Blad nr. 1/2011 DANSK BØRNEFOND NYT FRA DANSK BØRNEFOND

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Blad nr. 1/2011 DANSK BØRNEFOND NYT FRA DANSK BØRNEFOND"

Transkript

1 Blad nr. 1/2011 DANSK BØRNEFOND NYT FRA DANSK BØRNEFOND

2 2 Lad dit næste barn blive et af vore Hvem er vi? INDHOLD DANSK BØRNEFOND Vemmetoftevej 6 DK 4640 Fakse Tlf.: Telefax: Telefontid: Mandag - torsdag: 9-15 Fredag 9-12 Dansk Børnefond er en organisation, der hjælper børn og unge i den tredje verden med fadderskaber, således at skolegang og uddannelse bliver en mulighed. Endvidere med fornødne behov som mad og medicin. Al hjælp ydes uden hensyn til modtagers religion, nationalitet, race eller politiske tilhørsforhold. I muligt omfang hjælper vi med renovering af skoler, brønde o.l. Dansk Børnefonds bestyrelse er ulønnet. Formandsrapport Daglig leders beretning Symaskiner til Bolivia Brev fra et af vore børn Fornemt besøg Bangladesh Adventist Seminary & College Referat fra årsmødet Bestyrelse: Pastor Carl-David Andreasen Konsulent Doris Jørgensen Fysioterapeut Lennart Møller Lærer Jane Harlund Lærer Kaj Rasmussen Juridisk konsulent: Advokat Ebbe Holm Revisor: ReviFaxe, 4640 Faxe Daglig ledelse: Inger og Rudy Mortensen Ansvarlig for bladet: Inger Mortensen. Bankforbindelse: Nordea Faxe, Torvegade 14A, 4640 Faxe Regler for skatte-fradrag for gaver. Bidrag til Dansk Børnefond er fradragsberettiget efter ligningslovens 8a og 12. Beløbsgrænsen for skattefradrag for gaver er, at man i årets løb kan give en gave på kr i 2010 kr. og derefter trække beløbet minus 500 kr. fra på selvangivelsen Ægtefæller har hver sit fradrag og kan således fratrække op til kr. minus 1000 kr. = Kr. Den årlige gave til hver godkendt gavemodtager skal være på mindst 500 kr. for at udløse et fradrag. Dette fradrag kan fratrækkes efter ligningslovens 8a. Disse beløb reguleres hvert år Gavebreve efter ligningslovens 12 kan fratrækkes med det fulde beløb. Det vil sige, tegner man et gavebrev på f.eks. 500 kr. kan dette beløb fratrækkes fuldt ud. Et gavebrev skal tegnes for mindst 10 år. Begge paragraffer kan anvendes. Tænk også på Dansk Børnefond, når du skriver testamente. Vi er fritaget for arveafgift. For at man kan fra trække bidrag og gaver til Dansk Børnefond, skal vi have jeres fulde cpr. nr. til brug ved indberetning til Skat.. PBS.nr Gruppe nr Giro: Norsk giro: Layout og tryk: Øko-Tryk

3 3 Formandsrapport for Dansk Børnefond 2010 De fleste historier kender vi ikke Årsmøde den 31. januar 2011 Gennem Dansk Børnefonds historie i snart 30 år har mange tusinde børn fået hjælp til skolegang og uddannelse. De var børn, der var født ind i en verden, hvor overlevelse for mange var truet. For andre var deres muligheder for et liv og en fremtid begrænset af de vilkår, som tiggerlivet på gaden satte for dem. Eller de levede med krigens trussel, misbrugets trussel, fattigdommens trussel, sygdommens trussel. Men for de tusinder af børn, som blev givet mulighed for uddannelse, blev døren til frihed, sundhed, værdighed og glæde lukket op, og hver gang et barn gik gennem den dør, blev en god og smuk historie fortalt. Ingen børn gik gennem døren ind i eventyrets verden, men mange børn gik ind i en verden med muligheder, valg og en fremtid. For et par måneder siden fik vi igen en historie fortalt. Jeg kender ikke fadderfamilien og jeg kender heller ikke barnet, som blev fjernadopteret for mange år siden, - kun hans navn. Han hedder John Okra. Han har netop sluttet sin uddannelse som økonom fra Valley View University i Ghana i Vestafrika. I Inger Mortensens rapport hører vi, at han er blevet ansat som økonomichef. Men der er mange andre historier, om børn, der med den skolegang, de blev hjulpet til med støtte fra en fadder også fik mulighederne til at fortsætte. Nogle blev håndværkere, andre lærere, nogle sygeplejersker eller fysioterapeuter og andre læger. Nogle blev hjulpet til at være selvforsørgende gennem landbrug eller gartneri. Historierne er utallige. Vi kender kun nogle få. De allerfleste historier er ukendte for os,for når grunduddannelsen slutter, er de fleste hjulpet til at fortsætte en praktisk eller teoretisk uddannelse, og fra Dansk Børnefond følger vi ikke længere sporene. Og nu bevæger den unge sig udenfor den snævre cirkel, som livets omstændigheder næsten havde gjort til deres skæbne. Men skæbnens hjul bliver brudt. De fleste historier kender vi ikke, men hver gang en historie dukker op, fortalt af et af vore børn, aner vi et kor af mange andre historier, vi aldrig hørte, og vi finder stadig mening i at opmuntre til fadderskaber, hvor børn får tilbudt skolegang, et måltid mad og hjælp til nødvendig sundhed.

4 4 Året, der gik Med Dansk Børnefonds informationsblad, som blev udsendt i december 2011, blev den økonomiske årsrapport for regnskabsåret 1. september august trykt. Her fremgår det, at det økonomiske resultat har ligget meget stabilt. Men nogle få kommentarer vil være på sin plads. Fadderskabsindtægterne, som er Dansk Børnefonds hovedindtægtskilde har haft en lille stigning på kr i forhold til sidste år og er således landet på kr Fadderskabsbidragene er Dansk Børnefonds driftsindtægter, og derfor regnskabets vigtigste post. Af yderligere indtægter skal nævnes gaver fra forskellige fonde. Disse gaver hjælper Dansk Børnefond til at kunne støtte akutte behov eller udviklingsprojekter på de skoler, hvor vi har vore børn. Derfor er også disse indtægter rigtig vigtige i vores arbejde. I sidste regnskabsår har indtægterne fra fonde desværre været væsentligt mindre, kun kr mod godt kr sidste år. Fra Inger Mortensens beretning får vi at vide, at det årlige bidrag fra Tips og Lotto er blevet ca. ½ år forsinket i Derfor kommer dette bidrag først på næste regnskabsårs indtægter. Derudover har det været vanskeligere at få hjælp fra andre fonde. Vi håber, at vi i det kommende år igen kan finde vej til fonde, der ønsker at bidrage til Dansk Børnefonds projekter. Da gaver fra fonde almindeligvis er øremærkede til særlige projektformål påvirker det ikke driften i Dansk Børnefond, at fondsbeløbene har været mindre sidste år, men vi ønsker dog at arbejde for en stigning på dette felt, så vi kan give ekstra støtte til særlige behov. Fra Inger Mortensens beretning fremgår det, at Dansk Børnefond har haft mulighed at afslutte et samarbejde med en partner, fordi en skole er vokset sig tilstrækkelig styrket til at klare driften med egne midler og sponsorer. Dermed har vi i Dansk Børnefond så mulighed for at flytte støttekroner til andre langt mere akutte behov. Hermed ser vi Dansk Børnefonds målsætning bragt endnu et skridt videre, nemlig ikke kun at give det enkelte barn skolegang, men med årene at gøre en skole selvbærende. Vi tror ikke, at vi kan udrydde behovet

5 støtte til børns skolegang, og tilgangen af nye faddere har ikke helt opvejet afgangen. Vi har på nuværende tidspunkt 1500 faddere og knapt 1800 børn. Den framelding af faddere, som vi har oplevet, bringer dog ikke børnene i klemme. Vi sikrer os, at de fadderskaber, som er indgået, kan bevares, men på længere sigt betyder det naturligvis, at vi må være tilbageholdende med at indgå nye aftaler med børn. Vi håber derfor at det kommende år vil give os mulighed for at byde mange nye faddere velkomne. 5 for uddannelseshjælp, men vi ser en succeshistorie, hver gang en skole og et samfund vokser sig stærk nok til at bære sin egen skolevirksomhed og udvikle den. Årets resultat sluttede med et underskud på kr Det er altid godt at se et resultat i balance eller med positive tal, men et år, hvor vi netop hænger under en 0-balance er ingen ulykke. Dansk Børnefond er ikke en virksomhed, der skal lave penge, men vi skal hjælpe børn til skolegang. Og vi har budgetteret med et lille overskud til næste år. Den økonomiske afmatning er ikke gledet helt forbi Dansk Børnefond. Desværre har vi oplevet, at godt 100 faddere har valgt at slutte deres fadderskaber og dermed Og så siger vi tak Igen skylder vi at sige tak til alle Dansk Børnefonds faddere, som gennem deres støtte er med til at skrive en ny historie for endnu et barn. Og selv om de fleste historier ikke når frem til os og til fadderne, så har ethvert fadderskab gjort en forskel, som er ikke kan og ikke skal måles. Historierne bærer deres egen værdi i et menneske, som fi k en større frihed fra de begrænsninger, deres skæbne ellers have givet dem. Der skal også gå en særlig tak til Mads Clausens fond, Manja Mouriers Fond og til Grundfoss. Endelig vil jeg på bestyrelsens vegne igen udtrykke en stor tak til Dansk Børnefonds daglige leder, Inger Mortensen og hendes mand Rudy Mortensen, som begge gør et utrætteligt arbejde for både børn og faddere. Carl-David Andreasen, bestyrelsesformand.

6 6 Daglig leders beretning til årsmødet d Det er med glæde at vi kan se tilbage på endnu et år, hvor mange børn har fået mulighed for skolegang, mad og lægehjælp takket være trofaste sponsorer, der måned efter måned har betalt et bidrag, der kan synes beskedent, men dog forandrer et barns liv, ja, er med til at give en familie en bedre tilværelse. Mange lande, mange opgaver. Vi har fortsat børn i mange forskellige lande, 9 lande i alt, og i disse lande er der ofte mange forskellige steder, hvor vi har børn,eller er i gang med større eller mindre projekter som toiletbygninger, renovering af bygninger eller brøndgravning. For at kunne hjælpe med disse projekter behøver vi midler fra fonde. I år har vi desværre ikke fået så mange positive svar, som vi kunne ønske. Bl.a. blev midlerne fra Tips og Lotto først udbetalt i slutningen af december, mod normalt i juni/juli, dette betyder, at de som vi fik, først er med i næste regnskabsår. Heldigvis har vi alligevel været i stand til at række en hjælpende hånd ud over fadderbidraget til forskellige steder, idet Dansk Børnefond for år tilbage modtog en arv, der muliggør, at vi kan træde til,når der er ekstraordinært behov. Det har bl.a. betydet, at vi kunne hjælpe med pigebygningen på Maybumeru skolen i Uganda, så pigerne kunne få nye madrasser, og for nogles vedkommende, bare få en madras at ligge på,ligeledes blev sengene restaureret.

7 7 Det var også her, vi kunne forære de ældste piger et startsæt som eksamensgave, bestående af en symaskine, sygarn, lidt stof m.m. Tak til jer, der var med at betale for det. Det betyder, at pigerne med disse enkle midler, kan skaffe sig et levebrød. Også en mekaniker fik sit startsæt med værktøj, så han kunne komme i gang med at arbejde. Dernede skal man selv medbringe værktøjet for at få et job. I foråret var der det forfærdelige jordskælv i Chile, der ødelagde så mange hjem. Som vi tidligere har omtalt i vores blad blev også drengehjemmet El Redils Boys Home ramt. Her bragte de kr.vi var i stand til at sende, meget stor glæde og taknemmelighed, da spisestuen igen kunne blive samlingspunkt for de drenge, der har så megen brug for lidt stabilitet i deres tilværelse. Hver eneste dreng har sin egen triste skæbne, og derfor betyder det om muligt endnu mere for dem, at hjemmet er et trygt sted at være. I Gambia er der gravet brønde to forskellige steder, og hvad en brønd betyder, er enormt. At det bliver en stor lettelse for kvinderne, er der ingen tvivl om, og rent vand betyder også langt færre sygdomme og bedre hygiejne. I Cochabamba,Bolivia ligger pigehjemmet Corazon Grande, som vi gennem fondsmidler kunne give et tilskud til den nye bygning.den vil rumme 12 piger, der vil få chancen for en god opvækst. Uddannelse - en vigtig hjælp Dansk Børnefonds hovedformål har altid været primært at hjælpe flest mulige børn til en grundskoleuddannelse. Enkelte gange er der unge, der er blevet hjulpet med en længerevarende uddannelse.en af dem er John Okra, der kommer fra det nordlige Ghana. Han arbejdede som bogholder, men havde meget brug for ekstra uddannelse, så han kunne udfylde sit job bedre.

8 8 Forandring. Året betød også,at samarbejdet med vore tibetanske venner ophørte. Under tidligere besøg så vi, hvilke store forbedringer, der var sket, og en af deres ministre sagde til os under et besøg: Da Dansk Børnefond for 27 år siden kom ind i billedet, handlede det om overlevelse, mad, tøj og skolegang. I dag handler det om, hvorledes vi kan give de mest moderne undervisningsmidler og metoder. Dette glædede vi os naturligvis meget over, og samtidig gav det anledning til at overveje, om tiden var inde til at hjælpe steder, hvor behovet var langt større. Derfor blev det for 2 år siden aftalt med, og med stor forståelse hos tibetanerne, at vi afsluttede samarbejdet. Det er med en vis vemod, men også med stor taknem- Enkelte private ønskede at hjælpe ham til det, og han er netop gradueret med en Bachelor of Business nistration og Regnskab fra Valley View University i Admi- Ghana. Samtidig er han blevet udnævnt til økonomidirektør i Nord Ghana S.D.A. Mission,hvor vi vil komme til at arbejde tæt sammen med ham i forbindelse med de børn, vi støtter der. Hermed kommer han til at efterfølge Solomon Anan, der,som vi skrev om i et tidligere blad, har været ude for en voldsom trafi k ulykke, der har gjort ham lam. melighed og glæde over, at være nået der, hvor vort mål egentlig er, netop at gøre os selv overflødige. Aktiviteter Som tidligere år har der også i år været holdt foredrag i foreninger, noget vi med glæde gør Det er en god måde at lave reklame på, en reklame, vi ellers væsentligst får via internettet. I foråret 2010 fi k jeg, som omtalt i et af vore blade, muligheden for at komme til Uganda, en udfordrende og god tur, der har resulteret i mange ansøgninger fra forskellige projekter dernede. Desværre er det vanskeligt at finde midler til alt det, der er støtteværdigt. Tak Som afslutning skal der rettes en varm tak til de trofaste mennesker ude i verden, der står med ansvaret for vore børn og projekter, en ligeså varm tak til alle, der på forskellig måde bidrager med midler. Uden alle jer, både hjemme og ude, var det ikke muligt at drive Dansk Børnefond. Ligeledes en stor tak til bestyrelse og revisor for behageligt samarbejde.sidst,men ikke mindst, tak til Rudy for stor hjælp i det daglige. Inger Mortensen

9 9 Symaskiner til Sucre Centeret i Bolivia Det har været muligt at hjælpe dagcentret i Sucre med at anskaffe et par symaskiner. Vi fik følgende takkebrev fra Alberto Chuquimia Aro, der har ansvar for centret: Kære sponsorer i Dansk Børnefond. Først af alt ønsker jeg at takke Gud for, at Han i sin store nåde og kærlighed sørger for at mennesker som jer, deler med børn i nød. Dernæst takker jeg for de midler, vi har fået, til at købe symaskiner. Vi har allerede købt to, en til at sy sportstøj på og en anden til almindelig syning. Børnene og deres familier er meget glade,fordi det nu er muligt for dem, at øve sig i syning og dermed skaffe en indkomst til familien. I øjeblikket syr vi tæpper. Det giver glæde til børnene, der på denne måde udvikler deres talenter og lærer mere, som vil komme dem til gavn i fremtiden. Vi har indrettet et hjørne, som vi kalder produktionshjørnet, og her har vi undervisning i syning, hvor også mødrene kan komme. Mange tak for jeres gestus af solidaritet på vej mod en bedre verden for børnene. Bring takken fra både drenge og piger og deres familier herovre, videre. Vi vil altid bede Gud om at velsigne jer i jeres liv og tilværelse. Brev fra et af vore børn Fra tid til anden sker det, at vi får et brev der er skrevet til os som organisation. Et af disse, vil vi gerne dele med jer. Kære Dansk Børnefond. Jeg vil sende jer mine varmeste hilsner, men før jeg fortsætter, vil jeg takke den almægtige Gud, der har givet mig muligheden for at skrive til jer. Mit hovedformål med at skrive, er at takke jer så meget, for hvad I har gjort for mig. Før var jeg ikke i stand til at læse og skrive, eller hvordan man skal opføre sig, og jeg havde ikke mulighed for at gå i skole. Men nu har jeg lært både at regne og skrive og meget mere og ligeledes hvordan man opfører sig. Min mor havde ikke råd til at betale skolepenge og skoleuniform og andre fornødenheder, men I gjorde det muligt for mig. Jeg er sikker på, at Gud rigt vil velsigne jer for hvad I har gjort for mig. Jeg er også taknemmelig for, at I tillod mig at gå en klasse om, da jeg dumpede fordi jeg havde været syg og jeg lover jer, jeg vil arbejde meget hårdt fremover, for at I må få ære af mig. Mange kærlige hilsner med ønsket om Guds velsignelse jeres Eneb.

10 10 Fornemt besøg Hansen Road SDA skolen havde i begyndelsen af april måned fornemt besøg af et medlem af parlamentet. Ved et møde med afgangsklasserne uddelte han skrivematerialer til eleverne I sin tale til eleverne,fortalte han, at hans ønske om at hjælpe, var begrundet i, at han flere gange havde oplevet, at elever fra dårligt stillede hjem, til eksamen havde måttet ventet på, at deres kammerater blev færdige med deres opgaver, hvorefter de kunne låne skrivemateriale. Dette forringede naturligvis elevernes karakter. Denne ulighed ville Mr. Komme gerne afhjælpe på denne måde. Mr, Tacki Komme opmuntrede eleverne til både at arbejde hårdt og have tillid til, at når de havde gjort deres arbejde, ville Gud også hjælpe dem. Det var vigtigt, at de satte alt ind på, at komme godt igennem for dermed ville de i fremtiden være i stand til at yde det bedste for deres land. Clifford Abbey, der er formand for skolekomiteen, opmuntrede ligeledes de unge til at yde deres bedste. Men Ikke alene på Hansen Road skolens elever fik glæde af denne gestus, men omkring andre elever på bl.a. en nærliggende muslimsk skole.

11 Bangladesh Adventist Seminary & College 11 Den nuværende drengebygning. Ny drengebygning på BASC Skolen er beliggende i Gowalbathan, i Gazipur I 1969 blev skolen bygget som kostskole med plads til 20 elever. I dag er der omkring 800 elever af begge køn og af mange forskellige religioner, kristne såvel som buddhister, muslimer og hinduer, der alle accepterer hinandens særpræg. Børnene kommer her, fordi på dette sted, kan de få den uddannelse, der er en umulighed i deres hjemby. Skolen tilbyder undervisning fra 1 klasse over college uddannelse. Fra skolen er udgået adskillige ledere inden for både forretning, regnskab, religion og engelsk Eleverne kommer for de flestes vedkommende fra fattige familier, der ikke er i stand til at skaffe deres børn en uddannelse om ikke det var for sponsorprojektet. Årene har sat sit præg på mange af skolens bygninger, der trænger til renovering, også personalebygningerne er i meget dårlig tilstand. På drengebygningen, der er treetager, er taget utæt, optager vand og bliver tungere og tungere. Risikoen for at det styrter sammen, er tilstede, og specielt i regnperioden er der ubehageligt at opholde sig i bygningen. Drengenes toiletter er af tilsvarende ringe kvalitet med for få toiletter til de ca. 475 drenge. Personaleboligerne er små, gamle boliger, der ikke har været renoveret siden de blev bygget for ca. 50 år siden. Regnperioderne har sat sit tydelige spor med hensyn til fugt og ødelagt træværk, flere af dem er i en sådan tilstand at de er ved at falde fra hinanden. Toiletforholdene er meget dårlige og ikke altid eksisterende. Vi modtog denne beskrivelse og sendte en ansøgning til Tips og Lotto for, at vi om muligt, kunne ændre på nogle af disse forhold. Vi fik i december 2010 bevilliget godt kr. til at forbedre drengebygningen. At glæden var stor over denne besked siger sig selv. Man gik omgående i gang med projektet, og der blev nedsat en byggekomite, der har ansvaret under byggeriet. I skrivende stund er byggeriet i fuld gang og man forventer at være færdige, så drengene kan flytte ind ved det nye skoleårs begyndelse. Fundamentet lægges Der graves grund. Og arbejdes hårdt..

12 12 Referat fra årsmødet afholdt d. 27. januar 2011 Midt i vinterens kulde afholdt Dansk Børnefond sit årsmøde. Som vanligt blev det afholdt på Dansk Børnefonds kontor. Til et årsmøde eller generalforsamling er der et vedtægtsbestemt forløb, som skal følges. Det indebærer, at vi vælger dirigent, der i år blev Lennart Møller. Ordet blev givet videre til revisor Poul Johansen, der fremlagde regnskabet, der tidligere har været offentliggjort i Dansk Børnefonds blad. Regnskabet blev enstemmigt godkendt. Formanden, Carl-David Andreasen, var den næste i rækken til at aflægge sin og bestyrelsens rapport for det år, der var gået. Også denne rapport blev enstemmigt godkendt. Den kan læses andet steds i bladet. Daglig leder fremkom med en beretning, der også kan læses her i bladet. Da man kom til punktet vedrørende årsbidragets størrelse for et barn, var der en livlig drøftelse, men man vedtog at beløbet på 165 kr. pr. måned, skulle forblive uændret i betragtning af den almindelige økonomiske situation herhjemme. Men til årsmødet i 2012, må man imødese en stigning, idet også projekterne i de lande, vi arbejder sammen med, oplever store prisstigninger. Vi nåede frem til punktet om bestyrelsesmedlemmer og her var to bestyrelsesmedlemmer på valg. Det var Doris Jørgensen og Carl-David Andreasen, der begge tog imod genvalg. Bestyrelsen ser herefter således ud: Carl-David Andreasen, Formand Doris Jørgensen Lennart Møller Kaj Rasmussen Jane Harlund Vedr. suppleant besluttede man, at fortsætte uden suppleant, men lade bestyrelsen vælge en, hvis det bliver aktuelt. Revisor er på valg hvert år og ReviFaxe var villig til genvalg,som forsamlingen tog imod med tak. Under eventuelt blev det diskuteret, om det ville være formålstjenligt at lave et indstik i bladet, som faddere kunne tage ud og give til interesserede. Der arbejdes videre med ideen. Alle faddere blev opfordret til, at søge at skaffe nye faddere. Det er den allerbedste måde at øge antallet af faddere på, og behovet er fortsat stort. Dermed var de vedtægtsbestemte afsnit gennemført og Lennart Møller kunne lukke årsmødet.

13 Nye faddere er meget velkomne, Vi har børn i næsten alle aldre, både drenge og piger. Og i næsten alle projekter. Specielt børn fra 12 og opefter mangler faddere. Har du tænkt på, at det koster bare som en aften i biografen eller fire pakker cigaretter at give et barn nye muligheder? Vær med til at ændre børns liv. 13 Madprojektet på New Jeshwangskolen er meget værdsat for de børn, der ikke kan få et fuldt fadderskab. For bare 50 kr. om måneden kan du hjælpe et barn med mad. Vi er rigtig glade for at få din nye adresse, hvis du flytter, så vi ikke mister forbindelsen. Skolepenge Flere af vores projekter har på det seneste fortalt, at skolepengene er steget. Nogle steder endog meget voldsomt, bl.a. fra Hansen Road SDA skolen skriver de, at skolepengene er forhøjet med 30 procent. Det kan naturligvis ikke undgå, at give problemer for skolerne. Med dette i mente må vi forberede vore faddere på en stigning i bidraget til næste år. Vedr. ekstragaver Har du netbank kan du bruge dit kundenummer, der står på bladet oven over dit navn. I Netbank bruger du kortart 71< dit nr <

14 14 Nogle af vore dejlige børn

15 15

16 B DANSK BØRNEFOND S AKTIVITET Bangladesh: Bangladesh Adventist Seminary & College, Goalbathan i Gaizipur distriktet. Samarbejdspartner: Bangladesh Children s Sponsorship s Services. Bolivia: Daghjem for børn. Catalina Booth i Cochabamba, Achiacala i La Paz, Villa Cosmos i El Alto, La Paz. El Temporal i Cochabamba, samt Centro Oruro i Oruro. Desuden, Centro Sucre i Sucre og Parotani School Centre, Cochabamba, Huayra K`assa Center. Samarbejdspartner: Frelsens Hær. Chile : Daghjem for børn: Centro Puento Altoo i Santiago, Nueva Extramadore i udkanten af Santiago Neptuno i Santiago, samt William Boths school i Osorno og Cathalina Boths school i Calama. Samarbejdspartner: Frelsens Hær. Gambia: New Jeshwang Education Centre, Sotokoi S.D.A.School Samarbejdspartner: Adventistkirken Ghana: Hansen Road skolen i Accra. Adventist Prep.School i Kumasi, Atakrom skolen, Jacobu skolen. Kortwia Community skolen ved Bekwai i Ashanti regionen. Desuden Kalpohimskolen i Tamale. S.D.A.Prep. School og Jakarayili skolen i Tamale. Samarbejdspartner: Adventistkirken Pakistan: Pakistan Adventist Seminary. Kostskole for børn og unge. Skolen er beliggende i Farooqabad Mandi. Samarbejdspartner: Adventistkirken. Peru: Daghjem for børn.centro Vitarte i Vitarte og San Martin i Lima. Samarbejdspartner: Frelsens Hær. Sierra Leone: Masanga Leprosy Hospital Children s Fund. Landsbyskoler i Masanga og omliggende landsbyer. Desuden børn og unge i Freetown og omegn. Samarbejdspartner: Adventistkirken. Uganda: Mabuyemeru Primary School Samarbejdspartner: Adventistkirken Udover direkte støtte til børnenes underhold, ydes i begrænset omfang hjælp til skolebyggeri, renoveringer, brønde, latriner, hjælp til operationer m.v. Dansk Børnefond er ikke forpligtet af eller bundet til det religiøse eller politiske syn, vore samarbejdspartnere står for. Ja Ja Jeg vil gerne være fadder og betaler 165 kr. mdl. Jeg forpligter mig til at opsige med mindst én måndes varsel. Jeg, jeg vil vil gerne betale være fadder for skolemad og betaler til børn 155 i kr. Gambia mdl. Jeg 50 forpligter kr. mdl. mig til at opsige med mindst én måneds varsel. Jeg ønsker at betale pr. md. pr. kvt. halvårlig helårlig Navn CPR-nr... Adresse... Jeg vil betale 50 kr. pr. md. til skolemad i Gambia Jeg vil være fadder og betale 165 kr. pr. md. Jeg vil være medlem og betale 85 kr. om året Jeg vil give en engangsgave

Blad nr. 2/2014 LAD DIT NÆSTE BARN BLIVE ET AF VORE

Blad nr. 2/2014 LAD DIT NÆSTE BARN BLIVE ET AF VORE Blad nr. 2/2014 DANSK BØRNEFOND LAD DIT NÆSTE BARN BLIVE ET AF VORE 2 Lad dit næste barn blive et af vore DANSK BØRNEFOND Vemmetoftevej 6 DK 4640 Fakse CVR.60468818 Tlf.: 56 710078 Telefax: 56 710130 Telefontid:

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Nyhedsblad Nr. 54 Januar 2011. Stor uddeling i Estland Side 4. Slut med fugtige værelser Side 5. Krisen påvirkede ikke. Nødhjælp bringer håb.

Nyhedsblad Nr. 54 Januar 2011. Stor uddeling i Estland Side 4. Slut med fugtige værelser Side 5. Krisen påvirkede ikke. Nødhjælp bringer håb. Nyhedsblad Nr. 54 Januar 2011 Stor uddeling i Estland Side 4 Slut med fugtige værelser Side 5 Krisen påvirkede ikke nødhjælpen Side 3 Nødhjælp bringer håb Side 6 Mennesker i NØD har brug for din hånd Vi

Læs mere

Din Håndbog Støt et barn - og skab udvikling

Din Håndbog Støt et barn - og skab udvikling Din Håndbog Støt et barn - og skab udvikling Velkommen Tak fordi du vil støtte et barn gennem BØRNEfonden. Som sponsor i BØRNEfonden bidrager du til at skabe en bedre fremtid for det enkelte barn, dets

Læs mere

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål 1.1 Foreningens navn er Periamma. Vedtægter 1 Navn og hjemsted 1.2 Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Foreningens formål 2.1 Periamma er en uafhængig non-profit forening. 2.2 Periammas formål

Læs mere

ARV. Hvem skal have del i din arv?

ARV. Hvem skal have del i din arv? ARV Hvem skal have del i din arv? LAD DIN ARVAFGIFT SKABE GLÆDE OG UDVIKLING Hvis du inkluderer BØRNEfonden i dit testamente er du bl.a. med til at sikre: Bedre livsvilkår for børn og unge i nogle af

Læs mere

Generalforsamling i Skovlund Varmeværk onsdag, den 14. juni 2006.

Generalforsamling i Skovlund Varmeværk onsdag, den 14. juni 2006. Generalforsamling i Skovlund Varmeværk onsdag, den 14. juni 2006. Sted: Skovlund Kro Deltagere: 11 personer inkl. bestyrelse og varmemester. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning for det forløbne

Læs mere

Rapport om FrikirkeNets indsamling til Haiti 2010

Rapport om FrikirkeNets indsamling til Haiti 2010 Rapport om FrikirkeNets indsamling til Haiti 2010 Den 12. januar 2010 blev Haiti ramt af et voldsomt jordskælv med enorme ødelæggelser til følge. I løbet af få uger efter katastrofen besluttede FrikirkeNets

Læs mere

Referat af MAF- Danmarks generalforsamling

Referat af MAF- Danmarks generalforsamling Referat af MAF- Danmarks generalforsamling MAF Danmark generalforsamling - 5. april 2014 i Jacobskirken, Odense Generalforsamlingen begyndte kl. 15.30 og sluttede kl. 16.30. Formanden Arne Puggaard bød

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSREFERAT

GENERALFORSAMLINGSREFERAT Advokatfirmaet NICOLAI GIØDESEN Le. Mortensens Eftf. Nicolai Giødesen, advokat (Hl Ejendomsadministrationen: Telefontid hverdage 10-13 Telefax 33 15 84 48 Frederiksholms Kanal 18 1220 København K Tlf.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Formanden Lise Petersen bød velkommen til årets generalforsamling. Valg af dirigent: Lise foreslog på bestyrelsens

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

DanAid. DanAdopt. Danish Society for International Child Care

DanAid. DanAdopt. Danish Society for International Child Care DanAid DanAdopt Danish Society for International Child Care 29. oktober 2014 Dan-Aid er DanAdopts hjælpeafdeling, hvis opgave bl.a. er at indsamle penge til humanitære formål i de lande, hvor DanAdopt

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

Referat af generalforsamling Torsdag d. 3/5-13

Referat af generalforsamling Torsdag d. 3/5-13 Referat af generalforsamling Torsdag d. 3/5-13 Dagsorden.: 1. Konstatering af stemmetal 2. Valg af dirigent 3. Distriktsbestyrelsens beretning 4. Aflæggelse af årsregnskab v/michael Ankersen 5. Meddelelser

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013

Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013 Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere Dirigent: Nicholas Referent: Line Stemmetællere: Mie og Julie 2. Landsbestyrelsens årsberetning ved formanden

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 År 2012, mandag den 16. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården i kantinen i Niels Steensens Gymnasium, Sankt Kjelds

Læs mere

Mølholm Varmeværk. REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30

Mølholm Varmeværk. REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30 Mølholm Varmeværk REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30 j.nr. 43606002, LDN, 24.10.2014 År 2014, den 8. oktober kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 8. maj 2013 Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 Bestyrelsen takker for en god og ordentlig generalforsamling samt det gode fremmøde. Der skal

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012

Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012 Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012 Helgenæs 15. marts 2012 Referatet er udarbejdet efter notater og bestyrelsens præsentation på generalforsamlingen. Undertegnet blev udpeget på generalforsamlingen

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

s1. for foreningen VEDTÆGTER United World Colleges Danmark 23. juni 1981 til støtte og fremme for United World Colleges (UWC).

s1. for foreningen VEDTÆGTER United World Colleges Danmark 23. juni 1981 til støtte og fremme for United World Colleges (UWC). HENRIK WEDELLWEDELLSBORG ADVOKAT HJEJLE GERSTED MOGENSEN AMAGERTORV 24 DK1160 KØBENHAVN K 10. april 2008 VEDTÆGTER for foreningen United World Colleges Danmark Den Danske Nationalkomité for United World

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen

Grundejerforeningen Hyrdeengen Grundejerforeningen Hyrdeengen Referat af generalforsamlingen den 11.marts 2009 på Pilehaveskolen. Formanden Michael Egvang bød velkommen. Valg af dirigent: Per Andersen nr. 81 blev valgt. Godkendelse

Læs mere

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til:

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: 99S1t,91. 6 1. 0LOZ9 017 1. FREDERICIAKOMMUNE 11~IMMI~ffilt1 Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: Fredericia Kommune

Læs mere

1 h FEB. 20tt ANDERSEN PARTNERS INDGÅET. Aabenraa Kommune. Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa. 10. februar 2014

1 h FEB. 20tt ANDERSEN PARTNERS INDGÅET. Aabenraa Kommune. Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa. 10. februar 2014 DSKLMKHXNC fb skan 17 02 2014 1100 SEPBARCODE OU319 Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Aabenraa Kommune 1 h FEB. 20tt INDGÅET 10. februar 2014 Forskerparken Syd A/S, Aision 2, 6400 Sønderborg

Læs mere

Referat af Værløse Rideklubs ordinære generalforsamling den 31. marts 2011.

Referat af Værløse Rideklubs ordinære generalforsamling den 31. marts 2011. Referat af Værløse Rideklubs ordinære generalforsamling den 31. marts 2011. 1. Valg af dirigent. Anette Møller valgt. Hun takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

DRAGSMUR VANDFORSYNING I/S

DRAGSMUR VANDFORSYNING I/S DRAGSMUR VANDFORSYNING I/S Generalforsamling lørdag den 18. juni, 2011, kl. 10.00 Fuglsø Centret, Dragsmurvej, Knebel Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Regnskab 4. Budget 5. Indkomne

Læs mere

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø Formanden Steen Sønderup bød velkommen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6 Side 1 af 6 Referat fra generalforsamlingen i Skuldelev Energi A.M.B.A. 27. september 2007 Referent: Hanne Normann Hansen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne regnskabsår 3. Den

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2011 - referat

Ordinær generalforsamling 2011 - referat Klintebjerg Antenneforening Skærbæk, den 22. marts 2011 Ordinær generalforsamling 2011 - referat Sted : Skærbækhus Tidspunkt : Tirsdag den 22. marts 2011, kl. 19:00 Dagsorden : 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk

Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk Hvidovre, den 11. maj 2012 Til medlemmerne af Grundejerforeningen Phønix LOKALPLAN Generalforsamlingen vedtog sidste år at indgå i en dialog med kommunen omkring

Læs mere

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag. (Skal være formanden i hænde senest 1 uge før.) 5. Valg af

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Referat General forsamling Laven og omegns borgerforening

Referat General forsamling Laven og omegns borgerforening Referat General forsamling Laven og omegns borgerforening Laven Børnehave 29/10-2014 Dirigent: Jakob Referent: Bodil Larsen Formandens beretning Af Bente Jensen Bestyrelsen den bedste måde et møde mennesker

Læs mere

Spilguide. Tre dele. En runde. Minetæller. Resurser og Ulemper. Sæt først spillet op, som beskrevet i Spilmanualen s. 10-11.

Spilguide. Tre dele. En runde. Minetæller. Resurser og Ulemper. Sæt først spillet op, som beskrevet i Spilmanualen s. 10-11. Spilguide Sæt først spillet op, som beskrevet i Spilmanualen s. -. Lav en eller to grupper spillere - højest 5 spillere i hver. Fortæl spillerne at de skal arbejde sammen om at vælge, hvad en landsby i

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver REFERAT Emne: Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver Mødedato Mødested/lokale Mødetidspunkt kl. Sluttidspunkt kl. Onsdag den 14 Maj 2014 Rorberthus, mødelokal 1 19:00 20:15 Deltager:

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. Terslev den 9. oktober 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. I henhold til grundejerforeningens vedtægter 8, indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling onsdag den

Læs mere

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen.

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen. Afdelingsmøde for Mariagervej 2 A-F afdeling 13. Mandag, den 7. september 2015 kl. 16.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), Inspektør Thomas Petersen (TP), og Jette

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Forældreforeningen ved Skt. Josefs Skole 22. september 2008

Referat fra ordinær generalforsamling i Forældreforeningen ved Skt. Josefs Skole 22. september 2008 Referat fra ordinær generalforsamling i Forældreforeningen ved Skt. Josefs Skole 22. september 2008 Vedlagt: Bilag 1: Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2007 Bilag 2: Regnskab for perioden 01.09.2007

Læs mere

Den danske Fundraisinganalyse 2015

Den danske Fundraisinganalyse 2015 Den danske Fundraisinganalyse 2015 Definitioner og forklaring på spørgeskemaet Generelle definitioner Årstal Spørgeskemaet omhandler regnskabsårene 2013 og 2014. De fleste organisationer anvender kalenderåret

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1.

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1. VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENING HOVEDAFDELINGEN 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved Kommune. 2,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19

Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19 Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19 Den 22. april 2013 kl. 15.00 afholdtes der ordinær generalforsamling hos Investeringsgruppen Danmark A/S, Tuborg Havnevej 18, 1, 2900 Hellerup. Dagsordenen

Læs mere

Referat fra generalforsamling for Tunø Festivalforeningen

Referat fra generalforsamling for Tunø Festivalforeningen Referat Mødedato og tid 11. november 2010 19.00 Sted Mødeleder Referent Møllevangsskolen Frode Holm Ditte Løgager Emne Dagsorden Referat fra generalforsamling for Tunø Festivalforeningen 1. Valg af Dirigent

Læs mere

Vedtægter for Skive Bykirke

Vedtægter for Skive Bykirke - 1 - Vedtægter for Skive Bykirke - evangelisk luthersk frimenighed 1. Navn Menighedens navn er Skive Bykirke - evangelisk luthersk frimenighed. Skive Bykirke er hjemhørende i Skive Kommune. 2. Grundlag

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2015 - referat

Ordinær generalforsamling 2015 - referat Skærbæk Antenneforening Skærbæk, den 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling 2015 - referat Sted : Skærbækhus Tidspunkt : Tirsdag den 24. marts 2015, kl. 19:30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang"

Vedtægter for Grundejerforeningen Fuglevang Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang" 1. Grundejerforeningens navn er "Grundejerforeningen Fuglevang". Dens hjemsted er Kirke Såby. Dens værneting er Roskilde Herredsret. 2. Grundejerforeningen

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers. 3. Fremlæggelse af regnskab ved Erik Grave. 4.

Læs mere

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab År 2010, den 17. maj blev der afholdt ordinær generalforsamling i med følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling. A/B Jutlandia Hus

Referat ordinær generalforsamling. A/B Jutlandia Hus Referat ordinær generalforsamling A/B Jutlandia Hus År 2012, den 25. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Jutlandia Hus med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden:

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden: Emne: Generalforsamling 2007 Dato: Fredag den 27. april 2007 Sted: Deltagere: Byggecentrum, Middelfart Se deltagerliste Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Fremlæggelse af beretning 3) Fremlæggelse af regnskab

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Værd at vide som SOS-fadder

Værd at vide som SOS-fadder LANGSIGTET HJÆLP TIL NØDLIDENDE BØRN Værd at vide som SOS-fadder 1 Foto: Patrick Wittmann SOS-Børnebyerne er uafhængig af politiske og religiøse interesser; uden skelen til politik, race og religion giver

Læs mere

ALMENBOS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING tirsdag den 27. maj 2014 kl. 17.00 i Egebjerghavens fælleshus (Tårnhuset) Egebjerg Bygade 2, kld.

ALMENBOS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING tirsdag den 27. maj 2014 kl. 17.00 i Egebjerghavens fælleshus (Tårnhuset) Egebjerg Bygade 2, kld. Referat af 23. juni 2014 ALMENBOS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING tirsdag den 27. maj 2014 kl. 17.00 i Egebjerghavens fælleshus (Tårnhuset) Egebjerg Bygade 2, kld. i Ballerup Deltagere: Almenbos medlemmer med

Læs mere

Vedtægter for Mountainbike Club Vejle UDKAST 3,1 Gældende fra 19.02.2013

Vedtægter for Mountainbike Club Vejle UDKAST 3,1 Gældende fra 19.02.2013 Vedtægter for Mountainbike Club Vejle UDKAST 3,1 Gældende fra 19.02.2013 1 - Navn/hjemsted Foreningens navn er "Mountainbike Club Vejle" forkortet MCV med hjemsted i Vejle Kommune. Foreningen er tilsluttet

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Andelsboligforeningen Hampeland

Andelsboligforeningen Hampeland År 2014, tirsdag den 29. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Hampeland i fælleshuset, Hampelandvej 28, Ølstykke. Andelsboligforeningen er beliggende Hampelandvej 6-48 og Københavnsvej

Læs mere

Qasigiannguit. Elevens fulde navn: Adresse: Sted: Postnummer: Cpr-nummer: Udskrives fra: skole, Efter klassi År: Navn: Cpr-nr.: Adresse: Post nr.

Qasigiannguit. Elevens fulde navn: Adresse: Sted: Postnummer: Cpr-nummer: Udskrives fra: skole, Efter klassi År: Navn: Cpr-nr.: Adresse: Post nr. s fulde navn: Adresse: Sted: Postnummer: By: Cpr-nummer: Udskrives fra: skole, Efter klassi År: Navn: Cpr-nr.: Adresse: Post nr.: By: Telefon privat: Mobiltelefon: Telefon arbejde: E-mail: Moder / Værge

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen.

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014 1.Valg af dirigent. Thor Rasmussen blev valgt. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. 2. Beretninger fra

Læs mere

Formandsberetning for Foreningen Agape 2014

Formandsberetning for Foreningen Agape 2014 Formandsberetning for Foreningen Agape 2014 Mange steder kan man læse at der mangles fordybelse. Hos de studerende på de videregående uddannelser, hos eleverne i folkeskolen, hos de ansatte i virksomheder

Læs mere

der hjælper lokalt. TÆND ET LYS I RUMÆNIEN I denne folder kan du læse om vores projekter... ...og hvordan du kan være med!

der hjælper lokalt. TÆND ET LYS I RUMÆNIEN I denne folder kan du læse om vores projekter... ...og hvordan du kan være med! Brother to Brother Support (BBS) rækker en hjælpende hånd til mennesker, kirke og samfund i Rumænien på grundlag af et kristent livs og menneskesyn. Oftest hjælper vi dem, der hjælper lokalt. TÆND ET LYS

Læs mere

VIL DU HJÆLPE MED AT BYGGE

VIL DU HJÆLPE MED AT BYGGE SKAL ROMAERNE HØRE EVANGELIET PÅ DERES EGET SPROG? VIL DU HJÆLPE MED AT BYGGE EN KIRKE? 1 ET UDSAT FOLK SYNDEBUKKE Samfundets tabere og sorte får, samfundets bundfald, samfundsnassere eller tyveknægte

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

Foreningen KLIMASKÆRM

Foreningen KLIMASKÆRM Foreningen KLIMASKÆRM Dr. Neergaards Vej 15, 2970 Hørsholm Tlf. +45 4566 2922 Emne: Generalforsamling 2008 Dato: Fredag den 25. april 2008 Sted: Fjeldsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby, Fyn Deltagere:

Læs mere

Vedtægter for Foreningen White Water Viborg

Vedtægter for Foreningen White Water Viborg Foreningen White Water Viborg Vedtægter for Foreningen White Water Viborg 1 Navn Foreningens navn er Foreningen White Water Viborg 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er Viborg Kommune 3 Foreningens formål

Læs mere

o.rr*de Referat af generalforsamling i E/F Dommervænget 4-14 4-14. 4000 Roskilde Eierleiliahedsforeni nqen Dommerv

o.rr*de Referat af generalforsamling i E/F Dommervænget 4-14 4-14. 4000 Roskilde Eierleiliahedsforeni nqen Dommerv Eierleiliahedsforeni nqen Dommerv 4-14. 4000 Roskilde Referat af generalforsamling i E/F Dommervænget 4-14 Den 261102011 kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerlejlighedsforeningen Dommervænget

Læs mere

V e j l e d n i n g. værgemålsregnskab. Forvaltningsinstituttet f o r L o k a l e P e n g e i n s t i t u t t e r

V e j l e d n i n g. værgemålsregnskab. Forvaltningsinstituttet f o r L o k a l e P e n g e i n s t i t u t t e r V e j l e d n i n g værgemålsregnskab Forvaltningsinstituttet f o r L o k a l e P e n g e i n s t i t u t t e r Med denne vejledning håber vi at tydeliggøre de regnskabsregler, der gælder for beskikkede

Læs mere

a. På dagen hvor det skulle have været tilgængelig gør bestyrelsen opmærksom på det via

a. På dagen hvor det skulle have været tilgængelig gør bestyrelsen opmærksom på det via Referat fra Nordborg Golfklubs ordinære generalforsamling den 10. marts 2OL4i Valhal, Skolevej 55, Havnbjerg Klubbens formand B6rge Munksgaard bød de 60 medlemmer velkommen til generalforsamlingen. Pkt.

Læs mere

DAMGÅRDEN VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN. Dato: 14.04.2014. www.damgaarden3000.dk

DAMGÅRDEN VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN. Dato: 14.04.2014. www.damgaarden3000.dk VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN Dato: 14.04.2014 Indhold 1. Foreningens navn 2. Formål 3. Samarbejde 4. Medlemmer 5. Revisorer 6. Optagelse af andre foreninger 7. Bestyrelse 8. Driftsleder 9. Regnskabsføring

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling GEV 13. april 2015

Referat Ordinær Generalforsamling GEV 13. april 2015 Referat Ordinær Generalforsamling GEV 13. april 2015 Indkaldelse til generalforsamlingen, der blev afholdt Jernbane Allé 48, Fiskafeen, er tilsendt alle medlemmerne pr. mail den 23. marts 2015 kl. 19.00.

Læs mere

10-11-2011 Side 1 af 5

10-11-2011 Side 1 af 5 Side 1 af 5 Låstrup - Nr. Rind Vandværk har holdt ordinær generalforsamling torsdag den 22.februar kl. 19 00 2007 i Nr. Rind Forsamlingshus. Tilstede: Der var mødt 12 forbrugere op, formanden bød velkommen.

Læs mere

År 2012 den 23. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Ved Kajen i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34.

År 2012 den 23. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Ved Kajen i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34. År 2012 den 23. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Ved Kajen i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34. Bestyrelsesmedlem Sanni Kofoed Nielsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

En dag med socialrådgiveren Elsa på arbejde i Addis, Etiopien

En dag med socialrådgiveren Elsa på arbejde i Addis, Etiopien En dag med socialrådgiveren Elsa på arbejde i Addis, Etiopien Jeg, Rikke Stauning Klestrup sagskoordinator og socialrådgiver i DanAdopt, havde under mit sidste besøg I Etiopien i marts 2014, mulighed for

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

Referat fra generalforsamling den 22. april 2015

Referat fra generalforsamling den 22. april 2015 Referat fra generalforsamling den 22. april 2015 1. Indledning med andagt v/dagmar Bjerregaard 2. Valg af dirigent a. Kaj Ove Søe blev valgt. 3. Bestyrelsens beretning og visioner i punktform a. Året der

Læs mere

Gaver til velgørende foreninger

Gaver til velgørende foreninger Gaver_ omslag.qxp 12-12-2007 12:22 Side 2 Gaver til velgørende foreninger Denne pjece handler om reglerne for fradrag for gaver til velgørende foreninger. Gaver til velgørende foreninger DECEMBER 2007

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015

REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015 REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015 Tilstede: 10 klubber var tilmeldt og fremmødt. 5 bestyrelsesmedlemmer deltog Stemmeberettigede:

Læs mere

Generalforsamling CC 95 Herfølge

Generalforsamling CC 95 Herfølge Generalforsamling CC 95 Herfølge Dato: Mandag 26/1 2015 KL 19:30 i Herfølge Hallerne Tilstede: 50 deltagende medlemmer inkl. bestyrelse 1. Valg af dirigent Leo Støchkel (revisor) blev valgt 2. Valg af

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling 6/12 2013 Anderup Rideklub

Ekstraordinær generalforsamling 6/12 2013 Anderup Rideklub Ekstraordinær generalforsamling 6/12 2013 Anderup Rideklub Valg af dirigent og referent Valg af stemmetællere Orientering om situationen med Udlejer Orientering om situationen med Henning Lang Valg af

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Tilstede: 26 husstande Afdelingsbestyrelsen: Else Christensen Flemming Hansen Lene Hansen Lars Christensen Jytte Secher Anders

Læs mere