INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SVENDBORG SPAREKASSE A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SVENDBORG SPAREKASSE A/S"

Transkript

1 Hovedkontoret Centrumpladsen Svendborg Telefon: Telefax: CVR: , Svendborg NASDAQ OMX Copenhagen Postboks 1040 DK-1007 København K Selskabsmeddelelse nr / november Side 1 af i alt 8 Kontaktperson: Adm. direktør Petter Blondeau Dir. tlf INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SVENDBORG SPAREKASSE A/S I henhold til vedtægternes 7 indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i Svendborg Sparekasse A/S (herefter benævnt "Svendborg Sparekasse") til afholdelse torsdag, den 5. december, kl i Midtbyhallen, Johannes Jørgensens Vej 10, 5700 Svendborg, med følgende dagsorden: 1. Orientering om udpegning af dirigent Bestyrelsen udpeger advokat Klaus Søgaard som dirigent. 2. Bestyrelsens mundtlige redegørelse for fusionen mellem Svendborg Sparekasse og Vestfyns Bank A/S (herefter benævnt "Vestfyns Bank") Bestyrelsen indstiller, at redegørelsen tages til efterretning. 3. Behandling af indkomne forslag Forslag fra bestyrelsen og repræsentantskabet, der alle er gensidigt betingede af hinanden og derfor kun kan vedtages samlet: i. Betinget af vedtagelse af fusionen mellem Svendborg Sparekasse og Vestfyns Bank, jf. punkt 3(ii), foreslår bestyrelsen og repræsentantskabet gennemførelse af et aktiesplit i forholdet 1:10 fra nominelt 100 kr. til nominelt 10 kr., og dermed ændring af vedtægternes 2 og 10. ii. Bestyrelsen og repræsentantskabet foreslår gennemførelse af fusion mellem Svendborg Sparekasse og Vestfyns Bank med Svendborg Sparekasse som det fortsættende selskab og Vestfyns Bank som det ophørende selskab, i overensstemmelse med fælles fusionsplan af 6. november Forslaget om fusion er betinget af, (i) at fusionen tillige vedtages af generalforsamlingen i Vestfyns Bank, (ii) opnåelse af godkendelse af fusionen fra Finanstilsynet i henhold til 1

2 lov om finansiel virksomhed 204 samt (iii) vedtagelse af punkt (iii)-(v) nedenfor. Fusionen indebærer følgende: a) at Vestfyns Bank A/S opløses uden likvidation ved overdragelse af bankens samlede aktiver og forpligtelser til Svendborg Sparekasse A/S. Til brug for vederlæggelse af aktionærerne i Vestfyns Bank foretager Svendborg Sparekasse en kapitalforhøjelse på nominelt kr., fordelt på aktier à nominelt 10 kr., således at Svendborg Sparekasses nominelle aktiekapital vil udgøre kr. fordelt på aktier à nominelt 10 kr., og dermed en ændring af vedtægternes 2. Kapitalforhøjelsen gennemføres til den lukkekurs, der registreres af NASDAQ OMX Copenhagen A/S for Svendborg Sparekasses aktier, den dag, hvor fusionen er endeligt vedtaget af generalforsamlingerne i såvel Svendborg Sparekasse som Vestfyns Bank. b) Ændring af bankens navn til Fynske Bank A/S. Svendborg Sparekasses navn og binavne samt Vestfyns Banks navn og binavne optages som binavne for Fynske Bank A/S og tilføjes vedtægternes 1. iii. Bestyrelsen og repræsentantskabet foreslår, at følgende vedtægtsændringer automatisk træder i kraft, såfremt den under punkt 3 (ii) foreslåede fusion bliver vedtaget med den fornødne majoritet, betingelserne for fusionen bliver opfyldt, og fusionen gennemføres: Nedenfor følger det væsentligste indhold af de foreslåede ændringer i vedtægterne: a) Ændring af eksisterende 1 (korrekturmæssig ændring af bankens formål) b) Ændring af eksisterende 2 (Ændring af bankens aktiekapital og aktiefordeling, korrekturmæssige ændringer samt sletning af krav om notering i ejerbogen for udøvelse af aktionærrettigheder. Ændring og forlængelse af bestyrelsens eksisterende bemyndigelse til, uden fortegningsret, for eksisterende aktionærer at forhøje aktiekapitalen og udstede aktier til bankens medarbejdere med indtil nominelt kr. samt præcisering og forlængelse af bestyrelsens eksisterende bemyndi- 2

3 gelse til, med fortegningsret, at gennemføre kapitalforhøjelse for eksisterende aktionærer) c) Sletning af eksisterende 3 vedrørende ejerloft (samt konsekvensmæssige ændringer i nummereringen af de nuværende vedtægters 4 til 18) d) Ændring af eksisterende 4 (korrekturmæssig ændring) e) Ændring af eksisterende 5 (korrekturmæssig ændring) f) Ændring af eksisterende 6 (ændring af generalforsamlingens afholdelsessted til Fyn, ændring af indkaldelsesregler til generalforsamlingen samt præciseringer og korrekturmæssige ændringer) g) Ændring af eksisterende 8 (korrekturmæssig ændring) h) Ændring af eksisterende 10 (præcisering af aktionærernes rettigheder, korrekturmæssige ændringer, valg til repræsentantskabet skal som udgangspunkt ske ved skriftlig afstemning, ændring af aktiebeløb til 10 kr., indførelse af stemmeloft på 20 % af aktiekapitalen og opgørelse af stemmer for aktionærer i interessefællesskab svarende til eksisterende 3, stk. 2) i) Ændring af eksisterende 11 (præcisering af at personvalg afgøres ved lodtrækning i tilfælde af stemmelighed, sletning af begrænsning i forhold til medregning af ikke navnenoterede aktier ved opgørelse af stemmeberettiget aktiekapital, ændring af quorum krav til vedtagelse af forslag til vedtægtsændringer eller bankens opløsning, som ikke er fremsat af bankens repræsentantskab, til 2/3, tilføjelse af mulighed for afholdelse af 2. generalforsamling, såfremt quorum krav ikke er opfyldt og korrekturmæssige ændringer) j) Ændring af eksisterende 12 (ændring af repræsentantskabets størrelse til op til 40 medlemmer samt fastsættelse af retningslinjer for udpegning af kandidater til repræsentantskabet. Sletning af bestemmelse vedrørende valg til repræsentantskab via aktionærkredse og tilføjelse af, at repræsentantskabets medlemmer vælges på generalforsamlingen. Indsættelse af afsnit om bankens første repræsentantskab efter vedtagelsen af fusionen samt korrekturmæssige ændringer) 3

4 k) Ændring af eksisterende 13 (korrekturmæssige ændringer og ændring af quorum krav i repræsentantskabets til halvdelen af de til enhver tid værende repræsentantskabsmedlemmer) l) Ændring af eksisterende 14 (korrekturmæssige ændringer, ændring af antallet af repræsentantskabsvalgte bestyrelsesmedlemmer til 6 medlemmer, præcisering af rammerne for valg af bestyrelsesmedlemmer samt for bestyrelsesmedlemmers vederlag) m) Ændring af eksisterende 15 (afskaffelse af valg til repræsentantskab på aktionærmøder, afskaffelse af aktionærkredse, præcisering af indkaldelse til aktionærmøder, sletning af eksisterende 15, stk. 2, vedrørende udøvelse af stemmeret på aktionærmøder samt korrekturmæssige ændringer) n) Ændring af eksisterende 16 (ændring af antallet af repræsentantskabsvalgte bestyrelsesmedlemmer til 6 medlemmer, ændring af repræsentantskabsvalgte bestyrelsesmedlemmers valgperiode til 3 år, ændring af antallet af årligt afgående repræsentantskabsvalgte bestyrelsesmedlemmer til 2 medlemmer og korrekturmæssige ændringer. Indsættelse af nyt stk. 7, vedrørende bankens første bestyrelse efter vedtagelsen af fusionen og valg af medlemmer. Indsættelse af nyt stk. 8 vedrørende tidsbegrænset udpegningsret af 2 bestyrelsesmedlemmer blandt bankens medarbejdere) o) Ændring af eksisterende 17 (tilføjelse af at bestyrelsen selv vælger sin næstformand, tilføjelse af at bankens første formand og næstformand efter vedtagelsen af fusionen vælges frem til 2017 og korrekturmæssig ændring) p) Ændring af eksisterende 18 (korrekturmæssig ændring) q) Tilføjelse af ny 18 vedrørende elektronisk kommunikation r) Ændring af eksisterende 19 (ændring af bankens tegningsregel og korrekturmæssige ændringer) s) Ændring af eksisterende 20 (korrekturmæssig ændring) t) Tilføjelse af ny 21 vedrørende bankens regnskabsår. 4

5 iv. Såfremt den under dagsordenens punkt 3(ii) foreslåede fusion bliver vedtaget med den fornødne majoritet, betingelserne for fusionen bliver opfyldt og fusionen gennemføres, foreslås følgende personer valgt til bankens repræsentantskab for en valgperiode mindst svarende til den valgperiode, der resterer, for den pågældende kandidats valgperiode i repræsentantskabet for Vestfyns Bank, dog maksimalt 4 år: a. Bent Schmidt, direktør (valgperiode udløber 2016) b. Jørgen Palle Viuff, advokat (valgperiode udløber 2014) c. Anders Rasmussen, gårdejer (valgperiode udløber periode forlænget 1 år i forhold til resterende valgperiode) d. Bent Jensen, direktør (valgperiode udløber 2016) e. Christian Alnor, rektor (valgperiode udløber 2016) f. Claus Fisker, fotograf (valgperiode udløber periode forlænget 2 år i forhold til resterende valgperiode) g. Dorthe Fink Gundersen, jurist (valgperiode udløber 2017) h. Dorthe Lunddahl Pedersen, FU sekretær (valgperiode udløber 2017) i. Erik Jorsal, inspektør (valgperiode udløber 2015) j. Finn Boel Pedersen, direktør (valgperiode udløber 2016) k. Finn Vestergård, økonomichef (valgperiode udløber 2015) l. Flemming Worsøe, maskinarbejder (valgperiode udløber periode forlænget 2 år i forhold til resterende valgperiode) m. Frede Bagge, gårdejer (valgperiode udløber 2015) n. Geert Christensen, direktør (valgperiode udløber 2017) o. Georg Gundersen, tobaksfabrikant (valgperiode udløber 2014) p. Hans Ole Hansen, gårdejer (valgperiode udløber 2016) q. Harry Elmann Hansen, fhv. stationsleder (valgperiode udløber 2014) r. Henrik Holm, smedemester (valgperiode udløber 2014) s. John Svane, direktør (valgperiode udløber 2014) t. Jørgen Strøjer Hansen, teglværksejer (valgperiode udløber 2015) 5

6 u. Kim Mikkelsen, investor (valgperiode udløber 2017) v. Klaus Hjort-Enemark, registreret revisor (valgperiode udløber 2017) w. Lars Hindsgaul Madsen, autoforhandler (valgperiode udløber 2016) x. Mads Peter Larsen, proprietær (valgperiode udløber 2017) y. Mette Hvenekilde Friese, direktør (valgperiode udløber 2017) z. Niels Erik Uth Andersen, værkfører (valgperiode udløber 2014) æ. Niels Ryssel, lærer (valgperiode udløber 2014) ø. Nita Juel Nørgaard, revisor (valgperiode udløber 2017) å. Peter Cederfeld de Simonsen, cand.agro, direktør, HD (valgperiode udløber 2015) aa. Poul Bertelsen, direktør (valgperiode udløber 2015) bb. Tom Kjær Jensen, taksator (valgperiode udløber 2014) cc. Vagn Kamp Larsen, malermester (valgperiode udløber 2015) Bestyrelsen indstiller, at de opstillede kandidater vælges. v. Valg af revisor I tillæg til Svendborg Sparekasses nuværende revisor, KPMG Statsutoriseret Revisionspartnerselskab, foreslår bestyrelsen foreslår valg af Pricewaterhouse- Coopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Bestyrelsen indstiller, at forslaget vedtages. vi. Forslag om bemyndigelse til advokat Henrik Møgelmose til anmeldelse af det på generalforsamlingen vedtagne mv. Bestyrelsen indstiller, at forslaget vedtages. VEDTAGELSESKRAV Til vedtagelse af aktiesplit (dagsordenens punkt 3 (i), beslutning om fusionen (dagsordenens punkt 3 (ii)), ændring af vedtægterne (dagsordenens punkt 3 (iii)) og bemyndigelse til advokat Henrik Møgelmose (dagsordenens punkt 3 (vi)) kræves, at forslaget vedtages med 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital. De øvrige forslag kan vedtages med simpelt flertal. Ved be- 6

7 regningen af den stemmeberettigede aktiekapital medregnes ikke aktier ud over ejerbegrænsningen på 10 % i vedtægternes 3, medmindre bestyrelsens samtykke er givet. Alle fremsatte forslag er resultatet af fusionshandlingerne med Vestfyns Bank og kan kun vedtages eller forkastes samlet. AKTIEKAPITAL OG STEMMERET Svendborg Sparekasses aktiekapital udgør nominelt kr fordelt på aktier á kr I overensstemmelse med vedtægternes 10, stk. 4, giver hvert aktiebeløb på 100 kr. én stemme, dog højst 100 stemmer for hver aktionær. Enhver, der besidder aktier i sparekassen på registreringsdatoen, er berettiget til at møde på generalforsamlingen, hvis vedkommende senest fredag den 29. november 2013 har anmeldt sin deltagelse til sparekassen. Registreringsdatoen er torsdag den 28. november Stemmeretten afgøres på baggrund af de aktier, den enkelte aktionær besidder, som opgjort på registreringsdatoen på baggrund af notering af aktionærens aktionærforhold i aktiebogen samt meddelelser om ejerforhold, som sparekassen har modtaget med henblik på indførsel i aktiebogen, men som endnu ikke er indført i aktiebogen. DAGSORDEN OG DOKUMENTER Denne indkaldelse, det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, dagsordenen og de fuldstændige forslag er tilgængelige på sparekassens hjemmeside Den komplette, uforkortede tekst til følgende dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, vil senest den 13. november 2013 være tilgængelige på sparekassens hjemmeside og udsendes tillige til alle noterede aktionærer, der har fremsat anmodning herom: fælles fusionsplan i henhold til selskabslovens 237 fælles fusionsredegørelse i henhold til selskabslovens 238 udkast til vedtægter for den fortsættende bank efter fusionen reviderede mellembalancer pr. 31. august 2013 for henholdsvis Svendborg Sparekasse og Vestfyns Bank i henhold til selskabslovens 239 vurderingsmandsudtalelse om fusionsplanen i henhold til selskabslovens 241 vurderingsmandserklæring om kreditorernes stilling i henhold til selskabslovens 242 årsrapporter for årene 2010, 2011 og 2012 for Svendborg Sparekasse og Vestfyns Bank Derudover vil udvidet selskabsmeddelelse af 6. november 2013 være tilgængelig på sparekassens hjemmeside, eller ved henvendelse til sparekassen. 7

8 GENERALFORSAMLING, ADGANGSKORT, FULDMAGT OG STEMME PER BREV Generalforsamlingen forventes afsluttet ca. kl , og der er ikke noget efterfølgende traktement. Aktionærer, der ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal have et adgangskort. Adgangskort kan bestilles via sparekassens hjemmeside eller via tilmeldingsblanket, der udsendes til alle noterede aktionærer eller ved henvendelse i enhver af sparekassens filialer senest den 29. november 2013 kl Adgangskort og stemmeseddel fremsendes med posten. Enhver aktionær, som er berettiget til at afgive stemme, kan afgive fuldmagt ved at udfylde og underskrive blanket, som kan rekvireres på eller ved henvendelse i enhver af sparekassens filialer. Fuldmagtsblanket udsendes til alle noterede aktionærer. Blanketten skal sendes til Svendborg Sparekasse, Centrumpladsen 19, 5700 Svendborg, via til eller til VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, P.O. Boks 4040, 2300 København S, og være sparekassen i hænde senest den 29. november Aktionærerne kan i stedet for at afgive deres stemme på selve generalforsamlingen vælge at afgive brevstemme. Brevstemmeblanket kan rekvireres på eller ved henvendelse i enhver af sparekassens filialer. Brevstemmeblanket udsendes til alle noterede aktionærer. Blanketten skal udfyldes, underskrives og fremsendes til Svendborg Sparekasse A/S, Centrumpladsen 19, 5700 Svendborg, via til eller til VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, P.O. Boks 4040, 2300 København S, og være sparekassen i hænde senest den 4. december 2013 kl En brevstemme, der er modtaget af sparekassen, kan ikke tilbagekaldes. Aktionærer kan stille spørgsmål til dagsordenen eller til dokumenter m.v. til brug for generalforsamlingen ved skriftlig henvendelse til Svendborg Sparekasse A/S, Centrumpladsen 19, 5700 Svendborg, på til eller ved henvendelse på tlf.nr (Frank Müller-Bøgh). Med venlig hilsen SVENDBORG SPAREKASSE 8

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag den 4. december 2013 kl. 19.00 (dørene åbnes kl. 18.00) afholder Aktieselskabet Lollands Bank ekstraordinær generalforsamling i Nakskov Teatersal, Søvej 6, 4900 Nakskov.

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dato: 5. marts 2015 Årets meddelelse nr.: 13 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dagordenen

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Dr. Tværgade 41, 1. - 2 DK-1302 København K Telefon: (+45) 33 30 66 00 www.smallcap.dk Indkaldelse til ordinær generalforsamling Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i SmallCap Danmark A/S (CVR

Læs mere

tirsdag den 23. april 2013 kl. 11:00 i Rederiforeningen, Amaliegade 33, 1256 København K

tirsdag den 23. april 2013 kl. 11:00 i Rederiforeningen, Amaliegade 33, 1256 København K INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aktionærerne i Nordic Shipholding A/S (CVR-nr.: 76 35 17 16) Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Nordic Shipholding A/S tirsdag den 23. april

Læs mere

Bankens ekstraordinære generalforsamling onsdag den 4. december 2013.

Bankens ekstraordinære generalforsamling onsdag den 4. december 2013. Nasdaq OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Nakskov, den 4. december 2013 Ref: Direktionen / la Selskabsmeddelelse nr. 17/2013 Bankens ekstraordinære generalforsamling onsdag den 4. december

Læs mere

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14. Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.00 Ad 3: Ad 6.a: Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte til

Læs mere

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER FOR A/S NØRRESUNDBY BANK I. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. 1. stk. Bankens navn er A/S Nørresundby Bank. 2. stk. Banken

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S BESTYRELSEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 89 89 Telefax 89 89 19 99 www. jyskebank.dk E-mail: jyskebank@jyskebank.dk CVR-nr. DK17616617 Indkaldelse til ekstraordinær

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling Indkaldelse til generalforsamling ALK-Abelló A/S Onsdag den 12. marts 2014 2 Indkaldelse til generalforsamling 2014 Til ALK-Abelló A/S' aktionærer Bestyrelsen har herved fornøjelsen at indkalde til ordinær

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Nordicom A/S

Ordinær generalforsamling i Nordicom A/S Ordinær generalforsamling i Nordicom A/S I henhold til vedtægternes punkt 6.2 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Nordicom A/S onsdag, den 29. april 2015, kl. 16.00 Generalforsamlingen afholdes

Læs mere

i overensstemmelse med Selskabets vedtægter havde Selskabets bestyrelse udpeget advokat

i overensstemmelse med Selskabets vedtægter havde Selskabets bestyrelse udpeget advokat J.nr. 038296-0018 sj/sio REFERAT April 2010 Den 14. april 2010 afholdtes ordinær generalforsamling i Exiqon AIS (CVR-nr. 18 98 44 31) ("Selskabet") på Selskabets adresse, Skel stedet 16, 2950 Vedbæk. i

Læs mere

Indkaldelse til GN Store Nords generalforsamling 2009

Indkaldelse til GN Store Nords generalforsamling 2009 5. marts 2009 MEDDELELSE Nr. : 7 Indkaldelse til GN Store Nords generalforsamling 2009 Vedlagt er GN Store Nords indkaldelse til generalforsamling 2009 samt fuldstændige forslag. For yderligere information

Læs mere

Følgende kan oplyses om behandlingen af de enkelte punkter på dagsordenen, der er vedhæftet som bilag:

Følgende kan oplyses om behandlingen af de enkelte punkter på dagsordenen, der er vedhæftet som bilag: Selskabsmeddelelse nr. 11/2013 5. december 2013 Ordinær generalforsamling i Coloplast A/S torsdag den 5. december 2013 kl. 15.30 Generalforsamlingen i Coloplast A/S er netop afholdt. Følgende kan oplyses

Læs mere

TORM A/S Indkaldelse og fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling 2015

TORM A/S Indkaldelse og fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling 2015 TORM A/S Vedlagt følger indkaldelse samt de fuldstændige forslag til TORM A/S ordinære generalforsamling den 26. marts 2015. Kontakt TORM A/S Flemming Ipsen, Formand, tlf. +45 3971 9200 Jacob Meldgaard,

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I overensstemmelse med vedtægternes 5 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i TORM A/S (CVR nr. 22460218) Torsdag den 11. april 2013, kl. 10.00 på Radisson

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S Jyske Bank A/S afholder ordinær generalforsamling onsdag den 19. marts 2014, kl. 15.00 på Gl. Skovridergaard, Marienlundsvej 36, 8600 Silkeborg,

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15)

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) V E D T Æ G T E R NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Denmark Tel.:+45 70 25 10 56 Fax:+45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk for NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) NAVN

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013 Hovedkvarter: Sydvestvej 21 DK-2600 Glostrup Telefon:+45 7025 2223 Telefax:+45 7025 0223 Bank: Danske Bank CVR.Nr: 2668 5621 www.comendo.com comendo@comendo.com FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling Nasdaq OMX Copenhagen A/S Hellerup, den 19. april 2010 Meddelelse nr. 57 Indkaldelse til generalforsamling Bestyrelsen for Investea German High Street II A/S indkalder hermed til ordinær generalforsamling

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling GN Store Nord A/S Ordinær generalforsamling Fredag den 21. marts 2014, kl. 10.00 CVR-nr. 24257843 2 / ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2014 Med henvisning til vedtægternes pkt. 11 indkalder GN Store Nord A/S

Læs mere

Vedtægter for Novo Nordisk A/S

Vedtægter for Novo Nordisk A/S Vedtægter for Novo Nordisk A/S Indholdsfortegnelse 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Aktiekapital... 3 4. Aktier og ejerbog... 3 5. Forhøjelse af aktiekapitalen... 4 6. Generalforsamlingen, afholdelsessted

Læs mere

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S Global Transport and Logistics U D KA ST Navn 1 Formål 2 Kapital 3 Selskabets navn er DSV A/S. Selskabet fører binavnet De Sammensluttede Vognmænd af 13-7 1976 A/S (DSV A/S). Selskabets formål er at drive

Læs mere

Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, ("Selskabet") indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes Dagsorden

Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, (Selskabet) indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes Dagsorden Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, ("Selskabet") indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes 24. januar 2013 kl. 17.00 Stamholmen 70, 2650 Hvidovre Dagsorden 1. Ledelsens

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn og formål

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn og formål VEDTÆGTER for Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1.1 Navn Selskabets navn er Glunz & Jensen A/S. 1 Selskabets navn og formål 1.2 Binavne Selskabet anvender følgende binavne: Graphic Equipment Technologies

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) - 1 - 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at foretage anlægsinvestering i fast ejendom efter bestyrelsens skøn

Læs mere

Vedtægter. for. Jyske Bank A/S

Vedtægter. for. Jyske Bank A/S Vedtægter for Jyske Bank A/S Indholdsfortegnelse: 1 Navn, hjemsted og formål 2-5 Aktiekapital og aktier - Aktiekapital - Aktier - Bemyndigelse, aktieudvidelse - Bemyndigelse, konvertible lån 6 Bankens

Læs mere

Vedtægter. for. Jyske Bank A/S

Vedtægter. for. Jyske Bank A/S Vedtægter for Jyske Bank A/S Indholdsfortegnelse: 1 Navn, hjemsted og formål 2-5 Aktiekapital og aktier - Aktiekapital - Aktier - Bemyndigelse, aktieudvidelse - Bemyndigelse, konvertible lån 6 Bankens

Læs mere

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 24. marts 2011

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 24. marts 2011 CARLSBERG Vedtægter med ændringer senest af 24. marts 2011 Carlsberg A/S CVR. NO. 61056416 100, Ny Carlsberg Vej DK-1799 København V VEDTÆGTER Med ændringer senest af 24. marts 2011 Indhold Side 1. afsnit

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Langebrogade 1 Postboks 17 1001 København K Tlf. 3266 2000 Fax 3266 2175 www.danisco.com info@danisco.com 19. maj 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Vedlagt fremsendes

Læs mere