Referat Bestyrelsesmøde nr. 6 i Naturturisme I/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Bestyrelsesmøde nr. 6 i Naturturisme I/S"

Transkript

1 Referat Bestyrelsesmøde nr. 6 i Naturturisme I/S Dato: Torsdag den 28. maj 2015 Tidspunkt: kl Sted: Abildvej 5A, Svendborg Bestyrelsesmedlemmer: Carl Jørgen Heide Mads Boeberg Hansen Flemming Madsen Henrik Nielsen Hans Jørgensen Jens Elmgreen Brian Dalsgaard Stephanie Terndrup Ærø Kommune Ærø Kommune Svendborg Kommune Svendborg Kommune Faaborg-Midtfyn Kommune Faaborg-Midtfyn Kommune Langeland Kommune Langeland Kommune Tilknyttede bestyrelsesmedlemmer: Christian Ahlefeldt-Laurvig-Lehn Niels Rasmussen Michael Martin Jensen Ole Bloch-Petersen Allan Harsbo Anders Ulrich Christian Pedersen Kristian Grønbæk Andersen Dansk Skovforening Centrovice Friluftsrådet Danmarks Naturfredningsforening Turisterhvervet Turisterhvervet Turistforeningerne Region Syddanmark Følgegruppe: Anne Lene Haveløkke Langeland Kommune Christian Tønnesen Faaborg-Midtfyn Kommune Anne Mette Wandsøe Turistbureauerne Morten Refskou Svendborg Kommune Anne Høyby Udvikling Fyn Søren Strandgaard Naturstyrelsen Fyn Kimma V. Thomsen Ærø Kommune Peter Thor Andersen Øhavsmuseet Sekretariatet: Rico Boye Jensen Sekretariatet Nina Brandt Jacobsen Sekretariatet Jens Øyrås Møller Sekretariatet Nanna Heinrich Sekretariatet Søren Lisby Sekretariatet Afbud: Flemming Madsen Svendborg Kommune Carl Jørgen Heide Ærø Kommune Kimma V. Thomsen Ærø Kommune Stephanie Terndrup Langeland Kommune Hans Jørgensen Faaborg-Midtfyn Kommune Søren Strandgaard Naturstyrelsen Fyn Peter Thor Andersen Øhavsmuseet Allan Harsbo Turisterhvervet Christian Pedersen Turistforeningerne Niels Rasmussen Centrovice 1

2 Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden JEEL byder velkommen. Dagsorden godkendt. 2. Godkendelse af regnskab 2014 Regnskabet 2014 består af to dele: Selve regnskabet og en revisionsberetning. Regnskabet: Det endelige regnskab udviser et bedre resultat end det foreløbige regnskab som blev præsenteret for bestyrelsen i forbindelse med budgetlægning 2015 på mødet i november. Som ventet viser regnskabet fortsat et underskud og en mindre omsætning end budgetteret. Dette skyldes en periodeforskydning. Tre projekter afsluttes med udgangen af juni Der er i 2014 afholdt udgifter for i alt 3,7 mio. kr. til projekter, hvor fondsindtægterne først indgår i Var det muligt at få disse indtægter fra fondene i 2014 ville regnskabet vise et overskud på 2,8 mio. kr. og en egenkapital på 1,4 mio. kr. Revisionsberetningen Vores revisor har tidligere på ugen kontaktet Svendborg kommune for at få bekræftet, at Svendborg kommunen accepterer vores likviditetstræk for Naturturisme I/S har i 2013 aftalt procedure for likviditetstræk på mellemregningen med Svendborg Kommune. I forbindelse med revisionens kontakt til kommunen, viser det sig nødvendigt, at sagen bringes op i økonomiudvalget den 23. juni. En forudsætning for revisionen kan godkende regnskabet for 2014 uden forbehold er, at Svendborg Kommune godkender budgettet og det forventede likviditetstræk for Vedlagte revisionsberetning er derfor udarbejdet under forudsætning af at Svendborg kommune godkender likviditetstrækket. Der afholdes møde med Svendborg Kommunes regnskabschef den 27. maj. Til og med 3 kvartal 2015 vil vi fortsat have et forholdsvist stort likviditetstræk. Der afsluttes mange LAG-finansierede projekter pr. 1. juli i år, med en forholdsvis lang behandlingstid inden pengene udbetales. Vi forventer ikke lignende situationer i de næste par år, da der ikke findes tilsvarende puljer i dag (Grøn Vækst). Afslutningsvis bør det bemærkes at det er essentielt og en klar styrke, at Naturturisme I/S har adgang til et (rimeligt) likviditetstræk. I modsat fald vil det ikke være muligt at gennemføre så mange og store projekter. Ved lignende ekstraordinære likviditetstræk i fremtiden bør der ske en fornyet drøftelse af situationen, herunder muligheden for at likviditetstrækket fordeles på alle ejerskabskommuner. RBJ orienterer: Udover periodeforskydningen er regnskabet Revisionsberetning: Ligger kun i udkast - forudsætter at Svendborg Kommunes ØK godkendelse af nye projekters likviditetstræk på kommunekassen. Vi skal have lavet en ny 2

3 aftale fremadrettet. Det er de nye projekter som kommunen skal forholde sig til. Efter vores snak med regnskabschefen i kommunen er vi optimistiske ift. at dette kommer på plads. Ellers er der ingen forbehold i revisionsrapporten. Hvorfor er tilgodehavende fra fonden ikke opført? Svar: Vi tager ikke noget til indtægt før projekterne af afsluttet Regnskab 2014 godkendt under forudsætning af, at Svendborg Kommune godkender likviditetstrækket for Der udsendes underskriftsark umiddelbart efter at mødet i Svendborg kommunes Økonomiudvalg. Bilag: Regnskab og revisionsberetning Budget 2015 og budgetopfølgning Bestyrelsen besluttede i november 2014 et budget for perioden Som drøftet ville der komme ændringer til dette budget som følge af nye projekter. Derfor forelægges nu opdateret budget for perioden , idet flere af projekterne strækker sig over flere år. Efter aftale med formanden og med orientering til bestyrelsen er der i december indgået en ny kontrakt med Nina Brandt Jacobsen. Finansieringen af denne stilling skal ske gennem det forventede Interreg-projekt. Der er således imod normal praksis indgået en aftale før projektfinansieringen er på plads. Nina har i perioden også løftet indtægtsdækket arbejde i primært smakkecenterprojektet. Opnås der ikke en bevilling fra Interreg-projektet vil udgiften skulle findes i Naturturisme I/S generelle drift. Der er derfor også udarbejdet et worst-case scenario budget for Naturturisme I/S. Et budget som tager højde for at interreg-projektet ikke bevilliges. Det bygger endvidere på, at personalet reduceres til et minimum på tre ansatte per 30. juni Budgetopfølgning Vedlagte budgetopfølgning per 31. marts 2015 er udarbejdet med udgangspunkt i det budget der nu lægges frem til godkendelse. Det viser indtægter og udgifter følger det forventede. RBJ orienterer: Forventet budget: Revprojektet opjusteret meget usikkert. Interreg. fordelt til juni 2008 Afsat i alt kr til medfinansiering af nye projekter. Afsat kr/år til udvikling af nye projekter. Afsat kr/år til øvrige projektomkostninger. Mindre usikkerhed i renteudgiften på mellemregning. Egenkapital 2018: godt kr. Den største usikkerhed er Interregprojektet om det bevilliges. Worst Case budget: Medarbejderstaben reduceres til 3 pers. 3. juli medfinansiering nye projekter reduceres til kr. Øvrige mindre besparelser. Egenkapital 2018: kr. 3

4 Er landbruget inde over revprojektet ift. finansiering? Svar: Nej. Vi havde dialogen for et par år tilbage, men der var ingen midler den vej rundt. Ligger der ikke et dokument ift. renteudgiften? Svar: Der har endnu ikke været tillagt renter, men de har varslet, at det vil ske for det træk vi har over 1. mio. Det er noget af det, vi skal have på plads nu med den nye likviditetsaftale. Budget godkendt. Budgetopfølgningen og det budget, der viser worts case scenario tages til efterretning Bilag: Budget , Budget worst case , Budgetopfølgning marts Interreg og Østersøpartnerskabet En kort opdatering på hele organiseringen af dansk turisme som følge af regeringens vækstplan for dansk turisme, herunder etableringen af Dansk Kyst- og naturturisme og under dem et Østersøpartnerskab. Hvordan spiller dette sammen med vores nye Interreg-projekt. Status for Interreg-ansøgningen, møde med nye partnere og kort om den kommende tids arbejde. NBJ orienterer: Ny organisering i dansk turisme: Al turisme uden for storbyerne organiseres i Dansk Kyst- og Naturturisme (østersøpartnerskab og vestkystpartnerskab). Vi kan se meget af vores arbejde i strategi og baggrund for den nye organisering. Visionen: Strategien: Al stagnation skal vendes til vækst. Ny fortælling om Kyst- og naturturisme brander os på de 4 hovedmarkeder. Vi bliver kendt for kvalitet og value for money hos vores hovedmålgrupper Målgrupper: Børnefamilier og empty nesters. Markeder: Tyskland, DK, Norge og Sverige. Store oplevelser: Børneoplevelser(Sjov, leg og læring), Livsoplevelser (det gode liv, by) Naturoplevelser (I ro og mag, naturen gratis glæder) og Klassisk badeferie (grundelement men ikke selvstændigt strategisk område) Stærke destinationer: 8-10 stærke destinationer med signaturoplevelser indenfor de 3 oplevelsestyper og nationale temaer. Partnerskaber: Vestkystturisme, Østersøturisme og andre relevante forretningsorienterede partnerskaber. Kapacitet: Øget kapacitet i højsæson på feriehuse, campinghytter og oplevelser. KPI er: Store oplevelser, klar markedsføring og sund forretning. Initiativer Erhvervsklima udvikling af er hvervet: Forretningsudvikling Nationalt kompetenceudviklingsforløb via DKN Produkt og Marked: Aktiv ferie REACT projektet ( vores Interregprojekt) 4

5 UNIESCO områder STRING-projektet evt. (Skåne, Sjælland, Tyskland til Hamborg) Kulturturisme Kvalitetsudvikling af basisprodukter Vi oplever stor opbakning til vores projekt fra alle parter. RBJ orienterer: Vores projekt har undergået nogle forandringer siden vi sendte det ind i januar. Vi har formået at forøge antallet af projektpartnere fra 8 til 11, og antallet af netværkspartnere fra 3 til 5. Samlet set styrker det vores ansøgning. Det har betydet at projektets samlede budget vokser fa 29,3 mio. dkk. til 33,1mio. dkk. Til gengæld er de enkelte projektpartneres budgetter formindsket en smule. Budgettet for NT aktiviteter er således 5,17 mio. dkk imod først ansøgt 5,67mio. dkk. Men vores medfinansiering er nedbragt med kr. Vi har besøgt de 3 nye tyske partnere. Det var rigtigt positivt, og lover godt for det fremtidige samarbejde. Ansøgningen afgøres den 25. juni af Interreg. Vi kan se, at folk, der bor i feriehusene, i højere grad søger oplevelser inde i landet og ikke kun på stranden som for 30år siden. Kvaliteten skal være i orden, prisen er mindre væsentlig. Hvad betyder det ressourcemæssigt at vi er leadpartner for det mest udviklede projekt i Østerøpartnerskabet? Svar: Det betyder at vi bliver hevet frem, bliver hørt og måske også informeret tidligt. Vi oplever ikke, at det har de store ressourcemæssige omkostninger for os. Hvis vi ser på, hvad vi mere skal gøre, så bør vi bruge noget tid på at snakke kulturturisme her er vi ret stærke og har mulighed for at folde en stor palet ud.. De to ting bør kunne spille godt sammen. Ligesom vi har været tidlig ude med dette projekt og været med til at sætte en dagsorden bør vi gøre det samme på kulturturismen. Svar: Det er lidt en udfordring at få placeret kulturen i den nye vækstplan, idet det har været storbyernes fokus indtil videre. RBJ: Enig i at kulturturisme er kørt ud på sidesporet. Vi mangler at få defineret hvordan og hvilken kulturturisme der kan blive reason to go for turisterne. Vi mangler kulturinstitutioner der trækker turister. Er der forbindelse til projekt HCA s hjulspor? Svar: Der er givet støtte fra regionen til at lave HCA hjulspor projektet i regi af Destination Fyn. Projektet går i luften medio juni med bl.a. en APP. Orienteringen taget til efterretning 5. Denmarks Outdoor Area no. 1 Dansk turisme er generelt ved at få øjnene op for hele begrebet aktiv ferie og speciel interest turister som en øget indtægtskilde (særligt udenfor højsæsonen) og som markedsåbner for de bredere målgrupper. Senest ses det som et af tre indsatsområder for den nye organisation Dansk Kyst og Naturturisme. Med støtte fra Destination Fyn er der også lokalt udarbejdet en kernefortælling omkring Det Sydfynske Øhav, som i høj grad bygger på områdets Outdoor-styrker. Kernefortællingen introducerer også øhavet som Denmarks outdoor area no. 1. Et begreb der igennem længere tid er arbejdet med i Naturturisme I/S, men aldrig bragt ud på markedet. 5

6 Vi har netop konstateret, at Silkeborg har udnævnt sig til at være Danmarks Outdoor Kommune. Øhavet har potentialet til at sætte sig på at være Denmarks outdoor area no. 1. Vi har en række styrkepositioner, som kan begrunde denne titel. At påtage sig en førerposition i markedet kan give Øhavet og Fyn en markedsfordel. Titler og ord gør det langt fra alene. Men inden andre områder påberåber sig denne titel, bør øhavet indtage denne førerposition. Der bør laves en simpel hjemmeside som beskriver at Øhavet er Denmarks Outdoor Area no. 1. Den skal give den faglige argumentation herfor. Den skal så lede folk direkte videre til diverse sider omkring Øhavsstien, ridning, dykning og lokale sider. Siden skal være en imidletidig landing-page. Der skal også fremgå : Glæd jer her kommer Danmarks bedste side for outdoor. Siden skal så i løbet af 2016 afløses af en fælles hjemmeside for Det Sydfynske Øhav. Svendborg og Faaborg-Midtfyn er pt. i dialog med også Langeland og Ærø om muligheden for at lave en samlet portal for området. Naturturisme I/S indgår i dette arbejde og vil kunne understøtte det via det kommende Interreg-projekt. Denne midlertidige sides primære målgruppe er andre destinationer i Danmark. Den kan laves for cirka kr. og omkring 40 timers arbejde i sekretariatet. RBJ orienterer: I Svendborg og Faaborg har turistbureauerne sat sig sammen og med midler fra Dest. Fyn arbejdes der på en kernefortælling for hele øhavet. Det har været ønsket fra hhv. Svendborg og Faaborg at fortællingen skulle bredes ud til hele området og ikke kun de to kommuner. I den forbindelse afholdes der møder med Langeland og Ærø i den kommende tid Kernefortællingen om Det Sydfynske Øhav blev vist. Her udover ligger en række underfortællinger relateret til de enkelte aktiviteter. Der arbejdes på at lave en DSØ-portal. Vi mangler en indgang for DSØ. Vi skal pulje vores ressourcer. Det vil give et stærkere ståsted overfor visitfyn.dk. Portalen kan forhåbentlig fange kunder på flere niveauer og sende dem ud i området. Endvidere kan portalen oplyse om områdets øvrige muligheder. I interreg. ligger der en del midler til udviklingen af dette, men vi skal have lavet et stærkt samarbejde omkring det. Imens vi venter på den store portal, skal vi sætte os på at være Outdoor Area no.1. Målgruppen lige nu er primært de andre destinationer (den faglige argumentation for førerpositionen). Skal NT være tovholder på Portalen? Svar: Lige nu er det os, men tanken er at der skal være en arbejdsgruppe. Skal det være en afløser for visit-siderne? Svar: Vi har ikke haft en forestilling om, at de skulle erstattes. Visitsiderne skal gerne fungere i et samspil med Portalen. Det er fortsat de lokale turistbureauer der skal vedligeholde data, men vi skal bruge hinanden bedre til at skabe synlighed. 6

7 Årsagen til NT blev hevet ind er, at NT kender øhavet bedst og Interreg alligevel skal berøre dette. Som privat aktør er det det eneste rigtige at placere det i NT, her er fremdrift. turisterne er ligeglade med kommunegrænser. Relevante ledige domænenavne købes. Sekretariatet laver en simpel landing page som viser at Øhavet er Denmarks Outdoor Area No. 1. Arbejdet, herunder det videre arbejde koordineres i tæt samarbejde med de lokale turistkontorer 6. MTB på Hvidkilde Med bevillinger fra Nordea-fonden og LAG SØM på knap 1 mio. kr. (hertil skal fratrækkes cirka kr. i momsrefusion) er samarbejdet med Hvidkilde Gods omkring etablering af cirka 15 km. mtb-spor gået ind i realiseringsfasen. Ultimo juni forventes svar fra henholdsvis Friluftsrådet og Svendborg Kommunes initiativpulje på yderligere kr. til projektet. Der etableres en lokal forening som skal drive sporet. Foreningen lejer sporarealet af Hvidklide Gods. Der afregnes til fast pris på kr./år. Brugerbetalingen vil være omkring 350 kr./år for medlemmer, mens der også sælges dagsog årskort til gæster. Endvidere kan skoler købe adgang. Hvidkilde indgår en 5-årig kontrakt med foreningen, og Hvidkilde bærer risikoen i tilfælde af at foreningen ikke kan løfte den aftalte lejeudgift. Dette er årsagen til, at der ikke indgås en 10- årig aftale fra starten. Af lejekontrakten vil det fremgå, at såfremt foreningen lever på til sine forpligtigelser, kan lejeaftalen forlænges yderligere 5 år på identiske vilkår. Grundet øget tidsforbrug i forbindelse med fundraising af projektet, kan der ikke indgås lejeaftale med Hvidkilde førend den 1/ Tabet i arealindtægt for første halvår af 2015, tager Hvidkilde som en ekstra investering i projektet udover det forventede. Hvidkilde medfinansierer projektet med kr. i form af mande- og maskintimer. Naturturisme I/S medfinansierer med kr. Hertil kommer ressourcerne til projektudvikling og funding. JØM orienterer: Der har været afholdt møder med en bred skare af interessenter, og med en mindre kerne der har interesse for at indgå i bestyrelsen af den nye MTB sporforening. Foreningen skal etablere og drive sporet. Møderne har været meget positive, og interessen for at være med ganske imponerende. Det ser ud til at den nye forening får en meget stærk bestyrelse, med et bredt kompetencemæssigt spænd. Netop nu er vedtægter og lejeaftale med Hvidkilde ved at blive udarbejdet, og den stiftende generalforsamling for foreningen forventes afholdt i løbet af juni. Risikovurdering på projektet: Vi har lovet fondene, at der etableres et ca.15 km spor, som drives i 5 år. Vores vurdering er, at der er en meget lav risiko for at sporet ikke etableres. NT er tilsagnshaver på bevillingerne på sporet og vil forestå projektledelse på etableringen. Herved har vi hånd i hanke med at arbejdet gennemføres. Hvis foreningen ikke kan køre i 5 år har både Hvidkilde og NT en fælles interesse i at få lavet en alternativ driftskonstellation, der sikrer sporet i min. 5 år. Alternativet hertil er tilbagebetaling til fondene. På baggrund af den store og brede interesse for projektet, samt den kommende foreningsbestyrelses faglige styrke, vurderer vi, risikoen for at foreningen ikke magter opgaven er lille. 7

8 Der er et ønske om en tættere dialog med forvaltningen i Svendborg Kommune ift. den øgede brug af området, både på kort og langt sigt. Svar: Vi tilstræber en tæt dialog fremadrettet og undersøger allerede nu muligheden for parkeringsudvidelser på NST arealet ved Alpevej. Endvidere skal der fremadrettet kigges på fundraising til et grønt støttepunkt til glæde for hele området. Men støttepunktet er ikke en forudsætning for at etablere MTB. Forslag om SDU kan komme ind over og lave en undersøgelse i de første fem år, af hvordan flora og fauna bliver påvirket af cyklerne og etableringen af MTB-spor. Det kunne være interessant og også interessant om der findes den slags undersøgelser fra andre lande. Friluftsrådet er meget interesseret heri. CALL: Vi har lagt vægt på bæredygtighed i projektet, ift. anvendelse af lokale og naturlige materialer i anlæggelsen af sporet. Orienteringen taget til efterretning. 7. Revprojektet I overensstemmelse med Friluftsstrategien for Det Sydfynske Øhav og budget 2015 har vi arbejdet videre med at undersøge muligheden for at etablere et større stenrev i øhav. Der er indsendt en ansøgning på et projekt til 11,3 mio. kr. til stor privat fond. Fonden ansøges om 10 mio. kr. Et projekt som skal gennemføres i samarbejde med Syddansk Universitet og en række lokale uddannelsesinstitutioner og lokale dykkere. Udover at etablere et stort rev omfatter det også formidling, borgerinvolvering, indsamling af ny viden og en feltstation. Projektet løber over tre år. Placeringen af stenrevet vil basere sig på faglige vurderinger. Projektet forudsætter en medfinansiering fra Naturturisme I/S på i alt og indeholder indtægtsdækket arbejde for i alt kr. Vi har endnu ikke hørt fra fonden. Bestyrelsen præsenteres for projektet. JØM orienterer: Kort om projektet: Vi vil skabe et nyt stenrev og en feltstation i Det Sydfynske Øhav, der skal være platform for læring, inddragende forskning, formidling, rekreative oplevelser og fremtidig styrkelse af den marine natur i Danmark. Vision: At åbne danskernes øjne for den marine natur. Projektet skal være en port til oplevelser og viden om verden under havets overflade. Vi bringer naturforbedring, forskning og undervandsoplevelser helt tæt på befolkningen, og skaber herigennem interesse for at bevare og styrke den marine natur i Danmark. Udvikling af nye marine oplevelsesprodukter vil samtidig skabe lokal turismerelateret vækst. Indhold: Del 1: Etablere modelstenrev i DSØ Del 2: Monitere succession af flora og fauna på stenrev Del 3: Undersøge stenrevs biologiske funktion i DSØ 8

9 Del 4: Komparative studier af modelstenrevet, naturlige stenrev og andre genetablerede rev i Danmark Del 5: Etablering af biologisk moniteringsprogram ved inddragelse af frivillige dykkere samt de lokale uddannelsesinstitutioner(10 års perspektiv) Del 6: Formidling af stenrevs biologiske betydning til forskellige målgrupper Del 7: Havet som oplevelsesrum Del 8: Udvikling og etablering af mobil, fast eller flydende feltstation til både turister og lokal befolkning Del 9: Analyse af økonomisk værdi af økosystem (produkter og services for stenrev) Husk en tidlig dialog med Kystdirektoratet Projektet godkendes og sekretariatet arbejder videre, såfremt fonden godkender projektet. 8. Havnesamarbejdet Som besluttet på sidste møde har der været inviteret til et fællesmøde med de relevante politiske havneudvalg i de 4 kommuner. Alle kommuner var repræsenteret, og der var en positiv stemning overfor samarbejdet. Destination Fyn er gået aktivt ind i samarbejdet og løfter markedsføringen. Kort præsentation af dette arbejde. Der arbejdes fortsat på et konkret LAG-projekt sammen med Sønderborg. Kort orientering om dette. Projektet præsenteres nærmere på næste møde. RBJ orienterer: Der har været afholdt et meget positivt møde med havnene. Projektet handler om produktudvikling og markedsføring, og derfor er Destination Fyn gået ind i arbejdet, og er næsten ude af NT hænder. Vi har desuden udarbejdet en ansøgning til yderligere udvikling. Anne Høyby orienterer: Vi har matchet de 4 sydfynske kommunale havnes markedsføringsmidler, så der nu er kr til markedsføring. Markedsføringsindsatser A. Være Danmarks bidrag på sejlermessen Hanseboot B. PR - samarbejde med Hanseboot (som et såkaldt partnerland) C. Samarbejde med virksomheder, der udlejer charter-både Vi deltager desuden i Ancora messen. Den løber af stablen i disse dage, hvor vi håber at få omvendt nogle af sejlerne til at bruge sommeren i øhavet. De 4 havne sender Lasse fra Faaborg ned til messen. Der er rigtigt mange yngre sejlere, der lejer i stedet for at eje. Derfor arbejdes der på at lave aftaler med chartervirksomhederne. På sigt er det rigtig interessant, hvis vi kan få de tyske udlejningsbåde til at ligge permanent i de sydfynske havne. Vi har tilpasset logoet så vi nu har sat os på Den Dänishe Inselmer. VisitDenmark opbygger standen for os, så vi har ingen udgifter hertil. 9

10 Er der en bevillingssag ift. en kommende ansøgning, der skal tages med i kommunerne? Svar: Ja, vi sørger for at materialet bliver fremsendt hurtigst muligt. Orienteringen taget til efterretning. 9. Ansættelse af ny leder Orientering omkring arbejdet med at ansætte en ny leder. JEEL orienterer: Vi har nu kigget ansøgningerne igennem og der er umiddelbart 3-4 potentielle emner. Ansættelsesudvalget mødes umiddelbart efter bestyrelsesmødet. Der er indkommet 46 ansøgninger. Samtaler afholdes den 8. juni. Bliver der et slip imellem Rico og den nye chef? Svar: Vi forventer ansættelse 1. august, så slippet bliver over sommeren. 10. Eventuelt 10

Referat Bestyrelsesmøde nr. 1 i Naturturisme I/S

Referat Bestyrelsesmøde nr. 1 i Naturturisme I/S Referat Bestyrelsesmøde nr. 1 i Naturturisme I/S Dato: Onsdag den 5. februar 2014 Tidspunkt: kl. 10.00 12.00 Sted: Abildvej 5A, Svendborg Bestyrelsesmedlemmer: Carl Jørgen Heide Mads Boeberg Hansen Flemming

Læs mere

kl. 12.30 13.00 (efterfølgende let frokost) Forskerparken Christian Ahlefeldt-Laurvig-Lehn Dansk Skovforening

kl. 12.30 13.00 (efterfølgende let frokost) Forskerparken Christian Ahlefeldt-Laurvig-Lehn Dansk Skovforening Referat Bestyrelsesmøde nr. 8 i Naturturisme I/S Dato: Onsdag den 10. december 2008 Tidspunkt: Sted: kl. 12.30 13.00 (efterfølgende let frokost) Forskerparken Bestyrelsesmedlemmer: Jørgen Otto Jørgensen

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde nr. 23 i Naturturisme I/S

Referat Bestyrelsesmøde nr. 23 i Naturturisme I/S Referat Bestyrelsesmøde nr. 23 i Naturturisme I/S Dato: Onsdag den 15. maj 2013 Tidspunkt: kl. 9.15 11.15 Sted: Abildvej 5A, Svendborg Bestyrelsesmedlemmer: Jørgen Otto Jørgensen Hanne Fynbo Flemming Madsen

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde nr. 19 i Naturturisme I/S

Referat Bestyrelsesmøde nr. 19 i Naturturisme I/S Referat Bestyrelsesmøde nr. 19 i Naturturisme I/S Dato: Mandag den 11. juni 2012 Tidspunkt: kl. 10.30 12.30 Sted: Abildvej 5A, Svendborg Bestyrelsesmedlemmer: Jørgen Otto Jørgensen Ærø Kommune Rasmus Lohse

Læs mere

Dansk Kyst- og Naturturisme. Region Syd Turismekonference maj 2015

Dansk Kyst- og Naturturisme. Region Syd Turismekonference maj 2015 Dansk Kyst- og Naturturisme Region Syd Turismekonference maj 2015 0 Aftale mellem Erhvervs- og Vækstministeriet og Danske Regioner Vision fra Vækstplanen Dansk Turisme og oplevelsesøkonomi skal frem mod

Læs mere

Dagsorden Bestyrelsesmøde nr. 2 i Naturturisme I/S

Dagsorden Bestyrelsesmøde nr. 2 i Naturturisme I/S Dagsorden Bestyrelsesmøde nr. 2 i Naturturisme I/S Dato: Onsdag den 21. marts 2007 Tidspunkt: kl. 10.30 13.00 Sted: Forskerparken, Kullinggade 31E, 5700 Svendborg Bestyrelsesmedlemmer: Jørgen Otto Jørgensen

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde nr. 2 i Naturturisme I/S

Referat Bestyrelsesmøde nr. 2 i Naturturisme I/S Referat Bestyrelsesmøde nr. 2 i Naturturisme I/S Dato: Onsdag den 26. marts. 2014 Tidspunkt: kl. 9.15 12.30 Sted: Abildvej 5A 2., Svendborg. Bestyrelsesmedlemmer: Carl Jørgen Heidi Mads Boesberg Hansen

Læs mere

Referat. Følgegruppemøde nr. 2 i Nationalparkundersøgelse. Dagsorden: 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden og referat

Referat. Følgegruppemøde nr. 2 i Nationalparkundersøgelse. Dagsorden: 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden og referat Referat Følgegruppemøde nr. 2 i Nationalparkundersøgelse Dato: Tirsdag den 2. december 2008 Tidspunkt: kl. 13.30 15.30 Sted: Sekretariatet Forskerparken, Kullinggade 31E, Svendborg. Følgegruppe: Anne-Lene

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde nr. 4 i Naturturisme I/S

Referat Bestyrelsesmøde nr. 4 i Naturturisme I/S Referat Bestyrelsesmøde nr. 4 i Naturturisme I/S Dato: Onsdag den 12. november 2014 Tidspunkt: kl. 10.15 12.15 Sted: Abildvej 5A, Svendborg Bestyrelsesmedlemmer: Carl Jørgen Heide Mads Boeberg Hansen Flemming

Læs mere

Referat - Bestyrelsesmøde nr. 13 i Naturturisme I/S

Referat - Bestyrelsesmøde nr. 13 i Naturturisme I/S Referat - Bestyrelsesmøde nr. 13 i Naturturisme I/S Dato: Onsdag den 24.november 2010 Tidspunkt: kl. 10.30 12.30 (efterfølgende let frokost) Sted: Abildvej 5A, Svendborg Deltagere: Bestyrelsesmedlemmer:

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde nr. 22 i Naturturisme I/S

Referat Bestyrelsesmøde nr. 22 i Naturturisme I/S Referat Bestyrelsesmøde nr. 22 i Naturturisme I/S Dato: Onsdag den 27. februar 2013 Tidspunkt: kl. 9.15 11.15 Sted: Abildvej 5A, Svendborg Bestyrelsesmedlemmer: Jørgen Otto Jørgensen Ærø Kommune Hanne

Læs mere

VÆKST I KYST- OG NATURTURISMEN I DANMARK September 2015

VÆKST I KYST- OG NATURTURISMEN I DANMARK September 2015 VÆKST I KYST- OG NATURTURISMEN I DANMARK September 2015 1. BAGGRUND Situation: Nye rejsemønstre og destinationer Flere kortere ferier Ubalance i pris kvalitet Lavt investeringsniveau Lille destination

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde nr. 5 i Naturturisme I/S

Referat Bestyrelsesmøde nr. 5 i Naturturisme I/S Referat Bestyrelsesmøde nr. 5 i Naturturisme I/S Dato: Torsdag den 26. februar 2015 Tidspunkt: kl. 9.15 11.45 Sted: Abildvej 5A, Svendborg Bestyrelsesmedlemmer: Carl Jørgen Heide Mads Boeberg Hansen Flemming

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde nr. 21 i Naturturisme I/S

Referat Bestyrelsesmøde nr. 21 i Naturturisme I/S Referat Bestyrelsesmøde nr. 21 i Naturturisme I/S Dato: Onsdag den 21. november 2012 Tidspunkt: Sted: kl. 10.30 12.30 (efterfølgende let frokost) Abildvej 5A, Svendborg Bestyrelsesmedlemmer: Jørgen Otto

Læs mere

Referat. Bestyrelsesmøde nr. 7 i Naturturisme I/S. Afbud: Karen Strandhave Svendborg Kommune

Referat. Bestyrelsesmøde nr. 7 i Naturturisme I/S. Afbud: Karen Strandhave Svendborg Kommune Referat Bestyrelsesmøde nr. 7 i Naturturisme I/S Dato: Onsdag den 10. september 2008 Tidspunkt: kl. 10.30 13.00 Sted: Forskerparken Bestyrelsesmedlemmer: Jørgen Otto Jørgensen Ærø Kommune Carsten Kristensen

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde i Naturturisme I/S onsdag den 19. maj 2017 Dato: Fredag den 19. maj 2017 Tidspunkt: Kl Sted:

Referat Bestyrelsesmøde i Naturturisme I/S onsdag den 19. maj 2017 Dato: Fredag den 19. maj 2017 Tidspunkt: Kl Sted: Referat Bestyrelsesmøde i Naturturisme I/S onsdag den 19. maj 2017 Dato: Fredag den 19. maj 2017 Tidspunkt: Kl. 10.15 12.30 Sted: Det gamle rådhus, Mellemgade 15, 5600 Faaborg Byrådssalen Deltagere: Bestyrelsesmedlemmer:

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde nr. 3 i Naturturisme I/S

Referat Bestyrelsesmøde nr. 3 i Naturturisme I/S Referat Bestyrelsesmøde nr. 3 i Naturturisme I/S Dato: Onsdag den 18. juni 2014 Tidspunkt: kl. 10.15 12.15 Sted: Abildvej 5A, Svendborg Bestyrelsesmedlemmer: Carl Jørgen Heide Mads Boeberg Hansen Flemming

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde nr. 20 i Naturturisme I/S

Referat Bestyrelsesmøde nr. 20 i Naturturisme I/S Referat Bestyrelsesmøde nr. 20 i Naturturisme I/S Dato: Onsdag den 19. september 2012 Tidspunkt: kl. 10.30 12.30 Sted: Abildvej 5A, Svendborg Bestyrelsesmedlemmer: Jørgen Otto Jørgensen Ærø Kommune Rasmus

Læs mere

Referat Styregruppemøde nr. 10 i Nationalparkundersøgelsen

Referat Styregruppemøde nr. 10 i Nationalparkundersøgelsen Referat Styregruppemøde nr. 10 i Nationalparkundersøgelsen Dato: Mandag den 16. august 2010 Tidspunkt: Sted: kl. 10.30 12.30 (efterfølgende let frokost) Abildvej 5A, Svendborg Styregruppemedlemmer: Jørgen

Læs mere

Turismestrategi frem mod 2021

Turismestrategi frem mod 2021 Turismestrategi frem mod 2021 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Overordnet om turistpolitiske overvejelser... 4 1.1 Regionale samarbejder... 5 1.1.1. Destination Fyn... 5 1.1.2 Naturturisme I/S... 6 2.

Læs mere

Referat Styregruppemøde nr. 14 i Nationalparkundersøgelsen

Referat Styregruppemøde nr. 14 i Nationalparkundersøgelsen Referat Styregruppemøde nr. 14 i Nationalparkundersøgelsen Dato: Fredag 6. maj 2011 Tidspunkt: kl. 10.30 Sted: Abildvej 5A, Svendborg Styregruppemedlemmer: Jørgen Otto Jørgensen Ærø Kommune Peter Lund

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

Vækststrategi for Kyst- og Naturturisme i Danmark - Kort fortalt

Vækststrategi for Kyst- og Naturturisme i Danmark - Kort fortalt Notat Vækststrategi for Kyst- og Naturturisme i Danmark - Kort fortalt 1 1. Introduktion Dette oplæg til Vækststrategi for kyst- og naturturismen i Danmark er udviklet i bestyrelsen for Dansk Kyst- og

Læs mere

Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart.

Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart. Bestyrelsen Fomars Billund den 18.11.2014 Referat fra bestyrelsesmødet i Fomars Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart. Afbud: Jan Olsen, VDK Michael Sølvsten,

Læs mere

Mødereferat Bestyrelsesmøde nr. 3 i Naturturisme I/S

Mødereferat Bestyrelsesmøde nr. 3 i Naturturisme I/S Mødereferat Bestyrelsesmøde nr. 3 i Naturturisme I/S Dato: Onsdag den 6. juni 2007 Tidspunkt: kl. 10.30 12.30 Sted: Forskerparken, Kullinggade 31E, 5700 Svendborg Bestyrelsesmedlemmer: Jørgen Otto Jørgensen

Læs mere

Referat Økonomiudvalget 2014-17. Indkaldelse. Mødedato: 11. november 2014. Tidspunkt: 16:40. Mødenr.: Mødelokale 10, Ringe.

Referat Økonomiudvalget 2014-17. Indkaldelse. Mødedato: 11. november 2014. Tidspunkt: 16:40. Mødenr.: Mødelokale 10, Ringe. 2014-17 Referat Økonomiudvalget Mødedato: 11. november 2014 Tidspunkt: 16:40 Mødenr.: Sted: Deltagere: Mødelokale 10, Ringe Indkaldelse Christian Thygesen Hans Jørgensen Kristian Nielsen Jens Elmgreen

Læs mere

Kommunale friluftsstrategier og planlægning for friluftsliv

Kommunale friluftsstrategier og planlægning for friluftsliv Kommunale friluftsstrategier og planlægning for friluftsliv Disposition Friluftsliv i nuværende kommuneplaner Friluftsstrategier - hvad er det og hvordan arbejder kommunerne med dem? Hvorfor lave en friluftsstrategi?

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Fomars

Referat af bestyrelsesmøde i Fomars Bestyrelsen Fomars Billund den 4. december 2015 Referat af bestyrelsesmøde i Fomars Tid: Den 27. november 2015 kl. 11 13. Sted: Hotel Legoland konferencecentret, U2 Deltagere: Hele bestyrelsen deltog.

Læs mere

Dagsorden Bestyrelsesmøde nr. 4 i Naturturisme I/S

Dagsorden Bestyrelsesmøde nr. 4 i Naturturisme I/S Dagsorden Bestyrelsesmøde nr. 4 i Naturturisme I/S Dato: Onsdag den 24. oktober 2007 Tidspunkt: kl. 11.00 13.00 (rundvisning fra kl. 10 11) Sted: Emmerbølle Strand Camping, Emmerbøllevej 24, 5953 Tranekær

Læs mere

Nationalpark Det Sydfynske Øhav..?

Nationalpark Det Sydfynske Øhav..? Nationalpark Det Sydfynske Øhav..? Sekretariatschef Rico Boye Jensen Ærø, Februar 2009 Meget kort om os! Program Nationalpark Det Sydfynske Øhav.? Hvad er en dansk nationalpark. Hvad skal der ske Hvorfor

Læs mere

BRN Att. Sekretariatsleder Carsten Sand Nielsen. Skagen, den 24. oktober Kære Carsten Sand Nielsen. Med venlig hilsen

BRN Att. Sekretariatsleder Carsten Sand Nielsen. Skagen, den 24. oktober Kære Carsten Sand Nielsen. Med venlig hilsen BRN Att. Sekretariatsleder Carsten Sand Nielsen Skagen, den 24. oktober 2016 Kære Carsten Sand Nielsen På vegne af bestyrelsen for Fonden Visit Nordjylland fremsender jeg hermed en officiel anmodning til

Læs mere

Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S. Protokol af bestyrelsesmøde 6. maj 2015 kl. 16.30-21.30 på Døjsøvej 1, Skanderborg

Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S. Protokol af bestyrelsesmøde 6. maj 2015 kl. 16.30-21.30 på Døjsøvej 1, Skanderborg Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S Protokol af bestyrelsesmøde 6. maj 2015 kl. 16.30-21.30 på Døjsøvej 1, Skanderborg Bestyrelsesmøde den 6. maj 2015 Deltagere: Henrik Müller (formand og mødeleder) Martin

Læs mere

Styregruppemøde nr. 1 i Nationalparkundersøgelsen. Helle Kroman Jensen (HKJ) Langeland Kommune

Styregruppemøde nr. 1 i Nationalparkundersøgelsen. Helle Kroman Jensen (HKJ) Langeland Kommune Referat Styregruppemøde nr. 1 i Nationalparkundersøgelsen Dato: Onsdag den 10. december 2008 Tidspunkt: Sted: kl. 10.30 12.30 (efterfølgende let frokost) Forskerparken Styregruppemedlemmer: Jørgen Otto

Læs mere

Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet

Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet 27. okt. Svendborg Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet Lidt om Naturturisme I/S Projektets dele Overnatning med

Læs mere

Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring

Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring 1 of 5 Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring Sagsnr.: 15/33576 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Den politiske styregruppe i Business Region Aarhus godkendte på møde den 2. maj 2014 kommissorium

Læs mere

TURISMEINDSATS

TURISMEINDSATS TURISMEINDSATS 2015-2018 UDGANGSPUNKT FORVENTNINGER TIL MARKEDET / 2015-2018 CENTRALE MULIGHEDER Der er opbygget et TÆT SAMARBEJDE mellem erhvervet og etableret en stærk markedsføringsplatform for både

Læs mere

KURS MOD VÆKST I KYST- OG NATURTURISMEv

KURS MOD VÆKST I KYST- OG NATURTURISMEv KURS MOD VÆKST I KYST- OG NATURTURISMEv HVORFOR v TURISME I v DANMARK? v Kystturismen 43,2 mia. Omsætning turismen i DK 91,1 mia kr. Kystturismen overnatninger 34,6 mio. Overnatninger i DK 49,1 mio. Kystturisme

Læs mere

Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 10-03-2011 Kl. 15:00 Proces Support A/S

Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 10-03-2011 Kl. 15:00 Proces Support A/S Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 10-03-2011 Kl. 15:00 Proces Support A/S Deltagere: Henrik Nielsen, Bjarne Hansen, Christian Kaastrup, Grete Schødts Afbud: Morten Petersen Indholdsfortegnelse

Læs mere

KULTURREGION STORSTRØM

KULTURREGION STORSTRØM Dagsorden- møde i Den Politiske Styregruppe 16. januar 2013 kl. 16.00-18.00 Faxe Kommune, mødelokale 2, Frederiksgade 9, 4690 Haslev Deltagere: Den Politiske Styregruppe Birthe Helth, Anne Grethe Kamilles,

Læs mere

Vækstplan juni 2014. Udfordring: Fald i kysrurisme - 27 % Tyske og svenske børnefamilier Omkostningsniveau Kvalitet og service

Vækstplan juni 2014. Udfordring: Fald i kysrurisme - 27 % Tyske og svenske børnefamilier Omkostningsniveau Kvalitet og service Agenda 1. Vækstplan juni 2014 2. A7ale mellem Erhvervs- og Vækstministeriet og Danske Regioner 3. Interessent analyse 4. Dansk Kyst- og Naturturisme organisering 5. Next steps og Hdsplan 6. Missionen 7.

Læs mere

Miljøråd Vordingborg Kommune. 27 februar 2017

Miljøråd Vordingborg Kommune. 27 februar 2017 Miljøråd Vordingborg Kommune 27 februar 2017 Turismens omsætning 2015 1 Overnatningsstatistik 2008 2015 Vordingborg kommune Sum of Overnatning Column La Row Labels 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

Lad os løfte fynsk turisme til næste niveau. - Invitation til medlemskab i Destination Fyn-Klyngen

Lad os løfte fynsk turisme til næste niveau. - Invitation til medlemskab i Destination Fyn-Klyngen Lad os løfte fynsk turisme til næste niveau - Invitation til medlemskab i Destination Fyn-Klyngen Derfor turisme og oplevelsesøkonomi Turisme er et af verdens hurtigst voksende erhverv og Fyn har gode

Læs mere

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde Anna Porse Nielsen, Manto A/S Indhold Kort om Manto & jeg & oplevelsesøkonomi Udfordringerne Den turismemæssige værdikæde Formål, baggrund og eksempler

Læs mere

07.04.2014 VEDTÆGTER. For. Turistforeningen for Frederikshavn Kommune

07.04.2014 VEDTÆGTER. For. Turistforeningen for Frederikshavn Kommune 07.04.2014 VEDTÆGTER For Turistforeningen for Frederikshavn Kommune 1. Foreningens navn og formål 1.1 Foreningens navn er Turistforeningen for Frederikshavn Kommune. Foreningen er stiftet ved fusion af

Læs mere

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Job- og personprofilen indeholder Stillingen 1. Ansættelsesvilkårene 2. Organisationen 3. Welfare Tech Regions konkrete mål 4. Welfare Tech Regions ydelser

Læs mere

Rammeaftale for Turist- og Erhvervsforeningen Langeland og Langeland Kommune vedrørende udførelsen af lokal erhvervsservice og turismeservice i 2013.

Rammeaftale for Turist- og Erhvervsforeningen Langeland og Langeland Kommune vedrørende udførelsen af lokal erhvervsservice og turismeservice i 2013. U D K A S T December 2012 Rammeaftale for Turist- og Erhvervsforeningen Langeland og Langeland Kommune vedrørende udførelsen af lokal erhvervsservice og turismeservice i 2013. Bestiller-Udfører-Model.

Læs mere

Referat. Fraværende: Ole Sværke. 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af 2 nye orienteringspunkteret.

Referat. Fraværende: Ole Sværke. 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af 2 nye orienteringspunkteret. Referat 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af 2 nye orienteringspunkteret. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 22. januar 2015 Referatet blev godkendt. 3. Orientering

Læs mere

Natura 2000 handleplan - gennemførelse

Natura 2000 handleplan - gennemførelse Natura 2000 handleplan - gennemførelse type: Fagområde De kommunale Natura 2000-handleplaner skal gennemføres i perioden 2013 2015. Kommunen er ansvarlig for at handleplanerne gennemføres. Det drejer sig

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 32 i Rudersdal Forsyning A/S

Referat af bestyrelsesmøde nr. 32 i Rudersdal Forsyning A/S Referat af bestyrelsesmøde nr. 32 i Rudersdal Forsyning A/S Mødedato 24. oktober 2017, kl. 16.00 17.30 Mødested Deltagere Ørnegårdsvej 17, 2820 Gentofte Bestyrelsen: Erik Mollerup (formand), Daniel E.

Læs mere

KULTURREGION STORSTRØM

KULTURREGION STORSTRØM Referat- møde i Den Politiske Styregruppe 16. januar 2013 kl. 16.00-18.00 Faxe Kommune, mødelokale 2, Frederiksgade 9, 4690 Haslev Deltagere: Den Politiske Styregruppe Birthe Helth, Anne Grethe Kamilles,

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst

VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Byg til Vækst. Foreningen har hjemsted i Odense Kommune. Medlemskreds og kontingent 2 Foreningens medlemmer er Odense, Assens,

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

1. Ordinær generalforsamling d. 30. april 2014 for Kano og Kajakklubben S8

1. Ordinær generalforsamling d. 30. april 2014 for Kano og Kajakklubben S8 1. Ordinær generalforsamling d. 30. april 2014 for Kano og Kajakklubben S8 Der er 65 medlemmer til stede Formanden Ole Lyd Nielsen byder velkommen 1) valg af dirigent og referent - Kristian (Kiks) er dirigent.

Læs mere

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11.

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11. Vækstudvalget Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund Mødet slut kl. 11.30 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Hans Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten Weiland (A)

Læs mere

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1.

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1. Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet Side 1 af 6 Beslutningsoplæg 1. Indledning Principperne i nærværende udkast er drøftet i den administrative styregruppe den 12. maj.

Læs mere

Notat. Dato: 15-6-2015. Supplerende materiale om Gudenåsamarbejdets fremtid

Notat. Dato: 15-6-2015. Supplerende materiale om Gudenåsamarbejdets fremtid Natur og Vand Dato: 15-06-2015 Sagsnr.: 15/33599 Sagsbehandler: vpjojo Notat Dato: 15-6-2015 Supplerende materiale om Gudenåsamarbejdets fremtid Som supplement til dagsordenen om Gudenåsamarbejdets fremtid

Læs mere

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1 of 5. 1.

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1 of 5. 1. 1 of 5 Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet Side 1 af 1 Beslutningsoplæg 1. Indledning Principperne i nærværende udkast er drøftet i den administrative styregruppe den

Læs mere

Fyld dit balkort: Aktørerne ved bordene!

Fyld dit balkort: Aktørerne ved bordene! Aftenens program: 16:30-16:45: Nina fra Naturturisme I/S: intro samt inspiration om pakker, koncepter og former for samarbejder 16:45-17:00: Introduktion af deltagerne 1 min. hver: sted/produkter/forventninger

Læs mere

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne Uddybende projektbeskrivelse Ridestier på Sydfyn og Øerne Indledningsvis præsenteres partnerskabet Naturturisme I/S, og den udvikling som partnerskabet har besluttet at igangsætte på Sydfyn og Øerne. Dette

Læs mere

Rekreative stier. Velkommen til konferencen. Konference for alle med interesse for at etablere stier

Rekreative stier. Velkommen til konferencen. Konference for alle med interesse for at etablere stier Velkommen til konferencen Rekreative stier Konference for alle med interesse for at etablere stier Den 5. oktober 2011 Kl. 9.30-16.00 Comwell Roskilde Stier i natur, landskaber og grønne områder giver

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde Væksthus Hovedstadsregionen

Referat Bestyrelsesmøde Væksthus Hovedstadsregionen Referat Bestyrelsesmøde Væksthus Hovedstadsregionen 4. juli 2014 Bestyrelsesmøde 2-2014 Væksthus Hovedstadsregionen Dato: Torsdag den 26. juni Tidspunkt: Kl. 10.00 12.00 Sted: Væksthus Hovedstadsregionen,

Læs mere

KICK-OFF: REACT i Øhavet

KICK-OFF: REACT i Øhavet Program: kl. 15.00-17:00 KICK-OFF: REACT i Øhavet Velkomst ved Nina Brandt Jacobsen, Naturturisme I/S Dorte Kiilerich, fra Living Concepts, tidligere direktør i Visit Nordsjælland: Oplæg om de gode og

Læs mere

Navn Business Region North Denmark er en forening bestående af nordjyske kommuner samt Region Nordjylland. Foreningens hjemsted er Aalborg.

Navn Business Region North Denmark er en forening bestående af nordjyske kommuner samt Region Nordjylland. Foreningens hjemsted er Aalborg. Vedtægter for Business Region North Denmark (BRN) 1 Navn Business Region North Denmark er en forening bestående af nordjyske kommuner samt Region Nordjylland. Foreningens hjemsted er Aalborg. 2 Formål

Læs mere

Campus Bornholm. Referat fra bestyrelsesmøde den 26. august 2011

Campus Bornholm. Referat fra bestyrelsesmøde den 26. august 2011 Referat fra bestyrelsesmøde den 26. august 2011 Deltagere: Fraværende med afbud: Jeppe Kofod Lars Goldschmidt Steen Colberg Jensen Kirsa Ahlebæk Michael Dam Jonna Nielsen Klaus Holm Carl-Jørgen Bindslev

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Partnerskab for Østersøturisme

Vedtægter for Foreningen Partnerskab for Østersøturisme Vedtægter for Foreningen Partnerskab for Østersøturisme 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Partnerskab for Østersøturisme. Foreningen har hjemsted i Region Sjælland. 2 Stifter Stiftere er: 3 østersøvendte

Læs mere

Cykelturismens økonomiske betydning

Cykelturismens økonomiske betydning Cykelturismens økonomiske betydning - for Danmark 2008 - Af Ditte Møller Munch/Temaprojektleder Aktiv Danmark Indhold Definition af en cykelturist Turistomsætning og døgnforbrug for cykelturister Overnatningsform

Læs mere

Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Mandag den 15-06-2015 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Mandag den 15-06-2015 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Mandag den 15-06-2015 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Mette Kristensen, Jakob Holm, Jan Ole Jakobsen, Inger-Marie Albertsen, Pia Dam, Karina Jørgensen,

Læs mere

Metode: - at man gør brug af lokale ressourcer danner en Lokal Aktionsgruppe.

Metode: - at man gør brug af lokale ressourcer danner en Lokal Aktionsgruppe. Referat fra offentligt informationsmøde om lokale aktionsgrupper Onsdag d. 30. maj kl. 19 21.30 Bernstorffminde efterskole, Bernstorffminde 4, 5600 Faaborg Ca. 75 deltagere Landdistriktskoordinator Jens

Læs mere

TURISMEFREMMEDAG 22. OKTOBER - OM PARTNERSKABER

TURISMEFREMMEDAG 22. OKTOBER - OM PARTNERSKABER TURISMEFREMMEDAG 22. OKTOBER - OM PARTNERSKABER Situation: Nye rejsemønstre og destinationer Flere kortere ferier Ubalance i pris kvalitet Lavt investeringsniveau Lille destination lavt kendskab Mission:

Læs mere

JKF, LANGELAND. Kreds 5, ved Kristian Spodsberg, har udsendt et udkast om reguleringsjagt, som blev omdelt og følger efter referatet.

JKF, LANGELAND. Kreds 5, ved Kristian Spodsberg, har udsendt et udkast om reguleringsjagt, som blev omdelt og følger efter referatet. JKF, LANGELAND Bestyrelsesmøde onsdag den 12. september 2012 kl. 19.00 Sted: Borgerhuset i Rudkøbing. Deltagere: Leif Hermann (LH) Michael Jensen (MJ) Flemming Sørensen (FS) Ole Kieler Nielsen (OKN) Gert

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland Jura og Byrådssekretariatet Udkast 3-11-2014 Sags nr.: 14/42287 Vedtægter for Foreningen Destination Sønderjylland 1. Navn, hjemsted 1.1 Foreningens navn er Destination Sønderjylland 1.2 Foreningen har

Læs mere

Referat fra mødet i GJUK s bestyrelse MANDAG DEN 26. JANUAR 2015 KL. 19,00 Afbud: Peter Munk-Pedersen og Irvin Beckovic

Referat fra mødet i GJUK s bestyrelse MANDAG DEN 26. JANUAR 2015 KL. 19,00 Afbud: Peter Munk-Pedersen og Irvin Beckovic Referat fra mødet i GJUK s bestyrelse MANDAG DEN 26. JANUAR 2015 KL. 19,00 Afbud: Peter Munk-Pedersen og Irvin Beckovic 1.Referat fra møderne: a) Fællesmødet den 25.11.2014 b)bestyrelsesmødet den 20.10.2014

Læs mere

Campus Bornholm. Referat fra bestyrelsesmøde den 10. oktober 2011

Campus Bornholm. Referat fra bestyrelsesmøde den 10. oktober 2011 Referat fra bestyrelsesmøde den 10. oktober 2011 Deltagere: Fraværende med afbud: Jeppe Kofod Roar Bendtsen Schou Ingolf Lind-Holm Christian Jeppesen (Deltog fra kl. 15.00) Steen Colberg Jensen Michael

Læs mere

PROGRAM FOR FORLØBET Kl Outcome: Sted: Kl Outcome: Sted:

PROGRAM FOR FORLØBET Kl Outcome: Sted: Kl Outcome: Sted: PROGRAM FOR FORLØBET Kl. 09.30 16.00 På opstartssessionen skal vi arbejde med udvalgte redskaber til at skabe værdikædesamarbejder, som kan give positiv merværdi tildin virksomhed. Dagens arbejde skal

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

Referat fra Havnebestyrelsen

Referat fra Havnebestyrelsen Referat fra Havnebestyrelsen Mødedato 24.juni 2013 Tid 10.00 Sted Havnekontoret, Vestre Kaj 16 Medlemmer Karsten Nonbo (V) Michael Rex (A) Niels D. Kelberg (O) Otto V. Poulsen (V) Per Sørensen (A) Tilforordnede

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 5. marts 2014 Mødetidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Tirsdag den 18. marts 2014

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Tirsdag den 18. marts 2014 Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Tirsdag den 18. marts 2014 Medlemmer af bestyrelsen: Svend Aage Koch-Christensen Fhv. adm. direktør Formand. Udpeget af DI Fyn Herdis Hanghøi Socialudvalgsformand

Læs mere

LAG SØM Den Lokale Aktionsgruppe for Syd- Øst- og Midtfyn

LAG SØM Den Lokale Aktionsgruppe for Syd- Øst- og Midtfyn Referat bestyrelsesmøde nr. 11 Tid Torsdag d. 10.9.2015 kl. 18.15 Sted Til stede Afbud Ej fremmødt Referent et, Aktivitetshuset,, Nyborg Kurt Sorknæs, Kim Kølerfeldt, Inger Mechlenburg, Erik Sønderskov,

Læs mere

Sønderjylland værd at erobre

Sønderjylland værd at erobre Sønderjylland værd at erobre DMO-dannelse Før destinationsdannelsen I 2012 havde vi i Sønderjylland, 4 kommuner med hver sin turismeorganisering, hver sin strategi og begrænsede midler til at udføre den.

Læs mere

Til Erhvervs- og Vækstministeriet. Forslag til lov om dansk turisme

Til Erhvervs- og Vækstministeriet. Forslag til lov om dansk turisme Til Erhvervs- og Vækstministeriet ces@evm.dk OM2@evm.dk 15-08-2013 Sag nr. 14/2419 Dokumentnr. 41422/14 Forslag til lov om dansk turisme Tak for det fremsendte udkast til lov om dansk turisme, som skal

Læs mere

Forretningsorden. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Forretningsorden. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Forretningsorden Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 2 Indhold 1: Baggrund... 4 2: Partnerskabets sammensætning... 4 3: Koordineringsgruppe... 5 4: Sekretariat...

Læs mere

Turismeudviklingspuljen (TUP) Rammebetingelser og vilkår

Turismeudviklingspuljen (TUP) Rammebetingelser og vilkår Turismeudviklingspuljen (TUP) Rammebetingelser og vilkår Hvordan du søger midler? Den følgende beskrivelse har til formål at forklare lidt om Turismeudviklingspuljen, hvem der kan søge, og hvordan søgningen

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

R E F E R A T - referat i kursiv indskrevet i dagsordensteksten, som står i normal skrift

R E F E R A T - referat i kursiv indskrevet i dagsordensteksten, som står i normal skrift Bestyrelsens 4. møde Torsdag d. 22. oktober 2015 kl 18:00 21:00 Sted: Roskilde Museum Der blev serveret en let aften-anretning fra museets café Romus. R E F E R A T - referat i kursiv indskrevet i dagsordensteksten,

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at der er indkaldt rettidigt til generalforsamlingen via annonce i Stevnsbladet.

Dirigenten konstaterede, at der er indkaldt rettidigt til generalforsamlingen via annonce i Stevnsbladet. Referat af ordinær generalforsamling i Udvikling Stevns 2015 Tirsdag d. 14. april kl 20.00, Tinghuset, Algade 8 i Store Heddinge Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Torsdag den 22. april 2010 Kl. 18.30 i F7 på rådhuset Mødedeltagere: Kristian Moberg (V) Alice Linning, afbud Annelise Hansen Emma Nielsen Hanne Kyvsgaard (C)

Læs mere

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus.

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Indholdsfortegnelse PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE 125. Ansøgning om støtte fra Plan09 midler til udarbejdelse af

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kulturby2017

Faaborg-Midtfyn Kulturby2017 Til borgmester og kommunaldirektør. Faaborg-Midtfyn Kulturby2017 Syddanske kommuner er en del af den Europæiske Kulturhovedstad 2017 Faaborg-Midtfyn Kommune kan blive partner i et blomstrende kulturliv,

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund 1. Godkendelse af dagsorden. Referat Bestyrelsesmøde 08-2010 22. september 2010 Telefonmøde kl. 19.00 2. Godkendelse af referat fra møde 07-2010 3. Bestyrelsens siden sidst Bestyrelsens

Læs mere

Landdisktrikternes aktionsgrupper

Landdisktrikternes aktionsgrupper Landdisktrikternes aktionsgrupper Hvad er LAG. Lokalt politisk og borgerligt forankret forening understøttet af EU midler, som vil drive udviklingen af landdistrikterne/fiskeriområder i bredt samspil med

Læs mere

Produktionsskoleforeningen Bestyrelsesmøde den 26. oktober 2010 Nr. 7/2010 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 26. OKTOBER 2010 PÅ CHRISTIANSBORG, KØBENHAVN.

Produktionsskoleforeningen Bestyrelsesmøde den 26. oktober 2010 Nr. 7/2010 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 26. OKTOBER 2010 PÅ CHRISTIANSBORG, KØBENHAVN. REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 26. OKTOBER 2010 PÅ CHRISTIANSBORG, KØBENHAVN. Mødedeltagere: Lennarts Damsbo-Andersen, Anne Knudsen, Fritze Tillisch, Martin Taarup, Gert Møller, Oluf Brandt, André Gremaud

Læs mere

DESTINATION FYN KLYNGEN OKTOBER 2016

DESTINATION FYN KLYNGEN OKTOBER 2016 DESTINATION FYN KLYNGEN - 13. OKTOBER 2016 OPLÆG V. JENS HAUSTED, DANSK KYST- OG NATURTURISME Med kurs mod vækst i kyst- og naturturismen. - og fynske perspektiver HVAD ER DKNT S OPGAVE? 170 Udviklingen

Læs mere

Dagsorden til møde i den politiske styregruppe 28. april 2016 kl Mødet afholdes på Kulturhuset Byskolen, Grønnegade 40, 5600 Faaborg

Dagsorden til møde i den politiske styregruppe 28. april 2016 kl Mødet afholdes på Kulturhuset Byskolen, Grønnegade 40, 5600 Faaborg Odense Kommune, Nørregade 36, 5000 Odense C Dagsorden til møde i den politiske styregruppe 28. april 2016 kl. 13-15.30. Mødet afholdes på Kulturhuset Byskolen, Grønnegade 40, 5600 Faaborg Indkaldt: Lene

Læs mere

Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi Udkast til anbefalinger 6. juni 2013

Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi Udkast til anbefalinger 6. juni 2013 06-06-2013 Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi Udkast til anbefalinger 6. juni 2013 Danske Regioners bemærkninger Regionerne og de regionale vækstfora prioriterer udvikling af turisme højt. Danske

Læs mere

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark Turismefremmedagen, 27. marts 2014 Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark 1 Agenda Hvordan forholder VisitDenmark sig til Regeringens Vækstplan for Dansk Turisme? Budskab

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling 2015

Referat ordinær generalforsamling 2015 Referat ordinær generalforsamling 2015 Den ordinære generalforsamling blev afholdt torsdag den 19. marts 2015. 30 Fremmødte 1. Valg af dirigent Stine Brandt Jensen fra K 190 blev valgt enstemmig som dirigent.

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt. Det blev besluttet at ledergruppen i AU HR også skal være kopimodtager af dagsorden og bilag.

1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt. Det blev besluttet at ledergruppen i AU HR også skal være kopimodtager af dagsorden og bilag. Møde den: 28. september 2015 kl. 10.00 12.00 REFERAT LSU AU HR Til stede: Ledelsen: Anne Lindholm Behnk, Gertrud Tefre Medarbejderrepræsentanter: Lene Fransen, Hanne Kaiser, Lizzi Edlich, Astrid V. H.

Læs mere