GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK"

Transkript

1 GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag, den 3. februar 2015 kl på Kokkedal Skole Vest På havedagen blev der ordnet fællesareal i S200-serien og luget ukrudt i rosenhækken blandt nogle af de tiltag der blev arbejdet med. I alt var 24 huse repræsenteret på generalforsamlingen og heraf én ved fuldmagt. Velkomst Formanden (herefter kaldet FM) bød velkommen. Generalforsamlingen blev afviklet i henhold til den udsendte dagsorden som følger: Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning fra bestyrelsens arbejde i Forelæggelse og godkendelse af revideret regnskab for Indkomne forslag fra bestyrelsen og medlemmer 5. Forelæggelse af budget 2015 og fastsættelse af kontingent for Valg af kasserer og et bestyrelsesmedlem (valget er for to år) 7. Valg af to suppleanter til bestyrelsen (valget er for et år) 8. Valg af én revisor og én revisorsuppleant (valget er for to år) 9. Eventuelt 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Peter Jepsen (DIR), R108. Der var ikke andre forslag og Peter blev valgt med applaus. DIR takkede for valget og konstaterede at den ordinære generalforsamling var lovligt indkaldt, som det fremgår af vedtægterne. Grundejerforeningen Ullerødpark Referat fra generalforsamlingen 2015 Side 1 af 6

2 2. Formandens beretning Så forsvandt året 2014 og et nyt 2015 er allerede godt i gang. Vi har holdt otte bestyrelsesmøder i år, én havedag og et Sankt Hans-arrangement. Det er ikke den store aktivitet, men det passer åbenbart ganske godt til det behov vi har - tror jeg. Dialog med kommunen om Lokalplan-dispensation Vi har snart igennem mange år arbejdet med at legalisere enkelte ting, som vores lokalplan faktisk udelukker eller faktisk forbyder. Det har været en svær fødsel, og faktisk er processen endnu ikke helt færdig. Vi havde håbet på, at den sag kunne have være lukket og slukket inden denne generalforsamling. Men de ønskede tilføjelser eller lempelser ligger stadig hos kommunen, som finjusterer og har sendt de formulerede forslag til høring hos jer grundejere. Det har givet lidt tilbageløb, og omformuleringen og justeringen ligger nu atter hos kommunen til den endelig version foreligger forhåbentlig her i løbet af foråret. Fjernvarmen Vi blev i efteråret kontaktet af Rambøll, som har stået for vores nye fjernvarme installationen. Budskabet var, at en del af rørledningen ikke er isoleret godt nok efter Dansk Standard. Det vil de gerne råde bod på og tilbyder derfor at komme og efterisolere den del af rørføringen det drejer sig om, samt efterse isoleringen af målerskabene. Vi har hørt fra flere grundejere, at varmeforbruget er steget væsentligt efter vi har fået den nye installation. At det ville stige kom nok ikke som den store overraskelse, da rørledningen er blevet længere fra den udendørs måler og ind i huset, men at det er steget så meget, det kan godt undre os en del. Vi har derfor efterspurgt en testmåling, hvor vi kan få målt varmespildet fra målerskabet til der, hvor vores målere tidligere har siddet. Det ønsker Rambøll ikke at stå for, da det ikke er en del af den aftale de har med Nordforbrænding. Rambøll forventer at sende breve ud til grundejerne meget snart og det er så op til jer hver især at afgøre om I ønsker at de skal ind og efterisolere jeres rør. Det er ikke noget vi i bestyrelsen blander os i, da installationen er et anliggende mellem jer og Nordforbrænding. Vi kan håbe, at denne efterisolering kan formindske varmeregningen en smule, men efter beregninger skulle det ikke betyde det store. Boligkonsulent fra Danske Bank informerede om lån og finansiering generelt på temamødet, der blev holdt umiddelbart inden generalforsamlingen. Og Charlotte havde smurt dejlige sandwich så inden skulle sidde og sulte til generalforsamlingen. Havedagen I 2014 holdt vi én havedag, da erfaringen fra 2013 med to havedage var, at det måske var lidt for meget. Vi havde imidlertid rigtig meget ud af årets havedag i år, og også denne gang var 20- Grundejerforeningen Ullerødpark Referat fra generalforsamlingen 2015 Side 2 af 6

3 25 huse repræsenteret og det er ganske godt, selvom vi da gerne ser lidt flere ikke mindst fra de to vænger i Vagtelvænget. Der blev ordnet rosenhæk og der blev gjort et stort indhug i beplantningen i bunden af Sneppevængets 200-serie ud mod Rypevænget samt flere andre mindre tiltag. Stemningen var god og vi arbejdede, som vi nu hver især kunne holde til. Det var en fornøjelse at opleve, og derfor har vi i bestyrelsen også besluttet at gentage succesen med en havedag i år, den 31. Maj 2015, hvor vi starter klokken 10 ude ved bålpladsen. Så arbejder vi med indlagte pauser indtil klokken 14, hvor vi så gerne vil byde på en grillpølse eller to. Mød op og vær en del af fællesskabet og samtidig være med til at spare på udgifterne i foreningens kasse. Brug af vængepenge Vores ordning med at tildele vængerne det der svarer til kr. 120 pr. hus pr. år går også fint. Det er dog meget forskelligt hvor stort engagementet er i de forskellige vænger, og hvordan I som grundejere, naboer og genboer er i stand til at aktivere hinanden til fælles arbejdsdage i jeres vænger. Jeg vil gerne fremhæve Sneppevænget 200, hvor I virkelig er kommet godt i gang. Det er dejligt at se hvordan parkeringsplads og fællesareal har fået en helt anden karakter, end for få år siden. Bliv ved med det, og hvis der er nogen der ikke har været forbi og set hvordan parkeringspladsen gør sig så giv jer selv den oplevelse og lad oplevelsen inspirere jer til også at gøre en indsats for at forskønne jeres lille vænge. Søg til ekstraordinære tiltag Nu kan man ikke spare de store formuer op i vængekasserne, idet man højest kan opnå maksimalt hensættelsesbeløb i tre år, hvorefter man ikke længere får tildelt yderligere penge, før man har brugt dem man allerede har fået tildelt. Denne regel er til udelukkende for at ikke, at binde for mange af foreningens penge. Det skal dog ikke fraholde jer fra at tænke større tanker. Ikke at I skal entrere med entreprenører der skal møde op og vende op og ned på jeres vænger, men hvis I i de enkelte vænger får gode ideer til hvordan I kan skabe et endnu bedre miljø, og at det koster list mere end der umiddelbart er i jeres vængekasse, så søg bestyrelsen om et økonomisk tilskud. Vi ser gerne på det, og bevilger også gerne ekstraordinært til gode og spændende formål Udvendige hække I foråret skrev vi ud om, at hække der vender ud mod offentlig sti og vej skal være klippet, så man ikke får grene i hovedet når man passerer jeres grund. Hvis man ikke som grundejer sørger for det, så kan kommunen vælge at foretage klipningen, og derefter sende regningen til de pågældende. Når det er sagt, så er der faktisk også mange af vores ligusterhække der indeholder meget andet end liguster. Det kan være hyld, brændenælder, brombær eller andre selvsåede gevækster, som ikke hører hjemme i vores hække. Disse hække, som ender med ikke at være velplejede forskønner heller ikke ligefrem vores grundejerforening. Jeg vil derfor gerne henstille til, at hækkene vedligeholdes og at der luges ukrudt både indvendigt og udvendigt, så hækkene får de bedste vækstbetingelser. Arkivering Når en grundejerforening har rundet 40 år, så er der efterhånden en del gamle arkivalier. Gamle ringbind fyldt med historie i form af referater, skrivelser, klager, sager og alt muligt andet. Det fylder rigtig meget. Vi vil gerne rydde op i disse ting, da det heller ikke er et hit, at opmagasinere disse ting. Vi vil gerne arkivere oppe i skyen altså elektronisk. Men vi har ikke ekspertisen til hvordan sådan Grundejerforeningen Ullerødpark Referat fra generalforsamlingen 2015 Side 3 af 6

4 noget skal udføres, så hvis der sidder en edb-nørd blandt jer, eller I kender en der kan hjælpe os med at komme i gang, så hører vi meget gerne fra jer. Vi har allerede arbejdet med at sortere i det vi har, og smidt en del ud, som vi igen vurderer ikke er af betydning for fremtiden. Men der er et stykke vej endnu, og det er ikke et arbejde vi lige får på plads henover en weekend. Stien mod Jellerød Have Den offentlige sti mellem os og Jellerød Have er nu helt færdig. Den er blevet fin og nu gælder det så om, at sikre, at den ikke gror til igen med alt for meget ukrudt i midterområdet, så vandet ikke kan løbe frit til kloakken. Vi har skrevet og påpeget dette overfor kommunen, da vi nu har fået denne nye sti, og gerne vil passe på den i mange år frem over. Den anden sti, der løber vinkelret på ovennævnte sti og som også tilhører kommunen har de imidlertid ikke rørt endnu. Den er snart groet helt til med græs, og det er faktisk et stort arbejde at holde græsset væk fra fliserne. Vi må se om vi kan få forbindelse med kommunen og få dem til at rense den også. Købmanden Så har vi atter skiftet vores lille NEM købmand ud og fået en der ser ud til at være lidt mere entusiastisk end den tidligere. Det er dejligt at have muligheden for at handle lokalt, men det er også svære vilkår de har, så jeg vil gerne opfordre til, at I støtter ham så meget som muligt ved at handle hos ham. Ikke kun den liter mælk man har glemt i Netto, men meget gerne lidt mere, så vi også sikrer at han kan opnå en fornuftig omsætning og dermed også friske varer. Lad os sammen passe på ham. Mailservice Sidste år på den ekstraordinære generalforsamling vedtog vi blandt andet, at al fremtidig kommunikation herunder også indkaldelse til generalforsamling mm skulle foregå elektronisk dels via offentliggørelse på hjemmesiden eller via Mailservice. Vi har valgt i år, at gøre det på den gamle måde, blot for at ændringen ikke skal komme som et chok. Men jeg vil gerne pointere, at det er sidste gang indkaldelser med mere deles ud i papirformat, med mindre I selv træffer aftale med én, der vil skrive det ud til jer. Vi mangler kun syv grundejere i foreningen, der endnu ikke er tilmeldt Mailservice, og derfor er behovet for papirudgaver nu for små til, at yde denne ekstraordinære service. Vi vil derfor gerne anmode de sidste om at tilmelde sig Mailservice ved at sende mig en mail og angive sin egen mailadresse eller en som vi må sende til, og som så kan hjælpe med at skrive ud, hvis man ikke har nogen computer eller printer. Dette tiltag er naturligvis ikke indført for at genere nogen, men udelukkende for at vi også kan følge med i den elektroniske tidsalder, og da nu alle offentlige institutioner har indført elektronisk post, så synes vi også at vi kan være bekendt at gøre det. Afrunding Vi er en lille grundejerforening og vi ønsker vist alle, at det at bo i Ullerødpark fortsat skal være attraktivt og et sted, hvor både gamle og nye grundejere føler sig godt tilpas. Sidst men ikke mindst vil jeg gerne sige bestyrelsens medlemmer, suppleanter og revisorer tak for det stykke arbejde, som I hver især udfører frivilligt. Det er dejligt, at det stadig kan lade sig gøre, og jeg værdsætter meget, at man hver især byder ind med det man nu er god til. Det kan vi ikke undvære så tak for det. I FM s beretning blev nævnt den aktivitet og dialog der har været om fjernvarmen. Der var følgende spørgsmål/kommentarer: Grundejerforeningen Ullerødpark Referat fra generalforsamlingen 2015 Side 4 af 6

5 S105 den måling og dialog med Rambøll og Fjernvarmeværket som Skjold Møller R117 har haft gennem året er der noget resultat? FM der har ikke været mange tilbagemeldinger fra de enkelte grundejere om udviklingen af deres varmeforbrug. Derudover er det vanskeligt at sammenligne hvis man eksempelvis har bygget til, efterisoleret eller flere/færre personer i husstanden. Til Rambøll har vi anbefalet en kontrolmåling af varmetabet mellem målerskabet (ude) og varmeskabet (inde) i huset. Det er de dog ikke lydhøre overfor. De vil efterisolere rørene i det udvendige skab. S105 - Efterspurgte en konklusion fra Rambøll. V212 Spurgte til hvilke skabe der ikke var isoleret efter forskrifterne. FM Den manglende isolering gælder alle skabe. Øvrige kommentarer: R109 har fået større forbrug af koldt vand pga. den lange rørføring (målerskabet er placeret på nordvæg). R111 opfordring til kun at åbne for varmtvandshanen når det er absolut påkrævet tit er det sådan at det varme vand først når frem til hanen når man er ved at slukke for vandet. Herefter kunne DIR erklære FM s beretning for godkendt 3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab Kassereren gennemgik regnskabet, og forklarede, at der på fællesarealerne var brugt kr mindre end året før - til færre gartnerudgifter. Derudover var der brugt kr. 476 mod budgetteret kr. 200 til sidste års generalforsamling. Dette beløb indeholder også drikkevarer til den ekstraordinære generalforsamling samt Sct. Hans. Der var ingen kommentarer til regnskabet og DIR konstaterede at det var godkendt. 4. Indkomne forslag (fra bestyrelsen og medlemmer) De var ingen indkomne forslag. 5. Fastsættelse af budget og kontingent 2015 Kassereren gennemgik budgettet for Selv om budgettet viser et overskud på kr foreslår bestyrelsen kontingentet uændret til kr pr. parcel. Projekter i fremtiden, der kan blive aktuelle er gode projekter fra vængerne (se FMs beretning), mindre advokatbistand ifm. fjernvarmeprojektet, dræning af fællesarealer R109 - digitaliseringen af arkiv som FM nævnte i beretningen der må vi også forvente en udgift. I øvrigt tilbød Palle fra R109 sin hjælp til at se på projektet. Der var ingen kommentarer til budget og kontingent som blev godkendt. 6. Valg af kasserer og ét bestyrelsesmedlem. Marianne Winning R108 blev genvalgt som kasserer for de kommende to år. Ligeledes blev bestyrelsesmedlem Birthe Næs S110 genvalgt for to år. 7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. Anne Madelung S204 samt Søren Mogensen R107 blev genvalgt for ét år. Grundejerforeningen Ullerødpark Referat fra generalforsamlingen 2015 Side 5 af 6

6 8. Valg af én revisor og én revisorsuppleant. Palle Pedersen R109 (revisor) og Mogens Hansen R105 (revisorsuppleant) blev genvalgt for to år. 9. Eventuelt V212 kommenterede stien mellem Jellerød Have og Vagtelvænget. Kommunen mangler at lægge en række chaussé-sten ind mod haverne. FM bestyrelsen vil rette henvendelse til kommunen. FM opfordrede til at grundejerne kom med nye forslag til emner for temamøder svarende til det møde, der netop var gennemført med Danske Bank om hvad der rør sig på lånemarkedet. Formanden takkede for i dag og den ordinære generalforsamling sluttede kl Referatet er udarbejdet af Charlotte Hundstrup og Bent Christensen og efterfølgende godkendt af bestyrelsen Bestyrelsen pr. 3. februar 2015 Michael Schmidt Nielsen, formand - S108 Marianne Winning, kasserer - R108 Birthe Næs - S110 Allan Nielsen V110 Charlotte Hundstrup - R111 Suppleanter Søren Mogensen- R107 Anne Madelung S204 Revisorer Palle Pedersen - R109 Birger Jørgensen S110 Revisorsuppleanter Elna Lenander - S102 Mogens Hansen - R105 Grundejerforeningen Ullerødpark Referat fra generalforsamlingen 2015 Side 6 af 6

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK Referat af ordinær generalforsamling Torsdag, den 4. februar 2010 kl. 19.00 på Niverødgårdskolen I alt var 35 huse repræsenteret på generalforsamlingen og heraf 8 ved fuldmagt.

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 10 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag?

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag? Referat fra generalforsamling 5. maj 2012 kl. 11.00 Dagsorden For den ordinære generalforsamling skal gælde følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning fra formanden om foreningens virksomhed

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Generalforsamlingen blev budt velkommen af formand Peter Neustrup Jensen, som derefter gik til første punkt på

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Kikhavn Grundejerforening

Kikhavn Grundejerforening Referat fra den 54. ordinære generalforsamling den 9. august 2014 i Medborgerhuset Halsnæs, Nørregade 61, 3390 Hundested Formanden Hans Vøgg Færgsted bød velkommen til de mange fremmødte, 65 personer,

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 27. april 2014. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassereren fremlæggelse

Læs mere

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset.

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra efterårsgeneralforsamlingen 2012

Læs mere

Grundejerforeningen KALDRED af 1967 s Ordinære Generalforsamling, lørdag den 31. maj 2014 kl. 10.00. Referat:

Grundejerforeningen KALDRED af 1967 s Ordinære Generalforsamling, lørdag den 31. maj 2014 kl. 10.00. Referat: Grundejerforeningen KALDRED af 1967 s Ordinære Generalforsamling, lørdag den 31. maj 2014 kl. 10.00. Generalforsamlingen blev traditionen tro afholdt i Eskebjerg Forsamlingshus, og 41 stemmeberettigede

Læs mere

Grundejerforeningen Trekantens Vejlag (Den Hvide By) Referat af ordinær generalforsamling den 15. marts 2014

Grundejerforeningen Trekantens Vejlag (Den Hvide By) Referat af ordinær generalforsamling den 15. marts 2014 Tilstede: Generalforsamlingen blev afholdt i Valby Kino, Gammel Jernbanevej 36, 2500 Valby. Til stede var 36 huse (stemmeberettigede), heraf 5 ved fuldmagter. Formanden indledte med at minde Generalforsamlingen

Læs mere

BRØNDBYERNES HAVEBY. H/F HAREKÆR. MOSEBJERGVEJ 120A. 2605 BRØNDBY

BRØNDBYERNES HAVEBY. H/F HAREKÆR. MOSEBJERGVEJ 120A. 2605 BRØNDBY GF/2013 Til stede Referat af generalforsamling i H/F Harekær lørdag den 23. marts 2013 kl. 14, afholdt i Kilden Kulturhus. Repræsentanter fra 90 haver, svarende til 180 stemmer. Der er 133 personer til

Læs mere

Referat af grundejerforeningen Søndertoftens generalforsamling den 20. november 2008

Referat af grundejerforeningen Søndertoftens generalforsamling den 20. november 2008 Referat af grundejerforeningen Søndertoftens generalforsamling den 20. november 2008 Dagsorden. Pkt. 1. Valg af dirigent Pkt. 2. Formandens beretning Pkt. 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab Pkt.

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 26. maj 2011 Referat af ordinær generalforsamling 10. maj 2011 Der var til generalforsamlingen fremmødt 19 medlemmer samt bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 4. marts 2013

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 4. marts 2013 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 4. marts 2013 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Jørgen Lykke BA 32 og han blev enstemmigt valgt. Generalforsamling

Læs mere

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling.

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Mandag d. 24. februar 2014 kl. 19:00-22:00 i festsalen på Møllevangsskolen (Møllevangs Allé 20, 8210 Aarhus V.). Program: 18:45

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. (Tilstede 50 fremmødte + 5 bestyrelsesmedlemmer) Formanden

Læs mere

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30.

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Der var i alt repræsenteret 25 husstande på generalforsamlingen ud af grundejerforeningens 44. 1. Som

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013.

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. 25. oktober 2013 Til Husejeren Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. Liste over bestyrelse og øvrige kontaktpersoner findes på bagsiden af dette brev. Hjemmeside

Læs mere

OG ANTENNEFORENINGEN SKOVPARKEN

OG ANTENNEFORENINGEN SKOVPARKEN GRUNDEJER- OG ANTENNEFORENINGEN SKOVPARKEN Nyborg OG ANTENNEFORENINGEN SKOVPARKEN Nyborg 1 2013 2 2 GRUNDEJER- OG ANTENNEFORENINGEN SKOVPARKEN Nyborg Grundejer- og antenneforeningen Skovparken v/ Formand

Læs mere

AB Antaresvænget www.ab-antares.dk

AB Antaresvænget www.ab-antares.dk Referat af 23. ordinære generalforsamling 27. marts 2012 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i G/F Salvig 16. maj 2013 lørdag den 20. april 2013 kl. 10.00 på Orø Kro

Referat af ordinær generalforsamling i G/F Salvig 16. maj 2013 lørdag den 20. april 2013 kl. 10.00 på Orø Kro Referat af ordinær generalforsamling i G/F Salvig 16. maj 2013 lørdag den 20. april 2013 kl. 10.00 på Orø Kro Der forelå følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af to stemmetællere. 3. Bestyrelsens

Læs mere