Forår 2015 Marts april - maj Nummer 143

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forår 2015 Marts april - maj Nummer 143"

Transkript

1 Forår 2015 Marts april - maj Nummer 143 1

2 Udgiver: Foreningssamvirke Kontaktpersoner Idrætsforeningen v/ Mads Sørensen Lokalhistorisk Arkiv v/ingrid Andresen Pensionistforeningen v/tommy Pedersen Forsamlingshuset v/karina Larsen Jagtforeningen v/carsten Hedemann Menighedsrådet v/jens Juhl Forening til kultur og idræt v/aarle M. Nielsen Vrensted Vandværk v/ Leif Jensen Børnehuset Mariehønen v/rikke Stubben Kunsthåndværkerudstilling v/ Ingrid Andresen Landsbyforum v/ Peter Nielsen Foreningssamvirket v/ Jette Erbs Foreningssamvirket v/carsten Salberg Foreningssamvirket v/elin Schierup Fotos i bladet: Jette, Jørgen, Malene og Elin Vrensteds hjemmeside: Kontakt os på: 2

3 Vrensted sogn Forår Dato Søndagens navn VRENSTED 1. marts 2. søndag i Fasten 8. marts 3. søndag i Fasten marts Midfaste marts Mariæ Bebudelse 29. marts Palmesøndag 2. april Skærtorsdag med skærtorsdagsmåltid april Langfredag 5. april Påskedag april 2. påskedag 12. april 1. s. e. Påske 9.30 TB 19. april 2. s. e. Påske april 3. s. e. Påske 1. maj Bededag 3. maj 4. s. e. Påske med konfirmation maj 5. s. e. Påske 14. maj Kr. Himmelfart med friluftsgudstjeneste maj 6. s. e. Påske 24. maj Pinsedag 25. maj 2. Pinsedag 31. maj Trinitatis afskedsgudstjeneste Kirkens ansatte: Sognepræst Karsten Erbs Telefoner / Graver Henry Kragh Telefoner / Organist Anne Lindhardt Toft Telefon

4 Vrensted menighedsråd: Jens Juhl, formand. Telefon / Jens Andresen, næstfmd. og kirkeværge Telefon Halfdan Jakobsen, kasserer Telefon Heidi Kromayer, kontaktperson Telefon Jørgen Schierup, bygningssagkyndig Telefon Menighedsrådsmøde: 26. marts kl Film og Eksistens torsdag den 19. marts kl : Jagten Fik du ikke set Jagten, er der lejlighed til det nu. Det er en film, som viser, hvordan almindelig god moral kan suspenderes ligeså hurtigt, som en sky går for solen. Det er en rystende film, som man har lyst til at tale om. Det er en film om danskeres opførsel og kultur, om intolerance og om vigtigheden af at være i stand til at kommunikere rigtigt med hinanden. 4

5 Bogcafé v. Tove Brogaard tirsdag den 31. marts: Is af Ulla-Lena Lundberg. En betagende roman om en præstefamilie på Ålandsøerne i tiden lige efter Anden Verdenskrig. Sangaften tirsdag den 10. marts kl Vi inviterer til sangaften med det sædvanlige program af salmer, højskolesange og revyviser. Anders Barfoed spiller på tværfløjte, harmonika og sommetider på klaver sammen med Jens, der sidder ved klaveret hele tiden. Der kommer også en kontrabas. Og Karsten forsøger at følge med på violin. Det går over stok og sten. Der er en pause midtvejs, hvor der kan købes øl, vand og vin til snacks. Spaghettigudstjenester Forårets spaghettigudstjenester er fastlangt til den 18. marts og den 15. april kl Efter en kort, børnevenlig gudstjeneste, hvor spire- og/eller pigekoret medvirker spiser vi spaghetti i sognegården. Den 11. februar vil vi desuden fejre fastelavn og slå katten af tønden. Palmesøndag i Rubjerg kirke Voksenkoret skal dette forår på en kortur til Sverige sammen med voksenkoret fra Tornby kirke. I den anledning medvirker begge kor ved gudstjenesten palmesøndag. Her vil de synge programmet til Sverigesturen, hvor de bl.a. skal synge i Varnhem Klosterkirke. Korene ledes af Peter og Anne Toft. Påskemåltid skærtorsdag aften i Vrensted kirke Vi har stor glæde af gudstjenestemåltidet i Vrensted kirke Skærtorsdag aften. Det er den 17. april kl Og det er et højdepunkt af fællesskab. Stille og roligt. Og en værdig og fin måde at højtideligholde skærtorsdag aften. Medbring selv det fineste porcelæn og den bedste vin. Mænd fra madklubben står for tilberedelsen af påskelammet. Tilmelding til præstegården senest en uge før. Pris 75 kr. Overskuddet går til Folkekirkens Nødhjælp. 5

6 Konfirmationen i Vrensted I Vrensted kirke er der konfirmation søndag den 3. maj kl Konfirmandernes navne er: Maja Nielsen, Anna Kragh Nielsen, Emma Hyldgaard Mejlholm, Daniel Krogh Jensen. Gudstjeneste under himlen Kristi Himmelfartsdag 14. maj kl På den store græsplæne foran præstegården vil vi holde Kristi Himmelfartsgudstjeneste. Vrensted Musikforsyning spiller. Efterfølgende er der kirkefrokost i konfirmandstuen. I tilfælde af regn flytter vi gudstjenesten ind i kirken, men der vil stadigvæk være kirkefrokost i konfirmandstuen. Meld jer til frokost en uge før. Pinsegudstjeneste på Fælleden søndag den 24. maj kl Hundelev Beboerforening og menighedsråder arrangerer pinsegudstjeneste på Fælleden. Voksenkoret medvirker. Og hvis vejret igen er til det, vil vi efterfølgende spise medbragt mad sammen. I tilfælde af regnvejr og storm og kulde bliver vi i kirken til en festgudstjeneste med koret. Og må droppe fællesspisningen. Afskedsgudstjeneste i Vrensted kirke trinitatis søndag 31. maj kl Karsten Erbs tager afsked med sine sogne. Der er sammenkomst i Sognegården bagefter. 6

7 Vrensted efterløns og pensionistforening Vrensted Efterløns og Pensionistforening har haft Generalforsamling torsdag den. 22. januar Der var 27 til mødet, formanden aflagde beretning om årets aktiviteter, med forskellige ting så som foredrag, underholdning med musik, banko, løvfaldsfest, julefrokost og juleafslutning med god deltagelse ved aktiviteterne. Kasseren fremlagde regnskabet, det viste sig at man havde et overskud på 6.717,89 Kr. ganske godt. Bankbeholdning på ,99 Kr. så man kan sige vi er ikke på bar bund. Der var indkommet et forslag om Vedtægts ændring, da man er overgået til Danske Seniorer fra Fynske/Jyske sammenslutning som ikke er mere, skal vi overgå til Danske Seniorer vedtægter. Der vil blive afholdt en Ekstraordinær generalforsamling, kan ses andet sted i bladet. Der var 3 på valg: Poul, Bodil og Tommy. Alle 3 blev genvalgt. Suppleant til bestyrelsen blev Carsten Stave og Aarle M. Nielsen Der var valg af en ny revisor, da Ingrid Andresen havde valgt at sige stop, vi siger mange tak for det Ingrid har lavet, den nye revisor blev Anni Damgaard, suppleanter blev Ingelise og Tage. Derefter var dagsordenen udtømt. Derefter var der Kaffe med smørrebrød og lagkage. Bestyrelsen har senere konstitueret sig, med Sigrid som formand, Poul blev næstformand, Bodil blev sekretær, Kasserer og pr. mand blev Tommy, Svend blev altmuligmand. Tommy blev repræsentant for Samvirke, Poul for Bowling, Bodil pynt ved kaffebord. Med venlig hilsen Vrensted Efterløns og Pensionistforening Forårets aktiviteter marts EUC Nord 19. marts Leo Sanderhoff (Underholdning med harmonika) 9. april Banko/ Ekstra ordinær generalforsamling Kl april Carsten Erbs viser film i Præstegården 7. maj Lille udflugt Ret til ændringer forbeholdes 7

8 Vrensted efterløns og pensionistforening Vrensted Efterløns og Pensionistforening indkalder hermed til en Ekstraordinær Generalforsamling. Torsdag den 9. april 2015 Kl i Vrensted Forsamlingshus 1. Velkomst Dagsorden: 2. Valg af Dirigent 3. Vedtægtsændring Fra de gamle Fynske/Jyske sammenslutning til de nye fra danske Seniorer 4. Eventuelt Forslag, som ønskes behandlet skal være indsendt til Formanden senest en måned før ekstraordinær generalforsamling afholdelse senest den 12. marts Med venlig hilsen På bestyrelsens vegne/sigrid Sørensen Lokal- & slægtshistorisk Forening for Vrensted Generalforsamling mandag den 30. marts: Kl. 18 fællesspisning oplæg til Kan du huske Kl Beretning, regnskab, valg og eventuelt. Derefter kaffe og mere snak, nyt eller gammelt. Tilmelding til spisning til Grethe eller Ingrid Bestyrelsen. Lokal- & slægtshistorisk Forening for Vrensted Arkivet er åbent: Mandag den 2. marts kl Mandag den 13. april kl Mandag den 4. maj kl Arkivet har lokale på Vrensted skole Bestyrelsen 8

9 Lørdag den 14. marts 2015 opføres Haglgeværer og hængerøve i Vrensted Forsamlingshus Dørene åbnes kl med velkomst drink, dilettant og spisning Pris 200,- pr. person Billetter bestilles senest den 10. marts hos LIS HELLE JØRGEN GENERALPRØVE Generalprøven afholdes fredag den 13. marts 2015 kl Pris 70 kr. for voksne - 30 kr. for børn - prisen er incl. kaffe og kage. Festudvalget og dilettantudvalget 9

10 ANNONCER Jørgen P. Jensen - Løkken Entreprenørforretning 10

11 ANNONCER 11

12 ANNONCER Løkken Dyreklinik Egevej 47 B 9480 Løkken Tlf.: Tidsbestilling / Åbningstider Mandag - Fredag kl

13 ANNONCER 13

14 ANNONCER Udlejning af flag Pris pr stk.: 15 kr. Henvendelse til: Jens Juhl Tlf.: Forårets traveture starter tirsdag den 5. maj kl fra Bænken Turene er ikke fastlagt endnu men den første bliver lokal. Dorit og Elin 14

15 FORENINGSSAMVIRKET Foreningssamvirke for Vrensted Generalforsamling torsdag den 19. marts Kl på Skolen Dagsorden.: 1. Velkomst 2. Valg af ordstyrer 3. Formandens beretning / Tommy Pedersen 4. Årsregnskab / Anne-Marie Rosengaard Jensen 5. Indkomne forslag (skal være formanden i hænde 8 dage før generalforsamlingen) 6. Valg af bestyrelse indtil 5 personer 7. Valg af 1 revisor 8. Valg af medlem til landsbyrådet 9. Eventuelt Mød op og vær med til hvad der skal ske i Vrensted / Tommy Pedersen Referat af møde januar 2015 Foreningssamvirket arbejder pt på at finde ud af, hvornår Vrensted opstod som by. Hvis nogle har informationer, der kan hjælpe, hører Carsten Salberg gerne fra Jer. Hjemmesiden kører fint. Husk at melde nye aktiviteter eller ændringer ind til Carsten. Fx nye i betyrelserne! Ordningen med vejformænd kører godt. Hvis man skal have noget info med ud kontakt da Tommy. Men for at de ikke overbelastes bedes alle med en mailadresse skrive navn, adresse og mail til og så vil man blive tilmeldt en Nyhedsmail. Brug den og vi sparer papir Juleudsmykning til byen undersøges. Der vil blive afholdt et borgermøde til at informere om projekt Landsbypedel. SEND en mail til og bliv tilmeldt Vrensteds nyhedsbrev 15

16 Forårsopvisning i VI gymnastik Foråret nærmer sig med hastige skridt og alle gymnaster knokler for at lære at lave koldbøtter, hoppe i takt og springe højt. den 22. marts kl starter årets gymnastikopvisning i Stenum Hallen, hvor vores børne og voksenhold vil vise lidt af, hvad de kan på et gymnastikgulv. Det bliver en dag med fest og farver. Efter opvisningen hygger vi os med en fælles frokost. Alle er velkommen til en spændende og hyggelig dag. Entre incl. frokost: Voksne 50 kr Børn under 12 år 25 kr Gymnaster gratis Gymnastikudvalget VI 16

17 LØKKEN VRENSTED - JAGTFORENING Lørdag den 28. februar 2015 kl Regulering af Ræve Starter med kaffe og rundstykker i Jægerhuset Tilmelding Carsten senest 25. feb. Tirsdag den 3. marts kl Generalforsamling i Jægerhuset. Vi starter med spisning Stegt Flæsk med persillesovs kartofler og rødbeder. Pris Kr. Herefter Generalforsamling. Ifølge vedtægterne på valg er Jan Mejlholm Torben Larsen og Claus Poulsen. Vi afslutter med Jægeraften husk opsatser Krage/ skadeben m.m. Af hensyn til spisning er tilmelding senest 25 april til Carsten Onsdag den 17. marts 2015 kl Jægeraften på Camping Rolighed i Ingstrup Vi får besøg af 2 Buejæger fra Hjallerup de vil fortælle omkring jagt med Bue og Pil. En jagtform der vinder mere og mere frem. Der vil også være besøg af Jægeren og Lystfiskeren fra Ålborg der har et godt tilbud med på beklædning m.m. til jagt og fisk. Onsdag den 8. april 2015 kl Vrå Mørtelværk Opstart af hundetræning igen i år i samarbejde med Vrå Jagtforening Se nærmere på hjemmesiden. Der afholdes lerdueskydning på skydebanen i Thise med start kl Torsdag d. 23. april, 30. april, 7. maj, 21. maj, afslutning 28. maj kl Alle er velkommen. Lørdag 16. maj Kl Bukketræf på Børglum Kloster. Mød op med din Buk eller bare kom og få en hyggelig oplevelse. ALLE er velkommen. Der serveres kaffe og rundstykker. Tirsdag den 23. juni 2015 kl Sct. Hans aften. Vi starter med spisning af medbragt mad ved Borgerhuset i Vrensted der er tændt op i grillen Efter spisning er der fakkeltog til Jægerhuset hvor Bålet tændes kl Der er salg af øl-vand og kaffe i Jægerhuset. Carsten Hedemann 17

18 HUSKELISTE Torsdag den 26. februar kl 19.00: Generalforsamling i Vrensted forsamlingshus Tirsdag den 3. marts kl 18.00: Generalforsamling i jagtforeningen Tirsdag den 10. marts kl 19.30: Sangaften i Sognegården Onsdag den 18. marts kl 17.00: Spagettigudstjeneste i Løkken kirke Torsdag den 19. marts kl : Jagten Film i Sognegården Torsdag den 19. marts kl : Generalforsamling i Foreningssamvirket på Skolen Søndag den 22. marts kl 10.30: Gymnastikopvisning i Stenum hallen Torsdag den 26. marts kl : Nostalgisk musikaften med Ingrid og Carlo i Kirken Tirsdag den 24. marts kl 19.00: Generalforsamling for Foreningen til fremme af Kultur og idræt i Vrensted Klubhuset Stationsvej 14 Søndag den 29. marts kl 19.00: Palmesøndag - gudstjeneste med deltagelse af Tornby- og Hundelevkoret i Rubjerg kirke Mandag den 30. marts kl 18.00: Fællesspisning m. m. kl 18,00, generalforsamling kl Tirsdag den 31. marts: Bogcafé i Sognegården Skærtorsdag den 2. april kl 19.00: Påskegudstjeneste med påskelam i kirken Søndag den 12. april kl 10 15: Loppemarked i Forsamlingshuset Onsdag den 15. april kl 17.00: Spagettigudstjeneste i Løkken kirke Søndag den 3. maj kl 10.00: Konfirmation i Vrensted kirke Torsdage den 14. maj kl 11.00: Kristi Himmelfarsgudstjeneste på plænen foran Præstegården med Vrensted Musikforsyning, kirkefrokost Søndag den 24. maj kl 11.00: Pinsegudstjeneste med koret på Hundelev Fælled Søndag den 31. maj kl 10.30: Afskedsgudstjeneste med Carsten Erbs i Vrensted kirke Mandag den 2. marts kl 15 17, den 13. april kl og 4. maj kl 19-21: Arkivet er åbent i Lokal- & slægtshistorisk Forening Torsdage i ulige uger kl 14.00: Strikke - hyggeklub Torsdage i lige uger kl 14.00: Pensionistforeningsmøde oftest i Forsamlingshuset Onsdage kl : Bankospil i Forsamlingshuset. 18

19 VRENSTED FORSAMLINGSHUS Hold familiefesten - mødet - eller konferencen her i Vrensted Udlejningspriser: Hele huset med køkken Hele huset med køkken i 2 dage Lille sal med køkken Lille sal med køkken i 2 dage Lille sal til møder o. lign. med egen rengøring Depositum ved reservering af lokaler Udover lejepris: Service pr. kuvert Leje af lokaler aftenen før festen til f.eks. borddækning 1400,-kr. 1900,-kr. 900,-kr. 1350,-kr. 325,-kr. 500,-kr. 5,-kr. 300,-kr. Medlemsrabat: Stor sal 100,-kr. Lille sal 50,-kr. Udlejning ud af huset: Stole Bænke Borde 2,-kr. +moms 5,-kr. +moms 10,-kr. +moms Sangbøger Service pr. kuvert 1,-kr. +moms 5,-kr. +moms Kaffebord: Kaffebord m/ boller + kringlekage + lagkage Kaffebord m/ 3 snitter + lagkage (evt. kringlekage) Kaffebord er inkl.. husleje + betjening. 60,-kr. inkl.. moms 75,-kr. inkl.. moms Udlejning af huset - bestilling af kaffebord - og Udlejning ud af huset - kontakt: Mette Lind

20 Forsamlingshuset holder loppemarked søndag d. 12. april fra kl Så nu er der mulighed for at få ryddet op i skabe, kældre, kommoder og på loftet. Vi vil gerne modtage effekter til loppemarked. I kan tage kontakt til Bodil Haugaard: Karina Larsen: Hjælp til IT Får du brug for hjælp til dit IT, digital post m.m. må du gerne ringe til Carsten. Kombardo på mobil eller 20

21 Tur til Nordsø centeret med Børnehuset Børnehuset var på sin halvårlige store tur denne gang taget til Nordsøcenteret i Hirtshals. Der var hentet lidt extra hænder udefra i form af hjælpsomme forældre og derudover måtte vi også have fat i en stor bus, der kunne køre alle små som store børn til Hirtshals. Bussen var pakket godt op med klapvogne, bagage, madpakker og mest af alt forventningsfulde og glade børn i alderen 0 5 år. Børnene blev delt i mindre grupper på Nordsøcenteret, så de sammen med et par voksne kunne få tid til at komme rundt og se det de nu var mest optaget af. Vi havde også aftalt med skoletjenesten, at børnehavebørnene skulle have en lille undervisningstime, hvor der blev fortalt om krabber, muslinger m.m. og der var rig mulighed for at røre ved dem. Det var der mange børn som synes var meget anderledes at røre ved en krabbe og for nogle krævede det også lidt overvindelse at få hånden ned i vandet. Det var en rigtig spændende og oplevelsesrig dag, hvor der på vej hjem i bussen var flere der måtte lukke øjnene mætte af dagens oplevelser.

22 Siden sidst: Juletræsfest Juletræsfesten blev hyggelig med mange børn, som hyggede sig om træet med Anne Toft og nisser, derefter snak, sang og spil til Vrensted Musikforsyning og sidst men ikke mindst hygge omkring tænding af byens juletræ. 22

23 Byens Hus: Informationsmøde i januar De 2 Heller viste en ny tegning over skolen, da den gamle ikke måtte bruges for arkitekten. Noget skal væltes, men 1300 m² bliver stående og de resterende penge er søgt ved fonde, som man mangler svar fra. Desværre er det en langsommelig proces dog forventes svar i april. Ved positive svar, kan ombyggeriet forventes færdigt 1. marts næste år. Huset indeholder som før forsamlingshus og børnehave samt fællesarealer til idrætsaktiviteter og alle folk i byen. Plantegning over det nye Byens Hus. Den hænger også i aula på skolen. 23

24 Fastelavn i Byens Hus Der blev den 15. februar 2015 afholdt et BRAG af en fastelavnsfest i Byens Hus. Omkring 30 børn og 40 voksne mere eller mindre udklædte mødte op til en sjov dag, som startede i kirken og efterfølgende lækker frokost i køkkenet i Byens Hus. Derefter blev katten slået af tønden, og der var leg, liv og glade dage. 24

25 Forening til fremme af Kultur og idræt i Vrensted ( Vrensted fonden ) Afholder generalforsamling torsdag den 26. marts kl: i Klubhuset, Stationsvej 14. med følgende dagsorden: 1. Velkomst. 2. Valg af ordstyrer. 3. Beretning ved formanden. 4. Regnskab ved Kasseren. 5. Indkomne forslag. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde 8 dage før. 6. Valg af bestyrelse, efter tur afgår Elmer Kristensen, Flemming Nielsen og Svend Aage Andersen. 7. Valg af 2 suppleanter. 8. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant. 9. Eventuelt. Nye foreninger / klubber/ institutioner kan optages under punkt 5. Foreningens vedtægter kan mægles eller afhentes ved bestyrelsen. Nyt fra Vrensted Idrætsforening Først i februar afholdt Vrensted Idrætsforening generalforsamling. På dette møde blev en ny bestyrelse valgt. Bestyrelsen består nu af: Mads Sørensen, Søren Augustinus, Benjamin Hansen, Lonnie Nørregård og PV. Der var en positiv stemning ved mødet, hvor gode beretninger fra hhv. formand og gymnastikudvalg blev aflagt og et flot regnskab blev præsenteret alt imens at børnene blev aktiveret i gymnastiksalen. Herfra skal lyde en tak til alle dem som yder en stor hjælp ved diverse arrangementer som Vrensted Idrætsforening på en ene eller den anden måde er engageret i ude JERES hjælp går det ikke. TAK. Mads Sørensen, formand. 25

26 Generalforsamling i Vrensted Vandværk Tirsdag den 17. marts afholder Vrensted Vandværk generalforsamling i Vrensted Forsamlingshus kl. 19. Dagsorden ifølge vedtægter Venlig hilsen Bestyrelsen i Vrensted Vandværk Igen i år afholdes der BYFEST I VRENSTED!!!! Igen i år er det både fredag og lørdag Igen i år er det et SAMARBEJDE mellem byens foreninger Sæt allerede NU kryds i kalenderen den 12. og 13. juni 2015 har du en god idé til en aktivitet eller andet så skriv til 26

27 STOF TIL WRÆN NIKEN Frist for indlevering af stof (gerne før)fredag den 1. maj.. Elin Schierup, Ingstrupvej 3, Vrensted, tlf Og til Malene Sørensen, Vrenstedvej 380, Vrensted, tlf Husk at aflevere både til Elin og Malene! For at gøre det så nemt som muligt at lave Wræn niken bedes materialet afleveres på diskette eller mail til ovenstående gerne i A4 format i Word. Eller send blot til: Næste nr. af Wræn niken udkommer den 29. maj i Vrensted -her møder man de lokale... Tips og lotto - Håndkøbssalg Åben alle dage - også på helligdage Hverdage Lørdag Søn helligdage

28 28

Forår2014 Marts april - maj Nummer 139

Forår2014 Marts april - maj Nummer 139 Forår2014 Marts april - maj Nummer 139 Udgiver: Foreningssamvirke med formand/ kontaktperson Idrætsforeningen v/tommy Pedersen... 98 88 90 82 vingevej20@pedersen.mail.dk Lokalhistorisk Arkiv v/ingrid Andresen...

Læs mere

Sommer 2015 Juni juli - august Nummer 144

Sommer 2015 Juni juli - august Nummer 144 Sommer 2015 Juni juli - august Nummer 144 1 Udgiver: Foreningssamvirke Kontaktpersoner Idrætsforeningen v/ Mona Christoffersen.....98 88 93 39 mhchris@nordfiber.dk Lokalhistorisk Arkiv v/ingrid Andresen....

Læs mere

Kirkebladet. Løkken Storpastorat Marts - April - Maj 2015. Løkken - Furreby - Vrensted - Rubjerg - Jelstrup - Lyngby - Børglum

Kirkebladet. Løkken Storpastorat Marts - April - Maj 2015. Løkken - Furreby - Vrensted - Rubjerg - Jelstrup - Lyngby - Børglum Kirkebladet Løkken Storpastorat Marts - April - Maj 2015 Løkken - Furreby - Vrensted - Rubjerg - Jelstrup - Lyngby - Børglum 1 Indholdsfortegnelse Opstandelse om opstandelsen s.3 Arrangementer i Løkken

Læs mere

Efterår 2014 September oktober - november Nummer 141

Efterår 2014 September oktober - november Nummer 141 Efterår 2014 September oktober - november Nummer 141 1 Udgiver: Foreningssamvirke Kontaktpersoner Idrætsforeningen v/ Mona Christoffersen... 98 88 93 39 mhchris@nordfiber.dk Lokalhistorisk Arkiv v/ingrid

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Onsdag den 16. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Hyggeeftermiddag med musikalsk underholdning og fællessang ved Per Skærlund, Grindsted. Pris for entrè, underholdning

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Program for legestuen ved Fredens Kirke

Program for legestuen ved Fredens Kirke Program for legestuen ved Fredens Kirke Forår 2014. Legestuen foregår året rundt (undtaget i ferierne; sommerferie juli-august) Legestuen er et tilbud til alle børn fra 0 år til 6 år sammen med mor / far

Læs mere

www.bylderup-online.dk

www.bylderup-online.dk Du finder dette blad også på: www.bylderup-online.dk Burkal Bylderup Seniorklub www.bylderup-online.dk Sæson: 2013 2014 Samvær, omsorg, hygge, gymnastik, kortspil, petanque, kegling, sang, computer og

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening RÆVEN JANUAR 2013 Indhold Bestyrelsen side 3 Udvalg side 4 Indkaldelse til generalforsamling side 5 Forslag til vedtægtsændringer side 6 Formanden har ordet side 7 Gravreparation / ny grav side 8 Gravreparation/ny

Læs mere

SKIBET SOGNS MENIGHEDSRÅD

SKIBET SOGNS MENIGHEDSRÅD Der indkaldes til menighedsrådsmøde tirsdag den16. april 2013 kl. 19.00 i kirkehuset Fraværende: Christina. Dagsorden: Beslutninger: 1. Bemærkninger til dagsordenen 1. Ingen bemærkninger 2. Meddelelser

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Næste Aadum Nyt udkommer i uge 5. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 23/1-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com HUSK!!!!

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 9. april, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

det selv. Læs mere i bladet >>>>>>>> Se også bagsiden der er altid noget godt i Folkebladet. Bladet For Rørbæk & Opland Februar 2003 13.

det selv. Læs mere i bladet >>>>>>>> Se også bagsiden der er altid noget godt i Folkebladet. Bladet For Rørbæk & Opland Februar 2003 13. Bladet For Rørbæk & Opland Februar 2003 13. årgang Hvad finder du i bladet: Gymnastik opvisning. Slå katten af tønden i Brugsen. Dame & Herre aften i Forsamlingshuset. Sogneaften og familiegudstjeneste.

Læs mere

for Lyne Sogn Februar 2015

for Lyne Sogn Februar 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Februar 2015 Nedbrydning af gødningshus 2014 Indhold: * Bork Præstegård: Skumringstime * Lyne Kroket & Petanqueklub: Generalforsamling

Læs mere

Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder med.

Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder med. Tjørring sogn Referat MR - møde d. 6. marts, 2014 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014 Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning 3) Regnskab og budget 4) Indkomne forlag 5) Valg af bestyrelse 6) Valg af suppleanter 7) Valg

Læs mere

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter 1. Velkomst ved Bjarne Svendsen Ordstyrer: Bjarne Referent: Anette 2. Kort orientering fra alle deltagende foreninger obs om der er noget særligt alle foreninger bør vide FIF ved Karina, Jørgen og Bente.

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne.

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne. Sysselkoret Planlægning af besøg af Gaudium i dagene fra søndag, den 4. maj til tirsdag, den 6. maj. Planlægningsgruppen: Karin BH, Daniel, Jens samt fra bestyrelsen Flemming, Åse og Elisabeth. Referat

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Krejbjerg - Nyt Februar 2015

Krejbjerg - Nyt Februar 2015 Krejbjerg - Nyt Februar 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn FASTELAVNSFEST Så er det igen tid til at slå katten af tønden. Der holdes fastelavnsfest i forsamlingshuset søndag d. 15. februar

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN. ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale 1. jan Ki, Tr 6. jan Aftengymnastik

Læs mere

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Lukket møde starter kl. 21.45 1. Indlednings salme 10 min Vi begynder nu i kirken med en salme/sang, herefter et par minutters

Lukket møde starter kl. 21.45 1. Indlednings salme 10 min Vi begynder nu i kirken med en salme/sang, herefter et par minutters Tjørring sogn Referat MR - møde d. 03. 01, 2013 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Se bankens annonce. Tilmelding på tlf. 97 37 62 48 senest fredag den 15. februar. Vi kan max være 40 i alt, så det er først-til-mølle-princippet, der gælder. Evt.

Læs mere

ARENDSE NYT Juni 2013

ARENDSE NYT Juni 2013 ARENDSE NYT Juni 2013 Sankt Hans 23. juni 2013 Indholdsfortegnelse Juni 2013 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Nye Priser Velkommen til nye medarbejdere Fødselsdage Referat af beboermøde April

Læs mere

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt:

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt: Side 1 af 5 Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Bestyrelsesmøder: Alle planlagte bestyrelsesmøder har været afholdt.

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. HER ER DER PLADS. Til opslagstavlen

RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. HER ER DER PLADS. Til opslagstavlen HER ER DER PLADS RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. Til opslagstavlen Kære forældre og andre. Lidt hjælp kan vi altid bruge, både i klubben og til 4Hskuet, så hvad

Læs mere

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov.

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov. Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30 ordstyrer: Elsemarie referent: Alice Fraværende: Dorte DAGSORDEN: 1. Godkendelse af dagsorden Blev godkendt 2. Godkendelse

Læs mere

PROGRAM FOR SÆSONEN 2013/2014

PROGRAM FOR SÆSONEN 2013/2014 PROGRAM FOR SÆSONEN 2013/2014 Evt. ændringer forbeholdes. Alle arrangementer er kun for foreningens medlemmer. Køge Borger- og Haandværkerforening Stiftet 24. januar 1847 Kontaktpersoner : Formand : Murermester

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Kirkenyt september og oktober 2014

Kirkenyt september og oktober 2014 Kirkenyt september og oktober 2014 Foredrag med Camilla Munch Kom og hør om søværnets indsats i Syrien - og om livet ombord på søværnets krigsskibe. Foredrag med Camilla Munch torsdag den 11. september

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Årshjulet for 2014-2015 Version 3. Måneder. Her deltager Alle

Årshjulet for 2014-2015 Version 3. Måneder. Her deltager Alle Måneder. Her deltager Alle Årshjulet for 2014-2015 Version 3 Ting som der skal arbejdes med. August Instruktørmøde Dato søndag d. 10/8 sted I Røsnæshallen. Kl. 9-14 Kort info og uddeling af materiale.

Læs mere

Kirkebladet. Den danske kirke i Lyksborg og omegn marts - maj 2015

Kirkebladet. Den danske kirke i Lyksborg og omegn marts - maj 2015 Kirkebladet Den danske kirke i Lyksborg og omegn marts - maj 2015 Foråret så sagte kommer... 2 Sådan lød titlen på Kaj Munks erindringsbog, og mens disse linjer skrives, står foråret på spring. Solen skinner,

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

V E S T E R B Ø L L E S O G N S. Forår 2015. Lokalblad. Foråret så sagte kommer

V E S T E R B Ø L L E S O G N S. Forår 2015. Lokalblad. Foråret så sagte kommer Forår 2015 V E S T E R B Ø L L E S O G N S Lokalblad Foråret så sagte kommer BEBOERFORENINGEN Legeplads Lørdag d. 18. april gør vi som sædvanlig legepladsen i stand, så den ser godt ud i den følgende sommer.

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2015

Kirkenyt juli og august 2015 Kirkenyt juli og august 2015 Orgelkoncert med Frantizek Vaincek Den internationalt anerkendte organist Frantizek Vanicek holder koncert i Strandmarkskirken søndag den 23. august. Der er gratis adgang til

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad maj-juni 2015 LÆS OM: 1. Peters Brev Bøn på St. Bededag Festlige begivenheder Kr. Himmelfartsudflugt Sommerstævne og lejre Børnekirkeovernatning Informationsmøde

Læs mere

Aadum Husholdningsforening

Aadum Husholdningsforening Aadum Husholdningsforening Eftermiddagstur Tirsdag den 11. marts kl. 14.00 16.30 besøger vi Musikgalleriet/Mariehaven i Ansager Rie og Helge Engelbrecht laver underholdning med foredrag, fællessang, besøg

Læs mere

Sydfyns Single- og Venskabsklub

Sydfyns Single- og Venskabsklub Juli 2014 Lørdag d. 5. juli. Jazz og æggekage på Carlslund, Fruens Bøge Skov 7, 5250 Odense. En tilbagevende tradition er, at vi mødes på Restauration Carlslund og nyder den gode æggekage og jazzmusikken

Læs mere

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades.

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades. Gældende love. Forslag til ændringer. LOVE FOR ÅBYSKOV FORSAMLINGSHUS Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus 1 Foreningens navn er Åbyskov Forsamlingshus, Åbyskovvej 39, 5881 Skårup. uændret 2 Foreningens

Læs mere

Storstrømmen. Nr. 1 MAJ 2011 NYHEDSBREV FOR PARKINSONFORENINGEN STORSTRØMMENS KREDS

Storstrømmen. Nr. 1 MAJ 2011 NYHEDSBREV FOR PARKINSONFORENINGEN STORSTRØMMENS KREDS Storstrømmen Nr. 1 MAJ 2011 NYHEDSBREV FOR PARKINSONFORENINGEN STORSTRØMMENS KREDS Et nyhedsbrev Hvorfor nu det? Som en af de eneste kredse i Parkinsonforeningen, har Storstrømmens Kreds ikke tidligere

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Vinder af sejeste pigefrisure: Nanna (4. kl.) Vinder af sejeste drengefrisure (delt 1. plads): Sander (3. kl.) og Noah (4. kl.)

Vinder af sejeste pigefrisure: Nanna (4. kl.) Vinder af sejeste drengefrisure (delt 1. plads): Sander (3. kl.) og Noah (4. kl.) Hammerum, den 27. marts 2014 Nyhedsbrev Siden sidst Fredag d. 28. februar var der stor fest på skolen, da diskoteksudvalget afholdt diskofest for 0.-8. klasse. Efter en festlig intro fra forældreudvalget

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Brændekilde Bellinge Jagtforening

Brændekilde Bellinge Jagtforening Brændekilde Bellinge Jagtforening Program 2012 Generalforsamling 2015 Afholdes i Knaldhytten torsdag den 12. februar 2015 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens

Læs mere

Arrangementer for Brøndum, Hvidbjerg og Rettrup. vinterhalvåret 2014/2015

Arrangementer for Brøndum, Hvidbjerg og Rettrup. vinterhalvåret 2014/2015 Arrangementer for Brøndum, Hvidbjerg og Rettrup vinterhalvåret 2014/2015 Hold dig opdateret på hjemmesiden: www.hvidbjergborgerforening.dk Er din husstand endnu ikke medlem - men ønsker at blive det denne

Læs mere

Nyhedsbrev FDF SÆRSLEV. Denne gang kan du læse om lederne planer for det nye år! Læs om juleweekenden s. 10. December - Januar - Februar 2012

Nyhedsbrev FDF SÆRSLEV. Denne gang kan du læse om lederne planer for det nye år! Læs om juleweekenden s. 10. December - Januar - Februar 2012 yhedsbrev December - Januar - Februar 2012 Denne gang kan du læse om lederne planer for det nye år! Læs om juleweekenden s. 10 FDF SÆSLV Indhold FDF-Info Side 3 yt fra Kredslederen Side 4 yt fra Bestyrelsen

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 Beklager Det er næsten blevet et mantra i den moderne verden, at man siger undskyld og trækker ting tilbage, man har sagt. Det er ofte

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

Kære alle, Så er det påske, mærkeligt, når påsken falder så tidligt, så kan man slet ikke nå at følge med.

Kære alle, Så er det påske, mærkeligt, når påsken falder så tidligt, så kan man slet ikke nå at følge med. TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV APRIL 2015 Kære alle, Så er det påske, mærkeligt, når påsken falder så tidligt, så kan man slet ikke nå at følge med. I mit sommerland hvor jeg bor, så har

Læs mere

Nummer 3 17 Årgang Februar 2012

Nummer 3 17 Årgang Februar 2012 17 Årgang Nummer 3 Februar 2012 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven april/maj/juni 2015

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven april/maj/juni 2015 TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven april/maj/juni 2015 Redaktion: Berit Olsson Indlæg til Tofteposten skal være redaktionen i hænde senest d. 15. i måneden Adresse: Plejecenter Toftehaven Nygårdsvej

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Agerskov & Branderup. Marts April Maj

Agerskov & Branderup. Marts April Maj KirkeBladet 2 Konfirmanderne laver ikoner Indhold De tomme kirker... 2 Vedligeholdelsesarbejder... 3 Konfirmandernes ikoner.. 4-5 Det sker.... 6-7 Gudstjenester... 8 2014 Marts April Maj Agerskov & Branderup

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Generalforsamling den 23. april 2014

Generalforsamling den 23. april 2014 Generalforsamling den 23. april 2014 Indkaldelse til generalforsamling 2014 side 2 Forside til forslag plus forslag generalforsamlingen april 2014 side 3-7 Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

HUS-AVISEN T R Æ N I N G O G. A K T I V I T E T A - H U S E T HOVEDGADEN 69 F, 8410 RØNDE, TLF.: 87 53 55 39 E-mail adr.: ulkj@syddjurs.dk.

HUS-AVISEN T R Æ N I N G O G. A K T I V I T E T A - H U S E T HOVEDGADEN 69 F, 8410 RØNDE, TLF.: 87 53 55 39 E-mail adr.: ulkj@syddjurs.dk. HUS-AVISEN 2015 T R Æ N I N G O G A K T I V I T E T A - H U S E T HOVEDGADEN 69 F, 8410 RØNDE, TLF.: 87 53 55 39 E-mail adr.: ulkj@syddjurs.dk Uge 18 maj Fredag d. 1. Uge 19 Mandag d.4. -16.00 Tirsdag

Læs mere

for Lyne Sogn December 2014

for Lyne Sogn December 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn December 2014 Bedsteforældredag i Børnebo Indhold: * Lyne Kirke/Vennekredsen: Per Nielsen * Vennekredsen: Julehygge i fælleshuset

Læs mere

GRÅSTEN OG OMEGNS JAGTFORENING - for alle jægere... PROGRAM 2013. www.graastenjagt.dk

GRÅSTEN OG OMEGNS JAGTFORENING - for alle jægere... PROGRAM 2013. www.graastenjagt.dk GRÅSTEN OG OMEGNS JAGTFORENING - for alle jægere... PROGRAM 2013 www.graastenjagt.dk Hjemmeside: Vær hele tiden opdateret på hvad der sker i din jagtforening! Se program og nyeste informationer på vores

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Velkommen - Forældre til forældre

Velkommen - Forældre til forældre Velkommen - Forældre til forældre Vi synes selv, at vi har verdens bedste børnehave... -Og I bydes hjerteligt velkommen! Børnehaven er et rigtigt godt valg for Jer, der ønsker en lille og hyggelig børnehave.

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5.

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5. Søndag den: 26.05.2013 kl.10: Referat fra ordinær generalforsamling i Sønderballe Ejerlavs Beboerforening sted: Lejrskolen Sønderballe Gåsevig der serveres morgenbrød! Dagsorden: 1. Valg af dirigent, forslag?

Læs mere

Nyhedsbrev uge 14 2015

Nyhedsbrev uge 14 2015 Nyhedsbrev uge 14 2015 Så er tiden sat til sommertid og de andre sikre forårstegn som bl.a. vibens komme og anemoner i skovbunden. Enkelte beboere har nydt de første dejlige solskins timer på terrassen

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

(helst i almindeligt Word dokument/jpeg billede) Betaling for private indlæg skal betales på kassererens kontor om mandagen mellem kl. 18.30-19.

(helst i almindeligt Word dokument/jpeg billede) Betaling for private indlæg skal betales på kassererens kontor om mandagen mellem kl. 18.30-19. Deadline på Nybøllen 2012 (Alle dage kl. 18.00) 20. februar 9. april 28. maj 9. juli (denne dato er ikke helt fastsat) 27. august 15. oktober 26. november Husk at Nybøllen også er på: www.nybølstenderup.dk

Læs mere

Stald-katten. GLRK s Juleklubstævne 2009 - Julemanden kommer kørende med hestevogn.

Stald-katten. GLRK s Juleklubstævne 2009 - Julemanden kommer kørende med hestevogn. Stald-katten GLRK s Juleklubstævne 2009 - Julemanden kommer kørende med hestevogn. Som I kan se har GLRS s klubblad fået et navn.. se i Stald-katten hvem den heldige vinder blev. HUSK.Fastelavnsridning

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

Konfirmand i Mølholm

Konfirmand i Mølholm Konfirmand i Mølholm Nu nærmer vi os konfirmationen. Og skal så småt tænke frem mod den. Men der er også både festaften, konfirmandlejr og spændende undervisning i posen inden. Her kommer et samlet overblik

Læs mere

Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø i baggrunden.

Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø i baggrunden. TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV SEPTEMBER 2015 Kære alle, Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø

Læs mere

BORBJERG HVAM BYFEST 2013 Side 1. Kort byfestprogram

BORBJERG HVAM BYFEST 2013 Side 1. Kort byfestprogram BORBJERG HVAM BYFEST 2013 Side 1 Kort byfestprogram Borbjerg - løbet Pladespil Bilorienteringsløb Friluftsgudstjeneste Familiedag Kæledyrsudstilling flagkonkurrence Gadedysten Fodboldkampe Stjerne for

Læs mere