Blad nr. 1/2011 DANSK BØRNEFOND NYT FRA DANSK BØRNEFOND

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Blad nr. 1/2011 DANSK BØRNEFOND NYT FRA DANSK BØRNEFOND"

Transkript

1 Blad nr. 1/2011 DANSK BØRNEFOND NYT FRA DANSK BØRNEFOND

2 2 Lad dit næste barn blive et af vore Hvem er vi? INDHOLD DANSK BØRNEFOND Vemmetoftevej 6 DK 4640 Fakse Tlf.: Telefax: Telefontid: Mandag - torsdag: 9-15 Fredag 9-12 Dansk Børnefond er en organisation, der hjælper børn og unge i den tredje verden med fadderskaber, således at skolegang og uddannelse bliver en mulighed. Endvidere med fornødne behov som mad og medicin. Al hjælp ydes uden hensyn til modtagers religion, nationalitet, race eller politiske tilhørsforhold. I muligt omfang hjælper vi med renovering af skoler, brønde o.l. Dansk Børnefonds bestyrelse er ulønnet. Formandsrapport Daglig leders beretning Symaskiner til Bolivia Brev fra et af vore børn Fornemt besøg Bangladesh Adventist Seminary & College Referat fra årsmødet Bestyrelse: Pastor Carl-David Andreasen Konsulent Doris Jørgensen Fysioterapeut Lennart Møller Lærer Jane Harlund Lærer Kaj Rasmussen Juridisk konsulent: Advokat Ebbe Holm Revisor: ReviFaxe, 4640 Faxe Daglig ledelse: Inger og Rudy Mortensen Ansvarlig for bladet: Inger Mortensen. Bankforbindelse: Nordea Faxe, Torvegade 14A, 4640 Faxe Regler for skatte-fradrag for gaver. Bidrag til Dansk Børnefond er fradragsberettiget efter ligningslovens 8a og 12. Beløbsgrænsen for skattefradrag for gaver er, at man i årets løb kan give en gave på kr i 2010 kr. og derefter trække beløbet minus 500 kr. fra på selvangivelsen Ægtefæller har hver sit fradrag og kan således fratrække op til kr. minus 1000 kr. = Kr. Den årlige gave til hver godkendt gavemodtager skal være på mindst 500 kr. for at udløse et fradrag. Dette fradrag kan fratrækkes efter ligningslovens 8a. Disse beløb reguleres hvert år Gavebreve efter ligningslovens 12 kan fratrækkes med det fulde beløb. Det vil sige, tegner man et gavebrev på f.eks. 500 kr. kan dette beløb fratrækkes fuldt ud. Et gavebrev skal tegnes for mindst 10 år. Begge paragraffer kan anvendes. Tænk også på Dansk Børnefond, når du skriver testamente. Vi er fritaget for arveafgift. For at man kan fra trække bidrag og gaver til Dansk Børnefond, skal vi have jeres fulde cpr. nr. til brug ved indberetning til Skat.. PBS.nr Gruppe nr Giro: Norsk giro: Layout og tryk: Øko-Tryk

3 3 Formandsrapport for Dansk Børnefond 2010 De fleste historier kender vi ikke Årsmøde den 31. januar 2011 Gennem Dansk Børnefonds historie i snart 30 år har mange tusinde børn fået hjælp til skolegang og uddannelse. De var børn, der var født ind i en verden, hvor overlevelse for mange var truet. For andre var deres muligheder for et liv og en fremtid begrænset af de vilkår, som tiggerlivet på gaden satte for dem. Eller de levede med krigens trussel, misbrugets trussel, fattigdommens trussel, sygdommens trussel. Men for de tusinder af børn, som blev givet mulighed for uddannelse, blev døren til frihed, sundhed, værdighed og glæde lukket op, og hver gang et barn gik gennem den dør, blev en god og smuk historie fortalt. Ingen børn gik gennem døren ind i eventyrets verden, men mange børn gik ind i en verden med muligheder, valg og en fremtid. For et par måneder siden fik vi igen en historie fortalt. Jeg kender ikke fadderfamilien og jeg kender heller ikke barnet, som blev fjernadopteret for mange år siden, - kun hans navn. Han hedder John Okra. Han har netop sluttet sin uddannelse som økonom fra Valley View University i Ghana i Vestafrika. I Inger Mortensens rapport hører vi, at han er blevet ansat som økonomichef. Men der er mange andre historier, om børn, der med den skolegang, de blev hjulpet til med støtte fra en fadder også fik mulighederne til at fortsætte. Nogle blev håndværkere, andre lærere, nogle sygeplejersker eller fysioterapeuter og andre læger. Nogle blev hjulpet til at være selvforsørgende gennem landbrug eller gartneri. Historierne er utallige. Vi kender kun nogle få. De allerfleste historier er ukendte for os,for når grunduddannelsen slutter, er de fleste hjulpet til at fortsætte en praktisk eller teoretisk uddannelse, og fra Dansk Børnefond følger vi ikke længere sporene. Og nu bevæger den unge sig udenfor den snævre cirkel, som livets omstændigheder næsten havde gjort til deres skæbne. Men skæbnens hjul bliver brudt. De fleste historier kender vi ikke, men hver gang en historie dukker op, fortalt af et af vore børn, aner vi et kor af mange andre historier, vi aldrig hørte, og vi finder stadig mening i at opmuntre til fadderskaber, hvor børn får tilbudt skolegang, et måltid mad og hjælp til nødvendig sundhed.

4 4 Året, der gik Med Dansk Børnefonds informationsblad, som blev udsendt i december 2011, blev den økonomiske årsrapport for regnskabsåret 1. september august trykt. Her fremgår det, at det økonomiske resultat har ligget meget stabilt. Men nogle få kommentarer vil være på sin plads. Fadderskabsindtægterne, som er Dansk Børnefonds hovedindtægtskilde har haft en lille stigning på kr i forhold til sidste år og er således landet på kr Fadderskabsbidragene er Dansk Børnefonds driftsindtægter, og derfor regnskabets vigtigste post. Af yderligere indtægter skal nævnes gaver fra forskellige fonde. Disse gaver hjælper Dansk Børnefond til at kunne støtte akutte behov eller udviklingsprojekter på de skoler, hvor vi har vore børn. Derfor er også disse indtægter rigtig vigtige i vores arbejde. I sidste regnskabsår har indtægterne fra fonde desværre været væsentligt mindre, kun kr mod godt kr sidste år. Fra Inger Mortensens beretning får vi at vide, at det årlige bidrag fra Tips og Lotto er blevet ca. ½ år forsinket i Derfor kommer dette bidrag først på næste regnskabsårs indtægter. Derudover har det været vanskeligere at få hjælp fra andre fonde. Vi håber, at vi i det kommende år igen kan finde vej til fonde, der ønsker at bidrage til Dansk Børnefonds projekter. Da gaver fra fonde almindeligvis er øremærkede til særlige projektformål påvirker det ikke driften i Dansk Børnefond, at fondsbeløbene har været mindre sidste år, men vi ønsker dog at arbejde for en stigning på dette felt, så vi kan give ekstra støtte til særlige behov. Fra Inger Mortensens beretning fremgår det, at Dansk Børnefond har haft mulighed at afslutte et samarbejde med en partner, fordi en skole er vokset sig tilstrækkelig styrket til at klare driften med egne midler og sponsorer. Dermed har vi i Dansk Børnefond så mulighed for at flytte støttekroner til andre langt mere akutte behov. Hermed ser vi Dansk Børnefonds målsætning bragt endnu et skridt videre, nemlig ikke kun at give det enkelte barn skolegang, men med årene at gøre en skole selvbærende. Vi tror ikke, at vi kan udrydde behovet

5 støtte til børns skolegang, og tilgangen af nye faddere har ikke helt opvejet afgangen. Vi har på nuværende tidspunkt 1500 faddere og knapt 1800 børn. Den framelding af faddere, som vi har oplevet, bringer dog ikke børnene i klemme. Vi sikrer os, at de fadderskaber, som er indgået, kan bevares, men på længere sigt betyder det naturligvis, at vi må være tilbageholdende med at indgå nye aftaler med børn. Vi håber derfor at det kommende år vil give os mulighed for at byde mange nye faddere velkomne. 5 for uddannelseshjælp, men vi ser en succeshistorie, hver gang en skole og et samfund vokser sig stærk nok til at bære sin egen skolevirksomhed og udvikle den. Årets resultat sluttede med et underskud på kr Det er altid godt at se et resultat i balance eller med positive tal, men et år, hvor vi netop hænger under en 0-balance er ingen ulykke. Dansk Børnefond er ikke en virksomhed, der skal lave penge, men vi skal hjælpe børn til skolegang. Og vi har budgetteret med et lille overskud til næste år. Den økonomiske afmatning er ikke gledet helt forbi Dansk Børnefond. Desværre har vi oplevet, at godt 100 faddere har valgt at slutte deres fadderskaber og dermed Og så siger vi tak Igen skylder vi at sige tak til alle Dansk Børnefonds faddere, som gennem deres støtte er med til at skrive en ny historie for endnu et barn. Og selv om de fleste historier ikke når frem til os og til fadderne, så har ethvert fadderskab gjort en forskel, som er ikke kan og ikke skal måles. Historierne bærer deres egen værdi i et menneske, som fi k en større frihed fra de begrænsninger, deres skæbne ellers have givet dem. Der skal også gå en særlig tak til Mads Clausens fond, Manja Mouriers Fond og til Grundfoss. Endelig vil jeg på bestyrelsens vegne igen udtrykke en stor tak til Dansk Børnefonds daglige leder, Inger Mortensen og hendes mand Rudy Mortensen, som begge gør et utrætteligt arbejde for både børn og faddere. Carl-David Andreasen, bestyrelsesformand.

6 6 Daglig leders beretning til årsmødet d Det er med glæde at vi kan se tilbage på endnu et år, hvor mange børn har fået mulighed for skolegang, mad og lægehjælp takket være trofaste sponsorer, der måned efter måned har betalt et bidrag, der kan synes beskedent, men dog forandrer et barns liv, ja, er med til at give en familie en bedre tilværelse. Mange lande, mange opgaver. Vi har fortsat børn i mange forskellige lande, 9 lande i alt, og i disse lande er der ofte mange forskellige steder, hvor vi har børn,eller er i gang med større eller mindre projekter som toiletbygninger, renovering af bygninger eller brøndgravning. For at kunne hjælpe med disse projekter behøver vi midler fra fonde. I år har vi desværre ikke fået så mange positive svar, som vi kunne ønske. Bl.a. blev midlerne fra Tips og Lotto først udbetalt i slutningen af december, mod normalt i juni/juli, dette betyder, at de som vi fik, først er med i næste regnskabsår. Heldigvis har vi alligevel været i stand til at række en hjælpende hånd ud over fadderbidraget til forskellige steder, idet Dansk Børnefond for år tilbage modtog en arv, der muliggør, at vi kan træde til,når der er ekstraordinært behov. Det har bl.a. betydet, at vi kunne hjælpe med pigebygningen på Maybumeru skolen i Uganda, så pigerne kunne få nye madrasser, og for nogles vedkommende, bare få en madras at ligge på,ligeledes blev sengene restaureret.

7 7 Det var også her, vi kunne forære de ældste piger et startsæt som eksamensgave, bestående af en symaskine, sygarn, lidt stof m.m. Tak til jer, der var med at betale for det. Det betyder, at pigerne med disse enkle midler, kan skaffe sig et levebrød. Også en mekaniker fik sit startsæt med værktøj, så han kunne komme i gang med at arbejde. Dernede skal man selv medbringe værktøjet for at få et job. I foråret var der det forfærdelige jordskælv i Chile, der ødelagde så mange hjem. Som vi tidligere har omtalt i vores blad blev også drengehjemmet El Redils Boys Home ramt. Her bragte de kr.vi var i stand til at sende, meget stor glæde og taknemmelighed, da spisestuen igen kunne blive samlingspunkt for de drenge, der har så megen brug for lidt stabilitet i deres tilværelse. Hver eneste dreng har sin egen triste skæbne, og derfor betyder det om muligt endnu mere for dem, at hjemmet er et trygt sted at være. I Gambia er der gravet brønde to forskellige steder, og hvad en brønd betyder, er enormt. At det bliver en stor lettelse for kvinderne, er der ingen tvivl om, og rent vand betyder også langt færre sygdomme og bedre hygiejne. I Cochabamba,Bolivia ligger pigehjemmet Corazon Grande, som vi gennem fondsmidler kunne give et tilskud til den nye bygning.den vil rumme 12 piger, der vil få chancen for en god opvækst. Uddannelse - en vigtig hjælp Dansk Børnefonds hovedformål har altid været primært at hjælpe flest mulige børn til en grundskoleuddannelse. Enkelte gange er der unge, der er blevet hjulpet med en længerevarende uddannelse.en af dem er John Okra, der kommer fra det nordlige Ghana. Han arbejdede som bogholder, men havde meget brug for ekstra uddannelse, så han kunne udfylde sit job bedre.

8 8 Forandring. Året betød også,at samarbejdet med vore tibetanske venner ophørte. Under tidligere besøg så vi, hvilke store forbedringer, der var sket, og en af deres ministre sagde til os under et besøg: Da Dansk Børnefond for 27 år siden kom ind i billedet, handlede det om overlevelse, mad, tøj og skolegang. I dag handler det om, hvorledes vi kan give de mest moderne undervisningsmidler og metoder. Dette glædede vi os naturligvis meget over, og samtidig gav det anledning til at overveje, om tiden var inde til at hjælpe steder, hvor behovet var langt større. Derfor blev det for 2 år siden aftalt med, og med stor forståelse hos tibetanerne, at vi afsluttede samarbejdet. Det er med en vis vemod, men også med stor taknem- Enkelte private ønskede at hjælpe ham til det, og han er netop gradueret med en Bachelor of Business nistration og Regnskab fra Valley View University i Admi- Ghana. Samtidig er han blevet udnævnt til økonomidirektør i Nord Ghana S.D.A. Mission,hvor vi vil komme til at arbejde tæt sammen med ham i forbindelse med de børn, vi støtter der. Hermed kommer han til at efterfølge Solomon Anan, der,som vi skrev om i et tidligere blad, har været ude for en voldsom trafi k ulykke, der har gjort ham lam. melighed og glæde over, at være nået der, hvor vort mål egentlig er, netop at gøre os selv overflødige. Aktiviteter Som tidligere år har der også i år været holdt foredrag i foreninger, noget vi med glæde gør Det er en god måde at lave reklame på, en reklame, vi ellers væsentligst får via internettet. I foråret 2010 fi k jeg, som omtalt i et af vore blade, muligheden for at komme til Uganda, en udfordrende og god tur, der har resulteret i mange ansøgninger fra forskellige projekter dernede. Desværre er det vanskeligt at finde midler til alt det, der er støtteværdigt. Tak Som afslutning skal der rettes en varm tak til de trofaste mennesker ude i verden, der står med ansvaret for vore børn og projekter, en ligeså varm tak til alle, der på forskellig måde bidrager med midler. Uden alle jer, både hjemme og ude, var det ikke muligt at drive Dansk Børnefond. Ligeledes en stor tak til bestyrelse og revisor for behageligt samarbejde.sidst,men ikke mindst, tak til Rudy for stor hjælp i det daglige. Inger Mortensen

9 9 Symaskiner til Sucre Centeret i Bolivia Det har været muligt at hjælpe dagcentret i Sucre med at anskaffe et par symaskiner. Vi fik følgende takkebrev fra Alberto Chuquimia Aro, der har ansvar for centret: Kære sponsorer i Dansk Børnefond. Først af alt ønsker jeg at takke Gud for, at Han i sin store nåde og kærlighed sørger for at mennesker som jer, deler med børn i nød. Dernæst takker jeg for de midler, vi har fået, til at købe symaskiner. Vi har allerede købt to, en til at sy sportstøj på og en anden til almindelig syning. Børnene og deres familier er meget glade,fordi det nu er muligt for dem, at øve sig i syning og dermed skaffe en indkomst til familien. I øjeblikket syr vi tæpper. Det giver glæde til børnene, der på denne måde udvikler deres talenter og lærer mere, som vil komme dem til gavn i fremtiden. Vi har indrettet et hjørne, som vi kalder produktionshjørnet, og her har vi undervisning i syning, hvor også mødrene kan komme. Mange tak for jeres gestus af solidaritet på vej mod en bedre verden for børnene. Bring takken fra både drenge og piger og deres familier herovre, videre. Vi vil altid bede Gud om at velsigne jer i jeres liv og tilværelse. Brev fra et af vore børn Fra tid til anden sker det, at vi får et brev der er skrevet til os som organisation. Et af disse, vil vi gerne dele med jer. Kære Dansk Børnefond. Jeg vil sende jer mine varmeste hilsner, men før jeg fortsætter, vil jeg takke den almægtige Gud, der har givet mig muligheden for at skrive til jer. Mit hovedformål med at skrive, er at takke jer så meget, for hvad I har gjort for mig. Før var jeg ikke i stand til at læse og skrive, eller hvordan man skal opføre sig, og jeg havde ikke mulighed for at gå i skole. Men nu har jeg lært både at regne og skrive og meget mere og ligeledes hvordan man opfører sig. Min mor havde ikke råd til at betale skolepenge og skoleuniform og andre fornødenheder, men I gjorde det muligt for mig. Jeg er sikker på, at Gud rigt vil velsigne jer for hvad I har gjort for mig. Jeg er også taknemmelig for, at I tillod mig at gå en klasse om, da jeg dumpede fordi jeg havde været syg og jeg lover jer, jeg vil arbejde meget hårdt fremover, for at I må få ære af mig. Mange kærlige hilsner med ønsket om Guds velsignelse jeres Eneb.

10 10 Fornemt besøg Hansen Road SDA skolen havde i begyndelsen af april måned fornemt besøg af et medlem af parlamentet. Ved et møde med afgangsklasserne uddelte han skrivematerialer til eleverne I sin tale til eleverne,fortalte han, at hans ønske om at hjælpe, var begrundet i, at han flere gange havde oplevet, at elever fra dårligt stillede hjem, til eksamen havde måttet ventet på, at deres kammerater blev færdige med deres opgaver, hvorefter de kunne låne skrivemateriale. Dette forringede naturligvis elevernes karakter. Denne ulighed ville Mr. Komme gerne afhjælpe på denne måde. Mr, Tacki Komme opmuntrede eleverne til både at arbejde hårdt og have tillid til, at når de havde gjort deres arbejde, ville Gud også hjælpe dem. Det var vigtigt, at de satte alt ind på, at komme godt igennem for dermed ville de i fremtiden være i stand til at yde det bedste for deres land. Clifford Abbey, der er formand for skolekomiteen, opmuntrede ligeledes de unge til at yde deres bedste. Men Ikke alene på Hansen Road skolens elever fik glæde af denne gestus, men omkring andre elever på bl.a. en nærliggende muslimsk skole.

11 Bangladesh Adventist Seminary & College 11 Den nuværende drengebygning. Ny drengebygning på BASC Skolen er beliggende i Gowalbathan, i Gazipur I 1969 blev skolen bygget som kostskole med plads til 20 elever. I dag er der omkring 800 elever af begge køn og af mange forskellige religioner, kristne såvel som buddhister, muslimer og hinduer, der alle accepterer hinandens særpræg. Børnene kommer her, fordi på dette sted, kan de få den uddannelse, der er en umulighed i deres hjemby. Skolen tilbyder undervisning fra 1 klasse over college uddannelse. Fra skolen er udgået adskillige ledere inden for både forretning, regnskab, religion og engelsk Eleverne kommer for de flestes vedkommende fra fattige familier, der ikke er i stand til at skaffe deres børn en uddannelse om ikke det var for sponsorprojektet. Årene har sat sit præg på mange af skolens bygninger, der trænger til renovering, også personalebygningerne er i meget dårlig tilstand. På drengebygningen, der er treetager, er taget utæt, optager vand og bliver tungere og tungere. Risikoen for at det styrter sammen, er tilstede, og specielt i regnperioden er der ubehageligt at opholde sig i bygningen. Drengenes toiletter er af tilsvarende ringe kvalitet med for få toiletter til de ca. 475 drenge. Personaleboligerne er små, gamle boliger, der ikke har været renoveret siden de blev bygget for ca. 50 år siden. Regnperioderne har sat sit tydelige spor med hensyn til fugt og ødelagt træværk, flere af dem er i en sådan tilstand at de er ved at falde fra hinanden. Toiletforholdene er meget dårlige og ikke altid eksisterende. Vi modtog denne beskrivelse og sendte en ansøgning til Tips og Lotto for, at vi om muligt, kunne ændre på nogle af disse forhold. Vi fik i december 2010 bevilliget godt kr. til at forbedre drengebygningen. At glæden var stor over denne besked siger sig selv. Man gik omgående i gang med projektet, og der blev nedsat en byggekomite, der har ansvaret under byggeriet. I skrivende stund er byggeriet i fuld gang og man forventer at være færdige, så drengene kan flytte ind ved det nye skoleårs begyndelse. Fundamentet lægges Der graves grund. Og arbejdes hårdt..

12 12 Referat fra årsmødet afholdt d. 27. januar 2011 Midt i vinterens kulde afholdt Dansk Børnefond sit årsmøde. Som vanligt blev det afholdt på Dansk Børnefonds kontor. Til et årsmøde eller generalforsamling er der et vedtægtsbestemt forløb, som skal følges. Det indebærer, at vi vælger dirigent, der i år blev Lennart Møller. Ordet blev givet videre til revisor Poul Johansen, der fremlagde regnskabet, der tidligere har været offentliggjort i Dansk Børnefonds blad. Regnskabet blev enstemmigt godkendt. Formanden, Carl-David Andreasen, var den næste i rækken til at aflægge sin og bestyrelsens rapport for det år, der var gået. Også denne rapport blev enstemmigt godkendt. Den kan læses andet steds i bladet. Daglig leder fremkom med en beretning, der også kan læses her i bladet. Da man kom til punktet vedrørende årsbidragets størrelse for et barn, var der en livlig drøftelse, men man vedtog at beløbet på 165 kr. pr. måned, skulle forblive uændret i betragtning af den almindelige økonomiske situation herhjemme. Men til årsmødet i 2012, må man imødese en stigning, idet også projekterne i de lande, vi arbejder sammen med, oplever store prisstigninger. Vi nåede frem til punktet om bestyrelsesmedlemmer og her var to bestyrelsesmedlemmer på valg. Det var Doris Jørgensen og Carl-David Andreasen, der begge tog imod genvalg. Bestyrelsen ser herefter således ud: Carl-David Andreasen, Formand Doris Jørgensen Lennart Møller Kaj Rasmussen Jane Harlund Vedr. suppleant besluttede man, at fortsætte uden suppleant, men lade bestyrelsen vælge en, hvis det bliver aktuelt. Revisor er på valg hvert år og ReviFaxe var villig til genvalg,som forsamlingen tog imod med tak. Under eventuelt blev det diskuteret, om det ville være formålstjenligt at lave et indstik i bladet, som faddere kunne tage ud og give til interesserede. Der arbejdes videre med ideen. Alle faddere blev opfordret til, at søge at skaffe nye faddere. Det er den allerbedste måde at øge antallet af faddere på, og behovet er fortsat stort. Dermed var de vedtægtsbestemte afsnit gennemført og Lennart Møller kunne lukke årsmødet.

13 Nye faddere er meget velkomne, Vi har børn i næsten alle aldre, både drenge og piger. Og i næsten alle projekter. Specielt børn fra 12 og opefter mangler faddere. Har du tænkt på, at det koster bare som en aften i biografen eller fire pakker cigaretter at give et barn nye muligheder? Vær med til at ændre børns liv. 13 Madprojektet på New Jeshwangskolen er meget værdsat for de børn, der ikke kan få et fuldt fadderskab. For bare 50 kr. om måneden kan du hjælpe et barn med mad. Vi er rigtig glade for at få din nye adresse, hvis du flytter, så vi ikke mister forbindelsen. Skolepenge Flere af vores projekter har på det seneste fortalt, at skolepengene er steget. Nogle steder endog meget voldsomt, bl.a. fra Hansen Road SDA skolen skriver de, at skolepengene er forhøjet med 30 procent. Det kan naturligvis ikke undgå, at give problemer for skolerne. Med dette i mente må vi forberede vore faddere på en stigning i bidraget til næste år. Vedr. ekstragaver Har du netbank kan du bruge dit kundenummer, der står på bladet oven over dit navn. I Netbank bruger du kortart 71< dit nr <

14 14 Nogle af vore dejlige børn

15 15

16 B DANSK BØRNEFOND S AKTIVITET Bangladesh: Bangladesh Adventist Seminary & College, Goalbathan i Gaizipur distriktet. Samarbejdspartner: Bangladesh Children s Sponsorship s Services. Bolivia: Daghjem for børn. Catalina Booth i Cochabamba, Achiacala i La Paz, Villa Cosmos i El Alto, La Paz. El Temporal i Cochabamba, samt Centro Oruro i Oruro. Desuden, Centro Sucre i Sucre og Parotani School Centre, Cochabamba, Huayra K`assa Center. Samarbejdspartner: Frelsens Hær. Chile : Daghjem for børn: Centro Puento Altoo i Santiago, Nueva Extramadore i udkanten af Santiago Neptuno i Santiago, samt William Boths school i Osorno og Cathalina Boths school i Calama. Samarbejdspartner: Frelsens Hær. Gambia: New Jeshwang Education Centre, Sotokoi S.D.A.School Samarbejdspartner: Adventistkirken Ghana: Hansen Road skolen i Accra. Adventist Prep.School i Kumasi, Atakrom skolen, Jacobu skolen. Kortwia Community skolen ved Bekwai i Ashanti regionen. Desuden Kalpohimskolen i Tamale. S.D.A.Prep. School og Jakarayili skolen i Tamale. Samarbejdspartner: Adventistkirken Pakistan: Pakistan Adventist Seminary. Kostskole for børn og unge. Skolen er beliggende i Farooqabad Mandi. Samarbejdspartner: Adventistkirken. Peru: Daghjem for børn.centro Vitarte i Vitarte og San Martin i Lima. Samarbejdspartner: Frelsens Hær. Sierra Leone: Masanga Leprosy Hospital Children s Fund. Landsbyskoler i Masanga og omliggende landsbyer. Desuden børn og unge i Freetown og omegn. Samarbejdspartner: Adventistkirken. Uganda: Mabuyemeru Primary School Samarbejdspartner: Adventistkirken Udover direkte støtte til børnenes underhold, ydes i begrænset omfang hjælp til skolebyggeri, renoveringer, brønde, latriner, hjælp til operationer m.v. Dansk Børnefond er ikke forpligtet af eller bundet til det religiøse eller politiske syn, vore samarbejdspartnere står for. Ja Ja Jeg vil gerne være fadder og betaler 165 kr. mdl. Jeg forpligter mig til at opsige med mindst én måndes varsel. Jeg, jeg vil vil gerne betale være fadder for skolemad og betaler til børn 155 i kr. Gambia mdl. Jeg 50 forpligter kr. mdl. mig til at opsige med mindst én måneds varsel. Jeg ønsker at betale pr. md. pr. kvt. halvårlig helårlig Navn CPR-nr... Adresse... Jeg vil betale 50 kr. pr. md. til skolemad i Gambia Jeg vil være fadder og betale 165 kr. pr. md. Jeg vil være medlem og betale 85 kr. om året Jeg vil give en engangsgave

Blad nr. 2/2014 LAD DIT NÆSTE BARN BLIVE ET AF VORE

Blad nr. 2/2014 LAD DIT NÆSTE BARN BLIVE ET AF VORE Blad nr. 2/2014 DANSK BØRNEFOND LAD DIT NÆSTE BARN BLIVE ET AF VORE 2 Lad dit næste barn blive et af vore DANSK BØRNEFOND Vemmetoftevej 6 DK 4640 Fakse CVR.60468818 Tlf.: 56 710078 Telefax: 56 710130 Telefontid:

Læs mere

- i samarbejde med Folkekirkens Nødhjælp Nr. 4 December 2012-15. årgang. Børn i Afrika

- i samarbejde med Folkekirkens Nødhjælp Nr. 4 December 2012-15. årgang. Børn i Afrika - i samarbejde med Folkekirkens Nødhjælp Nr. 4 December 2012-15. årgang Børn i Afrika Kort nyt Af Karsten Dam Generalforsamling og ny formand Ved generalforsamlingen den14. oktober valgtes ny bestyrelse.

Læs mere

KORT NYT Af Karsten Dam, næstformand BiA

KORT NYT Af Karsten Dam, næstformand BiA -i samarbejde med Folkekirkens Nødhjælp 3.2010 1 2 KORT NYT Af Karsten Dam, næstformand BiA Sogneindsamling 2011 Vi vil som sædvanlig gerne slå et stort slag for Folkekirkens Nødhjælps årlige sogneindsamling.

Læs mere

Referat af generalforsamling i Støtteforeningen for Usa River (Tanzibarn.dk) 2011

Referat af generalforsamling i Støtteforeningen for Usa River (Tanzibarn.dk) 2011 Referat af generalforsamling i Støtteforeningen for Usa River (Tanzibarn.dk) 2011 Afholdt 25. Juni 2011 på Kolding Bibliotek 1) Valg af dirigent Maren vælges Præsentationsrunde af alle fremmødte._ 2) Formandens

Læs mere

Svend Lohse. Harpevej 14, 3650 Ølstykke

Svend Lohse. Harpevej 14, 3650 Ølstykke Missions-Nyt 56. årgang, nr. 1 - Ansvarshavende udgiver: Missionsfonden af 4/5 1964 Harpevej 14 DK-3650 Ølstykke Telefon 47174040 missionsfonden@gmail.com www.missionsfonden.dk Giro 613-9450 Bank 9570-0006139450

Læs mere

- i samarbejde med Folkekirkens Nødhjælp Nr. 3 December 2011-14. årgang. Børn i Afrika

- i samarbejde med Folkekirkens Nødhjælp Nr. 3 December 2011-14. årgang. Børn i Afrika - i samarbejde med Folkekirkens Nødhjælp Nr. 3 December 2011-14. årgang Børn i Afrika Kort nyt Af Karsten Dam Stor donation til LisaCare Jonna Kildebogaard fortæller at hun har modtaget en stor donation

Læs mere

Forår 2014-47. årgang - nr. 1

Forår 2014-47. årgang - nr. 1 Aktion børnehjælp har siden 1965 formidlet hjælp til hundredetusindvis af nødlidende børn i Indiens slumkvarterer og landdistrikter Skolebørn hos Kanyakumari Forår 2014-47. årgang - nr. 1 2 indhold 3 Leder

Læs mere

Julehjælp... og Mødrehjælp hele året

Julehjælp... og Mødrehjælp hele året I dette nummer: Julehjælpen gav mig ro i sindet Troen på en bedre fremtid Rudekuverterne kommer frem i lyset Ekspertens svar på fattigdomsspørgsmål N R. 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 2 Julehjælp... og Mødrehjælp

Læs mere

Aktion børnehjælp. Skolebørn fra Cecowors drømmeskole. Sommer 2012 45. årgang nr. 2

Aktion børnehjælp. Skolebørn fra Cecowors drømmeskole. Sommer 2012 45. årgang nr. 2 nyt Aktion børnehjælp 1 Aktion børnehjælp har siden 1965 formidlet hjælp til hundredetusindvis af nødlidende børn i Indiens slumkvarterer og landdistrikter Skolebørn fra Cecowors drømmeskole Sommer 2012

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

KORT NYT Af Karsten Dam

KORT NYT Af Karsten Dam -i samarbejde med Folkekirkens Nødhjælp 2.2010 1 KORT NYT Af Karsten Dam 2 Som nævnt i sidste nummer har vi haft flere repræsentanter i Uganda denne sommer. Vores bestyrelsesmedlem Birgitte Bech beretter

Læs mere

Aktion børnehjælp. Piger fra en af Cecowors afterschool clubs. Sommer 2013 46. årgang nr. 2

Aktion børnehjælp. Piger fra en af Cecowors afterschool clubs. Sommer 2013 46. årgang nr. 2 nyt Aktion børnehjælp 1 AKTION BØRNEHJÆLP har siden 1965 formidlet hjælp til hundredetusindvis af nødlidende børn i Indiens slumkvarterer og landdistrikter Piger fra en af Cecowors afterschool clubs Sommer

Læs mere

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM ISSN 0909-5128 huntingtons.dk 29. årgang Juni 2012 Nr. 2 LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2012:

Læs mere

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012 61. årgang bladet 60 år i medgang og modgang 2012 er ved at være gået, og det har været et travlt og begivenhedsrigt år Vores projekt,

Læs mere

Himalayan Project. Himalayan Project Bank-konto: Sparbank, Skive: 8500-2651842339

Himalayan Project. Himalayan Project Bank-konto: Sparbank, Skive: 8500-2651842339 Bestyrelsen: formand: Himalayan Project Nr.18. - 9. årgang - Himalayan Project - September 2007 Himalayan Project Bank-konto: Sparbank, Skive: 8500-2651842339 Kurt Lomborg, Kjeldbjergvej 34, 7800 Skive

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Indhold. Missions-Nyt 55. årgang, nr. 2 - Sommer 2013. Missionsfonden af 4/5 1964. Missionsfondens bestyrelse: Redaktion og layout: Tryk:

Indhold. Missions-Nyt 55. årgang, nr. 2 - Sommer 2013. Missionsfonden af 4/5 1964. Missionsfondens bestyrelse: Redaktion og layout: Tryk: Missions-Nyt 55. årgang, nr. 2 - Sommer 2013 Ansvarshavende udgiver: Missionsfonden af 4/5 1964 Harpevej 14 DK-3650 Ølstykke Telefon 47174040 missionsfonden@gmail.com www.missionsfonden.dk Giro 613-9450

Læs mere

Folkehjælp. December 2008 nr. 86 Udgives af ASF-Dansk Folkehjælp. Sammen om julehjælp til fattige familier

Folkehjælp. December 2008 nr. 86 Udgives af ASF-Dansk Folkehjælp. Sammen om julehjælp til fattige familier Folkehjælp December 2008 nr. 86 Udgives af Sammen om julehjælp til fattige familier Indhold: 1 Leder 2 Glade jul, dejlige jul ja, for nogle 4 Still going strong 8 Nye muligheder for pigers og kvinders

Læs mere

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Janus Rosa laver en kort introduktion af projektet det er rigtig spændende for os at høre om dine erfaringer

Læs mere

MEDLEMSBLAD. April 2005 nummer 33 Årgang 13

MEDLEMSBLAD. April 2005 nummer 33 Årgang 13 MEDLEMSBLAD April 2005 nummer 33 Årgang 13 Nyt fra Redaktionen. Så blev Påsken overstået, og det ser ud til, at foråret er på vej. Hvor er det dejligt at se de tidlige blomster springe ud. Ligesom ny ædru

Læs mere

Organiserne vender skuden HOVEDSTADENOKTOBER/2011

Organiserne vender skuden HOVEDSTADENOKTOBER/2011 HOVEDSTADENOKTOBER/2011 Organiserne vender skuden Med teamet af organisere er fagforeningen igen flyttet ud på arbejdspladserne, hvor den hører hjemme. Og det virker. Skuden er vendt, så HK Service Hovedstaden

Læs mere

Så var der præsten, ham måtte vi da kunne stole på, men også her blev vi skuffede.

Så var der præsten, ham måtte vi da kunne stole på, men også her blev vi skuffede. Støtteforeningen Hjælp de ældre i Rumænien Formandens beretning 2012 Da vi sidste år vedtog, at ændre vores vedtægter, således, at vi overgav plejehjemmets drift til Torben, og valgte at starte et nyt

Læs mere

NR 1 APRIL 2003 ÅRSBERETNING 2002 MØDREHJÆLPEN

NR 1 APRIL 2003 ÅRSBERETNING 2002 MØDREHJÆLPEN NR 1 APRIL 2003 ÅRSBERETNING 2002 MØDREHJÆLPEN 1 MØDREHJÆLPEN Nr. 1 April 2003 Årgang 3 Redaktion: Hanne Simonsen (ansv.) Susanne Svenningsen (redaktør) Lene Byriel (journalist, DJ) Maja Plesner (journalist,

Læs mere

Årsskrift for Roskildenser-Samfundet

Årsskrift for Roskildenser-Samfundet Årsskrift for Roskildenser-Samfundet Nr. 94 - Juni 2012 Indhold Indhold...2 Introduktion...3 Generalforsamling 2012...4 Formandens beretning...5 Nye kræfter...7 Dimissionstale 2011...8 Ha tjek på hinanden

Læs mere

TEMA: UNGE HJEMLØSE EN SAMMENHÆNGENDE INDSATS MED MENNESKET I CENTRUM TILLID I TRYGGE RAMMER

TEMA: UNGE HJEMLØSE EN SAMMENHÆNGENDE INDSATS MED MENNESKET I CENTRUM TILLID I TRYGGE RAMMER Juni 2013 TEMA: UNGE HJEMLØSE EN SAMMENHÆNGENDE INDSATS MED MENNESKET I CENTRUM TILLID I TRYGGE RAMMER ROSKILDE FESTIVAL SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ TIL UNGE HJEMLØSE side 2 side 4 side 6 En sammenhængende

Læs mere

NR 3 / maj 2008 / 17. årgang f o k u s

NR 3 / maj 2008 / 17. årgang f o k u s Mission ØST NR 3 / maj 2008 / 17. årgang 10 12 Tadsjikistan Tabletter redder liv Nepal Med ét var Bipen forældreløs f o k u s Afghanistans stærke kvinder 2 Indhold 4 Afghanistan Endelig har vi nogen at

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

pension Kontorenten tredoblet i 2014 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk Side 2 - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Nummer 80 Januar 2014

pension Kontorenten tredoblet i 2014 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk Side 2 - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Nummer 80 Januar 2014 din pension Nummer 80 Januar 2014 Kontorenten tredoblet i 2014 Side 2 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Din Pension nr. 80, januar 2014 et magasin for medlemmer

Læs mere