Marineforeningen Korsør afd Årgang

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Marineforeningen Korsør afd. 2008 35. Årgang"

Transkript

1 Marineforeningen Korsør afd. Nr Årgang

2

3 KO RSØ R AFD ELING ST IFT ET FORENINGENS FORMÅL Er at styrke nationens interesse for Søværnet og Søfarten ved fælles arbejde for denne sag, samt at vedligeholde forbindelsen og kammeratskabsfølelsen mellem personel der har gjort tjeneste, eller er tjenestegørende i Søværnet. FORMAND Jørgen Olsen Egøgade Korsør Tlf.: NÆSTFORMAND Theis Rosschou Revvej Korsør Tlf.: KASSERER Mogens Larsen Tingmarken Svendborg Tlf.: SEKRETÆR Jens René Jensen Motalavej th Korsør Tlf.: BEST. MEDLEMMER Henning Jørgensen Tlf.: Susanne Sønderbye Tlf.: Hans Slesvig Tlf.: Steen Jensen Tlf.: SKYTTELAVSFORMAND Erik Christiansen Tlf.: HJEMMESIDE KOMPASROSENS ANSVARSH. REDAK. Næstformanden ANNONCER Næstformanden DISTRIKT III DISTRIKTFORMAND Edward Jelen Tlf.: MARINESTUEN Tlf.: VISEVÆRT Harry Nielsen Tlf.:

4 MARSKANDISEREN HALSKOVVEJ KORSØR TLF.: MAN FRE KL LØR KL Korsør Dæk & Udstødningscenter v/benny Søbjerg Pedersen Tårnborgvej Korsør Tlf CVR.nr

5 Det lokale autoværksted tilbyder: Mere end 25 års erfaring med alt indenfor. Service eftersyn.. Klargøring til syn.. Autoreparation.. Forsikringsskader. Med venlig hilsen, P. E. Biler ApS Bag Stadion Korsør Tlf

6 banktrelleborg Villy Jensen

7 Frokost A la carte Åben alle dage kl HAVNEARKADEN 5 KORSØR TLF Månedsmenu Pizza

8 H. Chr. Müllers

9 Nyt fra formanden. 21.februar. Var der pudseaften. Der var 12 mand mødt frem for at gøre stuen pæn til generalforsamlingen et par dage efter. Det er lidt flere en vi plejer at være, men vi kan godt være flere. Det er også dejligt at sidde bagefter og hygge sig med lidt brød og en lille en til halsen, så prøv at være med. 23.februar. Så nåede vi til generalforsamlingen. 77 medlemmer var mødt op. Efter det dejlige morgenmåltid med en lille en til at vågne på, var vi klar til generalforsamlingen, som begyndte med at vi rejste os, for at mindes de medlemmer der var gået fra borde i årets løb. Efter beretningen blev det tid til valg, hvor de opstillede fra bestyrelsen blev genvalgt. Som suppleanter blev John Fejer samt Uffe Jensen valgt. Til revisorer blev det Willy Henriksen samt Jørgen Nielsen. Vi siger tillykke med valgene. Ved 12 tiden blev generalforsamlingen erklæret for afsluttet og vi kunne gå over til Mogens biksemad. 14. marts. Ulkeaftenen blev igen en fornøjelig aften med brunkål lavet af Ole kok krydret med et foredrag af pensioneret politibetjent Poul Fjeldgaard fra politimuseet. Det var ikke første gang han var her, så han fortsatte der vor han slap sidste gang, det er utroligt hvad han har oplevet og kan huske. Men det er lidt kedeligt, at ikke flere møder op til disse aftener, vi var kun 25 medlemmer. Her til sidst vil jeg ønske vore medlemmer og deres familie vores annoncører samt alle på flådestationen en rigtig god sommer Med orlogshilsen Jørgen

10 Nye medlemmer Harald E Jensen Jørn Georg Mikkelsen Else Rasmussen Bruno From Jørgensen Vi ønsker jer velkommen i afdelingen. Fødselsdage 75 år Ole Dyrby 70 år Leif Søndergaard Kurt Fogh Hans Ole Winther 60 år Kaj Ove Lund 50 år Carsten Mandrup Jørgensen Poul Witzel Niemand 40 år Brian W Nielsen Robert Hansen Rene Berger Marineforeningen ønsker tillykke.

11 REDAKTIONSRULLEN. I år er det 10 år siden vi den 21. august, kl forlod den gamle stue i Slottensgade og flyttede marineforeningsflaget og kanonen til Søbatteriet, ledsaget af sækkepibemusik. Det er næsten ikke til at fatte, at i denne tid for 10 år siden, sled og masede mange frivillige medlemmer sammen med bestyrelsen, med at istandsætte og indrette den dejlige stue, som i dag virker som en selvfølgelighed når man kommer der. Vi har da godt nok været nødt til at få maling og lofter frisket op for nogle år siden og stuen kræver da også løbende vedligeholdelse. Heldigvis er der et friskt rengørings- og vedligeholdelses team, som løbende tager sig af den tjans. Der er sket mangt og meget i de ti år, og til trods for at det ikke altid er lutter lagkage, så kan det konstateres, at vores afdeling lever i bedste velgående. Vi har i vores hus/ stue, en god ramme for vore aktiviteter, en sund økonomi, dejlige frivillige hjælpere, gode relationer udadtil og et solidt fundament af gode, stabile medlemmer. De ti år vil blive markeret i august, ved et lille traktement. Nærmere om dette i næste nummer som forventes udsendt ca. 1. august. Den siddende, men ikke stillesiddende, bestyrelse arbejder konstant med det formål for øje, at udvikle og forbedre afdelingen. Jeg skal derfor venligst henlede opmærksomheden på, at når bestyrelsen fremkommer med forslag til generalforsamlingen, så er det velgennemtænkte og bearbejdede forslag, som bestyrelsen fremlægger, og som fremsættes i den overbevisning, at det er til bedste for afdelingen! Selvfølgelig er det generalforsamlingens eksklusive ret, at forkaste disse, eller fremsætte andre forslag, men jeg håber at man ved kommende generalforsamlinger tænker over, at der altid er en grund til bestyrelsens forslag, også selv om denne grund ikke tydeligt fremgår af forslaget. Julemærker!! Der er et medlem som ikke har fået sine julemærker med det rigtige nummer, så de som har købt julemærker, bedes kontrollere numrene og henvende jer, hvis I har fået nogle med forkerte numre. Sangkoret Holder sommerpause, men starter igen den 26. august. Der er dog nogle arrangementer i løbet af sommeren. Sommerudflugten går i år til det andet koldkrigsmuseum, Stevnsfortet. Det skulle være mindst lige så interessant som Langelandsfortet var sidste sommer. Datoen er imidlertid ændret til den 16. august. Det vil være en heldagsudflugt med bus og indlagt frokost. Og så skal det herved, på given foranledning indskærpes, at alle som lejer eller låner stuen til arrangementer udenfor marineforeningsregi, ikke kan anvende marineforeningens flag, eller i øvrigt flage på flag- og signalmasten, uden indhentet tilladelse hos bestyrelsen. Vi var for nylig ude for, at der blev flaget på hel i forbindelse med en anden forenings arrangement, hvor der på grund af en dansk soldats dødsfald i Afghanistan, skulle have været flaget på halv, hvilket indbragte en skriftlig misbilligelse fra flådestationen. Vi beklager hændelsen og vil på denne måde sikre, at noget tilsvarende ikke forekommer fremover. Deadline for stof til næste udgave er: 11. juli. Redacteuren ønsker alle læsere en god sommer.

12 FREGATSKYDNING OG JAGTSKYDNING LØRDAG DEN 31. maj 2008 KL PÅ MAGLEØ SKYDEBANE, PRIS PR. SKYTTE: INCL. MORGENMAD, KR. 75,- INCL. MORGENMAD OG FROKOST, KR FOR IKKE SKYTTER: MORGENMAD, KR. 35,- FROKOST, KR. 50,- KL. 0800, SERVERES KAFFE OG MORGENBRØD MED EN MORGENBITTER OG DER SKRIVES NUMRE OP. KL. 0830, FREGAT- OG JAGTKAPTAJN GÅR OMBORD. KL. 0900, FLAGET HEJSES MED SALUT. KAPTAJNERNE OG FORMANDEN INSPICERER SKYTTERNE. NYE MEDLEMMER MODTAGER EMBLEM. REGLER OPLÆSES OG DOMMERE UDPEGES. KL. 0930, SKYDNING OG ØVRIGE AKTIVITETER PÅBEGYNDES.

13 DER ER FEM-SKUDS-SKYDNING MED LUFTGEVÆRER OG FINE PRÆMIER TIL 1., 2. og 3. PLADSEN. KL. 1200: FROKOST OG FÆLLESSANG/HYGGE, Frokosten består af den sædvanlige gode buffet. Under frokosten er der Amerikansk lotteri. KL. 1300: SKYDNINGEN GENOPTAGES TIL SKIBENE ER SÆNKET, DEREFTER UDNÆVNES DE NYE KAPTAJNER OG PRÆMIER UDDELES. KL. CA. 1500, SALUTTERES OG FLAGET NEDHALES. PRISER: OBS! ØL : KR. 10,- KUN MEDLEMMER KAN SKYDE VAND : KR. 6,- TIL FREGATTEN. HUSTRUER VIN (1/1) : KR. 60,- OG SAMLEVERE SKYDER TIL JAGTEN. TILMELDING OG BETALING KAN SKE I MARINESTUEN SENEST SØNDAG DEN 25. MAJ. HUSK AT KØBE SKYDEKORT, du kunne jo være heldig!!

14 NYT! NYT! NYT! Fremadrettet vil Ole kok fremstille lidt mad til frokost, den første lørdag i måneden. Menu 3. maj: Røde pølser m/gammeldags varm kartoffelsalat. 7. juni: Pariserbøf m/æggeblomme, løg, capers og hakket rødbede. 2. august: Anretning m/ sild, ribbenssteg og gammel ost m/sky. Der er ferie i juli, men derefter kommer der nye datoer. Menuen bliver: Svensk pølseret m/ hakket persille. Biksemad m/spejlæg. Italiensk Minestronesuppe. Ole fastsætter prisen, som bliver så alle kan deltage.

15 AKTIVITETSPROGRAM for resten af maj kl Fregatskydning 16. august Sommerudflugt 28. august kl Pudseaften 06. september kl Skipperfest 10. oktober kl Ulkeaften 25. oktober kl kr s frokost 15. november kl Åleskafning 27. november fra kl Pudseaften 06. december kl Julefrokost 20. december kl Gløgg m/æbleskiver og banko Tilmelding og betaling foregår i stuen efter først til mølle, hvor tilmeldingslister bliver ophængt løbende. Der er max. 70 pladser. Flytteoplysninger Adresseændringer skal sendes til. Mogens Larsen Tingmarken Svendborg Eller afleveres i stuen. Det er vigtigt at du meddeler os din nye adresse ellers får du ikke dine blade.

16 Referat af ordinær generalforsamling i Korsør Marineforening Lørdag den 23. februar 2008 Formanden bød velkommen til årets generalforsamling, hvortil der var fremmødt 77 stemmeberettigede, og overlod derefter talerstolen til dirigenten, som traditionen tro også i år blev Frederik Pedersen Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og gennemgik foreningens forret ningsorden, samt generalforsamlingens dagsorden, hvortil der ingen bemærkninger var blandt de frem mødte. Inden formandens beretning, blev der uddelt medlemsemblemer og budt velkommen til 4 nye medlem mer. Derudover skulle der uddeles 25-års tegn til 4 personer, hvoraf de 3 var fremmødt. Endvidere skulle der uddeles 40-års tegn til 6 personer, hvoraf de 4 var fremmødt. Herefter skulle der vælges stemmetællere og dirigenten foreslog Klaus Jensen og Svend Arne, der blev valgt. Dirigenten overlod herefter talerstolen til formanden for fremlæggelse af formandens beretning (beretning er vedlagt referatet). Formanden kom i sin beretning bl.a. ind på de gode kammerater, som foreningen har mistet siden sidste generalforsamling og bad i den forbindelse om afholdelse af 1 minuts stilhed. Foreningens medlemssammensætning blev også omtalt, hvor formanden med stolthed kunne meddele, at foreningen stadig kan kalde sig en Marineforening, idet 90,5 % af foreningens medlemmer er ansat i/har været indkaldt til søværnet eller har sejlet i handelsflåden. Formanden takkede endvidere de mange, som har hjulpet til med at få årets arrangementer til at være så vellykkede, som tilfældet har været i årets løb. Efter at formanden havde overdraget sin beretning til forsamlingen var der bemærkninger fra: Edward Jelen: Savnede omtale af det medlem, som for eningen har ekskluderet og savnede også information om skyttelauget. Formanden svarede hertil, at der var tale om en frivillig udtræden af bestyrelsen og ikke en eksklude ring,og at dette med vilje ikke var omtalt, da det blev regnet for at være af meget personlige årsager. Skyttelaugets formand (Erik Christiansen) informerede kort om, at skyttelauget er startet op og at der skydes på livet løs. Erik kunne også stolt berette, at han er skyttelaugets bedste skytte, idet han også er den eneste. Erik oplyser fremadrettet bedst muligt om skyttelauget. Jørgen Jensen: Undrede sig over at et af foreningens nye medlemmer er blevet nægtet adgang til årets generalforsamling. Formanden svarede hertil at der ikke er kommet retursvar fra hovedforeningen, hvorfor det blev vurderet at medlemmet ikke er fuldgyldigt medlem. Efter disse bemærkninger og svar kunne dirigenten sende formandens beretning til godkendelse, og be retningen blev godkendt af de fremmødte. Herefter kunne dirigenten overlade talerstolen til kassereren for aflæggelse af foreningens årsregnskab. Kassereren gennemgik foreningens årsregnskab, hvilket affødte nogle bemærkninger fra forsamlingen. Jørgen Jensen: Takkede for et overordentligt flot regnskab, hvor han især hæftede sig ved revisionspåtegningen, hvilket efter hans mening fik regnskabet til at fremstå som et

17 professionelt regnskab. Villy Henriksen: Omtalte regnskabets balance, som er blevet underskrevet af hele bestyrelsen, hvilket bevirker at bestyrelsen har det fælles ansvar for regnskabet. Omtalte desuden revisionspåtegningen og herunder de beskrevne forbehold. Omtalte endvidere noten vedr. foreningens egenkapital. Herudover havde Villy ingen bemærkninger. Efter bemærkninger til årsregnskabet og svar på disse bemærkninger kunne dirigenten sende kassererens aflæggelse af årsregnskabet til godkendelse. Forsamlingen godkendte årsregnskabet uden yderligere be mærkninger. Dirigenten overlod herefter talerstolen til næstformanden (Theis Rosschou) for orientering om forslag og planer for det kommende år i foreningen. Theis kunne bl.a. informere at man har været nødt til, at rykke årets Fregatskydning til lørdag den 31. maj i stedet for lørdag den 24. maj som oprindeligt planlagt. Orienterede endvidere om afholdelse af frokostarrangement den 1.lørdag i hver måned. Denne orientering om forslag og planer for året affødte en enkelt bemærkning fra forsamlingen. Villy Henriksen: Gjorde opmærksom på at enhver aktivitet afføder en økonomisk konsekvens, og savner i den forbindelse et budget for året. Omtalte at et forøget tilskud til diverse arrangementer kunne tænkes, at resultere i flere tilmeldinger. Efter denne bemærkning blev næstformandens orientering om forslag og planer for året godkendt af for samlingen. Dirigenten kunne herefter orientere om indkomne forslag og oplyste, at der var indkommet et forslag, hvor Frederik Pedersen blev foreslået som ny formand for foreningen. Dette forslag blev dog hurtigt afvist af Frederik selv, da han ikke opstiller til formand og da foreningen efter hans mening er godt tjent med den nuværende formand, som han synes har gjort et fortrinligt arbej de. Efter en tiltrængt pause kunne dirigenten overgå til Valg til bestyrelsen, som var næste punkt på dags ordenen. Jørgen Olsen genopstillede som formand og blev under klapsalver genvalgt af forsamlingen. Øvrige bestyrelsesmedlemmer på valg genopstillede alle og blev alle genvalgt. Bestyrelsen foreslog John Fejer Nielsen og Uffe Tvede Jensen som suppleanter og idet Boy Bruun Chri stensen genopstillede, skulle der foretages afstemning for at vælge bestyrelsessuppleanter. Denne afstemning resulterede i at: Uffe Tvede Jensen fik 66 stemmer John Fejer Nielsen fik 55 stemmer Boy Bruun Christensen fik 15 stemmer Blanke/Ugyldige 8 stk. Uffe Tvede Jensen og John Fejer Nielsen er herefter bestyrelsessuppleanter. Herefter skulle der vælges revisorer og revisorsuppleant og dirigenten oplyste, at Jørgen Nielsen genop stiller samt, at bestyrelsen har Jørgen Frandsen og Svend Toft på forslag. Dette affødte en bemærkning. Jørgen Jensen: Undrede sig over at Villy Henriksen ikke er foreslået som revisor, idet han har

18 været med til at sætte regnskabet så flot op, som det fremstår. Opfordrede på denne baggrund forsamlingen til, at vælge Villy som revisor. Forespurgte endvidere om der forelå fuldmagt fra personer, der genopstiller men som ikke er til stede. Formanden kunne oplyse at det gjorde der ikke, men at dette ikke er nødvendigt, da der ikke er tale om bestyrelsesposter. Villy Henriksen: Accepterede opstillingen som revisor, men oplyste at det ikke kom som nogen overraskelse for ham, at bestyrelsen ikke havde foreslået ham. Dette ønskede han dog ikke at komme nærmere ind på. Han kunne dog love forsamlingen at han om han bliver valgt eller ej vil være et aktivt kritisk medlem, som vil sørge for at bide bestyrelsen i haserne. Forsamlingen overgik herefter til valg til revisorer og revisorsuppleant, hvilket resulterede i at: Villy Henriksen fik 70 stemmer Jørgen Nielsen fik 56 stemmer Svend Toft fik 16 stemmer Jørgen Frandsen fik 3 stemmer hvorefter dirigenten kunne oplyse at Villy Henriksen og Jørgen Nielsen er valgt som revisorer, og Svend Toft er valgt som revisorsuppleant. Efter valg af revisor og revisorsuppleant skulle der vælges sendemænd til det kommende sendemands møde i Odense den april 2008, og dirigenten overlod derfor talerstolen til formanden, der oriente rede om priser mv. ifm. sendemandsmødet og kunne oplyse at foreningens tilskud vil være kr. 750,00 pr. medlem, hvorimod der skal betales fuld pris for ledsager. Formanden oplyste at interesserede deltagere skal henvende sig til kassereren for tilmelding. Herefter skulle der vælges flagbærere hvilket var hurtigt overstået, idet Klaus Jensen og Frederik Peder sen genopstillede og blev enstemmigt genvalgt. Til punktet eventuelt var der bl.a. indlæg fra Lars Hinrichsen: Uddelte verbale roser til formanden og den øvrige bestyrelse for et veludført arbejde i årets løb. Han stillede spørgsmål om hvorfor den nye køledisk ikke var købt hos en af vore an noncøre, da den tilsyneladende ikke er indkøbt lokalt. Kassereren svarede hertil at køleskabet er indkøbt i Århus hvor han får fordelagtige pro center og da prisen hos lokale forhandlere ikke var acceptabel. Kassereren: Villy Henriksen : Henning J.: Kunne overfor forsamlingen oplyse at konsekvensen af forbeholdene i revisionspåtegnin gen mv. ville resultere i, at fremtidige arrangementer ville blive en del mere omkost ningstunge, idet vi måske vil være tvunget til at indhyre arbejdskraft udefra og så må for eningen betale den pris dette koster. Omtalte at han savnede beløb på disse konsekvenser af fodnoterne, som kassereren omta ler. Oplyste at kassereren formentlig ikke er fuldt opdateret på pensionsområdet, idet der må oppebæres lønindkomst til en beløbs-/timegrænse uden, at der sker fradrag i pensionsud betaling. Foreslog at man kunne regulere timelønnen, således at udbetalingen vil være uændret, men at der så tages højde for betaling af ATP, Pension og feriepenge mv. Informerede om at der til tider trækkes meget på bestyrelsens ægtefæller,

19 fordi frivilligheden blandt foreningens øvrige medlemmer indimellem kan ligge på et me get lille sted. Kassereren: Informerede om, at det er en relativ lille %-del af foreningens medlemmer, der deltager frivilligt ved foreningens arrangementer. Jørgen Jensen: Havde et par bemærkninger til regnskabet, hvor han bl.a. foreslog at der evt. gives til skud til foreninger i foreningen, hvorunder han nævnte bl.a. sangkor og Skyttelauget. Chris Hansen: Edward Jelen: Villy Henriksen: Bent Andersen: Meldte sig på baggrund af udmeldingerne om manglende frivillige selv som frivillig, som bestyrelsen kunne trække på ved fremtidige arrangementer og opfordrede andre til at gøre det samme. Orienterede om rigets tilstand indenfor Danmarks Marineforeninger og sluttede med en op fordring om, at slutte op om foreningen og dens arrangementer. Oplyste at han da også gerne meldte sig som frivillig. Oplyste desuden at han vil bistå mht. foreningens regnskab, men under betingelse af at reglerne følges til fulde. Informerede om at han af bestyrelsen blev bedt om at fratræde sin bestyrelsespost af per sonlige årsager og at han var blevet kontaktet af både formanden og næstformanden, samt at han havde brudt næstformandens tillid. Næstformanden forklarede hertil om de nærmere omstændigheder til Bents tillidsbrud, samt for Bents afgang fra bestyrelsen. Ronnie Jørgensen: Foreslog at der udfærdiges en liste, hvor frivillige kunne skrive sig på, således at der fin des en samlet oversigt over frivillige. Omtalte i den forbindelse sin egen frivillige indsats ifm. ombygningen. Ib Flintholm: Oplyste at frivilligt foreningsarbejde intet har med SKAT at gøre. Efter disse bemærkninger til punktet eventuelt kunne formanden afsluttende konstatere, at det blev til mere politik end beregnet. Han takkede atter for det store frivillige arbejde, som foreningens medlemmer lægger for dagen og takkede derefter for god ro og orden. Formanden erklærede herefter generalforsamlingen for afsluttet. BILLARDTURNERING. VENSKABSKAMP MOD ÆLDRECENTERET TEGLVÆRKSPARKEN. DEN 1. februar havde vi fået samlet et stærkt hold til hjemmekampen mod Teglværksparken (vi tabte jo desværre sidste gang i Teglværksparken), så det var med nogen spænding vi startede. Vi vandt de første par kampe, så der kom hurtigt ro på nerverne. Om Teglværksparken havde fået det forkerte ben ud af sengen vides ikke, Men en god dag havde de langt fra, så som aftenen skred frem kunne Marineforeningens billardhold hive sejren hjem med 6-2. Lars og jeg havde aftalt at starte op med en ny Pokal. Den gamle kunne ikke graveres mere. (Så den står i glas og ramme i Teglværksparken). Så den nye pokal skal graveres med Marineforeningen som vinder første gang. Om det kommer til at gå lige så smertefrit i returkampen senere tror jeg næppe, men vi vil da slås for den igen. Efter turnerings præmieoverrækkelsen, var der traditionen tro flot smørrebrød, en lille en til halsen og med en god kammeratlig snak mellem bordene, gik der hurtigt et par timer, inden vi kunne lukke og slukke for endnu en god turnering mod Teglværksparken. DATO FOR NY TUNERING MOD TEGLVÆRKSPARKEN ER D. 23/ KL Henning.

20 Hos Jomfruen v/jonna & Jane Kirkepladsen Korsør Tlf

21 Vi mødes på -- ZANZIBAR Halskovvej 16, Tlf.: Elplus Din lokale autoriserede el-installatør Hårde hvidevarer & belysning Algade Korsør

22

23 HAVNEGADE 17B KORSØR - TELEFON

24 AFS: KORSØR MARINEFORENING SØBATTERIET KORSØR B Kim Slaarup & Barbara Borgelin Tlf / MUSIK Hygge og dansemusik tilbydes Fra ca. 30 til ca. 150 personer. Bem. Dog ikke musik til lejlighedssange m.v.

Marineforeningen Korsør afd. 2011 38. Årgang

Marineforeningen Korsør afd. 2011 38. Årgang Marineforeningen Korsør afd. Nr.2 2011 38. Årgang KO RSØ R AFD ELING ST IFT ET 1 916 FORENINGENS FORMÅL Er at styrke nationens interesse for Søværnet og Søfarten ved fælles arbejde for denne sag, samt

Læs mere

Marineforeningen Korsør afd. 2013 40. Årgang

Marineforeningen Korsør afd. 2013 40. Årgang Marineforeningen Korsør afd. Nr.3 2013 40. Årgang KORSØR AFDELING STIFTET 1916 FORENINGENS FORMÅL Er at styrke nationens interesse for Søværnet og Søfarten ved fælles arbejde for denne sag, samt at vedligeholde

Læs mere

Marineforeningen Korsør afd. 2013 40. Årgang

Marineforeningen Korsør afd. 2013 40. Årgang Marineforeningen Korsør afd. Nr.2 2013 40. Årgang KORSØR AFDELING STIFTET 1916 FORENINGENS FORMÅL Er at styrke nationens interesse for Søværnet og Søfarten ved fælles arbejde for denne sag, samt at vedligeholde

Læs mere

Marineforeningen Korsør afd. 2012 39. Årgang

Marineforeningen Korsør afd. 2012 39. Årgang Marineforeningen Korsør afd. Nr.4 2012 39. Årgang KORSØR AFDELING STIFTET 1916 FORENINGENS FORMÅL Er at styrke nationens interesse for Søværnet og Søfarten ved fælles arbejde for denne sag, samt at vedligeholde

Læs mere

Marineforeningen Korsør afd. 2010 37. Årgang

Marineforeningen Korsør afd. 2010 37. Årgang Marineforeningen Korsør afd. Nr.1 2010 37. Årgang KO RSØ R AFD ELING ST IFT ET 1 916 FORENINGENS FORMÅL Er at styrke nationens interesse for Søværnet og Søfarten ved fælles arbejde for denne sag, samt

Læs mere

Marineforeningen Korsør afd. 2014 41. Årgang

Marineforeningen Korsør afd. 2014 41. Årgang Marineforeningen Korsør afd. Nr.1 2014 41. Årgang KORSØR AFDELING STIFTET 1916 FORENINGENS FORMÅL Er at styrke nationens interesse for Søværnet og Søfarten ved fælles arbejde for denne sag, samt at vedligeholde

Læs mere

Marineforeningen Korsør afd. 2011 38. Årgang

Marineforeningen Korsør afd. 2011 38. Årgang Marineforeningen Korsør afd. Nr.3 2011 38. Årgang KO RSØ R AFD ELING ST IFT ET 1 916 FORENINGENS FORMÅL Er at styrke nationens interesse for Søværnet og Søfarten ved fælles arbejde for denne sag, samt

Læs mere

Marineforeningen Korsør afd. 2008 35. Årgang

Marineforeningen Korsør afd. 2008 35. Årgang Marineforeningen Korsør afd. Nr.3 2008 35. Årgang KO RSØ R AFD ELING ST IFT ET 1 916 FORENINGENS FORMÅL Er at styrke nationens interesse for Søværnet og Søfarten ved fælles arbejde for denne sag, samt

Læs mere

Marineforeningen Korsør afd. 2010 37. Årgang

Marineforeningen Korsør afd. 2010 37. Årgang Marineforeningen Korsør afd. Nr.2 2010 37. Årgang KO RSØ R AFD ELING ST IFT ET 1 916 FORENINGENS FORMÅL Er at styrke nationens interesse for Søværnet og Søfarten ved fælles arbejde for denne sag, samt

Læs mere

Marineforeningen Korsør afd. 2015 42. Årgang

Marineforeningen Korsør afd. 2015 42. Årgang Marineforeningen Korsør afd. Nr.2 2015 42. Årgang Tillykke til Henrik Jensen A/S med de 25 år, ønskes af Korsør Marineforening.. KORSØR AFDELING STIFTET 1916 FORENINGENS FORMÅL Er at styrke nationens interesse

Læs mere

Marineforeningen Korsør afd. 2012 39. Årgang

Marineforeningen Korsør afd. 2012 39. Årgang Marineforeningen Korsør afd. Nr.1 2012 39. Årgang KO RSØ R AFD ELING ST IFT ET 1 916 FORENINGENS FORMÅL Er at styrke nationens interesse for Søværnet og Søfarten ved fælles arbejde for denne sag, samt

Læs mere

Marineforeningen Korsør afd. 2010 37. Årgang

Marineforeningen Korsør afd. 2010 37. Årgang Marineforeningen Korsør afd. Nr.4 2010 37. Årgang KO RSØ R AFD ELING ST IFT ET 1 916 FORENINGENS FORMÅL Er at styrke nationens interesse for Søværnet og Søfarten ved fælles arbejde for denne sag, samt

Læs mere

Marineforeningen Korsør afd. 2010 37. Årgang

Marineforeningen Korsør afd. 2010 37. Årgang Marineforeningen Korsør afd. Nr.3 2010 37. Årgang KO RSØ R AFD ELING ST IFT ET 1 916 FORENINGENS FORMÅL Er at styrke nationens interesse for Søværnet og Søfarten ved fælles arbejde for denne sag, samt

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Marineforeningen Korsør afd. 2015 42. Årgang

Marineforeningen Korsør afd. 2015 42. Årgang Marineforeningen Korsør afd. Nr.1 2015 42. Årgang KORSØR AFDELING STIFTET 1916 FORENINGENS FORMÅL Er at styrke nationens interesse for Søværnet og Søfarten ved fælles arbejde for denne sag, samt at vedligeholde

Læs mere

Marineforeningen Korsør afd Årgang

Marineforeningen Korsør afd Årgang Marineforeningen Korsør afd. Nr.2 2012 39. Årgang KORSØR AFDELING STIFTET 1916 FORENINGENS FORMÅL Er at styrke nationens interesse for Søværnet og Søfarten ved fælles arbejde for denne sag, samt at vedligeholde

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

År 2011 den 12. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening.

År 2011 den 12. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening. År 2011 den 12. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening. Sted: Marinehuset, Strandstræde 47 a, Marstal 49 stemmeberettigede medlemmer var mødt. Inden start på den ordinære

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Velkommen til generalforsamlingen 2009, dejligt at se så mange er mødt op. Dette er mit første år som formand efter jeg overtog den tunge arv efter den

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 21. maj 2015 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 12. maj 2015 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 11 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Marineforeningen Korsør afd. 2014 41. Årgang

Marineforeningen Korsør afd. 2014 41. Årgang Marineforeningen Korsør afd. Nr.4 2014 41. Årgang KORSØR AFDELING STIFTET 1916 FORENINGENS FORMÅL Er at styrke nationens interesse for Søværnet og Søfarten ved fælles arbejde for denne sag, samt at vedligeholde

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Marineforeningen Korsør afd. 2014 41. Årgang

Marineforeningen Korsør afd. 2014 41. Årgang Marineforeningen Korsør afd. Nr.3 2014 41. Årgang KORSØR AFDELING STIFTET 1916 FORENINGENS FORMÅL Er at styrke nationens interesse for Søværnet og Søfarten ved fælles arbejde for denne sag, samt at vedligeholde

Læs mere

IDA Nordvestsjællands Afdeling

IDA Nordvestsjællands Afdeling IDA Nordvestsjællands Afdeling Referat af Generalforsamlingen 24. februar 2011. Laugstuen, Alleen 1, Sorø Antal deltagere 10. (deltagerliste se bilag 2) Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Forelæggelse

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 07. jun 2014 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 06. maj 2014 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 14 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Marineforening. Stiftet 1917

Vedtægter for Aalborg Marineforening. Stiftet 1917 Vedtægter for Aalborg Marineforening Stiftet 1917 Marinestuen Vestre Fjordvej 79, 9000 Aalborg Tlf: 98130461 Åben hver søndag fra kl. 1100 til 1500 Hjemmeside: www.aalborg-marineforening.dk E-mail: mf-aalborg@mail.tele.dk

Læs mere

Marineforeningen Korsør afd. 2011 38. Årgang

Marineforeningen Korsør afd. 2011 38. Årgang Marineforeningen Korsør afd. Nr.1 2011 38. Årgang KO RSØ R AFD ELING ST IFT ET 1 916 FORENINGENS FORMÅL Er at styrke nationens interesse for Søværnet og Søfarten ved fælles arbejde for denne sag, samt

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

Referat Ekstraordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 29. november 2011 Nordstjernen, Blokhus, kl

Referat Ekstraordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 29. november 2011 Nordstjernen, Blokhus, kl Ekstraordinær generalforsamling Nordstjernen, Blokhus, kl. 19.00 Antal fremmødte 115 Antal stemmeberettigede 110 Antal fuldmagter 13 Formanden bød kl. 19.00 velkommen til de fremmødte. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Referat nr. 41 Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl. 13.00 på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Formanden (Harry) bød velkommen til vores årlige generalforsamling.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 1. MARTS 2005 I SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben.

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Onsdag d. 20. Maj 2015, i Højmark hallen kl. 18.00. Kl. 18.00 Velkomst og spisning Kl. 19.00 Generalforsamling. 1. Valg af dirigent og stemmetællere.

Læs mere

Marineforeningen Korsør afd Årgang

Marineforeningen Korsør afd Årgang Marineforeningen Korsør afd. Nr.4 2011 38. Årgang KO RSØ R AFD ELING ST IFT ET 1 916 FORENINGENS FORMÅL Er at styrke nationens interesse for Søværnet og Søfarten ved fælles arbejde for denne sag, samt

Læs mere

Marineforeningen Korsør afd Årgang

Marineforeningen Korsør afd Årgang Marineforeningen Korsør afd. Nr.4 2008 35. Årgang KO RSØ R AFD ELING ST IFT ET 1 916 FORENINGENS FORMÅL Er at styrke nationens interesse for Søværnet og Søfarten ved fælles arbejde for denne sag, samt

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TIRSDAG, DEN 28. FEBRUAR 2017. KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 20 personer, heraf var 18 stemmeberettigede. Der var ingen afgivne

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere Den 8. april 2017 i Silkeborg Motorbåd Klub, Restaurant Indelukket Spisested, Åhave Alle 9 C, 8600 Silkeborg Formand Poul Erik Jakobsen bød

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening.

År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening. År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening. Sted: Marinehuset, Strandstræde 47 a, Marstal 50 stemmeberettigede medlemmer var mødt, hvilket svarer til 25 %. Inden

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Marineforeningen Korsør afd Årgang

Marineforeningen Korsør afd Årgang Marineforeningen Korsør afd. Nr.2 2016 43. Årgang . KORSØR AFDELING STIFTET 1916 FORENINGENS FORMÅL Er at styrke nationens interesse for Søværnet og Søfarten ved fælles arbejde for denne sag, samt at vedligeholde

Læs mere

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen havde

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling

Referat fra stiftende generalforsamling Referat fra stiftende generalforsamling Referat af stiftende generalforsamling i Andelsforeningen Askø Købmandshandel den 12. juni 2010 på Askø Skole. Lisa Mulvad (LM) bød på arbejdsgruppens vegne de mange

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR. 2017 KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen Der var mødt 37 medlemmer op til generalforsamlingen. Henry bød velkommen. Morten Fabrin

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden. Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

Grundejerforeningen Slangerupgård

Grundejerforeningen Slangerupgård Grundejerforeningen Slangerupgård Referat af generalforsamlingen 19.maj 2012 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse. 4. Fastsættelse

Læs mere

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent.

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent. 1 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I VISENS VENNER I TAASTRUP (VVT) ONSDAG DEN 2. MARTS 2016 KL. 19.00 I STORE SAL I MEDBORGERHUSET, TAASTRUP HOVEDGADE 71, 2630 TAASTRUP. Formand Preben Elle Hansen

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

SKYTTELAUGETS 71 ÅRS FØDSELSDAG

SKYTTELAUGETS 71 ÅRS FØDSELSDAG 52. Årgang April 2013 Nr.2 SKYTTELAUGETS 71 ÅRS FØDSELSDAG Fødselsdagskagen skæres for i lige store stykker. Portvinen åbnes med sikker hånd og så TILLYKKE Den 25. februar fyldte Skyttelauget 71 år, hvilket

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent.

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Nordlyset hos Danske Regioner, Dampfærgevej 22, 2100 København Ø. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 23. april 2014 kl. 20.00 rest. Svanelunden.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 23. april 2014 kl. 20.00 rest. Svanelunden. ANDE LSB OLI GFO RE NIN GE N GOLFPARKEN Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 23. april 2014 kl. 20.00 rest. Svanelunden. Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Marineforeningen Korsør afd Årgang

Marineforeningen Korsør afd Årgang Marineforeningen Korsør afd. Nr.1 2013 40. Årgang KORSØR AFDELING STIFTET 1916 FORENINGENS FORMÅL Er at styrke nationens interesse for Søværnet og Søfarten ved fælles arbejde for denne sag, samt at vedligeholde

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Socialpædagogerne Lillebælt d. 28. oktober 2013

Referat fra generalforsamling i Socialpædagogerne Lillebælt d. 28. oktober 2013 Referat fra generalforsamling i Socialpædagogerne Lillebælt d. 28. oktober 2013 Dagsorden: Velkomst af kredsformand Hanne Ellegaard 1. Valg af dirigenter 2. Valg af referenter 3. Valg af stemmetællere

Læs mere

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. d. 26. juni 2016 kl. 14:15. Sommerhus Stillinge Strand

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. d. 26. juni 2016 kl. 14:15. Sommerhus Stillinge Strand Referat fra Vinklubben, Slagelse Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner Fremmødte medlemmer: 29 d. 26. juni 2016 kl. 14:15 Sommerhus Stillinge Strand Alex G. Larsen -

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset Generalforsamling Torsdag den 24. september 2015 kl. 19.00 i Cafe Niffen i klubhuset Referat Formanden Tina Høilund Pedersen bød velkommen til generalforsamlingen, nr. 76 i rækken og gik over til dagsordenen.

Læs mere

Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling Lørdag den 28. februar 2015 kl. 13:30 Rønnede Kro, Vordingborgvej 530, 4683 Rønnede

Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling Lørdag den 28. februar 2015 kl. 13:30 Rønnede Kro, Vordingborgvej 530, 4683 Rønnede Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling Lørdag den 28. februar 2015 kl. 13:30 Rønnede Kro, Vordingborgvej 530, 4683 Rønnede Referat Formand for Dansk Tækkemandslaug Henrik Henriksen bød velkommen til generalforsamlingen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

Marineforeningen Korsør afd Årgang

Marineforeningen Korsør afd Årgang Marineforeningen Korsør afd. Nr.2 2009 36. Årgang KO RSØ R AFD ELING ST IFT ET 1 916 FORENINGENS FORMÅL Er at styrke nationens interesse for Søværnet og Søfarten ved fælles arbejde for denne sag, samt

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 1. Velkomst ved formand Allan Kierulff. Formanden bød forsamlingen velkommen. 2. Valg af 2 dirigenter. Lars Christiansen

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR. 2016. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Niels Chr. Nielsen der skulle på job. Der var mødt 41 medlemmer op til generalforsamlingen,

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Nr. 1 Februar 2013 44. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Midlertidig adresse: Georg Hansens Ager 7, 2640 Hedehusene Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Brændekilde Bellinge Jagtforening

Brændekilde Bellinge Jagtforening Brændekilde Bellinge Jagtforening Program 2012 Generalforsamling 2015 Afholdes i Knaldhytten torsdag den 12. februar 2015 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

Referat Ordinært Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 18. februar 2014, kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4

Referat Ordinært Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 18. februar 2014, kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4 Referat Ordinært Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 18. februar 2014, kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4 Tilstede: Formand Hans Helge Andersen, næstformand Lotte Vestergaard, Hans Ole Olesen, Leif Rasmussen,

Læs mere

Med disse bemærkninger blev regnskabet vedtaget med 63 stemmer for (254/260) og en imod (4/260).

Med disse bemærkninger blev regnskabet vedtaget med 63 stemmer for (254/260) og en imod (4/260). Referat År 2008, mandag den 28. april kl. 18:00 afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Bryggervangen 12-16 m.v. i ejendommens gård med følgende Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning

Læs mere

Dåstrup Vandværk A.m.b.A.

Dåstrup Vandværk A.m.b.A. Referat fra den ordinære generalforsamling tirsdag den 17. marts 2015 Tirsdag den 17. marts 2015 kl.19.30 afholdt Dåstrup Vandværk a.m.b.a. ordinær generalforsamling i Dåstrup Forsamlingshus med følgende

Læs mere

Kirke Hyllinge Antennelaug

Kirke Hyllinge Antennelaug Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 31. marts 2009 kl. 19.00 i Karleby Forsamlingshus, Karlebyvej 177, Store Karleby, 4070 Kr. Hyllinge. Antal fremmødte: 45 medlemmer, 6 bestyrelsesmedlemmer,

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub 23/11 2011 kl. 18:00 Velkommen Fremmødte: John Hansen (JH), Buller Friis (BF), Jens Engsgaard (JE) Jens Pedersen (JP) Afbud: Tom

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Marineforeningen Korsør afd Årgang

Marineforeningen Korsør afd Årgang Marineforeningen Korsør afd. Nr.1 2016 43. Årgang . KORSØR AFDELING STIFTET 1916 FORENINGENS FORMÅL Er at styrke nationens interesse for Søværnet og Søfarten ved fælles arbejde for denne sag, samt at vedligeholde

Læs mere

Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011

Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011 Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

Åens Grundejerforening.

Åens Grundejerforening. Åens Grundejerforening. Referat af ordinær generalforsamling søndag den 24. juli 2016, kl. 10.00, i Campingplads-pavillonen på Osvejen 30, 4480 St. Fuglede. Grundejerforeningens formand Jan Peter Rasmussen,

Læs mere

Grundejerforeningen Slangerupgård

Grundejerforeningen Slangerupgård Grundejerforeningen Slangerupgård Referat af generalforsamlingen 18.maj 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse. 4. Fastsættelse

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Marineforeningen Korsør afd. 2009 36. Årgang

Marineforeningen Korsør afd. 2009 36. Årgang Marineforeningen Korsør afd. Nr.1 2009 36. Årgang KO RSØ R AFD ELING ST IFT ET 1 916 FORENINGENS FORMÅL Er at styrke nationens interesse for Søværnet og Søfarten ved fælles arbejde for denne sag, samt

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Ib Nielsen der er sygemeldt. Der var afbud fra begge suppleanter Kristian Legaard

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

Referat Ordinært Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 23. februar 2016, kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4

Referat Ordinært Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 23. februar 2016, kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4 Referat Ordinært Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 23. februar 2016, kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4 Tilstede: Formand Hans Helge Andersen, næstformand Ove Hansen, Hans Ole Olesen, Knud Aage Thiemer,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 18. maj 2008

Referat af ordinær generalforsamling 18. maj 2008 Referat af ordinær generalforsamling 18. maj 2008 53 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Jesper Hesselholdt (have 87) bød velkommen. Jesper anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4.

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2005 År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. Formanden Frank Vælum bød velkommen. 1.

Læs mere

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Oplæsning af referat 4. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

MOLLERUP SENIORKLUB. Referat fra ordinær generalforsamling. tirsdag den 20. oktober 2009 kl

MOLLERUP SENIORKLUB. Referat fra ordinær generalforsamling. tirsdag den 20. oktober 2009 kl MOLLERUP SENIORKLUB Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 20. oktober 2009 kl. 14.15 Formanden Niels Eilif Hansen bød velkommen til den ordinære generalforsamling i Mollerup Seniorklub. Tilstede

Læs mere