Marineforeningen Korsør afd Årgang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Marineforeningen Korsør afd. 2008 35. Årgang"

Transkript

1 Marineforeningen Korsør afd. Nr Årgang

2

3 KO RSØ R AFD ELING ST IFT ET FORENINGENS FORMÅL Er at styrke nationens interesse for Søværnet og Søfarten ved fælles arbejde for denne sag, samt at vedligeholde forbindelsen og kammeratskabsfølelsen mellem personel der har gjort tjeneste, eller er tjenestegørende i Søværnet. FORMAND Jørgen Olsen Egøgade Korsør Tlf.: NÆSTFORMAND Theis Rosschou Revvej Korsør Tlf.: KASSERER Mogens Larsen Tingmarken Svendborg Tlf.: SEKRETÆR Jens René Jensen Motalavej th Korsør Tlf.: BEST. MEDLEMMER Henning Jørgensen Tlf.: Susanne Sønderbye Tlf.: Hans Slesvig Tlf.: Steen Jensen Tlf.: SKYTTELAVSFORMAND Erik Christiansen Tlf.: HJEMMESIDE KOMPASROSENS ANSVARSH. REDAK. Næstformanden ANNONCER Næstformanden DISTRIKT III DISTRIKTFORMAND Edward Jelen Tlf.: MARINESTUEN Tlf.: VISEVÆRT Harry Nielsen Tlf.:

4 MARSKANDISEREN HALSKOVVEJ KORSØR TLF.: MAN FRE KL LØR KL Korsør Dæk & Udstødningscenter v/benny Søbjerg Pedersen Tårnborgvej Korsør Tlf CVR.nr

5 Det lokale autoværksted tilbyder: Mere end 25 års erfaring med alt indenfor. Service eftersyn.. Klargøring til syn.. Autoreparation.. Forsikringsskader. Med venlig hilsen, P. E. Biler ApS Bag Stadion Korsør Tlf

6 banktrelleborg Villy Jensen

7 Frokost A la carte Åben alle dage kl HAVNEARKADEN 5 KORSØR TLF Månedsmenu Pizza

8 H. Chr. Müllers

9 Nyt fra formanden. 21.februar. Var der pudseaften. Der var 12 mand mødt frem for at gøre stuen pæn til generalforsamlingen et par dage efter. Det er lidt flere en vi plejer at være, men vi kan godt være flere. Det er også dejligt at sidde bagefter og hygge sig med lidt brød og en lille en til halsen, så prøv at være med. 23.februar. Så nåede vi til generalforsamlingen. 77 medlemmer var mødt op. Efter det dejlige morgenmåltid med en lille en til at vågne på, var vi klar til generalforsamlingen, som begyndte med at vi rejste os, for at mindes de medlemmer der var gået fra borde i årets løb. Efter beretningen blev det tid til valg, hvor de opstillede fra bestyrelsen blev genvalgt. Som suppleanter blev John Fejer samt Uffe Jensen valgt. Til revisorer blev det Willy Henriksen samt Jørgen Nielsen. Vi siger tillykke med valgene. Ved 12 tiden blev generalforsamlingen erklæret for afsluttet og vi kunne gå over til Mogens biksemad. 14. marts. Ulkeaftenen blev igen en fornøjelig aften med brunkål lavet af Ole kok krydret med et foredrag af pensioneret politibetjent Poul Fjeldgaard fra politimuseet. Det var ikke første gang han var her, så han fortsatte der vor han slap sidste gang, det er utroligt hvad han har oplevet og kan huske. Men det er lidt kedeligt, at ikke flere møder op til disse aftener, vi var kun 25 medlemmer. Her til sidst vil jeg ønske vore medlemmer og deres familie vores annoncører samt alle på flådestationen en rigtig god sommer Med orlogshilsen Jørgen

10 Nye medlemmer Harald E Jensen Jørn Georg Mikkelsen Else Rasmussen Bruno From Jørgensen Vi ønsker jer velkommen i afdelingen. Fødselsdage 75 år Ole Dyrby 70 år Leif Søndergaard Kurt Fogh Hans Ole Winther 60 år Kaj Ove Lund 50 år Carsten Mandrup Jørgensen Poul Witzel Niemand 40 år Brian W Nielsen Robert Hansen Rene Berger Marineforeningen ønsker tillykke.

11 REDAKTIONSRULLEN. I år er det 10 år siden vi den 21. august, kl forlod den gamle stue i Slottensgade og flyttede marineforeningsflaget og kanonen til Søbatteriet, ledsaget af sækkepibemusik. Det er næsten ikke til at fatte, at i denne tid for 10 år siden, sled og masede mange frivillige medlemmer sammen med bestyrelsen, med at istandsætte og indrette den dejlige stue, som i dag virker som en selvfølgelighed når man kommer der. Vi har da godt nok været nødt til at få maling og lofter frisket op for nogle år siden og stuen kræver da også løbende vedligeholdelse. Heldigvis er der et friskt rengørings- og vedligeholdelses team, som løbende tager sig af den tjans. Der er sket mangt og meget i de ti år, og til trods for at det ikke altid er lutter lagkage, så kan det konstateres, at vores afdeling lever i bedste velgående. Vi har i vores hus/ stue, en god ramme for vore aktiviteter, en sund økonomi, dejlige frivillige hjælpere, gode relationer udadtil og et solidt fundament af gode, stabile medlemmer. De ti år vil blive markeret i august, ved et lille traktement. Nærmere om dette i næste nummer som forventes udsendt ca. 1. august. Den siddende, men ikke stillesiddende, bestyrelse arbejder konstant med det formål for øje, at udvikle og forbedre afdelingen. Jeg skal derfor venligst henlede opmærksomheden på, at når bestyrelsen fremkommer med forslag til generalforsamlingen, så er det velgennemtænkte og bearbejdede forslag, som bestyrelsen fremlægger, og som fremsættes i den overbevisning, at det er til bedste for afdelingen! Selvfølgelig er det generalforsamlingens eksklusive ret, at forkaste disse, eller fremsætte andre forslag, men jeg håber at man ved kommende generalforsamlinger tænker over, at der altid er en grund til bestyrelsens forslag, også selv om denne grund ikke tydeligt fremgår af forslaget. Julemærker!! Der er et medlem som ikke har fået sine julemærker med det rigtige nummer, så de som har købt julemærker, bedes kontrollere numrene og henvende jer, hvis I har fået nogle med forkerte numre. Sangkoret Holder sommerpause, men starter igen den 26. august. Der er dog nogle arrangementer i løbet af sommeren. Sommerudflugten går i år til det andet koldkrigsmuseum, Stevnsfortet. Det skulle være mindst lige så interessant som Langelandsfortet var sidste sommer. Datoen er imidlertid ændret til den 16. august. Det vil være en heldagsudflugt med bus og indlagt frokost. Og så skal det herved, på given foranledning indskærpes, at alle som lejer eller låner stuen til arrangementer udenfor marineforeningsregi, ikke kan anvende marineforeningens flag, eller i øvrigt flage på flag- og signalmasten, uden indhentet tilladelse hos bestyrelsen. Vi var for nylig ude for, at der blev flaget på hel i forbindelse med en anden forenings arrangement, hvor der på grund af en dansk soldats dødsfald i Afghanistan, skulle have været flaget på halv, hvilket indbragte en skriftlig misbilligelse fra flådestationen. Vi beklager hændelsen og vil på denne måde sikre, at noget tilsvarende ikke forekommer fremover. Deadline for stof til næste udgave er: 11. juli. Redacteuren ønsker alle læsere en god sommer.

12 FREGATSKYDNING OG JAGTSKYDNING LØRDAG DEN 31. maj 2008 KL PÅ MAGLEØ SKYDEBANE, PRIS PR. SKYTTE: INCL. MORGENMAD, KR. 75,- INCL. MORGENMAD OG FROKOST, KR FOR IKKE SKYTTER: MORGENMAD, KR. 35,- FROKOST, KR. 50,- KL. 0800, SERVERES KAFFE OG MORGENBRØD MED EN MORGENBITTER OG DER SKRIVES NUMRE OP. KL. 0830, FREGAT- OG JAGTKAPTAJN GÅR OMBORD. KL. 0900, FLAGET HEJSES MED SALUT. KAPTAJNERNE OG FORMANDEN INSPICERER SKYTTERNE. NYE MEDLEMMER MODTAGER EMBLEM. REGLER OPLÆSES OG DOMMERE UDPEGES. KL. 0930, SKYDNING OG ØVRIGE AKTIVITETER PÅBEGYNDES.

13 DER ER FEM-SKUDS-SKYDNING MED LUFTGEVÆRER OG FINE PRÆMIER TIL 1., 2. og 3. PLADSEN. KL. 1200: FROKOST OG FÆLLESSANG/HYGGE, Frokosten består af den sædvanlige gode buffet. Under frokosten er der Amerikansk lotteri. KL. 1300: SKYDNINGEN GENOPTAGES TIL SKIBENE ER SÆNKET, DEREFTER UDNÆVNES DE NYE KAPTAJNER OG PRÆMIER UDDELES. KL. CA. 1500, SALUTTERES OG FLAGET NEDHALES. PRISER: OBS! ØL : KR. 10,- KUN MEDLEMMER KAN SKYDE VAND : KR. 6,- TIL FREGATTEN. HUSTRUER VIN (1/1) : KR. 60,- OG SAMLEVERE SKYDER TIL JAGTEN. TILMELDING OG BETALING KAN SKE I MARINESTUEN SENEST SØNDAG DEN 25. MAJ. HUSK AT KØBE SKYDEKORT, du kunne jo være heldig!!

14 NYT! NYT! NYT! Fremadrettet vil Ole kok fremstille lidt mad til frokost, den første lørdag i måneden. Menu 3. maj: Røde pølser m/gammeldags varm kartoffelsalat. 7. juni: Pariserbøf m/æggeblomme, løg, capers og hakket rødbede. 2. august: Anretning m/ sild, ribbenssteg og gammel ost m/sky. Der er ferie i juli, men derefter kommer der nye datoer. Menuen bliver: Svensk pølseret m/ hakket persille. Biksemad m/spejlæg. Italiensk Minestronesuppe. Ole fastsætter prisen, som bliver så alle kan deltage.

15 AKTIVITETSPROGRAM for resten af maj kl Fregatskydning 16. august Sommerudflugt 28. august kl Pudseaften 06. september kl Skipperfest 10. oktober kl Ulkeaften 25. oktober kl kr s frokost 15. november kl Åleskafning 27. november fra kl Pudseaften 06. december kl Julefrokost 20. december kl Gløgg m/æbleskiver og banko Tilmelding og betaling foregår i stuen efter først til mølle, hvor tilmeldingslister bliver ophængt løbende. Der er max. 70 pladser. Flytteoplysninger Adresseændringer skal sendes til. Mogens Larsen Tingmarken Svendborg Eller afleveres i stuen. Det er vigtigt at du meddeler os din nye adresse ellers får du ikke dine blade.

16 Referat af ordinær generalforsamling i Korsør Marineforening Lørdag den 23. februar 2008 Formanden bød velkommen til årets generalforsamling, hvortil der var fremmødt 77 stemmeberettigede, og overlod derefter talerstolen til dirigenten, som traditionen tro også i år blev Frederik Pedersen Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og gennemgik foreningens forret ningsorden, samt generalforsamlingens dagsorden, hvortil der ingen bemærkninger var blandt de frem mødte. Inden formandens beretning, blev der uddelt medlemsemblemer og budt velkommen til 4 nye medlem mer. Derudover skulle der uddeles 25-års tegn til 4 personer, hvoraf de 3 var fremmødt. Endvidere skulle der uddeles 40-års tegn til 6 personer, hvoraf de 4 var fremmødt. Herefter skulle der vælges stemmetællere og dirigenten foreslog Klaus Jensen og Svend Arne, der blev valgt. Dirigenten overlod herefter talerstolen til formanden for fremlæggelse af formandens beretning (beretning er vedlagt referatet). Formanden kom i sin beretning bl.a. ind på de gode kammerater, som foreningen har mistet siden sidste generalforsamling og bad i den forbindelse om afholdelse af 1 minuts stilhed. Foreningens medlemssammensætning blev også omtalt, hvor formanden med stolthed kunne meddele, at foreningen stadig kan kalde sig en Marineforening, idet 90,5 % af foreningens medlemmer er ansat i/har været indkaldt til søværnet eller har sejlet i handelsflåden. Formanden takkede endvidere de mange, som har hjulpet til med at få årets arrangementer til at være så vellykkede, som tilfældet har været i årets løb. Efter at formanden havde overdraget sin beretning til forsamlingen var der bemærkninger fra: Edward Jelen: Savnede omtale af det medlem, som for eningen har ekskluderet og savnede også information om skyttelauget. Formanden svarede hertil, at der var tale om en frivillig udtræden af bestyrelsen og ikke en eksklude ring,og at dette med vilje ikke var omtalt, da det blev regnet for at være af meget personlige årsager. Skyttelaugets formand (Erik Christiansen) informerede kort om, at skyttelauget er startet op og at der skydes på livet løs. Erik kunne også stolt berette, at han er skyttelaugets bedste skytte, idet han også er den eneste. Erik oplyser fremadrettet bedst muligt om skyttelauget. Jørgen Jensen: Undrede sig over at et af foreningens nye medlemmer er blevet nægtet adgang til årets generalforsamling. Formanden svarede hertil at der ikke er kommet retursvar fra hovedforeningen, hvorfor det blev vurderet at medlemmet ikke er fuldgyldigt medlem. Efter disse bemærkninger og svar kunne dirigenten sende formandens beretning til godkendelse, og be retningen blev godkendt af de fremmødte. Herefter kunne dirigenten overlade talerstolen til kassereren for aflæggelse af foreningens årsregnskab. Kassereren gennemgik foreningens årsregnskab, hvilket affødte nogle bemærkninger fra forsamlingen. Jørgen Jensen: Takkede for et overordentligt flot regnskab, hvor han især hæftede sig ved revisionspåtegningen, hvilket efter hans mening fik regnskabet til at fremstå som et

17 professionelt regnskab. Villy Henriksen: Omtalte regnskabets balance, som er blevet underskrevet af hele bestyrelsen, hvilket bevirker at bestyrelsen har det fælles ansvar for regnskabet. Omtalte desuden revisionspåtegningen og herunder de beskrevne forbehold. Omtalte endvidere noten vedr. foreningens egenkapital. Herudover havde Villy ingen bemærkninger. Efter bemærkninger til årsregnskabet og svar på disse bemærkninger kunne dirigenten sende kassererens aflæggelse af årsregnskabet til godkendelse. Forsamlingen godkendte årsregnskabet uden yderligere be mærkninger. Dirigenten overlod herefter talerstolen til næstformanden (Theis Rosschou) for orientering om forslag og planer for det kommende år i foreningen. Theis kunne bl.a. informere at man har været nødt til, at rykke årets Fregatskydning til lørdag den 31. maj i stedet for lørdag den 24. maj som oprindeligt planlagt. Orienterede endvidere om afholdelse af frokostarrangement den 1.lørdag i hver måned. Denne orientering om forslag og planer for året affødte en enkelt bemærkning fra forsamlingen. Villy Henriksen: Gjorde opmærksom på at enhver aktivitet afføder en økonomisk konsekvens, og savner i den forbindelse et budget for året. Omtalte at et forøget tilskud til diverse arrangementer kunne tænkes, at resultere i flere tilmeldinger. Efter denne bemærkning blev næstformandens orientering om forslag og planer for året godkendt af for samlingen. Dirigenten kunne herefter orientere om indkomne forslag og oplyste, at der var indkommet et forslag, hvor Frederik Pedersen blev foreslået som ny formand for foreningen. Dette forslag blev dog hurtigt afvist af Frederik selv, da han ikke opstiller til formand og da foreningen efter hans mening er godt tjent med den nuværende formand, som han synes har gjort et fortrinligt arbej de. Efter en tiltrængt pause kunne dirigenten overgå til Valg til bestyrelsen, som var næste punkt på dags ordenen. Jørgen Olsen genopstillede som formand og blev under klapsalver genvalgt af forsamlingen. Øvrige bestyrelsesmedlemmer på valg genopstillede alle og blev alle genvalgt. Bestyrelsen foreslog John Fejer Nielsen og Uffe Tvede Jensen som suppleanter og idet Boy Bruun Chri stensen genopstillede, skulle der foretages afstemning for at vælge bestyrelsessuppleanter. Denne afstemning resulterede i at: Uffe Tvede Jensen fik 66 stemmer John Fejer Nielsen fik 55 stemmer Boy Bruun Christensen fik 15 stemmer Blanke/Ugyldige 8 stk. Uffe Tvede Jensen og John Fejer Nielsen er herefter bestyrelsessuppleanter. Herefter skulle der vælges revisorer og revisorsuppleant og dirigenten oplyste, at Jørgen Nielsen genop stiller samt, at bestyrelsen har Jørgen Frandsen og Svend Toft på forslag. Dette affødte en bemærkning. Jørgen Jensen: Undrede sig over at Villy Henriksen ikke er foreslået som revisor, idet han har

18 været med til at sætte regnskabet så flot op, som det fremstår. Opfordrede på denne baggrund forsamlingen til, at vælge Villy som revisor. Forespurgte endvidere om der forelå fuldmagt fra personer, der genopstiller men som ikke er til stede. Formanden kunne oplyse at det gjorde der ikke, men at dette ikke er nødvendigt, da der ikke er tale om bestyrelsesposter. Villy Henriksen: Accepterede opstillingen som revisor, men oplyste at det ikke kom som nogen overraskelse for ham, at bestyrelsen ikke havde foreslået ham. Dette ønskede han dog ikke at komme nærmere ind på. Han kunne dog love forsamlingen at han om han bliver valgt eller ej vil være et aktivt kritisk medlem, som vil sørge for at bide bestyrelsen i haserne. Forsamlingen overgik herefter til valg til revisorer og revisorsuppleant, hvilket resulterede i at: Villy Henriksen fik 70 stemmer Jørgen Nielsen fik 56 stemmer Svend Toft fik 16 stemmer Jørgen Frandsen fik 3 stemmer hvorefter dirigenten kunne oplyse at Villy Henriksen og Jørgen Nielsen er valgt som revisorer, og Svend Toft er valgt som revisorsuppleant. Efter valg af revisor og revisorsuppleant skulle der vælges sendemænd til det kommende sendemands møde i Odense den april 2008, og dirigenten overlod derfor talerstolen til formanden, der oriente rede om priser mv. ifm. sendemandsmødet og kunne oplyse at foreningens tilskud vil være kr. 750,00 pr. medlem, hvorimod der skal betales fuld pris for ledsager. Formanden oplyste at interesserede deltagere skal henvende sig til kassereren for tilmelding. Herefter skulle der vælges flagbærere hvilket var hurtigt overstået, idet Klaus Jensen og Frederik Peder sen genopstillede og blev enstemmigt genvalgt. Til punktet eventuelt var der bl.a. indlæg fra Lars Hinrichsen: Uddelte verbale roser til formanden og den øvrige bestyrelse for et veludført arbejde i årets løb. Han stillede spørgsmål om hvorfor den nye køledisk ikke var købt hos en af vore an noncøre, da den tilsyneladende ikke er indkøbt lokalt. Kassereren svarede hertil at køleskabet er indkøbt i Århus hvor han får fordelagtige pro center og da prisen hos lokale forhandlere ikke var acceptabel. Kassereren: Villy Henriksen : Henning J.: Kunne overfor forsamlingen oplyse at konsekvensen af forbeholdene i revisionspåtegnin gen mv. ville resultere i, at fremtidige arrangementer ville blive en del mere omkost ningstunge, idet vi måske vil være tvunget til at indhyre arbejdskraft udefra og så må for eningen betale den pris dette koster. Omtalte at han savnede beløb på disse konsekvenser af fodnoterne, som kassereren omta ler. Oplyste at kassereren formentlig ikke er fuldt opdateret på pensionsområdet, idet der må oppebæres lønindkomst til en beløbs-/timegrænse uden, at der sker fradrag i pensionsud betaling. Foreslog at man kunne regulere timelønnen, således at udbetalingen vil være uændret, men at der så tages højde for betaling af ATP, Pension og feriepenge mv. Informerede om at der til tider trækkes meget på bestyrelsens ægtefæller,

19 fordi frivilligheden blandt foreningens øvrige medlemmer indimellem kan ligge på et me get lille sted. Kassereren: Informerede om, at det er en relativ lille %-del af foreningens medlemmer, der deltager frivilligt ved foreningens arrangementer. Jørgen Jensen: Havde et par bemærkninger til regnskabet, hvor han bl.a. foreslog at der evt. gives til skud til foreninger i foreningen, hvorunder han nævnte bl.a. sangkor og Skyttelauget. Chris Hansen: Edward Jelen: Villy Henriksen: Bent Andersen: Meldte sig på baggrund af udmeldingerne om manglende frivillige selv som frivillig, som bestyrelsen kunne trække på ved fremtidige arrangementer og opfordrede andre til at gøre det samme. Orienterede om rigets tilstand indenfor Danmarks Marineforeninger og sluttede med en op fordring om, at slutte op om foreningen og dens arrangementer. Oplyste at han da også gerne meldte sig som frivillig. Oplyste desuden at han vil bistå mht. foreningens regnskab, men under betingelse af at reglerne følges til fulde. Informerede om at han af bestyrelsen blev bedt om at fratræde sin bestyrelsespost af per sonlige årsager og at han var blevet kontaktet af både formanden og næstformanden, samt at han havde brudt næstformandens tillid. Næstformanden forklarede hertil om de nærmere omstændigheder til Bents tillidsbrud, samt for Bents afgang fra bestyrelsen. Ronnie Jørgensen: Foreslog at der udfærdiges en liste, hvor frivillige kunne skrive sig på, således at der fin des en samlet oversigt over frivillige. Omtalte i den forbindelse sin egen frivillige indsats ifm. ombygningen. Ib Flintholm: Oplyste at frivilligt foreningsarbejde intet har med SKAT at gøre. Efter disse bemærkninger til punktet eventuelt kunne formanden afsluttende konstatere, at det blev til mere politik end beregnet. Han takkede atter for det store frivillige arbejde, som foreningens medlemmer lægger for dagen og takkede derefter for god ro og orden. Formanden erklærede herefter generalforsamlingen for afsluttet. BILLARDTURNERING. VENSKABSKAMP MOD ÆLDRECENTERET TEGLVÆRKSPARKEN. DEN 1. februar havde vi fået samlet et stærkt hold til hjemmekampen mod Teglværksparken (vi tabte jo desværre sidste gang i Teglværksparken), så det var med nogen spænding vi startede. Vi vandt de første par kampe, så der kom hurtigt ro på nerverne. Om Teglværksparken havde fået det forkerte ben ud af sengen vides ikke, Men en god dag havde de langt fra, så som aftenen skred frem kunne Marineforeningens billardhold hive sejren hjem med 6-2. Lars og jeg havde aftalt at starte op med en ny Pokal. Den gamle kunne ikke graveres mere. (Så den står i glas og ramme i Teglværksparken). Så den nye pokal skal graveres med Marineforeningen som vinder første gang. Om det kommer til at gå lige så smertefrit i returkampen senere tror jeg næppe, men vi vil da slås for den igen. Efter turnerings præmieoverrækkelsen, var der traditionen tro flot smørrebrød, en lille en til halsen og med en god kammeratlig snak mellem bordene, gik der hurtigt et par timer, inden vi kunne lukke og slukke for endnu en god turnering mod Teglværksparken. DATO FOR NY TUNERING MOD TEGLVÆRKSPARKEN ER D. 23/ KL Henning.

20 Hos Jomfruen v/jonna & Jane Kirkepladsen Korsør Tlf

21 Vi mødes på -- ZANZIBAR Halskovvej 16, Tlf.: Elplus Din lokale autoriserede el-installatør Hårde hvidevarer & belysning Algade Korsør

22

23 HAVNEGADE 17B KORSØR - TELEFON

24 AFS: KORSØR MARINEFORENING SØBATTERIET KORSØR B Kim Slaarup & Barbara Borgelin Tlf / MUSIK Hygge og dansemusik tilbydes Fra ca. 30 til ca. 150 personer. Bem. Dog ikke musik til lejlighedssange m.v.

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~ ~ 1 ~ ~ 2 ~ ~ 3 ~ ~ 4 ~ ~ 5 ~ ~ 6 ~ ~ 7 ~ ~ 8 ~ ~ 9 ~ ~ 10 ~ ~ 11 ~ ~ 12 ~ ~ 13 ~ ~ 14 ~ ~ 15 ~ ~ 16 ~ ~ 17 ~ ~ 18 ~ ~ 19 ~ ~ 20 ~ ~ 21 ~ ~ 22 ~ ~ 23 ~ ~ 24 ~ ~ 25 ~ ~ 26 ~ ~ 27 ~ ~ 28 ~ ~ 29 ~ ~ 30 ~

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

www.hundested-marineforening.dk

www.hundested-marineforening.dk Nr.2 April 2014 33. årg. www.hundested-marineforening.dk MEDLEMSBLAD FOR HUNDESTED MARINEFORENING Havnegade 8-3390 Hundested Tlf. 47 93 88 36 www.hundested-marineforening.dk/ Redaktør Hans Jørgen Hansen

Læs mere

Mastekranen. Slagelse Marineforening Stiftet den 8. december 1925. Blad nr. 2 April 2015 44. årgang. Foto: Steen W. Buchart - 03.07.

Mastekranen. Slagelse Marineforening Stiftet den 8. december 1925. Blad nr. 2 April 2015 44. årgang. Foto: Steen W. Buchart - 03.07. Mastekranen Slagelse Marineforening Stiftet den 8. december 1925 Foto: Steen W. Buchart - 03.07.2008 Blad nr. 2 April 2015 44. årgang Marineforeningens Slagelseafdeling Bredegade 16 4200 Slagelse Tlf.:

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 3 April 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

www.hundested-marineforening.dk

www.hundested-marineforening.dk Nr.1 Januar 2015 34. årg. www.hundested-marineforening.dk MEDLEMSBLAD FOR HUNDESTED MARINEFORENING Havnegade 8-3390 Hundested Tlf. 47 93 88 36 www.hundested-marineforening.dk/ Redaktør Hans Jørgen Hansen

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

NR 2 2014 77. ÅRGANG. Georg Stage i Københavns havn.

NR 2 2014 77. ÅRGANG. Georg Stage i Københavns havn. NR 2 2014 77. ÅRGANG Georg Stage i Københavns havn. Udgiver Georg Stage Foreningen. En upolitisk forening af tidligere befalingsmænd og elever fra skoleskibet Georg Stage. Bestyrelsen Formand Peter Armfelt

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN www.virksundlyst.dk 18. ÅRGANG NR. 124-3/2008 MEDLEMSBLAD FOR VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN Virksund Lystbådehavns bestyrelse og udvalg: Formand... Ole Boel Pedersen... Tlf. 86 67 65 04 Næstformand...

Læs mere

2 Maj 2008 65. Årgang

2 Maj 2008 65. Årgang 2 Maj 2008 65. Årgang SØVÆRNETS IDRÆTSFOR- ENINGERS FÆLLESUDVALG Formand: Orlogskaptajn Kent Ravn Vedbyholm 65 2650 Hvidovre kbravn@webspeed.dk SØVÆRNETS IDRÆTSFOR- ENING FREDERIKSHAVN Formand: Orlogskaptajn

Læs mere

bäxü [täxäüzxç GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1

bäxü [täxäüzxç GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1 bäxü [täxäüzxç Nr. 2 April 201 014 28.. årgang GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1 bäxü [täxäüzxç Kredsbestyrelsen Ansvarshavende redaktør Gitte Hess 20 93 53 06 efter 19.00 Kredsformand: Gitte Hess Kun

Læs mere

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Vejle Motorbåd-Klub Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Referat fra Generalforsamling i Vejle Motorbåd Klub Torsdag, den 12. april 2012 Dagsorden: Efter formandens velkomst

Læs mere

BRØNDBYERNES HAVEBY. H/F HAREKÆR. MOSEBJERGVEJ 120A. 2605 BRØNDBY

BRØNDBYERNES HAVEBY. H/F HAREKÆR. MOSEBJERGVEJ 120A. 2605 BRØNDBY GF/2013 Til stede Referat af generalforsamling i H/F Harekær lørdag den 23. marts 2013 kl. 14, afholdt i Kilden Kulturhus. Repræsentanter fra 90 haver, svarende til 180 stemmer. Der er 133 personer til

Læs mere

Nr. 2 februar 2015. Generalforsamling...1. Årets Fregatskydning...7. Slupsejlads...8. Kompasset rundt...16. Ebeltoft Marineforening

Nr. 2 februar 2015. Generalforsamling...1. Årets Fregatskydning...7. Slupsejlads...8. Kompasset rundt...16. Ebeltoft Marineforening Nr. 2 februar 2015 11 Generalforsamling...1 Årets Fregatskydning...7 Slupsejlads...8 Ebeltoft Marineforening Kompasset rundt...16 jagt fiskeri Skibsudstyr Garn + ruser sejlsport god betjening SHIP O HØJ

Læs mere

K L E M Å. April 2010

K L E M Å. April 2010 K L E M Å 2 April 2010 Redaktionen Opsætning og div.: Mogens Jensen Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev Tlf. 74 53 03 68 Medredaktør: Kurt Koch Distribution: Mogens Jensen Næste Deadline: 20. juni

Læs mere

68. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING

68. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 68. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 2 PROPEL Nr. 2/2011 Aktivitetskalender Mød op når din forening kalder, så får du glæde af foreningen, og foreningen

Læs mere

69. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2012 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING

69. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2012 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 69. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2012 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 2 PROPEL Nr. 2/2012 Aktivitetskalender Mød op når din forening kalder, så får du glæde af foreningen, og foreningen

Læs mere

K L E M Å. "E-Holdet klar til FM" 2

K L E M Å. E-Holdet klar til FM 2 K L E M Å "E-Holdet klar til FM" 2 Maj 2009 2 Redaktionen. Opsætning og div. Mogens Jensen, Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev. Telefon: 74 53 03 68. Medredaktør. Kurt Koch. Distribution. Mogens

Læs mere

Politiets Fiskeklub. www.viktor.dk. Civil - pensioneret : 49 14 72 36 : 28 57 45 23 (før 1700) @: janejler@webspeed.dk

Politiets Fiskeklub. www.viktor.dk. Civil - pensioneret : 49 14 72 36 : 28 57 45 23 (før 1700) @: janejler@webspeed.dk Politiets Fiskeklub vi fanger de største fisk Formand Bent Hytholm Jensen Kriminalteknisk Enhed : 45 15 44 10 : 20 10 85 07 @: bhj002@politi.dk Kasserer Jan Ejler Civil - pensioneret : 49 14 72 36 : 28

Læs mere

1 Februar 2007 64. Årgang

1 Februar 2007 64. Årgang 1 Februar 2007 64. Årgang SØVÆRNETS IDRÆTSFORENINGERS SØVÆRNETS IDRÆTSFORENINGERS FÆLLESUDVALG ÆRESMEDLEMMER: Formand: Orlogskaptajn Kent Ravn Erik Harder, Eigil Jørgensen, Einar Christiansen Vedbyholm

Læs mere

FD-NYT. Frederikssund Sejlklub. Husk standerhejsningen den 5. maj. Marts 2-2012

FD-NYT. Frederikssund Sejlklub. Husk standerhejsningen den 5. maj. Marts 2-2012 FD-NYT Frederikssund Sejlklub Marts 2-2012 Husk standerhejsningen den 5. maj Frederikssund Sejlklub Kalvøvej 15, 3600 Frederikssund www. frederikssundsejlklub.dk Bestyrelse: Formand Lotte Moselund 30 26

Læs mere

1 Februar 2004. 61. Årgang * Marineidræt 1/2004*

1 Februar 2004. 61. Årgang * Marineidræt 1/2004* 1 Februar 2004 61. Årgang * Marineidræt 1/2004* SØVÆRNETS IDRÆTSFORENINGERS FÆLLESUDVALG SØVÆRNETS IDRÆTSFORENINGERS ÆRESMEDLEMMER: Formand: Orlogskaptajn Kent Ravn E. Harder, E. Jørgensen, E. Christiansen

Læs mere

Nummer 1 Marts 2013. Tilbageblik på sidste års Kongelig Classic. ABC 1 Makrellen

Nummer 1 Marts 2013. Tilbageblik på sidste års Kongelig Classic. ABC 1 Makrellen Nummer 1 Marts 2013 Tilbageblik på sidste års Kongelig Classic. ABC 1 Makrellen Adresseliste for bestyrelse og udvalg i Aabenraa Båd Club Bestyrelsen Formand: Svend E. Mundeling Industrivej 7, DK-6200

Læs mere

R e f e r a t fra Ordinær Generalforsamling i Roskilde og Omegns Jagtforening torsdag d. 7. februar 2013 kl. 19:00

R e f e r a t fra Ordinær Generalforsamling i Roskilde og Omegns Jagtforening torsdag d. 7. februar 2013 kl. 19:00 R e f e r a t fra Ordinær Generalforsamling i Roskilde og Omegns Jagtforening torsdag d. 7. februar 2013 kl. 19:00 Generalforsamlingen afholdt på Jagtgården i Svogerslev. Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af generalforsamling 2010. onsdag d. 20. januar 2010 på Kejserdal

Referat af generalforsamling 2010. onsdag d. 20. januar 2010 på Kejserdal Referat af generalforsamling 2010 onsdag d. 20. januar 2010 på Kejserdal Referat nr. 2010/2 Møde start: kl. 19:35 Møde slut: kl. 20:55 Antal deltagere: 22 personer: Mogens Petersen, Erik B. Olsen, Marianne

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 27. april 2014. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere