95. ÅRGANG NR. 4 - SEP / OKT / NOV Jubilarstævne KAF_4_2005.indd KAF_4_2005.indd 1 13/09/05 14:23:54 13/09/05 14:23:54

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "95. ÅRGANG - 2005 NR. 4 - SEP / OKT / NOV Jubilarstævne 2005 710 KAF_4_2005.indd 1 710 KAF_4_2005.indd 1 13/09/05 14:23:54 13/09/05 14:23:54"

Transkript

1 95. ÅRGANG NR. 4 - SEP / OKT / NOV Jubilarstævne 2005

2 Kystartilleribladet Udgivet af Kystartilleriforeningen (Stiftet 6. juli 1909) Kystartilleriforeningen er tilsluttet Danske Soldaterforeningers Landsraad for hvilket Hendes Majestæt Dronning Margrethe er protektor Ærespræsident: Fhv. politikommissær Jørgen Kehling Bredstensvej 8, 2610 Rødovre tlf Forretningsudvalget i Kystartilleriforeningen: Præsident: Pens. vicepolitikommissær Herluf Ruge Vandlingvej 22, 6100 Haderslev tlf./ fax: Vicepræsident: Pens. major Benny Horn Ornebjergvej 53, 4760 Vordingborg tlf , fax Hovedkasserer: Revisor Børge Andersen Vinkelvej 29, 8500 Grenå tlf./ fax: Giro Landssekretær: Mejeriingeniør Erik Nygaard Danneskjold.-Samsøe Allé 40, 1.th København K (Holmen) tlf Redaktør: Fhv. premierløjtnant Eigil M.S. Bruun Søvej 26, 3500 Værløse tlf./ fax: , se nederst Post til Forretningsudvalget sendes til præsidenten Udgivelsesterminer og afleveringsfrister for Kystartilleribladet: Blad nr. 1 udkommer ultimo januar Stof til blad nr december Blad nr. 2 udkommer ultimo marts Stof til blad nr februar Blad nr. 3 udkommer ultimo maj Stof til blad nr april Blad nr. 4 udkommer ultimo august Stof til blad nr juli Blad nr. 5 udkommer ultimo november Stof til blad nr oktober Indlæg sendes til redaktøren Ansvarshavende redaktør: Eigil M.S. Bruun Søvej 26, 3500 Værløse tlf fax Layout og sats: Eigil M.S. Bruun Tryk: Glumsø Bogtrykkeri a/s Østergade 17 B, 4171 Glumsø tlf ISSN Kystartilleriforeningens adresser: Københavns afdeling: Formand: Servicechef Bent Nielsen Ægyptensvej 16, 2770 Kastrup tlf , Kasserer: Afdelingsleder Ole Bæk Nielsen Assensvej 6, Himmelev, 4000 Roskilde tlf Giro Københavns afdelings Skyttegruppe: Formand: Leo Starup Kirkeskellet 22, 2605 Brøndby tlf , Kasserer: Vakant Raketafdelingen: Formand: Gas- og vandmester Jørgen F. Pedersen Rosenørns allé 11, 2.tv., 1970 Frederiksberg C tlf , Kasserer: Assistent Bente Holm Pedersen Rosenørns allé 11, 2.tv., 1970 Frederiksberg C tlf Frederikssund og omegns afdeling: Formand: Chefsergent Gert Juhl Kabbelejevej 5, 3390 Hundested tlf , Kasserer: Civiløkonom Jørgen Ellehammer Rasmussen Bovænget 13, 3200 Helsinge tlf Syd-Østsjællands afdeling: Formand: Pens. major Benny Horn Ornebjergvej 53, 4760 Vordingborg tlf , Kasserer: Mekaniker Knud E. Jensen Kildemarksvej 31, 4700 Næstved tlf Giro Lolland-Falster afdeling: Formand: Maskinarbejder Ib F. Rasmussen Kløvervænget 15, 4900 Nakskov tlf Kasserer: Anker Nielsen Lindevænget 50, 3.tv., 4800 Nykøbing F tlf Fyns stifts afdeling: Formand: Direktør Kurt Klein Taanquist Udsigten 8, 5853 Ørbæk tlf , Kasserer: Tage Knudsen Sybergsvej 37, 5220 Odense SØ tlf Giro Esbjerg og omegns afdeling: Formand: Mejeriingeniør Søren Ib Nielsen Tirslundvej 40, Nørbølling, 6650 Brørup tlf , Kasserer: Jens Peter Vestergaard Liljevej 20, 6705 Esbjerg Ø tlf Sydjysk afdeling: Formand: Vicepolitikommissær Herluf Ruge Vandlingvej 22, 6100 Haderslev tlf , Kasserer: Peder Wang Nielsen Oktobervænget 79, 6000 Kolding tlf , Giro Forside: Jubilarstævne 2005 Foto: Torben Bach-Rasmussen Århus og omegns afdeling: Formand: Konsulent Poul Røll Sørensen Langenæs Allé 44, 5.th., 8000 Århus C tlf , mobil: Kasserer: Regnskabschef Erhardt Sandager Rosensgade 33 B, 1.tv., 8300 Odder tlf , Randers og omegns afdeling: Formand: Bogtrykker John Heide Over Fussingvej 39, Over Fussing, 8900 Randers tlf , Kasserer: Revisor Kaj A. Højholdt Svinget 29, Skovgårde, 8961 Allingåbro tlf Jylland Midt-Vest afdeling: Formand: Forvalter Jørgen Svenstrup Stoholmvej 16, Nr. Søby, 7840 Højslev tlf , Kasserer: Revisor Ole Maagaard Bækvej 12, Mønsted, 8800 Viborg tlf , Nordjyllands afdeling: Formand: Tømrermester Jens P. Mosskov Forbindelsesvejen 111 B, 1.tv., 9400 Nørresundby tlf Kasserer: Egon Andreassen Østergårdsvej 8, Nørhalne, 9430 Vadum tlf Thisted amts afdeling: Formand og kasserer: Gunnar Roer Pedersen Nyhåbsvej 31, Hørdum, 7752 Snedsted tlf Giro Hundrede-Mandsforeningen af Kystartillerister: Formand: Afdelingsleder Ole Bæk Nielsen Assensvej 6, Himmelev, 4000 Roskilde tlf , Kasserer: Servicechef Bent Nielsen Ægyptensvej 16, 2770 Kastrup tlf , Giro Kystartilleriforeningens Tivoliklub: Formand og Kasserer: Chefsergent Gert Juhl Kabbelejevej 5, 3390 Hundested tlf , Giro Kystartilleriforeningens PR-udvalg: Formand: Pens. major Benny Horn Ornebjergvej 53, 4760 Vordingborg tlf , Mejeriingeniør Erik Nygaard Danneskjold-Samsøes Allé 40, 1..th København K (Holmen) tlf , Trykkerichef Viggo Petersen Møllevej 25, Hjordkær, 6230 Rødekro tlf , Bemærk evt. ændringer i adresselisten Blad nr. 5/2005 udkommer ultimo november Stof til bladet skal være redaktøren ihænde senest 1. oktober 2 Kystartilleribladet 4/05

3 Om hundrede år er alting glemt I dagligdagen anvendes ofte denne vending om hundrede år er alting glemt, og ofte i et sammenhæng med noget der ikke altid var så vellykket og helst skulle glemmes ret hurtigt. For nu snart 100 år siden, nærmere den 6. juli 1909, tog nogle brave mænd af årgang 1884 fra Søbefæstningens 1. Artilleribataillon, initiativet til at oprette Danske Søbefæstningsartilleri-Samfundet, forkortet SAS. Ved en senere indkaldt ekstraordinær generalforsamling den 20. januar 1914, havde bestyrelsen sat en dagsorden med 2 punkter: 1) Afholdelse af mindefest for 50 året for stormen på Dybbøl. 2) Ændring af foreningens navn og love. Efter drøftelse af første punkt, blev det enstemmigt vedtaget at deltage i et fællesarrangement med de øvrige soldaterforeninger i afholdelsen af mindefesten. Derefter kom punktet om ændring af foreningens navn til behandling, og hvor formanden motiverede forslaget blandt andet med et fra mange sider udtalt ønske herom, sammenholdt med det meget misvisende i ordet Samfund og det i øvrigt besværlige navn man havde. Dertil kom også, at Kystartilleriregimentet var blevet oprettet nogle år forinden. Formanden foreslog derfor, at foreningens navn blev ændret til Kystartilleriforeningen (KAF) hvilket også passede bedre i sammenligning med andre soldaterforeningers navne. Efter en kort diskussion blev forslaget enstemmigt vedtaget og været sålydende lige siden. Foreningens emblem, som vi kender det i dag, er tegnet af et medlem politibetjent H.C.S. Florke og godkendt på generalforsamlingen i 1914 og beskrives således: Under foreningens kronede kendingsbogstaver KAF gengives på dette den krenelerede murkrone, som den fandtes dengang på Søbefæstningens oprindelige hovedfort Trekroner, og herunder tre bølgelinjer som symbol på de tre løb uden for fortet: Kongedybet, Hollænderdybet og Flinterenden. Hvorfor nu al denne historiebeskrivelse, vil nogen spørge, det er jo snart hundrede år siden og for længst gået over i historien. Ja, netop og derfor igen vendingen Om hundrede år er alting glemt. Nej, det er ikke glemt jeg mener ikke, at det de brave artillerister startede op i 1909 var noget uheldigt, en døgnflue, eller noget hvorom man kunne sige Om hundrede år er alting glemt. Nej, Kystartilleriforeningen er ikke glemt. Omend vi ikke er så mange mere tilbage, er der stadig liv og godt humør når de gæve medlemmer af Kystartilleriforeningen mødes, såvel i lokalafdelinger som i hovedafdelingens arrangementer som f.eks. jubilarstævnerne. Men forskellige forsvarsforlig op gennem årene har ændret strukturen i det danske forsvar, og Kyst- og Søforterne er herunder blevet udfaset i 1964 med undtagelse af ganske få, som bl.a. blev bemandet af Flyvevåbnet og var dermed - eller hvad? årsagen til, at vi fik et tredje våbenart ind i vores soldaterforening Raketafdelingen. Noget helt unikt for vores forening som er/var sammensat af folk fra alle tre værn Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet. Men hvorfor ikke, vi havde jo alle det samme formål forsvaret af Danmark. Efter udfasningen af Kyst og Søforterne i det danske forsvar, som nu er endeligt, må vi så erkende, at foreningen ikke kan tilføres unge nye medlemmer til at fortsætte foreningens virke fremover. Vi må så hjælpes med de gamle trofaste støtter og håbe på, at vi kan føre foreningen frem til dens 100-års jubilæum i Hvordan dette jubilæum skal afvikles, må tiden så vise til den tid, men Forretningsudvalget har nedsat et festudvalg, som allerede har gjort de første tanker og forberedelser. For selv om medlemstallet af naturlige årsager er faldende, kan vi i Forretningsudvalget kun med respekt se tilbage på et meget fint fremmøde til årets jubilarstævne og håbe på, at det må fortsætte i årene fremover og blive rigtigt festligt om 4 år, når foreningen runder de 100 år. Herluf Ruge præsident Vagtskifte i Søværnets Operative Kommando Den 1. august 2005 udnævntes kommandør Nils Christian Wang til kontreadmiral og blev samtidig ny chef for Søværnets Operative Kommando. Siden 2001 har han været chef for Forsvarskommandoens ledelsessekretariat. Han afløser kontreadmiral Kurt Birger Jensen, der tiltræder en post som repræsentant for SACEUR (Supreme Allied Commander Europe) i NATO. Kystartilleriforeningen vil derfor rette en varm tak til KA Kurt Birger Jensen for et særdeles godt samarbejde og opbakning i Kystartilleriforeningens daglige arbejde. Vi er aldrig gået forgæves når et problem opstod, og vi takker også for behagelige stunder sammen ved foreningens årlige jubilarstævner. Vi kipper med flaget, med de bedste ønsker for fremtiden og lykke til i det nye job i NATO. Kystartilleriforeningen ønsker kontreadmiral Nils Christian Wang tillykke med udnævnelsen og det nye job som chef for Søværnets Operative Kommando. Vi ønsker og håber herfra, at det gode forhold og samarbejde med CH/SOK må blive videreført til glæde og gavn for begge parter og at traditionen med CH/SOK s deltagelse i Kystartillerforeningens årlige jubilarstævne må blive videreført. Vi kipper med flaget og ønsker god vind og lykke til i det nye job. Med KAF hilsen Herluf Ruge præsident Kystartilleribladet 4/05 3

4 Modtagne hilsner KAF ønsker tillykke Til Ærespræsident Jørgen Kehling, Forretningsudvalget samt Syd-Østsjællands afdeling Jeg sender hermed min hjerteligste tak for de venlige hilsner på min 70 års fødselsdag. Med mange hilsner Gert Juhl Til Forretningsudvalget og alle kammeraterne ved jubilarstævnet Undertegnede to Kystbasser havde endnu en gang den store glæde at være foreningens gæster ved jubilarstævnet den 4. juni. En meget vellykket dag i enhver henseende. Godt samvær både i Kastellet og på vort kære gamle Middelgrundsfort. Tag imod vor bedste tak og alle gode ønsker fremover til jer alle! Jens Bech-Hansen og Preben Hansen Til Københavns afdeling v. Bent Nielsen Hjertelig tak for opmærksomheden til min 90 års fødselsdag. E. Hartvig Pedersen Hr. Præsident Herluf Ruge! En hjertelig tak til Præsident Herluf Ruge og Forretningsudvalget for hilsenen til min 90 års dag. Venlig hilsen E. Hartvig Pedersen Til Københavns afdeling v. Bent Nielsen Min hjerteligste tak for den venlige hilsen ved min 80- års fødselsdag. Med venlig hilsen Frits Olsen Fodbyvej 46 TAK Jeg vil gerne takke alle, som mødte op for at være med til at gøre min 65-års dag til en festlig dag. Tak for gaver og hilsener. Venlig hilsen Ole Bæk Nielsen TAK Tak for opmærksomheden ved min 75 års fødselsdag den 10. august. Hilsen Palle Berg Jensen September 91: år 1100/1934 Malermester Werner Larsen Skjulhøj Allé 72, 1.mf Vanløse (3.sept.) 90 år: 7980/13562/1936 Pensionist Erland Petersen Bjergvej 5 A, 4672 Klippinge (27.sept.) 75 år: 8981/12771/1952 Kontorassistent Knud Nielsen Kildevangsvej Kettinge (15.sept.) 65 år: 7935/444330/1960 VVS-mester Jens Randers Grønvang 20, st.th., Kristrup 8900 Randers (2.sept.) 9072/550889/1962 Maskinarbejder Benni Kurt Yttov Multebærvænget Hvidovre (20.sept.) Oktober 75 år: 4834/205136/1954 Personalechef Paul Bech Jacobsen Brabrandvej 18, 2610 Rødovre (7.okt.) 7245/12346/1951 Tømrermester Jørgen Preben Andersen Sct Jørgens Park 24, st.tv Næstved (25.okt.) 70 år: 9102/244890/1955 Roar Kast-Petersen Seniorvænget 6, 6630 Rødding (9.okt.) 8610/244594/1955 HT-chauffør Erling Olsen Woltersgade 3, 1.th København S (26.okt.) 65 år: 8476/438885/1959 Overpostbud Erik Hald Petersen Ballerupvej 21, 3500 Værløse (1.okt.) 8890/438996/1959 Kommunaldirektør Jim Pinnerup-Lauritzen Nørreport 5, st.th Ebeltoft (25.okt.) 60 år: 8889/809761/1968 Kai Didriksen Østtoftevej 13, 2605 Brøndby (17.okt.) November 75 år: 7573/17065/1951 Maskinarbejder Børge F. Knudsen Hvidovrevej 524, st.tv Hvidovre (2.nov.) 4042/17795/1951 Specialarbejder Hans Sonne Steffensen Kildebækvej 21, Vetterslev 4100 Ringsted (12.nov.) 8372/17409/1951 Specialarbejder Agner Torm Theodor Nielsens Vej Fårevejle (18.nov.) 4240/16478/1950 Togfører Vagn Mogensen Nørrebrogade Fredericia (20.nov.) 6750/17914/1951 Depotejer Sv.Aa. Bremholm Jørgensen Søparken 41, 4171 Glumsø (25.nov.) 70 år: 9138/1954 Jørgen Møller Roued Vojensvej 15, Skrydstrup 6500 Vojens (14.nov.) 7745/289430/1956 Seniorsergent Henning Pedersen Åvænget 6, Dalby 4690 Haslev (25.nov.) TAK Tak for den store deltagelse og mange gode ord i forbindelse med Jan s død og bisættelse den 15. april - og tak til fanebærerne. Lissie Birk Nielsen 4 Kystartilleribladet 4/05

5 Årets jubilarstævne 2005 Lørdag den 4. juni samledes vi atter engang til vores traditionsrige jubilarstævne. Og denne gang havde vi det gode sommervejr med os. 104 forventningsfulde gaster mødtes ved Kongeporten på Kastellet for at lade sig indskrive hos Børge og Jens. Atter i år havde vi den store glæde, at Søværnets Tamburkorps havde efterkommet vores anmodning om at deltage i jubilarstævnet. Gunnar Roer Pedersen og vor landssekretær Erik Nygaard modtager hæderskorset Gasterne blev, efter de sædvanlige små besværligheder - måske pga. dårlig hørelse - linet op af vicepræsident Benny Horn, hvorefter hele processionen, med Tamburkorpset i spidsen, defilerede forbi de opstillede honoratiores. Efter opretning på kirkepladsen bød vores præsident, Herluf Ruge, velkommen til årets sammenkomst, hvorunder han Velkommen i KAF Københavns afdeling: Indmeldt ved Børge Andersen: 9147/444203/1960 Havnearbejder Erik Jacobsen Værebrovej 122, 2., 2880 Bagsværd Århus og omegns afdeling: Indmeldt ved Freddy Sørensen: 9146/396978/1958 Driftsleder Paul Anker Christensen Junivej 17, 8210 Århus V udtrykte stor glæde over den gode tilslutning. Chef/SOK, kontreadmiral Kurt Birger Jensen, overbragte jubilarstævnet Søværnets hilsen med bl.a. en gennemgang af en status over, hvilke opgaver Søværnet havde løst i årets løb og hvilke opgaver det var deltagere i på nuværende tidspunkt. Kommandanten i Kastellet, Jørgen Kold, bød os velkommen i sit smukke Kastel og gav udtryk for sin glæde over, at KAF atter i år mødte så talstærkt op, for at fejre vores jubilarstævne. Efter at præsidenten havde uddelt to af Kystartilleriforeningens hæderskors til hhv. formanden for Thisted Amts afdeling 7840/ 14284/53 Gunnar Roer Pedersen og vor landssekretær 7757/444293/ 60 Erik Nygaard, gik kontreadmiralen, kommandanten og Herluf Ruge over til paraden og gav det traditionelle håndtryk til hver og én. Kontreadmiralen, kommandanten og præsidenten gav det traditionelle håndtryk til hver enkelt Herefter sivede vi ind i Kastelskirken, hvor pastor emeritus Preben Hansen som sædvanligt holdt en smuk, men også gemytlig gudstjeneste med udgangspunkt i forskellen på at huske og erindre, med citater fra bl.a. Søren Kierkegaard: Jeg husker med hjernen og erindrer med hjertet, og Jens Baggesen: De svandt, de svandt de glade barndomsdage, jeg kun erindringer har nu tilbage. Gud, lad mig aldrig, aldrig miste den. Hovedparten af os her i dag har nok passeret støvets år, som det hedder. Det betyder heldigvis også, at vi har flere minder at samles om. Én har sagt: Alderdom uden minder, er som vinter uden jul, eller vi omskriver det sådan: En sommer uden jubilarstævne, er ingen sommer. Og vi føjer til: Et jubilarstævne oveni købet med kurs over Middelgrundsfort, det er sommerens højdepunkt, og vi mindes alle vore gamle søforter med glæde i erindringens skær. Med en lille klump i halsen efter afsyngningen af Kongernes Konge, bevægede vi os ud på Kirkepladsen til fotograferingen, der forløb som sædvanligt under stor munterhed, hvorefter vi endnu en gang blev linet op for afmarch til Nordre Toldbod, hvor vi blev udskibet til Middelgrundsfort. Turen fra Kastellet til Nordre Toldbod foregik, anført af Søværnets Tamburkorps, for fuld musik. En begivenhed der vækkede stor opsigt fra de tilfældige tilskuere på ruten. Efter indskibning på det gode skib Bjørnsholm, blev Kirsten (Spar Shippings søde bardame) bestormet i baren af endog særdeles tørstige gaster, der nåede at få skyllet halsen godt under den laaaange sejltur til MFT. Vel ankommet dertil, blev vi atter linet op på kajgaden, og fortets Kommandant Peter Bech holdt en velkomsttale, hvori han gav udtryk for det positive samarbejde Kystartilleriforeningen og Middelgrundsfortet imellem, bl.a. den fine guidning vi udfører, når der bliver kaldt. (fortsættes næste side) Husk! Hvis bladet udebliver - eller du ændrer adresse, meddeles det til hovedkassereren Kystartilleribladet 4/05 5

6 Peter Bech byder jubilarstævnet velkommen til Middelgrundsfortet Søværnets Tamburkorps, der glædede os meget ved at sejle med ud til MFT, havde taget opstilling på kajgaden og gav et fint nummer medens jubilarerne begav sig ind i vestre poterne, som har gennemgået en smuk og hyggelig forandring, med væggene malet i blå farve og prydet med levende lys i små lanterner som eneste lyskilde. Den sparsomme belysning medførte, at vi måtte udelukke den uddelte De friske Tamburgaster kan også synge - og jubilarerne synger med sang Ode til Middelgrundsfortet (i anledning af MFT s 110 år). Hurtigt fandt alle deres pladser, og sædvanen tro, blev der serveret marineret sild og en lækker forloren skildpadde. Der var nok til alle, og betjeningen (særdeles søde og venlige piger) var i top. Der blev naturligvis skyllet ned med de herlige væsker, snaps og øl. Derefter kaffe og småkager. Under skafningen marcherede Tamburkorpset, spillende med vindstyrke 20, ind på hver side af langbordet (115 kuverter), og herfra underholdt de os med flere musikalske numre, herunder forskellige sange (synge kan de så sandelig også). En meget stor oplevelse at høre disse prægtige gutter/gutinder give opvisning i deres formidable musikalske kunnen. Stor tak for denne smukke oplevelse. Tamburkorps blæser med vindstyrke 20 - til stor fornøjelse for jubilarerne. Vel igennem menuen - m. tilbehør - var der fri manøvre, som mange benyttede til at gense deres gamle fort, der har gennemgået store forandringer siden de glade soldatertider. Efter en begivenhedsrig dag med mange oplevelser, god mad, god servering og et perfekt vejr, gik turen atter tilbage til Nordre Toldbod, hvor vi skiltes med endnu en god dags oplevelser i rygsækken og med et På Gensyn næste gang der kaldes. EN og EB Fotos: Ivan Christiansen U-båd i havn i Bagenkop Blæsevejr skyid i, at U-båden Springeren, der skal udstilles på Museum Langelandsfort, først nåede frem søndag formiddag Af Tage Rasmussen, Fyns Amts Avis Foto: Annelene Pedersen Lørdag eftermiddag den 11. juni spejdede mange efter ubåden Springeren i Bagenkop Havn. Men de spejdede forgæves, for den lå i stedet ud for Spodsbjerg, mens føreren af slæbebåden afventede, at den stærke blæst skulle aftage. U-båden Springeren lå på slæb ud for Spodsbjerg, da det blæste for kraftigt til at føreren af slæbebåden turde sejle syd om Kelds Nor. Springeren, der kom fra Frederikshavn, er den første U-båd, der har sejlet under Vestbroen på Storebælt. Tidligt søndag morgen satte de så kurs mod Bagenkop. Her kunne man ved tiden øjne dem, og en halv time senere fik slæbebåden problemløst nørklet Springeren ind i havnen og på plads i det tidligere færgeleje, fortæller museumsinspektør Jørgen Skaarup. En undersøgelse viste, at ubåden ikke havde taget skade af turen fra Frederikshavn. Den havde ikke taget vand ind, men for en sikkerheds skyld er der nu installeret en dykpumpe. Overdragelse til museet Ved en officiel begivenhed på havnen fredag den 17. juni, overdrog Søværnet Springeren til borgmester Knud Gether, Sydlangeland Kommune, hvorefter pressen og honoratiores inviteredes om bord i ubåden. Bagefter kom turen til raske piger og drenge fra 8-12 år i følge med voksne. Ubåden skal blive liggende i Bagenkop Havn, indtil det lykkes for Langelands Museum at skaffe penge til det videre arbejde. I alt får man brug for cirka 2,5 millioner kroner, før Springeren vil være udstillings-klar på Museum Langelandsfort. 6 Kystartilleribladet 4/05

7 Jægerkorpset - gennem tiderne Uddrag af Poul Dahl s bog Jægersoldat i en terrortid Kronprins Frederik starter korps Da jeg første gang fik fortalt historien om opstarten af jægerkorpset i Danmark, kunne jeg ikke undgå at trække lidt på smilebåndet. Det er en ganske sjov beretning. Både fordi vi i dag synes, at det der skete for over tohundrede år siden, kan virke uvedkommende og primitivt, men også fordi historierne fra dengang er fortalt så mange gange, at de sikkert har været udsat for en række gendigtninger gennem tiderne. Hører man til dem, der mener, at historien gentager sig, er fortællingen om Jægerkorpsets start en af dem, man kan bruge til noget - i hvert fald på ét punkt. Dengang var der nemlig også en dygtig, militæruddannet og vild kronprins med navnet Frederik, og det var ham, der i midten af 1780 erne støbte kuglerne til det første danske Jægerkorps. Han blev senere kendt som Kong Frederik den 6. Nutidens Kronprins Frederik har også et meget nært forhold til de danske elitestyrker og er selv uddannet elitesoldat i det danske Frømandskorps. Uformel konge som 16-arig Kong Christian den 7., den tidlige Frederiks far, var sindssyg og reelt ude af stand til at varetage sine opgaver. Kongens ustabile tilstand foranledigede et ublodigt statskup i 1784, hvor den 16-arige kronprins blev en del af tronen. Ingen kongelige forordninger havde virkning, hvis ikke de var underskrevet af både kongen og den unge prins. Det betød, at Frederik fik stor indflydelse, og selv om han først blev konge i 1808, havde han, på grund af faderens psykiske tilstand, reelt regeret Danmark siden Behovet for reformer og nytænkning var indlysende i de år. Riget var stort og svært at overskue. Dengang var både Norge og en lang række store områder i vor tids Nordtyskland også en del af monarkiet, og forvirringen blev ikke mindre af Kongens pludselige og humørbetingede indfald. Nemmere blev det heller ikke af, at Danmark havde et meget anspændt forhold til sine naboer - ikke mindst til ærkefjenden Sverige. Kronprins Frederik fik hjælp til at modernisere det danske militær af sin onkel, Prins Karl af Hessen, som var en berejst herre og en dygtig militærstrateg. Med opbakning fra Kong Christian den 7., fik de nedsat en kommission, der skulle forbedre det danske forsvar. Nedskydning i dagslys De militære chefer i Europa var ved at indse, at den traditionelle krigsførelse lagde en lang række begrænsninger på kamphandlingerne i marken. Reelt kunne soldaterne ikke gøre meget andet end at stå skulder ved skulder, i tre snorlige rækker på en åben mark i god vejr og dagslys, og på kommando affyre den ene salve efter den anden mod fjenden. Vel at mærke en fjende, som man stod ansigt til ansigt overfor, og som havde taget opstilling på nøjagtig samme måde. Skulle det ske, at en general blev kreativ og prøvede at sprede sine skytter og lod dem søge skjul bag buske eller andet i terrænet, så var det stort set umuligt for dem at ramme fjenden med tidens upræcise våben. Derfor skønnede de militære eksperter, at man skulle oprette en helt ny specialenhed af soldater til indsætning foran eller bagved hovedstyrkens kolonner under fremrykning eller tilbagetrækning. Soldaterne skulle uddannes i at kæmpe i løse formationer, operere parvis og udnytte terrænets beskaffenhed bedst muligt. Det første Jægerkorps i 1785 Prins Karl af Hessen havde studeret fænomenet elitesoldater under Syvårskrigen i Prøjsen, der havde tidens bedste og mest succesfulde hær. På en af sine mange rejser fik han også indblik i den amerikanske Frihedskrig fra 1776 til Her måtte englænderne sætte en hel bataljon ind i Floridas sumpe for at kæmpe mod de amerikanske elitestyrker, som var langt mindre i antal, men meget dygtigere og bedre uddannede. De amerikansk frihedskæmpere havde oprettet små, let bevæbnede enheder, der havde til opgave at opspore fjenden samt lave forstyrrende virksomhed og sabotage. Opfinderen af disse enheder var en amerikansk general, der senere fik egenavnet Sumpræven. Øgenavnet skyldes, at generalen brugte de store sumpområder som skjul og beskyttelse mod de langt større og bedre udrustede engelske styrker. Taktikken generede englænderne så meget, at de fandt det nødvendigt at afsætte betydelige styrker med den ene opgave, at finde og nedkæmpe Sumpræven og hans få, men tapre soldater. Alle disse begivenheder inspirerede den danske kronprins Frederik og hans onkel fra Hessen til at sige: So ein Ding müssen wir auch haben. Der blev nemlig talt tysk ved de danske hof. Den nedsatte kommissions første handling blev oprettelsen af et korps med specialtrænede soldater. Den 18. februar 1785 blev det godkendt og officielt meddelt af Christian den 7., og i april samme år blev det navngivet Jægercorpset i Sielland. Forrest mod fjenden Det nye korps skulle under mottoet Forrest mod fjenden - dække egne hærstyrker mod fjendtligt overrumpling, - overraske fjenden gennem forvovne rekognosceringer, - falde fjenden i ryggen, - forstyrre fjendens tilførsler, - fange fjendens poster og patruljer ved at lægge baghold I praksis betød det, at Jægerkorpset skulle operere langt mere selvstændigt, end man eller gjorde på den tid. Der var dengang ikke langt fra beslutning til handling, så Jægerkorpcet i Sielland blev etableret ved Helsingør og organiseret som et kompagni fra den 1. maj 1785, med Kronborg som indkvarteringssted. Der blev samlet 130 af de bedste soldater til korpset, og i kulissen stod en ekstra styrke på 30 mand klar, som kunne indkaldes til særlige lejligheder. Skulle regne, skrive og se godt ud Jeg kan godt forestille mig, at det har været svært at finde egnede folk til det nye Jægerkorps i 1700-tallets Danmark. Soldater rangerede lavest i samfundet, og gårdsangerviserne handlede om, at - hvis du ikke kan blive andet, kan du trods alt til enhver tid bliv soldat. Med til historien hører også, at overlevelsesprocenten blandt soldater var meget lav i datidens krige, og det var nok ikke de klogeste, der fandt det sjovt at stå på række og affyre skud mod en fjende, der stod lige overfor og havde nøjagtigt samme opgave. Slagene, som næsten altid foregik ved fuldt dagslys, fordi generalerne skulle kunne sidde højt til hest (fortsættes næste side) Kystartilleribladet 4/05 7

8 Jægerkorpset - gennem tiderne (fortsat) og overskue situationen, handlede som regel kun om, hvem der havde flest soldater tilbage når solen gik ned. Da kandidaterne til det nye jægerkorps skulle findes, var hærens menneskelige råstof derfor heller ikke det bedste. Alligevel blev der også dengang stillet helt særlige krav til en jægersoldat. De nye danske jægere skulle både kunne skrive og regne, og endda se godt ud. Hvordan man dengang vurderede udseendet, ved jeg ikke, men kravet skal ses i lyset af den fattigdom og sygdom der betød, at mange mennesker havde svære fysiske defekter, og derfor ikke var egnede. Tre forsøg til at ramme skiven Det var også vigtigt, at man kunne beherske datidens skydevåben. Kunne man ikke ramme en målskive i tre forsøg, kunne man ikke blive jæger. Eller som det blev udtrykt i de samlede krav til de nye jægere: Folk af god Exterieur, som synes at have Genie, og paa hvis Conduite hidtil intet er at udsætte, hvilket saa vidt mueligt maatte documenteres med Attester, kunde vel antages, men disse maatte dog være, om ej Jægere af Profession, dog i det mindste Skyttere, og beviise sligt med 3 prøveskud efter Skiven; kunde de ikke det, maatte de afviises med den Besked, at de kunde melde sig igien, naar de have lært at skyde bædre. Saavidt mueligt maatte hertil antages indfødte Undersaatter; men naar udlærte fremmede Jægere meldte sig, kunde disse efter 6 aars troe Tienste og især gode Conduite foreslaaes til at erholde Indfødsretten. I henseende til Munderingen anfører Prindsen, at en ordre vil være nødvendig, efter hvilken de ved Livgarden til Fods forhaandene gule Vester og Buxer, samt Underfoer til Kjolerne afleveres i liige deele til begge Jægercorps. Kravene er siden blevet yderligere specificeret, men som det også fremgar, fik jægerne allerede dengang en helt særlig udrustning. Tortur mod egne soldater Hvis man var blevet idømt spidsrod, som blev udløst ved selv simple forseelser, var man heller ikke egnet til optagelse i korpset. Spidsrod var den værste straf, en soldat kunne udsættes for. Afstraffelsen foregik ved, at et kompagni blev stillet op på to rækker med front mod hinanden. Soldaterne skulle så slå den dømte, deres egen kammerat, med et kort sværd og vel at mærke på den bare krop, når han blev beordret til at gå den pinefulde og lange vej mellem rækkerne. Hvis kommandanten opdagede, at en soldat i geleddet ikke slog hårdt nok, fik den passive, som tak for sin barmhjertighed, selv en tur gennem rækkeme. Det var, som det ofte er i virkelighedens verden, mere voldsomt, end vi ellers kan se i barbariske krigsfilm. Altså: Ingen mærker på ryggen, hvis man skulle være Jæger, og man måtte heller aldrig have været straffet eller have ry for at være en forbryder. På trods af disse mange særlige og skrappe krav til en jægersoldat, lykkedes det at finde egnede folk, for allerede tre år senere var Jægerkorpset vokset og bestod nu af fire kom-pagnier med i alt 638 elitesoldater. Ingen kampe trods krige Selv om Jægerkorpset blev dannet i en meget urolig tid, og at det netop var de mange aktuelle konflikter, der var baggrunden for oprettelsen, skulle der gå 16 år, før jægersoldaterne kom på egentlig mission i krigstid. Konflikterne dengang var næsten alle udløbere af Revolutions- og Napoleonskrigene, der hærgede Europas lande, og fjenden var ofte englænderne. Men krigen mod England var først og fremmest en sag for flåden, hvilket betød, at det nye jægerkorps, under sin indsats for beskyttelse af de danske kyster, ikke kom på de helt store prøver. Krigen mod England var hurtigt overstået, og endte som bekendt med Slaget på Reden i 1801, hvor danskerne måtte overgive sig til den britiske flådeadmiral Nelson, ham med klappen for øjet. I 1807 havde Danmark igen bragt sig i en kritisk situation. Det udløste bombardementet på København, hvor englænderne i tre dage bombede byen, og 1600 danskere blev dræbt. Vi overgav os og afleverede pænt flåden til englænderne. Danmark gik senere ind i krigen, der varede frem til 1814, og kæmpede til fordel for franskmændene. Vi havdetilsyneladende holdt på den forkerte hest, for vi tabte og blev trukket med ned i bølgerne af Napoleons fald ved Waterloo. Det var i denne krig, den første Jæger blev dræbt. Jægerkorpset havde ellers ry for aldrig at miste sine soldater og ingen jægere havde tidligere måttet lade livet på trods af livsfarlig træning og deltagelse i hemmelige missioner. Derfor var tabet af bare en enkelt mand nok til, at der blev stillet spørgsmålstegn ved, om Jægerkorpset nu også var så dygtigt, som man påsted. Hvordan ville det ikke gå, nar de skulle ud i direkte kamphandlinger? I 1842 valgte hæren at omdøbe korpset til 2. Jægerkorps og udvidede indsatsområdet til, udover Sjælland, også at inkludere Jylland. Seks år senere udbrød Treårskrigen, der varede fra 1848 til 1850, og Jægerkorpset blev indsat i Bov i 1848, hvor man forfulgte fjenden og deltog i alle de vigtige slag. Jægerne blev specielt kendt og anerkendt for en heltemodig indsats ved Oversø i krigens start, hvor de holdt stand mod en overlegen fjende i tre timer og på den måde reddede mange danske soldaters liv. Men trods den gode indsats fra jægernes, side tabte vi krigen, og i 1860 endte det første kapitel i jægernes historie. Jægerkorpset blev opløst og underlagt 18. Infanteribataljon. Nederlaget ved Dybbøl 1864 Det danske rige var sluppet ud af Treårskrigen, fordi andre europæiske magter greb ind over for Østrig og Prøjsen og dermed skånede Danmark. Men i 1863 forsøgte vi alligevel at få Slesvig tilbage og dermed ændre på det aftalte magtforhold. På en efterfølgende fredskonference i London, nægtede Danmark, på trods af tidligere aftaler, at acceptere en deling af Slesvig. Det blev i Europa anset for aftalebrud, og tre dage senere angreb den prøjsiske hær Danmark med hjælp fra Østrig. Denne gang var der ingen hjælp at hente fra vore allierede. Midt om natten, præcist klokken fire, indledte fjenden et seks timer langt og voldsomt bombardement af de danske skanser ved Dybbøl granater blev kastet mod de danske stillinger af vore soldater skulle kæmpe mod næsten fire gange så mange prøjsere og østrigere, og et enkelt sted stod nitten danske soldater over for en styrke på tusinde mand. Omkring 700 danske soldater blev dræbt, og 3534 taget til fange. Før angrebet satte ind, havde general Christian Julius de Meza erkendt, at fjenden var de danske soldater langt overlegen i antal og forråd af kugler og kanoner. Men fjendens hær var også overlegen på flere teknologiske områder. Mens de danske soldater skulle forlade deres geværer, altså putte krudtet og kuglen ned i geværløbet forfra, havde fjendens soldater taget en ny teknik i brug, der betød, at de kunne lade dem bagfra. Det så i det hele taget håbløst ud for den danske hær. Det indså generalen på slagmarken, Christian Julius de Meza, og trak de danske styrker tilbage. Han tænkte, at hvis fjenden først kom ind bag vores linjer, ville situationen ende i et blodbad af uset omfang, og det kunne blive enden for det danske rige. Den opfattelse delte 8 Kystartilleribladet 4/05

9 man ikke i embedsmandsværket, så General de Meza blev fyret og frataget sine beføjelser. I frustration over det danske embedsmandsværks manglende evne til at se virkeligheden i øjnene, udtalte han ordene: Der findes to slags mænd: Mænd og embedsmænd. Jægerkorpset bliver nedlagt Kort tid efter måtte Danmark afgive store landområder. Havde man fulgt generalens plan, kunne vi have sluttet fred, og tabet af landområder ville have været langt mindre end den totale ydmygelse, som Danmark oplevede i Historisk set er det interessant, at 2. Jægerkorps ikke blev brugt, som det var tiltænkt, under krigen i De opgaver, som Jægerkorpset skulle have løst, overgik til Aarøes Strejfkorps, en styrke på cirka 100 mand, under kommando af en ung løjtnant. Jægerne fik i stedet opgaven at være slør i forbindelse med den danske hovedstyrkes tilbagetrækning fra Dybbøl Skanse. Meget få soldater skulle narre tyskerne til at tro, at den danske hovedstyrke stadig var på plads. Det var ikke det, Jægerkorpset var uddannet til, men der var tale om en vigtig opgave, der bestemt ikke var nem og heller ikke uden risiko. Krigen førte til udfærdigelsen af den første Genevekonvention, der indeholder aftaler om behandling af sårede og andre tab på slagmarken, som det blev udtrykt. Det Internationale Røde Kors blev også oprettet som et resultat af denne første krigskonvention, som set med danske øjne nok er det mest positive, der kom ud af slaget ved Dybbøl. Selv om jægerne gjorde en fantastisk indsats i det sønderjyske, var krigen endt i en katastrofe for Danmark, og det blev også et endeligt for 18. Infanteribataljon, der med tiden mistede sine specialer og særlige udrustning. Til sidst indgik jægerkorpset i Hæren som en almindelig infanterienhed for helt at blive nedlagt i Anden Verdenskrig starter i Polen Den britiske premierminister Chamberlain, havde længe forsøgt at undgå en krig med Adolf Hitlers Tyskland. De havde endda indgået en ikkeangrebspagt, men først alt for sent, opdagede England og resten af Europa, hvad Hitlers reelle hensigter gik ud på. Siden sommeren 1939 havde der været en del uroligheder på grænsen mellem Tyskland og Polen. Tyske elitetropper havde fået til opgave at fremprovokere et (fortsættes på bageste side) Københavns afdeling Ny sæson 2005/2006 Nu starter vi på en ny sæson efter en god og varm sommer. Vort første arrangement er damekegler; det bliver lørdag den 27. august hvor vi kører med bus ud i den dejlige natur på Sjælland. Vi mødes kl. 13:00 i Reventlowsgade (bag Hovedbanen). Tilmelding kan ske til Hans Christiansen på tlf eller Kurt Læsøe på tlf Vore Klubaftener afholdes i Grøndals Centret, Hvidkildevej 64, hvor vi kl. 19:00 spiser en varm ret til en meget rimelig pris, men man skal tilmelde sig, hvis man ikke er fast-spiser. Tilmelding til formanden på tlf senest tirsdagen før klubaftenen. Vore klubaftener er følgende tirsdage: 2005: 20. sept., 18. okt. og 15. nov. 2006: 17. jan., 21. feb., 21. mar., 18. apr. For medlemmer som ikke ønsker at deltage i spisningen, er mødetiden kl. 20:00, hvor der er kammeratligt samvær, kortspil og kegler (på fine baner) - og ikke mindst kammeratligt samvær. Ta en friaften og mød os og se hvordan vi hygger os. Faste arrangementer 2004: Klubaftener: Som ovenfor nævnt Damekegler: Lørdag den 27. aug. Oktoberfest: Torsdag den 6. okt. Andespil: Tirsdag den 1. nov. 2005: Klubaftener: Som ovenfor nævnt Generalforsamling: Torsdag den 2. mar. Første klubaften i januar (17. januar 2006), skal en god kammerat have Jørgen Kehlings Kammeratskabspokal. Meld jer til nogle hyggelige aftener blandt gode Kystbasse-kammerater, og tag del i de mange historier fra dengang I var i trøjen. Nyt fra afdelingerne Oktoberfest Igen i år mødes vi til Oktoberfesten i 1. Reg. smukke lokaler i Laksegade 32 torsdag den 6. oktober kl. 19:00 Kom og vær med til at hylde en kammerat for et langt og trofast medlemskab af vor forening. Jubilarerne efter at have fået påhæftet deres jubilæumstegn. (Arkivfoto fra 2004) Jubilæumstegn tildeles det år, man har været medlem af KAF i hhv. 25, 40, 50, 60, 65 og 70 år. Menuen vil bestå af gule ærter med tilbehør og derefter ostemad og kaffe. Kuvert prisen er kr. 100,-, og tilmelding skal ske senest 2. oktober til Kurt Læsøe på tlf P.b.v. Bent Nielsen Kbh. afd. Skyttegruppen Vintersæsonen 2005/2006 Selv om det i skrivende stund er højsommer er det ikke desto mindre tid til at tænke på den kommende vintersæson i Kælderen, da tiden jo som bekendt iler af sted. Vi begynder vores vintersæson med træningsaftener hver torsdag sammen med vore kammerater fra Raketafdelingen torsdag den 15. september hvor vi mødes ved 18:30 19:00 tiden. Med tanker på sidste sæsons gode fremmøde, håber vi på en tilsvarende god kommende sæson. Bestyrelsen (fortsættes næste side) Kystartilleribladet 4/05 9

10 Nyt fra afdelingerne Københavns afdeling inviterer til Andespil tirsdag den 1. november kl. 19:00 hvor vi mødes til årets store eminente super ande- og flæskespil i Kastellets Ndr. Magasin på 1.sal. Vi ønsker selvfølgelig meget gerne, at alle (eller næsten alle) vore medlemmer m. familie, venner og bekendte kommer denne aften. På indgangsbilletten trækkes lod om 2 halve flasker brændevin. Men husk, at vi traditionen tro, hver især medbringer en pakke af rimelig værdi, så vi kan foretage aftenens store lotteri. Igen i år er der et ualmindeligt stort gavebord. Der er som sædvanligt 10 gennemgående spil med gevinster på 1 række, 2 rækker, - og på hele pladen er der også sidegevinster. Efter hvert spil trækker vi lod om ænder og kamme i det fjernstyrede spil. Kbh. afd. Skyttegruppen (fortsat) KSS-Skydning Den årlige udendørs KSS-skydning på 200-meter på Københavns Skyttecenter er i år fastsat til: søndag d. 18. sept. kl. 09:00-15:00 Vi håber på god tilslutning, så vi kan vise flaget på bedste vis ved denne lejlighed. Hvis du har spørgsmål omkring stævnet, kan du ringe til Bjarne Andersen på tlf eller kig på vores hjemmeside: under arrangementer, hvor du kan holde dig á jour med Skyttegruppens arrangementer og i øvrigt hvad der foregår her. Bestyrelsen Vi glæder os til gensynet På afdelingens vegne Bent Nielsen TAK! I forbindelse med min 60-års fødselsdag vil jeg gerne hermed bringe min bedste tak til såvel KAF Københavns Afdeling, Skyttegruppen som kammerater for de venlige hilsner, som jeg modtog i den anledning, og som medvirkede til, at jeg fik en rigtig god dag. Med kammeratlig hilsen Steen Hede Raketafdelingen På Værtshusturné i København Den 30. maj deltog vi i et af de mest spændende, sjove og interessante arrangementer vi nogensinde har deltaget i, nemlig en guidet tur rundt i de små krogede ga- der i den indre by. Guiden ville på udvalgte steder i byen fortælle os om gaderne, husene, og livet i byen næsten helt tilbage fra Absalons tid, med hovedvægten lagt på de små listige værtshuse, og de letlevende damer som jo har en tendens til, på det smukkeste og naturligste at falde ind i dette miljø. Vi skulle blandt andet forbi Hviids Vinstue, Skindbuksen, Hvide Lam, Queen Victoria og mange flere, og efter et par timer slutte af med stegt flæsk og persillesovs i Husmanns Vinstue. Tanken var, at vi skulle ind de forskellige steder, og nyde en enkelt pilsner eller to. Da vi i alt var 41 deltagere, heraf cirka halvdelen fra Raketafdelingen, gik det lidt anderledes, men det blev bestemt ikke mindre interessant, snarere tværtimod. Vi mødte guiden på Gammeltorv kl , og han indledte med at fortælle os, at grundet vores store antal, var det ikke muligt at frekventere alle de små beverdinger på det alkoholiserede plan, men at vi til gengæld halvvejs i forløbet ville finde et passende stort vandhul, hvor vi alle kunne dyppe snablen dybt og eftertrykkeligt. Guiden fortsatte herefter med at fortælle os en masse om den historie som omfatter Gammeltorv, gader og huse i omegnen, de mennesker der boede der, samt en masse andre spændende ting. Han havde et helt utroligt vid, og han var en guddommelig fortæller. Alene hans lidt rustne ølbas var fascinerende, og det faktum at han løbende krydrede fortællingen med muntre bemærkninger, gjorde det bestemt ikke mindre interessant. Til tider faldt der også et par mere vovede finker af fadet, kort og kontant, men på intet tidspunkt hverken plat eller pinligt. Dels vil det føre for vidt at komme nærmere ind på de små anekdoter, og dels er det komplet umuligt at huske den strøm af ord, som i en lind strøm flød fra hans mund, men både sjovt, underholdende og spændende var det. Han fortalte om, hvorfor gader og værtshuse havde de underlige navne de havde, hele historien, med årstal og hele balladen. Alt var med, alt hang sammen, der manglede kort sagt intet. Blandt andet fik vi at vide hvorfor det hedder at gå på das, når man skal på det lille hus. Med fare for at blive beskyldt for at huske forkert, vover jeg forsøget på at kaste lys over dette meget vig- 10 Kystartilleribladet 4/05

11 Nyt fra afdelingerne tige mysterium. Det har simpelthen noget med gaden Hyskenstræde at gøre. Hyskenstræde fik sit navn fordi at her lå Københavns offentlige toiletter. Danskerne mente, at toilet på tysk hed Das hysken, og hvad var så mere nærliggende end at kalde gaden med de mange toiletter for Hyskenstræde? I virkeligheden siger tyskerne, at de lige skal på Das hyssen, når de skal på det lille hus, og det blev hurtigt til, at man blot sagde, at man lige skulle på Das, og så var der ingen grund til at vade mere i det, folk vidste jo hvad man mente. Vi fik historien mens vi stod på Gammel Strand, og guiden fortalte, at denne i virkeligheden lå under vand dengang. Stranden lå et godt stykke længere inde i landet, men det varede ikke ved, for alt det der kom fra de offentlige toiletter, blev ganske uceremonielt kylet i vandet. Da det havde stået på en årrække, kom bunden, om man så må sige op til overfladen, og så havde man jo pludselig noget mere land at bygge huse på. Guiden fandt det ganske morsomt at konstatere, at Kulturministeriet faktisk var bygget på 8 meter lort! Gad vide hvor mange af de ansatte derinde, der var klar over det? Han fortalte i øvrigt også, at byens mødding lå der hvor Christiansborg ligger nu. Det kunne jo give stof til eftertanke, når der kom nogle udgydelser derindefra, som ikke rigtig faldt i befolkningens smag! Det kan vel næppe undre, at de små københavnske stræder jævnligt genlød af rungende latterbrøl fra 41 begejstrede mennesker, for han fortsatte i samme stil lige fra start til slut. Vi gik rundt i gader og stræder, og stoppede forskellige steder, hvor guiden underholdt os med historie vi ikke anede eksisterede. Hvert enkelt lille foredrag varede ikke mere end 5-10 minutters tid, men alt hvad han sagde var utroligt spændende, og efter hver historie så man pludselig landets hovedstad i et helt andet lys. Man følte sig på en sær måde afklaret efter hver historie, man følte at tingene hang sammen, ja, det var en følelse der ikke kan beskrives, den skal opleves, for det var historier man ikke finder i nogen historiebog, men som ikke desto mindre var både interessante, sjove og sande. Det store vandhul blev Hviids Vinstue på Kgs. Nytorv. Her blev vi alle bænket, og havde cirka minutter til at skylle landevejsstøvet af halsen, men også her havde guiden ting og sager at fortælle, for også Hviids Vinstue har både historie og anekdoter, som nok ikke mange har hørt før, så dette pitt-stop blev interessant og sjovt på mere end det alkoholiske plan, og lattermusklerne blev bestemt også holdt godt opvarmede. Efter således at have vederkvæget os ved drikketruget, drog vi videre ud på nye eventyr. Der var stadig et par steder vi absolut måtte se og høre nogle sjove historier om, og hen ad 19-tiden endte vi på Husmanns Vinstue, hvor vi alle blev bragt til sæde under hyggelige forhold. Der kom øl på bordene, og mens vi lige fik vædet drøbelen lidt, blev der båret kartofler, persillesovs og store fade med stegt flæsk ind. Der var ikke et øje tørt. Flæsket var stegt perfekt. Ikke blævret, men heller ikke tørt. Kødet var saftigt, sværen varsprød og til at tygge, selv for pensionisterne, sovsen var himmelsk og kartoflerne gode og faste, så der blev gået til ædetrugene med beundringsværdig energi. Det ledte tanken hen på sagnet om Valhalla, med grisen Særimner. Hver gang man skar en luns af den stegte gris, voksede en nyt frem. Hver gang vi tømte et fad, blev et nyt sat på bordet, indtil vi med fyldte maver måtte opgive den ulige kamp. Under måltidet sang guiden, bakket op af tjenerne, en af John Mogensens kendte sange, takkede os for vores måde at være på, og trak sig under bragende klapsalver tilbage. Vi blev siddende og hyggede os, nappede et stykke flæsk med fingrene i ny og næ, og gik så også hver til sit. Det var jo arbejdsdag næste dag. Ingen, som bor i eller i nærheden af København, må snyde sig selv for denne oplevelse! De der bor længere væk, bør alvorligt overveje at få den flettet ind i en tur til hovedstaden i andet ærinde. Arrangementerne bliver blandt andet lavet gennem AOF, og koster kr pro snabel inklusive spisning, dog uden drikkevarer, men det er så afgjort alle pengene værd. Det er i hvert fald ikke sidste gang jeg har prøvet det, og næste gang skal jeg have en diktafon med, for her kommer et væld af sjældne guldkorn, som absolut er værd at gemme. Steen Lykken Frederikssund afd. Efterårssammenkomst En god sommer er snart forbi, og med mange Grill-aftener er det nok på tide at få noget mere fast Mulje, så traditionen tro står der Oksekød i peberrod på menuen lørdag den 22. oktober i Marinehuset i Hundested Nærmere vil som sædvane tilgå afdelingens medlemmer skriftligt. Gert Juhl TAK Til deltagerne i afdelingens generalforsamling lørdag den 2. april, sendes hermed en stor tak for den flotte gave som jeg modtog på min 70 års dag den 26. april. Med stor hilsen Gert Juhl Syd-Østsjællands afdeling Åbent hus på Stevnsfort søndag d. 4. september kl På dagen vil det tidligere fort igen summe af liv. På denne ene dag vil der igen blive mulighed for at komme med på en tur ned i fortets underjordiske del, der er placeret atombombesikkert 18 meter under jorden bag Stevns Klint. Mandskabsbunkeren På turen går man gennem de lange gange hugget direkte ind i bryozokalken og ser undervejs fortets kommandocentral, kaldet O-rummet, mandskabsbunkeren, maskincentralen, ammunitionsmagasinerne og den såkaldte rævegang ud til havet. (fortsættes næste side) Kystartilleribladet 4/05 11

12 Nyt fra afdelingerne Syd-Østsjællands afdeling (fortsat) På turen vil der være poster, bemandet med tidligere Stevnsfort-soldater, som kan fortælle fortets spændende historie. For at sikre sig en plads og undgå ventetid, skal man tilmelde sig på forhånd. Det sker pr. telefon på numrene: og i perioden tirsdag d. 30. aug. - fredag d. 2. sept. kl Max. 6 tilmeldinger pr. opkald! Der er ikke mulighed for at reservere på anden måde. En rigtig god aften på Guldborgsund Vi havde fra vort medlem Johnny Jørgensen fået en indbydelse til at besøge Hjemmeværnsflotille 284 Østersøen og gå om bord i Marinehjemmeværnsfartøjet MHV 901 ENØ, der lå til kaj i havnen i Nykøbing F. O-rummet På jordoverfladen er der mulighed for at se og høre om de store 150 mm-kanoner, som oprindeligt stammer fra den tyske slagkrydser, Gneisenau, som led en krank skæbne under 2. verdenskrig. Desuden bliver der mulighed for at se en 40 mm luftværnskanon sat i skydestilling, og en lyskanon. Ammunitionsmagasin På den gamle raket-eskadrille 541 s område ved fortet, vil det nu nedlagte HAWK-raketsystem vende tilbage for en enkelt dag, og tidligere HAWK-soldater står klar til at vise og fortælle. Der vil også være mulighed for at forsøge sig med affyring af en simuleret raket, og endelig kan man se film og billeder fra eskadrillernes mange oplevelser i årenes løb. Området ved Stevnsfort er stort, spændende og med en vidunderlig natur og udsigt. Stevns Klints trampesti går gennem området og åbner mulighed for også at se andre områder af Stevns Klint. Adgang til hele området på overfladen med kanoner og missiler er gratis. Adgang til Undergrunden koster 50 kr. pr. person samme pris for børn og voksne. Adgangen sker i grupper á 30 personer med start hver kvarter. Kanontårn Vi håber, at mange medlemmer med ledsagere vil benytte sig af dette tilbud. Du kan læse mere om emnet på hjemmesiden og så klikke ind på arrangementer. Her kan du også finde billeder fra området. Træningsskydningerne - starter i skydekælderen under Hotherskolen i Hårlev tirsdag den 4. oktober kl. 13:30-16:30 Vi skal lige have pudset stilen af inden vi drager til Haderslev den 22. april 2006 og viser pokalen frem - og så viser, hvordan vi vinder den endnu en gang. Vel mødt på skydebanen. Kommende arrangementer Når dette blad er hos læserne har vi allerede været på afdelingens traditionelle sommerudflugt til Svansbjerg skydebane. Indbydelse er sendt til samtlige afdelingens medlemmer. Familieudflugt Vi skal på Familieudflugt (Høstfest) på Stevns søndag d. 18. september kl ca. 17 Vi mødes ved Stevns Fyr og får mulighed for at komme op at nyde udsigten. Derfra til Freda og Carl Johan Christiansen, hvor vi hygger os med medbragt mad m.m. Der udsendes indbydelse til alle medlemmer. Benny Horn Skipper, LT Bent Rasmussen. I baggrunden i blå uniform er Johnny Jørgensen Johnny er medlem af flotillen og samtidig særdeles aktiv i foreningen Flotille 284 venner. Formålet med besøget var at give os et indtryk af, hvad besætning og skib i fællesskab kunne yde ved forskellige situationer såsom redningsaktioner, deltagelse i indsats ved oliespild i søen, eftersøgning på havet og naturligvis overvågningsopgaver. Fra afdelingen mødte vi 14 personer torsdag den 7. juli kl. 1800; og sikken en aften. Et kig i messen under skafning Først blev vi budt velkommen om bord og så blev vi af henholdsvis Johnny Jørgensen og skipperen, Bent Rasmussen orienteret om fartøjet samt om de opgaver, der kan løses af besætning og skib. Efter at have sikret, at alle havde forstået hvordan man skal opføre sig om bord på skibet, herunder instruks om sikkerheden ombord for såvel mandskab som gæsterne, lagde ENØ fra kaj og i et flot 12 Kystartilleribladet 4/05

13 Nyt fra afdelingerne aftenvejr sejlede vi mod nord og passerede over Guldborgsund-tunnellen først lige før Guldborgbroen vendte vi og returnerede mod udgangspunktet. Gæster i messen Undervejs fik vi demonstreret manøvredygtigheden og der var mulighed for at bevæge sig i de forskellige lokaliteter og få en fornemmelse af fartøjsbesætningens rutinerede samarbejde. Vel tilbage i Nykøbing F. sluttede vi med skafning (smørrebrød) i messen og kunne så med et stort Tak for turen sige farvel til såvel besætning som til hinanden. Besætning og gæster på kajen efter sejladsen En rigtig god oplevelse for os, der havde mulighed for at deltage. Benny Horn Husk! Hvis bladet udebliver - eller du ændrer adresse, meddeles det til hovedkassereren Fyns stifts afdeling Status Efter opgørelse af medlemstallet, er det en glæde at konstatere - at det ligger stabilt på ca. 50 medlemmer, og der kommer hele tiden et enkelt eller to til - og ingen frafald endnu. Desværre kunne vi ikke stille med medlemmer til skyttestævnet, men vi ønsker tillykke med endnu et vellykket af slagsen. Kommende arrangementer På Fyn har vi ikke de mange arrangementer, men deltager gerne i fællesrepræsentationens arrangementer m.m.. I den kommende tid er der følgende tilbud som KAF s medlemmer på Fyn kan deltage i: Esbjerg og omegns afd. Lørdag den 3. september kl. 09:00 Fællesrepræsentationens fugleskydning på Dannevirke. Tilmelding: Leif Christensen tlf Onsdag den 7. september kl. 09:00 Folk og Værn har en udflugt til Marinestation København med spisning på Osted kro på hjemvejen. Afgang fra Odense kaserne. Hjemkomst ca. kl. 20:30. Pris for bus, frokost, kaffe m. brød og aftensmad kr. 180,- Tilmelding: Chr. Laursen tlf Tirsdag den 8. november kl. 19:00 KAF Fyns Stift s Andespil på Dannevirke. Få en hyggelig aften; tag familie og venner med - der er næsten gevinst eller præmie til alle. Husk en lille pakke til lotteriet! Kurt K. Taanquist Sensommerudflugt Som annonceret i forrige nummer af Kystartilleribladet, går udflugten denne gang til Sønderjylland, og det er onsdag den 14. september kl. 09:45 Vi mødes på Historiecenter Dybbøl Banke Dybbøl Banke 16, Sønderborg til en rundvisning med guide på 2 timer, med følgende program: Kl. 10:00 Modelhallen - 10:20 Diorama - 10:30 Soldaterbarak - 11:00 Dannebrogsalen - 11:15 Voldgraven - 11:30 Kanonerne - 11:45 Filmen Stormdagen Herefter er det tid for spisning af vores medbragte frokost, som, alt efter vejret, kan nydes indenfor i Historiecentret eller ved borde ude i naturen. Når vi har spist og sundet os, flytter vi os et par hundrede meter til Dybbøl Mølle, hvor vi også får en rundvisning med guide, som varer ca.1 time. Ved rundvisningen fortælles om mølledriften og møllens historie som et nationalt symbol, og vi vil få at se kornmagasinet, hvor der er indrettet udstillinger. Vi fortsætter nu til Gråsten, hvor vi kan gå en tur i Gråsten Slotshave, hvis vejrguderne er med os. Herfra går turen videre til Agerskov Kro, hvor vi slutter udflugten af med kaffe/ the med kringle og lagkage. Da vi bor noget spredt, har vi vedtaget at køre i egne biler, men man kan jo eventuelt lave aftaler om samkøring. Afdelingen afholder udgifterne til entré og rundvisning med guider. Vi håber, at I sammen med ledsager møder op til denne tur, så vi kan få en rigtig god oplevelse sammen. KAF-medlemmer, evt. med ledsager fra andre afdelinger, er meget velkomne til at deltage i turen. Tilmelding til nedennævnte senest fredag den 9. september til Søren Ib Nielsen tlf Jens Peter Vestergaard tlf Ole Spiel tlf Niels Christian Ravn tlf På gensyn Søren Ib Nielsen Kystartilleribladet 4/05 13

14 Nyt fra afdelingerne Sydjysk afdeling Basseaften Vores årlige Basseaften skal atter afholdes i Søgårdlejren, men vær opmærksom på, at datoen er ændret, da vi ikke kan komme på den oprindelige dato, idet der var optaget. Men vi kan allerede nu sige, at det bliver fredag den 23. september Vi mødes kl. 17:00 Så får vi præsentation af det nyeste materiel; det tager ca. 1 time. Derefter tjekker vi ind, og så går vi til festbordet, som plejer at være meget fint. Aftenen/natten slutter i Hovedbygningen. Så mød op og få en god oplevelse med dine kammerater. Menu prisen bliver kun kr. 95,- Øl og snaps til rigtige KAF-priser. Hvis du ønsker overnatning, kan det også lade sig gøre. Værelsepriser: Enkeltværelse kr. 214,- Dobbeltværelse - 275,- Fællesstue - 65,- Vi vil også gerne invitere KAF-medlemmer fra andre afdelinger til at deltage. Kom og være med til en rigtig Basseaften i historiske omgivelser Seneste tilmeldingsfrist er søndag den 11. september til Herluf på tlf eller Peder på tlf På gensyn Viggo Skydning vinteren 2005/2006 Notér dig datoen nu og mød frem til samværet på skydeloftet, Haderslev kaserne. Vi starter op torsdag d. 13. oktober kl. 19:00 og fremdeles hver anden torsdag i de ulige uger. På et glædeligt gensyn. Skydeudvalget Hvornår har du sidst indmeldt en kystbasse? Deltag i aftenens spisning med efterfølgende solistoptræden, musik og dans. Aftenens orkester: Mojn Duo Aftenens solist: Susanne Lana Sov godt i et af de dejlige værelser eller huse. Få morgenmad inden afrejsen kl Vores store lækre ta selv-bord består af følgende: Marinerede og røde sild, stegte sild, andebryst med brunede kartofler, lun fiskefilet med remoulade, æbleflæsk, stegt medister med julekål, blodpølse med sirup, letsaltet flæsk, sylte og surrib med sennep og rødbeder, leverpostej m/ bacon og champignon, hel laks med dressing, frikadeller med rødkål, røget hellefisk, hamburgerryg med grønkål. Ris á la mande med kirsebærsauce Sildene står på bordene sammen med brød, smør og karrysalat. Sydjysk afdelings Efterårsfest afholdes i år på Ballumhus lørdag den 19. november kl Den lune fiskefilet samt andebryst serveres med små brunede kartofler. Herefter bliver der sagt værs go til ta selv-bordet Alt dette pr. person i dobbeltværelse kun kr. 475,- Ekstra tillæg for enkeltværelse kr. 200,- Ønsker man kun at deltage i selve aftenarrangementet, er prisen kun kr. 160,- Tilmeldingsfristen er senest den 1. oktober, - helst tidligere, da pladserne er begrænsede, så vi må benytte Først til mølle -pricippet. Tilmelding og betaling til kassereren på tlf eller Giro På gensyn Peder Wang Nielsen Århus og omegns afdeling Kammeratskabstræf Vi indbyder igen vore kammerater til at deltage i efterårets festlige træf, der atter finder sted på Cafe 8, Nørreport 8 i Århus. Vi mødes onsdag den 12. oktober kl. 13 hvor vi skal have forloren skildpadde. Bindende tilmelding til mig ( ) senest den 07. oktober. På kammeratligt gensyn Poul Røll Sørensen Lyseng skydninger Vi fortsætter vore populære skydninger på Lyseng med følgende torsdags-aftener: 2005: 08. sept., 06. okt., 03. nov., 1. dec. 2006: 05. jan., 02. feb., 02. mar. Husk at tilmelde dig til Flemming Skov på tlf senest 1. september! Med venlig hilsen Poul Røll Sørensen 14 Kystartilleribladet 4/05

15 Nyt fra afdelingerne Randers og omegns afd. Vor hyggelige og traditionsrige Stiftelsesfest afholdes onsdag den 9. november kl. 19:00 hos Anne Marie Messingvej 74 i Randers Festmiddag, dessert og kaffe kan stadig tilbydes for kun 125,- kr., og drikkevarer kan som sædvanlig købes til rimelige priser. Efter middagen vil vi hygge os med afvikling af et gavespil over medbragte pakker, hvortil hver enkelt deltager bedes medbringe en gave for max kr. Der vil i løbet af aftenen blive rig lejlighed til udveksling af soldaterminder og anden god hyggesnak. Tag konen og det gode humør med, så vi som sædvanligt kan få en rigtig festlig KAF-aften ud af det. Er der medlemmer fra andre afdelinger, der har lyst til at være med, skal de være hjerteligt velkomne. Vi i bestyrelsen håber på en rigtig stor tilslutning af såvel nye som gamle medlemmer. Reservér allerede nu denne aften i kalenderen med et stort X, og husk at tilmelde jer senest fredag den 4. november til undertegnede på telefon eller På bestyrelsens vegne John Heide På gensyn i KAF Nordjyllands afdeling Skytteafdelingen Første skydeaften efter ferien er torsdag den 8. september og ikke som tidlig meddelt. Alle er velkomne - og her er damerne med hver gang! På bestyrelsens vegne Jens Mosskov Manneaften Nu nærmer vi os hurtigt de mørke aftener og det er koldt. Sæt derfor X i kalenderen allerede nu til vores Manneaften fredag den 7. oktober kl. 18:30 i kælderen på Gl. Lindholm Skole. Så skal vi hygge os med gule ærter, sul, sennep og rødbeder og dertil en snaps, kaffe og småkager for en pris af 60 kr. Så skulle vi gerne have en dejlig aften - ordet er frit; det eneste du skal gøre, er at få fri den aften! Vi holder senere en fest, hvor mor skal med (torsdag den 24. november). Vi plejer at være mange, og håber at se endnu flere. Hvis vi bliver 40 personer, giver foreningen en gratis øl. Tilmelding senest 2. oktober til Jens på tlf eller På bestyrelsens vegne Jens Mosskov Et lille smil... En rabbiner og en katolsk præst sad og sludrede, da katolikken spurgte: - I din religion må I ikke spise svinekød, men helt ærligt. Har du ikke smagt det? - Joh, - i sandhedens navn har jeg prøvet det. Og du - som katolsk præst skal jo leve i cølibat. - Ja, - nu ved jeg, hvad du vil spørge om, og jo, - jeg har da prøvet det et par gange, må jeg indrømme. - Bedre end svinekød, ikke? Sagde rabbineren. - Spiritus gør dig smukkere, elskede. - Jamen, jeg har slet ikke drukket! - Nej, - men det har jeg! Damerne som hædersgæster Som en hyldest til vore damer, agter vi at holde en lille fest, hvor vores damer er hædersgæster torsdag den 24. november kl. 19:00 i kælderen på Gl. Lindholm Skole Mændene møder kl. 18:30, hvor de dækker bordene og klarer alt køkkenarbejde. Menuen er en overraskelse. Pigerne møder med godt humør og bliver underholdt i andet lokale med en velkomstdrink indtil vi mænd kan føre pigerne til bords. Menuen og en velkomst til en pris af 75 kr. pr. person. Drikkevarer til små priser. Vi håber at alle vores medlemmer deltager med deres damer. - Og vi tror at herren er så galant, at han betaler for sin dame. Tilmelding senest den 14. november til Jens på tlf eller På bestyrelsen vegne Jens Mosskov Skydeafslutningen Vinter- og forårsskydningerne (2004/ 2005) fik en dejlig afslutning den 28. april med højt humør og lidt godt at spise. Der deltog 24 personer. Øverst fra venstre: Carsten Bendixen, Knud Erik Krogh og Jørgen Kristiansen Nederst fra venstre: Alice Krogh, Elsa Andreasen og Lene Jensen Vindere blev: Pigerne: 1. Elsa Andreasen 189,8 2. Alice Krogh 189,0 3. Lene Jensen 187,3 Mændene: 1.Knud Erik Krogh 196,3 2. Carsten Bendixen 195,2 3. Jørgen Kristiansen 193,7 Tillykke til alle vinderne, der hver fik et rødvinsglas med vores logo. Jens Kystartilleribladet 4/05 15

16 Afsender: Kystartilleriforeningen Vinkelvej Grenå Magasinpost B Jægerkorpset - gennem tiderne (fortsat fra side 9) polsk angreb, så Hitler kunne give polakkerne skylden for en krig. Det lykkedes ikke at få provokeret de polske grænsevagter til at angribe, så den 1. september sejlede det tyske kanonskib Schleswig- Holstein ind i havnen i Danzig, i dag Gdansk, og åbnede ild mod de polske grænsevagter. Ilden blev besvaret, og i dagene efter rykkede en stor tysk hær ind i Polen, til lands, til vands og i luften. Tyskerne indledte et massivt bombardement, der læenge havde været forberedt, og trods modig modstand, måtte den nye og dårligt udrustede polske hær hurtigt give op. Polen var besat. Det Hitler havde lovet ikke ville ske, var sket. Briterne indså, at de var blevet ført bag lyset, og at Anden Verdenskrig var brudt ud. Storbritannien og Frankrigerklærede krig mod tyskerne, og krigen var nu i sin første fase. Året efter kunne briterne på spionfotos se, at der var stor flådeaktivitet i havnene ved Kiel. Det lignede forberedelserne til en invasion af Norge og Danmark. Hitler havde fået godt fat, og nu var det Danmarks tur. Danmark bliver besat Den 9. april 1940 klokken kvart over fire om morgenen, krydsede Hitlers tropper grænsen til Sønderjylland. Tyskerne gik samtidig i land ved Gedser, på Fyn, i Korsør og ved Langeliniekajen i København. Operationen havde kodenavnet Weserübung. Danmarks udenrigsminister Munch blev orienteret om, at Tyskland var i gang med at besætte Danmark. Hvis man ikke overgav sig, ville angrebet blive fulgt op af luftbombardementer. Klokken halv seks blev der holdt krisemøde på Amalienborg. Hærchef general Prior mente, at Danmark skulle kæmpe videre. Ikke fordi han troede, at vi kunne slå tyskerne, men fordi en overgivelse ville ligne et samarbejde, der kunne skade danskernes gode internationale omdømme. Han fik som bekendt ikke sin vilje, og Danmark overgav sig betingelsesløst til tyskerne. I Sønderjylland kæmpede de mod tyskerne, som de altid har gjort, men kun fordi der kom uklare meldinger fra Forsvarets ledelse. Norge led samme skæbne som Danmark, men kæmpede dog bravt i to måneder, inden de måtte give op over for den overlegne tyske hær. Vores passive holdning, efter nogles opfattelse endda helhjertede samarbejde med tyskerne, førte til, at Danmark blev opfattet med skepsis og foragt rundt om i verden. En jæger er overflødig og afskaffet Kræfter indenfor det danske forsvar forsøgte i årene efter Anden Verdenskrig at skabe forståelse for oprettelsen af et nyt Jægerkorps med elitesoldater. Danmark havde i forvejen rigeligt med opgaver i årene efter krigen, så de visionære kræfter måtte se deres idé afvist. I et leksikon fra 1950 kan man måske finde svaret: Jæger, en særlig form for let fodfolk af skarpskytter, der specialiseres i forpost- og patruljetjeneste, samt den lille krig. Er med nutidens store tekniske udvikling overflødig og afskaffet i Danmark. Jægersoldat - i en terrortid af Poul Dahl Jægersoldat - i en terrortid er en spændende fortælling om små og store oplevelser gennem Poul Dahls liv i forreste linie ved Jægerkorpset, Forsvaret, FN og NATO. Han Han var var chef chef for for Jægerkorpset og of for for FN s vagtstyrke i Irak. Han har været i verdens brændepunkter, brændpunkter, været med til til at at lave NATO s fremtidsplaner og har en lang og solid militærkarriere bag sig. Han Han måtte under stor stor tumult forlade sin sin plads i Forsvaret i 2004, efter at have deltaget i en debat i DR Søndagsavisen om kampen mod terror og tortur. Han blev dømt for det, man troede han sagde, og ikke for det, han faktisk havde sagt. Han har intet fortrudt - og han har heller ikke lært at at holde mund. Poul Poul Dahl Dahl fortæller om om Jægerkorpsets historie set set i lyset af af verden omkring os, og om spændende og sjove oplevelser mellem mennesker på kryds og tværs af kulturer og landegrænser, og er er samtidig en en hyldest hyldest til til de kun de kun superhemmelige elitesoldater, elitesoldater, der der indtil indtil nu er nu uddannet er uddannet siden siden korpsets korp- superhemmeligsets start start i i Bogen Bogen er skrevet er skrevet til alle, til alle, der der interesserer interesserer sig sig for for samfundet samfundet og udfordringerne og udfordringerne i det i det århundrede. århundrede. Jægersoldat - i en terrortid af Poul Dahl Udgivet 23. juni sider Indbundet og illustreret Kr. 285,- inkl. levering og porto (for kystartillerister) Kan købes direkte på Forlaget HO + Storm Brudelysvej 26 B 2880 Bagsværd Tlf Fax:

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Kystartilleriforeningen 95 å r

Kystartilleriforeningen 95 å r 94. RGANG - 2004 NR. 2 - APRIL / MAJ Kystartilleriforeningen 95 å r Kystartilleribladet Udgivet af Kystartilleriforeningen Kystartilleriforeningen er tilsluttet Danske Soldaterforeningers Landsraad for

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

Program for 2015. www.tirstrupjagtforening.dk. Efter generalforsamlingen 2014 har bestyrelsen fået følgende sammensætning:

Program for 2015. www.tirstrupjagtforening.dk. Efter generalforsamlingen 2014 har bestyrelsen fået følgende sammensætning: Efter generalforsamlingen 2014 har bestyrelsen fået følgende sammensætning: Titel: Navn: Tlf. / Mobilnummer: Formand Søren Larsen 86 33 60 63 Kasserer Anders V. Hansen Ikke medlem af bestyrelse 86 34 59

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Markering af Slaget ved Lyngør i Norge

Markering af Slaget ved Lyngør i Norge Hjemmeværnet - Danmarkshistorie i Norge 1 af 6 21-08-2014 13:47 HJEMMEVÆRNET Marinehjemmeværnet HJK > Marinehjemmeværnet > Nyheder > Danmarkshistorie i Norge Markering af Slaget ved Lyngør i Norge Af OK

Læs mere

PROGRAM FOR SÆSONEN 2013/2014

PROGRAM FOR SÆSONEN 2013/2014 PROGRAM FOR SÆSONEN 2013/2014 Evt. ændringer forbeholdes. Alle arrangementer er kun for foreningens medlemmer. Køge Borger- og Haandværkerforening Stiftet 24. januar 1847 Kontaktpersoner : Formand : Murermester

Læs mere

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt:

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt: Side 1 af 5 Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Bestyrelsesmøder: Alle planlagte bestyrelsesmøder har været afholdt.

Læs mere

Nyhedsbrev oktober 2014

Nyhedsbrev oktober 2014 Kære medlemmer: Nyhedsbrev oktober 2014 Kastellets 350 års dag fejres: Lørdag den 1. november fra klokken 12.00 til 16.00. Læs det store program for dagen i dette Nyhedsbrev. Generalforsamlingen den 9.

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Laugposten. www.lynaesbaadelaug.dk. 19. årgang nr. 01-2010

Laugposten. www.lynaesbaadelaug.dk. 19. årgang nr. 01-2010 Laugposten 19. årgang nr. 01-2010 Standerhejsning Den nye bestyrelse Laugposten følger tiden Afholdte ture Nye forslag til aktiviteter Standerhejsning og generalforsamling d. 10 april Vejret var kun en

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Dejligt mange havde tilmeldt sig vores påskefrokost, som blev en god oplevelse. Der var pyntet fine påskeborde, og maden var som sædvanlig vellykket (og

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2015

Nyhedsbrev februar 2015 Nyhedsbrev februar 2015 Kære medlemmer Kastellets 350 år blev fejret efter alle kunstens regler den 1. november 2014 med opvisninger, gardehusarer, musik, rundvisninger, og Slaget på Kirkepladsen, men

Læs mere

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE NR. 94 SEPTEMBER 2005 Skibslaget er en afdeling af Det Danske Spejderkorps og styres af gruppestyrelsen. Gruppestyrelsen består af 7 personer

Læs mere

Baggrunden, krigen, resultatet

Baggrunden, krigen, resultatet Historisk Bibliotek 1864 Baggrunden, krigen, resultatet ISBN 978-87-992489-1-9 ISBN 978-87-992489-1-9 Thomas Meloni Rønn 9 9 788799 248919 788799 248919 1864 Baggrunden, krigen, resultatet Forlaget Meloni

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Broderloge nr. 90 Morten Børup

Broderloge nr. 90 Morten Børup Broderloge nr. 90 Morten Børup Venskabsbesøg i Skanderborg fra broderloge nr. 75 Veritas, Fagernes i Norge i dagene d. 14. 15. og 16. september 2012 Programmet for besøget: Fredag: 1. Brødre og ledsagere

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk Nr. 1 Maj 2011 41. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015

Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015 Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015 Borgmesterfrokost og generalforsamling den 23. marts 2015 på Gladsaxe Rådhus, Rådhuskælderen. Sidste års frokost med borgmesteren, og den efterfølgende generalforsamling

Læs mere

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn Historisk Bibliotek Grundloven 1849 Thomas Meloni Rønn Forlaget Meloni 2009 Serie: Historisk Bibliotek Forfatter: Thomas Meloni Rønn Redaktør: Henning Brinckmann Serieredaktører: Henning Brinckmann & Lars

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

SCRM generalforsamling den 26. januar 2015. Formandens beretning - PRÆSENTATION.

SCRM generalforsamling den 26. januar 2015. Formandens beretning - PRÆSENTATION. Ib P. J./1 SCRM generalforsamling den 26. januar 2015. Formandens beretning - PRÆSENTATION. 1. Formanden takker dirigenten for tilsagn om at varetage opgaven som dirigent. 2. Årets forløb startede med

Læs mere

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 Indhold: 1. maj i Fælledparken Tur til Heideruh maj 2013 22. juni i Horserød og Røde Blades Gadefest Nørrebro K-festival i Nørrebroparken 29. august 1943, 70-året Mini-festival

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation Torsdag den 14. november var der inviteret til jubilæumsreception i 1920-klubben. Tre af klubbens mere end 600 medlemmer har i

Læs mere

I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk

I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk 34. årgang nr. 2 November 2007 Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg

Læs mere

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør.

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør. INVITATION Kære sejler Vi vil gerne gentage succesen fra sidste år og invitere dig og din familie til det 2 Lotus møde, i rækken af de årlige møder der gerne skulle blive en hyggelig og udbytterig tradition

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Oktober 2010. Oktober 2010. Oktober 2010. Bliver indhentet af fortiden. besøgte vi selvfølgelig også Højerup Gamle Kirke, den lokale

Oktober 2010. Oktober 2010. Oktober 2010. Bliver indhentet af fortiden. besøgte vi selvfølgelig også Højerup Gamle Kirke, den lokale Oktober 2010 Oktober 2010 Oktober 2010 Bliver indhentet af fortiden. Da Kirsten R. og Bliver jeg var indhentet på rekognoscering, af fortiden. sommerturen 2010, besøgte vi selvfølgelig også Højerup Gamle

Læs mere

NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE

NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE FARVEL - - og TAK I mange år havde Esbjerg Atletikforening et godt klubblad, hvor Esbjerg Motion måtte benytte de bagerste sider. Men sidst i 90-erne gik bladet ind,

Læs mere

Christian 10. og Genforeningen 1920

Christian 10. og Genforeningen 1920 Historiefaget.dk: Christian 10. og Genforeningen 1920 Christian 10. og Genforeningen 1920 Et af de mest berømte fotos i Danmarkshistorien er uden tvivl billedet af Kong Christian 10. på sin hvide hest,

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. HER ER DER PLADS. Til opslagstavlen

RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. HER ER DER PLADS. Til opslagstavlen HER ER DER PLADS RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. Til opslagstavlen Kære forældre og andre. Lidt hjælp kan vi altid bruge, både i klubben og til 4Hskuet, så hvad

Læs mere

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014 Polen rundt med Grænseegnens Touring Club 14 24. juni 2014 1 Referat fra turen til Polen i tidsrummet 14. til 24. juni, 2014 Jeg har brugt lidt tid på at finde en form for hvordan jeg kan beskrive den

Læs mere

S c h a n d t o r p. Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde. indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med. Fellowship Day 2015.

S c h a n d t o r p. Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde. indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med. Fellowship Day 2015. S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 32. ÅRGANG NUMMER 10 OKTOBER 2015 Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med Fellowship

Læs mere

Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK

Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK Fotografering af de kongelige har jeg som hobby. Begivenhederne vælges fra den kongelige kalender på Internettet eller fra dagspressen. For at komme tæt på, ved

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Side 16. Fint renoveret Ferguson fra Skovsgård gods

Side 16. Fint renoveret Ferguson fra Skovsgård gods Side 16 December kvartal 2014 12. Årgang Medlemsblad Fint renoveret Ferguson fra Skovsgård gods Side 2 Side 15 Bestyrelse og udvalg. Formand: Kaj Pedersen Bøjden Landevej 2, Bøjden Telf.: 6260 1718 Mobil:

Læs mere

Med Ladbyskibet på tur

Med Ladbyskibet på tur Med Ladbyskibet på tur Engang sejlede Ladbyskibet på vandet omkring Kerteminde. Måske tog det også på togter rundt i vikingernes verden. Ladbyskibet var et langskib på 21 m. Det har været stort og flot.

Læs mere

Formandsberetning. 2012.

Formandsberetning. 2012. Formandsberetning. 2012. Det er nu 9. gang jeg aflægger beretning for bestyrelsesarbejdet i De Blå Baretter LIMFJORDEN. Beretningen udsendes ikke i år på mail inden generalforsamlingen, p.g.a. virus angreb

Læs mere

100. ÅRGANG - 2010 NR. 3 - AUGUST / SEPTEMBER / OKTOBER. Flåden 500 Aars Jubilæum

100. ÅRGANG - 2010 NR. 3 - AUGUST / SEPTEMBER / OKTOBER. Flåden 500 Aars Jubilæum 100. ÅRGANG - 2010 NR. 3 - AUGUST / SEPTEMBER / OKTOBER Flåden 500 Aars Jubilæum 1510 2010 Kystartilleribladet Udgivet af Kystartilleriforeningen (Stiftet 6. juli 1909) Kystartilleriforeningen er tilsluttet

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Kystartilleriforeningens adresser:

Kystartilleriforeningens adresser: 97. ÅRGANG - 2007 NR. 1 - JANUAR / FEBRUAR / MARTS Kystartilleribladet Udgivet af Kystartilleriforeningen (Stiftet 6. juli 1909) Kystartilleriforeningen er tilsluttet Danske Soldaterforeningers Landsraad

Læs mere

SPORT FOR ALLE FYRAFTEN 31. ÅRGANG 2013 NR. 1 NU ER SOMMEREN OVER, SÅ ER DET TID TIL LIDT VINTERMOTION OG AKTIVITETER

SPORT FOR ALLE FYRAFTEN 31. ÅRGANG 2013 NR. 1 NU ER SOMMEREN OVER, SÅ ER DET TID TIL LIDT VINTERMOTION OG AKTIVITETER SPORT FOR ALLE FYRAFTEN 31. ÅRGANG 2013 NR. 1 NU ER SOMMEREN OVER, SÅ ER DET TID TIL LIDT VINTERMOTION OG AKTIVITETER SÅ HUSK NU AT MELDE JER TIL I TIDE THISTED FIRMA SPORT Tilsluttet Dansk Firma-Idrætsforbund

Læs mere

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG Jeg en arbejder Jeg en arbejder, er Lilian Nordana s betegnelse af sig selv. I en alder hvor de 80 år for længst er passeret, er Lilian og Ove Jørgensen

Læs mere

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU Marts DEN 2011 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338 Side 1 Christian Petersen Anna Rasmussen Ingrid Petersen 1. Marts 25. Marts 28. Marts Redaktionen ønsker

Læs mere

nyt fra pensionist idræt

nyt fra pensionist idræt nyt fra pensionist idræt Nr. 1 2008 Kulturelle Vandreture i maj og juni 2008 Således ser der ud en sommerdag i Ishøj Strandpark. Vidste du for eksempel at: vand er nødvendig for al hjerneaktivitet og dermed

Læs mere

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 I denne udgave af nyhedsbrevet Kan du læse mere om: Københavner-turen 12 frikvarteret Lokalt brugerråd Åbning i julen Juleafslutning Julefrokosten Københavner-turen

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

NNF s Forbunds Seniorer:

NNF s Forbunds Seniorer: NNF s Forbunds Seniorer: Gode venner! Til orientering for deltagerne i den forestående tur til Rügen, bringes hermed lidt praktisk information. For god ordens skyld skal indledningsvis nævnes, at turen

Læs mere

TURBESKRIVELSE. 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013.

TURBESKRIVELSE. 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013. TURBESKRIVELSE 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013. Individuelle rejser til Island. Vi mødes i Akurery lufthavn søndag eftermiddag d. 15 september. Som regel passer det med

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

S E J L A D S M E D G A F F E L R I G G E R E. Vinterarrangementer Søulkenes Julefrokost blev afholdt den

S E J L A D S M E D G A F F E L R I G G E R E. Vinterarrangementer Søulkenes Julefrokost blev afholdt den 17 Vinterarrangementer Søulkenes Julefrokost blev afholdt den 13. december 2006 i Skovshoved Sejlklub. Ligesom de foregående år var det et vellykket arrangement, og der var mødt 36 deltagere. Vi havde

Læs mere

www.bylderup-online.dk

www.bylderup-online.dk Du finder dette blad også på: www.bylderup-online.dk Burkal Bylderup Seniorklub www.bylderup-online.dk Sæson: 2013 2014 Samvær, omsorg, hygge, gymnastik, kortspil, petanque, kegling, sang, computer og

Læs mere

PIs gymnastikhold indtager. opvisningsgulvene. Af Sidsel Andersen, gymnast på PI Opvisningsholdet

PIs gymnastikhold indtager. opvisningsgulvene. Af Sidsel Andersen, gymnast på PI Opvisningsholdet GYMNASTIKAFDELINGEN... PIs gymnastikhold indtager opvisningsgulvene Af Elisabeth Arnsdorf Haslund, bestyrelsesmedlem i PI-Gymnastik Fotos Gudrun Clausen, skavenfoto.dk Opvisningssæsonen er i fuld gang,

Læs mere

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Dronningensgade set mod nord fra ca. Jyllandsgade. Foto Hugo Matthiessen 1914 VELKOMMEN TIL SÆSON 2014-2015 Vi håber, at rigtig mange vil deltage i vore arrangementer.

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland. Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn

Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland. Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn Indkaldelse til generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Nordjylland

Læs mere

KØBENHAVN KARATENYT. København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK

KØBENHAVN KARATENYT. København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK KØBENHAVN KARATENYT København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK Uden frivillige går det ikke Dejligt - nu er det igen dagen, hvor der er træning, og om et par dage er det igen tid til at tage en frisk gi

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Hamborg tur d. 1. 2. november 2014

Hamborg tur d. 1. 2. november 2014 Start fra Vildbjerg I alt 19 personer deltog på turen, som var proppet med oplevelser, fodbold, netværk og erhvervsindtryk. Turen gik fra Vildbjerg Sport- og Kulturcenter kl. 06.00 om morgenen, hvor Vildbjerg

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Østjylland. Fredag den 24. oktober 2014 I Fængslet i Horsens og på Scandic Bygholm Park i Horsens

Generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Østjylland. Fredag den 24. oktober 2014 I Fængslet i Horsens og på Scandic Bygholm Park i Horsens Generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Østjylland Fredag den 24. oktober 2014 I Fængslet i Horsens og på Scandic Bygholm Park i Horsens Invitation til generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Østjylland

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger UDENLANDSKE Wiener Tumling: blå med bånd. Anders Pedersen Skælskørvej 101 4261 Dalmose. Tlf.: 58 18 80 94 tumlinger Tysk Nonne: sort, blå, sølv, rød og gul. Niels Hansen Helsingevej 98 a 3300 Frederiksværk

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

TIRSDAG DEN 13. JANUAR 2015 KL. 13.00 Mødested: Seniorværkstedet, Kasernevej 19, 4700 Næstved

TIRSDAG DEN 13. JANUAR 2015 KL. 13.00 Mødested: Seniorværkstedet, Kasernevej 19, 4700 Næstved 1 TIRSDAG DEN 13. JANUAR 2015 KL. 13.00 Mødested: Seniorværkstedet, Kasernevej 19, 4700 Næstved INFORMATION OM / RUNDVISNING PÅ SENIOR VÆRKSTEDET SAMT UNDERHOLDNING AF SENIORKORET Seniorværkstedet i Næstved

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes.

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. 1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. Rejsedagbog lørdag d. 26. marts Vi mødtes i Kastrup lufthavn kl. 6:00. Spændingsfyldte fløj vi mod Paris Charles de Gaulle kl. 8:20. I lufthavnen spiste vi frokost og

Læs mere

Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014

Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014 Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014 Side 1 af 9 Varde Sommerspil 2014 Årets forestilling: Byens Bedste Horehus Siddepladserne Side 2 af 9 Varde Sommerspil 2014 Sommerspillets parkeringsforhold Adgang

Læs mere

Gladsaxe Film- & Videoklub Program 2015 2016

Gladsaxe Film- & Videoklub Program 2015 2016 Side 1 af 6 Mandag den 5. august 2015 Program: Åbent hus: Eyvind Dekaa har hen over sommeren arbejdet med sit Bakke-projekt bistået af Lars. Vi fik lov til at se en god bid af det foreløbige resultat-

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Kystartilleriforeningens medlemmer med familie. ønskes en glædelig jul samt. et godt og lykkebringende nytår. Forretningsudvalget

Kystartilleriforeningens medlemmer med familie. ønskes en glædelig jul samt. et godt og lykkebringende nytår. Forretningsudvalget 102. ÅRGANG - 2012 NR. 5 - JANUAR/FEBRUAR/MARTS/APRIL Kystartilleriforeningens medlemmer med familie ønskes en glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår Forretningsudvalget Kystartilleribladet

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Spørgsmålsark til 1864

Spørgsmålsark til 1864 Spørgsmålsark til 1864 Før du går i gang med at besvare opgaverne, er det en god ide at se dette videoklip på youtube: http://www.youtube.com/watch?v=_x8_l237sqi. Når du har set klippet, så kan du gå i

Læs mere

Seglet Online. Vi har brug for ekstra hænder!! Til alle ledere i Absalon divison. Weekenden den 4.-6.november. I dette nummer

Seglet Online. Vi har brug for ekstra hænder!! Til alle ledere i Absalon divison. Weekenden den 4.-6.november. I dette nummer Årgang 4, nummer 5 Dato: 5. Oktober Vi har brug for ekstra hænder!! Weekenden den 4.-6.november. Opgaven er, at vi skal have malet trappeopgangen i forhuset på H.C. Ørstedsvej, samt køre nogle ting på

Læs mere

På jagttur til Mayogi-safaris. i Sydafrika. Nr. 1/2012 BigGame

På jagttur til Mayogi-safaris. i Sydafrika. Nr. 1/2012 BigGame På jagttur til Mayogi-safaris i Sydafrika 100 For et år siden tog fire danske par på jagt efter bl.a. springbuk, bleesbuk, duiker, black wildebeest og kudu nær Port Elisabet, og den tur kom de ikke til

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere