Forår 2015 Marts april - maj Nummer 143

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forår 2015 Marts april - maj Nummer 143"

Transkript

1 Forår 2015 Marts april - maj Nummer 143 1

2 Udgiver: Foreningssamvirke Kontaktpersoner Idrætsforeningen v/ Mads Sørensen Lokalhistorisk Arkiv v/ingrid Andresen Pensionistforeningen v/tommy Pedersen Forsamlingshuset v/karina Larsen Jagtforeningen v/carsten Hedemann Menighedsrådet v/jens Juhl Forening til kultur og idræt v/aarle M. Nielsen Vrensted Vandværk v/ Leif Jensen Børnehuset Mariehønen v/rikke Stubben Kunsthåndværkerudstilling v/ Ingrid Andresen Landsbyforum v/ Peter Nielsen Foreningssamvirket v/ Jette Erbs Foreningssamvirket v/carsten Salberg Foreningssamvirket v/elin Schierup Fotos i bladet: Jette, Jørgen, Malene og Elin Vrensteds hjemmeside: Kontakt os på: 2

3 Vrensted sogn Forår Dato Søndagens navn VRENSTED 1. marts 2. søndag i Fasten 8. marts 3. søndag i Fasten marts Midfaste marts Mariæ Bebudelse 29. marts Palmesøndag 2. april Skærtorsdag med skærtorsdagsmåltid april Langfredag 5. april Påskedag april 2. påskedag 12. april 1. s. e. Påske 9.30 TB 19. april 2. s. e. Påske april 3. s. e. Påske 1. maj Bededag 3. maj 4. s. e. Påske med konfirmation maj 5. s. e. Påske 14. maj Kr. Himmelfart med friluftsgudstjeneste maj 6. s. e. Påske 24. maj Pinsedag 25. maj 2. Pinsedag 31. maj Trinitatis afskedsgudstjeneste Kirkens ansatte: Sognepræst Karsten Erbs Telefoner / Graver Henry Kragh Telefoner / Organist Anne Lindhardt Toft Telefon

4 Vrensted menighedsråd: Jens Juhl, formand. Telefon / Jens Andresen, næstfmd. og kirkeværge Telefon Halfdan Jakobsen, kasserer Telefon Heidi Kromayer, kontaktperson Telefon Jørgen Schierup, bygningssagkyndig Telefon Menighedsrådsmøde: 26. marts kl Film og Eksistens torsdag den 19. marts kl : Jagten Fik du ikke set Jagten, er der lejlighed til det nu. Det er en film, som viser, hvordan almindelig god moral kan suspenderes ligeså hurtigt, som en sky går for solen. Det er en rystende film, som man har lyst til at tale om. Det er en film om danskeres opførsel og kultur, om intolerance og om vigtigheden af at være i stand til at kommunikere rigtigt med hinanden. 4

5 Bogcafé v. Tove Brogaard tirsdag den 31. marts: Is af Ulla-Lena Lundberg. En betagende roman om en præstefamilie på Ålandsøerne i tiden lige efter Anden Verdenskrig. Sangaften tirsdag den 10. marts kl Vi inviterer til sangaften med det sædvanlige program af salmer, højskolesange og revyviser. Anders Barfoed spiller på tværfløjte, harmonika og sommetider på klaver sammen med Jens, der sidder ved klaveret hele tiden. Der kommer også en kontrabas. Og Karsten forsøger at følge med på violin. Det går over stok og sten. Der er en pause midtvejs, hvor der kan købes øl, vand og vin til snacks. Spaghettigudstjenester Forårets spaghettigudstjenester er fastlangt til den 18. marts og den 15. april kl Efter en kort, børnevenlig gudstjeneste, hvor spire- og/eller pigekoret medvirker spiser vi spaghetti i sognegården. Den 11. februar vil vi desuden fejre fastelavn og slå katten af tønden. Palmesøndag i Rubjerg kirke Voksenkoret skal dette forår på en kortur til Sverige sammen med voksenkoret fra Tornby kirke. I den anledning medvirker begge kor ved gudstjenesten palmesøndag. Her vil de synge programmet til Sverigesturen, hvor de bl.a. skal synge i Varnhem Klosterkirke. Korene ledes af Peter og Anne Toft. Påskemåltid skærtorsdag aften i Vrensted kirke Vi har stor glæde af gudstjenestemåltidet i Vrensted kirke Skærtorsdag aften. Det er den 17. april kl Og det er et højdepunkt af fællesskab. Stille og roligt. Og en værdig og fin måde at højtideligholde skærtorsdag aften. Medbring selv det fineste porcelæn og den bedste vin. Mænd fra madklubben står for tilberedelsen af påskelammet. Tilmelding til præstegården senest en uge før. Pris 75 kr. Overskuddet går til Folkekirkens Nødhjælp. 5

6 Konfirmationen i Vrensted I Vrensted kirke er der konfirmation søndag den 3. maj kl Konfirmandernes navne er: Maja Nielsen, Anna Kragh Nielsen, Emma Hyldgaard Mejlholm, Daniel Krogh Jensen. Gudstjeneste under himlen Kristi Himmelfartsdag 14. maj kl På den store græsplæne foran præstegården vil vi holde Kristi Himmelfartsgudstjeneste. Vrensted Musikforsyning spiller. Efterfølgende er der kirkefrokost i konfirmandstuen. I tilfælde af regn flytter vi gudstjenesten ind i kirken, men der vil stadigvæk være kirkefrokost i konfirmandstuen. Meld jer til frokost en uge før. Pinsegudstjeneste på Fælleden søndag den 24. maj kl Hundelev Beboerforening og menighedsråder arrangerer pinsegudstjeneste på Fælleden. Voksenkoret medvirker. Og hvis vejret igen er til det, vil vi efterfølgende spise medbragt mad sammen. I tilfælde af regnvejr og storm og kulde bliver vi i kirken til en festgudstjeneste med koret. Og må droppe fællesspisningen. Afskedsgudstjeneste i Vrensted kirke trinitatis søndag 31. maj kl Karsten Erbs tager afsked med sine sogne. Der er sammenkomst i Sognegården bagefter. 6

7 Vrensted efterløns og pensionistforening Vrensted Efterløns og Pensionistforening har haft Generalforsamling torsdag den. 22. januar Der var 27 til mødet, formanden aflagde beretning om årets aktiviteter, med forskellige ting så som foredrag, underholdning med musik, banko, løvfaldsfest, julefrokost og juleafslutning med god deltagelse ved aktiviteterne. Kasseren fremlagde regnskabet, det viste sig at man havde et overskud på 6.717,89 Kr. ganske godt. Bankbeholdning på ,99 Kr. så man kan sige vi er ikke på bar bund. Der var indkommet et forslag om Vedtægts ændring, da man er overgået til Danske Seniorer fra Fynske/Jyske sammenslutning som ikke er mere, skal vi overgå til Danske Seniorer vedtægter. Der vil blive afholdt en Ekstraordinær generalforsamling, kan ses andet sted i bladet. Der var 3 på valg: Poul, Bodil og Tommy. Alle 3 blev genvalgt. Suppleant til bestyrelsen blev Carsten Stave og Aarle M. Nielsen Der var valg af en ny revisor, da Ingrid Andresen havde valgt at sige stop, vi siger mange tak for det Ingrid har lavet, den nye revisor blev Anni Damgaard, suppleanter blev Ingelise og Tage. Derefter var dagsordenen udtømt. Derefter var der Kaffe med smørrebrød og lagkage. Bestyrelsen har senere konstitueret sig, med Sigrid som formand, Poul blev næstformand, Bodil blev sekretær, Kasserer og pr. mand blev Tommy, Svend blev altmuligmand. Tommy blev repræsentant for Samvirke, Poul for Bowling, Bodil pynt ved kaffebord. Med venlig hilsen Vrensted Efterløns og Pensionistforening Forårets aktiviteter marts EUC Nord 19. marts Leo Sanderhoff (Underholdning med harmonika) 9. april Banko/ Ekstra ordinær generalforsamling Kl april Carsten Erbs viser film i Præstegården 7. maj Lille udflugt Ret til ændringer forbeholdes 7

8 Vrensted efterløns og pensionistforening Vrensted Efterløns og Pensionistforening indkalder hermed til en Ekstraordinær Generalforsamling. Torsdag den 9. april 2015 Kl i Vrensted Forsamlingshus 1. Velkomst Dagsorden: 2. Valg af Dirigent 3. Vedtægtsændring Fra de gamle Fynske/Jyske sammenslutning til de nye fra danske Seniorer 4. Eventuelt Forslag, som ønskes behandlet skal være indsendt til Formanden senest en måned før ekstraordinær generalforsamling afholdelse senest den 12. marts Med venlig hilsen På bestyrelsens vegne/sigrid Sørensen Lokal- & slægtshistorisk Forening for Vrensted Generalforsamling mandag den 30. marts: Kl. 18 fællesspisning oplæg til Kan du huske Kl Beretning, regnskab, valg og eventuelt. Derefter kaffe og mere snak, nyt eller gammelt. Tilmelding til spisning til Grethe eller Ingrid Bestyrelsen. Lokal- & slægtshistorisk Forening for Vrensted Arkivet er åbent: Mandag den 2. marts kl Mandag den 13. april kl Mandag den 4. maj kl Arkivet har lokale på Vrensted skole Bestyrelsen 8

9 Lørdag den 14. marts 2015 opføres Haglgeværer og hængerøve i Vrensted Forsamlingshus Dørene åbnes kl med velkomst drink, dilettant og spisning Pris 200,- pr. person Billetter bestilles senest den 10. marts hos LIS HELLE JØRGEN GENERALPRØVE Generalprøven afholdes fredag den 13. marts 2015 kl Pris 70 kr. for voksne - 30 kr. for børn - prisen er incl. kaffe og kage. Festudvalget og dilettantudvalget 9

10 ANNONCER Jørgen P. Jensen - Løkken Entreprenørforretning 10

11 ANNONCER 11

12 ANNONCER Løkken Dyreklinik Egevej 47 B 9480 Løkken Tlf.: Tidsbestilling / Åbningstider Mandag - Fredag kl

13 ANNONCER 13

14 ANNONCER Udlejning af flag Pris pr stk.: 15 kr. Henvendelse til: Jens Juhl Tlf.: Forårets traveture starter tirsdag den 5. maj kl fra Bænken Turene er ikke fastlagt endnu men den første bliver lokal. Dorit og Elin 14

15 FORENINGSSAMVIRKET Foreningssamvirke for Vrensted Generalforsamling torsdag den 19. marts Kl på Skolen Dagsorden.: 1. Velkomst 2. Valg af ordstyrer 3. Formandens beretning / Tommy Pedersen 4. Årsregnskab / Anne-Marie Rosengaard Jensen 5. Indkomne forslag (skal være formanden i hænde 8 dage før generalforsamlingen) 6. Valg af bestyrelse indtil 5 personer 7. Valg af 1 revisor 8. Valg af medlem til landsbyrådet 9. Eventuelt Mød op og vær med til hvad der skal ske i Vrensted / Tommy Pedersen Referat af møde januar 2015 Foreningssamvirket arbejder pt på at finde ud af, hvornår Vrensted opstod som by. Hvis nogle har informationer, der kan hjælpe, hører Carsten Salberg gerne fra Jer. Hjemmesiden kører fint. Husk at melde nye aktiviteter eller ændringer ind til Carsten. Fx nye i betyrelserne! Ordningen med vejformænd kører godt. Hvis man skal have noget info med ud kontakt da Tommy. Men for at de ikke overbelastes bedes alle med en mailadresse skrive navn, adresse og mail til og så vil man blive tilmeldt en Nyhedsmail. Brug den og vi sparer papir Juleudsmykning til byen undersøges. Der vil blive afholdt et borgermøde til at informere om projekt Landsbypedel. SEND en mail til og bliv tilmeldt Vrensteds nyhedsbrev 15

16 Forårsopvisning i VI gymnastik Foråret nærmer sig med hastige skridt og alle gymnaster knokler for at lære at lave koldbøtter, hoppe i takt og springe højt. den 22. marts kl starter årets gymnastikopvisning i Stenum Hallen, hvor vores børne og voksenhold vil vise lidt af, hvad de kan på et gymnastikgulv. Det bliver en dag med fest og farver. Efter opvisningen hygger vi os med en fælles frokost. Alle er velkommen til en spændende og hyggelig dag. Entre incl. frokost: Voksne 50 kr Børn under 12 år 25 kr Gymnaster gratis Gymnastikudvalget VI 16

17 LØKKEN VRENSTED - JAGTFORENING Lørdag den 28. februar 2015 kl Regulering af Ræve Starter med kaffe og rundstykker i Jægerhuset Tilmelding Carsten senest 25. feb. Tirsdag den 3. marts kl Generalforsamling i Jægerhuset. Vi starter med spisning Stegt Flæsk med persillesovs kartofler og rødbeder. Pris Kr. Herefter Generalforsamling. Ifølge vedtægterne på valg er Jan Mejlholm Torben Larsen og Claus Poulsen. Vi afslutter med Jægeraften husk opsatser Krage/ skadeben m.m. Af hensyn til spisning er tilmelding senest 25 april til Carsten Onsdag den 17. marts 2015 kl Jægeraften på Camping Rolighed i Ingstrup Vi får besøg af 2 Buejæger fra Hjallerup de vil fortælle omkring jagt med Bue og Pil. En jagtform der vinder mere og mere frem. Der vil også være besøg af Jægeren og Lystfiskeren fra Ålborg der har et godt tilbud med på beklædning m.m. til jagt og fisk. Onsdag den 8. april 2015 kl Vrå Mørtelværk Opstart af hundetræning igen i år i samarbejde med Vrå Jagtforening Se nærmere på hjemmesiden. Der afholdes lerdueskydning på skydebanen i Thise med start kl Torsdag d. 23. april, 30. april, 7. maj, 21. maj, afslutning 28. maj kl Alle er velkommen. Lørdag 16. maj Kl Bukketræf på Børglum Kloster. Mød op med din Buk eller bare kom og få en hyggelig oplevelse. ALLE er velkommen. Der serveres kaffe og rundstykker. Tirsdag den 23. juni 2015 kl Sct. Hans aften. Vi starter med spisning af medbragt mad ved Borgerhuset i Vrensted der er tændt op i grillen Efter spisning er der fakkeltog til Jægerhuset hvor Bålet tændes kl Der er salg af øl-vand og kaffe i Jægerhuset. Carsten Hedemann 17

18 HUSKELISTE Torsdag den 26. februar kl 19.00: Generalforsamling i Vrensted forsamlingshus Tirsdag den 3. marts kl 18.00: Generalforsamling i jagtforeningen Tirsdag den 10. marts kl 19.30: Sangaften i Sognegården Onsdag den 18. marts kl 17.00: Spagettigudstjeneste i Løkken kirke Torsdag den 19. marts kl : Jagten Film i Sognegården Torsdag den 19. marts kl : Generalforsamling i Foreningssamvirket på Skolen Søndag den 22. marts kl 10.30: Gymnastikopvisning i Stenum hallen Torsdag den 26. marts kl : Nostalgisk musikaften med Ingrid og Carlo i Kirken Tirsdag den 24. marts kl 19.00: Generalforsamling for Foreningen til fremme af Kultur og idræt i Vrensted Klubhuset Stationsvej 14 Søndag den 29. marts kl 19.00: Palmesøndag - gudstjeneste med deltagelse af Tornby- og Hundelevkoret i Rubjerg kirke Mandag den 30. marts kl 18.00: Fællesspisning m. m. kl 18,00, generalforsamling kl Tirsdag den 31. marts: Bogcafé i Sognegården Skærtorsdag den 2. april kl 19.00: Påskegudstjeneste med påskelam i kirken Søndag den 12. april kl 10 15: Loppemarked i Forsamlingshuset Onsdag den 15. april kl 17.00: Spagettigudstjeneste i Løkken kirke Søndag den 3. maj kl 10.00: Konfirmation i Vrensted kirke Torsdage den 14. maj kl 11.00: Kristi Himmelfarsgudstjeneste på plænen foran Præstegården med Vrensted Musikforsyning, kirkefrokost Søndag den 24. maj kl 11.00: Pinsegudstjeneste med koret på Hundelev Fælled Søndag den 31. maj kl 10.30: Afskedsgudstjeneste med Carsten Erbs i Vrensted kirke Mandag den 2. marts kl 15 17, den 13. april kl og 4. maj kl 19-21: Arkivet er åbent i Lokal- & slægtshistorisk Forening Torsdage i ulige uger kl 14.00: Strikke - hyggeklub Torsdage i lige uger kl 14.00: Pensionistforeningsmøde oftest i Forsamlingshuset Onsdage kl : Bankospil i Forsamlingshuset. 18

19 VRENSTED FORSAMLINGSHUS Hold familiefesten - mødet - eller konferencen her i Vrensted Udlejningspriser: Hele huset med køkken Hele huset med køkken i 2 dage Lille sal med køkken Lille sal med køkken i 2 dage Lille sal til møder o. lign. med egen rengøring Depositum ved reservering af lokaler Udover lejepris: Service pr. kuvert Leje af lokaler aftenen før festen til f.eks. borddækning 1400,-kr. 1900,-kr. 900,-kr. 1350,-kr. 325,-kr. 500,-kr. 5,-kr. 300,-kr. Medlemsrabat: Stor sal 100,-kr. Lille sal 50,-kr. Udlejning ud af huset: Stole Bænke Borde 2,-kr. +moms 5,-kr. +moms 10,-kr. +moms Sangbøger Service pr. kuvert 1,-kr. +moms 5,-kr. +moms Kaffebord: Kaffebord m/ boller + kringlekage + lagkage Kaffebord m/ 3 snitter + lagkage (evt. kringlekage) Kaffebord er inkl.. husleje + betjening. 60,-kr. inkl.. moms 75,-kr. inkl.. moms Udlejning af huset - bestilling af kaffebord - og Udlejning ud af huset - kontakt: Mette Lind

20 Forsamlingshuset holder loppemarked søndag d. 12. april fra kl Så nu er der mulighed for at få ryddet op i skabe, kældre, kommoder og på loftet. Vi vil gerne modtage effekter til loppemarked. I kan tage kontakt til Bodil Haugaard: Karina Larsen: Hjælp til IT Får du brug for hjælp til dit IT, digital post m.m. må du gerne ringe til Carsten. Kombardo på mobil eller 20

21 Tur til Nordsø centeret med Børnehuset Børnehuset var på sin halvårlige store tur denne gang taget til Nordsøcenteret i Hirtshals. Der var hentet lidt extra hænder udefra i form af hjælpsomme forældre og derudover måtte vi også have fat i en stor bus, der kunne køre alle små som store børn til Hirtshals. Bussen var pakket godt op med klapvogne, bagage, madpakker og mest af alt forventningsfulde og glade børn i alderen 0 5 år. Børnene blev delt i mindre grupper på Nordsøcenteret, så de sammen med et par voksne kunne få tid til at komme rundt og se det de nu var mest optaget af. Vi havde også aftalt med skoletjenesten, at børnehavebørnene skulle have en lille undervisningstime, hvor der blev fortalt om krabber, muslinger m.m. og der var rig mulighed for at røre ved dem. Det var der mange børn som synes var meget anderledes at røre ved en krabbe og for nogle krævede det også lidt overvindelse at få hånden ned i vandet. Det var en rigtig spændende og oplevelsesrig dag, hvor der på vej hjem i bussen var flere der måtte lukke øjnene mætte af dagens oplevelser.

22 Siden sidst: Juletræsfest Juletræsfesten blev hyggelig med mange børn, som hyggede sig om træet med Anne Toft og nisser, derefter snak, sang og spil til Vrensted Musikforsyning og sidst men ikke mindst hygge omkring tænding af byens juletræ. 22

23 Byens Hus: Informationsmøde i januar De 2 Heller viste en ny tegning over skolen, da den gamle ikke måtte bruges for arkitekten. Noget skal væltes, men 1300 m² bliver stående og de resterende penge er søgt ved fonde, som man mangler svar fra. Desværre er det en langsommelig proces dog forventes svar i april. Ved positive svar, kan ombyggeriet forventes færdigt 1. marts næste år. Huset indeholder som før forsamlingshus og børnehave samt fællesarealer til idrætsaktiviteter og alle folk i byen. Plantegning over det nye Byens Hus. Den hænger også i aula på skolen. 23

24 Fastelavn i Byens Hus Der blev den 15. februar 2015 afholdt et BRAG af en fastelavnsfest i Byens Hus. Omkring 30 børn og 40 voksne mere eller mindre udklædte mødte op til en sjov dag, som startede i kirken og efterfølgende lækker frokost i køkkenet i Byens Hus. Derefter blev katten slået af tønden, og der var leg, liv og glade dage. 24

25 Forening til fremme af Kultur og idræt i Vrensted ( Vrensted fonden ) Afholder generalforsamling torsdag den 26. marts kl: i Klubhuset, Stationsvej 14. med følgende dagsorden: 1. Velkomst. 2. Valg af ordstyrer. 3. Beretning ved formanden. 4. Regnskab ved Kasseren. 5. Indkomne forslag. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde 8 dage før. 6. Valg af bestyrelse, efter tur afgår Elmer Kristensen, Flemming Nielsen og Svend Aage Andersen. 7. Valg af 2 suppleanter. 8. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant. 9. Eventuelt. Nye foreninger / klubber/ institutioner kan optages under punkt 5. Foreningens vedtægter kan mægles eller afhentes ved bestyrelsen. Nyt fra Vrensted Idrætsforening Først i februar afholdt Vrensted Idrætsforening generalforsamling. På dette møde blev en ny bestyrelse valgt. Bestyrelsen består nu af: Mads Sørensen, Søren Augustinus, Benjamin Hansen, Lonnie Nørregård og PV. Der var en positiv stemning ved mødet, hvor gode beretninger fra hhv. formand og gymnastikudvalg blev aflagt og et flot regnskab blev præsenteret alt imens at børnene blev aktiveret i gymnastiksalen. Herfra skal lyde en tak til alle dem som yder en stor hjælp ved diverse arrangementer som Vrensted Idrætsforening på en ene eller den anden måde er engageret i ude JERES hjælp går det ikke. TAK. Mads Sørensen, formand. 25

26 Generalforsamling i Vrensted Vandværk Tirsdag den 17. marts afholder Vrensted Vandværk generalforsamling i Vrensted Forsamlingshus kl. 19. Dagsorden ifølge vedtægter Venlig hilsen Bestyrelsen i Vrensted Vandværk Igen i år afholdes der BYFEST I VRENSTED!!!! Igen i år er det både fredag og lørdag Igen i år er det et SAMARBEJDE mellem byens foreninger Sæt allerede NU kryds i kalenderen den 12. og 13. juni 2015 har du en god idé til en aktivitet eller andet så skriv til 26

27 STOF TIL WRÆN NIKEN Frist for indlevering af stof (gerne før)fredag den 1. maj.. Elin Schierup, Ingstrupvej 3, Vrensted, tlf Og til Malene Sørensen, Vrenstedvej 380, Vrensted, tlf Husk at aflevere både til Elin og Malene! For at gøre det så nemt som muligt at lave Wræn niken bedes materialet afleveres på diskette eller mail til ovenstående gerne i A4 format i Word. Eller send blot til: Næste nr. af Wræn niken udkommer den 29. maj i Vrensted -her møder man de lokale... Tips og lotto - Håndkøbssalg Åben alle dage - også på helligdage Hverdage Lørdag Søn helligdage

28 28

Kirkebladet. Løkken Storpastorat Marts - April - Maj 2015. Løkken - Furreby - Vrensted - Rubjerg - Jelstrup - Lyngby - Børglum

Kirkebladet. Løkken Storpastorat Marts - April - Maj 2015. Løkken - Furreby - Vrensted - Rubjerg - Jelstrup - Lyngby - Børglum Kirkebladet Løkken Storpastorat Marts - April - Maj 2015 Løkken - Furreby - Vrensted - Rubjerg - Jelstrup - Lyngby - Børglum 1 Indholdsfortegnelse Opstandelse om opstandelsen s.3 Arrangementer i Løkken

Læs mere

Vium - Hvam Avis 2012

Vium - Hvam Avis 2012 Vium - Hvam Avis 2012 Årgang 35 Nr. 1 LÆS ALT T OM fri idræt i 2012, arbejdslørdag i sognegården samt andre dugfriske nyheder Indlæg bedes sendt elektronisk til helle.haack@gmail.com 2 Vium-Hvam Sognegård

Læs mere

Manne-Thise Kalenderen side 27

Manne-Thise Kalenderen side 27 Manne-Thise Kalenderen side 27 22. årgang nr. 1 Marts - April - Maj 2015 Kilden - Sogneblad for Manna & Thise KILDEN - Sogneblad for Manna & Thise Udgives af: Thise forsamlingshus, Manna-Thise Pensionistforening,

Læs mere

Marsk & Muld. Farup Sogneblad. 11. årgang nr. 3 - april - maj 2006

Marsk & Muld. Farup Sogneblad. 11. årgang nr. 3 - april - maj 2006 Marsk & Muld Farup Sogneblad 11. årgang nr. 3 - april - maj 2006 REDAKTIONENS SPALTE Bladet udgives den 1. i alle lige måneder. Materiale indleveres til Villy Lønne på pr. mail (vbl@post.tele.dk), diskette

Læs mere

Hellevad-Egvad. Sognenyt. Kirke skole foreninger. Indhold: side 2 Aktivitetskalender: Hellevad side 18 Egvad side 19. Redaktionelt: bagsiden

Hellevad-Egvad. Sognenyt. Kirke skole foreninger. Indhold: side 2 Aktivitetskalender: Hellevad side 18 Egvad side 19. Redaktionelt: bagsiden Hellevad-Egvad Kirke skole foreninger Sognenyt Indhold: side 2 Aktivitetskalender: Hellevad side 18 Egvad side 19 Redaktionelt: bagsiden www.hellevad.dk - www.nrhostrup.dk marts - maj 2014 Indhold Fra

Læs mere

FEBRUAR 2014 HOLMSLAND SOGNEBLAD 16. ÅRGANG NR. 1. www.holmsland.dk 1

FEBRUAR 2014 HOLMSLAND SOGNEBLAD 16. ÅRGANG NR. 1. www.holmsland.dk 1 FEBRUAR 2014 HOLMSLAND SOGNEBLAD 16. ÅRGANG NR. 1 www.holmsland.dk 1 HOLMSLAND SOGNEBLAD 16. ÅRGANG NR. 1 FEBRUAR 2014 Udgives af: HOLMSLAND SOGNEFORENING www.holmsland.dk Bladudvalg: Iver Poulsen, Røjklitvej

Læs mere

33. årgang - nr. 2 - april 2015

33. årgang - nr. 2 - april 2015 33. årgang - nr. 2 - april 2015 Carsten Egø Nielsen holdt foredrag til åbent arkiv. Se mere på side 8. 1 AVREBJERG NYT udgives af H Havrebjerg. Medlemskab af Havrebjerg Sogneforening koster kr. 100 pr.

Læs mere

Sognebladet. Vester Nebel Sogn + Øster Starup Sogn. Nr. 2 - Maj 2013. Sognebladet. Sognebladet. Kom til Sommerfest

Sognebladet. Vester Nebel Sogn + Øster Starup Sogn. Nr. 2 - Maj 2013. Sognebladet. Sognebladet. Kom til Sommerfest Sognebladet Vester Nebel Sogn + Øster Starup Sogn Sognebladet 36. årgang Nr. 2 - Maj 2013 Sognebladet Kom til Sommerfest på sportspladsen i Vester Nebel 13.-16. juni 2013 1 ARNE S. ANDERSEN SMEDE- & MASKINFABRIK

Læs mere

for Øster Brønderslev og Hallund området Vinter Kirkenyt Gadespejl Kraghede IF Grøftekanten Nordjyske Bank Nummer 56

for Øster Brønderslev og Hallund området Vinter Kirkenyt Gadespejl Kraghede IF Grøftekanten Nordjyske Bank Nummer 56 LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området Vinter Kirkenyt Gadespejl Kraghede IF Grøftekanten Nordjyske Bank Nummer 56 februar-maj 2010 Lokalindsamling 2010 HVERT år har redaktionen i årets første

Læs mere

Posten. Fødselsdagsbørn. BEMÆRK Næste deadline er 20. april 2010.

Posten. Fødselsdagsbørn. BEMÆRK Næste deadline er 20. april 2010. Nr. 1 17. årgang Februar 2010 Indhold: Side 2: Fødselsdagsbørn, Annonce Nytoft Side 3 og 4: Borgerforening Side 5: Sinding-Ørre Folkeuniversitet Side 6: SGIF Side 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 og 14 Kirkesiderne

Læs mere

LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD. Marts 2014 NR. 2

LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD. Marts 2014 NR. 2 LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD Marts 2014 NR. 2 2 ANNONCER Her kunne din annonce have stået Efter devisen først til mølle princippet tilbydes en kvart side til en årlig pris på kr. 4.000 excl. moms.

Læs mere

Indhold: Venlig hilsen redaktørerne.

Indhold: Venlig hilsen redaktørerne. FOCUS PÅ NO nr. 115 Marts 2008 Ja så er det allerede snart marts måned vi skriver som tiden dog iler og udenfor er det efter årstiden jo ganske mildt, det er lige før man får forårskuller. Vi håber for

Læs mere

Hellevad-Egvad. Sognenyt. Kirke skole foreninger. Indhold: side 2 Aktivitetskalender: Hellevad side 20 Egvad side 21. Redaktionelt: bagsiden

Hellevad-Egvad. Sognenyt. Kirke skole foreninger. Indhold: side 2 Aktivitetskalender: Hellevad side 20 Egvad side 21. Redaktionelt: bagsiden Hellevad-Egvad Kirke skole foreninger Sognenyt Indhold: side 2 Aktivitetskalender: Hellevad side 20 Egvad side 21 Redaktionelt: bagsiden www.hellevad.dk - www.nrhostrup.dk Marts - maj 2015 I Årgang 9 -

Læs mere

BOESLUNDEBLADET. Nr. 70 marts 2015 24. årgang. Udgivet af: Boeslunde Gymnastikforening Boeslunde Boldklub Boeslunde Lokalråd Boeslunde Kirke

BOESLUNDEBLADET. Nr. 70 marts 2015 24. årgang. Udgivet af: Boeslunde Gymnastikforening Boeslunde Boldklub Boeslunde Lokalråd Boeslunde Kirke BOESLUNDEBLADET Nr. 70 marts 2015 24. årgang Udgivet af: Boeslunde Gymnastikforening Boeslunde Boldklub Boeslunde Lokalråd Boeslunde Kirke BOESLUNDE BOLDKLUB Formand Flemming Olsen 58 14 00 23/ 28 89 26

Læs mere

Marsk & Muld. Farup Sogneblad 20. årgang Nr. 2 februar-marts 2015

Marsk & Muld. Farup Sogneblad 20. årgang Nr. 2 februar-marts 2015 Marsk & Muld Farup Sogneblad 20. årgang Nr. 2 februar-marts 2015 www.farupsogn.dk er for alle men mest for dig/sognet Marsk & Muld Redaktionens spalte Bladet udgives op til den 1. i alle lige måneder.

Læs mere

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup VI-TO Lokalbladet for Tornby-Vidstrup Attende årgang Nr. 1 Februar - Marts 2013 2 Indholdsfortegnelse side Leder......................... 2 Havbakken..................... 3 Vidstrup Borgerforening...........

Læs mere

Foreningsbladet. Tingstedet til ære. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.vonge-kollemorten.dk

Foreningsbladet. Tingstedet til ære. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.vonge-kollemorten.dk www.vonge-kollemorten.dk Foreningsbladet for ØSTER NYKIRKE SOGN 20. årgang Nummer 1 Mar-Maj 2014 Tingstedet til ære Foreningsbladet har set på historien bag Tingstedet i Kollemorten og dens brug til at

Læs mere

LOKALBLAD FOR HAGESTED & OMEGN. Hagested Nyt. Et levende Lokalsamfund. Audebo. www.hagestedby.dk har fået nyt design. Bøgebjerg.

LOKALBLAD FOR HAGESTED & OMEGN. Hagested Nyt. Et levende Lokalsamfund. Audebo. www.hagestedby.dk har fået nyt design. Bøgebjerg. LOKALBLAD FOR HAGESTED & OMEGN Hagested Nyt Et levende Lokalsamfund Audebo Tuse Næs Kastrup Avdebo Plantage Avdebo Uglerup www.hagestedby.dk har fået nyt design Bøgebjerg Hagested Skov Gl. Hagested Hagestedgård

Læs mere

32.. årgang Nr. 1. Læs bl.a. om..

32.. årgang Nr. 1. Læs bl.a. om.. 32.. årgang Nr. 1 Læs bl.a. om.. 2011 * Budstikken * Nyt fra Sogneforeningen * Strellev Heste- & kræmmermarked * Nyt fra Foredragsforeningen * Nyt fra SLGU * Blomstertogt til Holland * Nyt fra Menighedsrådet

Læs mere

Maler Henrik. Al maler og tapet arbejde udføres, ring til Maler Henrik Stavadvej 72 9700 Brønderslev Tlf: 51 24 76 03

Maler Henrik. Al maler og tapet arbejde udføres, ring til Maler Henrik Stavadvej 72 9700 Brønderslev Tlf: 51 24 76 03 20. årgang nr. 2 Juni - Juli - August 2013 Kilden - Sogneblad for Manna & Thise Udgives af: Thise forsamlingshus, Manna-Thise Pensionistforening, Thise Idrætsforening, Lokalhistorisk forening, Manna-Thise

Læs mere

Juni 2013. Dilettant i Serup. Dagplejebørnene arbejder koncentreret, mens de snakker og hygger sig. Arbejdsdag på Friskolen

Juni 2013. Dilettant i Serup. Dagplejebørnene arbejder koncentreret, mens de snakker og hygger sig. Arbejdsdag på Friskolen Nummer 45 11. Årgang Juni 2013 Læs om Lemming Byfest U8 Pigerne fra Lemming IF Dagplejebørnene arbejder koncentreret, mens de snakker og hygger sig. Dilettant i Serup Arbejdsdag på Friskolen 1 SHELL/SPAR

Læs mere

Klippekælderen FEBRUAR MARTS. Tlf. 97 40 36 92 STØT ANNONCØRERNE DE STØTTER OS. v/pia Pugdal Byskov Idrætsvej 20 Nr. Felding 7500 Holstebro

Klippekælderen FEBRUAR MARTS. Tlf. 97 40 36 92 STØT ANNONCØRERNE DE STØTTER OS. v/pia Pugdal Byskov Idrætsvej 20 Nr. Felding 7500 Holstebro STØT ANNONCØRERNE DE STØTTER OS Klippekælderen v/pia Pugdal Byskov Idrætsvej 20 Nr. Felding 7500 Holstebro Tlf. 97 40 36 92 Jeg klipper alle fra børn til pensionister herrer og damer NNN Niels Nygaard

Læs mere

Nummer 44 11. Årgang Marts 2013

Nummer 44 11. Årgang Marts 2013 Nummer 44 11. Årgang Marts 2013 Senior opstart i LGIF Besøg hos Det Gamle Apotek i Tønder Nye menighedsrådsmedlemmer Mathias, Max og en ninja venter tålmodigt på deres tur SÅDAN, Johannes! Godt fanget

Læs mere

Marsk & Muld. Farup Sogneblad. 18. årgang Nr. 4 Juni-juli 2013

Marsk & Muld. Farup Sogneblad. 18. årgang Nr. 4 Juni-juli 2013 Marsk & Muld Farup Sogneblad 18. årgang Nr. 4 Juni-juli 2013 www.farupsogn.dk er for alle men mest for dig/sognet Marsk & Muld Redaktionens spalte Bladet udgives op til den 1. i alle lige måneder. Indleveringsfrist

Læs mere

Juletræsfesten 2013. Juletræsfesten 2013

Juletræsfesten 2013. Juletræsfesten 2013 Februar 2014 Juletræsfesten 2013 Juletræsfesten 2013 1. søndag i advent dannede i år rammen for den årlige juletræsfest i Nøvling forsamlingshus og igen i år var den et stort tilløbsstykke. Ca. 120 forventningsfulde

Læs mere

KirkeNyt. Mygdal Borgerforening. Udgivere: Bjergby-Mygdal Skole. Bjergby Borger & Grundejerforening. Bjergby-Mygdal lokalhistoriske Forening

KirkeNyt. Mygdal Borgerforening. Udgivere: Bjergby-Mygdal Skole. Bjergby Borger & Grundejerforening. Bjergby-Mygdal lokalhistoriske Forening To sogne Udgivere: Bjergby-Mygdal Skole Bjergby Borger & Grundejerforening Mygdal Borgerforening Bjergby-Mygdal lokalhistoriske Forening KirkeNyt Mygdal Kirke Bjergby Kirke Nr. 2-35. årgang 2013 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vigersted & Kværkeby lokalnyt

Vigersted & Kværkeby lokalnyt Vigersted & Kværkeby lokalnyt 1 2015 Nyt fra VIF 2 Dilettant 4 Voksenklubben 4 De grønne pigespejdere 5 Vigersted Lokalråd 6 Vigersted Forsamlingshus 8 Vigersted Børnehus 9 Vigersted Skole 10 Naturdagplejen

Læs mere

Sogne-Nyt. Oksbøl. Nr. 38. Årgang - Juni 2014. Oksbøl Sogns nyhedsblad. Indhold i dette blad:

Sogne-Nyt. Oksbøl. Nr. 38. Årgang - Juni 2014. Oksbøl Sogns nyhedsblad. Indhold i dette blad: Sogne-Nyt 38. Årgang - Juni 2014 Oksbøl Oksbøl Sogns nyhedsblad. Nr. 1 Danmarks nationalfugl svanen vogter over sine æg ved Mjels sø. Indhold i dette blad: Oplysning, E-mail adresser og telefontavle. Kommentar.

Læs mere

Marts - April 2015. Generalforsamlinger..side 5 og 7. Ny organist..side 15 og 21. Sognebladet. Foreninger og kirker i Gudum og Fabjerg

Marts - April 2015. Generalforsamlinger..side 5 og 7. Ny organist..side 15 og 21. Sognebladet. Foreninger og kirker i Gudum og Fabjerg Marts - April 2015 Side 1 Generalforsamlinger..side 5 og 7 Ny organist..side 15 og 21 Sognebladet Foreninger og kirker i Gudum og Fabjerg Side 2 Sognebladet - Foreninger og Kirker i Gudum og Fabjerg Fabjerg

Læs mere

k o n t a k t e NUMMER 1 AUG/SEP 2013 Så er vi klar igen. Hele forsiden er ryddet til fordel for hele sognets fest.

k o n t a k t e NUMMER 1 AUG/SEP 2013 Så er vi klar igen. Hele forsiden er ryddet til fordel for hele sognets fest. k o n t a k t e n NUMMER 1 AUG/SEP 2013 Så er vi klar igen. Hele forsiden er ryddet til fordel for hele sognets fest. Borgerforeningen for Hoptrup og Omegn Ekstra Ordinær Generalforsamling Onsdag den 18.

Læs mere