Generalforsamling i foreningen Svendborg Classic Regatta 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamling i foreningen Svendborg Classic Regatta 2015"

Transkript

1 Generalforsamling i foreningen Svendborg Classic Regatta 2015 Tid: Torsdag den 19. marts 2015 kl Sted: Svendborg Marineforening, Svendborg Havn. Antal deltagere: Ca 30. Traktement: Skipperlabskovs, classic øl og kaffe. Dirigent: Finn Birger Hansen, Rudkøbing Sejlklub. Referent: Søren Stidsholt Nielsen, Rudkøbing Sejlklub. Efterfølgende: Forevisning af videoen Et år med Aron. - Dagsorden 1 Valg af dirigent og referent. 2 Bestyrelsens beretning for 2014, samt aktivitetsplan for det kommende år. 3 Forelæggelse af revideret regnskab for det forløbne år til godkendelse. 4 Behandling af evt. indkomne forslag. 5 Valg til bestyrelse. Den siddende bestyrelse er villig til genvalg. 6 Valg til intern revisor. Den nuværende revisor er villig til genvalg. 7 Evt. REFERAT Formanden for Svendborg Classic Regatta, Jan Jay Brun Jensen fra Maritimt Center, bød velkommen. Formanden oplyste, at han i årets løb har afløst Michael Petersen, der efter eget ønske trådte af. 1 Dirigentvalg Bestyrelsen foreslog Finn Birger Hansen. Han blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, bl. a. på foreningens web-site og i mail til kredsen af aktive m. fl. 2 Formandsberetning Formand Jan Jay Brun Jensen aflagde beretning. (Der henvises til bilaget med formandens manuskript). Essens af beretning: 2014 blev et fint år med god tilslutning til regattaen og et godt økonomisk resultat. Synliggørelse af regatta bør styrkes. Formandens beretning blev godkendt med applaus og uden spørgsmål eller bemærkninger.

2 3 Kasserer-beretning Kasserer Ib Oldrup, Thurø Sejlklub, gennemgik regnskabet. (Der henvises til bilaget med kassererens regnskab). Essens af regnskab: Foreningen har en stabil økonomi med et driftsresultat i 2014 på - i runde tal kr. Indtægter: kr, udgifter kr. Kassererens regnskabsberetning blev godkendt med applaus og uden spørgsmål eller bemærkninger. 4 Indkomne forslag Formanden konstaterede, at der ikke til bestyrelsen var indgået forslag til behandling eller beslutning på generalforsamlingen. 5 Valg til bestyrelsen Ingen opstillede kandidater. Alle valg var genvalg, - med applaus. 6 Valg af intern revisor Bestyrelsen foreslår genvalg af Ole Ingemann, Svendborg Amatør Sejlklub. Genvalgt med applaus. 7 Eventuelt Punktet, hvor alt kan drøftes og intet kan vedtages. En række stævnedeltagere og aktive i kredsen omkring Svendborg Classic Regatta havde ordet og fremkom med ideer og oplysninger til inspiration for bestyrelsens arbejde og stævnets stadige udvikling. Fx: Jørgen Heidemann: - Det er en god ide at dele SCR-materiale ud til DFÆLs sommerstævne i juni. Johan Brydegaard: - Der kan være gode ideer at hente til et åbent foredragsmøde om havneplanlægning m. v. på Kammerateriet den 22. april. Jan Jay Brun Jensen: - Svendborg Kommune og havn planlægger en større, maritim udstilling i Krøyers Pakhus på Jessens Mole. Desuden planlægges sidste års succes med arkitektstuderendes opførelse af maritime pavilloner gentaget i en eller anden form. Carl-Ove Thor: Ros til regnskabs-resultatet. - Det er selvfølgelig glædeligt, at mange glasfiberbåde deltager som Årets tema, men det er bekymrende, at regattaens kerne, de klassiske både af træ, falder i deltagerantal.

3 Jan Jay Brun Jensen: - Jeg er enig med Carl-Ove, og der er bestemt ting til overvejelse. I den forbindelse skal vi vide, at vores regatta er oppe mod store og sponsorstærke stævner i det nordtyske område. På nogle af disse stævner er der fx. sponseret gratis mad og drikke til stævnedeltagerne. BMW er blandt sponsorerne. Så vi skal måske overveje, om det er for dyrt at deltage i SCR. Tom Saga Andersen Som erfaren deltager i de tyske stævner bekræftede Tom, at tyskerne har mange flere midler til at arrangere for, og det præger stævnerne dernede. Hans Emil Petersen: - Tyskerne siger, at SCR bør placeres en uge tidligere end i dag. - - Et andet spørgsmål er, om stævnebådene ligger det rigtige sted i havnen? Der er langt fra brostenene på Jessens Mole og ned på fordækket af de forholdsvis lave både. Måske er det en bedre ide at rykke over til træbroerne ved baderum og fiskehandel. Tom Saga Andersen: - Uheldigt for mulige tyske deltagere, at SCR ligger samtidig med Hamborgs klassiske regatta, Summer-Classics. Ib Oldrup Kassereren betonede for SCR s økonomi vigtigheden af velvilligheden fra vore to hovedsponsorer, Svendborg Kommune og Fynske Bank. For Svendborg Kommune er sponsoratet sikret i de tre år, ovenikøbet med et årligt stigende beløb. Disse penge er primært øremærket til markedsføring af SCR. Carl-Ove Thor: - Måske kan vi også finde helt nye sponsorer? Jan Jay Brun Jensen: - Ja, det kunne vi, men det er meget svært. Der er mange om budet. - Danmark er kernen i vores regatta, men tyskerne og andre skal også være meget velkomne. Sidste år var vi seks tyske både. Men der ligger mange potentielle danske deltagerbåde rundt om i havnene, og det er en udfordring at få dem gjort opmærksom på regattaen og at få dem hertil.

4 Michael Petersen: er jo den organiserede sejlsports 150 års jubilæum med en hel masse aktiviteter, også her i Svendborg. Det skal vi også huske i SCR. Hans Emil Petersen: - Konstruktioner af Henry Rasmussen (fra Abeking & Rasmussen) kunne være en god ide til tema. Hermed sluttede debatten. Dirigent Finn Birger Hansen takkede for god ro og orden og afsluttede - efterfulgt af Jan Jay Brun Jensen - generalforsamlingen. Øvrigt I forbindelse med generalforsamlingen modtog regattaens tidligere formand, Michael Petersen fra Svendborg Sunds Sejlklub formandens store tak og en sydfynsk flaske for mange års stor indsats for stævnet. Generalforsamlingen blev efterfulgt af forevisning af videoen om skipper Kristian Lund og årets gang på Svendborg-skonnerten Aron. Godnat og tak for i aften kl. ca SSN, 21. marts 2015

5 Svendborg Classic Regatta Bestyrelsens beretning for blev endnu et godt år for Svendborg Classic Regatta. Sophus Weber Race blev traditionen tro sejlet på trekantbane med toldkrydseren Viking som dommerskib. Sejladserne forløb godt og uden problemer, ledet meget professionelt af Anders Lund, Vi havde fint engelsk besøg af den super flotte Kelby, hvor besætningen brillerede med at komme i hvide tropeuniformer, mange gode billeder kom der ud af det. Sverige var igen repræsenteret ved Aaworyn en flot 10m der er bygget på Sofus Webers værft for 91 år siden. Vi håber at familien Wissing igen deltager i årets sejlads. Tyskland var repræsenteret med 6 både, dette håber vi kan blive til mange flere, men Tyskerne er selv gode til at lave stævner så mange vælger desværre dem. Igen i år tog vi i mål på distancebanen udfor Hotel Christiansminde - lørdag under samtidig afvikling af Match Race. Det blev et tilløbsstykke og forløb fint - god synergi, som vi også håber på kan lade sig gøre i år. I år havde (2014) havde vi som bekendt valgt Peter Bruun bådene som tema, Grinden ( som blev 40 år) Kaskelot, spækhuggeren og Marsvinet. 17 grinder var repræsenteret, 3 Kaskelotter, en spækhugger og et enkelt marsvin deltog, hvilket må siges at være en succes. Der blev sejlet kapsejlads på bane om fredagen med Brun bådene, og om lørdagen var der arrangeret sejlads til Skarø, som jo som bekendt foregik i temmelig meget luft. For dem som ikke havde lyst til at sejle, blev filmen Martha vist i pakhuset med efterfølgende besøg i Marthastuen på Børsen under stor morskab. Motorbådstemaet var Coronet, som deltog med 5 både, desværre var der ikke mere end en enkelt motorbåd ud over Coronetterne. Pålidelighedsløbet blev afviklet i fin stil af Fini fredag og afsluttet med rundvisning på lystsejlads museet. Ringridning som var planlagt til lørdag, måtte vi desværre aflyse på grund af vejret. Alt i alt deltog der 55 både I pakhuset fik vi skipperlabscovs om fredagen og middag fra Restaurant Ærø lørdag, mens sejlklubberne og maritimt center forestod det praktiske omkring morgenmaden, og madpakker. Musikken leveret af Peter og Britta, som fik mange på dansegulvet. Super hyggelig aften. Efter festmiddagen var der præmieuddeling i pakhuset, Hr. Bruun fik meget fortjent fine ord med på vejen og stående applaus, meget stemningsfuldt.. Bestyrelsen havde atter sørget for at få sponsorere mange fine præmier.

6 Da arbejdsholdet søndag morgen havde ryddet op og evaluerede på kajen med rundstykker var der tilfredshed - Svendborg Classic Regatta 2014 var igen en succes. Da regnskabet blev gjort op havde vi et pænt overskud på omkring ,00 kr. Mere om det ved kasserer Ib Oldrup. Vi har haft god pressedækning i sejlermedierne. Søren Stidsholdt er som altid hurtigt ude med pressemeddelelser og fik lagt en masse på de online medier.. stor tak for det Lidt om det kommende år: Forberedelserne til dette års stævne er i fuld gang. I 2015 har vi valgt at Ylvaen skal være tema båd, vi har allerede nu en fornemmelse af at der kommer adskillige både. Ylva klubben holder DM i Sønderborg week enden efter Classic regatta, så vores håb er at flere vil benytte lejligheden til at deltage hos os. Som motorbåds tema, har vi igen valgt Coronet. Deltagerne sidste år var meget begejstrede for arrangementet, og de mener at de vil kunne mønstre rigtig mange i år. Det er altså Sophus Weber Race, Ylva tema og Motorbådsløb. Lørdag og søndag i samme weekend afholder SSS og KDY igen match-racestævne ved Christiansminde. Der skal sejles igennem området i en sejlergade langs Vindebyøre. Distancesejladserne måltages igen udfor Christiansminde. Der bliver altså atter stor aktivitet i Svendborgsund til glæde for os alle. Tom Andersen og Fini deltog i februar i FKY s vintermøde i Hamburg, hvor de gjorde reklame for regattaen. I år blev uddelt en flyer med årets plakat. Flyeren blev uddelt sammen med Maritime Oplevelser der igen har en fin artikel om regattaen. Undertegnede vil distribuerer både magasinet, plakat og flyers i de Nordtyske lystbåde havne i løbet af foråret. På økonomisiden hjælper Svendborg Kommune atter med havnepladser samt med lån af VIKING Svendborg Kommune forventes atter at bevilge støtte til markedsføring af stævnet, da regattaen er med til at profilere byen. Michael fik lavet en meget fin aftale med Svendborg kommune om tilskud i tre år. Således får vi i år til markedsføring. Disse penge skal naturligvis bruges på den bedste måde således at kendskabet til regattaen kan blive udbredt så bredt som muligt. Dette vil vi søge hjælp til hos Søren Stidsholdt, som jo i forvejen er en god aktør på dette felt for os. Jeg vil slutte med en tak til bestyrelsen, overdommeren, alle officials samt ikke mindst vore gode støtter og sponsorer. Marts 2015 p.b.v. Jay Jensen

7 Svendborg Classic Regatta Regnskab 2014 Driftresultat 1. januar til 31. december 2014 Indtægter Stævnegebyrer Sofus Weber race Tema-stævne Motorbåds-stævne Stævnegebyrer i alt ,94 Indbetaling for mad ,04 Salg af vand, øl og vin ,00 Sponsorer Svendborg Sparekasse ,38 Svendborg Kommune pr. udvalget ,00 Sponsorer i alt ,38 Renteindtægter 0,00 Indtægter i alt ,36 Side 1

8 Svendborg Classic Regatta Regnskab 2014 Udgifter Kapsejlads, Tur-regatta og Motorbådsløb Kapsejlads afvikling Brændstof TSK 389,93 SSS 892,98 Brændstof i alt 1.282,91 Forplejning hjælpere i alt 84,00 Diverse udgifter, plaketter 6.872,72 Præmier 464,00 Kapsejlads afvikling i alt 8.703,63 Tur-regatta 240,00 Motorbådsløb 299,76 Kapsejlads, Tur-regatta og Motorbådsløb i alt 9.243,39 Side 2

9 Svendborg Classic Regatta Regnskab 2014 Øvrige Udgifter Forplejning Indkøb mad ,04 Indkøb vin, øl, vand 7.463,60 Forplejning i alt ,64 Service-udstyr Møder og generalforsamling 3.031,46 PR-udgifter POLO ,50 Oversættelse 1.374,40 Hjemmeside 7.000,00 Plakater og postkort 1.230,00 Annoncer 0,00 PR-udgifter i alt ,90 Rejseudgifter 0,00 Diverse udgifter 954,40 Sejlads 3.960,00 Leje af Maritimt Center 8.000,00 Øvrige udgifter i alt ,40 Udgifter i alt ,79 Driftresultat ,57 Side 3

10 Svendborg Classic Regatta Regnskab 2014 Balance Aktiver Kassebeholdning 230,65 Svendborg Sparekasse ,68 Tilgodehavende moms 4.127,54 Aktiver i alt ,87 Passiver Saldo pr. 1. Januar ,30 Overskudsudbetaling ,00 Driftresultat ,57 Passiver i alt ,87 Thurø den Svendborg den Ib Oldrup Kasserer Ole Ingemann Nielsen Revisor Side 4

Silkeborg Cykle Ring Motion Ordinær generalforsamling Mandag den 11. november 2013

Silkeborg Cykle Ring Motion Ordinær generalforsamling Mandag den 11. november 2013 Silkeborg Cykle Ring Motion Ordinær generalforsamling Mandag den 11. november 2013 Mandag den 11. november 2013 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Silkeborg Cykle Ring Motion. Generalforsamlingen

Læs mere

Referat af Egå Sejlklubs generalforsamling 06. november 2013

Referat af Egå Sejlklubs generalforsamling 06. november 2013 Referat af Egå Sejlklubs generalforsamling 06. november 2013 Efter fælles spisning havde Pernille Bülow Bech og Steen Jepsen et indlæg, hvor de hylde Kim Christensen (Melges 24, DM guld, VM bronze), Christian

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

FD-NYT. Frederikssund Sejlklub. Husk standerhejsningen den 5. maj. Marts 2-2012

FD-NYT. Frederikssund Sejlklub. Husk standerhejsningen den 5. maj. Marts 2-2012 FD-NYT Frederikssund Sejlklub Marts 2-2012 Husk standerhejsningen den 5. maj Frederikssund Sejlklub Kalvøvej 15, 3600 Frederikssund www. frederikssundsejlklub.dk Bestyrelse: Formand Lotte Moselund 30 26

Læs mere

Silkeborg Cykle Ring Motion. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 25. oktober 2012

Silkeborg Cykle Ring Motion. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 25. oktober 2012 Silkeborg Cykle Ring Motion Ordinær generalforsamling Torsdag den 25. oktober 2012 Torsdag den 25. oktober 2012 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Silkeborg Cykle Ring Motion. Generalforsamlingen

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: TOR 26 FEB 2015 kl.1900 Klubhuset Højvangen 23 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

KLUBBLAD FOR GJØL SEJLKLUB Blad nr. 78. April 2006. TROLDEN. Side 1

KLUBBLAD FOR GJØL SEJLKLUB Blad nr. 78. April 2006. TROLDEN. Side 1 KLUBBLAD FOR GJØL SEJLKLUB Blad nr. 78. April 2006. TROLDEN Side 1 www.gjol-sejlklub.dk Bestyrelse og div. udvalg. Formand Sejlerskolen Hans H. Christensen 98 27 73 59 Rene K. Frederiksen 98 27 76 21 Limfjordsgade

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

Skive Sejlklub Referat fra ordinær generalforsamling 2014

Skive Sejlklub Referat fra ordinær generalforsamling 2014 Skive Sejlklub Referat fra ordinær generalforsamling 2014 Tid: Onsdag den 19. marts 2014 kl. 1900 Sted: Skive Sejlklub Klubhus Deltagere: 58 stemmeberettigede medlemmer Bilag: Formandens beretning for

Læs mere

Generalforsamling 2010

Generalforsamling 2010 Generalforsamling 2010 Generalforsamlingen i MINI Torsdag d. 4. Marts 2010 FORMANDENS BERETNING : --------- præsentation af bestyrelsen m. Suppleanter. Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling afholdt

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling i Snekkersten Skotterup Sejlklub Tirsdag den 18. november 2014 kl. 19:00 i klubhuset

Referat af Ordinær generalforsamling i Snekkersten Skotterup Sejlklub Tirsdag den 18. november 2014 kl. 19:00 i klubhuset Referat af Ordinær generalforsamling i Snekkersten Skotterup Sejlklub Tirsdag den 18. november 2014 kl. 19:00 i klubhuset Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Per Reinholdt

Læs mere

Formanden bød velkommen og foreslog Hans Guldager som dirigent, Hans Guldager blev valgt.

Formanden bød velkommen og foreslog Hans Guldager som dirigent, Hans Guldager blev valgt. Side 1 af 9 Referat af generalforsamling i SSF Søndag den 27. marts 2011 klokken 9 oo. Formanden bød velkommen og foreslog Hans Guldager som dirigent, Hans Guldager blev valgt. Dirigenten takkede for valget

Læs mere

Svendborg Sunds Sejlklub

Svendborg Sunds Sejlklub Nr. 1 Marts 2009 Næste deadline 29. maj 2009 Svendborg Sunds Sejlklub STRANDGÅRDEN Rantzausmindevej 137 5700 Svendborg Tlf. 6220 9960 sss@sss.dk www.sss.dk Formand Peter Juhl 62 20 84 52 sss@sss.dk Erikkevej

Læs mere

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~ ~ 1 ~ ~ 2 ~ ~ 3 ~ ~ 4 ~ ~ 5 ~ ~ 6 ~ ~ 7 ~ ~ 8 ~ ~ 9 ~ ~ 10 ~ ~ 11 ~ ~ 12 ~ ~ 13 ~ ~ 14 ~ ~ 15 ~ ~ 16 ~ ~ 17 ~ ~ 18 ~ ~ 19 ~ ~ 20 ~ ~ 21 ~ ~ 22 ~ ~ 23 ~ ~ 24 ~ ~ 25 ~ ~ 26 ~ ~ 27 ~ ~ 28 ~ ~ 29 ~ ~ 30 ~

Læs mere

REFERAT af S.A.F. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015

REFERAT af S.A.F. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 2015 Referat GF 020315 REFERAT af S.A.F. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 2. marts 2015 kl. 19.30 i klublokalerne Grønnegade kaserne i Næstved Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Beretning 3) Regnskab 4) Indkomne

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Engesvang Boldklub afholder GENERALFORSAMLING Lørdag d. 22. februar 2014 kl. 12.30 i klubhuset. 12:30 EB s ungdomsvenner 13:00 Håndbold 13:30

Læs mere

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Nr. 2, juli/august 2009 Artikler med ramme omkring indeholder vigtige oplysninger fra klub og bestyrelse, som alle forudsættes at kende.. Tillykke Flere af klubbens

Læs mere

R e f e r a t fra Ordinær Generalforsamling i Roskilde og Omegns Jagtforening torsdag d. 7. februar 2013 kl. 19:00

R e f e r a t fra Ordinær Generalforsamling i Roskilde og Omegns Jagtforening torsdag d. 7. februar 2013 kl. 19:00 R e f e r a t fra Ordinær Generalforsamling i Roskilde og Omegns Jagtforening torsdag d. 7. februar 2013 kl. 19:00 Generalforsamlingen afholdt på Jagtgården i Svogerslev. Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Henne Golfklub generalforsamling 2012

Henne Golfklub generalforsamling 2012 Henne Golfklub generalforsamling 2012 Torsdag d. 29. november 2012 kl. 19.00 i Klubhuset. Referat Formanden byder velkommen. Ca. 90 fremmødt. A. Valg af dirigent Bente Kristensen Lovligt indkaldt. Udklip

Læs mere

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag?

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag? Referat fra generalforsamling 5. maj 2012 kl. 11.00 Dagsorden For den ordinære generalforsamling skal gælde følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning fra formanden om foreningens virksomhed

Læs mere

Dansk Forening for Ældre Lystfartøjer Beretning 2014

Dansk Forening for Ældre Lystfartøjer Beretning 2014 Dansk Forening for Ældre Lystfartøjer Beretning 2014 DFÆL Mission et arbejdsprogram for foreningen & bestyrelsen. Beretningen er belyst ved Missionens hovedpunkter DFÆL vil igennem sit virke og sine medlemmer

Læs mere

Referat af generalforsamling 2010. onsdag d. 20. januar 2010 på Kejserdal

Referat af generalforsamling 2010. onsdag d. 20. januar 2010 på Kejserdal Referat af generalforsamling 2010 onsdag d. 20. januar 2010 på Kejserdal Referat nr. 2010/2 Møde start: kl. 19:35 Møde slut: kl. 20:55 Antal deltagere: 22 personer: Mogens Petersen, Erik B. Olsen, Marianne

Læs mere

Beretning fra Sejlerafdelingen 2013

Beretning fra Sejlerafdelingen 2013 Beretning fra Sejlerafdelingen 2013 Ved Generalforsamlingen afholdt d. 6. marts i klubhuset. Ved denne lejlighed mindes vi altid dem fra sejlerafdelingen der er gået bort i årets løb, i år er vi fri for

Læs mere

Referat af generalforsamling i SSF

Referat af generalforsamling i SSF Referat af generalforsamling i SSF Søndag den 30. marts 2014 klokken 09 00 Formanden byder velkommen og som første punkt på dagsordenen skal der vælges en dirigent, formanden foreslår Søren Bødtger. Der

Læs mere

Kajakklubben Vikingen Silistria.

Kajakklubben Vikingen Silistria. Kajakklubben Vikingen Silistria Referat af Ordinære Generalforsamlingen den 28 Februar 2008 kl 19:00 I Klubhuset 36 medlemmer fremmødt Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Godkendelse af nye medlemmer 3 Bestyrelsens

Læs mere