Ø-posten, februar 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ø-posten, februar 2015"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse: Om Ø-posten 1 Træffetid og telefontid 1 Enhedslisten Hjørring inviterer til offentligt møde om det græske valg 2 Reception for Per Clausen 60 år 3 Bliv domsmand i for Nyt fra Byrådet Aalborg 5 Indkaldelse generalforsamling Enhedslisten Aalborg 6 VAR DET NOGET FOR DIG? (Netværk for førtidspensionister) 6 Valg og valgplakater (Aalborg) 7 Det sker: Sundhedsseminar 7 Årsmødedebat 7 Medlemsmøde om råstofplan 2016 for Nordjylland 8 Kalender: Om Ø-posten: Redaktion: Rasmus Falck Østergaard, Regional organisationssekretær i Enhedslisten Nordjylland Har du lyst til at bidrage til Nyhedsbrevet med læserbrev eller en artikel, så skriv til Rasmus på Deadline fredag d. 28. februar Udgivelse: Tirsdag d. 3. marts Ø-posten sendes ud til alle medlemmer i Nordjylland på . Træffetid og telefontid Der vil fremover være mulighed for at ringe til undertegnede i tidsrummet hver mandag kl Derudover er det også muligt at træffe/ringe til mig i Socialisternes Hus, Søndergade 12, 9000 Aalborg, hver torsdag kl Der er også muligt at sende en mail til 1

2 Enhedslisten Hjørring inviterer til offentligt møde om det græske valg Situationen efter det græske valg hvor venstrefløjspartiet SYRIZA vandt en overvældende sejr giver store perspektiver for hele den europæiske venstrefløj. Den liberalistiske sparekur fra IMF og Centralbanken har betydet en stigning i statsgælden, arbejdsløshed på over 25 %, ungdomsarbejdsløshed på over 50 %, 1 million grækere uden adgang til sundhedsvæsen, udbredt fattigdom og hjemløshed for tusinder af grækere. SYRIZA viser at en anden politisk vej er mulig med mere kontrol med statens finanser, offentlige investeringer der skal skabe arbejdspladser samt sikre landets fattigste adgang til mad elektricitet og tag over hovedet gennem en hjælpepakke på 15 mia. kr. Finansieret gennem skatter. Men det kræver en genforhandling af gældsaftalen med EU, den europæiske centralbank og IMF. Der har SYRIZA brug for hjælp fra hele den europæiske venstrefløj. Derfor har Enhedslisten Hjørring inviteret Anders Lundkvist til at holde et oplæg om Det græske valg, EU s krisepolitik og konsekvenserne for den europæiske venstrefløj. Mødet er offentligt og foregår Tirsdag d. 10/ i Hjørring i Skolegade 4, lokale 46 Anders Lundkvist er politisk økonom og har arbejdet i en årrække på Aalborg Universitet. Han har udgivet flere bøger om politisk økonomi og har gennem hele sit liv tilhørt venstrefløjen og debatteret der. Anders er græsk gift og har i flere perioder boet i Grækenland og har derfor stor indsigt i græske samfundsforhold. Se Anders s senest blog om Grækenland her, Mødet er offentligt og alle er velkomne For yderligere information Peder Hvelplund

3 Indbydelsen til Reception fra Per Clausen 1 år i byrådet 10 år i Folketinget 45 år i Aalborg 60 år på jorden Der er rigtig mange gode grunde til at holde fest. Derfor holder jeg reception kl den 20. februar Det sker i Socialisternes Hus Søndergade 12 i Aalborg MVH Per Clausen Byrådsmedlem Medlem af Folketinget Bliv domsmand i for (Kun for medlemmer bosiddende i Aalborg kommune) Som domsmand er du til rådighed for retten i Aalborg, du kan også blive udpeget som domsmand eller nævning for Landsretten i Viborg. Du vil få rejsegodtgørelse. Du bliver typisk indkaldt 2-3 måneder før sagen skal i retten og du skal regne med at blive indkaldt 4 gange om året. Til retssagen er I 2 lægmænd og en juridisk dommer. Det er dommeren, som har overblikket i sagen og kender lovgivningen. 3

4 Det er jer 3, som tager stilling til skyldigspørgsmålet. Hvis I dømmer anklagede skyldig, skal I også tage stilling til, hvilken straf, den skyldige skal have (indenfor strafferammen). Retssagen kan tage mellem 2-10 timer. De 12 gange jeg har været indkaldt, har sagen aldrig varet mere end 3 timer (men jeg har nok været heldig). Jeg har været domsmand i den nuværende periode og det har været sammen med folk fra Venstre og Dansk Folkeparti. Derfor er det også vigtigt at Enhedslisten udnytter, at vi kan få så mange domsmand som muligt ellers overlader vi det til de andre partier at dømme og straffe folk. Samtidig får du også et rigtigt godt indblik i, hvordan retssystemet fungerer. Se mere om at være domsmand her, Hvis du bliver udpeget til domsmand, vil du blive inviteret til et informationsmøde om at være domsmand eller nævning. Partiskat I Enhedslisten skal du betale partiskat af det vederlag, du får som domsmand, jf. vores vedtægter 16, atk. 4. Vederlaget som domsmand er på 1100 kr. pr. dag. Det er ligegyldigt om sagen tager 1 time eller 10 timer, så får man 1100 kr. Partiskatten er på 1/3 af vederlaget brutto. Dvs. at der skal betales 367 kr. i partiskat, når man har været domsmand. Det er dit eget ansvar at sørge for at indbetale partiskatten til kasseren i afdelingen. Der kommer kontonummer på hjemmesiden, som kan bruges til indbetaling. Hvis du ønsker at være domsmand, skal du udfylde vedhæftede skema, som var med Ø-post mailen og sende det til undertegnede på Hvis du har spørgsmål, er du også velkommen til at ringe på Der tilmeldingsfrist fredag d. 6. Februar kl Nyt fra Byrådet Aalborg Af Per Clausen, medlem af byrådet. De to første byrådsmøder i 2015 bød på flere konflikter mellem Enhedslisten og flertallet af byrådets medlemmer. 4

5 Den første sag handlede om Aalborg Kommunes Erhvervsplan. Her havde vi tidligere tilsluttet os et udkast, der var sendt til høring, efter at vi havde fået indføjet en række grønne præciseringer. I forbindelse med høringsfasen kastede Venstre sig ud i en kampagne for at få Egholm forbindelsen med i planen. Det lykkedes trods modstand fra os, SF og De Radikale og på den baggrund stemte vi imod den samlede plan. I afslutningsfasen fik vi også afvist forslag om at indarbejde et mål om mere effektiv udnyttelse af naturressourcerne og cirkulær økonomi ved siden af målsætningerne om at skabe flere arbejdspladser og øge produktiviteten. Her fik vi støtte fra SF og De Radikale, mens det kun var SF, der støttede vores forslag om at satse på transport af gods fra Aalborg Havn på skinner. På det andet møde i januar måned kom vi til at stå alene med to forslag. Det første forslag handlede om, at der ved udbud skulle stilles krav om, at virksomheder, der bød, skulle have overskud og betale skat i Danmark. Det andet forslag handlede om at få en åben og inddragende proces forud for, at Aalborg Kommune skulle fastlægge sin strategi på ældreområdet. Her har vi efterfølgende set et forslag til proces, der tydeligt afslører, at det kun handler om at udvikle en strategi, der kan legitimere besparelser på ældreområdet i de kommende år. Vi har besluttet, at vi vil tage initiativ til et lyttemøde om situationen på ældreområdet i april måned. Cæcilie har født en pige og vi har fået Anja i byrådet som suppleant. Hun har allerede en gang været nødt til at gå imod flertallet i Familie- og Socialudvalget, som ønskede at nedsætte formuegrænsen for, hvornår pensionister kunne få særlige ydelser, men det bliver næppe sidste gang, hun kommer til at sige fra. Indkaldelse til Generalforsamling I Enhedslisten Aalborg Lørdag d. 7. Marts kl afholder Enhedslisten Aalborg generalforsamling, det afholdes på Socialisternes Hus, Søndergade 12, 9000 Aalborg. Bilagene til Generalforsamlingen sendes ud ca. 10 dage før generalforsamlingen. Forslag til dagsorden 5

6 1. Valg af dirigent og referent. 2. Beretninger a. afdelingsbestyrelsens beretning b. kommunalpolitisk baggrundsgruppes beretning 3. Godkendelse af det reviderede regnskab. 4. Indkomne forslag og vedtagelse af arbejdsplan for det kommende år. a. forslag til ændringer af vedtægter b. arbejdsplan 5. Budget for det kommende år. 6. Valg af afdelingsbestyrelse og revisor. a. kommunalpolitisk baggrundsgruppe b. bestyrelse c. intern revisor 7. Eventuelt. VAR DET NOGET FOR DIG? Vi er en lille skare af medlemmer, som ønsker at skabe kontakt mellem nordjyske førtidspensionister i Enhedslisten, og vi vil gerne invitere DIG til sådan et samarbejde eller sådan en aktivitet. I første omgang lægger vi bare op til, at vi mødes engang først i dette år for at træffe hinanden og snakke forskellige idéer eller ønsker til sådan et samarbejde igennem med hinanden. Hvis du er registreret i medlemsarkivet via Landskontoret som værende førtidspensionist, så har vi allerede de nødvendige oplysninger om dig, og du vil blive kontaktet, men for evt. andre gælder det, at i lige selv må komme ud af busken. Er det noget for dig, så skriv til Rasmus Falck Østergaard på Valgplakater skal der laves Vi laver valgplakater på søndag d. 7. februar kl ude ved 3F Aalborg på Hadsundvej 180b, nede i kælderen. Alt hjælp er velkommen og nødvendigt. Mere valg.. 6

7 Når der bliver udskrevet folketingsvalg.det bliver der i år og vi er næsten klar. Når der bliver udskrevet folketingsvalgkamp mødes vi i Aalborg afdelingen i Socialisternes Hus og tager ud og sætter valgplakater op. Jo flere vi er, jo flere Ø-plakater kan vi kigge på i de kommende 3 uger og jo færre DF, LA og Venstre plakater er der at kigge på. Om aftenen mødes vi til fællesspisning kl , ligeledes i Socialisternes Hus, og forbereder valgkampen - alle er velkomne. Der kommer mail ud om tidspunkter, når valget bliver udskrevet. Sundhedsseminar lørdag d. 25. April Lørdag d. 25. April holder Enhedslisten Nordjylland Sundhedsseminar. Seminaret vil omhandle den kommende sygestruktur og samarbejdet mellem kommunerne og regionen med fokus på Sundhedsaftalen. Seminaret vil blive afholdt i Aalborg og der vil program og mere praktisk information senere. Men sæt kryds i kalenderen nu! Årsmødedebat i Nordjylland Årsmødet, som afholdes i perioden 5-7. Juni i Gladsaxe nærmere sig. Regionsbestyrelsen har besluttet, at vi i Enhedslisten Nordjylland holder medlemsmøde lørdag d. 11. april. Mødet vil omhandle hovedforslagene på Årsmødet. I midten af marts udkommer det første Årsmødehæfte 1. Her vil man kunne læse hvilke forslag til Årsmødet skal tage stilling til. Mødet afholdes i Aalborg på Socialisternes Hus, Søndergade 12, 9000 Aalborg. Medlemsmøde torsdag d. 12. februar kl om råstofplan 2016 for Nordjylland Minedrift, ikke kun et varmt emne på Grønland eller i Frederikshavn (skifergas). Det er det også i din kommune (eller bør være det). Det handler om sand, grus, ral, sten, ler, moler som dagligt opgraves i store mængder. På den ene side er der store samfundsmæssige interesser 7

8 knyttet til udnyttelsen af råstoffer på den anden side kan der være store miljø- og landskabsmæssige værdier på spil. Det handler om afvejning, og det er ofte et følsomt emne. Det er NU vi kan få indflydelse. Region Nordjylland har kompetencen vedr. råstofudvinding i vores område, og vores regionsrådsmedlemmer Susanne og Lis vil gerne have lokale indspark. Hvad mener I om råstofudvindingen i jeres lokale område og om de kommende planer? Et eksempel: Jeg har meldt tilbage, at der på Mors ikke bør gives tilladelse til yderligere molergravning, da planerne omfatter gravning i uerstattelig natur, ligesom anvendelsen af moleret ikke tjener en samfundsinteresse. (Moler anvendes i stor stil til kattegrus, dvs. til at suge kattepis op). Derimod mener jeg ikke der er grund til gøre indsigelse mod grusgravning på en anden lokalitet på øen. Ja, jeg har faktisk en forventning om, at der kan komme et spændende nyt landskab ud af det til sport og oplevelser, når grusgraven en gang opgives og bliver retableret. Hvad med dit/jeres område? Kig i råstofplan 2012 for at se den aktuelle status. Kig derefter i oplægget til råstofplan Diskutér det i jeres lokale afdelinger og meld tilbage i så god tid, at jeres indstilling kan blive behandlet på medlemsmødet den 12. februar. Bo Fink, medlem af Thy-Mors og af regionsbestyrelsen i Enhedslisten Nordjylland link til råstofplan 2012: link til oplæg til råstofplan 2016: https://edocfiler.rn.dk/udvalg%20for%20infrastruktur%2c%20klima%2c%20kultur%20og%20milj%c3%b8/ % /Dagsorden/Dagsorden/Internet/ % /Attachments/ pdf Link til Region Nordjyllands hjemmeside om råstoffer: Kalender: (Alle møderne er åbne for medlemmer, selvom de afholdes i en anden afdeling) Møder i Nordjylland 8

9 Torsdag d. 12. Februar kl , Medlemsmøde om råstofplan 2016, Socialisternes Hus, Søndergade 12. Lørdag d. 11. April, Medlemsmøde om Årsmøde, Socialisternes Hus, Søndergade 12. Lørdag d. 25. April kl , Sundhedsseminar, Aalborg (sted kommer senere) Møder i Aalborg Mandag d. 9. Februar kl , Bestyrelsesmøde, Socialisternes Hus, Søndergade 12. Fredag d. 20. Februar kl , Reception for Per Clausen, Socialisternes Hus, Søndergade 12. Mandag d. 23. Februar kl , Bestyrelsesmøde, Socialisternes Hus, Søndergade 12. Mandag d. 2. marts kl , Møde i den kommunalpolitiske baggrundsgruppe, Socialisternes Hus, Søndergade 12. Lørdag d. 7. marts kl Generalforsamling, Socialisternes Hus, Søndergade 12. Møde i Thy/Mors Onsdag d. 4. marts. kl , Plantagehuset, Plantagevej Thisted. GENERALFORSAMLING. Møde i Hjørring Tirsdag d. 10. Februar kl , Møde om Grækenland, Skolegade 4, lokale 46, Hjørring 9

GUIDE&FOR& KONTAKTPERSONER& BESTYRELSESMEDLEMMER* ENHED&GØR&STÆRK&

GUIDE&FOR& KONTAKTPERSONER& BESTYRELSESMEDLEMMER* ENHED&GØR&STÆRK& GUIDE&FOR& BESTYRELSESMEDLEMMER* KONTAKTPERSONER& ENHED&GØR&STÆRK&! INDHOLD 1. INTRODUKTION 2. HVAD ER EN AFDELINGSBESTYRELSE? A) HOLD OVERBLIK B) KNYT BÅND C) SKAB HANDLING 3. VÆRKTØJER A) WEBKARTOTEKET

Læs mere

GUIDE&FOR& KONTAKTPERSONER&

GUIDE&FOR& KONTAKTPERSONER& GUIDE&FOR& KONTAKTPERSONER& ENHED&GØR&STÆRK& INDHOLD 1. INTRODUKTION 2. HVAD ER EN KONTAKTPERSON? 3. VÆRKTØJER A) WEBKARTOTEKET B) PLANLÆGNING C) OPREKLAMERING OG MOBILISERING D) WEBKOMMUNIKATION E) LOKALE

Læs mere

Kursuskatalog Enhedslistens medlemsuddannelser 2014

Kursuskatalog Enhedslistens medlemsuddannelser 2014 Kursuskatalog Enhedslistens medlemsuddannelser 2014 Kurser og træf i Enhedslisten Enhedslisten handler om at lære noget nyt. Vores parti vil skabe bevægelse, flytte holdninger og forandre samfundet i socialistisk

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Kalender... 1. Fra bestyrelsen... 2. Dagsorden til Generalforsamling 23. marts 2014... 3. Beretning fra bestyrelsen... 4

Kalender... 1. Fra bestyrelsen... 2. Dagsorden til Generalforsamling 23. marts 2014... 3. Beretning fra bestyrelsen... 4 Marts 2014 Nyhedsbrev for SF Albertslund Nyhedsbrevet sendes via mail til SF ere i Albertslund og kan ses på hjemmesiden www.sf.dk/albertslund. Hvis det er afgørende for dig at få nyhedsbrevet med almindelig

Læs mere

Nyhedsbrev Nr. 4 - februar 2014

Nyhedsbrev Nr. 4 - februar 2014 Nyhedsbrev Nr. 4 - februar 2014 Nyt fra Den Konservative Vælgerforening i Egedal Generalforsamlingen den 30.januar 2014 Af Eva Møller, formand for Den Konservative Vælgerforening i Egedal Formandens beretning

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

Enhedslistens årsmøde 2013. Enhedslistens firetyvende årsmøde. Årsmødehæfte 3

Enhedslistens årsmøde 2013. Enhedslistens firetyvende årsmøde. Årsmødehæfte 3 Enhedslistens årsmøde 2013 Enhedslistens firetyvende årsmøde Årsmødehæfte 3 Kære årsmøde-deltagere Velkommen til Enhedslistens 24. årsmøde. Forude venter 3 spændende dage. Du sidder her med det samlede

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Organisationshåndbog for Enhedslisten

Organisationshåndbog for Enhedslisten Organisationshåndbog for Enhedslisten Forord Formålet med denne bog er, at lave en introduktion til Enhedslistens forskellige organisatoriske bestanddele; hvad de består af; hvad de laver; og hvilke kompetencer,

Læs mere

foto: istockphoto.com TRÆK DANMARK TIL VENSTRE Enhedslistens enogtyvende årsmøde 1. hæfte

foto: istockphoto.com TRÆK DANMARK TIL VENSTRE Enhedslistens enogtyvende årsmøde 1. hæfte Årsmødehæfte foto: istockphoto.com TRÆK DANMARK TIL VENSTRE Enhedslistens enogtyvende årsmøde 1. hæfte Papirer til Enhedslistens årsmøde 1.-1. maj Dette indstik indeholder de første papirer til Enhedslistens

Læs mere

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Til ungdomsråd i NAU, Kommunalvalget står for døren, og det betyder en unik mulighed til et ungdomsråd for at sætte de unges dagsorden. Mangler I et sted at være, vil I gerne

Læs mere

Ø-POSTEN. Medlemsblad for Enhedslisten Odense Nr. 3-2013. 1. maj 2013 i Kongens Have Foto: Bjarne Speth Hansen

Ø-POSTEN. Medlemsblad for Enhedslisten Odense Nr. 3-2013. 1. maj 2013 i Kongens Have Foto: Bjarne Speth Hansen Ø-POSTEN Medlemsblad for Enhedslisten Odense Nr. 3-2013 1. maj 2013 i Kongens Have Foto: Bjarne Speth Hansen BESTYRELSEN Kontaktperson: Ingelise Bech Hansen Fredensgade 26 5000 Odense C Tlf. 61 79 49 19

Læs mere

LOKALNYT nr. 107. LokalListens vedtægter. Dagsorden for årsmøde 2012. Bestyrelsens beretning for 2011

LOKALNYT nr. 107. LokalListens vedtægter. Dagsorden for årsmøde 2012. Bestyrelsens beretning for 2011 LOKALNYT nr. 107 LokalListens vedtægter Dagsorden for årsmøde 2012 Bestyrelsens beretning for 2011 Bestyrelsens oplæg til handlingsplan for 2012 1 Vedtægter for LokalListen Rudersdal 1. Foreningens navn

Læs mere

Generalforsamling 2012

Generalforsamling 2012 Generalforsamling 2012 Generalforsamlingen i MINI Torsdag. 15.marts 2012. FORMANDENS BERETNING : præsentation af bestyrelsen. Vi er nu oppe på at have afholdt 33 bestyrelsesmøder siden vi startede i 2006.

Læs mere

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013 Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013 Bestyrelsens beretning for året 2012 til generalforsamlingen den 12. januar 2013. Så er der gået et år igen, og vi er samlet for at prøve at lave status

Læs mere

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Nogle får en god ide til en aktivitet sammen med andre mennesker. Flere kommer til og pludselig er pladsforholdene i lejligheden ved at være

Læs mere

MEDLEMSBLAD. Nr. 1 6. årgang 2007. Generalforsamlingen 2007 - se side 8 -

MEDLEMSBLAD. Nr. 1 6. årgang 2007. Generalforsamlingen 2007 - se side 8 - MEDLEMSBLAD Nr. 1 6. årgang 2007 Generalforsamlingen 2007 - se side 8 - Formanden har ordet Med dette blad følger en indkaldelse til den årlige generalforsamling. Der skal vælges formand og 3 bestyrelsesmedlemmer,

Læs mere

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag?

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag? Referat fra generalforsamling 5. maj 2012 kl. 11.00 Dagsorden For den ordinære generalforsamling skal gælde følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning fra formanden om foreningens virksomhed

Læs mere

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 DGS, Vibevej 31, 2400 København NV, Tlf. 70 20 40 17 www.gymnasieelever.dk Tak til

Læs mere

Ideologi og holdninger

Ideologi og holdninger Nyhedsbrev Nr. 6 - april 2014 Nyt fra Den Konservative Vælgerforening i Egedal Ideologi og holdninger Af Eva Møller, formand for Den Konservative Vælgerforening i Egedal Ideologi er noget bras, sagde Poul

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Dagsorden: 1. Velkommen og TJEK-IN 2. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer 3. Kommentarer til og opfølgning på referat fra bestyrelsesmødet d. 10.02.12 4.

Læs mere

Enhedslisten og kampen mod volden

Enhedslisten og kampen mod volden Stil op til hovedbestyrelsen Enhedslisten skal bruge 25 brave mænd og kvinder til hovedbestyrelsen og søger derfor nu kandidater til opstilling. Deadline er 4. april, hvor landskontoret skal have et digitalt

Læs mere

4. Kassererens beretning, herunder budget og kontingent fastsættelse

4. Kassererens beretning, herunder budget og kontingent fastsættelse Generalforsamling 30. april 2015 12 deltagere udover bestyrelsen Formand Henrik Mathiasen konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. 1. Valg af dirigent Henrik Mathiasen valgt 2. Valg af

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

Fagblad for Fagligt Fælles Forbund Aalborg. Afdelingskontor: Aalborg. Lokalkontorer: Støvring, Terndrup, Hals og Dronninglund

Fagblad for Fagligt Fælles Forbund Aalborg. Afdelingskontor: Aalborg. Lokalkontorer: Støvring, Terndrup, Hals og Dronninglund 6/08 Fagblad for Fagligt Fælles Forbund Aalborg. Afdelingskontor: Aalborg. Lokalkontorer: Støvring, Terndrup, Hals og Dronninglund Medarbejderne hos Schmolz & Bickenbach på uddannelse i et samarbejde med

Læs mere

Vi bringer længere nede en stribe mails fra medlemmer. Vi håber at det kan være med til at starte en debat om grunden til den manglende deltagelse.

Vi bringer længere nede en stribe mails fra medlemmer. Vi håber at det kan være med til at starte en debat om grunden til den manglende deltagelse. NOVEMBER 2014 Siden sidst: NYHEDSBREV Der har været en del aflyste arrangementer i år på grund af for få tilmeldte. Det er rigtig ærgerligt, ikke mindst for dem der har tilmeldt sig, og sat tid af til

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere