tryk. 2

3 Formanden har ordet: Rigtig godt nytår skal lyde til jer alle. Tak for hyggelige stunder og gode idéer i det gamle år. Jeg håber, det nye år vil give os mange hyggelige stunder og gode oplevelser på vandet på den enkelte båd, såvel som på land og i klubhuset. I skrivende stund stormer og sner det udenfor mine vinduer og jeg glæder mig over at vide, min båd ligger trygt og godt på land, min mast ligger flot i det nye mastehus, så jeg behøver ikke bekymre mig om min båd, samt tilbehør. Hovsa! Savnede du også Søforklaring s julenummer i det herrens år 2007? Redaktionen havde opbrugt det indkomne materiale i november udgaven. Tilbage var således kun et referat af afriggeresten, 4 julenisser og Jeg har brugt de lange mørke aftener til bl.a. at læse om sømænds påklædning gennem tiderne, hvilket er interessant læsning. Vidste I f.eks., at en dansk navigatør fra ca var iført strudhætte med skulderslag, halvlang kjortel med bælte, løse broge og lædersko. Navigatøren brugte i øvrigt en Solskuggefjøl til breddebestemmelse. Sådan kan man blive klogere også når det er vinter. Husk at studere datoplanen nøje, så I ved hvornår vi ses igen. Vi ses!! Vinterlige sejlerhilsner Marianne redaktionens ønske om et godt nytår til vore læsere, (som I hermed ikke skal undvære.) Til gengæld er årets første Søforklaring et digert værk, som vi håber I kan få læst inden generalforsamlingen. God fornøjelse Redaktionen. 3

4 Her er årets første Nisse en sig større inden julen sætternisse, som kan nå at vokse SHS indkalder til ordinær generalforsamling fredag den 14. marts 2008 kl i klubhuset på havneøen Mågen. Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg af dirigent 2. Beretning for år Regnskab Indkomne forslag 5. Budget og kontingent for Valg af kasserer (Kjeld Pico Larsen genopstiller) 7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer 2 år (Per Jørgensen genopstiller Steen Jørgensen modtager valg) 8. Valg af 1 suppleant 9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant 10. Valg til udvalg samt valg til Havnebestyrelsen 11. Eventuelt. Bestyrelsens beretning for 2007 Året 2007 bød på mange udfordringer, nogle mere spændende end andre. Havnebestyrelsen for Hundige Havn samarbejder med Greve Kommune vedrørende revision af Lokalplanen for Hundige Havn. Arbejdet er vigtigt, for det er denne plan, der styrer den videre fysiske udbygning af havnen.. Der er et par ting, der efterhånden brænder på: Hvor på øen må vi bygge? Det spørgsmål har været til diskussion mange gange med Teknisk Forvaltning. Det andet er, at øen nu i realiteten er helt fyldt op med både. Så det er nødvendigt allerede nu, at planlægge for øens videre udbygning. Den reviderede lokalplan skal efter programmet være klar i år. Regeringen indførte bl.a. en ny rygelov, der for os betød, at vi skulle tage stilling til rygeforhold i klubhuset. Bestyrelsen var enige om ikke at ville bruge medlemmernes penge til indretning af rygerum, hvorfor vi intet foretog desangående, blot fulgte loven. 4

5 Kantinekontrakten blev fornyet efter revidering, en revidering, der bl.a. betyder, at der nu er reserveret et antal borde til medlemmer af klubhuset, således at der altid skulle være et bord og en stol til disse. De nye elstandere blev færdige og taget i brug og fungerer godt alt efter temperament. Vi fik endelig vores længe ventede mastehus, som blev indviet med fest og farver, og mange bådejere var i efteråret glade for at kunne få deres lange master i hus for første gang. Et grillhus er det også blevet til i efteråret, og vi ser nu frem til forårets komme med sol og varme, så vi kan få taget huset i brug. Året gav os 17 nye medlemmer i klubben, således at 2008 starter med: 57 aktive medlemskaber 32 familiemedlemskaber 7 passive medlemskaber I alt 96 medlemmer 2007 var et år uden Aktivitetsudvalg, men ikke uden aktiviteter af den grund. Til standerhejsningen kom sædvanen tro mange og gjorde dagen og aftenen rigtig hyggelig. I sommerhalvåret afholdt vi de traditionelle onsdagsklubmøder denne sæson i klubhuset, hvilket viste sig at være en god idé. Der var plads rundt om bordet til alle, om der kom 10 eller 30 medlemmer. Vi fik kaffe, kage og en masse hyggesludder, samt fik hilst på nye og gamle medlemmer. Sejlerskolen havde gang i et par både, dette år med flest piger ombord. Sejladsudvalget sørgede for den traditionelle pinsetur til Præstø og den ligeså traditionelle Tordenskjolds Undercup, der denne gang gik til Bøgeskoven. Et par rigtig hyggelige ture. I efteråret var drengene på deres årlige fisketur til Ven og noget af fangsten blev smagt ved den lige så traditionelle fiskefrokost i januar. De havde også en dejlig tur, med smukt vejr og god fangst. Årets afriggerfest blev et dejligt tilløbsstykke, hvor også nye medlemmer havde fundet vej. Søforklaringen udkom i år med tre numre, men er fra årsskiftet klar igen med fire årlige udgivelser. Søforklaringen er en meget vigtig del af vores pr arbejde, hvorfor det er dejligt, når medlemmer finder tid til at skrive til det. Vores hjemmeside har det forløbne år fungeret optimalt, hvilket er et stort aktiv for klubben. En stor tak skal lyde til de medlemmer, der gør en ekstra indsats i div. udvalg. Jeg ved, I gør et stort stykke arbejde og håber, nye kræfter vil hægte sig på jer og lære, hvor megen glæde arbejdet giver, samt 5

6 lære af jeres erfaringer. Tak til medlemmer, der møder op til vores arrangementer og på den måde viser, vi er en klub, der vil hinanden, en klub, der vil det fælles sejlerliv. Bestyrelsen ønsker SHS s medlemmer et godt 2008 sejlerår. 6

7 Nyt look Er du falmet og trist, så har bestyrelsen et godt tilbud! Klubstanderen købes på generalforsamlingen for 50,00 kr., så er du velklædt til sommeren. Med sejlerhilsen Bestyrelsen Budgetforslag for år 2008 Budget Regnskab 2007 Kontingent , ,00 Indskud 1000, ,00 Lok.tilskud 5892, ,00 Svømme 400,00 400,00 Renter 500,00 724,67 Medlemstilsk 436,00 634,00 Sejlunion , ,53 Stander 1000,00-848,75 Kontor -1500, ,90 Gaver -500,00-620,90 Møder/tlf -1500, ,00 Trivsel , ,14 Info , ,75 Akt.udvalg -5000, ,96 Svømme -800,00-772,00 Årsresultat 2066, ,74 7

8 Budgetforslaget forudsætter uændret kontingent: Aktivt medlem 600 kroner Familiemedlem 700 kroner Passivt medlem 250 kroner Svømmekontinge 200 kroner nt Nye medlemmer klubhusbidrag 200 kroner Hørt i havnen Meteorologisk Institut har omsider fået udskiftet instituttets gamle, veltjente regnmåler med en moderne, elektronisk regnmaskine. 8

9 9

10 10

11 Afriggerfest 35 medlemmer havde fundet vej til årets afriggerfest, som blev en hyggelig og minderig aften. Der blev spist og drukket, danset og snakket, udloddet og talt og vi i udvalget var i hvert fald enige om, at det havde været en rigtig dejlig aften. Tak til alle jer, der kom og var med til at gøre den traditionelle afriggerfest så festlig, som den blev. Venlig hilsen Per, Steen og Marianne Værd at vide om spiritusbevilling. Side Det er ifølge politiet tilladt for en klub at holde en lukket fest med fællesindkøb og videresalg af øl, vin og spiritus, når blot ikke salgspriserne svarer til restaurationspriser. Det vil altså sige, at klubberne gerne må holde fester i klubhuset og selv stå for al indkøb til disse, så længe festen blot er en lukket fest, hvilket det også må siges at være, da vi jo altid har en navneliste med tilmeldte medlemmer til vores klubarrangementer. Dermed burde al tvivl være væk. Marianne Hørt i Havnen: Grunden til at man må lære af andres fejltagelser er, at så kan man selv vælge hvilke man vil prøve Kaptajn Vom 11

12 SHS: Uddeling af Miljøprisen november 2007, SvR * SHS har som bekendt en miljøpris. Denne pris skal jeg lige straks tildele et medlem, der har gjort en ekstra indsats i Det er jo egentligt et sjovt navn: Miljøpris. Jeg forbinder begrebet miljø med klorofyl, mindre CO2 udledning, ingen alger i vandet og sådan noget. Men det, jeg her nævner, handler kun om det udvendige miljø, ude i den store natur. Men miljøbegrebet er også i spil mange andre steder. Også indbyrdes mellem mennesker, taler man om et godt eller dårligt klima - eller et godt eller dårlige miljø. Den person, der har gjort sig fortjent til at modtage prisen, har gjort noget særligt for klubben i det år, der nu snart er gået, og har derfor en værdig prismodtager. Forlad hende, thi hun ved ikke hvad hun gør, kunne man næsten sige. Nå, det er jo gået overmåde fint med Marianne i stolen. Det er nemlig Marianne, vor nye forkvinde, der skal have prisen i år, hun har ærligt fortjent den! Det er friskt gjort, at stille sig i spidsen for en sådan flok sejlere, og så var du oven i købet temmelig ny i selskabet, da du blev valgt til forkvinde. I bestyrelsen er du behagelig, at arbejde sammen med. Du møder velforberedt, og du har mange ideer om, i hvilken retning, vi skal. Tillykke med prisen, og bliv endelig ved i det spor, du allerede har lagt i mange år endnu. * Svend Röttig 12

13 SHS: Uddeling af kvaje- eller klokkerprisen november 2007, SvR * Boguslaw Bugdanowitch rettede her i efteråret 2007 henvendelse til EUkommissionens formand med ordene (jeg citerer): Hr. Formand! Der har atter fundet en krænkelse sted af Polens suverænitet begået af et. fremmed fartøj på vej ind mod Polens kyst. Da det kom ind i polsk territorialt farvand, blev det anråbt af polske toldmyndigheder. Det fremmede fartøj blev beordret ind til polsk havn. Trods ordrer fra havnefogeden om at blive i havnen, og skønt det blev forfulgt og beordret til at standse af det polske grænsepolitis patruljefartøj, forlod det indtrængende fartøj igen polsk territorialfarvand uden at standse. - Hele sagen er en skandale!. Citat slut. Jeg kommer lidt senere tilbage til sagen. Der har igen i år været en række medlemmer, der har vakt opmærksomhed, og som fortjener omtale her: Lennart Lennart, der dog er et sympatisk menneske, jeg mener, han sejler i LMbåde. Nu har han senest anskaffet sig en LM 27. Et meget sympatisk træk, det vidner om en mand med sans for værdier og kvalitet. Og så sker det næsten utænkelige, at han udsætter sin kære hund, benævnt Gurli den Anden af Danmark, for en svær prøve. Han kastede det stakkels kræ i vandet for at teste hundens søgående egenskaber. Nå, hunden bestod prøven, men den fortjener sandelig en trøstepræmie: Præmie til Gurli: Et par bideknogler til Gurli. Lone Newton s love: 1. Lov om Inerti = Impulsbevarelse: En masse forbliver i sin tilstand, hvile eller jævn bevægelse, så længe ingen ydre kræfter tvinger massen til at forandre sin tilstand. 2. Lov om Bevægelsesmængde: Kraft = masse gange acceleration. 3. Lov Den sidste dråbe falder altid i bukserne. Deformationszoner er indført på biler for at undgå fatale ulykker og nu også på bro 9 på Havneø Mågen af samme årsag Præmie til Lone: Ny Påstigningskasse til montage på broen Peter Peter har nu fået et cockpittelt (på tysk: Kuchenbude) og en ny sprayhood (findes ikke som selvstændigt opslagsord i den tyske ordbog). Nu 13

14 mangler han bare lidt nyt tovværk her og der på båden. Og så betjener han sig af nogle mærkværdige knuder på tovværket, knuder der er helt unikke. Deres egenskaber er: 1. holder ikke 2. kan ikke løses op 3. er omstændelige at binde og endelig 4. de er grimme. lettere stresset. Det var han vist også, men han fulgte den gyldne, uskrevne regel: Ro og værdighed på overfladen, ellers går besætningen i panik Peter får et elementært kursus i knob og stik til sommer nede under den nye Kuchenbude. Præmie til Peter: Et kort stykke tovværk Årets prisvinder, Kirsten og Bent. Nu kommer den endelige vinder af årets klokker- eller kvajepris, og nu kommer vi så på sælsom vis nærmere ind på det citat, jeg begyndte med: Der er egentlig to vindere: Det er nemlig et ægtepar. Han kendes med et tilnavn, der bl.a. refererer til en svensk bådtype, ægteparret tidligere har haft. Meget betegnende navn i øvrigt! Ægteparret har oprindeligt ligget yderst på en af broerne for derved at få plads til elegante havnemanøvrer. Senest har vi set disse flotte herresving bragt til udførelse ved en til kaj lægnings manøvre, en dag i blæsevejr. Hele seancen varede ca. tre kvarter og indbefattede rundt regnet 8 10 klubmedlemmer som villige hjælpere, mængder af tovværk og op til flere bådpladser, der tilfældigt var fri, ved broerne 8 og 9. Fru kaptajnen var De er i det hele taget ret stort anlagte i al deres færden, således også til søs. Nu har dansken aldrig været voldsom autoritetstro. Myndigheder af en hver art er vel til for borgernes skyld. Ja, ja, spis nu lige brød til: Når man bevæger sig inden for territorial-grænsen til et gammelt Warschavapagt- land, så er stilarten en noget anden, hvilket vort ægtepar da også erfarede. Her har vi så meget fragmentarisk hørt brudstykker til en oprivende oplevelse, ægteparret havde i Polen. Jeg kan ikke komme ind på historien i detaljer, men det handler vist nok om, at det havde været rigtigt smart, hvis skuden havde ført polsk gæsteflag. Derfor får du nu overrakt et sådant. 14

15 For at undgå yderligere tilsvarende, pinlige situationer, får du også en klubstander og et lille hæfte om flagetik, der bl.a. fortæller, hvordan Dannebrog skal bruges til søs. I bogen, der følger med prisen, er der et lille afsnit om gæste- eller høflighedsflag. Læs det med omhu! Præmie til Bent: årets Kvajepris bogen om Dannebrog til søs og et Polsk gæsteflag * Svend Röttig Tillægspræmie. En lille fotomontage, der viser Pusle på en skarp skæring uden for servicekajen ved Havneø Mågen. (Det var meget lavvandet, da billederne blev taget). Side 16. Tilbageblik på 2007 Hvorfor nu et tilbageblik? Dette er forudsætning for at kunne evaluere året der gik og en forudsætning for at skabe forandring et nøgleord, som er oppe i tiden. Fiskefrokost Vi startede året med fiskefrokosten, som gik i fisk p.gr. forvirring omkring dato m.m. Knob. I foråret havde aktivitetsudvalget arrangeret et kursus i knob og stik. Der er skrevet tykke bøger om dette emne, men hvordan er det nu lige man binder et flagknob eller laver en tackling omkring en kovs? Tempo både havde sponsoreret tov og Else og Marie viste kællingeknuder, halvstik, pælestik m.m. Alle har sikkert et favoritstik og SHS har også tidligere afholdt kursus i dette emne. Dette sås tydeligt af det manglende fremmøde. SHS erne kan bare det der med at binde knuder! Vi andre fik en sjov og hyggelig aften, og nød den hjemmebagte kage og den medbragte kaffe og the. Fortsættes på side

16 Pusle på en hård skæring i Hundige Havn, den 7. november

17 Hjælp. Når man er til søs er man overladt til selv at klare førstehjælp. Det var et meget stort emne, som Else og Bet havde påtaget sig at instruere om. Bet fortalte om dengang hun var med Sjælland rundt og fik knust milten, da hun faldt ind i bordkanten, idet en kæmpe sø ramte Sjøvn. Hun mistede 2½ l blod inden hun nåede i havn til den ventende ambulance. Dette uheld havde nær kostet hende livet. Men hvad gør man nu, når man får en bom i hoved? Får en forbrænding, brækker en arm, skærer sig eller får forfrysninger? Det var blot nogle af de områder vi fik belyst. Foredragsholderne havde også medbragt en demodukke til at vise genoplivning med kunstigt åndedræt og hjertemassage. Hvor er det nu hænderne skal lægges på brystkassen? og hvor mange gange skal der trykkes og hvor hårdt må man trykke på et barn`s brystkasse og hvor mange gang skal der ventileres? Spørgsmål som kan betyde forskel mellem liv og død. Hvis hjertemassage starter inden for 4 min. er chancen for overlevelse meget stor og for at kunne fungere efterstående. Skulle hjertestop ske til søs er der ikke store chancer for at overleve, for der kan man ikke forvente professionel assistance på havet inden for ca min. som er påkrævet. Skulle ulykken ske i Hundige Havn, så er der opstillet et udstyr med hjertestarter på Hejren, som forhåbentlig kan betjenes, hvis man altså kan fremskaffe den. Forhåbentlig kommer vi ikke ud for at skulle have hjælp. Else og Bet havde lagt et stort forarbejde og Else havde været på et 2 dages førstehjælpskursus. De lod gladelig deres viden gå videre til de få, men meget interesserede tilhørere, og uddelte et omfattende skriftlig materiale de havde fremskaffet. Synd for det store forarbejde og den flotte præsentation at ikke flere fik glæde af dette, og så var det tilmed gratis - med kaffe og hjemmebag, der er SHS`s sædvane. Generalforsamling. Ved generalforsamlingen fik vi så en ny formand-inde, idet Marianne Pedersen påtog sig opgaven, da Peter Bannasch efter 10 år ønskede at trække sig fra posten. Vi fik desværre ikke noget nyt aktivitets udvalg, som det gamle udvalg havde håbet. Bestyrelsen har i stedet stået for resten af årets arrangementer, og gennemførte Tordenskjold s Undercup og afriggerfest, med fin deltagelse til begge arrangementer. Afriggerfesten. Ja, det blev en festlig aften. Der var velkomstsang forfattet af Marianne. Velkomst tale af Marianne. Afriggersang som også Marianne havde skrevet. Buffeten kom udefra og 17

18 desserten, ja den var såmænd også kokkereret af Marianne. Alle syntes at hun fortjente årets miljøpris, ikke blot for hendes aktivitet denne aften, men også for sin store indsats for SHS, siden hendes indtræden som formand. Svend holdt en festlig tale for Marianne, som fik overrakt blomster og en bog om sømænds påklædning. Her findes også oversigt over SHS`s arrangementer og tidspunkter. Her kan man se aktuelle billeder fra arrangementerne i farver. Alt i alt har året været vellykket, bortset fra vi har savnet en meteolog, der kunne have sørget for godt sejlervejr. Efter lotteriet om gavekort til Tempo både kom aftenens gæst: Danseinstruktør Tenna fra Karlslunde, som bød op til Linedance. Så godt som alle deltog. Først fik vi vist grundtrin et skridt til venstre og et skridt frem eller var det omvendt? Så blev der sat musik til, og alle fulgte fint med, men da tempoet blev øget til det dobbelte, begyndte det hurtigt at blive svært. Vi skulle nu prøve en ny variation, hvor vi skulle dreje rundt og så blev det avanceret og endte til sidst i kaos. Det var både festlig og morsomt et indslag som tog kegler en rigtig vellykket aften. Hjemmesiden. Jørgen Lind har kørt hjemmesiden siden foråret, som er opdateret regelmæssigt. Den gamle redaktør. Undercover job. Igen i år inviterer Mågens Ø-udvalg til en hyggelig arbejdsdag Søndag den 27. april 2008 kl Vi starter dagen i klubhuset med kaffe og rundstykker og en lille en. Under morgenkaffen uddeler arbejdsformand Bent opgaver til deltagerne. Ved frokosttid finder vi tid til en bid mad mv. Tilmeldingsliste opsættes i klubhuset Med sejlerhilsen Ø-udvalget 18

19 Nye medlemmer I 2007 kunne vi byde velkommen til 17 nye medlemmer, nemlig Bro Anne Mette Hagelberg 10 Benny Olesen 2 Bjarne Jensen 7 Carsten Mogensen 3 Christian Krog Sørensen 5 Cornelis van Oort 7 Henning Berg 3 Henrik Eglstrup Christensen 6 Jan Dannemann Jensen 2 Michel Majoros 9 Preben Wassmann 7 René Birch Andersen 5 Robert Koch Andersen 2 Sreen Pingel 5 Thomas Hansen 2 Thomas Hovmand 1 Tommy Christoffersen 7 I 2008 har vi allerede fået vores første nye medlem, nemlig Ivan Hindsgaul, hvis båd ligger på bro 1. Vi håber, I alle vil få rigtig meget glæde af jeres både og at jeres vej af og til vil falde forbi klubhuset på onsdage, hvor vi i perioden maj til ultimo september (med ferie i juli) vil holde klubaftener fra klokken til kaffen er drukket, kagerne spist og snakketøjet trænger til at hvile. Forårets arrangementer kan I se sidst i klubbladet. Rigtig hjertelig velkommen! På klubbens vegne Marianne Referat nr. 61 fra Trivsel. Se SØFORKLARING nov I/S Trivsel Udvalgsmøde nr november 2007 kl Mødedeltagere: Steen Christensen John Bo Christensen Gunhild Hansen Per Henriksen 19

20 Kjeld Pico Larsen - referent Fraværende Poul Erik Hubert med anmeldt forfald 1. Godkendelse og underskrift af referat nr 62 Referat nr 62 blev godkendt og underskrevet. 2. Økonomi Resultatopgørelse pr dd blev gennemgået ingen bemærkninger Faktura for lægning af fliser og reparation af regnvandsbrønd godkendt Faktura for udskiftning af el-radiatorer godkendt. 3. Køkkenkontrakt Udvalget drøftede Fællesmødets beslutning om etablering af reservation af borde til klubmedlemmer i det store lokale. Udvalget besluttede, at der reserveres 4 borde samt at udvalget fastlægger placeringen. Reservationen blev indført i forpagtningsaftalen. Udvalget gennemgik aftalen med Solvej, hvorefter aftalen blev underskrevet af parterne Aftalen har virkning fra 1. januar Sager under behandling Følgende opgaver er færdige: Nye badeforhæng er indkøbt Nye smudstæpper er indkøbt Nye fliser ved terrassen er færdige Nye el-radiatorer i lokalet foran køkkenet er opsat Følgende opgaver udføres så vidt muligt i indeværende regnskabsår: Reparation af afløb fra urinal under udførelse Vandmåler opsættes i køkken under udførelse Færdiggørelse af vaskerum under udførelse ansvarlig John Udsugning fra køkken ansvarlig Steen Færdiggørelse af vinduer (fugning) ansvarlig John udgiftsramme 3.000,00 kr Køkkenvask ansvarlig Steen Hovedrengøring ansvarlig Gunhild Indkøb af juletræ ansvarlig Gunhild Indkøb af stige til brug ved udskiftning af el-pærer ansvarlig John Udskiftning af gardiner i det lille lokale foran køkkenet ansvarlig Gunhild udgiftsramme 2.500,00 kr Renovering omkring mastehus buske fjernes og der udlægges sten arbejdet iværksættes, tilbudssum ,00 kr + moms ansvarlig Gunhild. 20

21 5. Eventuelt Intet 6. Næste møde 4. december 2007 kl på Køge Bugt Kro Steen udsender dagsorden I/S Trivsel Udvalgsmøde nr december 2007 kl Mødedeltagere: Steen Christensen John Bo Christensen Gunhild Hansen Per Henriksen Kjeld Pico Larsen - referent Fraværende Poul Erik Hubert med anmeldt forfald 7. Godkendelse og underskrift af referat nr 63 Referat nr. 63 blev godkendt og underskrevet. 8. Økonomi Resultatopgørelse pr dd blev gennemgået ingen bemærkninger I resultatopgørelsen indgår ikke betaling for: Nye urinaler. afløbsarbejde og installationer i vaskerum Opsætning af vandmåler Hovedrengøring Indkøb af juletræ Indkøb af stige Renovering omkring mastehus. Ovennævnte arbejder, der er udført, betales så snart der foreligger regning/faktura, således de kan indgå i resultatet for Sager under behandling Følgende opgaver resterer: Færdiggørelse af vaskerum under udførelse. Dør forsynes med pumpe og smæklås - ansvarlig John Udsugning fra køkken ansvarlig Steen Køkkenvask ansvarlig Steen Udskiftning af gardiner i det lille lokale foran køkkenet ansvarlig Gunhild udgiftsramme 2.500,00 kr 21

22 10. Eventuelt Intet 11. Næste møde 8. januar 2008 kl mødelokalet - Steen udsender dagsorden I/S Trivsel + Fællesmøde Udvalgsmøde nr januar 2008 kl Mødedeltagere: Steen Christensen Fra HBK deltog endvidere: Fra SHS deltog endvidere: John Bo Christensen Aksel Andrea Marianne Pedersen Gunhild Hansen Aage Dyhr Per Jørgensen Per Henriksen Ole Pedersen Steen Jørgensen Kjeld Pico Larsen referent Bent Lorentzen Pia Frausing Fraværende Poul Erik Hubert 12. Godkendelse og underskrift af referat nr 63 Godkendelse af referat nr 63 blev udsat til næste møde grundet tekniske problemer. 13. Økonomi På grund af det stærkt reducerede kommunale lokaletilskud for 2008 deltog klubbestyrelserne i dette punkt. Det tidligere aftalte budget for I/S Trivsel blev gennemgået ud fra de ændrede forudsætninger og et nyt og skrabet budgetforslag udarbejdet af I/S Trivsels kasserer blev vedtaget. Mødedeltagerne drøftede mulighederne for at reducere el-forbruget i klubhuset, Per og Steen Jørgensen gav tilsagn om at undersøge muligheder for en bedre varmestyring, ligesom mødet fandt det fornuftigt at montere lås på el-stik til varmeovn. Resultatopgørelse for 2007 blev gennemgået Resultatet udviser et overskud på ,13 kr., som tilbageføres til klubberne efter forholdstal, der kan efterfølgende blive tale om regulering, når endelig opgørelse af kommunalt tilskud foreligger fra kommunen i juni måned Sager under behandling Færdiggørelse af vaskerum under udførelse. - ansvarlig John, fastsættelse af pris aftales på næste møde, priser på Hejren indhentes ansvarlig Kjeld Udsugning fra køkken ansvarlig Steen 22

23 Køkkenvask ansvarlig Steen 15. Eventuelt Intet 16. Næste møde 12. februar 2008 kl mødelokalet - Steen udsender dagsorden Sild er godt det er torsk også Mogens med årets præmiefisk Drengeturen 2007 Fredag den 12. oktober sidste år, lige før middag, lægger vi fra kaj for at drage på den årlige, traditionsrige fisketur sammen med drengene. Vinden er ovre i det nordvestlige hjørne, ret kraftig og det lurer med regn ude i horisonten. Vi sætter kurs mod Drogen eller der omkring, søerne, der kommer agter fra, vokser sig langsomt større, det småregner - men pyt. Der fart er på Tordenkilen, og røgvandet sjasker ind over fordækket, madpakkerne kommer frem sammen med en enkelt pilsner eller måske to, og som Benny Andersen 23

24 har skrevet et sted, livet er ikke det værste, man har. Ud for Drogden drejer vi nordpå, op i Sundet. Vinden, der stadig øger, er nu lige i snotten. Hvad gør så et par ældre, satte sejlere. Vi smider selvfølgelig kludene (på skibet forstås), besætningen derimod er nu klogelig iført regntøj. Dieselhestene under dørken sættes til at bestille noget, og vi stamper sikkert og trygt af sted nordpå. Tordenkilen har en sprayhood på størrelse med en overdækket S-togs perron, så vi sidder trygt og godt og har nu kurs mod Lynetten. På kanal 6 høres det tydeligt, at der er et højt aktivitetsniveau i og omkring havnen. En del både fra klubben er ankommet, og flere er på vej, kan man forstå af snakken i radioen. Fiskeriinspektør Peter Christensen, er i fuld gang med at få overblik over sin flok, det høres tydeligt. Vi bliver modtaget med hilsner og får anvist en plads af Peter, der patruljerer rundt i havnebassinet med Dee Dee. Vi finder Carl Aage, der er ankommet i bil, og sammen, nyder vi den medbragte gryderet og passende mængder af rødvin. Det bliver en lang og hyggelig aften. Dagen efter er vejret blevet fredeligt, og vi sejler op til farvandet mellem Hven og Sverige. Her ligger en veritabel flåde af alskens slags fartøjer, også bådene fra vores klub. Overalt, hvor man kigger hen på de mange fartøjer, stritter der fiskestænger op. Der pilkes torsk og sild på livet løs. Vi placerer os på en passende position inde midt i flokken og deltager i fiskeriet. Som altid tager vi efter endt fiskeri ind til havnen ved Bäckviken, hvor vi velvilligt har lånt det lille, hyggelige klubhus, der ligger på selve havnen. - Det er igen Peter, der har benyttet sine kontakter. Da mørket så småt sænker sig, samles vi om den store grill uden for klubhuset og steger de medbragte bøffer. Der var vist noget med, at landsholdet i fodbold den aften tabte en vigtig kamp, men hvad betyder det, når vi nu sidder der med bøf og rødvin i venners lag. Der bliver fortalt røverhistorier, bl.a. den om de revnede understel på SAS s maskiner - eller hvordan var det nu lige, den var. Under alle omstændigheder er det historier, som kun drenge må høre. Husk, det er en drengetur! Om søndagen, noget op ad dagen, sejler vi igen sydpå. Vi lægger på ny ind i Lynette-havnen for at overnatte, og fortsætter så hjemad om mandagen efter et stop ved Drogden. De fiskegale har en teori om, at der altid står en del store torsk i hullerne omkring fyret. Hjemme i vores egen havn, sent på eftermiddagen, overrækkes pokalen for (ikke til) årets største torsk. Mogens Pedersen, er den både glade og stolte vinder med en fisk på vist nok over 4 kg. Tak for en vellykket tur, der som altid var godt arrangeret af Peter Christensen. Det var en lille beretning fra Carl Aage, skipper Hans Otto og Svend, der deltog i drengeturen, 2007, ombord i Tordenkilen. 24

25 Makkerskabet Svend og Kjeld Efter nu flere års ro i havnen, så er det en fornøjelse at følge udviklingen her på Havneø Mågen. I klubregi er der et fint samarbejde mellem de to sejlklubber på øen og det har bestyrelserne stor ære af. Klubberne er jo forskellige, såvel i størrelse som på aktivitetsområder - og dertil kommer, som noget særligt, at de to klubber er fælles om ét klubhus. Men det lykkes jo fornemt, styret i det daglige af det fælles klubhusudvalg for Trivsel. blevet synlig, så nu mangler der kun, at havnekontoret flytter ud af klubhuset og over i det nye miljøhus. Skal vi som SHSere nærme os bare noget af forklaringen på denne succesfulde udvikling - ja, så er det let at pege på makkerskabet Svend og Kjeld. Vi har oplevet dem i vor bestyrelse I havneregi er der ligefrem et eksemplarisk samarbejde i Ø-udvalget. Det vidner i hvert fald de mange spændende tiltag på øen om - og det sker i et velfungerende samarbejde med vor afholdte havnefoged. Med bygningen af miljøhus og mastehus er opdelingen af klub- og havnesager i bogstaveligste forstand gennem mange år, hvor de har sikret klubben en både fornuftig strategisk og en sund økonomisk udvikling. Nu ser vi dem så i samarbejde med Ole Pedersen og Bent Lorentzen fra HBK i Ø-udvalget til gavn for alle her på Mågen. Det har resulteret i faciliteter på Mågen, som man nok i dag forventer det af en moderne havn, men som vi for blot få år siden kun kunne drømme om! Svend og Kjeld, jeres indsats er meget værdsat og påskønnet her i havnen og 25

SEJLKLUBBEN HUNDIGE STRAND

SEJLKLUBBEN HUNDIGE STRAND Februar 2010 SØFORKLARING SHS SHS Generalforsamling MEDLEMSBLAD FOR SEJLKLUBBEN HUNDIGE STRAND Formand: Marianne Pedersen Tlf. 46 37 18 62 Vor Frue Hovedg. 54 4000 Roskilde Næstformand: Per Jørgensen Tlf.

Læs mere

Februar 2015 SØFORKLARING MEDLEMSBLAD FOR SEJLKLUBBEN HUNDIGE STRAND

Februar 2015 SØFORKLARING MEDLEMSBLAD FOR SEJLKLUBBEN HUNDIGE STRAND Februar 2015 SØFORKLARING MEDLEMSBLAD FOR SEJLKLUBBEN HUNDIGE STRAND Sejlklubben Hundige Strand (SHS) Hundige Strandvej 2, 2670 Greve www.sejlklubbenhundigestrand.dk Havnekontor Havnefogeden 43 90 67 59

Læs mere

Februar 2013 SØFORKLARING MEDLEMSBLAD FOR SEJLKLUBBEN HUNDIGE STRAND

Februar 2013 SØFORKLARING MEDLEMSBLAD FOR SEJLKLUBBEN HUNDIGE STRAND Februar 2013 SØFORKLARING MEDLEMSBLAD FOR SEJLKLUBBEN HUNDIGE STRAND Formand: Marianne Pedersen Tlf. 46 37 18 62 Vor Frue Hovedg. 54 4000 Roskilde Næstformand: Steen Jørgensen Tlf. 43 71 06 60 Spjeldager

Læs mere

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2011 NR.01

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2011 NR.01 Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2011 NR.01 Nyt fra Havnen... side 5 Pladshavermøde onsdag den 30. marts... side 6 Sejlklubbens Generalforsamling mandag den 28. marts...

Læs mere

Nummer 1 Marts 2013. Tilbageblik på sidste års Kongelig Classic. ABC 1 Makrellen

Nummer 1 Marts 2013. Tilbageblik på sidste års Kongelig Classic. ABC 1 Makrellen Nummer 1 Marts 2013 Tilbageblik på sidste års Kongelig Classic. ABC 1 Makrellen Adresseliste for bestyrelse og udvalg i Aabenraa Båd Club Bestyrelsen Formand: Svend E. Mundeling Industrivej 7, DK-6200

Læs mere

K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B

K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B 1. J U N I 2 0 1 1 N U M M E R 4 2 N Y T F R A K. A. S. Formandens Sejlsæsonen er skudt i gang ved standerhejsningen 1. maj og sommerens sejladsaktiviteter

Læs mere

Sydkystens Sejlklub Nr. 2 35. årgang 2012

Sydkystens Sejlklub Nr. 2 35. årgang 2012 Sydkystens Sejlklub Nr. 2 35. årgang 2012 MB Cobb Holder Få mere plads i cockpittet, sæt din grill op på søgelænderet, en sikker og stabil løsning Vejl. Pris: 745,00 kr (excl. lev. Med DPD 74,00 kr) MB

Læs mere

428. ÅRGANG BALLONEN. Indhold: Lederen side 3 Rævejagten 2012 side 4 2 x DM i Sønderborg side 7 Optimist Ballonen side 10 Ro Ballonen side 12 NR.

428. ÅRGANG BALLONEN. Indhold: Lederen side 3 Rævejagten 2012 side 4 2 x DM i Sønderborg side 7 Optimist Ballonen side 10 Ro Ballonen side 12 NR. BALLONEN MEDLEMSBLAD FOR MARSTAL SEJLKLUB Den flyvende Maja. Maja, som jeg første gang kom til at kende, da hun som 1-års optimistjollesejler lå i vandet ud for sejlklubben og råbte om hjælp, idet jeg

Læs mere

1. 5. JUNI APRIL 2006 NUMMER 43

1. 5. JUNI APRIL 2006 NUMMER 43 K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B1 1. 5. JUNI APRIL 2006 NUMMER 43 2 N Y T F R A B E S T Y R E L S E N Resume af bestyrelsesmøderne d. 11. april og d. 9. maj På mødet d. 11. april blev

Læs mere

Stroken. Nr. 1 Januar/Februar 2006. Svømmeprøve fredag den 17. marts 2006 kl. 18

Stroken. Nr. 1 Januar/Februar 2006. Svømmeprøve fredag den 17. marts 2006 kl. 18 Stroken Nr. 1 Januar/Februar 2006 Svømmeprøve fredag den 17. marts 2006 kl. 18 Lokalstyrmandskursus teori 2., 7., 14. 21. og 30. marts 2006 praktik 18. og 20. april 2006 Medlemsmøde 7. marts kl. 20.00

Læs mere

FD-NYT. Frederikssund Sejlklub

FD-NYT. Frederikssund Sejlklub FD-NYT Frederikssund Sejlklub Oktober 4-2009 Frederikssund Sejlklub Kalvøvej 15, 3600 Frederikssund www. Frederikssundsejlklub.dk Bestyrelse: Formand Lotte Moselund 30 26 17 66 lotte@oestkajen.dk Næstformand

Læs mere

Referat af generalforsamling i SSF

Referat af generalforsamling i SSF Referat af generalforsamling i SSF Søndag den 30. marts 2014 klokken 09 00 Formanden byder velkommen og som første punkt på dagsordenen skal der vælges en dirigent, formanden foreslår Søren Bødtger. Der

Læs mere

1 Februar 2004. 61. Årgang * Marineidræt 1/2004*

1 Februar 2004. 61. Årgang * Marineidræt 1/2004* 1 Februar 2004 61. Årgang * Marineidræt 1/2004* SØVÆRNETS IDRÆTSFORENINGERS FÆLLESUDVALG SØVÆRNETS IDRÆTSFORENINGERS ÆRESMEDLEMMER: Formand: Orlogskaptajn Kent Ravn E. Harder, E. Jørgensen, E. Christiansen

Læs mere

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Nr. 2, juli/august 2009 Artikler med ramme omkring indeholder vigtige oplysninger fra klub og bestyrelse, som alle forudsættes at kende.. Tillykke Flere af klubbens

Læs mere

Juli 2010 60. årgang SØSPORT

Juli 2010 60. årgang SØSPORT 5 Juli 2010 60. årgang SØSPORT Næstved Kajak- og Canoklub Næstved Roklub Næstved Sejlklub Tlf. 5537 0413 Bil 2145 6358 DiBa er Danmarks ældste bank! Vi skal nok passe godt på dine penge... bank bolig forsikring

Læs mere

KERTEMINDE SEJLKLUB. Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013

KERTEMINDE SEJLKLUB. Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013 KERTEMINDE SEJLKLUB Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013 Familien Vestergaard på kryds i frisk vind Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Kiosk Frugt & Grønt

Læs mere

Bogø Sejlklub - www.bogoe-sejlklub.dk Side 1

Bogø Sejlklub - www.bogoe-sejlklub.dk Side 1 December 2011 20. årgang Bogø Sejlklub - www.bogoe-sejlklub.dk Side 1 Bogø Sejlklub Formand Jens Linnet Ålborgvej 15 55 89 44 77 Kasserer Birgit Tjørnemark Grønsundvej 616 20 70 61 65 Øvrige bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN AUGUST 2013 NR.03. l Ny kran på Marselisborg havn...side 6. l Natsejlads...

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN AUGUST 2013 NR.03. l Ny kran på Marselisborg havn...side 6. l Natsejlads... Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN AUGUST 2013 NR.03 l Ny kran på Marselisborg havn...side 6 l Natsejlads...side 11 l Flot placering til klubbens ungdomssejlere ved EM...side 12

Læs mere

December 2013 Nr. 5 36. årgang

December 2013 Nr. 5 36. årgang December 2013 Nr. 5 36. årgang Indhold Rummer din økonomi skjulte muligheder, er vi eksperter i at afsløre dem Medlemsblad for Egå Sejlklub Udgivelser 5 gange årligt. Nr. 1 d. 7. februar. Nr. 2 d. 11.

Læs mere

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2013 NR. 01. l Ny kranløsning på Marselisborg Havn... side 6

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2013 NR. 01. l Ny kranløsning på Marselisborg Havn... side 6 Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2013 NR. 01 l Ny kranløsning på Marselisborg Havn... side 6 l Kasko- og ansvarsforsikring... side 10 l Solceller på sejlklubbens klubhus...

Læs mere

Thurø Sejlklub. Thurø Sejlklub. Nr. 2 marts/ april 2011. De glade vindere ved den årlige bowlingkonkurrence

Thurø Sejlklub. Thurø Sejlklub. Nr. 2 marts/ april 2011. De glade vindere ved den årlige bowlingkonkurrence 1 Thurø Sejlklub Nr. 2 marts/ april 2011 De glade vindere ved den årlige bowlingkonkurrence 2 Thurø Sejlklub ØRKILD støber Bly- og Jernkøle, men har også en afdeling, der udlejer lukkede Skibscontainere,

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

PADLEN. 480 - oktober 2009. Stormøde Vinterræs på Amager Banko Julefrokost Tur til Gudenå Vinteraktiviteter i LK De gode gamle dage...

PADLEN. 480 - oktober 2009. Stormøde Vinterræs på Amager Banko Julefrokost Tur til Gudenå Vinteraktiviteter i LK De gode gamle dage... PADLEN Medlemsblad for Lyngby Kanoklub 480 - oktober 2009 Stormøde Vinterræs på Amager Banko Julefrokost Tur til Gudenå Vinteraktiviteter i LK De gode gamle dage... og meget mere Bestyrelse Formand Thomas

Læs mere

Frederikssund Golfklub. Årgang 2010 Nummer 1. Klubbladet. Februar. Klubben får overrakt en hjerterstarter af Tryg Fonden

Frederikssund Golfklub. Årgang 2010 Nummer 1. Klubbladet. Februar. Klubben får overrakt en hjerterstarter af Tryg Fonden Årgang 2010 Nummer 1 Februar Frederikssund Golfklub Klubbladet Klubben får overrakt en hjerterstarter af Tryg Fonden Nummer 1 Årgang 2010 side 2 Indholdsfortegnelse Formanden har ordet... side... 3 Info

Læs mere

Marsejleren. Nyt fra Havnen...side 4 Onsdagsbanen 2014...side 7 Nyt om omdeling af Marsejleren...side 8 På sommertogt i Kroatien...

Marsejleren. Nyt fra Havnen...side 4 Onsdagsbanen 2014...side 7 Nyt om omdeling af Marsejleren...side 8 På sommertogt i Kroatien... Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2014 NR. 01 Nyt fra Havnen...side 4 Onsdagsbanen 2014...side 7 Nyt om omdeling af Marsejleren...side 8 På sommertogt i Kroatien...side 16

Læs mere

nr. 3 november 2007-1. årgang journalen

nr. 3 november 2007-1. årgang journalen nr. 3 november 2007-1. årgang VESPA KLUB DANMARK journalen Præsident Flemming Olsen Smedebakken 67 8600 Silkeborg tlf. 8685 3500 / 4026 5255 flemmingo@privat.dk Vicepræsident/Webmaster Peer Fløjstrup Tanggaard

Læs mere

Bogø Sejlklub: http://bogoe-sejlklub.dk Side 1

Bogø Sejlklub: http://bogoe-sejlklub.dk Side 1 Marts 2015 23. årgang Bogø Sejlklub: http://bogoe-sejlklub.dk Side 1 Bogø Sejlklub Formand Jens Linnet Ålborgvej 15 40 41 23 12 Kasserer Birgit Tjørnemark Grønsundvej 616 20 70 61 65 Øvrige bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Thurø Sejlklub. Thurø Sejlklub. Nr. 1 januar/ februar 2012. Godt Nytår

Thurø Sejlklub. Thurø Sejlklub. Nr. 1 januar/ februar 2012. Godt Nytår 1 Thurø Sejlklub Nr. 1 januar/ februar 2012 Godt Nytår 2 Thurø Sejlklub Støberi Containerudlejning Boligudlejning ORKILD- SOLAR Din solcelle leverandør TLF. 62 22 02 84 - WWW.OERKILD.COM 3 Thurø Sejlklub

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 april 2006

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 april 2006 Boligselskabet Østparken Nr. 1 april 2006 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade,

Læs mere

Fra redaktionen. Marsejleren Udgives af Marselisborg Sejlklub og Marselisborg Havn S/I Oplag: 650 eksemplarer Henvendelse vedrørende bladet:

Fra redaktionen. Marsejleren Udgives af Marselisborg Sejlklub og Marselisborg Havn S/I Oplag: 650 eksemplarer Henvendelse vedrørende bladet: Indholdsfortegnelse: Marselisborg Sejlklub Kurt kom forbi..................................................... 4 Klubtur til Hou.................................................... 9 Aktivitetskalender................................................

Læs mere