REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. mandag den 28. marts 2011 kl i Hollænderhallen i mødelokale 4 på 1. sal.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. mandag den 28. marts 2011 kl. 18.30 i Hollænderhallen i mødelokale 4 på 1. sal."

Transkript

1 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB mandag den 28. marts 2011 kl i Hollænderhallen i mødelokale 4 på 1. sal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Lars Koch blev valgt som dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig. Der var i alt 15 medlemmer til stede. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning Formanden Bastian Koch aflagde beretning for året Hele beretningen kan ses som bilag til dette referat. Beretningen blev godkendt. 3. Fremlæggelse af regnskab og status Kasserer Niels Boyer gennemgik regnskab og status for 2010, bilag 2. Der var enkelte opklarende spørgsmål til regnskabet bl.a. om det kommunale tilskud. Forsamlingen godkendte regnskab og status. 4. Fremlæggelse af budget for indeværende år Der blev ikke fremlagt noget budget for 2011, da Niels Boyer fratræder som kasserer. Der var enighed om at den nye bestyrelse og kasserer udarbejder budget for 2011 på det førstkommende bestyrelsesmøde. 5. Fastsættelse af kontingent og rykkergebyr Kontingent og rykkergebyrer fortsætter uforandret som følger: Ungdom: 600 kr. Senior: 1000 kr.

2 Passive: 200 kr. Fnuggies: 380 kr. (der gives søskenderabat) Rykkergebyr: 100 kr. 6. Behandling af indkomne forslag Bestyrelsen har ikke modtaget nogen forslag og havde heller ikke selv fremsat nogen forslag. 7. Valg af bestyrelse og suppleanter På valg var: Næstformand Nicolaj Sjøholm, kasserer Niels Boyer, Sekretær Karen Nedergaard (genopstillede) og Claus K. Hansen, samt suppleant Thomas Sønderskov. Som nyeste medlem i bestyrelsen fortalte Brian Samuelsson om arbejdet i bestyrelsen og på den baggrund stillede 4 af de tilstedeværende op til de ledige poster i bestyrelsen og kassererposten. Derudover stillede en op som suppleant. Alle blev valgt. De nyvalgte er: Lars Koch, kasserer Connie Sørensen Dorte Christensen Bolette Deleuran Helen Jensen, suppleant. 8. Valg af ungdomsrepræsentant Klubben har p.t. ingen potentielle kandidater til denne repræsentation. 9. Valg af revisor og suppleant Tina Seger takkede efter mange år af som revisor og som ny revisor blev Niels Boyer valgt. Jan Tinggaard fortsætter som revisorsuppleant. Bestyrelsen vil gerne takke Tina for det store arbejde. 10. Eventuelt

3 Der blev delt gaver ud til de afgående bestyrelsesmedlemmer der var til stede, til den afgående kasserer og revisor. Sekretær Karen Nedergaard Dirigent Lars Koch

4 Bestyrelsens beretning for sæsonen 2010/2011 Bestyrelsen Efter generalforsamlingen 18. marts 2010 konstituerede bestyrelsen sig som følger: Bastian Koch, formand, ungdomsansvarlig Nicolaj Sjøholm, næstformand Niels Boyer, kasserer Karen Nedergaard, sekretær Brian Samuelsson, pressansvarlig Karin Søgaard Koch, træneransvarlig Claus Kjeldgaard Hansen, kontakt til Hollænderhallen m.m. Suppleanter: Jannie Olsen Thomas Sønderskov Siden den generalforsamling er der afholdt 8 møder i bestyrelsen. I Bestyrelsen arbejder vi rigtig godt sammen på alle fronter og alle de opgaver der bliver stillet bliver løst til stor min store tilfredshed. Det en sand fornøjelse at have en god velfungerende bestyrelse. Bestyrelsen har arbejdet hård på at rekruttere nye medlemmer til de mindre årgange da vi mener at klubbens fundament skal opbygges nede fra. Det er sket ved at holde en masse arrangementer. Blandt andet holdte vi et åbenhus arrangement en lørdag i hallen hvor der kom en masse spiller fra klubben og vi fik besøg af et par nye spiller der efterfølgende er startet i klubben. Derudeover har vi forsat det gode arbejde med KHF s breddekonsulent, der har bidraget med kurser, ideer til arrangementer og en masse hjælp til klubben.

5 Hold og medlemmer Klubben har p.t. 26 senior, 45 junior og 25 fnuggies i alt 94 aktive og 49 passive medlemmer. Medlemstallet er faldende og det giver anledning til bekymring. Derfor arbejder bestyrelsen for at fastholde ungdomsmedlemmerne i klubben også ved at oprette et minihold for de børn, der er blevet for store til fnuggies, så de kan blive i klubben og spille bold. Damesenior Vi har holdt fast i 2 hold i den forgangne sæson. 1. holdet fik dispensation til at spille i Serie 1. Ansøgning fra klubben, men også flere af vores modstandere fra sidste sæson havde berettiget over for KHF, at de synes vi skulle prøve kræfter med bedre modstandere. En hård sæson lurede, dog har det ikke været så vanskeligere hold at spille imod, men mere det mentale for pigerne. De første 4-5 kampe tabte vi temmelig stort. Men allerede midtvejs i første halvsæson kom pigerne efter det Heldet har dog ikke været med os, og kampe som i de sidste og afgørende minutter skulle afgøres tippede til modstanderne. Tabte kampe med 2 mål er bitre at skulle sluge, specielt da det har været 0 point på kontoen Men mest ærgerligt af alt har det været at opleve, at alle hold vi har været i pulje med harv været hold vi sagtens ville kunne slå, hvis vores mentale balance havde været i orden. 2. holdet har haft en ganske fornuftig sæson. Vi rykkede fra serie 3 til serie 2 i julepausen og ligger ved afslutningen af sæsonen i midten og roder. Lidt samme historie kan skrives i dette afsnit. For lige som hold 1 har hold 2 også været i pulje hvor alle hold på papiret sagtens kunne slås. Men dumme skader og forkert indstilling har været afgørende for at vi ikke ligger nr. 1 ved udgangen af denne sæson. Nogle helt fantastiske år i Dame afdelingen gør at min personlige beslutning om at takke af for denne gang og lade nye kræfter komme til hos damerne har været ekstra svær. Det er med våde øjne at jeg for denne gang skriver min sidste beretning til en generalforsamling men håber at der igen en skønne dag vil blive plads til mig i den klub som i mere end 10 år har været min håndboldbase og hyggekrog. Alt mulig held og lykke til jer alle, pas på jer selv og hinanden Mange hilsner Kolding

6 Herresenior Stoppede desværre kort efter sidste generalforsamling, der var ikke nok spiller til at de resterende syntes det var sjovt. Der er ingen tegn på at folk vil prøve at starte op igen. U10 Piger Igen i år startede holdet ud med at være ganske få til træning og endnu engang var vi nervøse for om holdet måtte lukke ned på grund af manglende spillere, men endnu engang skete der en masse i løbet af en måneds tid, og nu består holdet af 11 piger. Efter jul blev holdet tilmeldt turneringen og sluttede som nr. 4. Det har været en rigtig sjov sæson hvor udviklingen har været stor. U10 Drenge U10 drengeholdet blev startet i forlængelse af åbent hus arrangementet i DHK. Efter en beskeden start hvad angår antal spillere, er der nu mere end fuldt hold, idet der efter herre VM i Sverige har været et pænt antal drenge til prøvetræning, hvoraf en del har valgt at melde sig ind i klubben. U10 drengeholdet består p.t. af 14 spillere, så holdet kan sagtens bruge en hel bane. Drengene er meget entusiastiske til træning, og går også til den til kamp. I turneringen er det mest blevet til nederlag, men vi er endnu ikke blevet spillet helt ud af banen. Der er en vis spredningen på drengenes kompetencer, så heldigvis er der til holdet knyttet en dygtig hjælpetræner, Signe, så vi kan lave differentieret træning. Hidtil har drengene roteret rundt på forskellige pladser, for at prøve noget forskelligt, så vi er endnu ikke begyndt at have mere eller mindre faste pladser. Men det sker snart. U12 Piger Har ikke været nok til at blive meldt til en turnering, der er dog kommet 4 nye spiller I løbet af sæson og hele holdets udvikling har været stor. Når der rykker spillere op fra U10 er der nok spillere til at spille turnering. U14 Piger Blev nummer 3 både i efterårs- og forårssæsonen. Der har været en lille spillertilgang og der er nu 11 spiller. Der er meget stort potentiale i holdet og der har været en stor udvikling siden de var U12. U14 Drenge Mistede desværre en del spillere I starten af sæsonen, så de har ikke været tilmeldt turneringer. Der er heldigvis kommet et par nye spiller til og nogle gamle spillere er vendt tilbage, så med lidt held vil de være nok til at spille turnering til næste sæson. U16 Drenge I starten af 2. halvsæson blev bestyrelsen kontaktet af en gruppe drenge der bestod af tidligere medlemmer og et par af deres kammerater, der ville høre om de måtte begynde og spille håndbold igen. Siden da er der fundet en træner til dem og de har fået træningstid.

7 Fnuggies I år er der tilmeldt 40 børn i alderen 2 til 6 år, og der kommer stadig flere til. Vi har valgt at have to trænere på fnuggies, så vi kan tilgodese de mindste og de største børns meget forskellige behov. Vi har fælles opvarmning hvor både store og små kan deltage, derefter er der frie aktiviteter som musehaletagfat, isbutikken og især er vores forhindringsbanen et stort hit. Vi slutter af med fællesaktiviteter med vores faldskærm legehuset og karrusellen. Vi har flere gange i løbet af sæsonen haft besøg af Nicolai fra KHF, som har inspireret os med nye aktiviteter, sidst her i februar, hvor vi for første gang afholdt minihåndboldskole. Træningstider Vi er i klubben ikke begunstiget af at have masser af træningstid som andre klubber kan tilbyde. Vi er spredt lidt ud på skoler og Hollænder Hallen. Dette betyder, at vi ikke altid kan tilbyde den træningstid vi gerne vil, men må nøjes med hvad vi får stillet til rådighed. Det er derfor vigtigt, at vi udnytter de faciliteter vi har fuldt ud. Vi træner som sædvanlig mandag og onsdag. Ungdom Igen i år har vi holdt traditionerne ved lige og har taget ungdomsholdene med til Albertslunds Cup tilbage i juni Ungdomsholdene var også til Svanecup hvor det lykkes U10 pigerne at komme I finalen. Holdene har igen i år også solgt Lillebrorlodder med stort udbytte for både holdene og klubben. I juni 2010 afholdt klubben håndboldskole over tre dage. Da tilmeldingen desværre ikke var så stor, fik vi med hjælp fra en konsulent fra KHF, slået vores håndboldskole sammen med CIK s håndboldskole, der stod i samme problem som os. Håndboldskolen blev en stor succes og der er blevet knyttet tætte båd til CIK. Håndboldskolen i år vil igen være i samarbejde med CIK. Tradition tro blev der afholdt skolehåndbold over to dage i Hollænderhallen. For kommunes 4. og 5. klasser. Dette har gjort at der er kommet et par nye spiller i klubben. Foruden havde skolen ved Vierdiget, takket ja til et tilbud og at få 2 håndboldtrænere ud og træne deres børn i en idrætstime. For første gang blev der holdt åbent hus for gamle og nye interesserede ungdoms spiller, det var en hyggelig dag i hallen hvor der kom en del op og kiggede. Under Dragør kommunes sundhedsuge, bliv klubben indbudt til at lave et arrangement for kommunes unge der kunne komme op og prøve at spille håndbold. Det var en stor succes og der komme mange nye ansigter op i hallen og var med til at spille håndbold.

8 Bestyrelsen vil gerne sende en stor tak til alle de frivillige der deltog i disse arrangementer. Det sociale Ud over deltagelse i de før nævnte cup er har både senior og ungdomshold holdt afslutningsfester og for ungdomsholdene blev det også til en julefest. Igen I år havde vi en ølbod på Dragør marked i det store telt. På grund af vejret blev det ikke til den store omsætning. Dog kom der en masse nye ansigter ud og hjalp til, hvilket var rigtig rart. Klubbladet Klubbladet kommer ufortrødent og vi skylder Vivi og Lisbeth stor tak for arbejdet med de flotte klubblade og vi opfordre alle der har noget på hjertet til at sende et par linjer til redaktionen. Også tak til Jan for praktisk bistand i forbindelse med trykning. Økonomi og sponsorer I 2010 fik vi et overskud på vores foreningskonto på 4710 kr. Vi var igen i år på Dragør Marked, dog kun en gang men vi tjente godt kr., selvom vi havde så dårligt vejr. Desværre forsatte vores medlemsnedgang og ved udgangen af 2010 havde vi kun 87 aktive medlemmer incl. Fnuggier. Men allerede her i starten af 2011 er der dog en fremgang på medlemssiden. Vi må sige, at vi på sponsorside endnu engang har skuffet. Dette skyldes nok manglende tid fra de frivillige som prøvede at få det i gang. Dog er det lykkedes at få solgt nogle sponsorater på damesenior siden for kr Vores ungdomsspillere har dog også i år selv gjort en indsats ved salg af Lillebrorlodder, hvilke indbragte små kr. Status Dags dato har klubben kr. stående på foreningskontoen. Vi har nogle enkelte restancer, dog flest blandt de passive. Af fremtidige udgifter har vi trænerlønninger for ca Vi skal også på Dragør Marked i år og må forvente at vores aktivitetstilskud ikke bliver så højt som i 2010.

9 Fremtiden I bestyrelsen vil vi forsætte arbejdet med at rekruttere og fastholde ungdomsspillerne. Det gør vi blandt andet ved for første gang at starte et U8 hold efter sommerferien, derudover vil der I det kommende år blive lavet en masse arrangementer i klubben der vil styrke sammenholdet i klubben og holdene på tværs. Og så glæder vi os over de mange entusiastiske spillere vi ser i hallen og den opbakning kommer fra baglandet. Tak for indsatsen! Dragør den 28. marts 2011 Bestyrelsen, DHK

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Nr. 13 - December 2011 Nr. 6 - Oktober 2009

Nr. 13 - December 2011 Nr. 6 - Oktober 2009 HÆNDERNE OP Nr. 13 - December 2011 Nr. 6 - Oktober 2009 Indholdsfortegnelse: Kære læsere s. 3 Leder Bestyrelsen s. 4 formandens klumme Bastian Koch s. 5 farvel girokort s. 6 Christianshavner-dagen 3/9

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING 2012

BESTYRELSENS BERETNING 2012 HF Mors HC Ørstedsvej 15 DK-7900 Nykøbing M. www.hfmors.dk BESTYRELSENS BERETNING 2012 Først og fremmest vil vi gerne sig tak til alle fremmødte, dejligt at i har interesse i, hvordan det går i vores forening.

Læs mere

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014.

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Deltagere ud over bestyrelsen: 20 personer. Dagsorden. 1. Valg af dirigent. Leif Jensen blev valgt. Dan og Lars Peter er stemmetæller.

Læs mere

LUI Fodbold Referat af Generalforsamling 25. februar 2015

LUI Fodbold Referat af Generalforsamling 25. februar 2015 1. Valg af dirigent Søren Carlsen blev foreslået af bestyrelsen og valgt på generalforsamlingen. Søren konstaterer, at generalforsamlingen er lovlig indkaldt. 2. Beretning fra bestyrelsen Formand/ungdomsformand

Læs mere

2. Aflæggelse af formandens og udvalgsformændenes beretninger

2. Aflæggelse af formandens og udvalgsformændenes beretninger Generalforsamling onsdag d. 25/3 2014 kl. 19.30 i Voerladegård Skole 1. Valg af dirigent Lars L. er valgt som dirigent Generalforsamlingen er rettidigt indkaldt jvf. vedtægterne 2. Aflæggelse af formandens

Læs mere

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Engesvang Boldklub afholder GENERALFORSAMLING Lørdag d. 22. februar 2014 kl. 12.30 i klubhuset. 12:30 EB s ungdomsvenner 13:00 Håndbold 13:30

Læs mere

Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger!

Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger! FTK Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger! Marts 2015 2 Indholdsfortegnelse! Formanden byder velkommen 3 Så starter vi snart en ny tennissæson! 6 Husorden 9 Bryllup fødselsdage - fester

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Amager Badminton Club 2015

Referat af generalforsamlingen i Amager Badminton Club 2015 Referat af generalforsamlingen i Amager Badminton Club 2015 Tirsdag den 7. april 2015 kl. 19.30 Referent: Thomas Kledal A. Valg af dirigent Steen Bergholdt blev valgt som dirigent uden modkandidater. Steen

Læs mere

Taastrup FC s Generalforsamling 24. februar 2015. Beretning 2014

Taastrup FC s Generalforsamling 24. februar 2015. Beretning 2014 Taastrup FC s Generalforsamling 24. februar 2015 Beretning 2014 Medlemstallet i Taastrup FC for 2014 har været lidt faldende. På pigesiden har vi oplevet en lidt større nedgang i medlemstallet en drengesiden

Læs mere

Stubbekøbing Badmintonklub. Sæson 2012/2013

Stubbekøbing Badmintonklub. Sæson 2012/2013 Generalforsamling fredag den. 24. maj 2013 i Stubbekøbingshallens cafeteria. Deltagere fra gl. bestyrelsen: Pernille, Susanne, Henrik, Tina, Henriette, Jørgen 10 andre medlemmer deltog Fraværende fra gl.

Læs mere

1. Det organisatoriske og det økonomiske v/jørgen Nielbæk

1. Det organisatoriske og det økonomiske v/jørgen Nielbæk NYHEDSBREV FOR VARDE IF NR. 2 juni 2014 Kære alle Velkommen til det andet nyhedsbrev i 2014. Nyhedsbrevet udsendes kvartalsvist, ligesom bestyrelsens referater vil være at finde pa klubbens hjemmeside

Læs mere

Indkaldelser til. Ålholm Idrætsforening. Nr. 27 Februar 2009. Derfor mød op! Stil op der er brug for dig! Eller kom og benyt din stemmeret!

Indkaldelser til. Ålholm Idrætsforening. Nr. 27 Februar 2009. Derfor mød op! Stil op der er brug for dig! Eller kom og benyt din stemmeret! Side 1 - Ålholmeren Nr. 27 Februar 2009 Indkaldelser til generalforsamlinger 2009 i Ålholm Idrætsforening Medlemmer og eller forældre indkaldes hermed til generalforsamling i den eller de afdelinger, man

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 13. april 2012 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2011... 3 AFDELINGERNE... 4 BADMINTONAFDELINGEN...

Læs mere

Idrætsbladet. Formanden. Generalforsamlingen. Badminton. Basketball. Fægtning. Gymnastik. Håndbold. Svømning. 31. årgang nr.

Idrætsbladet. Formanden. Generalforsamlingen. Badminton. Basketball. Fægtning. Gymnastik. Håndbold. Svømning. 31. årgang nr. 31. årgang nr. 2 Maj 2004 Idrætsbladet Medlemsblad for Sankt Annæ Idrætsforening Formanden - tak for en god sæson Generalforsamlingen - referat fra klubbens øverste myndighed Badminton - supersæson for

Læs mere

K L E M Å. April 2010

K L E M Å. April 2010 K L E M Å 2 April 2010 Redaktionen Opsætning og div.: Mogens Jensen Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev Tlf. 74 53 03 68 Medredaktør: Kurt Koch Distribution: Mogens Jensen Næste Deadline: 20. juni

Læs mere

Generalforsamling i Slagelse Rideklub Torsdag d. 26. februar 2015

Generalforsamling i Slagelse Rideklub Torsdag d. 26. februar 2015 Generalforsamling i Slagelse Rideklub Torsdag d. 26. februar 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsen aflægger beretning til godkendelse 3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.

Læs mere

Det tager vi som udtryk af, at Ringkøbing Idrætsforening er et godt sted at være, og vi har det rigtige koncept.

Det tager vi som udtryk af, at Ringkøbing Idrætsforening er et godt sted at være, og vi har det rigtige koncept. Referat generalforsamling den 23. februar 2015 Årets generalforsamling blev afholdt i RIF s klubhus kl. 19.30. Der var 14 fremmødte medlemmer. Mødet blev afholdt i henhold til vedtægterne og dagsordenen.

Læs mere

Referat af GSBs ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2007 MANDAG DEN 26. MARTS 2007 KL. 19.00

Referat af GSBs ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2007 MANDAG DEN 26. MARTS 2007 KL. 19.00 Referat af GSBs ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2007 GSBs ordinære generalforsamling 2007. Dagsordren iflg. klubbens love 7. MANDAG DEN 26. MARTS 2007 KL. 19.00 Generalforsamlingen afholdtes i mellembygningen

Læs mere

Indholdsfortegnelse! Bane- og materieludvalget 22 Husorden 23 Venskab kammeratskab hygge 24 Klubbens bestyrelse 26

Indholdsfortegnelse! Bane- og materieludvalget 22 Husorden 23 Venskab kammeratskab hygge 24 Klubbens bestyrelse 26 FTK Marts 2012 2 Indholdsfortegnelse! Formanden har ordet! 3 Informationshjørnet! 8 Sæsonprogram TRÆNING! 10 Sæsonprogram HOLDKAMPE 11 Standerhejsning 13 Juniorafdelingen 14 Sæsonprogram ARRANGEMENTER

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Bestyrelsen beretning for 2010.

Bestyrelsen beretning for 2010. Bestyrelsen beretning for 2010. Indledning. Den anden hele sæson der er ikke følger kalenderåret. Men det gik da egentligt smertefrit, eller relativt. Der er meget, eller retter, ekstrem kort tid til at

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Himmelev-Veddelev Boldklub.

Himmelev-Veddelev Boldklub. Himmelev-Veddelev Boldklub. Ordinær Generalforsamling : Himmelev den. 31.1.2012. Tid og sted : Tirsdag den 31. januar 2012 kl. 19,00 Herregårdsvej 46 i klubhuset. Dagsorden : 1. Generalforsamlingen åbnes.

Læs mere

FREM BOLDKLUBBEN. Læs bl.a. om: NR. 3 ÅRGANG NR. 63

FREM BOLDKLUBBEN. Læs bl.a. om: NR. 3 ÅRGANG NR. 63 NR. 3 BOLDKLUBBEN FREM Læs bl.a. om: 2008 Indkaldelse til Generalforsamling Nyt fra udvalg og projekter Hjemmesiden Det nye hit Nyt fra 1. holdet Nyt fra Afdelingerne Årets hold 2. ynglinge Rejsebrev fra

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i BBK mandag den 24-02.2015

Referat af ordinær generalforsamling i BBK mandag den 24-02.2015 Referat af ordinær generalforsamling i BBK mandag den 24-02.2015 Generalforsamlingen startede kl. 19.00 og der var mødt 19 medlemmer op, heraf 7 bestyrelsesmedlemmer. Dagsorden: 1) Valg af mødedirigent

Læs mere

67-nyt VERLUND VVS. Hamlen 12 86 67 38 82. Pauli Overgaard 28 19 38 83 Thomas Aagaard 28 19 38 82 GASSERVICE BLIKKENSLAGERI. April 2009-26.

67-nyt VERLUND VVS. Hamlen 12 86 67 38 82. Pauli Overgaard 28 19 38 83 Thomas Aagaard 28 19 38 82 GASSERVICE BLIKKENSLAGERI. April 2009-26. VI BORG 67-nyt April 2009-26. årgang Her Viborg B67s nyvalgte bestyrelse: Forrest fra venstre: Preben Graversen (klubhusformand), Daniel Andersen (hovedformand), Jørgen Christensen (sekretær) Bagest fra

Læs mere

Nord-Als Boldklub 2000 Formandens beretning ved generalforsamlingen fredag den 26.1.2001.

Nord-Als Boldklub 2000 Formandens beretning ved generalforsamlingen fredag den 26.1.2001. Nord-Als Boldklub 2000 Formandens beretning ved generalforsamlingen fredag den 26.1.2001. Side 1 af 10 Min sidste formandsberetning til NB's generalforsamling får desværre ikke den indledning jeg for 1

Læs mere