Blad nr. 1/2011 DANSK BØRNEFOND NYT FRA DANSK BØRNEFOND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Blad nr. 1/2011 DANSK BØRNEFOND NYT FRA DANSK BØRNEFOND"

Transkript

1 Blad nr. 1/2011 DANSK BØRNEFOND NYT FRA DANSK BØRNEFOND

2 2 Lad dit næste barn blive et af vore Hvem er vi? INDHOLD DANSK BØRNEFOND Vemmetoftevej 6 DK 4640 Fakse Tlf.: Telefax: Telefontid: Mandag - torsdag: 9-15 Fredag 9-12 Dansk Børnefond er en organisation, der hjælper børn og unge i den tredje verden med fadderskaber, således at skolegang og uddannelse bliver en mulighed. Endvidere med fornødne behov som mad og medicin. Al hjælp ydes uden hensyn til modtagers religion, nationalitet, race eller politiske tilhørsforhold. I muligt omfang hjælper vi med renovering af skoler, brønde o.l. Dansk Børnefonds bestyrelse er ulønnet. Formandsrapport Daglig leders beretning Symaskiner til Bolivia Brev fra et af vore børn Fornemt besøg Bangladesh Adventist Seminary & College Referat fra årsmødet Bestyrelse: Pastor Carl-David Andreasen Konsulent Doris Jørgensen Fysioterapeut Lennart Møller Lærer Jane Harlund Lærer Kaj Rasmussen Juridisk konsulent: Advokat Ebbe Holm Revisor: ReviFaxe, 4640 Faxe Daglig ledelse: Inger og Rudy Mortensen Ansvarlig for bladet: Inger Mortensen. Bankforbindelse: Nordea Faxe, Torvegade 14A, 4640 Faxe Regler for skatte-fradrag for gaver. Bidrag til Dansk Børnefond er fradragsberettiget efter ligningslovens 8a og 12. Beløbsgrænsen for skattefradrag for gaver er, at man i årets løb kan give en gave på kr i 2010 kr. og derefter trække beløbet minus 500 kr. fra på selvangivelsen Ægtefæller har hver sit fradrag og kan således fratrække op til kr. minus 1000 kr. = Kr. Den årlige gave til hver godkendt gavemodtager skal være på mindst 500 kr. for at udløse et fradrag. Dette fradrag kan fratrækkes efter ligningslovens 8a. Disse beløb reguleres hvert år Gavebreve efter ligningslovens 12 kan fratrækkes med det fulde beløb. Det vil sige, tegner man et gavebrev på f.eks. 500 kr. kan dette beløb fratrækkes fuldt ud. Et gavebrev skal tegnes for mindst 10 år. Begge paragraffer kan anvendes. Tænk også på Dansk Børnefond, når du skriver testamente. Vi er fritaget for arveafgift. For at man kan fra trække bidrag og gaver til Dansk Børnefond, skal vi have jeres fulde cpr. nr. til brug ved indberetning til Skat.. PBS.nr Gruppe nr Giro: Norsk giro: Layout og tryk: Øko-Tryk

3 3 Formandsrapport for Dansk Børnefond 2010 De fleste historier kender vi ikke Årsmøde den 31. januar 2011 Gennem Dansk Børnefonds historie i snart 30 år har mange tusinde børn fået hjælp til skolegang og uddannelse. De var børn, der var født ind i en verden, hvor overlevelse for mange var truet. For andre var deres muligheder for et liv og en fremtid begrænset af de vilkår, som tiggerlivet på gaden satte for dem. Eller de levede med krigens trussel, misbrugets trussel, fattigdommens trussel, sygdommens trussel. Men for de tusinder af børn, som blev givet mulighed for uddannelse, blev døren til frihed, sundhed, værdighed og glæde lukket op, og hver gang et barn gik gennem den dør, blev en god og smuk historie fortalt. Ingen børn gik gennem døren ind i eventyrets verden, men mange børn gik ind i en verden med muligheder, valg og en fremtid. For et par måneder siden fik vi igen en historie fortalt. Jeg kender ikke fadderfamilien og jeg kender heller ikke barnet, som blev fjernadopteret for mange år siden, - kun hans navn. Han hedder John Okra. Han har netop sluttet sin uddannelse som økonom fra Valley View University i Ghana i Vestafrika. I Inger Mortensens rapport hører vi, at han er blevet ansat som økonomichef. Men der er mange andre historier, om børn, der med den skolegang, de blev hjulpet til med støtte fra en fadder også fik mulighederne til at fortsætte. Nogle blev håndværkere, andre lærere, nogle sygeplejersker eller fysioterapeuter og andre læger. Nogle blev hjulpet til at være selvforsørgende gennem landbrug eller gartneri. Historierne er utallige. Vi kender kun nogle få. De allerfleste historier er ukendte for os,for når grunduddannelsen slutter, er de fleste hjulpet til at fortsætte en praktisk eller teoretisk uddannelse, og fra Dansk Børnefond følger vi ikke længere sporene. Og nu bevæger den unge sig udenfor den snævre cirkel, som livets omstændigheder næsten havde gjort til deres skæbne. Men skæbnens hjul bliver brudt. De fleste historier kender vi ikke, men hver gang en historie dukker op, fortalt af et af vore børn, aner vi et kor af mange andre historier, vi aldrig hørte, og vi finder stadig mening i at opmuntre til fadderskaber, hvor børn får tilbudt skolegang, et måltid mad og hjælp til nødvendig sundhed.

4 4 Året, der gik Med Dansk Børnefonds informationsblad, som blev udsendt i december 2011, blev den økonomiske årsrapport for regnskabsåret 1. september august trykt. Her fremgår det, at det økonomiske resultat har ligget meget stabilt. Men nogle få kommentarer vil være på sin plads. Fadderskabsindtægterne, som er Dansk Børnefonds hovedindtægtskilde har haft en lille stigning på kr i forhold til sidste år og er således landet på kr Fadderskabsbidragene er Dansk Børnefonds driftsindtægter, og derfor regnskabets vigtigste post. Af yderligere indtægter skal nævnes gaver fra forskellige fonde. Disse gaver hjælper Dansk Børnefond til at kunne støtte akutte behov eller udviklingsprojekter på de skoler, hvor vi har vore børn. Derfor er også disse indtægter rigtig vigtige i vores arbejde. I sidste regnskabsår har indtægterne fra fonde desværre været væsentligt mindre, kun kr mod godt kr sidste år. Fra Inger Mortensens beretning får vi at vide, at det årlige bidrag fra Tips og Lotto er blevet ca. ½ år forsinket i Derfor kommer dette bidrag først på næste regnskabsårs indtægter. Derudover har det været vanskeligere at få hjælp fra andre fonde. Vi håber, at vi i det kommende år igen kan finde vej til fonde, der ønsker at bidrage til Dansk Børnefonds projekter. Da gaver fra fonde almindeligvis er øremærkede til særlige projektformål påvirker det ikke driften i Dansk Børnefond, at fondsbeløbene har været mindre sidste år, men vi ønsker dog at arbejde for en stigning på dette felt, så vi kan give ekstra støtte til særlige behov. Fra Inger Mortensens beretning fremgår det, at Dansk Børnefond har haft mulighed at afslutte et samarbejde med en partner, fordi en skole er vokset sig tilstrækkelig styrket til at klare driften med egne midler og sponsorer. Dermed har vi i Dansk Børnefond så mulighed for at flytte støttekroner til andre langt mere akutte behov. Hermed ser vi Dansk Børnefonds målsætning bragt endnu et skridt videre, nemlig ikke kun at give det enkelte barn skolegang, men med årene at gøre en skole selvbærende. Vi tror ikke, at vi kan udrydde behovet

5 støtte til børns skolegang, og tilgangen af nye faddere har ikke helt opvejet afgangen. Vi har på nuværende tidspunkt 1500 faddere og knapt 1800 børn. Den framelding af faddere, som vi har oplevet, bringer dog ikke børnene i klemme. Vi sikrer os, at de fadderskaber, som er indgået, kan bevares, men på længere sigt betyder det naturligvis, at vi må være tilbageholdende med at indgå nye aftaler med børn. Vi håber derfor at det kommende år vil give os mulighed for at byde mange nye faddere velkomne. 5 for uddannelseshjælp, men vi ser en succeshistorie, hver gang en skole og et samfund vokser sig stærk nok til at bære sin egen skolevirksomhed og udvikle den. Årets resultat sluttede med et underskud på kr Det er altid godt at se et resultat i balance eller med positive tal, men et år, hvor vi netop hænger under en 0-balance er ingen ulykke. Dansk Børnefond er ikke en virksomhed, der skal lave penge, men vi skal hjælpe børn til skolegang. Og vi har budgetteret med et lille overskud til næste år. Den økonomiske afmatning er ikke gledet helt forbi Dansk Børnefond. Desværre har vi oplevet, at godt 100 faddere har valgt at slutte deres fadderskaber og dermed Og så siger vi tak Igen skylder vi at sige tak til alle Dansk Børnefonds faddere, som gennem deres støtte er med til at skrive en ny historie for endnu et barn. Og selv om de fleste historier ikke når frem til os og til fadderne, så har ethvert fadderskab gjort en forskel, som er ikke kan og ikke skal måles. Historierne bærer deres egen værdi i et menneske, som fi k en større frihed fra de begrænsninger, deres skæbne ellers have givet dem. Der skal også gå en særlig tak til Mads Clausens fond, Manja Mouriers Fond og til Grundfoss. Endelig vil jeg på bestyrelsens vegne igen udtrykke en stor tak til Dansk Børnefonds daglige leder, Inger Mortensen og hendes mand Rudy Mortensen, som begge gør et utrætteligt arbejde for både børn og faddere. Carl-David Andreasen, bestyrelsesformand.

6 6 Daglig leders beretning til årsmødet d Det er med glæde at vi kan se tilbage på endnu et år, hvor mange børn har fået mulighed for skolegang, mad og lægehjælp takket være trofaste sponsorer, der måned efter måned har betalt et bidrag, der kan synes beskedent, men dog forandrer et barns liv, ja, er med til at give en familie en bedre tilværelse. Mange lande, mange opgaver. Vi har fortsat børn i mange forskellige lande, 9 lande i alt, og i disse lande er der ofte mange forskellige steder, hvor vi har børn,eller er i gang med større eller mindre projekter som toiletbygninger, renovering af bygninger eller brøndgravning. For at kunne hjælpe med disse projekter behøver vi midler fra fonde. I år har vi desværre ikke fået så mange positive svar, som vi kunne ønske. Bl.a. blev midlerne fra Tips og Lotto først udbetalt i slutningen af december, mod normalt i juni/juli, dette betyder, at de som vi fik, først er med i næste regnskabsår. Heldigvis har vi alligevel været i stand til at række en hjælpende hånd ud over fadderbidraget til forskellige steder, idet Dansk Børnefond for år tilbage modtog en arv, der muliggør, at vi kan træde til,når der er ekstraordinært behov. Det har bl.a. betydet, at vi kunne hjælpe med pigebygningen på Maybumeru skolen i Uganda, så pigerne kunne få nye madrasser, og for nogles vedkommende, bare få en madras at ligge på,ligeledes blev sengene restaureret.

7 7 Det var også her, vi kunne forære de ældste piger et startsæt som eksamensgave, bestående af en symaskine, sygarn, lidt stof m.m. Tak til jer, der var med at betale for det. Det betyder, at pigerne med disse enkle midler, kan skaffe sig et levebrød. Også en mekaniker fik sit startsæt med værktøj, så han kunne komme i gang med at arbejde. Dernede skal man selv medbringe værktøjet for at få et job. I foråret var der det forfærdelige jordskælv i Chile, der ødelagde så mange hjem. Som vi tidligere har omtalt i vores blad blev også drengehjemmet El Redils Boys Home ramt. Her bragte de kr.vi var i stand til at sende, meget stor glæde og taknemmelighed, da spisestuen igen kunne blive samlingspunkt for de drenge, der har så megen brug for lidt stabilitet i deres tilværelse. Hver eneste dreng har sin egen triste skæbne, og derfor betyder det om muligt endnu mere for dem, at hjemmet er et trygt sted at være. I Gambia er der gravet brønde to forskellige steder, og hvad en brønd betyder, er enormt. At det bliver en stor lettelse for kvinderne, er der ingen tvivl om, og rent vand betyder også langt færre sygdomme og bedre hygiejne. I Cochabamba,Bolivia ligger pigehjemmet Corazon Grande, som vi gennem fondsmidler kunne give et tilskud til den nye bygning.den vil rumme 12 piger, der vil få chancen for en god opvækst. Uddannelse - en vigtig hjælp Dansk Børnefonds hovedformål har altid været primært at hjælpe flest mulige børn til en grundskoleuddannelse. Enkelte gange er der unge, der er blevet hjulpet med en længerevarende uddannelse.en af dem er John Okra, der kommer fra det nordlige Ghana. Han arbejdede som bogholder, men havde meget brug for ekstra uddannelse, så han kunne udfylde sit job bedre.

8 8 Forandring. Året betød også,at samarbejdet med vore tibetanske venner ophørte. Under tidligere besøg så vi, hvilke store forbedringer, der var sket, og en af deres ministre sagde til os under et besøg: Da Dansk Børnefond for 27 år siden kom ind i billedet, handlede det om overlevelse, mad, tøj og skolegang. I dag handler det om, hvorledes vi kan give de mest moderne undervisningsmidler og metoder. Dette glædede vi os naturligvis meget over, og samtidig gav det anledning til at overveje, om tiden var inde til at hjælpe steder, hvor behovet var langt større. Derfor blev det for 2 år siden aftalt med, og med stor forståelse hos tibetanerne, at vi afsluttede samarbejdet. Det er med en vis vemod, men også med stor taknem- Enkelte private ønskede at hjælpe ham til det, og han er netop gradueret med en Bachelor of Business nistration og Regnskab fra Valley View University i Admi- Ghana. Samtidig er han blevet udnævnt til økonomidirektør i Nord Ghana S.D.A. Mission,hvor vi vil komme til at arbejde tæt sammen med ham i forbindelse med de børn, vi støtter der. Hermed kommer han til at efterfølge Solomon Anan, der,som vi skrev om i et tidligere blad, har været ude for en voldsom trafi k ulykke, der har gjort ham lam. melighed og glæde over, at være nået der, hvor vort mål egentlig er, netop at gøre os selv overflødige. Aktiviteter Som tidligere år har der også i år været holdt foredrag i foreninger, noget vi med glæde gør Det er en god måde at lave reklame på, en reklame, vi ellers væsentligst får via internettet. I foråret 2010 fi k jeg, som omtalt i et af vore blade, muligheden for at komme til Uganda, en udfordrende og god tur, der har resulteret i mange ansøgninger fra forskellige projekter dernede. Desværre er det vanskeligt at finde midler til alt det, der er støtteværdigt. Tak Som afslutning skal der rettes en varm tak til de trofaste mennesker ude i verden, der står med ansvaret for vore børn og projekter, en ligeså varm tak til alle, der på forskellig måde bidrager med midler. Uden alle jer, både hjemme og ude, var det ikke muligt at drive Dansk Børnefond. Ligeledes en stor tak til bestyrelse og revisor for behageligt samarbejde.sidst,men ikke mindst, tak til Rudy for stor hjælp i det daglige. Inger Mortensen

9 9 Symaskiner til Sucre Centeret i Bolivia Det har været muligt at hjælpe dagcentret i Sucre med at anskaffe et par symaskiner. Vi fik følgende takkebrev fra Alberto Chuquimia Aro, der har ansvar for centret: Kære sponsorer i Dansk Børnefond. Først af alt ønsker jeg at takke Gud for, at Han i sin store nåde og kærlighed sørger for at mennesker som jer, deler med børn i nød. Dernæst takker jeg for de midler, vi har fået, til at købe symaskiner. Vi har allerede købt to, en til at sy sportstøj på og en anden til almindelig syning. Børnene og deres familier er meget glade,fordi det nu er muligt for dem, at øve sig i syning og dermed skaffe en indkomst til familien. I øjeblikket syr vi tæpper. Det giver glæde til børnene, der på denne måde udvikler deres talenter og lærer mere, som vil komme dem til gavn i fremtiden. Vi har indrettet et hjørne, som vi kalder produktionshjørnet, og her har vi undervisning i syning, hvor også mødrene kan komme. Mange tak for jeres gestus af solidaritet på vej mod en bedre verden for børnene. Bring takken fra både drenge og piger og deres familier herovre, videre. Vi vil altid bede Gud om at velsigne jer i jeres liv og tilværelse. Brev fra et af vore børn Fra tid til anden sker det, at vi får et brev der er skrevet til os som organisation. Et af disse, vil vi gerne dele med jer. Kære Dansk Børnefond. Jeg vil sende jer mine varmeste hilsner, men før jeg fortsætter, vil jeg takke den almægtige Gud, der har givet mig muligheden for at skrive til jer. Mit hovedformål med at skrive, er at takke jer så meget, for hvad I har gjort for mig. Før var jeg ikke i stand til at læse og skrive, eller hvordan man skal opføre sig, og jeg havde ikke mulighed for at gå i skole. Men nu har jeg lært både at regne og skrive og meget mere og ligeledes hvordan man opfører sig. Min mor havde ikke råd til at betale skolepenge og skoleuniform og andre fornødenheder, men I gjorde det muligt for mig. Jeg er sikker på, at Gud rigt vil velsigne jer for hvad I har gjort for mig. Jeg er også taknemmelig for, at I tillod mig at gå en klasse om, da jeg dumpede fordi jeg havde været syg og jeg lover jer, jeg vil arbejde meget hårdt fremover, for at I må få ære af mig. Mange kærlige hilsner med ønsket om Guds velsignelse jeres Eneb.

10 10 Fornemt besøg Hansen Road SDA skolen havde i begyndelsen af april måned fornemt besøg af et medlem af parlamentet. Ved et møde med afgangsklasserne uddelte han skrivematerialer til eleverne I sin tale til eleverne,fortalte han, at hans ønske om at hjælpe, var begrundet i, at han flere gange havde oplevet, at elever fra dårligt stillede hjem, til eksamen havde måttet ventet på, at deres kammerater blev færdige med deres opgaver, hvorefter de kunne låne skrivemateriale. Dette forringede naturligvis elevernes karakter. Denne ulighed ville Mr. Komme gerne afhjælpe på denne måde. Mr, Tacki Komme opmuntrede eleverne til både at arbejde hårdt og have tillid til, at når de havde gjort deres arbejde, ville Gud også hjælpe dem. Det var vigtigt, at de satte alt ind på, at komme godt igennem for dermed ville de i fremtiden være i stand til at yde det bedste for deres land. Clifford Abbey, der er formand for skolekomiteen, opmuntrede ligeledes de unge til at yde deres bedste. Men Ikke alene på Hansen Road skolens elever fik glæde af denne gestus, men omkring andre elever på bl.a. en nærliggende muslimsk skole.

11 Bangladesh Adventist Seminary & College 11 Den nuværende drengebygning. Ny drengebygning på BASC Skolen er beliggende i Gowalbathan, i Gazipur I 1969 blev skolen bygget som kostskole med plads til 20 elever. I dag er der omkring 800 elever af begge køn og af mange forskellige religioner, kristne såvel som buddhister, muslimer og hinduer, der alle accepterer hinandens særpræg. Børnene kommer her, fordi på dette sted, kan de få den uddannelse, der er en umulighed i deres hjemby. Skolen tilbyder undervisning fra 1 klasse over college uddannelse. Fra skolen er udgået adskillige ledere inden for både forretning, regnskab, religion og engelsk Eleverne kommer for de flestes vedkommende fra fattige familier, der ikke er i stand til at skaffe deres børn en uddannelse om ikke det var for sponsorprojektet. Årene har sat sit præg på mange af skolens bygninger, der trænger til renovering, også personalebygningerne er i meget dårlig tilstand. På drengebygningen, der er treetager, er taget utæt, optager vand og bliver tungere og tungere. Risikoen for at det styrter sammen, er tilstede, og specielt i regnperioden er der ubehageligt at opholde sig i bygningen. Drengenes toiletter er af tilsvarende ringe kvalitet med for få toiletter til de ca. 475 drenge. Personaleboligerne er små, gamle boliger, der ikke har været renoveret siden de blev bygget for ca. 50 år siden. Regnperioderne har sat sit tydelige spor med hensyn til fugt og ødelagt træværk, flere af dem er i en sådan tilstand at de er ved at falde fra hinanden. Toiletforholdene er meget dårlige og ikke altid eksisterende. Vi modtog denne beskrivelse og sendte en ansøgning til Tips og Lotto for, at vi om muligt, kunne ændre på nogle af disse forhold. Vi fik i december 2010 bevilliget godt kr. til at forbedre drengebygningen. At glæden var stor over denne besked siger sig selv. Man gik omgående i gang med projektet, og der blev nedsat en byggekomite, der har ansvaret under byggeriet. I skrivende stund er byggeriet i fuld gang og man forventer at være færdige, så drengene kan flytte ind ved det nye skoleårs begyndelse. Fundamentet lægges Der graves grund. Og arbejdes hårdt..

12 12 Referat fra årsmødet afholdt d. 27. januar 2011 Midt i vinterens kulde afholdt Dansk Børnefond sit årsmøde. Som vanligt blev det afholdt på Dansk Børnefonds kontor. Til et årsmøde eller generalforsamling er der et vedtægtsbestemt forløb, som skal følges. Det indebærer, at vi vælger dirigent, der i år blev Lennart Møller. Ordet blev givet videre til revisor Poul Johansen, der fremlagde regnskabet, der tidligere har været offentliggjort i Dansk Børnefonds blad. Regnskabet blev enstemmigt godkendt. Formanden, Carl-David Andreasen, var den næste i rækken til at aflægge sin og bestyrelsens rapport for det år, der var gået. Også denne rapport blev enstemmigt godkendt. Den kan læses andet steds i bladet. Daglig leder fremkom med en beretning, der også kan læses her i bladet. Da man kom til punktet vedrørende årsbidragets størrelse for et barn, var der en livlig drøftelse, men man vedtog at beløbet på 165 kr. pr. måned, skulle forblive uændret i betragtning af den almindelige økonomiske situation herhjemme. Men til årsmødet i 2012, må man imødese en stigning, idet også projekterne i de lande, vi arbejder sammen med, oplever store prisstigninger. Vi nåede frem til punktet om bestyrelsesmedlemmer og her var to bestyrelsesmedlemmer på valg. Det var Doris Jørgensen og Carl-David Andreasen, der begge tog imod genvalg. Bestyrelsen ser herefter således ud: Carl-David Andreasen, Formand Doris Jørgensen Lennart Møller Kaj Rasmussen Jane Harlund Vedr. suppleant besluttede man, at fortsætte uden suppleant, men lade bestyrelsen vælge en, hvis det bliver aktuelt. Revisor er på valg hvert år og ReviFaxe var villig til genvalg,som forsamlingen tog imod med tak. Under eventuelt blev det diskuteret, om det ville være formålstjenligt at lave et indstik i bladet, som faddere kunne tage ud og give til interesserede. Der arbejdes videre med ideen. Alle faddere blev opfordret til, at søge at skaffe nye faddere. Det er den allerbedste måde at øge antallet af faddere på, og behovet er fortsat stort. Dermed var de vedtægtsbestemte afsnit gennemført og Lennart Møller kunne lukke årsmødet.

13 Nye faddere er meget velkomne, Vi har børn i næsten alle aldre, både drenge og piger. Og i næsten alle projekter. Specielt børn fra 12 og opefter mangler faddere. Har du tænkt på, at det koster bare som en aften i biografen eller fire pakker cigaretter at give et barn nye muligheder? Vær med til at ændre børns liv. 13 Madprojektet på New Jeshwangskolen er meget værdsat for de børn, der ikke kan få et fuldt fadderskab. For bare 50 kr. om måneden kan du hjælpe et barn med mad. Vi er rigtig glade for at få din nye adresse, hvis du flytter, så vi ikke mister forbindelsen. Skolepenge Flere af vores projekter har på det seneste fortalt, at skolepengene er steget. Nogle steder endog meget voldsomt, bl.a. fra Hansen Road SDA skolen skriver de, at skolepengene er forhøjet med 30 procent. Det kan naturligvis ikke undgå, at give problemer for skolerne. Med dette i mente må vi forberede vore faddere på en stigning i bidraget til næste år. Vedr. ekstragaver Har du netbank kan du bruge dit kundenummer, der står på bladet oven over dit navn. I Netbank bruger du kortart 71< dit nr <

14 14 Nogle af vore dejlige børn

15 15

16 B DANSK BØRNEFOND S AKTIVITET Bangladesh: Bangladesh Adventist Seminary & College, Goalbathan i Gaizipur distriktet. Samarbejdspartner: Bangladesh Children s Sponsorship s Services. Bolivia: Daghjem for børn. Catalina Booth i Cochabamba, Achiacala i La Paz, Villa Cosmos i El Alto, La Paz. El Temporal i Cochabamba, samt Centro Oruro i Oruro. Desuden, Centro Sucre i Sucre og Parotani School Centre, Cochabamba, Huayra K`assa Center. Samarbejdspartner: Frelsens Hær. Chile : Daghjem for børn: Centro Puento Altoo i Santiago, Nueva Extramadore i udkanten af Santiago Neptuno i Santiago, samt William Boths school i Osorno og Cathalina Boths school i Calama. Samarbejdspartner: Frelsens Hær. Gambia: New Jeshwang Education Centre, Sotokoi S.D.A.School Samarbejdspartner: Adventistkirken Ghana: Hansen Road skolen i Accra. Adventist Prep.School i Kumasi, Atakrom skolen, Jacobu skolen. Kortwia Community skolen ved Bekwai i Ashanti regionen. Desuden Kalpohimskolen i Tamale. S.D.A.Prep. School og Jakarayili skolen i Tamale. Samarbejdspartner: Adventistkirken Pakistan: Pakistan Adventist Seminary. Kostskole for børn og unge. Skolen er beliggende i Farooqabad Mandi. Samarbejdspartner: Adventistkirken. Peru: Daghjem for børn.centro Vitarte i Vitarte og San Martin i Lima. Samarbejdspartner: Frelsens Hær. Sierra Leone: Masanga Leprosy Hospital Children s Fund. Landsbyskoler i Masanga og omliggende landsbyer. Desuden børn og unge i Freetown og omegn. Samarbejdspartner: Adventistkirken. Uganda: Mabuyemeru Primary School Samarbejdspartner: Adventistkirken Udover direkte støtte til børnenes underhold, ydes i begrænset omfang hjælp til skolebyggeri, renoveringer, brønde, latriner, hjælp til operationer m.v. Dansk Børnefond er ikke forpligtet af eller bundet til det religiøse eller politiske syn, vore samarbejdspartnere står for. Ja Ja Jeg vil gerne være fadder og betaler 165 kr. mdl. Jeg forpligter mig til at opsige med mindst én måndes varsel. Jeg, jeg vil vil gerne betale være fadder for skolemad og betaler til børn 155 i kr. Gambia mdl. Jeg 50 forpligter kr. mdl. mig til at opsige med mindst én måneds varsel. Jeg ønsker at betale pr. md. pr. kvt. halvårlig helårlig Navn CPR-nr... Adresse... Jeg vil betale 50 kr. pr. md. til skolemad i Gambia Jeg vil være fadder og betale 165 kr. pr. md. Jeg vil være medlem og betale 85 kr. om året Jeg vil give en engangsgave

Blad nr. 3/2007 DANSK BØRNEFOND NYT FRA DANSK BØRNEFOND

Blad nr. 3/2007 DANSK BØRNEFOND NYT FRA DANSK BØRNEFOND Blad nr. 3/2007 DANSK BØRNEFOND NYT FRA DANSK BØRNEFOND 2 Lad dit næste barn blive et af vore Hvem er vi? INDHOLD DANSK BØRNEFOND Vemmetoftevej 6 DK 4640 Fakse Tlf.: 56 710078 Telefax: 56 710130 Telefontid:

Læs mere

Blad nr. 2/2012 DANSK BØRNEFOND NYT FRA DANSK BØRNEFOND

Blad nr. 2/2012 DANSK BØRNEFOND NYT FRA DANSK BØRNEFOND Blad nr. 2/2012 DANSK BØRNEFOND NYT FRA DANSK BØRNEFOND 2 Lad dit næste barn blive et af vore Hvem er vi? INDHOLD DANSK BØRNEFOND Vemmetoftevej 6 DK 4640 Fakse CVR.60468818 Tlf.: 56 710078 Telefax: 56

Læs mere

Blad nr. 1/2007 DANSK BØRNEFOND NYT FRA DANSK BØRNEFOND

Blad nr. 1/2007 DANSK BØRNEFOND NYT FRA DANSK BØRNEFOND Blad nr. 1/2007 DANSK BØRNEFOND NYT FRA DANSK BØRNEFOND 2 Lad dit næste barn blive et af vore Hvem er vi? INDHOLD DANSK BØRNEFOND Vemmetoftevej 6 DK 4640 Fakse Tlf.: 56 710078 Telefax: 56 710130 Telefontid:

Læs mere

Blad nr. 2/2015 LAD DIT NÆSTE BARN BLIVE ET AF VORE

Blad nr. 2/2015 LAD DIT NÆSTE BARN BLIVE ET AF VORE Blad nr. 2/2015 DANSK BØRNEFOND LAD DIT NÆSTE BARN BLIVE ET AF VORE LAD DIT NÆSTE BARN BLIVE ET AF VORE 2 Lad dit næste barn blive et af vore Hvem er vi? INDHOLD DANSK BØRNEFOND Vemmetoftevej 6 DK 4640

Læs mere

Blad nr. 1/2010 DANSK BØRNEFOND NYT FRA DANSK BØRNEFOND

Blad nr. 1/2010 DANSK BØRNEFOND NYT FRA DANSK BØRNEFOND Blad nr. 1/2010 DANSK BØRNEFOND NYT FRA DANSK BØRNEFOND 2 Lad dit næste barn blive et af vore Hvem er vi? INDHOLD DANSK BØRNEFOND Vemmetoftevej 6 DK 4640 Fakse Tlf.: 56 710078 Telefax: 56 710130 Telefontid:

Læs mere

Blad nr. 2/2013 LAD DIT NÆSTE BARN BLIVE ET AF VORE

Blad nr. 2/2013 LAD DIT NÆSTE BARN BLIVE ET AF VORE Blad nr. 2/2013 DANSK BØRNEFOND LAD DIT NÆSTE BARN BLIVE ET AF VORE LAD DIT NÆSTE BARN BLIVE ET AF VORE 2 Lad dit næste barn blive et af vore Hvem er vi? INDHOLD DANSK BØRNEFOND Vemmetoftevej 6 DK 4640

Læs mere

Blad nr. 1/2012 DANSK BØRNEFOND NYT FRA DANSK BØRNEFOND

Blad nr. 1/2012 DANSK BØRNEFOND NYT FRA DANSK BØRNEFOND Blad nr. 1/2012 DANSK BØRNEFOND NYT FRA DANSK BØRNEFOND 2 Lad dit næste barn blive et af vore Hvem er vi? INDHOLD DANSK BØRNEFOND Vemmetoftevej 6 DK 4640 Fakse CVR.60468818 Tlf.: 56 710078 Telefax: 56

Læs mere

Blad nr. 2/2010 DANSK BØRNEFOND NYT FRA DANSK BØRNEFOND

Blad nr. 2/2010 DANSK BØRNEFOND NYT FRA DANSK BØRNEFOND Blad nr. 2/2010 DANSK BØRNEFOND NYT FRA DANSK BØRNEFOND 2 Lad dit næste barn blive et af vore Hvem er vi? INDHOLD DANSK BØRNEFOND Vemmetoftevej 6 DK 4640 Fakse Tlf.: 56 710078 Telefax: 56 710130 Telefontid:

Læs mere

Blad nr. 2/2008 DANSK BØRNEFOND NYT FRA DANSK BØRNEFOND

Blad nr. 2/2008 DANSK BØRNEFOND NYT FRA DANSK BØRNEFOND Blad nr. 2/2008 DANSK BØRNEFOND NYT FRA DANSK BØRNEFOND 2 Lad dit næste barn blive et af vore Hvem er vi? INDHOLD DANSK BØRNEFOND Vemmetoftevej 6 DK 4640 Fakse Tlf.: 56 710078 Telefax: 56 710130 Telefontid:

Læs mere

Blad nr. 1/2006 DANSK BØRNEFOND NYT FRA DANSK BØRNEFOND

Blad nr. 1/2006 DANSK BØRNEFOND NYT FRA DANSK BØRNEFOND Blad nr. 1/2006 DANSK BØRNEFOND NYT FRA DANSK BØRNEFOND 2 Lad dit næste barn blive et af vore DANSK BØRNEFOND Vemmetoftevej 6 DK 4640 Fakse Tlf.: 56 710078 Telefax: 56 710130 Telefontid: Mandag - torsdag:

Læs mere

Blad nr. 1/2013 DANSK BØRNEFOND NYT FRA DANSK BØRNEFOND

Blad nr. 1/2013 DANSK BØRNEFOND NYT FRA DANSK BØRNEFOND Blad nr. 1/2013 DANSK BØRNEFOND NYT FRA DANSK BØRNEFOND 2 Lad dit næste barn blive et af vore Hvem er vi? INDHOLD DANSK BØRNEFOND Vemmetoftevej 6 DK 4640 Fakse CVR.60468818 Tlf.: 56 710078 Telefax: 56

Læs mere

Blad nr. 1/2005 DANSK BØRNEFOND

Blad nr. 1/2005 DANSK BØRNEFOND Blad nr. 1/2005 DANSK BØRNEFOND 2 Lad dit næste barn blive et af vore Dansk Børnefond Vemmetoftevej 6 DK 4640 Fakse Tlf.: 56 710078 Telefax: 56 710130 Telefontid: Mandag - torsdag: 9-15 Fredag 9-12 Email:

Læs mere

Blad nr. 1/2016 LAD DIT NÆSTE BARN BLIVE ET AF VORE

Blad nr. 1/2016 LAD DIT NÆSTE BARN BLIVE ET AF VORE Blad nr. 1/2016 DANSK BØRNEFOND LAD DIT NÆSTE BARN BLIVE ET AF VORE LAD DIT NÆSTE BARN BLIVE ET AF VORE 2 Lad dit næste barn blive et af vore Hvem er vi? INDHOLD DANSK BØRNEFOND Vemmetoftevej 6 DK 4640

Læs mere

Blad nr. 2/2009 DANSK BØRNEFOND NYT FRA DANSK BØRNEFOND

Blad nr. 2/2009 DANSK BØRNEFOND NYT FRA DANSK BØRNEFOND Blad nr. 2/2009 DANSK BØRNEFOND NYT FRA DANSK BØRNEFOND 2 Lad dit næste barn blive et af vore Hvem er vi? INDHOLD DANSK BØRNEFOND Vemmetoftevej 6 DK 4640 Fakse Tlf.: 56 710078 Telefax: 56 710130 Telefontid:

Læs mere

Blad nr. 1/2009 DANSK BØRNEFOND NYT FRA DANSK BØRNEFOND

Blad nr. 1/2009 DANSK BØRNEFOND NYT FRA DANSK BØRNEFOND Blad nr. 1/2009 DANSK BØRNEFOND NYT FRA DANSK BØRNEFOND 2 Lad dit næste barn blive et af vore Hvem er vi? INDHOLD DANSK BØRNEFOND Vemmetoftevej 6 DK 4640 Fakse Tlf.: 56 710078 Telefax: 56 710130 Telefontid:

Læs mere

Blad nr. 2/2007 DANSK BØRNEFOND NYT FRA DANSK BØRNEFOND

Blad nr. 2/2007 DANSK BØRNEFOND NYT FRA DANSK BØRNEFOND Blad nr. 2/2007 DANSK BØRNEFOND NYT FRA DANSK BØRNEFOND 2 Lad dit næste barn blive et af vore Hvem er vi? INDHOLD DANSK BØRNEFOND Vemmetoftevej 6 DK 4640 Fakse Tlf.: 56 710078 Telefax: 56 710130 Telefontid:

Læs mere

Blad nr. 2/2014 LAD DIT NÆSTE BARN BLIVE ET AF VORE

Blad nr. 2/2014 LAD DIT NÆSTE BARN BLIVE ET AF VORE Blad nr. 2/2014 DANSK BØRNEFOND LAD DIT NÆSTE BARN BLIVE ET AF VORE 2 Lad dit næste barn blive et af vore DANSK BØRNEFOND Vemmetoftevej 6 DK 4640 Fakse CVR.60468818 Tlf.: 56 710078 Telefax: 56 710130 Telefontid:

Læs mere

Lad dit næste Barn blive et af vore

Lad dit næste Barn blive et af vore Blad nr. 2/2016 DANSK BØRNEFOND Lad dit næste Barn blive et af vore Lad dit næste Barn blive et af vore 2 Lad dit næste barn blive et af vore Hvem er vi? Indhold Dansk Børnefond Vemmetoftevej 6 DK 4640

Læs mere

Blad nr. 1/2008 DANSK BØRNEFOND NYT FRA DANSK BØRNEFOND

Blad nr. 1/2008 DANSK BØRNEFOND NYT FRA DANSK BØRNEFOND Blad nr. 1/2008 DANSK BØRNEFOND NYT FRA DANSK BØRNEFOND 2 Lad dit næste barn blive et af vore Hvem er vi? INDHOLD DANSK BØRNEFOND Vemmetoftevej 6 DK 4640 Fakse Tlf.: 56 710078 Telefax: 56 710130 Telefontid:

Læs mere

DANSK BØRNEFOND. 25år NYT FRA DANSK BØRNEFOND. Blad nr. 2/2006

DANSK BØRNEFOND. 25år NYT FRA DANSK BØRNEFOND. Blad nr. 2/2006 Blad nr. 2/2006 DANSK BØRNEFOND 25år ubilæumsnummer jdansk Børnefonds NYT FRA DANSK BØRNEFOND 2 Lad dit næste barn blive et af vore DANSK BØRNEFOND Vemmetoftevej 6 DK 4640 Fakse Tlf.: 56 710078 Telefax:

Læs mere

Blad nr. 3/2009 DANSK BØRNEFOND NYT FRA DANSK BØRNEFOND

Blad nr. 3/2009 DANSK BØRNEFOND NYT FRA DANSK BØRNEFOND Blad nr. 3/2009 DANSK BØRNEFOND NYT FRA DANSK BØRNEFOND 2 Lad dit næste barn blive et af vore Hvem er vi? INDHOLD DANSK BØRNEFOND Vemmetoftevej 6 DK 4640 Fakse Tlf.: 56 710078 Telefax: 56 710130 Telefontid:

Læs mere

Blad nr. 3/2008 DANSK BØRNEFOND NYT FRA DANSK BØRNEFOND

Blad nr. 3/2008 DANSK BØRNEFOND NYT FRA DANSK BØRNEFOND Blad nr. 3/2008 DANSK BØRNEFOND NYT FRA DANSK BØRNEFOND 2 Lad dit næste barn blive et af vore Hvem er vi? INDHOLD DANSK BØRNEFOND Vemmetoftevej 6 DK 4640 Fakse Tlf.: 56 710078 Telefax: 56 710130 Telefontid:

Læs mere

MUSHEMBA FOUNDATION nyhedsbrev

MUSHEMBA FOUNDATION nyhedsbrev Kære venner og støtter af Mushemba Foundation og Trinity Skolen, Det er ca. 4 mdr. siden vi sidst har skrevet til jer, og givet opdatering på vores arbejde. Nu er det på tide, at vi informerer lidt igen

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Regnskabet er opdelt i 3. Den første er selve regnskabet, hvor udgifter og indtægter, bankkonto og saldo

Læs mere

Generalforsamling i Skovlund Varmeværk onsdag, den 14. juni 2006.

Generalforsamling i Skovlund Varmeværk onsdag, den 14. juni 2006. Generalforsamling i Skovlund Varmeværk onsdag, den 14. juni 2006. Sted: Skovlund Kro Deltagere: 11 personer inkl. bestyrelse og varmemester. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning for det forløbne

Læs mere

Nyhedsbrev, november 2003

Nyhedsbrev, november 2003 Nyhedsbrev, november 2003 Så er det længe ventede andet nyhedsbrev i 2003 fra Den Sikre Vej på gaden. Brevet indeholder en beretning af, hvad der er sket i foreningen siden sidst og lidt nyheder fra Camino

Læs mere

Nye fremtidsudsigter Giv fremtid og håb til gadebørn i Sumbawanga, Tanzania.

Nye fremtidsudsigter Giv fremtid og håb til gadebørn i Sumbawanga, Tanzania. Nye fremtidsudsigter Giv fremtid og håb til gadebørn i Sumbawanga, Tanzania www.fremtidoghaab.dk www.facebook.com/fremtidoghaab Drop-In Centret SUMBAWANGAS GADEBØRN På Drop-ln Centret prøver vi at hjælpe

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

Referat af generalforsamling i Ethiopiens Børn fredag den 16. april 2010 på Christianshavns Gymnasium

Referat af generalforsamling i Ethiopiens Børn fredag den 16. april 2010 på Christianshavns Gymnasium Referat af generalforsamling i Ethiopiens Børn fredag den 16. april 2010 på Christianshavns Gymnasium Der var 48 deltagere i generalforsamlingen. Dagsorden: 1. Velkomst ved bestyrelsens formand, Jens Bencke.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum IKTYOSISFORENINGEN Iktyosis en gruppe af arvelige hudsygdomme Iktyosisforeningens 10 års jubilæum sommerarrangement 1.-2. juni 2013 på Hvidbjerg Strand Iktyosisforeningen har i år eksisteret i 10 år. Det

Læs mere

Spilguide. Tre dele. En runde. Minetæller. Resurser og Ulemper. Sæt først spillet op, som beskrevet i Spilmanualen s. 10-11.

Spilguide. Tre dele. En runde. Minetæller. Resurser og Ulemper. Sæt først spillet op, som beskrevet i Spilmanualen s. 10-11. Spilguide Sæt først spillet op, som beskrevet i Spilmanualen s. -. Lav en eller to grupper spillere - højest 5 spillere i hver. Fortæl spillerne at de skal arbejde sammen om at vælge, hvad en landsby i

Læs mere

Din Håndbog Støt et barn - og skab udvikling

Din Håndbog Støt et barn - og skab udvikling Din Håndbog Støt et barn - og skab udvikling Velkommen Tak fordi du vil støtte et barn gennem BØRNEfonden. Som sponsor i BØRNEfonden bidrager du til at skabe en bedre fremtid for det enkelte barn, dets

Læs mere

Beretning til generalforsamling på Davidskolen d. 20/3-13

Beretning til generalforsamling på Davidskolen d. 20/3-13 Beretning til generalforsamling på Davidskolen d. 20/3-13 Det er igen blevet tid til at se tilbage på året der gik og aflægge beretning for Davidskolen. I 2012 blev de nye Natek- lokaler færdige og taget

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Formanden Lise Petersen bød velkommen til årets generalforsamling. Valg af dirigent: Lise foreslog på bestyrelsens

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 1. marts 2012 Kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 1. marts 2012 Kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 1. marts 2012 Kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Dagsorden: Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Blad nr. 1/2014 LAD DIT NÆSTE BARN BLIVE ET AF VORE

Blad nr. 1/2014 LAD DIT NÆSTE BARN BLIVE ET AF VORE Blad nr. 1/2014 DANSK BØRNEFOND LAD DIT NÆSTE BARN BLIVE ET AF VORE LAD DIT NÆSTE BARN BLIVE ET AF VORE 2 Lad dit næste barn blive et af vore Hvem er vi? INDHOLD DANSK BØRNEFOND Vemmetoftevej 6 DK 4640

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen

Grundejerforeningen Hyrdeengen Grundejerforeningen Hyrdeengen Referat af generalforsamlingen den 11.marts 2009 på Pilehaveskolen. Formanden Michael Egvang bød velkommen. Valg af dirigent: Per Andersen nr. 81 blev valgt. Godkendelse

Læs mere

Godcares.dk Sdr. Bork Nødhjælp

Godcares.dk Sdr. Bork Nødhjælp Nyhedsblad nr. 70 Februar 2015 Godcares.dk Sdr. Bork Nødhjælp Uddeling i Estland SIDE 4 Tak for friskbagt brød SIDE 6 Hjælp til hjemløse unge SIDE 7 Giv din gave via MOBILEPAY Tlf. 40 27 09 90 Sdr. Bork

Læs mere

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges

Læs mere

Mission blandt børn. og unge i Tanzania

Mission blandt børn. og unge i Tanzania Mission blandt børn og unge i Tanzania I Danmark havde vi den glæde at kunne fejre Torkilds runde fødselsdag. Hele familien var samlet - det er mange år siden, det sidst har kunnet lade sig gøre. Det var

Læs mere

37. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet April kvartal 2014

37. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet April kvartal 2014 37. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet April kvartal 2014 NYT FRA SKOLEN - MATEMATIK I MARKEN Aloe vera-planter er meget benyttet i helseprodukter, også i Indien. Så ved siden af marker med majs og

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

Nyhedsblad Nr. 54 Januar 2011. Stor uddeling i Estland Side 4. Slut med fugtige værelser Side 5. Krisen påvirkede ikke. Nødhjælp bringer håb.

Nyhedsblad Nr. 54 Januar 2011. Stor uddeling i Estland Side 4. Slut med fugtige værelser Side 5. Krisen påvirkede ikke. Nødhjælp bringer håb. Nyhedsblad Nr. 54 Januar 2011 Stor uddeling i Estland Side 4 Slut med fugtige værelser Side 5 Krisen påvirkede ikke nødhjælpen Side 3 Nødhjælp bringer håb Side 6 Mennesker i NØD har brug for din hånd Vi

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Godcares.dk - Sdr. Bork Nødhjælp

Godcares.dk - Sdr. Bork Nødhjælp Godcares.dk - Sdr. Bork Nødhjælp Nyhedsblad nr. 75 juni 2016 Kære venner af nødhjælpen, Nu er sommeren langt om længe kommet over os med skønt vejr, grønne bøge og dejlig varme. Hvor har vi glædet os til,

Læs mere

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste.

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. 1 16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. Tekster: Job 3,11-22. Ef. 3,13-21. Luk. 7,11-17. Hvorfor? Det ord kender vi alle alt for godt. Livet er fyldt med gåder og situationer, hvor vi står tilbage

Læs mere

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål 1.1 Foreningens navn er Periamma. Vedtægter 1 Navn og hjemsted 1.2 Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Foreningens formål 2.1 Periamma er en uafhængig non-profit forening. 2.2 Periammas formål

Læs mere

DM-Aid... når helt ud

DM-Aid... når helt ud DM-Aid... når helt ud DM-Aid 2015 DM-Aid 10 års jubilæum Nadeem Niwaz Bestyrelsesformand 2005-2015 10 år er der gået siden DM-Aid blev stiftet. 10 gode år, hvor vi har lært meget gennem medgang og modgang,

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 13 / Maj 2014

Nyhedsbrev nr. 13 / Maj 2014 Venskabsforeningen AMIGOS de El Doradito Socialt arbejde i det nordlige Nicaragua, støttet fra Danmark www.eldoradito.dk/amigos www.livudenvold.dk Email (formand Mie Buus): mie@altiboxmail.dk Nyhedsbrev

Læs mere

ARV. Hvem skal have del i din arv?

ARV. Hvem skal have del i din arv? ARV Hvem skal have del i din arv? LAD DIN ARVAFGIFT SKABE GLÆDE OG UDVIKLING Hvis du inkluderer BØRNEfonden i dit testamente er du bl.a. med til at sikre: Bedre livsvilkår for børn og unge i nogle af

Læs mere

Fokus på barnet, som behøver en familie

Fokus på barnet, som behøver en familie VERDENS BEDE-WEEKEND FOR BØRN I NØD 2010 Silkeborg Baptistkirke - søndag d. 6. juni 2010. Viva Network kalder hvert år kristne over hele verden til bøn for børn i nød. Ved dagens gudstjeneste sluttede

Læs mere

lfybeh-mfhsekb vtuj,hj,bc cfpjufljt,f

lfybeh-mfhsekb vtuj,hj,bc cfpjufljt,f lfybeh-mfhsekb vtuj,hj,bc cfpjufljt,f Årgang 15. nr. 2, juni 2014 Der samles affald i Georgien. 1 Georgiske børn skriver til Sydkystens Privatskole i Solrød. Siden sidst, har vi haft årsmøde der forløb

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

De nye verdensmål for bæredygtig udvikling

De nye verdensmål for bæredygtig udvikling De nye verdensmål for bæredygtig udvikling Nu skal I høre om nogle fælles mål for at gøre verden et bedre sted, som ledere fra alle lande har arbejdet med. Først vil nogle måske gerne vide, hvad et mål

Læs mere

Referat af generalforsamling GF POST Jylland

Referat af generalforsamling GF POST Jylland Referat af generalforsamling 2015 - GF POST Jylland Ordinær generalforsamling afholdt tirsdag den 26.maj 2015, kl. 18.30 på Restaurant Kronborg, Horsens. Generalforsamlingens dagsorden 1. Valg af dirigent

Læs mere

En dag med socialrådgiveren Elsa på arbejde i Addis, Etiopien

En dag med socialrådgiveren Elsa på arbejde i Addis, Etiopien En dag med socialrådgiveren Elsa på arbejde i Addis, Etiopien Jeg, Rikke Stauning Klestrup sagskoordinator og socialrådgiver i DanAdopt, havde under mit sidste besøg I Etiopien i marts 2014, mulighed for

Læs mere

Alt, hvad vi kan forestille os, er opbygget af de samme atomer. Jorden opstod sammen med en masse andre planeter af de samme atomer.

Alt, hvad vi kan forestille os, er opbygget af de samme atomer. Jorden opstod sammen med en masse andre planeter af de samme atomer. Dimission 2016 Kære 9. klasse Først vil jeg ønske jer et stort til lykke med eksamen. Det har for de fleste af jer været en tid med blandede følelser. Det er dejligt at have læseferie, men det er et pres

Læs mere

Åstrup Forsamlingshus

Åstrup Forsamlingshus Beretning 2014 Tuborgfondet Vi har, i anledning af husets 90 års fødselsdag den 18. marts 2015, søgt Tuborgfondet om tilskud til nye stole og borde. Som I jo alle ved, har Tuborgfondet imødekommet vores

Læs mere

Godcares.dk Sdr. Bork Nødhjælp

Godcares.dk Sdr. Bork Nødhjælp Nyhedsblad nr. 64 August 2013 Godcares.dk Sdr. Bork Nødhjælp Nødhjælp der når frem til de rette hænder I lære som syerske SIDE 6 Sommer transporter til Rumænien SIDE 4 Uddeling i Estland SIDE 7 Mennesker

Læs mere

Der indkaldes derfor til ekstraordinær generalforsamling, kl. 18.00,onsdag den 29. september 2010., med flg. punkter.

Der indkaldes derfor til ekstraordinær generalforsamling, kl. 18.00,onsdag den 29. september 2010., med flg. punkter. Uge 35 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt Desværre var vores modstandere

Læs mere

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent.

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent. Referat af generalforsamling mandag den 25. marts 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

DanAid. DanAdopt. Danish Society for International Child Care

DanAid. DanAdopt. Danish Society for International Child Care DanAid DanAdopt Danish Society for International Child Care 29. oktober 2014 Dan-Aid er DanAdopts hjælpeafdeling, hvis opgave bl.a. er at indsamle penge til humanitære formål i de lande, hvor DanAdopt

Læs mere

Referat af SMIP Generalforsamling den 27. marts 2012

Referat af SMIP Generalforsamling den 27. marts 2012 Sammenslutningen af Medlemmer af IBM Pensionsfond 09. maj 2012 Referat af SMIP Generalforsamling den 27. marts 2012 Kai Adelhorst bød velkommen til årets generalforsamling og håbede på et godt og dialogrigt

Læs mere

Hjerneskadeforeningens Lokalafdeling Egedal. Referat fra ORDINER GENERALFORSAMLING

Hjerneskadeforeningens Lokalafdeling Egedal. Referat fra ORDINER GENERALFORSAMLING Hjerneskadeforeningens Lokalafdeling Egedal Referat fra ORDINER GENERALFORSAMLING Torsdag d. 22 januar 2015 kl.19.00 På Græstedgård, Hovedhuset, lokale 10 Udlejervej 13B, 3650 Ølstykke Sanny byder alle

Læs mere

HK Områdeklubben på Københavns Universitet

HK Områdeklubben på Københavns Universitet Referat af Årsmøde d. 26. marts 2014 i HK Områdeklubben på KU: Ad 1 Valg af dirigent Stig Raff og Lars Hein begge faglige konsulenter i HK Stat Hovedstaden blev valgt. Stig Raff valgte ved samme lejlighed

Læs mere

1.s.e.trin. II 2016 Bejsnap 9.00, Ølgod med dåb / , nadver: 192,7

1.s.e.trin. II 2016 Bejsnap 9.00, Ølgod med dåb / , nadver: 192,7 I 1999 hærgede en voldsom orkan i Danmark og Sverige. Store skovarealer blev ødelagt. Det var en katastrofe for mange svenske skovejere, og efterfølgende begik flere af disse mennesker, der havde mistet

Læs mere

Nyt fra Chicago NYHEDSBREV MARTS 2013

Nyt fra Chicago NYHEDSBREV MARTS 2013 Nyt fra Chicago NYHEDSBREV MARTS 2013 Så er der gået et godt stykke tid siden jeg forlod Danmark efter en dejlig lang sommer hjemme. Tiden flyver og jeg kan ikke forstå hvor dagene bliver af. Jeg ved,

Læs mere

Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus

Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus Formanden Kell Iisager bød velkommen. 22 stemmeberettigede (inkl. fuldmagter)

Læs mere

Referat fra generalforsamling lørdag d. 16 juni 2012 kl. 10.00 på Fuglsøcenteret:

Referat fra generalforsamling lørdag d. 16 juni 2012 kl. 10.00 på Fuglsøcenteret: DRAGSMUR VANDFORSYNING I/S Referat fra generalforsamling lørdag d. 16 juni 2012 kl. 10.00 på Fuglsøcenteret: Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning 3. Regnskab 4. Budget 5. Indkomne

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i AIF

Referat fra ordinær generalforsamling i AIF 31. maj 2015 Referat fra ordinær generalforsamling i AIF Torsdag den 28. maj 2015, kl. 19.00. Generalforsamlingen afholdtes i AIF klubhus. Deltagende foreninger: Badminton, Cricket, Fodbold, Gymnastik,

Læs mere

Godcares.dk Sdr. Bork Nødhjælp

Godcares.dk Sdr. Bork Nødhjælp Nyhedsblad nr. 69 November 2014 Godcares.dk Sdr. Bork Nødhjælp Hallen er fyldt med gaver SIDE 4 Årets juletransport SIDE 5 Ny dreng på børnehjemmet SIDE 7 Giv din gave via MOBILEPAY Tlf. 40 27 09 90 Sdr.

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse 4.

Læs mere

Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010

Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010 Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010 0) Indkaldelse til generalforsamling I henhold til vedtægter er generalforsamlingen ikke indkaldt rettidigt. Dette skyldes at Årskonferencen indtil

Læs mere

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen.

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen. Formandsberetning til generalforsamlingen i Frivilligcenter & Selvhjælp den 18. marts 2014. Det har været et rigtigt spændende år i Frivilligcenter & Selvhjælp, som jeg kan aflægge beretning for. Jeg vil

Læs mere

Foreningen Afrikaskolen afholdt Ordinære Generalforsamling. Onsdag den 19. april 2017 kl. 19:00 hos Erik Nørby i Nivå.

Foreningen Afrikaskolen afholdt Ordinære Generalforsamling. Onsdag den 19. april 2017 kl. 19:00 hos Erik Nørby i Nivå. FORENINGEN AFRIKASKOLEN www.afrikaskolen.dk Foreningen Afrikaskolen afholdt Ordinære Generalforsamling Onsdag den 19. april 2017 kl. 19:00 hos Erik Nørby i Nivå. Til stede ved generalforsamlingen var Danna

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse.

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden: 1.

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 _/) _/)_/) _/)_/) _/) SYDKYSTENS SEJLKLUB Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 Til generalforsamlingen var fremmødt 39 medlemmer. Formand Erik Skov Rasmussen bød velkommen

Læs mere

A/B SANKT JØRGENS GAARD

A/B SANKT JØRGENS GAARD A/B SANKT JØRGENS GAARD År 2015, torsdag den 26. november kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Sankt Jørgens Gaard hos CEJ Ejendomsadministration, Meldahlsgade 5, 1613

Læs mere

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Ved generalforsamlingen sidste år i april fortalte jeg, at licitationen på den udvendige renovering var overstået, og ganske

Læs mere

Referat af generalforsamling i BFC Lundegården 26. marts 2014

Referat af generalforsamling i BFC Lundegården 26. marts 2014 Referat af generalforsamling i BFC Lundegården 26. marts 2014 Til generalforsamlingen var der 10 fremmødte. 1. Valg af dirigent Henrik Møller Hansen blev valg som dirigent og startede med at konstatere,

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Mission blandt børn. og unge i Tanzania. Tabitha og Torkild Jensen

Mission blandt børn. og unge i Tanzania. Tabitha og Torkild Jensen Mission blandt børn og unge i Tanzania Nej, en god og ægte måde at tjene Gud, vores Far, på er, at tage sig af forældreløse børn og fattige enker Jakob 1;27 Vi ønsker jer alle Guds fred. Tabitha og Torkild

Læs mere

Godcares.dk - Sdr. Bork Nødhjælp

Godcares.dk - Sdr. Bork Nødhjælp Godcares.dk - Sdr. Bork Nødhjælp Nyhedsblad nr. 74 marts 2016 Kære venner af nødhjælpen, Så er vi godt i gang med det nye år, og selv om frosten stadig bider udenfor, så er det jo dejligt at kunne se tilbage

Læs mere

Referat af generalforsamling Torsdag d. 3/5-13

Referat af generalforsamling Torsdag d. 3/5-13 Referat af generalforsamling Torsdag d. 3/5-13 Dagsorden.: 1. Konstatering af stemmetal 2. Valg af dirigent 3. Distriktsbestyrelsens beretning 4. Aflæggelse af årsregnskab v/michael Ankersen 5. Meddelelser

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Selvevaluering 2009 10

Selvevaluering 2009 10 Selvevaluering 2009 10 Selvevalueringen er foretaget i 2 klasser i foråret 2010. Lever skolen generelt op til værdigrundlaget? I høj grad 52.6% I nogen grad 47.4% I ringe grad 0% Bliver du under dit ophold

Læs mere

Formandsberetning for Foreningen Agape 2016

Formandsberetning for Foreningen Agape 2016 Formandsberetning for Foreningen Agape 2016 Som mange andre, er jeg blevet inspireret af Svend Brinkmanns bog Stå fast. I den har han mange gode pointer, og selv om han påstår, at det ikke er tilfældet,

Læs mere

Dagbog på årsbasis for Egtved Mediecenter 2007

Dagbog på årsbasis for Egtved Mediecenter 2007 Dagbog på årsbasis for Egtved Mediecenter 2007 Tekst og layout N.M. Schaiffel-Nielsen Den 9. januar var Styregruppen for Datastuen klar med nye kursustilbud. De blev offentliggjort i Egtved Posten. Se

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere