FEBRUAR 2015 HOLMSLAND SOGNEBLAD 17. ÅRGANG NR. 1.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FEBRUAR 2015 HOLMSLAND SOGNEBLAD 17. ÅRGANG NR. 1. www.holmsland.dk"

Transkript

1 FEBRUAR 2015 HOLMSLAND SOGNEBLAD 17. ÅRGANG NR. 1 1

2 HOLMSLAND SOGNEBLAD 17. ÅRGANG NR. 1 FEBRUAR 2015 Udgives af: HOLMSLAND SOGNEFORENING Bladudvalg: Sjoerd Both, Røjklitvej 11, Holmsland, 6950 Ringkøbing (ansvh.) mail: Mogens Tarp, Gadegaardsvej 9, Kloster Ivan Schmidt, Frederiksberg 20, Kloster Bladets indhold giver ikke nødvendigvis udtryk for Holmsland Sogneforenings holdninger. Næste nummer af HOLMSLAND SOGNEBLAD udkommer sidste uge i maj2015. Deadline: Mandag den 4. maj Ny årgang betyder nyt forsidebillede. Denne gang har vi valgt et billede af vores plejehjem, Holmbohjemmet, som vi til stor glæde for mange fik lov til at beholde. Derudover indeholder dette nummer af Holmsland Sogneblad, nr. 65 i rækken, beretninger og regnskaber fra Holmsland Gymnastik- og Ungdomsforening, Holmsland Sogneforeningen, Din Egen Forening, Holmsland Idrætsog Kulturcenter og Dagli Brugsen, der holder fælles generalforsamling fredag den 10. april Se opslaget andetsteds i bladet. Vedlagt bladet er der et giroindbetalingskort, som Holmsland Sogneforening håber, at alle, der modtager dette blad vil benytte. Se også om kontingentindbetalingen inde i bladet. Redaktionen 2

3 Fælles Generalforsamling Foreningerne HGU, Dagli Brugsen, Din Egen Forening Holmsland Sogneforening og Holmsland Idræts- og Kulturcenter indkalder til Fælles Generalforsamling Fredag den 10. april 2015 kl i Holmsland Idræts- og Kulturcenter Bandsbyvej 2, Kloster Dagsorden: For alle generalforsamlinger: Valg af Dirigent og stemmetællere For hver enkel forening: Beretning til fremlæggelse, drøftelse, godkendelse Regnskab til fremlæggelse, drøftelse, godkendelse Indkomne forslag Kontingent for næste år (hvis det kræves) Valg til bestyrelsen og suppleanter Valg af revisor og suppleanter Eventuelt Midt under generalforsamlingen bliver der serveret mad. OBS! Ved indgangen udleveres stemmesedler til de/den forening, man er medlem af. Man kan mod kontant betaling blive medlem i en forening ved indgangen før generalforsamlingen og få stemmeret. Man kan deltage i generalforsamlingen uden at være medlem i nogen af de nævnte foreninger. Ingen bliver valgt til bestyrelsen mod sin vilje Forslag til bestyrelsen kan indsendes til Formanden senest 4 uger forinden (HIK dog 6 uger) Alle er velkomne også de yngre og børnefamilier 3

4 Holmsland Sogneforening Beretning til Holmsland Sogneforenings generalforsamling har været et begivenhedsrigt år, og det ser ud som 2015 vil blive lige så travlt. Sogneforeningens mål er at bidrage til, at Holmsland bliver ved med at være et godt sted at bo. Inden jeg begynder med årsoverblikket, vil jeg gerne sige TUSIND TAK til bestyrelsen og de rigtig mange frivillige, som har organiseret og udført de aktiviteter, sogneforeningen har været involveret i. Ingen sogneforening uden ildsjæle og heldigvis er der rigtigt mange af dem! Ligeledes tak til centeret og de andre foreninger for et godt samarbejde. Så hvad er det, vi har bidraget til, og hvad fik vi opnået i 2014? Afsluttede eller løbende aktiviteter og projekter anlæggelse af anløbsbroen ved Spangen, praktisk arbejde omkring de grønne pladser, oprydning af affald flagalle julebelysning nyopsætning af hjemmesiden, Holmsland.dk rammer til annoncering på byskiltene, anskaffelse af informationsskærme i Brugsen og centeret Arrangementer loppemarked i maj og september Sankt Hans fest ved Røjklit Havn i samarbejde med Lodbjerg Hede Grundejerforening, folkedanserarrangement på Ragna Tang Pladsen 26.august, Naturens Dag

5 Holmsland Sogneforening Bidrag til livskvaliteten og fælleskabet på Holmsland Bosætning og temagruppernes arbejde, (Svend ) udvikling af området omkring Spangen, udvikling af stiforløbet ( her har Svend et indslag) samarbejde med andre sogne og borgerforeninger i kommunen kampen for Holmbohjemmet kampen for udvikling af landsbyområder med fokus på Holmsland LAG og Landsdistriktsrådets virke/arbejde kampen for kvalitativ vækst Holmboernes sag i medierne Sogneforenings bestyrelse: Sjoerd Both Christian Holm Nielsen (ikke til genvalg) Bodil Schmidt (villig til genvalg) Dorthe Krogsgaard Svend B. Neess Lars Provstgaard (villig til genvalg) Bjarne Vogt Kirsten Nohns - suppleant Henrik Jørgensen - suppleant Sogneforeningens Finansielle Situation Se årsregnskab næste side. Kloster den 20.jan 2015 Sjoerd J.J. Both Formand for Holmsland Sogneforening 5

6 Holmsland Sogneforening 6

7 Røjklit Autoservice v/ Torben Vogt Røjklitvej Ringkøbing Rep. af alle bilmærker Reservedele - også originale Klima & ac-eftersyn Alt i forsikringsskader Auto diagnose Service & Tryghed til den rigtige pris Lave priser på dæk 3 års garanti på reservedele Gratis lånebil Vi servicerer alle bilmærker uanset årgang - og du bevarer din bils fabriksgaranti! MIKAEL TVISTHOLM Biobrændsel Solvarme Jordvarme - Naturvarme m.m. MIKAEL TVISTHOLM - Tlf Biobrændsel - Solvarme - jordvarme - Naturvarme - mm. Sønderbyvej 19 - Søndervig Ringkøbing Sønderbyvej 19 Søndervig 6950 Ringkøbing Biobrændsel Solvar MIKAEL TV Reservedels garanti KLOSTER AUTOVÆRKSTED Bosch Car Service v/ Bjarne Qvistgaard Klostervej 3 - Holmsland 6950 Ringkøbing Sønderbyve 7

8 HGU Årsberetning HGU 2015 Året i HGU har budt på masser af idræt, både fodbold, gymnastik, badminton, spinning, kajak og meget mere har været på programmet i år. Vi fik i år også mulighed for at være med til at indvie den nye springgrav i hallens nye tilbygning, som vi alle havde ventet på med spænding. Vi er sikre på, at vores gymnaster får stor glæde af de nye moderne forhold. Desuden er vi i HGU stolte af, at vi i et lille sogn kan tilbyde springfaciliteter på et så højt niveau, og vi håber, at gymnasterne i Kloster vil få glæde af det i mange år fremover. På nuværende tidspunkt ser vi i HGU meget frem til gymnastikopvisningen i marts. Det er altid en stor oplevelse for både udøvere og tilskuere, og vi håber at se mange mennesker i hallen søndag den 8. marts 2015 kl Det har også været et år, hvor vi har skullet tage afsked med Karina i hallen. Vi vil gerne sige mange tak for det gode samarbejde, og samtidig ønske hende held og lykke i Folkeskolen. Heldigvis er der allerede fundet en ny centerleder i hallen, og fra HGU skal lyde et stort tillykke med jobbet til Charlotte Lundgaard vi ser frem til det kommende samarbejde. Igen i år har HGU solgt nytårsfyrværkeri, og salget er gået godt. Vi er glade for, at så mange vælger at støtte foreningen ved at handle årets nytårsfyrværkeri lokalt. I november holdt foreningen hjælperfest for alle, der yder en frivillig indsats i forbindelse med idrætten i Kloster. I år var der mødt en god flok mennesker op, og vi havde en hyggelig aften alle sammen. Sidder der nogen derude med en god idé til, hvordan vi ellers kan sige tak til alle de frivillige i foreningen, er de meget velkomne til at kontakte bestyrelsen - vi hører gerne fra jer. 8

9 HGU VIGTIGT: Som tidligere nævnt trækker Bent-Erik Iversen sig fra posten som kasserer i HGU i forbindelse med generalforsamlingen i april. På nuværende tidspunkt har ingen meldt sig som ny kasserer, og vi, i bestyrelsen, har desværre heller ikke haft held med at finde en anden til posten. Så lige nu står vi med lidt af et dilemma Hvad gør vi? Vi ser umiddelbart 3 muligheder: Da det både er en vigtig post i foreningen og nok også en lidt tidskrævende post, ser vi det som en mulighed, at 2 personer kan deles om opgaverne. Vi håber meget, at dette kan være løsningen. Det er også en mulighed, at vi som forening køber os til professionel hjælp evt. uden for sognet, men dette er desværre nok ikke en rentabel løsning på længere sigt. Den sidste og nok også den mest dystre løsning er, at foreningen må dreje nøglen om. Dette håber vi selvfølgelig ikke er løsningen, men vi er i bestyrelsen kommet til et punkt, hvor vi har brug for nye idéer og indspark fra Klosterfolk, så ring eller skriv, hvis du sidder med løsningen. Mht. det omdiskuterede familiekontingent, som kom på banen under sidste års generalforsamling, så har vi i bestyrelsen desværre ikke fundet en rentabel løsning. Vi arbejder på at nedsætte et udvalg, som skal hjælpe os til en fremtidig løsning. Som kompensation har vi indført en rabatordning ved tilmelding til flere idrætsgrene. Vi håber på jeres forståelse, men vi ønsker den bedste økonomiske løsning for foreningen. Til slut vil vi gerne sige en stor tak til alle sponsorer og frivillige hænder, som gør det muligt at drive en idrætsforening. På bestyrelsens vegne / Kaj D. Pedersen 9

10 HGU HGU Samlet Oversigt Indtægter Andre Aktiviteter , , ,44 Fodbold afdelingen , , ,83 Håndbold afdelingen 0,00 0,00 0,00 Badminton afdelingen , , ,50 Gymnastik afdelingen , , ,50 Løbeskole 0,00 0, ,00 Indoor Cycling , , ,00 Hockey , , ,00 Volley afdelingen , , ,50 Kroket afdelingen 7.065, , ,00 Sponsor afdelingen , , ,00 Sportsfest/ koncert 0, ,00 0,00 Fitness boksning 0, ,00 0,00 Kano/kajak , , ,00 I alt , , ,77 Udgifter Andre Aktiviteter , , ,46 Fodbold afdelingen , , ,57 Håndbold afdelingen 1.768, , ,00 Badminton afdelingen , , ,00 Gymnastik afdelingen , , ,26 Løbeskole 0, ,00 240,00 Indoor Cycling , , ,88 Hockey , , ,00 Volley afdelingen , , ,05 Kroket afdelingen 3.952, , ,44 Sponsor afdelingen , , ,15 Sportsfest/ koncert 0, ,66 0,00 Fitness boksning 0,00 534,00 0,00 Kano/ kajak , , ,41 I alt , , ,22 Overskud ,21 Underskud , ,45 10 side 3

11 HGU Balance pr Aktiver Passiver Kontant 4.227,00 Vestjysk Bank ,76 Landbobanken ,40 Udestående fordringer , Bankinv. Kort obli ,90 15 Vestas aktier 3.397,50 Egenkapital Primo ,25 Årets resultat ,11 Egenkapital ultimo ,36 Skyldige omkostninger ,00 I alt , ,36 Bilagene til foranstående regnskab er gennemgået uden bemærkninger. Gruppering af indtægter og udgifter til diverse afdelinger er udenfor revisionens påtegning. Dato: 01. Februar 2015 Kasserer: Bent Erik Iversen Revisor: Anne Margrethe Nielsen Revisor: Maybritt Pugflod 11

12 HGU Regnskab HGU Vi kom ud af 2014 med et overskud på godt kr., men derfra skal trækkes kr., som er LAG midler, som vi har fået udbetalt i år, men retmæssigt hører under det var til den nye bro i Røjklit Havn. Ligeledes er der kr., som vi skal betale tilbage til RKSK Kommune, da vi i 2014 har fået for meget hallejetilskud, som er bogført i 2014, men først bliver tilbagebetalt i I forbindelse med fyrværkerisalget i 2014 sendte vi overskydende krudt tilbage på fyrværkerifirmaets varelager. Det står lige nu som et aktivt varelager. Sagen omkring fyrværkerisalget er nemlig ikke afsluttet endnu, da der en tvist om, hvorvidt fyrværkerifirmaet skal udstede en kreditnota på restfyrværkeri, eller om de skal opbevare krudtet til nytårssalget Ser man samlet på sportsaktiviteterne, så har de givet overskud i år. Det er rigtigt positivt, da man så kan se, at kontingentets størrelse passer til omkostningerne ved de forskellige aktiviteter. I 2014 har vi bl.a. investeret i nye kajakker og givet tilskud til nye klubdragter. Vel mødt på generalforsamlingen den 10. april 2015, hvor jeg vil gennemgå hele regnskabet. Bent Erik Iversen HGU s kasserer Gammelt jern kan afleveres hos Henning Jørgensen Bandsbyvej 44 i en jerncontainer. Er der spørgsmål eller problemer med at fragte større ting: Ring venligst til Henning Jørgensen mobil Lars Provstgaard mobil Pengene går til et godt formål i Holmsland Idræts- og Kultucenter Hilsen jernudvalget 12

13 DEF Din Egen Forening DEF HOLMSLAND Vi startede året med et spændende foredrag med Rasmus Tantholdt, næsten 200 havde købt billet. Desværre blev han lige på det tidspunkt kaldt ud til et brændpunkt. Vi valgte at lade være med at booke ham en anden aften, p.g.a af økonomien. Vores wellnessaften var godt besøgt, alle stande var booket stort set hele aftenen, og vi fik mange positive tilbagemeldinger, så det er et arrangement vi har lyst til at prøve igen. I juni var vi på besøg på Agerfeld Gl. Skole. Det var en god og hyggelig aften, med et lækkert traktement. Vi fik set alle de nye ting, og fik både gode ideer, og brugt lidt af opsparingen. I september var vi på besøg på TV Midt Vest, vi blev vist rundt, og fik vist film over de 25 år TV Midt Vest har været på skærmen. Det var meget interessant, og vi havde pæn tilslutning til arrangementet. Hvis nogen af jer har lyst til at opleve TV Midt Vest indefra, kan I tilmelde jer hos TV Midt Vest, når det passer ind i jeres program. Sidst på året var der julearrangement med banko i hallen, og efterfølgende kirkegang. Det var igen en stor succes med mange mennesker. Vores kreative klub blev startet op lidt sent på sæsonen, men deltagerne hygger sig, og vi vil prøve, at få flere muligheder med i programmet til næste år. Lige nu arbejder vi på arrangement til Sdr. Omme Statsfængsel sidst i marts, med foredrag, og mulig deltagelse af én af de indsatte. Hvad vi ellers har på programmet hører I nærmere om. Vi vil gerne sige tak til vores medlemmer, og alle I andre som bakker op om vores arrangementer. 13

14 DEF Regnskab DEF DEF HOLMSLAND Resultatopgørelse Regnskab Indtægter Kontingent medlemmer 9.675,00 Sponsorater - Nettoindtægter arrangementer Arrangement nr. 1 Wellness 23/1 Billetindtægter 6.450,00 Honorarer - Fortæring 4.505,20 Lokaleleje 2.000,00 Annoncering - Diverse 190,00 (245,20) DEF Regnskab Balance pr Aktiver Regnskab Forudbetalte omkostninger - Kasse (750,00) Ringkøbing Landbobank 8.354,39 Aktiver i alt 7.604,39 Arrangement nr. 2 Rasmus Tantholdt Billetindtægter - Honorarer (4.000,00) Fortæring - Lokaleleje - Annoncering 4.055,25 Diverse - (55,25) Arrangement nr. 3 Chr. Bitz Billetindtægter ,00 Honorarer ,98 Fortæring - Lokaleleje - Annoncering 776,25 Diverse sponsorat (2.100,00) (7.941,23) Passiver Egenkapital primo ,33 Årets resultat (13.068,94) Egenkapital ultimo 7.604,39 Skyldige omkostninger - Passiver i alt 7.604,39 Arrangement nr. 4 TV Midtvest Billetindtægter 2.375,00 Honorarer 3.000,00 Fortæring - Lokaleleje - Annoncering - Diverse - (625,00) Andre indtægter Renter 13,41 Andre indtægter Agerfeld Gl.Skole 50,00 63,41 Indtægter i alt 871,73 Administration Generalforsamling 4.443,07 Annonce 2.275,00 Kontorhold - Gebyrer 16,00 Diverse udgifter 7.206,60 Omkostninger i alt ,67 Årets Resultat (13.068,94)

15 DEF Bestyrelse Din Egen Forening: OBS DEF HOLMSLAND Ida-Lill Nilsson Lene Rytter Gunver Jensen Connie Riese Bibbe Stræde Kathrine Kaspersen Berit K. Pedersen Revisorer: Gunhild Oehlenschlæger Maybritt Pugflod på valg på valg på valg på valg på valg Hvis ikke du har fornyet dit medlemskab, kan det gøres ved at kontakte én af bestyrelsesmedlemmerne, eller ved at indsætte pengene på vores konto Husk at oplyse navn og adresse. Kontingent for 2015 er 75 kr. Holmslandkoret Forårskoncert torsdag den 23. april kl Holmsland Idræts- og Kulturcenter Kom og vær med til at synge foråret ind. I pausen vil der være en lille forfriskning. 15

16 AED Hjertestarterne i Kloster: Ved Brugsen Ved Hallen Skal der være fest Så kan du leje borde og stole af HGU Borde og stole lejes ved henvendelse til: Bent Erik Iversen, Søndervig Landevej eller HUSK: Der kan også lejes hynder til stolene. Vor mailadresse i HGU: Denne adresse kan også bruges, hvis man har spørgsmål til/om HGU. Sogneforeningens flag-udlejning: Kontaktperson: Bodil Schmidt Din lokale gavebutik lige i Kloster Alt i lys, gaver og brugskunst Lige nu kan du hente inspiration til borddækningen på konfirmationsdagen! Galleri Bo Bendixen Kloster Tlf

17 A/S P.J.P. Murer- & Entreprenørforretning Aut. kloakfirma Numitvej 16 - Hvide Sande - Tel Alt i.. Ny- og tilbygning, flisearbejde, renovering, ombygning, betonarbejde, kloak, nedsivningsanlæg, gravearbejde, anlæg af veje, indkørsler, terrasse. 17

18 Idræts- og Kulturcenter Vi har haft et spændende år i Holmsland Idræts- og Kulturcenter. Vi er næsten færdige med byggeriet, og det er blevet rigtig godt. Vi har stor glæde af alle de frivillige, som træder til så snart der er behov for det. Det er en fantastisk mulighed, det giver os i forhold til arbejdet, og i forhold til i det hele taget at have sådan et flot center. Karina valgte at stoppe den 31. december for at vende tilbage til sin læreruddannelse. Karina fik job på Tarm Skole, og er nu godt i gang. Karina har været hos os i centeret i 6½ år. Hvor er de blevet af? Til dig Karina skal lyde en stor tak for din indsats. Du har taget imod alle med et stort smil, godt humør, og altid meget hjælpsom, når nogen havde brug for det. Vi vil gerne fra centeret ønske dig held og lykke med dit nye job, og håber du bliver glad for din beslutning. Vi holder en goddag- og farvelreception for Karina og Charlotte den 20. februar kl. 16 i centeret, vi håber at mange har lyst til at komme og hilse på. Vi skulle have ansat en ny centerleder og var så heldige, at få Charlotte Lundgaard Christensen ansat allerede den Vi vil gerne byde dig hjertelig velkommen som ny centerleder, og glæder os til samarbejdet med dig. Du er allerede godt i gang, og der er mange ting du skal sætte dig ind i. Vi vil også gerne sige tak til Dorthe Krogsgaard, som overtog Karinas plads i overgangsperioden. Vi har haft mange arrangementer. Vi gentog Hop Amok i januar, med mange deltagere både forældre og børn, som hyggede sig sammen hele dagen. Sammen med DEF havde vi foredrag med Christian Bitz i november, en rigtig underholdende aften med fokus på sundhed. Vores aftener med fællesspisning er en stor succes. Vi havde en lille pause i januar, fordi Karina var stoppet, og vi skulle have ansat en ny. I den periode var der mange, der ringede og ønskede at vi skulle fortsætte med fællesspisning. Kunstgruppen sørger fortsat for, at vi har flotte billeder og farver på væggene. Udstillingen bliver skiftet ud ca. hver anden måned. Anna Bech Hansen fra Galleri Mikkel i Ringkøbing udstiller lige nu, og indtil først i marts. Vi synes det er dejligt, at I vil bruge tiden på, at få kunst på væggene, det er jo et kulturhus, og den del er også vigtig at få vist. Fredag den 27. februar kl har vi lagt op til en underholdende aften med Cafe snik snak. Det er en revy, som bliver opført med cafèstemning. Det er mange lokale ting, der bliver nævnt i revyen, og holdet bag har lagt mange timer 18

19 Idræts- og Kulturcenter i forberedelserne. Vi håber at mange har lyst til at være med. Billetter kan købes i Brugsen til 150 kr. incl. traktement. Vores sponsorforening, som samler penge ind til HGU og Centeret, er i gang med at gentegne aftalerne, og vi håber, at I vil tage godt imod dem og fortsat være en del af foreningen. Vi vil gerne sige en stor tak til alle, det har meget stor betydning, at I bakker op. Indvielse af vores nye multisal den hvor Christian Ahle klippede snoren, var en hyggelig eftermiddag, og mange havde valgt at være med. Der var mange forskellige aktiviteter den dag, hvor dygtige gymnaster fra HGU og repholdet var med til at vise, hvordan de nye trampoliner skal bruges. Springgraven er helt færdig, og p.t. er vi godt på vej i spinningslokalet, som vi forventer vil være færdig den 1. april. Vi forventer at være helt færdige omkring 1. maj. Det er et flot syn, når vi kører forbi, og kan se aktiviteten gennem vinduerne i gavlen. Vi er kommet ud med et overskud i 2014, som ser rigtig godt ud. Det er meget lovende for fremtiden, og det giver mulighed for at sætte nye aktiviteter i gang. Vi holder snart hjælpefest igen, det bliver når det hele er færdig. Nærmere information kommer snarest. Vi vil gerne holde en fest for alle der har hjulpet til med byggeriet. Det er en fantastisk opbakning, vi har fået alle steder fra, vi er meget imponerede over den velvilje, vi har mødt. Og også for alle, der hjælper til med at få centeret til at køre i hverdagen. Der er faktisk mange, der bruger en del tid i centeret gennem ugen, og gør et stort stykke arbejde. Vi skal lige ha nævnt Linda også. Hun laver rigtig god mad, og det er jo også med til at trække folk til. Mange tak til bestyrelsen for et godt og hyggeligt samarbejde. Der har været mange udfordringer i år, men det har været meget positivt. På vegne af bestyrelsen Kjeld Pedersen Jette Aarup Svend Jensen Nina Mortensen Holger Jensen Kjeld Pedersen på valg - modtager genvalg på valg - modtager genvalg 19

20 Idræts- og Kulturcenter 20

21 Idræts- og Kulturcenter 21

22 Idræts- og Kulturcenter 22

23 Spændende forår hos Tind Textil & Kunst Naturlig luksus sætter alle kvinder pris på Caféstrik: 26/ / /3 Kursus i dominostrik. Tilmelding nødvendig 30/ / Kom og vær med til strik, hygge, nyheder og inspiration! Bliv klædt på til forårets fester i smarte kjoler fra firmaet»dumilde«find inspiration i butikken og information om vores strikkekurser på: Kosmetolog Pia Wennike er flyttet til større lokale på Herningvej 23 i Ringkøbing.Vi takker Pia for et fantastisk samarbejde i de fire år hun har været i huset! Modeshow mandag d. 9. marts kl Billetpris: 100 kr. reservering af billet nødvendigt på: Røjklitvej 10 Kloster 6950 Ringkøbing Åbningstider: tirsdag - fredag lørdag søndag og mandag lukket 23 Søndervig Kloster Ringkøbing

24 Holmsland Brugsforening Beretning Holmsland Brugsforening for 2014 Fra DGI ved vi, at 45 procent af alle danskere ville sige ja, hvis de blev spurgt om at være frivillig. Hvad nu hvis 45 procent af alle husstande i Holmsland ville sige ja, hvis de blev spurgt, om de ville handle for 100 kr. mere pr. uge i Brugsen? Holmsland har godt 600 husstande og er en samlet betegnelse for Gammel Sogn og Nysogn. Lad os sige, at 45 % af husstandene (270 husstande) siger ja til handle for 100 kr. mere pr. uge i Brugsen resten af dette år. Det vil betyde en meromsætning på kr. Det er dog alligevel noget! Vi tror på en fremtidig lokal dagligvarebutik i bestyrelsen, men vi må stå sammen om det. Vi kan det ikke alene. Al udvikling lige fra personlig udvikling til udvikling af en butik sker i et samspil med mennesker omkring os. Krav til den lokale dagligvarebutik Vi forventer som kunde venlighed og imødekommenhed. Vi forventer at blive hilst på, når vi kommer ind i butikken, og vi forventer friske varer til en konkurrencedygtig pris. Butikken skal kunne tilbyde service og god kvalitet og gerne have flere funktioner udover salg af dagligvarer senest har vi fået en PostButik. Butikken skal være synlig i lokalsamfundet, personalet skal være synlige i butikken, så vi kan mødes i en rar atmosfære. Store krav til lokalsamfundets butik, men personalet og bestyrelsen forsøger hele tiden at leve op til det og hele tiden blive bedre. Lad os få en snak om på generalforsamlingen, hvordan vi bliver endnu bedre. Investeringer i butikken Som sagt før her i beretningen så tror vi på en god fremtid for vores Dagli Brugs. Derfor investerede vi også knap kr. på renovering af butikken i en tid, hvor der ellers er mange historier om landsbyer, hvor den sidste butik bukker under for konkurrencen fra centerbyerne og drejer nøglen. Men det sker ikke i Kloster. Vi valgte at investere i en modernisering af køle- frysafdelingen, af frugt- og grøntafdelingen og en generel ansigtsløftning af hele butikken. De nyindkøbte montrer kan alle reinstalleres et andet sted, hvis det nogensinde bliver aktuelt. Pengene er ikke spildt. 24

25 Holmsland Brugsforening - Og hvem ville ha troet, at nyt inventar i den grad kunne ændre helhedssynet på butikken? Butikken fremstår nu ny, moderne og indbydende og faktisk også meget større. Det hele blev indviet på festlig vis fredag d. 7. november Med den nye butik forventer vi færre kassationer, mindre svind, store besparelser på vedligehold og en nedgang på 40 % i energiforbrug. Vi følger spændt udviklingen. Årets resultat Omsætning: kr Underskud: kr Underskuddet skyldes hovedsageligt omkostninger vedr. ombygning i butikken. Bestyrelsens arbejde i Brugsen Bestyrelsen har afholdt 6 møder siden sidste generalforsamling. Vi konstituerede os i april måned med Thorkild Olesen som formand, Svend Jensen som næstformand og Esther Larsen som sekretær. Debat om fremtiden, vilkår for at drive dagligvarebutik tæt på centerbyerne, omfattende investering, og den praktiske del af ombygningen har fyldt en del på vores møder. Desuden har vi afholdt flg. arrangementer: 1. Sommermarked: d. 8. august kl Indvielse af ny butik: d. 7. november Dejligt at se så mange mennesker til indvielsen. Tak til dagplejen, børnehaven, skolen og alle der kiggede ind. Tak til musikken. 3. Adventshygge i Kloster: d. 30. november Tak til uddeler og personale og andre hjælpere Uddeler og personale har trukket et stort læs i forbindelse med ombygningen og reetableringen af butik. I har gjort en kæmpeindsats tak for det. Mange frivillige var også i sving i mange timer. Vi siger også tak til jer. På valg: Mette Krøldrup Rasmussen, modtager genvalg Thorkild Olesen, modtager ikke genvalg 25

26 Cykeltur Ringkøbing Fjord rundt d maj Naturoplevelser Motion Samvær Alle interesserede inviteres hermed til at deltage i vores lokale Fjorden Rundt. Turen strækker sig over to dage med overnatning på Skavenhus. Der cykles fortrinsvis på cykelstier, tempoet bliver moderat, og der bliver mange pauser. For at kunne få hjælp ved punktering og anden uheld vil en følgebil være til rådighed. Samme bil kan på turen medbringe diverse madpakker og bagage. Alle, både børn og voksne, som har lyst til naturoplevelser, motion og samvær, er velkommen til at deltage. Dog skal børn have følgeskab af en voksen. Nu er det tiden, hvor jeg får fat i følgebilen!! Cyklen og arbejdet skal man selv levere, men for en pris af ca. 450 kr. serveres aftensmad og morgenmad på Skavenhus. Desuden arrangeres til den pris overnatning samme sted i lejligheder og sommerhuse. Mange ting er ikke på plads endnu, men har dette tilbud din interesse, så tilmeld dig til enten Lene Rytter på tlf el. til Bodil Schmidt på tlf el. inden 14.marts 26

27 Holmsland Maskinstation Sammen skaber vi kvalitet i hverdagen CVR nr.: Landbrugsarbejde Dræning Entreprenør Flisearbejde Salg af grus o.s.v. Kloakering Kørsel med lastbil Nedsivningsanlæg Nedbrydning Vej vedligehold Vi giver gerne et gratis og uforpligtende tilbud. Nørbyvej 44, Holmsland, 6950 Ringkøbing Tlf. Fastnet: Tlf. Mobilnet: Internet mail: Internet http: 27

28 Stiplanen på Holmsland Velbegrundede og inspirerende forslag! Hvordan udfolder vi også det gode liv i naturen og på landet. Holmsland Sogneforening efterlyser forslag til rekreative stier, der kan etableres for beskedne omkostninger, og som samtidig kan bidrage til en videre udbygning af et sammenhængende stinet på Holmsland til glæde for fastboende og for de turister, der aflægger besøg i området. Konkrete forslag, skitser og ideer kan med begrundelser fremsendes via eller afleveres i Dagli`Brugsen med et att. Holmsland Sogneforening. Anledningen er, at der for tiden arbejdes med en revision af den overordnede kommunale stiplan, hvorfor det vil være nyttigt, at vi foreninger, der har interesse i en aktiv kultur- og naturoplevelse kan forberede os på og udnytte mulighederne, når de dukker op, og projekterne, også de mindre, kan vise sig realisable. Tænk lidt nærmere over områdets muligheder, interessante lokaliteter og nye fixpunkter, som det vil være interessant at kunne besøge for gående, cyklende eller sejlende, i et sammenhængende stisystem. Hvis du har brug for et baggrundskort til at illustrere dit forslag, kan du på vores hjemmeside under bjælken se kort finde adgangen til at downloade et kortbilag i A4-format. Hvis denne løsning ikke er tilgængelig kan du afhente kortbilaget hos Dagli Brugsen. Noter under alle omstændigheder dit navn på forslaget, så vi kan komme i kontakt med dig, hvis vi kan udnytte forslaget. 28 Svend B. Neess

29 KIRKE- SIDER NY SOGN OG GAMMEL SOGN Marts -Maj 2015 ÆSELKORSET I skrivende stund husker vi alle mottoet: Jeg er Charlie. Det bredte sig som en løbeild i januar, da nogle terrorister angreb et fransk magasin, som havde bragt satiretegninger af Islam. Det er ikke rart at blive gjort grin med, men i kristendommen lærer vi, at det hører med. Man henrettede Jesus med et kors for at håne ham. Det var en del af straffen, at han skulle bære Korsets skam, som vi synger i salmen O, du Guds lam. Det ældste billede, der viser, at korset blev brugt som et kristent symbol, er faktisk en satiretegning, som man har fundet i en ruin i Rom. Ca. år 200 var det en vagtstue for soldater. En af soldaterne, Alexamenos, var kristen. Det syntes en anden var så dumt, at han tegnede en karikatur af en person, der tilbeder et korsfæstet æsel: En 29

30 sammenblanding af palmesøndag og langfredag. Men det, der var ment som en hån, tog man i kirken siden til sig som et hæderstegn. Vi mennesker har det stadigvæk med at skamme os over mange ting: Vores udseende, svagheder på krop og forstand, vores historie. Der er et krav i tiden om, at man både skal være interessant og ikke må stikke for meget af fra normen. Så bliver vi tit bange for, vi ikke finder den rette balance, så man kan gøre nar ad os. Men Æselkorset fortæller, at Gud kender til alt hvad vi har at skamme os over og kan blive hånet for, og at han ikke gør nar. I bund og grund hos Gud er der ikke noget at skamme sig over, undtagen skammen selv. For han kender selv til skammen, men skammen kunne ikke tage guddommeligheden fra ham, som den heller ikke kan tage herligheden fra dig. I Guds øjne. Glædelig Påske. Ole Lange HOLMBOHJEMMET Onsdag den 25. marts kl : Påskegudstj. Tirsdag d. 7. april kl : gudstjeneste. Tirsdag d. 28. april kl : sangeftermiddag Tirsdag d. 5. maj kl : gudstjeneste Tirsdag d. 26. maj kl : sangeftermiddag Tirsdag d. 9. juni kl : gudstjeneste Besøgende udefra er MEGET velkomne! 30

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Se bankens annonce. Tilmelding på tlf. 97 37 62 48 senest fredag den 15. februar. Vi kan max være 40 i alt, så det er først-til-mølle-princippet, der gælder. Evt.

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

for Lyne Sogn Februar 2015

for Lyne Sogn Februar 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Februar 2015 Nedbrydning af gødningshus 2014 Indhold: * Bork Præstegård: Skumringstime * Lyne Kroket & Petanqueklub: Generalforsamling

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 4. marts 2015 MØDEREFERAT Dato: 4. marts 2015 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 12 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

FEBRUAR 2013 HOLMSLAND SOGNEBLAD 15. ÅRGANG NR. 1

FEBRUAR 2013 HOLMSLAND SOGNEBLAD 15. ÅRGANG NR. 1 FEBRUAR 2013 HOLMSLAND SOGNEBLAD 15. ÅRGANG NR. 1 1 HOLMSLAND SOGNEBLAD 15. ÅRGANG NR. 1 FEBRUAR 2013 Udgives af: HOLMSLAND SOGNEFORENING www.holmslandsogneforening.dk Bladudvalg: Iver Poulsen, Røjklitvej

Læs mere

Nyhedsbrev uge 14 2015

Nyhedsbrev uge 14 2015 Nyhedsbrev uge 14 2015 Så er tiden sat til sommertid og de andre sikre forårstegn som bl.a. vibens komme og anemoner i skovbunden. Enkelte beboere har nydt de første dejlige solskins timer på terrassen

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Onsdag den 16. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Hyggeeftermiddag med musikalsk underholdning og fællessang ved Per Skærlund, Grindsted. Pris for entrè, underholdning

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer. Referat af generalforsamling i BMI - torsdag, den 26. februar 2015 kl. 19.00 i hallens cafeteria: Formand bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

FEBRUAR 2014 HOLMSLAND SOGNEBLAD 16. ÅRGANG NR. 1. www.holmsland.dk 1

FEBRUAR 2014 HOLMSLAND SOGNEBLAD 16. ÅRGANG NR. 1. www.holmsland.dk 1 FEBRUAR 2014 HOLMSLAND SOGNEBLAD 16. ÅRGANG NR. 1 www.holmsland.dk 1 HOLMSLAND SOGNEBLAD 16. ÅRGANG NR. 1 FEBRUAR 2014 Udgives af: HOLMSLAND SOGNEFORENING www.holmsland.dk Bladudvalg: Iver Poulsen, Røjklitvej

Læs mere

for Lyne Sogn April 2015 Projekt byforskønnelse, fliser foran Hotellet

for Lyne Sogn April 2015 Projekt byforskønnelse, fliser foran Hotellet Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn April 2015 Projekt byforskønnelse, fliser foran Hotellet Indhold: * Sdr. Vium: Byttemarked * Dagli Brugsen: Generalforsamling

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter 1. Velkomst ved Bjarne Svendsen Ordstyrer: Bjarne Referent: Anette 2. Kort orientering fra alle deltagende foreninger obs om der er noget særligt alle foreninger bør vide FIF ved Karina, Jørgen og Bente.

Læs mere

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole Velkommen til alle jer Skelund Landsbyforening vil gerne byde alle nye borgere velkommen til Skelund og omegn Skelund er en aktiv

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

for Lyne Sogn December 2014

for Lyne Sogn December 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn December 2014 Bedsteforældredag i Børnebo Indhold: * Lyne Kirke/Vennekredsen: Per Nielsen * Vennekredsen: Julehygge i fælleshuset

Læs mere

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5.

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5. Søndag den: 26.05.2013 kl.10: Referat fra ordinær generalforsamling i Sønderballe Ejerlavs Beboerforening sted: Lejrskolen Sønderballe Gåsevig der serveres morgenbrød! Dagsorden: 1. Valg af dirigent, forslag?

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 10. marts 2014 MØDEREFERAT Dato: 5. marts 2014 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 14 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole.

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole. Referat fra generalforsamling i VBIF Torsdag den 26 marts 2015 Kl.19.30, Sundeved efterskole. Dagsorden: 1. Velkomst ved Henriette 2. Valg af dirigent: Marius Frellesen 3. Valg af protekolfører: Merethe

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013 Velkommen Herreklubben Nivå Golf Klub Generalforsamling 2013 NCC 2013-04-18 1 Agenda Velkommen & Indskrivning Generalforsamling Spisning NCC 2013-04-18 2 Dirigent / Beretning 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Program Byfest for 2014 Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Bjerregrav 2015 Den 11. - 14. juni Program Torsdag d. 11. juni Programmet er foreløbigt, og der kan komme ændringer/justeringer

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Næste Aadum Nyt udkommer i uge 5. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 23/1-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com HUSK!!!!

Læs mere

Læs Tuse Næs Bladet på nettet: www.tusenaesbladet.dk Siden bliver opdateret så snart Bladet er udkommet. NR. 8 August 2012 27. Årgang Blad nr.

Læs Tuse Næs Bladet på nettet: www.tusenaesbladet.dk Siden bliver opdateret så snart Bladet er udkommet. NR. 8 August 2012 27. Årgang Blad nr. Læs Tuse Næs Bladet på nettet: www.tusenaesbladet.dk Siden bliver opdateret så snart Bladet er udkommet. NR. 8 August 2012 27. Årgang Blad nr.: 287 2 3 Murermester Michael Sahner Hansen ApS Præstemarken

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

FEBRUAR 2012 HOLMSLAND SOGNEBLAD 14. ÅRGANG NR. 1

FEBRUAR 2012 HOLMSLAND SOGNEBLAD 14. ÅRGANG NR. 1 FEBRUAR 2012 HOLMSLAND SOGNEBLAD 14. ÅRGANG NR. 1 1 HOLMSLAND SOGNEBLAD 14. ÅRGANG NR. 1 FEBRUAR 2012 Udgives af: HOLMSLAND SOGNEFORENING www.holmslandsogneforening.dk Bladudvalg: Iver Poulsen, Røjklitvej

Læs mere

NR. 9 September 2012 27. Årgang Blad nr.: 288

NR. 9 September 2012 27. Årgang Blad nr.: 288 Læs Tuse Næs Bladet på nettet: www.tusenaesbladet.dk Siden bliver opdateret så snart Bladet er udkommet. NR. 9 September 2012 27. Årgang Blad nr.: 288 2 3 4 5 Medlem af: Palle Jensen Entreprenør / Aut.

Læs mere

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne golfbane a/s Men en særlig velkomst til vores nye træner

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

ARENDSE NYT Juni 2013

ARENDSE NYT Juni 2013 ARENDSE NYT Juni 2013 Sankt Hans 23. juni 2013 Indholdsfortegnelse Juni 2013 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Nye Priser Velkommen til nye medarbejdere Fødselsdage Referat af beboermøde April

Læs mere

Juni 2014 Kære forældre Stafet for livet Sidste uge inden sommerferien Grillaften

Juni 2014 Kære forældre Stafet for livet Sidste uge inden sommerferien Grillaften Juni 2014 1 2 3 Ti Forældrekaffe SFO 4 5 To Grundlovsdag Stafet for Livet 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 On Dimission 9. klasse 26 To Grill-aften 27 Fr Sidste skoledag 28 29 30

Læs mere

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Billedet er fra "En anderledes handicapkonference" med Hjerneskadeforeningen og DFDS. Billedet er fra Oslo i maj 2013. Nyhedsbrev Januar 2014 Aktivitetskalender 1. kvartal

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

R E F E R A T. Anita Askegaard Jensen og Bitten Bitten meldte sig som stemmetæller og Anita blev valgt som referent. Valgene blev godkendt.

R E F E R A T. Anita Askegaard Jensen og Bitten Bitten meldte sig som stemmetæller og Anita blev valgt som referent. Valgene blev godkendt. R E F E R A T Mødets art: Generalforsamling Frufølge FF Dato/tid Sted: Torsdag den 6. februar 2013, kl. 20.00 Holmebækhallen, 4681 Herfølge Fremmødte:, Conny Jung, Mie Madsen, Camila Pio, Annette Lene

Læs mere

Mødereferat. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 20. januar 2008

Mødereferat. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 20. januar 2008 ORDINÆR GENERALFORSAMLING 20. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af Referent 3. Bestyrelsen aflægger beretning 4. Det reviderede regnskab forlægges til godkendelse 5. Fastsættelse af kontingent

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af ordstyrer: Tage Kristensen 2. Valg af skriftsfører: Lars Barslund 3. Formandens beretning:

Læs mere

NOVEMBER 2014 HOLMSLAND SOGNEBLAD 16. ÅRGANG NR. 4. www.holmsland.dk

NOVEMBER 2014 HOLMSLAND SOGNEBLAD 16. ÅRGANG NR. 4. www.holmsland.dk NOVEMBER 2014 HOLMSLAND SOGNEBLAD 16. ÅRGANG NR. 4 www.holmsland.dk 1 HOLMSLAND SOGNEBLAD 16. ÅRGANG NR. 4 NOVEMBER 2014 Udgives af: HOLMSLAND SOGNEFORENING www.holmsland.dk Bladudvalg: Sjoerd Both, Røjklitvej

Læs mere

Sdr. Vium Nyt. Nr. 270 Sdr. Vium Sogneforeningen maj 2014

Sdr. Vium Nyt. Nr. 270 Sdr. Vium Sogneforeningen maj 2014 Sdr. Vium Nyt Nr. 270 Sdr. Vium Sogneforeningen maj 2014 Sogneforeningens generalforsamling. Til sogneforeningens generalforsamling blev der valgt Kent Rosendahl og John Jacobsen som nye medlemmer af bestyrelsen.

Læs mere

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes:

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes: Mountainbike Club Vejle CVR.: 34151830 (Gammelt cvr: 30436245) Generalforsamling tirsdag d. 4. februar 2014 Sted: Klublokalerne Til stede: 30 medlemmer og bestyrelsen 1. Valg af dirigent Til dirigent blev

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Aadum Husholdningsforening

Aadum Husholdningsforening Aadum Husholdningsforening Eftermiddagstur Tirsdag den 11. marts kl. 14.00 16.30 besøger vi Musikgalleriet/Mariehaven i Ansager Rie og Helge Engelbrecht laver underholdning med foredrag, fællessang, besøg

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling.

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Valg af Dirigent Niels Einer Rytter blev valgt som dirigent. Han startede

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

ARRILD NYT. Infobrevet. No. 1. - 4. kvartal 2011. Husk løbende at tjekke arrild.infoland.dk for seneste nyt

ARRILD NYT. Infobrevet. No. 1. - 4. kvartal 2011. Husk løbende at tjekke arrild.infoland.dk for seneste nyt ARRILD NYT Infobrevet No. 1. - 4. kvartal 2011 Husk løbende at tjekke arrild.infoland.dk for seneste nyt Nyt infobrev til alle i Arrild sogn Som et nyt tiltag i Arrild sogn, vil støtteforeningen for Arrild

Læs mere

Jyderup Bridgeklub GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 2012, KL. 18.00

Jyderup Bridgeklub GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 2012, KL. 18.00 GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 202, KL. 8.00 PROGRAM 8.00-ca.9:00: 9:00-ca.20:30: 20:00-ca.20:30: 20:30-ca.22:30: Generalforsamling Spisning (tilmelding inden generalforsamling)

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14 I denne udgave af nyhedsbrevet Efteråret er kommet...1 Røgfri på Arendalsvej...2 Fitness - så er vi igang...4 Trænger din økonomi til et servicetjek?...5 Café Solskin - en solskinshistorie...6 Bagagerumsmarked...8

Læs mere

Børne- og ungeklub/næstformand i KIF

Børne- og ungeklub/næstformand i KIF Bestyrelsesmøde KIF d. 23-4-2013 Punkt. 1 Til stede var: Tut Feveile Brigitte Kjeldstrøm Sigrid Andersen Tina Quaade Per Vanmann Suzanne Tone Hansen Karina Nielsen Rene Rasmussen Konni Brandt Jesper Skjold

Læs mere

Jule frokost bag tremmer????

Jule frokost bag tremmer???? FTK nyhedsbrev Februar 2014 ********************************************** Har klubben afholdt den årlige dyst for medlemmerne. Denne gang i en stemning af ølbar. Der var diverse konkurrence måder, så

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien.

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien. Nyhedsbrev nr.7-2013 Nyt fra Skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev. Årets sommerfest blev afholdt torsdag den 13. juni. Der har været en flot opbakning og jeg har haft mange gode

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013.

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013. NØDEBO NIMBUS NYT 2. kvartal 2013. I dette nummer: Bestyrelsen Referat af generalforsamlingen Bestyrelsens årsberetning Invitation og tilmelding til Sommerturen sammen med svenskerne Kalenderen Bestyrelsen:

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 Inviterede: Bestyrelsen: Ole, Bent, Kim, Søren, Erik, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke, Solveig, Birger, og Hanne Østergaard.

Læs mere

Lyngvejens Grundejerforening

Lyngvejens Grundejerforening Lyngvejens Grundejerforening Dagsorden: Der indkaldes hermed til generalforsamling i Lyngvejens Grundejerforening Lørdag den 14. april 2007 kl. 15.00 på Hotel Strandkroen, Nordsøvej 2, Søndervig 1 2 3

Læs mere

Søttrup Gymnastikforening

Søttrup Gymnastikforening Gymnastik i Hornum PROGRAM 2015/2016 i Søttrup Gymnastikforening SÆSONSTART UGE 36 (31/8 el.1/9) Velkommen til en ny og spændende sæson i Søttrup Gymnastikforening Vi håber, at rigtig mange har lyst til,

Læs mere

Red i Andst Af Viggo Kaspersen.

Red i Andst Af Viggo Kaspersen. Red i Andst Af Viggo Kaspersen. Efter Borgermøde 2 d. 15. dec. er der 115 Andst borgere, der har tilkendegivet et ja til projektet, tusind tak for jeres opbakning. Desværre udgør dette antal tilkendegivelser

Læs mere

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING AFHOLDT I STENLILLE HALLENS SELSKABSLOKALE ONSDAG DEN 20. FEBRUAR 2008 Klokken 19.00 bød formand Carl-Henrik Nielsen

Læs mere

Hver tirsdag kl. 19.30-21.30 fra 2. september i Øster Lindet Forsamlingshus ved Ellinor Jensen, tlf. 74 84 64 12/22 76 61 29.

Hver tirsdag kl. 19.30-21.30 fra 2. september i Øster Lindet Forsamlingshus ved Ellinor Jensen, tlf. 74 84 64 12/22 76 61 29. Blandet kor for voksne Hver tirsdag kl. 19.30-21.30 fra 2. september i Øster Lindet Forsamlingshus ved Ellinor Jensen, tlf. 74 84 64 12/22 76 61 29. Se korets hjemmeside: www.123hjemmeside.dk/oesterlindetkoret

Læs mere

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Dejligt mange havde tilmeldt sig vores påskefrokost, som blev en god oplevelse. Der var pyntet fine påskeborde, og maden var som sædvanlig vellykket (og

Læs mere

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014 Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning 3) Regnskab og budget 4) Indkomne forlag 5) Valg af bestyrelse 6) Valg af suppleanter 7) Valg

Læs mere

Pionerernes fagforbunds blad. Pionerbladet

Pionerernes fagforbunds blad. Pionerbladet Pionerbladet 2014 Kalender 2014 11. 13. april Arbejdsweekend Trevæld Centret 25. 27. april Arbejdsweekend Arresø Centret 26. april Generalforsamling Arresø Centret TAK Tak til Kynde for hans mange bidrag

Læs mere

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2015. Godt nytår. Go-Kart

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2015. Godt nytår. Go-Kart Godt nytår Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2015 Jeg håber, at I alle er kommet godt ind i det nye år. Jeg håber, at 2015 vil blive et rigtig godt år for dig, for dine venner og for alle

Læs mere

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD Sæsonstart August 2015 KONTAKTPERSONER Hovedbestyrelsen: Formand: Louis Kristensen tlf. 20 31 40 11 ludimann@yahoo.dk Løb: Formand: Søren Lund tlf. 61 60 74 92 sblund@privat.dk

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Generalforsamlingen, som var klubbens femte, blev afholdt i vores nye flydende klubhus, der deltog 35 personer; heraf var der 22 stemmeberettigede

Læs mere

Glostrup Rideklub. Beretning for sæson 2013. Bestyrelsens beretning for perioden 15. februar 2013 til 14. februar 2014.

Glostrup Rideklub. Beretning for sæson 2013. Bestyrelsens beretning for perioden 15. februar 2013 til 14. februar 2014. Glostrup Rideklub. Beretning for sæson 2013 Bestyrelsens beretning for perioden 15. februar 2013 til 14. februar 2014. Igen tid til at gøre status. Jeg vil i denne beretning, som tidligere år, tegne et

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 5, 2015. Velkommen til 5. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 5, 2015. Velkommen til 5. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 5. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Dianalund/Tersløse Håndbold Regnskab 1. maj 2014 til 30. april 2015

Dianalund/Tersløse Håndbold Regnskab 1. maj 2014 til 30. april 2015 Dianalund/Tersløse Håndbold Regnskab 1. maj 2014 til 30. april 2015 Ledelsesberetning Aktivitet Foreningens primære aktivitet er at drive en håndboldklub, herunder underaktivitet i form af banko. Væsentlige

Læs mere

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Sted: Aakjærskolens cafe Referent: Gry Damgaard Nielsen. Referat: 1. Valg af dirigent Børge Mortensen Generalforsamlingen

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 36 medlemmer inkl. bestyrelsen deltog i generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmer: Kenneth Bergenhagen, Pia Jørgensen,

Læs mere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere 1. sal: Dagcenteret: 6. årgang 1. udgave 1. juni 2015 5. Eva Hjort 6. Anna Elvira Andersen 7. Anna Wraa 15. Eli Agnethe Hansen 2. sal: 1. Rigmor Vils 2. Ole Kragh Pedersen 3. Vagner Hansen 12. Gerda Jepsen

Læs mere

Nyt fra 0. årgang. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 46+47 2010. Så kan det godt blive december 0. årgang er klar!

Nyt fra 0. årgang. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 46+47 2010. Så kan det godt blive december 0. årgang er klar! Nyt fra 0. årgang Så kan det godt blive december 0. årgang er klar! Aktiviteter: I denne uge har flere børn været forbi 0.B. hvor man kunne være med til at synge, danse og lege en masse dejlige julesange.

Læs mere

Lig til Sankt Hans! Marts 2009 R E V Y. Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14

Lig til Sankt Hans! Marts 2009 R E V Y. Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14 Lig til Sankt Hans! R E V Y Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14 Marts 2009 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk 16. marts Generalforsamling 21. - 22. marts Maleriudstilling

Læs mere

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling Sæson 2014 / 2015 Ubberud Gymnastik afdeling BØRNE - UNGDOM HOLD Piger spring/rytme 0 2 klasse Onsdag kl. 15.30 16.30 i Ubberud hallen fra 03-09-14 (NB: Tidspunktet rettet!) Hej Piger Starter vi en ny

Læs mere

Program for legestuen ved Fredens Kirke

Program for legestuen ved Fredens Kirke Program for legestuen ved Fredens Kirke Forår 2014. Legestuen foregår året rundt (undtaget i ferierne; sommerferie juli-august) Legestuen er et tilbud til alle børn fra 0 år til 6 år sammen med mor / far

Læs mere

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens Bestyrelsen Formand: Næstformand: Hanne Skjødt Peter Rabjerg Brådhusvej 7 Gedhøjen 7, Hatting 86 55 15 70 75 65 36 16 skjoedt@pc.dk peter@rabjerg.eu

Læs mere

PIs gymnastikhold indtager. opvisningsgulvene. Af Sidsel Andersen, gymnast på PI Opvisningsholdet

PIs gymnastikhold indtager. opvisningsgulvene. Af Sidsel Andersen, gymnast på PI Opvisningsholdet GYMNASTIKAFDELINGEN... PIs gymnastikhold indtager opvisningsgulvene Af Elisabeth Arnsdorf Haslund, bestyrelsesmedlem i PI-Gymnastik Fotos Gudrun Clausen, skavenfoto.dk Opvisningssæsonen er i fuld gang,

Læs mere

Åbne aktiviteter ledet af frivillige Lokalcenter Vejlby

Åbne aktiviteter ledet af frivillige Lokalcenter Vejlby Besøgstjenesten i Vejlby Besøgstjenesten Vejlby drives i et samarbejde mellem Vejlby Kirke, Ellevang Kirke og Lokalcenter Vejlby og henvender sig til borgere i Ellevang og Vejlby Sogne. Alle med lyst og

Læs mere

NYHEDSBREV NR 1 2012. ASF DANSK FOLKEHJÆLP Viborg-Skive afd. En hilsen fra formanden

NYHEDSBREV NR 1 2012. ASF DANSK FOLKEHJÆLP Viborg-Skive afd. En hilsen fra formanden NYHEDSBREV NR 1 2012 ASF DANSK FOLKEHJÆLP Viborg-Skive afd. Allerførst en rigtig trist nyhed. D. 1. februar blev Marianne ramt af en hjerneblødning, hun blev opereret og lagt i coma. I fredags vækkede

Læs mere